6. Földmérési alaptérkép...6-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Földmérési alaptérkép...6-2"

Átírás

1 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek 6. Földmérési alaptérkép A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása A földügyi szakigazgatás kezdetei Országos Kataszteri Felmérés Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal A földügyi szakigazgatás jelenlegi szervezete Földmérési Intézet Földhivatalok Körzeti földhivatalok Megyei földhivatalok Földmérési alaptérkép Földmérési alaptérkép tartalma A digitalis alaptérkép Földmérési alaptérkép megjelenítése Térképi vonalak Megírások az alaptérképen Szelvénykereten belüli megírások Helyrajzi számozás Helyrajzi számozás elve Helyrajziszámozás a földrészletek változásakor Helyrajziszámozás földrészletek megosztásakor Vonalas létesítmények megvalósítása esetén Egységes országos térképrendszer Egységes Országos Vetület Az egységes országos térképrendszer alapszámozása Topográfiai térképek számozása A földmérési térképek számozása Országos szelvényszámok A földmérési térképek községi számozása.6-15 Ellenorzo kérdések a 6. fejezethez: NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-1

2 Geodéziai hálózatok 6. Földmérési alaptérkép 6.1. A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása A földügyi szakigazgatás kezdetei Magyarország területén az elso, egész országra kiterjedo felmérést Mária Terézia rendelte el 1764-ben. Ez a felmérés katonai céllal készült, méretaránya 1: volt. A felmérési munkálatok 1787-ig elhúzódtak. Ezt nevezzük I. katonai felmérésnek. A kataszteri felmérést II. József császár rendelte el ban. Elsodleges célja az volt, hogy az adó kivetéséhez megfelelo alapot szolgáltasson. Az adókat a telkek nagysága és jövedelme alapján kívánták kivetni. A felmérések példáját a milánói kataszter adta. Itt végezték az elso kataszteri felmérést. A térképek méretaránya 1:2 000 volt. Elotte nem végeztek háromszögelést, így az egyes községek térképei nem csatlakoztak egymáshoz. Az egyes parcellákat tulajdonosok és muvelés alapján határolták el. Ezeket külön-külön parcellaszámmal látták el. A mérések méroasztallal történtek, községenként. A földek értékét becsléssel állapították meg. Minden muvelheto földet három minoségi osztályba soroltak. Jó, közepes és gyenge csoportokat használtak. Ezen kívül a termelésre alkalmatlan területeket hasznavehetetlennek minosítettek. A felmérést 1718-ban kezdték meg. Elsodleges célja az volt, hogy minden területrol ki lehessen mutatni tulajdonosát, muvelési ágát és jövedelmét, elsosorban az adók valóságnak megfelelo kivetéséhez. Ezt a felmérést tekintették minden késobbi kataszteri felmérés mintájának. A munkálatok azonban elhúzódtak és megszakítás után csak 1760-ban lépett életbe a milánói kataszter. II. József által elrendelt felméréseket azok a mérnökök (inzsellérek) vezették, akik katonai felmérés során gyakorlatot szereztek, a bonyolultabb területeket ok mérték. A munkálatok nagy többségét a paraszti bizottságok végezték Az egyes földrészleteket hosszuk és szélességük megmérésével határozták meg. Bonyolultabb idomokat háromszögekre bontották és ezek oldalait mérték meg. Egyes nehezebben mérheto területeken méroasztallal is mértek. A munkálatokat nagyon gyorsan hajtották végre. Példaként Veszprém felmérését 1786-ban 4 hónap alatt végezték el, ez alatt több mint 2000 parcellát mértek fel. 6-2 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

3 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek Ez a felmérés sok tekintetben sértette a nemesség érdekeit, ezért ott akadályozták ahol tudták. II. József császár ezt a rendeletét is visszavonta halálakor, 1790-ben. Azonban úgy rendelte el, hogy az késobb még felhasználható legyen Országos Kataszteri Felmérés 1849-ben császári parancsot adtak ki a Magyarország területének felmérésére. A háromszögelési munkálatok 1853-ban indultak meg. Az ország területén egy, akkor korszeru, hálózatot hoztak létre, és a felmérési munkálatok már ezekre az alappontokra támaszkodtak. Az elkészített térképek méretaránya 1:2 880 volt (a térképen 1 hüvelyk a természetben 40 ölnek felel meg, 1 öl = 6 láb és 1 láb = 12 hüvelyk, így 40 * 6 * 12 = 2 880). A felmérés elrendelését mivel nem egyezett a 49-es magyar alkotmánynyal - ezért Magyarországon ellenszenvvel fogadták. A kiegyezés után a felmérések irányítását átvette a Magyar Pénzügyminisztérium, de a felmérés szervezete változatlan maradt,. Elnevezése elobb Állandó Kataszter, késobb Országos Kataszteri Felmérés volt, de hétköznapokon egyszeruen csak kataszteri felmérésnek nevezték. A Pénzügyminisztérium. irányítása alá tartozott a Háromszögelo Hivatal és a 13 Felmérési Felügyeloség. Ezek száma gyakran változott. Az elso világháború után a trianoni békeszerzodés következtében 9 felügyeloség maradt meg az új Csonka-Magyarországon, Egerben, Szegeden, Pécsett, Debrecenben, Szombathelyen, Gyorött és Pápán. Megmaradt a Budapesten lévo Háromszögelo Hivatal és a Földmérési Térképtár. A telekkönyvre vonatkozó rendeletet 1885-ben adták ki a tulajdonjogok nyilvántartása és a hitelfedezetre vonatkozó jogok nyilvántartására. Ekkor rendelték el, hogy a telekkönyvi betétek szerkesztésének alapja - telekkönyvi térkép - a kataszteri (földmérési) térkép másolata legyen. A telekkönyv tartotta nyilván a földek tulajdonjogaira és használatára vonatkozó adatokat. Ezzel megindultak a telekkönyvi betétszerkesztések. Ahol nem állt rendelkezésre megfelelo térkép, ott más felmérések eredményét használták; telekjegyzokönyveket készítettek. A területeket bevallások alapján irták be (vallományi munkák). Ezzel alakult ki a két állami nyilvántartás. A földmérési muszaki nyilvántartás a Pénzügyminisztériumhoz tartozott, a tulajdonjogokat vezeto telekkönyvi nyilvántartást az Igazságügy-minisztérium felügyelete alá rendelték. Ez a szervezet maradt meg kisebb változtatásokkal a II. világháború végéig, de sok tekinteben még utána is. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-3

4 Geodéziai hálózatok Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal A háború után többször átalakitották a földmérés szervezetét ben hozták létre az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalt (ÁFTH). A földmérési felügyeloségek helyett, Megyei Földmérési Kirendeltségeket alakitottak ki. Az ÁFTH nem tartozott közvetlenül egyetlen minisztérium alá, hanem önálló országos szervezetként muködött. A kataszteri térképeket számos szakterület felhasználta, ezek jelentosége folyamatosan nott. Alapul szolgáltak a vasúti, közúti, városrendezési tervezéshez. Nagy szerepe volt a vízrendezési, - csatornázási munkáknál. Fontos szerepe volt a földosztás és szövetkezet-szervezési munkáknál is. Ezek indokolták a szervezet Pénzügyminisztériumtól való elszakadását. Az ingatlanok jogi nyilvántartása, a telekkönyv továbbra is a bíróságoknál maradt. Késobb ismét átszervezték a földmérés központi szervezetét, és a Földmuvelésügyi Minisztériumhoz csatolták Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal néven. Ehhez a hivatalhoz csatolták 1972-ben a telekkönyvet is. Ezzel létrejött egyegységes földügyi szervezet Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal Az Országos Földügyi és Térképészeti Hivatalon (OFTH) belül öt foosztályt alakitottak ki. A Földhasználati Foosztály látja el a földtulajdon és földhasználat szabályozását. Ellenorzi a mezo és erdogazdasági rendeltetésu területek forgalmát, hasznosítását. Ellátja a földek védelmével és a földrendezéssel kapcsolatos feladatok irányítását. A Földmérési Foosztály végzi a földmérési térképek tartalmának, kialakításának elvi meghatározását a különbözo ágazatok igényeinek megfeleloen. Irányítja az alaptérképek tartalmának kialakítását, a térképi tartalom folyamatos felújításának korszerusítésével kapcsolatos feladatokat. Végzi az országban folyó légifényképezési feladatok irányítását. A földmérési szakfelügyelet keretében irányítja a földhivatalok munkáit. Kialakitja az országban folyó földmérési munkák, alaptérképek és alapadatok felhasználásának követelményeit és ellenorzi a felmérések átvételét, az alapadatok kötelezo felhasználását. A földmérési munkák minoségi követelményeirol utasítások, szabályzatok, szabványok kiadásával gondoskodik. Intézkedik az alappontok és a földmérési alaptérkép folyamatos karbantartásáról, felújításáról, az újramérendo területek kijelölésérol. Ellenorzi a földmérési alapadatok megorzését, a folyamatos karbantartását. A Földnyilvántartási Foosztály az ingatlan-nyilvántartás a földminosítés és adatfelhasználás elveirol, biztonságáról és az adatok nyilvánosságának, közhitelességének érvényesítésérol; az adatok 6-4 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

5 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek jogszabályokban eloírt felhasználásáról és nyilvántartásáról. Meghatározza a földminosítés elveit és azok felhasználásának jogi- és egyéb következményeit. A Térképészeti Foosztály feladata a teljes földrajzi térképészetre terjed ki. Kialakitja a a földrajzi alap és tematikus térképrendszert, meghatározza térképkiadás irányelveit, meghatározza a földrajzi neveket, és azok nyilvántartását. Fontos feladata szakterület fejlesztési és kutatási munkáinak irányitása, a nemzetközi tudományos szervezetekben hazánk képviselete, és az ebbol következo feladatok végre hajtása. A Katonai Foosztály feladata elsosorban a polgári és a katonai térképészet közötti kapcsolatok egyeztetése. A Foosztályok müködését még két osztály segitette A földügyi szakigazgatás jelenlegi szervezete A Földmuvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium keretében államtitkár felügyelete alatt muködik a Földügyi és Térképészeti Foosztály. Élén a foosztályvezeto áll. Munkáját három osztály segiti. Földmérési és informatikai osztály Ingatlan nyilvántartási osztály Földvédelmi és földértékelési osztály Földmérési Intézet Az FTF közvetlen felügyelete és irányítása alatt muködik a Földmérési Intézet (FÖMI), melyet 1967-ben alakitottak meg. Hatásköre több esetben bovült és jelentos szerepe lett a földmérési és térképészeti ágazat szakmai és tudományos tevékenységének irányítása és annak végzése. A FÖMI intézményére hárul a földmérés területén szükséges utasítások, szabályzatok és szabványok kidolgozása és átadása az FTF részére. A FÖMI az egyes feladatokat osztályra bontva végzi. A FÖMI fontos feladata a hazai kutatások szervezése és irányítása. Kapcsolatot tart a külföldi kutató intézetekkel. Kezeli a szakkönyvtárat. A penci Kozmikus Geodéziai Obszervatórium látja el a muholdas helymeghatározásokat. Az országos GPS hálózatok kialakítását és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését. Az adattár orzi az országos vizszintes és magassági alaphálózatok munkarészeit. Átnézi és ellenorzi az országos alappont meghatározásokat, pótlásokat. Adatokat szolgáltat az alappontokról. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-5

6 Geodéziai hálózatok A FÖMI keretében muködik az Ingatlanrendezoi Szakbizottság, amelynek feladata az egyetemi és foiskolai végzettségu földmérok munkájának ellenorzése. Megfelelo gyakorlat után kiadja az ingatlanrendezo minosítést. Ez jogositja fel a földmérot, hogy a földmérési alaptérkép tartalmát érinto munkákat végezhessen, és ezt aláírásával szakmailag és minoségileg is igazolhassa. A földhivatalok folyamatosan ellenorzik az ingatlanrendezo minosítéssel rendelkezo földméroket és etikailag, vagy szakmailag hibás muködésük esetén engedélyüket a szak bizottság megvonja Földhivatalok A földhivatalok a földügyi szakigazgatás helyi hatósági szervei is. Feladatait két szinten, megyei és körzeti szinten végzi. Elsofokon a körzeti, másodfokon a megyei földhivatalok látják el hatósági feladataikat államigazgatási szervezetként. A földhivatalok feladatait általánosan miniszteri rendelet és a Földhivatalok Szervezeti és Muködési szabályzata határozza meg. A földméréssel és térképészettel, az ingatlan-nyilvántartással és földminosítéssel, valamint a földtulajdoni és használati viszonyainak rendezésével kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet látnak el. Ezeket a feladatokat földmérési, ingatlan-nyilvántartási, földminosítési és földvédelmi részlegekre bontva látják el. A földmérési feladatuk keretében gondoskodnak az alaphálózati pontok nyilvántartásáról, karbantartásáról, polgári jogi védelmérol. Orzik a földmérési alaptérképeket és vezetik a változásokat. Végzik az új és a felújított térképek állami átvételét, a területükön folyó földmérési munkák szakfelügyeletét és koordinálását, adatokat szolgáltatnak más államigazgatási szervezetek, intézmények és a lakosság részére Körzeti földhivatalok Feladatuk a nyilvántartási térképek és az azokhoz tartozó munkarészek kezelése, tárolása, orzése. Ezekrol a lakosság részére másolatok, adatok szolgáltatása. A térkép tartalmában bekövetkezo változások folyamatos vezetése. Határozatot hoz elso fokon a földrészletek területével és határvonalával kapcsolatos ügyekben. Vizsgálja a kisebb alappontsurítéssel kapcsolatos munkákat. Ellenorzi, vizsgálja a területszámítást és a helyrajzi számozás helyességét az ingatlanok megosztási, épületfeltüntetési és földrészlet határok kituzésével kapcsolatban. Folyamatosan vezeti az ingatlannyilvántartást, annak müszaki és jogi vonatkozásait együtesen. Az irattárban kezeli és orzi az azokat megalapozó okiratokat. 6-6 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

7 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek Adatokat szolgáltat a területére eso földrészletekrol, ingatlanokról a lakosság és közületek részére Megyei földhivatalok A megyei földhivatalok feladata a közeti földhivatalok irányítása és ellenorzése. Itt bírálják el az elsofokú határozatok fellebbezéseit. Ide tartozik a megye területére eso alappontok nyilvántartása, idoszakonkénti helyszínelése, karbantartása, adatainak szolgáltatása és kötelezo felhasználásának ellenorzése. Elpusztulásuk esetén pótlásukat kezdeményezi a FÖMInél. Feladata a földmérési alaptérképek kezelése és a változások idoszakonkénti vezetése, a térképek orzése, ezekrol másolatok, nyomatok megrendelése. A felmérések (újfelmérések és felújítások) muszaki tervének véleményezése, az elkészült térképek átvétele, minosítése. Feladatuk a földméréssel kapcsolatos munkák nyilvántartásba vétele, az állami alapadatok kötelezo felhasználásának ellenorzése, és az adatok szolgáltatása, az új alappontok és a földmérési alaptérkép tartalmában bekövetkezett változások ellenorzése. Az állami alapadatok kötelezo felhasználásának és az ezek létrehozásával, megváltoztatásával kapcsolatos munkák bejelentésének, vizsgálatának és átvételük minoségének ellenorzése. A földmérési alaptérképek kezelésérol, orzésérol és a változások folyamatos vezetésérol való gondoskodás. E térképekrol másolatok és nyomatok megrendelése. Szakfelügyelet vonatkozásában a megyei földhivatalok látják el a megye területére vonatkozó földmérési munkák szakmai felügyeletének, a munkák koordinációjának irányítását. Az o feladatuk a bejelentett munkák nyilvántartása, véleményezése, a beérkezett munkarészek vizsgálata záradékolása. A bírósági szakértoket - kik a bíróságok munkáját segítik a földméréssel kapcsolatos peres eljárások során - a megye területén dolgozó földmérok közül választják ki a földhivatallal egyetértésben. A megyei földhivatalok folyamatosan figyelemmel kísérik az ingatlanrendezoi minosítéssel rendelkezo földmérok munkáját Földmérési alaptérkép Földmérési alaptérkép tartalma A földmérési alaptérkép ábrázolja a részletes felmérés során méréssel meghatározott tereptárgyakat. Az alaptérkép tartalmát a készítésekor érvényben lévo eloírások, szabályzatok határozák NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-7

