Tananyag, tartalom, tevékenység - minimum és optimum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyag, tartalom, tevékenység - minimum és optimum"

Átírás

1 Informatika /2. osztály NAT Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Az informatika oktatása ebben az életkorban a gyerekek természetes kíváncsiságát hivatott kielégíteni. Hasonlóan az iskolába kerülő érdeklődő óvodáshoz, aki szüleit unszolva megtanul nagybetűkkel írni mire iskolába kerül, a környezetében tapasztalt folyamatos számítógép-használatot utánozni, művelni kívánó kis iskolás tanulót hasznos számítógépes környezetben végzett tevékenységgel kell ellátni. Javasolt a második félévre ütemezni a tantárgy bevezetését, hogy a szükséges olvasási és szövegértési kompetenciák megfelelő szintre fejlődhessenek az oktatás-nevelés folyamatában. éves óraszám: 18 javasolt ütemezés: 2. félév Az egyes NAT fejlesztési területek megvalósítására javasolt óraszámkeretek az évfolyamon 3 óra 4 óra 4 óra 4 óra 1 óra 1 óra 1 óra Az informatikai eszközök használata Informatikaalkalmazói ismeretek Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) Infokommunikáció Médiainformatika Az informác iós társadalom Könyvtári informatika smerkedés az adott informatikai környezettel A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül. Számítógépes játékok, egyszerű fejlesztő szoftverek megismertetése. Egyszerű rajzos dokumentumok készítése, kép- és betűnyomdák. Személyes dokumentumok készítése. Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata. Adatok csoportosítása, értelmezése Közhasznú információforrások megismerése Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása Az algoritmusokban használt adatok értelmezése. Mindennapi adatok leírása (pl. számok, szövegek, rajzok Egy egyszerű fejlesztő rendszer használata Információkeresés, információközlés Információs technológián alapuló kommunikációs formák Információszerzés az internetről, irányított keresés. Az új, informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése. Adatok csoport osítása, értelme zése. Az iskolai könyvtár tér- és állománys zerkezetében való eligazodás. Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. A főbb dokument umfajták megkülön böztetése, tartalmának és adatainak megállapítása. minimum Az évfolyam megkívánt tudáselemei, kialakítandó készségei tanév végére: * Balesetmentes géphasználat (ki-be kapcsolás, reset/újraindítás) * helyi hálózatba történő belépés (felhasználónév, jelszó fogalma, szerepe) * A karakterek elhelyezkedése a billentyűzeten jártasság 1

2 Informatika /2. osztály * Csatlakozás az internetre egy tetszőleges böngésző indítása * Ismerős helyek felkeresése önállóan címsor szerepének ismerete, használata * kép önálló készítése valamely rajzoló programmal, mentés * tetszőleges oktató program/ok használata párban/önállóan témakörök óra KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 1. Az informatikai eszközök használata 1. baleset- és munkavédelmi oktatás. Kreativitás, rajzkészség fejlesztése A számítógépterem rendje, egészségnevelés: távolság a monitortól, testtartás. Jelek a környezetünkben. Saját piktogramok tervezése, rajzolása papíron, majd számítógéppel. Drawing for children - óvodai jelem - saját focicsapatom 3 óra 2. számítógépes alapismeretek, rajzkészség fejlesztése A számítógép részei. A szg. bekapcsolása, programok. elindítása. A billentyűzet használata. A legfontosabb billentyűk szerepének megtanítása, gyakorlása ismert szoftver segítségével. Sebran (abc eső, betű eső, akasztófa) 3. számítógépes alapismeretek, rajzkészség fejlesztése Program indítása, fogalmak magyarázata konkrét alkalmazáson keresztül. (menüsor elemei) - rajzos órarend készítése, farsangi bál plakátja Drawing for children, paint 2. Informatika-alkalmazói ismeretek 4 4. lateralitás fejlesztése, az egérkezelés gyakorlása, finommotorika fejlesztése Robotjátékok. Pontok összekötése adott szabály követésével, formák összekötése Imagine, comenius logo békajáték, helipeti, pontösszekötő beépített játék óra 5. számolási készség fejlesztése 6. olvasási készség fejlesztése oktató programok használata, műveletek 20-as körben. oktató használata programok Sebran ManóMatek2 találós kérdések, mondókák 2

3 Informatika /2. osztály témakörök óra KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) térbeliség, logika fejlesztése matematikai készség fejlesztése lateralitás fejlesztése algoritmizáló készség fejlesztése gyorsolvasás fejlesztése Modell alapján építmény összerakása Kincskeresés a teremben robotnyelven. Képek elemekre bontása, összerakása. értelmezése csoportmunka, verseny ManóOlvasás CD Comlogo építőjáték NIM játék (gyufajáték) Imagine 4 9. Mászkál a teknőc! Egyszerű mozgásos parancsok, paraméterek Ábra rajza nyilak kirakásával, majd rajzolóprogrammal robotjátékok óra 10 algoritmizáló készség fejlesztése rajzkészség fejlesztése Családfa fogalma (mappaszerkezet!) A család. Családfa rajza rajzolóprogrammal. Mentés, Családfa rajza papíron előtte házi feladat rokonkutatás Drawing for children paint 11. algoritmizálás húsvéti előkészületek, tojásfestés algoritmusa Tojáfestés rajzolóprogram használatával. valamely 4. Infokommunikáció 12. A hálózat alapfogalma, szerepe, elérése a helyi környezetben böngésző program 4 óra A böngésző címsora keresőként is működhet, a cím formája, speciális karakterek ~,\,/,? stb. használata Gyűjtsük ki közösen és rajzoljuk le a böngészők ikonjait! (Explorer, Firefox, Opera, Safari, Crome stb.) 3

4 Informatika /2. osztály témakörök óra KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 13. Kedvenc honlapok címe, látogatása 14. Kommunikáció a géppel Imagine környezet indítása, ismertetése címbeírás, esetleg keresőgép ismertetése Elérési út bemutatás útján, indítás ikonról alapparancsok (mozgás) helyi, iskolai honlap település honlapja stb. A kép közepéről vezesd a teknőst a kép valamelyik sarkába! 15. Játsszunk a tekivel! egérkezelés, algoritmusok, szabályjátékok stb. béka, rajzoló, pontösszekötő, gyufajáték stb. 5. Médiainformatika 16. Oktató program indítása, használata Multimédia fogalma ManoOlvasás, ManoMatek stb. használata 6. Az információs társadalom 17. Verseny szervezése a megismert oktatóprogrammal 7. Könyvtári informatika 18. Keressünk hangos könyvet, verset, mesét (könyvtári anyagok a neten) A gyerekoldalak meséi és versei stb. program ajánló megjegyzés Sebran (magyar/freeware letöltés - betűk helye, akasztófa, SNI fejlesztés, matematika, magyar képességfejlesztés Drawing for children (angol/freeware letöltés nyomdás rajzoló gyerekeknek mentés, szöveg elhelyezés, sablonok, MsPaint képregénykészítő Az én ABC-m interaktív tankönyv, ManóMatek, ManóOlvasás, Imagine keretrendszer v. Comenius logo (rendszerkövetelmények) Az értékelés egyrészt szöveges az évfolyam tekintetében, másrészt a tanulói produktumokat gyakran lehet és kell értékelni. Célszerű a motiváció fenntartása miatt csak pozitív megerősítést alkalmazni. 4

5 Informatika /3. osztály éves óraszám: 37 A tantárgy tanításának célja A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában. minimum: Az évfolyam megkívánt tudáselemei, kialakítandó készségei tanév végére: * Ismerje és alkalmazza a számítógép használatával kapcsolatos balesetvédelmi és egészségvédelmi szabályokat. * Törekedjen a billentyűzet minél jobb megismerésére, alkalmazására. * Legyen képes a tartalom áttekintésére, választott program indítására. * Lássa be, hogy a számítógép nemcsak játékra való, az élet egyre több területén könnyíti meg az ember munkáját, segít az ismeretszerzésben. * Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában. * Ismerjék az elemi információ fogalmát. * Tudjanak algoritmusokat eljátszani és elmondani az őket körülvevő világból. * Vegyenek részt algoritmikus játékokban. Az egyes NAT fejlesztési területek megvalósítására javasolt óraszámkeretek az évfolyamon 13 óra 7 óra 10 óra 2 óra 2 óra 1 óra 2 óra Az informatikai eszközök használata Informatikaalkalmazói ismeretek Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) Infokommunikáció Médiainformatika Az informác iós társadalom Könyvtári informatika smerkedés az adott informatikai környezettel A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül. Számítógépes játékok, egyszerű fejlesztő szoftverek megismertetése. Egyszerű rajzos dokumentumok készítése, kép- és betűnyomdák. Személyes dokumentumok készítése. Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata. Adatok csoportosítása, értelmezése Közhasznú információforrások megismerése Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása Az algoritmusokban használt adatok értelmezése. Mindennapi adatok leírása (pl. számok, szövegek, rajzok Egy egyszerű fejlesztő rendszer használata Információkeresés, információközlés Információs technológián alapuló kommunikációs formák Információszerzés az internetről, irányított keresés. Az új, informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése. Adatok csoport osítása, értelme zése. Az iskolai könyvtár tér- és állománys zerkezetében való eligazodás. Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. A főbb dokument umfajták megkülön böztetése, tartalmának és adatainak megállapítása. 5

6 Informatika /3. osztály Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. szept. 1. hét 2. szept. 2. hét Informatikai eszközök használata I. Bevezetés a gépkezelésbe A számítógép Perifériák Balesetvédelmi oktatás A számítógép be és kikapcsolása. Ismerkedjen meg minél több perifériával, s azok működésével. Perifériák csoportosítása beviteli, kiviteli, be- és kiviteli. Ismerje a terem rendjét, és a balesetvédelmi szabályokat. A számítógépet tudja be- és kikapcsolni. Tudjon bejelentkezni a hálózatba, és szükség van bejelentkező névre és jelszóra. A nyomtató,cd, DVD meghajtó, szkenner, pendrive, mp3, fejhallgató, mikrofon, joystick, fényképező, webkamera bemutatása csoportosításuk I/O szerint. 3. szept. 3. hét 4. szept. 4. hét 5. okt. 1. hét 6. okt. 2. hét 7. okt. 3. hét 8. okt. 4. hét 9. nov. 2. hét 10. nov. 3. hét 11. nov. 4. hét 12. dec. 1. hét A billentyűzet Az egér A gombok Jelölések, beállítások A panelek A listadobozok Az ablakok Billentyűzet használata, részei. A kurzor. Speciális billentyűk szerepe. Gépelési tanácsok. Gyakorlás Az egér szerepe, egérkurzor. Műveletek az egérrel, mozgatás, dupla kattintás. Egérműveletek gyakorlása játékokon keresztül. Gombok szerepe, alakja, eszköztár gombok, gombok feliratai. Oktatóprogramon keresztül gyakorlás. Rádiógombok, jelölőnégyzetek, beállítások és folyamatjelzők szerepe. Oktatóprogramon keresztül gyakorlás. Üzenetpanelek, párbeszédpanelek, fülek. Listák, listadobozokban navigálás, elemek felvitele, törlése. Ablakok megnyitása, méretezése. Közlekedés az ablakok között. Tudja mi a kurzor szerepe. Tudjon kis és nagybetűvel írni. Ismerje a segédgombok szerepét. Szerezzen jártasságot a billentyűzet használatában. Az egér helyes használata. Helyes kéztartás. Ismerje a gombok fajtáit, tudja őket alkalmazni. Tudjon egy listából a kérdésekre a számára megfelelő válaszokat bejelölni. Tudjon a panelek között mozogni. Tudjon a listadobozban tájékozódni, új elemet felvenni, beszúrni és törölni a listából. Tudjon tájékozódni a számítógép grafikus felhasználói felületén. A menüsorok Menük, almenük, csoportok Tudjon a menüben tájékozódni. A programok indítása Asztal, Start menü Tudjon tájékozódni a grafikus felhasználói felületen. Összefoglalás 13. dec. 2. hét 14. dec. 3. hét Számonkérés Informatika-alkalmazói ismeretek II. Indul a tekiláz A Comenius Logo játékai 6

7 Informatika /3. osztály Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 15. jan. 2. hét 16. jan. 3. hét 17. jan. 4. hét 18. febr. 1. hét 19. febr. 2. hét 20. febr. 3. hét 21. febr. 4. hét 22. márc. 1. hét 23. márc. 2. hét 24. márc. 3. hét 25. márc. 4. hét 26. ápr. 2. hét 27. ápr. 3. hét 28. ápr. 4. hét 29. máj. 1. hét 30. máj. 2. hét Informatika-alkalmazói ismeretek III. Rajzolás, festés a számítógéppel Rajzoljunk még többet! A paint felépítése, ikonjai Ismerje a rajzoló programot. Még több szerszám a paintben! Ecset, festékszóró Törekedjen az esztétikus kivitelre a rajzaiban. Alakzatok rajzolása, sokszögek Vonal, téglalap, ellipszis, sokszög Törekedjen az esztétikus kivitelre a rajzaiban. Rajzaink mentése, megnyitása Rajzok mentése, megnyitása Tudja a fájlkezelés alaplépéseit (mentés, megnyitás (HOVA!)) Ollózzunk! Számonkérés Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) IV. Teki rajzol Teki a király teknős Kijelölés és másolás, kivágás és beillesztés Ismerkedés a Logo nyelvvel. Tudjon a képből részletet kivágni és beilleszteni. Algoritmizáló, tervező készség kialakítása. Alapparancsok ismerete. A toll használata A Logo nyelv parancsai: tl, tf, tv!, tsz! Algoritmizáló, tervező készség kialakítása. Festegessünk! rsz!, tölt, tlsz! Algoritmizáló, tervező készség kialakítása. Kifestés mintákkal, áthelyezéssel A teknőc mozgatásának algoritmizálása. Tervezőkészség kialakítása. Térszemlélet fejlesztése. A robotszerű feladat végrehajtásának megfigyeltetése. Algoritmizáló, tervező készség kialakítása. Teknős álruhában! A teknőc alakja, a teki ír! Algoritmizáló, tervező készség kialakítása. A rajzlapok mentése, betöltése! Rajzlap mentése, betöltése. Tudjon rajzlapot betölteni és elmenteni. Logo-projektek Tervezőkészség kialakítása. A robotszerű feladat végrehajtásának megfigyeltetése. Algoritmizáló, tervező készség kialakítása. Összefoglalás Számonkérés Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) V. Windows kellékek Szövegelünk Szöveg jellemzői. Betűméret, betűtípus. Tudjon szöveget begépelni, elmenteni, megnyitni és formázni. 7

8 Informatika /3. osztály Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 31. máj. 3. hét 32. máj. 4. hét 33. máj. 5. hét 34. jún. 1. hét 35. jún. 2. hét Számolgatunk A számológép használata. 4 alapműveletet tudja számológéppel elvégezni. Az információs társadalom VI. Netre fel Internet, Szolgáltatások Mentrendek Évvégi felmérés Az információs társadalom Veszélyek és szabályok az interneten 36. Informatika-alkalmazói ismeretek Egy kis zene 37. Játsszunk! Böngésző program indítása. Link szerepe. Mozgás a lapok között. Felfedező keresés, az életkoruknak megfelelő oldalak keresése. (Elvira, volán) Az informatika múltja, jelene, jövője. Informatika és az etika. Zenelejátszó, zene felvétele Böngésző indítása. Ugrópont használata. Információszerzés az Internetről. Tudja a személyi adatait, és tudja hogy kinek nem adhatja ki azokat! 8

9 Informatika /4. osztály éves óraszám: 37 A tantárgy tanításának célja A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában. minimum: Az évfolyam megkívánt tudáselemei, kialakítandó készségei tanév végére: * Ismerje és alkalmazza a számítógép használatával kapcsolatos balesetvédelmi és egészségvédelmi szabályokat. * Törekedjen a billentyűzet minél jobb megismerésére, alkalmazására. * Legyen képes a tartalom áttekintésére, választott program indítására. * Lássa be, hogy a számítógép nemcsak játékra való, az élet egyre több területén könnyíti meg az ember munkáját, segít az ismeretszerzésben. * Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában. * Ismerjék az elemi információ fogalmát. * Tudjanak algoritmusokat eljátszani és elmondani az õket körülvevõ világból. * Vegyenek részt algoritmikus játékokban. Az egyes NAT fejlesztési területek megvalósítására javasolt óraszámkeretek az évfolyamon 7 óra 15 óra 10 óra 4 óra 1 óra óra óra Az informatikai eszközök használata Informatikaalkalmazói ismeretek Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) Infokommunikáció Médiainformatika Az informáci ós társadalom Könyvtári informatika smerkedés az adott informatikai környezettel A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül. Számítógépes játékok, egyszerű fejlesztő szoftverek megismertetése. Egyszerű rajzos dokumentumok készítése, kép- és betűnyomdák. Személyes dokumentumok készítése. Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata. Adatok csoportosítása, értelmezése Közhasznú információforrások megismerése Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása Az algoritmusokban használt adatok értelmezése. Mindennapi adatok leírása (pl. számok, szövegek, rajzok Egy egyszerű fejlesztő rendszer használata Információkeresés, információközlés Információs technológián alapuló kommunikációs formák Információszerzés az internetről, irányított keresés. Az új, informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése. Adatok csoport osítása, értelme zése. Az iskolai könyvtár tér- és állománys zerkezetében való eligazodás. Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozók-ban. A főbb dokument umfajták megkülön böztetése, tartalmának és adatainak megállapítása. 9

10 Informatika /4. osztály Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. szept. 1. hét 2. szept. 2. hét Informatikai eszközök használata I. Gépkezelés felsőfokon Mire emlékszünk még? Perifériák Balesetvédelmi oktatás. Tanult programok elindítása (Jegyzettömb, Comenius Logo, Paint, Explorer, Számológép Ismerkedjen meg minél több perifériával, s azok működésével. Perifériák csoportosítása beviteli, kiviteli, be- és kiviteli. Ismerje a terem rendjét, és a balesetvédelmi szabályokat. A számítógépet tudja be- és kikapcsolni. Bejelentkezés a hálózatba. Tudja, hogy a bejelentkezéshez szükség van névre és jelszóra. Mint 3. oszt. ban. + Egyszerű könyvtárszerkezet (mappaszerkezet) létrehozása, tudjon egyik meghajtóról a másikra lépni. 3. szept. 3. hét Operációs rendszer Programok indítása, menüpontok használata. Ablakok méretezése, közlekedés közöttük. Ikonok jelentése. 4. szept. 4. hét Összefoglalás 5. okt. 1. hét Számonkérés 6. okt. 2. hét Informatika-alkalmazói ismeretek II. Festés felsőfokon Újra Paint A Paint felépítése, ikonjai, ismétlés Ismerje a Paint rajzprogram felépítését ikonjait. 7. okt. 3. hét Szöveg a rajzlapon Szövegdoboz, színbeállítások, szöveg eszköztár Tudjon szöveget beszúrni a rajzba. 8. okt. 4. hét 9. nov. 2. hét 10. nov. 3. hét Színkeverés felsőfokon! Színkeverés Tudjon színeket kikeverni. Színfelvevő és a Nagyító Egyéni színek és nagyítás Tudjon színt felvenni és adott képrészletet kinagyítani. Kivágás, másolás Képrészlet kivágás, másolás Tudjon képrészletet kivágni, másolni 11. nov. 4. hét A Görbevonal-rajzoló, forgatás és tükrözés Görbevonal rajzolás, tükrözés Tudjon görbevonalat rajzolni és tükrözni 12. dec. 1. hét 13. dec. 2. hét A Paint és a fényképek Fényképek megjelenítése Paintben. Tudjon fényképet megnyitni Paintben. Számonkérés Rajzkészítés önállóan, képkiegészítéssel Tudja a rajzeszközöket céljainak megfelelően alkalmazni. 10

