Adatbázis rendszerek Ea: Esqúel. Structured Query Language

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázis rendszerek Ea: Esqúel. Structured Query Language"

Átírás

1 Adatbázis rendszerek Ea: Esqúel Structured Query Language 64/1 B ITv: MAN

2 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 64/2

3 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs adatbázis-kezelők szabványosított adatmanipulációs és lekérdező nyelve A relációs algebrára épül Nem algoritmikus: Parancsnyelv jellegű, megfogalmazhatjuk, mit akarunk csinálni, de a megoldási algoritmust nem kell megadni. Nincsenek benne ciklusok, feltételes elágazások, stb. Mintaillesztéses, halmazorientált: A táblákat mint a sorok (rekordok) halmazát tekintjük. Az adott utasításban megfogalmazott feltételnek eleget tevő összes sor részt vesz a műveletben 64/3

4 Az SQL jellemzése 2. Szabványos: Illeszkedik az SQL szabványhoz. A szabványban van egy SQL utasításcsoport, amelyet minden SQL alapú szoftver implementációnak meg kell valósítani, de mindegyik implementáció plusz lehetőséget is nyújt a standard SQLhez képest, felülről kompatibilis a szabvánnyal Fontosabb használati módjai: Önállóan, fejlesztő eszközökben: pl.: SQL*Plus, Beágyazva procedurális programozási nyelvekbe. pl.: C/C++, Pacal Az SQL nem DBMS! 64/4

5 Az SQL jellemzése 3. Az SQL által lefedett területek: DDL: Data Definition Language adatstruktúra definiáló utasítások adatbázisok, táblák létrehozása, módosítása és törlése DML: Data Manipulation Language adatokon műveletet végző utasítások adatok rögzítése, módosítása, törlése DQL: Data Query Language adat lekérdező utasítás DCL: Data Control Language adatvezérlő, felügyelő utasítások tranzakciók kezelése, jogosultságok menedzselése 64/5

6 Az SQL használata Tipikus műveleti sorrend: Objektumok, táblák létrehozása, adatok felvitele, adatok lekérdezése, adatok módosítása, szerkezetek módosítása, működési környezet beállítása. Rendszám Típus Szín Kor Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 ABC-765 Opel Fehér 6 64/6 AKT-392 Trabant Kék 32

7 Szintaxis Kisbetű és nagybetű a nyelv alapszavaiban egyenértékű. Utasítások sorfolytonosan írhatók, lezárás pontosvesszővel. Szövegkonstans: 'szöveg' Változó nincs, csak tábla- és oszlopnevekre lehet hivatkozni. Kifejezésben hivatkozás egy tábla adott oszlopára: tábla.oszlop (ha a tábla egyértelmű, akkor elhagyható). Logikai műveletek: AND, OR, NOT Az utasítások szintaxisának leírásánál az elhagyható részleteket szögletes zárójelek között vannak. 64/7

8 Az SQL utasítások csoportosítása DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés DELETE - rekord módosítás UPDATE DQL: - lekérdezés SELECT DCL: - védelem GRANT, REVOKE - tranzakció kezelés COMMIT, ROLLBACK 64/8

9 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 64/9

10 DDL Adatstruktúra definiáló utasítások DDL Data Definition Language Adatszerkezetek (elsősorban táblák) létrehozása, módosítása, törlése Egy tábla szerkezete, sémája a táblához tartozó mezőkkel egyértelműen megadható A mezők megadása a mező nevének és a mező adattípusának, valamint az integritási feltételeknek a kijelölésével történik Több tábla is létezhet ugyanazzal a szerkezettel, de a nevük nem lehet egyforma 64/10

11 Tábla (vagy más objektum) létrehozása CREATE objektumtípus objektumnév paraméterek; CREATE TABLE táblanév ( mezőnév adattípus [integritási feltétel], mezőnév adattípus [integritási feltétel], mezőnév adattípus [integritási feltétel] [,további integritási feltételek] ); CREATE TABLE Autó ( Rendszám char(7) PRIMARY KEY, Típus char(25) NOT NULL, Szín char(15) DEFAULT 'Fehér', Kor number(2) CHECK (Kor > 0) ); 64/11 Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 AKT-392 Trabant Kék 32

12 Adattípusok Alap adattípusok: Char(n) n hosszúságú karaktersorozat, Number(n,m) n jegyű decimális szám, ebből m tizedes jegy; Number(8,2) ,12 Date dátum. További típusok (környezetfüggő!): INTEGER egész szám (röviden INT) REAL valós (lebegőpontos) szám Time időpont 64/12

13 Integritási feltételek megadása Primary key elsődleges kulcs References idegen kulcs Foreign key (mezőlista) References táblanév(mezőlista) idegen kulcs megadása ha a kulcs több mezőből áll Not null nem maradhat üresen a mező, kötelező kitölteni Unique a mező egyedi, nem kerülhet bele két egyforma érték Default alapérték megadása Check értékellenőrzés 64/13

14 Tábla módosítása ALTER TABLE táblanév [ADD (újelem,..., újelem)] [MODIFY (módosítás,..., módosítás)] [DROP (oszlop,..., oszlop)]; újelem: egy "oszlopnév adattípus [feltétel] csoport módosítás: "oszlopnév adattípus [feltétel] ALTER TABLE Autó ADD (Tulaj REFERENCES Ember); Fontos: a mezők mérete általában csak növelhető, a DROP funkciót pedig általában nem engedik a DBMS-ek. 64/14

15 Tábla törlése DROP TABLE táblanév; Azok a táblák amelyekre más tábla hivatkozik, nem törölhetők! DROP TABLE Autó; 64/15

16 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 64/16

17 DML adatokon műveletet végző utasítások DML Data Manipulation Language Rekordok (sorok) beszúrása (felvitele) Mezők értékének módosítása Rekordok törlése 64/17

18 Rekordok beszúrása INSERT INTO táblanév [(oszloplista)] VALUES (értéklista); INSERT INTO Autó VALUES ('AKT-392', 'Trabant', 'Kék', 32); Az oszloplista elhagyható, de ekkor az összes mező értékét meg kell adni, a megfelelő sorrendben! INSERT INTO Autó (Rendszám, Típus, Kor) VALUES ('ASD-602', 'Mazda', 7); Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 INSERT INTO Autó VALUES ('ALM-332', 'Renault', Null, 8); INSERT INTO Autó VALUES ('IJK-222', 'Lada', Default, 25); 64/18

19 Mezők értékének módosítása UPDATE táblanév SET mező = kifejezés,..., mező = kifejezés [ WHERE feltétel ]; A feltételnek eleget tevő mezők módosulnak, Where feltétel nélkül minden mezőt módosít! UPDATE Autó SET Kor=10 WHERE Rendszám='JED-123'; UPDATE Autó SET Szín= 'Barna'; UPDATE Autó SET Kor=10, Szín='Kék' WHERE Rendszám='JED-123'; A mezőben lévő aktuális érték is felhasználható: UPDATE Autó SET Ár = Ár * 1.2 WHERE Ár< ; 64/19

20 Rekordok törlése DELETE FROM táblanév [ WHERE feltétel ]; Where feltétel nélkül minden sor törlődik! DELETE FROM Autó WHERE Kor>15; 64/20

21 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 64/21

22 DQL utasítások Projekció Szelekció Feltételek megfogalmazása Rendezés a lekérdezésben Aggregáció a lekérdezésben Csoportképzés a lekérdezésben Join Halmazműveletek Al-select 64/22

23 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL nyelvben egyetlen parancs, a SELECT parancs szolgál az adatok lekérdezésére Alkalmas a relációs algebra minden műveletének a leképzésére Feladata: Egy vagy több adattáblából egy eredménytábla előállítása, amely a képernyőn listázásra kerül, vagy más módon használható fel. SELECT [DISTINCT] oszloplista FROM táblanévlista [WHERE feltétel]; DISTINCT: Az eredménytáblában az ismétlődő rekordokból csak egy jelenik meg. 64/23

24 Projekció (vetítés) Projekció: csak a kijelölt mezők jelennek meg az eredmény relációban. Jele: mezőlista (r) Megvalósítása: SELECT mezőnévlista FROM táblanév; Rendszám Típus Szín Kor Ár GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék SELECT Rendszám, Típus FROM autó; SELECT * FROM autó; SELECT Típus, Ár/280 As EuroÁr FROM autó; Típus Opel Nissan Trabant EuroÁr /24

25 Szelekció (kiválasztás) Szelekció: a megadott feltételnek eleget tévő rekordok kerülnek át az eredmény relációba. Jele: felt (r) Megvalósítása: SELECT [DISTINCT] * FROM táblanév WHERE feltétel; SELECT * FROM autó WHERE Kor<10; Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 Ár /25

26 Feltételek megfogalmazása Használható operátorok: Relációs operátorok (=,!=, <, >,!<,!>, <>, <=, >=) Algebrai operátorok (+,-,*,/) Logikai operátorok (AND, OR, NOT) Speciális logikai kifejezések: x IS NULL: igaz, ha az x mező értéke NULL. x BETWEEN a AND b: igaz, ha a x b. x IN halmaz: igaz, ha x megegyezik a megadott halmaz egy elemével. x LIKE minta: igaz, ha az x karaktersorozat megfelel a megadott mintának. Helyettesítő karakterek: _ - egy karakter, % - tetszőleges számú karakter 64/26

27 Példák szelekciós feltételekre Ember: Név Cím Szül_Év Kis Géza Eger 1983 Autó: Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 Ár SELECT * FROM Ember WHERE Szül_Év BETWEEN 1975 AND 1980; SELECT * FROM Ember WHERE Cím IS NULL; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE 'B%'; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE %_Géza%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Szín IN ('piros', 'kék', 'fehér'); SELECT Rendszám,Típus FROM Autó WHERE Ár < AND Szín NOT LIKE '%lila%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '_ER-6%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '%0' or Rendszám LIKE '%2' or Rendszám LIKE '%4' or Rendszám LIKE '%6' or Rendszám LIKE '%8'; 64/27

28 Szelekciós függvények ABS(n): abszolút é'rték Példa: ABS(-15) = 15 LOWER(char): konverzió kisbetűsre. Példa: LOWER('Kovács') = 'kovács' UPPER(char): konverzió nagybetűsre. Példa: UPPER('Kovács') = 'KOVÁCS' INITCAP(char): konverzió nagy kezdőbetűsre. Példa: INITCAP('kovács') = 'Kovács' LTRIM(char): balról szóközök eltávolítása. Példa: LTRIM(' alma ') = 'alma ' RTRIM(char): jobbról szóközök eltávolítása. Példa: RTRIM(' alma ') = ' alma' 64/28

29 Szelekciós függvények 2. SUBSTR(char, m[, n]): a char string m-edik karakterétől n hosszú részstringet ad vissza. (Ha n nem szerepel, akkor a végéig.) Az első karakter 1-es sorszámú. Példa: SUBSTR('ABCDEFG',2,3) = 'BCD' TO_CHAR(n): konverzió numerikusról vagy dátumról karakteresre. Példa: TO_CHAR(123) = '123' TO_DATE(char): konverzió karakteresről dátumra. Példa: TO_DATE('15-JAN-06') TO_NUMBER(char): konverzió karakteresről numerikusra. Példa: TO_NUMBER('123') = 123 SQRT(kifejezés): Négyzetgyök, numerikus kifejezésre vonatkozik. Példa: SQRT(16) = 4 64/29

30 Rendezés a lekérdezésben Nem szerepel az eredeti modellben, ugyanis az halmazorientált, ahol nem értelmeztük a rendezettséget. A gyakorlatban adatainkat listákban tároljuk, ahol rendszerint valamilyen rendezettséget valósítunk meg (akár több szempont szerint is). SELECT... FROM... [WHERE...] ORDER BY oszlopnév [DESC], oszlopnév [DESC],...; ASC (ascending) : növekvő sorrend - alapértelmezés DESC (descending) : csökkenő sorrend Alapértelmezésben növekvő, ha fordítva akarjuk akkor DESC! SELECT * FROM autó ORDER BY Típus, Ár DESC; 64/30

31 Aggregáció a lekérdezésben Aggregáció: a reláció rekordjaira összesítő érték(ek)et tartalmazó rekordot ad vissza Aggregációs függvények: SUM(x) - összeg AVG(x) - átlagérték MAX(x) legnagyobb érték MIN(x) legkisebb érték COUNT(x) elemek száma x: numerikus mező vagy kifejezés értéke *: minden rekordot érint SELECT avg(ár) FROM Autó; SELECT count(*) FROM Autó; SELECT count(kor) FROM Autó Where Kor > 10; SELECT Sum(Ár), Avg(Kor) FROM Autó; 64/31

32 Csoportképzés a lekérdezésben SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista; Az egyes csoportba azok a rekordok kerülnek, melyeknél oszloplista értéke azonos. Az eredménytáblában egy csoportból egy rekord jelenik meg Az összesítő függvények csoportonként hajtódnak végre. SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus ORDER BY Típus; SELECT Szín, min(ár), max(ár) FROM Autó GROUP BY Szín; 64/32

33 Csoportok szűrése SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista HAVING feltétel; A csoportképzés után a kapott eredményreláció szűkítése bizonyos rekordokra. A WHERE szelekciós opció nem alkalmazható, mert az az alapreláció rekordjain értelmezett szelekcióra vonatkozik! SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus HAVING avg(ár) > ; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus HAVING count(*) > 3 ORDER BY Típus; 64/33

34 Join (szorzat, illesztés) Ha az eredménytábla két (vagy több) táblából akarjuk az adatokat megjeleníteni, akkor a táblák összekapcsolására a JOIN parancsot kell használni. SQL-ben a következő típusokat alkalmazhatjuk: Alap join (teljes illesztés), Szelekciós join, Outer join, Self join (tábla összekapcsolása önmagával). 64/34

35 Alap join (teljes illesztés) SELECT mezőlista FROM táblanév1, táblanév2; Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér Kis Géza Eger JED-123 Nissan Ezüst Jó Éva Miskolc SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember; Név Típus Ár Kis Géza Opel Jó Éva Opel Kis Géza Nissan Jó Éva Nissan /35

36 Szelekciós join 1. változat SELECT mezőlista FROM tábla1, tábla2 WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel nem válik szét! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember Where Tulaj=Ekód; Név Típus Ár Kis Géza Opel Kék Béla 64/36 Trabant 25000

37 Szelekciós join 2. változat SELECT mezőlista FROM tábla1 INNER JOIN tábla2 ON join_feltétel WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel külön-külön megadható! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó INNER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Ár > ; Név Típus Ár Kis Géza 64/37 Opel

38 Outer join (külső illesztés) SELECT FROM tábla1 [LEFT RIGHT FULL] OUTER JOIN tábla2 ON join_feltétel [WHERE feltétel] ; Az illeszkedő pár nélküli rekordok is bekerülnek az eredménybe. Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Rendszám,Név FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Cím='Ózd'; 64/38 Rendszám AKT-392 Név Kék Béla Bő Jenő RIGHT: A jobb oldali táblából jönnek a pár nélküli rekordok is, üres értékkel kiegészítve.

39 Outer join (külső illesztés) Példa Hány darab autója van az egyes embereknek? Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név, count(tulaj) As Darab FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Group By Név; Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Darab /39

40 Self join önillesztés :-) SELECT FROM tábla t1, tábla t2 [WHERE feltétel] ; A tábla kétszer szerepel, különböző álnevekkel. Autó: Rendszám Típus Kor Ár Tulaj GBC-765 Opel 5 JED-123 Nissan 8 HGZ-392 Nissan LOG-416 Opel Azon autók rendszáma, melyek idősebbek, mégis drágábbak saját típustársuknál: SELECT a1.rendszám FROM Autó a1, Autó a2 WHERE a1.típus=a2.típus AND a1.kor>a2.kor AND a1.ár>a2.ár); Rendszám JED-123 LOG /40

41 Halmazműveletek Unió: SELECT UNION [ALL] SELECT ; Metszet: SELECT INTERSECT SELECT ; Különbség: SELECT MINUS SELECT ; Csak azonos szerkezetű táblák esetén alkalmazhatók! Rendszám Típus Szín GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Ár Tulaj LOG-416 Volvó Kék Ekód Név Cím 114 Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Telefon Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk: SELECT név FROM ember MINUS SELECT név FROM ember WHERE Ekód IN (SELECT Tulaj FROM autó); 64/41 Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Név Bő Jenő

42 AL-SELECT Az SQL támogatja azt a lehetőséget, hogy a szelekciós feltételben nemcsak létező, letárolt adatelemekre hivatkozzunk, hanem számított kifejezéseket is alkalmazhassunk. A számítást egy másik SELECT utasítással tudjuk megadni. Tehát az egyik lekérdezés szelekciós feltételében hivatkozunk egy másik lekérdezés eredményére. Az al-lekérdezést mindig zárójelben kell megadni, hogy elemei elkülönüljenek. Formailag megegyezik a normál SELECT utasítással (kivétel:al-select-ben nem lehet rendezni) 64/42

43 Az AL-SELECT operátorai Az al-lekérdezés eredményétől függően különböző operátorokat kapcsolhatunk az AL-SELECT-hez: Ha az eredmény egy rekord: skalár operátorok (relációs operátorok) használhatók. Ha az eredmény több rekord: halmazoperátorok (IN, ANY, ALL, EXISTS) használhatók. SELECT FROM WHERE mező IN (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ANY (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ALL (al-select); SELECT FROM WHERE EXISTS (al-select); θ: tetszőleges relációs operátor 64/43

44 Az AL-SELECT operátorai 2. ANY: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha egyet talál, akkor igazzal tér vissza ALL: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha akár egyre nem teljesül, akkor hamisat ad vissza EXISTS: az eredményhalmaz üres-e (ha üres, akkor hamissal tér vissza) 64/44

45 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Piros JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Az egri tulajdonosok autóinak árát növeljük meg 20%-al: UPDATE Autó SET Ár=Ár*1.2 WHERE Tulaj IN (SELECT Ekód FROM Ember WHERE Cím='Eger'); Töröljük azokat az embereket, akiknek több mint 2 autójuk van: DELETE FROM Ember WHERE Ekód IN (SELECT Ekód, count(*) FROM Ember, Autó WHERE Ekód=Tulaj GROUP BY Ekód HAVING count(*) > 2); 64/45

46 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Bármely piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Ár < ANY (SELECT Ár FROM Autó WHERE Szin='piros'); Minden piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: SELECT rsz FROM autó WHERE ár < ALL (SELECT ár FROM autó WHERE szin= piros ); Rendszám GBC-765 JED-123 AKT-392 Rendszám AKT /46

47 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (1. változat): SELECT Név FROM Ember WHERE Ekód NOT IN (SELECT Tulaj FROM Autó); Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (2. változat): SELECT E.Név FROM Ember E WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Autó A WHERE A.Tulaj=E.Ekód); 64/47

48 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések 64/48

49 DCL Jogosultságok kezelése Jogosultság adása: GRANT művelet ON objektum TO felhasználó PUBLIC [ WITH GRANT OPTION ]; Jogosultság visszavonása: REVOKE művelet ON objektum FROM felhasználó PUBLIC; Jogok visszavonása: Minden felhasználó A megszerzett jog tovább adható. Csak attól a felhasználótól vonható vissza jog, akinek kiadtuk a jogot. Ha ez a felhasználó időközben továbbadta a jogot, az is automatikusan visszavonásra kerül. 64/49

50 DCL Jogosultságok kezelése 2. Engedélyezhető műveletek: SELECT: INSERT: DELETE: UPDATE: ALL: táblázat lekérdezése táblázat bővítése táblázat rekordjainak törlése táblázat rekordjainak módosítása minden művelet Jogok engedélyezése: GRANT SELECT ON Autó TO Jenő; GRANT SELECT,UPDATE(Szín) ON Autó TO PUBLIC; GRANT DELETE ON Autó TO Jenő WITH GRANT OPTION; Jogok visszavonása: REVOKE ALL ON Autó FROM Jenő; REVOKE UPDATE ON Autó FROM Public; 64/50

51 Adatbázis rendszerek 1. Ellenőrző kérdések 64/51

52 Ellenőrző kérdések Melyik paranccsal lehet létrehozni adatbázis táblát? A: BUILD B: CONSTRUCT C: CREATE D: MAKE E: PREPARE 2. Melyik paranccsal lehet törölni adatbázis táblát? A: CLOSE B: DELETE C: CLEAR D: DROP E: KILL 64/52

53 Ellenőrző kérdések Helyes az alábbi parancs? Séma: Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] insert into termek ('A0123', 'Sál',1500,null); A: Igen B: Nem 4. Melyik kulcsszó hiányzik a parancsból? UPDATE termék SET ár=ár*1.1; A: TO B: SET C: WHERE D: FOR E: Nem hiányzik semmi a parancsból! 64/53

54 Ellenőrző kérdések Melyik kulcsszó hiányzik a parancsból? SELECT név, ár FROM termék ORDER BY név; A: Egy vessző (,) hiányzik. B: SHOT BY C: WHERE D: ORDER BY E: Nem hiányzik semmi a parancsból! 6. Helyes az alábbi parancs? SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya' OR 'utánvét'; A: Igen B: Nem 64/54

55 Ellenőrző kérdések Melyik paranccsal lehet kiíratni azokat a termékeket, melyeknek üres a leírás mezője? A: select név from termék where leírás =' '; B: select név from termék where leírás = NULL; C: select név from termék where leírás IS NULL; D: select név from termék where leírás EMPTY; E: select név from termék where leírás LIKE ' '; 8. Helyes az alábbi parancs? SELECT terméknév FROM termék WHERE ár > 200 and < 500; A: Igen B: Nem 64/55

56 Ellenőrző kérdések Melyik kulcsszó hiányzik a parancsból? SELECT név FROM termék WHERE ár > 1000; A: TO B: SET C: WHERE D: FROM E: GROUP BY E: SHORT BY 10. Helyes az alábbi parancs? SELECT count(*) FROM vásárló; A: Igen B: Nem 11. Helyes az alábbi parancs? SELECT count(*) FROM vásárló WHERE az='az'; A: Igen B: Nem 64/56

57 Ellenőrző kérdések Melyik paranccsal lehet módosítani az adatbázis tábla szerkezetét? A: ALTER B: CHANGE C: MODIFY D: AMEND E: REVISED 13. Melyik a kakukktojás? A: DDL B: DQL C: DML D: DBL E: DCL 64/57

58 Ellenőrző kérdések Adja meg a feladatokat megvalósító SQL parancsokat! Típus Kor A: Hozza létre a táblát: B: Vigyen fel egy rekordot: C: Írassa ki a kék autók rendszámát: D: Írassa ki az átlagkort: E: Hány darab piros autó van? F: Írassa ki azokat a rendszámokat, melyekben van B betű. G: Írassa ki azokat a rendszámokat, melyekben nincs B betű. H: Törölje ki az Opeleket. I: Írassa a 4 és 8 év közötti korú autók rendszámát. 64/58 Rendszám Autó Szín

59 Ellenőrző kérdések Alakítson kategóriákat, és sorolja az alábbi parancsokat az egyes kategóriákba! Kategóriák: Parancsok: A: insert B: select C: grant D: create E: update F: modify G: drop H: delete I: revoke 64/59

60 Ellenőrző kérdések Igaz vagy Hamis az állítás? Az SQL utasításaiban a kisbetű és a nagybetű egyenértékű. 64/60 A DDL parancsok az adatokon műveleteket végeznek. A szöveg konstansokat aposztrófok " " közé kell tenni. Az SQL-ben a * (csillag) csak a count paramétereként használható: count(*). A projekciót a select paranccsal lehet megvalósítani. Az AVG(ár) from termék; parancs kiírja az átlagárat. A delete termék; parancs kitörli az összes terméket. Az inner join-nak létezik left típusa. A having parancs csak a group by paranccsal együtt használható.

61 Ellenőrző kérdések Az adott séma alapján adja meg az SQL parancsokat! A: Mely termékek leírásában szerepel a női szó? B: Mely raktárhelyeken van 100-nál több termék? C: Mely raktárhelyeken van bikini nevű termék? D: Mennyi a termékek átlagára? E: Összesen hány darab bikini van a raktárban? F: Összesen mennyi értékű bikini van a raktárban? G: Növelje meg a kesztyű nevű, bőr leírású termékek árát 1000 forinttal. H: Törölje ki a nulla darabszámú raktárhelyeket! 64/61 Termék [ Tkód, Név, Ár, Leírás ] Raktár [ RaktHely, Tkód, Darab ]

62 64/62 Gratulálok! Ön átvette a tananyagot, és letesztelte a tudását!

63 Felhasznált irodalom Kovács László elektronikus jegyzetei Szelezsán János: Adatbázisok, LSI Oktatóközpont, 1999 Baksáné Varga Erika elektronikus jegyzetei IHM: Adatbázis-kezelés, elektronikus jegyzet Stolniczki Gyula: SQL kézikönyv 64/63

64 VÉGE VÉGE 64/64

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T 2015.03.09 M A N 1/61 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1. Adatbázis-kezelés 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök Relációs algebra Ellenőrző kérdések 2.o Relációs

Részletesebben

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév SQL Structured Query Language (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán 2007-2008 tanév Az SQL nyelv SQL = Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv). A relációs adatbázis-kezelés

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK Az adatbázis-kezelők elvárásai közé tartozik az, hogy legyen egy olyan adatbázis-kezelőktől független nyelv, amely az adatdefiníciós, az adatmanipulációs és a lekérdező

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Ea: Viszonyított betűszámtan. Relációs algebra alapok

Adatbázis rendszerek Ea: Viszonyított betűszámtan. Relációs algebra alapok Adatbázis rendszerek 1. 2. Ea: Viszonyított betűszámtan Relációs algebra alapok 52/1 B ITv: MAN 2015.09.08 Témakörök Relációs algebra Ellenőrző kérdések 52/2 Relációs algebra Műveletek Gyakorlás 52/3 Relációs

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok 22/1 B IT v: 2016.10.20 MAN Oracle adattípusok Szöveges adattípusok CHAR (1-2000) VARCHAR (1-4000) VARCHAR2 (1-4000, nemzeti karakterekhez) CLOB (max. 8 TB) NCLOB

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal.

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal. Adatbázis létrehozása Adatleíró műveletek CREATE DATABASE "tan1" WITH ENCODING= LATIN2 ; vagy parancssorból a terminál alatt $ createdb tan1 E=latin2 Kapcsolódás az adatbázishoz $ psql tan1 Adattábla létrehozása

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek RELÁCIÓS ALGEBRA A relációs adatbázisokon végzett műveletek matematikai alapjai Halmazműveletek:

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5.

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5. SQL gyakorló feladatok 6. Adatbázis gyakorlat 2011. április 5. SQL alapparancsai DDL: - create: táblák létrehozása - alter: táblák (séma) módosítása - drop: táblák törlése DML: - select: adatok lekérdezése

Részletesebben

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos PASzSz Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird Készítette: Dr. Kotsis Domokos Az SQLdb fülön IBConnection Kapcsolat A Data Access fülön Az SQLdb fülön... Select 1. Az SQLQuery lezárása. (Active := false,

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján Megszorítások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Attribútumra vonatkozó megszorítások 7.3. Megszorítások módosítása

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Második előadás

Adatbázis-kezelés. Második előadás Adatbázis-kezelés Második előadás 19 Adatmodell Modell: a valóság olyan matematikai vagy tárgyi leképezése, ami a modellalkotó számára fontos tulajdonságokban egyezést utat a valósággal. Adatmodell: az

Részletesebben

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak Informatika szigorlat 11-es tétel: Lekérdező nyelvek 1. Relációs algebra A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós módszert ad arra nézve, hogy miként építhetünk új relációkat

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán Házi tapasztalatok SQL (és ami mögötte van) Házi tapasztalatok Házi tapasztalatok Házik besorolása megtörtént Oktatói

Részletesebben

LBRA6i integrált rendszer

LBRA6i integrált rendszer LBRA6i integrált rendszer LIBRA 6i logolás és a log megtekintése Készítette: Libra Szoftver Zrt. Létrehozás dátuma: 2005.12.15. Utolsó módosítás: 2014.10.30. Referencia szám: LIBRA6i_UZEM_V_1.5 Verzió:

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 2. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Táblák létrehozása,

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok B I v: T 2014.02.15 M A N 1/106 Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része 7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része Relációs algebra: az operandusok és az eredmények relációk; azaz a relációs algebra műveletei zártak a relációk halmazára Műveletei: Egy operandusú Két

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

SELECT. SELECT(projekció) FROM(forrás) WHERE(szűrés) GROUPBY(csoportosítás) HAVING(csoportok szűrése) ORDERBY(rendezés)

SELECT. SELECT(projekció) FROM(forrás) WHERE(szűrés) GROUPBY(csoportosítás) HAVING(csoportok szűrése) ORDERBY(rendezés) Lekérdezések Tartalom Lekérdezések feldolgozási sorrendje Összekapcsolások Operátorok Szűrések Aggregátumok és csoportosítások Csoportos szűrések Rendezések Halmazműveletek Ranking függvények Pivotálás

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1 A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található meg. A CD-melléklet használata Bevezetés xi xiii 1. Elméleti áttekintés 1 1.1. Adatmodellezés 3 1.2. Táblák, oszlopok és sorok

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20.

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. ADATBÁZISOK I. Szerkesztette: Bókay Csongor Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

Adatbázis tartalmának módosítása

Adatbázis tartalmának módosítása Adatbázis tartalmának módosítása Tankönyv 6.5. Változtatások az adatbázisban A módosító utasítások nem adnak vissza eredményt, mint a lekérdezések, hanem az adatbázis tartalmát változtatják meg. 3-féle

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 12. ELŐADÁS Adatbázis-kezelés Delphiben 2 Adatmegjelenítés lekérdezés segítségével A táblákhoz hasonlóan a lekérdezések is az adatbázis

Részletesebben

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok.

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. Adatbázis I. 11. előadás Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. 1 1. Kulcsok az SQL-ben 2. Hivatkozási épség és idegen kulcsok 3. Attribútum értékre vonatk. megszorítások

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán SQL (és ami mögötte van) Mi lesz a ZH-ban? SQL Történet 1970-es évek eleje IBM SEQUEL (Structured English QUery Languge)

Részletesebben

Az SQL adatbázisnyelv: DML

Az SQL adatbázisnyelv: DML Az SQL adatbázisnyelv: DML Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.5. Az adatbázis tartalmának módosítása (DML utasítások) INSERT, DELETE, UPDATE

Részletesebben

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, amelyek könnyen átírhatóak relációs algebrai kifejezésre (összetett kiválasztási feltételre) BETWEEN.. AND.. intervallumba tartozás IN (értékhalmaz)

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (2) Adat (1) Objektum 1. Adatmodell A valós világ

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Gy: MySQL alapok

Adatbázis rendszerek Gy: MySQL alapok Adatbázis rendszerek 1. 1. Gy: MySQL alapok 103/1 B ITv: MAN 2015.09.27 Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS 2015-2016 Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Adatbázis alapú alkalmazás 2 A leggyakrabban használt dinamikus alkalmazások

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Kovács LászlL szló Az SQL nyelv speciális elemei SQL szabványok Több bb-lépcs pcsős s folyamat a fejlődése alap DDL, DML, DQL, tranzakció,index 1986: ANSI SQL 1987: ISO SQL 1989:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV, SZOFTVER, IRODALOM Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

Adatok szűrése, rendezése

Adatok szűrése, rendezése Adatok szűrése, rendezése Célkitűzések Szűrést kifejező lekérdezések végrehajtása A lekérdezés eredményének rendezése &változó használata isql*plus-ban futási időben megadható feltételek céljából A lista

Részletesebben

MS ACCESS 2010 ADATBÁZIS-KEZELÉS ELMÉLET SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1

MS ACCESS 2010 ADATBÁZIS-KEZELÉS ELMÉLET SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1 SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1 ADATBÁZIS-KEZELÉS MS ACCESS 2010 A feladat megoldása során a Microsoft Office Access 2010 használata a javasolt. Ebben a feladatban a következőket fogjuk gyakorolni: Adatok importálása

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok

Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok 106/1 B IT v: 2016.02.09 MAN Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése

Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése Tartalom Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése 2017. 11. 23. 1 Adatbázisok Az adatbázis fogalma Adatbázison valamely cél

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR ADATBÁZISOK MEGVALÓSÍTÁSA (ADATBÁZISOK, ADATBÁZISKEZELŐK, ADATBÁZISOK FELÉPÍTÉSE, ADATBÁZISOK TERVEZÉSE)

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR ADATBÁZISOK MEGVALÓSÍTÁSA (ADATBÁZISOK, ADATBÁZISKEZELŐK, ADATBÁZISOK FELÉPÍTÉSE, ADATBÁZISOK TERVEZÉSE) INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR ADATBÁZISOK MEGVALÓSÍTÁSA (ADATBÁZISOK, ADATBÁZISKEZELŐK, ADATBÁZISOK FELÉPÍTÉSE, ADATBÁZISOK TERVEZÉSE) 2016. 12. 31. MMK- Informatikai projektellenőr

Részletesebben

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1 Sorváltozók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két

Részletesebben

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR BUJDOSÓ GYÖNGYI Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR Tartalomjegyzék I. Adatbázisok... 3 II. Adatdefiníciós nyelv...6 1. Adattípusok...7

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql. Adatbáziskezelés - SQL Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.com Miért fontos az adatbáziskezelés a kontrollernek? Bonyolultabb kapcsolatú

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

A RELÁCIÓS ADATMODELL MŰVELETI RÉSZE (RELÁCIÓS ALGEBRA ÉS KALKULUS)

A RELÁCIÓS ADATMODELL MŰVELETI RÉSZE (RELÁCIÓS ALGEBRA ÉS KALKULUS) REÁIÓS DMODE MŰVEEI RÉSZE (REÁIÓS ER ÉS KKS) Relációs algebra: reláció struktúrájának felépítése után következhet az adatk felvitele, módsítása és lekérdezése. z adatmdell műveleti része definiálja a rendelkezésre

Részletesebben

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák)

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.Termékek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az SQL története és jellemzői. 2. Az SQL objektumai Katalógus táblázatok Táblázat Szinonima. 2.4.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az SQL története és jellemzői. 2. Az SQL objektumai Katalógus táblázatok Táblázat Szinonima. 2.4. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az SQL története és jellemzői 2. Az SQL objektumai 2.1. Katalógus táblázatok 2.2. Táblázat 2.3. Szinonima 2.4. Alias név 2.5. VIEW (látvány) 2.6. Index 3. A dbase IV. SQL használata

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek II. 5. Gy: PLSQL Triggerek B I v: T 2015.03.09 M A N 1/37 Passzív adatbázisok negatívumai Példa: VIR rendszer egyik adatbázis összegyűjti a termelési adatokat, egy másik erre épül

Részletesebben

Az SQL lekérdeznyelv

Az SQL lekérdeznyelv Az SQL lekérdeznyelv A legtöbb relációs ABKR az adatbázist az SQL-nek (Structured Query Language) nevezett lekérdeznyelv segítségével kérdezi le és módosítja. Az SQL központi magja ekvivalens a relációs

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 2.rész

Lekérdezések az SQL-ben 2.rész Lekérdezések az SQL-ben 2.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.2. Több relációra vonatkozó lekérdezések az SQL-ben - Szorzat és összekapcsolás

Részletesebben

(Cikksorozat a www.sulinet.hu portálról. Átszerkesztette és kiegészítette: Szentendrey Péter) TARTALOM

(Cikksorozat a www.sulinet.hu portálról. Átszerkesztette és kiegészítette: Szentendrey Péter) TARTALOM Abonyi-Tóth Andor: ADATBÁZISKEZELÉS SQL NYELVEN (Cikksorozat a www.sulinet.hu portálról. Átszerkesztette és kiegészítette: Szentendrey Péter) TARTALOM Bevezetı... 1 Ismerkedés az SQL-el... 1 Az SQL utasítások

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Relációs adatmodell műveleti rész (relációs algebra) ME- GEIAL Dr. Kovács László Relációs adatmodell strukturális rész tárolási struktúra séma R(m1,m2, ) adatmodell integritási rész

Részletesebben