8 Geodéziai hálózatok meg. Ezek szabályozzák, hogy az alaptérkép milyen adatokat tartalmaz és azokat milyen módon jelenítsék meg. Az ábrázolás formája a térkép fejlodésével folyamatosan változott. A múlt században a térképek - a felmérés módszerének megfeleloen - csak grafikus ábrázolásukban orizték az adatokat. Tehát egyetlen lehetoség volt a térképrol lemért adatok, távolságok, területek kezelése. A térképeket általában papírra készítették. A század eleje óta - egyre több esetben - a térképi adatokat már számszeru numerikus adatok is orizték. Ez fejlodött tovább, amikor a számszeru adatok fontosabbá váltak, mint a térképi ábrázolás. Ez a várostérképek esetén már általánossá vált. A digitális technológia elterjedése ezt fejlesztette tovább azzal, hogy a térképi adatok már elsodlegesen digitális formában szerepelnek. A digitális alaptérképek a MSZ67272 jelu szabvány szerint készülnek. A szabvány tárgya a földmérési alaptérképek céljait öszszesíto jelleggel szolgáló digitális alaptérkép (DAT) fogalmi modelljének leírása. E szabvány határozza meg fogalmi szinten a DAT tartalmát, geometriai jellemzoit, adatminoségét A digitalis alaptérkép A digitalis alaptérkép (DAT) az Egységes Országos Térképrendszer része. Megfelel a korábbi M = 1: :4 000 méretarányú térképeknek, azonban annál többet tartalmaz. A digitális térképek korlátozzottan méretarány függetlenek. A DAT alapul szolgál önkormányzati, közmu, közlekedési, vízügyi és más szakági felmérésekhez, nyilvántartásokhoz. A DAT szabvány kétféle alapadatot különböztet meg: Állami alapadatnak nevezzük azokat az adatokat, melyek hitelességét és folyamatos változásvezetését az állam jogszabályban biztosítja. Az alaptérkép állami alapadatokon kívül még több adatot tartalmaz. Ezeket alapadatoknak nevezzük. Az alapadatok teszik lehetové, hogy a térképeket, (az adatbázisokat) szélesebb körben fel lehessen használni. Az állami alapadatok és az alapadatok vonatkozási rendszere, vetületi rendszere szigorúan és szabatosan meghatározott. A tartalmát a jól meghatározható, széles felhasználói kör határozza meg. Az alaptérképeken ábrázolt adatok az adatminoség és pontosság szempontjából a muszakilag és gazdaságilag megalapozott legmagasabb szintu igényekhez igazodnak. A DAT szabványt szakmai szempontból a DAT szabályzatok egészítik ki. Ezek részletesen szabályozzák a digitális alaptérkép készitését és megjelenítésének formáját. 6-8 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

9 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek Földmérési alaptérkép megjelenítése Térképi vonalak A megjelenítés alapveto formája, amikor a DAT adatbázist hagyományos szerkezetu EOTR térképen jelenítjük meg. A térképlapokon folytonos vonallal rajzolják ki a térképlap keretvonalait, földrészletek határvonalait, épületek talajszintet metszo vonalait, épitmények határvonalát, hidakat, vasutak tengelyvonalát, távvezetékek nyomvonalát, folyók, csatornák partvonalát, külterületen a burkolt utak szélét. Pontozott vonallal rajzoljuk ki az alrészletek határvonalait, árkok, utak, nyiladékok határvonalait, nem burkolt utak szélét, szegélyárkokat, járdaburkolatokat és egyéb szegélyvonalakat, töltések, bevágások láb és koronavonalait, muemlékromok határvonalait, védett fasorokat. Szaggatott vonallal ábrázoljuk a földalatti létesítmények határvonalait, vezetékek nyomvonalát, terepszintre levetített épület falsíkokat, védett területek határvonalát, természetben nem látható jogi-elméleti határvonalakat. A térképen egyes alapterülettel nem ábrázolható pontszeru tereptárgyakat jelkulcscsal rajzoljuk ki, pl. kutakat, szobrokat, kereszteket stb Megírások az alaptérképen Kereten kívül írjuk meg az északi keretvonal fölött a térkép vetületét, magassági alapszintet, méretarányt. Az M=1:2 000 és 1:1000 méretarányú térképeknél megírjuk a község nevét, csatlakozószelvény számát és községbeni sorszámát. Itt kerül megírásra az ábrázolt fekvése neve (belterület, külterület zártkert) is. A déli keretvonal alatt írjuk meg a tulajdonos, az állami földmérés megnevezését, a térképlap országos szelvényszámát és településen belüli sorszámát, csatlakozó szelvények számát, a technológiára vonatkozó adatokat. A terepmunka lezárásának idopontját, digitális átalakítás esetén az eredeti felmérés idopontját. Megírjuk az észak-keleti és délnyugati sarokpont koordinátáit. Az 1 : méretarányú térképeknél a déli keretvonal alatt 4 kis rajzot helyezünk el, ezeket a gyámrajzoknak nevezzük. Az elso gyámrajz a közigazgatási egységek határát mutatja. A második gyámrajz a településen belüli fekvéshatár vonalakat, a belterület és külterület határát jelzi. A harmadik gyámrajz a domborzat ábrázolásával kapcsolatos adatokat tartalmazza. A negyedik gyámrajz a szelvényszámot és a csatlakozó szelvényszámokat tartalmazza. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-9

10 Szelvénykereten belüli megírások Geodéziai hálózatok A térképen a megírásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne fedjenek térképi elemeket, azokat ne keresztezzék és hovatartozásuk egyértelmu legyen. A muvelési ágakat betuvel, illetve jelkulccsal jelöljük. Megírjuk az utcák nevét, házszámot. Megirjuk az egyes födrészletek helyrajzi számát. Közigazgatási helyneveket mindig a hivatalos helységnévtár alapján írjuk meg. A dulok, településrészek nevét a közhasználatnak megfeleloen írjuk meg. Megírjuk a patakok, folyók, csatornák nevét. Több szelvényre átnyúló területek nevét minden szelvényen megírjuk. A muvelés alól kivett területeket - ha van nevük, azt kell megírni, ha nincs, akkor a rendeltetésüket írjuk meg: arborétum, játszótér stb. Vasútállomás, kikötok nevét akkor írjuk meg, ha nem egyezik a település neveivel. A közúti, vízügyi, hírközlési létesítmények nevét a közhasználatnak megfeleloen írjuk meg, ezt a helyi önkormányzattal egyeztetni kell. Megírjuk az üzemek, középületek és egyéb tájékoztató jellegu építmények megnevezését és rendeltetését. A térképen szükség esetén rövidítéseket is alkalmazunk. Ezeket a rövidítések jegyzéke foglalja össze Helyrajzi számozás Helyrajzi számozás elve A földrészleteket - az egyértelmu azonosítás érdekében - megszámozzuk. A helyrajzi szám biztosítja a kapcsolatot a térkép és a különbözo nyilvántartások között. A helyrajzi számozást közigazgatási egységenként végezzük. Az egyértelmu azonosításhoz szükséges, hogy egy közigazgatási egységben nem lehet két azonos helyrajzi szám. A helyrajzi számozást fekvésenként külön végezzük. Jelenleg háromféle fekvést különböztetünk meg: Külterület a község külso területe, mely elsosorban mezo- és erdogazdasági muvelésre szolgál. A belterület, mely lakóépületekkel beépített része a községnek. Ezenkívül megkülönböztetünk még egy fekvési egységet a különleges külterületet. Ebbe a csoportba tartoznak az üdüloövezetek. A különbözo fekvések határvonalát a helyi építési hatóságok határozzák meg és ezt a részletes rendezési tervben szabályozzák. Egy városon belül több össze nem függo belterület és különleges rendeltetésu külterület is lehet NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

11 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek A helyrajzi számozás során ezekben a fekvési egységek helyrajziszámozási egységeket is jelentenek. Eloször a belterületi földrészleteket számozzák meg, sorban, folyamatosan. A számozás a belterület középpontjánál kezdodik és halad folyamatosan. Ha több belterület van, akkor a következo belterület helyrajzi számozását az elozo folytatásaként végezzük, csak kihagyunk legalább ötven számot és az azt követo kerek százassal folytatjuk. A belterületek helyrajziszámozása után a különleges külterületeket számozzuk végig. Ezeket korábban zártkerteknek neveztük. Ezek helyrajziszámozása is ugyanúgy történik, mint a belterületeké. A külterületek helyrajziszámozásában jelentos változást hozott a DAT szabvány bevezetése. Korábban a külterületek helyrajziszámozását nullás helyrajzi számokkal végeztük. Ez azt jelentette, hogy minden külterületi helyrajzi szám elott egy 0 jegy volt. A 01 számot a belterület egésze kapta.. A belterület után számoztuk végig a külterület egyes földrészleteit. A külterületi földrészleteket a föbb utak által határolt táblák szerint számozzuk. A DAT szabvány bevezetésével megszunt a nullás helyrajziszám alkalmazása. A szabvány szerint a külterületi földrészleteket a belterületekhez és a különleges külterületekhez hasonlóan számozzuk, tehát az utolsó felhasznált helyrajzi szám után következo kerek százas helyrajzi számmal, de legalább ötven szám kihagyásával kezdjük a külterületi földrészletek helyrajzi számozását. A földrészleteken belül még külön jelöljük az egyes alrészleteket is. Az egyes alrészleteken - a földrészleten belül fekvo különbözo muvelési ágakat értjük. A muvelési ágakat csak akkor jelöljük, ha annak területe eléri a minimális területi értéket. Az alrészleteket az abc kisbetuivel jelöljük. A magánhangzók közül csak azt a betut használjuk, a mássalhangzók közül pedig csak az egyjegyueket. A földrészletek kialakitásánál a belterület határvonalánál az átmeno utakat is lezárjuk és külön helyrajzi számmal jelöljük. Utcák keresztezésekor a keskenyebbeket lezárjuk le. Új térképek készitésekor a földrészletek helyrajzi számát csak indokolt esetben szabad megváltoztatni Helyrajziszámozás a földrészletek változásakor A földrészletek eredeti helyrajziszámozása, amikor minden földrészletet egész számmal jelölünk meg, csak az eredeti felmérés után van meg. A késobbiekben az egyes földrészletek megváltoznak, egyes földrészleteket megosztanak és két tulajdonosa lesz, külterületi területe- NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-11

12 ket belterülethez csatolnak, új községek alakulnak. Geodéziai hálózatok Helyrajziszámozás földrészletek megosztásakor A földrészletek megosztása az egyik leggyakoribb feladat. Ha egész helyrajziszámú földrészletekre osztunk meg, akkor a keletkezo új földrészleteket a helyrajziszám alátörésével jelöljük. A keletkezo új földrészletek olyan helyrajziszámot kapnak, melyek az eredeti helyrajziszám alátörésével keletkeznek. Az Helyrajziszámozás földrészletek megosztásakor alátörést úgy végezzük, hogy a kialakuló új földrészletek helyrajzi számának alátörése egyezzen meg az eredeti számozás irányával. Új földrészletek keletkezésekor alapelv az, hogy az új földrészletek helyrajziszáma ne egyezzen meg az eredeti földrészlet helyrajzi számával. Megoszthatunk olyan földrészleteket is, melynek a helyrajziszáma már törtszám. Ekkor az új földrészletek helyrajzi száma szintén tört szám lesz. A számláló egyezik a korábbi helyrajzi szám számlálójával és a nevezot az eddigi legnagyobb alátörést követo számtól kezdve számozzuk tovább. Ha csak a földrészletek közötti határvonalat módosítjuk, akkor a helyrajzi számokat változatlanul hagyjuk és csak a területeket módosítjuk az új helyzetnek megfeleloen. Ha egy földrészletet kevesebb, mint 50 részre osztunk fel, akkor az elozoekben megismert módon helyrajzi számozzuk az új földrészleteket. Ha a kialakuló új földrészletek száma az 50-et meghaladja, akkor a helyrajzi számozást a tartalékolt helyrajzi számok felhasználásával kell végezni Vonalas létesítmények megvalósítása esetén Vonalas létesítmények megvalósítása esetén az új vonalas létesitmény földrészlete sok korábbi földrészletet metsz át, keresztez. Ekkor a vonalas létesítményt a legkisebb egész helyrajzi számú megosztott földrészlet alátörésével számozzuk. A meg nem osztott földrészletek helyrajzi számát nem változtatjuk meg, hanem csak területét módosítjuk. A többi földrészletet a korábbiak szerint számozzuk. Helyrajziszámozás utcanyitásakor A földrészletek helyrajzi szá NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