11 Informatika /4. osztály Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 14. dec. 3. hét 15. jan. 2. hét 16. jan. 3. hét Algortimusok és adatok III. Programozzunk Imagine Logo vs. Comenius Logo Az ismétlés parancs Körrajzolás a Logóban Alapparancsok közti különbségek megfigyelése. A ciklus értelmezése. Ismétlések megfigyeltetése. Kör rajzolása. A ciklus értelmezése. Ismétlések megfigyeltetése. Legfontosabb logo parancsok használata. Ismerje az ismétlés parancs jelentőségét! Egymás utáni elemek ismétlődések, kapcsolatának észrevétele. Tudjon kört rajzolni! 17. jan. 4. hét Sokszögek Sokszögek rajzolása. Szimmetria, forgatás, eltolás értelmezése. Matematikai fogalmak előkészítése. Tudjon sokszögeket rajzolni. Geometriai alkalmazások. 18. febr. 1. hét 19. febr. 2. hét 20. febr. 3. hét 21. febr. 4. hét 22. márc. 1. hét Ismétlés az ismétlésben Ismétlések egymásba ágyazása Tudjon egymásba ágyazni ciklusokat. Programozzunk! Eljárás fogalmának értelmezése. Tanítjuk a teknőcöt! Eljárások szerkesztése. Szabályos sokszögeket rajzoló eljárások készítése. Tudjon eljárást készíteni. Strukturált programozás alkalmazása. Eljáráshívás Eljáráshívás. A strukturált programozás. Tudjon eljárásból eljárást hívni! Végtelenített eljárások! Végtelenített eljárások Tudjon végtelenített eljárást készíteni. Összefoglalás 23. márc. 2. hét Számonkérés OKÉV előkészítés OKÉV előkészítés 24. márc. 3. hét 25. márc. 26. ápr. 2. hét Az információs társadalom IV. A világháló Netre fel! Keresés az interneten Menetrendek Számonkérés Böngésző program indítása. Link szerepe. Mozgás a lapok között. Kedvencek. Keresőprogram használata Felfedező keresés, az életkoruknak megfelelő oldalak keresése. (Elvira, volán) Böngésző indítása. Ugrópont és könyvjelzők használata. Információszerzés az Internetről. Menetrendekben tudjon keresni. 27. ápr. 3. hét Időjárás jelentés Internet és a média segítségével időjárásjelentést készítünk. Korának és fejlettségének megfelelően párban, vagy egyénileg legyen képes mondatos kiselőadást tartani. 11

12 Informatika /4. osztály Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 28. ápr. 4. hét Informatika-alkalmazói ismeretek V. Írunk és számolunk Szép szöveg! Jegyzettömb, betűméret, betűtípus, Betűstílus, írásrendszer. Tudjon szöveget begépelni, elmenteni, megnyitni és formázni. 29. máj. 1. hét 30. máj. 2. hét 31. máj. 3. hét Műveletek a szöveggel Kijelölés, Törlés, kivágás, másolás. Tudjon szövegműveleteket végezni. Keresés és csere Keresés és csere. Szövegrészeket tudjon keresni, cserélni. Kép és szöveg mentése Vágólap, sajátgép, adathordozók. Tudjon képet és szöveget beszúrni. 32. máj. 4. hét Egy kis fájlkezelés Dokumentumok mentése, megnyitása, másolása. Tudja az alapvető fájlkezelő műveleteket. 33. máj. 5. hét Számonkérés 34. jún. 1. hét Év végi felmérés 35. jún. 2. hét Médiainformatika Digitális fényképalkotás Digitális fényképezés, képszerkesztés Tudjon képet megnyitni, szerkeszteni, elmenteni, esetleg feltölteni az internetre. 36. Informatika-alkalmazói ismeretek VI. Animációk Logo Motion Animáció készítése Egy mozgás fázisának lejátszása, megrajzolása a képszerkesztő segítségével. 37. Az első rajzfilmem Egy mozgás fázisának lejátszása, megrajzolása a képszerkesztő segítségével. Korának és fejlettségének megfelelő animáció készítése Korának és fejlettségének megfelelő animáció készítése 12

13 Informatika /5. osztály éves óraszám: 37 Az egyes NAT fejlesztési területek megvalósítására javasolt óraszámkeretek az évfolyamon 4 óra 7 óra 10 óra 4 óra 2 óra 1 óra óra Az informatikai eszközök használata Informatikaalkalmazói ismeretek Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) Infokommunikáció Médiainformatika Az információ s társadalom Könyvtári informatika Adott informatikai környezet tudatos használata. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, a legszükségeseb b perifériák megismerése. A számítógép könyvtárstruktú rájának, mappaszerkeze tének könyvtárés állományművel eteinek megismertetése. A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata. Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Kézi szövegfeldolgozás. Iskolai dokumentumok készítése. Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése. A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata. Az szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát információ segítő eszközök megismerése Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Közhasznú információforrások használata (menetrend, moziműsor, időjárás). Digitális Tudásbázisrendszer használata, keresés az adatbázisban. A különféle információformák jellemző felhasználási lehetőségeinek bemutatása. Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismertetése. Egyszerű problémák önálló megoldása. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen. A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése. Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel. A szabályozó eszközök Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása. Az elektronikus levelezés alapjai. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Szabadon felhasznál ható források megismertetése. Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása. Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése. Annak tisztázása, hogy az informati kai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. Adatokkal való visszaélés ek. Hagyomá nyos és új információs eszközök ön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása. Egyszerűbb irányított forrás- és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban. A médiumok megkülönböztetése minimum Az évfolyam minimum tudáselemei, készségei tanév végére * Balesetmentes terem- és géphasználat * Com. Logo: eljárás, paraméter használata, sokszögek szerkesztésének szabálya, sokszögek (5, 6, 8, 9, 10, 36), fél-, negyed-, háromnegyed kör, teknőc alakjának megváltoztatása, háttér betöltése, animáció, (zeneszerkesztés) * Word: szimbólumok beszúrása, szövegben keresés, csere, helyesírás ellenőrzése, kép beillesztése, igazítása szöveghez, bekezdés, sor, bekezdés igazítása, (nyomtatás) * Paint: kijelölés, másolás, mozgatás (ctr, és shift billentyűkkel) háttérrel, háttér nélkül; döntés, nyújtás, kicsinyítés, nagyítás, forgatás, tükrözés (nyomtatás) 13

14 Informatika /5. osztály * Hardveres ismeretek: a számítógép alapkonfigurációja, fontosabb (rendelkezésre álló) perifériák használata * Mappa- és fájlműveletek: létrehozás Asztalra, átnevezés, törlés, másolás, mozgatás * Operációs rendszer: feladata (egyszerűen!), gépen futó op. rsz neve, win. ablak részei, op. rsz. beállításai: háttér, képernyőkímélő, megjelenés * Hálózat, Internet: keresőprogram (Google) segítségével kép, információ keresése, internetes szótárak, oktató programok, postafiók létrehozása, rövid levél küldése melléklet nélkül. Helyi hálózat megosztott mappájának elérése, tartalom megtekintése * Táblázatkezelés: adatok egyszerű táblázatba szerkesztése, kész grafikonok értelmezése, elemzése * Könyvtári ismeret: Elektronikus könyvtárban kiadvány keresése, megnyitása témakörök óra NAT /KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 1. baleset- és munkavédelmi oktatás. Adott informatikai környezet tudatos használata. 2. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, a legszükségesebb perifériák megismerése. A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és állományműveleteinek megismertetése. A számítógépterem rendje, egészségnevelés: távolság a monitortól, testtartás. Operációs rendszer: feladata (egyszerűen!), gépen futó op. rsz neve, win. ablak részei, op. rsz. beállításai: háttér, képernyőkímélő, megjelenés A számítógép alapkonfigurációja, fontosabb (rendelkezésre álló) perifériák használata Hardver fogalma Mappa- és fájlműveletek: létrehozás Asztalra, átnevezés, törlés, másolás, mozgatás 2. Informatikaalkalmazói ismeretek 7 óra 1-2. Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Iskolai készítése. dokumentumok 3-4. Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése. Paint: kijelölés, másolás, mozgatás (ctr, és shift billentyűkkel) háttérrel, háttér nélkül; döntés, nyújtás, kicsinyítés, nagyítás, forgatás, tükrözés (nyomtatás) Word: szimbólumok beszúrása, szövegben keresés, csere, helyesírásellenőrzés, kép beillesztése, igazítása szöveghez, bekezdés, 14

15 Informatika /5. osztály témakörök óra NAT /KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 5-7. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. Adatok értelmezése, rendezése. csoportosítása, táblázatba Közhasznú információforrások használata (menetrend, moziműsor, időjárás Digitális Tudásbázisrendszer használata, keresés az adatbázisban. Táblázatok, megismerése, rendezése. Feladatok egyszerű rendszerrel diagramok adatok megoldása fejlesztő sor, bekezdés igazítása, (nyomtatás) Táblázat: adatok táblázatba szerkesztése, kész grafikonok értelmezése, elemzése internetes szótárak, SDT, menetrend, térkép 3. Infotechnológia 10 óra 1-8 Problémák informatikai jellegű megfogalmazása Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismertetése. Egyszerű problémák önálló megoldása. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen. A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) ComLogo: eljárás, paraméter használata, sokszögek szerkesztésének szabálya, sokszögek (5, 6, 8, 9, 10, 36), fél-, negyed-, háromnegyed kör, teknőc alakjának megváltoztatása, háttér betöltése, animáció, (zeneszerkesztés) A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. 4. Infokommunikáció 1-4. Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. 4 óra információ küldése és fogadása. Az elektronikus levelezés alapjai. Internetes oktató programok, Hálózat, Internet: keresőprogram (Google) segítségével kép, információ keresése, postafiók létrehozása, rövid levél küldése melléklet 15

16 Informatika /5. osztály témakörök óra NAT /KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció nélkül. 5. Médiainformatika 1-2. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások 2 óra használata. 6. Az információs társadalom 1 óra 1. Szabadon felhasználható források megismertetése. Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása. Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése. Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. Adatokkal való visszaélések, veszélyek, adathalászat, a számítógépen tárolt rejtett adatok (az életkori sajátosságok maximális figyelembevételével). személyes adatok fogalmának tisztázása. Szabadon felhasználható források megismertetése SDT, sulinet 7. Könyvtári informatika 1-2. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. könyv- kiadvány Elektronikus tárban keresése 2 óra Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása Egyszerűbb irányított forrás- és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban A médiumok megkülönböztetése (közlésmód, információs érték) és irányított feldolgozása. 16

17 Informatika /5. osztály témakörök óra NAT /KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció Javasolt, használható programok Paint,Word, ComLogo, Excel, Int. Explorer megjegyzés Szabadon felhasználható órák száma: 9 17

18 Informatika /6. osztály éves óraszám: 37 Az egyes NAT fejlesztési területek megvalósítására javasolt óraszámkeretek az évfolyamon 5 óra 7 óra 7 óra 4 óra 2 óra 1 óra 4 óra Az informatikai eszközök használata Informatikaalkalmazói ismeretek Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) Infokommunikáció Médiainformatika Az információ s társadalom Könyvtári informatika Adott informatikai környezet tudatos használata. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, a legszükségeseb b perifériák megismerése. A számítógép könyvtárstruktú rájának, mappaszerkeze tének könyvtárés állományművel eteinek megismertetése. A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata. Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Kézi szövegfeldolgozás. Iskolai dokumentumok készítése. Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése. A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata. Az szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát információ segítő eszközök megismerése Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Közhasznú információforrások használata (menetrend, moziműsor, időjárás). Digitális Tudásbázisrendszer használata, keresés az adatbázisban. A különféle információformák jellemző felhasználási lehetőségeinek bemutatása. Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismertetése. Egyszerű problémák önálló megoldása. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen. A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése. Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel. A szabályozó eszközök Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása. Az elektronikus levelezés alapjai. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Szabadon felhasznál ható források megismertetése. Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása. Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése. Annak tisztázása, hogy az informati kai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. Adatokkal való visszaélés ek. Hagyomá nyos és új információs eszközök ön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása. Egyszerűbb irányított forrás- és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban. A médiumok megkülönböztetése minimum Az évfolyam minimum tudáselemei, készségei tanév végére * Balesetmentes terem- és géphasználat * ComLogo: több paraméter használata, rekurzió * Word: szegély, oldalbeállítások, táblázat * Paint: ComLogo-val készült képek megnyitása, színezése, módosítása, nyomtatása * Információelmélet: információ, jel, kódolás, dekódolás, titkosítás, bináris, digitális jel, adattárolás és mértékegységei * Fájlok kiterjesztései, fájltípusok * Hardveres ismeretek: a fontosabb (rendelkezésre álló) perifériák használata, működési elve 18

19 Informatika /6. osztály * Mappa- és fájlműveletek: összetettebb mappa- és fájlműveletek * Operációs rendszer: Intéző, Intézővel fájl és mappaműveletek * Hálózat, Internet: keresőprogram (Google) segítségével kép, információ keresése, menetrendek, kompetenciamérés feladatai, melléklettel. Helyi hálózat megosztott mappájából fájl átmásolása, oda fájl bemásolása. * Táblázat: adatok összesítése AutoSzum gombjával, egyszerű matematikai műveletek végeztetése képlettel * Könyvtári ismeret: Elektronikus könyvtárban kiadvány keresése témakörök óra NAT / KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 1. Az informatikai eszközök használata 1-2 baleset- és munkavédelmi oktatás. Adott informatikai környezet tudatos használata. A számítógépterem rendje, egészségnevelés: távolság a monitortól, testtartás. 5 óra A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, a legszükségesebb perifériák megismerése. A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és állományműveleteinek megismertetése. fontosabb (rendelkezésre álló) perifériák használata, működési elve Mappa- és fájlműveletek: összetettebb mappa- és fájlműveletek, Intéző, Intézővel fájl és mappaműveletek Fájlok kiterjesztései, fájltípusok 2. Informatikaalkalmazói ismeretek 1-2. Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Iskolai dokumentumok készítése. Paint: ComLogo-val készült képek megnyitása, színezése, módosítása, nyomtatása 3-4. Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát Word: szegély, oldalbeállítások, táblázat Táblázat: összesítése adatok AutoSzum 19

20 Informatika /6. osztály témakörök óra NAT / KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció segítő eszközök megismerése. Adatok értelmezése, rendezése. csoportosítása, táblázatba Közhasznú információforrások használata (menetrend, moziműsor, időjárás Digitális Tudásbázisrendszer használata, keresés az adatbázisban. Táblázatok, megismerése, rendezése. Feladatok egyszerű rendszerrel diagramok adatok megoldása fejlesztő gombjával, egyszerű matematikai műveletek végeztetése képlettel internetes szótárak, SDT, menetrend, térkép 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 1-5 Problémák informatikai jellegű megfogalmazása Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismertetése. Egyszerű problémák önálló megoldása. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen. A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. ComLogo: több paraméter használata, rekurzió 7 óra 6-7 A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban. Internetes programok, oktató 4. Infokommunikáció 1-4. Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. 4 óra információ küldése és fogadása. Az elektronikus levelezés alapjai. Hálózat, Internet: keresőprogram (Google) segítségével kép, információ keresése, melléklettel küldése Helyi hálózat megosztott mappájából fájl átmásolása, oda fájl 20

21 Informatika /6. osztály témakörök óra NAT / KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció bemásolása. 5. Médiainformatika 1-2. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. 2 óra SDT, sulinet 6. Az információs társadalom 1 óra 1. Szabadon felhasználható források megismertetése. Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása. Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése. Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. Adatokkal való visszaélések, veszélyek, adathalászat, a számítógépen tárolt rejtett adatok (az életkori sajátosságok maximális figyelembevételével). személyes adatok fogalmának tisztázása. Szabadon felhasználható források megismertetése 7. Könyvtári informatika 1-4. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. könyv- kiadvány Elektronikus tárban keresése 4 óra Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása Egyszerűbb irányított forrás- és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban Információelmélet: információ, jel, kódolás, dekódolás, titkosítás, bináris, digitális jel, adattárolás és mértékegységei A médiumok megkülönböztetése (közlésmód, információs érték) és irányított 21

22 Informatika /6. osztály témakörök óra NAT / KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció feldolgozása. Javasolt, használható programok Paint, Word, ComLogo, Excel, Int. Explorer OKÉV előkészítés! OKÉV előkészítés! megjegyzés Szabadon felhasználható órák száma: 7 22

23 Informatika /7. osztály éves óraszám: 37 Az egyes NAT fejlesztési területek megvalósítására javasolt óraszámkeretek az évfolyamon 5 óra 7 óra 7 óra 4 óra 2 óra 1 óra 4 óra Az informatikai eszközök használata Informatikaalkalmazói ismeretek Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) Infokommunikáció Médiainformatika Az információs társadalom in- Könyvtári formatika Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. A számítógép és perifériáinak kezelése felhasználói szinten Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat és a fontos segédprogramo k alapszolgáltatás ainak bemutatása. Az informatikai eszközök működési elveinek bemutatása és használata. Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása, a kiválasztás szempontjai. Szöveges-rajzostáblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Dokumentumtípusok megismerése. Multimédiás dokumentumok (szöveg, rajz, zene, fénykép, film) készítése. Elektronikus faliújságok, animáció, kirakati bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet kiválasztása és használata. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. Az adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés módjainak megismerése. A megtalált információ gyűjtése, értelmezése, feldolgozása. Tematikus térképek keresése az interneten A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek megismerése. Iskolához kapcsolódó problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában (projekt). Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, megvalósítása és végrehajtása. Az algoritmikus absztrakció eszközei, a lépésenkénti finomítás elve. A problémamegoldás során szükséges adatok és az eredmény kapcsolata. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése. Feladatok megoldása fejlesztő rendszerrel. Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a parametermódosítás hatásainak megfigyelése. Hatékony, cél-tudatos információszerzés internetről tematikus kulcsszavas keresés eszközeinek felhasználásával Szöveges az a és és képi információ elhelyezése az interneten Infokommunik ációs eszközzel egyéni információ küldése és fogadása, mobilkommunikációs eszközök. A közvetlen kapcsolat lehetőségeinek megismerése. A hagyomány os médiumok (könyv, folyóirat, rádió, zene, film, tévé) informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségei, azok felhasználás a a megismerési folyamatban. Szerzői jogi alapfogalma k, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentu mok példákon történő bemutatása Az informatika emberi kapcsolatok ra gyakorolt hatása példákkal: múlt és jelen. Az infokommu nikációs világban kialakult alapvető viselkedési szabályok bemutatása példákon. A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák az elektronikus médiában. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. A könyvtártípuso k, az electronikus könyvtár lehetőségei és alkalmazása a tanulási folyamatban és a közhasznú tájékozódásban. Keresési szempontok kifejezése a könyvtár kódrendszerév el. A tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása és feldolgozása a forrásfelhasználás algoritmusának és szabályainak alkalmazásával. etikai 23

24 Informatika /7. osztály minimum Az évfolyam minimum tudáselemei, készségei tanév végére * A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. * Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. * Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. * Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, hang). * Tudja használja az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait. * Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. Ismerjen fel algoritmusszerkezeteket (elágazás, ciklus). * Ismerje a könyvtártípusokat. * Tudja használni az elektronikus könyvtárat. * Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten. témakörök óra KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 1, Az operációs rendszer használata javasolt óraszám: 8 1. Számítógép felépítése, háttértárak, a kettes számrendszer (ismétlés) 2. Könyvtár műveletek 3. Fájl másolás, áthelyezés 4. Fájl másolás, áthelyezés (gyakorlás) 5. Könyvtár és fájl műveletek számonkérése 6. Tömörítés 7. Vírusok, vírusellenőrzés 8. Számonkérés 2, Dokumentum készítés javasolt óra: Dokumentum részei, mentés, megnyitás Szövegszerkesztés lépései, vágólap műveletek Microsoft Word 2007 Szövegszerkesztés feladatgyűjtemény feladatai alapján 2. Karakterformázás Eszköztár elemei, hiba javítás, mentés és mentés másként 3. Karakterformázás II. Különlegességek, térköz, pozíció.. 4. Számonkérés 5. Bekezdés formázás Eszköztár elemei 6. Bekezdés formázás II. Behúzás és térköz 24

25 Informatika /7. osztály témakörök óra KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 7. Bekezdés formázás III. gyakorlás 8. Számonkérés 9. Szegély és mintázat 10. Plakát készítés 11. Meghívó készítés 12. Önálló alkotás létrehozása (számonkérés) 4 Adatbázisban keresés Adatok keresése az interneten javasolt óra: 4 1. Keresés az Interneten adott szempont alapján 2. Kép, fájl letöltés 3. Keresés térképen, navigáció 3. Multimédiás dokumentumok készítése javasolt óra: 4 4. Számonkérés 1. PowerPoint bemutató készítése 2. Egyéni animáció 3. Önálló téma feldolgozása (Min. 6 diakockán) 4. Önálló bemutató értékelése (számonkérés) A letöltött képanyag alapján Pl:Kedvenc időtöltés, Szülővárosom/helyem bemutatása, Kedvenc színész, sportoló bemutatása, Más tantárgyi témák.. 5. Internetes és mobilkommunikáció javasolt óra: 4 1. Az elektronikus levelezés, postaláda regisztrálása 2. küldése, válasz, fájl csatolása 3. Gyakorlás Ism: Bemutató tömörítése és csatolása -hez pl: Citromail, gmail, fre 25

26 Informatika /7. osztály témakörök óra KTKT tanmenet ismeret eszközök, tantárgyi koncentráció 4. Számonkérés 6. Feladatmegoldás, algoritmizálás javasolt óra: 5 1. Eljárás készítése, szabályos sokszögek 2. Olvasás a billentyűzetről Paraméteres eljárás Olvasjel, olvaslista Imagine Logo 3. Eljárás készítése Téglalap kerület, terület számító program készítése 4. Eljárás készítése (gyakorlás) 5. Számonkérés Javasolt, programok megjegyzés használható Microsoft Word, Picture Manager, XnView, PowerPoint, Imagine Logo, GIMP, ADOBE PHOTOSHOP 26

27 Informatika /8. osztály éves óraszám: 37 Az egyes NAT fejlesztési területek megvalósítására javasolt óraszámkeretek az évfolyamon 5 óra 7 óra 7 óra 4 óra 2 óra 1 óra 4 óra Az informatikai eszközök használata Informatikaalkalmazói ismeretek Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) Infokommunikáció Médiainformatika Az információs társadalom in- Könyvtári formatika Tájékozódás a különböző informatikai környezetekbe n. A számítógép és perifériáinak kezelése felhasználói szinten Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat és a fontos segédprogram ok alapszolgáltat ásainak bemutatása. Az informatikai eszközök működési elveinek bemutatása és használata. Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszkö z kiválasztása, a kiválasztás szempontjai. Szöveges-rajzostáblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Dokumentumtípusok megismerése. Multimédiás dokumentumok (szöveg, rajz, zene, fénykép, film) készítése. Elektronikus faliújságok, animáció, kirakati bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet kiválasztása és használata. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. Az adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés módjainak megismerése. A megtalált információ gyűjtése, értelmezése, feldolgozása. Tematikus térképek keresése az interneten A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek megismerése. Iskolához kapcsolódó problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában (projekt). Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, megvalósítása és végrehajtása. Az algoritmikus absztrakció eszközei, a lépésenkénti finomítás elve. A problémamegoldás során szükséges adatok és az eredmény kapcsolata. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése. Feladatok megoldása fejlesztő rendszerrel. Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a parametermódosítás hatásainak megfigyelése. Hatékony, cél-tudatos információszerzés internetről tematikus kulcsszavas keresés eszközeinek felhasználásával Szöveges az a és és képi információ elhelyezése az interneten Infokommunik ációs eszközzel egyéni információ küldése és fogadása, mobilkommunikációs eszközök. A közvetlen kapcsolat lehetőségeinek megismerése. A hagyomány os médiumok (könyv, folyóirat, rádió, zene, film, tévé) informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségei, azok felhasználás a a megismerési folyamatban. Szerzői jogi alapfogalma k, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentu mok példákon történő bemutatása Az informatika emberi kapcsolatok ra gyakorolt hatása példákkal: múlt és jelen. Az infokommu nikációs világban kialakult alapvető viselkedési szabályok bemutatása példákon. A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák az elektronikus médiában. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. A könyvtártípuso k, az electronikus könyvtár lehetőségei és alkalmazása a tanulási folyamatban és a közhasznú tájékozódásban. Keresési szempontok kifejezése a könyvtár kódrendszerév el. A tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása és feldolgozása a forrásfelhasználás algoritmusának és szabályainak alkalmazásával. etikai 27

4. osztály. Évi óraszám: 37 óra

4. osztály. Évi óraszám: 37 óra 4. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

5. osztály. Évi óraszám: 37 óra

5. osztály. Évi óraszám: 37 óra 5. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Állampolgári ism.... 4 3. Erkölcstan... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Természetismeret...

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Tanári kézikönyv az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz TANMENETJAVASLAT 2.

Tanári kézikönyv az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz TANMENETJAVASLAT 2. Tanári kézi az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz 31 1. Szabályok a számítógépteremben 2. Év eleji ismétlés I. 3. Év eleji ismétlés II. 4. Jel

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés

11. Balra zárt igazítás A bekezdés sorai a bal oldali margóhoz igazodnak. 12. Beillesztés 1. Ablak A képernyő azon része, amelyben programok futhatnak. 2. Aláhúzott A karakter egyszeres vonallal történő aláhúzása a szövegben. 3. Algoritmus Egy feladat megoldását eredményező, véges számú lépések

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 15 1. Alapvető tudnivalók... 17 1.1. A számítógép... 17 1.2. Az adatok tárolása... 18 1.2.1. Lemezegység azonosítás... 21 1.2.2. Állományok azonosítása...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0979

TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0979 TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0979 Szakkör címe: Informatika tantárgy tanításának fejlesztése: informatika szakkör (60 órás) Program anyaga: Számítógépes alapismeretek Helyszín: Izsáki Táncsics Mihály Általános

Részletesebben

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 2. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító 1 SZEPTEMBER 1. baleset- és munkavédelmi oktatás. Kreativitás, készség

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Tudáspróba Informatika felmérő feladatok

Tudáspróba Informatika felmérő feladatok Tudáspróba Informatika felmérő feladatok 1. Vezesd a mágneslemezt a számítógépbe! 2. Párosítsd a nyilakat a gombokkal! BASCKSPACE T A B SHIFT ENTER 1 3. a) Írd az egyes eszközök alá a nevüket!....... 3.

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2013.

BBS-INFO Kiadó, 2013. BBS-INFO Kiadó, 2013. Bártfai Barnabás, 2013. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával történhet. A betűtípus elnevezések, a

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

KissS. A l g o r i t m u s o k I m a g i n e L o g o b a n. Algoritmusok

KissS. A l g o r i t m u s o k I m a g i n e L o g o b a n. Algoritmusok Algoritmusok Ebben a tárgykörben a ComeniusLogo-val foglalkozunk. "A teknőc számítógéppel vezérelt kibernetikus lény." A Logo-filozófia: "Hogy valamit megtanulhass, először találd meg az értelmét." Maga

Részletesebben

Készítette: Lipták István. Szükséges eszközök, javasolt szoftverek. Idı 1., 6. Puzzle 25. Puzzle hardvereszközökbıl

Készítette: Lipták István. Szükséges eszközök, javasolt szoftverek. Idı 1., 6. Puzzle 25. Puzzle hardvereszközökbıl Puzzle hardvereszközökbıl A számítógép fıbb részeit, perifériáit ábrázoló puzzle-k kirakása csoportokban. (Pl.: monitor, gépház, egér, billentyőzet, nyomtató.)a puzzle online felületen is elkészíthetı:

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Microsoft Office 2010 Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A KLUB elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget

Részletesebben

Tanulási segédlet 4. osztály

Tanulási segédlet 4. osztály Tanulási segédlet 4. osztály 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 4. Infokommunikáció 5. Az információs társadalom 6. Könyvtári informatika

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Mitől fut a futóbab? projektterv

Mitől fut a futóbab? projektterv Mitől fut a futóbab? projektterv Készítette Dienes Dóra, Fodor Alice és Susán Katalin Összefoglalás Indul a verseny! Vajon melyik csoport babja nő a legmagasabbra? 9 csoport számára tervezett növénytani

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009 8. osztály Évi óraszám: 36 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I.Táblázatkezelés 10 óra II. Szövegszerkesztés 8 óra III.Internet, adatgyűjtés 5 óra IV.Algoritmizálás 4 óra V.Adatbázis

Részletesebben

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK TANFOLYAMI AJÁNLATUNK Én félek a számítógéptől, inkább hozzá sem nyúlok! Hányszor hallhatjuk ezt a mondatot az örökifjú korú társainktól, pedig nem ördöngösség, bárki megtanulhatja a legalapvetőbb funkciókat.

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

4. évf. Informatika. 4. évfolyam

4. évf. Informatika. 4. évfolyam 4. évfolyam z alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

CIB Elektronikus Terminál

CIB Elektronikus Terminál CIB Elektronikus Terminál Felhasználói kézikönyv 1.7.5. 2 Tartalom 1 Az Elektronikus Terminál szolgáltatás... 7 2 Általános tudnivalók... 8 2.1 Ablakváltás, elrendezés... 8 2.2 Egérrel végezhető műveletek...

Részletesebben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben A tanuló: Legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csiha László. Debrecen

SZAKDOLGOZAT. Csiha László. Debrecen SZAKDOLGOZAT Csiha László Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar A KOOPERATÍV TANULÁS LEHETİSÉGEI A LOGO PROGRAMOZÁSI NYELVBEN Témavezetı: Prof. Dr. habil. Szabó József egyetemi magántanár Készítette:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETÉS, ELSŐ LÉPÉSEK térinformatikai rendszer kezelőfelülete SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK A Chrome rendszer használathoz Microsoft Internet Autodesk Explorer MapGuide 7.0+, Mozilla Enterprise

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

1. ábra. Néhány tipikus ikon képe

1. ábra. Néhány tipikus ikon képe Fájlok és mappák A fájl információt, például szöveget, képet vagy zenét tartalmazó elem. Megnyitása után a fájl épp úgy nézhet ki, mint egy íróasztalon vagy iratszekrényben található szöveges dokumentum

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 13 1. Általános tudnivalók... 14 1.1. Az operációs rendszer... 14 1.2. Tudnivalók a Windows-ról... 15 1.2.1. Honnan kapta nevét a Windows?... 15 1.2.2. A Windows,

Részletesebben

Word 2010 magyar nyelvű változat

Word 2010 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2016.

BBS-INFO Kiadó, 2016. BBS-INFO Kiadó, 2016. Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával történhet. A betűtípus elnevezések, a

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Comenius Logo feladatok

Comenius Logo feladatok Comenius Logo feladatok 1. Milyen betűt rajzol az alábbi utasítássorozat, ha a teknőc kezdetben a képernyő közepén áll és felfelé néz? e 100 j 145 e 120 b 145 e 100 A) M betűt B) V betűt C) N betűt D)

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT INFORMATIKA 2015. Célok és feladatok: INFORMATIKA KERETTANTERV 4. OSZTÁLY A digitális írástudás

Részletesebben

Módszertani ajánlás tanítóknak, az informatika alsó tagozatos tanításához és alkalmazásához

Módszertani ajánlás tanítóknak, az informatika alsó tagozatos tanításához és alkalmazásához Módszertani ajánlás tanítóknak, az informatika alsó tagozatos tanításához és alkalmazásához E módszertani útmutatóban, mint egy lehetőséget, kipróbált, részletes tematikát szeretnék bemutatni. A feltüntetett

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Az írásbeli

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Köszöntő MOTOROLA FIRE XT. További információk. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások és funkciók bizonyos országokban nem érhetők el.

Köszöntő MOTOROLA FIRE XT. További információk. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások és funkciók bizonyos országokban nem érhetők el. MOTOROLA FIRE XT Köszöntő MOTOROLA FIRE XT Az Ön MOTOROLA FIRE XT telefonja még többet nyújt Önnek a munkához és a játékhoz egyaránt! Keresés: A Keresés megérintésével kereshet az alkalmazások, névjegyek,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

AutoCAD alapozó tanfolyam

AutoCAD alapozó tanfolyam AutoCAD alapozó tanfolyam Tematika Tanfolyam hossza: 3 nap Az AutoCAD/AutoCAD LT alapozó tanfolyam célja, hogy a résztvevő a tanfolyam elvégzése után képes legyen 2D rajzok előállítására, módosítására

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben