A TAKARNET célja és felépítése 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAKARNET célja és felépítése 1"

Átírás

1 A TAKARNET célja és felépítése 1 A különbözo földhivatali fejlesztések eredményeként kialakulnak, illetve részben már kialakultak a digitális adatbázisok. Ebbol következik, hogy lehetové válik az adatok forgalmazása on-line módon is. Akkor pedig jogos az igény, ne kelljen minden esetben a földhivatalokba menni - utazni - amennyiben adatra van szükség. A kérdést egy országos adatszolgáltató hálózat tudja csak megoldani. Ennek technikai feltételei adottak, hisz a WAN (Wide Area Network) pont errol szól. Ha lényegesen eltéro méretben is, de igen hasonló funkciót tölt be az INTERNET, illetve annak zárt körben való felhasználásra szánt változata az INTRANET. Akkor most már csak össze kell kapcsolni a két fogalmat, és máris eljutunk egy olyan hálózat kialakításához, mely magába foglalja az ország összes földhivatalát, és megteremti a kapcsolat lehetoségét a külso felhasználókkal is. A megoldás elvi felépítése az 1. ábrán látható. 1. ábra A TAKARNET felépítése nagy vonalakban követi a földügyi igazgatás struktúráját. Az országos hálózat elso szintjén helyezkednek az igazgatási és az elsodleges adatszolgáltatási szervek. Ez utóbbiak belso hálózata - igazodva a teljes struktúrához - az ún. Intranet elvre kell, hogy épüljön. Ennek a magyarázata a késobbiekben szerepelnek majd, most csak annyit, hogy az adatszolgáltatás az Internet használata során megszokott módon alakulna ki. A megyei hivatalok belso számítógépes rendszerét a 2. ábra mutatja. 1 A TAKARNET tender-kiírása és Zalaba Piroska cikke alapján 1

2 A megvalósítás több fázisban történik, melyek: 2. ábra Komplex decentrális ingatlan-nyilvántartási rendszer; adatbázisok létrehozása a körzeti földhivatalokban. BIIR, Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer a Fovárosi Kerületek Földhivatalában (FKFH). Térképrendszer kialakítása a FKFH-ban. TAKAROS kialakítása rendszer a körzeti földhivatalokban, az eljárások számítógépesítése. TAKARNET, mint országos földhivatali hálózat kiépítése, a távoli adathozzáférés biztosítása. META Megyei földhivatalok TAKAROS rendszerének kialakítása. Az adatok közvetlen keletkezési helye döntoen továbbra is körzeti földhivatalokban lesz. Ide érkeznek be a munkarészek, itt történik meg azok ellenorzése, és itt kerülnek tárolásra is az adatok jelentos részben. Mindezért természetes, hogy az országos hálózatnak fontos részeként azokat is be kell kapcsolni. A körzeti földhivatalok Intranet megoldása a 3. ábrán látható. Az Intranet kiépítésében most két dologra figyeljünk! Az egyik, hogy az adatkérés külso igénylés esetén is lehetséges. Azaz az ügyfelek a saját lakhelyükhöz legközelebbi jogosult felhasználón keresztül kaphatja meg a számunkra fontos adatokat. A másik az adatbiztonság kérdése, melyet a Firewall (tuzfal) hívatott biztosítani. 3. ábra 2

3 A külso felhasználók hozzáférésének elvi vázlatát mutatja be a 4. ábra. 4. ábra Az adatszolgáltató hálózat fizikai megvalósítása részben az országban már meglévo távközlési elemek felhasználásával, másrészt a földhivatali belso eroforrások által történik meg. 3

4 1.1. A hálózati szolgáltatások 2 Rendszeresítendo funkciók A TAKARNET létrehozásának célja elsosorban az, hogy a földnyilvántartási szektor információs anyagainak felhasználói elektronikus eszközök alkalmazása révén is hozzájuthassanak az új adatbázisok tartalmához (természetesen ellenorzött biztonsági intézkedések mellett). Ez a felhasználók számára lehetové tenné, hogy a jelenleginél hatékonyabb formában végezhessenek kutatásokat (kereséseket) és nyújthassanak be kérelmeket. Javasoljuk, hogy a TAKARNET WAN (Wide Area Network) I. fázisának végrehajtása során az alábbi, a leggyakrabban igénybevett földhivatali szolgáltatásokat kell az arra jogosult felhasználók részére hozzáférhetové tenni: Tulajdoni lapok másolatainak kiadása iránti kérelmek Térképmásolatok iránti kérelmek Kérvény bejegyzésére kiadása jelzálog bárki által bárki által megfelelo felhasználó által regisztrált Kérvény jelzálog törlése iránt megfelelo regisztrált felhasználó által Tulajdonjog rávezetése iránti kérelem megfelelo felhasználó által Valós kérelem-állomány bárki által továbbítása útján Földhivatali TAKARNETszámlák megtekintése megfelelo felhasználó által regisztrált regisztrált Általános információk Az RDBMS-rendszer és a földhivatali adatbázisok fejlesztésének eszköze Rendelkezésre fognak állni a TAKAROS-ra és a Budapesti Földhivatal ORACLE rendszerére vonatkozó részletek. A szolgáltatók konzultánsainak ezeket vagy ezekhez hasonló kompatibilis eszközöket kell alkalmazniuk a tényleges adatbázis-rendszerekhez való hozzáféréshez Szükséges állományok biztosítása során. Földhivatali adatbázisok közötti kapcsolatok Az elozo részben felsorolt funkcióknak három egymástól elkülönülo módon kell kapcsolódniuk a földhivatali adatbázisokhoz (5. ábra): A. A keresések esetében az adatbázist illetoen 'read-only' hozzáférésre van szükség, amelynek eredményeként a felhasználó rövid jelentéseket kap kézhez. Ezért az elso két funkció esetében közvetlen adatbázis-hozzáférésre van szükség annak 2 A WAN tenderkiírás muszaki specifikációja és Zalaba Piroska cikke alapján 4

5 érdekében, hogy az on-line keresésekre adott válaszok a létezo rekordok azonnali, közvetlen elérése révén, illetve ha és amikor szükséges, kis rutinok lefuttatása után létrejöhessenek. A keresésekre adott válaszok formája jelentés és/vagy térképkivonat lehet. Emellett adminisztratív információt kell létrehozni és tárolni a TAKAROS- és megyei földhivatali-rendszerek kérvényregisztráló moduljaihoz történo továbbítás végett. Ennek az adminisztratív információnak a feldolgozása a földhivatali adatbázis-rendszerekben fog megtörténni. Felhasználójuk lesz továbbá a TAKARNET felhasználói adatbázis-kezelo és számlavezeto modulja az ügyfelek vezetett számláinak aktualizálása céljából. 5. ábra B. A kérvények, kérelmek azok a földhivatali együttesen lefolytatott ügyletek, amelyek eredményeként a földhivatali adatbázisokban orzött kataszteri-térképeken vagy a tulajdoni lapokon eszközölnek változtatásokat. A korábban felsorolt három alapveto kérelem létrehozása a felhasználó számítógépén futtatott World Wide Web típusú interface alkalmazásán keresztül történik. Ez az interface segít a kérvény-nyomtatványok, kérdoívek létrehozásában, de részt vesz a betáplálásra váró adatok típusának többféle módon történo ellenorzésében is. Ebbol az okból kifolyólag ennek a funkciónak közvetlen összeköttetésben kell állnia a földhivatali adatbázisokkal, hogy érvényesítés céljából adatokat nyerhessen vissza. A létrehozás és a kielégíto felülvizsgálat (Id. késobb) után történik meg a standard kérvény-állomány feldolgozása és kezelése a földhivatali adatbázisok részérol. C. Azok az egyéb keresések és kérelmek, amelyek elsore nem állnak rendelkezésre 'on-line' állapotban, , elektronikus levelezés útján továbbíthatók a földhivatalokhoz. Ezek némelyikének elonye is származik abból, ha a felhasználói oldalon WWW típusú, off-line interaktív kreációs feldolgozási folyamat lefuttatására kerül sor. Az ilyen WWW alapú feldolgozás pedig hasznot húz néhány ellenorzési folyamatból és ennek nyomán olyan megfelelo formátumú állományokat lesz képes létrehozni, amelyek sokkal könnyebbé teszik a földhivatali adatbázisokba történo belépést, mintha azt a papírra vetett kérelem útján próbálnánk elérni. 5

6 D. Minden regisztrált felhasználó rendelkezni fog egy saját nevén nyilvántartott TAKARNET-számlával. Ehhez a felhasználók 'on-line' eszközökkel bármikor hozzáférhetnek, hogy részletes adatokat kapjanak dátum szerint a lebonyolított ügyletekrol és az ezek kapcsán felmerült költségekrol. Egy kérelem visszaigazolása (6. ábra) Mielott sor kerülne egy alapú kérelem feldolgozására, szükség van a küldotol származó megerosítésre. Ez az eljárás tökéletesíteni fogja a rendszer megbízhatóságát. A földhivatali adatbázisok átvételi elismervényeket hoznak létre, amelyek a regisztrálásra vonatkozó részleteket és a 'széljegyeket' (figyelmeztetések arra vonatkozóan, hogy az adott tulajdoni lap kapcsán függo ügyek vannak folyamatban) tartalmazzák. A kérelem feldolgozása viszont nem kezdodik meg addig, amíg az átvételi elismervény elfogadása meg nem érkezik. Az elfogadó üzenet az átvételrol szóló üzenet tartalmával megegyezo lesz. Miután az eredeti kérelem és a visszaigazolás is megérkezett és megtörtént ezek ellenorzése is, sor kerül a földhivatali adatbázisokon belüli archiválásra, majd az ellenorzéseket követoen megkezdodik a feldolgozás. 6. ábra A kérelem kezelésének ügyrendjét a 7. ábra mutatja. 7. ábra 6

7 Egyéb felhasználók A felhasználókat sokféle szempont szerint lehet csoportosítani, de most az alábbi felosztást vesszük figyelembe: Belso (földnyilvántartási szektor) vagy külso (minden egyéb) Regisztrált (számlaszám, kulcsszó stb.) vagy nem regisztrált (mások) Felhasználói csoportok (például közjegyzok, ügyvédek, földmérok) Csak regisztrált felhasználó lesz képes kérelmet készíteni e rendszer segítségével. Az eseti felhasználóknak vagy regisztráltatniuk kell magukat (hogy legyen költségszámlájuk), vagy a 'vörös vonal' szolgáltatást kell igénybe venniük, amely esetben a költségek elszámolása a telefontársaságon keresztül történik. A különbözo felhasználói szintekrol indított, a funkcionalitást vagy az adattartalmat célzó hozzáférések definiálása csak olvasható Web-oldalról, közvetlenül a hálózatkezelo felé történik. A rendszer képes lesz a megfelelo földhivatal kiválasztására a helységnév-lista alapján, és a kéréseket és az adatokat automatikusan eljuttatja a megfelelo földhivatalba. A funkciók ismertetése Kérelem tulajdoni lap másolatának kiadására A feladat leírása: Egy Web-oldal rendszeresítése, amely jó segítségként szolgál a felhasználóknak a tulajdoni lap adatainak a TAKAROS vagy megyei földhivatali rendszerekbol történo lehívására, megvizsgálására. A TAKAROS és megyei földhivatali rendszerek adattáblázatai a tanácsadó(k) rendelkezésére lesznek bocsátva. Felhasználók A felhasználói csoportnak meg kell határoznia az elérési jogosultságokat. A keresések különféle típusait és a böngészési lehetoségeket meg kell engedni vagy le kell tiltani egyegy adott felhasználói csoport vonatkozásában. A hozzáférés egy bizonyos adatmennyiségre is korlátozható. A tulajdoni lapokon szereplo adatok elérhetoségét is védeni kell olyan szinten, hogy a tulajdoni lapok valamennyi adata ne legyen hozzáférheto az összes felhasználó számára. A rendszer informálná a felhasználót a hozzáférési jogosultságairól, majd megfelelo szintu üzenetátvitelt kérne a TAKAROS vagy a megyei földhivatal irányába. Földterület(ek) vagy ingatlanok kiválasztása Böngészés: A WWW oldal böngészo funkciója megadna egy listát egy kiválasztott kulcs szerinti bontásban. A lista sorrendje egynél több kulcs szerint kellene, hogy definiálható legyen. A böngészés ideje alatt fenn kell állnia a lehetoségnek egynél több elem megtekintésére és kiválasztására is. A kulcsok a következok lehetnének: földterületi egység azonosító száma(i) cím(ek) tulajdonos neve tulajdonos azonosítója 7

8 a hitelezo neve a hitelezo azonosítója a pozitív szolgalmi jog tulajdonosának neve (pl. csovezeték jogtulajdonosa) a negatív szolgalmi jog tulajdonosának neve (pl. egy másik földrészlet eléréséhez való jog) Keresés Húsz elore meghatározott kérdést és szöveges leírást kell létrehozni és bemutatni a felhasználóknak saját keresési szempontjaik létrehozásának megkönnyítése végett. A rendszernek be kell fogadnia az arra felhatalmazott felhasználók új példaszempontjait is. Ábrázolás képernyon A rendszernek képesnek kell lennie a kiválasztott tulajdoni lapok megjelenítésére a képernyon és az oldalak átforgatására. Letöltés A rendszer legyen képes a kiválasztott tulajdoni lap adatainak egy szöveges állományba történo bevitelére (letöltésére). A Web mögötti program feladata A keresési utasítások szintaktikai ellenorzése Kereso és böngészo funkciók engedélyezése Információ-továbbítás a földhivatali adatbázis-rendszerek felé az adatszolgáltatásról Ellenorzés az összes lehetséges logikai kontroll segítségével A megfelelo földhivatal automatikus kiválasztása a településnév alapján Kérelem térképmásolat kiadására (8. ábra) 8. ábra A feladat leírása Egy Web-oldal rendszeresítése, amely jó segítségként szolgál a felhasználónak a kis térképszelvénynek a TAKAROS vagy megyei földhivatal rendszerekben történo megkeresésére, megvizsgálására és az azokból történo letöltésére. Ezeknek a rendszereknek az adattáblázatait e dokumentum D függeléke tartalmazza. Felhasználók A hozzáférési jogosultságokat a felhasználói csoportoknak kell meghatározniuk. A különbözo típusú keresési és böngészo funkciókat engedélyezni kell vagy le kell tiltani bármely felhasználói csoport vonatkozásában. A hozzáférés egy bizonyos adatmennyiségre is korlátozható. 8

9 Földterület(ek) és ingatlanok kiválasztása Böngészés A WWW oldal böngészo funkciója megadna egy listát egy kiválasztott kulcs szerinti bontásban. A lista sorrendje egynél több kulcs szerint kellene, hogy definiálható legyen. A böngészés alatt fenn kell állnia a lehetoségnek egynél több elem megvizsgálására és kiválasztására is. A kulcsok a következok lehetnek: földterületi egység azonosító száma(i) cím(ek) tulajdonos neve tulajdonos azonosítója a hitelezo neve a hitelezo azonosítója a pozitív szolgami jog tulajdonosának a neve (pl. csovezeték tulajdonosa) a negatív szolgalmi jog tulajdonosának a neve (pl. egy másik parcella eléréséhez való jog) Keresés Húsz elore meghatározott kérdést és szöveges leírást kell létrehozni és a felhasználók számára hozzáférhetové tenni, hogy segítséget nyújtsanak nekik a saját kérdéseik létrehozásában. A rendszemek el kell fogadnia a felhatalmazott felhasználók példakereséseit is. Ábrázolás a képernyon A térképkivonatnak a Web-oldalon ábrázolhatónak kell lennie. A kijelölt földterület a térképkivonat középso részén foglaljon helyet. A térképkivonat méretezése automatikusan, a megfelelo formátumban történjen a kijelölt földrészlet bemutatásának céljaira és/vagy úgy, hogy beleilleszkedjék a Web-oldal ablakába. Ezek után a felhasználónak képesnek kell lennie az újbóli ábrázolás irányítására a megfelelo paraméterek kiválasztása útján. A rendszer legyen képes a kiválasztott tulajdoni lapnak a képernyon történo bemutatására és az oldalak átforgatására. Letöltés A rendszernek képesnek kell lennie a térkép MS Windows-kompatibilis képi állományba történo bevitelére (letöltésére). A Web mögötti program feladata A keresések szintaktikai ellenorzése Kereso és böngészo funkciók engedélyezése Grafikai alapelemek kivonása a TAKAROS vagy a megyei földhivatal rendszerbol A rajz ábrázolása képernyon Információ küldése a helyi TAKAROS vagy megyei földhivatal rendszernek errol az adatszolgáltatásról Ellenorzés az összes lehetséges logikai kontroll segítségével A megfelelo földhivatal automatikus kiválasztása a településnév alapján. 9

10 Kérelem jelzálog bejegyzésére A feladat leírása Web-oldal rendszeresítése, amely jó segítséget nyújthat a felhasználónak az ingatlant terhelo jelzálog rávezetése iránti kérelem elkészítéséhez. Feladó. A feladók a bankok, helyi közigazgatási szervek, közjegyzok stb. lesznek. A teljes ügyfélkör itt elozetesen nem határozható meg, ezért itt nagyfokú rugalmasság szükségeltetik. Adattartalom és a formanyomtatvány kitöltésének szabályai Adatok a hitelezo számára Adatok az adós számára A földterület leírása A jelzálog tárgya A jelzálog a társtulajdonosok közül! egynél többre is vonatkozhat. Egy tulajdonosnak ugyanazon a tulajdoni lapon egynél több tulajdoni bejegyzése is lehet, ami azt jelenti, hogy az o tulajdoni része egynél több részbol tevodik össze. Bonyolultabb esetekben ez a rész egy igen hosszú, a tulajdoni bejegyzéseken alapuló lista is lehet. A jelzálog egy részletének leírása A tulajdoni 1ap bejegyzési száma és/vagy Annak a döntésnek a sorszáma, amely az adott tulajdonrész bejegyzésére vonatkozik A tulajdonos azonosítási száma A bejegyzéshez tartozó tulajdonrész-arány, amelyet a jelzálog terhel (az 1/1 azt jelenti, hogy a tulajdonrész képezi a jelzálog tárgyát) A jelzáloggal kapcsolatos részletek A jelzálog-fedezet nagysága A jelzálog árfolyama Igenlo vagy nemleges válasz a "Eladási vagy további terhelési tilalom?'' kérdésre A kölcsön célja A Web program feladata "Használható-e lakás céljára?" Ha igen: semmi Ha nem: be kell írni a jelzálog-bejegyzési illeték (korábban: az illetékbélyeg) összegét A tulajdoni lap eredeti adatainak kiírása a formanyomtatvány kitöltése során és lehetoség megteremtése a felhasználó számára, hogy ezek között az ablakok között mozoghasson. Lehetoség biztosítása a felhasználónak, hogy kiválassza és kimásolja a tulajdoni lapon szereplo adatokat a jelzálog-bejegyzést kérvényezo nyomtatványra. A nyomtatványra kerülo valamennyi adat szintaktikai ellenorzése. 10

11 A feladó adatainak automatikus rávezetése a nyomtatványra. A jelzálogra vonatkozó részletek összevetése a tulajdoni lap adataival. Ellenorzés az összes lehetséges logikai kontroll segítségével. A megfelelo földhivatal automatikus kiválasztása a településnév alapján. Kérelem jelzálog törlésére A feladat leírása Web-oldal rendszeresítése, amely jó segítséget nyújt a felhasználónak a jelzálogjog törlésére vonatkozó kérelem elektronikus úton történo létrehozásához. Feladó A feladók bankok, helyi közigazgatási szervek, közjegyzok stb. lehetnek. A teljes feladói kör elozetesen nem határozható meg, ezért itt kello rugalmasságra lesz szükség. Adattartalom és a formanyomtatvány kitöltésének szabályai A hitelezore vonatkozó adatok Az adósra vonatkozó adatok A földterület leírása A törlendo jelzálogjog meghatározása Az adott jelzálog bejegyzésére vonatkozó döntés sorszáma és/vagy A jelzálog tulajdoni lapon szereplo sorszáma A törlendo jelzálogjog részletezése A jelzálog összege A jelzálog árfolyama A kölcsön célja A Web program feladata "Használható-e lakás céljára?" Ha igen: semmi Ha nem: be kell írni a jelzálog-bejegyzési illeték (korábban: az illetékbélyeg) összegét A tulajdoni lap eredeti adatainak kiírása a formanyomtatvány kitöltésekor és lehetoség biztosítása a felhasználónak, hogy ezek között az ablakok között mozoghasson. Lehetoség biztosítása a felhasználónak, hogy a tulajdoni lapon szereplo eredeti adatokat kijelölje és átmásolja a jelzálog-bejegyzés iránti kérelemre. A nyomtatványon szerepeltetni kívánt valamennyi adat szintaktikai ellenorzése. A feladó adatainak automatikus rávezetése a formanyomtatványra. A jelzálog részletes adatainak összevetése a tulajdoni lapon szereplo információkkal. Ellenorzés az összes lehetséges logikai kontroll segítségével. A megfelelo földhivatal automatikus kiválasztása a településnév alapján. 11

12 Kérelem a föld tulajdonjogának bejegyzésére A feladat leírása Web-oldal rendszeresítése, amely jó segítséget nyújt a felhasználónak a föld tulajdonjogának bejegyzését célzó kérelem elektronikus eszközökkel történo elkészítésében. Feladó A feladók bankok, helyi közigazgatási szervek, közjegyzok stb. lesznek. A teljes kör elozetesen nem határozható meg, ezért itt kello rugalmasságra lesz szükség. Adattartalom és a formanyomtatvány kitöltésének szabályai Az eladó(k)ra vonatkozó adatok A vásárló(k)ra vonatkozó adatok A földterület leírása A földügylet ismertetése A tulajdonjog megoszolhat a társtulajdonosok több tagja között is. Egy tulajdonos egynél több tulajdoni bejegyzéssel is rendelkezhet ugyanazon a tulajdoni lapon, ami azt jelenti, hogy az o tulajdoni része egynél több részbol tevodik össze. Bonyolultabb esetekben ez a rész a tulajdoni bejegyzések hosszú listáján is alapulhat. A földtulajdon egy részének leírása A tulajdoni lap bejegyzésének sorszáma és/vagy A tulajdonrész bejegyzésére vonatkozó döntés sorszáma A tulajdonos azonosítási száma A bejegyzéshez tartozó tulajdoni részarány. Ez a szám azt jelenti, hogy ennek a tulajdoni résznek hány százaléka kerül eladásra. (1/2 azt jelenti, hogy a tulajdoni rész fele képezi a tulajdonszerzés tárgyát.) A tulajdoni részarány a teljes földterület viszonylatában. Ez a szám azt jelzi, hogy a teljes tulajdoni rész hány százaléka kerül eladásra az elobb meghatározott tulajdoni rész mellett. A két elobbi mezo értéke nem független. A Web-oldalnak automatikusan meg kell határoznia a másik mezo értékét az egyik függvényében. ''Megosztott-e a földterület?" A tulajdonosokra vonatkozó adatok Az új tulajdonos azonosítási száma "Házastársa megosztatlan társtulajdonos-e?" (Ha az ingatlan megosztott) Az új földterület leírása. Tulajdonosi részarány. A földtulajdon-szerzés jogcíme (Ha az ingatlan nem megosztott) Tulajdonosi részarány 12

13 A földterület megszerzéséért fizetett összeg A megszerzés esedékessége A törlendo jelzálogra vonatkozó részletes adatok: A jelzálog-hitel összege A jelzálog-hitel esedékessége A kölcsön célja A Web program feladata "Használható-e lakás céljára?" Ha igen: semmi Ha nem: be kell írni a jelzálog-bejegyzési illeték (korábban: illetékbélyeg) összegét. A tulajdoni lap eredeti adatainak kiírása a formanyomtatvány kitöltésekor és lehetové kell tenni a felhasználónak, hogy az ablakok között mozoghasson. A továbbosztásokra vonatkozó egyéb bejegyzések bemutatása és lehetové kell tenni a felhasználónak, hogy az adatbevitel idején a képernyok között mozoghasson. Lehetové kell tenni a felhasználónak, hogy az eredeti tulajdoni lap adatait kijelölje és átmásolja erre a nyomtatványra. A nyomtatványra átírandó valamennyi adat szintaktikai ellenorzése. A feladó adatainak automatikus rávezetése a nyomtatványra. A jelzálog részleteinek összevetése a tulajdoni lapon szereplo információkkal. Ellenorzés valamennyi lehetséges logikai kontroll segítségével. A megfelelo földhivatal automatikus kiválasztása a településnév alapján. Valós kérelem továbbítása útján A feladat leírása Web-oldal rendszeresítése, amely jó segítséget nyújt a felhasználónak abban, hogy a kérelmét elektronikus úton juttassa el a földhivatalhoz. Feladó A feladók bankok, helyi közigazgatási szervek, közjegyzok stb. lesznek. A feladók teljes köre nem határozható meg elozetesen, ezért itt bizonyos rugalmasságra lesz szükség. Adattartalom és a formanyomtatvány kitöltésének szabályai A cím és a kérelemmel kapcsolatos egyéb alapveto részletkérdések A felhasználót segíti a WWW oldal. A földhivatalok címlistája adott, a felhasználó pedig ebbol a listából kiválaszthatja a megfelelo földhivatalt, illetve beírhatja a választott földhivatal megnevezésének elso néhány betujét. A Web program feladata A file továbbítása a megadott címre. 13

14 Földhivatali TAKARNET-számlák vizsgálata (9. ábra) 9. ábra A feladat leírása Web-oldal rendszeresítése, amelynek segítségével a felhasználó megnézheti a TAKARNET-rendszerben vezetett saját számlái állapotát. Feladók A feladó bármely felhasználó lehet - akár belso, akár külso. A felhasználók számlái attól függetlenül is megmaradnak, hogy használati díjjal terhelték-e azokat vagy sem. Adattartalom és a formanyomtatvány kitöltésének szabályai A felhasználót a szokásos 'bejelentkezés' után segíti a WWW oldal. A szükséges funkciók hasonlóak azokhoz, amelyeket az Internt vagy WWW szolgáltatók is biztosítanak Az INFOCAM adatszolgáltatása Nem lenne teljes a kép, ha csak a TAKAROS rendszerrol beszélnénk. A TAKAROS az ország összes körzeti földhivatalában müködik, illetve rövidesen muködni fog, kivétel a budapesti kerületeket. Budapestre vonatkozóan már van egy muködo rendszer, az INFOCAM tavaszán a svájci LEICA cég felajánlotta az INFOCAM rendszerét kipróbálásra. A rendszer egy VAXstation-60 számítógépbol [32 Mb RAM, 2GB diszk, 21 grafikus képernyo, TK-50 szalagos egység, LA-70 nyomtató, OpenVMS operációs rendszer], egy CALCOMP A1-es digitalizáló táblából és az INFOCAM 5.6 verziójából állt szeptemberében Pálfi Antal kollégámmal kaptunk megbízást a rendszer kipróbálására. A vizsgálat foképp arra irányult, hogy a földhivatal térképi adatai kezelhetok-e a rendszerrel, és a nyilvántartás változásai miként hajthatók végre. A vizsgálathoz létrehoztuk az akkori ideiglenes szabályozásnak megfelelo INFOCAM adatszerkezetet. Az F7-es szabályzat mintatérképe alapján, annak bedigitalizálásával az adatok megjelenítését is kialakítottuk. A földhivatali változások átvezetését is kipróbáltuk a próbaként készített térrajzokon decemberében az FM. Földügyi és Térképészeti Foosztályának elkészítettük a vizsgálat eredményét tartalmazó jelentésünket. Ez után kezdodhetett meg az V. és XI. kerületek adatainak átvétele ben a Fovárosi Földhivatal az FM. Földügyi és Térképészeti Foosztályán keresztül sikeres pályázatot nyújtott be a fovárosi digitális kataszteri térképkezelo rendszer, LIS, projekt megvalósítására. A svájci kormány 1,5 millió Sfr. értéku projektet támogatott, amely keretén belül létre kell hozni a fovárosi LIS, föld információs rendszert, amely alkalmas a digitális kataszteri térkép tárolására, kezelésére, változásainak átvezetésére a magyar eloírásoknak megfeleloen és az adatok felhasználók felé történo szolgáltatására, beleértve az alappontokat is. A projekt biztosította az összes hardver és szoftver eszközöket. A projekt pályázatának 14

15 nyertese a svájci LEICA cég volt az INFOCAM legújabb 6-os verziójával. A projekt három ütemben zajlott. A hardverek és szoftverek telepítése és tesztelése Az V. és XIV. kerületek adatainak betöltése, a program honosítása A korábban felmerült szoftver és hardver fejlesztések tesztelése és a két kerület adatinak forgalomba adása. A pályázatban megfogalmazott feltételt jelzi a zöld mezoben szereplo számítógép, amely szerint lehetoséget kell biztosítani a tulajdoni lapokat kezelo rendszerrel történo késobbi összekapcsolódásra. Az INFOCAM 6.0 verziója SOLARIS UNIX operációs rendszeren fut és ORACLE 7 adatbázist használ az adatok tárolására. Ezek a szoftverek is telepítésre kerültek. Az INFOCAM egy objektum orientált szemléletu térinformatikai információs rendszer, amelynek súlypontjában a kataszteri térkép valamint a térképet érinto változások átvezetése áll. Moduláris felépítésu. Egy egységes adatbázisra épülve a modulok önmagukban és egymásra fuzve is használhatók. A térképi nyilvántartó rendszernél az adatszolgáltatás a mindenkori aktuális adatok lekérdezését jelenti az adatbázisból. A lekérdezés eredménye a monitoron megjelenik, de dokumentumok is készíthetõk róla. Hagyományos adatszolgáltatás Az IMAGE modul képezi az interaktív grafikus munka magját. A benne található funkciókkal szerkeszthetõk, strukturálhatók és módosíthatók az elemek, valamint különbözõ feltételek szerint lekérdezhetõek. A modul installálásakor egy általános menürendszer kerül fel, mellyel minden adatszerkezet feldolgozható. A modul menürendszere úgy épül fel, hogy a felhasználó a benne szereplõ funkciókat és makrókat újabb makrókká foglalhatja össze, és azt tetszõleges helyre beépítheti. Ezt a lehetõséget kihasználva a már definiált adatszerkezethez új funkciók és menük hozhatók létre, melyekkel a feldolgozási és adatszolgáltatási folyamatok felgyorsítható és a "budapesti szokásokhoz" igazítható. Az újonnan létrehozandó funkciók és a menüszerkezet a munka során folyamatosan alakítható az optimálisnak ítélt szerkezetig. A jelenlegi földhivatali adatszolgáltatáshoz elkészítettük azt a menüszerkezetet, amellyel gyors lekérdezések és adatszolgáltatási dokumentumok készíthetok. Az adatszolgáltatási menü kezelési kézikönyvét tartalmazza a dolgozat melléklete. Lehetoség van a hagyományos analóg adatszolgáltatás mellett a digitális adathordozón történo adatszolgáltatásra is. A leggyakrabban eloforduló lekérdezéseket beépítettük a menübe, hogy azok közvetlenül elérhetok legyenek. Például a helyrajziszámra történo keresésénél a funkció elindítása után, a helyrajziszám megadását követoen, a képernyon megjelenik a földrészlet és környezete. Közvetlenül készítheto térképmásolat és koordinátalista is. A térképmásolat automatikusan A4 és A3 méretu lehet. Az ettol eltéro másolatokat az IMPRESS modul segítségével készíthetjük el. A rajz méretének csak a plotter mérete szab határt. A földhivatalban A0 színes plotter áll rendelkezésre, amely segítségével színes tematikus térképek is készíthetok. Az adatokról digitális adathordozón szöveges formátumban koordinátalista készítheto. A grafikus elemekrol jelenleg DXF formátumban tud a rendszer adatot szolgáltatni, de folyamatban van a DAT adatcsereformátum szerinti konverziós program elkészítése. Ez majd lehetové teszi a rendszerbe betöltött valamennyi adat digitális formában történo adatszolgáltatását. Az adatszolgáltatási menü muködését itt nem részletezem, mert az a kézikönyv tanulmányozása során megismerheto. Az IMPRESS modullal készítheto térképek viszont az adatok térinformatikai szempontok szerinti megjelenítését teszik lehetové. 15

16 Speciális és térinformatikai adatszolgáltatások Az INFOCAM IMAGE menüben lehetoség van különbözo tematikai szelektálásra, az adatbázisból közvetlen SQL lekérdezésekre, valamint a modul térinformatikai elemzo funkcióival végzett vizsgálatok eredményeinek megjelenítésére. Mindezek eredményeit az IMPRESS modul segítségével olyan formába hozhatjuk, hogy az eredmények az ido múlásával aktualizálódnak, és bármely idopillanatban megjeleníthetok. A legkézenfekvobb ilyen adatszolgáltatási igény az EOV szelvények teljes tartalmának kirajzolása. Az IMAGE modulban definiálni kell a megfelelo szelvényt a teljes tartalommal. Az IMPRESS modulban e szelvény formáját megszerkesztve, annak állandó keretmegírásait definiálva, a szelvény bármikor kirajzoltatható. A rajzoltatás pillanatában a modul mindig az adatbázisban aktuális állapotot olvassa fel és rajzolja ki. Az adatmodellhez kapcsolódó grafikus táblában definiálható az egyes elemek megjelenési formája. A tematikai szelektálások és a megfelelo grafikus tábla definiálása után színes tematikus térképek készíthetok. Lehetoség van elore definiált SQL lekérdezések grafikus megjelenítésének meghatározására is. Az SQL lekérdezés bármikor definiálható. Az eredmények mindig az adatbázisban szereplo aktuális adatokból keletkeznek. A lekérdezések eredményét szintén az IMPRESS modulban definiált megjelenítési formában bármikor kirajzoltathatók. 16

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 4.

Térinformatikai alkalmazások 4. Térinformatikai alkalmazások 4. Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Térinformatikai alkalmazások 4. : Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul

Részletesebben

14. előadás: Az adatbázis kezelő szoftver

14. előadás: Az adatbázis kezelő szoftver 14. előadás: Az adatbázis kezelő szoftver A decentrális ingatlan-nyilvántartási rendszer egy több felhasználós, interaktív, relációs adatbázis. A több felhasználós jelző arra utal, hogy a rendszerben több

Részletesebben

Informatikai és rendszer fejlesztések az egységes ingatlan-nyilvántartás kezelésére

Informatikai és rendszer fejlesztések az egységes ingatlan-nyilvántartás kezelésére Informatikai és rendszer fejlesztések az egységes ingatlan-nyilvántartás kezelésére MFTTT Vándorgyűlés Sopron, 2013. július 10-13. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov. Az előadás tartalma: A földhasználati összesítővel

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Földügyi aktualitások

Földügyi aktualitások Földügyi aktualitások Feladatok a földügyi igazgatásban Horváth Gábor István mb. főosztályvezető GISOPEN Székesfehérvár 2016.04.13. 1 Feladatok a földügyi igazgatásban Projektlázban a szakma A Kormány

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

TESZTKÉRDÉSEK. 2013 ECDL Online alapismeretek Szilágyi Róbert S.

TESZTKÉRDÉSEK. 2013 ECDL Online alapismeretek Szilágyi Róbert S. TESZTKÉRDÉSEK Mi az Internet? a) Az internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. b) Egy olyan számítógépes hálózat, ami csak Magyarországon érhető el. c) Egy adott cég belső számítógépes hálózata.

Részletesebben

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint Az adatok megjelenési formája alapján történo csoportosítás A megjelenítési forma szerinti elkülönítés gyakorlatilag a legegyszerubb csoportosítási módszer, mivel az adatok fizikai (vizuális) megjelenése

Részletesebben

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK TANFOLYAMI AJÁNLATUNK Én félek a számítógéptől, inkább hozzá sem nyúlok! Hányszor hallhatjuk ezt a mondatot az örökifjú korú társainktól, pedig nem ördöngösség, bárki megtanulhatja a legalapvetőbb funkciókat.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETÉS, ELSŐ LÉPÉSEK térinformatikai rendszer kezelőfelülete SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK A Chrome rendszer használathoz Microsoft Internet Autodesk Explorer MapGuide 7.0+, Mozilla Enterprise

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató ALKALMAZÁS VERZIÓJA: 16.0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában, és választ

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Használati útmutató 1988-2015. 3100.Salgótarján Fő tér 1. tel.: 36-32-423-912, e-mail minorg@minorg.hu Internet: http://www.minorg.hu/ 1.oldal Tartalomjegyzék.

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0

LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0 LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0 Dokumentum verzió: 3.0/1 Utolsó módosítás: 2009. március 5. 2 LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció LOGalyze 3.0 Telepítési és Frissítési

Részletesebben

A Földhivatal. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Zátonyi Richárd hivatalvezető 2014.

A Földhivatal. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Zátonyi Richárd hivatalvezető 2014. A Földhivatal bemutatása Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Zátonyi Richárd hivatalvezető 2014. A FÖLDHIVATAL FELADATAI A földhivatal az ingatlanok és az ingatlanokhoz kötődő jogok és jelentős tények

Részletesebben

Az Orbis adatbáziskezelő

Az Orbis adatbáziskezelő ORBIS ADATBÁZIS WEBRE VITELE KÉSZÍTETTE: SOÓS PÉTER 2001. április 13. Bevezetés Ezen írás a NETWORKSHOP 2001 konferenciára készített előadásom anyagának szerkesztett változata. 1994-95. óta sok jelentős

Részletesebben

Adatáttöltés Infocam rendszerből Topobase térinformatikai rendszerbe a Fővárosi Földhivatalnál

Adatáttöltés Infocam rendszerből Topobase térinformatikai rendszerbe a Fővárosi Földhivatalnál Adatáttöltés Infocam rendszerből Topobase térinformatikai rendszerbe a Fővárosi Földhivatalnál Bagyóné Lovass Orsolya Szakdolgozat védés 2009 2009.11.27. 1 Topobase rendszer bevezetésének okai Infocam

Részletesebben

FÖLDÜGYI INFORMATIKAI RENDSZEREK A BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK TÜKRÉBEN

FÖLDÜGYI INFORMATIKAI RENDSZEREK A BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK TÜKRÉBEN FÖLDÜGYI INFORMATIKAI RENDSZEREK A BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK TÜKRÉBEN Szendrő Dénes ny. minisztériumi térinformatikai osztályvezető MFTTT Vándorgyűlés, 1 AZ ELŐADÁS TARTALMA: A földügyi informatikai rendszerek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Verzió: 1.1 Első verzió hatályba lépése: 2013. február 28. Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta: Hegedüs

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

6. Földmérési alaptérkép...6-2

6. Földmérési alaptérkép...6-2 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek 6. Földmérési alaptérkép...6-2 6.1. A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása...6-2 6.1.1. A földügyi szakigazgatás kezdetei...6-2 6.1.2. Országos Kataszteri

Részletesebben

TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer

TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer Felhasználói kézikönyve TERC Kft. Budapest 2015. Kiadó: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1149 Budapest, Pillangó park 9. Tel.:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR)

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) Dr. PAPP FERENC 2013. május 28. AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉRŐL, KONCEPCIÓJÁRÓL ÁLTALÁBAN A VÁLLALKOZÓI ADMINISZTRATÍV

Részletesebben

1. Általános feltételek

1. Általános feltételek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7013/2016. felhívás a vámudvarok létesítési feltételeiről 1. Általános feltételek 1. A nem a NAV tulajdonában

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Mercator Stúdió 2010.

Mercator Stúdió 2010. Dr. Pétery Kristóf ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő az NJSZT Syllabus 4 alapján Windows XP és Office 2003 használatával Mercator Stúdió 2010. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1.B-09/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Welcome3 Bele pteto rendszer

Welcome3 Bele pteto rendszer Welcome3 Bele pteto rendszer Programozói kézikönyv beks Kommunikációs Technika Kft 4024, Debrecen, Rákóczi utca 21 www.beks.hu 2013. március 7. Tartalomjegyzék Rendszer telepítési folyamatábra... 6 Welcome3

Részletesebben

ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2002. Szeptember 15. napjától TARTALOM 1. AZ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány eegészség Program 27. Projekt Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány Készítette: Szentgáli Ádám (Stubenvoll Bt.) 1.1 Budapest, 2004 szeptember 30 Tartalom I. Az EKNY adatbank,

Részletesebben

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Számlázás-házipénztár (SZAMLA) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Számlázás-házipénztár 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 5 1.1. A program típusai... 5 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

10.1. Bevezetés. Tartalom. 10.1. Bevezetés. 10-2. 10.2. Adatigénylés és adatszolgáltatás. 10-3. 10.2.1. Az ország térképellátása.

10.1. Bevezetés. Tartalom. 10.1. Bevezetés. 10-2. 10.2. Adatigénylés és adatszolgáltatás. 10-3. 10.2.1. Az ország térképellátása. Tipográfiai alapok 10. Adatszolgáltatások Tartalom 10.1. Bevezetés. 10-2 10.2. Adatigénylés és adatszolgáltatás. 10-3 10.2.1. Az ország térképellátása. 10-3 10.2.2. Térképtári adatok megrendelése. 10-4

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységrõl 9916 2012. évi XLVII. törvény A bányászatról

Részletesebben

Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt

Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt Családi csődvédelem bevezetéséhez szükséges informatikai fejlesztések megfogalmazása Bonum Commun Korlátolt Felelősségű Társaság TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK 6 III.1. PR, kommunikáció,

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 azonosítószámú projekthez online alapú digitális laboratórium szoftver fejlesztés vállalkozási szerződés keretében - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

DATR, a digitális alaptérképek adatbázis-kezelője

DATR, a digitális alaptérképek adatbázis-kezelője DATR, a digitális alaptérképek adatbázis-kezelője Iván Gyula Institóris István Földmérési és Távérzékelési Intézet GIS OPEN 2009 Székesfehérvár, 2009. március 18-20 Földmérési és Távérzékelési Intézet

Részletesebben

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Készletnyilvántartó program (KESZLET) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Készletnyilvántartó program 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 6 1.1. A program típusa... 6 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007.

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007. Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez

Részletesebben

SEAGUARD. Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer

SEAGUARD. Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Totális Biztonságtechnika Beléptetõ Rendszer Digitális CCTV Tûzjelzõ Behatolás-védelem Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Épületek, Épületcsoportok, Országos

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

Bírósági végrehajtás 2012

Bírósági végrehajtás 2012 Bírósági végrehajtás 2012 Módosító szabályok 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Szoftveripar és üzleti modellek

Szoftveripar és üzleti modellek Szoftveripar és üzleti modellek Irodalom Michael A. Cusumano: The business of software Michael Hiltzik: Dealers of lightning Eric Raymond: A katedrális és a bazár Szoftver technológia Software engineering

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1.sz. Országspecifikus ajánlás: Pénzügyi stabilitás A középtávú költségvetési cél elérése érdekében 2015-ben hajtson végre a GDP 0,5 %-ának, 2016-ban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 Megjegyzés Az információk

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pető András Főiskola Székhelye: 1125. Budapest, kútvölgyi út 6 Adószáma: 15826910-2-43 Statisztikai számjele: 15826910-8542-312-01 Intézményi azonosítója:

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

A magyarok vándorlása és a honfoglalás. Készítette: OD SZ 00

A magyarok vándorlása és a honfoglalás. Készítette: OD SZ 00 A magyarok vándorlása és a honfoglalás Készítette: OD SZ 00 i.sz. V. század előtt i.sz. V. század előtt i.sz. V. század i.sz. V. század i.sz. V. század i.sz. X. század eleje i.sz. X. század eleje i.sz.

Részletesebben

Újdonságok. Release 2

Újdonságok. Release 2 ARCHLine.XP 2009 Windows Újdonságok Release 2 A dokumentációban levı anyag változásának jogát a CadLine Kft fenntartja, ennek bejelentésére kötelezettséget nem vállal. A szoftver, ami tartalmazza az ebben

Részletesebben

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép XIX. rész A szkenner

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép XIX. rész A szkenner ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép A szkenner XIX. rész 1. Bevezetés A digitális képfelvételt és képfeldolgozást a gyakorlatban már az ötvenes évek elejétol kezdték alkalmazni. A számítógépes

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

A t-method szoftver és szoftvermodulok bemutatása

A t-method szoftver és szoftvermodulok bemutatása A t-method szoftver és szoftvermodulok bemutatása A t-method szoftver az irányítási rendszerek működtetése során felmerülő igények és követelmények egyszerű, gyors, adatbiztos megoldását szolgálja. A rendszer

Részletesebben

A rendszer általános áttekintése

A rendszer általános áttekintése TMS rendszer bemutatása Bevezetés A programrendszer elsődleges feladata, hogy a risztóközpontokból a vevőegységbe érkező eseményeket, a vevőegység adatfeldolgozása után regisztrálja, és az operátor számára

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

12. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás korszerűsítése

12. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás korszerűsítése 12. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás korszerűsítése Az állami földnyilvántartás gépi feldolgozása Az állami földnyilvántartás a földekre vonatkozó népgazdasági tervezésnek, statisztikai adatgyűjtésnek,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. h.c. Dr. Szepes András. Informatika 2. INF2 modul. Hálózati ismeretek

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. h.c. Dr. Szepes András. Informatika 2. INF2 modul. Hálózati ismeretek Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. h.c. Dr. Szepes András Informatika 2. INF2 modul Hálózati ismeretek SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXX-

Részletesebben

System i. 6. változat 1. kiadás

System i. 6. változat 1. kiadás System i Tárolási 6. változat 1. kiadás megoldások System i Tárolási 6. változat 1. kiadás megoldások Megjegyzés Jelen leírás és a tárgyalt termék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a Nyilatkozatok,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

1. AZ AUDITPRO RENDSZER ÁTTEKINTÉSE... 2 2. ALAPVETÕ TELEPÍTÉS... 12 3. AZ AUDITPRO TELEPÍTÉSE ÉS FELÜGYELETE HÁLÓZATOKON... 14 5. EREDMÉNYEK...

1. AZ AUDITPRO RENDSZER ÁTTEKINTÉSE... 2 2. ALAPVETÕ TELEPÍTÉS... 12 3. AZ AUDITPRO TELEPÍTÉSE ÉS FELÜGYELETE HÁLÓZATOKON... 14 5. EREDMÉNYEK... RENDSZERGAZDÁK KÉZIKÖNYVE A telepítési adathordozó a termék cseh és angol nyelvû verzióját is tartalmazza. A www.auditpro.biz weboldalon található, öt számítógéphez használható próbaverzióból is telepítheti

Részletesebben

Informatika 10. évf.

Informatika 10. évf. Informatika 10. évf. Internet és kommunikáció I. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Internet Az Internet egymással összeköttetésben álló, sokszor nem kompatibilis hálózatok összessége. 2 1 WWW World

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

IBM i változat 7.3. Rendszerfelügyelet Backup, Recovery, and Media Services for i IBM SC41-5345-09

IBM i változat 7.3. Rendszerfelügyelet Backup, Recovery, and Media Services for i IBM SC41-5345-09 IBM i változat 7.3 Rendszerfelügyelet Backup, Recovery, and Media Services for i IBM SC41-5345-09 IBM i változat 7.3 Rendszerfelügyelet Backup, Recovery, and Media Services for i IBM SC41-5345-09 Megjegyzés

Részletesebben

Az MS Access adatbázis-kezelő program

Az MS Access adatbázis-kezelő program Az adatbázis-kezelő program A tananyagban az alapfogalmak és a tervezési megoldások megismerése után a gyakorlatban is elkészítünk (számítógépes) adatbázisokat. A számítógépes adatbázisok létrehozásához,

Részletesebben

AdviseSoft Hírlevél 2007. nyár

AdviseSoft Hírlevél 2007. nyár AdviseSoft Hírlevél 2007. nyár AdviseSoft rendszer sikerei A legutóbbi hírlevelünk óta, az AdviseSoft rendszert használók köre újabb partnerünkkel bővült. A Terra csoporthoz tartozó Terra Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK Dr. Csemniczky László Térinformatikai rendszerek: GIS.. LIS (Land Information System) Földmérési/kataszteri információs rendszer, Nemzetközi szövetsége a FIG UMS (Urban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az üzemeltető adatai Cégnév: Tectron Kft. Székhely: 9022 Győr Rákóczi u.24 Hungary. Levelezési cím: 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary Adószám: 11139234-2-08 Közösségi

Részletesebben

Fedezeti ingatlanhoz kapcsolódó hozzájárulásokkal kapcsolatos tudnivalók. Hozzájárulás további terheléshez. www.fundamenta.hu

Fedezeti ingatlanhoz kapcsolódó hozzájárulásokkal kapcsolatos tudnivalók. Hozzájárulás további terheléshez. www.fundamenta.hu Fedezeti ingatlanhoz kapcsolódó hozzájárulásokkal kapcsolatos tudnivalók Hozzájárulás további terheléshez... 1 Hozzájárulás telekalakításhoz... 3 Hozzájárulás tulajdonjog átruházáshoz... 5 Hozzájárulás

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Fogalomtérkép. IHMC CmapTools version 5.03. Felhasználása. Elérhetőség. Rendszerkövetelmény (Windows OS esetén):

Fogalomtérkép. IHMC CmapTools version 5.03. Felhasználása. Elérhetőség. Rendszerkövetelmény (Windows OS esetén): Fogalomtérkép A fogalmak bonyolult szemantikai hálózatban kapcsolódnak egymáshoz, nagyon gyakran elsősorban a használati kontextus határozza meg a szavak jelentését. Ahogyan egy várostérkép segítségével

Részletesebben

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő 1 Digitális matematika taneszközök a hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában Szerző: Huszka Jenő 2009 1 2 Digitális pedagógia, digitális tananyagok Digitális pedagógia: minden olyan hagyományos (instruktív)

Részletesebben

WebSphere Adapters. 6. változat 2. alváltozat. WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás

WebSphere Adapters. 6. változat 2. alváltozat. WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás WebSphere Adapters 6. változat 2. alváltozat WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt feltétlenül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez Jelen jegyzet az ÉTDR bevezetése kapcsán a http://etdr.e-epites.hu oldalon megjelent, a csatlakozó hatóságok számára fontos információkat gyűjti egy csokorba. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben