TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék"

Átírás

1 TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

2 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK

3 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 1 Magyarországon az első topográfiai felmérést Mária Terézia rendelte el 1765-ben a hétéves háború tapasztalatai alapján. A teljes munka között zajlott a Habsburg Birodalom területén. Oka: a hadászati módszerek, a haditechnika, a hadtudomány fejlődése megkövetelte, hogy ne csak a csaták területéről, hanem az egész országról legyen egy egységes szemléletű és tartalmú térkép. A mai Magyarország területén között lezajló katonai topográfiai felmérés eredménye, és az első olyan térképmű, amelyik településszint alatt (utcák, házak, dűlők, stb.) ábrázolja a teljes országot, leszámítva ebből a Bánát és Erdély területét, ahol az 1760-as években végeztek térképezési munkákat. Tartalma szerint 1: méretarányú topográfiai térkép, ábrázolja a domborzatot, utakat, építményeket, vízhálózatot, települések és földrajzi alakulatok nevét, és tájékoztató jelleggel a mezőgazdasági területek művelési ágát.

4 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 2 1. ábra.

5 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 3 A teljes katonai térkép tartalma az előírások szerint: települések, fő domborzati formák, növényzet, talajok, utak, hidak, mélyutak, vízrajz, szakadékok, szorosok, járhatóság kocsival és gyalog, hol kell hidat verni, erődítményt építeni, fatorlaszt építeni, kordont emelni háborúban az ellenség, békeidőben a csempészet vagy a pestis megakadályozására.

6 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 4 2. ábra: A térképmű szelvényezése

7 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 5 Az I. katonai felmérés adatai: Méretaránya: 1: (1 öl = 6 láb; 1 láb = 12 hüvelyk; 1 hüvelyk a térképen = 400 öl a terepen > 6 * 12 * 400 = ); 965 térképszelvény a Magyar királyság területéről; 1765 térképszelvény Erdéllyel, Bánsággal és Horvátországgal együtt; Domborzatábrázolása: lendületcsíkozás, a lá veu szerint (szemmértékkel); A felmérés sem vetülettel sem alapfelülettel nem rendelkezett; Nem tartalmazott magassági adatokat.

8 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 6 3. ábra.

9 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 7 4. ábra: Törökbálint az I. katonai felmérés térképszelvényén

10 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 8 Összegzés: A felmérés szemlélete nem volt korszerű, a kicsiből a nagy felé haladtak. Gondot jelentett az alappont-hálózat hiánya, ami miatt a csatlakozásoknál jelentős eltérések mutatkoztak. Meglepő következetlenség, hogy nem volt egységes jelkulcs, a jeleket látványból vezették le. Ez is mutatja az akkori topográfiai térképezés művészi mivoltát. Ugyanakkor például a templom, a szőlő, a temető vagy a nádas estében a maiakhoz hasonló jeleket használtak. Az I. katonai felmérés elavulásához elsősorban a geodézia fejlődése (a háromszögelések megkezdése), a szelvények vetületnélkülisége, a domborzat a là vue" ábrázolása vezetett.

11 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) 9 5. ábra.

12 Magyarország I. katonai felmérése jozefiniánus térkép ( ) ábra: A Bécset ábrázoló térképszelvény: szembetűnő a minőségi különbség a magyar kisváros és Bécs között, ez a másolatokra jellemző aprólékosságot mutatja Részlet az első katonai felmérés egy szelvényéről

13 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) 11 Magyarország második katonai felmérése között zajlott le. Eredményét annak ellenére franciskánus térképnek nevezik, hogy befejezésekor már nem I. Ferenc, hanem I. Ferenc József az uralkodó, megkülönböztetésül a későbbi ferenciózsefi katonai topográfiai térképtől. Az I. katonai felmérés után, annak hiányosságai miatt nem tudtak a birodalom teljes területéről egységes térképet szerkeszteni. Emiatt és a napóleoni háborúk tapasztalatai alapján I. Ferenc 1806-ban új felmérést rendelt el. Ezzel párhuzamosan fektették le Magyarország második háromszögelési alapponthálózatát, összekötve a térkép részletmérési munkáit az alappontok állandósításának munkáival. Magassági mérést is végeztek, de magassági főalappontot nem állandósítottak, erre csak 1875-ben került sor (földmérési alappont).

14 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) ábra: A franciskánus térképezés szakaszai

15 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) 13 Az II. katonai felmérés adatai: Méretaránya: 1: térképszelvény a Magyar királyság területéről 293 térképszelvény Erdély területéről 37 térképszelvény a Bánság területéről 224 térképszelvény Horvátország és Szlavónia területéről Domborzatábrázolása: lendületcsíkozás, 1827-től Lehmann-féle geometriai csíkozás. A felmérés alapfelülettel nem rendelkezett. Vetülete: Cassini-féle vetület (Transzverzális négyzetes hengervetület, ahol a segédmeridiánok és segédszélességi körök képe szabályos derékszögű négyzethálózat)

16 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) ábra:

17 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) 15 Összegzés: Ez a felmérés és térképszelvényei részletesebbek és pontosabbak, mint az I. katonai felmérés szelvényei, de a vetülete még mindig gyakorlatilag egy vetület nélküli rendszer. Ennek eredményeként a kezdőmeridiántól a bécsi Stephansdom-tól néhány száz kilométerre, már km nagyságrendű eltérések mutatkoztak a különböző úton számított koordináták között. Fontos megjegyezni, hogy a második katonai felméréshez jelent meg az első, egységes jelkulcs 1837-ben tól a Monarchia területén új háromszögelési hálózat kialakítása kezdődött meg. Ez biztosíthatta egy térképrendszer egységes geometriai, geodéziai alapját, mely előrevetítette egy új felmérés szükségességét.

18 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) ábra:

19 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) ábra: Részlet a második felmérés OGXXXII számú szelvényéről, röviden XXXII.49.

20 Magyarország II. katonai felmérése franciskánus térkép ( ) ábra: Törökbálint a II. katonai felmérés térképszelvényén

21 Magyarország III. katonai felmérése ( ) 19 Előzmények: A II. katonai felmérés már befejezésekor elavultnak számított. Ennek több oka is volt. Egyrészt a napóleoni háborúk és a részben ebből fakadó pénzhiány miatt lassan haladt a felmérés (összesen 63 éven keresztül tartott), ez tartalmi elavulást okozott. Másrészt a szelvényezések egységessége nem valósult meg a birodalom egész területére, a térképeket levezetve, országonként, tartományonként adták ki. Harmadrészt a II. katonai felmérés ideje alatt a geodézia sokat fejlődött. Ferenc József császár 1869-ben rendelte el az új, III. katonai felmérést annak ellenére, hogy a II. katonai felmérést Erdélyben még be sem fejezték.

22 Magyarország III. katonai felmérése ( ) 20 A III. katonai felmérés adatai: Méretaránya: 1:25 000, azaz már méter-rendszerű (1 öl = 1, m); 1353 térképszelvény a Magyar királyság területéről; 244 térképszelvény Erdély területéről; Domborzatábrázolása: a szintvonalas ábrázolást a hegyvidékeken, 20 méteres alapszint-közzel végezték; A magasságmérések alapjául a trieszti Molo Sartorio-n elhelyezett mareográf (tengerszint mérő és regisztráló berendezés) segítségével meghatározták az Adriai-tenger középvízszintjét az évre vonatkozóan. Ezt tekintették alapszint-felületnek az egész Monarchia területén; A térképezéshez poliéder vetületet használtak, mely síkok a szelvények középpontjában érintették az ellipszoidot.

23 Magyarország III. katonai felmérése ( ) 21 Ott, ahol a III. katonai felmérés térképezési munkái megkezdődtek Erdély területén ezek a térképszelvények 1: as méretarányúak és csak 1885 után készítették el ezek alapján a es, poliéder rendszerű szelvényeket. Ugyanakkor az 1: es méter-rendszerre való átállás a polgári térképezésben csak 1927-ben történt meg. Ez az 1: méretarány csak a felmérési méretarány volt és az 1: méretarányú ún. részletes térképek előállítására szolgált. Így tehát elmondható, hogy a felmérés nagyobb méretarányban történt, mint a kiadásra tervezett térkép. A terepi munkák során a felméréshez szelvényenként legalább három alappont állt rendelkezésre és ezeket grafikus háromszögelléssel, mérőasztal segítségével sűrítették. A mérést magát dioptrával, mérőasztalon, grafikusan végezték. Érdekesség, hogy a poláris mérésekhez a távolságot lépéssel, vagy becsléssel határozták meg.

24 Magyarország III. katonai felmérése ( ) 22 Már ez egy korszerű térképrendszer, de megvalósítása, a háromszögelés és a részletmérés még hagyott némi kívánni valót maga után. Ennek okán 1896-ban elrendelték a IV. katonai felmérést, de az I. világháború kitörése miatt abbamaradt, hazánk területét nem is érintette. Viszont így a III. katonai felmérés térképeit egészen az 1950-es évekig használták Magyarországon.

25 Magyarország III. katonai felmérése ( ) ábra: Törökbálint a III. katonai felmérés térképszelvényén

26 Magyarország IV. katonai felmérése 24 Az újabb felmérést ahogy már az előzőekben is elsősorban a geodéziai módszerek gyors fejlődése tette szükségessé. A IV. katonai felmérés alapjaiban megegyezett az előzővel: azonos méretarány, alapfelület, vetület és domborzatábrázolás jellemezte. Technológiai újdonságként jelent meg a terepi felmérés során az optikai távmérés, valamint később a sztereo-fotogrammetria is. Az osztrák-olasz konfliktusok miatt Észak-Olaszországban kezdték a felmérést, így készültek el Dél-Tirol szelvényei. A történelmi Magyarország területéről csak a Magas-Tátrát mérték fel.

27 Topográfia a két világháború közötti időszakban ( ) 25 Az első világháború után a trianoni Magyarországra eső 1: méretarányú alaptérképeket, továbbá az 1: méretarányú részletes térképek alapanyagát, eredeti rajzait, nyomólemezeit, valamint az 1: méretarányú általános és az 1: méretarányú áttekintő térképek társkiadói jogát át kellett adnia a bécsi Katonai Földrajzi Intézetnek a Magyar Állami Térképészet számára. Ezekről az anyagokról elmondható, hogy nem feleltek meg a kor követelményeinek: anyaghibás, pontatlan felmérésből származtak, régi módszerekkel lettek előállítva, olvashatatlan hegyrajz, német vagy hibás magyarsággal megírt névrajz, teljes erkölcsi elavulás volt rájuk jellemző. Erkölcsi avultság: térképek esetében ez azt jelenti, hogy időben, tartalmukban elavultak, régiek, nem elég frissek az általuk hordozott információk.

