BEVEZETÉS Az objektum fogalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS Az objektum fogalma"

Átírás

1 BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1

2 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ elemeinek leképezése adatokra. Az adatok között kapcsolat lehet A világ ugyanazon elemét írják le (frsz. típus) Több különböző azonban egymással össze-függésben lévő dolog leírása Tul. (frsz. típus) Adatbázis-kezelő (1) rendszer Programrendszer az adatok+kapcsolatok ellentmondásmentes tárolására, megjelenítésére, feldolgozására Többféle leképezési mód Interaktív használat Programozhatóság az elérés biztosítása, az elérés szabályozása, a hibátlanság, ellentmondás-mentesség garanciája. BEVEZETÉS 2

3 1. Az adatbáziskezelő rendszerek (DBMS) funkciói 1.1 Az adatbázisok szerkezete Modellezési alapelemek adatleírásra - adattárolásra Többszintű kialakítás Külső szint (alséma) Koncepcionális szint (séma) Fizikai szint (belső szint) Vetítések, összekapcsolások (felhasználók) L1(A,B,C) L2(A,B,E,F) L3(E,F,J,K) Adatok között kapcsolatok (adatbázis felügyelő) H1(A,B,C,D) H2(E,F,G,A) H3(H,I,J,K,E) fizikai adatok (operációs rendszer) Az adatokhoz való hozzáférés csak a DBMS-sel 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 3

4 1.2 Speciális DBMS funkciók Indexelés Tranzakció kezelés Naplózás ( fejben elvégzett műveletek, jóváhagyás) Elkülönítés (több felhasználó) Felújítás (zárolással) Hozzáférési jogok kezelése Adatleíró nyelv (Data Definition Language) - elemdefiníció Adatkezelő nyelv (Data Manipulation Language) - adatkezelés Adatfelügyelő nyelv (Data Control Language) hozzáférés-kezelés Interaktív kezelés Adatszótár (katalógus) Automatikusan karbantartott elemdefiníciók, statisztikák, jogosultságok stb. Lekérdezhető. Központosított adattárolás (logikailag) Lehet osztott, kliens szerver. Fizikai (tárolásfüggetlen) és logikai (nem módosítás-érzékeny) adatfüggetlenség Segédprogramok feldolgozáshoz (jelentések, képernyők) 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 4

5 MDAC - Microsoft Data Access Components 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 5

6 2. Az adatmodellezés alapjai 2.1 Az adatmodell fogalma (bővített pontosított definíció) Szűkebb értelemben a leírásra szolgáló adatok szerkezete (a modellezési alapelemek) Általánosabban tartalmazza az alapelemeket, az alapelemekkel végzett műveleteket és az integritási kényszereket Adatszerkezet az adatok tárolására szolgáló elemi adatok rendszere Művelet a megjelenítési igényeknek megfelelően (pl. indexek) Integritási kényszer az ellentmondásmentességet biztosító feltételek, megszorítások (pl. egyértelműség biztosítása - kulcs) 6

7 2.2 Egyed, egyedhalmaz Egyed - a világ egy megkülönböztetett fizikai objektuma (Egyedtípus, Entitás, Rekordtípus) Egyedhalmaz - azonos, megkülönböztetőjegyekkel jellemzett objektumok Emberek gyűjteménye Különbözőség biztosítása természetes módon (pl. személyi szám), mesterségesen (a kezelő rendszer biztosítja azonosító) Kis József Nagy Irén AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 7

8 2.3 Kapcsolat, kapcsolat-előfordulás, kapcsolattíp. Kapcsolat - Két egyedhalmaz, illetve az egyedhalmazok között fennálló viszony - (a kapcsolatelőfordulások halmaza) Kapcsolat-előfordulás - Az egyedhalmazok elemei között fennálló viszony Kapcsolattípus - 1:1-1:N - N:M Emberek autók Kis József ABC-123 1:N 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 8

9 2.4 Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz az egyedhalmazt definiálják Tulajdonság - Az egyedhalmaz egyedeinek (attribútum) azon jellemzői, amelyek vagy - az egyedhalmazok közti kapcsolatok jellemzői. Tulajdonságérték - az egyedekhez, vagy a kapcsolat-előfordulásokhoz tartozó konkrét adat Értékhalmaz - A tulajdonságok lehetséges (értéktartomány) (domain) értékei 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 9

10 Példa Kapcsolatok Tulajdonságok Emberek (Név, Szem.szám,Szakma) Tulajdonságértékek Kapcsolat előfordulás Kis József 1 33 Mérnök, közg. Nagy Irén 2 33 Tanuló Kapcsolat előfordulások Autók(Rendszám,Típus) Kovács István ABC- 123 VW tulajdonos autó 1:N tulajdonos lakás N:M házastárs1 házastárs2 1:1 Egyedek Kapcsolat előfordulások Lakások (Cím, Hrsz) DEF- 456 GHJ- 789 Alfa Opel 1111 Bp. Báb Hrsz Bp. Vas u Hrsz Bp. Gát u Hrsz 45 Egyedhalmazok 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 10

11 3. Az egyed-kapcsolat modell (E-K) (Entity-Relationship) (SSADM Structured System Analysis and Design Method alapok) Egyedhalmaz 3.1 Az EK modell tulajdonságai Egyértékű Többértékű Egyszerű Összetett Kulcstulajdonság Alaptulajdonság név minden egyednél egyetlen érték több értéket is felvehet (pl. egy anya gyerekei) nem bontható további tulajdonságokra további tulajdonságokra bontható (pl. lakcím = irszám + város + ) Az elemeket egyértelműen azonosító egyértékű tul. Létezik más tulajdonságoktól függetlenül Származtatott tul. 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Egyéb tulajdonságokból előállított életkor=fv(szül.dat) 11

12 3.2 Az EK modell kapcsolatai A kapcsolatokat 1 N Név A kapcsolatoknak tulajdonságaik tul1 tul2 A kapcsolatban résztvevők száma alapján beszélünk a kapcsolat fokáról Unáris, vagy rekurzív Bináris, vagy két résztvevős Trináris: háromrésztvevős. jellel jelöljük. is vannak és típusuk. Sz.számF Sz.számN 1 1 házasság Hrsz Cím Ir.sz Város Lakások Sz.szám N Lak.Tul M 1 Név Emberek Sz.szám Szakm Hrsz Autótul. N Autók Típus Rendszám 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Sz.szám Rendszám 12

13 Az ISA kapcsolat is a kapcsolat az egyedek közötti 1:1 megfeleltetés Pl. egy iskola tanárai és alkalmazottai a halmazok között alá- és fölérendelés az egyedhalmazok hierarchiája Az alárendelt halmaz részhalmaz, a tulajdonságok is öröklődnek. Specializáció Az egyedhalmaz részhalmazokra való bontása Explicit megadással (pl. Bp.-i és vidéki lakások megadáskor) Vagy szabállyal (pl. irszám), azaz származtatással Általánosítás Az egyedhalmazok uniója Egzisztenciálisan függő (gyenge) egyedhalmazok Ha létezése más egyedhalmaztól függ (pl. vevők, számlák) 3.3 Integritási kényszer Egyértékű kulcstulajdonság az egyedhalmazokban A valós kapcsolatok tükrözése 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Tanárok Alkalmazottak Egyéb alk. 13

14 3.4 Példák E-K modellre Lemezek- szoftverek számítógépes nyilvántartása A lemezeken különböző gyártótól származó szoftverek vannak A lemezeket kapacitás és a gyártó jellemzi. A szoftvereket nevük és előállítójuk azonosítja. Egy lemezen több szoftver is lehet. Egy szoftver lehet többlemezes is. Adatok Lemezkód, Lemezmárka Lemez kapacitás Szoftverkód, Szoftvernév Gyártókód Gyártónév 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 14

15 Megoldás LemezKód Szoftverkód Szoftverkód Szoftvernév Lemez N Tartalom M Szoftver N LemezKód L_Kapacitás Szoftverkód SZ_GY Gyártókód L_Márka 1 A lemezeken különböző gyártótól származó szoftverek vannak A lemezeket kapacitás és a gyártó jellemzi. A szoftvereket nevük és előállítójuk azonosítja. Egy lemezen több szoftver is lehet. Egy szoftver lehet többlemezes is. Adatok Lemezkód, Lemezmárka Lemez kapacitás Szoftverkód, Szoftvernév Gyártókód Gyártónév 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Gyártókód Gyártó Gyártónév 15

16 3.4.2 DVD kölcsönző számítógépes nyilvántartása A lemezek a filmek a kölcsönzők és a kölcsönzések adatai A filmeket a lemezeket és a kölcsönzőket kód jellemzi. Lehet egy lemezen több film és egy film több lemezen is. Egy kölcsönző több lemezt kölcsönözhet. Egy lemez egy időben egy helyen lehet csak. Adatok Filmkód Filmcím Lemezkód Lemez ár Kölcsönző kód Kölcsönző név Kölcsönző cím Elvitel Visszahozatal 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 16

17 Megoldás FilmKód Lemzkód Lemezkód Lemezár FilmKód Filmek Filmcím Tartalom A lemezek a filmek a kölcsönzők és a kölcsönzések adatai A filmeket a lemezeket és a kölcsönzőket kód jellemzi. Lehet egy lemezen több film és egy film több lemezen is. Egy kölcsönző több lemezt kölcsönözhet. Egy lemez egy időben egy helyen lehet csak. Adatok Filmkód Filmcím Lemezkód Lemez ár Kölcsönző kód Kölcsönző név Kölcsönző cím Elvitel Visszahozatal N Elvitel vissza M Kölcs_név Lemezek N Kölcsönz Kölcsönzők Kölcs_kód Kölcs_cím 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 1 Lemezkód Kölcs_kód 17

18 4. A relációs adatmodell Adatok valódi kétdimenziós táblázatban Az oszlopok az attribútumok (oszlophalmaz - reláció) az elemi (atomi) adattípusok az értékek A sorok a reláció előfordulások halmazát alkotják nincs két azonos sor A sorok és oszlopok felcserélhetők A relációt névvel azonosítjuk Név + attribútumok = reláció séma Az oszlopok száma a reláció fokszáma A sorok száma a reláció kardinalitása Szuperkulcs sorokat megkülönböztető oszlophalmaz Kulcs minimális elemszámú szuperkulcs Elsődleges kulcs a megkülönböztetésre választott kulcs Másodlagos kulcsok Egyszerű (egy oszlop), vagy összetett (több oszlop) Elsődleges tulajdonság valamely kulcs része 18

19 4.1 Egyedhalmazok a relációs modellben Az átírás szabályai 1. Tábla név = az egyedhalmaz neve 2. A tábla attribútumai = tulajdonság nevek 3. Az oszlopok értékkészlete = a tulajdonság értékkészlete 4. Tábla sorok = egyedhalmaz sorok 5. Probléma a többértékű tulajdonságok kezelése Minden tulajdonságértéket új sorba írunk, azonos atomi értékekkel 6. Ha nincs többértékű, akkor marad a kulcs, egyébként többelemű Anya Gyerek Nagyné Nagyné Nagy Ede Nagy Éva Emberek Sz.szám Név Szakma Autók Rendszám Típus Lakások Hrsz. Cím 4.2 Speciális adatértékek NULL Alapértelmezett 3. A RELÁCIÓS ADATMODELL 19

20 4.3 Kapcsolatok ábrázolása Az egyik reláció bővítése a másik előfordulását azonosító oszlopokkal. (Idegen kulcs) 1:1 esetén bármelyik táblázatba a másik elsődleges kulcsa 1:N esetén csak az egyikbe a másik elsődleges kulcsa N:M esetén új tábla az elsődleges kulcsokkal és a kapcsolatot jellemző tulajdonságokkal. Autók Emberek Rendszám Típus Tulaj 1:N Sz.szám Név Lakás tulajdonosok 1:1 Sz.szám Hrsz Lakások N:M 1:1 1:1 1:1 Hrsz Cím 1:N Házastársak Férj Feleség Szakma Sz.szám Szakma 3. A RELÁCIÓS ADATMODELL 20

21 4.3.1 Példák E-K modell átírására Lemezek- szoftverek számítógépes nyilvántartása LemezKód Szoftverkód Szoftverkód Szoftvernév Lemez N Tartalom M Szoftver 1 LemezKód L_Kapacitás L_Márka Szoftverkód SZ_GY N Gyártókód Gyártó Gyártókód Gyártónév 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 21

22 Megoldás Lemez Lemezkód L_márka L_kapacitás Tartalom 1:1 Lemezkód Szoftverkód 1:1 Szoftver Szoftverkód Szoftvernév N:M 1:1 SZGY Szoftverkód Gyártó_kód 1:N 1:1 Gyártó Gyártó_kód Gyártó_név 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 22

23 DVD kölcsönző számítógépes nyilvántartása FilmKód Lemzkód Lemezkód Lemezár FilmKód Filmek N Filmcím Tartalom Elvitel vissza M Lemezek N Kölcsönz 1 Lemezkód Kölcs_kód Kölcsönzők Kölcs_név Kölcs_kód Kölcs_cím 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 23

24 Megoldás Filmek Filmkód Filmcím Tartalom 1:1 1:1 Filmkód Lemezkód Lemezek Lemezkód Lemezár N:M 1:1 Kölcsönz Filmkód Kölcs_kód Elvitel Vissza 1:1 1:N Kölcsönzők Kölcs_kód Kölcs_név Kölcs_cím 4. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 24

25 4.4 Relációs műveletek Halmazműveletek Azonos struktúra esetén - Egyesítés, Metszet, Különbség Csonkító műveletek Vetítés - oszlopok, Kiválasztás - sorok Kapcsoló műveletek Descartes minden mindennel, Join közös oszlopok kapcsolnak, Theta kapcsolás más szempontok alapján. Átnevezés 4.5 Integritási kényszerek Az elsődleges kulcs megszorításai Egyedi értékek Nem lehet benne NULL Az idegen kulcs megszorításai hivatkozási feltétel Másik táblázat elsődleges kulcsa, vagy NULL Az adatbázis-kezelő módosításkor felügyeli Visszautasítás vagy Továbbgyűrűző, kaszkád frissítés vagy NULL értékre állítás 3. A RELÁCIÓS ADATMODELL 25

26 4.6 Redundancia és felújítási problémák Redundancia = többszörös adattárolás Ugyanaz az adat ne szerepeljen több táblázatban (kivétel a kapcsolatokat jellemző idegen kulcsok esete) Egy egyed ne szerepeljen a táblázat több sorában Anomália = rendellenesség, szabálytalanság Beírási anomália = a kapcsolt egyedek adatai nem írhatók be addig, amíg azok kulcsa NULL Módosítási anomália = a redundáns adattárolás miatt a javítás nem történik meg mindenhol Törlési anomália = az egyedekre vonatkozó információk teljesen elveszhetnek. 26

27 4.7 Normalizálás Minden adat egyetlen táblázatba A normálformákat megsértő függőségeket táblázatok többlépéses bontásával bontásával megszüntetjük. Követelmény, hogy egyesítéssel az eredeti táblázat visszaállítható legyen Funkcionális függőség R relációs séma α R és β R β funkcionálisan függ α-tól, α β, ha bármely két sorban α értékei egyeznek, akkor β értékei is egyezőek. Triviális funkcionális függőség α β ha β α (részhalmaz) Nem triviális FF, ha α β és b i α, b i β (van független elem) Teljesen nem triviális FF, ha α β és! b i β, melyre b i α (diszj.) Részleges FF, ha α β és γ β, ahol γ α (kevesebbtől is függ) Teljes FF, ha! γ α, melyre γ β teljesül (ez a legkevesebb) Szétvághatóság α β α b i i=1, n Összevonhatóság α b i i=1, n α β = b 1,...b n α Reflexivitás ha β α, akkor α β β Bővítés ha α β, akkor (αu γ) β Szem.szam Név Tranzitivitás ha α β és β γ, akkor α γ 1 Nagy Lajos 5. NORMALIZÁLÁS Nagy Lajos Nagy Lajos Nagy Lajos 27

28 4.7.2 Többértékű függőség és, β többértékű függéssel függ α-tól α β, ha minden olyan t 1 és t 2 sorhoz, ahol t 1 [α]= t 2 [α] létezik t 3 és t 4 úgy, hogy t 1 [α]= t 2 [α] =t 3 [α]= t 4 [α] t 3 [β]= t 1 [β] t 3 [R-β]= t 2 [R- β] t 4 [ β]= t 2 [β] α β t 4 [R-β]= t 1 [R- β] Például: Szem.szam Név Végzettség Projekt Nagy Lajos Nagy Lajos Nagy Lajos Nagy Lajos Matematikus Mérnök Matematikus Mérnök OTKA GVOP GVOP OTKA Tranzitivitás, ha a T(α, β, γ) táblázatban α β=ø és α γ=ø és α β és β γ, akkor α γ Komplementer szabály, T(α, β, γ) táblázatban ha α β, akkor α γ 5. NORMALIZÁLÁS 28

29 4.7.3 Táblázatok szétbontása Ha A={a 1, a 2, a n }, B={b 1, b 2, b m } és C= {c 1, c 2, c k } és T(A,B,C) és A B vagy A B akkor a táblázat bontható T 1 (A,B) és T 2 (A,C) formában az azonos sorokat törölve. ha A B állt fenn, akkor A a T1 elsődleges kulcsa, T2 idegen kulcsa ha A B, akkor meg kell határozni az elsődleges kulcsokat Normálformák Első normálforma 1NF Minden tulajdonság atomi (nem bontható) így definiáltuk, tartalmazhat sorismétlést, az elsődleges kulcs nincs megkövetelve. Második normálforma 2NF Ha 1NF és a nem kulcs tulajdonságok funkcionális függősége teljes funkcionális függőség α β teljes FF, ha! γ α, melyre γ ->β teljesül (ez a legkevesebb) Munkatársak(kód, végzettség, név) nem 2NF, mert kód név Felbontás Munkatársak(kód,név)+Diploma(kód, végzettség) 5. NORMALIZÁLÁS 29

30 Harmadik normálforma 3NF Ha 2NF és az elsődleges kulcsban nem szereplő tulajdonságok között nincs funkcionális függőség Példa Vizsga (diákkód, Dátum, Tanárkód, Tanárnév) nem 3NF, mert Tanárkód Tanárnév Felbontás Vizsga(diákkód, Dátum, Tanárkód) Tanárok(Tanárkód, Tanárnév) Boyce-Codd normálforma BCNF Ha függőségi kapcsolataiban minden meghatározó tulajdonság egyben szuperkulcs. Pl: R( A, B, C, D, E) és A D, B E, DE C nem BCNF, a meghatározók nem szuperkulcsok (2NF sem áll fenn, pl. A D miatt) Felbontás R1(A,D) - BCNF R2 (A,B,C,E) Nem BCNF B E miatt R21(B,E) R22(A,B,C) 5. NORMALIZÁLÁS 30

31 Negyedik normálforma 4NF Ha a többértékű függésekben a meghatározó tulajdonság szuperkulcs Pl: Munkatársak(Munkatárskód, végzettség, projekt) BCNF, azonban nem 4F Munkatárskód végzettség Munkatárskód projekt Felbontás MtVegzettseg (Munkatárskód, végzettség) MtProjekt (Munkatárskód, projekt) 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF NORMALIZÁLÁS 31

32 5. Az SQL nyelv (DDL) Tábla létrehozása CREATE TABLE CREATE TABLE <táblanév> (<oszlopnév> <típus> [NOT NULL] [ CONSTRAINT egyoszlopos *] [, CONSTRAINT többoszlopos **] [, ]); CREATE TABLE Lajos0 (alma char(255) NOT NULL, körte integer); * {CONSTRAINT <név> {PRIMARY KEY NOT NULL UNIQUE } REFERENCES <tábln> [(<oszln1>, <oszln2> )]} CREATE TABLE Lajos2 (alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer CONSTRAINT y UNIQUE); CREATE TABLE Lajos4(alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer CONSTRAINT y UNIQUE, narancs integer REFERENCES Geza0(elso)); ** CONSTRAINT <név> {PRIMARY KEY (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) NOT NULL (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) UNIQUE (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) FOREIGN KEY (<oszln1>[, <oszln2> ]) REFERENCES <táblanév> (<(oszln1>[, <oszln2> ])} CREATE TABLE Geza1(elso integer, masodik integer, CONSTRAINT y PRIMARY KEY (elso, masodik)); CREATE TABLE Lajos5 (alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer, narancs integer, CONSTRAINT sok FOREIGN KEY (körte, narancs) REFERENCES Geza1(elso,masodik)); 6. AZ SQL NYELV 32

33 (DDL) Index létrehozása CREATE INDEX CREATE [ UNIQUE] INDEX <indexnév> ON <táblanév> (<oszlopnév> [ASC DESC] [, <oszlopnév> [ASC DESC], ]) [ WITH { PRIMARY DISALLOW NULL IGNORE NULL}]; CREATE UNIQUE INDEX prim on Lajos0(alma ASC ) WITH IGNORE NULL; CREATE UNIQUE INDEX elso ON Geza1(elso) WITH DISALLOW NULL; (DDL) Tábla módosítása ALTER TABLE ALTER TABLE <táblanév> { ADD { COLUMN <oszlopnév> <típus> [NOT NULL] [ CONSTRAINT egyoszlopos *] CONSTRAINT többoszlopos ** } DROP { COLUMN <oszlopnév> CONSTRAINT <oszlopnév> } }; ALTER TABLE Lajos5 ADD COLUMN banan integer CONSTRAINT uj REFERENCES Geza1(elso) ; ALTER TABLE Lajos5 DROP CONSTRAINT uj; ALTER TABLE Lajos5 DROP COLUMN banan; 6. AZ SQL NYELV 33

34 (DDL) Kényszer hozzáadása ALTER TABLE <táblanév> ADD CONSTRAINT <név> { * **}; ALTER TABLE Lajos5 ADD CONSTRAINT pk UNIQUE(körte); ALTER TABLE <táblanév> DROP CONSTRAINT <név>; ALTER TABLE Lajos5 DROP CONSTRAINT pk; (DDL) Kényszer törlése DROP INDEX <indexnév> ON <táblanév> DROP INDEX prim ON Lajos0; (DDL) Index törlése DROP INDEX DROP TABLE <név>; DROP TABLE Lajos; (DDL) Tábla törlése DROP TABLE 6. AZ SQL NYELV 34

35 SELECT [ ALL DISTINCT TOP n [PERCENT] ] { <kifejezés lista> * } FROM { <táblázat név> > } [másodnév] [, ] [ WHERE <kiválasztási feltétel> ] [ GROUP BY <oszlopnév lista> ] [ HAVING <kiválasztási feltétel> ] [ ORDER BY {<oszl.név> <egész áll>} [ASC DESC] [, ] ] ; Táblanév.oszlopnév vagy Táblanév!oszlopnév vagy [Tábla név]![oszlop név] vagy [Tábla név].[oszlop név] A záradékok sorrendje kötött A záradékok kiértékelési sorrendje: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY. (DML) Lekérdezés SELECT 6. AZ SQL NYELV 35

36 SELECT * FROM Tabla1; SELECT TOP 3 * FROM Tabla1; SELECT TOP 25 PERCENT * FROM Tabla1; SELECT Nev AS Név, Eletkor AS Életkor FROM Tabla1; SELECT Eletkor FROM Tabla1; (DML) SELECT <kifejezéslista> FROM <tábla>; SELECT DISTINCT eletkor FROM Tabla1; (DML) SELECT aggregátor(<kifejezés>) FROM <tábla>; AVG (< kifejezés> <oszlopnév>) COUNT ( * <oszlopnév>) MAX (< kifejezés> <oszlopnév>) MIN (< kifejezés> <oszlopnév>) SUM (< kifejezés> <oszlopnév>) STDEV (< kifejezés> <oszlopnév>), STDEVP (< kifejezés> <oszlopnév>) VAR ( < kifejezés>), VARP ( < kifejezés>) FIRST ( < kifejezés>), LAST ( < kifejezés>) SELECT AVG(eletkor) AS atlag FROM Tabla1; SELECT COUNT(*) AS db FROM Tabla1; SELECT MAX(eletkor+testmagassag) AS ektm FROM Tabla1; SELECT STDEV(eletkor) AS szoras FROM Tabla1; (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> WHERE <feltétel>; SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>20; LIKE, IS, IN, BETWEEN, ANY, SOME, ALL, EXISTS, UNIQUE, LIKE *? # [ae] [!ae] [a-c] SELECT * FROM Tabla1 WHERE Nev Like "*Kiss*"; BETWEEN SELECT Nev FROM Tabla1 WHERE (Eletkor Between 15 And 36); 6. AZ SQL NYELV 36

37 (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> GROUP BY <kif>; Kell aggregátor SELECT ffi, Count(*) FROM Tabla1 GROUP BY FFi; SELECT Eletkor, AVG(Testmagassag) AS [atlag testmagassag] FROM Tabla1 GROUP BY Eletkor; (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> GROUP BY <kif> HAVING <feltétel>; Kell aggregátor SELECT ffi, Count(*) AS darab FROM Tabla1 GROUP BY FFi HAVING FFi ; SELECT ffi, count(*) AS db, AVG(Testmagassag) AS [atlag testmag], AVG(Eletkor) AS [atlag eletkor] FROM Tabla1 GROUP BY FFi HAVING Not FF; SELECT Tabla1.* FROM Tabla1 WHERE (Eletkor>(SELECT AVG(eletkor) FROM Tabla1)) and (Testmagassag>(SELECT AVG(Testmagassag) FROM Tabla1)); SELECT Tabla1.* FROM Tabla1, 7_atlag_eletk WHERE (Tabla1.Eletkor>[7_atlag_eletk].atlag); SELECT Nev FROM TABLA1 ORDER BY Nev DESC; (DML) összetett SELECT (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> ORDER BY <kif> [ASC DESC]; 6. AZ SQL NYELV 37

38 SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>parameter; (DML) Paraméterek (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> {INNER LEFT RIGHT} JOIN ON <feltétel>; SELECT Auto.Rendszam, Auto.Tipus, Tabla1.Nev AS tulajdonos FROM Tabla1 INNER JOIN Auto ON Tabla1.Azonosító=Auto.Tulaj; SELECT Auto.Rendszam, Auto.Tipus, Tabla1.Nev AS tulajdonos FROM Tabla1 LEFT JOIN Auto ON Tabla1.Azonosító=Auto.Tulaj; TRANSFORM Avg(Tabla1.Testmagassag) AS AvgOfTestmagassag SELECT Tabla1.Eletkor FROM Tabla1 GROUP BY Tabla1.Eletkor PIVOT Tabla1.Nev; UNION (DML) TRANSFORM <aggregátor> <SELECT utasítás> PIVOT <oszlopnév> [IN (<érték1>, [<érték2> [, ]])]; SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>30 UNION SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor<20; (DDL) Halmaz 6. AZ SQL NYELV 38

39 (DDL) INSERT, DELETE CREATE TABLE Tabla (Azonosító COUNTER Primary Key, Nev CHAR(50), FFi BIT, Eletkor Integer, Testmagassag Integer) ; INSERT INTO Tabla VALUES (1, "Nagy Lajos", TRUE, 12, 165); INSERT INTO Tabla SELECT * FROM tabla1; DELETE * FROM Tabla; (DML) UPDATE SET UPDATE Tabla1 SET Eletkor = Eletkor * 2 WHERE FFI; 6. AZ SQL NYELV 39

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV, SZOFTVER, IRODALOM Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T 2015.03.09 M A N 1/61 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Kovács LászlL szló Az SQL nyelv speciális elemei SQL szabványok Több bb-lépcs pcsős s folyamat a fejlődése alap DDL, DML, DQL, tranzakció,index 1986: ANSI SQL 1987: ISO SQL 1989:

Részletesebben

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László GEIAL Kovács László

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László GEIAL Kovács László Adatbázis rendszerek I mysql kezelése ME- GEIAL Dr. Kovács LászlL szló DBMS alternatívák probléma méretem otthoni feladat egyéni vállalkozv llalkozás kis vállalat v Közép vállalatv nagyvállalat nemzetközi

Részletesebben

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql. Adatbáziskezelés - SQL Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.com Miért fontos az adatbáziskezelés a kontrollernek? Bonyolultabb kapcsolatú

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás:

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: 0. Egyes érdekesebb lekérdezésekről 1. NULL értékek használata alkérdésekben 2. Számlanyilvántartási

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Második előadás

Adatbázis-kezelés. Második előadás Adatbázis-kezelés Második előadás 19 Adatmodell Modell: a valóság olyan matematikai vagy tárgyi leképezése, ami a modellalkotó számára fontos tulajdonságokban egyezést utat a valósággal. Adatmodell: az

Részletesebben

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok.

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. Adatbázis I. 11. előadás Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. 1 1. Kulcsok az SQL-ben 2. Hivatkozási épség és idegen kulcsok 3. Attribútum értékre vonatk. megszorítások

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

Adatbázis rendszerek tervezése

Adatbázis rendszerek tervezése Sapientia - Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Csíkszereda Adatbázis rendszerek tervezése A Ditrói Önkormányzat könyvvitele Varga Orsolya Könyvelés és gazdálkodási informatika II. év 2014.04.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Blahota István. SQLite alapok

Blahota István. SQLite alapok Blahota István SQLite alapok oktatási segédanyaghoz tartozó gyakorlatok Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás

Részletesebben

SQLServer. DB Recovery modes

SQLServer. DB Recovery modes SQLServer 13. téma Szöveges állományok kezelése XML DB Recovery modes A DML műveletek hatékonyságának fontos eleme a naplózás módozata: - FULL Recovery mode: minden elemi művelet naplózódik költséges,

Részletesebben

Az SQL lekérdeznyelv

Az SQL lekérdeznyelv Az SQL lekérdeznyelv A legtöbb relációs ABKR az adatbázist az SQL-nek (Structured Query Language) nevezett lekérdeznyelv segítségével kérdezi le és módosítja. Az SQL központi magja ekvivalens a relációs

Részletesebben

Spatial a gyakorlatban

Spatial a gyakorlatban Spatial a gyakorlatban A korábban összefoglalt elméleti ismeretanyagot mindenképpen szerettem volna kipróbálni a gyakorlatban is. Sajnos az időm rövidsége és beállítási problémák miatt nem tudtam megoldani,

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR BUJDOSÓ GYÖNGYI Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR Tartalomjegyzék I. Adatbázisok... 3 II. Adatdefiníciós nyelv...6 1. Adattípusok...7

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

SQL feladatok megoldasa

SQL feladatok megoldasa SQL feladatok megoldasa 2005 1. Listázza ki a piros cikkeket forgalmazó szolgáltatókat! SELECT sname FROM SUPPLIERS s, CATALOG c, PARTS p WHERE s.sid=c.sid and c.pid=p.pid and p.color= piros ; 1 Egyesult

Részletesebben

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék MySQL Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék Távközlés-informatika szakirány Protokollok és Szoftverek I. Zsiga Bálint Kovács Ákos Az relációs adatbázis-kezelő rendszerekről Kis

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Illyés László 2014 Bevezető: Ez az írott anyag azt a jegyzetet szeretné helyettesíteni, amelyik a Kolozsvári Sapientia Csíkszeredai Közgazdasági-

Részletesebben

Az ER modell ÁBRÁZOLÁS. többértékű. gyenge egyedtípus. tulajdonság típus. származtatott. kapcsolat típus. tulajdonság típus

Az ER modell ÁBRÁZOLÁS. többértékű. gyenge egyedtípus. tulajdonság típus. származtatott. kapcsolat típus. tulajdonság típus Az ER modell Az ER modell komponensei (típus + előfordulás) 1. Egyed 2. Tulajdonság (Attribútum) egyértékű többértékű egyszerű összetett forrás származtatott kulcs attribútum (gyenge egyed) 3. Kapcsolat

Részletesebben

Kidolgozott példák. E-K diagram. Tánc egyednek csak egyetlen attribútuma van. Most a megoldás úgy is helyes lenne,

Kidolgozott példák. E-K diagram. Tánc egyednek csak egyetlen attribútuma van. Most a megoldás úgy is helyes lenne, Kidolgozott példák E-K diagram 1.1. példa Nemzetközi táncverseny: Feladat: Olyan relációs adatbázist szeretnénk létrehozni, amely a Kék Osztriga Nemzetközi Táncversenyen résztvevő csoportok adatait tartalmazza.

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK Horváth Győző Egyetemi adjunktus 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.420 Tel: (1) 372-2500/1816 2 Ismétlés Ismétlés 3 Fájl/Adatbázis 3 4 Szerver 2 CGI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Adatbázis-kezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása DBMS spektrum Excel ODBC-ADO API Tevékenységpontok: - DBMS telepítés - ODBC driver telepítése - DSN létrehozatala -Excel-ben ADO bevonása - ADOConnection objektum létrehozatala - Open: kapcsolat felvétel

Részletesebben

Adatbázis-kezelés haladóknak

Adatbázis-kezelés haladóknak Bacsó Miklós Adatbázis-kezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1 Sorváltozók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 4. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: Adatlekérdezés Tábla létrehozása,

Részletesebben

Szűcs Miklós: Adatbázis példatár

Szűcs Miklós: Adatbázis példatár 1. oldal Adatbázis tervezés Az adatbázis tervezés az adatokat kezelő alkalmazások fejlesztésének a legelső és egyben a legmeghatározóbb lépése. Komolyabb alkalmazásoknál általában igen sok adat kerül tárolásra,

Részletesebben

Bódy Bence Az SQL egy újabb példán keresztül

Bódy Bence Az SQL egy újabb példán keresztül Bódy Bence Az SQL egy újabb példán keresztül Ez az oktatási anyag elektronikus formában, változtatások nélkül, oktatási célra szabadon felhasználható a szerző és a forrás megjelölésével. Minden más célú

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Hozzunk ki többet abból amink van. Fehér Lajos

Hozzunk ki többet abból amink van. Fehér Lajos Hozzunk ki többet abból amink van Fehér Lajos Adatelérés Örök érvényű dolgaink Sor láncolás, migráció Index elhasználódás Tábla fregmentálódás Indexek száma Referenciális hivatkozások Triggerek Adatelérés

Részletesebben

Tételes finanszíroz. rozási adatok. informatikai kérdk. Dr. Vassányi István,

Tételes finanszíroz. rozási adatok. informatikai kérdk. Dr. Vassányi István, Tételes finanszíroz rozási adatok eseménysorra fűzésének f informatikai kérdk rdései Dr. Vassányi István, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Egészségügyi

Részletesebben

SQLServer. Védelmi struktúra

SQLServer. Védelmi struktúra SQLServer 4. téma DBMS védelem konfiguráció Védelmi struktúra -szintek: - mit tudsz -jelszó - mid van -kártya - ki vagy -bimetria - Authentikáció - Authorizáció - Audit Védelmi modellek - DAC - MAC 1 -

Részletesebben

SQLServer. Particionálás

SQLServer. Particionálás SQLServer 11. téma DBMS particiók, LOG shipping Particionálás Tábla, index adatinak szétosztása több FileGroup-ra 1 Particionálás Előnyök: Nagy méret hatékonyabb kezelése Részek önálló mentése, karbantartása

Részletesebben

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása 1 7.1 A relációs

Részletesebben

Bevezet. Adat és információ

Bevezet. Adat és információ Adat és információ Bevezet Egész életünk a másokkal való kommunikáció, vagyis az ismeretek cseréje határozza meg. Az adat és az információ fogalmak az ismeret rokonai. Az adatkezelés és adatfeldolgozás

Részletesebben

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Oracle Audit Vault and Database Firewall. Gecseg Gyula Oracle DBA

Oracle Audit Vault and Database Firewall. Gecseg Gyula Oracle DBA Oracle Audit Vault and Database Firewall Gecseg Gyula Oracle DBA TÖBB FENYEGETETTSÉG MINT VALAHA TÖBB FENYEGETETTSÉG MINT VALAHA A támadások 70%-a tűzfalon belülről jön A támadások 90%-át hozzáféréssel

Részletesebben

XML alapú adatbázis-kezelés. (Katona Endre diái alapján)

XML alapú adatbázis-kezelés. (Katona Endre diái alapján) XML alapú adatbázis-kezelés Adatstruktúrák: Digitális kép, hang: teljesen strukturálatlan A web (linkek): részben strukturált Relációs: teljesen strukturált Motiváció: (Katona Endre diái alapján) Ismeretlen

Részletesebben

Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva

Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva by A feladat bemutatása...1 Táblák létrehozása...1 Táblák feltöltése...2 Adatbáziskezelés php-ben...5 Csatlakozás az MySQL szerverhez

Részletesebben

Tranzakció-kezelés, alapfogalmak. Vassányi István, 2012.

Tranzakció-kezelés, alapfogalmak. Vassányi István, 2012. Tranzakció-kezelés, alapfogalmak Vassányi István, 2012. ACID tulajdonságok Tranzakció: az üzleti folyamat egy logikailag összetartozó lépéssorozata atomicity: nem valósulhat meg részlegesen consistency:

Részletesebben

Bevezetés: Relációs adatmodell

Bevezetés: Relációs adatmodell Bevezetés: Relációs adatmodell Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.1. Adatmodellek áttekintése 2.2. A relációs modell alapjai --Megjegyzés:

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése

Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése Nádasiné Rákossy Gabriella Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Osztott Objektumarchitektúrák

Osztott Objektumarchitektúrák 1. Kliens szerver architektúra Osztott Objektumarchitektúrák Dr. Tick József Jól bevált architektúra Kliens-szerver szerepek rögzítettek Szerver szolgáltatást nyújt, vagy igénybe vesz Kliens csak igénybe

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben 1.0 Bevezetés. A relációs adatmodell. 1.1 Relációs algebra 1.2 Műveletek a relációs

Részletesebben

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Sapientia - Erdelyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Az Egyed-kapcsolat (E/K) diagramok C.J. Date szerinti kapcsolatok Varjúláb

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Fülep Dávid. SELECT id FROM eloadas WHERE intezmeny = sze ORDER BY unalomfaktor LIMIT 1 NGB_SZ_003_9

Adatbázis-kezelés. Fülep Dávid. SELECT id FROM eloadas WHERE intezmeny = sze ORDER BY unalomfaktor LIMIT 1 NGB_SZ_003_9 Adatbázis-kezelés Fülep Dávid SELECT id FROM eloadas WHERE intezmeny = sze ORDER BY unalomfaktor LIMIT 1 NGB_SZ_003_9 Adatbázis-kezelés Első előadás 2 Célok Válaszok a következőkhöz hasonló kérdésekre:

Részletesebben

Informatika 10. Adatbázisok kezelése Dr. Szepesné Stiftinger, Mária

Informatika 10. Adatbázisok kezelése Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Informatika 10. Adatbázisok kezelése Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Informatika 10. : Adatbázisok kezelése Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Lektor : Cseri, Tamás Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

MDAC - Microsoft Data Access Components

MDAC - Microsoft Data Access Components MDAC - Microsoft Data Access Components 1 ODBC Open DataBase Connectivity ODBC software API adatbáziskezeléshez. Nyelvfüggetlen, Adatbázisfüggetlen Operációsrendszer-független Standard adathozzáférés SQL

Részletesebben

Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása

Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása Nádasiné Rákossy Gabriella Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A

Részletesebben

A sorozat. A feladatlapon szereplő kérdések megválaszolásával és feladatok megoldásával maximum 100 pont érhető el.

A sorozat. A feladatlapon szereplő kérdések megválaszolásával és feladatok megoldásával maximum 100 pont érhető el. SZÁMÍTÁSTECHNIKA EGYSÉGES írásbeli FELVÉTELI FELADATOK 2004. Fontos tudnivalók: A feladatlapon szereplő kérdések megválaszolásával és feladatok megoldásával maximum 100 pont érhető el. Ügyeljen az áttekinthető,

Részletesebben

Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése. Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009

Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése. Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009 Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009 Előadás tartalma Adatbázis biztonsággal kapcsolatos fogalmak értelmezése Rendszertani alapok Rendszerezési kategóriák

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI INFORMATIKA ÚTMUTATÓ. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 17. ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% GYAKORLATI OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. 4.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI INFORMATIKA ÚTMUTATÓ. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 17. ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% GYAKORLATI OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. 4. Informatika emelt szint értékellap Azonosító jel: 4. Fehérje Létezik feherje néven forráskód Fájlbeolvasás 3 pont Relatív molekulatömeg meghatározása 3 pont Adatok kiírása (eredmeny.txt) 3 pont Rendezés

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére.

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Mveletek a relációs modellben A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Megfogalmaz egy kérést, amelyben leírja, milyen adatokra van szüksége,

Részletesebben

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások Kurzorok Adattábla soronkénti feldolgozására szolgál A memóriában egy munkaterületen tárolódik a kurzorhoz tartozó tábla A kurzor az eredményhalmazban

Részletesebben

Kliens oldali SQL-API

Kliens oldali SQL-API Adatbázis rendszerek I mysql SQL program API ME- GEIAL Dr. Kovács Lászl szló Üzleti logika elhelyezése adatbázis Kliens üzleti logika Nagy hálózati forgalom Decentralizált lt karbantartás Lassabb végrehajt

Részletesebben

A D A T B Á Z I S O K

A D A T B Á Z I S O K A D A T B Á Z I S O K Előadási jegyzet (BSc) Készítette: dr. Katona Endre Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 2013. Ez a jegyzet az adatbázis-tankönyvek szokásos felépítését követi: Az

Részletesebben

Adatbázisrendszerek BEVEZETÉS. A valós világban vannak dolgok, amelyek viselkednek, hatnak egymásra, kapcsolatban vannak. Ezek rendszert alkotnak.

Adatbázisrendszerek BEVEZETÉS. A valós világban vannak dolgok, amelyek viselkednek, hatnak egymásra, kapcsolatban vannak. Ezek rendszert alkotnak. Adatbázisrendszerek BEVEZETÉS A valós világban vannak dolgok, amelyek viselkednek, hatnak egymásra, kapcsolatban vannak. Ezek rendszert alkotnak. RENDSZER: Közös ismérv alapján összetartozó, egymással

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

7. fejezet. 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok

7. fejezet. 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7. fejezet Megszorítások és triggerek Ebben a fejezetben az SQL-nek azokat a sajátosságait tekintjük át, amelyek az aktív elemek létrehozásával kapcsolatosak. Egy aktív elem olyan kifejezés vagy utasítás,

Részletesebben

Indexek, tömörítés és más állatfajták

Indexek, tömörítés és más állatfajták Indexek, tömörítés és más állatfajták Lekérdezések a rendszer teljesítőképessége határán Kálmán György Miről lesz szó I. A probléma felvetése II. Lehetséges eszközök III. További lehetőségek IV. Tanulságok

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 6. előadás

Adatbázisok elmélete 6. előadás Adatbázisok elmélete 6. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2004 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

MUNKAANYAG. Békési Ferec. Adatbáziskezelés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Békési Ferec. Adatbáziskezelés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Békési Ferec Adatbáziskezelés A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-20 ADATBÁZISKEZELÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.02.22 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.02.22 M A N Adatbázis Rendszerek II. 2. Gy: PLSQL 1. B I v: T 2015.02.22 M A N 1/75 A PL/SQL alapjai A PL/SQL alapjai Változók DBMS_OUTPUT Vezérlési szerkezetek Tömbök Tárolt rutinok kezelése 2/75 Tárolt eljárások

Részletesebben

1. RDBMS alapok: miből áll az SQL Server adatbázis? 1

1. RDBMS alapok: miből áll az SQL Server adatbázis? 1 Köszönetnyilvánítás Bevezetés Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések Forráskód Hibaigazító p2p.wrox.com xix xxi xxii

Részletesebben

Titkok. Oracle adatbázisok proaktív es reaktív védelmi eszközei. Mosolygó Ferenc, vezetı technológiai tanácsadó.

Titkok. Oracle adatbázisok proaktív es reaktív védelmi eszközei. Mosolygó Ferenc, vezetı technológiai tanácsadó. <Insert Picture Here> Titkok Belsı támadások Törvényi elıírások Oracle adatbázisok proaktív es reaktív védelmi eszközei Mosolygó Ferenc, vezetı technológiai tanácsadó Proaktív és reaktív védelem Proaktív

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI INFORMATIKA ÚTMUTATÓ. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% GYAKORLATI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI INFORMATIKA ÚTMUTATÓ. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% GYAKORLATI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS Informatika emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0804 INFORMATIKA EMELT SZINT% GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október

Részletesebben

Blahota István. SQLite alapok

Blahota István. SQLite alapok Blahota István SQLite alapok oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

Adatbázis tervezés normál formák segítségével

Adatbázis tervezés normál formák segítségével Adatbázis tervezés normál formák segítségével A normál formák - egzakt módszer a redundancia mentes adatbázis létrehozására A normál formák egymásra épülnek Funkcionális függőségek és a kulcsok ismeretére

Részletesebben

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL )

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL ) Célok: a Java DB adatbázis-kezelő rendszer használatának ismertetése, adatbázisok használata Java alkalmazásokban - kétrétegű architektúra, egyszerű kliens-szerver architektúra használata hálózati alkalmazásokhoz.

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: Csoport Házirend 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET in NAT

Részletesebben