TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék"

Átírás

1 TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

2 ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 1. Geodézia Fotogrammetria Mesterséges holdak

3 GEOMETRIAI ADATOK NYERÉSE, MEGHATÁROZÁSA ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ADATFORRÁSOK 1 Az adatnyerés módja elsősorban a térinformációs rendszer alkalmazási területétől, felépítési elvétől (vektor, raszter, hibrid), a rendelkezésre álló adatforrásoktól és az adatsűrűségtől (aggregációs szint) függ. Az adatsűrűség valamely területegység (pl. négyzetkilométer) leírásához átlagosan szükséges adatmennyiséget jellemzi. Hagyományos (analóg) térképekben gondolkodva az aggregációs szint a térkép méretarányával kapcsolatos fogalom. Azaz területegységre vonatkoztatva egy 1:1000 méretarányú térkép lényegesen több adatot tartalmaz egy 1: méretarányú térképnél.

4 ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ADATFORRÁSOK 2 Az adatnyerési módokat különböző szempontok szerint csoportosítjuk. A csoportosítás alapjául szolgálhat az adatok jellege. Ennek megfelelően megkülönböztetünk elsősorban geometriai vagy elsősorban attribútumadatok gyűjtésére szolgáló eljárásokat. A csoportosítás történhet annak alapján is, hogy az adatok nyerése elsődleges vagy másodlagos jellegű. Az elsődleges adatnyerési eljárások esetén az adatokat közvetlenül a tárgyról vagy annak képéről nyerjük. A másodlagos adatnyerés forrása már rendelkezésre álló adat. Pl. geometriai adatok nyerésekor elsődleges eljárásnak tekinthetők a geodéziai és fotogrammetriai helymeghatározások, másodlagos eljárásnak pedig a meglévő térképek digitalizálása vagy az interneten elérhető digitális térképek felhasználása.

5 ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ADATFORRÁSOK 3 Az adatnyerési eljárások megválasztásakor alapvető szerepet játszik az adatok költsége és az adatok minősége. Az elsődleges adatnyerés lényegesen drágább és időigényesebb a másodlagos adatnyerésnél. Az elsődleges adatnyerésnél teljes mértékben figyelembe vehetők a készülő rendszer sajátosságai. Az adatok minősége a geometriai és attribútumadatok eredetétől, pontosságától, megbízhatóságától, teljességétől, konzisztenciájától, aktualitásától egyaránt függ. Az adatok minőségét mind a rendszerek tervezésekor, mind megvalósításakor vizsgálni és tanúsítani szükséges. Az adatok minősége a térinformációs rendszerek használhatóságának egyik kulcskérdése.

6 ELSŐSORBAN GEOMETRIAI ADATOK NYERÉSÉT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK 4 A következő eljárások célja elsősorban az adatnyerés. A geometriai adatnyerési eljárások közül elsődleges jellegűek: - FÖLDI GEODÉZIAI ELJÁRÁSOK, - MESTERSÉGES HOLDAKON ALAPULÓ HELYMEGHATÁROZÁS (PL. GPS), - INERCIÁLIS RENDSZEREK, - FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREK, - TÁVÉRZÉKELÉS, - RÁDIÓTELEFONOK FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ RENDSZEREK, - MOBIL TÉRKÉPEZŐRENDSZEREK.

7 ELSŐSORBAN GEOMETRIAI ADATOK NYERÉSÉT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK 5 Másodlagos adatnyerést az alábbi eljárások biztosítanak: - MEGLÉVŐ ANALÓG TÉRKÉPEK MANUÁLIS DIGITALIZÁLÁSA, - MEGLÉVŐ ANALÓG TÉRKÉPEK SZKENNELÉSE, - DIGITÁLIS ADATÁLLOMÁNYOK (OFF-LINE) ÁTVÉTELE, - DIGITÁLIS ADATÁLLOMÁNYOK ÁTVÉTELE HÁLÓZATRÓL (PL. INTERNET).

8 ELSŐSORBAN GEOMETRIAI ADATOK NYERÉSÉT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK 6 A térinformációs rendszerek létrehozásakor a geometriai adatnyerési módszer vagy módszerek választása függ a rendszer területi kiterjedéséről, a térinformációs rendszer vektoros, illetve raszteres jellegétől, a rendelkezésre álló adatforrásoktól, a minőségi követelményektől. Méretarány szám Globális Földrajzi Környezet Regionális Topográfia Környezet 1000 Lokális Önkormányzat Közmű Kataszter Elsődleges adatszerzési mód Geodézia Fotogrammetria Távérzékelés A térinformációs rendszerek területi kiterjedésének és az adatnyerési módszerek kapcsolata

9 ELSŐSORBAN GEOMETRIAI ADATOK NYERÉSÉT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK 7 A lokális rendszerek létrehozásakor az elsődleges adatnyerési eljárások közül a földi geodéziai mérések, a mesterséges holdakon alapuló helymeghatározás, a fotogrammetriai eljárások jól alkalmazhatók. A másodlagos adatnyerési eljárások közül a nagy adatsűrűség miatt azok jöhetnek szóba, amelyek 1: vagy annál nagyobb méretarányú analóg térképeken alapulnak. A regionális rendszerek létrehozásakor az elsődleges adatnyerési eljárások közül a legelterjedtebb a fotogrammetria és a távérzékelés. A másodlagos adatnyerési eljárások közül az 1: : közötti térképek digitalizálásán alapulók jöhetnek szóba. A globális rendszerek létrehozásának elsődleges adatnyerési eljárása a távérzékelés. A másodlagos adatnyerési eljárások közül az 1: értéknél kisebb méretarányú térképek digitalizálása szolgálhat a rendszerek alapjául.

10 ELSŐSORBAN GEOMETRIAI ADATOK NYERÉSÉT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK 8 Az elsődleges adatnyerési eljárások közül a geodézia, a mesterséges holdakon alapuló helymeghatározás, az inerciális rendszerek, a mobiltelefonok vektor jellegű adatok előállítására szolgálnak. A fotogrammetria mind vektor-, mind raszteradatok előállítására alkalmas. A távérzékelés elsősorban raszteradatok előállításának az eszköze. * A másodlagos eljárások esetén vonalas térképekből vektor jellegű, képtérképekből (pl. ortofotó-térképekből) raszter jellegű adatok nyerhetők. A digitális adatállományok mind vektor-, mind raszteradatokat tartalmazhatnak. * Az adatnyerési eljárások pontosságával kapcsolatban irányadó, hogy a geodéziai eljárásokat a cm-dm, a mesterséges holdakon alapuló eljárásokat a cm-m, a fotogrammetriai eljárásokat a dm-m, míg a távérzékelési eljárásokat a m-km nagyságrendű pontosság jellemzi.

11 A földi geodéziai eljárások 9 Az elsődleges adatnyerési eljárások során mi magunk vagyunk a készítők, mivel az adatokat közvetlenül a tárgyról vagy annak képéről nyerjük. Koordináták geodéziai mérőállomással és GPS-el történő meghatározásakor, vagy terepi mintavételezés során (pl. talaj-, vízminta helye) követlen kapcsolatba kerülünk a vizsgálat tárgyával. A legpontosabb, legaktuálisabb alapadatokat így gyűjthetjük, ami pl. az 1:500-as léptékű közmű térképek számára elengedhetetlen ám a felmérés időben nagyon elhúzódhat és a költségek, főleg nagy területekre vonatkozóan megnőnek.

12 A földi geodéziai eljárások 10 Elsődleges adatfelvételezés GPS-szel, valamint digitális mérőállomással

13 A földi geodéziai eljárások 11 A digitális geodéziai technológia használatával (robot mérőállomás, GNSS hálózat) jelentősen lerövidülhet egy méréssorozat, és a hagyományos geodéziai eszközparkkal (teodolit) szemben sokkal hatékonyabbá válhat a munka. Nagyobb területre és/vagy több időpontra vonatkozó igény esetén legköltséghatékonyabb a közvetett elsődleges módszer, vagyis a fotogrammetria és távérzékelés használata. Klasszikus értelemben a légifotókat a geometriai pontossággal, míg a műholdképeket a tartalmi sokrétűséggel emelhetjük ki, ám ez az elhatárolás az ezredforduló óta felgyorsuló technológiai fejlődéssel egyre inkább elhalványul.

14 A földi geodéziai eljárások 12 A földi geodéziai eljárások a geometriai adatnyerésnek a legrégebbi és ma is elterjedt módszerei. A geodéziai eljárással a pontok koordinátáit határozzák meg. Ezt az eljárást a nagy felbontású vektor alapú rendszerek létrehozásakor alkalmazzák. A geodéziai eljárást a nagy pontosság jellemzi. A geodéziai rendszerek alkalmazásának előfeltétele az alappontok létezése. Ezek a pontok legtöbbször az országos vízszintes alapponthálózatok pontjai. Amennyiben ezek a mérési területen nincsenek, létre kell hozni azokat. Az egyes objektumok geometriai adatait a térinformációs rendszereket két geodéziai mérési eljárással határozhatjuk meg: - derékszögű koordinátamérés, - poláris koordinátamérés (tahimetria).

15 A földi geodéziai eljárások 13 Az objektumok pontjainak az alappontokhoz viszonyított helyzetét két alappont által meghatározott helyi rendszerben, derékszögű koordináták mérésével határozzák meg. Derékszögű koordinátamérés

16 A földi geodéziai eljárások 14 A mért adatokból az objektumok pontjainak referenciarendszerbeli koordinátái a síkbeli koordináta-rendszerek közötti hasonlósági transzformációval számolhatók. Az eljáráshoz szükséges mérőeszköz az ún. derékszögű szögprizma és a mérőszalag. Az eljárás előnye, hogy a szükséges felszerelés olcsó. Hátránya viszont, hogy munkaigényes, lassú, továbbá a terepen nyert adatokat később digitalizálni szükséges. A derékszögű koordinátamérés célszerű alkalmazási területének elsősorban az adatok aktualizálása, illetve kisebb feladatok megoldása tekinthető.

17 A földi geodéziai eljárások 15 Az eljárásnál két alappontot felhasználva az objektumok egyes pontjainak a helyzetét távolság- és szögmérés alapján poláris koordinátákkal határozzák meg. Poláris koordinátamérés (tahimetria)

18 A földi geodéziai eljárások 16 Az objektumok pontjainak referenciarendszerbeli koordinátái elemi trigonometriai összefüggésekkel számíthatók ki. A tahimetria ha magassági szögeket is mérünk a pontok magasságának meghatározására is alkalmas. A poláris koordinátamérés eszköze az említett mennyiségek mérésére alkalmas műszer, a tahiméter. Korszerű tahiméterek esetén mind mennyiségek mérése, mind az eredmények rögzítése elektronikusan történik. Ezeket a műszereket elektronikus tahimétereknek vagy mérőállomásoknak nevezzük. A tahimetria előnye a nagy termelékenység és pontosság, a kis munkaerőigény, valamint az adatok digitális rögzítése. Az eljárás hátránya a felhasznált műszer magas ára. A tahimetria a nagy felbontású, nagy adatmennyiséget tartalmazó, vektor alapú lokális térinformációs rendszerek célszerű geometriai adatnyerési módszere. Az attribútumként kezelt magasságok a tahimetria mellett, földi geodéziai eljárással, az ún. szintezéssel határozhatók meg. (A magassági adatok vonatkozási rendszerének alapfelülete a már korábban említett geoid v. tengerszint.)

19 Fotogrammetriai módszerek 17 A fotogrammetriai módszerekkel az egyes tárgyakról nem közvetlenül, hanem a tárgyról készített képet felhasználva végezhető adatgyűjtés. Az egyes tárgyakról készített képek tartalmazzák azok geometriai, radiometriai, szemantikai (tartalmi) tulajdonságait. A tárgyakról a képeket különböző elveken működő felvevőrendszerekkel készíthetik, a felvevőrendszereket pedig különböző hordozóeszközökön helyezhetik el. A fotogrammetria az elektromágneses hullámok optikai tartományában, centrális vetítéssel (klasszikus fényképezőgépnek megfelelő) készített képek elsősorban geometriai jellegű feldolgozása.

20 Fotogrammetriai módszerek 18 A fotogrammetria alkalmas a lokális és regionális térinformációs rendszerek céljára (Debrekői 2001): vektor jellegű adatállomány létrehozására és aktualizálására, raszter jellegű adatállomány létrehozására és aktualizálására, ortofotó-térképek előállítására, digitális magassági modellek létrehozására, egyes pontok koordinátáinak meghatározására.

21 Fotogrammetriai módszerek 19 A fotogrammetria alkalmazásának előnyei: tömeges adatnyerés esetén minden egyéb elsődleges eljárásnál gyorsabb, területegységre vetített költsége alacsony, vektor jellegű adatállományok megfelelő (pl. topológiai) modell szerinti előállítását lehetővé teszi, homogén pontosságú, minden gyakorlati pontossági igényt kielégít. Hátrányai: a képek előállítása évszak- és időjárásfüggő (nem célszerű nyáron lombos fák esetén képeket készíteni, valamint a felhős idő is lehetetlenné teszi a fényképezést), drága hardvert és szoftvert igényel, a mérésekhez jól képzett szakemberek szükségesek, a földi kiegészítő mérések általában elkerülhetetlenek.

22 Fotogrammetriai módszerek 20 A fotogrammetriai adatnyerés két lépésre bontható: 1. Az adatnyeréshez szükséges képek előállítása, 2. A képek feldolgozása. 1. A tárgyakról a feldolgozás során speciális tulajdonságokkal rendelkező fényképet, ún. mérőképet használnak fel. A mérőképet speciális mérőkamerával állítják elő, ami egyéb segédberendezések mellett rendelkezik a hordozóeszköz navigálásához kapcsolódó, a képek készítési helyének meghatározását szolgáló tartozékokkal is. A képeket filmen vagy elektronikus adathordozón rögzítik. A felvevőkamerák elhelyezhetők: a Föld felszínén, repülőgépen, mesterséges égitesten.

23 Fotogrammetriai módszerek 21 Lokális rendszerek adatgyűjtésekor elsősorban légifelvételeket, esetleg sajátos feladatok megoldásához földi felvételeket alkalmaznak. Regionális rendszerek adatgyűjtésekor a légi- és az űrfelvételeket egyaránt használják. Globális kiterjedésű térinformációs rendszerek adatgyűjtése elsősorban űrfelvételek alapján biztosítható.

24 Fotogrammetriai módszerek A képek feldolgozásának módját az előállításra kerülő adatállomány jellege szabja meg. Vektor jellegű adatállományok előállítása a fényképek 3D digitalizálásának tekinthető. Az előállítás alapfeltétele, hogy a vizsgált területről legalább 60%-ban átfedő képekkel rendelkezzünk. Térkiértékelésre alkalmas felvételek

25 Fotogrammetriai módszerek 23 A feldolgozás eszközei a fotogrammetriai térkiértékelő műszerek, a kiértékelési eljárás pedig a térkiértékelés. A térkiértékelő műszerek három különböző elven működő fajtája létezik párhuzamosan: analóg műszerek (optikai-mechanikai elemekből felépített eszközök, amelyek speciális célra fejlesztett analóg számítógépek), analitikus műszerek (vagy analítikus plotterek, az analóg fényképpár feldolgozását számítógépi irányítás mellett végzik), digitális fotogrammetriai munkaállomások (digitális képeket dolgoznak fel).

26 Fotogrammetriai módszerek 24 A raszterállományok előállítása egyetlen kép feldolgozásával lehetséges. Az előállítás előfeltétele az adott terület digitális magassági modelljének ismerete. A feldolgozás célja a képet terhelő a terep magasságkülönbségeiből, a felvétel tengelyének ferde voltából stb. adódó torzulások kiküszöbölése, s ezzel a kép egységes méretarányban történő illesztése valamely vízszintes vonatkozási rendszerbe. A raszterállományok előállítása szinte kizárólag digitális képek alapján történik.

27 Fotogrammetriai módszerek 25 Digitális fotogrammetriai munkaállomás

28 Fotogrammetriai módszerek 26 Az ortofotó-térképek a térképek további jellemzőivel (pl. keret, feliratok) ellátott raszterállományok. Az ortofotó-térképek egyesítik a fényképek színes tartalmát a térképek szigorú geometriai követelményeivel. A térinformációs rendszerekben gyakran önálló rétegként is felhasználják (szemléletesek). A digitális magassági modellek előállítása a vektorállományok előállításának sajátos változata. A térkiértékelés mindhárom módja felhasználható erre a célra. A leggyakoribb mérési eljárások: a szintvonalak mérése, és a szintvonalak egyes pontjainak rögzítése, egyenletes rácsháló egyes pontjainak mérése és rögzítése, rácshálópontok és jellegzetes geomorfológiai pontok (pl. völgyvonal, hegycsúcs) mérése és rögzítése. A fotogrammetria alkalmas egyes pontok koordinátáinak nagy pontosságú és nagy megbízhatóságú meghatározására.

29 Fotogrammetriai módszerek 27 Ortofotó

30 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 28 Abszolút helymeghatározás A mesterséges holdakon alapuló helymeghatározási rendszereket elsősorban katonai célú navigációs feladatok megoldására hozták létre. Ezek a rendszerek azonban jól alkalmazhatók különböző pontossági igényű térinformatikai célú adatgyűjtésre is. Az ebbe a csoportba tartozó rendszerek közül a legismertebb az amerikai NAVSTAR Global Positioning System, az orosz GLONASS, valamint a csak speciális célokra alkalmazott szintén amerikai TRANET Dopper-rendszer. A mesterséges holdakon alapuló helymeghatározás elve a GPS-rendszeren keresztül: Ebben a rendszerben a helymeghatározás feladata egy klasszikus geometriai probléma megoldására vezethető vissza. Ha a térben adott három ismert koordinátájú pont (pl. A, B, C) akkor az ezektől a pontoktól adott (pl. a, b, c) távolságra elhelyezkedő pontok helyzete az A középpontú a sugarú, a B középpontú b sugarú és a C középpontú c sugarú gömbök metszéspontjaként meghatározható.

31 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 29 Abszolút helymeghatározás A GPS rendszerben a térben adott pontokat 29 db mesterséges hold valósítja meg (Yasuda 2002). Ezek a holdak a Föld körül mintegy km-es távolságban keringenek. Global Positioning System (GPS) felépítése

32 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 30 Pillanatnyi helyzetüket földi alappontokra alapuló mérések alapján folyamatosan sugározzák. Az ismeretlen helyzetű földi pont meghatározásához szükséges távolságokat az ismeretlen ponton elhelyezett műszer segítségével mérik. A távolságok mérését igen nagy pontosságú (nanoszekundum) időmérésre vezetik vissza. Az ilyen nagy pontosságú időméréshez a sugárzott hullámok fáziskülönbségeit használják fel. LORAN-C adótorony, valamint Galileo navigációs műhold

33 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 31 Relatív helymeghatározás A GPS segítségével történő helymeghatározáskor a pontok helyzetét geocentrikus térbeli derékszögű koordináta rendszerben kapjuk meg. Amennyiben egyidejűleg két ponton végzünk mérést, a pontok relatív helyzete igen gyorsan és nagy pontossággal meghatározható. Relatív helymeghatározáskor az ismeretlen helyzetű pont mellett egyidejűleg egy ismert helyzetű pontot is felhasználnak. Az ismert ponton végzett mérések alapján a mérést terhelő hibák kiszámíthatók s azok értékével az ismeretlen pont koordinátái javíthatók. Ezt az eljárást DGPS (differenciális GPS) eljárásnak nevezzük. Ha a felhasznált ismert pontokon állandóan méréseket végeznek, s a korrekciókat folyamatosan sugározzák, akkor aktív GPS hálózatról beszélünk. Ilyen hálózat kialakítása jelenleg Magyarországon is folyik. Az aktív hálózatokon alapuló eljárást WAGPS (Wide Area GPS) eljárásnak is nevezik.

34 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 32 Pontok abszolút és relatív helymeghatározása

35 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások Az aktív GPS hálózat pontjai Magyarországon

36 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 33 A GPS rendszer két eltérő pontosságot biztosító kóddal rendelkezik. A nagyobb pontosságú P-kód (Precise/Protected) a Föld egészét mintegy 6-8 m pontosságú abszolút helymeghatározást biztosít. A kisebb pontosságú C/A (Coarse, vagy Clear Acquisition, durva vagy nyílt adatnyerés) kóddal ennek az értéknek a kétszerese érhető el (Husti 2000). A relatív helymeghatározás pontossága mozgó jármű esetén 2 méter körüli érték. Ha a mérést mozdulatlan ponton végezzük, akkor cm nagyságrendű pontosság is elérhető. A GPS segítségével történő helymeghatározásnak különböző technológiai megvalósításai, különböző mérési módszerei alakultak ki. Ilyen eljárások pl. a statikus, félstatikus, félkinematikus, vagy a folyamatos kinematikus (Husti 2000). Valamennyi módszer előfeltétele, hogy a meghatározandó pont és a felhasználni kívánt mesterséges holdak között optikai összelátás legyen.

37 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 34 A GPS eljárás térinformatikával kapcsolatos legfontosabb alkalmazási területei a következők (Bernhardsen 1999): - a referenciarendszer fizikai megvalósítását biztosító geodéziai alappontok meghatározása, - egyes, más eljárással nehezen hozzáférhető pontok helymeghatározása, - útadatok gyűjtése mozgó gépjárművel (mobil mérőrendszerek létrehozása), - járművek navigálása, esetenként képernyőn megjelenített térképekkel összekapcsolva, - fotogrammetriai célú fényképezéskor a repülőgép helyzetének meghatározása, - magasságkülönbségek mérése.

38 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások 35 Tehát: A mesterséges holdakon alapuló helymeghatározás a vektoradatok gyűjtésének fontos, növekvő jelentőségű módszere. Jól használható lokális rendszerekben speciális pontmeghatározásra (pl. távvezeték oszlopok helyének meghatározása). Az eljárás alkalmas kisebb pontosságú tömeges pontmeghatározásra is. 5/0021_Kornyezetinformatika/ch02.html

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Globális mőholdas navigációs rendszerek

Globális mőholdas navigációs rendszerek Globális mőholdas navigációs rendszerek Oktatási segédanyag a vadgazda MSc levelezı hallgatók számára az EG520 Geomatikai és térinformatikai ismeretek címő tárgyhoz Készítette: Bazsó Tamás Kiegészítette:

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 7.

Nagyméretarányú térképezés 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Vincze László Nagyméretarányú térképezés 7. NMT7 modul Digitális fotogrammetriai módszerek és dokumentálása DAT készítéséhez SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

3.3.1.3. Pályáztatás és műszaki terv készítés...7

3.3.1.3. Pályáztatás és műszaki terv készítés...7 3. Digitális térképek előállítása Tartalom: 3.1. Bevezetés...2 3.2. A digitális térképkészítések folyamata...3 3.3. A digitális alaptérképek készítésének tervezése...5 3.3.1. A DAT előállításának előkészítése...5

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok I. 139.lecke Globális helymeghatározás

Részletesebben

BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK

BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK 3 III. MÉRÉSI ELJÁRÁSOK 1. RÉSZLETES FELMÉRÉS A részletes felmérés a térképezést megelőző munkafázis, amelynek alapját az érintett területen meglévő

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Geographic Information Systems GIS

Geographic Information Systems GIS Geographic Information Systems GIS Földrajzi anyagok Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Gondolatok a földrajzról A földrajzra vonatkozó 3 kérdés: Mi található

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5.1. Vízszintes alappontok magasságának meghatározása 5.1.1. Trigonometriai magasságmérés alkalmazása 5.1.1.1. A mérés technológiája Minden

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Környezetmérnöki Szak Dr. Bácsatyai László FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS Kézirat Sopron, 2002. Lektor: Dr. Bányai László tudományos osztályvezető a műszaki tudomány

Részletesebben

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 ! Nyugat-magyarországi Egyetem Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza Földmérés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMERETEK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMERETEK NYUGAT-MAGYAOSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMEETEK Tankönyvpótló segédlet a természetvédelmi mérnökhallgatók részére Kézirat

Részletesebben

ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül

ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül ProMark 3RTK Nagy precizitás magas költségek nélkül Nagy precizítású RTK ProMark 3 RTK RTK technológia a Magellan-tól A ProMark3 RTK a valós idej GPS-el végrehajtható geodéziai és mobil térképészeti mérések

Részletesebben

MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGEKBEN ELHELYEZKEDŐ LOKÁLIS TEREPFELSZÍNI ANOMÁLIÁK, OBJEKTUMOK FELDERÍTÉSE TÉRINFORMATIKAI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL

MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGEKBEN ELHELYEZKEDŐ LOKÁLIS TEREPFELSZÍNI ANOMÁLIÁK, OBJEKTUMOK FELDERÍTÉSE TÉRINFORMATIKAI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGEKBEN ELHELYEZKEDŐ LOKÁLIS TEREPFELSZÍNI ANOMÁLIÁK, OBJEKTUMOK FELDERÍTÉSE TÉRINFORMATIKAI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL Dr. Winkler Gusztáv, Dr. Juhász Attila A következőkben leírt

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu 2.Előadás Generalizálás Hagyományos és

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának,

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS. gazdálkodói segédlet

TERÜLETMÉRÉS. gazdálkodói segédlet TERÜLETMÉRÉS gazdálkodói segédlet 2015 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A 2015 őszén meghirdetésre került Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (VP AKG), illetve Ökológiai gazdálkodásra vonatkozó támogatás

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy Haladó mozgások Alapfogalmak: Pálya: Az a vonal, amelyen a tárgy, test a mozgás során végighalad. Megtett út : A pályának az a szakasza, amelyet a mozgó tárgy, test megtesz. Elmozdulás: A kezdőpont és

Részletesebben

Minõségbiztosítás és adatminõség 1

Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Iván Gyula, a FÖMI osztályvezetõje 1. Bevezetés A földügyi szakágban a minõségirányítás, -biztosítás, -ellenõrzés régóta ismert fogalom, hiszen az egyes szabályzatok,

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1

DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1 DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1 Bevezetés A karsztos területek domborzata kis területen belül is igen változatos. A mérsékeltövi karsztok vezérformáinak,

Részletesebben

Bluetooth és a GPS technológia bemutatása. Készítette: Szentesi Szabolcs Neptun kód: DUOQTK

Bluetooth és a GPS technológia bemutatása. Készítette: Szentesi Szabolcs Neptun kód: DUOQTK Bluetooth és a GPS technológia bemutatása Készítette: Szentesi Szabolcs Neptun kód: DUOQTK Mi is valójában a Bluetooth? Történelmi áttekintés X. század : Dán Viking kékfog Harald király egyesítette Dániát

Részletesebben

Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok

Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok NYME GEO GEODÉZIA TANSZÉK MÉRNÖKGEODÉZIA TANTÁRGYI KÓD: GBNFMGEOB és GBLFMGEOB Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Állami alapponthálózat

Részletesebben

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet 161/2004. (XI. 8.) FVMHMPM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 2) FVMHMPM együttes

Részletesebben

Földfelszín modellezés

Földfelszín modellezés Földfelszín modellezés A topográfia és kartográfia a digitális világban Dr. Juhász Attila 2011. Tartalom Előszó... 4 1. A digitális topográfia és kartográfia alapfogalmai... 5 1.1. A topográfiai modellezés...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc Program: Geotechnikai rendszerek és eljárástechnika Alprogram: Geotechnikai rendszerek és eljárások kutatása, fejlesztése Részprogram: Térinformatikai rendszerek

Részletesebben

Fotogrammetria a FÖMI-nél

Fotogrammetria a FÖMI-nél Fotogrammetria a FÖMI-nél ELTE GISday Budapest 2013.11.20. Földmérési és Távérzékelési Intézet Petrányi Bernadett fotogrammetriai csoportvezető, Balla Csilla fotogrammetriai tanácsadó Általános fotogrammetriai

Részletesebben

Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK INFRA STRUK TÚRA GEO I N F O R M A T I K A Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése 1 HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 BMEEOFTAI04 segédlet a BME

Részletesebben

Spectra Precision GNSS eszközök

Spectra Precision GNSS eszközök Spectra Precision GNSS eszközök Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉS Sopron, 2013. július 11 13. Érsek Ákos GPSCOM Kft. SPECTRA PRECISION termékskála Térképező GPS

Részletesebben

IV. Vegetációtérképezés

IV. Vegetációtérképezés Céljai: IV. Vegetációtérképezés 1.Jellemzés, bemutatás 2.Összehasonlítás 3.Monitorozás A szükséges szaktudás A magyar flóra ismerete A cönológiai preferencia ismerete A cönológiai kategóriarendszer ismerete,

Részletesebben

Kollimáció hiba hatása Távcsőállás fok perc mp perc mp fok perc mp mp 10 I 209 00 00 08 07 208 59 54-14 42 II 28 59

Kollimáció hiba hatása Távcsőállás fok perc mp perc mp fok perc mp mp 10 I 209 00 00 08 07 208 59 54-14 42 II 28 59 KRITÉRIUM FELDTHOZ Kollimáció Vízszintes körleolvasások Irányérték hiba hatása Távcsőállás fok perc mp perc mp fok perc mp mp 10 I 09 00 00 08 07 08 59 54-14 4 II 8 59 59 41 40 Közepelés: (09-00-10 + 09-00-07)/=09-00-08

Részletesebben

(70) BUSZNYÁK J., SISÁK I. A Georgikon Térképszerver helye és szerepe a térinformatikai adatbázisok hálózatában

(70) BUSZNYÁK J., SISÁK I. A Georgikon Térképszerver helye és szerepe a térinformatikai adatbázisok hálózatában (70) BUSZNYÁK J., SISÁK I. A Georgikon Térképszerver helye és szerepe a térinformatikai adatbázisok hálózatában The role and function of the Georgikon Map Server in the network of the GIS data bases bjs@georgikon.hu

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011 ProMark 800 Teljes GNSS produktivitás Október, 2011 Mi is a ProMark 800? Egy hatékony RTK rendszerű vevőkészülék, melypontos GNSS helymeghatározást tesz lehetővé okos, terepálló, vezeték nélküli és flexibilis

Részletesebben

Alapelvek tájékozódás viszonyításon

Alapelvek tájékozódás viszonyításon Tájékozódás Alapelvek A tájékozódás: meg tudjuk adni az álláspontunk vagy egy földfelszíni pont (tereptárgy) helyét. A tájékozódás a viszonyításon alapul. Viszonyítani lehet: Szögekkel Távolsággal Síkban

Részletesebben

Geodéziai hálózatok 3.

Geodéziai hálózatok 3. Geodéziai hálózatok 3. A vízszintes pontmeghatározás Dr. Busics, György Geodéziai hálózatok 3.: A vízszintes pontmeghatározás Dr. Busics, György Lektor: Dr. Németh, Gyula Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Geodézia 1. A helymeghatározás alapjai Gyenes, Róbert

Geodézia 1. A helymeghatározás alapjai Gyenes, Róbert Geodézia 1. A helymeghatározás alapjai Gyenes, Róbert Geodézia 1.: A helymeghatározás alapjai Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a

Részletesebben

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5.: Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Lektor: Dr. Ottófi, Rudolf Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Műholdas infokommunikációs rendszerek

Műholdas infokommunikációs rendszerek Mobil Informatika Műholdas infokommunikációs rendszerek Dr. Kutor László OE-NIK, Dr.Kutor László MoI 4/24/1 Műholdas távközlési rendszerek GEO (Geostationary Earth Orbit Satellite) Geostacionáris pályán

Részletesebben

Térinformatika. j informáci. ciós s rendszerek funkciói. Kereső nyelvek (Query Languages) Az adatok feldolgozását (leválogat

Térinformatika. j informáci. ciós s rendszerek funkciói. Kereső nyelvek (Query Languages) Az adatok feldolgozását (leválogat Térinformatika Elemzék 2. Az informáci ciós s rendszerek funkciói adatnyerés s (input) adatkezelés s (management) adatelemzés s (analysis) adatmegjelenítés s (prentation) Összeállította: Dr. Szűcs LászlL

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 19.

Nagyméretarányú térképezés 19. Nagyméretarányú térképezés 19. A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 19.: A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Lektor: Dr. Hankó, András Ez a modul

Részletesebben

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék Légi fotogrammetria A légi fotogrammetria bemenő adatai az analóg vagy digitális légifényképek. Analóg fényképező kamara és egy légifelvétel. A fényképezés geometriai modellje centrális perspektíva. Ebben

Részletesebben

Műholdas helymeghatározás 1.

Műholdas helymeghatározás 1. Műholdas helymeghatározás 1. A GNSS-ről általában Dr. Busics, György Műholdas helymeghatározás 1.: A GNSS-ről általában Dr. Busics, György Lektor: Dr. Takács, Bence Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Állami térképészeti alapadatok

Állami térképészeti alapadatok Állami térképészeti alapadatok Toronyi Bence Geodézia Zrt. 2008.11.20 Törvényi szabályozás A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény szerint Az állam a térképellátás érdekében

Részletesebben

6. Földmérési alaptérkép...6-2

6. Földmérési alaptérkép...6-2 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek 6. Földmérési alaptérkép...6-2 6.1. A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása...6-2 6.1.1. A földügyi szakigazgatás kezdetei...6-2 6.1.2. Országos Kataszteri

Részletesebben

GEODÉZIA I. Dr. Csepregi Szabolcs, Gyenes Róbert, Dr. Tarsoly Péter:

GEODÉZIA I. Dr. Csepregi Szabolcs, Gyenes Róbert, Dr. Tarsoly Péter: Dr. sepregi Szabolcs, Gyenes Róbert, Dr. Tarsoly Péter: GEODÉZIA I. Lektorálták: Dr. Busics György, fıiskolai docens Dr. Németh Gyula, nyugalmazott fıiskolai tanár SZÉKESEHÉRVÁR 013 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8.: Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének

Részletesebben

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban Dr. Mihály Szabolcs, a FÖMI fõigazgatója 1. A földügyi és térképészeti adat, mint az információs társadalom egyik alapvetõ

Részletesebben

Összeállította: Forner Miklós

Összeállította: Forner Miklós Tartalomjegyzék 1. A légifényképezés célja... 2 2. Javaslat a Magyarország légifényképezése 2000 adataiból előállítható termékek kidolgozására... 3 2.1. Fotografikus úton előállított termékek (az eredeti

Részletesebben

Techtrading Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.

Techtrading Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. AF 200 GPS DGPS TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTŐ ÉS FELMÉRŐ RENDSZER 2 Bevezetés A Techtrading Kft. kifejlesztett egy olyan felhasználóbarát új térinformatikai és adatgyűjtő rendszert, amely az élet számos területén

Részletesebben

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc. Program: Geotechniaki rendszerek és eljárástechnika Programvezető: Dr. Kovács Ferenc

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc. Program: Geotechniaki rendszerek és eljárástechnika Programvezető: Dr. Kovács Ferenc Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc Program: Geotechniaki rendszerek és eljárástechnika Programvezető: Dr. Kovács Ferenc Alprogram: Geotechnikai rendszerek és eljárások kutatása, fejlesztése Részprogram:

Részletesebben

Geoinformatika I. (vizsgakérdések)

Geoinformatika I. (vizsgakérdések) Geoinformatika I. (vizsgakérdések) 1.1. Kinek a munkásságához köthető a matematikai információelmélet kialakulása? 1.2. Határozza meg a földtani kutatás információértékét egy terület tektonizáltságának

Részletesebben

A széleróziós információs rendszer alapjai

A széleróziós információs rendszer alapjai 1. Bevezetés A széleróziós információs rendszer alapjai Dr. Lóki József 1, Négyesi Gábor 2 1 Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 4010 Debrecen Egyetem tér 1. Pf. 9. 52/512900/22113

Részletesebben

Megújult állami alapadatok

Megújult állami alapadatok Megújult állami alapadatok Gósz Zoltán hivatalvezető 2012. március 13-án került benyújtásra az Országgyűlés elé a T/6352 számú törvényjavaslat A földmérési és térképészeti tevékenységről. A törvény általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységrõl 9916 2012. évi XLVII. törvény A bányászatról

Részletesebben

Fotogrammetria 5. Az információszerzés eszközei Dr. Engler, Péter

Fotogrammetria 5. Az információszerzés eszközei Dr. Engler, Péter Fotogrammetria 5. Az információszerzés eszközei Dr. Engler, Péter Fotogrammetria 5. : Az információszerzés eszközei Dr. Engler, Péter Lektor : Dr. Barsi, Árpád Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképezéséhez Klujber Anikó

Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképezéséhez Klujber Anikó Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképezéséhez Klujber Anikó A térinformatika és a digitális távérzékelés ma intenzíven fejlődő területek, melyeknek komoly szerepe lehet

Részletesebben

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel: 06-27-374-980 Tea előadás

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA AZ INTERNETEN

TÉRINFORMATIKA AZ INTERNETEN Térinformatika tanszék * Keresztmetszet 2004. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár. TÉRINFORMATIKA AZ INTERNETEN Bódis Gábor Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű

Részletesebben

Számítógépes képelemzés projektmunkák 2012

Számítógépes képelemzés projektmunkák 2012 Számítógépes képelemzés projektmunkák 2012 Automatikus panorámakép készítés Készíts néhány képet a Dóm térről (vagy a város más területéről) úgy hogy a képek között legalább 20% átfedés legyen, és a kívánt

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása Milyen előnyei vannak a hálózatoknak. Csoportosítsd a hálózatokat kiterjedésük szerint! Milyen vezetékeket használnak a hálózatok kialakításánál?

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Geodéziai alapismeretek II. 25.lecke Vízszintes szögmérés Teodolit: Az egy pontból

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció Az egész térképre érvényes meghatározása: A térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valódi redukált vízszintes távolságnak a hányadosa. M = 1 / m, vagy M = 1 : m (m=méretarányszám) A méretarány

Részletesebben

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérő l, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról A földmérési és térképészeti tevékenységrő

Részletesebben

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához A dokumentum célja Jelen dokumentum a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzési

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei 3 Vezeték nélküli átvitel Optikai átvitel - Lézer átvitel 4 pont-pont közötti adatátvitel, láthatóság átvitel lézerrel néhány km távolság

Részletesebben

szló egyetemi tanár, igazgató szségügyi gyi informatikai Workshop Miskolctapolca, 2006. December 11.

szló egyetemi tanár, igazgató szségügyi gyi informatikai Workshop Miskolctapolca, 2006. December 11. Tóth LászlL szló egyetemi tanár, igazgató Honnan jövünk? j Hol vagyunk? Merre megyünk? Paul GAUGIN, 1897 (Boston, Museum of Fine Arts, 141x376 cm) A tudományban és a technológiában az alapvető fejlődések

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Gyenes Róbert Geodézia 4. GED4 modul Vízszintes helymeghatározás SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 3. Téradat adatbázisok építése Adatstruktúrák, konverzió Mashup térképek Térképszerverek Infrastructure

Részletesebben

Fotointerpretáció és távérzékelés 6.

Fotointerpretáció és távérzékelés 6. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Verőné Wojtaszek Malgorzata Fotointerpretáció és távérzékelés 6. FOI6 modul A távérzékelés alkalmazási területeinek áttekintése SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Szakmai nap 2014. 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft

Szakmai nap 2014. 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft Szakmai nap 2014 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban Érsek Ákos GPSCOM Kft GPSCOM Kft. Alapítva 1994-ben Professzionális GPS üzletág: Spectra Preicision Rádió

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Engler Péter. A mérőfénykép. A követelménymodul megnevezése: Fotogrammetria feladatai

MUNKAANYAG. Dr. Engler Péter. A mérőfénykép. A követelménymodul megnevezése: Fotogrammetria feladatai Dr. Engler Péter A mérőfénykép A követelménymodul megnevezése: Fotogrammetria feladatai A követelménymodul száma: 2241-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50 A MÉRŐFÉNYKÉP ESETFELVETÉS

Részletesebben

GPS-mérések abszolút feldolgozását terhelô hibahatások vizsgálata

GPS-mérések abszolút feldolgozását terhelô hibahatások vizsgálata GPS-mérések abszolút feldolgozását terhelô hibahatások vizsgálata TAKÁCS BENCE egyetemi tanársegéd BME Általános- és Felsôgeodézia Tanszék, bence@agt.bme.hu Reviewed Kulcsszavak: abszolút helymeghatározás,

Részletesebben

Fotointerpretáció és távérzékelés 7.

Fotointerpretáció és távérzékelés 7. Fotointerpretáció és távérzékelés 7. A GIS és a távérzékelés Verőné Wojtaszek, Malgorzata Fotointerpretáció és távérzékelés 7. : A GIS és a távérzékelés Verőné Wojtaszek, Malgorzata Lektor : Büttner, György

Részletesebben

Robotkutatások és a térinformatika kapcsolata

Robotkutatások és a térinformatika kapcsolata Wührl Tibor Bevezetés Robotkutatások és a térinformatika kapcsolata A robotkutatásokkal kapcsolatban napjainkban számtalan új eredmény születik. A robotok, mint bizonyos korlátok között működő autonóm,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

Datakart Geodézia. Földmérési és Térképészeti Kft. Bemutatkozunk

Datakart Geodézia. Földmérési és Térképészeti Kft. Bemutatkozunk Bemutatkozunk A Datakart Geodézia Kft. közel hétéves múltra tekint vissza. Magyar és német tulajdonosokkal földmérési, térképészeti és az ezekhez kapcsolódó szoftvertevékenységek végzésére alakult meg.

Részletesebben

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója 2D/3D vétel Megadja, hogy a GPS vétel síkbeli (2D) vagy térbeli (3D). Utóbbi esetben magassági adat is rendelkezésre

Részletesebben

Térinformatika 2. A valós világ modellezésének folyamata Végső, Ferenc

Térinformatika 2. A valós világ modellezésének folyamata Végső, Ferenc Térinformatika 2. A valós világ modellezésének Végső, Ferenc Térinformatika 2.: A valós világ modellezésének Végső, Ferenc Lektor: Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA ELMÉLETI JEGYZET

TÉRINFORMATIKA ELMÉLETI JEGYZET Belényesi Márta Kristóf Dániel Magyari Julianna TÉRINFORMATIKA ELMÉLETI JEGYZET Egyetemi jegyzet SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET GÖDÖLLŐ,

Részletesebben

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

Navicom-Plusz Bt. E-mail: office@navicom.hu. Navicom Plusz Bt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2. Tel.: +36 1 248 04 22

Navicom-Plusz Bt. E-mail: office@navicom.hu. Navicom Plusz Bt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2. Tel.: +36 1 248 04 22 2013 TOPCON ATB optiikaii sziintező csallád Navicom-Plusz Bt. Tel.: +36 1 248 04 22 E-mail: office@navicom.hu Topcon AT-B szintezőműszer család A Navicom büszkén mutatja be a japán Topcon legújabb fejlesztésű,

Részletesebben

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint Az adatok megjelenési formája alapján történo csoportosítás A megjelenítési forma szerinti elkülönítés gyakorlatilag a legegyszerubb csoportosítási módszer, mivel az adatok fizikai (vizuális) megjelenése

Részletesebben

Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata

Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata Doktori (PhD) értekezés Szabó Gergely Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 1 Tartalomjegyzék Bevezetés, célkitűzés...

Részletesebben

A tököli repülőtér felszínborítottsági vizsgálata nagy felbontású légifelvételekkel

A tököli repülőtér felszínborítottsági vizsgálata nagy felbontású légifelvételekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék A tököli repülőtér felszínborítottsági vizsgálata nagy felbontású légifelvételekkel - DIPLOMAMUNKA - Készítette:

Részletesebben

GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005

GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005 GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005 A terepgyakorlat csoport beosztása Időpont A csoport B csoport C csoport Április 25-29. Sukoró Topográfia Fehérvár Május 2-6. Fehérvár Sukoró Topográfia Május 9-13. Feldolgozás

Részletesebben

TÁVÉRZÉKELÉSI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TÁVÉRZÉKELÉSI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés TÁVÉRZÉKELÉSI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TÁVÉRZÉKELÉSI SZAKTECHNIKUS

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

MePAR-hoz készített kataszteri fedvények előállásának tapasztalatai

MePAR-hoz készített kataszteri fedvények előállásának tapasztalatai MePAR-hoz készített kataszteri fedvények előállásának tapasztalatai Kataszteri fedvények vektoros és raszteres állományainak előállítása a MePAR projekthez GIS OPEN 2004 Dr VASS TAMÁS Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

Térinformatikai adatkonverzió a Csörsz-árok példáján

Térinformatikai adatkonverzió a Csörsz-árok példáján Térinformatikai adatkonverzió a Csörsz-árok példáján Csabainé Prunner Andrea, Harkányiné Székely Zsuzsanna, Füleky György, Bagi Katalin 1. A kutatási terület bemutatása A Csörsz-árok vagy más néven Ördög-árok

Részletesebben