Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam"

Átírás

1 Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver alapismeretek: A személyi számítógép fő részeinek és működésük lényegének a megértése; a billentyűzet és az egér gyakorlott kezelése, a lemez és más perifériák használata. Ergonómiai szempontok megismerése a számítógépes munkakörnyezet kialakításában. A túlzott informatikai eszközhasználat (tévé, videó, számítógép) veszélyeinek megbeszélése. Operációs rendszer használata: Formázás, majd a kívánt könyvtárszerkezet kialakítása a létrehozás, törlés parancsok használatával. Egymásután és szórtan elhelyezkedő állományok kijelölése, azok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Egy ismert nevű állomány megkeresése adott háttértáron. Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata. Az operációs rendszer testreszabása, valamint működési jellemzőinek beállítása. Szoftverek (segédprogramok) telepítése, használatuk és eltávolításuk: Értsék a tanulók a fontosabb szoftver-típusoknak az informatikai rendszerben betöltött szerepét, illetve pontosan tudják alkalmazni a fontosabb szoftver-fogalmakat (freeware, shareware és kereskedelmi szoftver). Legyenek képesek az operációs rendszer működését kiegészítő segédprogramokat telepíteni. Ismerjék a felhasználói program telepítését, illetve regisztrálását az installációs anyag alapján. Legyenek tisztában a gyakori telepítések következményeivel, illetve azzal, hogy miképpen lehet áthidalni a gyakori rendszertelepítéseket, valamint a törlés (delete) és az eltávolítás (uninstall) különbségével. Ismerjék a tömörítő programok általános jellemzőit. Legyenek képesek tömörítő programot alkalmazni (tömörítés, archiválás, bővítés, kicsomagolás és adatvédelem.) Értsék egy víruskereső program működésmódjának beállításait. Ismerjék a vírusok főbb fajtáit és az ellenük való hatékony védekezés módjait. Alkalmazzanak víruskereső programot egy meghatározott helyen (könyvtár, vagy fájl ellenőrzés). Dokumentumkészítés számítógéppel: Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat leírás alapján. Típusdokumentumok elkészítése. Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról). Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban. Prezentáció készítése, multimédia Önálló multimédia-bemutató elkészítése és vetítése valamilyen oktatási-nevelési vagy akár a tanárral egyeztetett szabadon választott témáról (ajánlott témák: etika, egészségnevelés, kommunikáció, az informatika jövője). A bemutató-készítés egyik fő célja a formázási lehetőségek és a grafikai eszközök minél szélesebb körű használata, illetve a prezentáció-készítés lényegéből fakadóan az önálló esztétikus feladatmegoldás gyakorlása. Kommunikáció hálózaton: Saját cím létrehozása (a rendszergazda segítségével) és használata. Egy levelezőprogram alkalmazása, levél küldése, fogadása, a fő mezők funkciójának megismerése: a címzett, a tárgy és a másolatok. Állományok csatolása a levélhez. Hálózati keresőgépek használata: a kulcsszavas és a tematikus keresés módjának megismerése és gyakorlása. Hasznos webhelyek önálló 1

2 felkeresése (például: MEK, vasúti információ, önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak). Egy letöltött weboldal részletének elmentése saját háttértárra vagy új állományba a vágólap használatával. Az SDT ismertetése. Könyvtári ismeretek Dokumentum-típusok: hagyományos (írásos) és nem hagyományos (képi, audiovizuális, elektronikus) dokumentumok, időszaki kiadványok. A könyv formai jellemzői. Könyvtárismeret: könyvtári rendszer, könyvtártípusok, könyvtári szolgáltatások. Direkt és indirekt tájékoztató eszközök. Hardver alapismeretek: 1.1 A számítógép fő részei Számítástechnika alapfogalmak, a számítógép-konfigurációt alkotó hardver-elemek (gépház, háttértár, központi egység, periféria, alaplap, processzor, memória (ROM és RAM), billentyűzet, nyomtató, egér, monitor, lemezmeghajtók, szkenner, mikrofon, hangszóró, fényképezőgép, webkamera, illesztőkártya, bit, bájt, BIOS, multimédia, órajel, pixel). Hordozható számítógép, mobil-kommunikációs eszközök. A használt informatikai eszközök működési elveinek bemutatása. 1.2 Számítástechnikai eszközök kezelése A számítógépterem rendjének, a gépek balesetmentes használatának megismerése. A biztonságos és előírásszerű használat szabályai. A túlzott informatikai eszközhasználat 1.3 Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet kialakítása Az operációs rendszer használata: veszélyeinek, személyiséget károsító hatásainak megbeszélése. A feltételek lebontása az egyes hardverelemek vonatkozásában 2.1 Az operációs rendszer fogalma és típusai 2.2 A grafikus kezelői felület fontosabb parancsainak a megismerése 2.3 A grafikus kezelői felület testreszabása A szoftverek csoportosítása, grafikus és parancsszavas operációs rendszerek, a grafikus kezelői felület elemei Lemez-, mappa- és állománykezelés (csoportos állományműveletek), a Windows Intéző (vagy más segédprogram) használata, keresés, tömörítés a Start menü és a Vezérlőpult mappa ikonjai (Dátum és idő, Billentyűzet, Egér, Képernyő) Szoftverek telepítése, használatuk és eltávolításuk: 3.1 Fogalmak helyes használata Szoftverek helye az informatikai rendszerben. A fontosabb szoftver fogalmak alkalmazása 3.2 Programok telepítése és eltávolításuk Az operációs rendszer működését kiegészítő egyes segédprogramok telepítése. (Víruskezelő, tömörítő, stb.) Egy felhasználói program telepítése, illetve regisztrálása az installációs anyag alapján. A törlés (delete) és az eltávolítás (uninstall) különbsége. 3.3 Segédprogramok használata A tömörítő programok általános jellemzői. Tömörítő program alkalmazása, finombeállítások. (tömörítés, archiválás, bővítés, kicsomagolás és adatvédelem.) A vírus fogalma, fajtái. Egy víruskereső program beállítása és alkalmazása meghatározott helyen. (Kötet, könyvtár, vagy fájl 2

3 ellenőrzés) Dokumentumszerkesztés (szövegszerkesztés): 4.1 Szövegszerkesztő használata Típusdokumentumok elkészítése (levél, tanulmány, meghívó, önéletrajz, kérelem stb.), az elkészítés szokásos menete. Karakter-, bekezdés-, szakasz-, oldalformázás. A vágólap használata. Élőfej, élőláb, oldalszámozás, lábjegyzet. Tabulátorok. Táblázatok, diagramok készítése, formázása. Keresés, csere. Képek csatolása, beillesztése, hasábok. Nyelvi ellenőrzés. Mentés, nyomtatás. Körlevél. Általános dokumentum beállítások. Képletszerkesztés, feliratkészítés. jegyzék készítése Prezentáció készítése, multimédia: Bevezetés a prezentációkészítés, illetve a program használatának alapjaiba Grafikus objektumok Diavetítés, animálás A multimédia időfüggő és időfüggetlen elemei Alapfogalmak, a program felülete, nézetmódok, dia hozzáadása, törlése, elrendezések, diaminta, háttér, rétegek, igazítás. Szövegdobozok, szöveg bevitele, szöveg tulajdonságai, felsorolás, fejléc, lábléc, sorszámozás. Fájl-műveletek. Helyesírás-ellenőrzés. Nyomtatási beállítások, nyomtatás, jegyzetek, jegyzet nyomtatása. Képek szkennelése, digitális fényképek és mozgóképek készítése, használata. Kép és rajzelemek/alakzatok beillesztése és tulajdonságai. Másolás és áthelyezés. Csoportok. WordArt objektum, diagram, szervezeti diagram és táblázat létrehozása és módosítása. Áttűnési és egyéb vetítési beállítások. Hangok, filmek beillesztése. Egyszerű bemutatók készítése. Kommunikáció a hálózaton: 6.1 Hálózati alapismeretek Az iskolai hálózat vázlatos felépítése Belépés a hálózatba saját felhasználói névvel és kóddal A szolgáltató és a munkaállomás kapcsolata 6.2 Elektronikus levelezés Netikett Saját cím használata (felépítése) A levelezőprogram alapfunkcióinak használata: küldés és fogadás, melléklet. Mobilkommunikáció (SMS, MMS) 6.3 Keresés a Web-en Tematikus és kulcsszavas keresés Hasznos és érdekes webhelyek, letöltések, weboldal mentése. SDT felülete, használata Könyvtári ismeretek (9 óra) 7.1 Dokumentum-típusok Hagyományos (írásos) és nem hagyományos (képi, audiovizuális, elektronikus) dokumentumok Időszaki kiadványok (hírlap napilap, hetilap -, folyóirat, egyéb periodika) 3

