Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek"

Átírás

1 Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o

2 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 2.o

3 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs adatbázis-kezelők szabványosított adatmanipulációs és lekérdező nyelve A relációs algebrára épül Nem algoritmikus: Parancsnyelv jellegű, megfogalmazhatjuk, mit akarunk csinálni, de a megoldási algoritmust nem kell megadni. Nincsenek benne ciklusok, feltételes elágazások, stb. Mintaillesztéses, halmazorientált: A táblákat mint a sorok (rekordok) halmazát tekintjük. Az adott utasításban megfogalmazott feltételnek eleget tevő összes sor részt vesz a műveletben 3.o

4 Az SQL jellemzése 2. Szabványos: Illeszkedik az SQL szabványhoz. A szabványban van egy SQL utasításcsoport, amelyet minden SQL alapú szoftver implementációnak meg kell valósítani, de mindegyik implementáció plusz lehetőséget is nyújt a standard SQLhez képest, felülről kompatibilis a szabvánnyal Fontosabb használati módjai: Önállóan, fejlesztő eszközökben: pl.: SQL*Plus, Beágyazva procedurális programozási nyelvekbe. pl.: C/C++, Pacal Az SQL nem DBMS! 4.o

5 Az SQL jellemzése 3. Az SQL által lefedett területek: DDL: Data Definition Language adatstruktúra definiáló utasítások adatbázisok, táblák létrehozása, módosítása és törlése DML: Data Manipulation Language adatokon műveletet végző utasítások adatok rögzítése, módosítása, törlése DQL: Data Query Language adat lekérdező utasítás DCL: Data Control Language adatvezérlő, felügyelő utasítások tranzakciók kezelése, jogosultságok menedzselése 5.o

6 Az SQL használata Tipikus műveleti sorrend: Objektumok, táblák létrehozása, adatok felvitele, adatok lekérdezése, adatok módosítása, szerkezetek módosítása, működési környezet beállítása. Rendszám Típus Szín Kor Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 ABC-765 Opel Fehér 6 AKT-392 Trabant Kék 32 6.o

7 Szintaxis Kisbetű és nagybetű a nyelv alapszavaiban egyenértékű. Utasítások sorfolytonosan írhatók, lezárás pontosvesszővel. Szövegkonstans: 'szöveg' Változó nincs, csak tábla- és oszlopnevekre lehet hivatkozni. Kifejezésben hivatkozás egy tábla adott oszlopára: tábla.oszlop (ha a tábla egyértelmű, akkor elhagyható). Logikai műveletek: AND, OR, NOT Az utasítások szintaxisának leírásánál az elhagyható részleteket szögletes zárójelek között vannak. 7.o

8 Az SQL utasítások csoportosítása DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés DELETE - rekord módosítás UPDATE DQL: - lekérdezés SELECT DCL: - védelem GRANT, REVOKE - tranzakció kezelés COMMIT, ROLLBACK 8.o

9 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 9.o

10 DDL Adatstruktúra definiáló utasítások Adatszerkezetek (elsősorban táblák) létrehozása, módosítása, törlése Egy tábla szerkezete, sémája a táblához tartozó mezőkkel egyértelműen megadható A mezők megadása a mező nevének és a mező adattípusának, valamint az integritási feltételeknek a kijelölésével történik Több tábla is létezhet ugyanazzal a szerkezettel, de a nevük nem lehet egyforma 10.o

11 Tábla (vagy más objektum) létrehozása CREATE objektumtípus objektumnév paraméterek; CREATE TABLE táblanév ( mezőnév adattípus [integritási feltétel], mezőnév adattípus [integritási feltétel], mezőnév adattípus [integritási feltétel] [,további integritási feltételek] ); CREATE TABLE Autó ( Rendszám char(7) PRIMARY KEY, Típus char(25) NOT NULL, Szín char(15) DEFAULT 'Fehér', Kor number(2) CHECK (Kor > 0) ); Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 AKT-392 Trabant Kék o

12 Adattípusok Alap adattípusok: Char(n) n hosszúságú karaktersorozat, Number(n,m) n jegyű decimális szám, ebből m tizedes jegy; Number(8,2) ,12 Date dátum. További típusok (környezetfüggő!): INTEGER egész szám (röviden INT) REAL valós (lebegőpontos) szám Time időpont 12.o

13 Integritási feltételek megadása Primary key elsődleges kulcs References idegen kulcs Foreign key (mezőlista) References táblanév(mezőlista) idegen kulcs megadása ha a kulcs több mezőből áll Not null nem maradhat üresen a mező, kötelező kitölteni Unique a mező egyedi, nem kerülhet bele két egyforma érték Default alapérték megadása Check értékellenőrzés 13.o

14 Tábla módosítása ALTER TABLE táblanév [ADD (újelem,..., újelem)] [MODIFY (módosítás,..., módosítás)] [DROP (oszlop,..., oszlop)]; újelem: egy "oszlopnév adattípus [feltétel] módosítás: "oszlopnév adattípus [feltétel] ALTER TABLE Autó ADD (Tulaj REFERENCES Ember); Fontos: a mezők mérete általában csak növelhető, a DROP funkciót pedig általában nem engedik a DBMS-ek. 14.o

15 Tábla törlése DROP TABLE táblanév; Azok a táblák amelyekre más tábla hivatkozik, nem törölhetők! DROP TABLE Autó; 15.o

16 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 16.o

17 DML adatokon műveletet végző utasítások Rekordok (sorok) beszúrása (felvitele) Mezők értékének módosítása Rekordok törlése 17.o

18 Rekordok beszúrása INSERT INTO táblanév [(oszloplista)] VALUES (értéklista); INSERT INTO Autó VALUES ('AKT-392', 'Trabant', 'Kék', 32); Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 Az oszloplista elhagyható, de ekkor az összes mező értékét meg kell adni, a megfelelő sorrendben! INSERT INTO Autó (Rendszám, Típus, Kor) VALUES ('ASD-602', 'Mazda', 7); INSERT INTO Autó VALUES ('ALM-332', 'Renault', Null, 8); INSERT INTO Autó VALUES ('IJK-222', 'Lada', Default, 25); 18.o

19 Mezők értékének módosítása UPDATE táblanév SET mező = kifejezés,..., mező = kifejezés [ WHERE feltétel ]; A feltételnek eleget tevő mezők módosulnak, Where feltétel nélkül minden mezőt módosít! UPDATE Autó SET Kor=10 WHERE Rendszám='JED-123'; UPDATE Autó SET Szín= 'Barna'; UPDATE Autó SET Kor=10, Szín='Kék' WHERE Rendszám='JED-123'; A mezőben lévő aktuális érték is felhasználható: UPDATE Autó SET Ár = Ár * 1.2 WHERE Ár< ; 19.o

20 Rekordok törlése DELETE FROM táblanév [ WHERE feltétel ]; Where feltétel nélkül minden sor törlődik! DELETE FROM Autó WHERE Kor>15; 20.o

21 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 21.o

22 DQL utasítás Projekció Szelekció Feltételek megfogalmazása Rendezés a lekérdezésben Aggregáció a lekérdezésben Csoportképzés a lekérdezésben Join Halmazműveletek Al-select 22.o

23 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL nyelvben egyetlen parancs, a SELECT parancs szolgál az adatok lekérdezésére Alkalmas a relációs algebra minden műveletének a leképzésére Feladata: Egy vagy több adattáblából egy eredménytábla előállítása, amely a képernyőn listázásra kerül, vagy más módon használható fel. SELECT [DISTINCT] oszloplista FROM táblanévlista [WHERE feltétel]; DISTINCT: Az eredménytáblában az ismétlődő rekordokból csak egy jelenik meg. 23.o

24 Projekció (vetítés) Projekció: csak a kijelölt mezők jelennek meg az eredmény relációban. Jele: mezőlista (r) Megvalósítása: SELECT mezőnévlista FROM táblanév; Rendszám Típus Szín Kor Ár GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék SELECT Rendszám, Típus FROM autó; SELECT * FROM autó; SELECT Típus, Ár/280 As EuroÁr FROM autó; Típus Opel Nissan Trabant EuroÁr o

25 Szelekció (kiválasztás) Szelekció: a megadott feltételnek eleget tévő rekordok kerülnek át az eredmény relációba. Jele: felt (r) Megvalósítása: SELECT [DISTINCT] * FROM táblanév WHERE feltétel; SELECT * FROM autó WHERE Kor<10; Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 Ár o

26 Feltételek megfogalmazása Használható operátorok: Relációs operátorok (=,!=, <, >,!<,!>, <>, <=, >=) Algebrai operátorok (+,-,*,/) Logikai operátorok (AND, OR, NOT) Speciális logikai kifejezések: x IS NULL: igaz, ha az x mező értéke NULL. x BETWEEN a AND b: igaz, ha a x b. x IN halmaz: igaz, ha x megegyezik a megadott halmaz egy elemével. x LIKE minta: igaz, ha az x karaktersorozat megfelel a megadott mintának. Helyettesítő karakterek: _ - egy karakter, % - tetszőleges számú karakter 26.o

27 Példák szelekciós feltételekre Ember: Név Cím Szül_Év Kis Géza Eger 1983 Autó: Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 Ár SELECT * FROM Ember WHERE Szül_Év BETWEEN 1975 AND 1980; SELECT * FROM Ember WHERE Cím IS NULL; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE 'B%'; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE %_Géza%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Szín IN ('piros', 'kék', 'fehér'); SELECT Rendszám,Típus FROM Autó WHERE Ár < AND Szín NOT LIKE '%lila%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '_ER-6%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '%0' or Rendszám LIKE '%2' or Rendszám LIKE '%4' or Rendszám LIKE '%6' or Rendszám LIKE '%8'; 27.o

28 Szelekciós függvények ABS(n): abszolút é'rték Példa: ABS(-15) = 15 LOWER(char): konverzió kisbetűsre. Példa: LOWER('Kovács') = 'kovács' UPPER(char): konverzió nagybetűsre. Példa: UPPER('Kovács') = 'KOVÁCS' INITCAP(char): konverzió nagy kezdőbetűsre. Példa: INITCAP('kovács') = 'Kovács' LTRIM(char): balról szóközök eltávolítása. Példa: LTRIM(' alma ') = 'alma ' RTRIM(char): jobbról szóközök eltávolítása. Példa: RTRIM(' alma ') = ' alma' 28.o

29 Szelekciós függvények 2. SUBSTR(char, m[, n]): a char string m-edik karakterétől n hosszú részstringet ad vissza. (Ha n nem szerepel, akkor a végéig.) Az első karakter 1-es sorszámú. Példa: SUBSTR('ABCDEFG',2,3) = 'BCD' TO_CHAR(n): konverzió numerikusról vagy dátumról karakteresre. Példa: TO_CHAR(123) = '123' TO_DATE(char): konverzió karakteresről dátumra. Példa: TO_DATE('15-JAN-06') TO_NUMBER(char): konverzió karakteresről numerikusra. Példa: TO_NUMBER('123') = 123 SQRT(kifejezés): Négyzetgyök, numerikus kifejezésre vonatkozik. Példa: SQRT(16) = 4 29.o

30 Rendezés a lekérdezésben Nem szerepel az eredeti modellben, ugyanis az halmazorientált, ahol nem értelmeztük a rendezettséget. A gyakorlatban adatainkat listákban tároljuk, ahol rendszerint valamilyen rendezettséget valósítunk meg (akár több szempont szerint is). SELECT... FROM... [WHERE...] ORDER BY oszlopnév [DESC], oszlopnév [DESC],...; ASC (ascending) : növekvő sorrend - alapértelmezés DESC (descending) : csökkenő sorrend Alapértelmezésben növekvő, ha fordítva akarjuk akkor DESC! SELECT * FROM autó ORDER BY Típus, Ár DESC; 30.o

31 Aggregáció a lekérdezésben Aggregáció: a reláció rekordjaira összesítő érték(ek)et tartalmazó rekordot ad vissza Aggregációs függvények: SUM(x) - összeg AVG(x) - átlagérték MAX(x) legnagyobb érték MIN(x) legkisebb érték COUNT(x) elemek száma x: numerikus mező vagy kifejezés értéke *: minden rekordot érint SELECT avg(ár) FROM Autó; SELECT count(*) FROM Autó; SELECT count(kor) FROM Autó Where Kor > 10; SELECT Szum(Ár), Avg(Kor) FROM Autó; 31.o

32 Csoportképzés a lekérdezésben SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista; Az egyes csoportba azok a rekordok kerülnek, melyeknél oszloplista értéke azonos. Az eredménytáblában egy csoportból egy rekord jelenik meg Az összesítő függvények csoportonként hajtódnak végre. SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus ORDER BY Típus; SELECT Szín, min(ár), max(ár) FROM Autó GROUP BY Szín; 32.o

33 Csoportok szűrése SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista HAVING feltétel; A csoportképzés után a kapott eredményreláció szűkítése bizonyos rekordokra. A WHERE szelekciós opció nem alkalmazható, mert az az alapreláció rekordjain értelmezett szelekcióra vonatkozik! SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus HAVING avg(ár) > ; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus HAVING count(*) > 3 ORDER BY Típus; 33.o

34 Join (szorzat, illesztés) Ha az eredménytábla két (vagy több) táblából akarjuk az adatokat megjeleníteni, akkor a táblák összekapcsolására a JOIN parancsot kell használni. SQL-ben a következő típusokat alkalmazhatjuk: Alap join (teljes illesztés), Szelekciós join, Outer join, Self join (tábla összekapcsolása önmagával). 34.o

35 Alap join (teljes illesztés) SELECT mezőlista FROM táblanév1, táblanév2; Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér Kis Géza Eger JED-123 Nissan Ezüst Jó Éva Miskolc SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember; Név Kis Géza Típus Opel Ár Jó Éva Opel Kis Géza Nissan Jó Éva Nissan o

36 Szelekciós join 1. változat SELECT mezőlista FROM tábla1, tábla2 WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel nem válik szét! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember Where Tulaj=Ekód; Név Kis Géza Kék Béla Típus Opel Trabant Ár o

37 Szelekciós join 2. változat SELECT mezőlista FROM tábla1 INNER JOIN tábla2 ON join_feltétel WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel külön-külön megadható! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó INNER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Ár > ; Név Kis Géza Típus Opel Ár o

38 Outer join (külső illesztés) SELECT FROM tábla1 [LEFT RIGHT FULL] OUTER JOIN tábla2 ON join_feltétel [WHERE feltétel] ; Az illeszkedő pár nélküli rekordok is bekerülnek az eredménybe. Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Rendszám,Név FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Cím='Ózd'; Rendszám AKT-392 Név Kék Béla Bő Jenő RIGHT: A jobb oldali táblából jönnek a pár nélküli rekordok is, üres értékkel kiegészítve. 38.o

39 Outer join (külső illesztés) Példa Hány darab autója van az egyes embereknek? Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név, count(tulaj) As Darab FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Group By Név; Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Darab o

40 Self join önillesztés :-) SELECT FROM tábla t1, tábla t2 [WHERE feltétel] ; A tábla kétszer szerepel, különböző álnevekkel. Autó: Rendszám Típus Kor Ár Tulaj GBC-765 Opel 5 JED-123 Nissan 8 HGZ-392 Nissan LOG-416 Opel Azon autók rendszáma, melyek idősebbek, mégis drágábbak saját típustársuknál: SELECT a1.rendszám FROM Autó a1, Autó a2 WHERE a1.típus=a2.típus AND a1.kor>a2.kor AND a1.ár>a2.ár); Rendszám JED-123 LOG o

41 Halmazműveletek Unió: SELECT UNION [ALL] SELECT ; Metszet: SELECT INTERSECT SELECT ; Különbség: SELECT MINUS SELECT ; Csak azonos szerkezetű táblák esetén alkalmazhatók! Rendszám Típus Szín GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Ár Tulaj LOG-416 Volvó Kék Ekód Név Cím 114 Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Telefon Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk: SELECT név FROM ember MINUS SELECT név FROM ember WHERE Ekód IN (SELECT Tulaj FROM autó); Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Név Bő Jenő 41.o

42 AL-SELECT Az SQL támogatja azt a lehetőséget, hogy a szelekciós feltételben nemcsak létező, letárolt adatelemekre hivatkozzunk, hanem számított kifejezéseket is alkalmazhassunk. A számítást egy másik SELECT utasítással tudjuk megadni. Tehát az egyik lekérdezés szelekciós feltételében hivatkozunk egy másik lekérdezés eredményére. Az al-lekérdezést mindig zárójelben kell megadni, hogy elemei elkülönüljenek. Formailag megegyezik a normál SELECT utasítással (kivétel:al-select-ben nem lehet rendezni) 42.o

43 Az AL-SELECT operátorai Az al-lekérdezés eredményétől függően különböző operátorokat kapcsolhatunk az AL-SELECT-hez: Ha az eredmény egy rekord: skalár operátorok (relációs operátorok) használhatók. Ha az eredmény több rekord: halmazoperátorok (IN, ANY, ALL, EXISTS) használhatók. SELECT FROM WHERE mező IN (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ANY (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ALL (al-select); SELECT FROM WHERE EXISTS (al-select); θ: tetszőleges relációs operátor 43.o

44 Az AL-SELECT operátorai 2. ANY: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha egyet talál, akkor igazzal tér vissza ALL: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha akár egyre nem teljesül, akkor hamisat ad vissza EXISTS: az eredményhalmaz üres-e (ha üres, akkor hamissal tér vissza) 44.o

45 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Piros JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Az egri tulajdonosok autóinak árát növeljük meg 20%-al: UPDATE Autó SET Ár=Ár*1.2 WHERE Tulaj IN (SELECT Ekód FROM Ember WHERE Cím='Eger'); Töröljük azokat az embereket, akiknek több mint 2 autójuk van: DELETE FROM Ember WHERE Ekód IN (SELECT Ekód, count(*) FROM Ember, Autó WHERE Ekód=Tulaj GROUP BY Ekód HAVING count(*) > 2); 45.o

46 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Bármely piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Ár < ANY (SELECT Ár FROM Autó WHERE Szin='piros'); Minden piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: SELECT rsz FROM autó WHERE ár < ALL (SELECT ár FROM autó WHERE szin= piros ); Rendszám GBC-765 JED-123 AKT-392 Rendszám AKT o

47 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (1. változat): SELECT Név FROM Ember WHERE Ekód NOT IN (SELECT Tulaj FROM Autó); Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (2. változat): SELECT E.Név FROM Ember E WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Autó A WHERE A.Tulaj=E.Ekód); 47.o

48 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 48.o

49 DCL Jogosultságok kezelése Jogosultság adása: GRANT művelet ON objektum TO felhasználó PUBLIC [ WITH GRANT OPTION ]; Jogosultság visszavonása: REVOKE művelet ON objektum FROM felhasználó PUBLIC; Jogok visszavonása: Minden felhasználó A megszerzett jog tovább adható. Csak attól a felhasználótól vonható vissza jog, akinek kiadtuk a jogot. Ha ez a felhasználó időközben továbbadta a jogot, az is automatikusan visszavonásra kerül. 49.o

50 DCL Jogosultságok kezelése 2. Engedélyezhető műveletek: SELECT: INSERT: DELETE: UPDATE: ALL: táblázat lekérdezése táblázat bővítése táblázat rekordjainak törlése táblázat rekordjainak módosítása minden művelet Jogok engedélyezése: GRANT SELECT ON Autó TO Jenő; GRANT SELECT,UPDATE(Szín) ON Autó TO PUBLIC; GRANT DELETE ON Autó TO Jenő WITH GRANT OPTION; Jogok visszavonása: REVOKE ALL ON Autó FROM Jenő; REVOKE UPDATE ON Autó FROM Public; 50.o

51 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 51.o

52 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 52.o

53 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló Kód Név Vásárlás VID Név Termék Vásárló Ár Leírás Dátum Darab Lakcím FizMód Termék Vásárló Kód C5 Név C25 Ár N6 Leírás C25 Név C25 Lakcím C40 FizMód C15 VID C5 Vásárlás Kód C5 Dátum D Darab N6 Azon C5 53.o

54 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 2. Termék Vásárló Kód C5 Név C25 Ár N6 Leírás C25 Név C25 Lakcím C40 FizMód C15 VID C5 Vásárlás Kód C5 Dátum D Darab N6 Azon C5 Séma leírás: Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] 54.o

55 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 3. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] create table termék( kód char(5) NOT NULL PRIMARY KEY, név char(25), ár number(6), leiras char(25)); create table vásárló( VID char(5) NOT NULL PRIMARY KEY, név char(25), lakcím char(40), fizmód char(15)); create table vásárlás( kód char(5) REFERENCES termék NOT NULL, dátum date, darab number(6), azon char(5) REFERENCES vásárló NOT NULL ); 55.o

56 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 4. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] Alter table vásárló modify lakcím char(50); Alter table vásárló add szülidő date; Nem lehet mező szélességét csökkenteni, és mezőt törölni! Megoldás: Új tábla létrehozása a megfelelő mezőszerkezettel, ezután az adatok átmásolása ebbe a táblába, és az eredeti tábla törlése! Drop table vásárlás; Drop table vásárló; Drop table termék; Nem lehet olyan táblát törölni, amelyre más tábla hivatkozik! Fordított sorrend törléskor, mint létrehozáskor! 56.o

57 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 5. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] insert into termék ('A0123','Sál',1500,'Női-férfi termék'); insert into termek (kód,név,ár) Values('A0123','Sál',1500); insert into termek ('A0123','Sál',1500,NULL); insert into termék ('A0123','Sál',NULL,'Női-férfi termék'); UPDATE termék SET ár=ár*1.1; UPDATE termék SET ár=1200 WHERE kód LIKE 'A%'; Delete from termék; Delete from termék where kód LIKE 'A%'; 57.o

58 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 6. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT név, ár FROM termék; SELECT név, ár FROM termék ORDER BY név; SELECT név, ár FROM termék ORDER BY ár DESC; SELECT név, ár FROM termék WHERE leírás LIKE '%női%'; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya'; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya' OR fizmód= 'utánvét' ; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód IN ('bankkártya', 'utánvét'); 58.o

59 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 7. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT név, ár FROM termék WHERE ár BETWEEN 200 AND 500; SELECT név FROM termék WHERE leírás IS NULL; SELECT név, darab FROM termék,vásárlás WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND darab>5; SELECT termék.név, vásárló.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon; SELECT termék.név, darab, dátum FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND vásárló.név= 'Kovács Béla'; 59.o

60 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 8. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT vásárló.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND fizmód= 'bankkártya' AND termék.név LIKE '%sál%'; SELECT vásárló.név, dátum FROM vásárlás,vásárló WHERE vásárló.vid=vásárlás.azon AND darab > 3; SELECT vásárló.név, termék.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND dátum = ' '; 60.o

61 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 9. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT count(*) FROM termék; SELECT max(ár) FROM termék; SELECT avg(ár) FROM termék; SELECT szum(ár*darab) FROM termék,vásárlás WHERE termék.kód=vásárlás.kód; 61.o

62 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 10. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT szum(ár*darab) FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND vásárló.név= 'Kovács Béla'; SELECT vásárló.név, szum(ár*darab) FROM vásárlás,vásárló WHERE vásárló.vid=vásárlás.azon AND fizmód= 'utánvét' GROUP BY vásárló.név; 62.o

63 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 63.o

64 64.o Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató Cím C20 Tkód C4 Kredit N1 Tantárgy Oktató C6 Név C30 Okód C6 Tanszék C20 Oktató Fizetés N7 Hkód C6 Tkód C4 Tanév/félév C20 Kapcsoló Dátum D Vizsga Jegy N1 Hkód C6 Tkód C4 Név C30 Hkód C6 Város C20 Hallgató Utca C20 Hsz C5 SzülD D

65 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 2. Hozzuk létre a táblákat: A táblák létrehozásának sorrendje lényeges: először azokat kell létrehozni amikre később hivatkozunk, azután a hivatkozó táblákat. Oktató Okód C6 Név C20 Tanszék C25 Fizetés N7 CREATE TABLE oktató( okód char(6) PRIMARY KEY, név char(20) NOT NULL, tanszék char(25), fizetés number(7) CHECK (fizetes>=100000)); 65.o

66 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 3. Tantárgy Tkód Cím C4 C20 Kredit N1 Oktató C6 Hallgató Hkód Név C6 C30 Város C20 Utca C20 Hsz C5 SzülD D CREATE TABLE tantárgy ( tkód char(4) PRIMARY KEY, cím char(20) NOT NULL, kredit number(1) CHECK(kredit IN(2,3,4,5,6)), oktató REFERENCES oktató NOT NULL); CREATE TABLE hallgató( hkód char(6) PRIMARY KEY, név char(30) NOT NULL, város char(20), utca char(20), hsz char(5), szüld date); 66.o

67 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 4. Kapcsoló Tkód Hkód C4 C6 Tanév/félév C20 Vizsga Tkód Hkód C4 C6 Dátum D Jegy N1 CREATE TABLE kapcsoló( tkód char(4) REFERENCES tantárgy, hkód char(6) REFERENCES hallgató, tanév/félév char(20), PRIMARY KEY (tkód, hkód)); Ha a Vizsga táblát nem implementáljuk, akkor a Kapcsoló táblában nem szükséges az elsődleges kulcs kijelölése. CREATE TABLE vizsga ( tkód char(4), hkód char(6), dátum date, jegy number(1), FOREIGN KEY (tkód, hkód) REFERENCES kapcsoló); 67.o

68 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 5. Bővítsük az Oktató táblát egy Beosztás mezővel: ALTER TABLE oktató ADD (beosztás char(20)); Töröljük a táblákat: A táblák törlésének sorrendje lényeges: először a hivatkozó táblákat kell törölni, és csak azután lehet azokat, amelyekre van hivatkozás. DROP TABLE vizsga; DROP TABLE kapcsoló; DROP TABLE hallgató; DROP TABLE tantárgy; DROP TABLE oktató; 68.o

69 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 6. Oktató Okód C6 Név C20 Tanszék C25 Fizetés N7 Beosztás C20 Not Null > Vigyünk fel két új Oktató rekordot a megadott integritási feltételek betartásával (ügyeljünk a mezők sorrendjére, számára és típusára): INSERT INTO oktató VALUES ('I4IUF2', 'Kiss Tamás', 'Matematika', ,'tanársegéd'); INSERT INTO oktató VALUES ('AB2312', 'Nagy Ferenc', 'Informatika', ,NULL); 69.o

70 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 7. Oktató Okód C6 Primary Név C20 Not Null Tanszék C25 Fizetés N7 > Beosztás C20 I4IUF2 Kiss Tamás Matematika tanársegéd AB2312 Nagy Ferenc Informatika Vigyünk fel Oktató rekordokat, szándékosan figyelmen kívül hagyva az integritási feltételeket: INSERT INTO oktató VALUES ('AB2312', 'Kovács Zoltán', 'Fizika', ,NULL); Hiba: az elsődleges kulcs már létezik, egyediség sérül INSERT INTO oktató VALUES ('GFO123', NULL, 'Informatika', ,NULL); Hiba: a név mező nem maradhat üres (Az idegen kulcs mező sem!) 70.o

71 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 8. Oktató Okód C6 Primary Név C20 Not Null Tanszék C25 Fizetés N7 > Beosztás C20 I4IUF2 Kiss Tamás Matematika tanársegéd AB2312 Nagy Ferenc Informatika Vigyünk fel Oktató és Tantárgy rekordokat, szándékosan figyelmen kívül hagyva az integritási feltételeket: INSERT INTO oktató VALUES ('EXE234', 'Tóth László', 'Informatika', 80000,NULL); Hiba: a fizetés mezőértéke nem megfelelő INSERT INTO tantárgy VALUES ('GEIAL222','Adatbázis_1',5,'111111'); Hiba: a hivatkozott oktató nem létezik 71.o

72 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 9. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Növeljük a tanársegédek fizetését 10%-kal: UPDATE Oktató SET Fizetés=Fizetés*1.1 WHERE Beosztás='tanársegéd'; Növeljük eggyel minden tárgy kreditjét: UPDATE Tantárgy SET Kredit=Kredit+1; Töröljük az Informatika tanszéken dolgozókat: DELETE FROM Oktató WHERE Tanszék='Informatika'; 72.o

73 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 10. Adjunk olvasási jogot az Oktató táblára mindenkinek: GRANT SELECT ON oktató TO PUBLIC; Adjunk beszúrási jogot az Oktató táblára Péter felhasználónak úgy, hogy továbbadhassa azt: GRANT INSERT ON oktató TO Péter WITH GRANT OPTION; Vonjunk vissza minden jogot az Oktató táblára vonatkozóan Pétertől: REVOKE ALL ON oktató FROM Péter; Adjunk törlési és módosítási jogot az Oktató táblára Tamásnak: GRANT DELETE,UPDATE ON oktató TO Tamás; 73.o

74 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 11. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Oktatók neve névsorrendben: SELECT név FROM oktató ORDER BY név; Az Informatika tanszéken oktatók neve: SELECT név FROM oktató WHERE tanszék='informatika'; Az 5 kreditnél többet érő tárgyak kódja és címe: SELECT tkód, cím FROM tantárgy WHERE kredit>5; Oktatók minden adata, fizetésük csökkenő sorrendjében: SELECT * FROM oktató ORDER BY fizetés DESC; 74.o

75 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 12. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Oktatók neve és tárgyaik címe, név és cím szerint sorrendben: SELECT név, cím FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató ORDER BY név, cím; Az Informatika tanszéken oktatók neve és tárgyaik címe: SELECT név, cím FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató AND tanszék='informatika'; Az Informatika tanszéken oktatott, 5 kreditnél többet érő tárgyak kódja: SELECT tkód FROM tantárgy INNER JOIN oktató ON oktató=okód WHERE kredit>5 AND tanszék LIKE 'Inf%'; 75.o

76 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 13. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Tanszékek listája ismétlődés nélkül: SELECT DISTINCT tanszék FROM oktató; Minden oktató neve és tárgyaik címe: SELECT név, cím FROM oktató LEFT OUTER JOIN tantárgy ON okód=oktató; Azok az oktatók, akiknek nincs 5 kreditnél többet érőtárgya: SELECT Név FROM oktató WHERE okód NOT IN (SELECT oktató FROM tantárgy WHERE kredit>5); 76.o

77 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 14. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] A 150 és 220 ezer Ft között kereső oktatók neve, fizetése: SELECT Név, Fizetés FROM oktató WHERE fizetés BETWEEN AND ; SELECT Név, Fizetés FROM oktató WHERE fizetés >= AND fizetés <= ; Az átlagos kreditpontszám: SELECT avg(kredit) FROM tantárgy; Az Informatika tanszéken oktatók létszáma: SELECT count(*) FROM oktató WHERE tanszék LIKE 'Inf%'; 77.o

78 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 15. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] A legnagyobb kreditpontszámú tárgyak címe: SELECT cím FROM tantárgy WHERE kredit = (SELECT max(kredit) FROM tantárgy); Az átlagnál alacsonyabb kreditpontú tárgyak címe és oktatóik neve: SELECT cím,név FROM tantárgy, oktató WHERE oktató=okód AND kredit < (SELECT avg(kredit) FROM tantárgy); Tanszékenként az oktatók létszáma, létszám szerint csökkenő sorrendbe rendezve: SELECT tanszék, count(*) FROM oktató GROUP BY tanszék ORDER BY count(*) DESC; 78.o

79 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 16. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Azon oktatók, akiknek 2-nél több tárgyuk van: SELECT * FROM oktató WHERE okód IN (SELECT okód, count(*) FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató GROUP BY okód HAVING count(*)>2); Saját tanszékükre jellemző átlagnál kevesebbet kereső oktatók neve: SELECT o1.név FROM oktató o1 WHERE o1.fizetés < (SELECT avg(o2.fizetés) FROM oktató o2 WHERE o1.tanszék=o2.tanszék); 79.o

80 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 80.o

81 Ellenőrző kérdések Melyik paranccsal lehet létrehozni adatbázis táblát? A: BUILD B: CONSTRUCT C: CREATE D: MAKE E: PREPARE 40 mp 2. Melyik paranccsal lehet törölni adatbázis táblát? A: CLOSE B: DELETE C: CLEAR D: DROP E: KILL 81.o

82 Ellenőrző kérdések Helyes az alábbi parancs? Séma: Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] 40 mp insert into termek ('A0123', 'Sál',1500,null); A: Igen B: Nem 4. Melyik kulcsszó hiányzik a parancsból? UPDATE termék SET ár=ár*1.1; A: TO B: SET C: WHERE D: FOR E: Nem hiányzik semmi a parancsból! 82.o

83 Ellenőrző kérdések Melyik kulcsszó hiányzik a parancsból? SELECT név, ár FROM termék ORDER BY név; 40 mp A: Egy vessző (,) hiányzik. B: SHOT BY C: WHERE D: ORDER BY E: Nem hiányzik semmi a parancsból! 6. Helyes az alábbi parancs? SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya' OR 'utánvét'; A: Igen B: Nem 83.o

84 Ellenőrző kérdések Melyik paranccsal lehet kiíratni azokat a termékeket, melyeknek üres a leírás mezője? A: select név from termék where leírás =' '; B: select név from termék where leírás = NULL; C: select név from termék where leírás IS NULL; D: select név from termék where leírás EMPTY; E: select név from termék where leírás LIKE ' '; 8. Helyes az alábbi parancs? SELECT terméknév FROM termék WHERE ár > 200 and < 500; A: Igen B: Nem 40 mp 84.o

85 Ellenőrző kérdések Melyik kulcsszó hiányzik a parancsból? SELECT név FROM termék WHERE ár > 1000; 40 mp A: TO B: SET C: WHERE D: FROM E: GROUP BY E: SHORT BY 10. Helyes az alábbi parancs? SELECT count(*) FROM vásárló; A: Igen B: Nem 11. Helyes az alábbi parancs? SELECT count(*) FROM vásárló WHERE az='az'; A: Igen B: Nem 85.o

86 Ellenőrző kérdések Melyik paranccsal lehet módosítani az adatbázis tábla szerkezetét? A: ALTER B: CHANGE C: MODIFY D: AMEND E: REVISED 40 mp 13. Melyik a kakukktojás? A: DDL B: DQL C: DML D: DBL E: DCL 86.o

87 Ellenőrző kérdések mp 14. Adja meg a feladatokat megvalósító SQL parancsokat! Típus Kor Rendszám Autó Szín A: Hozza létre a táblát: B: Vigyen fel egy rekordot: C: Írassa ki a kék autók rendszámát: D: Írassa ki az átlagkort: E: Hány darab piros autó van? F: Írassa ki azokat a rendszámokat, melyekben van B betű. G: Írassa ki azokat a rendszámokat, melyekben nincs B betű. H: Törölje ki az Opeleket. I: Írassa a 4 és 8 év közötti korú autók rendszámát. 87.o

88 Ellenőrző kérdések mp 15. Alakítson kategóriákat, és sorolja az alábbi parancsokat az egyes kategóriákba! Kategóriák: Parancsok: A: insert B: select C: grant D: create E: update F: modify G: drop H: delete I: revoke 88.o

89 Ellenőrző kérdések Igaz vagy Hamis az állítás? Az SQL utasításaiban a kisbetű és a nagybetű egyenértékű. A DDL parancsok az adatokon műveleteket végeznek. A szöveg konstansokat aposztrófok " " közé kell tenni. Az SQL-ben a * (csillag) csak a count paramétereként használható: count(*). A projekciót a select paranccsal lehet megvalósítani. Az AVG(ár) from termék; parancs kiírja az átlagárat. A delete termék; parancs kitörli az összes terméket. Az inner join-nak létezik left típusa. A having parancs csak a group by paranccsal együtt használható. 90 mp 89.o

90 Ellenőrző kérdések Az adott séma alapján adja meg az SQL parancsokat! Termék [ Tkód, Név, Ár, Leírás ] Raktár [ RaktHely, Tkód, Darab ] 300 mp A: Mely termékek leírásában szerepel a női szó? B: Mely raktárhelyeken van 100-nál több termék? C: Mely raktárhelyeken van bikini nevű termék? D: Mennyi a termékek átlagára? E: Összesen hány darab bikini van a raktárban? F: Összesen mennyi értékű bikini van a raktárban? G: Növelje meg a kesztyű nevű, bőr leírású termékek árát 1000 forinttal. H: Törölje ki a nulla darabszámú raktárhelyeket! 90.o

91 Felhasznált irodalom Kovács László elektronikus jegyzetei Szelezsán János: Adatbázisok, LSI Oktatóközpont, 1999 Baksáné Varga Erika elektronikus jegyzetei IHM: Adatbázis-kezelés, elektronikus jegyzet Stolniczki Gyula: SQL kézikönyv 91.o

92 KÉRDÉSEK és VÁLASZOK 92.o

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T 2015.03.09 M A N 1/61 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Adatbázis rendszerek SQL nyomkövetés

Adatbázis rendszerek SQL nyomkövetés Adatbázis rendszerek 1. 12. SQL nyomkövetés 1/32 B ITv: MAN 2017.10.26 Nyomkövetési feladat 2/32 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 3/32 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Ea: Esqúel. Structured Query Language

Adatbázis rendszerek Ea: Esqúel. Structured Query Language Adatbázis rendszerek 1. 4. Ea: Esqúel Structured Query Language 64/1 B ITv: MAN 2015.09.17 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek RELÁCIÓS ALGEBRA A relációs adatbázisokon végzett műveletek matematikai alapjai Halmazműveletek:

Részletesebben

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 17

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 17 Adatbázisok 8. gyakorlat SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 17 SQL nyelv Structured Query Language Struktúrált lekérdez

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek I. 9. SQL alapok (DDL esettanulmány)

Adatbázis Rendszerek I. 9. SQL alapok (DDL esettanulmány) Adatbázis Rendszerek I. 9. SQL alapok (DDL esettanulmány) 41/1 B IT v: 2017.10.30 MAN DDL Adatstruktúra definiáló utasítások DDL Data Definition Language Adatszerkezetek (elsősorban táblák) létrehozása,

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek I. 10. SQL alapok (DML esettanulmány)

Adatbázis Rendszerek I. 10. SQL alapok (DML esettanulmány) Adatbázis Rendszerek I. 10. SQL alapok (DML esettanulmány) 23/1 B IT v: 2018.10.31 MAN DML adatokon műveletet végző utasítások DML Data Manipulation Language Rekordok (sorok) beszúrása (felvitele) Mezők

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Gy: DQL Lekérdezések

Adatbázis rendszerek Gy: DQL Lekérdezések Adatbázis rendszerek 1. 11.Gy: DQL Lekérdezések. 70/1 B IT v: 2018.11.24 MAN DQL utasítások 70/2 Projekció Szelekció Feltételek megfogalmazása Rendezés a lekérdezésben Aggregáció a lekérdezésben Csoportképzés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Ea: Eskúel. Structured Query Language

Adatbázis rendszerek Ea: Eskúel. Structured Query Language Adatbázis rendszerek 1. 4. Ea: Eskúel Structured Query Language 1/83 B ITv: MAN 2017.10.24 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

Dolgozó Kód Név Város Beosztás Belépés Fizetés Osztály. Adatbázis-kezelés alapjai SQL 2: DQL. v: B IT MAN 169/1

Dolgozó Kód Név Város Beosztás Belépés Fizetés Osztály. Adatbázis-kezelés alapjai SQL 2: DQL. v: B IT MAN 169/1 Dolgozó Kód Név Város Beosztás Belépés Fizetés Osztály Adatbázis-kezelés alapjai SQL 2: DQL v: 2018.11.25 169/1 DQL utasítások 169/2 Projekció Szelekció Feltételek megfogalmazása Rendezés a lekérdezésben

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE) október október 22. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE) október október 22. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 8. gyakorlat SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE) 2014. október 22. 2014. október 22. Adatbázisok 1 / 14 SQL nyelv Structured Query Language Struktúrált lekérdez nyelv A

Részletesebben

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév SQL Structured Query Language (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán 2007-2008 tanév Az SQL nyelv SQL = Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv). A relációs adatbázis-kezelés

Részletesebben

Adatbázisok. 2. gyakorlat SQL november november 12. Adatbázisok 1 / 31

Adatbázisok. 2. gyakorlat SQL november november 12. Adatbázisok 1 / 31 Adatbázisok 2. gyakorlat SQL 2016. november 12. 2016. november 12. Adatbázisok 1 / 31 SQL nyelv Structured Query Language Struktúrált lekérdez nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két f

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20.

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. ADATBÁZISOK I. Szerkesztette: Bókay Csongor Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

Adatbázis-lekérdezés. Az SQL nyelv. Makány György

Adatbázis-lekérdezés. Az SQL nyelv. Makány György Adatbázis-lekérdezés Az SQL nyelv Makány György SQL (Structured Query Language=struktúrált lekérdező nyelv): relációs adatbázisok adatainak visszakeresésére, frissítésére, kezelésére szolgáló nyelv. Születési

Részletesebben

Adatok szűrése, rendezése

Adatok szűrése, rendezése Adatok szűrése, rendezése Célkitűzések Szűrést kifejező lekérdezések végrehajtása A lekérdezés eredményének rendezése &változó használata isql*plus-ban futási időben megadható feltételek céljából A lista

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

SQL PÉLDATÁR. készült a PTE TTK Iskolai informatika III. kurzus teljesítésére

SQL PÉLDATÁR. készült a PTE TTK Iskolai informatika III. kurzus teljesítésére SQL PÉLDATÁR készült a PTE TTK Iskolai informatika III. kurzus teljesítésére PTE TTK Czimmermann Gergely MA matematika informatika tanár szakos hallgató 2017 Tartalomjegyzék 1. Adatleíró műveletek... 3

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 9. előadás

Adatbázisok elmélete 9. előadás Adatbázisok elmélete 9. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal.

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal. Adatbázis létrehozása Adatleíró műveletek CREATE DATABASE "tan1" WITH ENCODING= LATIN2 ; vagy parancssorból a terminál alatt $ createdb tan1 E=latin2 Kapcsolódás az adatbázishoz $ psql tan1 Adattábla létrehozása

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 8. Gyakorló környezet

Adatbázis Rendszerek II. 8. Gyakorló környezet Adatbázis Rendszerek II. 8. Gyakorló környezet 1/24 B IT v: 2017.10.26 MAN Gyakorló környezet Géptermek 193.6.5.58:8080/apex H16_neptunkód ADMIN neptunkód 2/24 Jelszó váltás 1 2 3 4 3/24 Gyakorló környezet

Részletesebben

SQL haladó. Külső összekapcsolások, Csoportosítás/Összesítés, Beszúrás/Törlés/Módosítás, Táblák létrehozása/kulcs megszorítások

SQL haladó. Külső összekapcsolások, Csoportosítás/Összesítés, Beszúrás/Törlés/Módosítás, Táblák létrehozása/kulcs megszorítások SQL haladó Külső összekapcsolások, Csoportosítás/Összesítés, Beszúrás/Törlés/Módosítás, Táblák létrehozása/kulcs megszorítások 1 Külső összekapcsolás Összekapcsoljuk R és S relációkat: R C S. R azon sorait,

Részletesebben

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK Az adatbázis-kezelők elvárásai közé tartozik az, hogy legyen egy olyan adatbázis-kezelőktől független nyelv, amely az adatdefiníciós, az adatmanipulációs és a lekérdező

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

ADATBÁZISOK gyakorlat: SQL 2. rész SELECT

ADATBÁZISOK gyakorlat: SQL 2. rész SELECT ADATBÁZISOK 9-10. gyakorlat: SQL 2. rész SELECT SELECT utasítás általános alakja SELECT [DISTINCT] oszloplista FROM táblanévlista [WHERE feltétel] [GROUP BY oszloplista [HAVING feltétel] ] [ORDER BY oszloplista];

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 10. előadás

Adatbázisok elmélete 10. előadás Adatbázisok elmélete 10. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2004 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 9. előadás

Adatbázisok elmélete 9. előadás Adatbázisok elmélete 9. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Bevezetés: az SQL-be

Bevezetés: az SQL-be Bevezetés: az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben, adattípusok, kulcsok megadása 02B_BevSQLsemak

Részletesebben

AB1 ZH mintafeladatok. 6. Minősítse az állításokat! I-igaz, H-hamis

AB1 ZH mintafeladatok. 6. Minősítse az állításokat! I-igaz, H-hamis AB1 ZH mintafeladatok 1. Töltse ki, és egészítse ki! Matematikai formalizmus arra, hogy hogyan építhetünk új relációkat a régi relációkból. Az adatoknak egy jól strukturált halmaza, amelyből információ

Részletesebben

Adatbázisok I A relációs algebra

Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra Relációs algebra Az adatmodell műveleti része definiálja a rendelkezésre álló operátorokat. Műveletek típusai: -adat definiáló(ddl) Data DefinitionLanguage -adatkezelő(dml)

Részletesebben

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák)

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.Termékek

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5.

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5. SQL gyakorló feladatok 6. Adatbázis gyakorlat 2011. április 5. SQL alapparancsai DDL: - create: táblák létrehozása - alter: táblák (séma) módosítása - drop: táblák törlése DML: - select: adatok lekérdezése

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Relációs adatmodell műveleti rész (relációs algebra) ME- GEIAL Dr. Kovács László Relációs adatmodell strukturális rész tárolási struktúra séma R(m1,m2, ) adatmodell integritási rész

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

Készítette: Szabóné Nacsa Rozália

Készítette: Szabóné Nacsa Rozália Készítette: Szabóné Nacsa Rozália nacsa@inf.elte.hu 1 Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Relációs adatbázisok kezelésére kifejlesztett szabvány 2 DIAKOK dkód vnév knév 1001 Kiss János

Részletesebben

SQL. 1.rész. 1.elıadás // Adatbázisok-1 elıadás // Ullman-Widom (Stanford) tananyaga alapján // Hajas Csilla (ELTE IK) 1

SQL. 1.rész. 1.elıadás // Adatbázisok-1 elıadás // Ullman-Widom (Stanford) tananyaga alapján // Hajas Csilla (ELTE IK) 1 SQL 1.rész 1.elıadás // Adatbázisok-1 elıadás // Ullman-Widom (Stanford) tananyaga alapján // Hajas Csilla (ELTE IK) 1 SQL története, szabványok Szabvány adatbázis-kezelő nyelv: SQL SQL (angol kiejtésben

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 14. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Adatbázis-kezelés alapjai SQL 1: DDL, DML. v: B IT MAN 92/1B IT MAN

Adatbázis-kezelés alapjai SQL 1: DDL, DML. v: B IT MAN 92/1B IT MAN Adatbázis-kezelés alapjai SQL 1: DDL, DML v: 2018.11.25 92/1 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások 92/2 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs adatbázis-kezelők szabványosított adatmanipulációs

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1. Adatbázis-kezelés 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök Relációs algebra Ellenőrző kérdések 2.o Relációs

Részletesebben

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László Adatbázis rendszerek I ciós adatmodell műveleti rész ( ) ME- GEIAL Dr. Kovács LászlL szló ciós adatmodell strukturális részr tárol rolási struktúra ra séma R(m1,m2, ) adatmodell integritási részr ért rték

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti Műszaki Egyetem 2015. 04. 08. 10. Előadás Ami kimearad múlthéten Ha már megvan a KeyListener vagy MouseListener osztályunk a következõ módon tudjuk hozzárendelni egy JFrame vagy JPanel-hez: Ami

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK JOIN, AGGREGÁCIÓ

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK JOIN, AGGREGÁCIÓ LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK JOIN, AGGREGÁCIÓ Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis kezelés

Részletesebben

Adatbázisok biztonsága

Adatbázisok biztonsága Adatbázisok biztonsága 13 1 Célkitőzések 1. Titoktartás (Secrecy): olyan felhasználó, akinek nincs joga, ne férjen hozzá az információkhoz. pl. egy diák ne láthassa más diák kreditjeit. 2. Sértetlenség

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. november 20. 10. El adás SQLite SQLite: Adatbázis kezel rendszer SQL standardokat nagyrészt követi Nagyon elterjedt, pl böngész kben is használt Nehéz olyan programnyelvet

Részletesebben

Elemi alkalmazások fejlesztése IV.

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Structured Query Language (Struktúrált lekérdez ı nyelv) Relációs adatbázisok kezelésére kifejlesztett szabvány né Nacsa Rozália nacsa@inf.elte.hu Fejlesztı : MySQLAB weboldal: www.mysql.com MySQL installálása.

Részletesebben

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján Megszorítások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Attribútumra vonatkozó megszorítások 7.3. Megszorítások módosítása

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok 22/1 B IT v: 2016.10.20 MAN Oracle adattípusok Szöveges adattípusok CHAR (1-2000) VARCHAR (1-4000) VARCHAR2 (1-4000, nemzeti karakterekhez) CLOB (max. 8 TB) NCLOB

Részletesebben

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Táblázatkezelés II. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Tartománynevek definiálása... 5 Háromdimenziós tartománynevek... 7 Másik munkafüzet celláira utaló név létrehozása...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán

Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán Hogyan tároljunk nagy mennyiségű adatot? Redundáns (ismétlődő) adatok Adattípusok konzisztenciáját nem biztosítja Nem kereshető, nehezen

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 5. modul Adatbáziskezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán Házi tapasztalatok SQL (és ami mögötte van) Házi tapasztalatok Házi tapasztalatok Házik besorolása megtörtént Oktatói

Részletesebben

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak Informatika szigorlat 11-es tétel: Lekérdező nyelvek 1. Relációs algebra A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós módszert ad arra nézve, hogy miként építhetünk új relációkat

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1121 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (2) Adat (1) Objektum 1. Adatmodell A valós világ

Részletesebben

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos PASzSz Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird Készítette: Dr. Kotsis Domokos Az SQLdb fülön IBConnection Kapcsolat A Data Access fülön Az SQLdb fülön... Select 1. Az SQLQuery lezárása. (Active := false,

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán SQL (és ami mögötte van) Mi lesz a ZH-ban? SQL Történet 1970-es évek eleje IBM SEQUEL (Structured English QUery Languge)

Részletesebben

Lekérdezések az SQL SELECT utasítással

Lekérdezések az SQL SELECT utasítással Lekérdezések az SQL SELECT utasítással Célok Az SQL SELECT utasítás lehetőségeinek bemutatása A megjelenítendő oszlopok kiválasztása Elemi SELECT utasítások végrehajtása Az SQL utasítások és az isql*plus

Részletesebben

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2016. január 7.

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2016. január 7. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: GI pont(45) : Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016. január 7. A dolgozat minden lapjára, a kerettel

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 11. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 4 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Relációs algebra alapja a konkrét lekérdez nyelveknek ő egy speciális algebra, egy halmazorientált nyelv, amely a lekérdezéseket

Részletesebben

Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén

Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézet Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén Szakdolgozat Név: Makláry Brigitta Neptun kód: EQP49C

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Vektoros grafikát tároló adatbázisok. Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján

Vektoros grafikát tároló adatbázisok. Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján Vektoros grafikát tároló adatbázisok Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján Vektoros adatábrázolás Kép = rajzelemek sorozata, koordinátageometriai leírással. CAD rendszerekre jellemző (pl.

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

INTEGER egész típusú érték megadása, hozzá hasonló, de számábrázolási tartományában eltérő típus még a SMALLINT, szinonimája a DECIMAL

INTEGER egész típusú érték megadása, hozzá hasonló, de számábrázolási tartományában eltérő típus még a SMALLINT, szinonimája a DECIMAL 5. Az SQL lekérdező nyelv Az SQL a strukturált lekérdező nyelv (Structured Query Language) rövidítése, melyet az IBM dolgozott ki a DB2 relációs adatbáziskezelőjéhez. Ma már a relációs adatbáziskezelők

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok B I v: T 2014.02.15 M A N 1/106 Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Kovács LászlL szló Az SQL nyelv speciális elemei SQL szabványok Több bb-lépcs pcsős s folyamat a fejlődése alap DDL, DML, DQL, tranzakció,index 1986: ANSI SQL 1987: ISO SQL 1989:

Részletesebben

Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés II. Szabó Bálint

Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés II. Szabó Bálint Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés II. Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés II. Szabó Bálint Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja

Részletesebben

Előszó. Bevezetés. Java objektumok leképzése relációs adatbázisokra OJB-vel Viczián István (viczus@freemail.hu) Viczián István

Előszó. Bevezetés. Java objektumok leképzése relációs adatbázisokra OJB-vel Viczián István (viczus@freemail.hu) Viczián István Java objektumok leképzése relációs adatbázisokra -vel Viczián István (viczus@freemail.hu) Előszó E cikk olyan haladó programozóknak nyújt segítséget, kik tisztában vannak a Java nyelvvel, és többször is

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5. IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben