DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA"

Átírás

1 STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST,

2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA BUDAPEST,

3 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek vonzáskörzetében project No.4CE485P4. CENTRAL EUROPE PROJECT. A jelentést készítette: DR.HAJDU OTTÓ DSc. DISK-COUNTÍR BT. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA... 5 II. ÚTMUTATÓ A STATISZTIKAI PROGRAMHOZ... 7 III. AZ R PROGRAM... 9 IV. AZ OUTPUT V. ÖSSZEFOGLALÁS VI. FÜGGELÉK

5 I. I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A repülőtéri vonzáskörzet társadalmi-gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, indikátorok azonosítása és számszerűsítése jelen statisztikai modellezési munka tárgya. Az airled projekt keretében a magyar régióra elkészült Status Quo jelentés definiálta a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonzáskörzetét, mely kevés különbséggel Budapest agglomerációs térségét fedi le. Az előző munkafázisok és számítások alapvető célja az előrejelzendő gazdasági célváltozókra szignifikánsan ható gazdasági-társadalmi indikátorok körének a meghatározása volt. Első lépésként összegyűjtöttük, rendszerbe foglaltuk azon látens dimenziókat, melyek egy térség társadalmi-gazdasági fejlődését, fejlettségét jellemzik. Ezen látens dimenziók manifeszt (mérhető indikátorokban jelentek meg. A statisztikai munka megfigyelési egységeként a Status Quo jelentésben definiált vonzáskörzeti településeket jelöltük meg, így szám szerint 23 budapesti kerület és további 46 környező település 2011.évi (az adatgyűjtés időpontjában elérhető legfrissebb adatai képezték a számítások alapjául szolgáló közel 300 induló manifeszt indikátorból összeállított - keresztmetszeti adatbázist. A több lépcsőben és több dimenzióban elvégzett statisztikai célú szelektálás végeredményeként 58 manifeszt indikátor adódott. A következő lépésben feltártuk az indikátorok közötti ok-okozati kapcsolatokat és azok irányát a SEM (Structural Equation Modeling módszertan segítségével. Elkülönítettük a manifeszt indikátorokat cél (targetváltozókra és prediktor (magyarázó változókra. Ezt követően a célváltozók és prediktor (magyarázó változók közötti oksági kapcsolatokat számszerűsítettük regressziós statisztikai módszertan segítségével és előrejelzést készítettünk mind a célváltozók mind a prediktor (magyarázó változók 2014.évi értékeire vonatkozóan. 5

6 Az eddigi munka összefoglalásaként tekintsük át az alábbi illusztratív folyamatábrát. BUD-OPR V6i.ppt Döntéselőkészítő előrejelző modell kialakításának és alkalmazásának folyamata Keresztmetszeti regressziós modellek kialakítása 3 kiemelt gazdasági jellemzőre (célváltozóra Keresztmetszeti regressziós modellek szűkítése Keresztmetszeti modellek prediktorainak előrejelzése Reptéri indikátorok bevonása a prediktorok előrejelzésébe A végső előrejelző regressziós modellek kialakítása Előrejelzés a végső regressziós modellekkel Alkalmazás Célok Lépések Eredmények Cél: 3 regressziós modell építése 3 kiemelt célváltozóra 69 település 2011-es adatai, mint keresztmetszet 3 kiemelt célváltozó: Saját folyó bevételek Helyi adóbevételek Foglalkoztatott ak száma 54 magyarázó változó (manifeszt indikátor például kiskereskedelmi üzletek száma Eredmény: 3 db regressziós modell a célváltozókra Cél: az irreleváns magyarázó változók kiszűrése A szűrés végrehajtása az ún. p- szignifikancia érték alapján Eredmény: 3 db szűkített modell a célváltozókra: M2_3C jelöléssel a Saját folyó bevételekre M3_3C jelöléssel a Helyi adóbevételek re M1_2C jelöléssel a Foglalkoztato ttak számára Oksági kapcsolatok feltárása Cél: a M2_3C, M3_3C és a M1_2C modellek releváns magyarázó változóinak (a prediktoroknak az idősoros előrejelzése Prediktorok idősorainak csoportosítása a hiányzó adatok mintázata alapján 4 csoportba Lineáris, kvadratikus és exponenciális trendfüggvények illesztése az első 3 csoport és a későbbiekben a 4. csoport esetében Eredmény: Az első 3 prediktor csoportra a prediktorok előrejelzésre alkalmas szabályok és trendfüggvények Cél: A reptért jellemző naturáliák bevonása az előrejelzésbe A prediktorok idősorainak negyedik csoportjánál kerül sor a bevonásra időszak adatai ebben a csoportban hiánytalanok Bevonásra került szignifikáns változók:(d2_10 Érkező és induló utasszám repülőtéren, (D3_10 Érkező és induló árutonna repülőtéren Eredmény: Reptéri változókat is tartalmazó prediktorokat előrejelző trendfüggvények Cél: A kitüntetett 3 célváltozó tekintetében előrejelzésre alkalmas modellek kialakítása a évi keresztmetszeti adatállományban a településre (itt 18.kerület vonatkozó prediktor adatok felülírása azok évi előrejelzéseivel. A módosított adatállományra a Településspecifikus keresztmetszeti regressziós koefficiensek meghatározása Eredmény: 3 db regressziós modell a célváltozókra: M2_3P, M3_3P és M1_2P jelöléssel Cél: a M2_3P, M3_3P és a M1_2P modellek segítségével a 3 célváltozóra az adott település (itt 18.kerület esetében az előrejelzett érték meghatározása Az előrejelző modellek megfelelő adatokkal való feltöltése Az előrejelzett értékek kiszámítása a regressziós összefüggés segítségével Eredmény: Az adott településre (esetünkben 18.kerület a Saját folyó bevételek Helyi adóbevételek Foglalkoztato ttak száma célváltozók előrejelzése 6