13 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek mozása nagy figyelmet és a szabályok pontos ismeretét kívánja meg. A különbözo változások esetén a földrészletek helyrajzi számozását ma a DAT Szabvány és a DAT1 Szabályzat szabályozza. Minden helyrajzi számozás aesetén ezt kell figyelembe venni Egységes országos térképrendszer Egységes Országos Vetület Az egységes országos térképrendszer alapja az Egységes Országos Vetület (EOV). A képfelületi koordináta rendszer pozitív x tengelye észak felé mutat. Az óramutató járásának megfelelo pozitív forgásiránnyal egyezoen a pozitív y tengely iránya kelet felé mutat. A koordináta rendszert a tengellyel párhuzamosan eltolták azért, hogy a koordináták az ország területén mindenhol pozitívak legyenek. Az eltolás mértéke y irányban 650 km és x irányban 200 km. Emmiatt az x koordináták mindig kisebbek mint az 400 km és az y koordináták mindig nagyobbak ennél. Ezzel a koordináta számértékébol mindig eldöntheto, hogy a koordináta x vagy y. Az EOV-hez egységes országos térképrendszer tartozik. Ez azt jelenti, hogy az ország területén egységes: a vetület és a koordináta rendszer; a vízszintes és magassági alaphálózat; a térképek méretarány rendszere és azok szelvényezése Az egységes országos térképrendszer alapszámozása A térképrendszer alapja az M = 1 : méretarányú térkép. Ez alapján az ország területét a koordináta tengelyekkel párhuzamosan, x irányban, észak-déli irányban 32 km magasságú, és y irányban 48 km szélességu téglalapokra bontja. Ezeket a téglalapokat az M = 1: méretaránynak megfeleloen 32*48 cm méretu térképlapokon jelenítjük meg. A térképlapokat megszámozzuk a soroknak és oszlopoknak megfeleloen. A sorokat a déltol észak felé haladva 0; 1; 2... számokkal jelöljük. Az oszlopokat nyugatról kelet felé haladva 0; 1; NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-13 EOTR M=1: szelvényeinek számozása

14 Geodéziai hálózatok 2,,, számokkal határozzuk meg. Így az ország területére eso térképlapok száma egy kétjegyu szám. Az elso jegy a sor száma, a második jegy az oszlop sorszáma. Ettol csak az ország keleti és északi részén térünk el kis mértékben. Ott a térképlapokat háromjegyu számokkal jelöljük, az elv megtartásával. A további nagyobb méretarányú szelvényeket az M=1: szelvény számából vezetjük le, mindig az elozo szelvény negyed részre bontásával Topográfiai térképek számozása Az M = 1 : méretarányú szelvények jelölésére az M = 1 : szelvényt 4 részre bontjuk és az egyes negyedeket sorszámozzuk. Az egyes számot az eredeti szelvény észak-keleti része, a kettest, az észak-nyugati negyede, majd a délkeleti negyed kapja a hármas számot, a négyes szám a dél-nyugati negyedé. Ezeket a számokat kötojellel írjuk a százezres szelvényszám után. A további nagyobb méretarányú szelvényeket is mindig negyedeléssel hozzuk létre. E számozás szerinti térképlapok méretét és számozását az alábbi táblázatban foglaljuk össze: Méretarány Szelvényszám Szelvényméret a Szelvényméret a vetületen (km) térképen 1: x32 48x32 1: x16 48x32 1: x8 48x32 1: x4 60x40 Topgráfiai térképek szelvényszámozása Ez a szelvényszámozás a topográfiai térképekre vonatkozik, melyek közül az M = 1: méretarányú térképek származnak eredeti 6-14 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt A földmérési térképek számozása

15 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek terepi felmérésbol. A kisebb méretarányúakat ezekbol vezetik kicsinyítéssel és a tartalom átszerkesztésével A földmérési térképek számozása Országos szelvényszámok A földmérési térképek számozása ennek továbbfolytatásával történik. A számozás a továbbiakban is az elozo szelvény negyedelésével történik. A földmérési térképek szelvényszámát kötojellel irjuk a topográfiai szelvényszám után. Méretarány Szelvényszám Szelvényméret a vetületen (m) Szelvényméret a térképen (cm) 1: x x40 1: x x50 1: x x50 1: x500 75x50 1: x250 75x50 Az 1:4 000 méretarányú térképek a külterületek ábrázolását szolgálják, de ezt a méretarányt használjuk a községek átnézeti térképeként belterületeknél is. Ezek a térképek szelvényhatáros ábrázolással készülnek. Az Egységes Országos Térképrendszer Térképei (EOTR) egymás mellé illeszthetok. Az 1:4 000 méretarányú térképek lefedik az egész ország területét A földmérési térképek községi számozása A térképlapok számozásánál használunk egy másik számozást is. Ez a községenkénti folyamatos számozás. A városok, községek felmérésénél a felmérendo területet, a város, község területét lefedo térképeket folyamatosan végig számozzuk. Az egyes térképlapokat az EOTR szelvények határvonalainak megfeleloen választjuk. Az egyes lapokat az M=1:4 000 méretarányú térképeknek megfeleloen 1-tol kezdodoen végig számozzuk. A számozást a legészakibb sorban kezdjük, majd a következo délre lévo sorban számozzuk az egyes szelvényeket. Az M=1:4 000 méretarányúnál nagyobb méretarányú szelvé- A földmérési térképek községi számozása nyeket az ábrázolás érdekében ugyanúgy törjük alá, mint az országos számozás során tettük. Ekkor azonban az alátörése- NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-15

16 Geodéziai hálózatok ket az M=1:4 000 méretarányú szelvényeknek megfeleloen a szelvény negyedelésével hozzuk létre az M= 1:2 000 és további negyedeléssel az M=1:1 000 méretarányú szelvényeket. Ezeket az M=1:4 000 méretarányú szelvény alátörésével jelöljük. Az eredeti sorszám utáni tizedes törttel kiírva. Az ábrázolás gazdaságossága érdekében itt eltolt szelvényeket is használunk. Ezeket a szám után kiírt a betuvel jelöljük NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

17 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek Ellenorzo kérdések a 6. fejezethez: 1. Mikor indult meg az elso katonai felmérés? 2. Mikor indult meg az elso kataszteri felmérés? 3. Hogyan hagyták abba a kataszteri felmérést? 4. Mi volt a célja a kataszteri felmérésnek? 5. Mi volt a milánói kataszter? 6. Milyen méretarányban végezték az országos kataszteri felmérést? 7. Hogyan nevezték a felmérés szervezetét? 8. Milyen szervezeti egységekre bomlott a kataszteri felmérés? 9. Mi volt a telekkönyv? 10. Mikor egyesítették az állami földmérést és a telekkönyvet? 11. A II. világháború után milyen szervezeti egységet hoztak létre a földmérés irányítására? 12. Mikor alakították meg az ÁFTH-t és az OFTH-t? 13. Mi Földügyi és Térképészeti Foosztály feladata? 14. Mi a Földmérési Intézet feladata? 15. Mi a Megyei Földhivatalok feladata? 16. Mi a Körzeti Földhivatalok feladata? 17. Mit tartalmaz a földmérési alaptérkép? 18. Mit nevezünk állami alapadatnak és alapadatnak? 19. Milyen vonalakat használunk a térképeken és mit ábrázolunk velük? 20. Az alaptérképen belül milyen megírásokat teszünk? 21. A szelvénykereten kívül milyen megírások vannak? 22. Mit nevezünk gyámrajznak? 23. Miért helyrajzi számozzuk az egyes földrészleteket? 24. Milyen fekvéseket ismer? 25. Hogyan helyrajzi számozzuk az egyes fekvéseken belül a földrészleteket? 26. Mik azok a tartalék helyrajziszámok? 27. Mi az a 0-s helyrajzi szám és hol használták? 28. A DAT Szabvány bevezetése milyen változást hozott a külterület helyrajzi számozásával? 29. Hogyan jelöljük a földrészleten belül az egyes alrészleteket? 30. Melyik az a 20 betu, amelyet az alrészletek megjelölésére használunk? 31. Mikor változtatjuk meg a földrészletek helyrajzi számát? 32. A földrészletek megosztásakor hogyan végezzük az új földrészletek helyrajzi számozását? NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-1

18 Geodéziai hálózatok 33. Milyen koordináta rendszert használunk az Egységes Országos Térképrendszer esetében? 34. Hogyan számozzuk az 1: ma. térképeket? 35. Az 1: nél nagyobb méretarányú szelvényeket milyen elv alapján számozzuk? 36. Milyen méretuek a különbözo méretarányú topográfiai térképek a vetületen és a térképlapon? 37. Hogyan számozzuk a földmérési alaptérképeket? 38. Milyen méretuek a földmérési alaptérképek egyes lapjai? 39. Milyen méretarányú térképekkel fedheto le az egész ország területe? 40. A községen belül hogyan számozzuk az egyes térképlapokat? 6-2 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérő l, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról A földmérési és térképészeti tevékenységrő

Részletesebben

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet 161/2004. (XI. 8.) FVMHMPM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 2) FVMHMPM együttes

Részletesebben

Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor

Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Topográfia 6. : Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért projekt

Részletesebben

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A Kormány

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységrõl 9916 2012. évi XLVII. törvény A bányászatról

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

Magyar Építész Kamara Útmutatója

Magyar Építész Kamara Útmutatója Magyar Építész Kamara Útmutatója Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről A jogszabályalkotó az Építészeti-Műszaki Dokumentáció (ÉMD) tartalmi követelményei tekintetében a

Részletesebben

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat díja Több földrészlet egy térképmásolaton történı ábrázolása esetén elsı földrészlet után további földrészletek után földrészletenként

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 7.

Nagyméretarányú térképezés 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Vincze László Nagyméretarányú térképezés 7. NMT7 modul Digitális fotogrammetriai módszerek és dokumentálása DAT készítéséhez SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba

Részletesebben

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2.

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2. Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2. Síkrajz jelkulcsos ábrázolásának jellemzői (folyatás) http://www.uni-miskolc.hu/~gbmweb Középületeket 0,3 mm vastag vonallal rajzoljuk és magyarázó feliratot alkalmazunk!

Részletesebben

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2013.02.26-27.

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2013.02.26-27. Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2013.02.26-27. Síkrajz jelkulcsos ábrázolásának jellemzői folyatás http://www.uni-miskolc.hu/~gbmweb Középületeket 0,3 mm vastag vonallal rajzoljuk és magyarázó feliratot

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 19.

Nagyméretarányú térképezés 19. Nagyméretarányú térképezés 19. A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 19.: A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Lektor: Dr. Hankó, András Ez a modul

Részletesebben

3.3.1.3. Pályáztatás és műszaki terv készítés...7

3.3.1.3. Pályáztatás és műszaki terv készítés...7 3. Digitális térképek előállítása Tartalom: 3.1. Bevezetés...2 3.2. A digitális térképkészítések folyamata...3 3.3. A digitális alaptérképek készítésének tervezése...5 3.3.1. A DAT előállításának előkészítése...5

Részletesebben

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK Dr. Csemniczky László Térinformatikai rendszerek: GIS.. LIS (Land Information System) Földmérési/kataszteri információs rendszer, Nemzetközi szövetsége a FIG UMS (Urban

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról 8753 A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (2)

Részletesebben

I. UTCA- ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK

I. UTCA- ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1991. (VI.4.) önkormányzati rendelete a településrész-nevekről, az utcanevekről és a házszámozásról 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k i j e l ö l ö m.

H A T Á R O Z A T. k i j e l ö l ö m. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 152-1/1/2009.I. Műszaki

Részletesebben

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 ! Nyugat-magyarországi Egyetem Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza Földmérés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint Az adatok megjelenési formája alapján történo csoportosítás A megjelenítési forma szerinti elkülönítés gyakorlatilag a legegyszerubb csoportosítási módszer, mivel az adatok fizikai (vizuális) megjelenése

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához A dokumentum célja Jelen dokumentum a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzési

Részletesebben

Megjelenítési funkciók

Megjelenítési funkciók Pap Lőrinc 2010. április 19. Megjelenítési funkciók A ma használatos Földrajzi Információs Rendszerek (geographic information system, GIS) egyik funkciója még mindig a hardcopy térképek előállítása. Ezzel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 VETÜLETTANI FOGALMAK

ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 VETÜLETTANI FOGALMAK ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 Hazánk NATO csatlakozása jelentős változásokat eredményezett a katonai feladatok térképészeti biztosításában. A változások egyrészt a katonai térképek tartalmának megváltozásában

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Környezetmérnöki Szak Dr. Bácsatyai László FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS Kézirat Sopron, 2002. Lektor: Dr. Bányai László tudományos osztályvezető a műszaki tudomány

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól

Részletesebben

AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB JOGOK BEJEGYZÉSÉRŐL. (kataszteri törvény)

AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB JOGOK BEJEGYZÉSÉRŐL. (kataszteri törvény) 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB JOGOK BEJEGYZÉSÉRŐL (kataszteri törvény) Kelt: 1995. június

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

SUBA János Szovjetunió és Magyarország közötti határvonal kitűzése 1947 1949

SUBA János Szovjetunió és Magyarország közötti határvonal kitűzése 1947 1949 SUBA János Szovjetunió és Magyarország közötti határvonal kitűzése 1947 1949 Magyarország határai a II. világháború után megváltoztak. Az I. és a II. bécsi döntés során visszacsatolt területeket Felvidéket

Részletesebben

Minõségbiztosítás és adatminõség 1

Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Iván Gyula, a FÖMI osztályvezetõje 1. Bevezetés A földügyi szakágban a minõségirányítás, -biztosítás, -ellenõrzés régóta ismert fogalom, hiszen az egyes szabályzatok,

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció Az egész térképre érvényes meghatározása: A térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valódi redukált vízszintes távolságnak a hányadosa. M = 1 / m, vagy M = 1 : m (m=méretarányszám) A méretarány

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag... Page 1 of 19 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8.: Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Alapelvek tájékozódás viszonyításon

Alapelvek tájékozódás viszonyításon Tájékozódás Alapelvek A tájékozódás: meg tudjuk adni az álláspontunk vagy egy földfelszíni pont (tereptárgy) helyét. A tájékozódás a viszonyításon alapul. Viszonyítani lehet: Szögekkel Távolsággal Síkban

Részletesebben

DAT szabályzatok a gyakorlatban

DAT szabályzatok a gyakorlatban The EUPOS Initiative I. Fejes Summary Many countries have already established ground based GNSS infrastructures providing differential corrections for precise GPS positioning. In Europe the most sophisticated

Részletesebben

A TAKARNET célja és felépítése 1

A TAKARNET célja és felépítése 1 A TAKARNET célja és felépítése 1 A különbözo földhivatali fejlesztések eredményeként kialakulnak, illetve részben már kialakultak a digitális adatbázisok. Ebbol következik, hogy lehetové válik az adatok

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A jogszabály hatályos állapota: 2011. 01. 01. 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Átiktatva: J/232 J/10520. számú Jelentés az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V. 28.) OGY határozat végrehajtásáról

Részletesebben

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5.: Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Lektor: Dr. Ottófi, Rudolf Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Műszaki Dokumentáció

Műszaki Dokumentáció Műszaki Dokumentáció Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA Az Árvízi veszély- és kockázati térképezés és

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának Operatív szabályzat Szabályzat készítéséért és kiadásáért felelős: Simon Gyula geodézia vezető Jóváhagyta: Kreszné Meggyes Noémi üzemeltetés

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 4.

Térinformatikai alkalmazások 4. Térinformatikai alkalmazások 4. Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Térinformatikai alkalmazások 4. : Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2012.03.01.

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2012.03.01. Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2012.03.01. Síkrajz jelkulcsos ábrázolásának jellemzői folyatás http://www.uni-miskolc.hu/~gbmweb Közúti felüljáró, vasúti aluljáró közúti aluljáró, vasúti felüljáró 1.3.2.2.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 3. SZÁM A magyar katonai térképészetrõl (Interjú Szabó Gyula ezredessel, az MH Térképész Szolgálat fõnökével) Dr. Joó István egyetemi tanár A földmérés és térképészet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 1. Geodézia Fotogrammetria Mesterséges holdak GEOMETRIAI

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010.(II.12.) rendelete a központi közműnyilvántartásról

Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010.(II.12.) rendelete a központi közműnyilvántartásról Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.12.) rendelete a központi közműnyilvántartásról Hidegség Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet a rejtjeltevékenységről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 30. -ának (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel, a nemzetbiztonsági

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Geodéziai alapismeretek II. 25.lecke Vízszintes szögmérés Teodolit: Az egy pontból

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben