B I T M A N B I v: T M A N

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N"

Átírás

1 Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T M A N 1/61

2 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61

3 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL nyelvben egyetlen parancs, a SELECT parancs szolgál az adatok lekérdezésére Alkalmas a relációs algebra minden műveletének a leképzésére Feladata: Egy vagy több adattáblából egy eredménytábla előállítása, amely a képernyőn listázásra kerül, vagy más módon használható fel. SELECT [DISTINCT] oszloplista FROM táblanévlista [WHERE feltétel]; DISTINCT: Az eredménytáblában az ismétlődő rekordokból csak egy jelenik meg. 3/61

4 Projekció (vetítés) Projekció: csak a kijelölt mezők jelennek meg az eredmény relációban. Jele: mezőlista (r) Megvalósítása: SELECT mezőnévlista FROM táblanév; Rendszám Típus Szín Kor Ár GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék SELECT Rendszám, Típus FROM autó; SELECT * FROM autó; SELECT Típus, Ár/280 As EuroÁr FROM autó; Típus Opel Nissan Trabant EuroÁr /61

5 Szelekció (kiválasztás) Szelekció: a megadott feltételnek eleget tévő rekordok kerülnek át az eredmény relációba. Jele: felt (r) Megvalósítása: SELECT [DISTINCT] * FROM táblanév WHERE feltétel; SELECT * FROM autó WHERE Kor<10; Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 Ár /61

6 Feltételek megfogalmazása Használható operátorok: Relációs operátorok (=,!=, <, >,!<,!>, <>, <=, >=) Algebrai operátorok (+,-,*,/) Logikai operátorok (AND, OR, NOT) Speciális logikai kifejezések: x IS NULL: igaz, ha az x mező értéke NULL. x BETWEEN a AND b: igaz, ha a x b. x IN halmaz: igaz, ha x megegyezik a megadott halmaz egy elemével. x LIKE minta: igaz, ha az x karaktersorozat megfelel a megadott mintának. Helyettesítő karakterek: _ - egy karakter, % - tetszőleges számú karakter 6/61

7 Példák szelekciós feltételekre Ember: Név Cím Szül_Év Kis Géza Eger 1983 Autó: Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 Ár SELECT * FROM Ember WHERE Szül_Év BETWEEN 1975 AND 1980; SELECT * FROM Ember WHERE Cím IS NULL; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE 'B%'; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE %_Géza%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Szín IN ('piros', 'kék', 'fehér'); SELECT Rendszám,Típus FROM Autó WHERE Ár < AND Szín NOT LIKE '%lila%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '_ER-6%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '%0' or Rendszám LIKE '%2' or Rendszám LIKE '%4' or Rendszám LIKE '%6' or Rendszám LIKE '%8'; 7/61

8 Szelekciós függvények ABS(n): abszolút é'rték Példa: ABS(-15) = 15 LOWER(char): konverzió kisbetűsre. Példa: LOWER('Kovács') = 'kovács' UPPER(char): konverzió nagybetűsre. Példa: UPPER('Kovács') = 'KOVÁCS' INITCAP(char): konverzió nagy kezdőbetűsre. Példa: INITCAP('kovács') = 'Kovács' LTRIM(char): balról szóközök eltávolítása. Példa: LTRIM(' alma ') = 'alma ' RTRIM(char): jobbról szóközök eltávolítása. 8/61 Példa: RTRIM(' alma ') = ' alma'

9 Szelekciós függvények 2. SUBSTR(char, m[, n]): a char string m-edik karakterétől n hosszú részstringet ad vissza. (Ha n nem szerepel, akkor a végéig.) Az első karakter 1-es sorszámú. Példa: SUBSTR('ABCDEFG',2,3) = 'BCD' TO_CHAR(n): konverzió numerikusról vagy dátumról karakteresre. Példa: TO_CHAR(123) = '123' TO_DATE(char): konverzió karakteresről dátumra. Példa: TO_DATE('15-JAN-06') TO_NUMBER(char): konverzió karakteresről numerikusra. Példa: TO_NUMBER('123') = 123 SQRT(kifejezés): Négyzetgyök, numerikus kifejezésre vonatkozik. Példa: SQRT(16) = 4 9/61

10 Rendezés a lekérdezésben Nem szerepel az eredeti modellben, ugyanis az halmazorientált, ahol nem értelmeztük a rendezettséget. A gyakorlatban adatainkat listákban tároljuk, ahol rendszerint valamilyen rendezettséget valósítunk meg (akár több szempont szerint is). SELECT... FROM... [WHERE...] ORDER BY oszlopnév [DESC], oszlopnév [DESC],...; ASC (ascending) : növekvő sorrend - alapértelmezés DESC (descending) : csökkenő sorrend Alapértelmezésben növekvő, ha fordítva akarjuk akkor DESC! SELECT * FROM autó ORDER BY Típus, Ár DESC; 10/61

11 Aggregáció a lekérdezésben Aggregáció: a reláció rekordjaira összesítő érték(ek)et tartalmazó rekordot ad vissza Aggregációs függvények: SUM(x) - összeg AVG(x) - átlagérték MAX(x) legnagyobb érték MIN(x) legkisebb érték COUNT(x) elemek száma x: numerikus mező vagy kifejezés értéke *: minden rekordot érint SELECT avg(ár) FROM Autó; SELECT count(*) FROM Autó; SELECT count(kor) FROM Autó Where Kor > 10; SELECT Sum(Ár), Avg(Kor) FROM Autó; 11/61

12 Csoportképzés a lekérdezésben SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista; Az egyes csoportba azok a rekordok kerülnek, melyeknél oszloplista értéke azonos. Az eredménytáblában egy csoportból egy rekord jelenik meg Az összesítő függvények csoportonként hajtódnak végre. SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus ORDER BY Típus; SELECT Szín, min(ár), max(ár) FROM Autó GROUP BY Szín; 12/61

13 Csoportok szűrése SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista HAVING feltétel; A csoportképzés után a kapott eredményreláció szűkítése bizonyos rekordokra. A WHERE szelekciós opció nem alkalmazható, mert az az alapreláció rekordjain értelmezett szelekcióra vonatkozik! SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus HAVING avg(ár) > ; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus HAVING count(*) > 3 ORDER BY Típus; 13/61

14 Join (szorzat, illesztés) Ha az eredménytábla két (vagy több) táblából akarjuk az adatokat megjeleníteni, akkor a táblák összekapcsolására a JOIN parancsot kell használni. SQL-ben a következő típusokat alkalmazhatjuk: Alap join (teljes illesztés), Szelekciós join, Outer join, Self join (tábla összekapcsolása önmagával). 14/61

15 Alap join (teljes illesztés) SELECT mezőlista FROM táblanév1, táblanév2; Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím GBC-765 Opel Fehér Kis Géza Eger JED-123 Nissan Ezüst Jó Éva Miskolc Telefon SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember; Név Típus Ár Kis Géza Opel Jó Éva Opel Kis Géza Nissan Jó Éva Nissan /61

16 Szelekciós join 1. változat SELECT mezőlista FROM tábla1, tábla2 WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel nem válik szét! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember Where Tulaj=Ekód; Név Típus Ár Kis Géza Opel Kék Béla 16/61 Trabant 25000

17 Szelekciós join 2. változat SELECT mezőlista FROM tábla1 INNER JOIN tábla2 ON join_feltétel WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel külön-külön megadható! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó INNER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Ár > ; Név Típus Ár Kis Géza 17/61 Opel

18 Outer join (külső illesztés) SELECT FROM tábla1 [LEFT RIGHT FULL] OUTER JOIN tábla2 ON join_feltétel [WHERE feltétel] ; Az illeszkedő pár nélküli rekordok is bekerülnek az eredménybe. Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Rendszám,Név FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Cím='Ózd'; 18/61 Rendszám AKT-392 Név Kék Béla Bő Jenő RIGHT: A jobb oldali táblából jönnek a pár nélküli rekordok is, üres értékkel kiegészítve.

19 Outer join (külső illesztés) Példa Hány darab autója van az egyes embereknek? Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név, count(tulaj) As Darab FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Group By Név; 19/61 Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Darab

20 Self join önillesztés :-) SELECT FROM tábla t1, tábla t2 [WHERE feltétel] ; A tábla kétszer szerepel, különböző álnevekkel. Autó: Rendszám Típus Kor Ár Tulaj GBC-765 Opel 5 JED-123 Nissan 8 HGZ-392 Nissan LOG-416 Opel Azon autók rendszáma, melyek idősebbek, mégis drágábbak saját típustársuknál: SELECT a1.rendszám FROM Autó a1, Autó a2 WHERE a1.típus=a2.típus AND a1.kor>a2.kor AND a1.ár>a2.ár); Rendszám JED-123 LOG /61

21 Halmazműveletek Unió: SELECT UNION [ALL] SELECT ; Metszet: SELECT INTERSECT SELECT ; Különbség: SELECT MINUS SELECT ; Csak azonos szerkezetű táblák esetén alkalmazhatók! Rendszám Típus Szín GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Ár Tulaj LOG-416 Volvó Kék Ekód Név Cím 114 Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Telefon Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk: SELECT név FROM ember MINUS SELECT név FROM ember WHERE Ekód IN (SELECT Tulaj FROM autó); 21/61 Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Név Bő Jenő

22 AL-SELECT Az SQL támogatja azt a lehetőséget, hogy a szelekciós feltételben nemcsak létező, letárolt adatelemekre hivatkozzunk, hanem számított kifejezéseket is alkalmazhassunk. A számítást egy másik SELECT utasítással tudjuk megadni. Tehát az egyik lekérdezés szelekciós feltételében hivatkozunk egy másik lekérdezés eredményére. Az al-lekérdezést mindig zárójelben kell megadni, hogy elemei elkülönüljenek. Formailag megegyezik a normál SELECT utasítással (kivétel:al-select-ben nem lehet rendezni) 22/61

