Kontrolling szemléletű tervezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kontrolling szemléletű tervezés"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kontrolling szemléletű ezés A ezés fogalma A ezés jövőalakítást jelent, azaz célokat fogalmaz meg, a célok eléréséhez akciókat rendel, biztosítja a feladatok teljesítéséhez szükséges feltételrendszert. Dr. Musinszki Zoltán Miért ezünk? A ezés kiemelt funkciói célmeghatározás célelérés motiválás koordinálás irányítás informálás biztonság Hogyan ezünk? A ezés szakaszai célmeghatározás problémafeltárás (helyzetelemzés, külső környezet belső adottságok) cselekvési lehetőségek keresése cselekvési lehetőségek értékelése ezés döntés (elfogadott, mint a ezés végső eredménye) megvalósítás eltéréselemzés (ellenőrzés) A ezés eszközei elemző eszközök (problémafeltárás - mutatószámok, értékelemzés, portfolióelemzés) heurisztikus eszközök (cselekvési lehetőségek feltárása - brainstorming) előrejelző eszközök (cselekvési lehetőségek értékelése, a várható hatások feltárása trend- és regressziószámítás) értékelési és döntési eszközök (cselekvési lehetőségek értékelése kockázatelemzés, döntési fa, érzékenységvizsgálat, optimumszámítás) A alkotórészei cél (Hova akarunk eljutni?) probléma (Miért?) erőforrás (Mire van szükség a megvalósításhoz?) felelős (Kin kérhető számon a végrehajtás?) eredmény (Mit fogunk elérni?) határidő (Meddig?) intézkedés (Hogyan valósítsuk meg?) feltételek (Milyen feltételek mellett?) 1

2 A ezés időtávja (időhorizontja) rövid távú (maximum egy év), közép távú (jellemzően 2-5 év), hosszú távú (jellemzően 5 éven túl) időtávja érvényességi ideje stratégiai üzleti keret A ezés szintjei esély, kockázat, stratégia stratégiai akciók konkretizálása erőforrások optimális felhasználása Stratégiai ezés folyamata A stratégiai kontrolling módszerei VÁLLALATI VÍZIÓ, MISSZIÓ A ezés megalapozása Stratégiai célok kijelölése Stratégiai elemzések, stratégiai pozíciók meghatározása Stratégiai alternatívák kidolgozása, stratégiai akciók meghatározása A stratégia elfogadása és bevezetésének előkészítése Egy módszer nem elég!? Porter-féle ötezős modell Portfolióelemzés Termékéletciklus Értékláncmodell SWOT PEST / STEEP Stb. Porter-féle ötezős modell 1 Porter-féle ötezős modell 1 Szállítók Új belépők Iparági versenytársak Verseny a már működő vállalatok között Helyettesítő termékek Vevők A verseny intenzitását befolyásoló ezők Piac növekedés Fix költségek aránya Többletkapacitások Termékek közötti különbségek Márkapolitika Átállási költségek Koncentráció és egyensúly Versenytársak száma Belépési korlátok 2

3 A piac növekedése Porter-féle ötezős modell 2 Új belépők - belépési korlátok Tömegszerűség gazdaságossága Termék differenciáltsága Márkahűség Átállási költségek Tőkeigényesség Értékesítési csatornák Költségelőnyök (tanulási görbe, inputok stb.) Kormányzati politika Várható ellentámadás Porter-féle ötezős modell 3 A vevők alkupozícióját befolyásoló ezők Vevők koncentráltsága Mennyiség Átállási költségek Vevők informáltsága Vertikális integráció lehetősége Helyettesítő termékek Termékek differenciáltsága Márkahűség Vevő nyeresége Termék hatása a minőségre Döntéshozók szándékai Porter-féle ötezős modell 4 A szállítók alkupozícióját befolyásoló ezők Inputok differenciáltsága Átállási költségek Helyettesítő inputok Szállítók koncentráltsága Mennyiség Inputok hatása a költségekre Inputok hatása a minőségre Vertikális integráció lehetősége Porter-féle ötezős modell 5 Helyettesítő termékek helyettesítés veszélyei Helyettesítő termék ára Átállási költségek Vevő hozzáállása a helyettesítéshez Portfolióelemzés Két szempont / szempontrendszer Értékeli a vállalat termékeit, üzletágait Az eredményeket mátrixban jeleníti meg A mátrixmezőkhöz különböző stratégiák kapcsolódnak Boston Consulting Group - BCG Magas Kérdőjelek Sztárok Döglött kutyák Fejőstehenek Alacsony Relatív piaci részesedés Magas 3

4 piac vonzereje alacsony közepes magas General Electric McKinsey 1 alacsony közepes magas versenyképesség General Electric McKinsey 2 Piaci vonzerő Piac mérete Növekedési ütem Kereslet/kínálat szerkezet Verseny intenzitása Jövedelemzőség, nyereséghányad Műszaki követelmények Társadalmi, jogi, politikai ezők Versenyképesség Piaci részesedés Minőség Promóció Termelőkapacitás, termelés hatékonysága Portfoliómódszerek hiányossága Jellemzően statikus kép Szempontok, minősítés, súlyozás - szubjektív Nem veszi figyelembe az üzletágak közötti kölcsönhatásokat Termékéletciklus Értékláncmodell SWOT - elemzés Befelé irányuló logisztika Termelés Irányítás Emberi erőforrások Technológia fejlesztése Beszerzés Kifelé irányuló logisztika Marketing és értékesítés Szerviz és utógondozás H O Z A M belső befolyásolható külső nem befolyásolható + erősség lehetőség - gyengeség veszély 4

5 politikai, jogi ezők (political) társadalmi, kulturális, szociális ezők (social) A PEST-elemzés folyamata Tényezők feltárása Hosszú távra ható ezők Tényezők hatása (+/-) PEST elemzés 1 gazdasági ezők (economic) technológiai ezők (technical) PEST elemzés 2 Politikai, jogi ezők Törvényhozás működése Törvények, pl. versenytörvény, külföldiek befektetéseit szabályozó törvények, környezetvédelmi törvények Adópolitika Kormányzati szerkezet, stabilitás Nyomást gyakorló csoportok tevékenységének szabályozása PEST elemzés 3 Gazdasági ezők Gazdasági ciklusok, pl. GDP trend Infláció, kamatszint Foglalkoztatás, munkanélküliség Fogyasztás, megtakarítás aránya Külkereskedelem Infrastruktúra PEST elemzés 4 Társadalmi, kulturális, szociális ezők Demográfiai helyzet Társadalmi mobilitás Jövedelemeloszlás Társadalmi csoportok életmódja Munkához / szabadidőhöz való viszony Képzettség PEST elemzés 5 Technológiai ezők K+F (kormányzati, magánszektor) kiadások Technológiatranszfer módja, szerepe Jövedelemeloszlás Társadalmi innovativitás, szabadalmak, licencek Számítástechnika, iskolázottság Technológiai infrastuktúra Egyéb módszerek Benchmarking Állandó szisztematikus összehasonlítás a legjobbal vállalaton belül vállalatok között funkcionális benchmarking Forgatókönyv technika a jelenlegi helyzet elemzése alapján alternatív jövőképek (jövőbeni állapot, útleírás ) kidolgozása Csoportos alkotótechnikák Brainstorming szerepmódszer Pro-Contra Interakció (PCI) 5

6 Az operatív ezés folyamata Stratégiai Sarokszámok az operatív ezésnek Speciális vezetői előírások Az operatív ezés folyamata egy lehetséges megoldás Termelési minimumszektor Értékesítési Tervkészítés (kontrolling, felelősségi területek) Erőforrás-felhasználás (anyag, bér, gép, stb.) Árbevétel Sarokszámok? Előterjeszthető Költség Eredmény Hagyományos és gördülő ezés 1. év I. név 1. év II. név 1. év III. név 1. év IV. név 2. év I. név 2. év II. név 2. év III. név Hagyományos ezés Gördülő ezés Tervezésszervezés - feladatok a ezési rendszer kialakítása, működtetése közreműködés a ezési űrlapok elkészítésében a ezéshez szükséges alapinformációk biztosítása a ezési tevékenység irányítása, összehangolása, a szálak mozgatása ezési tanácsadás, segítségnyújtás együttműködés az elemzéssel, ellenőrzéssel ( utógondozás ) Tervezésszervezési megoldások Tervezésszervezés - formák feladatmegosztás - elsősorban a szervezet nagyságától függ Top-down eljárás kisvállalkozás: a ezési feladatok irányítása mellett a leges végrehajtás is a vezetés feladata hierarchiaszint 2 2 közepes vállalat: általában önálló munkakör a ezés koordinálására és végrehajtására 2. hierarchiaszint nagyvállalat: jellemzően külön szervezet (pl. kontrolling/ezési osztály, részleg) hierarchiaszint Bottom-up eljárás 6

7 Tervezésszervezés - formák Ellenáramlatú ezés: kezdeményezés felülről 1. hierarchiaszint hierarchiaszint hierarchiaszint Ellenáramlatú ezés: kezdeményezés alulról Tervezésszervezés legyen ezési kézikönyv? a ezés időhorizontja és időbeli bontása a ek fejezetei, azok felépítése, belső összefüggései az elvégzendő elemzések és a táblák sablonjai, azok kitöltési útmutatója a ezés módszerei a ezés iránya (bottom-up, top-down, ellenáramú) és folyamatának egyes lépései a ezés ütemezése (ezési naptár feladatok, határidők, résztvevők) a ezés résztvevői és azok feladatai, hatáskörei és felelőssége a ezésben, különös tekintettel az egyeztetési kötelezettségekre a végleges ek dokumentálásának, jóváhagyásának és kihirdetésének módja A ezés főbb területei teljesítményezés költségezés eredményezés pénzügyi ezés Teljesítményezés teljesítmény? külső és belső igények Milyen termékeket, termékcsoportokat, szolgáltatásokat kívánunk értékesíteni? Milyen relációkban kívánunk értékesíteni? Milyen mennyiségben és összetételben kívánunk értékesíteni? Milyen eladási áron kívánunk értékesíteni? Költségnemek 5. számlaosztály Egyedi költségek Általános költségek A klasszikus költségezés folyamata Költséghelyek 6. számlaosztály Fő költséghelyek Segédköltséghelyek Kereskedelem, irányítás, fejlesztés költséghelyei Költségviselők (termékek) 7. számlaosztály - egyedi anyagköltség - általános anyagköltség - általános bérköltség - előállítás általános költsége (amortizáció, energiaköltség) - előállítás külön költsége (segédköltséghelyek átterhelései, stb.) Közvetlen költség - kereskedelem költsége - irányítás költsége Teljes költség Költség (Budget) Termékek fajlagos költsége (önköltsége) A termelés ezett termékstruktúrája és azok mennyisége A költségezés lépései az általános költségek ezése költséghelyenként a termék előállítási költségének meghatározása a termék követlen költségei és a felosztott általános költségek alapján a termék önköltségének meghatározása a termékszerkezet és a fel nem osztott általános költségek ismeretében meghatározható a szervezet költsége 7

8 ÜZEMI (DIVÍZIÓ) KÖLTSÉGHELY KH II. A folyamatköltség ezés KÖZPONTI KÖLTSÉGHELY KH I. GYŰJTŐ KÖLTSÉGHELY 1. KH III. KISZOLGÁLÓ KÖLTSÉGHELY 1. KH IV. FŐFOLYAMAT RÉSZFOLYAMAT I. RÉSZFOLYAMAT II. RÉSZFOLYAMAT III. KISZOLGÁLÓ KÖLTSÉGHELY 2. KH IV. GYŰJTŐ KÖLTSÉGHELY 2. KH III. KISZOLGÁLÓ KÖLTSÉGHELY 3. KH IV. A költségezés módszerei báziskorrekcióból kiinduló ezés Bázisidőszak költségei Bázisidőszak nem ismétlődő költségei + Bázisidőszakban fel nem merült, de időszakban indokolt költségek + Árváltozások, bérfejlesztések, ezett beruházások, selejtezések és egyéb ezők költségekre gyakorolt hatásai = Tervezett költség Költségezés példa 1 Példa: Bázis időszak adatai: - tárgyi eszközök bruttó értéke eft - átlagos leírási kulcs 15% (a meglevő eszközökre évben is) Terv évi adatok: - a beruházások ezett értéke eft - az új eszközök üzembehelyezésének ezett időpontja szeptember 1. - az új eszközöket várhatóan 5 évig kívánja a társaság üzemeltetni - a maradványérték elhanyagolható. Feladat: Határozza meg az értékcsökkenési leírás várható értékét! meglevő eszközökre től ig: eft x 0,15 új eszközökre től ig: eft x 0,2 x 4/12 A költségezés módszerei normákra alapozott költségezés elsősorban a költségviselőnkénti költségek ezése a ezés műszaki normákra (például bérnorma, anyagnorma) épül normakarbantartás Költségezés példa 2 Példa: A Mókusfalatozó Kft. technológiai szerint az egyes termékek előállításához az alábbi erőforrásokra van szükség: Megnevezés Csip Dél Misi A Misi B Tápkeverőgép (gó/db) 3,00 2,50 2,00 8,00 Diétás mogyoró (kg/db) 1,20 0,80 0,90 4,50 Munkaerő (mó/db) 0,30 0,20 0,15 0,50 Feladat: Határozza meg a termékek várható önköltségét, ha az erőforrások ezett költsége 500 Ft/gó, 600 Ft/kg, illetve 1200 Ft/mó! Csip önköltség: 3 gó/db x 500 Ft/gó + 1,2 kg/db x 600 Ft/kg + 0,3 mó/db x 1200 Ft/mó db = Ft/db (Dél: Ft/db, Misi A: Ft/db, Misi B: Ft/db) A költségezés módszerei rugalmas költségezés elsősorban a költséghelyi költségek ezése átlagos / leggyakoribb terhelés melletti költség, költségjellemző ahol r: reagálási fok K%: költségváltozás százalékban KJ%: költségjellemzőváltozás százalékban K 0 : t 0 időszaki költség K 1 : t 1 időszaki költség KJ 0 : t 0 időszaki költségjellemző KJ 1 : t 1 időszaki költségjellemző 8

9 Költségezés példa 3 Példa: Egy vállalkozás 20X1-ben Ft költséggel db terméket állított elő. A költségek reagálási foka 0,8, a költségjellemző a termelés. Feladat: Tervezze meg a 20X2. évi költséget, ha a termelés várhatóan 20%-kal emelkedik! várható költség: Ft x (1 + 0,2 x 0,8) = Ft VC: ( x 0,8) VC: ( x 1,2) TC: FC: FC: Költségezés példa 4 Példa: A termeléshez szükséges gyártósor bekerülési értéke 6 évvel ezelőtt eft volt. A berendezés várható hasznos élettartama 8 év, a maradványérték elhanyagolható, a leírás módja időarányos, lineáris. A gyártósor ezett teljesítménye gó. Bázisévben az alkatrészköltség eft volt, amelyből eft egy rendkívüli meghibásodás következtében merült fel. Az alkatrészköltség várhatóan 25%- kal emelkedik. A személyi jellegű ráfordítások ezett értéke Ft/gó. Bázisévben a karbantartási költségek eft-ot tettek ki. A karbantartási költségek költségjellemzője a gépórák száma, amely bázis évben gó volt. A reagálási fok 0,6. Az energiaköltség ezett értéke 400 Ft/gó. Feladat: Határozza meg várható gépköltséget! Költségezés példa 4 értékcsökkenési leírás eft x 12,5% = eft alkatrész ( eft eft) x 1,25 = eft személyi jellegű ráfordítások gó x Ft/gó = eft karbantartás eft x (1 + ( gó gó) / gó x 0,6) = eft energia gó x 400 Ft/gó = eft gépköltség: eft Az eredményezés módszerei nagyvonalú eredményezés minimális nyereségkövetelményt meghatározó módszer a nyereségre ható ezők várható hatásainak elemzése részletes eredményezés összköltség eljárás forgalmi költség eljárás eredményoptimalizálás gyártmánykarakterisztika lineáris programozás Piaci információk Az eredményezéshez szükséges információk Az eredményezéhez szükséges információk Termelési információk Jövedelmezőségi információk kereslet-kínálat erőforrások eladási ár önköltség Eredményoptimalizálás optimális termékösszetétel: a vállalkozás rendelkezésére álló erőforrásait figyelembe véve a legmagasabb fedezeti összeget és eredményt biztosítja nincs Termelést korlátozó ező van pozitív fedezetű termékekből: értékesítési maximum negatív fedezetű termékekből: értékesítési minimum egy korlátozó ező gyártmánykarakterisztika több korlátozó ező lineáris programozás modellje 9

10 Eredményoptimalizálás Az optimális termékösszetétel meghatározásának folyamata egy szűkös erőforrás esetén: a korlátozó ező, azaz a szűkös erőforrás meghatározása a fajlagos fedezet meghatározása az eladási ár és az önköltség alapján a szűk erőforrás egységére jutó fedezet meghatározása a termék jövedelmezőségi rangsorának meghatározása a termékösszetétel, a termelési és az értékesítési meghatározása a fedezeti összeg (eredmény) számszerűsítése Lineáris programozás modellje 1. lépés: Korlátozó feltételek, egyenlőtlenségek felírása: számítási korlát x 1, x 2,..., x i,...,x n 0 ahol xi. az i. termék optimális mennyisége gyártási korlátok egyenlőtlenségei anyagkorlát a 1 x 1 + a 2 x a i x i +...+a n x n A a i az i. termék fajlagos anyag-felhasználási mutatója A felhasználható anyag mennyisége gépóra korlát g 1 x 1 + g 2 x g i x i +...+g n x n G g i i. termék fajlagos gépóra igénye G szűk keresztmetszetet jelentő gépsor átbocsátó képessége munkaerő korlát: m 1 x 1 + m 2 x m i x i +...+m n x n M m i i. termék fajlagos normaóra igénye M gyártási korlátot jelentő normaórák száma Lineáris programozás modellje piaci korlátok egyenlőtlenségei min 1 x 1 max 1 min i x i max i. min n x n max n min i az értékesítési minimum az i. termékből max i az értékesítési maximum az i. termékből 2. lépés a célfüggvény felírása: a fedezet maximuma f 1 x 1 + f 2 x f i x i f n x n = F (x) max. f i i. termék fajlagos fedezete Pénzügyi ezés 1) Pénzbeáramlás a vevőktől 2) Pénzbevételek egyéb működési tevékenységből 3) Működési tevékenységből származó pénzbevételek (1+2) 4) Pénzkifizetések szállítóknak 5) Egyéb működés miatti pénzkiadások 6) Nyereségadó és osztalék kifizetések 7) Működési tevékenységgel kapcsolatos összes pénzkiadás (4+5+6) 8) Működési tevékenységből származó Cash-flow (3-7) Pénzügyi ezés 9) Befektetési pénzbevételek 10) Befektetési pénzkiadások 11) Befektetési tevékenységből származó Cash-flow (9-10) 12) Finanszírozási pénzbevételek 13) Finanszírozási pénzkiadások 14) Finanszírozási tevékenységből származó Cash-flow (12-13) 15) Pénzeszköz változás ( ) Köszönöm a figyelmet! 10

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Stratégiai döntéstámogatás módszerei

Stratégiai döntéstámogatás módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Hangsúlyeltolódás stratégiai gondolkodásmód Költségszerkezet Stratégiai döntéstámogatás

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL PÉLDATÁR

VEZETŐI SZÁMVITEL PÉLDATÁR VEZETŐI SZÁMVITEL PÉLDATÁR GAZDASÁGI KALKULÁCIÓK A vállalkozás a tárgyév során az alábbi termelési és értékesítési adatokkal rendelkezik Termelt mennyiség 20 000 Eladási ár 5 000 Költségek Reagálási fok

Részletesebben

Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök

Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök DR. BÍRÓ-SZIGETI SZILVIA MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 1 MEV Marketing - PhD 2016. május

Részletesebben

Tervezés A tervezés fogalma. A tervezés szakaszai. A tervezés kiemelt funkciói. A tervezés időtávja (időhorizontja) A terv alkotórészei

Tervezés A tervezés fogalma. A tervezés szakaszai. A tervezés kiemelt funkciói. A tervezés időtávja (időhorizontja) A terv alkotórészei Tervezés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A ezés fogalma A ezés jövőalakítást jelent, azaz célokat fogalmaz meg, a célok eléréséhez akciókat

Részletesebben

Költség/Vonzat Élet a beruházás után. Neszmélyi Zoltán BCE-BME 2006. november 29.

Költség/Vonzat Élet a beruházás után. Neszmélyi Zoltán BCE-BME 2006. november 29. Költség/Vonzat Élet a beruházás után Neszmélyi Zoltán BCE-BME 2006. november 29. Tartós Nem tartós Vagyon (Eszköz) Befektetett eszközök ----------------------------------------------------- Forgóeszközök

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése A tervezés általános meghatározása A tervek csoportosítása A tervezés

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Mérés és elemzés (Költség- és eredményelemzés)

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Mérés és elemzés (Költség- és eredményelemzés) Gyakorló feladatok a Kontrolling alajai tárgyhoz. feladat Egy vállalkozás termeléséről az alábbi adatokat ismeri: Termelési érték Termelés (db) Közvetlen anyagköltség előző év tárgy év előző év tárgy év

Részletesebben

A logisztikai rendszer tervezésének alapesetei

A logisztikai rendszer tervezésének alapesetei A logisztikai rendszer tervezésének alapesetei a meglévő rendszer korszerűsítését kell elvégezni, gyenge pontjait, szűk keresztmetszeteit kell megszűntetni, adott gyártórendszernek kell megtervezni a logisztikai

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről

74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről 1 Hatályos: 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről 2011.07.01-2014.01.01 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. -a (1) bekezdésének 2. pontjában

Részletesebben

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések Product termék Termék: minden olyan dolog, ami szükségletet elégít ki. a vállalat kínálatát határozza meg A marketing kiterjeszti a termék fogalmát (pl.: szolgáltatásokra, stb.) A lényeg a piacra vihetőség

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye Szentes, Kossuth tér 6. Tel./fax.: 63/400-179. ü.i.: Kiss Ferenc

Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye Szentes, Kossuth tér 6. Tel./fax.: 63/400-179. ü.i.: Kiss Ferenc Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye Szentes, Kossuth tér 6. Tel./fax.: 63/400-179 ü.i.: Kiss Ferenc Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

A FELADATLAPOT A MEGOLDÁSSAL EGYÜTT KÖTELEZİ BEADNI!

A FELADATLAPOT A MEGOLDÁSSAL EGYÜTT KÖTELEZİ BEADNI! BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 2009. május 8. Vezetıi Számvitel Tanszék ÜLÉSREND TEREM OSZLOP SOR NÉV.. NEPTUN KÓD: Gyakorlatvezetı neve:. MINTA V I Z S G A D O L G O Z A T SZÁMVITEL II. c. tárgyból MÉRNÖK,

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE Előadó Dr. Szücs Tamás A tervezés s követelmk vetelményei Az üzleti tervnek - pályázatok esetében is - 3 fő kritériumot kell teljesítenie:

Részletesebben

Tevékenységmenedzsment

Tevékenységmenedzsment Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Polónyi István Tevékenységmenedzsment 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. A TEVÉKENYSÉGMENEDZSMENT ÉS NÉHÁNY KAPCSOLÓDÓ FOGALOM...5 1.1 A TEVÉKENYSÉGMENEDZSMENT

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu nő csökken (L) cs. nő L gyorsulva nő lassulva nő csökken AP L MP L A kibocsátás, a határtermék, az átlagtermék és a költségfüggvények kapcsolata

Részletesebben

Termék előnyei. Könnyen áttekinthető költségszerkezet. A termék díjtételei

Termék előnyei. Könnyen áttekinthető költségszerkezet. A termék díjtételei VÁLLALKOZÓI DEVIZA (EUR) pénzforgalmi számla vezetése Hatályos: 2013. szeptember 09. A Hirdetmény módosítását a 2012. évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvénynek - a 2013. augusztus 1-től hatályos

Részletesebben

Megoldás a) Fedezeti pont (Fp)= 560+85= 645.000 eft b) Üzemszüneti pont (Üp)= 560.000 eft

Megoldás a) Fedezeti pont (Fp)= 560+85= 645.000 eft b) Üzemszüneti pont (Üp)= 560.000 eft 1) Számítsa ki egy vállalkozás fedezeti pontját, és az ún. üzemszüneti pontot az alábbi adatokból! - vállalkozás éves árbevétele 680.000 eft - vállalkozás éves összes közvetlen (változó) költsége 560.000

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9 TARTALOMJEGYZÉK Kedves Hallgató!... 9 1. fejezet A beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze.... 11 1.1. Beszámolási kötelezettség.... 11 1.2. Letétbehelyezés, közzététel.... 19 1.3. Az előtársaság beszámolókészítési

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás)

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) 212.11.5. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) Dr. Musinszki

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén.

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén. 2. fejezet A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok 2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) 2.1.1. A pályázat célja Innovatív ötletek és kutatási

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai I. Általános Rész: A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Europa Cantat Pécs 2015 Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1 7621 Alapító okirat kelte: 2013. 07.01 Adószám: 24661537-2-02 A Társaság

Részletesebben

A vállalkozás beszámolója

A vállalkozás beszámolója Vállalati pénzügyek 2. előadás A vállalati működés értékelése, pénzügyi mutatószámok A vállalkozás beszámolója A Magyarországon tevékenykedő vállalkozások működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Blumné Bán Erika Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Sisa Krisztina Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Számvitel-elemzés-ellenõrzés

Részletesebben

A TERMÉK. A termék marketing szempontból:

A TERMÉK. A termék marketing szempontból: A TERMÉK A termék marketing szempontból: Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás, vagy fogyasztás céljából felkínálható, és amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 2 Készletek. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 2 Készletek. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 2 Készletek Füredi-Fülöp Judit IAS 2 Készletek - fogalom A készletek olyan eszközök, amelyeket a szokásos üzletmenetben megvalósuló értékesítésre tartanak

Részletesebben

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30.

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1610 Tartalomjegyzék Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. 070421/1. példa Termékek Termelési érték (eft) Árindex Közvetlen bérköltség (eft) Terv Tény % Terv Tény A 60 000 84 000 105 9 000 11 760 B 18 000 15 000 100 1 800 1 800 C 40 000 35 280 98 4 800 5 292 Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005.

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. 1 ICEG VÉLEMÉNY XXI Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. szeptember 2 Tartalom Bevezetés 4 1. A keynesiánus és nem

Részletesebben

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára 1 2015 Frissítve: 2015. 06. 12 Tartalom: GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése...3 GINOP-1.2.2-15

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat Társasági adó Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat II. rész: Egyéb adók és az adóreform A jogi személyiségű vállalkozások nyereségének adóztatására. Jellemzően lineáris, egykulcsos adó. Mértéke: erősen

Részletesebben

Dr. Piskóti István intézetigazgató MARKETING

Dr. Piskóti István intézetigazgató MARKETING Ellenség, partner, kartell? a harc avagy versenyelemzés, a saját vállalkozás auditja Te kit választanál? Az udvarlás szabályai - avagy piacszegmentálás,célpiac, pozícionálás Dr. Piskóti István intézetigazgató

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

Új termék fejlesztése és piaci bevezetése

Új termék fejlesztése és piaci bevezetése Új termék fejlesztése és piaci bevezetése DR. BÍRÓ-SZIGETI SZILVIA MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Termék- és márkamenedzsment 1 2016. április

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Kiválósággal Győrért Díj 2012 Szabó Kálmán, SZKE

Kiválósággal Győrért Díj 2012 Szabó Kálmán, SZKE Kiválósággal Győrért Díj 2012 Szabó Kálmán, SZKE 2012.02.29. 1/37 Résztvevők, a megbeszélés célja Résztvevők: Edutax Kft Ferromark Kft. Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökség Bt. Hajdú és Tsa Kft Hatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS 2012. április 27. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az

Részletesebben

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Alkalmazandó a regionális operatív programok keretén belül a kisléptékű településfejlesztési célú projektjavaslatok

Részletesebben

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék:

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék: Hírlevél 1/2011. Tartalomjegyzék: BEFEKTETŐI KIADVÁNY ADATBÁZIS A TÉRSÉG GAZDASÁGI SZEREPLŐIRŐL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. - ÚJ SZÉCHENYI TERV BEFEKTETŐI KIADVÁNY A TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0024. pályázat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

Szőlőtermesztés és borászat támogatási lehetőségei

Szőlőtermesztés és borászat támogatási lehetőségei Szőlőtermesztés és borászat támogatási lehetőségei Dr. Györe Dániel szőlő-bor szakreferens Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály Szőlő-bor Termékpálya Osztály Izsáki Borász Fórum, Izsák,

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu SWOT Strength-Erősségek Weaknesses-Gyengeségek Opportunities-Lehetőségek Threats-Veszélyek 3. Előadás SWOT és PEST elemzés Mi ez?

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma

Részletesebben

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, 2010. június

BESZÁMOLÓ A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, 2010. június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter BESZÁMOLÓ A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE 2010. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6 Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Lakossági passzív üzletág Sorszám: LP/2015-6 Hatályos: 2015. május 26. Indoklás: A Hpt. 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

» Bérezési felmérés 2015 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon

» Bérezési felmérés 2015 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon » Bérezési felmérés 2015 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon Kérdőív és megrendelőlap Kérdőív Beküldési határidő: 2014. október 31. A felmérésben való részvétel nem kötött a tanulmány megrendeléséhez!

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

Budapesti Disputák 2013. az Arhitel projekt

Budapesti Disputák 2013. az Arhitel projekt BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA Budapesti Disputák 2013 az Arhitel projekt tájékoztató a területi kamarák munkatársai részére az okirati biztonsági jel (matrica) törvényi bevezetéséről 2013. november 15. Budapesti

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti ben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan)

KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan) KÖZGAZDASÁGTAN II (Makro- és Regionális gazdaságtan) előadó: Dr. Fábián Attila, egyetemi docens afabian@ktk.nyme.hu Szakirodalom: Lengyel I. Rechnitzer J.: Regionális gazdaságtan. Dialóg- Campus, Budapest-Pécs,

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november Megvalósítási Terv Budapest, 2010. november 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 A Kreatív Iparágak helyzete és lehetőségei 5 A kreatív ipar definíciós kérdései 5 Az UNCTAD kategorizálása 5 A WIPO

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Állammenedzsment, az Állami Számvevőszék nézőpontjából

Állammenedzsment, az Állami Számvevőszék nézőpontjából Állammenedzsment, az Állami Számvevőszék nézőpontjából Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 53. Közgazdász Vándorgyűlésen, Miskolc, 2015. szeptember 5. Kiinduló pontunk a 2014.

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Példák az igaz-hamis kérdésekre

Példák az igaz-hamis kérdésekre Példák az igaz-hamis kérdésekre Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak! A megfelelő keretbe írjon "X" jelet! (Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.) Igaz Hamis 1. Az új

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS III. rész: A VÁAATI MAGATARTÁS Az árupiacon a kínálati oldalon a termelőegységek, a vállalatok állnak. A vállalatok különböznek tevékenységük, méretük, tulajdonformájuk szerint. Különböző vállalatok közös

Részletesebben