4 7.2 Könyvtárismeret 7.3 Direkt és indirekt tájékoztató eszközök A könyv formai jellemzői (külső részei borító, gerinc -, belső részei címlap, verzó, tartalomjegyzék, lábjegyzet, mutatók, rejtett bibliográfia) könyvtári rendszer, könyvtártípusok, könyvtári szolgáltatások elektronikus könyvtár raktári rend (szakrend, betűrend) állományrészek, kézikönyvtár kézikönyvek (lexikon, enciklopédia, kronológia, atlasz, adattárak, bibliográfia) hagyományos katalógusok: leíró, tárgyszó és szakkatalógus elektronikus katalógus könyvtári és egyéb információs rendszerek a közhasznú tájékozódás eszközei A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje fel a számítógép legfontosabb hardverelemeit, és tudja megnevezni azok szerepét a számítógép működésében. Legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. Tudjon szoftvereket telepíteni és eltávolítani, Tudjon használni egy tömörítőprogramot és egy vírusirtót, illetve legyen tisztában a folyamatokban szereplő fogalmakkal. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. Legyen képes a WEB-en egyszerű kereséseket végrehajtani. Legyen képes a tanult könyvtári ismeretek alapján információkat keresni. Ismerje a könyvtári katalógusokat és a tartalmi tájékozódás módszereit. Belépő tevékenységformák 10. évfolyam Táblázatkezelés: A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése. Alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása; egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata. A függvényhivatkozások másolása. Egy táblázatkezelő program matematikai, statisztikai számításokra épülő felhasználása. Tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel. Diagramok készítése a problémához igazodva. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A megfelelő diagramtípus kiválasztása. A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján. Esztétikus és jól áttekinthető táblázatok készítése. Algoritmusok, adatok és programozás: Szóban megfogalmazott problémák lépésekre bontása, és e lépések közötti logikai kapcsolatok megállapítása: az algoritmus-írás algoritmus-leíró nyelven. Táblázatkezelés: 1.1 Táblázatkezelés alapjai A program felülete (munkafüzet, munkalap, cella, oszlop, sor), Mozgás a munkalapon, adat- bevitel és javítás, ill. adattípusok. Műveletek saját és idegen formátumú fájlokkal: betöltés és mentés. 1.2 Táblázatkezelési műveletek Másolási műveletek, áthelyezés, törlések, mentés, automatikus kitöltés, cellák formázása. Mentés más formátumba, import más 4

5 formátumból. 1.3 Címzések és képletek Képletek felépítése, abszolút, relatív és vegyes hivatkozások; képletek másolása, címzések fajtái (abszolút, relatív és vegyes), képletek másolása. 1.4 Rendezés és nyomtatás Tartományok adott oszlop szerinti növekvő/csökkenő rendezése. Nyomtatási és oldalbeállítások 1.5 Diagram Az adatok diagramon történő ábrázolásához szükséges adattartományok felismerése és kijelölése. Diagram-típusok, diagram- elemek kezelése/formázása. Diagram pozicionálása, nyomtatása, törlése. 1.6 Munka több munkalappal Új munkalap beszúrása, törlése és átnevezése. Tartományok áthelyezése, másolás és csatolás 1.7 Függvények A függvények szerepének áttekintése (célja és felépítése), az argumentum megadásának módja. Egyszerű (SUM, ÁTLAG, MIN, MAX és DARAB) és bonyolultabb (statisztikai, logikai, dátum és kereső) függvények. Algoritmusok, adatok és programozás: 2.1 Ismerkedés az Imagine Imagine Logo kezelői felületének áttekintése Logo-val 2.2 Toll, szín, vastagság Az Imagine Logo parancsai 2.3 Vezérlési szerkezetek Ismétléses ciklus, feltételes ciklus, feltételes vezérlésátadás (elágazás) és ezek kombinációi 2.4 Eljárások készítése Az eljárások szerkezete és a változók fogalma 2.5 Animációk készítése eljárások segítségével Alakzatok mozgatása, illetve a változók helyes értékeinek megtalálása a mozgó alakzat látványa alapján. Futtatás, tesztelés, 2.6 Több eljárásból felépülő projektfájlok javítás Egymást hívó eljárások. Egyszerű programok készítése. A továbbhaladás feltételei Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Ismerje a táblázatokban végzendő műveletek matematikai hátterét és eszközeit. Legyen képes diagramot értelmezni. Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni. Legyen tisztában a programírás lépéseivel, és sajátítsa el egy grafikus programfejlesztői környezet használatát. Legyen képes önállóan egyszerű programok megalkotására. Belépő tevékenységformák 11. évfolyam Adatbázis-kezelés: Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata. Egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Az adatbázissal szembeni követelmények; adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz való viszonyának megértése. Mindennapi életünkkel kapcsolatos egyszerű adatállomány tervezése, a szerkezet definiálása, létesítése és feltöltése néhány adattal. Adatok módosítása, törlése. Adatbázisrendezés -és keresés, megjelenítés; adatbázis-lekérdezés, nyomtatás. Az adatbázis védelme. Hozzáférés egy adatbázishoz. Az adatbázis-karbantartás fontosságának érzékeltetése. Az információ kódolása és továbbítása: A bináris és a hexadecimális számrendszerek Az információtovábbítás folyamatának leírása az informatika alapfogalmai segítségével. A kódolás és 5

6 dekódolás különböző módozatai (képek számokká alakítása és dekódolása). A kódolt információ tárolása. Információ és adat megkülönböztetése. Hibafelismerő és javító eljárások. Hálózati ismeretek: Ez a témakör a 9. évfolyamon tanultak átismétlését jelenti, mindamellett jelentősen kibővíti a korábban tanultakat, illetve új ismeretek elsajátítását is jelenti. Azonosító és a jelszó önálló használata, saját cím létrehozása (rendszergazda) és használata, az elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival) alapcélkitűzés. Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között már a tényleges, gyakori használat esetén lesz fontos. A diákokban fontos tudatosítani azt, hogy az elektronikus levelezés-szolgáltatás, amit akkor használnak helyesen, ha az a Netikettnek megfelelően történik. A WWW használata kapcsán - a könyvtárhasználattal összedolgozva - az internet nyújtotta lehetőségek közül annak, mint információforrásnak a használata kiemelten fontos. Az összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása szintén fokozott jelentőségű. Tanulóinkat megismertetjük a weblapkészítéssel, a levelezőlisták alkalmazásával, az SDT használatával valamint a fórumok és a chat kihasználásával. Dokumentumszerkesztés (Képobjektumok kezelése, valamint weboldalak készítése): Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai. Alapvető képmanipulációk (vágás, retusálás, fények, színek, transzformálás, méretezés, konvertálás, stb.). Egyszerű weblapok szerkesztése és elhelyezése az interneten. Informatika és társadalom: Az infotechnológia és az információs társadalom témaköreinek feldolgozása kooperatív technikákat alkalmazva, az elsajátított informatikai ismeretek komplex felhasználásával. Problémamegoldó tevékenység tervezése, problémák megoldása egyénileg vagy csoportban. Kooperatív munkák, projektek. Informatikai eszközök és módszerek kiválasztása és komplex alkalmazása. Adatbázis-kezelés: 1.1 A relációs adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis fogalma és összetevői (rekord, mező, kulcs) Az adatbázis készítésének alapelemei. Létező adatbázis megnyitása. Egyszerű adatbázis tervezése. 1.2 Táblák Mezőtípusok, jellemzőik, módosítás. Adatfeltöltés, manipulálás. Értse a mezők módosítását. Kulcsmező, kapcsolatok a táblák között 1.3 Alapvető adatbázis-kezelési műveletek Az információ kódolása és továbbítása Lekérdezések készítése: választó, frissítő, kereszttáblás, törlő. Szűrés, keresés, rendezés, összesítés. Űrlapkészítés, jelentéskészítés. 2.1 A kommunikáció folyamata Az informatika alapfogalmai: üzenet, hír, jel, jelkészlet, információ, adat, kódolás, titkosítás, dekódolás, adó, vevő, csatorna, zaj, metakommunikáció 2.2 Titkosítások A spártai, a Caesar-féle és a rácsos-keveréses módszer, stb. 2.3 Neumann János Neumann János és a Neumann-elvek alapján működő számítógép logikai felépítése 2.4 Kódolás és dekódolás Analóg és digitális jel különbözőségének és átalakíthatóságának megértése. Karakterek kódolása. Hibafelismerés- és javítás 2.5 Számrendszerek Számok átalakítása a kettes, a tízes és a tizenhatos számrendszerek között. Kalkulátor használata átváltásra. 6

7 Hálózati ismeretek: 3.1 Hálózati alapok Hálózati bejelentkezés és kijelentkezés, jelszó specialitások. Topológia (csillag, gyűrű, sín), protokoll, sávszélesség. Szerver-kliens és peer-to-peer hálózat. 3.2 Kommunikáció a hálózaton A levelezés szabályai (Netikett). A hálózati levelezés végrehajtása (levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés). Címlista, csatolások. Levelező listák. FTP, CHAT, blog, fórum, telefonálás. Összetett keresés az Interneten. Vásárlás, ügyintézés az Interneten és/vagy mobilon, telefonon (banki, önkormányzati ügyintézés) Dokumentumszerkesztés (Képobjektumok kezelése, valamint weboldalak készítése) 4.1 Szerkesztő-programok használata 4.2 Grafikai kiegészítő ismeretek Az Interneten leggyakrabban előforduló állományformátumok. A HTML leíró nyelv alapelemei. Egy webszerkesztő használata az egyszerűbb weblap-készítésére (szöveg, kép, táblázat, link bevitele, formázási lehetőségek) Grafikus elemek használata. (kép, grafika, alakzatok, szövegdoboz) Digitalizálás. Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai. Alapvető képmanipulációk (vágás, retusálás, fények, színek, transzformálás, méretezés, konvertálás, stb) Képbeillesztés a szövegbe. Informatika és társadalom: 5.1 Az informatika fejlődéstörténete A számítástechnika történetére vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése; tájékozódás a mai hardvereszközök világában. Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. Adatok gyűjtése a számítógép, a robotok és más informatikai eszközök alkalmazási területeiről, tanári irányítással, könyveket, folyóiratokat és az internetet forrásként használva. Források értékelése a megbízhatóság szempontjából. Kutatómunkák és dolgozatok, prezentációk, weblapok írása és/vagy bemutatása, előadása az informatika történetének egyegy érdekes eszközéről vagy technológiájáról. 5.2 Az információs társadalom Kutatómunkák az információs társadalomról. Az információs vagy tudástársadalom fő jellemzői. A gazdaság, a környezet, a kultúra és a személyiség az információs társadalomban. A környezetvédelem lehetőségei. Előadások, dolgozatok készítése az információs társadalom egy-egy jellemző vonásáról, problémájáról. A jellemzők megvitatása, összevetése a legújabb szociológiai, gazdasági adatokkal. Az elektronikus demokrácia osztály- vagy iskolaszintű kipróbálása, és/vagy társadalmi méretű esélyeinek megvitatása. 7

8 Az információ és a tudás mint érték: a társadalmi lét különböző szféráiból vett példák megbeszélése. Az élethosszig tartó tanulás. Az információ (adat, tudás, felfedezés, szabadalom, találmány, szerzői mű ) mint termék. A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. Az IKT veszélyei a személyiségre, illetve az egészségre. Az emberi kapcsolatok változása az információs társadalomban. Infokommunikációs viselkedési szabályok bemutatása példákkal. 5.3 Etika és jog A szoftverek csoportosítása a felhasználói jog szerint. Konkrét szoftverek csoportosítása. A szellemi termékek védelme, felhasználása és a szerzői jog. Licencszerződések tanulmányozása, szövegértése. A szerzői és a szabadalmi jogból idézett szövegek tanulmányozása, megértése. A szerzői jog fogalmának megismerése. Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata. Alapvető viselkedési, publikálási szabályok. Szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok bemutatása példákkal. Felhasználói etika. 5.4 Adatvédelem. Az információ megbízhatósága Adataink védelme. Az adatok hitelessége. Adatok (adataink) csoportosítása az értékük és a szükséges védelem (titkosság) szerint. Az információ és a tudás megbízhatósága. Hagyományos és elektronikus hitelesítés. Példák felkutatása a média információinak megbízhatóságával kapcsolatban, az elhallgatott információ szerepe. A tudományos és az áltudományos ismeretek felismerése, megkülönböztetése. A továbbhaladás feltételei Mindennapi életünkkel kapcsolatosan legyen képes egyszerű relációs adatbázist tervezni, illetve tudja azt karbantartani. Legyen képes egyszerű lekérdezések és jelentések elkészítésére. Legyen tisztában a kommunikáció folyamatával és e folyamatot leíró alapfogalmakkal. Magabiztosan használja az Internet által nyújtott szolgáltatásokat. Tudjon egyszerű weblapot szerkeszteni és publikálni. Legyen képes egyszerű képszerkesztési feladatok elvégzésére. Legyen képes adott téma feldolgozásához önállóan információkat gyűjteni, a munka elvégzéséhez informatikai eszközöket, szoftvereket igénybe venni. Ismerje meg az informatika történetének fontosabb állomásait, fejlődési irányait, magyar vonatkozásait. Ismerje meg az információs társadalom jellemzőit, problémáit. Legyen tisztában a szerzői jog fogalmával. Ismerje az adatbiztonság és az információ hitelességével kapcsolatos problémákat. 8

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK TANFOLYAMI AJÁNLATUNK Én félek a számítógéptől, inkább hozzá sem nyúlok! Hányszor hallhatjuk ezt a mondatot az örökifjú korú társainktól, pedig nem ördöngösség, bárki megtanulhatja a legalapvetőbb funkciókat.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

A kommunikáció. Információ és társadalom

A kommunikáció. Információ és társadalom A kommunikáció 1. A kommunikációs folyamat megvalósulása a mindennapokban; alapfogalmai A kommunikációs folyamatot modellje A verbális és nonverbális kommunikáció ( példákkal). A közlés információtartalmában

Részletesebben

Mercator Stúdió 2010.

Mercator Stúdió 2010. Dr. Pétery Kristóf ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő az NJSZT Syllabus 4 alapján Windows XP és Office 2003 használatával Mercator Stúdió 2010. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009 8. osztály Évi óraszám: 36 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I.Táblázatkezelés 10 óra II. Szövegszerkesztés 8 óra III.Internet, adatgyűjtés 5 óra IV.Algoritmizálás 4 óra V.Adatbázis

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

2. Tétel Milyen fontosabb közhasznú információs forrásokat ismer?

2. Tétel Milyen fontosabb közhasznú információs forrásokat ismer? Szóbeli érettségi tételek INFORMATIKÁBÓL 2016 1. Tétel Ismertesse az információ fogalmát! Ismertesse az informatikai rendszerek és a társadalom kölcsönhatását! Jellemezze az információs technológiai forradalmat

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT INFORMATIKA 2015. Célok és feladatok: INFORMATIKA KERETTANTERV 4. OSZTÁLY A digitális írástudás

Részletesebben

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatika a magyar közoktatásban Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Témavezető: Dr. Dömösi Pál Készítette: Orosz Csaba Gazdaságinformatikus

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere 4..számú melléklet A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere A NYEK célrendszere (élő idegen nyelv: angol, német) Mivel

Részletesebben

Tananyag, tartalom, tevékenység - minimum és optimum

Tananyag, tartalom, tevékenység - minimum és optimum Informatika /2. osztály NAT Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés 1. Ablak A képernyő azon része, amelyben programok futhatnak. 2. Aláhúzott A karakter egyszeres vonallal történő aláhúzása a szövegben. 3. Algoritmus Egy feladat megoldását eredményező, véges számú lépések

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKA

INFORMATIKA ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKA INFORMATIKA ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKA 1. a) A Neumann-elvű számítógép: CPU, Neumann ciklus, operatív memória, I/O. A DMA és regiszterei, IRQ és megszakításkezelés, a memóriába ágyazott és a külön kezelt perifériacímzés.

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése

Digitális kompetenciák fejlesztése Digitális kompetenciák fejlesztése Az IKT 1-5 keretrendszerének és tartalmának kidolgozása Információs segédanyag 2012. szeptember Az információs segédanyag a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.2-12/1

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban)

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban) A könyv- és könyvtárhasználat kerettantervhez igazított helyi tanterve Készítette: Seressné Barta Ibolya A tanterv specialitása, hogy a könyv- és könyvtárhasználat tanítását 7-8. osztályban kiemelten kezeli,

Részletesebben

TANMENET INFORMATIKA (0. évfolyamos képzés) 9.A1 9.A2 csoport

TANMENET INFORMATIKA (0. évfolyamos képzés) 9.A1 9.A2 csoport 9.A1 9.A2 csoport 3 óra/hét I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA A kommunikáció 2. A jelek csoportosítása 3. Kód, kódolás, bináris kód 4. A kommunikáció általános modellje 5. Az információ

Részletesebben

Bártfai Barnabás. Office 2010

Bártfai Barnabás. Office 2010 Bártfai Barnabás Office 2010 BBS-INFO Kiadó, 2011. 4 Office 2010 Bártfai Barnabás, 2011. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Microsoft Office 2000

Microsoft Office 2000 Dr. Pétery Kristóf Microsoft Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

Prezentáció használata

Prezentáció használata Prezentáció használata A számítógép alkalmazásának egyik lehetséges területe, amikor a számítógépet mint segédeszközt hívjuk segítségül, annak érdekében, hogy előadásunk vagy ismertetőnk során elhangzottakat

Részletesebben

Informatika helyi tanterv

Informatika helyi tanterv Informatika helyi tanterv 2005. PÁGISZ és ÁMK, 2005. november 29. A tanterv a következı elveket kívánja megvalósítani: - korosztálynak megfelelı elmélet - számonkérhetı, gyakorlati hasznú feladatok - informatikai

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 13 évfolyam. Információtechnológiai gyakorlat 50 óra

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 13 évfolyam. Információtechnológiai gyakorlat 50 óra 700 Kazincbarcika, Lini István. Email: titkar@irinyiref.hu Tel: (0648) 4; Fax: (0648) 76 Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei évfolyam Informatikai rendszergazda 54 48 04 Információtechnológiai gyakorlat

Részletesebben

Tanulási segédlet 4. osztály

Tanulási segédlet 4. osztály Tanulási segédlet 4. osztály 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 4. Infokommunikáció 5. Az információs társadalom 6. Könyvtári informatika

Részletesebben

5. osztály. Évi óraszám: 37 óra

5. osztály. Évi óraszám: 37 óra 5. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

4. évf. Informatika. 4. évfolyam

4. évf. Informatika. 4. évfolyam 4. évfolyam z alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A KLUB elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Informatikai füzetek

Informatikai füzetek Tartalomjegyzék Bevezetés................ xiii I. ALAPISMERETEK........... 1 Információ, adat, jel............. 1 Információ..................... 1 Adat......................... 1 Jel...........................

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MULTIMÉDIAALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04 2. A szakképesítés megnevezése: Multimédiaalkalmazás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Kiss Albert

SZAKDOLGOZAT. Kiss Albert SZAKDOLGOZAT Kiss Albert Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar A VIZUÁLIS PROGRAMOZÁS TANÍTÁSA A DEBRECENI MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Nyakóné dr.

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 9-11. évfolyam. 9. évfolyam

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 9-11. évfolyam. 9. évfolyam 3700 Kazincbarcika, Lini István -. E-mail: titkar@irinyi-ref.hu Tel: (06-8) 3-; Fax: (06-8) 3-763 Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei 9-. évfolyam XIII. Informatika ágazat 9. évfolyam Információtechnológiai

Részletesebben

IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA

IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - KIEMELT PROJEKT - 2012. Az IKT 0-1 ajánlott kompetencia lista című dokumentum a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Mit tud az adatvédelemről, a személyes adatról és a közérdekű adatról? Mi a netikett, kire vonatkozik és mit tartalmaz?

Mit tud az adatvédelemről, a személyes adatról és a közérdekű adatról? Mi a netikett, kire vonatkozik és mit tartalmaz? 1. TÉTEL: A KOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE Mit tud a kommunikáció fogalmáról, fajtáiról? Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Ismertesse a vendéglői rendelést mint kommunikációs folyamatot! 2. TÉTEL:

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

Infokommunikáció (PF10IK511L) kérdései

Infokommunikáció (PF10IK511L) kérdései Infokommunikáció (PF10IK511L) kérdései Intéző Intézőben egyszerre több állomány is másolható? Egy új mappa létrehozásakor megadható annak neve? Hozható-e létre Intézőben új szöveges dokumentum? Az állománymásolás

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 13 1. Általános tudnivalók... 14 1.1. Az operációs rendszer... 14 1.2. Tudnivalók a Windows-ról... 15 1.2.1. Honnan kapta nevét a Windows?... 15 1.2.2. A Windows,

Részletesebben

10. évfolyam 105 óra 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 105 óra Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy

10. évfolyam 105 óra 10817-12 azonosító számú Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 105 óra Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy 9. évfolyam 70 óra 10815-12 azonosító számú Információtechnológiai alapok gyakorlat 70 óra Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 70 óra Számítógép összeszerelése Számítógép szétszerelése. Pontos konfiguráció

Részletesebben

4. osztály. Évi óraszám: 37 óra

4. osztály. Évi óraszám: 37 óra 4. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051 Verzió: 0.051 1 Tartalomjegyzék A Word 2003 munkakörnyezet...9 Word 2003 program megnyitása...9 A Word 2003 képernyő...9 Program bezárása:...11 Az eszköztár...12 Környezetfüggő eszköztár...13 Fájl menü...14

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 5. modul. Adatbáziskezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 5. modul Adatbáziskezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2018 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2018 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2018 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2018. március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 2. modul Operációs rendszerek Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Microsoft Office 2010 Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2007 feladatok és megoldások 2.

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2007 feladatok és megoldások 2. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 magyar nyelvű változat

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. rész

Részletesebben

Informatika érettségi vizsga

Informatika érettségi vizsga Informatika 11/L/BJ Informatika érettségi vizsga ÍRÁSBELI GYAKORLATI VIZSGA (180 PERC - 120 PONT) SZÓBELI SZÓBELI VIZSGA (30 PERC FELKÉSZÜLÉS 10 PERC FELELET - 30 PONT) Szövegszerkesztés (40 pont) Prezentáció-készítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda Általános rendszergazda

55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda Általános rendszergazda Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

INFORMATIKA E42-101 I. előadás Facskó Ferenc egyetemi adjunktus Adat Információ Adat: a világ állapotát leíró jel Információ: adat értelmezési környezetben (dimenzió, viszonyítás) Tudás: felhalmozott,

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Pétery Dorottya Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA A PC FIZIKAI KIÉPÍTÉSÉNEK ALAPELEMEI Chip (lapka) Mikroprocesszor (CPU) Integrált áramköri lapok: alaplap, bővítőkártyák SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Azonosítás...45 Hálózati információ...46 Indítólemez...46

Azonosítás...45 Hálózati információ...46 Indítólemez...46 6 Elõszó..............................................................3 A magyar kiadásról..............................................5 Miért van szükség erre a könyvre?...................................5

Részletesebben

MUNKAANYAG. Angyal Krisztián. Szövegszerkesztés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Angyal Krisztián. Szövegszerkesztés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Angyal Krisztián Szövegszerkesztés A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-55 SZÖVEGSZERKESZTÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben