BEVEZETÉS Az objektum fogalma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS Az objektum fogalma"

Átírás

1 BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1

2 Program (2) Adat (1) Objektum 1. Adatmodell A valós világ elemeinek leképezése adatokra. Az adatok között kapcsolat lehet A világ ugyanazon elemét írják le (frsz. típus) Több különböző azonban egymással össze-függésben lévő dolog leírása Tul. (frsz. típus) 2. Adatbázis-kezelő rendszer Programrendszer az adatok+kapcsolatok ellentmondás-mentes tárolására, megjelenítésére, feldolgozására Többféle leképezési mód Interaktív használat Programozhatóság az elérés biztosítása, az elérés szabályozása, a hibátlanság, ellentmondás-mentesség garanciája. BEVEZETÉS 2

3 1. Az adatbáziskezelő rendszerek (DBMS) funkciói 1.1 Az adatbázisok szerkezete Modellezési alapelemek adatleírásra - adattárolásra Többszintű kialakítás Külső szint (alséma) Koncepcionális szint (séma) Fizikai szint (belső szint) Vetítések, összekapcsolások (felhasználók) L1(A,B,C) L2(A,B,E,F) L3(E,F,J,K) Táblázatok (adatbázis felügyelő) T1(A,B,C,D) T2(E,F,G,A) T3(H,I,J,K,E) fizikai adatok (operációs rendszer) Az adatokhoz való hozzáférés csak a DBMS-sel 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 3

4 1.2 Speciális DBMS funkciók Indexelés Tranzakció kezelés Naplózás ( fejben elvégzett műveletek, jóváhagyás) Elkülönítés (több felhasználó) Felújítás (zárolással) Hozzáférési jogok kezelése Adatleíró nyelv (Data Definition Language) - elemdefiníció Adatkezelő nyelv (Data Manipulation Language) - adatkezelés Adatfelügyelő nyelv (Data Control Language) hozzáférés-kezelés Interaktív kezelés Adatszótár (katalógus) Automatikusan karbantartott elemdefiníciók, statisztikák, jogosultságok stb. Lekérdezhető. Központosított adattárolás Lehet osztott, kliens szerver. Fizikai (tárolásfüggetlen) és logikai (nem módosítás-érzékeny) adatfüggetlenség Segédprogramok feldolgozáshoz (jelentések, képernyők) 1. AZ ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK (DBMS) FUNKCIÓI 4

5 2. Az adatmodellezés alapjai 2.1 Az adatmodell fogalma (bővített pontosított definíció) Szűkebb értelemben a leírásra szolgáló adatok szerkezete (a modellezési alapelemek) Általánosabban tartalmazza az alapelemeket, az alapelemekkel végzett műveleteket és az integritási kényszereket Adatszerkezet az adatok tárolására szolgáló elemi adatok rendszere Művelet a megjelenítési igényeknek megfelelően (pl. indexek) Integritási kényszer az ellentmondásmentességet biztosító feltételek, megszorítások (pl. egyértelműség biztosítása - kulcs) 5

6 2.2 Egyed, egyedhalmaz Egyed - a világ egy megkülönböztetett fizikai objektuma (Egyedtípus, Entitás, Rekordtípus) Egyedhalmaz - azonos, megkülönböztetőjegyekkel jellemzett objektumok Emberek gyűjteménye Különbözőség biztosítása természetes módon (pl. személyi szám), mesterségesen (a kezelő rendszer biztosítja azonosító) Kis József Nagy Irén AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 6

7 2.3 Kapcsolat, kapcsolat-előfordulás, kapcsolattíp. Kapcsolat -Két egyedhalmaz, illetve az egyedhalmazok elemei között fennálló viszony -(a kapcsolatelőfordulások halmaza) Kapcsolat-előfordulás -Az egyedhalmazok elemei között fennálló viszony Kapcsolattípus -1:1-1:N -N:M Emberek autók Kis József ABC-123 1:N 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 7

8 2.4 Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz Tulajdonság - Az egyedhalmaz egyedeinek (attribútum) azon jellemzői, amelyek az egyedhalmazt definiálják vagy - az egyedhalmazok közti kapcsolatok jellemzői. Tulajdonságérték - az egyedekhez, vagy a kapcsolat-előfordulásokhoz tarozó konkrét adat Értékhalmaz - A tulajdonságok lehetséges (értéktartomány) értékei (domain) 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 8

9 Példa Kapcsolatok Tulajdonságok Emberek (Név, Szem.szám,Szakma) Tulajdonságértékek Kapcsolat előfordulás Kis József 1 33 Mérnök, közg. Nagy Irén 2 33 Tanuló Kapcsolat előfordulások Autók(Rendszám,Típus) Kovács István ABC- 123 VW tulajdonos autó 1:N tulajdonos lakás N:M házastárs1 házastárs2 1:1 Egyedek Kapcsolat előfordulások Lakások (Cím, Hrsz) DEF- 456 GHJ- 789 Alfa Opel 1111 Bp. Báb Hrsz Bp. Vas u Hrsz Bp. Gát u Hrsz 45 Egyedhalmazok 2. AZ ADATMODELLEZÉS ALAPJAI 9

10 3. Az egyed-kapcsolat modell (E-K) (Entity-Relationship) (SSADM Structured System Analysis and Design Method alapok) Egyedhalmaz 3.1 Az EK modell tulajdonságai Egyértékű Többértékű Egyszerű Összetett Kulcstulajdonság Alaptulajdonság név minden egyednél egyetlen érték több értéket is felvehet (pl. egy anya gyerekei) nem bontható további tulajdonságokra további tulajdonságokra bontható (pl. lakcím = irszám + város + ) Az elemeket egyértelműen azonosító egyértékű tul. Létezik más tulajdonságoktól függetlenül Származtatott tul. 3. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Egyéb tulajdonságokból előállított életkor=fv(szül.dat) 10

11 3.2 Az EK modell kapcsolatai A kapcsolatokat 1 N Név jellel jelöljük. A kapcsolatoknak is vannak tulajdonságaik tul1 tul2 és típusuk. A kapcsolatban résztvevők száma alapján beszélünk a kapcsolat fokáról Unáris, vagy rekurzív Bináris, vagy két résztvevős Trináris: háromrésztvevős. Sz.számF Sz.számN 1 1 házasság Hrsz Cím Ir.sz Város Lakások Sz.szám N Lak.Tul M 1 Név Emberek Sz.szám Szakm Hrsz Autótul. N Autók Típus Rendszám 3. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Sz.szám Rendszám 11

12 Az ISA kapcsolat is a kapcsolat az egyedek közötti 1:1 megfeleltetés Pl. egy iskola tanárai és alkalmazottai a halmazok között alá- és fölérendelés az egyedhalmazok hierarchiája Az alárendelt halmaz részhalmaz, a tulajdonságok is öröklődnek. Specializáció Az egyedhalmaz részhalmazokra való bontása Explicit megadással (pl. Bp.-i és vidéki lakások megadáskor) Vagy szabállyal (pl. irszám), azaz származtatással Általánosítás Az egyedhalmazok uniója Egzisztenciálisan függő (gyenge) egyedhalmazok Ha létezése más egyedhalmaztól függ (pl. vevők, számlák) 3.3 Integritási kényszer Egyértékű kulcstulajdonság az egyedhalmazokban A valós kapcsolatok tükrözése 3. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Tanárok Alkalmazottak Egyéb alk. 12

13 3.4 Példák E-K modellre Lemezek- szoftverek számítógépes nyilvántartása A lemezeken különböző gyártótól származó szoftverek vannak A lemezeket kapacitás és a gyártó jellemzi. A szoftvereket nevük és előállítójuk azonosítja. Egy lemezen több szoftver is lehet. Egy szoftver lehet többlemezes is. Adatok Lemezkód, Lemezmárka Lemez kapacitás Szoftverkód, Szoftvernév Gyártókód Gyártónév 3. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 13

14 Megoldás LemezKód Szoftverkód Szoftverkód Szoftvernév Lemez N Tartalom M Szoftver 1 LemezKód L_Kapacitás Szoftverkód SZ_GY Gyártókód L_Márka N A lemezeken különböző gyártótól származó szoftverek vannak A lemezeket kapacitás és a gyártó jellemzi. A szoftvereket nevük és előállítójuk azonosítja. Egy lemezen több szoftver is lehet. Egy szoftver lehet többlemezes is. Adatok Lemezkód, Lemezmárka Lemez kapacitás Szoftverkód, Szoftvernév Gyártókód 3. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL Gyártónév Gyártókód Gyártó Gyártónév 14

15 3.4.2 DVD kölcsönző számítógépes nyilvántartása A lemezek a filmek a kölcsönzők és a kölcsönzések adatai A filmeket a lemezeket és a kölcsönzőket kód jellemzi. Lehet egy lemezen több film és egy film több lemezen is. Egy kölcsönző több lemezt kölcsönözhet. Egy lemez egy időben egy helyen lehet csak. Adatok Filmkód Filmcím Lemezkód Lemez ár Kölcsönző kód Kölcsönző név Kölcsönző cím Elvitel Visszahozatal 3. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 15

16 Megoldás FilmKód Lemzkód Lemezkód Lemezár FilmKód Filmek Filmcím Tartalom A lemezek a filmek a kölcsönzők és a kölcsönzések adatai A filmeket a lemezeket és a kölcsönzőket kód jellemzi. Lehet egy lemezen több film és egy film több lemezen is. Egy kölcsönző több lemezt kölcsönözhet. Egy lemez egy időben egy helyen lehet csak. Adatok Filmkód Filmcím Lemezkód Lemez ár Kölcsönző kód Kölcsönző név Kölcsönző cím Elvitel Visszahozatal N Elvitel vissza M Kölcs_név Lemezek N Kölcsönz Kölcsönzők Kölcs_kód Kölcs_cím 3. AZ EGYED-KAPCSOLAT MODELL 1 Lemezkód Kölcs_kód 16

17 4. A relációs adatmodell Adatok valódi kétdimenziós táblázatban Az oszlopok az attribútumok (oszlophalmaz - reláció) az elemi (atomi) adattípusok az értékek A sorok a reláció előfordulások halmazát alkotják nincs két azonos sor A sorok és oszlopok felcserélhetők A relációt névvel azonosítjuk Név + attribútumok = reláció séma Az oszlopok száma a reláció fokszáma A sorok száma a reláció kardinalitása Szuperkulcs sorokat megkülönböztető oszlophalmaz Kulcs minimális elemszámú szuperkulcs Elsődleges kulcs a megkülönböztetésre választott kulcs Másodlagos kulcsok Egyszerű (egy oszlop), vagy összetett (több oszlop) Elsődleges tulajdonság valamely kulcs része 17

18 4.1 Egyedhalmazok a relációs modellben Az átírás szabályai 1. Tábla név = az egyedhalmaz neve 2. A tábla attribútumai = tulajdonság nevek 3. Az oszlopok értékkészlete = a tulajdonság értékkészlete 4. Tábla sorok = egyedhalmaz sorok 5. Probléma a többértékű tulajdonságok kezelése Minden tulajdonságértéket új sorba írunk, azonos atomi értékekkel 6. Ha nincs többértékű, akkor marad a kulcs, egyébként többelemű Emberek Autók Lakások Sz.szám Név Szakma Rendszám Típus Hrsz. Cím 4.2 Speciális adatértékek NULL Alapértelmezett 4. A RELÁCIÓS ADATMODELL 18

19 4.3 Kapcsolatok ábrázolása Az egyik reláció bővítése a másik előfordulását azonosító oszlopokkal. (Idegen kulcs) 1:1 esetén bármelyik táblázatba a másik elsődleges kulcsa 1:N esetén csak az egyikbe a másik elsődleges kulcsa N:M esetén új tábla az elsődleges kulcsokkal és a kapcsolatot jellemző tulajdonságokkal. Autók Emberek Rendszám Típus Tulaj 1:N Sz.szám Név Házastársak 1:1 1:1 Férj Feleség Lakás tulajdonosok Sz.szám Hrsz 1:1 Lakások 1:1 Szakma N:M Hrsz Cím 1:N Sz.szám Szakma 4. A RELÁCIÓS ADATMODELL 19

20 4.3.1 Példák E-K modell átírására Lemezek- szoftverek számítógépes nyilvántartása LemezKód Szoftverkód Szoftverkód Szoftvernév Lemez N Tartalom M Szoftver 1 LemezKód L_Kapacitás L_Márka Szoftverkód SZ_GY N Gyártókód Gyártó Gyártókód Gyártónév 4. A RELÁCIÓS ADATMODELL 20

21 Megoldás Lemez Lemezkód L_márka L_kapacitás Tartalom 1:1 1:1 Lemezkód Szoftverkód Szoftver Szoftverkód Szoftvernév N:M 1:1 SZGY Szoftverkód Gyártó_kód 1:N 1:1 Gyártó Gyártó_kód Gyártó_név 4. A RELÁCIÓS ADATMODELL 21

22 DVD kölcsönző számítógépes nyilvántartása FilmKód Lemzkód Lemezkód Lemezár FilmKód Filmek N Filmcím Tartalom Elvitel vissza M Lemezek N Kölcsönz 1 Lemezkód Kölcs_kód Kölcsönzők Kölcs_név Kölcs_kód Kölcs_cím 4. A RELÁCIÓS ADATMODELL 22

23 Megoldás Filmek Filmkód Filmcím Tartalom 1:1 Filmkód Lemezkód 1:1 Lemezek Lemezkód Lemezár N:M 1:1 Kölcsönz Filmkód Kölcs_kód Elvitel Vissza 1:1 1:N Kölcsönzők Kölcs_kód Kölcs_név Kölcs_cím 4. A RELÁCIÓS ADATMODELL 23

24 4.4 Integritási kényszerek Az elsődleges kulcs megszorításai Egyedi értékek Nem lehet benne NULL Az idegen kulcs megszorításai hivatkozási feltétel Másik táblázat elsődleges kulcsa, vagy NULL Az adatbázis-kezelő módosításkor felügyeli Visszautasítás vagy Továbbgyűrűző, kaszkád frissítés vagy NULL értékre állítás 4.5 Relációs műveletek Halmazműveletek Azonos struktúra esetén - Egyesítés, Metszet, Különbség Csonkító műveletek Vetítés - oszlopok, Kiválasztás - sorok Kapcsoló műveletek Descartes minden mindennel, Join közös oszlopok kapcsolnak, Theta kapcsolás más szempontok alapján. Átnevezés 4. A RELÁCIÓS ADATMODELL 24

25 (DDL) CREATE TABLE <táblanév> (<oszlopnév> <típus> [NOT NULL] [ CONSTRAINT egyoszlopos *] [, CONSTRAINT többoszlopos **] [, ]); 5. Az SQL nyelv Tábla létrehozása CREATE TABLE CREATE TABLE Lajos0 (alma char(255) NOT NULL, körte integer); * {CONSTRAINT <név> {PRIMARY KEY NOT NULL UNIQUE } REFERENCES <tábln> [(<oszln1>, <oszln2> )]} CREATE TABLE Lajos2 (alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer CONSTRAINT y UNIQUE); CREATE TABLE Lajos4(alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer CONSTRAINT y UNIQUE, narancs integer REFERENCES Geza0(elso)); ** CONSTRAINT <név> {PRIMARY KEY (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) NOT NULL (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) UNIQUE (<oszlopn1>[, <oszlopn2> ]) FOREIGN KEY (<oszln1>[, <oszln2> ]) REFERENCES <táblanév> (<(oszln1>[, <oszln2> ])} CREATE TABLE Geza1(elso integer, masodik integer, CONSTRAINT y PRIMARY KEY (elso, masodik)); CREATE TABLE Lajos5 (alma integer CONSTRAINT x PRIMARY KEY, körte integer, narancs integer, CONSTRAINT sok FOREIGN KEY (körte, narancs) REFERENCES Geza1(elso,masodik)); 4. AZ SQL NYELV 25

26 (DDL) Index létrehozása CREATE INDEX CREATE [ UNIQUE] INDEX <indexnév> ON <táblanév> (<oszlopnév> [ASC DESC] [, <oszlopnév> [ASC DESC], ]) [ WITH { PRIMARY DISALLOW NULL IGNORE NULL}]; CREATE UNIQUE INDEX prim on Lajos0(alma ASC ) WITH IGNORE NULL; CREATE UNIQUE INDEX elso ON Geza1(elso) WITH DISALLOW NULL; (DDL) Tábla módosítása ALTER TABLE ALTER TABLE <táblanév> { ADD { COLUMN <oszlopnév> <típus> [NOT NULL] [ CONSTRAINT egyoszlopos *] CONSTRAINT többoszlopos ** } DROP { COLUMN <oszlopnév> CONSTRAINT <oszlopnév> } }; ALTER TABLE Lajos5 ADD COLUMN banan integer CONSTRAINT uj REFERENCES Geza1(elso) ; ALTER TABLE Lajos5 DROP CONSTRAINT uj; ALTER TABLE Lajos5 DROP COLUMN banan; 4. AZ SQL NYELV 26

27 (DDL) Kényszer hozzáadása ALTER TABLE <táblanév> ADD CONSTRAINT <név> { * **}; ALTER TABLE Lajos5 ADD CONSTRAINT pk UNIQUE(körte); (DDL) Kényszer törlése ALTER TABLE <táblanév> DROP CONSTRAINT <név>; ALTER TABLE Lajos5 DROP CONSTRAINT pk; (DDL) Index törlése DROP INDEX DROP INDEX <indexnév> ON <táblanév> DROP INDEX prim ON Lajos0; (DDL) Tábla törlése DROP TABLE DROP TABLE <név>; DROP TABLE Lajos; 4. AZ SQL NYELV 27

28 (DML) Lekérdezés SELECT SELECT [ ALL DISTINCT TOP n [PERCENT] ] { <kifejezés lista> * } FROM { <táblázat név> > } [másodnév] [, ] [ WHERE <kiválasztási feltétel> ] [ GROUP BY <oszlopnév lista> ] [ HAVING <kiválasztási feltétel> ] [ ORDER BY {<oszl.név> <egész áll>} [ASC DESC] [, ] ] ; Táblanév.oszlopnév vagy Táblanév!oszlopnév vagy [Tábla név]![oszlop név] vagy [Tábla név].[oszlop név] A záradékok sorrendje kötött A záradékok kiértékelési sorrendje: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY. 4. AZ SQL NYELV 28

29 SELECT * FROM Tabla1; SELECT TOP 3 * FROM Tabla1; SELECT TOP 25 PERCENT * FROM Tabla1; SELECT Nev AS Név, Eletkor AS Életkor FROM Tabla1; SELECT Eletkor FROM Tabla1; (DML) SELECT <kifejezéslista> FROM <tábla>; SELECT DISTINCT eletkor FROM Tabla1; (DML) SELECT aggregátor(<kifejezés>) FROM <tábla>; AVG (< kifejezés> <oszlopnév>) COUNT ( * <oszlopnév>) MAX (< kifejezés> <oszlopnév>) MIN (< kifejezés> <oszlopnév>) SUM (< kifejezés> <oszlopnév>) STDEV (< kifejezés> <oszlopnév>), STDEVP (< kifejezés> <oszlopnév>) VAR ( < kifejezés>), VARP ( < kifejezés>) FIRST ( < kifejezés>), LAST ( < kifejezés>) SELECT AVG(eletkor) AS atlag FROM Tabla1; SELECT COUNT(*) AS db FROM Tabla1; SELECT MAX(eletkor+testmagassag) AS ektm FROM Tabla1; SELECT STDEV(eletkor) AS szoras FROM Tabla1; (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> WHERE <feltétel>; SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>20; LIKE, IS, IN, BETWEEN, ANY, SOME, ALL, EXISTS, UNIQUE, LIKE *? # [ae] [!ae] [a-c] SELECT * FROM Tabla1 WHERE Nev Like "*Kiss*"; BETWEEN SELECT Nev FROM Tabla1 WHERE (Eletkor Between 15 And 36); 4. AZ SQL NYELV 29

30 (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> GROUP BY <kif>; Kell aggregátor SELECT ffi, Count(*) FROM Tabla1 GROUP BY FFi; SELECT Eletkor, AVG(Testmagassag) AS [atlag testmagassag] FROM Tabla1 GROUP BY Eletkor; (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> GROUP BY <kif> HAVING <feltétel>; Kell aggregátor SELECT ffi, Count(*) AS darab FROM Tabla1 GROUP BY FFi HAVING FFi ; SELECT ffi, count(*) AS db, AVG(Testmagassag) AS [atlag testmag], AVG(Eletkor) AS [atlag eletkor] FROM Tabla1 GROUP BY FFi HAVING Not FF; SELECT Tabla1.* FROM Tabla1 WHERE (Eletkor>(SELECT AVG(eletkor) FROM Tabla1)) and (Testmagassag>(SELECT AVG(Testmagassag) FROM Tabla1)); SELECT Tabla1.* FROM Tabla1, 7_atlag_eletk WHERE (Tabla1.Eletkor>[7_atlag_eletk].atlag); SELECT Nev FROM TABLA1 ORDER BY Nev DESC; (DML) összetett SELECT (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> ORDER BY <kif> [ASC DESC]; 4. AZ SQL NYELV 30

31 SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>parameter; (DML) Paraméterek (DML) SELECT <kif.lista> FROM <tábla> {INNER LEFT RIGHT} JOIN ON <feltétel>; SELECT Auto.Rendszam, Auto.Tipus, Tabla1.Nev AS tulajdonos FROM Tabla1 INNER JOIN Auto ON Tabla1.Azonosító=Auto.Tulaj; SELECT Auto.Rendszam, Auto.Tipus, Tabla1.Nev AS tulajdonos FROM Tabla1 LEFT JOIN Auto ON Tabla1.Azonosító=Auto.Tulaj; TRANSFORM Avg(Tabla1.Testmagassag) AS AvgOfTestmagassag SELECT Tabla1.Eletkor FROM Tabla1 GROUP BY Tabla1.Eletkor PIVOT Tabla1.Nev; UNION (DML) TRANSFORM <aggregátor> <SELECT utasítás> PIVOT <oszlopnév> [IN (<érték1>, [<érték2> [, ]])]; SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor>30 UNION SELECT * FROM Tabla1 WHERE Eletkor<20; (DDL) Halmaz 4. AZ SQL NYELV 31

32 (DDL) INSERT, DELETE CREATE TABLE Tabla (Azonosító COUNTER Primary Key, Nev CHAR(50), FFi BIT, Eletkor Integer, Testmagassag Integer) ; INSERT INTO Tabla VALUES (1, "Nagy Lajos", TRUE, 12, 165); INSERT INTO Tabla SELECT * FROM tabla1; DELETE * FROM Tabla; (DML) UPDATE SET UPDATE Tabla1 SET Eletkor = Eletkor * 2 WHERE FFI; 4. AZ SQL NYELV 32

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK Az adatbázis-kezelők elvárásai közé tartozik az, hogy legyen egy olyan adatbázis-kezelőktől független nyelv, amely az adatdefiníciós, az adatmanipulációs és a lekérdező

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal.

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal. Adatbázis létrehozása Adatleíró műveletek CREATE DATABASE "tan1" WITH ENCODING= LATIN2 ; vagy parancssorból a terminál alatt $ createdb tan1 E=latin2 Kapcsolódás az adatbázishoz $ psql tan1 Adattábla létrehozása

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

Adatigények. Koncepcionális séma (magas szintű modell) Logikai séma (alacsony szintű modell) Belső séma (fizikai szerkezet, hozzáférési módok)

Adatigények. Koncepcionális séma (magas szintű modell) Logikai séma (alacsony szintű modell) Belső séma (fizikai szerkezet, hozzáférési módok) Adatbáziskezelés Adatmodell és adatbázis Alapfogalmak: Adatmodell: olyan koncepciók gyűjteménye, amelyek egy adatbázis szerkezetét (egy megadott jelölésrendszer segítségével) egyértelműen leírják. Tartalmazza

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán Házi tapasztalatok SQL (és ami mögötte van) Házi tapasztalatok Házi tapasztalatok Házik besorolása megtörtént Oktatói

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán SQL (és ami mögötte van) Mi lesz a ZH-ban? SQL Történet 1970-es évek eleje IBM SEQUEL (Structured English QUery Languge)

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak Adatbázis-kezelés alapfogalmak Témakörök Alapfogalmak Adatmodellek Relációalgebra Normalizálás VÉGE Adatbázis-kezelő rendszer Database Management System - DBMS Integrált programcsomag, melynek funkciói:

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Adatbázisok - 1. előadás

Adatbázisok - 1. előadás Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. október 15. Köszönet A tárgyat korábban Kottyán László tanította. Köszönöm neki, hogy az általa elkészített

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

Az SQL adatbázisnyelv: DML

Az SQL adatbázisnyelv: DML Az SQL adatbázisnyelv: DML Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.5. Az adatbázis tartalmának módosítása (DML utasítások) INSERT, DELETE, UPDATE

Részletesebben

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5.

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5. SQL gyakorló feladatok 6. Adatbázis gyakorlat 2011. április 5. SQL alapparancsai DDL: - create: táblák létrehozása - alter: táblák (séma) módosítása - drop: táblák törlése DML: - select: adatok lekérdezése

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek ADATBÁZIS-KEZELÉS Adatbázis-kezelő rendszerek Adat (Data) Észlelhető, felfogható ismeret Jelsorozat Tény, közlés Valakinek vagy valaminek a jellemzője Adatbázis (Data Base, DB) Hosszú ideig évekig meglévő

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben 2.2 Műveletek a relációs modellben 2.2.1 Relációra vonatkozó megszorítások 2.2.2 Multihalmazon értelmezett műveletek 2.2.3 A relációs

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Második előadás

Adatbázis-kezelés. Második előadás Adatbázis-kezelés Második előadás 19 Adatmodell Modell: a valóság olyan matematikai vagy tárgyi leképezése, ami a modellalkotó számára fontos tulajdonságokban egyezést utat a valósággal. Adatmodell: az

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek RELÁCIÓS ALGEBRA A relációs adatbázisokon végzett műveletek matematikai alapjai Halmazműveletek:

Részletesebben

Adatbázis tartalmának módosítása

Adatbázis tartalmának módosítása Adatbázis tartalmának módosítása Tankönyv 6.5. Változtatások az adatbázisban A módosító utasítások nem adnak vissza eredményt, mint a lekérdezések, hanem az adatbázis tartalmát változtatják meg. 3-féle

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok.

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. Adatbázis I. 11. előadás Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. 1 1. Kulcsok az SQL-ben 2. Hivatkozási épség és idegen kulcsok 3. Attribútum értékre vonatk. megszorítások

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20.

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. ADATBÁZISOK I. Szerkesztette: Bókay Csongor Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben 1.0 Bevezetés. A relációs adatmodell. 1.1 Relációs algebra 1.2 Műveletek a relációs

Részletesebben

Adatbázis-kezelés alapok. Adatbázis kapcsolatos Internet alkalmazás III. - Fodor Szabina, Szilágyi József

Adatbázis-kezelés alapok. Adatbázis kapcsolatos Internet alkalmazás III. - Fodor Szabina, Szilágyi József Adatbázis-kezelés alapok Mirıl lesz szó? 1. Adatbázis-tervezés 2. Relációs adatbázis kezelık - Oracle 3. SQL alapok 4. SQL adatdefiníció 5. SQL lekérdezések 6. SQL adatkarbantartás Adatbázis-tervezés A

Részletesebben

ADATMODELLEZÉS. Az egyed-kapcsolat modell

ADATMODELLEZÉS. Az egyed-kapcsolat modell ADATMODELLEZÉS Az egyed-kapcsolat modell AZ ADATMODELLEZÉSRŐL Amikor egy adatbázist hozunk létre, a valóság valamilyen szeletéről szeretnénk eltárolni adatokat Elengedhetetlen, hogy valamilyen modellalkotási

Részletesebben

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK Egyed-kapcsolat modellről átírás A RELÁCIÓS ADATMODELL Az adatokat egyszerűen reprezentálja: kétdimenziós adattáblákban Minden sor azonos számú oszlopból áll; egy sor egy rekord,

Részletesebben

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, amelyek könnyen átírhatóak relációs algebrai kifejezésre (összetett kiválasztási feltételre) BETWEEN.. AND.. intervallumba tartozás IN (értékhalmaz)

Részletesebben

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján Megszorítások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Attribútumra vonatkozó megszorítások 7.3. Megszorítások módosítása

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak Informatika szigorlat 11-es tétel: Lekérdező nyelvek 1. Relációs algebra A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós módszert ad arra nézve, hogy miként építhetünk új relációkat

Részletesebben

1. előadás Alapfogalmak Modellezés, a Bachman-féle fogalomrendszer, adatmodell,

1. előadás Alapfogalmak Modellezés, a Bachman-féle fogalomrendszer, adatmodell, 1. előadás, a Bachman-féle, adatmodell, Adatbázisrendszerek előadás 2008. szeptember 8. Az szemlélet és Debreceni Egyetem Informatikai Kar 1.1 A hagyományos adatkezelés problémái állománykezelés egyéni

Részletesebben

SELECT. SELECT(projekció) FROM(forrás) WHERE(szűrés) GROUPBY(csoportosítás) HAVING(csoportok szűrése) ORDERBY(rendezés)

SELECT. SELECT(projekció) FROM(forrás) WHERE(szűrés) GROUPBY(csoportosítás) HAVING(csoportok szűrése) ORDERBY(rendezés) Lekérdezések Tartalom Lekérdezések feldolgozási sorrendje Összekapcsolások Operátorok Szűrések Aggregátumok és csoportosítások Csoportos szűrések Rendezések Halmazműveletek Ranking függvények Pivotálás

Részletesebben

Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése

Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése Tartalom Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése 2017. 11. 23. 1 Adatbázisok Az adatbázis fogalma Adatbázison valamely cél

Részletesebben

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása 1 7.1 A relációs

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Sapientia - Erdelyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Az Egyed-kapcsolat (E/K) diagramok C.J. Date szerinti kapcsolatok Varjúláb

Részletesebben

Adatbázisok I. Egyed-kapcsolat formális modell. Egyed-kapcsolat formális modell. Kapcsolatok típusai

Adatbázisok I. Egyed-kapcsolat formális modell. Egyed-kapcsolat formális modell. Kapcsolatok típusai Egyed-kapcsolat formális modell Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu E(A1,,An) egyedhalmaz séma, E az egyedhalmaz

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV, SZOFTVER, IRODALOM Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR ADATBÁZISOK MEGVALÓSÍTÁSA (ADATBÁZISOK, ADATBÁZISKEZELŐK, ADATBÁZISOK FELÉPÍTÉSE, ADATBÁZISOK TERVEZÉSE)

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR ADATBÁZISOK MEGVALÓSÍTÁSA (ADATBÁZISOK, ADATBÁZISKEZELŐK, ADATBÁZISOK FELÉPÍTÉSE, ADATBÁZISOK TERVEZÉSE) INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR ADATBÁZISOK MEGVALÓSÍTÁSA (ADATBÁZISOK, ADATBÁZISKEZELŐK, ADATBÁZISOK FELÉPÍTÉSE, ADATBÁZISOK TERVEZÉSE) 2016. 12. 31. MMK- Informatikai projektellenőr

Részletesebben

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév SQL Structured Query Language (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán 2007-2008 tanév Az SQL nyelv SQL = Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv). A relációs adatbázis-kezelés

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T 2015.03.09 M A N 1/61 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok B I v: T 2014.02.15 M A N 1/106 Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

Adatbázisrendszerek BEVEZETÉS. A valós világban vannak dolgok, amelyek viselkednek, hatnak egymásra, kapcsolatban vannak. Ezek rendszert alkotnak.

Adatbázisrendszerek BEVEZETÉS. A valós világban vannak dolgok, amelyek viselkednek, hatnak egymásra, kapcsolatban vannak. Ezek rendszert alkotnak. Adatbázisrendszerek BEVEZETÉS A valós világban vannak dolgok, amelyek viselkednek, hatnak egymásra, kapcsolatban vannak. Ezek rendszert alkotnak. RENDSZER: Közös ismérv alapján összetartozó, egymással

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t Ellenőrző kérdések 2. Kis dolgozat kérdései 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t 37. Ha t szintű indexet használunk,

Részletesebben

1.óra. Bevezetés. Adatmodellezés, elméleti háttér

1.óra. Bevezetés. Adatmodellezés, elméleti háttér 1.óra Bevezetés Programozás módszertanból tanultunk fájlkezelést (szekvenciális, direkt), ahol az operációs rendszer közvetlen hívásaival tudtunk adatokat permanensen tárolni háttértárolón, és onnan visszaolvasni.

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Az adatbáziskezelés alapjai

Az adatbáziskezelés alapjai Az adatbáziskezelés alapjai Klárné Barta Éva Az adatokat fájlokba szervezve tárolják a számítógépek háttértárain, elsődlegesen a merevlemezeken. Az első adatfeldolgozó rendszerek néhány fájlban tárolt

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek ADATBÁZIS-KEZELÉS Modellek MODELLEZÉS Információsűrítés, egyszerűsítés Absztrakciós lépésekkel eljutunk egy egyszerűbb modellig, mely hűen tükrözi a modellezni kívánt világot. ADATMODELL Információ vagy

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

Indexek és SQL hangolás

Indexek és SQL hangolás Indexek és SQL hangolás Ableda Péter abledapeter@gmail.com Adatbázisok haladóknak 2012. 2012. november 20. Miről lesz szó? Történelem Oracle B*-fa Index Felépítése, karbantartása, típusai Bitmap index

Részletesebben

Adatbáziskezelés 1 / 12

Adatbáziskezelés 1 / 12 Adatbáziskezelés Demeter István-Hunor Adatbáziskezelés Adatbáziskezelés... 1 Alapfogalmak... 2 Adatmodellek... 3 Relációs adatmodell... 3 Attribútumok közötti függőségek... 5 Normál formák... 5 Feladat...

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 5. modul Adatbáziskezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Illyés László 2014 Bevezető: Ez az írott anyag azt a jegyzetet szeretné helyettesíteni, amelyik a Kolozsvári Sapientia Csíkszeredai Közgazdasági-

Részletesebben

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás:

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: 0. Egyes érdekesebb lekérdezésekről 1. NULL értékek használata alkérdésekben 2. Számlanyilvántartási

Részletesebben