Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014"

Átírás

1 Speciálkollégium Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

2 A beton öregedése A öregedés egy olyan természetes folyamat amelyet minden anyag elszenved az idő előre haladtával. Definíció szerint: az öregedés azon irreverzibilis fizikai és kémiai átalakulások összessége, amely minden anyagban bekövetkezik az idő függvényében. Képződési/érési folyamat az anyag belső szerkezetének képződése Degradációs folyamat az anyag elveszti szerkezeti integritását Mindkét folyamat magában foglal kémiai reakciókat (helyesebben fizikai kémiai folyamatokat), de a degradáció jelentős mértékű mechanikai változásokkal is jár.

3 Képződési folyamatok: A beton öregedése

4 Degradációs folyamatok: A beton öregedése

5 A beton öregedése A környezeti hatásoknak kitett különböző beton típusokban a beton képződési és degradációs folyamatok akár egy időben is végbemehetnek. Változatos degradációs folyamatok mehetnek végbe a cementpép hidratációjával egy időben, így az anyag tulajdonságai a konstruktív és destruktív folyamatok összeadódásából származnak. Gyorsított öregítés (Accelerated aging): Gyorsított öregítésnek nevezzük azt a folyamatot amikor a beton egy vagy több képződési és/vagy degradációs folyamatát mesterségesen meggyorsítják. a gyorsított öregítést nem csak a rövid távú folyamatok vizsgálatánál használják, hanem a hosszú távú képződési/degradációs folyamatok modellezhetőségének jobb megalapozására is alkalmas.

6 A kísérleti öregítési módszerek alapvetően két csoportra oszthatók : Olyan degradációs/képződési folyamatok gyorsítása, amelyek szerviz körülmények között sokkal lassabban mennének végbe. Speciális átalakulások/folyamatok kimutatása kiterjedtségének jellemzése a megtámadott beton tulajdonságai alapján Ahhoz, hogy megtervezzünk egy mennyiségileg is kiértékelhető gyorsítási kísérletet, annak a képződési és degradációs folyamatok, valamint az azokat befolyásoló legfontosabb faktorok megismerésén kell alapulnia.

7 A gyorsított öregítési eljárásnál le kell tudnunk határolni a megfelelő ható tényezőket és úgy kell fokoznunk azok hatását, hogy a gyorsítani kívánt képződési/degradációs folyamatokat segítse elő, anélkül hogy nem kívánt folyamatok beindulnának. A legfontosabb komplikációk amire figyelni kell: 1. amikor egy gyorsítási eljárásnál a képződési és degradációs folyamatok is gyorsulnak, az nem feltétlenül hat ugyanolyan mértékben a degradációs és képződési mechanizmusokra. 2. egy adott mechanizmus gyorsítása során, könnyen megváltoztathatjuk az adott mechanizmus természetét, oly módon hogy a nettó folyamat már nem lesz reprezentatív a valóságban végbemenő folyamatok modellezésére. 3. Akár szándékosan, akár nem, detöbb faktort is gyorsíthat párhuzamosan egy adott eljárás. A több faktor komplex együttes hatása nagy valószínűséggel rányomja a bélyegét a gyorsítási eljárás végeredményére.

8 A képződést/degradációt befolyásoló legfontosabb faktorok: Fizikokémiai jellemzők: Hőmérséklet Nyomás Karbonátosodás Példák képződési folyamat gyorsítására Hőmérséklet növelés gyorsítja a C-S-H fázisok képződését portlandcementekben A megnövelt vízgőz nyomás gyorsítja a cement hidratációt A megnövelt CO 2 nyomás gyorsítja a karbonátosodást a cementkőben Példák degradációs folyamat gyorsítására Hőmérséklet növelés gyorsítja a szulfát korróziót előidéző Ca-Alszulfát fázisok képződését. A megnövelt vízgőz nyomás gyorsítja a megkötő cementpép telítettségét, a szulfát korróziót és az alkáli aggregát reakciókat A karbonátosodás csökkenti a ph-t és megnöveli az acél betét anyag korrózióját

9 A képződést/degradációt befolyásoló legfontosabb faktorok: Fizikokémiai jellemzők: Reaktáns koncentráció Besugárzás intenzitás Anyagfáradásos terhelés Példák képződési folyamat gyorsítására A CaCl 2 hozzákeverés gyorsítja a megkötést és a korai szilárdság növekedést A megnövekedett napsugárzás gyorsítja a megkötést és a szilárdság növekedést a beton felszíni rétegében A kis feszültségű terhelés ciklusok képesek növelni a beton elem statikus szilárdságát Példák degradációs folyamat gyorsítására A megnövekedett CaCl 2 mennyiség gyorsítja az acél betét anyag korrózióját A besugárzás növeli a gőznyomást a beton felületi rétegeiben levő vízben és gyorsítja a párolgási száradási repedések létrejöttét, csökkenti a hidratációt A nagy intenzitású terhelési szintek csökkentik a beton elem statikus szilárdságát

10 A képződést/degradációt befolyásoló legfontosabb faktorok: Fizikokémiai jellemzők: Terhelés/mechanikai feszültség Abrázió/erózió Példák képződési folyamat gyorsítására A folyamat gyorsítása eltávolítja az elmállott porózusabb felszíni-,és feltárja az ellenállóbb alsóbb rétegeket. Így javítja a beton minőségét. Példák degradációs folyamat gyorsítására A terhelés indukálta repedezettség csökkenti a szilárdságot, a rugalmassági modulust és növeli a fluidumok és oldott anyagok bejutását a betonba Egy intenzívebb mállási mechanizmussal fel lehet tárni egy hosszú távú mállási folyamat hatásait jellegzetességeit

11 Alkáli-aggregát reakció (AAR) illetve késleltetett ettringit képződés (DEF) gyorsítási lehetőségei: 1. Reaktánsok hőmérsékletének emelése 2. Érlelés autoklávban nagy P-T viszonyok között. 3. Az alkalinitás/ph növelése, a reaktív aggregátumok közelében AAR esetén, valamint SO 4 2-, Al 3+, vagy Ca 2+ koncentráció növelése DEF esetén. 4. Víz utánpótlás növelése alkáli-szilika-gél duzzadás, vagy ettringit képződés elősegítéséhez a térfogatnövekedés gyorsításához. 5. Minta aprítása vagy finomabb szemcsés reaktív aggregátum illetve cement alkalmazása fajlagos felület növelése céljából. 6. A degradációs folyamat megkezdése közvetlenül az öntés után elkerülendő az előzetes repedezettség kialakulását. 7. Nagy porozitású, permeabilitású, w/c arányú mintákat alkalmazni, hogy az agresszív kemikáliák gyorsabban eljussanak a reakció helyszínekre. 8. Terheléses mikro töréshálózat kialakítása transzport folyamatok meggyorsítására.

12 A gyorsított öregítési eljárásnál számos tényezőt kell figyelembe venni. Alapvetően normál mértékű képződési/degradációs folyamatok sokkal rövidebb idő alatti kivitelezéséről van szó. Hatékony gyorsításnál a következő alapelveket érdemes követni: 1 A képződési/degradációs mechanizmusok alapos megismerése, megértése 2 A képződési/degradációs folyamatokra ható faktorok azonosítása 3 A természetes öregedési folyamatok szimulációjának végrehajtása annak céljából, hogy elkerüljük az új anomális mechanizmusok bekövetkezését, és a természetes folyamatok egymással való interferenciáját. 4 A párhuzamosan futó képződési és degradációs folyamatok lehetséges kölcsönhatásainak felismerése.

13 Tekintsük példaként egy szálló hamu (fly ash) tartalmú portlandcement beton hosszú távú degradációját. 1. lépés a gyorsítani kívánt képződési/degradációs folyamatok megismerése: 1. A portland cement hidratációja 2. A szálló hamu pozzolán reakciója 3. A gyorsított hidratáció és a pozzolán reakció hogyan hat a beton mikroszerkezetére (porozitás, permeabilitás, stb.) 4. Annak megismerése hogy a gyorsítás hogy hat a mechanikai tulajdonságokra (nyomószilárdság, rugalmassági modulus stb.) 5. A káros hamu tartalom stabilizáló/destabilizáló hatása a cementkő mikroszerkezetének transzport tulajdonságaira 6. A hamu tartalom stabilizáló/destabilizáló hatása a pozzolán reakcióra és az alkáliák mobilizációjára 7. A fagyasztásos teszt hatásainak megismerése 8. a mikrorepedés hálózat kialakulásának megismerése 9. A szálló hamu kioldódási mechanizmusának megismerése

14 2. lépés a képződési/degradációs folyamatokra ható faktorok azonosítása : Képződési folyamatokra ható faktorok: Hőmérséklet Nedvesség tartalom, nedvesség forrás A szálló hamu reakcióképessége A reaktánsok relatív aránya A beton gyorsítás előtti érettségi állapota Degradációs folyamatokra ható faktorok: Hőmérséklet A beton gyorsított degradáció előtti érettségi állapota Nedvességtartalom, nedvesség forrás, páratartalom, vízgőz telítettség mértéke Maximális-minimális hőmérsékletek a fagyasztási ciklusok során Fagyasztási periódusok hossza ésaz egyes ciklusok gyakorisága A mechanikai feszültség igénybevétel ciklusainak gyakorisága

15 3. lépés anomális mechanizmusok bekövetkezésének elkerülése a gyorsítási folyamat során: Ennek elérésére a hőmérsékletet általában 60 C alatt szokták tartani mert felette szerviz körülmények között nem várt folyamatok indulnának be (pl.: ettringit képződés). A legfontosabb felmerülő kérdések a következők: A 60 C hőmérséklet előidézhet-e nem várt reakciót a szálló hamuban, vagy még inkább a károsító komponenseiben? Jelentős nedvességtartalom esetén várható-e nagyobb fokú hidratáció mint normál szerviz körülmények között? A gyorsítás hatására a lassú pozzolán reakció sebessége meghaladja-e jelentősen a szerviz körülmények között jellemző reakció sebességet? 4. lépés A párhuzamosan futó képződési és degradációs folyamatok lehetséges kölcsönhatásai. A legfontosabb ilyen kölcsönhatás jelen esetben a hidratációs folyamatok és a pozzolán reakció egymásra hatása.

16 A hőmérséklet hatása A hőmérséklet emelés technikáját gyakran alkalmazzák mint gyorsítási eljárást mert könnyű kontrollálni és nagy hatása van a kémiai reakciók sebességére. Nagyon sok kémiailag vezérelt képződési és degradációs folyamat labor körülmények közti gyorsítására a nagy hőmérsékletű (termális) gyorsítási technikát alkalmazzák.

17 A hőmérséklet hatása Egy általános képződési/degradációs reakció: aa + bb cc; ahol a, b, c, az egyes reaktánsok anyagmennyiségei A reakciósebességet a következőképpen fejezhetjük ki: v = k t [A] n [B] m ; v: reakciósebesség (mol/s) [A], [B]: a reaktánsok aktivitásai (mol/l) n, m: állandók k t : reakcióállandó A legtöbb gyorsított folyamat esetében a reakciósebességek relatív értékei a fontosak, azaz elég annak a megadása hogy hányszor nagyobb sebességgel zajlik az adott képződési/degradációs reakció mint standard szerviz körülmények között.

18 A hőmérséklet hatása Amikor a reaktánsoknak folyamatos utánpótlása van a reakció sebességi állandóra érvényes az ún. Arrhenius összefüggés: k t = A e -E/RT k t : reakcióállandó (mol/s) E: aktivációs energia (J/mol) R: egyetemes gázállandó (8,314 J/mol*K) T: abszolút hőmérséklet (K) A: gyakorisági tényező (állandó) Az A tényező a molekulák (hatékony) ütközési gyakoriságát jellemzi. A nagyobb átlaghőmérséklet azt jelenti hogy nagyobb számú molekulának van akkora kinetikus energiája hogy legyőzze a reakció végbemeneteléhez szükséges energiagátat

19 A hőmérséklet hatása Egy reakció hőmérséklet érzékenységét az aktivációs energiája (E) jelzi. Minél nagyobb az aktivációs energia értéke annál nagyobb energia szükséges az adott reakció megindulásához. A reakciósebesség tehát nagyban függ a hőmérséklettől. Pl.: egy 60 KJ/mol aktivációs energiájú reakció közel 20x gyorsabban megy végbe 60 C-on mint 20 C-on. Ugyanakkor egy 20 KJ/mol aktivációs energiájú reakció sebessége csak 3x gyorsabb 60 C-on mint 20 C-on

20 A hőmérséklet hatása Gyorsított öregítési teszt módszerek: ezeket a módszereket a beton kötési/szilárdulási idejének rövidítésére, valamint a hosszan tartó szerviz körülmények hatásainak modellezésére használják. A leggyakoribb beton paraméter annak szilárdsági mutatója. A szilárdságot jellemző paraméterek változásának tesztelésére számos módszert dolgoztak ki. 1. érlelés 35 C-os vízben 24 órán át, majd nyomáspróba. 2. formába öntés után 23 órával forró vízben 3,5 órán át kezelik a mintát, majd nyomáspróbázzák. 3. autoklávban 10,3 MPa nyomáson és 150 C hőmérsékleten kezelik a mintát. A hőmérsékletet 3 órán át míg a nyomást 5 órán át tartják fent. A szilárdsági teszteket közvetlenül az autoklávból kivétel után hajtják végre. 4. gőzérlelés 17 órán keresztül: 36 C-ról 76 C-ra fűtés 5 óra alatt. Ezt a hőmérsékletet tartják 5 órán át, majd 4 óra alatt 20 C-ra hűtik és azt tartják a 17 órás ciklus végéig.

21 Alkáli-aggregát reakció tesztek Alkáli-szilika reakciók: A hoszzú távon ható komoly károsodásokat előidéző folyamatot az aggregátumok reakcióképességének vizsgálatával tesztelik. Aggregátum szemcsék tesztelésénél az aggregátumokat leőrlik majd 80 Cos 1M NaOH oldatba helyezik 24 órára, és a kioldott szilika mennyiségét mérik. Malter mintákat nedves környezetben érlelik, majd egy lezárt konténer vízben ~38 C-on tárolják, és időről-időre mérik a hosszváltozást. Akkor káros hatású az aggregátum ha a hosszváltozás meghaladja a 0,10 %-ot 6 hónap alatt. Gyakori teszt amikor a maltert (w/c: 0,47) laborban érlelik egy napig, majd újabb egy napig 80 C-os vízben tartják amit 1M NaOH-s kezelés követ 14 napig 80 C-on. A minta hosszváltozását mérik. A tömény lúgos oldat miatt a cementkő pórusvizének alkália tartalma nem lényeges. Ez a módszer képes az egyébként lassan reagáló aggregátumok tesztelésére is.

22 Alkáli-aggregát reakció tesztek Az ASTM standard szerint egy aggregátum típus: Ártalmatlan ha <0,10% térfogat növekedést produkál 14 nap alatt Kis reaktivitású ha <0,20% térfogat növekedést okoz 28 nap alatt Nagy reaktivitású ha >20% térfogat növekedést okoz 14 nap alatt

23 Elektrokémiai migrációs technika Normál körülmények között a Ca(OH) 2 és a C-S-H fázisok egyensúlyban vannak a beton pórus fluidumával illetve az abban oldott ionokkal. Ha a legfontosabb oldott kationt a Ca 2+ koncentrációját csökkentjük az oldatban az a portlandit rohamos beoldódásával fog járni. Ha a portlandit elfogy akkor a C-S-H fázisok fognak Ca 2+ -iont juttatni a pórus fluidumba miközben könnyen oldható szilika géllé alakulnak. A folyamat elektrokémiailag gyorsítható, ez képezi a módszer alapját.

24 Karbonátosodás vizsgálata A karbonátosodást gyorsító eljárás hagyományos berendezése: Példa kísérlet: 300*80*80 mm-es beton mintákkal dolgoztak A megfelelő páratartalom fenntartásához különböző sóoldatokat használtak, a következő sókkal: Mg(NO 3 ) 2 *6H 2 O, NaNO 2, NaNO 3, KCl, KNO 3, így eltérő mértékű 52, 64, 75, és 92 %-os páratartalmakat tudtak elérni a kamrában.

25 Karbonátosodás vizsgálata Leaching Induced by a Force Transport in CO 2 rich environment LIFTCO 2 Kísérleti körülmények: Légköri nyomás 50 C hőmérséklet V cellafeszültség Desztillált víz elektrolit oldat Katód folyamat: 2H 2 O + 2e - H 2 + 2OH - Anód folyamat: H 2 O 2H + + 0,5O 2 + 2e -

26 Karbonátosodás vizsgálata A CO 2 koncentráció változása a két cellatérben 3 hetes teszt során A nagyobb CO 2 koncentrációhoz hozzájárulhat az is hogy a katódon képződő CaCO 3 fázisok elektrolit oldattal érintkezve növelik az oldatban levő karbonát fajok mennyiségét ph:~12 volt a teszt kezdetén 10V katód oldal: ~5 anód oldal: ~6 30V katód oldal: ~4 anód oldal: ~6 CO 2 koncentráció különbsége a két oldal között a CO 2 oldhatóságának ph függésében keresendő, mivel az nagyobb arányban oldódik kis ph-jú (savas) környezetben.

27 Karbonátosodás vizsgálata Mikroszöveti jellemzők

28 Kloridion behatolás vizsgálata Kloridion behatolás hosszú időtartamú vizsgálati módszerei: 1 Ponding teszt: a betonok kloridionok behatoló képességével szembeni ellenállását tesztelik így. A teszt a minta 43 napos korában kezdődik és 90 napig tart Sóoldat van a minta tetején Kezelés után felszeletelik a próbatestet, majd vizsgálják a porminta Cl - tartalmát Eredményül egy egydimenziós klorid behatolási görbét kapnak A kloridion behatolás mértéke nem csak a diffúzió függvénye, az előzőleg 28 napig szárított mintánál a szorpció indítja be a transzport folyamatot. A próbatest alján a próbatest szabad felülete 50%-os relatív páratartalmú térrel érintkezik. Az oldószer (víz) párolgása szívó hatást fejt ki amely hozzáadódik a diffúzióhoz

29 Kloridion behatolás vizsgálata Kloridion behatolás gyors vizsgálati módszerei: 1 Elektromosan indikált kloridion behatolással szembeni ellenálló képesség tesztje: A Cl - ionok elmozdulását egyenárammal segítik elő Az ionelmozdulást lehet vele detektálni nem az áteresztő képességet Kritikával illetik mert: Az áram valamennyi ion elmozdulásával arányos nem csak a Cl - ionéval A mérés a steady-state állapot elérése előtt zajlik A feszültség a minta hőmérséklet emelkedését okozza, ami fokozza az időegység alatt áthaladt töltésmennyiséget A módszer széles körű elterjedtsége annak köszönhető, hogy eredményei jól korrelálnak más mérésekből kapott diffúziós koefficiensekkel

30 Kloridion behatolás vizsgálata 2 Elektromigrációs módszer Kisebb intenzitású elektromos tér is elegendő Nem csak az áthaladt töltésmennyiséget méri Nagyobb feszültségekkel is lehet dolgozni mert a T emelkedés elhanyagolható Az anódos cella Cl - ion koncentrációját is vizsgálják szakaszosan, így a kezdeti Cl - ion koncentrációt is figyelembe tudják venni, illetve azt hogyan változik a cella koncentráció az áthaladt Cl - ionok miatt.

31 Kloridion behatolás vizsgálata 3 Gyors migrációs vizsgálat: Az elektromigrációs módszerrel szemben itt nem mérik az anódos cella Cl - ion koncentrációját A mérés végén a kivett próbatesteket palást mentén a kezelt felületre merőlegesen elhasítják. A próbatest egyik felén kolorimetriásan AgNO 3 oldattal nézik a Cl - ion behatolás mélységét. A másik feléből nedves kémiai módszerekkel megmérik a Cl - ion koncentrációt a felülettől mért távolság függvényében és ebből megszerkesztik a Cl - ion penetrációs görbét.

32 Szulfátion behatolás vizsgálata Szulfátion behatolás ellenállás tesztek: Leggyakoribb tesztek: Ponding teszt ph-kontroll teszt Fél immerziós eljárás (Semi-immersion test) Nedves/száraz ciklusos tesztek

33 Szulfátion behatolás vizsgálata 1. Ponding teszt: technikailag megegyezik a Cl - behatolás vizsgálatnál leírtakkal csak itt Na 2 SO 4 oldattal csinálják a műveletet. Szinte mindig alkalmazzák szulfátállóság vizsgálatnál. Az egyik legmegbízhatóbb teszt terepi viselkedés modellezésére. 2. ph kontroll teszt: a ponding teszt ph kontrolljának hiányára dolgozták ki. A Ponding tesztnél ugyanis nagyon hamar megemelkedik a ph ra, miközben pl. tengervíz ph-ja 6-8 körüli. Itt 0,2M H 2 SO 4 oldattal titrálják folyamatosan a Na 2 SO 4 oldatot, amibe a minták merülnek. 3. Fél immerziós eljárás (Semi-immersion test): A ponding teszt során nincs figyelembe véve relatív páratartalom és a párolgás mértéke a környezetben. Ennek ugyanakkor fontos a szerepe a szulfát sók kristályosodása szempontjából, mert az lényeges károsodást idézhet elő. A fél immerziós eljárás ezt teszteli 4. Nedves/száraz ciklusok: a normál mállási körülmények hatásainak modellezésére használják ezt az eljárást. Általában 4 napig teljes immerzió (tulajdonképpeni Ponding ) majd azt 3 nap szárítás követi 40 C-on vákuum szárítóban CO 2 mentes atmoszférában. És ezt ismételgetik.

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 Speciálkollégium Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 A beton kioldódási folyamata Kioldás, kilúgozás (Leaching):

Részletesebben

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 Speciálkollégium Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 A beton szulfát korróziója (sulfate attack) A portland cement

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

Ca(OH) 2 +CO 2 =CaCO 3 +H 2 O. CaCO 3 + hő =CaO+CO 2 ÉPÍTÉSI MÉSZ 1/2 ÉPÍTÉSI MÉSZ 2/2 A MÉSZ KÖRFOLYAMATA

Ca(OH) 2 +CO 2 =CaCO 3 +H 2 O. CaCO 3 + hő =CaO+CO 2 ÉPÍTÉSI MÉSZ 1/2 ÉPÍTÉSI MÉSZ 2/2 A MÉSZ KÖRFOLYAMATA OSZTÁLYOZÁSA 1/2 ELŐÁLLÍTÁS SZERINT: természetes (természetes bitumen) mesterséges (ezzel foglalkozunk) ÁSVÁNYI EREDET SZERINT: szerves (bitumen, kátrány, műgyanta) szervetlen (cement, mész, gipsz vízüveg)

Részletesebben

Puccolán hatású folyósító adalékszer betonok készítéséhez

Puccolán hatású folyósító adalékszer betonok készítéséhez Mapefluid PZ500 [CE embléma] Puccolán hatású folyósító adalékszer betonok készítéséhez LEÍRÁS Puccolán és folyósító hatású, por alakú adalékszer, amellyel kiemelkedő minőségű, különleges betonok készíthetők.

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Polimerdiszperziókkal módosított habarcsok és betonok Ismert, hogy a cementalapú komponenseknél drágább polimerekkel javítani lehet a betonok és habarcsok számos tulajdonságát, pl.

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

Klasszikus analitikai módszerek:

Klasszikus analitikai módszerek: Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan festékek, melyek színüket a ph függvényében ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja

A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás VII-VIII. (október 17.) Az elektródok típusai A standardpotenciál meghatározása a cink példáján Számítási példák galvánelemekre Koncentrációs elemek

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három mérési feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Redoxiegyenletek rendezésének általános lépései Példák fémoldódási egyenletek rendezésére Halogénvegyületek reakciói A gyakorlaton vizsgált redoxireakciók

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1173/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 1 (1033 Budapest, Laktanya u. 33.)

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001)p. 113-125 'Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN Prof.

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

Elektrokémiai preparátum

Elektrokémiai preparátum Elektrokémiai preparátum A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Nátrium-hipoklorit oldat előállítása elektrokémiai úton; az oldat hipoklorit tartalmának meghatározása jodometriával. Daniell-elem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE Joerg Wendel Wendel Email GmbH. Németország XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Reológia - a kölcsönhatások összessége Joerg Wendel

Részletesebben

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Környezet minősítése gyakorlat 1 Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Amint azt tudjuk az oldott oxigéntartalom (DO) nagy jelentőségű a felszíni vizek és néhány esetben a szennyvizek

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! BETON, BETONÉPÍTÉS - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! KÖRNYEZETI HATÁSOKNAK ELLENÁLLÓ BETONOK Dr. Kausay Tibor Budapest,

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Ph. Hg.VIII. Ph. Eur. 6.8-1 01/2010:20903 javított 6.8 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Jelen vizsgálat

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012/2013 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2) TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, II. forduló - megoldás 2009 / 2010 es tanév, XV. évfolyam 1. a) Albertus, Magnus; német polihisztor (1250-ben) (0,5 p) b) Brandt, Georg; svéd kémikus (1735-ben)

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) Feladatok A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a nevezési lappal együtt

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 A kutatás során laboratóriumi kísérletekben komplex ioncserés és adszorpciós

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Műanyagok galvanizálása A kétkomponensű fröccsöntött kemény-lágy formadarabok szelektív galvanizálására a jelenleginél egyszerűbb és olcsóbb eljárást fejlesztettek ki egy új elasztomer

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Fluorelasztomer tömítések hő- és hidegállósága Fluorkopolimer- és fluorterpolimer-minták feszültségrelaxációját és tömítési tulajdonságait vizsgálták. Az eredményeket a megfelelő

Részletesebben

Jellemző redoxi reakciók:

Jellemző redoxi reakciók: Kémia a elektronátmenettel járó reakciók, melynek során egyidejű elektron leadás és felvétel történik. Oxidáció - elektron leadás - oxidációs sám nő Redukció - elektron felvétel - oxidációs sám csökken

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft.

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft. Kútvizsgálatok Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft. Bevezetés, célkitűzés FA víz + földtan + geokémia rezsim = a vizek arculata (a komplex hidrogeokémiai rendszer jellege) További befolyásoló tényezők:

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 MŰSZAKI ADATLAP 10.01.08-HUN DEKORATÍV VAKOLATOK DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 1. Leírás, alkalmazás A DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 szilikonos és egyéb polimer kötések kombinációján

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8 Relay feladatok 1. 24,5 dm 3 25 C-os, standardállapotú metán butadién gázelegyet oxigénfeleslegben elégettünk (a keletkező vízgőz lecsapódott). A folyamat során 1716 kj hő szabadult fel. Mennyi volt a

Részletesebben

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.5 Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában Tárgyszavak: építőanyag; gyártás; hulladék-újrahasznosítás; szennyvíziszap; textilipar.

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

A víz kondicionálása. Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI

A víz kondicionálása. Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI A víz kondicionálása Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI Tartalom 1. Lúgos vízkémia. 2. Semleges vízkémia 3. Kondicionáló vegyszerek. 3.1. Ammónia.

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 973. 77 IV. rész VIZELEMZES A vizminták elemzése a Földtani Intézet vízkémiai laboratóriumában általában az ivóvizvizsgálati szabvány /MSz. 448./ szerint történik. Egyes

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 453/2010/EU rendelete szerint. Felülvizsgálat: 2015.06.01. Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 9 Oldal: 1/10

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 453/2010/EU rendelete szerint. Felülvizsgálat: 2015.06.01. Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 9 Oldal: 1/10 Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 9 Oldal: 1/10 SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: EXPRESSZ VÍZKİOLDÓ 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai ill. agrokémiai szempontjai 6.1. A műtrágyák

Részletesebben

Elektrokémiai gyakorlatok

Elektrokémiai gyakorlatok Elektrokémiai gyakorlatok Az elektromos áram hatására bekövetkezı kémiai változásokkal, valamint a kémiai energia elektromos energiává alakításának folyamataival, törvényszerőségeivel foglalkozik. A változást

Részletesebben

Szikes talajok javítása. Tóth Tibor

Szikes talajok javítása. Tóth Tibor Szikes talajok javítása Tóth Tibor Talajjavítás kilúgzással/átmosással (Keren, Miyamoto, 1990) FOLYAMATOK -a sók ki/feloldása -a víz átfolyása a talajprofilon -a sók eltávolítása a gyökérzónából Jó áteresztőképességű

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 606 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 606 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006606T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 606 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 79193 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

Ipari padlók, autópálya és repülőtéri kifutópálya munkák javítása, amikor a felületet rövid időn belül használatba kívánják venni.

Ipari padlók, autópálya és repülőtéri kifutópálya munkák javítása, amikor a felületet rövid időn belül használatba kívánják venni. Mapegrout SV T Gyorskötésű és gyorsszáradású, zsugorodás-kompenzált, állékony (tixotróp) habarcs betonjavításhoz, valamint lefolyók, aknafedelek és útjelző kellékek rögzítéséhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Akár

Részletesebben

Elektrokémia a kémiai rendszerek és az elektromos áram kölcsönhatása

Elektrokémia a kémiai rendszerek és az elektromos áram kölcsönhatása 6. előadás Elektrokémia a kémiai rendszerek és az elektromos áram kölcsönhatása A kémiai rendszerek egy része vezeti az elektromosságot, a kémiai reakciók jelentős hányadára hatással vannak az elektromos

Részletesebben

Csapadékos preparátum

Csapadékos preparátum Csapadékos preparátum A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Egy vízben nem oldódó csapadék előállítása kémiai reakció segítségével, illetve a csapadék tisztítása és szárítása. A preparátumok

Részletesebben

4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik

4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik 1. Mekkora lesz a kapott oldat tömeg%-os koncentrációja, ha 1,5 kg 9,8 %-os és 2,5 L 3 mól/l (d=1,20 g/cm 3 ) kénsavoldatot kever össze? (8 pont) 1,5 kg 9,8%-os H 2 SO 4 + + 2,5 L 3 M H 2 SO 4 (d=1,20

Részletesebben

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata ahol t a szuszpenzió, t o a diszperzióközeg kifolyási ideje, k a szuszpenzió, k o pedig a diszperzióközeg sárásége. Kis szuszpenziókoncentrációnál a sáráségek hányadosa elhanyagolható. A mérési eredményeket

Részletesebben

Az akkumulátor szenzoros vizsgálata összeállította: Gilicze Tamás lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Az akkumulátor szenzoros vizsgálata összeállította: Gilicze Tamás lektorálta: Dr. Laczkó Gábor Előzetes mérési tapasztalat: A mérés a feszültségmérő és azt áramerősség mérő szenzor használatában szerzett jártasságot igényel, továbbá hasznos a hasonló témájú, hagyományos eszközzel végzett kísérlet

Részletesebben

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV Koen Lips PEMCO Brugge Hollandia XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Zománcozott

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

Thermo Orion 925. VILLÁM-titráló. Semlegesítési zóna. a) 1,0 másodperc b) 2,0 másodperc c) 3,0 másodperc d) 4,0 másodperc

Thermo Orion 925. VILLÁM-titráló. Semlegesítési zóna. a) 1,0 másodperc b) 2,0 másodperc c) 3,0 másodperc d) 4,0 másodperc Thermo Orion 925 VILLÁM-titráló Semlegesítési zóna a) 1,0 másodperc b) 2,0 másodperc c) 3,0 másodperc d) 4,0 másodperc 1. deriv. 1. deriv. 1. deriv. 1. deriv. TARTALOMJEGYZÉK Thermo Orion Útmutató a VILLÁM-titrálásokhoz

Részletesebben

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. (2) bekezdés b) és c) pontjában, a növényvédelemről

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás Biológiai tényezők és a talajművelés Szervesanyag gazdálkodás I. A talaj szerves anyagai, a szervesanyagtartalom

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Tóth Ákos Szepesházi Róbert 1 Megtámasztási rendszerek 1. A biztosítás és a kőzetdeformáció összefüggenek. A biztosításra ható teher függ a kőzet

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Szigetelők Félvezetők Vezetők Dr. Báder Imre: AZ ELEKTROMOS VEZETŐK Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok).

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. BWT Hungária Kft. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 E-mail: info.bp@bwt.hu www.bwt.hu G É P

Részletesebben

Palackok öblítése. - a palackozó gépsor első eleme. - új és visszárus palackok (előzetes mosás után) esetén egyaránt

Palackok öblítése. - a palackozó gépsor első eleme. - új és visszárus palackok (előzetes mosás után) esetén egyaránt - a palackozó gépsor első eleme Palackok öblítése - új és visszárus palackok (előzetes mosás után) esetén egyaránt Az öblítés eltávolítja - üvegmaradványokat - a palackok csomagolása során bekerülő port

Részletesebben

MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH

MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH (Email 2004/6) 1. ÖSSZEGZÉS Összehasonlító korróziós próbákat végeztünk lúgokban a Pfaudler

Részletesebben

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA Aprózódás-mállás Az ásványok és kőzet jelentős része olyan környezetben képződött, ahol a hőmérsékleti, nedvességei, nyomási és biológiai viszonyok jelentősen különböznek

Részletesebben

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL Dr. BOHUS Géza*, BŐHM Szilvia* * Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék ABSTRACT By emitted blasting materials, treatment-safeness is required. These

Részletesebben

... A kerámiák égetéséről egyszerűen

... A kerámiák égetéséről egyszerűen . Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában.......... A kerámiák égetéséről egyszerűen hogy amit elkészített örökre megmaradjon! A kerámiák égetéséről egyszerűen Ahhoz, hogy a képlékeny agyagból tartós,

Részletesebben

IPARI AMMÓNIA, VAS- ÉS MANGÁNMENTESÍTŐ, VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK

IPARI AMMÓNIA, VAS- ÉS MANGÁNMENTESÍTŐ, VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK GÉPKÖNYV IPARI AMMÓNIA, VAS- ÉS MANGÁNMENTESÍTŐ, VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK N120EA/VR1 1054EA-RX 1248EA-RX 1354EA-RX 1465EA-RX 1665EA-RX 2162EA-RX N120EC/VR1 1054EC-RX 1248EC-RX 1354EC-RX 1465EC-RX 1665EC-RX

Részletesebben

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE. Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE. Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése 1 ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése Budapest, 1958 A Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése c. kutatási

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria

Részletesebben

A mustok összetételének változtatása

A mustok összetételének változtatása Mustjavítás A mustok összetételének változtatása Savtartalom növelése meghatározott régiókban és években alkalmazható az EU országaiban Száraz és meleg éghajlaton vagy évjáratokban válhat szükségessé lelágyulásra

Részletesebben