7 II. II. ÚTMUTATÓ A STATISZTIKAI PROGRAMHOZ A megelőző kimenetekben részletesen és több dimenzióban beszámoltunk az indikátorokról az adatbázis szerkezetéről, szelektálásáról, így jelen munkaanyagban az indikátorok elemzésétől eltekintünk, ugyanakkor az indikátorok megnevezését és kódját a Függelék 1.táblájában közöljük. A statisztikai modellből előrejelzendő célváltozók: 1. Saját folyó bevételek (kód: D2_3, 2. Helyi adóbevételek (kód: D3_3, 3. Foglalkoztatottak száma (kód: D1_2. Jelen statisztikai modell az The R Project for Statistical Computing programnyelv környezetben kerül megadásra. A modell struktúrája a magyar adatbázison definiált modell struktúráját követi. A modell alkalmazása univerzális, és egyszerű. Az alkalmazás alapvetően három komponenst igényel: 1. az "R for Windows" open-source program installációját a komputeren (letöltés: a. b. download R c. CRAN MIRRORS HUNGARY(javasolt d. Download R for Windows e. Base Download R for Windows Futtatás. f. ezt követően a Telepítő követésével az R program a számítógépre telepítésre kerül. 2. két szeparált adatfájlt.csv formátumban rögzítve valamely meghajtón (pl. C:, rendre: a. C:/TimeSeries.csv b. C:/CrossSection.csv 3. és a jelen használati útmutató program-utasításait a "Begin Model" és az "End model" könyvjelzők között (a továbbiakban: airledprogram.txt. A kalkulációk könnyű végrehajtása érdekében mind az airledprogram.txt R-programot, mind a másik két.csv adatfájlt szeparáltan mellékeljük, de a könnyebb áttekintés érdekében a jelen riportban is olvashatók lesznek. Az adatfájlok a Függelékben szerepelnek. A programsorok között azok a karakterek, amelyek közvetlenül # jelet követően szerepelnek, a program szempontjából 7

8 nem végrehajtandó utasítások, hanem mint "komment" megjegyzések, magyarázatok szerepelnek, tehát a szoftver nem veszi őket figyelembe, csupán a felhasználó tájékozódását segíti. A szoftver a fenti két input fájlra épül, mindkettő ".csv" kiterjesztéssel. Az egyik az idősori előrejelzést szolgáló - time series of the target settlement (Budapest 18.kerület és Repülőtéri adatok fájl, melynek megnevezése az adott meghajtón: "TimeSeries.csv". A másik pedig a keresztmetszeti, településsoros adatbázis, mely a Repülőtér vonzáskörzetébe tartozó településeket(69 db tartalmazza adott, meghatározó évre (esetünkben 2011 év, pl. egy Census évére, melynek neve a fizikai meghajtón "CrossSection.csv". A program megbízható működése érdekében a két.csv adatfájl nevét változtatás nélkül kell hagyni. A nemzetközi alkalmazás e két -.csv- adatfájl ország-specifikus adatainak a cseréjét igényli. Az R-program futtatásának, tehát az előrejelző szoftver alkalmazásának lépései a következők. 1. Az R-project program letöltése a komputerre, ha még nincs installálva. 2. Az országspecifikus TimeSeries.csv és CrossSection.csv adatállományok elkészítése. 3. Jelen "Manual" "Begin Model" és "End Model" könyvjelzői közötti sorainak egyszerű bemásolása az R-konzolba, de az erősen javasolt megoldás az airledprogram.txt fájl teljes egészének a bemásolása az R-Console-ba. Az R-Console az R programikonra kattintással azonnal bejelentkezik, a bejelentkező villogó kurzor után az airledprogram.txt fájl bemásolásával (a végén az utolsó üres sor elején egy kurzorral együtt a program automatikusan lefut és az eredmények megjelennek. Az R program futtatási eredményeit a program piros színnel jelöli. 4. A programsorok és adatállományok javasolt betűtípusa: Courier New. 5. Az automatikusan megjelenő eredmények értelmezése. A program bárhonnan indítható, de az adatokat az útvonal (Path könnyű megadása érdekében ajánlott a C:/ meghajtón tartani. Amennyiben nem a C:/ meghajtón, hanem más (pl. hordozható Winchester, Pendrive adathordozón van a két adatfájl, akkor értelemszerűen az airledprogram.txt programban a sárgával jelölt két helyen az útvonalat meg kell adni. A következő fejezetben megadjuk a statisztikai programot az R szintaktikájában. 8

9 III. III. AZ R PROGRAM ###################### # Begin airled Model # ###################### ############################################## # 1. A Céltelepülés idősorainak a beolvasása # ############################################## Ker18time <- read.table("c:/timeseries.csv", header=true, sep=";", na.strings="na", dec=".", strip.white=true ############################################################ # 2. Az előrejelzési időpont (2014 proxy érték megadása a # # kvadratikus trendhez, a konstans taggal: 1_2014_2014^2 # ############################################################ quad.time.point <- c(1,(ker18time$obs[13]+1,(ker18time$obs[13]+1^2 quad.time.point ################################################################## # 3. Kvadratikus trend-előrejelzés a D2_10 Utasforgalom és D3_10 # # Cargoteljesítmény Repülőtéri forgalmakra # ################################################################## D2_10 <- lm( D2_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d2_10 D3_10 <- lm( D3_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d3_10 pred.d2_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D2_10$coeff pred.d3_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D3_10$coeff pred.d2_10_2014 pred.d3_10_2014 predictor.point <- c(quad.time.point, pred.d2_10_2014,pred.d3_10_2014 predictor.point ########################################################### # 4. A keresztmetszeti prediktorok időbeli előrejelzése a # # évre, alapvetően kvadratikus trend és Repülőtéri # # forgalom alapján ha az adatsűrűség megengedi, egyébként # # az előrejelzés szakértői, szubjektív # ########################################################### D4_1 <- lm( D4_1 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time 9

10 summary(d4_1 pred.d4_1_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_1$coeff pred.d4_1_2014 D1_2 <- lm( D1_2 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_2 pred.d1_2_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_2$coeff pred.d1_2_2014 pred.d1_2_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d1_2_2014 D2_3 <- lm( D2_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_3 pred.d2_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_3$coeff pred.d2_3_2014 D3_3 <- lm( D3_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_3 pred.d3_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_3$coeff pred.d3_3_2014 D1_4 <- lm( D1_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_4 pred.d1_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_4$coeff pred.d1_4_2014 D2_4 <- lm( D2_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_4 pred.d2_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_4$coeff pred.d2_4_2014 D1_5 <- lm( D1_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_5 pred.d1_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_5$coeff pred.d1_5_2014 D3_5 <- lm( D3_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_5 pred.d3_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_5$coeff pred.d3_5_2014 pred.d3_5_2014 <- 195 # szakértői becsléssel felülírva pred.d3_5_2014 D4_5 <- lm( D4_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time 10

11 summary(d4_5 pred.d4_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_5$coeff pred.d4_5_2014 pred.d4_5_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d4_5_2014 D8_5 <- lm( D8_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d8_5 pred.d8_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D8_5$coeff pred.d8_5_2014 D2_6 <- lm( D2_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_6 pred.d2_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_6$coeff pred.d2_6_2014 D3_6 <- lm( D3_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_6 pred.d3_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_6$coeff pred.d3_6_2014 D4_6 <- lm( D4_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_6 pred.d4_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_6$coeff pred.d4_6_2014 D5_6 <- lm( D5_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d5_6 pred.d5_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D5_6$coeff pred.d5_6_2014 D6_6 <- lm( D6_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d6_6 pred.d6_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D6_6$coeff pred.d6_6_2014 D9_6 <- lm( D9_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d9_6 pred.d9_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D9_6$coeff pred.d9_6_2014 D10_6 <- lm( D10_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d10_6 11

12 pred.d10_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D10_6$coeff pred.d10_6_2014 D2_7 <- lm( D2_7 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_7 pred.d2_7_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_7$coeff pred.d2_7_2014 D3_7 <- lm( D3_7 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_7 pred.d3_7_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_7$coeff pred.d3_7_2014 D4_7 <- lm( D4_7 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_7 pred.d4_7_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_7$coeff pred.d4_7_2014 D1_8 <- lm( D1_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_8 pred.d1_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_8$coeff pred.d1_8_2014 D4_8 <- lm( D4_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_8 pred.d4_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_8$coeff pred.d4_8_2014 D5_8 <- lm( D5_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d5_8 pred.d5_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D5_8$coeff pred.d5_8_2014 D6_8 <- lm( D6_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d6_8 pred.d6_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D6_8$coeff pred.d6_8_2014 D7_8 <- lm( D7_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d7_8 pred.d7_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D7_8$coeff pred.d7_8_

13 D1_9 <- lm( D1_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_9 pred.d1_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_9$coeff pred.d1_9_2014 D4_9 <- lm( D4_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_9 pred.d4_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_9$coeff pred.d4_9_2014 pred.d4_9_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d4_9_2014 D5_9 <- lm( D5_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d5_9 pred.d5_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D5_9$coeff pred.d5_9_2014 D6_9 <- lm( D6_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d6_9 pred.d6_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D6_9$coeff pred.d6_9_2014 ################################################################### # 5. A "pred.regressors" vektorban vannak a prediktorok évi # # előrejelzései tárolva # ################################################################### pred.regressors <- c ( pred.d4_1_2014, pred.d1_2_2014, pred.d2_3_2014, pred.d3_3_2014, pred.d1_4_2014, pred.d2_4_2014, pred.d1_5_2014, pred.d3_5_2014, pred.d4_5_2014, pred.d8_5_2014, pred.d2_6_2014, pred.d3_6_2014, pred.d4_6_2014, pred.d5_6_2014, 13

14 pred.d6_6_2014, pred.d9_6_2014, pred.d10_6_2014, pred.d2_7_2014, pred.d3_7_2014, pred.d4_7_2014, pred.d1_8_2014, pred.d4_8_2014, pred.d5_8_2014, pred.d6_8_2014, pred.d7_8_2014, pred.d1_9_2014, pred.d4_9_2014, pred.d5_9_2014, pred.d6_9_2014 pred.regressors ################################################################ # 6. A három célváltozó előrejelzése a évre, a évi # # település soros (keresztmetszeti adatokon úgy, hogy a # # Céltelepülés (a 18. Kerületi Önkormányzat prediktor # # változó adatait az adatállományban helyettesítjük azok # # évi előrejelzett értékeivel, amely előrejelzés # # egyfelől időbeli trendeken, másfelől a Repülőtér utas és # # Cargo forgalmának időbeli alakulásán is alapul. # ################################################################ ########################################### # 6.1. A településsoros adatok beolvasása # ########################################### Settlements <- read.table("c:/crosssection.csv", header=true, sep=";", na.strings="na", dec=".",row.names=1, strip.white=true ################################################################ # 6.2. A Budapest 18. Kerület adatainak felülírása a évi # # előrejelzésével # ################################################################ Settlements[4,] <- pred.regressors Settlements[4,] ############################################################# # 6.3. A D2_3 prediktorok adatainak listába foglalása # ############################################################# Settlements.pred.points.D2.3 <- c( 14

15 1, pred.d4_1_2014, pred.d1_2_2014, pred.d1_4_2014,pred.d2_4_2014, pred.d1_5_2014,pred.d3_5_2014, pred.d2_6_2014,pred.d4_6_2014,pred.d5_6_2014,pred.d9_6_2014, pred.d2_7_2014,pred.d3_7_2014, pred.d1_8_2014,pred.d6_8_2014,pred.d7_8_2014, pred.d1_9_2014,pred.d4_9_2014,pred.d5_9_2014 Settlements.pred.points.D2.3[is.na(Settlements.pred.points.D2.3] <- 0 ############################### # 6.4. A D2_3 lineáris modell # ############################### Settlements.D2.3 <- lm(d2_3 ~ D4_1+ D1_2+ D1_4+D2_4+ D1_5+D3_5+ D2_6+D4_6+D5_6+D9_6+ D2_7+D3_7+ D1_8+D6_8+D7_8+ D1_9+D4_9+D5_9, data=settlements summary(settlements.d2.3 ################################################## # 6.5. D2_3 előrejelzés a 18. Kerületre, 2014-re # ################################################## Predict.D2_3.18Ker <- crossprod( Settlements.D2.3$coeff, Settlements.pred.points.D2.3 # Az előrejelzett D2_3 Önkormányzat saját folyó bevételei értéke: Predict.D2_3.18Ker ############################################################# # 6.6. A D3_3 prediktorok adatainak listába foglalása # ############################################################# Settlements.pred.points.D3.3 <- c( 1, pred.d4_1_2014, pred.d1_2_2014, pred.d1_4_2014,pred.d2_4_2014, pred.d3_5_2014,pred.d4_5_2014,pred.d8_5_2014, pred.d2_6_2014,pred.d9_6_2014,pred.d10_6_2014, pred.d3_7_2014,pred.d4_7_2014, pred.d1_8_2014,pred.d4_8_2014,pred.d6_8_2014,pred.d7_8_2014, pred.d1_9_2014,pred.d4_9_2014,pred.d5_9_2014,pred.d6_9_

16 Settlements.pred.points.D3.3[is.na(Settlements.pred.points.D3.3] <- 0 ############################### # 6.7. A D3_3 lineáris modell # ############################### Settlements.D3.3 <- lm(d3_3 ~ D4_1+ D1_2+ D1_4+D2_4+ D3_5+D4_5+D8_5+ D2_6+D9_6+D10_6+ D3_7+D4_7+ D1_8+D4_8+D6_8+D7_8+ D1_9+D4_9+D5_9+D6_9, data=settlements summary(settlements.d3.3 ################################################## # 6.8. D3_3 előrejelzés a 18. Kerületre, 2014-re # ################################################## Predict.D3_3.18Ker <- crossprod( Settlements.D3.3$coeff, Settlements.pred.points.D3.3 # Az előrejelzett D3_3 Önkormányzat helyi adó bevételei értéke: Predict.D3_3.18Ker ############################################################# # 6.9. A D1_2 prediktorok adatainak listába foglalása # ############################################################# Settlements.pred.points.D1.2 <- c( 1, pred.d2_4_2014, pred.d1_5_2014,pred.d4_5_2014,pred.d8_5_2014, pred.d2_6_2014,pred.d3_6_2014,pred.d4_6_2014,pred.d5_6_2014,pred.d6_ 6_2014,pred.D9_6_2014,pred.D10_6_2014, pred.d2_7_2014,pred.d3_7_2014,pred.d4_7_2014, pred.d4_8_2014,pred.d5_8_2014,pred.d6_8_2014,pred.d7_8_2014, pred.d4_9_2014,pred.d5_9_2014 Settlements.pred.points.D1.2[is.na(Settlements.pred.points.D1.2] <- 0 ################################ # A D1_2 lineáris modell # ################################ Settlements.D1.2 <- lm(d1_2 ~ D2_4+ D1_5+D4_5+D8_5+ 16

17 D2_6+D3_6+D4_6+D5_6+D6_6+D9_6+D10_6+ D2_7+D3_7+D4_7+ D4_8+D5_8+D6_8+D7_8+ D4_9+D5_9, data=settlements summary(settlements.d1.2 ################################################### # D1_2 előrejelzés a 18. Kerületre, 2014-re # ################################################### Predict.D1_2.18Ker <- crossprod( Settlements.D1.2$coeff, Settlements.pred.points.D1.2 # Az előrejelzett D1_2 Foglalkoztatottak értéke: Predict.D1_2.18Ker #################### # End airled Model # #################### 17

18 IV. IV. AZ OUTPUT Az előző fejezetben megadott program az adatfájlok útvonalának helyes megadása esetén az R programban lefut és a jelenleg rendelkezésre álló két adatfájl (TimeSeries.csv és CrossSection.csv alkalmazásával az alábbi outputot állítja elő. R version ( "Sock it to Me" Copyright (C 2014 The R Foundation for Statistical Computing Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'license(' or 'licence(' for distribution details. R is a collaborative project with many contributors. Type 'contributors(' for more information and 'citation(' on how to cite R or R packages in publications. Type 'demo(' for some demos, 'help(' for on-line help, or 'help.start(' for an HTML browser interface to help. Type 'q(' to quit R. ###################### # Begin airled Model # ###################### ############################################## # 1. A Céltelepülés idősorainak a beolvasása # ############################################## Ker18time <- read.table("c:/timeseries.csv", header=true, sep=";", na.strings="na", dec=".", strip.white=true ############################################################ # 2. Az előrejelzési időpont (2014 proxy érték megadása a # # kvadratikus trendhez, a konstans taggal: 1_2014_2014^2 # ############################################################ quad.time.point <- c(1,(ker18time$obs[13]+1,(ker18time$obs[13]+1^2 quad.time.point [1] ################################################################## # 3. Kvadratikus trend-előrejelzés a D2_10 Utasforgalom és D3_10 # # Cargoteljesítmény Repülőtéri forgalmakra # ################################################################## 18

19 D2_10 <- lm( D2_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d2_10 lm(formula = D2_10 ~ obs + I(obs^2, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e *** obs 2.239e e ** I(obs^ e e ** --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 10 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 2 and 10 DF, p-value: 6.309e-06 D3_10 <- lm( D3_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d3_10 lm(formula = D3_10 ~ obs + I(obs^2, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e * obs 1.010e e * I(obs^ e e * --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: 4784 on 10 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 2 and 10 DF, p-value: pred.d2_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D2_10$coeff pred.d3_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D3_10$coeff pred.d2_10_2014 [1,]

