Adatbázisok I Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés"

Átírás

1 Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság adatorientált leírására alkalmas Komponensei: strukturális rész: a valóságban megtalálható adattípusok és kapcsolataik leírására szolgál műveleti rész: felhasználásával különböző lekérdezési vagy módosítási tevékenységeket végezhetünk integritási rész: az adatbázisban megvalósuló adattípusokra, adatértékekre és kapcsolatokra, valamint az elvégezhető műveletekre ad megszorítást 2 Adatbázisrendszer-specifikus tervezés Adatbázis modellek típusai az adatrendszerre koncentrál adatbázis megtervezése központi probléma (hatékonyság, korrektség) tervezési célok: információk könnyen kezelhető struktúrában tárolása (felhasználók információ-igénye) gyors művelet végrehajtás kis helyfoglalás 3 4 1

2 Adatbázis modellek kialakulásának idődiagramja Adatbázis tervezés főbb lépései igényfelmérés és analízis koncepcionális adatbázismodell elkészítése DBMS rendszer kiválasztása A fogalmi modell átkonvertálása adatbázis adatmodellre A fizikai adatmodell megtervezése Adatbázis implementálás 5 6 Szemantikai adatmodellek Általános jellemzők: magasabb absztrakciós szint objektum orientált grafikus Leggyakoribb elemek: elemi objektum : szín, rendszám komplex objektum : autó, ember Asszociáció : tulajdonosa Típusöröklés : jármű és autó Tartalmazás : autó és motor érték megkötés : életkor > 14 Operátorok : tulajdonos átírás műveleti megkötések : átírásnál adóbefizetés Egyed-kapcsolat modell egyszerűsített szemantikai adatmodell, jele: EK (ER) kidolgozója: Chen(1976) csak strukturális részt és elemi statikus integritási részt tartalmaz Egyszerű grafikus jelölésrendszert alkalmaz nem teljes adatmodell, de egyszerűsége révén elterjedt, és ma is széles körben használatos tervezési segédeszköz a relációs adatbázis tervezéséhez 3 főkomponense van: egyedhalmazok kapcsolatok Attribútumok(tulajdonságok) 7 8 2

3 Egyed elem az EK modellben Egyed: egy objektum típus, egy a külvilág többi részétől egyértelműen megkülönböztetett, önálló léttel bíró dolog, amiről az információkat tárolni kívánjuk. Hasonló egyedek összessége egyedhalmazt alkot. Kérdés: Mire vonatkozó információkat tároljunk a rendszerben? Típusai: normál egyed (önmagában azonosítható): dolgozó, autó gyenge egyed (más egyedhez valókapcsolatán keresztül azonosított): dolgozó felesége, autó motorja Tulajdonság elem az EK modellben Attribútum (Tulajdonság): Az egyedhalmazokhoz attribútumok tartoznak, melyek az egyedek tulajdonságait írják le. Kérdés: Milyen információkat tároljunk az egyedekre vonatkozóan? Típusai: normál: egyértékű ember.szülidő kulcs: azonosító szerepű ember.tajszám összetett: több tagból áll ember.lakcim(irsz,varos) többértékű: több értéke is lehet ember.hobbi származtatott: értéke kiszámítható ember.életkor 9 10 Kapcsolat elem az EK modellben Kapcsolat: két vagy több egyedhalmazt kötnek össze egymással. A kapcsolatok leggyakrabban binárisak, azaz két egyedhalmazt kötnek össze, de az EK modell megengedi a többágú kapcsolatokat is. Kérdés: Milyen kapcsolatban állnak az egyes egyedek egymással? Kötelező jelleg szerinti típusok: opcionális: létezhet olyan egyed-előfordulás, melyhez nem kapcsolódik egyed-előfordulás a kapcsolatban kötelező: minden egyed-előforduláshoz kell kapcsolódnia egyed-előfordulásnak a kapcsolatban Kapcsolat elem az EK modellben Számosság szerinti típusok: 1:1 egy egyed-előforduláshoz maximum egy egyed társul a kapcsolatban, mindkét viszonylatban 1:N (egy-több) egy egyed-előforduláshoz több egyed társulhat, de a másik irányban csak egy kapcsolódó egyed-előfordulás létezhet N:M (több-több) mindkét irányban több kapcsolódó előfordulás létezhet

4 Példa Filmeket, színészeket és filmstúdiók adatait nyilvántartó adatmodellt készítünk. Tároljuk a film címét, műfaját, hosszát, gyártási évét, a stúdió nevét, címét, a színészek nevét és címét. Készítsük el az adatmodell EK diagramját! Kapcsolatok attribútumai Ha szükséges, a kapcsolatokhoz is rendelhetünk attribútumokat Kapcsolat attribútumának megszüntetése új egyed bevezetésével Sokágú kapcsolat kiváltása egy egyedhalmazzal és bináris kapcsolatokkal

5 Szerepek a kapcsolatokban Lehetséges, hogy egy egyedhalmaz kétszer vagy többször is szerepel egy kapcsolatban. Ezért meg kell címkézni az éleket, amelyek a kapcsolat és az egyedhalmaz között vannak, és ezeket nevezzük szerepeknek. Példa: Egy folytatásos film, vagy csapatok közötti körmérkőzések, stb. Egy kapcsolat szerepekkel Két filmet különböztet meg a kapcsolat, az egyik, amely az Eredeti szerepben van és az eredeti filmet mutatja, a másik, amely a Folytatás szerepben van, és a folytatást reprezentálja. Feltesszük, hogy a filmnek lehet több folytatása, de minden folytatásnak csak egy eredetije van. Így sok-egy kapcsolatot kapunk Kulcsok Kulcsok: olyan attribútumok, vagy attribútumok olyan halmazai, amelyek egyértelműen azonosítanak egy objektumot az osztályán belül, vagy egy egyedet az egyedhalmazán belül. Azaz, nincs két olyan egyed az egyedhalmazon belül, amelyek tulajdonságértékei megegyeznek minden attribútumon, ami egy kulcsot alkotó halmazba tartozik. Kulcsok Az EK diagramban aláhúzással jelöljük a kulcsok attribútumait. Az EK diagramon csak az elődleges kulcsokat jelöljük. Ha az egyedhalmaznak nincs kulcsa, gyenge egyedhalmazról beszélünk

6 Gyenge egyedhalmazok Modellezés menete ER-ben Létrejöttének oka: Egy egyedhalmaz része egy másiknak Sokágú kapcsolatok binárissá alakításakor is keletkezhetnek gyenge egyedek. Jelölése az EK diagramon: dupla keret Gyenge egyedhalmaz kulcsa előáll a saját aláhúzott attribútumaiból és azon egyedhalmazok kulcs attribútumaiból, amelyek dupla kerettel megjelölt sok-egy kapcsolattal kapcsolódnak a gyenge egyedhalmazhoz Modellezési feladat Könyvtár ER modellje Készítsük el egy könyvtár könyvkölcsönzési nyilvántartását az alábbi feladat specifikáció betartása mellett: Tartsuk nyilván a könyveket és jellemzőiket Tartsuk nyilván a könyvtárba beiratkozott személyeket, és azt hogy mikor melyik könyvet kölcsönzik ki A kikölcsönzési dátumból számítsuk ki a visszahozás dátumát (a kölcsönzési idő15 nap); amennyiben a könyvet később hozzák vissza, számoljunk naponta 100 Ft késedelmi díjat

7 ER modellezés sajátosságai Egy egyedhalmaz többször is szerepel egy kapcsolatban. Példa: Az ER Modellezés sajátosságai Az ER modellben ugyanaz az objektum más-más módon is ábrázolható aszerint, hogy a tervező mit kíván hangsúlyozni. Egy objektum lehet egyed és tulajdonság is: -egyed: önálló lét, fontosság kiemelése -tulajdonság: kapcsolat más egyedekhez ügyosztály: egyed egy vállalati struktúrában, de tulajdonság is lehet a dolgozó mint olvasó egyednél ER modellezés sajátosságai (2) Egy objektum megjelenhet kapcsolatként és egyedként is. Az ER modellezés sajátosságai 3 A rugalmasság ellenére, számos esetben nem lehet egzaktul megoldani az adatrendszer leírását. Problémát jelent a specializációk, általánosítások, tartalmazási relációk ábrázolása, hiszen az ER csak az asszociációt ismeri. Egy objektum megjelenhet kapcsolatként vagy tulajdonságként is. 27 Asszociáció ideiglenes szimmetrikus laza Tartalmazás szoros kapcsolat nem szimmetrikus állandósult ember motor jármű autó Specializáció állandósult nem szimmetrikus fogalmi szinten él csak Az egyfajta jelölési mód 28 elmossa a különbségeket. 7

8 A kiterjesztett EER modell Az ER modell kibővítése a specializáció és a tartalmazás kapcsolat elemekkel. Jele: EER Asszociáció ideiglenes szimmetrikus laza Tartalmazás szoros kapcsolat nem szimmetrikus állandósult ember motor HAS_A autó A tartalmi különbség megmutatkozik a formában is. jármű IS_A (az-egy) Specializáció állandósult nem szimmetrikus fogalmi szinten él csak 29 EER modell - Alosztályok Az öröklési (az-egy) kapcsolatot a hagyományostól eltérően háromszöggel jelöljük, ezzel is kifejezve e kapcsolattípus különlegességét. A háromszög egyik oldalát az alosztállyal kötjük össze, ellenkező oldali csúcsát pedig az ősosztállyal (szuperosztállyal). Minden öröklési kapcsolat egy-egy kapcsolat, de az ezt kifejező nyilakat nem tüntetjük fel a kapcsolaton. 30 Öröklési kapcsolat Relációs adatmodell Korábbi adatbázis modellek: Bonyolult, algoritmussal leírandó lekérdezés, adatkezelés merev struktúra Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks(1970) A relációs modell fő erősségei: rugalmas kapcsolati rendszer Egyszerű struktúra hatékony lekérdező, kezelő műveleti rész 32 8

9 Codd 12 szabálya 1. Információs szabály: minden információt táblázatokban szereplő értékekkel fejezünk ki. 2. Garantált elérési szabály: minden adat logikailag elérhető a táblázatnév, az oszlopnév és az elsődleges kulcs értékének megadásával. 3. Hiányzó információ szabálya: a null értékek megjelenítése független az adat típusától. 4. Rendszerkatalógus szabálya: az adatbázis logikai leírása úgy áll rendelkezésre, hogy arra jogosult felhasználó ugyanolyan módon kérdezheti le, mint az adatbázisban tárolt adatokat Codd 12 szabálya (folyt.) 5. Széleskörű nyelv szabálya: egy jól definiált szintaxissal bíró, karaktersorozatokkal leírható, magas szintű relációs nyelv áll rendelkezésre, amelynek segítségével leírhatók a következők: adat és nézet definíciója, integritási feltételek, interaktív és programozható adatkezelés, tranzakció-kezdés, -érvényesítés és -elutasítás. 6. Nézetmódosítás szabálya: a rendszer képes végrehajtani minden elméletileg lehetséges módosítást a nézeteken Codd 12 szabálya (folyt.) 7. Halmazszintű módosítás szabálya: a rendszer képes egész táblázatok együttes kezelésére. 8. Fizikai adatfüggetlenség szabálya: a felhasználó és alkalmazói programok tevékenysége független a fizikai adattárolásban vagy adatelérési módszerekben bekövetkező változásoktól. 9. Logikai adatfüggetlenség szabálya: a felhasználó és alkalmazói programok tevékenysége független az adatbázis táblázatainak logikai struktúrájában bekövetkező változásoktól, feltéve, hogy azok nem járnak információvesztéssel. Codd 12 szabálya (folyt.) 10. Integritásfüggetlenségi szabály: az egyed- és hivatkozásintegritási feltételek az 5. szabály által meghatározott relációs nyelv segítségével definiálhatók. 11. Elosztás-függetlenségi szabály: a felhasználó és alkalmazói programok tevékenysége független az adatok elhelyezésétől. 12. Megkerülés-tiltási szabály: egy alacsonyabb szintű eljárásorientált programnyelv használatával nem lehet megkerülni az integritási vagy biztonsági feltételeket

10 Néhány elterjedtebb relációs adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS) Kereskedelmi szoftverek: Oracle, MS SQL Server, DB2 (IBM) Korlátozott teljesítményű (4GB) ingyenes változatok pl. MS SQL Server Express Nyíltforrású szoftverek: PostgreSQL, MySQL, SQLite Fizetős változatok pl. MySQL Server Enterprise Relációs adatmodell A relációs modell főbb jellemzői: a modell tiszta elméleti háttéren alapul egyszerű strukturális rész, mely könnyen implementálható deklaratív lekérdezési felület, mely könnyen kezelhető hatékony, egyszerű integritási rész Nagyfokú logikai függetlenség egységesség a struktúra és műveleti rész között halmazorientált műveletek egyszerű, elméletileg megalapozott tervezési metodika a belső optimalizálási modul fontos szereppel bír Bővíthető (objektum-relációs, multimédia, ) A relációs modell komponensei relációs adatstruktúra relációs műveletek relációs integritási feltételek A relációs modell strukturális része Építőelemei: DOMAIN MEZŐ REKORD RELÁCIÓ ADATBÁZIS

11 A domain fogalma Domain: értelmezési tartomány, mely megadja az elemhez tartozó értékkészletet, és meghatározza a végrehajtható műveletek körét. Mező, rekord definíciója Mező: az adatbázis struktúra azon egysége, melyből a rekordok felépülnek; a mező rendszerint a legkisebb DB struktúra egység (egyértékű, atomi). A mezők megadásánál meg kell adni a domain-t(típust) és az integritási feltételeket. Rekord: adatbázis struktúra elem, mely a logikailag összetartozó, és egységként kezelhető elemi adatértékek együttesét jelöli. A mezősorrend rögzített (séma), köthetők hozzá integritási feltételek Kulcs, index definíciója Rekordkulcs: a rekord előfordulást egyértelműen azonosító mező vagy mezőcsoport; azaz értéke nem ismétlődik és egyetlen egy rekordban sem üres. Fontosabb típusai: elsődleges kulcs, jelölt kulcs, idegen kulcs, szuper kulcs, index kulcs. Index: az állomány rekordjainak kulcsértékét és a rekord pozíciót tároló szerkezet, melyben a bejegyzések kulcsérték szerinti sorrendben helyezkednek el, gyors keresést lehetővé téve. Reláció, séma Reláció: az azonos szerkezetű rekord előfordulások névvel ellátott halmaza; tárolási egység a relációs adatbázisban. Séma: az adatbázis szerkezeti sémája; az adatbázis elemek, objektumok szerkezetének leírása

12 Domain DOMAIN: egy fogalomhoz rendelhető értékek rendszere értékhalmaz, mezőtípus műveletek, operátorok köre konverziós szabályok integritási elvek pl.: életkor értékből nem vonható ki testmagasság érték szabvány domain-ek: NUMBER(n,m) CHAR(n) DATE egyedi domainek Mező, rekord MEZŐ jellemzője: egyértékű lehet normál vagy kulcs elnevezés, domain jellemzi integritási elemek köthetők hozzá tulajdonságként értelmezhető REKORD jellemzője: rögzített mezősorrend szerkezet jellemzi (séma) -integritási elemek köthetők hozzá Reláció RELÁCIÓ fogalma: azonos típusú rekordok halmaza - nincs sorrendiség - nincs rekord pozíció - nincs két azonos rekord megadása: - Azonosító név - rekord típus (relációsémája) A Reláció elemeinek magyarázata Vuk Fekete István Jane Eyre Ch. Brontë 3200 Európa 3500 Magvető Emma J. Austen 4000 Helikon ISBN Cím Szerző Ár Kiadó A Zahir P. Coelho 2500 Atheneaum Előfordulások Reláció A reláció előfordulása egy táblázattal szemléltethető

13 A leképezés alapelve: egy reláció egy egyedtípusnak felel meg. A reláció egy egyedtípus előfordulásait tartalmazza. A reláció neve megegyezik az egyedtípus nevével. A reláció több mezőből épülhet fel, ahogy az egyedtípus is a tulajdonságokból áll össze. Tehát: Az egyedekből készítsünk relációt Az egyedekhez kapcsolódó tulajdonságok legyenek a reláció attribútumai, mezői. A tulajdonság-mező megfeleltetés azonban nem automatikus, mivel a mező csak atomi értéket hordozhat, nem lehetnek összetett adatértékek. A kapcsolatok átalakításánál is különböző nehézségek lépnek fel A relációs modell a kulcs és kapcsoló kulcs segítségével tárolja a kapcsolatokat. Mivel a kapcsoló kulcs csak egy értéket tárol, ezért egy rekord előforduláshoz csak egyetlenegy egyed előfordulás köthető a kapcsolódó egyedtípusból. Tehát az n:m kapcsolatok tárolása nehézséget okoz. Egyed: megfeleltethető egy relációnak Normál egyed: mivel van kulcstulajdonsága, ezért a tulajdonságok alkothatják a reláció mezőit, és nincs szükség kiegészítő mezőkre. Gyenge egyed: mivel tulajdonságai között nincs olyan, amely egyértelműen azonosíthatná az előfordulásokat, ezért a tulajdonságok önmagukban nem elegendőek a relációhoz. A gyenge egyedet egy másik, normál egyedhez fűződő kapcsolatával azonosítjuk. A mezők közé bevisszük a meghatározó egyed előfordulás kulcsértékét. 13

14 Dolgozó kód Név munkakör Gyerek név Kor szülő Tulajdonság: egy tulajdonság a reláció egy mezőjének feleltethető meg. Egyszerű tulajdonság: az egyszerű tulajdonság elemi skalár értéket vehet fel, tehát megfeleltethető egy mezőnek Kulcs tulajdonság: azonosító szerepű tulajdonság Összetett tulajdonság: nem tárolható egy mezőben. Az összetett tulajdonságot felbontjuk alkotó elemeire, amíg egyszerű tulajdonságot nem kapunk. Többértékű tulajdonság: mivel csak atomi értékeket tároló mezők létezhetnek a relációs modellben, ezért a többértékű mezők közvetlenül nem tárolhatók a relációkban. Szokásos módszer, hogy létrehozunk egy újabb relációt, amelybe a tulajdonságértékeket tároljuk. Gondoskodni kell az összetartozó értékek nyilvántartásáról. Többértékű tulajdonság leképezése: Versenyző kód név kor Versenyszámok versenyző versenyszám 14

15 EK diagramok leképezése relációkba Származtatott tulajdonság: rendszerint nem tároljuk. Kivételes esetekben normál mezőként tesszük be a relációba, s megadjuk a vonatkozó integritási feltételt. Kapcsolatok: jelzése a kulcskapcsolókulcs párosban tárolt értékek alapján történik. Általános szabály: 1. Vegyünk fel a kapcsolathoz egy relációt, melynek attribútumai a kapcsolódó egyedek (entitások) kulcs attribútumai és a kapcsolat saját attribútumai. 2. Ha ezen reláció kulcsa megegyezik valamely kapcsolódó egyed kulcsával, akkor a kapcsolat reláció az egyed relációjába beolvasztható. 1:1 kapcsolat - Az egyik egyed kulcsának betétele a másik egyed attribútumai közé pl. parkolóhely - jármű 1:n kapcsolat - Az 1 oldali egyed kulcsának betétele az n oldali egyed attribútumai közé pl. osztály - dolgozó n:m kapcsolat - két 1:n kapcsolatra felbontás, a kapcsolatból is egy reláció lesz, mely tartalmazza az összekapcsolt egyedek kulcsát pl. busz - sofőr 58 Példa konverzióra Példa konverzióra A

16 A konverzió jellegzetességei A számított értékeket nem tároljuk a relációs adatbázis sémában. A modell műveleti részéhez tartozik. A többértékű tulajdonság konverziója: a tulajdonság új relációba kerül és kapcsolatát az eredeti relációval meg kell vizsgálni (1-N vagy N-M)

Adatmodellek komponensei

Adatmodellek komponensei Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság adatorientált leírására alkalmas Komponensei: strukturális rész: a valóságban megtalálható

Részletesebben

Adatbázisok I. Egyed-kapcsolat formális modell. Egyed-kapcsolat formális modell. Kapcsolatok típusai

Adatbázisok I. Egyed-kapcsolat formális modell. Egyed-kapcsolat formális modell. Kapcsolatok típusai Egyed-kapcsolat formális modell Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu E(A1,,An) egyedhalmaz séma, E az egyedhalmaz

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I

Adatbázis rendszerek I Adatbázis rendszerek I Szemantikai adatmodellek ek ME- GEIAL Dr. Kovács László Modellezés szerepe Problémakör modellezése adatbázis struktúrával Dolgozó kód név beosztás Feladat kód dolg termék Termék

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Adatbázis-kezelő rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis-kezelő rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis-kezelő rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I.

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. AZ ADATBÁZIS FOGALMA Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek

Részletesebben

Relációs modell és relációs algebra. ER konvertáása reációs modellre,példák relációs algebrára Személetes ismertetés

Relációs modell és relációs algebra. ER konvertáása reációs modellre,példák relációs algebrára Személetes ismertetés Relációs modell és relációs algebra ER konvertáása reációs modellre,példák relációs algebrára Személetes ismertetés Relációs modell Nagyon sok DBMS manapság (p. MySQL, Oracle, SQLite, MSSQL) használja

Részletesebben

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik:

Részletesebben

Relációs adatmodellezés

Relációs adatmodellezés Relációs adatmodellezés Relációs adatmodell A relációs adatmodellt 1970-ben definiálta E. F. Codd amerikai kutató, de gyakorlati alkalmazása csak az 1980- as években vált általánossá. Lényege, hogy az

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 5. modul Adatbáziskezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Adatbázisok - 1. előadás

Adatbázisok - 1. előadás Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. október 15. Köszönet A tárgyat korábban Kottyán László tanította. Köszönöm neki, hogy az általa elkészített

Részletesebben

Adatbázisok az iskolában 2012 Adatmodellezés. Dr. Balázs Péter

Adatbázisok az iskolában 2012 Adatmodellezés. Dr. Balázs Péter Adatbázisok az iskolában 2012 Adatmodellezés Dr. Balázs Péter Adatmodell Nem a konkrét adatokkal, azok előfordulásával, hanem azok típusaival illetve a köztük lévő kapcsolatokkal foglalkozik. Egy adatbázis-kezelő

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Az adatmodelleket többféleképpen is csoportosíthatjuk. Egyik csoportosítás:

Az adatmodelleket többféleképpen is csoportosíthatjuk. Egyik csoportosítás: Adatmodellek Minden adatbázis-kezel rendszer egy absztrakt adatmodellel dolgozik, azért, hogy az adatokat ne csak bitek sorozataként lássuk. Egy adatmodell egy matematikai formalizmus mely a következ két

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5. IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék INFORMATIKA 2 ADATBÁZISOK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék INFORMATIKA 2 ADATBÁZISOK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék INFORMATIKA 2 ADATBÁZISOK Iváncsy Szabolcs és Vajk István 2007 Október Tartalomjegyzék Ábrák jegyzéke Táblázatok

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Bártfai Barnabás. Office 2010

Bártfai Barnabás. Office 2010 Bártfai Barnabás Office 2010 BBS-INFO Kiadó, 2011. 4 Office 2010 Bártfai Barnabás, 2011. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 1 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 1-2 Ajánlott irodalom C. J. Date - An introduction to Database System (6) Békési-Geda-Holovács-Perge : Adatbázis-kezelés, EKF

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Objektum Orientált Szoftverfejlesztés (jegyzet)

Objektum Orientált Szoftverfejlesztés (jegyzet) Objektum Orientált Szoftverfejlesztés (jegyzet) 1. Kialakulás Kísérletek a szoftverkrízisből való kilábalásra: 1.1 Strukturált programozás Ötlet (E. W. Dijkstra): 1. Elkészítendő programot elgondolhatjuk

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Haladó DBMS Radványi, Tibor

Haladó DBMS Radványi, Tibor Radványi, Tibor Radványi, Tibor Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs Központ Copyright 2011, Felhasználási feltételek Tartalom 1. Haladó DBMS... 1 1. Előszó... 1 2. Az adatbázis-kezelés-

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 4. tétel Az egyed-kapcsolat modell 1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 1.1. Adatbáziskezelÿ rendszer (DBMS - DataBase Management System) A DBMS komplex SW-HW rendszer, mely

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A csoporttechnológia (Group Technology = GT) elvi és módszertani alapjaihoz, valamint a kapcsolódó módszerek informatikai alkalmazásaihoz kötődő kutatómunkával a Miskolci Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Gazdasági informatika vizsga kérdések

Gazdasági informatika vizsga kérdések Gazdasági informatika vizsga kérdések 1. Mi az adatbázis? Adatbázisnak a valós világ egy részhalmazának leírásához használt adatok összefüggı, rendezett halmazát nevezzük. 2. Mit az adatbázis-kezelı rendszer?

Részletesebben

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Sapientia - Erdelyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Az Egyed-kapcsolat (E/K) diagramok C.J. Date szerinti kapcsolatok Varjúláb

Részletesebben

DATR, a digitális alaptérképek adatbázis-kezelője

DATR, a digitális alaptérképek adatbázis-kezelője DATR, a digitális alaptérképek adatbázis-kezelője Iván Gyula Institóris István Földmérési és Távérzékelési Intézet GIS OPEN 2009 Székesfehérvár, 2009. március 18-20 Földmérési és Távérzékelési Intézet

Részletesebben

Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán

Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán Adatbázis-kezelés alapok Adatbázisok című tárgyhoz, ismétlés kapcsán Hogyan tároljunk nagy mennyiségű adatot? Redundáns (ismétlődő) adatok Adattípusok konzisztenciáját nem biztosítja Nem kereshető, nehezen

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén

Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézet Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén Szakdolgozat Név: Makláry Brigitta Neptun kód: EQP49C

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

SSADM. Az SSADM (Structured System Analysis and Desing Method) egy rendszerelemzési módszertan.

SSADM. Az SSADM (Structured System Analysis and Desing Method) egy rendszerelemzési módszertan. SSADM Az SSADM (Structured System Analysis and Desing Method) egy rendszerelemzési módszertan. A struktúrált módszertanok alapelvei: Elemzés felülről lefelé: alrendszerekre, funkciókra, folyamatokra bontás

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01

Digitális technika VIMIAA01 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Digitális Rendszerek Számítógépek

Részletesebben

Előzmények 2011.10.23.

Előzmények 2011.10.23. Előzmények Dr. Mileff Péter A 80-as évek közepétől a szoftverek komplexitása egyre növekszik. Megjelentek az OO nyelvek. Az OO fejlesztési módszerek a rendszer különböző nézőpontú modelljeit készítik el.

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS PANDUR BÉLA TERMÉKTERVEZÉS

TERMÉKTERVEZÉS PANDUR BÉLA TERMÉKTERVEZÉS TERMÉKTERVEZÉS A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA Szoftverfejlesztés: magában foglalja mindazon elveket, módszereket és eszközöket, amelyek célja a programok megbízható és hatékony elkészítésének támogatása.

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

modell, amiben csak bináris sok-egy kapcsolatok (link, memberowner,

modell, amiben csak bináris sok-egy kapcsolatok (link, memberowner, Informatika szigorlat 10-es tétel: Adatmodellezés Adatmodellezésnek azt az absztrakciós folyamatot nevezzük, amelyben a valós (mikró)világ tényeit, valamint a tények közötti kapcsolatokat tükröző adatokat,

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 4. előadás

Adatbázisok elmélete 4. előadás Adatbázisok elmélete 4. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8. ESZKÖZIGÉNY Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.3 Új, oszlopszerkesztésbe

Részletesebben

A TAKARNET célja és felépítése 1

A TAKARNET célja és felépítése 1 A TAKARNET célja és felépítése 1 A különbözo földhivatali fejlesztések eredményeként kialakulnak, illetve részben már kialakultak a digitális adatbázisok. Ebbol következik, hogy lehetové válik az adatok

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ADATÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 2. A szakképesítés megnevezése: Adatbázis

Részletesebben

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23.

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23. Szoftverprototípus készítése Dr. Mileff Péter A prototípus fogalma: a szoftverrendszer kezdeti verziója Mi a célja? Arra használják, hogy bemutassák a koncepciókat, kipróbálják a tervezési opciókat, jobban

Részletesebben

Az MS Access adatbázis-kezelő program

Az MS Access adatbázis-kezelő program Az adatbázis-kezelő program A tananyagban az alapfogalmak és a tervezési megoldások megismerése után a gyakorlatban is elkészítünk (számítógépes) adatbázisokat. A számítógépes adatbázisok létrehozásához,

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

2.1.A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA

2.1.A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA 2.Szoftverfejlesztés 2.1.A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA Szoftverfejlesztés: magában foglalja mindazon elveket, módszereket és eszközöket, amelyek célja a programok megbízható és hatékony elkészítésének

Részletesebben

INTELLIGENS ADATELEMZÉS

INTELLIGENS ADATELEMZÉS Írta: FOGARASSYNÉ VATHY ÁGNES STARKNÉ WERNER ÁGNES INTELLIGENS ADATELEMZÉS Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Matematika

Részletesebben

Horgász Napló V2.1.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Intelligens Fogási Napló Program

Horgász Napló V2.1.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Intelligens Fogási Napló Program Horgász Napló Intelligens Fogási Napló Program V2.1.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail:

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Fleiner Rita Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében Doktori (PhD)

Részletesebben

Szoftver-ergonómiára vonatkozó szabvány, avagy ISO 9241

Szoftver-ergonómiára vonatkozó szabvány, avagy ISO 9241 Szoftver-ergonómiára vonatkozó szabvány, avagy ISO 9241 Ez a szabvány támpontokat ad a fejlesztőknek ahhoz, hogy ergonómikus rendszert tudjanak létrehozni. Az ISO 9241-es szabvány célja a képernyős munka

Részletesebben

Contents. 1 Bevezetés 11

Contents. 1 Bevezetés 11 2 Contents I Fogalmi háttér 9 1 Bevezetés 11 2 Mesterséges Intelligencia háttér 15 2.1 Intelligencia és intelligens viselkedés............ 15 2.2 Turing teszt......................... 16 2.3 Az emberi

Részletesebben

1. 2012. évi nyári olimpiai játékok

1. 2012. évi nyári olimpiai játékok F203-.foruló II. KATEGÓRIA. 202. évi nyári olimpiai játékok Ált. lapméret B5 (JIS) 82x257 mm tájolás fekvő mind a négy margó 30 pt (,06 cm +/-0,0 cm), kötésmargó fent 0,4 (,02 cm +/-0,0 cm sorköz szövegtörzsben,2x

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult használata, a gép és az ember kommunikációja bináris nyelven zajlott. A gépi kódú programozás nem

Részletesebben

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével 1. MELLÉKLET Szakmai ajánlat Ajánlatunkban olyan rendszerfejlesztési szolgáltatásokat kínálunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára, ami igazodva az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

XmlGessünk 13. rész - Az XML Schema II.

XmlGessünk 13. rész - Az XML Schema II. XmlGessünk 13. rész - Az XML Schema II. Az elz részben láthattuk, hogyan kell közvetlen egymásba ágyazással, referenciákkal és típusok definiálásával egyszerbb sémákat szerkeszteni. Részletesen megnéztük

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában

Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Elek István Klinghammer István Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, MTA Térképészeti és Geoinformatikai

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Helyzet: 1853, London, Soho, kolerajárvány, 700 halott Kérdés: honnan ered a járvány? Adatok: az elhunytak neve, lakhelye Megoldás dr.

Helyzet: 1853, London, Soho, kolerajárvány, 700 halott Kérdés: honnan ered a járvány? Adatok: az elhunytak neve, lakhelye Megoldás dr. Alapfogalmak... - az információáradat idejét éljük - az összes információ több mint 2/3-a valamilyen módon helyhez kötött - a mindennapi életben feltett kérdések nagy része helyhez kötött Hol van a legjobb

Részletesebben

Normalizálás. Elméleti összefoglaló

Normalizálás. Elméleti összefoglaló Normalizálás Elméleti összefoglaló Normalizálás Első normálformában van a relációs séma, ha minden mezője funkcionálisan függ a kulcs mezőcsoporttól és minden mező elemi értéket hordoz. Második normálformában

Részletesebben

ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK

ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK Szoftverrendszerek fejlesztése SSADM Diagramok készítése A SZOFTVER, MINT TERMÉK Nem csupán a végrehajtható állományok Sokkal több Számos különböző komponensből áll Maga a számítógépes

Részletesebben

Adatbázis-lekérdezés. Az SQL nyelv. Makány György

Adatbázis-lekérdezés. Az SQL nyelv. Makány György Adatbázis-lekérdezés Az SQL nyelv Makány György SQL (Structured Query Language=struktúrált lekérdező nyelv): relációs adatbázisok adatainak visszakeresésére, frissítésére, kezelésére szolgáló nyelv. Születési

Részletesebben

Adatbázisok. Mit jelent az, hogy adatbázis? Ismételjük át az alapfokon tanultakat!

Adatbázisok. Mit jelent az, hogy adatbázis? Ismételjük át az alapfokon tanultakat! Előszó Amikor számítógépről van szó, vagy általában informatikai környezet vesz körül, egyből arra a gyorsaságra gondolunk, amivel akár bonyolult műveleteket is végre tud hajtani. Általában az első funkció,

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2007 feladatok és megoldások 2.

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2007 feladatok és megoldások 2. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. június 2.

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. június 2. GI pont(45) : Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2011. június 2. A dolgozat minden lapjára, a kerettel jelölt részre írja fel nevét, valamint

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Fájl rendszer

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Fájl rendszer 1 Fájl rendszer Terminológia Fájl és könyvtár (mappa) koncepció Elérési módok Fájlattribútumok Fájlműveletek, fájlszerkezetek ----------------------------------------- Könyvtár szerkezet -----------------------------------------

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67 SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 5. ELŐADÁS - RENDSZERTERVEZÉS 1 1 of 67 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK IV. RENDSZERARCHITEKTÚRÁK

Részletesebben

TERMÉK FEJLESZTÉS PANDUR BÉLA TERMÉK TERVEZÉSE

TERMÉK FEJLESZTÉS PANDUR BÉLA TERMÉK TERVEZÉSE TERMÉK TERVEZÉSE A termék fogalma: Tevékenységek, vagy folyamatok eredménye /folyamat szemlélet /. (Minden terméknek értelmezhető, amely gazdasági potenciált közvetít /közgazdász szemlélet /.) Az ISO 8402

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor

Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor Adatbázisrendszerek Radványi, Tibor Publication date 2014 Szerzői jog 2014 Hallgatói Információs Központ Copyright 2014, Felhasználási feltételek Tartalom 1. ADATBÁZISRENDSZEREK...

Részletesebben

Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában

Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában PhD értekezés Készítette: Gombkötő Balázs Témavezető: Dr. Füzessy Zoltán Professor emeritus Konzulens: Kornis János Egyetemi

Részletesebben

9. Entitás modulok. Nagy Gusztáv: Drupal 7 alapismeretek Fejlesztői verzió: 2011. október 6.

9. Entitás modulok. Nagy Gusztáv: Drupal 7 alapismeretek Fejlesztői verzió: 2011. október 6. 9 9. Entitás modulok A szerző véleménye szerint a Drupal legnagyobb erősségei közé tartozik a magas szintű, absztrakt fogalmak mentén történő építkezés. A korábbiakban már megismerkedtünk a tartalmak és

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek ADATBÁZIS-KEZELÉS Modellek MODELLEZÉS Információsűrítés, egyszerűsítés Absztrakciós lépésekkel eljutunk egy egyszerűbb modellig, mely hűen tükrözi a modellezni kívánt világot. ADATMODELL Információ vagy

Részletesebben

Az Orbis adatbáziskezelő

Az Orbis adatbáziskezelő ORBIS ADATBÁZIS WEBRE VITELE KÉSZÍTETTE: SOÓS PÉTER 2001. április 13. Bevezetés Ezen írás a NETWORKSHOP 2001 konferenciára készített előadásom anyagának szerkesztett változata. 1994-95. óta sok jelentős

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben Konferencia időpontja 2014. 12. 02.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben Konferencia időpontja 2014. 12. 02. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben Konferencia időpontja 2014. 12. 02. Az óvodások fejlődésének nyomonkövetése Előadó: Paszkosz Andrea Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Gyakorló feladatok ZH-ra

Gyakorló feladatok ZH-ra Algoritmuselmélet Schlotter Ildi 2011. április 6. ildi@cs.bme.hu Gyakorló feladatok ZH-ra Nagyságrendek 1. Egy algoritmusról tudjuk, hogy a lépésszáma O(n 2 ). Lehetséges-e, hogy (a) minden páros n-re

Részletesebben

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde

On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK On-line értékelési módszerek II. Lengyelné Molnár Tünde Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben