B I T M A N B I v: T M A N

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N"

Átírás

1 Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T M A N 1/61

2 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61

3 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL nyelvben egyetlen parancs, a SELECT parancs szolgál az adatok lekérdezésére Alkalmas a relációs algebra minden műveletének a leképzésére Feladata: Egy vagy több adattáblából egy eredménytábla előállítása, amely a képernyőn listázásra kerül, vagy más módon használható fel. SELECT [DISTINCT] oszloplista FROM táblanévlista [WHERE feltétel]; DISTINCT: Az eredménytáblában az ismétlődő rekordokból csak egy jelenik meg. 3/61

4 Projekció (vetítés) Projekció: csak a kijelölt mezők jelennek meg az eredmény relációban. Jele: mezőlista (r) Megvalósítása: SELECT mezőnévlista FROM táblanév; Rendszám Típus Szín Kor Ár GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék SELECT Rendszám, Típus FROM autó; SELECT * FROM autó; SELECT Típus, Ár/280 As EuroÁr FROM autó; Típus Opel Nissan Trabant EuroÁr /61

5 Szelekció (kiválasztás) Szelekció: a megadott feltételnek eleget tévő rekordok kerülnek át az eredmény relációba. Jele: felt (r) Megvalósítása: SELECT [DISTINCT] * FROM táblanév WHERE feltétel; SELECT * FROM autó WHERE Kor<10; Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 JED-123 Nissan Ezüst 5 Ár /61

6 Feltételek megfogalmazása Használható operátorok: Relációs operátorok (=,!=, <, >,!<,!>, <>, <=, >=) Algebrai operátorok (+,-,*,/) Logikai operátorok (AND, OR, NOT) Speciális logikai kifejezések: x IS NULL: igaz, ha az x mező értéke NULL. x BETWEEN a AND b: igaz, ha a x b. x IN halmaz: igaz, ha x megegyezik a megadott halmaz egy elemével. x LIKE minta: igaz, ha az x karaktersorozat megfelel a megadott mintának. Helyettesítő karakterek: _ - egy karakter, % - tetszőleges számú karakter 6/61

7 Példák szelekciós feltételekre Ember: Név Cím Szül_Év Kis Géza Eger 1983 Autó: Rendszám Típus Szín Kor GBC-765 Opel Fehér 6 Ár SELECT * FROM Ember WHERE Szül_Év BETWEEN 1975 AND 1980; SELECT * FROM Ember WHERE Cím IS NULL; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE 'B%'; SELECT * FROM Ember WHERE Név LIKE %_Géza%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Szín IN ('piros', 'kék', 'fehér'); SELECT Rendszám,Típus FROM Autó WHERE Ár < AND Szín NOT LIKE '%lila%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '_ER-6%'; SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Rendszám LIKE '%0' or Rendszám LIKE '%2' or Rendszám LIKE '%4' or Rendszám LIKE '%6' or Rendszám LIKE '%8'; 7/61

8 Szelekciós függvények ABS(n): abszolút é'rték Példa: ABS(-15) = 15 LOWER(char): konverzió kisbetűsre. Példa: LOWER('Kovács') = 'kovács' UPPER(char): konverzió nagybetűsre. Példa: UPPER('Kovács') = 'KOVÁCS' INITCAP(char): konverzió nagy kezdőbetűsre. Példa: INITCAP('kovács') = 'Kovács' LTRIM(char): balról szóközök eltávolítása. Példa: LTRIM(' alma ') = 'alma ' RTRIM(char): jobbról szóközök eltávolítása. 8/61 Példa: RTRIM(' alma ') = ' alma'

9 Szelekciós függvények 2. SUBSTR(char, m[, n]): a char string m-edik karakterétől n hosszú részstringet ad vissza. (Ha n nem szerepel, akkor a végéig.) Az első karakter 1-es sorszámú. Példa: SUBSTR('ABCDEFG',2,3) = 'BCD' TO_CHAR(n): konverzió numerikusról vagy dátumról karakteresre. Példa: TO_CHAR(123) = '123' TO_DATE(char): konverzió karakteresről dátumra. Példa: TO_DATE('15-JAN-06') TO_NUMBER(char): konverzió karakteresről numerikusra. Példa: TO_NUMBER('123') = 123 SQRT(kifejezés): Négyzetgyök, numerikus kifejezésre vonatkozik. Példa: SQRT(16) = 4 9/61

10 Rendezés a lekérdezésben Nem szerepel az eredeti modellben, ugyanis az halmazorientált, ahol nem értelmeztük a rendezettséget. A gyakorlatban adatainkat listákban tároljuk, ahol rendszerint valamilyen rendezettséget valósítunk meg (akár több szempont szerint is). SELECT... FROM... [WHERE...] ORDER BY oszlopnév [DESC], oszlopnév [DESC],...; ASC (ascending) : növekvő sorrend - alapértelmezés DESC (descending) : csökkenő sorrend Alapértelmezésben növekvő, ha fordítva akarjuk akkor DESC! SELECT * FROM autó ORDER BY Típus, Ár DESC; 10/61

11 Aggregáció a lekérdezésben Aggregáció: a reláció rekordjaira összesítő érték(ek)et tartalmazó rekordot ad vissza Aggregációs függvények: SUM(x) - összeg AVG(x) - átlagérték MAX(x) legnagyobb érték MIN(x) legkisebb érték COUNT(x) elemek száma x: numerikus mező vagy kifejezés értéke *: minden rekordot érint SELECT avg(ár) FROM Autó; SELECT count(*) FROM Autó; SELECT count(kor) FROM Autó Where Kor > 10; SELECT Sum(Ár), Avg(Kor) FROM Autó; 11/61

12 Csoportképzés a lekérdezésben SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista; Az egyes csoportba azok a rekordok kerülnek, melyeknél oszloplista értéke azonos. Az eredménytáblában egy csoportból egy rekord jelenik meg Az összesítő függvények csoportonként hajtódnak végre. SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus ORDER BY Típus; SELECT Szín, min(ár), max(ár) FROM Autó GROUP BY Szín; 12/61

13 Csoportok szűrése SELECT... FROM... [WHERE...] GROUP BY oszloplista HAVING feltétel; A csoportképzés után a kapott eredményreláció szűkítése bizonyos rekordokra. A WHERE szelekciós opció nem alkalmazható, mert az az alapreláció rekordjain értelmezett szelekcióra vonatkozik! SELECT Típus, avg(ár) FROM Autó GROUP BY Típus HAVING avg(ár) > ; SELECT Típus, count(*) FROM Autó WHERE Szín='Piros' GROUP BY Típus HAVING count(*) > 3 ORDER BY Típus; 13/61

14 Join (szorzat, illesztés) Ha az eredménytábla két (vagy több) táblából akarjuk az adatokat megjeleníteni, akkor a táblák összekapcsolására a JOIN parancsot kell használni. SQL-ben a következő típusokat alkalmazhatjuk: Alap join (teljes illesztés), Szelekciós join, Outer join, Self join (tábla összekapcsolása önmagával). 14/61

15 Alap join (teljes illesztés) SELECT mezőlista FROM táblanév1, táblanév2; Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím GBC-765 Opel Fehér Kis Géza Eger JED-123 Nissan Ezüst Jó Éva Miskolc Telefon SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember; Név Típus Ár Kis Géza Opel Jó Éva Opel Kis Géza Nissan Jó Éva Nissan /61

16 Szelekciós join 1. változat SELECT mezőlista FROM tábla1, tábla2 WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel nem válik szét! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó,Ember Where Tulaj=Ekód; Név Típus Ár Kis Géza Opel Kék Béla 16/61 Trabant 25000

17 Szelekciós join 2. változat SELECT mezőlista FROM tábla1 INNER JOIN tábla2 ON join_feltétel WHERE feltétel; A szelekciós feltétel és a join feltétel külön-külön megadható! Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név,Típus,Ár FROM Autó INNER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Ár > ; Név Típus Ár Kis Géza 17/61 Opel

18 Outer join (külső illesztés) SELECT FROM tábla1 [LEFT RIGHT FULL] OUTER JOIN tábla2 ON join_feltétel [WHERE feltétel] ; Az illeszkedő pár nélküli rekordok is bekerülnek az eredménybe. Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Rendszám,Név FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Where Cím='Ózd'; 18/61 Rendszám AKT-392 Név Kék Béla Bő Jenő RIGHT: A jobb oldali táblából jönnek a pár nélküli rekordok is, üres értékkel kiegészítve.

19 Outer join (külső illesztés) Példa Hány darab autója van az egyes embereknek? Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd SELECT Név, count(tulaj) As Darab FROM Autó RIGHT OUTER JOIN Ember ON Tulaj=Ekód Group By Név; 19/61 Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Darab

20 Self join önillesztés :-) SELECT FROM tábla t1, tábla t2 [WHERE feltétel] ; A tábla kétszer szerepel, különböző álnevekkel. Autó: Rendszám Típus Kor Ár Tulaj GBC-765 Opel 5 JED-123 Nissan 8 HGZ-392 Nissan LOG-416 Opel Azon autók rendszáma, melyek idősebbek, mégis drágábbak saját típustársuknál: SELECT a1.rendszám FROM Autó a1, Autó a2 WHERE a1.típus=a2.típus AND a1.kor>a2.kor AND a1.ár>a2.ár); Rendszám JED-123 LOG /61

21 Halmazműveletek Unió: SELECT UNION [ALL] SELECT ; Metszet: SELECT INTERSECT SELECT ; Különbség: SELECT MINUS SELECT ; Csak azonos szerkezetű táblák esetén alkalmazhatók! Rendszám Típus Szín GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék Ár Tulaj LOG-416 Volvó Kék Ekód Név Cím 114 Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Telefon Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk: SELECT név FROM ember MINUS SELECT név FROM ember WHERE Ekód IN (SELECT Tulaj FROM autó); 21/61 Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Bő Jenő Név Kis Géza Jó Éva Kék Béla Név Bő Jenő

22 AL-SELECT Az SQL támogatja azt a lehetőséget, hogy a szelekciós feltételben nemcsak létező, letárolt adatelemekre hivatkozzunk, hanem számított kifejezéseket is alkalmazhassunk. A számítást egy másik SELECT utasítással tudjuk megadni. Tehát az egyik lekérdezés szelekciós feltételében hivatkozunk egy másik lekérdezés eredményére. Az al-lekérdezést mindig zárójelben kell megadni, hogy elemei elkülönüljenek. Formailag megegyezik a normál SELECT utasítással (kivétel:al-select-ben nem lehet rendezni) 22/61

23 Az AL-SELECT operátorai Az al-lekérdezés eredményétől függően különböző operátorokat kapcsolhatunk az AL-SELECT-hez: Ha az eredmény egy rekord: skalár operátorok (relációs operátorok) használhatók. Ha az eredmény több rekord: halmazoperátorok (IN, ANY, ALL, EXISTS) használhatók. SELECT FROM WHERE mező IN (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ANY (al-select); SELECT FROM WHERE mező θ ALL (al-select); SELECT FROM WHERE EXISTS (al-select); θ: tetszőleges relációs operátor 23/61

24 Az AL-SELECT operátorai 2. ANY: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha egyet talál, akkor igazzal tér vissza ALL: a halmaz minden eleméhez hasonlít, ha akár egyre nem teljesül, akkor hamisat ad vissza EXISTS: az eredményhalmaz üres-e (ha üres, akkor hamissal tér vissza) 24/61

25 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Piros JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Az egri tulajdonosok autóinak árát növeljük meg 20%-al: 25/61 UPDATE Autó SET Ár=Ár*1.2 WHERE Tulaj IN (SELECT Ekód FROM Ember WHERE Cím='Eger'); Töröljük azokat az embereket, akiknek több mint 2 autójuk van: DELETE FROM Ember WHERE Ekód IN (SELECT Ekód, count(*) FROM Ember, Autó WHERE Ekód=Tulaj GROUP BY Ekód HAVING count(*) > 2);

26 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Bármely piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: 26/61 SELECT Rendszám FROM Autó WHERE Ár < ANY (SELECT Ár FROM Autó WHERE Szin='piros'); Minden piros autó áránál olcsóbb autók rendszámai: SELECT rsz FROM autó WHERE ár < ALL (SELECT ár FROM autó WHERE szin= piros ); Rendszám GBC-765 JED-123 AKT-392 Rendszám AKT-392

27 Példák AL-SELECT-re Autó: Ember: Rendszám Típus Szín Ár Tulaj Ekód Név Cím Telefon GBC-765 Opel Fehér JED-123 Nissan Ezüst AKT-392 Trabant Kék LOG-416 Volvo Piros Kis Géza Eger 178 Jó Éva Miskolc 102 Kék Béla Ózd Bő Jenő Ózd Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (1. változat): SELECT Név FROM Ember WHERE Ekód NOT IN (SELECT Tulaj FROM Autó); Azok az emberek, akiknek nincs autójuk (2. változat): SELECT E.Név FROM Ember E WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Autó A WHERE A.Tulaj=E.Ekód); 27/61

28 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 28/61

29 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló Kód Név Vásárlás VID Név Termék Vásárló Ár Leírás Dátum Darab Lakcím FizMód Termék Vásárló Kód C5 Név C25 Ár N6 Leírás C25 Név C25 Lakcím C40 FizMód C15 VID C5 Vásárlás Kód C5 Dátum D Darab N6 Azon C5 29/61

30 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 2. Termék Vásárló Kód C5 Név C25 Ár N6 Leírás C25 Név C25 Lakcím C40 FizMód C15 VID C5 Vásárlás Kód C5 Dátum D Darab N6 Azon C5 Séma leírás: Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] 30/61

31 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 3. 31/61 Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] create table termék( kód char(5) NOT NULL PRIMARY KEY, név char(25), ár number(6), leiras char(25)); create table vásárló( VID char(5) NOT NULL PRIMARY KEY, név char(25), lakcím char(40), fizmód char(15)); create table vásárlás( kód char(5) REFERENCES termék NOT NULL, dátum date, darab number(6), azon char(5) REFERENCES vásárló NOT NULL );

32 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 4. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] Alter table vásárló modify lakcím char(50); Alter table vásárló add szülidő date; Nem lehet mező szélességét csökkenteni, és mezőt törölni! Megoldás: Új tábla létrehozása a megfelelő mezőszerkezettel, ezután az adatok átmásolása ebbe a táblába, és az eredeti tábla törlése! Drop table vásárlás; Drop table vásárló; Drop table termék; 32/61 Nem lehet olyan táblát törölni, amelyre más tábla hivatkozik! Fordított sorrend törléskor, mint létrehozáskor!

33 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 5. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] insert into termék Values ('A0123','Sál',1500,'Női-férfi termék'); insert into termek Values (kód,név,ár) Values('A0123','Sál',1500); insert into termek Values ('A0123','Sál',1500,NULL); insert into termék Values ('A0123','Sál',NULL,'Női-férfi termék'); UPDATE termék SET ár=ár*1.1; UPDATE termék SET ár=1200 WHERE kód LIKE 'A%'; Delete from termék; Delete from termék where kód LIKE 'A%'; 33/61

34 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 6. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT név, ár FROM termék; SELECT név, ár FROM termék ORDER BY név; SELECT név, ár FROM termék ORDER BY ár DESC; SELECT név, ár FROM termék WHERE leírás LIKE '%női%'; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya'; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód= 'bankkártya' OR fizmód= 'utánvét' ; SELECT név, lakcím FROM vásárló WHERE fizmód IN ('bankkártya', 'utánvét'); 34/61

35 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 7. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT név, ár FROM termék WHERE ár BETWEEN 200 AND 500; SELECT név FROM termék WHERE leírás IS NULL; SELECT név, darab FROM termék,vásárlás 35/61 WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND darab>5; SELECT termék.név, vásárló.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon; SELECT termék.név, darab, dátum FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND vásárló.név= 'Kovács Béla';

36 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 8. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT vásárló.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND fizmód= 'bankkártya' AND termék.név LIKE '%sál%'; SELECT vásárló.név, dátum FROM vásárlás,vásárló WHERE vásárló.vid=vásárlás.azon AND darab > 3; SELECT vásárló.név, termék.név FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND dátum = ' '; 36/61

37 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 9. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT count(*) FROM termék; SELECT max(ár) FROM termék; SELECT avg(ár) FROM termék; SELECT szum(ár*darab) FROM termék,vásárlás WHERE termék.kód=vásárlás.kód; 37/61

38 Gyakorló feladat: Termék-Vásárlás-Vásárló 10. Termék [ Kód, Név, Ár, Leírás ] Vásárló [ Név, Lakcím, FizMód, VID ] Vásárlás [ Kód (Termék), Dátum, Darab, Azon (Vásárló) ] SELECT szum(ár*darab) FROM termék,vásárlás,vásárló WHERE termék.kód=vásárlás.kód AND vásárló.vid=vásárlás.azon AND vásárló.név= 'Kovács Béla'; SELECT vásárló.név, szum(ár*darab) FROM vásárlás,vásárló WHERE vásárló.vid=vásárlás.azon AND fizmód= 'utánvét' GROUP BY vásárló.név; 38/61

39 Gyakorló feladatok Termék-Vásárlás-Vásárló Oktató-Tantárgy-Hallgató 39/61

40 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató Tantárgy Tkód Cím C4 C20 Kredit N1 Oktató C6 Oktató Okód C6 Név C30 Tanszék C20 Fizetés N7 Kapcsoló Tkód Hkód C4 C6 Tanév/félév C20 Vizsga Tkód Hkód C4 C6 Dátum D Jegy N1 Hallgató Hkód Név C6 C30 Város C20 Utca C20 Hsz C5 SzülD D 40/61

41 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 2. Hozzuk létre a táblákat: A táblák létrehozásának sorrendje lényeges: először azokat kell létrehozni amikre később hivatkozunk, azután a hivatkozó táblákat. Oktató Okód C6 Név C20 Tanszék C25 Fizetés N7 CREATE TABLE oktató( okód char(6) PRIMARY KEY, név char(20) NOT NULL, tanszék char(25), fizetés number(7) CHECK (fizetes>=100000)); 41/61

42 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 3. Tantárgy Tkód Cím C4 C20 Kredit N1 Oktató C6 Hallgató Hkód Név C6 C30 Város C20 Utca C20 Hsz C5 SzülD D CREATE TABLE tantárgy ( tkód char(4) PRIMARY KEY, cím char(20) NOT NULL, kredit number(1) CHECK(kredit IN(2,3,4,5,6)), oktató REFERENCES oktató NOT NULL); CREATE TABLE hallgató( hkód char(6) PRIMARY KEY, név char(30) NOT NULL, város char(20), utca char(20), hsz char(5), szüld date); 42/61

43 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 4. Kapcsoló Tkód Hkód C4 C6 Tanév/félév C20 Vizsga Tkód Hkód C4 C6 Dátum D Jegy N1 CREATE TABLE kapcsoló( tkód char(4) REFERENCES tantárgy, hkód char(6) REFERENCES hallgató, tanév/félév char(20), PRIMARY KEY (tkód, hkód)); Ha a Vizsga táblát nem implementáljuk, akkor a Kapcsoló táblában nem szükséges az elsődleges kulcs kijelölése. CREATE TABLE vizsga ( tkód char(4), hkód char(6), dátum date, jegy number(1), FOREIGN KEY (tkód, hkód) REFERENCES kapcsoló); 43/61

44 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 5. Bővítsük az Oktató táblát egy Beosztás mezővel: ALTER TABLE oktató ADD (beosztás char(20)); Töröljük a táblákat: A táblák törlésének sorrendje lényeges: először a hivatkozó táblákat kell törölni, és csak azután lehet azokat, amelyekre van hivatkozás. DROP TABLE vizsga; DROP TABLE kapcsoló; DROP TABLE hallgató; DROP TABLE tantárgy; DROP TABLE oktató; 44/61

45 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 6. Oktató Okód C6 Név C20 Tanszék C25 Fizetés N7 Beosztás C20 Not Null > Vigyünk fel két új Oktató rekordot a megadott integritási feltételek betartásával (ügyeljünk a mezők sorrendjére, számára és típusára): INSERT INTO oktató VALUES ('I4IUF2', 'Kiss Tamás', 'Matematika', ,'tanársegéd'); INSERT INTO oktató VALUES ('AB2312', 'Nagy Ferenc', 'Informatika', ,NULL); 45/61

46 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 7. 46/61 Oktató Okód C6 Primary Név C20 Not Null Tanszék C25 Fizetés N7 > Beosztás C20 I4IUF2 Kiss Tamás Matematika tanársegéd AB2312 Nagy Ferenc Informatika Vigyünk fel Oktató rekordokat, szándékosan figyelmen kívül hagyva az integritási feltételeket: INSERT INTO oktató VALUES ('AB2312', 'Kovács Zoltán', 'Fizika', ,NULL); Hiba: az elsődleges kulcs már létezik, egyediség sérül INSERT INTO oktató VALUES ('GFO123', NULL, 'Informatika', ,NULL); Hiba: a név mező nem maradhat üres (Az idegen kulcs mező sem!)

47 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 8. Oktató Okód C6 Primary Név C20 Not Null Tanszék C25 Fizetés N7 > Beosztás C20 I4IUF2 Kiss Tamás Matematika tanársegéd AB2312 Nagy Ferenc Informatika Vigyünk fel Oktató és Tantárgy rekordokat, szándékosan figyelmen kívül hagyva az integritási feltételeket: INSERT INTO oktató VALUES ('EXE234', 'Tóth László', 'Informatika', 80000,NULL); Hiba: a fizetés mezőértéke nem megfelelő INSERT INTO tantárgy VALUES ('GEIAL222','Adatbázis_1',5,'111111'); 47/61 Hiba: a hivatkozott oktató nem létezik

48 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 9. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] 48/61 Növeljük a tanársegédek fizetését 10%-kal: UPDATE Oktató SET Fizetés=Fizetés*1.1 WHERE Beosztás='tanársegéd'; Növeljük eggyel minden tárgy kreditjét: UPDATE Tantárgy SET Kredit=Kredit+1; Töröljük az Informatika tanszéken dolgozókat: DELETE FROM Oktató WHERE Tanszék='Informatika';

49 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 10. Adjunk olvasási jogot az Oktató táblára mindenkinek: GRANT SELECT ON oktató TO PUBLIC; Adjunk beszúrási jogot az Oktató táblára Péter felhasználónak úgy, hogy továbbadhassa azt: GRANT INSERT ON oktató TO Péter WITH GRANT OPTION; Vonjunk vissza minden jogot az Oktató táblára vonatkozóan Pétertől: REVOKE ALL ON oktató FROM Péter; Adjunk törlési és módosítási jogot az Oktató táblára Tamásnak: GRANT DELETE,UPDATE ON oktató TO Tamás; 49/61

50 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 11. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Oktatók neve névsorrendben: SELECT név FROM oktató ORDER BY név; Az Informatika tanszéken oktatók neve: SELECT név FROM oktató WHERE tanszék='informatika'; Az 5 kreditnél többet érő tárgyak kódja és címe: SELECT tkód, cím FROM tantárgy WHERE kredit>5; Oktatók minden adata, fizetésük csökkenő sorrendjében: SELECT * FROM oktató ORDER BY fizetés DESC; 50/61

51 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 12. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Oktatók neve és tárgyaik címe, név és cím szerint sorrendben: SELECT név, cím FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató ORDER BY név, cím; Az Informatika tanszéken oktatók neve és tárgyaik címe: SELECT név, cím FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató AND tanszék='informatika'; Az Informatika tanszéken oktatott, 5 kreditnél többet érő tárgyak kódja: SELECT tkód FROM tantárgy INNER JOIN oktató ON oktató=okód WHERE kredit>5 AND tanszék LIKE 'Inf%'; 51/61

52 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 13. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Tanszékek listája ismétlődés nélkül: SELECT DISTINCT tanszék FROM oktató; Minden oktató neve és tárgyaik címe: SELECT név, cím FROM oktató LEFT OUTER JOIN tantárgy ON okód=oktató; Azok az oktatók, akiknek nincs 5 kreditnél többet érőtárgya: SELECT Név FROM oktató WHERE okód NOT IN (SELECT oktató FROM tantárgy WHERE kredit>5); 52/61

53 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 14. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] A 150 és 220 ezer Ft között kereső oktatók neve, fizetése: SELECT Név, Fizetés FROM oktató WHERE fizetés BETWEEN AND ; SELECT Név, Fizetés FROM oktató WHERE fizetés >= AND fizetés <= ; Az átlagos kreditpontszám: SELECT avg(kredit) FROM tantárgy; Az Informatika tanszéken oktatók létszáma: SELECT count(*) FROM oktató WHERE tanszék LIKE 'Inf%'; 53/61

54 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 15. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] A legnagyobb kreditpontszámú tárgyak címe: SELECT cím FROM tantárgy WHERE kredit = (SELECT max(kredit) FROM tantárgy); Az átlagnál alacsonyabb kreditpontú tárgyak címe és oktatóik neve: SELECT cím,név FROM tantárgy, oktató WHERE oktató=okód AND kredit < (SELECT avg(kredit) FROM tantárgy); Tanszékenként az oktatók létszáma, létszám szerint csökkenő sorrendbe rendezve: SELECT tanszék, count(*) FROM oktató GROUP BY tanszék ORDER BY count(*) DESC; 54/61

55 Gyakorló feladat: Oktató-Tantárgy-Hallgató 16. Oktató[ Okód, Név, Tanszék, Fizetés, Beosztás ] Tantárgy [ Tkód, Cím, Kredit, Oktató(Oktató) ] Hallgató [ Hkód, Név, Város, Utca, Hsz, SzülD ] Kapcsoló [ Tkód(Tantárgy), Hkód, Tanév/félév ] Vizsga [ Tkód(Kapcsoló), Hkód(Kapcsoló), Dátum, Jegy ] Azon oktatók, akiknek 2-nél több tárgyuk van: SELECT * FROM oktató WHERE okód IN (SELECT okód, count(*) FROM oktató, tantárgy WHERE okód=oktató GROUP BY okód HAVING count(*)>2); Saját tanszékükre jellemző átlagnál kevesebbet kereső oktatók neve: SELECT o1.név FROM oktató o1 WHERE o1.fizetés < (SELECT avg(o2.fizetés) FROM oktató o2 WHERE o1.tanszék=o2.tanszék); 55/61

56 Órai feladat Bolt adatbázis A bolt adatbázisban oldja meg a következő feladatokat: 1. Írassa ki a kategóriák minden adatát. 2. Írassa ki a ruha kategóriájú termékek nevét, árát. 3. Írassa ki a 200 Ft-nál olcsóbb termékek nevét, árát. 4. Írassa ki a 4000 Ft-nál drágább, de Ft-nál olcsóbb termékek nevét, árát. 5. Írassa ki Korcs Éva vásárlásait (időpont, termék neve, darabszáma) 6. Kik vásároltak készpénzért? Elég a nevük. 7. Hány féle pia kategóriájú termék van? 8. Összesen hány darab pia kategóriájú terméket adtak már el? 56/61

57 Órai feladat Bolt adatbázis 9. Írassa ki az egri vásárlók nevét, címét. 10. Írassa ki a nem egri vásárlók nevét, címét. 11. Írassa ki a bankkártyával fizető egriek nevét. 12. Ki vásárolt puskát? 13. Írassa ki a sört vagy bort vásárlók nevét? 14. Benzinből ki, mikor, mennyit vásárolt? 15. Összesen mennyi volt a bevétel benzinből? 16. Ki, mikor, milyen nőt vásárolt? 17. Ki, mikor vásárolt mackót, és milyet (alsó, póló v. felső)? 18. Hány darab mackó (alsó, póló v. felső) fogyott összesen? 19. Összesen mennyi volt az utánvétes bevétel? 20. Ki, melyik településen lakik? 57/61

58 Órai feladat Bolt adatbázis 21. Melyik településen hányan laknak? 22. Melyek az s-betűre végződő leírású termékek? (Név, leírás) 23. Hány darab termék nevében van c-betű? 24. Mely termékek kódja végződik 2-esre? (Név, kód) 25. A nem kaja kategóriájú termékek közül melyek olcsóbbak 1000 Ft-nál? (Név, ár) 26. A Béla keresztnevű ember milyen egyéb kategóriájú terméket vásárolt? (Termék neve) 27. Összesen hány darab csipszet vásároltak már? (a meglévő adatok alapján) 28. Milyen termékeket vásároltak már átutalással? (Név, de egy név csak egyszer szerepeljen!) 29. Milyen termékeket nem vásároltak még átutalással? 58/61

59 Órai feladat Bolt adatbázis 30. Az egriek mennyi pénzt költöttek el összesen? 31. Az egyes termék kategóriákban hány darab termék van? 32. Kinek nincs megadva a lakcíme? 33. Törölje ki Ká Rozi lacímét! Futtassa a 31. parancsot újra! 34. Ki az, aki átutalással fizet, de nincs megadva a lakcíme? 35. Mely termékek kódja végződik nem 2-esre? (Név, kód) 59/61

60 Felhasznált irodalom Kovács László: PL/SQL, elektronikus jegyzet Barabás Péter: Adatbázis rendszerek 2., elektronikus jegyzet Jeffery D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek Kende Mária, Nagy István: ORACLE példatár Don Burleson: Oracle Tips (www.dba-oracle.com) 60/61

61 VÉGE V É G E 61/61

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Várhelyi András Adatbázis készítésének alapjai A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma: 1618-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql. Adatbáziskezelés - SQL Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.com Miért fontos az adatbáziskezelés a kontrollernek? Bonyolultabb kapcsolatú

Részletesebben

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék:

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK...1 2. SELECT LEKÉRDEZŐ UTASÍTÁS...3 2.1. EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉSEK...3 2.2. AZ EREDMÉNYSOROK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Adatbázis-kezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A Microsoft Access adatbáziskezelő rendszer

A Microsoft Access adatbáziskezelő rendszer A Microsoft Access adatbáziskezelő rendszer Klárné Barta Éva MS Access 2007 A Microsoft cég által kidolgozott SQL alapú relációs adatbáziskezelő rendszer a Microsoft Jet database engine. Az adatbázismotor

Részletesebben

Blahota István. SQLite alapok

Blahota István. SQLite alapok Blahota István SQLite alapok oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS ADATBÁZIS-KEZELÉS Tartalomjegyzék 1) TÉTEL Az adatbázis-kezelés alapfogalmai...1 a) Az adatbázis fogalma,

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Illyés László 2014 Bevezető: Ez az írott anyag azt a jegyzetet szeretné helyettesíteni, amelyik a Kolozsvári Sapientia Csíkszeredai Közgazdasági-

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. A vizsgaközpont a feladatokban szereplő mező- és objektumneveket a megoldhatóság érdekében másra cserélheti.

ADATBÁZIS-KEZELÉS. A vizsgaközpont a feladatokban szereplő mező- és objektumneveket a megoldhatóság érdekében másra cserélheti. ADATBÁZIS-KEZELÉS AZ ADATBÁZIS-KEZELÉS MODUL TARTALMA A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített adatbázisokat kell használni 1, amelyeket

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA

LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA Készítette: Salamon András 2002. Tartalomjegyzék 1. Indexek 5 1.1. Indexek jellemzői............................ 6 1.1.1. Egyedi indexek......................... 6 1.1.2. Összetett

Részletesebben

Analitikus és egyéb hasznos függvények Oracle 11g alatt

Analitikus és egyéb hasznos függvények Oracle 11g alatt Analitikus és egyéb hasznos függvények Oracle 11g alatt 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Az analitikus függvényekről általánosan... 3 3.1 Az ORDER BY rész... 3 3.2 A PARTITION

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

5. MODUL ADATBÁZIS-KEZELÉS

5. MODUL ADATBÁZIS-KEZELÉS 5. MODUL ADATBÁZIS-KEZELÉS ECDL Adatbázis-kezelés Syllabus 5. alapján 1. FELADAT Nyissa meg az M5-1 adatbázist a megadott helyről! 1. Hozzon létre új adattáblát az alábbi négy mezővel, illetve tulajdonsággal!

Részletesebben

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék Tartalomjegyzék HTML alapok... 3 HTML űrlapok... 9 JavaScript alapok... 12 Apache PHP - MySQL... 16 PHP alapok... 21 Űrlapok feldolgozása PHP-vel... 26 Adatbázis

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán Adatbázis alapjai Készítette: Siki Zoltán 1. Bevezetés 1.1. Adatbázis fogalma 1.2. Történelmi áttekintés 1.3. Adatbáziskezelők szerepe, célja 1.4. Különböző adatbázis modellek 1.4.1. Hierarchikus adatbázis

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

PL/SQL feladatok 8. gyakorlat

PL/SQL feladatok 8. gyakorlat 1. feladat PLSQL feladatok 8. gyakorlat Változóhasználat (I. az SQL*Plus felhasználói változói, II. az SQL*Plus környezeti változói, III. a PLSQL (belsõþ) változói). Az adatok képernyõþre való kiíratása

Részletesebben

Back office. SQL Server 2000 Transact SQL. 2000. 10. / A Microsoft Magyarország szakmagazinja 14. Back office / SQL Server 2000 Transact SQL

Back office. SQL Server 2000 Transact SQL. 2000. 10. / A Microsoft Magyarország szakmagazinja 14. Back office / SQL Server 2000 Transact SQL Back office SQL Server 2000 Transact SQL Back office / SQL Server 2000 Transact SQL Microsoft SQL Server 2000 Transact SQL 1. rész Egyszerû lekérdezések Bevezetés Az SQL Server 2000 a 2000. évi adatbázispiac

Részletesebben

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 1 Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript).

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐSIKOLAI KAR SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANSZÉK WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). Konzulens Dr. Iszáj Ferenc főiskolai tanár Készítette

Részletesebben

Bevezetés az SQL*Plus környezet, és az SQL nyelv használatába

Bevezetés az SQL*Plus környezet, és az SQL nyelv használatába 3. MELLÉKLET Bevezetés az SQL*Plus környezet, és az SQL nyelv használatába Tartalomjegyzék Bevezetés...1 Belépés az SQL*Plus környezetbe...2 Felhasználói táblák lekérdezése...4 Felhasználói katalógus és

Részletesebben

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika emelt szint 0522 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 28. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM gyakorlati vizsga 0522 2 / 15 2006.

Részletesebben

7. Táblázatok összekapcsolása és lekérdezés attribútumok alapján

7. Táblázatok összekapcsolása és lekérdezés attribútumok alapján Geoinformatika a környezetvédelemben 1 7. Táblázatok összekapcsolása és lekérdezés attribútumok alapján Feladatunk az, hogy az megtanuljuk, hogyan lehet a digitalizált adatokhoz külső adatforrásban már

Részletesebben