Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök"

Átírás

1 Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök DR. BÍRÓ-SZIGETI SZILVIA MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 1 MEV Marketing - PhD május előadás

2 Tartalom I. Stratégia kialakítása: Portfólióelemzés A Boston Consulting Group növekedési mátrixa A General Electric McKinsey többtényezős portfóliómátrixa II. Észlelési térkép és többdimenziós skálázás III. Markov-analízis IV. A márkafejlesztés lépései V. Stratégiák kidolgozása a piaci bevezetést követően Dr. Bíró-Szigeti Szilvia

3 Portfólió elemzés Jelenlegi portfólió elemzése. Jövőbeni tevékenységi ágak (termékek, termékcsoportok, üzletágak) meghatározása. Tevékenységi ágak stratégiai fontosság szerinti rangsorolása Az egyes tevékenységhez a szükséges erőforrások hozzárendelése. Portfólió elemzés 2 leggyakoribb modellje: BCG-mátrix GE modell A főbb termékcsoportok (üzletágak) milyen szerepet játszanak a vállalat jövedelmezőségében és versenyképességében?

4 BCG-mátrix A növekedési és jövedelmezőségi kilátások alapján jó alapot nyújt a beruházások rangsorolásához, a vállalkozások erőforrásigényének elbírálásához, minősítéséhez, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtéséhez. Az irányítási rendszer számára meghatározza azokat a stratégiai változókat, amelyek az egyes vállalkozások teljesítményét karakterisztikusan képviselik. Ezáltal megteremti az alapot a későbbi teljesítmények méréséhez és értékeléséhez.

5 BCG-mátrix BCG mátrix egy külső és egy belső tényező figyelembevételével készül. Külső tényező: piaci növekedés. A piac éves növekedési ütemének vizsgálata. Belső tényező: a vállalat piaci részesedése. Növelhető: jó reklámtevékenység, a termék minőségének javítása, elosztási csatornák átszervezése.

6 Piaci növekedés BCG-mátrix 20% Sztárok Kérdőjelek 10% Fejős tehenek Sereghajtók 0% ,1 Relatív piaci részesedés

7 BCG-mátrix A relatív piaci részesedés képzése: könnyebb a legismertebb versenytárs piaci részesedésének adatihoz hozzájutni, mint a teljes piacról információt szerezni. a piacon található szereplők viszonyát jeleníti meg (koncentráltsági foktól függetlenül: A relatív piaci részesedés nagyságát a legnagyobb versenytárs eladási volumenéhez viszonyítják = Ágazaton belül: vezető és követő vállalatok. A domináns cég 1-nél nagyobb, a kevésbé kedvező helyzetű piackövetők 1-nél kisebb értéket kapnak. a vállalat piaci részesedése 17%, a legnagyobb versenytársé pedig 34%, akkor a vállalat relatív piaci részesedése 0,5.

8 BCG-mátrix Piac a növekedési üteme : függőleges tengelyen jelenik meg Dinamikusan fejlődő piacok esetében az előző évek trendje ad támpontot Normál konjunktúra: a piac bővül (pozitív értékek) Dekonjunktúra: zsugorodó piac (negatív értékek) Más esetben a makrogazdasági környezet mozgása a meghatározó a piac növekedésére nézve (az előrejelzés körültekintőbb és komplexebb elemzőmunkát igényel) Mivel a célunk különböző vállalkozások stratégiai pozíciójának egybevetése, ezért a piacok minősítésénél azonos elvek alkalmazása kívánatos.

9 BCG-mátrix KÉRDŐJELEK : ide kerülnek azok az ötletek, azok a teljesen új (a felfutó szakasz előtt vagy annak elején lévő) termékek, amelyek piaca ígéretes, de jelentős piaci részesedést még nem mondhatnak magukénak. Közülük további ráfordítást azok érdemelnek, amelyek várhatóan képesek lesznek bekerülni a csillagok közé. Ráfordítás-eredmény mérlegük erősen negatív. Mind a piacuk megteremtése, mind a termelési kapacitások kiépítése nagy ráfordítást igényel. A választható stratégiák: piaci részarány növelése, jelentős beruházás a sztárrá válás érdekében; további támogatások megszüntetése, a jobb alsó sarokba való süllyesztés; felfedező stratégia: újabb ötletek felkutatása, majd kidolgozásuk megkezdése.

10 BCG-mátrix SZTÁROK(=CSILLAGOK): a vállalat büszkeségei, a legjobb stratégiai pozíciójú termékek, amelyek egy vonzó piacon nagy, relatív piaci részesedéssel vannak jelen. a versenytársaikkal szemben kompetitív előnyökkel rendelkeznek a bővülő piachoz való alkalmazkodás kapacitásbővítést indokol, ami jelentős beruházási igényt jelent és alapfelhasználással jár. az alapok kedvező esetben egyensúlyba kerülnek, kedvezőtlenebb esetben azonban kismértékű hiány is várható. A szóba jöhető stratégiák: minden beruházási, fejlesztési és marketingtámogatást megadni a stratégiai pozíció további erősítésére; az adott pozíció megtartására irányuló stratégia, ha már elegendő beruházás történt.

11 BCG-mátrix FEJŐSTEHENEK: a kiöregedett sztárok menedékhelye. a piac, amelyen hajdan tündököltek és nagy részesedést értek el, már elvesztette vonzerejét. Egy lecsengő, de még működő vállalkozásról van szó, amely még élvezi ugyan a begyakorlási görbéből származó előnyöket, de itt már nem érdemes beruházni (a kapacitások így is előbb-utóbb kihasználatlanná válnak). Eredmény még jelentkezik, ezért az alapok képződésénél ezeket a termékeket még mint forrást vehetjük számításba. Az innen kinyert többlettel finanszírozhatók más, felfutó ígéretes vállalkozások. Kézenfekvő, követendő stratégiák: az adott pozíció megtartására irányuló stratégia; aratási stratégia,

12 BCG-mátrix DÖGLÖTT KUTYÁK: sikertelen termékek (alacsony piaci részesedés) vonzerő nélküli, stagnáló, visszafejlődő piacon. Az alapképződés mérlege akár kiegyenlített is lehet (kevés ráfordítás, kevés bevétel), tehát nem feltétlenül veszteségesek, mégis feleslegesen kötik le a vezetés energiáját. A bukott kérdőjelektől, már nem tejelő, kiöregedett tehenektől jobb fokozatosan megszabadulni. Ajánlható stratégia: visszavonulás: ha már csak jelentéktelen eredményre van kilátás, vagy már semmilyen stratégiai előny sem várható.

13 BCG-mátrix Integrációs és adaptációs jelleg A felső sorban lévő (a dinamikus növekedésű piacokhoz tartozó) üzleti egységek esetében az adaptációs igény erős. Állandóan napirenden van új stratégiák keresése, a meglévők jelentős módosítása. Az alsó sorban ez az adaptációs igény mérsékeltebb, a jobb alsó mezőben meg is szűnik. Tervezés integrációs jellege : az egyes funkciók jobb összehangolása (alacsonyabb önköltség, nagyobb árrugalmasság) a vállalati belső működés javítása egyes vállalati funkciók működésének javítása és köztük lévő kapcsolatok racionalizálása a segédfolyamatok ésszerűsítése

14 BCG-mátrix A tervezésben az adaptáció és az integráció közötti hangsúlyeltolódás különösen akkor válik fontossá, amikor a termék életútja során egyik mezőből a másikba kerül át: a megfelelő vezetési és tervezési következtetéseket ekkor kell levonni.

15 BCG-mátrix A termék életútja A sikeres termék élete során többnyire végigjárja az egyes mezőket. A sikertelenek már az első fázisban elbuknak, nem képesek végigjárni a fejlődési utat és máris a jobb alsó mezőben találják magukat. Bukás a csúcson is bekövetkezhet, ha hibás volt a támogatott stratégia.

16

17 BCG-mátrix Hátrány: Jövedelmezőséget és versenyképességet csupán két tényező alapján vizsgálja. Túlzott hangsúly a piaci részesedésen. Gyorsan bővülő piacokra koncentrál. Speciális alkalmas. területek, tevékenységek mérésére nem Hol húzandó meg a határ a mátrix egyes mezői között? 7.3. ábra. Növekedési/részesedési vagy BCG-mátrix Forrás: Kotler (1998)

18 7.6. ábra. A piaci vonzerő/versenyképesség mátrix Forrás: Kotler (1998) McKinsey-GE modell A GE-modell a piac/iparág vonzereje és a vállalati versenyképesség tényezőit elemezve támogatja a vállalat jövőbeni portfóliójának kialakítását, s ezzel összefüggésben a beruházási döntéseket. Üzletágak minősítése 3 fokozat szerint történik. Mely tevékenységeket támogat beruházásokkal, milyen mértékkel és céllal? Tevékenységek sorsa lehet: növekedés, szinten tartás, betakarítás és leépítés. Versenyképesség Fejlesztés Piaci (iparági) vonzerő Szelektív beruházás Betakarítás Leépítés

19 McKinsey-GE modell Előny: Jövedelmezőség és ígéretesség szempontjából több tényezőt vizsgál Bevonja a potenciális tevékenységi területeket is. Hátrány: Nagyfokú szubjektivitás A piaci vonzerő tényezői A versenyképesség tényezői piacméret piacnövekedési ütem verseny jellemzői, intenzitása a piac lefedettsége technológiai jellemzők munkaerő-kínálat inflációs hajlam piacra lépés korlátai kormányzati szabályozás, stb. a vállalat mérete piacrészesedés vevőhűség termékválaszték kapcsolódó szolgáltatások elosztási csatornák szabadalmak vezetési színvonal innováció, stb.

20 McKinsey-GE modell Piaci vonzerő-versenyképesség mátrix: - A 70-es évek elején a BCG-mátrix hiányosságainak kiküszöbölése miatt készült.a - A harmadik legnépszerűbb portfóliótechnika - Az ábrán fázisok végrehajtása látható. - A versenypozíciót meghatározó tényezők két csoportja: osztja annak függvényében, hogy azok a tervező által milyen mértékben befolyásolhatók (külső és belső)

21 McKinsey-GE modell Külső tényezők: a stratégiát készítő által nem (vagy csak kis mértékben) befolyásolhatók. a piac mérete, növekedési üteme, ciklikussága, a verseny struktúrája, a piacra lépés korlátai, az elérhető jövedelmezőség, a szokásos technológia, az infláció, állami beavatkozás, a munkaerő-kínálat, szociális kérdések, környezetvédelmi kérdések, politikai és jogi kérdések stb.

22 McKinsey-GE modell Belső változók: Ezek a döntéshozó által jobban befolyásolhatók, a stratégiai terv kidolgozása alakítható. során a változók értéke viszonylag könnyebben A tényezőket a piac domináns (a legerősebb) versenytárshoz viszonyítva értékeljük. az elért piaci részesedés, a marketingtevékenység színvonala, szervizhálózat, elosztóhálózat, K+F kapacitás, gyártás, a gyártóvonalak rugalmassága, minőség, megbízhatóság, pénzügyi erőforrások, image, vezetési színvonal stb.

23 McKinsey-GE modell A kritikus tényezők értékelése: ötfokozatú skála használata ajánlatos A vizsgált környezeti tényezőket ennek alapján minősíthetjük az adott vállalkozás szempontjából. Az elemzés árnyaltabbá tétele érdekében az egyes tényezőket súlyozhatjuk is: a fontosakhoz nagyobb, a kevésbé fontosakhoz kisebb súlyt rendelve. PIACI VONZERŐ VERSENYKÉPESSÉG PONT = a legkevésbé vonzó = súlyos versenyhátrány 1 kevésbé vonzó mérsékelt versenyhátrány közömbös azonos versenypozíció 3 + mérsékelten vonzó + enyhe versenyelőny 4 rendkívül vonzó jelentős versenyelőny 5 2

24 McKinsey-GE modell A stratégiai pozíció meghatározása A kritikus tényezők tényadatainak elemzése és értékelése alapján helyezhető el a vállalkozás a portfóliómátrixban. 1,00 2,33 pont között: Alacsony minősítés 2,34 3,67 pont között : Közepes minősítés 3,68 5,00 pont között: Magas minősítés A két koordináta alapján egy ponttal jelöljük be a stratégiai egység helyét. Az előbbi pont köré egy kört húzunk, amelynek átmérője az egyik legfontosabb külső tényezővel, a piac nagyságával arányos. Az így kapott körön belül viszont egy körcikk nagyságával utalhatunk a piacon belül elfoglalt részesedésre. több stratégiai egységet ábrázolhatunk egyidejűleg ugyanabban a mátrixban elemzés vagy döntés céljából. Az ábrázolt egységek lehetnek saját befektetések különböző piacokon vagy ugyanazon piacon versenyző különböző egységek.

25

26 McKinsey-GE modell A tényezők előrejelzése A jelenlegi környezet kritikus tényezőinek értékelése a pillanatnyi piaci vonzerő jellemzése céljából szükséges. Egy stratégiai döntést ennek alapján még nem lehet meghozni A környezet jövőbeli várható alakulását is prognosztizáljuk. Ez lesz a kontingenciatervezés alapja. A belső tényezők jövőbeli értékének meghatározása. Azok formálására van lehetőségünk. A tervező feladata annak meghatározása, hogy a módosítható belső tényezők milyen irányú elmozdulása lehetséges és kívánatos. Ezek a tervezett tényezőmódosítások a vállalkozás pozícióját a mátrixban nagyjából függőleges irányban (az erősebb vagy gyengébb versenyképesség felé) mozdítják el. A belső tényezőknek ez az összehangolt fejlesztése adja a vállalkozással kapcsolatos stratégiát, amely a stratégiai akciókban ölt testet.

27

28 McKinsey-GE modell A jövőbeli stratégiai pozíció meghatározása A vállalkozás új pozíciója ábrázolható tervportfólióként. Az ábra tartalmazza: az eredeti ténypozíciót, a pozíció változását a külső tényezők hatására, a belső tényezők erodálása miatti pozícióvesztést, a belső tényezők fejlesztése utáni tervezett pozíciót.

29

30 McKinsey-GE modell A vállalkozás stratégiája lehetséges alkalmazási területek: egy stratégiai egység pozíciójának elemzése; (vállalkozás) statikus egy stratégiai egység változásának vizsgálata; pozíciója időbeli egy tervezett vállalkozás különböző variációinak egyidejű ábrázolása és elemzése (befektetési variánsok); egy vállalkozás és a piacon jelen lévő versenytársak pozícióinak egyidejű értékelése; az előbbi vizsgálatok kibővítve az időbeli kitekintéssel; egy divízió vagy a vállalat valamennyi stratégiai egységének egyidejű ábrázolása és értékelése stb.

31 Markov-láncmodell Márkahűség és a márkaváltás tendenciáinak leírására és előrejelzésére szolgál Olyan sztochasztikus folyamat, amelynél a rendszer egymást követő állapotai mindig csak a közvetlenül megelőző állapottól függnek. A módszer alkalmazható: Jól meghatározott (rendszerint fix) periódusokban több lehetséges kimenet esetén Fogyasztói márkahűség több hónapon keresztül (ceteris paribus fennállása mellett) Dinamikus piaci szituáció: fogyasztási cikkek (FMCG) esetén a vevő többször választ a különféle márkák között, így döntési sorozatok jönnek létre.

32 Markov-láncmodell alkalmazható homogenitási feltétel átmenet-mátrix valamennyi fogyasztóra érvényes állandósági feltétel a mátrix nem változik Két feltétel egyidejű fennállása szükséges Ha a fogyasztó a t 1-edik időszakban egy meghatározott márkát vásárolt, milyen valószínűséggel vásárolja ugyanazt vagy más márkát a t-edik időszakban?

33 Markov-láncmodell alkalmazható döntés-előkészítési eszköz egyszerű, gyors, betekintést ad a piaci folyamatokba, matematikai becslést ad piaci szereplők, kategóriák mozgásairól megbecsülhető, hogy az átmenet-mátrix megváltoztatására irányuló vállalati erőfeszítések milyen hatást gyakorolnak a piacra a marketingakció lebonyolítása és költsége nélkül látható, hogy egy akció növeli-e a vállalat piaci részesedését vagy sem mátrixhoz szükséges adatok beszerezhetőek piackutatással vagy a vevők megfigyelésével - monitorozással

34 Markov-láncmodell inputja 2 adathalmaz Jelenlegi (kiinduló) helyzet: sorvektorokban adjuk meg s t Átmenet vagy márkaváltási mátrix P valószínűségi vektorokból áll, amelyek az egyik állapotból a másikba való márkaváltás valószínűségét tartalmazzák Megmutatja, ha a fogyasztó t-1-edik időszakban egy meghatározott márkát vásárolt, milyen valószínűséggel vásárolja ugyanazt vagy más márkát t-edik időszakban.

35 Markov-analízis Hosszú távú előrejelzésnél t nagyon nagy, végtelenhez közelítő értékét vesszük alapul. Abból az előfeltevésből indulunk ki, hogy a rendszer eljut egy egyensúlyi helyzetbe, amelyet stabil állapotnak hívunk. A vásárlások után a piac egyensúlyi állapota következik be, azaz az egyes állapotokat jellemző érték ugyanakkora marad. Gyakorlatban addig szorzunk, amíg két egymást követő szorzat eltérése elhanyagolható nem lesz. Algebrai úton: s t = s t-1 s t = s t-1 (P)= s t-2 (P)(P)= = s 1 (P)t-1

36 Markov-analízis - Példa Maros Kft. magyar piaci részesedése 25%. Maros vevőinek 88%-a lojális maradt a céghez, de 12%-a a konkurencia termékeit veszi. A konkurencia fogyasztóinak 85%-a maradt hűséges a versenytársakhoz, de 15%-ot sikerült a Maros vevői közé csábítani. Ha ugyanez a tendencia folytatódik, milyen piacrészesedést várhat a Maros Kft.? 1 év múlva? (rövid távon) Hosszú távon? A fogyasztó minden évben csak a Maros és a konkurencia márkái közül választ! Példa

37 Markov-analízis 1-es állapot: amikor a vevő csak Maros marcipánt vásárol 2-es állapot: amikor a vevő a konkurencia marcipánját vásárolja meg. P átmenet mátrix: P = 0,88 0,12 0,15 0,85 S 1 [0,25 0,75] S 2 =S 1 (P)=[0,25 0,75] 0,88 0,12 0,15 0,85 = [(0,25)(0,88)+(0,75)(0,15) x (0,25)(0,12)+(0,75)(0,85)] = = [0,3325 0,6675] 1 év múlva a piac 33,25%-a lesz az 1 es állapotban, vagyis a Maros 33,25%-os piaci részesedést tudhat magának 1 év múlva. Példa

38 Markov-analízis [x1 x2] = [x1 x2] x1 + x2 = 1 x1 = 0,88x1 + 0,15 x2 x2 = 0,12x1 + 0,85 x2 x1 + x2 =1 0,12x1 0,15 x2 = 0 0,12x1 0,15 x2 = 0 x1 + x2 =1 0,88 0,12 0,15 0,85 x1= 0,5556 és x2=0,4444 Azaz a Maros cég piaci részesedése hosszú távon 55.56% lesz. Példa

39 Észlelési térképezés és többdimenziós skálázás Észlelési vagy percepciós térkép: Grafikus elemzési eszköz: miként észleli a fogyasztó a piacon az egyes termékeket, márkákat vagy szolgáltatásokat (?) A termékek egymástól való geometriai távolsága márkák különbözőségét fejezi ki. A fogyasztói vásárlási döntés: termékek és márkák folyamatos összehasonlítása.

40

41

42 Észlelési térképezés és többdimenziós skálázás Amire jól alkalmazható: egy vizsgált jelenség feltárása, rejtett piaci tartalmak, tendenciák, kapcsolódások megértése, fogyasztók termék- és konkurenciaérzékelése a potenciális fogyasztók piaci szegmense is vizsgálható. a márkák megítélése: érzékcsalódáson (ingerek) alapulhatnak. üres foltok a térképen: a fogyasztó által ideálisnak tartott terméket is feltűntethetik az észlelési térképen.

43 Észlelési térképezés és többdimenziós skálázás Többdimenziós skálázás (MDS) módszere: Geometriai modellen alapuló adatelemzési módszer, amely a termékek (márkák) egy halmazát a térben elhelyezett pontok segítségével reprezentálja, ahol a pontok közötti távolság mutatja a termékek közötti hasonlóság mértékét. A vállalatot segíti a termékek pozicionálásában: megkönnyíti a piac szegmentálását, megmutatja az új termék kifejlesztésének lehetőségeit.

44 Észlelési térképezés és többdimenziós skálázás Az MDS-elemzés általában aggregált (= azaz az észlelési térkép inkább szegmensekre vagy a teljes sokaságra vonatkozik, mint egyénekre.) MDS-módszer - preferencia-térkép: az eljárás során preferenciaadatok lekérdezése: a márkákat a legkevésbé preferálttól a leginkább preferáltig rangsorolják (preferencia-sorrend).

45 A márkafejlesztés lépései 1. lépés. Az aktuális helyzet felmérése. 2. lépés. Az ideális jövőkép felvázolása. 3. lépés. A stratégia és a kreativitás ötvözése. 4. lépés. Az eredmény nyomon követése és visszacsatolás. 45

46 A márkafejlesztés lépései 1. lépés. Az aktuális helyzet felmérése: Piackutatási módszerek segítségével kielégítetlen vevői szükségleteket és igényeket igyekszik a vállalat feltárni. Korábbi folyamatok megismerése: korábbi siker- és kudarctényezők azonosítása a jelenlegi márkaépítési folyamat segítésére. 46

47 A márkafejlesztés lépései 2. lépés. Az ideális jövőkép felvázolása: A piackutatásból származó eredményeket és a vállalat ötleteit összhangba kell hozni. Ki kell alakítani a márkafejlesztési koncepciót: a vezetői elképzelés a márka termékeinek fejlesztéséről, hogy azok még inkább megfeleljenek a vevők igényeinek, a márka fejlesztése úgy, hogy az jól tudja visszaadni a vevők számára a termék tulajdonságait és azzal elérhető többletértéket. Az előzetes elképzelések és az innovációs folyamat egymáshoz illesztése. 47

48 A márkafejlesztés lépései 2. lépés. Az ideális jövőkép felvázolása: Vállalatok, akik az innovációra nagy hangsúlyt fektetnek, többségében erős márkákat fejlesztenek. A magasabb szintű szükségleteket (például: önmegvalósítás) kielégítő márkákat a vevők többnyire értékesebbnek tartják az alacsonyabb szükségleteket (például: fiziológiai) kielégítő márkáknál. ((Mindez visszaigazolja Maslow szükséglethiearchia (Maslow, 1970) modelljét. ))

49 A márkafejlesztés lépései 3. lépés. A stratégia és a kreativitás ötvözése: Márkamenedzser feladatai: Össze kell hangolnia a különböző szakterületek képviselőit, az üzleti folyamatokat, a technológiákat, a marketing- és befektetési tevékenységeket, minden olyan folyamatot és területet, amely egy márka fejlődését befolyásolhatja. Gyors alkalmazkodóképesség és elemzési feladatok: Stratégiai illesztés, arculatépítés, reklámozás stb. 49

50 A márkafejlesztés lépései 4. lépés. Az eredmény nyomon követése és visszacsatolás Klasszikus folyamat: tervezés, tesztelés, visszacsatolás lépések, majd az eredmények alapján ismételt elemzés, újratervezés, újratesztelés, optimalizálás, folyamatos javítás. Összetett folyamat és szubjektív tényezők befolyása az eredmények értékelésére. Tesztelés: a vevőknek lehetőséget kell adni, hogy az újdonságokat a számukra legmegfelelőbb módon fedezzék fel és hasznosítsák. 50

51 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Bíró-Szigeti Szilvia MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Kontrolling szemléletű tervezés

Kontrolling szemléletű tervezés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kontrolling szemléletű ezés A ezés fogalma A ezés jövőalakítást jelent, azaz célokat

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK 1. Elemző módszerek A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a módszereket, amelyekkel a technikai, technológiai és üzemeltetési rendszerek megbízhatósági elemzései

Részletesebben

Dr. Piskóti István intézetigazgató MARKETING

Dr. Piskóti István intézetigazgató MARKETING Ellenség, partner, kartell? a harc avagy versenyelemzés, a saját vállalkozás auditja Te kit választanál? Az udvarlás szabályai - avagy piacszegmentálás,célpiac, pozícionálás Dr. Piskóti István intézetigazgató

Részletesebben

Marketing II. Ipari termék- és formatervező mérnök szak. Márka és márkamenedzsment. 6. előadás. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia

Marketing II. Ipari termék- és formatervező mérnök szak. Márka és márkamenedzsment. 6. előadás. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia Marketing II. Ipari termék- és formatervező mérnök szak Márka és márkamenedzsment 6. előadás Dr. Bíró-Szigeti Szilvia 1 Márkamenedzsment A márkamenedzsment termék- és márkapolitikai célok és stratégiák

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A versenytársak felismerése és értékelése vegyipari vállalatoknál

A versenytársak felismerése és értékelése vegyipari vállalatoknál A MARKETING ESZKÖZEI A versenytársak felismerése és értékelése vegyipari vállalatoknál A vállalatoknak fel kell vértezniük magukat a meglepetések ellen. Versenytársaikat és a piacot folyamatosan figyelniük

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

2014.03.18. Marketing II. A marketingprogram részelemeinek tesztelése I. Amiről ma szó lesz. A termékfejlesztés folyamata Terméktesztek

2014.03.18. Marketing II. A marketingprogram részelemeinek tesztelése I. Amiről ma szó lesz. A termékfejlesztés folyamata Terméktesztek Amiről ma szó lesz II. Ipari termék- és formatervező mérnök szak Új termék tesztelésének marketing módszerei. A piaci bevezetés tervezése. 6. előadás Tankönyv: 12. és 13. fejezet. Témakörök: 1. Terméktesztek

Részletesebben

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok 2. Piaci modellek 5 2. Piaci modellek A piac tanulmányozásának legalább két fontos megközelítése létezik, melyek a szerkezet-magatartás-teljesítmény paradigma és az árelmélet. Az első szerint egy iparág

Részletesebben

Vastagréteg hangfrekvenciás oszcillátorok

Vastagréteg hangfrekvenciás oszcillátorok Vastagréteg hangfrekvenciás oszcillátorok HORVÁTH LAJOS REMDC Összefoglalás A cikk egy konkrét vastagréteg áramköri típus kifejlesztése kapcsán bemutatja annak fontosságát, hogy már a kapcsolási elrendezés

Részletesebben

A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI. A vásárlók változatosságra vágynak: néha csak az új csábít (I. rész) Elégedetlen fogyasztók, hűtlen vásárlók

A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI. A vásárlók változatosságra vágynak: néha csak az új csábít (I. rész) Elégedetlen fogyasztók, hűtlen vásárlók A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI A vásárlók változatosságra vágynak: néha csak az új csábít (I. rész) Még az elégedett vevőkkel is előfordul, hogy átváltanak másik termékre vagy márkára. Ez a vásárlói magatartás

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

VILÁGCÉG A HAZAI TAKARMÁNYOZÁSI ESZKÖZÖK PIACÁN BENKE HEDVIG

VILÁGCÉG A HAZAI TAKARMÁNYOZÁSI ESZKÖZÖK PIACÁN BENKE HEDVIG VILÁGCÉG A HAZAI TAKARMÁNYOZÁSI ESZKÖZÖK PIACÁN BENKE HEDVIG Kulcsszavak: takarmányozási eszközök, marketingstratégia, termékpozicionálás, piaci vonzerő. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 a felmérést és elemzést a és a munkacsoportja készítette. 1. Bevezető 2015-ben ismét lezajlott a vezetési tanácsadói díjak hazai felmérése, hasonlóan a 2014-ben

Részletesebben

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása 9. JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONTOK FORGALOMSZABÁLYOZÁSA...1 9.1. ALAPFOGALMAK...1 9.1.1. Elnevezések...1 9.1.2. A forgalomirányítással összefüggő alapfogalmak...2 9.1.3. Működtetési módok...3 9.2. JELZŐLÁMPÁS

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS

II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS Kõrösi Gábor A kereslet alakulásának vizsgálata a kínálatéval azonos jelentõségû a munkagazdaságtanban. A két oldal elemzésének eszközei azonban lényegesen eltérnek egymástól:

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth József. Marketing alapok I. A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment

MUNKAANYAG. Horváth József. Marketing alapok I. A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment Horváth József Marketing alapok I. A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment A követelménymodul száma: 1143-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 MARKETING ALAPOK. ESETFELVETÉS

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid SZENNYVÍZTISZTÍTÓK MUNKAHÉZAG KIALAKÍTÁSAI HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid Bau-Haus Kft. A vízzáró betonszerkezetek munkahézag kialakításánál gyakran elfelejtjük,

Részletesebben

PPP-kézikönyv A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSE

PPP-kézikönyv A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSE PPP-kézikönyv A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSE Szerzők: Dr. Karakas Péter Leiner Vera Percze Róbert Wagner Anna Szerkesztette: Leiner Vera Lektorálták: Dr. Balogh László Dr. Köves Péter 3

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1 A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési 1 Piskóti István A hely-marketing, egy régió avagy egy város fejlesztése érdekében folytatandó marketing tevékenységnek meghatározó

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

VI.9. KÖRÖK. A feladatsor jellemzői

VI.9. KÖRÖK. A feladatsor jellemzői VI.9. KÖRÖK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői A kör területe, arányok változatlansága sokszorozás esetén. Előzmények Cél A kör részeinek területe egyszerű esetben, szimmetriák, a négyzet és átlójának

Részletesebben

Fogyasztói magatartás

Fogyasztói magatartás Dr. Fodor Mónika Fürediné Dr. Kovács Annamária Dr. Horváth Ágnes Rácz Georgina Fogyasztói magatartás PR-215/12 Szerzők: Dr. Fodor Mónika, 2011 főiskolai docens Fürediné Dr. Kovács Annamária, 2011 egyetemi

Részletesebben

Összehasonlító elemzés

Összehasonlító elemzés Összehasonlító elemzés Kihelyezett (outsource) és vállalaton belüli ügyfélszolgálatok költségeinek és értékének elemzése Tartalomjegyzék: 1. BEVEZETŐ, AZ ELEMZÉS CÉLJA, HATÓKÖRE 2 2. ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Szerző: Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem Szerkesztő: Nagyné Molnár Melinda Lektor: Szakály Zoltán

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK A digitális gyár mint a termékéletciklusmenedzsment megvalósításának központi eleme A termékéletciklus-menedzsment lényege az üzleti folyamatok olyan

Részletesebben

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing:

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing: Vállalat küldetése: meghatározza: működési kört, a belső működés és az érintettekkel való kapcsolat elveit; megkülönbözteti más vállalatoktól, megvalósításhoz elengedhetetlen feltétele: marketing és innováció.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 6.

Részletesebben

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás 12. évfolyam Osztályozó vizsga 2013. augusztus Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás Ismerje a számsorozat

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

G yakorlati tapasztalatok

G yakorlati tapasztalatok G yakorlati tapasztalatok VERSENYKÉPESSÉG ÉS VERSENYESÉLYEK A GYÖNGYTYÚKTENYÉSZTÉSBEN BESZÉLGETÉS LÖRIK LAMBERT TENYÉSZTŐVEL ÉS INTEGRÁTORRAL Bármely termék vagy szolgáltatás versenyképességét egy adott

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

2. RÉSZ. Szervezetelmélet

2. RÉSZ. Szervezetelmélet Környezeti menedzsment rendszerek II. Szerveztelmélet 31 Célkitűzések: 2. RÉSZ Szervezetelmélet Miután ezt az anyagot átvette, képesnek kell lennie értékelni, hogy milyen fontos a szervezeti struktúra,

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Idősoros elemző. Budapest, 2015. április

Idősoros elemző. Budapest, 2015. április TeIR Idősoros elemző Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS CÉLJA... 3 2. AZ IDŐSOROS ELEMZŐ FELÉPÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI... 3 Területi szűkítés és a megjelenítendő

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

5 HOZZÁFÉRÉS-VÉDELEM. A fejezet VIDEOTON fejlesztési dokumentációk felhasználásával készült

5 HOZZÁFÉRÉS-VÉDELEM. A fejezet VIDEOTON fejlesztési dokumentációk felhasználásával készült 5 HOZZÁFÉRÉS-VÉDELEM A rejtjelezésben az adatvédelem hatékony és az adathálózat védelmében nélkülözhetetlen eszközét ismertük meg. Természetesen annak sincs semmilyen elvi akadálya, hogy a rejtjelezést

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek 7. előadás: Stratégiai menedzsment és informatikai támogatás 2. Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/elekes Edit/Vezetoi_inf_rd

Részletesebben

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Szerző: dr. Gedeon Sándor okl. villamosmérnök, okl. mérnök-közgazdász, jogász, szabadalmi ügyvivő 2014. augusztus A magyar szabadalmi rendszer hatékonyságát

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon

Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon Baranyai Nóra Bevezetés Fejezetünkben a társadalmi-gazdasági modellezés magyarországi tapasztalatainak bemutatására vállalkozunk. Az

Részletesebben

TERMÉK TERVEZÉSE. Tervezés: Minden termelésre vonatkozó tudatos tevékenység. A tervezés minden termelési tevékenységre jellemző.

TERMÉK TERVEZÉSE. Tervezés: Minden termelésre vonatkozó tudatos tevékenység. A tervezés minden termelési tevékenységre jellemző. TERMÉK TERVEZÉSE A termék fogalma: Tevékenységek, vagy folyamatok eredménye /folyamat szemlélet /. (Minden terméknek értelmezhető, amely gazdasági potenciált közvetít /közgazdász szemlélet /.) Az ISO 8402

Részletesebben

A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint

A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint A készletezés Készlet: Olyan anyagi javak, amelyeket egy szervezet (termelő, vagy szolgáltatóvállalat, kereskedő, stb.) azért halmoz fel, hogy a jövőben alkalmas időpontban felhasználjon A készletezés

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

WIMMER Ágnes. A vállalati hatékonyság külső befolyásoló tényezői

WIMMER Ágnes. A vállalati hatékonyság külső befolyásoló tényezői WIMMER Ágnes A PIACI NORMÁK SÉRÜLÉSE, üzleti döntések és a vállalati hatékonyság Az üzleti vállalkozások környezetére vonatkozó előfeltevések és ezek érvényesülése keretet szab az üzleti döntésekhez és

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A csoporttechnológia (Group Technology = GT) elvi és módszertani alapjaihoz, valamint a kapcsolódó módszerek informatikai alkalmazásaihoz kötődő kutatómunkával a Miskolci Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció

Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Nyilvános változat V Ny3 1 2016. március Budakeszi Művelődési Ház projekt Gazdasági koncepció Nyilvános változat V Ny3 1 Tekintettel arra, hogy a teljes,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi munkájáról 2015. április 13. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 STRATÉGIAI

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Vitassuk meg a Szennyvíziszap Stratégiát és Programot! c. konferencia Környezetvédelmi Szolgáltatók

Részletesebben

AMIT A SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEKRŐL TUDNI KELL! KÖZPONTBAN AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

AMIT A SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEKRŐL TUDNI KELL! KÖZPONTBAN AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS AMIT A SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEKRŐL TUDNI KELL! KÖZPONTBAN AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS Számítógépes munkahelyek egészségmegőrző kialakítási gyakorlata, módszerek, megoldások a XXI. században. Kiadás: 2012.06.25.

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK)

DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK) DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK) A digitális berendezések a feladatuk ellátása közben rendszerint nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel. Feldolgozás előtt és után rendszerint tárolni kell az adatokat ritka

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés CSÁSZÁR ZSUZSA A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI Bevezetés Az 1990-es években a magyar földrajztudomány érdeklődésének fókuszába a cselekvő ember térbeli viselkedésének vizsgálata került. A végbemenő paradigmaváltás

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Fix Életbiztosítási Programjának Különös Feltételei

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Fix Életbiztosítási Programjának Különös Feltételei Hatályos: 2015.01.01-től Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Fix Életbiztosítási Programjának Különös Feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/02/2012/1) az ERSTE Vienna Insurance

Részletesebben

Játékszabály DMB 2016

Játékszabály DMB 2016 DMB 2016 KEDVES JÁTÉKOSUNK! Az FMCG szektorba tartozik minden nem tartós és különleges jellegzetességgel nem bíró termék: pl. italok, cigaretták, higiéniai és kozmetikai termékek, nem alapvető élelmiszerek,

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

T Ö R P E M O T O R O K

T Ö R P E M O T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 T Ö R P E M O T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Törpemotorok fogalma...3 Reluktancia motor...3 Árnyékolt pólusú motor...3 Szervomotorok...4

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Technológia innováció a business marketingben Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Bevezető gondolatok Az innováció-képesség újra egyre fontosabb versenytényezővé válik (Cooper- Edgett

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok Mi a kontrolling? A kontrolling, mint alkalmazott gazdaságtani módszer az Amerikai Egyesült Államokból ered. Az első gyakorlati alkalmazások termelési

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tamándl László A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Doktori értekezés tervezet Konzulens:

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23.

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23. Szoftverprototípus készítése Dr. Mileff Péter A prototípus fogalma: a szoftverrendszer kezdeti verziója Mi a célja? Arra használják, hogy bemutassák a koncepciókat, kipróbálják a tervezési opciókat, jobban

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó T e r m é k t á j é k o z t a t ó Befektetési Szolgáltatások üzletág 2015 1 T a r t a l o m j e g y z é k I. KÖTVÉNYTERMÉKEK (MIFID besorolása ALACSONY KOCKÁZATÚ) ------------------------------------ 2

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer A kutatás keretében KSH adatok alapján létrehoztunk egy olyan adatbázist és módszert,

Részletesebben

Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda

Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda 5 Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda Ha a magyar gazdaság helyzete tartósan rosszabbra fordul, akkor rögzített árfolyamon sem érdemes forinthitelből végtörleszteni, mert az árfolyam csapdánál

Részletesebben