BEVEZETÉS Az objektum fogalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS Az objektum fogalma"

Átírás

1 BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1

2 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ elemeinek leképezése adatokra. Az adatok között kapcsolat lehet A világ ugyanazon elemét írják le (frsz. típus) Több különböző azonban egymással össze-függésben lévő dolog leírása Tul. (frsz. típus) Adatbázis-kezelő (1) rendszer Programrendszer az adatok+kapcsolatok ellentmondásmentes tárolására, megjelenítésére, feldolgozására Többféle leképezési mód Interaktív használat Programozhatóság az elérés biztosítása, az elérés szabályozása, a hibátlanság, ellentmondás-mentesség garanciája. BEVEZETÉS 2

3 1. Az adatbáziskezelő rendszerek (DBMS) funkciói 1.1 Az adatbázisok szerkezete Modellezési alapelemek adatleírásra - adattárolásra Többszintű kialakítás Külső szint (alséma) Koncepcionális szint (séma) Fizikai szint (belső szint) Vetítések, összekapcsolások (felhasználók) L1(A,B,C) L2(A,B,E,F) L3(E,F,J,K) Adatok között kapcsolatok (adatbázis felügyelő) H1(A,B,C,D) H2(E,F,G,A) H3(H,I,J,K,E) fizikai adatok (operációs rendszer) Az adatokhoz való hozzáférés csak a DBMS-sel 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 3

4 1.2 Speciális DBMS funkciók Indexelés Tranzakció kezelés Naplózás ( fejben elvégzett műveletek, jóváhagyás) Elkülönítés (több felhasználó) Felújítás (zárolással) Hozzáférési jogok kezelése Adatleíró nyelv (Data Definition Language) - elemdefiníció Adatkezelő nyelv (Data Manipulation Language) - adatkezelés Adatfelügyelő nyelv (Data Control Language) hozzáférés-kezelés Interaktív kezelés Adatszótár (katalógus) Automatikusan karbantartott elemdefiníciók, statisztikák, jogosultságok stb. Lekérdezhető. Központosított adattárolás (logikailag) Lehet osztott, kliens szerver. Fizikai (tárolásfüggetlen) és logikai (nem módosítás-érzékeny) adatfüggetlenség Segédprogramok feldolgozáshoz (jelentések, képernyők) 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 4

5 MDAC - Microsoft Data Access Components 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 5

6 2. Az adatmodellezés alapjai 2.1 Az adatmodell fogalma (bővített pontosított definíció) Szűkebb értelemben a leírásra szolgáló adatok szerkezete (a modellezési alapelemek) Általánosabban tartalmazza az alapelemeket, az alapelemekkel végzett műveleteket és az integritási kényszereket Adatszerkezet az adatok tárolására szolgáló elemi adatok rendszere Művelet a megjelenítési igényeknek megfelelően (pl. indexek) Integritási kényszer az ellentmondásmentességet biztosító feltételek, megszorítások (pl. egyértelműség biztosítása - kulcs) 6

7 2.2 Egyed, egyedhalmaz Egyed - a világ egy megkülönböztetett fizikai objektuma (Egyedtípus, Entitás, Rekordtípus) Egyedhalmaz - azonos, megkülönböztetőjegyekkel jellemzett objektumok Emberek gyűjteménye Különbözőség biztosítása természetes módon (pl. személyi szám), mesterségesen (a kezelő rendszer biztosítja azonosító) Kis József Nagy Irén AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 7

8 2.3 Kapcsolat, kapcsolat-előfordulás, kapcsolattíp. Kapcsolat - Két egyedhalmaz, illetve az egyedhalmazok között fennálló viszony - (a kapcsolatelőfordulások halmaza) Kapcsolat-előfordulás - Az egyedhalmazok elemei között fennálló viszony Kapcsolattípus - 1:1-1:N - N:M Emberek autók Kis József ABC-123 1:N 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 8

9 2.4 Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz az egyedhalmazt definiálják Tulajdonság - Az egyedhalmaz egyedeinek (attribútum) azon jellemzői, amelyek vagy - az egyedhalmazok közti kapcsolatok jellemzői. Tulajdonságérték - az egyedekhez, vagy a kapcsolat-előfordulásokhoz tartozó konkrét adat Értékhalmaz - A tulajdonságok lehetséges (értéktartomány) (domain) értékei 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 9

10 Példa Kapcsolatok Tulajdonságok Emberek (Név, Szem.szám,Szakma) Tulajdonságértékek Kapcsolat előfordulás Kis József 1 33 Mérnök, közg. Nagy Irén 2 33 Tanuló Kapcsolat előfordulások Autók(Rendszám,Típus) Kovács István ABC- 123 VW tulajdonos autó 1:N tulajdonos lakás N:M házastárs1 házastárs2 1:1 Egyedek Kapcsolat előfordulások Lakások (Cím, Hrsz) DEF- 456 GHJ- 789 Alfa Opel 1111 Bp. Báb Hrsz Bp. Vas u Hrsz Bp. Gát u Hrsz 45 Egyedhalmazok 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 10

11 3. Az egyed-kapcsolat modell (E-K) (Entity-Relationship) (SSADM Structured System Analysis and Design Method alapok) Egyedhalmaz 3.1 Az EK modell tulajdonságai Egyértékű Többértékű Egyszerű Összetett Kulcstulajdonság Alaptulajdonság név minden egyednél egyetlen érték több értéket is felvehet (pl. egy anya gyerekei) nem bontható további tulajdonságokra további tulajdonságokra bontható (pl. lakcím = irszám + város + ) Az elemeket egyértelműen azonosító egyértékű tul. Létezik más tulajdonságoktól függetlenül Származtatott tul. 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Egyéb tulajdonságokból előállított életkor=fv(szül.dat) 11

12 3.2 Az EK modell kapcsolatai A kapcsolatokat 1 N Név A kapcsolatoknak tulajdonságaik tul1 tul2 A kapcsolatban résztvevők száma alapján beszélünk a kapcsolat fokáról Unáris, vagy rekurzív Bináris, vagy két résztvevős Trináris: háromrésztvevős. jellel jelöljük. is vannak és típusuk. Sz.számF Sz.számN 1 1 házasság Hrsz Cím Ir.sz Város Lakások Sz.szám N Lak.Tul M 1 Név Emberek Sz.szám Szakm Hrsz Autótul. N Autók Típus Rendszám 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Sz.szám Rendszám 12

13 Az ISA kapcsolat is a kapcsolat az egyedek közötti 1:1 megfeleltetés Pl. egy iskola tanárai és alkalmazottai a halmazok között alá- és fölérendelés az egyedhalmazok hierarchiája Az alárendelt halmaz részhalmaz, a tulajdonságok is öröklődnek. Specializáció Az egyedhalmaz részhalmazokra való bontása Explicit megadással (pl. Bp.-i és vidéki lakások megadáskor) Vagy szabállyal (pl. irszám), azaz származtatással Általánosítás Az egyedhalmazok uniója Egzisztenciálisan függő (gyenge) egyedhalmazok Ha létezése más egyedhalmaztól függ (pl. vevők, számlák) 3.3 Integritási kényszer Egyértékű kulcstulajdonság az egyedhalmazokban A valós kapcsolatok tükrözése 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Tanárok Alkalmazottak Egyéb alk. 13

14 3.4 Példák E-K modellre Lemezek- szoftverek számítógépes nyilvántartása A lemezeken különböző gyártótól származó szoftverek vannak A lemezeket kapacitás és a gyártó jellemzi. A szoftvereket nevük és előállítójuk azonosítja. Egy lemezen több szoftver is lehet. Egy szoftver lehet többlemezes is. Adatok Lemezkód, Lemezmárka Lemez kapacitás Szoftverkód, Szoftvernév Gyártókód Gyártónév 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 14

15 Megoldás LemezKód Szoftverkód Szoftverkód Szoftvernév Lemez N Tartalom M Szoftver N LemezKód L_Kapacitás Szoftverkód SZ_GY Gyártókód L_Márka 1 A lemezeken különböző gyártótól származó szoftverek vannak A lemezeket kapacitás és a gyártó jellemzi. A szoftvereket nevük és előállítójuk azonosítja. Egy lemezen több szoftver is lehet. Egy szoftver lehet többlemezes is. Adatok Lemezkód, Lemezmárka Lemez kapacitás Szoftverkód, Szoftvernév Gyártókód Gyártónév 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Gyártókód Gyártó Gyártónév 15

16 3.4.2 DVD kölcsönző számítógépes nyilvántartása A lemezek a filmek a kölcsönzők és a kölcsönzések adatai A filmeket a lemezeket és a kölcsönzőket kód jellemzi. Lehet egy lemezen több film és egy film több lemezen is. Egy kölcsönző több lemezt kölcsönözhet. Egy lemez egy időben egy helyen lehet csak. Adatok Filmkód Filmcím Lemezkód Lemez ár Kölcsönző kód Kölcsönző név Kölcsönző cím Elvitel Visszahozatal 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 16

17 Megoldás FilmKód Lemzkód Lemezkód Lemezár FilmKód Filmek Filmcím Tartalom A lemezek a filmek a kölcsönzők és a kölcsönzések adatai A filmeket a lemezeket és a kölcsönzőket kód jellemzi. Lehet egy lemezen több film és egy film több lemezen is. Egy kölcsönző több lemezt kölcsönözhet. Egy lemez egy időben egy helyen lehet csak. Adatok Filmkód Filmcím Lemezkód Lemez ár Kölcsönző kód Kölcsönző név Kölcsönző cím Elvitel Visszahozatal N Elvitel vissza M Kölcs_név Lemezek N Kölcsönz Kölcsönzők Kölcs_kód Kölcs_cím 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 1 Lemezkód Kölcs_kód 17

18 4. A relációs adatmodell Adatok valódi kétdimenziós táblázatban Az oszlopok az attribútumok (oszlophalmaz - reláció) az elemi (atomi) adattípusok az értékek A sorok a reláció előfordulások halmazát alkotják nincs két azonos sor A sorok és oszlopok felcserélhetők A relációt névvel azonosítjuk Név + attribútumok = reláció séma Az oszlopok száma a reláció fokszáma A sorok száma a reláció kardinalitása Szuperkulcs sorokat megkülönböztető oszlophalmaz Kulcs minimális elemszámú szuperkulcs Elsődleges kulcs a megkülönböztetésre választott kulcs Másodlagos kulcsok Egyszerű (egy oszlop), vagy összetett (több oszlop) Elsődleges tulajdonság valamely kulcs része 18

19 4.1 Egyedhalmazok a relációs modellben Az átírás szabályai 1. Tábla név = az egyedhalmaz neve 2. A tábla attribútumai = tulajdonság nevek 3. Az oszlopok értékkészlete = a tulajdonság értékkészlete 4. Tábla sorok = egyedhalmaz sorok 5. Probléma a többértékű tulajdonságok kezelése Minden tulajdonságértéket új sorba írunk, azonos atomi értékekkel 6. Ha nincs többértékű, akkor marad a kulcs, egyébként többelemű Anya Gyerek Nagyné Nagyné Nagy Ede Nagy Éva Emberek Sz.szám Név Szakma Autók Rendszám Típus Lakások Hrsz. Cím 4.2 Speciális adatértékek NULL Alapértelmezett 3. A RELÁCIÓS ADATMODELL 19

20 4.3 Kapcsolatok ábrázolása Az egyik reláció bővítése a másik előfordulását azonosító oszlopokkal. (Idegen kulcs) 1:1 esetén bármelyik táblázatba a másik elsődleges kulcsa 1:N esetén csak az egyikbe a másik elsődleges kulcsa N:M esetén új tábla az elsődleges kulcsokkal és a kapcsolatot jellemző tulajdonságokkal. Autók Emberek Rendszám Típus Tulaj 1:N Sz.szám Név Lakás tulajdonosok 1:1 Sz.szám Hrsz Lakások N:M 1:1 1:1 1:1 Hrsz Cím 1:N Házastársak Férj Feleség Szakma Sz.szám Szakma 3. A RELÁCIÓS ADATMODELL 20

21 4.3.1 Példák E-K modell átírására Lemezek- szoftverek számítógépes nyilvántartása LemezKód Szoftverkód Szoftverkód Szoftvernév Lemez N Tartalom M Szoftver 1 LemezKód L_Kapacitás L_Márka Szoftverkód SZ_GY N Gyártókód Gyártó Gyártókód Gyártónév 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 21

22 Megoldás Lemez Lemezkód L_márka L_kapacitás Tartalom 1:1 Lemezkód Szoftverkód 1:1 Szoftver Szoftverkód Szoftvernév N:M 1:1 SZGY Szoftverkód Gyártó_kód 1:N 1:1 Gyártó Gyártó_kód Gyártó_név 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 22

23 DVD kölcsönző számítógépes nyilvántartása FilmKód Lemzkód Lemezkód Lemezár FilmKód Filmek N Filmcím Tartalom Elvitel vissza M Lemezek N Kölcsönz 1 Lemezkód Kölcs_kód Kölcsönzők Kölcs_név Kölcs_kód Kölcs_cím 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 23

24 Megoldás Filmek Filmkód Filmcím Tartalom 1:1 1:1 Filmkód Lemezkód Lemezek Lemezkód Lemezár N:M 1:1 Kölcsönz Filmkód Kölcs_kód Elvitel Vissza 1:1 1:N Kölcsönzők Kölcs_kód Kölcs_név Kölcs_cím 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 24

25 4.4 Relációs műveletek Halmazműveletek Azonos struktúra esetén - Egyesítés, Metszet, Különbség Csonkító műveletek Vetítés - oszlopok, Kiválasztás - sorok Kapcsoló műveletek Descartes minden mindennel, Join közös oszlopok kapcsolnak, Theta kapcsolás más szempontok alapján. Átnevezés 4.5 Integritási kényszerek Az elsődleges kulcs megszorításai Egyedi értékek Nem lehet benne NULL Az idegen kulcs megszorításai hivatkozási feltétel Másik táblázat elsődleges kulcsa, vagy NULL Az adatbázis-kezelő módosításkor felügyeli Visszautasítás vagy Továbbgyűrűző, kaszkád frissítés vagy NULL értékre állítás 3. A RELÁCIÓS ADATMODELL 25

26 4.6 Redundancia és felújítási problémák Redundancia = többszörös adattárolás Ugyanaz az adat ne szerepeljen több táblázatban (kivétel a kapcsolatokat jellemző idegen kulcsok esete) Egy egyed ne szerepeljen a táblázat több sorában Anomália = rendellenesség, szabálytalanság Beírási anomália = a kapcsolt egyedek adatai nem írhatók be addig, amíg azok kulcsa NULL Módosítási anomália = a redundáns adattárolás miatt a javítás nem történik meg mindenhol Törlési anomália = az egyedekre vonatkozó információk teljesen elveszhetnek. 26

27 4.7 Normalizálás Minden adat egyetlen táblázatba A normálformákat megsértő függőségeket táblázatok többlépéses bontásával bontásával megszüntetjük. Követelmény, hogy egyesítéssel az eredeti táblázat visszaállítható legyen Funkcionális függőség R relációs séma α R és β R β funkcionálisan függ α-tól, α β, ha bármely két sorban α értékei egyeznek, akkor β értékei is egyezőek. Triviális funkcionális függőség α β ha β α (részhalmaz) Nem triviális FF, ha α β és b i α, b i β (van független elem) Teljesen nem triviális FF, ha α β és! b i β, melyre b i α (diszj.) Részleges FF, ha α β és γ β, ahol γ α (kevesebbtől is függ) Teljes FF, ha! γ α, melyre γ β teljesül (ez a legkevesebb) Szétvághatóság α β α b i i=1, n Összevonhatóság α b i i=1, n α β = b 1,...b n α Reflexivitás ha β α, akkor α β β Bővítés ha α β, akkor (αu γ) β Szem.szam Név Tranzitivitás ha α β és β γ, akkor α γ 1 Nagy Lajos 5. NORMALIZÁLÁS Nagy Lajos Nagy Lajos Nagy Lajos 27

28 4.7.2 Többértékű függőség és, β többértékű függéssel függ α-tól α β, ha minden olyan t 1 és t 2 sorhoz, ahol t 1 [α]= t 2 [α] létezik t 3 és t 4 úgy, hogy t 1 [α]= t 2 [α] =t 3 [α]= t 4 [α] t 3 [β]= t 1 [β] t 3 [R-β]= t 2 [R- β] t 4 [ β]= t 2 [β] α β t 4 [R-β]= t 1 [R- β] Például: Szem.szam Név Végzettség Projekt Nagy Lajos Nagy Lajos Nagy Lajos Nagy Lajos Matematikus Mérnök Matematikus Mérnök OTKA GVOP GVOP OTKA Tranzitivitás, ha a T(α, β, γ) táblázatban α β=ø és α γ=ø és α β és β γ, akkor α γ Komplementer szabály, T(α, β, γ) táblázatban ha α β, akkor α γ 5. NORMALIZÁLÁS 28

29 4.7.3 Táblázatok szétbontása Ha A={a 1, a 2, a n }, B={b 1, b 2, b m } és C= {c 1, c 2, c k } és T(A,B,C) és A B vagy A B akkor a táblázat bontható T 1 (A,B) és T 2 (A,C) formában az azonos sorokat törölve. ha A B állt fenn, akkor A a T1 elsődleges kulcsa, T2 idegen kulcsa ha A B, akkor meg kell határozni az elsődleges kulcsokat Normálformák Első normálforma 1NF Minden tulajdonság atomi (nem bontható) így definiáltuk, tartalmazhat sorismétlést, az elsődleges kulcs nincs megkövetelve. Második normálforma 2NF Ha 1NF és a nem kulcs tulajdonságok funkcionális függősége teljes funkcionális függőség α β teljes FF, ha! γ α, melyre γ ->β teljesül (ez a legkevesebb) Munkatársak(kód, végzettség, név) nem 2NF, mert kód név Felbontás Munkatársak(kód,név)+Diploma(kód, végzettség) 5. NORMALIZÁLÁS 29

30 Harmadik normálforma 3NF Ha 2NF és az elsődleges kulcsban nem szereplő tulajdonságok között nincs funkcionális függőség Példa Vizsga (diákkód, Dátum, Tanárkód, Tanárnév) nem 3NF, mert Tanárkód Tanárnév Felbontás Vizsga(diákkód, Dátum, Tanárkód) Tanárok(Tanárkód, Tanárnév) Boyce-Codd normálforma BCNF Ha függőségi kapcsolataiban minden meghatározó tulajdonság egyben szuperkulcs. Pl: R( A, B, C, D, E) és A D, B E, DE C nem BCNF, a meghatározók nem szuperkulcsok (2NF sem áll fenn, pl. A D miatt) Felbontás R1(A,D) - BCNF R2 (A,B,C,E) Nem BCNF B E miatt R21(B,E) R22(A,B,C) 5. NORMALIZÁLÁS 30

31 Negyedik normálforma 4NF Ha a többértékű függésekben a meghatározó tulajdonság szuperkulcs Pl: Munkatársak(Munkatárskód, végzettség, projekt) BCNF, azonban nem 4F Munkatárskód végzettség Munkatárskód projekt Felbontás MtVegzettseg (Munkatárskód, végzettség) MtProjekt (Munkatárskód, projekt) 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF NORMALIZÁLÁS 31

32 5. Az SQL nyelv (DDL) Tábla létrehozása CREATE TABLE CREATE TABLE <táblanév> (<oszlopnév> <típus> [NOT NULL] [ CONSTRAINT egyoszlopos *] [, CONSTRAINT többoszlopos **] [, ]); CREATE TABLE Lajos0 (alma char(255) NOT NULL, körte integer); * {CONSTRAINT <név> {PRIMARY KEY NOT NULL UNIQUE } REFERENCES <tábln> [(<oszln1>, <oszln2> )]} CREATE TABLE Lajos2 (alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer CONSTRAINT y UNIQUE); CREATE TABLE Lajos4(alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer CONSTRAINT y UNIQUE, narancs integer REFERENCES Geza0(elso)); ** CONSTRAINT <név> {PRIMARY KEY (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) NOT NULL (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) UNIQUE (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) FOREIGN KEY (<oszln1>[, <oszln2> ]) REFERENCES <táblanév> (<(oszln1>[, <oszln2> ])} CREATE TABLE Geza1(elso integer, masodik integer, CONSTRAINT y PRIMARY KEY (elso, masodik)); CREATE TABLE Lajos5 (alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer, narancs integer, CONSTRAINT sok FOREIGN KEY (körte, narancs) REFERENCES Geza1(elso,masodik)); 6. AZ SQL NYELV 32

33 (DDL) Index létrehozása CREATE INDEX CREATE [ UNIQUE] INDEX <indexnév> ON <táblanév> (<oszlopnév> [ASC DESC] [, <oszlopnév> [ASC DESC], ]) [ WITH { PRIMARY DISALLOW NULL IGNORE NULL}]; CREATE UNIQUE INDEX prim on Lajos0(alma ASC ) WITH IGNORE NULL; CREATE UNIQUE INDEX elso ON Geza1(elso) WITH DISALLOW NULL; (DDL) Tábla módosítása ALTER TABLE ALTER TABLE <táblanév> { ADD { COLUMN <oszlopnév> <típus> [NOT NULL] [ CONSTRAINT egyoszlopos *] CONSTRAINT többoszlopos ** } DROP { COLUMN <oszlopnév> CONSTRAINT <oszlopnév> } }; ALTER TABLE Lajos5 ADD COLUMN banan integer CONSTRAINT uj REFERENCES Geza1(elso) ; ALTER TABLE Lajos5 DROP CONSTRAINT uj; ALTER TABLE Lajos5 DROP COLUMN banan; 6. AZ SQL NYELV 33

34 (DDL) Kényszer hozzáadása ALTER TABLE <táblanév> ADD CONSTRAINT <név> { * **}; ALTER TABLE Lajos5 ADD CONSTRAINT pk UNIQUE(körte); ALTER TABLE <táblanév> DROP CONSTRAINT <név>; ALTER TABLE Lajos5 DROP CONSTRAINT pk; (DDL) Kényszer törlése DROP INDEX <indexnév> ON <táblanév> DROP INDEX prim ON Lajos0; (DDL) Index törlése DROP INDEX DROP TABLE <név>; DROP TABLE Lajos; (DDL) Tábla törlése DROP TABLE 6. AZ SQL NYELV 34

35 SELECT [ ALL DISTINCT TOP n [PERCENT] ] { <kifejezés lista> * } FROM { <táblázat név> > } [másodnév] [, ] [ WHERE <kiválasztási feltétel> ] [ GROUP BY <oszlopnév lista> ] [ HAVING <kiválasztási feltétel> ] [ ORDER BY {<oszl.név> <egész áll>} [ASC DESC] [, ] ] ; Táblanév.oszlopnév vagy Táblanév!oszlopnév vagy [Tábla név]![oszlop név] vagy [Tábla név].[oszlop név] A záradékok sorrendje kötött A záradékok kiértékelési sorrendje: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY. (DML) Lekérdezés SELECT 6. AZ SQL NYELV 35

36 SELECT * FROM Tabla1; SELECT TOP 3 * FROM Tabla1; SELECT TOP 25 PERCENT * FROM Tabla1; SELECT Nev AS Név, Eletkor AS Életkor FROM Tabla1; SELECT Eletkor FROM Tabla1; (DML) SELECT <kifejezéslista> FROM <tábla>; SELECT DISTINCT eletkor FROM Tabla1; (DML) SELECT aggregátor(<kifejezés>) FROM <tábla>; AVG (< kifejezés> <oszlopnév>) COUNT ( * <oszlopnév>) MAX (< kifejezés> <oszlopnév>) MIN (< kifejezés> <oszlopnév>) SUM (< kifejezés> <oszlopnév>) STDEV (< kifejezés> <oszlopnév>), STDEVP (< kifejezés> <oszlopnév>) VAR ( < kifejezés>), VARP ( < kifejezés>) FIRST ( < kifejezés>), LAST ( < kifejezés>) SELECT AVG(eletkor) AS atlag FROM Tabla1; SELECT COUNT(*) AS db FROM Tabla1; SELECT MAX(eletkor+testmagassag) AS ektm FROM Tabla1; SELECT STDEV(eletkor) AS szoras FROM Tabla1; (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> WHERE <feltétel>; SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>20; LIKE, IS, IN, BETWEEN, ANY, SOME, ALL, EXISTS, UNIQUE, LIKE *? # [ae] [!ae] [a-c] SELECT * FROM Tabla1 WHERE Nev Like "*Kiss*"; BETWEEN SELECT Nev FROM Tabla1 WHERE (Eletkor Between 15 And 36); 6. AZ SQL NYELV 36

37 (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> GROUP BY <kif>; Kell aggregátor SELECT ffi, Count(*) FROM Tabla1 GROUP BY FFi; SELECT Eletkor, AVG(Testmagassag) AS [atlag testmagassag] FROM Tabla1 GROUP BY Eletkor; (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> GROUP BY <kif> HAVING <feltétel>; Kell aggregátor SELECT ffi, Count(*) AS darab FROM Tabla1 GROUP BY FFi HAVING FFi ; SELECT ffi, count(*) AS db, AVG(Testmagassag) AS [atlag testmag], AVG(Eletkor) AS [atlag eletkor] FROM Tabla1 GROUP BY FFi HAVING Not FF; SELECT Tabla1.* FROM Tabla1 WHERE (Eletkor>(SELECT AVG(eletkor) FROM Tabla1)) and (Testmagassag>(SELECT AVG(Testmagassag) FROM Tabla1)); SELECT Tabla1.* FROM Tabla1, 7_atlag_eletk WHERE (Tabla1.Eletkor>[7_atlag_eletk].atlag); SELECT Nev FROM TABLA1 ORDER BY Nev DESC; (DML) összetett SELECT (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> ORDER BY <kif> [ASC DESC]; 6. AZ SQL NYELV 37

38 SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>parameter; (DML) Paraméterek (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> {INNER LEFT RIGHT} JOIN ON <feltétel>; SELECT Auto.Rendszam, Auto.Tipus, Tabla1.Nev AS tulajdonos FROM Tabla1 INNER JOIN Auto ON Tabla1.Azonosító=Auto.Tulaj; SELECT Auto.Rendszam, Auto.Tipus, Tabla1.Nev AS tulajdonos FROM Tabla1 LEFT JOIN Auto ON Tabla1.Azonosító=Auto.Tulaj; TRANSFORM Avg(Tabla1.Testmagassag) AS AvgOfTestmagassag SELECT Tabla1.Eletkor FROM Tabla1 GROUP BY Tabla1.Eletkor PIVOT Tabla1.Nev; UNION (DML) TRANSFORM <aggregátor> <SELECT utasítás> PIVOT <oszlopnév> [IN (<érték1>, [<érték2> [, ]])]; SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>30 UNION SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor<20; (DDL) Halmaz 6. AZ SQL NYELV 38

39 (DDL) INSERT, DELETE CREATE TABLE Tabla (Azonosító COUNTER Primary Key, Nev CHAR(50), FFi BIT, Eletkor Integer, Testmagassag Integer) ; INSERT INTO Tabla VALUES (1, "Nagy Lajos", TRUE, 12, 165); INSERT INTO Tabla SELECT * FROM tabla1; DELETE * FROM Tabla; (DML) UPDATE SET UPDATE Tabla1 SET Eletkor = Eletkor * 2 WHERE FFI; 6. AZ SQL NYELV 39

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (2) Adat (1) Objektum 1. Adatmodell A valós világ

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 17

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 17 Adatbázisok 8. gyakorlat SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 17 SQL nyelv Structured Query Language Struktúrált lekérdez

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek RELÁCIÓS ALGEBRA A relációs adatbázisokon végzett műveletek matematikai alapjai Halmazműveletek:

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

Adatbázisok. 2. gyakorlat SQL november november 12. Adatbázisok 1 / 31

Adatbázisok. 2. gyakorlat SQL november november 12. Adatbázisok 1 / 31 Adatbázisok 2. gyakorlat SQL 2016. november 12. 2016. november 12. Adatbázisok 1 / 31 SQL nyelv Structured Query Language Struktúrált lekérdez nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két f

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE) október október 22. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE) október október 22. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 8. gyakorlat SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE) 2014. október 22. 2014. október 22. Adatbázisok 1 / 14 SQL nyelv Structured Query Language Struktúrált lekérdez nyelv A

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK Az adatbázis-kezelők elvárásai közé tartozik az, hogy legyen egy olyan adatbázis-kezelőktől független nyelv, amely az adatdefiníciós, az adatmanipulációs és a lekérdező

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Adatbázis rendszerek SQL nyomkövetés

Adatbázis rendszerek SQL nyomkövetés Adatbázis rendszerek 1. 12. SQL nyomkövetés 1/32 B ITv: MAN 2017.10.26 Nyomkövetési feladat 2/32 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 3/32 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20.

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. ADATBÁZISOK I. Szerkesztette: Bókay Csongor Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!

Részletesebben

ADATBÁZISOK gyakorlat: SQL 2. rész SELECT

ADATBÁZISOK gyakorlat: SQL 2. rész SELECT ADATBÁZISOK 9-10. gyakorlat: SQL 2. rész SELECT SELECT utasítás általános alakja SELECT [DISTINCT] oszloplista FROM táblanévlista [WHERE feltétel] [GROUP BY oszloplista [HAVING feltétel] ] [ORDER BY oszloplista];

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

Adatbázis-lekérdezés. Az SQL nyelv. Makány György

Adatbázis-lekérdezés. Az SQL nyelv. Makány György Adatbázis-lekérdezés Az SQL nyelv Makány György SQL (Structured Query Language=struktúrált lekérdező nyelv): relációs adatbázisok adatainak visszakeresésére, frissítésére, kezelésére szolgáló nyelv. Születési

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK JOIN, AGGREGÁCIÓ

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK JOIN, AGGREGÁCIÓ LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK JOIN, AGGREGÁCIÓ Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis kezelés

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

Gazdasági informatika vizsga kérdések

Gazdasági informatika vizsga kérdések Gazdasági informatika vizsga kérdések 1. Mi az adatbázis? Adatbázisnak a valós világ egy részhalmazának leírásához használt adatok összefüggı, rendezett halmazát nevezzük. 2. Mit az adatbázis-kezelı rendszer?

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 8. Gyakorló környezet

Adatbázis Rendszerek II. 8. Gyakorló környezet Adatbázis Rendszerek II. 8. Gyakorló környezet 1/24 B IT v: 2017.10.26 MAN Gyakorló környezet Géptermek 193.6.5.58:8080/apex H16_neptunkód ADMIN neptunkód 2/24 Jelszó váltás 1 2 3 4 3/24 Gyakorló környezet

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek I. 9. SQL alapok (DDL esettanulmány)

Adatbázis Rendszerek I. 9. SQL alapok (DDL esettanulmány) Adatbázis Rendszerek I. 9. SQL alapok (DDL esettanulmány) 41/1 B IT v: 2017.10.30 MAN DDL Adatstruktúra definiáló utasítások DDL Data Definition Language Adatszerkezetek (elsősorban táblák) létrehozása,

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 5. modul Adatbáziskezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

SQL haladó. Külső összekapcsolások, Csoportosítás/Összesítés, Beszúrás/Törlés/Módosítás, Táblák létrehozása/kulcs megszorítások

SQL haladó. Külső összekapcsolások, Csoportosítás/Összesítés, Beszúrás/Törlés/Módosítás, Táblák létrehozása/kulcs megszorítások SQL haladó Külső összekapcsolások, Csoportosítás/Összesítés, Beszúrás/Törlés/Módosítás, Táblák létrehozása/kulcs megszorítások 1 Külső összekapcsolás Összekapcsoljuk R és S relációkat: R C S. R azon sorait,

Részletesebben

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal.

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal. Adatbázis létrehozása Adatleíró műveletek CREATE DATABASE "tan1" WITH ENCODING= LATIN2 ; vagy parancssorból a terminál alatt $ createdb tan1 E=latin2 Kapcsolódás az adatbázishoz $ psql tan1 Adattábla létrehozása

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság

Részletesebben

Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán

Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán Hogyan tároljunk nagy mennyiségű adatot? Redundáns (ismétlődő) adatok Adattípusok konzisztenciáját nem biztosítja Nem kereshető, nehezen

Részletesebben

SQL PÉLDATÁR. készült a PTE TTK Iskolai informatika III. kurzus teljesítésére

SQL PÉLDATÁR. készült a PTE TTK Iskolai informatika III. kurzus teljesítésére SQL PÉLDATÁR készült a PTE TTK Iskolai informatika III. kurzus teljesítésére PTE TTK Czimmermann Gergely MA matematika informatika tanár szakos hallgató 2017 Tartalomjegyzék 1. Adatleíró műveletek... 3

Részletesebben

Készítette: Szabóné Nacsa Rozália

Készítette: Szabóné Nacsa Rozália Készítette: Szabóné Nacsa Rozália nacsa@inf.elte.hu 1 Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Relációs adatbázisok kezelésére kifejlesztett szabvány 2 DIAKOK dkód vnév knév 1001 Kiss János

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 1 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 1-2 Ajánlott irodalom C. J. Date - An introduction to Database System (6) Békési-Geda-Holovács-Perge : Adatbázis-kezelés, EKF

Részletesebben

Adatmodellek komponensei

Adatmodellek komponensei Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság adatorientált leírására alkalmas Komponensei: strukturális rész: a valóságban megtalálható

Részletesebben

Bevezetés: az SQL-be

Bevezetés: az SQL-be Bevezetés: az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben, adattípusok, kulcsok megadása 02B_BevSQLsemak

Részletesebben

Adatbázisok-1 előadás Előadó: dr. Hajas Csilla

Adatbázisok-1 előadás Előadó: dr. Hajas Csilla Adatbázisok-1 előadás Előadó: dr. Hajas Csilla Áttekintés az I.zh-ig Áttekintés az 1ZH-ig // Adatbázisok-1 elıadás // Ullman (Stanford) tananyaga alapján // Hajas Csilla (ELTE IK) 1 Hol tartunk? Mit tanultunk

Részletesebben

AB1 ZH mintafeladatok. 6. Minősítse az állításokat! I-igaz, H-hamis

AB1 ZH mintafeladatok. 6. Minősítse az állításokat! I-igaz, H-hamis AB1 ZH mintafeladatok 1. Töltse ki, és egészítse ki! Matematikai formalizmus arra, hogy hogyan építhetünk új relációkat a régi relációkból. Az adatoknak egy jól strukturált halmaza, amelyből információ

Részletesebben

Célkitűzések Az Oracle10 g felépítésének, használatának alapszíntű megismerése

Célkitűzések Az Oracle10 g felépítésének, használatának alapszíntű megismerése BEVEZETÉS Célkitűzések Az Oracle10g felépítésének, használatának alapszíntű megismerése A relációs adatbázis-kezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásainak áttekintése Az SQL, PL/SQL nyelvek használatának

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek I. 10. SQL alapok (DML esettanulmány)

Adatbázis Rendszerek I. 10. SQL alapok (DML esettanulmány) Adatbázis Rendszerek I. 10. SQL alapok (DML esettanulmány) 23/1 B IT v: 2018.10.31 MAN DML adatokon műveletet végző utasítások DML Data Manipulation Language Rekordok (sorok) beszúrása (felvitele) Mezők

Részletesebben

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5.

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5. SQL gyakorló feladatok 6. Adatbázis gyakorlat 2011. április 5. SQL alapparancsai DDL: - create: táblák létrehozása - alter: táblák (séma) módosítása - drop: táblák törlése DML: - select: adatok lekérdezése

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 10. előadás

Adatbázisok elmélete 10. előadás Adatbázisok elmélete 10. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2004 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. november 20. 10. El adás SQLite SQLite: Adatbázis kezel rendszer SQL standardokat nagyrészt követi Nagyon elterjedt, pl böngész kben is használt Nehéz olyan programnyelvet

Részletesebben

Elemi alkalmazások fejlesztése IV.

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Structured Query Language (Struktúrált lekérdez ı nyelv) Relációs adatbázisok kezelésére kifejlesztett szabvány né Nacsa Rozália nacsa@inf.elte.hu Fejlesztı : MySQLAB weboldal: www.mysql.com MySQL installálása.

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Vektoros grafikát tároló adatbázisok. Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján

Vektoros grafikát tároló adatbázisok. Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján Vektoros grafikát tároló adatbázisok Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján Vektoros adatábrázolás Kép = rajzelemek sorozata, koordinátageometriai leírással. CAD rendszerekre jellemző (pl.

Részletesebben

SQL. 1.rész. 1.elıadás // Adatbázisok-1 elıadás // Ullman-Widom (Stanford) tananyaga alapján // Hajas Csilla (ELTE IK) 1

SQL. 1.rész. 1.elıadás // Adatbázisok-1 elıadás // Ullman-Widom (Stanford) tananyaga alapján // Hajas Csilla (ELTE IK) 1 SQL 1.rész 1.elıadás // Adatbázisok-1 elıadás // Ullman-Widom (Stanford) tananyaga alapján // Hajas Csilla (ELTE IK) 1 SQL története, szabványok Szabvány adatbázis-kezelő nyelv: SQL SQL (angol kiejtésben

Részletesebben

Adatbázisok biztonsága

Adatbázisok biztonsága Adatbázisok biztonsága 13 1 Célkitőzések 1. Titoktartás (Secrecy): olyan felhasználó, akinek nincs joga, ne férjen hozzá az információkhoz. pl. egy diák ne láthassa más diák kreditjeit. 2. Sértetlenség

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 9. előadás

Adatbázisok elmélete 9. előadás Adatbázisok elmélete 9. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 9. előadás

Adatbázisok elmélete 9. előadás Adatbázisok elmélete 9. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar TANULÓI NYILVÁNTARTÓ SZOFTVER FIREBIRD ADATBÁZIS ALKALMAZÁSÁVAL

Debreceni Egyetem Informatikai Kar TANULÓI NYILVÁNTARTÓ SZOFTVER FIREBIRD ADATBÁZIS ALKALMAZÁSÁVAL Debreceni Egyetem Informatikai Kar TANULÓI NYILVÁNTARTÓ SZOFTVER FIREBIRD ADATBÁZIS ALKALMAZÁSÁVAL Témavezető: Dr. Bajalinov Erik Tudományos főmunkatárs Készítette: Juhász Gergely József Informatikatanári

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 4. tétel Az egyed-kapcsolat modell 1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 1.1. Adatbáziskezelÿ rendszer (DBMS - DataBase Management System) A DBMS komplex SW-HW rendszer, mely

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán SQL (és ami mögötte van) Mi lesz a ZH-ban? SQL Történet 1970-es évek eleje IBM SEQUEL (Structured English QUery Languge)

Részletesebben

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák)

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.Termékek

Részletesebben

Adatok szűrése, rendezése

Adatok szűrése, rendezése Adatok szűrése, rendezése Célkitűzések Szűrést kifejező lekérdezések végrehajtása A lekérdezés eredményének rendezése &változó használata isql*plus-ban futási időben megadható feltételek céljából A lista

Részletesebben

Adatbáziskezelő-szerver. Relációs adatbázis-kezelők SQL. Házi feladat. Relációs adatszerkezet

Adatbáziskezelő-szerver. Relációs adatbázis-kezelők SQL. Házi feladat. Relációs adatszerkezet 1 2 Adatbáziskezelő-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán Házi tapasztalatok SQL (és ami mögötte van) Házi tapasztalatok Házi tapasztalatok Házik besorolása megtörtént Oktatói

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV, SZOFTVER, IRODALOM Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján Megszorítások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Attribútumra vonatkozó megszorítások 7.3. Megszorítások módosítása

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T 2015.03.09 M A N 1/61 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti Műszaki Egyetem 2015. 04. 08. 10. Előadás Ami kimearad múlthéten Ha már megvan a KeyListener vagy MouseListener osztályunk a következõ módon tudjuk hozzárendelni egy JFrame vagy JPanel-hez: Ami

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor

Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor Publication date 2014 Szerzői jog 2014 Hallgatói Információs Központ Copyright 2014, Felhasználási feltételek Tartalom 1. ADATBÁZISRENDSZEREK...

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto A jegyzet az ELTE Informatikai Karának 2014.

Részletesebben

Normalizálás. Elméleti összefoglaló

Normalizálás. Elméleti összefoglaló Normalizálás Elméleti összefoglaló Normalizálás Első normálformában van a relációs séma, ha minden mezője funkcionálisan függ a kulcs mezőcsoporttól és minden mező elemi értéket hordoz. Második normálformában

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév SQL Structured Query Language (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán 2007-2008 tanév Az SQL nyelv SQL = Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv). A relációs adatbázis-kezelés

Részletesebben

Relációs adatmodellezés

Relációs adatmodellezés Relációs adatmodellezés Relációs adatmodell A relációs adatmodellt 1970-ben definiálta E. F. Codd amerikai kutató, de gyakorlati alkalmazása csak az 1980- as években vált általánossá. Lényege, hogy az

Részletesebben

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak Informatika szigorlat 11-es tétel: Lekérdező nyelvek 1. Relációs algebra A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós módszert ad arra nézve, hogy miként építhetünk új relációkat

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 11. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok

Részletesebben

Informatikai képzés Információs rendszerek dr. Hajas Csilla (ELTE IK)

Informatikai képzés Információs rendszerek dr. Hajas Csilla (ELTE IK) Informatikai képzés Információs rendszerek dr. Hajas Csilla (ELTE IK) http://sila.hajas.elte.hu/ 5.hét: SQL áttekintés, táblák létrehozása és adatok felvitele Az előadások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek

Részletesebben

Az indexelés újdonságai Oracle Database 12c R1 és 12c R2

Az indexelés újdonságai Oracle Database 12c R1 és 12c R2 Az indexelés újdonságai Oracle Database 12c R1 és 12c R2 Szabó Rozalinda Oracle adattárház szakértő, oktató szabo.rozalinda@gmail.com Index tömörítés fejlődése 8.1.3-as verziótól: Basic (Prefixes) index

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

1.óra. Bevezetés. Adatmodellezés, elméleti háttér

1.óra. Bevezetés. Adatmodellezés, elméleti háttér 1.óra Bevezetés Programozás módszertanból tanultunk fájlkezelést (szekvenciális, direkt), ahol az operációs rendszer közvetlen hívásaival tudtunk adatokat permanensen tárolni háttértárolón, és onnan visszaolvasni.

Részletesebben

SQL DDL-1: táblák és megszorítások

SQL DDL-1: táblák és megszorítások SQL DDL-1: táblák és megszorítások Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Értékekre

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5. IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere

Részletesebben

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ADATÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 2. A szakképesítés megnevezése: Adatbázis

Részletesebben

SELECT. SELECT(projekció) FROM(forrás) WHERE(szűrés) GROUPBY(csoportosítás) HAVING(csoportok szűrése) ORDERBY(rendezés)

SELECT. SELECT(projekció) FROM(forrás) WHERE(szűrés) GROUPBY(csoportosítás) HAVING(csoportok szűrése) ORDERBY(rendezés) Lekérdezések Tartalom Lekérdezések feldolgozási sorrendje Összekapcsolások Operátorok Szűrések Aggregátumok és csoportosítások Csoportos szűrések Rendezések Halmazműveletek Ranking függvények Pivotálás

Részletesebben

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik:

Részletesebben