28 Topográfia a két világháború közötti időszakban ( ) 26 A térképész csoport egyéb feladatai mellett topográfiai újfelmérést is végzett 1927 és 1938 között, eredményeit tekintve máig korszerűnek tekinthető tér- és síkfotogrammetriai technológiával. Azonban ez a munka csak alig több, mint 10%- át érintette az ország területének. Jelentősége abban áll, hogy ez az első magyar topográfiai térképsorozat. Ugyanakkor ebben az időszakban történt egy fontos átállás: 1936-ban nyugati és déli irányba is eltolták a koordintátarendszer kezdőpontját km-rel ezzel lehetővé téve az előjelek elhagyását. Ennek a manipulációnak köszönhetően az összes alappont egy sík-negyedbe került. Ennek az emlékét még ma is őrzi az EOV (a polgári térképezés) koordinátarendszere.

29 13. ábra: Budafok település ábrázolása négy különböző térképen

30 Topográfia a II. világháború után (1945- ) 28 A II. világháború után a topográfiai térképezés kettévált Magyarországon: civil (polgári) és katonai ágra. Katonai topgráfia (V. és VI. katonai felmérések) A katonai ágon között új felmérést hajtottak végre, melyet között egy térképhelyesbítés majd között felújítás követett. Az 1953-ban induló felmérés volt az V., az 1984-ben induló felújítás a VI. katonai felmérés. Megjegyzés: A felmérések készítésekor ezek az elnevezések ahogy napjainkban a VII. nem a hivatalos elnevezéseik voltak. Így a IV. katonai felmérés után következő felméréseket nem hivatalosan, kizárólag a történelembe való belehelyezés céljával lehet csak ilyen elnevezéssel illetni.

31 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 29 A térképezés adatai: 1: méretarány Kraszovszkij ellipszoid Gauss-Krüger vetületi rendszer balti alapszint felett nemzetközi szelvényezési rendszer (Varsói szerződésnek megfelelően) 1167 szelvény 1994-ig elkészültek az 1:50 000, 1: és 1: méretarányú levezetett térképek re egy digitális (vektoros) térképállomány is elkészült az 1: es méretarányú levezetett térképből (DTA-50).

32 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 30 Polgári topográfia A topográfiai térképezés kettéválása után a korábbi hagyományoktól eltérően elkezdődött a polgári célokat szolgáló topográfiai térképezés és földmérés. A II. világháború utáni újjáépítéshez a kataszteri térképek mellett szükség volt nagyméretarányú, részletes, műszaki szemléletű, a domborzatot is ábrázoló térképekre. Mivel a katonai térképeknek kis méretaránya volt és titkosították is azokat, megszületett az igény külön, polgári térképezésre.

33 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 31 Térképezés adatai: 1: méretarány IUGG-67 ellipszoid Egységes Országos Vetületi rendszer (EOV) balti alapszint felett Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) szelvényezés 4079 szelvény Jelentős változás a topográfiai térképek (és légifényképek) használatában, hogy 1992-től megszűnt mind a katonai, mind a polgári topográfiai térképek és légifényképek általános érvényű titkosítása.

34 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 32 Az egységes országos vetület (EOV) A magyarországi földmérési térképek vetületi rendszere, amit 1975-ben vezettek be, összhangban az egységes országos térképrendszerrel (EOTRrel). Ferdetengelyű, szögtartó, ún. süllyesztett hengervetület. Alapfelülete a Nemzetközi Geodéziai Unió által az 1967-ben elfogadott IUGG 67 elnevezésű forgási ellipszoid (nagytengelye m, lapultsága (1/f): 298, ). 14. ábra: Ferdetengelyű szögtartó süllyesztett hengervetület

35 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 33 Az egységes országos vetület (EOV) Az ország teljes területét egy hengervetület fedi le. A koordináta-tengelyek tájolása ÉK-i, vagyis a pozitív X iránya északra, a pozitív Y iránya keletre mutat. Az x tengely a gellérhegyi alapponton áthaladó kezdő meridián vetített képe, az y tengely pedig Mo. középső szélességi vonala közelében haladó és a kezdő meridiánra merőleges legnagyobb gömbi kör vetített képe. A számítások egyszerűsítése érdekében a koordináta-tengelyeket önmagukkal párhuzamosan X irányban , Y irányban méterrel eltolták azért, hogy az egész ország területe az első koordináta-negyedbe essék. Az X koordináta értéke m-nél mindig kisebb, az Y koordináta m-nél pedig mindig nagyobb. Ezzel is biztosítva a koordináták esetleges felcserélése elleni védelmet. Az ingatlan-nyilvántartási és polgári topográfiai térképek ebben a vetületi rendszerben készülnek. A nagyobb térinformatikai szoftverek támogatják az ebbe a vetületbe történő leképezést. A nemzetközi térinformatikai adatbázisban az EOV rendszer azonosítója (srid) 23700, amelyen keresztül több formátumban is elérhető a vetület leírása.

36 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 34 Az egységes országos térképrendszer (EOTR) az ország területéről 1:1000 és 1: méretarányok között készített térképsorozatokból áll. az egységes országos térképrendszer vetülete: EOV ferdetengelyű szögtartó hengervetület alapfelülete: IUGG 67 ellipszoid magassági rendszere: Balti magassági rendszer alap méretarány: 1: szelvénymérete: 6 4 km (60 40 cm), 4092 db az EOTR térképek szelvényezése: 1: (4092 szelvény) a levezetett térképek szelvényezése: 1: (267 szelvény ) 1: (84 szelvény) 1: (23 szelvény)

37 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 35 Az EOTR megfelelő méretarányú térképeit kell kötelezően használni minden térképi ábrázolással és koordináta azonosítók meghatározásával kapcsolatos tevékenységhez és eljáráshoz, továbbá minden olyan adattárolási rendszer létrehozásához is, amely térképi alapon valósul meg. Az EOTR az EOV-rendszerre és az egységes országos magassági alapponthálózatra (EOMA) épül. Az EOTR-be tartoznak: a földmérési alaptérkép és annak átnézeti térképei, a földmérési topográfiai térkép és a levezett topográfiai térképek, a földrajzi alaptérképek, a topográfiai és földrajzi munkatérképek.

38 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) ábra: Az EOTR szelvényhálózata

39 Magyarország V. és VI. katonai felmérése ( ) 37 A mai polgári térképezés jellemzője, hogy a térképek 1: es méretarányig tartoznak ide. Topográfiai szempontból ez azt jelenti, hogy a 1: es topográfiai térképeket a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) kezeli és tartja fent. A rendszerváltás után itt is történt felújítás. A legfrissebb állományok a katonai vonalon találhatóak meg, melyek térképeit fel lehet már használni a civil életben is.

40 Topográfia a rendszerváltás után (DTA-50) (1990- ) 38 A jelenkori topográfiai térképezés kialakulását közvetlenül megelőzte, a már említett DTA-50 létrehozása, mely jelenleg is létező, piacon lévő térképállomány. Ez a Digitális Térképészeti Adatbázis (továbbiakban: DTA-50) már nem papíralapon, vagy szkennelve, hanem vektorosan tárolja az adatokat. DTA-50 adatai: 1: es méretarány WGS-84 ellipszoid WGS-84/ETRS-89/UTM vonatkozási rendszer balti alapszint felett UTM-szelvényezés (nemzetközi, NATO) 319 szelvény A XXI. századra áttértünk a NATO előírásoknak megfelelő WGS-84 ellipszoidra és UTM vetületi rendszerre. ETRS-89: Műholdas geodéziai vonatkoztatási rendszer

41 Topográfia a rendszerváltás után (DTA-50) (1990- ) 39 A DTA-50 létrehozását követően a 2000-es évek legelején történt egyedül egy komolyabb változás: a szelvények átestek egy úgynevezett csökkentett információtartalommal történő helyszínelésen. E szerint egy gyors helyszínelés keretein belül frissítették a településszerkezetet, az út- és vasúthálózatot, a regionális, országos jelentőségű gázvezetékek és a nagyfeszültségű vezetékek nyomvonalát. Ezen felül helyszínelték a magas akadályokat (60 m feletti építmények) és a traverz-töréspontok magasságát. Ennek a helyszínelésnek nem képezte részét a vízrajzi elemek és a felszínborítottság ellenőrzése, habár komoly változás esetén ezek is át lettek vezetve. A csökkentett információtartalommal történő helyszínelésen kívül már a 2000-es évektől folyamatosan történt az újonnan létesülő autópályákkal kapcsolatos adatgyűjtés. Ez magában foglalta a nyomvonalat, a leíró adatokat, a kapcsolódó műtárgyakat és adatait valamint a kapcsolódó domborzati elemeket.

42 Topográfia a rendszerváltás után (DTA-50) (1990- ) 40 A teljes újfelmérés előtt már ezeken kívül több terepi munka nem érintette a DTA- 50 szelvényeit viszont 2005-től elkezdődött különböző aktualizálási adatbázisok bedolgozása a DTA-50 adatbázisába. Ezek az első évben a vízrajzot és az utakat, később a nagyfeszültségű elektromos hálózatot, vasútvonalakat, gázvezetékeket érintette. Az évek folyamán aktualizálási adatbázisokból történt a védett területek bedolgozása, települések határainak javítása és besorolásaik változtatása vagy éppen a kolontári iszapkatasztrófa utáni változások átvezetése. Mára tulajdonképpen elmondható ugyan az, ami a topográfia minden fejezetének kezdetén elmondható volt: a technika, a technológia fejlődése miatt az előző topográfiai állományok elavulttá váltak, megérett az idő egy újabb váltásra. Ma már nem elsősorban a geodézia, hanem az informatika, azon belül a térinformatika fejlődése határozza meg a térképezést. Napjainkban már a piaci igényeket is figyelembe kell venni mind az adatbázis, mind a felújítás, mind pedig a terepi munkák elvárásainak meghatározásakor.

43 Topográfia a rendszerváltás után (DTA-50) (1990- ) 41 Az 1: méretarányú Digitális Térképészeti Adatbázis (DTA50_21G). A DTA50_21G egy olyan általános váztérkép, amely a felhasználó saját geoinformációinak megjelenítésére, másrészt egy jövőbeli GIS rendszer alaptérképeként használható fel. 17. ábra.

44 Topográfia a rendszerváltás után (Raszteres Térképészeti Adatbázis RTA) (1990- ) ábra. A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (HM Zrínyi Nonprofit Kft.) kizárólagos kezelője a Digitális Térképészeti Adatbázisoknak. Felelősségi körébe tartozik a Digitális Térképészeti Adatbázisok készítése, karbantartása és szolgáltatása a polgári-, gazdasági- és közigazgatási felhasználók felé. A Raszteres Térképészeti Adatbázist az analóg topográfiai térképek szkennelésével és képjavításával, illetve a Digitális Térképészeti Adatbázisok állományai raszteres változatának felhasználásával hozzák létre.

45 Topográfia a rendszerváltás után (DTA-200) (1990- ) 43 A Magyar Köztársaság 1: es méretaránynak megfelelő adattartalmú digitális topográfiai térképének verziója (a továbbiakban DTA200-2k6) az 1: es méretaránynak megfelelő adattartalmú Digitális Térképészeti Adatbázis (DTA200 V.2.0) felhasználásával és részleges aktualizálásával jött létre. 19. ábra.

46 Topográfia a rendszerváltás után (Digitális Domborzatmodell DDM-10 és DDM-50) (1990- ) ábra. DDM (DDM-10 és DDM-50) 1 : méretarányú topográfiai térképek szintvonalrajzából készült magassági pont adatbázis (Digitális Domborzatmodell - DDM).

47 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu 4. Előadás Magyarországi topográfiai

Részletesebben

Geodézia. Felosztása:

Geodézia. Felosztása: Geodézia Görög eredetű szó. Geos = föld, geometria = földmérés A geodézia magyarul földméréstan, a Föld felületének, alakjána méreteinek, valamint a Föld felületén levő létesítmények és ponto helymeghatározásával,

Részletesebben

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció Az egész térképre érvényes meghatározása: A térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valódi redukált vízszintes távolságnak a hányadosa. M = 1 / m, vagy M = 1 : m (m=méretarányszám) A méretarány

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

6. Földmérési alaptérkép...6-2

6. Földmérési alaptérkép...6-2 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek 6. Földmérési alaptérkép...6-2 6.1. A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása...6-2 6.1.1. A földügyi szakigazgatás kezdetei...6-2 6.1.2. Országos Kataszteri

Részletesebben

Állami térképészeti alapadatok

Állami térképészeti alapadatok Állami térképészeti alapadatok Toronyi Bence Geodézia Zrt. 2008.11.20 Törvényi szabályozás A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény szerint Az állam a térképellátás érdekében

Részletesebben

5 TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK Bengt Rystedt, Svédország Fordította: Györffy János.

5 TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK Bengt Rystedt, Svédország Fordította: Györffy János. 5 TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK Bengt Rystedt, Svédország Fordította: Györffy János. 5.1 Bevezetés A topográfiai térkép egy helyet ábrázol (hely görögül: topos). Hosszú ideig csak katonai célokra használták, de

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 19.

Nagyméretarányú térképezés 19. Nagyméretarányú térképezés 19. A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 19.: A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Lektor: Dr. Hankó, András Ez a modul

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 3. SZÁM A magyar katonai térképészetrõl (Interjú Szabó Gyula ezredessel, az MH Térképész Szolgálat fõnökével) Dr. Joó István egyetemi tanár A földmérés és térképészet

Részletesebben

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet

161/2004. (XI. 8.) FVM-HM-PM együttes rendelet 161/2004. (XI. 8.) FVMHMPM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 2) FVMHMPM együttes

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése

Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának készítése Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási dokumentációjának Operatív szabályzat Szabályzat készítéséért és kiadásáért felelős: Simon Gyula geodézia vezető Jóváhagyta: Kreszné Meggyes Noémi üzemeltetés

Részletesebben

100 év a katonai topográfiai térképeken

100 év a katonai topográfiai térképeken 100 év a katonai topográfiai térképeken MFTTT vándorgyűlés 2019. július 04-05. Békéscsaba Koós Tamás alezredes MH Geoinformációs Szolgálat főmérnök (szolgálatfőnök-helyettes) 100 éves az Önálló Magyar

Részletesebben

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 ! Nyugat-magyarországi Egyetem Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza Földmérés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Környezetmérnöki Szak Dr. Bácsatyai László FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS Kézirat Sopron, 2002. Lektor: Dr. Bányai László tudományos osztályvezető a műszaki tudomány

Részletesebben

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK Dr. Csemniczky László Térinformatikai rendszerek: GIS.. LIS (Land Information System) Földmérési/kataszteri információs rendszer, Nemzetközi szövetsége a FIG UMS (Urban

Részletesebben

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat díja Több földrészlet egy térképmásolaton történı ábrázolása esetén elsı földrészlet után további földrészletek után földrészletenként

Részletesebben

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérő l, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról A földmérési és térképészeti tevékenységrő

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 7.

Nagyméretarányú térképezés 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Vincze László Nagyméretarányú térképezés 7. NMT7 modul Digitális fotogrammetriai módszerek és dokumentálása DAT készítéséhez SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 4. MGS4 modul Vetületi átszámítások SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

Geo-Referencia Műszaki Szolgáltató Bt. info@georeferencia.hu I. ÉS II. KATONAI FELMÉRÉS VEKTORIZÁLÁSA. Műszaki leírás

Geo-Referencia Műszaki Szolgáltató Bt. info@georeferencia.hu I. ÉS II. KATONAI FELMÉRÉS VEKTORIZÁLÁSA. Műszaki leírás Az I. és II. katonai felmérés térképeinek EOV rendszerbe illesztése és vektorizálása a Barcs környékén kijelölt területen Geo-Referencia Műszaki Szolgáltató Betéti Társaság Budapest, 1 1. A feladat leírása:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár Tartalom Vonatkoztatási rendszer a térinformatikában Földi vonatkoztatási

Részletesebben

Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor

Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Topográfia 6. Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Topográfia 6. : Térképek síkrajza Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért projekt

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 1. Geodézia Fotogrammetria Mesterséges holdak GEOMETRIAI

Részletesebben

Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy

Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy Horváth Zoltán okl. mk. őrnagy Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Geodéziai alapismeretek II. 25.lecke Vízszintes szögmérés Teodolit: Az egy pontból

Részletesebben

Állományrendezéstől a digitális külterületi térképekig?! (NKP pilot projekt végrehajtása a Letenyei Körzeti Földhivatal illetékességi területén.

Állományrendezéstől a digitális külterületi térképekig?! (NKP pilot projekt végrehajtása a Letenyei Körzeti Földhivatal illetékességi területén. 1 Állományrendezéstől a digitális külterületi térképekig?! (NKP pilot projekt végrehajtása a Letenyei Körzeti Földhivatal illetékességi területén.) Tisztelt Hallgatóság! Kolléganők! Kollégák! Magyarországnak,

Részletesebben

Megjelenítési funkciók

Megjelenítési funkciók Pap Lőrinc 2010. április 19. Megjelenítési funkciók A ma használatos Földrajzi Információs Rendszerek (geographic information system, GIS) egyik funkciója még mindig a hardcopy térképek előállítása. Ezzel

Részletesebben

ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 VETÜLETTANI FOGALMAK

ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 VETÜLETTANI FOGALMAK ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 Hazánk NATO csatlakozása jelentős változásokat eredményezett a katonai feladatok térképészeti biztosításában. A változások egyrészt a katonai térképek tartalmának megváltozásában

Részletesebben

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához A dokumentum célja Jelen dokumentum a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzési

Részletesebben

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: BME Út és Vasútépítési Tanszék Megbízó: Magyar Közút Kht. Békés Megyei Területi Igazgatósága BÉKÉS MEGYE

Részletesebben

Földfelszín modellezés

Földfelszín modellezés Földfelszín modellezés A topográfia és kartográfia a digitális világban Dr. Juhász Attila 2011. Tartalom Előszó... 4 1. A digitális topográfia és kartográfia alapfogalmai... 5 1.1. A topográfiai modellezés...

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMERETEK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMERETEK NYUGAT-MAGYAOSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMEETEK Tankönyvpótló segédlet a természetvédelmi mérnökhallgatók részére Kézirat

Részletesebben

Vetülettani és térképészeti alapismeretek

Vetülettani és térképészeti alapismeretek Vetülettani és térképészeti alapismeretek A geodéziában - mint ismeretes - a földalak első megközelítője a geoid. Geoidnak nevezzük a nehézségi erőtér potenciáljának azt a szintfelületét, amelynek potenciálértéke

Részletesebben

Alapelvek tájékozódás viszonyításon

Alapelvek tájékozódás viszonyításon Tájékozódás Alapelvek A tájékozódás: meg tudjuk adni az álláspontunk vagy egy földfelszíni pont (tereptárgy) helyét. A tájékozódás a viszonyításon alapul. Viszonyítani lehet: Szögekkel Távolsággal Síkban

Részletesebben

Kész Attila FOLYÓRENDŰSÉGI VIZSGÁLATOK A BORZSA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN. Bevezetés

Kész Attila FOLYÓRENDŰSÉGI VIZSGÁLATOK A BORZSA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN. Bevezetés Kész Attila FOLYÓRENDŰSÉGI VIZSGÁLATOK A BORZSA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN Bevezetés A kutatás mintaterületéül a Tisza utolsó máramarosi jobb parti mellékfolyójának (SOMOGYI 2002) vízgyűjtő területe szolgál.

Részletesebben

Térképészeti adatok a D-e-METER rendszerben

Térképészeti adatok a D-e-METER rendszerben Térképészeti adatok a D-e-METER rendszerben Antal Kristóf, Hermann Tamás, Nikl István, Szabó Béla Keszthely, 2003. december 11. 1 Tartalom Áttekintő térkép Topográfiai térkép Ingatlan - nyilvántartási

Részletesebben

MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGEKBEN ELHELYEZKEDŐ LOKÁLIS TEREPFELSZÍNI ANOMÁLIÁK, OBJEKTUMOK FELDERÍTÉSE TÉRINFORMATIKAI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL

MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGEKBEN ELHELYEZKEDŐ LOKÁLIS TEREPFELSZÍNI ANOMÁLIÁK, OBJEKTUMOK FELDERÍTÉSE TÉRINFORMATIKAI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TÉRSÉGEKBEN ELHELYEZKEDŐ LOKÁLIS TEREPFELSZÍNI ANOMÁLIÁK, OBJEKTUMOK FELDERÍTÉSE TÉRINFORMATIKAI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL Dr. Winkler Gusztáv, Dr. Juhász Attila A következőkben leírt

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5.1. Vízszintes alappontok magasságának meghatározása 5.1.1. Trigonometriai magasságmérés alkalmazása 5.1.1.1. A mérés technológiája Minden

Részletesebben

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint

Vázlatok és vázrajzok Térképek Analóg térkép Eredeti másolat /nyomat Tónusos (fotó-) térkép 1. ábra: Adatok a megjelenési forma szerint Az adatok megjelenési formája alapján történo csoportosítás A megjelenítési forma szerinti elkülönítés gyakorlatilag a legegyszerubb csoportosítási módszer, mivel az adatok fizikai (vizuális) megjelenése

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 4.

Térinformatikai alkalmazások 4. Térinformatikai alkalmazások 4. Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Térinformatikai alkalmazások 4. : Földinformációs rendszerek (LIS) dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul

Részletesebben

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY RAJNAI ZOLTÁN A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI Nem, szükséges tudományos igényességű előrelátás vagy bármilyen látnoki

Részletesebben

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának,

Részletesebben

Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái

Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Geometria Tanszék Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái Szakdolgozat Írta: Pásztor Péter Matematika

Részletesebben

Térinformatikai adatkonverzió a Csörsz-árok példáján

Térinformatikai adatkonverzió a Csörsz-árok példáján Térinformatikai adatkonverzió a Csörsz-árok példáján Csabainé Prunner Andrea, Harkányiné Székely Zsuzsanna, Füleky György, Bagi Katalin 1. A kutatási terület bemutatása A Csörsz-árok vagy más néven Ördög-árok

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Geodézia 9. Magasságok meghatározása Tarsoly, Péter

Geodézia 9. Magasságok meghatározása Tarsoly, Péter Geodézia 9. Magasságok meghatározása Tarsoly, Péter Geodézia 9.: Magasságok meghatározása Tarsoly, Péter Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért

Részletesebben

A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Nagy Sándor A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium mint komplex geodinamikai állomás leírása Penc AD 2000. Dokumentum kísérõ ûrlap A dokumentum

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Tarsoly Péter. Geodézia 9. GED9 modul. Magasságok meghatározása

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Tarsoly Péter. Geodézia 9. GED9 modul. Magasságok meghatározása Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Tarsoly Péter Geodézia 9. GED9 modul Magasságok meghatározása SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Műszaki Dokumentáció

Műszaki Dokumentáció Műszaki Dokumentáció Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA Az Árvízi veszély- és kockázati térképezés és

Részletesebben

MePAR-hoz készített kataszteri fedvények előállásának tapasztalatai

MePAR-hoz készített kataszteri fedvények előállásának tapasztalatai MePAR-hoz készített kataszteri fedvények előállásának tapasztalatai Kataszteri fedvények vektoros és raszteres állományainak előállítása a MePAR projekthez GIS OPEN 2004 Dr VASS TAMÁS Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 20-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 20-ai rendkívüli üléséről. 40.145-22/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 20-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és a meghívott vendégek Köszöntöm

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

Jogi szabályozás. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Jogi szabályozás. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 7 12. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu 1/24 2/24 Topográfiai térképrendszer

Részletesebben

A szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének fejlesztése Magyarországon

A szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének fejlesztése Magyarországon A szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének fejlesztése Magyarországon Martinovich L. 1 - Szenteleki K. 2 - Szabó A. 3 - Winkler P. 4 1 vezető főtanácsos (martinovich@rsc.fomi.hu) 2 egyetemi

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi

Részletesebben

Kollimáció hiba hatása Távcsőállás fok perc mp perc mp fok perc mp mp 10 I 209 00 00 08 07 208 59 54-14 42 II 28 59

Kollimáció hiba hatása Távcsőállás fok perc mp perc mp fok perc mp mp 10 I 209 00 00 08 07 208 59 54-14 42 II 28 59 KRITÉRIUM FELDTHOZ Kollimáció Vízszintes körleolvasások Irányérték hiba hatása Távcsőállás fok perc mp perc mp fok perc mp mp 10 I 09 00 00 08 07 08 59 54-14 4 II 8 59 59 41 40 Közepelés: (09-00-10 + 09-00-07)/=09-00-08

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata

Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata Doktori (PhD) értekezés Szabó Gergely Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 1 Tartalomjegyzék Bevezetés, célkitűzés...

Részletesebben

A tájvédelmi feladatok támogatása távérzékelési módszerekkel

A tájvédelmi feladatok támogatása távérzékelési módszerekkel A tájvédelmi feladatok támogatása távérzékelési módszerekkel 2014. Június 17. Polydesign Kft. Tuzson Gergely műszaki igazgató Mitnyan Zoltán üzletfejlesztési tanácsadó POLYDESIGN Kft. Földmérési térinformatikai

Részletesebben

Megújult állami alapadatok

Megújult állami alapadatok Megújult állami alapadatok Gósz Zoltán hivatalvezető 2012. március 13-án került benyújtásra az Országgyűlés elé a T/6352 számú törvényjavaslat A földmérési és térképészeti tevékenységről. A törvény általános

Részletesebben

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS Szolnok 2015. július 2-4. Az Erdészeti ingatlan nyilvántartás az Ipoly Erdõ Zrt. vagyonkezelésében álló területeken:

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS Szolnok 2015. július 2-4. Az Erdészeti ingatlan nyilvántartás az Ipoly Erdõ Zrt. vagyonkezelésében álló területeken: MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS Szolnok 2015. július 2-4. Az Erdészeti ingatlan nyilvántartás az Ipoly Erdõ Zrt. vagyonkezelésében álló területeken: Szolnok 2015. július 3. A magyar állam tulajdonában lévő erdőterületek

Részletesebben

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2010. 1. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2010 Vol. 1, No. 1 A szőlő-

Részletesebben

Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképezéséhez Klujber Anikó

Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképezéséhez Klujber Anikó Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképezéséhez Klujber Anikó A térinformatika és a digitális távérzékelés ma intenzíven fejlődő területek, melyeknek komoly szerepe lehet

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Autodesk térképészeti és térinformatikai megoldásai az Önkormányzatok és Kistérségek számára

Autodesk térképészeti és térinformatikai megoldásai az Önkormányzatok és Kistérségek számára Autodesk térképészeti és térinformatikai megoldásai az Önkormányzatok és Kistérségek számára Cservenák Róbert HungaroCAD Kft.- GIS Team - 1991 decemberében alakult 5 fővel - Jelenleg 17 állandó és 8 fő

Részletesebben

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A VETÜLETEK ALAP- ÉS KÉPFELÜLETE Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A geodézia, a térinformatika és a térképészet a görbült földfelületen elhelyezkedő geometriai alakzatokat

Részletesebben

DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1

DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1 DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1 Bevezetés A karsztos területek domborzata kis területen belül is igen változatos. A mérsékeltövi karsztok vezérformáinak,

Részletesebben

Minõségbiztosítás és adatminõség 1

Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Iván Gyula, a FÖMI osztályvezetõje 1. Bevezetés A földügyi szakágban a minõségirányítás, -biztosítás, -ellenõrzés régóta ismert fogalom, hiszen az egyes szabályzatok,

Részletesebben

A széleróziós információs rendszer alapjai

A széleróziós információs rendszer alapjai 1. Bevezetés A széleróziós információs rendszer alapjai Dr. Lóki József 1, Négyesi Gábor 2 1 Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 4010 Debrecen Egyetem tér 1. Pf. 9. 52/512900/22113

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Térképi vetületek és alapfelületek

Térképi vetületek és alapfelületek Térképi vetületek és alapfelületek Dr. Timár Gábor Dr. Molnár Gábor Térképi vetületek és alapfelületek írta Dr. Timár Gábor és Dr. Molnár Gábor Szerkesztette és közreműködött: Dr. Timár Gábor és Dr. Molnár

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) VÖLGYESI LEVENTE egyetemi docens (PPKE JÁK)

A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) VÖLGYESI LEVENTE egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare V. 2009/3. 109 136. A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) egyetemi docens (PPKE JÁK) Bevezetés Az elmúlt esztendõben emlékeztünk meg

Részletesebben

Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék A VOSSLOH W-Tram típusú közúti vasúti sínleerősítési rendszer VOSSLOH W-Tram Light Trams Fastening System Sistemul de prindere VOSSLOH W-Tram pentru liniile de tramvai Dr. KAZINCZY László PhD egyetemi

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

3. Az útüzemeltetés feladatköre

3. Az útüzemeltetés feladatköre 3. Az útüzemeltetés feladatköre 3.1. A közútkezelés 3.2. Az útellenőrzés 3.3. Az általános üzemeltetés, tisztítás 3.4. A téli útüzemeltetés Az útfenntartás adatfelvétel és nyilvántartás útellenőrzés útüzemeltetés

Részletesebben

A kerékpársáv problémája

A kerékpársáv problémája A kerékpársáv problémája A 2010-es KRESZ módosítás, elsősorban a kerékpárosok biztonságának fokozása okán olyan új elemmel bővült, amelyek értelmezése, illetve a valóságban történő megvalósítása több problémát

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK

BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK 3 III. MÉRÉSI ELJÁRÁSOK 1. RÉSZLETES FELMÉRÉS A részletes felmérés a térképezést megelőző munkafázis, amelynek alapját az érintett területen meglévő

Részletesebben

Összeállította: Forner Miklós

Összeállította: Forner Miklós Tartalomjegyzék 1. A légifényképezés célja... 2 2. Javaslat a Magyarország légifényképezése 2000 adataiból előállítható termékek kidolgozására... 3 2.1. Fotografikus úton előállított termékek (az eredeti

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 8. 3D modellek alkalmazása Magasságmodell Raszteralapú Vektoralapú Objektumok modellje Doborzatmodell

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ELŐNYÉNEK BIZTOSÍTÁSA (kivonat) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1 Vezetői összefoglaló...5

Részletesebben

Geoinformációs szolgáltatások

Geoinformációs szolgáltatások Buga László HM Térképészeti Nkft. műszaki igazgató buga.laszlo@topomap.hu Geoinformációs szolgáltatások Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. XV. GISopen NYME Geo, Székesfehérvár,

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE százalék 70 60 50 40 30 20 10 63 48 0 2010 2011 2012 2013 év 9. ábra. A kísérleti feladatok megoldásának eredményessége az egyes években. táblázatba foglalni, és az adatok alapján a számításokat elvégezni,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel: 06-27-374-980 Tea előadás

Részletesebben