20 pred.d3_10_2014 [1,] predictor.point <- c(quad.time.point, pred.d2_10_2014,pred.d3_10_2014 predictor.point [1] ########################################################### # 4. A keresztmetszeti prediktorok időbeli előrejelzése a # # évre, alapvetően kvadratikus trend és Repülőtéri # # forgalom alapján ha az adatsűrűség megengedi, egyébként # # az előrejelzés szakértői, szubjektív # ########################################################### D4_1 <- lm( D4_1 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d4_1 lm(formula = D4_1 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e obs 6.227e e I(obs^ e e D2_ e e D3_ e e Residual standard error: on 4 degrees of freedom (4 observations deleted due to missingness Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 4 DF, p-value: pred.d4_1_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_1$coeff pred.d4_1_2014 [1,] D1_2 <- lm( D1_2 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = 20

21 summary(d1_2 lm(formula = D1_2 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = ALL 3 residuals are 0: no residual degrees of freedom! (2 not defined because of singularities Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e+05 NA NA NA obs 2.630e+02 NA NA NA I(obs^ e-03 NA NA NA D2_10 NA NA NA NA D3_10 NA NA NA NA Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom (10 observations deleted due to missingness Multiple R-squared: 1, Adjusted R-squared: NaN F-statistic: NaN on 2 and 0 DF, p-value: NA pred.d1_2_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_2$coeff pred.d1_2_2014 [1,] NA pred.d1_2_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d1_2_2014 [1] D2_3 <- lm( D2_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d2_3 lm(formula = D2_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e ** obs 2.511e e ** I(obs^ e e ** D2_ e e D3_ e e Signif. codes: 0 *** ** 0.01 *

22 Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value: 6.223e-06 pred.d2_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_3$coeff pred.d2_3_2014 [1,] D3_3 <- lm( D3_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d3_3 lm(formula = D3_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e * obs 2.104e e * I(obs^ e e * D2_ e e D3_ e e Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value: 1.027e-05 pred.d3_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_3$coeff pred.d3_3_2014 [1,] D1_4 <- lm( D1_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d1_4 lm(formula = D1_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data =

23 Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept 1.580e e obs e e I(obs^ e e D2_ e e D3_ e e Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value: 6.586e-06 pred.d1_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_4$coeff pred.d1_4_2014 [1,] D2_4 <- lm( D2_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d2_4 lm(formula = D2_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e ** obs 5.650e e ** I(obs^ e e ** D2_ e e D3_ e e Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 7 degrees of freedom (1 observation deleted due to missingness Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 7 DF, p-value: pred.d2_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_4$coeff pred.d2_4_2014 [1,] D1_5 <- lm( D1_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d1_5 23

24 lm(formula = D1_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept 1.226e e obs e e I(obs^ e e D2_ e e D3_ e e Residual standard error: 5225 on 1 degrees of freedom (7 observations deleted due to missingness Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 1 DF, p-value: pred.d1_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_5$coeff pred.d1_5_2014 [1,] D3_5 <- lm( D3_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d3_5 lm(formula = D3_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e ** obs 1.210e e ** I(obs^ e e ** D2_ e e D3_ e e * --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value:

ÉRTÉKELÉSI ÉS ÁTRUHÁZHATÓSÁGI JELENTÉS

ÉRTÉKELÉSI ÉS ÁTRUHÁZHATÓSÁGI JELENTÉS STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL ÉRTÉKELÉSI ÉS ÁTRUHÁZHATÓSÁGI JELENTÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS

Részletesebben

JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL

JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL VÉGSŐ VERZIÓ BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS

Részletesebben

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

RapidMiner telepítés i. RapidMiner telepítés

RapidMiner telepítés i. RapidMiner telepítés i RapidMiner telepítés ii COLLABORATORS TITLE : RapidMiner telepítés ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Jeszenszky, Péter 2014. szeptember 17. REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME iii Tartalomjegyzék

Részletesebben

OpenOffice.org mint fejlesztési platform

OpenOffice.org mint fejlesztési platform Nyílt szoftverek a közigazgatásban OpenOffice.org mint fejlesztési platform dr. Banai Miklós, ügyvezető Koleszár Kázmér, projektvezető ODF OpenDocument Format Szabványos, könnyen kezelhető fájlformátum

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg.

Ezek után már csak a Mentés és a Lekérdezés Futtatása (az ellenőrzés miatt) van hátra. Ügyeljünk, hogy a mentésnél a megadott (Kezd) nevet adjuk meg. 1. A feladat szövegéből kiderül, hogy a teljes adatbázisból a feltétel szerint szűkíteni akarunk, vagyis az alapértelmezett Választó lekérdezést kell használni. Szintén a feladat szövegéből látszik, hogy

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

REMEK. Regionális, megyei, kistérségi és. települési helyzetképek

REMEK. Regionális, megyei, kistérségi és. települési helyzetképek TeIR REMEK Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1 TELEPÜLÉSI HELYZETKÉPEK...

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel A piacon lévő ügyviteli szoftverek jó részének legnagyobb hibája, hogy a letárolt adatokat nem képesek a felhasználó által hasznosítható

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén Windows tanúsítványtárban és kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office XP/2002/2003 alkalmazással 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató Microsec e-szignó Tanúsítvány telepítése Mac OS X 10.6.7 Snow Leopard operációs rendszeren

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató Microsec e-szignó Tanúsítvány telepítése Mac OS X 10.6.7 Snow Leopard operációs rendszeren Microsec e-szignó Tanúsítvány telepítése Mac OS X 10.6.7 Snow Leopard operációs rendszeren Tartalomjegyzék 1. Bevezetés - Nem megbízható webhely... 3 2. Az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató gyökértanúsítványinak

Részletesebben

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Készítette: Gipsz Jakab Neptun-azonosító: ABC123 E-mail: gipszjakab@seholse.hu Kurzuskód: IT-13AAT1EG Gyakorlatvezető

Részletesebben

Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék

Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék Dummy változók használata Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik fejezet Tartalom IV. esettanulmány 1 IV. esettanulmány Uniós országok munkanélkülisége

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Az OECD PISA adatbázis elemzése

Az OECD PISA adatbázis elemzése Az OECD PISA adatbázis elemzése A program Emlékeztető a múlt hétről A PISA val kapcsolatos honlapok tartalma és az online elérhető dokumentáció A PISA adatbázisának felépítése A PISA makróinak használata,

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

IEI (International Entity Identifier) felhasználói segédlet

IEI (International Entity Identifier) felhasználói segédlet IEI (International Entity Identifier) felhasználói segédlet Regisztráció A London Stock Exchange által létrehozott Pre-LEI kódót IEI kódnak nevezik. Az IEI adatbázishoz való hozzáféréshez kattintson a

Részletesebben

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése Az U42S gyors használatbavételéhez kövesse az itt leírtakat. Ebben a példában Cubase LE 4-et használunk, de az U42S ugyan úgy használható más hangszerkesztőkkel

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEJELENTKEZÉS A www.velostar.hu/webshop címet írjuk be a böngésző címsorába. A bejelentkezéshez adjuk meg a partnerkódot és a jelszót. Uugyanaz, mint a régi webshopnál. Nyomjuk meg

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...3 2. A MICROSOFT IIS INDÍTÁSA...3 3. TITKOS KULCS GENERÁLÁSA...3 4. TANÚSÍTVÁNYKÉRELEM

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz Mellékletek a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz 2. verzió Munkaanyag!!!!! Debrecen 2012. szeptember 20. Tartalom 1. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁK,

Részletesebben

Hogyan lesz adatbányából aranybánya?

Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Szolgáltatások kapacitástervezése a Budapest Banknál Németh Balázs Budapest Bank Fehér Péter - Corvinno Visontai Balázs - KFKI Tartalom 1. Szolgáltatás életciklus 2.

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0 A Zappiti egy donationware, vagyis ingyenes program, mellyel kibővítheted Dune médialejátszód képességeit. A leírás a Zappiti 1.2.1 Beta változata alapján készült. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD

Részletesebben

*Verziófrissítés letöltése gomb+

*Verziófrissítés letöltése gomb+ TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel értesítjük, hogy elkészült az Ön által használt ügyviteli szoftver legfrissebb változata és letölthető a http://www.kulcs-soft.hu oldalon az Ügyfélszolgálat / Program frissítések

Részletesebben

SAP BUSINESSOBJECTS PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT (PCM) BEMUTATÁSA

SAP BUSINESSOBJECTS PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT (PCM) BEMUTATÁSA SAP BUSINESSOBJECTS PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT (PCM) BEMUTATÁSA MODELL ALKOTÁS, TECHNIKAI ÉS ARCHITECKTURÁLIS KÉRDÉSEK 1. MODELLEZÉS A modellezés a PCM Model Builder moduljának felhasználóbarát,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés Több oratórium összehasonlítása, körmérés colorative test, round robin a rendszeres hibák ellenőrzése, számszerűsítése Statistical Manual of AOAC, W. J. Youden: Statistical Techniques for Colorative Tests,

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

XML / CSV specifikáció

XML / CSV specifikáció Ajánlatok átadása az rendszerébe Termékeinek az Olcsóbbat.hu rendszerében történő megjelenítéséhez termékadatbázisát az ebben a dokumentumban megfogalmazott szabályoknak megfelelően kell formáznia, legyen

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu Tudás Reflektor A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3. számú, A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Központi/felsőoktatási Validációs Rendszer projekt keretében készült olyan

Részletesebben

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft.

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Az elektronikus számlázás terjedésével párhuzamosan egyre többen igénylik, hogy beérkező és kimenő e-számláikat a papíralapú számlákhoz hasonlóan egy helyen,

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

FTP SZERVER - Használati útmutató

FTP SZERVER - Használati útmutató FTP SZERVER - Használati útmutató ADATOK LETÖLTÉSE AZ FTP SZERVERR}L A letöltésre a legegyszer]bb eljárást javasoljuk, ami annyit jelent hogy az ön internet browser-járól belép a mi szerverünkre úgy hogy

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

Infocentrum Számlázó hálózatos verzió + Firebird Adatbázismotor

Infocentrum Számlázó hálózatos verzió + Firebird Adatbázismotor Infocentrum Számlázó hálózatos verzió + Firebird Adatbázismotor Teljes telepítés Windows környezetben 1996-2010 Infocentrum Szoftver Stúdió Összefoglaló lépések: 1.) Adatbázismotor telepítés (Firebird

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

LEI kód igénylési folyamat leírása

LEI kód igénylési folyamat leírása LEI kód igénylési folyamat leírása CSV minta tömeges regisztrációhoz A tömeges regisztráció csak akkor dolgozható fel, ha a CSV fájl valamennyi kötelező mezőjét helyesen töltötték ki. Kérjük, hogy csak

Részletesebben

A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára

A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára 1. A telepítő program elindítása után a Sprint Telepítő Varázsló irányítja a telepítés folyamatát. A Felhasználási (licenc) feltételek elfogadása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kedvenc Ingyenes editorok avagy milyen a programozó jobbkeze? PSPAD editor DEVPHP IDE

Kedvenc Ingyenes editorok avagy milyen a programozó jobbkeze? PSPAD editor DEVPHP IDE Kedvenc Ingyenes editorok avagy milyen a programozó jobbkeze? Az Interneten nagyon sok fizetős szoftver gyakorlatilag sz sem ér, ezért mindenkinek azt javaslom mielőtt még gyors költekezésbe kezdene nézzen

Részletesebben

Az Euro2A PLU letöltő-feltöltő program telepítése és használata Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 (32/64bit) V2.1 2014. január 7.

Az Euro2A PLU letöltő-feltöltő program telepítése és használata Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 (32/64bit) V2.1 2014. január 7. Az Euro2A PLU letöltő-feltöltő program telepítése és használata Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 (32/64bit) V2.1 2014. január 7. Telepítés 1. Csomagolja ki és telepítse az Euro2A_ver5_24c_HU.exe

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez. BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez. BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Data Integrátorok a gyakorlatban Oracle DI vs. Pentaho DI Fekszi Csaba Ügyvezető Vinnai Péter Adattárház fejlesztő 2013. február 20.

Data Integrátorok a gyakorlatban Oracle DI vs. Pentaho DI Fekszi Csaba Ügyvezető Vinnai Péter Adattárház fejlesztő 2013. február 20. Data Integrátorok a gyakorlatban Oracle DI vs. Pentaho DI Fekszi Csaba Ügyvezető Vinnai Péter Adattárház fejlesztő 2013. február 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pentaho eszköztára Data Integrator Spoon felület Spoon

Részletesebben

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete I. Az adatbázis motor telepítése II. A MEDITOR 5 KLÓN program telepítése III. Adatok feltöltése a KLÓN programba I. Adatbázis motor telepítése Kérem, hogy a telepítések

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

n" - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály

n - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály "Virtuális utazás s a számok tengerén" n" - Online adatbázisok és s kiadványok a KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály www.ksh.hu 1996 óta van honlapunk Jelenlegi a 4. verzió Kinek

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Az Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt aktualitásai. Ragány Károly

Az Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt aktualitásai. Ragány Károly Az Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt aktualitásai Ragány Károly HMR fő célja A Humánerőforrás Monitoring projekt egyik fő célja egy olyan egységes humán erőforrás monitoring rendszer és kapcsolódó

Részletesebben

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz. 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: www.3szs.hu Tisztelt Felhasználó! Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése

A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése Páldy Anna 1, Juhász Attila 2, Bobvos János 1, Nagy Csilla 2 1 Országos Környzetegészségügyi

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához

A jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához A jogszabály mai napon hatályos állapota 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben