1., Egy területen véletlenszerűen kihelyezet kvadrátokban megszámlálták az Eringium maritimum (tengerparti ördögszekér) egyedeit.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1., Egy területen véletlenszerűen kihelyezet kvadrátokban megszámlálták az Eringium maritimum (tengerparti ördögszekér) egyedeit."

Átírás

1 1., Egy területen véletlenszerűen kihelyezet kvadrátokban megszámlálták az Eringium maritimum (tengerparti ördögszekér) egyedeit. 1., Határozza meg az átlagos egyedszámot és a szórást. Egyedszám (x i ) Kvadrát (f i ) ; ; R-ben: n<-sum(kvadrat) egyedszam<-c(0,1,2,3,4,5,6,7,8) kvadrat<-c(16,41,49,20,14,5,1,1,0) atlag<-sum(egyedszam*kvadrat)/n [1] szoras<-sqrt((sum(egyedszam^2*kvadrat)-(n*atlag^2))/(n-1)) [1] , Jellemezhető-e az eloszlás Poisson eloszlással. tehát H 0 = x Poisson eloszlású. -statisztával teszteljük. emp.p<-dpois(egyedszam, atlag) chisq.test(kvadrat, p=emp.p) Chi-squared test for given probabilities data: kvadrat X-squared = , df = 8, p-value = A H 0 hipotézis valószínűsége 0.69, így az ördögszekér eloszlása Poisson eloszlásúnak tekinthető.

2 2., Két a Baëtis genuszba tartozó kérészfaj (A és B) lárváit 80 darab 100 cm 2 -es randomizáltan kihelyezet mintavételi egységben vizsgálták. Az alábbi adatokat kapták: esz A/k B/k Számítsa ki a fajok átlagos egyedszámát és szórását kvadrátonként. Mi lehet a magyarázata az átlagok és a szórások különbséégének? Egyedszam<-c(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) A.keresz<-c(0,0,0,0,2,2,4,7,10,10,10,10,8,6,4,4,2,1) B.keresz<-c(3,7,9,12,10,6,7,6,5,4,3,2,2,1,1,1,1,0) A.n<-sum(A.keresz) B.n<-sum(B.keresz) A.atlag<-sum(A.keresz*Egyedszam)/sum(A.keresz) > A.atlag [1] B.atlag<-sum(B.keresz*Egyedszam)/sum(B.keresz) > B.atlag [1] A.szoras<-sqrt((sum(Egyedszam^2*A.keresz)-(A.n*A.atlag^2))/(A.n-1)) A.szoras A variancia (v=s 2 ) [1] B.szoras<-sqrt((sum(Egyedszam^2*B.keresz)-(B.n*B.atlag^2))/(B.n-1)) B.szoras A variancia (v=s 2 ) [1] Az A faj átlaga és varianciája alig különböznek. A Poisson eloszlás esetében, ezért joggal feltétezhetjük a Poisson eloszlást. A B faj varianciája nagyobb mint az átlag, s ezért a nagy varianciáért az aggregáció a felelős: valamely lárva környezetében nagyobb valószínűséggel él másik lárva, mint olyan környezetben ahol más lárva nincsen. 3., Tegyük fel,hogy a humán menstruációs ciklus hosszúsága normális eloszlású. Egy nő esetében a ciklus hosszúságára az alábbi megfgyeléseket teték. 26, 24, 29, 33, 25, 26, 23, 30, 31, 30, 28, 27, 29, 26, 28 Megfelel-e a ciklus átlagos hossza, a 29.5 napos átlagértéknek, 95%-os valószínűség szinten? ; alternatív hipotézis: ciklus<-c(26, 24, 29, 33, 25, 26, 23, 30, 31, 30, 28, 27, 29, 26, 28) > t.test(ciklus, mu=29.5) One Sample t-test data: ciklus t = , df = 14, p-value = alternative hypothesis: true mean is not equal to percent confidence interval:

3 sample estimates: mean of x A megfgyelt ciklus rövidebb, mint a feltételezet. 4., Egy kísérleti sertéshízlalóban két tápszert próbáltak ki. Mindkét tápszer esetében vizsgálták az adot intervallumbeli súlygyarapodást, és megfgyelt állatra a következő adatokat kapták. T1: 41, 34, 29, 26, 32, 35, 38, 34, 30, 29, 32, 31 T2: 26, 24, 28, 29, 30, 29,32, 26, 31, 29, 32, 28 Tegyük fel, hogy a súlygyarapodás normális eloszlású. Vizsgáljuk meg, hogy 95% szignifkancia szinten, hogy van-e különbség a tápok hatását illetően? ; alternatív hipotézis T1<-c(41, 34, 29, 26, 32, 35, 38, 34, 30, 29, 32, 31) T2<-c(26, 24, 28, 29, 30, 29,32, 26, 31, 29, 32, 28) > var.test(t1,t2) F test to compare two variances data: T1 and T2 F = , num df = 11, denom df = 11, p-value = alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1 95 percent confidence interval: sample estimates: ratio of variances A két testsúly gyarapodás varianciája azonosnak tekinthető, mivel a kapot valószínűség 0.05< p. t.test(t1,t2, var.equal=t) Two Sample t-test data: T1 and T2 t = , df = 22, p-value = alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: mean of x mean of y Az első (T1) táp szignifkánsan nagyobb súlynövekedést indukált. 5., A Daphnia longispina két populációjának 7-7 klónjának napokban kifejezet életartamának a következő idők adódtak: A: 7.2, 7.1, 9.1, 7.2, 7.3, 7.2, 7.5 B: 8.8, 7.5, 7.7, 7.6, 7.4, 6.7, 7.2 Az életartam a két populáció esetében normális eloszlásúnak adódot. Azonosnak tekinthető-e a

4 populációk életartama, 95%-os szignifkancia szinten? ; alternatív hipotézis: > A<-c(7.2, 7.1, 9.1, 7.2, 7.3, 7.2, 7.5) > B<-c(8.8, 7.5, 7.7, 7.6, 7.4, 6.7, 7.2) > var.test(a,b) F test to compare two variances data: A and B F = , num df = 6, denom df = 6, p-value = alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1 95 percent confidence interval: sample estimates: ratio of variances A két Daphnia populáció életartamának varianciája azonosnak tekinthető. t.test(a,b, var.equal=t) Two Sample t-test data: A and B t = , df = 12, p-value = alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: mean of x mean of y A két Daphnia populáció életartamában nincs különbség. 6., Egy vizsgálat során 12 állat szérum-koleszterolszintjét és az altériafal kalciumtartalmát mérték. A következő eredményeket kapták: koleszterin (mg/100 ml): 59, 52, 42, 59, 24, 24, 40, 32, 63, 57, 36, 24 Ca-tartalom: (mg/sz.s 100g): 289, 303, 233, 287, 236, 245, 265, 233, 286, 290, 264, 239 Találunk-e kapcsolatot közötük szinten? ; alternatív hipotézis: koleszt<-c(59, 52, 42, 59, 24, 24, 40, 32, 63, 57, 36, 24) Ca<-c(289, 303, 233, 287, 236, 245, 265, 233, 286, 290, 264, 239) > cor(koleszt, Ca) [1] > cor.test(koleszt, Ca) Pearson's product-moment correlation data: koleszt and Ca

5 t = , df = 10, p-value = alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: cor A szérum-kolszterol és az artéria fal Ca tartaloma közöt szoros korreláció tapasztalható. 7., Két tulajdonságpárral kapcsolatos keresztezési kísérletben, az F 2 nemzedékben a következő gyakorisági adatokat kapták: fenotipus: AB Ab ab ab gyakoriság Elfogadható-e, hogy az F 2 nemzedék 9:3:3:1 eloszlású? H 0 : a minta egy olyan populációból származik amelyre jellemző az adot elméleti eloszlás H 1 : a minta egy más eloszlású populációból származik fenotipus<-c(247,81,53,27) chisq.test(fenotipus, p=c(9/16,3/16,3/16,1/16)) Chi-squared test for given probabilities data: fenotipus X-squared = , df = 3, p-value = A hipotézist elvetjük, a kísérletben az F 2 nemzedék nem követi az elméleti arányt. 8., Az 2., feladatban döntsük el a Poisson eloszlásra vonatkozó hipotézist. val.gyak.a.keresz<-a.keresz[5:18] elm.p.a.keresz<-dpois(egyedszam[5:18], A.atlag) elm.p.a.keresz[14]<-1-sum(elm.p.a.keresz[1:13]) elm.gyak.a.keresz<-elm.p.a.keresz*sum(a.keresz) x2<-sum(((val.gyak.a.keresz-elm.gyak.a.keresz)^2)/ elm.gyak.a.keresz) x2 [1] pchisq(x2, ) [1] # p valószínűség Más módon: > chisq.test(rbind(val.gyak.a.keresz,elm.gyak.a.keresz)) data: rbind(val.gyak.a.keresz, elm.gyak.a.keresz) X-squared = , df = 13, p-value =

6 9., A Poisson eloszlásra való hipotézisünket elfogadjuk. Egy fenyőfaj térbeli eloszlásának vizsgálata adot mintaterületen 100 db, 7.3 m 2 nagyságú random módon elhelyezet kvadrátban vizsgálták a fák számát. Fák száma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kvadrát gyakoriság 7, 16, 20, 24, 17, 9, 5, 1, 1, 0 Igazolható-e, hogy e a fák eloszlását a véletlen határozza meg (Poisson eloszlású)? fa<-c(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) kvadrat<-c(7, 16, 20, 24, 17, 9, 5, 1, 1, 0) fa.atlag<-sum(fa*kvadrat)/sum(kvadrat) fa.atlag [1] 2.86 elm.vals<-dpois(fa, fa.atlag) elm.vals[10]<-1-sum(elm.vals[1:9]) elm.gyak<-elm.vals*sum(kvadrat) x2<-sum(((kvadrat-elm.gyak)^2)/elm.gyak) x2 [1] > 1-pchisq(x2,9) [1] > chisq.test(kvadrat, p=elm.gyak)) data: kvadrat X-squared = , df = 9, p-value = A hipotézist, miszerint a fák eloszlása a véletlent követi, igaz. 10., Egy adot területen valamely madárfaj egyedszámára vonatkozó megfgyelési eredményeket foglaltuk össze. Elfogadható-e a nemek évszakonkénti azonos arányára tet H 0 hipotézis? Tavasz nyár ősz tél hím nőstény H 0 = X, Y azonos eloszlású madar<-matrix(c(163,135,71,43,86,77,40,38), byrow=t, nrow=2) > madar [,1] [,2] [,3] [,4] [1,] [2,] > chisq.test(madar, correct=f) data: madar X-squared = , df = 3, p-value = A p >0.05, ezért a H 0 hipotézist elfogadjuk, miszerint nincs különbség az ivarok évszakonkénti eloszlásában.

7 11., A Primula sinensis kankalinfaj egyedeinek magvait esővízzel, illetve sok agyagkolloidot tartalmazó zavaros talajvízzel átitatot szűrőpapíron csíráztaták, és a következő adatokat kapták: Kicsírázot nem csírázot ki esővíz talajvíz Szignifkáns-e a kezelési különbség, 0.2 szignifkancia szinten? > kankalin<-matrix(c(37,13,32,18), byrow=t, nrow=2) > chisq.test(kankalin, correct=f) data: kankalin X-squared = , df = 1, p-value = A valószínűség > 0.2, így a különbség nem szignifkáns. 12., A négytényezős kontingenciatáblázat eseténben az -próba alkalmazásának feltételeként szokták tekinteni, hogy minden elméleti gyakoriság 5-nél nagyobb legyen. Kis mintaelemszám esetén a Yates-féle korrekciót alkalmazzuk (R-ben alapeset (lásd, help): cisq.test(x, correct=t). Egy terápiás eljárás alkalmazásakor 30 beteg kozül 20 gyógyult meg, anélkül 17 beteg közül 12. Vizsgáljuk meg a Yates-korrekcióval módosítot -próbával, hogy 0.1 szignifkancia szinten van-e különbség a kezelt és nem kezeltek közöt. Felírjuk a kontingenciatáblázatot: Nem kezetlt kezelt gyógyult nem gyógyult 5 10 terapia<-matrix(c(12,20,5,10),2,2,byrow=t) chisq.test(terapia) with Yates' continuity correction data: terapia X-squared = , df = 1, p-value = Mivel p > 0.1 ezért a kezelésnek nem tulajdonítunk szignifkáns hatást. 13., Bodmer and Payne (1965) két szérum (4a és 4c) precipitációs hatását vizsgálva azt kapta, 23 személy esetében mindkét szérum a vér precipitációját eredményezte, 2 esetben csak az Ac savóval, 47 esetben csak a 4a savóval következet be precipitáció, végül 35 személy esetében egyik savó sem okozot precipitációt. Függetlennek tekinthetők-e a hatások (α=0.05)? H 0 = a hatások függetlenek, H 1 a hatások nem függetlenek

8 Felírjuk a kontingenciatáblázatot: 4a/4c savo<-matrix(c(23,2,47,35),2,2,byrow=t) > chisq.test(savo) with Yates' continuity correction data: savo X-squared = , df = 1, p-value = > chisq.test(savo, correct=f) data: savo X-squared = , df = 1, p-value = A kapot -statisztika valószínűsége kisebb, mint a szignifkancia szint, ezért a hatások nem tekinthetők függetlennek. 14., A Bükk egy rétállományában randomizáltan kihelyezet mintavételi kvadrátal vizsgálták a Festuca rubra és a Nardus stricta fűfajok térbeli asszociáltságát. A kvadrátok oldalhosszúsága a négy esetben rendre a következő volt: 2 cm, 32 cm, 64 cm, 128 cm. Az eredményeket az alábbi kontingencia táblák mutatják (a 1, b 1 prezencia, a 0, b 0, abszenciát jelöl). Tekintsük az asszociáltság mértékének a értéket, irányának pedig az ad-bc előjelét, ahol a betűk előjele a szokásos. kontingencia tábla a b 2 c d 2 cm a1 a0 b b cm a1 a0 b b cm a1 a0 b b cm a1 a0 b b0 0 0 hisq.test(kvadrat_2cm, correct=f) data: kvadrat_2cm X-squared = 6.25, df = 1, p-value = *30-30*30; [1] -600; negatív > chisq.test(kvadrat_32cm, correct=f)

9 data: kvadrat_32cm X-squared = , df = 1, p-value = chisq.test(kvadrat_64cm, correct=f) > 70*10-10*10; [1] 600; pozitív data: kvadrat_64cm X-squared = , df = 1, p-value = 5.882e-12 > 90*5-5; [1] 445; pozitív > chisq.test(kvadrat_128cm, correct=f) data: kvadrat_128cm X-squared = NaN, df = 1, p-value = NA nulla Ha a mintavétel egység kellően alacsony akkor az asszociáltság kisebb, és gyakran negatív. A mintavételi egység növelésével az asszociáltság értéke pozitív és növekedő, kellően nagy egység esetén eltűnik. 15., Két növényfaj (A ill. B) egyedeinek száma egy véletlenszerűen kihelyezet kvadrátban. Azonos eloszlású-e a két faj előfordulása (α=0.05)? A: B: H 0 = X, Y azonos eloszlású > a1<-c(36,41,28,11,3,1) > a2<-c(28,36,22,8,4,2) > chisq.test(rbind(a1,a2)) data: rbind(a1, a2) X-squared = , df = 5, p-value = , Vizsgáljuk egy humán populációban a nem és hajszín összefüggését, 0.05 szignifkancia szinten. Fekete barna vörös szőke férf: nő: H 0 a hajszín és a nem független egymástól. H 1 a hajszín és a nem függenek egymástól. > haj<-matrix(c(32,43,9,16,55,65,16,64),2,4,byrow=t) > haj [,1] [,2] [,3] [,4] [1,] [2,]

10 > chisq.test(haj) data: haj X-squared = , df = 3, p-value = A H 0 nem igaz mert a p < 0.05, így a nemek és a hajszín nem bizonyult függetlennek. 17., Roberts és Grifths (1937) angol gyermekek értelmi lépességét vizsgálva az un. BINET-, és OTIStesztre adot pontszámokat hasonlítoták össze. A kiválszatot 65 gyerekre kapot értékeket a pelda_17.txt fájl tartalmazza. gyerek<-read.table(file="pelda_17.txt", header=t, sep=",") reg1<-lm(otis~binet) detach(gyerek) > reg1 Call: lm(formula = OTIS ~ BINET) Coefficients: (Intercept) BINET summary(reg1) Call: lm(formula = OTIS ~ BINET) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) e-10 *** BINET < 2e-16 *** --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 63 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 1 and 63 DF, p-value: < 2.2e-16 b=2.069 p < 0.05 szignifkáns és pozitív kapcsolat van a két teszt közöt. A több BINET pontot elért gyerek nagy valószínűséggel az OTIS tesztben is magasabb pontszámot kap. 18., Széna foszfortartalmának meghatározása során négy vegyésztecnikus 5-5 párhuzamos mérést végez. Az eredmények mg/g-ban kifejezve, a következők: 1:

11 4: Van-e különbség a tecnikusok mérései közöt, α = 0.05 szinten. foszfor<-c(34,36,34,35,34,37,36,35,37,37,34,37,35,37,36, 36,34,37,34,35) technikus<-c(1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4) meres<-data.frame(foszfor,factor(technikus)) attach(meres) anova1<-aov(foszfor~technikus, meres) > anova1 Call: aov(formula = foszfor ~ technikus, data = meres) Terms: technikus Residuals Sum of Squares Deg. of Freedom 1 18 Residual standard error: Estimated effects may be unbalanced > summary(anova1) Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) technikus Residuals A p > 0.05, ezért a nullhipotézit elfogadjuk. A négy tecnikus mérése közöt nincs különbség. 19., A Tribolium confuusm (lisztbogár) adot időtartam alati, mg-ban mért súlyvesztésére állandó hőmérsékletű levegőben különböző százalékos páratartalom mellet a következő eredményeket kapták: páratartalom: 0, 12, 29.5, 43, 53, 62,5, 75.5, 85, 93 súlyveszteség: 8.98, 8.14, 6.67, 6.08, 5.90, 5.83, 4.08, 4.20, 3.72 Irja fel a regresszió egyenletét, és írja le, hogy a kapcsolat milyenségét? para<-c(0, 12, 29.5, 43, 53, 62.5, 75.5, 85, 93) sulyveszt<-c(8.98, 8.14, 6.67, 6.08, 5.90, 5.83, 4.08, 4.20, 3.72) reg2<-lm(sulyveszt~para) > summary(reg2) Call: lm(formula = sulyveszt ~ para) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) e-09 *** para e-06 ***

12 --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 7 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 1 and 7 DF, p-value: 2.399e-06 A páratartalom csökkenésével szignifkánsan csökken a lisztbogarak súlya. 20., Drosophila persimilisen vizsgálták a lárvakori denzitás és a felnőtkori testömeg kapcsolatát. (A lárvakori denzitást a kísérletező állítota be, a testömeg normál eloszlású a vizsgált denzitástartományban.) Milyen a lárvakori denzitás és a felnőtkori testömeg kapcsolata? Illeszen egyenest az adatokra és határozza meg a paramétereit (meredekség, tengelymetszet), ha lehet! Denzitás Tömeg 1,356 1,356 1,284 1,252 0,989 0,664 0,475 denzitas<-c(1,3,5,6,10,20,40) tomeg<-c(1.356,1.356,1.284,1.252, 0.989, 0.664, 0.475) reg3<-lm(tomeg~denzitas) > summary(reg3) Call: lm(formula = tomeg ~ denzitas) Residuals: Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) e-06 *** denzitas ** --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 5 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 1 and 5 DF, p-value: A p < 0.05, a lárvakori tömegesség szignifkáns negatív hatással van felnőtkori testömegre.

Az R statisztikai programozási környezet: az adatgyűjtéstől a feldolgozáson és vizualizáción át a dinamikus jelentéskészítésig

Az R statisztikai programozási környezet: az adatgyűjtéstől a feldolgozáson és vizualizáción át a dinamikus jelentéskészítésig : az adatgyűjtéstől a feldolgozáson és vizualizáción át a dinamikus jelentéskészítésig Ferenci Tamás ferenci.tamas@nik.uni-obuda.hu 2017. február 23. Tartalom Az R mint programozási nyelv A könyvtárakról

Részletesebben

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák Normál eloszlás Átlag jól jellemzi az adott populációt folytonos eloszlás (pl. lottó minden szám egyszer fordul elő) kétkúpú eloszlás (IQ mindenki vagy zseni vagy félhülye, átlag viszont azt mutatja,

Részletesebben

Esetelemzés az SPSS használatával

Esetelemzés az SPSS használatával Esetelemzés az SPSS használatával A gepj.sav fileban négy különböző típusú, összesen 80 db gépkocsi üzemanyag fogyasztási adatai találhatók. Vizsgálja meg, hogy befolyásolja-e az üzemanyag fogyasztás mértékét

Részletesebben

BIOMETRIA_ANOVA_2 1 1

BIOMETRIA_ANOVA_2 1 1 Két faktor szerinti ANOVA Az A faktor minden szintjét kombináljuk a B faktor minden szintjével, minden cellában azonos számú ismétlés (kiegyensúlyozott terv). A terv szerkezete miatt a faktorok hatását

Részletesebben

KISTERV2_ANOVA_

KISTERV2_ANOVA_ Két faktor szerinti ANOVA Az A faktor minden szintjét kombináljuk a B faktor minden szintjével, minden cellában azonos számú ismétlés (kiegyensúlyozott terv). A terv szerkezete miatt a faktorok hatását

Részletesebben

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi fizika és statisztika I. előadás 2016.11.09 Orvosi

Részletesebben

Statisztika, próbák Mérési hiba

Statisztika, próbák Mérési hiba Statisztika, próbák Mérési hiba ÁTLAG SZÓRÁS KICSI, NAGY MIN, MAX LIN.ILL LOG.ILL MEREDEKSÉG METSZ T.PROBA TREND NÖV Statisztikai függvények Statisztikailag fontos értékek Számtani átlag: ŷ= i y i /n Medián:

Részletesebben

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005

STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 STATISZTIKA PRÓBAZH 2005 1. FELADATSOR: számítógépes feladatok (még bővülni fog számítógép nélkül megoldandó feladatokkal is) Használjuk a Dislexia Excel fájlt (internet: http:// starts.ac.uk)! 1.) Hasonlítsuk

Részletesebben

1. melléklet A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Murányi Attila

1. melléklet A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Murányi Attila 1. melléklet A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Murányi Attila Bevezetés... 1 A kutatás hipotézise... 2 A kutatás célja... 2 Az alkalmazott mikroorganizmusok... 3 Kísérleti

Részletesebben

Esetelemzések az SPSS használatával

Esetelemzések az SPSS használatával Esetelemzések az SPSS használatával 1. Tekintsük az spearman.sav állományt, amely egy harminc tehenet számláló állomány etetés- és fejéskori nyugtalansági sorrendjét tartalmazza. Vizsgáljuk meg, hogy van-e

Részletesebben

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált minőségügyi rendszermenedzser regisztrált vezető felülvizsgáló Telefon és fax: 06-33-319-117 E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

Egymintás próbák. Alapkérdés: populáció <paramétere/tulajdonsága> megegyezik-e egy referencia paraméter értékkel/tulajdonsággal?

Egymintás próbák. Alapkérdés: populáció <paramétere/tulajdonsága> megegyezik-e egy referencia paraméter értékkel/tulajdonsággal? Egymintás próbák σ s μ m Alapkérdés: A populáció egy adott megegyezik-e egy referencia paraméter értékkel/tulajdonsággal? egymintás t-próba Wilcoxon-féle előjeles

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests Nonparametric Tests Petra Petrovics Hypothesis Testing Parametric Tests Mean of a population Population proportion Population Standard Deviation Nonparametric Tests Test for Independence Analysis of Variance

Részletesebben

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés Több oratórium összehasonlítása, körmérés colorative test, round robin a rendszeres hibák ellenőrzése, számszerűsítése Statistical Manual of AOAC, W. J. Youden: Statistical Techniques for Colorative Tests,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics. Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics PhD Student Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Correlation & Linear Regression in SPSS Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise 1 - Correlation File / Open

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós lineáris regresszió: modellszelekció Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Negyedik előadás, 2010. október

Részletesebben

Statisztikai szoftverek esszé

Statisztikai szoftverek esszé Statisztikai szoftverek esszé Dávid Nikolett Szeged 2011 1 1. Helyzetfelmérés Adott egy kölcsön.txt nevű adatfájl, amely információkkal rendelkezik az ügyfelek életkoráról, családi állapotáról, munkaviszonyáról,

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics Correlation & Linear Regression in SPSS 4 th seminar Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation

Részletesebben

DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA

DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE

Részletesebben

Hipotézis vizsgálatok

Hipotézis vizsgálatok Hipotézis vizsgálatok Hipotézisvizsgálat Hipotézis: az alapsokaság paramétereire vagy az alapsokaság eloszlására vonatkozó feltevés. Hipotézis ellenőrzés: az a statisztikai módszer, amelynek segítségével

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák Statisztikai hipotézisvizsgálatok Paraméteres statisztikai próbák 1. Magyarországon a lakosság élelmiszerre fordított kiadásainak 2000-ben átlagosan 140 ezer Ft/fő volt. Egy kérdőíves felmérés során Veszprém

Részletesebben

Statisztikai módszerek alkalmazása az orvostudományban. Szentesi Péter

Statisztikai módszerek alkalmazása az orvostudományban. Szentesi Péter Statisztikai módszerek alkalmazása az orvostudományban Szentesi Péter Az orvosi munkahipotézis ellenőrzése statisztikai módszerekkel munkahipotézis mérlegelés differenciáldiagnosztika mi lehet ez a más

Részletesebben

Sztochasztikus kapcsolatok

Sztochasztikus kapcsolatok Sztochasztikus kapcsolatok Petrovics Petra PhD Hallgató Ismérvek közötti kapcsolat (1) Függvényszerű az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik ismérv szerinti hovatartozást.

Részletesebben

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Hipotézis Állítás a populációról (vagy annak paraméteréről) Példák H1: p=0.5 (a pénzérme

Részletesebben

Kabos Sándor. Térben autokorrelált adatrendszerek

Kabos Sándor. Térben autokorrelált adatrendszerek Kabos Sándor Térben autokorrelált adatrendszerek elemzése Összefoglalás az előadás példákon szemlélteti a térben autokorrelált adatok blokkosításának és összefüggésvizsgálatának jellemző tulajdonságait.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics. Nonparametric Tests Petra Petrovics PhD Student Hypothesis Testing Parametric Tests Mean o a population Population proportion Population Standard Deviation Nonparametric Tests Test or Independence Analysis

Részletesebben

Standardizálás, transzformációk

Standardizálás, transzformációk Standardizálás, transzformációk A transzformációk ugynúgy mennek, mint egyváltozós esetben. Itt még fontosabbak a linearitás miatt. Standardizálás átskálázás. Centrálás: kivonjuk minden változó átlagát,

Részletesebben

Normális eloszlás paramétereire vonatkozó próbák

Normális eloszlás paramétereire vonatkozó próbák Normális eloszlás paramétereire vonatkozó próbák Az alábbi próbák akkor használhatók, ha a meggyelések függetlenek, és feltételezhetjük, hogy normális eloszlásúak a meggyelések függetlenek, véges szórású

Részletesebben

1. (Sugár Szarvas fgy., 186. o. S13. feladat) Egy antikvárium könyvaukcióján árverésre került. = x = 6, y = 12. s y y = 1.8s x.

1. (Sugár Szarvas fgy., 186. o. S13. feladat) Egy antikvárium könyvaukcióján árverésre került. = x = 6, y = 12. s y y = 1.8s x. . Sugár Szarvas fgy., 86. o. S3. feladat Egy antikvárium könyvaukcióján árverésre került 9 könyv licitálási adatai alapján vizsgáljuk a könyvek kikiáltási és ún. leütési ára ezerft közötti sztochasztikus

Részletesebben

konfidencia-intervallum Logikai vektorok az R-ben 2012. március 14.

konfidencia-intervallum Logikai vektorok az R-ben 2012. március 14. Valószínűség, pontbecslés, konfidencia-intervallum Logikai vektorok az R-ben 2012. március 14. Normális eloszlás tesztje Kolmogorov-Szmirnov vagy Wilk-Shapiro próba. R-funkció: shapiro.test(vektor) balra

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Idősoros elemzés. Ferenci Tamás, ft604@hszk.bme.hu 2009. január 7.

Idősoros elemzés. Ferenci Tamás, ft604@hszk.bme.hu 2009. január 7. Idősoros elemzés Ferenci Tamás, ft604@hszk.bme.hu 2009. január 7. A felhasznált adatbázisról Elemzésemhez a tanszéki honlapon rendelkezésre bocsátott TimeSeries.xls idősoros adatgyűjtemény egyik idősorát,

Részletesebben

Gyakorlat: Sztochasztikus idősor-elemzés alapfogalmai II. Egységgyök-folyamatok és tesztek. Dr. Dombi Ákos

Gyakorlat: Sztochasztikus idősor-elemzés alapfogalmai II. Egységgyök-folyamatok és tesztek. Dr. Dombi Ákos Gyakorlat: Sztochasztikus idősor-elemzés alapfogalmai II. Egységgyök-folyamatok és tesztek Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) ESETTANULMÁNY 1. Feladat: OTP részvény átlagárfolyamának (Y=AtlAr) stacionaritás

Részletesebben

Idősoros elemzés minta

Idősoros elemzés minta Idősoros elemzés minta Ferenci Tamás, tamas.ferenci@medstat.hu A felhasznált adatbázisról Elemzésemhez a francia frank árfolyamának 1986.01.03. és 1993.12.31. közötti értékeit használtam fel, mely idősorban

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Monte Carlo módszerek

Monte Carlo módszerek 25 KULLANCSLÁRVA vizsgálata: Erős hideg hatására nézzük a túlélést. Eredmény: 6 elpusztult, 9 élve maradt Hipotézis: a pajzs hosszának variabilitása egy általános genetikai variabilitást tükröz, míg az

Részletesebben

PhEur Two-dose multiple assay with completely randomised design An assay of corticotrophin by subcutaneous injection in rats

PhEur Two-dose multiple assay with completely randomised design An assay of corticotrophin by subcutaneous injection in rats PhEur... Two-dose multiple assay with completely randomised design An assay of corticotrophin by subcutaneous injection in rats 00 80 60 0 0 00 80 60 0 0 catterplot of multiple variables against dose PhEur_.sta

Részletesebben

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 2 1 AZ SPSS-RŐL ÁLTALÁBAN... 3 1.1 DATA EDITOR... 3 1.2 VIEWER... 4 1.3 CHART EDITOR... 4 2 ADATBEVITEL... 5 2.1

Részletesebben

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata A fajok közötti kommunikáció vizsgálata Interspecifikus kommunikáció más faj vészjelzésének megértése?? mézkalauz méhészborz növények kártevő rovarok ellen predátorokat invitálnak kémiai jelekkel Emberközpontú

Részletesebben

Bemenet modellezése II.

Bemenet modellezése II. Bemenet modellezése II. Vidács Attila 2005. november 3. Hálózati szimulációs technikák, 2005/11/3 1 Kiszolgálási id k modellezése Feladat: Egy bemeneti modell felállítása egy egy kiszolgálós sorbanállási

Részletesebben

Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. ha X n a rendezett mintában az R n -ik. ha n 1 n 2

Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. ha X n a rendezett mintában az R n -ik. ha n 1 n 2 Kabos: Ordinális változók Hipotézisvizsgálat-1 Minta: X 1, X 2,..., X N EVM (=egyszerű véletlen minta) X-re Feltesszük, hogy a mintaelemek között nincs két azonos. Rendezett minta: X (1), X (2),..., X

Részletesebben

Nem. Cumulative Percent 1,00 férfi ,9 25,9 25,9 2,00 nı ,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0

Nem. Cumulative Percent 1,00 férfi ,9 25,9 25,9 2,00 nı ,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0 Függelék II. Demográfia Nem Frequency Percent Percent Cumulative Percent 1,00 férfi 727 25,9 25,9 25,9 2,00 nı 2053 73,1 73,1 99,0 99,00 adathiány 27 1,0 1,0 100,0 Korcsoport Frequency Percent Percent

Részletesebben

Statisztika II. feladatok

Statisztika II. feladatok Statisztika II. feladatok 1. Egy női ruhákat és kiegészítőket forgalmazó üzletlánc 118 egységénél felmérést végzett arról, milyen tényezők befolyásolják a havi összbevételüket (EUR). a) Pótolja ki a táblázatok

Részletesebben

Esettanulmány. A homoszkedaszticitás megsértésének hatása a regressziós paraméterekre. Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 2

Esettanulmány. A homoszkedaszticitás megsértésének hatása a regressziós paraméterekre. Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 2 Esettanulmány A homoszkedaszticitás megsértésének hatása a regressziós paraméterekre Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A lineáris modell alkalmazhatóságának feltételei... 2 3. A feltételek teljesülésének

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Regression

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Regression Correlation & Regression Types of dependence association between nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation describes the strength of a relationship,

Részletesebben

STATISZTIKA. Fogalom. A standard lineáris regressziós modell mátrixalgebrai jelölése. A standard lineáris modell. Eredménytáblázat

STATISZTIKA. Fogalom. A standard lineáris regressziós modell mátrixalgebrai jelölése. A standard lineáris modell. Eredménytáblázat Fogalom STATISZTIKA 8 Előadás Többszörös lineáris regresszió Egy jelenség vizsgálata során általában az adott jelenséget több tényező befolyásolja, vagyis többnyire nem elegendő a kétváltozós modell elemzése

Részletesebben

Logisztikus regresszió október 27.

Logisztikus regresszió október 27. Logisztikus regresszió 2017. október 27. Néhány példa Mi a valószínűsége egy adott betegségnek a páciens bizonyos megfigyelt jellemzői (pl. nem, életkor, laboreredmények, BMI stb.) alapján? Mely genetikai

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Fogalom STATISZTIKA. Alkalmazhatósági feltételek. A standard lineáris modell. Projekciós mátrix, P

Fogalom STATISZTIKA. Alkalmazhatósági feltételek. A standard lineáris modell. Projekciós mátrix, P Fogalom STATISZTIKA 8 Előadás Többszörös lineáris regresszió Egy jelenség vizsgálata során általában az adott jelenséget több tényező befolyásolja, vagyis többnyire nem elegendő a kétváltozós modell elemzése

Részletesebben

GyőrBike a győri közösségi bérkerékpár rendszer első éve

GyőrBike a győri közösségi bérkerékpár rendszer első éve GyőrBike a győri közösségi bérkerékpár rendszer első éve Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportja MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Smart City rendezvénysorozat

Részletesebben

Informatikai ismeretek vizsgálata a 8. osztály végén. Kiss Gábor Óbudai Egyetem kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu

Informatikai ismeretek vizsgálata a 8. osztály végén. Kiss Gábor Óbudai Egyetem kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu Informatikai ismeretek vizsgálata a 8. osztály végén Kiss Gábor Óbudai Egyetem kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu A vizsgálat célja A diákok informatikai ismereteinek vizsgálata a 8. osztály befejezésekor arra

Részletesebben

A biostatisztika alapfogalmai, konfidenciaintervallum. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

A biostatisztika alapfogalmai, konfidenciaintervallum. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet A biostatisztika alapfogalmai, kofideciaitervallum Dr. Boda Krisztia PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Iformatikai Itézet Mitavétel ormális eloszlásból http://www.ruf.rice.edu/~lae/stat_sim/idex.html

Részletesebben

Egyenlőtlenségi mérőszámok alkalmazása az adatbányászatban. Hajdu Ottó BCE: Statisztika Tanszék BME: Pénzügyek tanszék Budapest, 2011

Egyenlőtlenségi mérőszámok alkalmazása az adatbányászatban. Hajdu Ottó BCE: Statisztika Tanszék BME: Pénzügyek tanszék Budapest, 2011 Egyenlőtlenségi mérőszámok alkalmazása az adatbányászatban Hajdu Ottó BCE: Statisztika Tanszék BME: Pénzügyek tanszék Budapest, 2011 Adatbányászati feladatok 1. Ismert mintákon, példákon való tanulás (extracting

Részletesebben

Adatok statisztikai feldolgozása

Adatok statisztikai feldolgozása Adatok statisztikai feldolgozása Kaszaki József Ph.D Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézet Szeged A mérési adatok kiértékelése, statisztikai analízis A mért adatok konvertálása adatbázis

Részletesebben

Hátrányok: A MANOVA elvégzésének lépései:

Hátrányok: A MANOVA elvégzésének lépései: MANOVA Tulajdonságok: Hasonló az ANOVÁ-hoz Több függő változó A függő változók korreláltak és a lineáris kombinációnak értelme van. Azt teszteli, hogy k populációban a függő változók egy lineáris kombinációjának

Részletesebben

R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival

R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival Harnos Andrea harnos.andrea@aotk.szie.hu 2014. március 17. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Az R Commmander installálása és futtatása 5 2.1. Linux.........................................

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 104367E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 106535E Az anyag/keverék felhasználása : Tisztító- és fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

4. előadás. Vektorok

4. előadás. Vektorok 4. előadás Vektorok Vektorok bevezetése Ha adottak a térben az A és a B pontok, akkor pontosan egy olyan eltolás létezik, amely A-t B- be viszi. Ha φ egy tetszőleges eltolás, akkor ez a tér minden P pontjához

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK

LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK LINEÁRIS REGRESSZIÓ (I. MODELL) ÉS KORRELÁCIÓ FELADATOK 2004 november 29. 1.) Lisztbogarak súlyvesztése 9 lisztbogár-csapat súlyát megmérték, (mindegyik 25 bogárból állt, mert egyenként túl kis súlyúak

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 48 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 48 SC 1/5 Verzió: 1-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: A készítmény felhasználása: növényvédőszer

Részletesebben

Véletlenszám-generátorok

Véletlenszám-generátorok Véletlenszám-generátorok 1. Lineáris kongruencia generátor megvalósítása: (a) Készítsen lineáris kongruencia generátort az paraméterekkel, rnd_lcg néven. (b) Nyomtasson ki 20 értéket. legyen. (a, c, m,

Részletesebben

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása OTKA Posztdoktori (D 048592) zárójelentés Bevezetés A talajsavanyodás stádiuma a talaj

Részletesebben

Biológiai variabilitás szerepe

Biológiai variabilitás szerepe Biológiai variabilitás szerepe a laboratóriumi munka során dr. Bekő Gabriella Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium Budapest, 2011. május 31. Bio-Rad Szimpózium Biológiai

Részletesebben

Variancia-analízis (folytatás)

Variancia-analízis (folytatás) Variancia-analízis (folytatás) 6. elıadás (11-12. lecke) Szórás-stabilizáló transzformációk (folyt.), t-próbák 11. lecke További variancia-stabilizáló transzformációk Egy-mintás t-próba Szórás-kiegyenlítı

Részletesebben

Bevezetés a Korreláció &

Bevezetés a Korreláció & Bevezetés a Korreláció & Regressziószámításba Petrovics Petra Doktorandusz Statisztikai kapcsolatok Asszociáció 2 minőségi/területi ismérv között Vegyes kapcsolat minőségi/területi és egy mennyiségi ismérv

Részletesebben

LOGIT-REGRESSZIÓ a függő változó: névleges vagy sorrendi skála

LOGIT-REGRESSZIÓ a függő változó: névleges vagy sorrendi skála LOGIT-REGRESSZIÓ a függő változó: névleges vagy sorrendi skála a független változó: névleges vagy sorrendi vagy folytonos skála BIOMETRIA2_NEMPARAMÉTERES_5 1 Y: visszafizeti-e a hitelt x: fizetés (életkor)

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Biztosítói káradatok matematikai modellezése

Biztosítói káradatok matematikai modellezése Biztosítói káradatok matematikai modellezése Szakdolgozat Készítette: Sebők Tamás Matematika B.Sc., Matematikai elemző szakirány Témavezető: Zempléni András, egyetemi docens Valószínűségelméleti és Statisztika

Részletesebben

Eloszlás-független módszerek (folytatás) 15. elıadás (29-30. lecke)

Eloszlás-független módszerek (folytatás) 15. elıadás (29-30. lecke) Eloszlás-független módszerek (folytatás) 15. elıadás (29-30. lecke) Kétirányú osztályozás (függetlenség és homogenitás) Speciális eset: 2 2-es táblázatok Három-irányú osztályozás 29. lecke Függetlenség-

Részletesebben

FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE

FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE 1. Egy alkalmassági vizsgálat adatai szerint a vizsgált személyeken 0,05 valószínűséggel mozgásszervi és 0,03 valószínűséggel érzékszervi

Részletesebben

Reiczigel Jenő, 2006 1

Reiczigel Jenő, 2006 1 Reiczigel Jenő, 2006 1 Egytényezős (egyszempontos) varianciaelemzés k független minta (k kezelés vagy k csoport), a célváltozó minden csoportban normális eloszlású, a szórások azonosak, az átlagok vagy

Részletesebben

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 Speciálkollégium Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 A beton öregedése A öregedés egy olyan természetes folyamat

Részletesebben

Biostatisztika Hipotézisvizsgálatok, egy- és kétoldalas próbák, statisztikai hibák, ANOVA

Biostatisztika Hipotézisvizsgálatok, egy- és kétoldalas próbák, statisztikai hibák, ANOVA Biostatisztika Hipotézisvizsgálatok, egy- és kétoldalas próbák, statisztikai hibák, ANOVA Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Hipotézisvizsgálatok A hipotézisvizsgálat

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

Definíció. Definíció. 2. El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása. 2-5. fejezet. A variabilitás mér számai 3.

Definíció. Definíció. 2. El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása. 2-5. fejezet. A variabilitás mér számai 3. . El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása -1 Áttekintés - Gyakoriság eloszlások -3 Az adatok vizualizációja -4 A centrum mérıszámai -5 A szórás mérıszámai -6 A relatív elhelyezkedés

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 2. (c) Elektromágneses hullámok - Hullámoptika Utolsó módosítás: 2015. január 17. 1 Az elektromágneses hullámok visszaverődési és törési törvényei (1) Kérdés: Mi történik

Részletesebben

kötő-jelek 2011 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Évkönyve Budapest, 2012

kötő-jelek 2011 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Évkönyve Budapest, 2012 2011 kötő-jelek 2011 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Évkönyve 2012 Budapest, 2012 Szerkesztők Pál Eszter, Somlai Péter, Szabari Vera Szerzők Herendi György

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Regresszió és ANOVA. Freedman: fejezet. Freedman: fejezet. Freedman: fejezet

Regresszió és ANOVA. Freedman: fejezet. Freedman: fejezet. Freedman: fejezet Kabos: Statisztika II. Összefüggésvizsgálat 11.9 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Összefüggésvizsgálat 2. Regresszió és ANOVA Összefüggésvizsgálat összehasonlítása 2. Regresszió és ANOVA Összefüggésvizsgálat összehasonlítása

Részletesebben

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina Boda PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet

A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok. Dr. Boda Krisztina Boda PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet A biostatisztika alapfogalmai, hipotézisvizsgálatok Dr. Boda Krisztina Boda PhD SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Hipotézisvizsgálatok A hipotézisvizsgálat során a rendelkezésre álló adatok (statisztikai

Részletesebben

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg LMeasurement.tex, March, 00 Mérés Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg a mérendő mennyiségben egy másik, a mérendővel egynemű, önkényesen egységnek választott

Részletesebben

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Bevezetés A magas mérési szintű változók adataiból számolhatunk átlagot, szórást. Fontos módszerek alapulnak ezeknek a származtatott paramétereknek

Részletesebben

Öntanuló Szobatermosztát

Öntanuló Szobatermosztát 2 264 Öntanuló Szobatermosztát 5 működési mód, fűtés/hűtés funkció, menü-rendszerű programozás az egygombos Push and Roll forgatógombbal REV23 Elemes tápellátású szobatermosztát Egyértelmű, grafikus menü;

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós lineáris regresszió: mintavételi vonatkozások és modelljellemzés Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Harmadik

Részletesebben

y ij e ij STATISZTIKA let A variancia-anal telei Alapfogalmak 2. Alapfogalmak 1. ahol: 12. Előad Variancia-anal Lineáris modell ltozó

y ij e ij STATISZTIKA let A variancia-anal telei Alapfogalmak 2. Alapfogalmak 1. ahol: 12. Előad Variancia-anal Lineáris modell ltozó Elmélet let STATISZTIKA 12. Előad adás Vaiancia-anal analízis Lineáis modellek A magyaázat a függf ggő változó teljes heteogenitásának nak két k t észe bontását t jelenti. A teljes heteogenitás s egyik

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means. Mean. Difference

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means. Mean. Difference 1. számú melléklet. Hallgatói eredmények táblázatai Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference

Részletesebben

Operációs Rendszerek II. labor. 2. alkalom

Operációs Rendszerek II. labor. 2. alkalom Operációs Rendszerek II. labor 2. alkalom Mai témák (e)grep Shell programozás (részletesebben, példákon keresztül) grep Alapvető működés: mintákat keres a bemeneti csatorna (STDIN vagy fájl) soraiban,

Részletesebben

Alapfogalmak áttekintése. Pszichológiai statisztika, 1. alkalom

Alapfogalmak áttekintése. Pszichológiai statisztika, 1. alkalom Alapfogalmak áttekintése Pszichológiai statisztika, 1. alkalom Hipotézisek Milyen a jó null hipotézis?? H0: Léteznek kitőnı tanuló diszlexiások.? H1: Nem léteznek. Sokkal inkább: H0: Nincs diszlexiás kitőnı

Részletesebben

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2011. november 23. 1 Útügyi műszaki

Részletesebben

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek Kézirat a Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek című előadáshoz Dr. Győri István NEVELÉSTUDOMÁNYI PH.D. PROGRM 1999/2000 1 1. MTEMTIKI LPOGLMK 1.1. Halmazok Halmazon mindig bizonyos dolgok

Részletesebben