23 Az AL-SELECT operátorai Az al-lekérdezés eredményétől függően különböző operátorokat kapcsolhatunk az AL-SELECT-hez: Ha az eredmény egy rekord: skalár operátorok (relációs operátorok) használhatók. Ha az eredmény több rekord: halmazoperátorok (IN, ANY, ALL, EXISTS) használhatók. SELECT FROM WHERE mező IN (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ANY (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ALL (al-select); SELECT FROM WHERE EXISTS (al-select); θ: tetszőleges relációs operátor 23/61

24 Az AL-SELECT operátorai 2. ANY: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha egyet talál, akkor igazzal tér vissza ALL: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha akár egyre nem teljesül, akkor hamisat ad vissza EXISTS: az eredményhalmaz üres-e (ha üres, akkor hamissal tér vissza) 24/61

25 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Piros JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Az egri tulajdonosok autóinak árát növeljük meg 20%-al: 25/61 UPDATE Autó SET Ár=Ár*1.2 WHERE Tulaj IN (SELECT Ekód FROM Ember WHERE Cím='Eger'); Töröljük azokat az embereket, akiknek több mint 2 autójuk van: DELETE FROM Ember WHERE Ekód IN (SELECT Ekód, count(*) FROM Ember, Autó WHERE Ekód=Tulaj GROUP BY Ekód HAVING count(*) > 2);

26 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Bármely piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: 26/61 SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Ár < ANY (SELECT Ár FROM Autó WHERE Szin='piros'); Minden piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: SELECT rsz FROM autó WHERE ár < ALL (SELECT ár FROM autó WHERE szin= piros ); Rendszám GBC-765 JED-123 AKT-392 Rendszám AKT-392

27 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (1. változat): SELECT Név FROM Ember WHERE Ekód NOT IN (SELECT Tulaj FROM Autó); Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (2. változat): SELECT E.Név FROM Ember E WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Autó A WHERE A.Tulaj=E.Ekód); 27/61

28 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 28/61

29 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló Kód Név Vásárlás VID Név Termék Vásárló Ár Leírás Dátum Darab Lakcím FizMód Termék Vásárló Kód C5 Név C25 Ár N6 Leírás C25 Név C25 Lakcím C40 FizMód C15 VID C5 Vásárlás Kód C5 Dátum D Darab N6 Azon C5 29/61

30 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 2. Termék Vásárló Kód C5 Név C25 Ár N6 Leírás C25 Név C25 Lakcím C40 FizMód C15 VID C5 Vásárlás Kód C5 Dátum D Darab N6 Azon C5 Séma leírás: Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] 30/61

31 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 3. 31/61 Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] create table termék( kód char(5) NOT NULL PRIMARY KEY, név char(25), ár number(6), leiras char(25)); create table vásárló( VID char(5) NOT NULL PRIMARY KEY, név char(25), lakcím char(40), fizmód char(15)); create table vásárlás( kód char(5) REFERENCES termék NOT NULL, dátum date, darab number(6), azon char(5) REFERENCES vásárló NOT NULL );

32 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 4. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] Alter table vásárló modify lakcím char(50); Alter table vásárló add szülidő date; Nem lehet mező szélességét csökkenteni, és mezőt törölni! Megoldás: Új tábla létrehozása a megfelelő mezőszerkezettel, ezután az adatok átmásolása ebbe a táblába, és az eredeti tábla törlése! Drop table vásárlás; Drop table vásárló; Drop table termék; 32/61 Nem lehet olyan táblát törölni, amelyre más tábla hivatkozik! Fordított sorrend törléskor, mint létrehozáskor!

33 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 5. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] insert into termék Values ('A0123','Sál',1500,'Női-férfi termék'); insert into termek Values (kód,név,ár) Values('A0123','Sál',1500); insert into termek Values ('A0123','Sál',1500,NULL); insert into termék Values ('A0123','Sál',NULL,'Női-férfi termék'); UPDATE termék SET ár=ár*1.1; UPDATE termék SET ár=1200 WHERE kód LIKE 'A%'; Delete from termék; Delete from termék where kód LIKE 'A%'; 33/61

34 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 6. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT név, ár FROM termék; SELECT név, ár FROM termék ORDER BY név; SELECT név, ár FROM termék ORDER BY ár DESC; SELECT név, ár FROM termék WHERE leírás LIKE '%női%'; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya'; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya' OR fizmód= 'utánvét' ; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód IN ('bankkártya', 'utánvét'); 34/61

35 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 7. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT név, ár FROM termék WHERE ár BETWEEN 200 AND 500; SELECT név FROM termék WHERE leírás IS NULL; SELECT név, darab FROM termék,vásárlás 35/61 WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND darab>5; SELECT termék.név, vásárló.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon; SELECT termék.név, darab, dátum FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND vásárló.név= 'Kovács Béla';

36 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 8. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT vásárló.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND fizmód= 'bankkártya' AND termék.név LIKE '%sál%'; SELECT vásárló.név, dátum FROM vásárlás,vásárló WHERE vásárló.vid=vásárlás.azon AND darab > 3; SELECT vásárló.név, termék.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND dátum = ' '; 36/61

37 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 9. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT count(*) FROM termék; SELECT max(ár) FROM termék; SELECT avg(ár) FROM termék; SELECT szum(ár*darab) FROM termék,vásárlás WHERE termék.kód=vásárlás.kód; 37/61

38 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 10. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT szum(ár*darab) FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND vásárló.név= 'Kovács Béla'; SELECT vásárló.név, szum(ár*darab) FROM vásárlás,vásárló WHERE vásárló.vid=vásárlás.azon AND fizmód= 'utánvét' GROUP BY vásárló.név; 38/61

39 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 39/61

40 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató Tantárgy Tkód Cím C4 C20 Kredit N1 Oktató C6 Oktató Okód C6 Név C30 Tanszék C20 Fizetés N7 Kapcsoló Tkód Hkód C4 C6 Tanév/félév C20 Vizsga Tkód Hkód C4 C6 Dátum D Jegy N1 Hallgató Hkód Név C6 C30 Város C20 Utca C20 Hsz C5 SzülD D 40/61

41 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 2. Hozzuk létre a táblákat: A táblák létrehozásának sorrendje lényeges: először azokat kell létrehozni amikre később hivatkozunk, azután a hivatkozó táblákat. Oktató Okód C6 Név C20 Tanszék C25 Fizetés N7 CREATE TABLE oktató( okód char(6) PRIMARY KEY, név char(20) NOT NULL, tanszék char(25), fizetés number(7) CHECK (fizetes>=100000)); 41/61

42 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 3. Tantárgy Tkód Cím C4 C20 Kredit N1 Oktató C6 Hallgató Hkód Név C6 C30 Város C20 Utca C20 Hsz C5 SzülD D CREATE TABLE tantárgy ( tkód char(4) PRIMARY KEY, cím char(20) NOT NULL, kredit number(1) CHECK(kredit IN(2,3,4,5,6)), oktató REFERENCES oktató NOT NULL); CREATE TABLE hallgató( hkód char(6) PRIMARY KEY, név char(30) NOT NULL, város char(20), utca char(20), hsz char(5), szüld date); 42/61

43 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 4. Kapcsoló Tkód Hkód C4 C6 Tanév/félév C20 Vizsga Tkód Hkód C4 C6 Dátum D Jegy N1 CREATE TABLE kapcsoló( tkód char(4) REFERENCES tantárgy, hkód char(6) REFERENCES hallgató, tanév/félév char(20), PRIMARY KEY (tkód, hkód)); Ha a Vizsga táblát nem implementáljuk, akkor a Kapcsoló táblában nem szükséges az elsődleges kulcs kijelölése. CREATE TABLE vizsga ( tkód char(4), hkód char(6), dátum date, jegy number(1), FOREIGN KEY (tkód, hkód) REFERENCES kapcsoló); 43/61

44 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 5. Bővítsük az Oktató táblát egy Beosztás mezővel: ALTER TABLE oktató ADD (beosztás char(20)); Töröljük a táblákat: A táblák törlésének sorrendje lényeges: először a hivatkozó táblákat kell törölni, és csak azután lehet azokat, amelyekre van hivatkozás. DROP TABLE vizsga; DROP TABLE kapcsoló; DROP TABLE hallgató; DROP TABLE tantárgy; DROP TABLE oktató; 44/61

45 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 6. Oktató Okód C6 Név C20 Tanszék C25 Fizetés N7 Beosztás C20 Not Null > Vigyünk fel két új Oktató rekordot a megadott integritási feltételek betartásával (ügyeljünk a mezők sorrendjére, számára és típusára): INSERT INTO oktató VALUES ('I4IUF2', 'Kiss Tamás', 'Matematika', ,'tanársegéd'); INSERT INTO oktató VALUES ('AB2312', 'Nagy Ferenc', 'Informatika', ,NULL); 45/61

46 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 7. 46/61 Oktató Okód C6 Primary Név C20 Not Null Tanszék C25 Fizetés N7 > Beosztás C20 I4IUF2 Kiss Tamás Matematika tanársegéd AB2312 Nagy Ferenc Informatika Vigyünk fel Oktató rekordokat, szándékosan figyelmen kívül hagyva az integritási feltételeket: INSERT INTO oktató VALUES ('AB2312', 'Kovács Zoltán', 'Fizika', ,NULL); Hiba: az elsődleges kulcs már létezik, egyediség sérül INSERT INTO oktató VALUES ('GFO123', NULL, 'Informatika', ,NULL); Hiba: a név mező nem maradhat üres (Az idegen kulcs mező sem!)

47 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 8. Oktató Okód C6 Primary Név C20 Not Null Tanszék C25 Fizetés N7 > Beosztás C20 I4IUF2 Kiss Tamás Matematika tanársegéd AB2312 Nagy Ferenc Informatika Vigyünk fel Oktató és Tantárgy rekordokat, szándékosan figyelmen kívül hagyva az integritási feltételeket: INSERT INTO oktató VALUES ('EXE234', 'Tóth László', 'Informatika', 80000,NULL); Hiba: a fizetés mezőértéke nem megfelelő INSERT INTO tantárgy VALUES ('GEIAL222','Adatbázis_1',5,'111111'); 47/61 Hiba: a hivatkozott oktató nem létezik

48 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 9. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] 48/61 Növeljük a tanársegédek fizetését 10%-kal: UPDATE Oktató SET Fizetés=Fizetés*1.1 WHERE Beosztás='tanársegéd'; Növeljük eggyel minden tárgy kreditjét: UPDATE Tantárgy SET Kredit=Kredit+1; Töröljük az Informatika tanszéken dolgozókat: DELETE FROM Oktató WHERE Tanszék='Informatika';

49 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 10. Adjunk olvasási jogot az Oktató táblára mindenkinek: GRANT SELECT ON oktató TO PUBLIC; Adjunk beszúrási jogot az Oktató táblára Péter felhasználónak úgy, hogy továbbadhassa azt: GRANT INSERT ON oktató TO Péter WITH GRANT OPTION; Vonjunk vissza minden jogot az Oktató táblára vonatkozóan Pétertől: REVOKE ALL ON oktató FROM Péter; Adjunk törlési és módosítási jogot az Oktató táblára Tamásnak: GRANT DELETE,UPDATE ON oktató TO Tamás; 49/61

50 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 11. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Oktatók neve névsorrendben: SELECT név FROM oktató ORDER BY név; Az Informatika tanszéken oktatók neve: SELECT név FROM oktató WHERE tanszék='informatika'; Az 5 kreditnél többet érő tárgyak kódja és címe: SELECT tkód, cím FROM tantárgy WHERE kredit>5; Oktatók minden adata, fizetésük csökkenő sorrendjében: SELECT * FROM oktató ORDER BY fizetés DESC; 50/61

51 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 12. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Oktatók neve és tárgyaik címe, név és cím szerint sorrendben: SELECT név, cím FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató ORDER BY név, cím; Az Informatika tanszéken oktatók neve és tárgyaik címe: SELECT név, cím FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató AND tanszék='informatika'; Az Informatika tanszéken oktatott, 5 kreditnél többet érő tárgyak kódja: SELECT tkód FROM tantárgy INNER JOIN oktató ON oktató=okód WHERE kredit>5 AND tanszék LIKE 'Inf%'; 51/61

52 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 13. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Tanszékek listája ismétlődés nélkül: SELECT DISTINCT tanszék FROM oktató; Minden oktató neve és tárgyaik címe: SELECT név, cím FROM oktató LEFT OUTER JOIN tantárgy ON okód=oktató; Azok az oktatók, akiknek nincs 5 kreditnél többet érőtárgya: SELECT Név FROM oktató WHERE okód NOT IN (SELECT oktató FROM tantárgy WHERE kredit>5); 52/61

53 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 14. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] A 150 és 220 ezer Ft között kereső oktatók neve, fizetése: SELECT Név, Fizetés FROM oktató WHERE fizetés BETWEEN AND ; SELECT Név, Fizetés FROM oktató WHERE fizetés >= AND fizetés <= ; Az átlagos kreditpontszám: SELECT avg(kredit) FROM tantárgy; Az Informatika tanszéken oktatók létszáma: SELECT count(*) FROM oktató WHERE tanszék LIKE 'Inf%'; 53/61

54 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 15. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] A legnagyobb kreditpontszámú tárgyak címe: SELECT cím FROM tantárgy WHERE kredit = (SELECT max(kredit) FROM tantárgy); Az átlagnál alacsonyabb kreditpontú tárgyak címe és oktatóik neve: SELECT cím,név FROM tantárgy, oktató WHERE oktató=okód AND kredit < (SELECT avg(kredit) FROM tantárgy); Tanszékenként az oktatók létszáma, létszám szerint csökkenő sorrendbe rendezve: SELECT tanszék, count(*) FROM oktató GROUP BY tanszék ORDER BY count(*) DESC; 54/61

55 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 16. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Azon oktatók, akiknek 2-nél több tárgyuk van: SELECT * FROM oktató WHERE okód IN (SELECT okód, count(*) FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató GROUP BY okód HAVING count(*)>2); Saját tanszékükre jellemző átlagnál kevesebbet kereső oktatók neve: SELECT o1.név FROM oktató o1 WHERE o1.fizetés < (SELECT avg(o2.fizetés) FROM oktató o2 WHERE o1.tanszék=o2.tanszék); 55/61

56 Órai feladat Bolt adatbázis A bolt adatbázisban oldja meg a következő feladatokat: 1. Írassa ki a kategóriák minden adatát. 2. Írassa ki a ruha kategóriájú termékek nevét, árát. 3. Írassa ki a 200 Ft-nál olcsóbb termékek nevét, árát. 4. Írassa ki a 4000 Ft-nál drágább, de Ft-nál olcsóbb termékek nevét, árát. 5. Írassa ki Korcs Éva vásárlásait (időpont, termék neve, darabszáma) 6. Kik vásároltak készpénzért? Elég a nevük. 7. Hány féle pia kategóriájú termék van? 8. Összesen hány darab pia kategóriájú terméket adtak már el? 56/61

57 Órai feladat Bolt adatbázis 9. Írassa ki az egri vásárlók nevét, címét. 10. Írassa ki a nem egri vásárlók nevét, címét. 11. Írassa ki a bankkártyával fizető egriek nevét. 12. Ki vásárolt puskát? 13. Írassa ki a sört vagy bort vásárlók nevét? 14. Benzinből ki, mikor, mennyit vásárolt? 15. Összesen mennyi volt a bevétel benzinből? 16. Ki, mikor, milyen nőt vásárolt? 17. Ki, mikor vásárolt mackót, és milyet (alsó, póló v. felső)? 18. Hány darab mackó (alsó, póló v. felső) fogyott összesen? 19. Összesen mennyi volt az utánvétes bevétel? 20. Ki, melyik településen lakik? 57/61

58 Órai feladat Bolt adatbázis 21. Melyik településen hányan laknak? 22. Melyek az s-betűre végződő leírású termékek? (Név, leírás) 23. Hány darab termék nevében van c-betű? 24. Mely termékek kódja végződik 2-esre? (Név, kód) 25. A nem kaja kategóriájú termékek közül melyek olcsóbbak 1000 Ft-nál? (Név, ár) 26. A Béla keresztnevű ember milyen egyéb kategóriájú terméket vásárolt? (Termék neve) 27. Összesen hány darab csipszet vásároltak már? (a meglévő adatok alapján) 28. Milyen termékeket vásároltak már átutalással? (Név, de egy név csak egyszer szerepeljen!) 29. Milyen termékeket nem vásároltak még átutalással? 58/61

59 Órai feladat Bolt adatbázis 30. Az egriek mennyi pénzt költöttek el összesen? 31. Az egyes termék kategóriákban hány darab termék van? 32. Kinek nincs megadva a lakcíme? 33. Törölje ki Ká Rozi lacímét! Futtassa a 31. parancsot újra! 34. Ki az, aki átutalással fizet, de nincs megadva a lakcíme? 35. Mely termékek kódja végződik nem 2-esre? (Név, kód) 59/61

60 Felhasznált irodalom Kovács László: PL/SQL, elektronikus jegyzet Barabás Péter: Adatbázis rendszerek 2., elektronikus jegyzet Jeffery D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek Kende Mária, Nagy István: ORACLE példatár Don Burleson: Oracle Tips (www.dba-oracle.com) 60/61

61 VÉGE V É G E 61/61

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1. Adatbázis-kezelés 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök Relációs algebra Ellenőrző kérdések 2.o Relációs

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része 7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része Relációs algebra: az operandusok és az eredmények relációk; azaz a relációs algebra műveletei zártak a relációk halmazára Műveletei: Egy operandusú Két

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek RELÁCIÓS ALGEBRA A relációs adatbázisokon végzett műveletek matematikai alapjai Halmazműveletek:

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20.

ADATBÁZISOK I. Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. ADATBÁZISOK I. Szerkesztette: Bókay Csongor Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2013. március 20. Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek II. 5. Gy: PLSQL Triggerek B I v: T 2015.03.09 M A N 1/37 Passzív adatbázisok negatívumai Példa: VIR rendszer egyik adatbázis összegyűjti a termelési adatokat, egy másik erre épül

Részletesebben

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos PASzSz Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird Készítette: Dr. Kotsis Domokos Az SQLdb fülön IBConnection Kapcsolat A Data Access fülön Az SQLdb fülön... Select 1. Az SQLQuery lezárása. (Active := false,

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok B I v: T 2014.02.15 M A N 1/106 Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák)

Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Relációs algebrai lekérdezések átírása SQL SELECT-re (példák) Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.Termékek

Részletesebben

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1 Sorváltozók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Illyés László 2014 Bevezető: Ez az írott anyag azt a jegyzetet szeretné helyettesíteni, amelyik a Kolozsvári Sapientia Csíkszeredai Közgazdasági-

Részletesebben

Adatok szűrése, rendezése

Adatok szűrése, rendezése Adatok szűrése, rendezése Célkitűzések Szűrést kifejező lekérdezések végrehajtása A lekérdezés eredményének rendezése &változó használata isql*plus-ban futási időben megadható feltételek céljából A lista

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

LBRA6i integrált rendszer

LBRA6i integrált rendszer LBRA6i integrált rendszer LIBRA 6i logolás és a log megtekintése Készítette: Libra Szoftver Zrt. Létrehozás dátuma: 2005.12.15. Utolsó módosítás: 2014.10.30. Referencia szám: LIBRA6i_UZEM_V_1.5 Verzió:

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 4 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Relációs algebra alapja a konkrét lekérdez nyelveknek ő egy speciális algebra, egy halmazorientált nyelv, amely a lekérdezéseket

Részletesebben

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László Adatbázis rendszerek I ciós adatmodell műveleti rész ( ) ME- GEIAL Dr. Kovács LászlL szló ciós adatmodell strukturális részr tárol rolási struktúra ra séma R(m1,m2, ) adatmodell integritási részr ért rték

Részletesebben

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok.

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. Adatbázis I. 11. előadás Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. 1 1. Kulcsok az SQL-ben 2. Hivatkozási épség és idegen kulcsok 3. Attribútum értékre vonatk. megszorítások

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Relációs adatmodell műveleti rész (relációs algebra) ME- GEIAL Dr. Kovács László Relációs adatmodell strukturális rész tárolási struktúra séma R(m1,m2, ) adatmodell integritási rész

Részletesebben

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések Lekérdezés létrehozása: A Varázslóval: Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések 1. Lekérdezés sáv Lekérdezés varázsló 2. Tábla (vagy lekérdezés) kiválasztása. 3. Szükséges mezők átvitele a kijelölt

Részletesebben

Adatbázis rendszerek tervezése

Adatbázis rendszerek tervezése Sapientia - Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Csíkszereda Adatbázis rendszerek tervezése A Ditrói Önkormányzat könyvvitele Varga Orsolya Könyvelés és gazdálkodási informatika II. év 2014.04.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az SQL lekérdeznyelv

Az SQL lekérdeznyelv Az SQL lekérdeznyelv A legtöbb relációs ABKR az adatbázist az SQL-nek (Structured Query Language) nevezett lekérdeznyelv segítségével kérdezi le és módosítja. Az SQL központi magja ekvivalens a relációs

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql. Adatbáziskezelés - SQL Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.com Miért fontos az adatbáziskezelés a kontrollernek? Bonyolultabb kapcsolatú

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 14. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR BUJDOSÓ GYÖNGYI Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR Tartalomjegyzék I. Adatbázisok... 3 II. Adatdefiníciós nyelv...6 1. Adattípusok...7

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Bódy Bence Az SQL egy újabb példán keresztül

Bódy Bence Az SQL egy újabb példán keresztül Bódy Bence Az SQL egy újabb példán keresztül Ez az oktatási anyag elektronikus formában, változtatások nélkül, oktatási célra szabadon felhasználható a szerző és a forrás megjelölésével. Minden más célú

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (2) Adat (1) Objektum 1. Adatmodell A valós világ

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás:

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: 0. Egyes érdekesebb lekérdezésekről 1. NULL értékek használata alkérdésekben 2. Számlanyilvántartási

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Kovács LászlL szló Az SQL nyelv speciális elemei SQL szabványok Több bb-lépcs pcsős s folyamat a fejlődése alap DDL, DML, DQL, tranzakció,index 1986: ANSI SQL 1987: ISO SQL 1989:

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

SQLServer. DB Recovery modes

SQLServer. DB Recovery modes SQLServer 13. téma Szöveges állományok kezelése XML DB Recovery modes A DML műveletek hatékonyságának fontos eleme a naplózás módozata: - FULL Recovery mode: minden elemi művelet naplózódik költséges,

Részletesebben

2. Az adatbázis-kezelés alapjai

2. Az adatbázis-kezelés alapjai 2, Az adatbázis-kezelés alapjai 21 2. Az adatbázis-kezelés alapjai 2.1. Az adatbázis 2.1.1. Egy kis történelem Az élet számos területén találhatunk olyan gyűjteményeket, amelyek bizonyos szempontok szerint

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Második előadás

Adatbázis-kezelés. Második előadás Adatbázis-kezelés Második előadás 19 Adatmodell Modell: a valóság olyan matematikai vagy tárgyi leképezése, ami a modellalkotó számára fontos tulajdonságokban egyezést utat a valósággal. Adatmodell: az

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET

ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET Szerkesztette: Balogh Tamás 2013. március 31. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne

Részletesebben

Adatbázisok biztonsága

Adatbázisok biztonsága Adatbázisok biztonsága 13 1 Célkitőzések 1. Titoktartás (Secrecy): olyan felhasználó, akinek nincs joga, ne férjen hozzá az információkhoz. pl. egy diák ne láthassa más diák kreditjeit. 2. Sértetlenség

Részletesebben

Adatbázisok I A relációs algebra

Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra Relációs algebra Az adatmodell műveleti része definiálja a rendelkezésre álló operátorokat. Műveletek típusai: -adat definiáló(ddl) Data DefinitionLanguage -adatkezelő(dml)

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 4. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: Adatlekérdezés Tábla létrehozása,

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 11. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok

Részletesebben

SQL feladatok megoldasa

SQL feladatok megoldasa SQL feladatok megoldasa 2005 1. Listázza ki a piros cikkeket forgalmazó szolgáltatókat! SELECT sname FROM SUPPLIERS s, CATALOG c, PARTS p WHERE s.sid=c.sid and c.pid=p.pid and p.color= piros ; 1 Egyesult

Részletesebben

(Cikksorozat a www.sulinet.hu portálról. Átszerkesztette és kiegészítette: Szentendrey Péter) TARTALOM

(Cikksorozat a www.sulinet.hu portálról. Átszerkesztette és kiegészítette: Szentendrey Péter) TARTALOM Abonyi-Tóth Andor: ADATBÁZISKEZELÉS SQL NYELVEN (Cikksorozat a www.sulinet.hu portálról. Átszerkesztette és kiegészítette: Szentendrey Péter) TARTALOM Bevezetı... 1 Ismerkedés az SQL-el... 1 Az SQL utasítások

Részletesebben

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

INFORMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 1121 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok

Részletesebben

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék MySQL Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék Távközlés-informatika szakirány Protokollok és Szoftverek I. Zsiga Bálint Kovács Ákos Az relációs adatbázis-kezelő rendszerekről Kis

Részletesebben

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg.

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg. 1. A feladat szövegéből kiderül, hogy a teljes adatbázisból a feltétel szerint szűkíteni akarunk, vagyis az alapértelmezett Választó lekérdezést kell használni. Szintén a feladat szövegéből látszik, hogy

Részletesebben

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére.

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Mveletek a relációs modellben A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Megfogalmaz egy kérést, amelyben leírja, milyen adatokra van szüksége,

Részletesebben

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László Adatbázisok MSc 7. téma Objektum-orientált szemantikus modellek, ORDBMS struktúra Relációs modell korlátai IFO modell: ember dolgozo lakcim név szint fizetés nyelv postai telefon relációs modell: dolgozo

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben 1.0 Bevezetés. A relációs adatmodell. 1.1 Relációs algebra 1.2 Műveletek a relációs

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV, SZOFTVER, IRODALOM Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 4. gyakorlat

ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 4. gyakorlat ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 4. gyakorlat Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele a minimum elégséges érdemjegynek!

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Blahota István. SQLite alapok

Blahota István. SQLite alapok Blahota István SQLite alapok oktatási segédanyaghoz tartozó gyakorlatok Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak Adatbázis-kezelés alapfogalmak Témakörök Alapfogalmak Adatmodellek Relációalgebra Normalizálás VÉGE Adatbázis-kezelő rendszer Database Management System - DBMS Integrált programcsomag, melynek funkciói:

Részletesebben

Az ER modell ÁBRÁZOLÁS. többértékű. gyenge egyedtípus. tulajdonság típus. származtatott. kapcsolat típus. tulajdonság típus

Az ER modell ÁBRÁZOLÁS. többértékű. gyenge egyedtípus. tulajdonság típus. származtatott. kapcsolat típus. tulajdonság típus Az ER modell Az ER modell komponensei (típus + előfordulás) 1. Egyed 2. Tulajdonság (Attribútum) egyértékű többértékű egyszerű összetett forrás származtatott kulcs attribútum (gyenge egyed) 3. Kapcsolat

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.02.22 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.02.22 M A N Adatbázis Rendszerek II. 2. Gy: PLSQL 1. B I v: T 2015.02.22 M A N 1/75 A PL/SQL alapjai A PL/SQL alapjai Változók DBMS_OUTPUT Vezérlési szerkezetek Tömbök Tárolt rutinok kezelése 2/75 Tárolt eljárások

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. rész A MySQL és a relációs adatbázisok 1. lecke Néhány szó a MySQL-rõl A relációs adatbázis fogalma.................................... 4 Egy gyakorlati példa relációs adatbázisra.......................

Részletesebben

Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése

Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése Nádasiné Rákossy Gabriella Adatbázis-kezelés - Lekérdezések, jelentések készítése A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Excel 2010 függvények

Excel 2010 függvények Molnár Mátyás Excel 2010 függvények Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék FÜGGVÉNYHASZNÁLAT ALAPJAI 1 FÜGGVÉNYEK BEVITELE 1 HIBAÉRTÉKEK KEZELÉSE 4 A VARÁZSLATOS AUTOSZUM GOMB 6 SZÁMÍTÁSOK A REJTETT

Részletesebben

INFORMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT. Pontozási és javítási útmutató

INFORMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT. Pontozási és javítási útmutató PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május INFORMATIKA KÖZÉPSZINT Pontozási és javítási útmutató A feladatok pontozását a mellékelt pontozási és javítási útmutatók alapján lehet elvégezni. A feladatokban szereplő részpontok

Részletesebben

XML adatkezelés. 11. témakör. Az XQuery nyelv alapjai. XQuery. XQuery célja egy imperatív lekérdező nyelv biztosítása. XQuery.

XML adatkezelés. 11. témakör. Az XQuery nyelv alapjai. XQuery. XQuery célja egy imperatív lekérdező nyelv biztosítása. XQuery. XML adatkezelés 11. témakör Az nyelv alapjai ME GEIAL dr Kovács Lászl szló célja egy imperatív lekérdező nyelv biztosítása SQL XPath XSLT (nem XML) XDM Forrás XML processzor Eredmény XML 1 jellemzői --

Részletesebben

Adatbázisok webalkalmazásokban

Adatbázisok webalkalmazásokban Sapientia - EMTE, Pannon Forrás,,Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát-medencei hálózatban 2010 A JDBC API A Data Access Object tervezési minta Adatforrás - DataSource JDBC architektúra A JDBC API java.sql

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva

Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva by A feladat bemutatása...1 Táblák létrehozása...1 Táblák feltöltése...2 Adatbáziskezelés php-ben...5 Csatlakozás az MySQL szerverhez

Részletesebben

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások Kurzorok Adattábla soronkénti feldolgozására szolgál A memóriában egy munkaterületen tárolódik a kurzorhoz tartozó tábla A kurzor az eredményhalmazban

Részletesebben