DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA"

Átírás

1 STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST,

2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA BUDAPEST,

3 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek vonzáskörzetében project No.4CE485P4. CENTRAL EUROPE PROJECT. A jelentést készítette: DR.HAJDU OTTÓ DSc. DISK-COUNTÍR BT. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA... 5 II. ÚTMUTATÓ A STATISZTIKAI PROGRAMHOZ... 7 III. AZ R PROGRAM... 9 IV. AZ OUTPUT V. ÖSSZEFOGLALÁS VI. FÜGGELÉK

5 I. I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A repülőtéri vonzáskörzet társadalmi-gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, indikátorok azonosítása és számszerűsítése jelen statisztikai modellezési munka tárgya. Az airled projekt keretében a magyar régióra elkészült Status Quo jelentés definiálta a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonzáskörzetét, mely kevés különbséggel Budapest agglomerációs térségét fedi le. Az előző munkafázisok és számítások alapvető célja az előrejelzendő gazdasági célváltozókra szignifikánsan ható gazdasági-társadalmi indikátorok körének a meghatározása volt. Első lépésként összegyűjtöttük, rendszerbe foglaltuk azon látens dimenziókat, melyek egy térség társadalmi-gazdasági fejlődését, fejlettségét jellemzik. Ezen látens dimenziók manifeszt (mérhető indikátorokban jelentek meg. A statisztikai munka megfigyelési egységeként a Status Quo jelentésben definiált vonzáskörzeti településeket jelöltük meg, így szám szerint 23 budapesti kerület és további 46 környező település 2011.évi (az adatgyűjtés időpontjában elérhető legfrissebb adatai képezték a számítások alapjául szolgáló közel 300 induló manifeszt indikátorból összeállított - keresztmetszeti adatbázist. A több lépcsőben és több dimenzióban elvégzett statisztikai célú szelektálás végeredményeként 58 manifeszt indikátor adódott. A következő lépésben feltártuk az indikátorok közötti ok-okozati kapcsolatokat és azok irányát a SEM (Structural Equation Modeling módszertan segítségével. Elkülönítettük a manifeszt indikátorokat cél (targetváltozókra és prediktor (magyarázó változókra. Ezt követően a célváltozók és prediktor (magyarázó változók közötti oksági kapcsolatokat számszerűsítettük regressziós statisztikai módszertan segítségével és előrejelzést készítettünk mind a célváltozók mind a prediktor (magyarázó változók 2014.évi értékeire vonatkozóan. 5

6 Az eddigi munka összefoglalásaként tekintsük át az alábbi illusztratív folyamatábrát. BUD-OPR V6i.ppt Döntéselőkészítő előrejelző modell kialakításának és alkalmazásának folyamata Keresztmetszeti regressziós modellek kialakítása 3 kiemelt gazdasági jellemzőre (célváltozóra Keresztmetszeti regressziós modellek szűkítése Keresztmetszeti modellek prediktorainak előrejelzése Reptéri indikátorok bevonása a prediktorok előrejelzésébe A végső előrejelző regressziós modellek kialakítása Előrejelzés a végső regressziós modellekkel Alkalmazás Célok Lépések Eredmények Cél: 3 regressziós modell építése 3 kiemelt célváltozóra 69 település 2011-es adatai, mint keresztmetszet 3 kiemelt célváltozó: Saját folyó bevételek Helyi adóbevételek Foglalkoztatott ak száma 54 magyarázó változó (manifeszt indikátor például kiskereskedelmi üzletek száma Eredmény: 3 db regressziós modell a célváltozókra Cél: az irreleváns magyarázó változók kiszűrése A szűrés végrehajtása az ún. p- szignifikancia érték alapján Eredmény: 3 db szűkített modell a célváltozókra: M2_3C jelöléssel a Saját folyó bevételekre M3_3C jelöléssel a Helyi adóbevételek re M1_2C jelöléssel a Foglalkoztato ttak számára Oksági kapcsolatok feltárása Cél: a M2_3C, M3_3C és a M1_2C modellek releváns magyarázó változóinak (a prediktoroknak az idősoros előrejelzése Prediktorok idősorainak csoportosítása a hiányzó adatok mintázata alapján 4 csoportba Lineáris, kvadratikus és exponenciális trendfüggvények illesztése az első 3 csoport és a későbbiekben a 4. csoport esetében Eredmény: Az első 3 prediktor csoportra a prediktorok előrejelzésre alkalmas szabályok és trendfüggvények Cél: A reptért jellemző naturáliák bevonása az előrejelzésbe A prediktorok idősorainak negyedik csoportjánál kerül sor a bevonásra időszak adatai ebben a csoportban hiánytalanok Bevonásra került szignifikáns változók:(d2_10 Érkező és induló utasszám repülőtéren, (D3_10 Érkező és induló árutonna repülőtéren Eredmény: Reptéri változókat is tartalmazó prediktorokat előrejelző trendfüggvények Cél: A kitüntetett 3 célváltozó tekintetében előrejelzésre alkalmas modellek kialakítása a évi keresztmetszeti adatállományban a településre (itt 18.kerület vonatkozó prediktor adatok felülírása azok évi előrejelzéseivel. A módosított adatállományra a Településspecifikus keresztmetszeti regressziós koefficiensek meghatározása Eredmény: 3 db regressziós modell a célváltozókra: M2_3P, M3_3P és M1_2P jelöléssel Cél: a M2_3P, M3_3P és a M1_2P modellek segítségével a 3 célváltozóra az adott település (itt 18.kerület esetében az előrejelzett érték meghatározása Az előrejelző modellek megfelelő adatokkal való feltöltése Az előrejelzett értékek kiszámítása a regressziós összefüggés segítségével Eredmény: Az adott településre (esetünkben 18.kerület a Saját folyó bevételek Helyi adóbevételek Foglalkoztato ttak száma célváltozók előrejelzése 6

7 II. II. ÚTMUTATÓ A STATISZTIKAI PROGRAMHOZ A megelőző kimenetekben részletesen és több dimenzióban beszámoltunk az indikátorokról az adatbázis szerkezetéről, szelektálásáról, így jelen munkaanyagban az indikátorok elemzésétől eltekintünk, ugyanakkor az indikátorok megnevezését és kódját a Függelék 1.táblájában közöljük. A statisztikai modellből előrejelzendő célváltozók: 1. Saját folyó bevételek (kód: D2_3, 2. Helyi adóbevételek (kód: D3_3, 3. Foglalkoztatottak száma (kód: D1_2. Jelen statisztikai modell az The R Project for Statistical Computing programnyelv környezetben kerül megadásra. A modell struktúrája a magyar adatbázison definiált modell struktúráját követi. A modell alkalmazása univerzális, és egyszerű. Az alkalmazás alapvetően három komponenst igényel: 1. az "R for Windows" open-source program installációját a komputeren (letöltés: a. b. download R c. CRAN MIRRORS HUNGARY(javasolt d. Download R for Windows e. Base Download R for Windows Futtatás. f. ezt követően a Telepítő követésével az R program a számítógépre telepítésre kerül. 2. két szeparált adatfájlt.csv formátumban rögzítve valamely meghajtón (pl. C:, rendre: a. C:/TimeSeries.csv b. C:/CrossSection.csv 3. és a jelen használati útmutató program-utasításait a "Begin Model" és az "End model" könyvjelzők között (a továbbiakban: airledprogram.txt. A kalkulációk könnyű végrehajtása érdekében mind az airledprogram.txt R-programot, mind a másik két.csv adatfájlt szeparáltan mellékeljük, de a könnyebb áttekintés érdekében a jelen riportban is olvashatók lesznek. Az adatfájlok a Függelékben szerepelnek. A programsorok között azok a karakterek, amelyek közvetlenül # jelet követően szerepelnek, a program szempontjából 7

8 nem végrehajtandó utasítások, hanem mint "komment" megjegyzések, magyarázatok szerepelnek, tehát a szoftver nem veszi őket figyelembe, csupán a felhasználó tájékozódását segíti. A szoftver a fenti két input fájlra épül, mindkettő ".csv" kiterjesztéssel. Az egyik az idősori előrejelzést szolgáló - time series of the target settlement (Budapest 18.kerület és Repülőtéri adatok fájl, melynek megnevezése az adott meghajtón: "TimeSeries.csv". A másik pedig a keresztmetszeti, településsoros adatbázis, mely a Repülőtér vonzáskörzetébe tartozó településeket(69 db tartalmazza adott, meghatározó évre (esetünkben 2011 év, pl. egy Census évére, melynek neve a fizikai meghajtón "CrossSection.csv". A program megbízható működése érdekében a két.csv adatfájl nevét változtatás nélkül kell hagyni. A nemzetközi alkalmazás e két -.csv- adatfájl ország-specifikus adatainak a cseréjét igényli. Az R-program futtatásának, tehát az előrejelző szoftver alkalmazásának lépései a következők. 1. Az R-project program letöltése a komputerre, ha még nincs installálva. 2. Az országspecifikus TimeSeries.csv és CrossSection.csv adatállományok elkészítése. 3. Jelen "Manual" "Begin Model" és "End Model" könyvjelzői közötti sorainak egyszerű bemásolása az R-konzolba, de az erősen javasolt megoldás az airledprogram.txt fájl teljes egészének a bemásolása az R-Console-ba. Az R-Console az R programikonra kattintással azonnal bejelentkezik, a bejelentkező villogó kurzor után az airledprogram.txt fájl bemásolásával (a végén az utolsó üres sor elején egy kurzorral együtt a program automatikusan lefut és az eredmények megjelennek. Az R program futtatási eredményeit a program piros színnel jelöli. 4. A programsorok és adatállományok javasolt betűtípusa: Courier New. 5. Az automatikusan megjelenő eredmények értelmezése. A program bárhonnan indítható, de az adatokat az útvonal (Path könnyű megadása érdekében ajánlott a C:/ meghajtón tartani. Amennyiben nem a C:/ meghajtón, hanem más (pl. hordozható Winchester, Pendrive adathordozón van a két adatfájl, akkor értelemszerűen az airledprogram.txt programban a sárgával jelölt két helyen az útvonalat meg kell adni. A következő fejezetben megadjuk a statisztikai programot az R szintaktikájában. 8

9 III. III. AZ R PROGRAM ###################### # Begin airled Model # ###################### ############################################## # 1. A Céltelepülés idősorainak a beolvasása # ############################################## Ker18time <- read.table("c:/timeseries.csv", header=true, sep=";", na.strings="na", dec=".", strip.white=true ############################################################ # 2. Az előrejelzési időpont (2014 proxy érték megadása a # # kvadratikus trendhez, a konstans taggal: 1_2014_2014^2 # ############################################################ quad.time.point <- c(1,(ker18time$obs[13]+1,(ker18time$obs[13]+1^2 quad.time.point ################################################################## # 3. Kvadratikus trend-előrejelzés a D2_10 Utasforgalom és D3_10 # # Cargoteljesítmény Repülőtéri forgalmakra # ################################################################## D2_10 <- lm( D2_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d2_10 D3_10 <- lm( D3_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d3_10 pred.d2_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D2_10$coeff pred.d3_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D3_10$coeff pred.d2_10_2014 pred.d3_10_2014 predictor.point <- c(quad.time.point, pred.d2_10_2014,pred.d3_10_2014 predictor.point ########################################################### # 4. A keresztmetszeti prediktorok időbeli előrejelzése a # # évre, alapvetően kvadratikus trend és Repülőtéri # # forgalom alapján ha az adatsűrűség megengedi, egyébként # # az előrejelzés szakértői, szubjektív # ########################################################### D4_1 <- lm( D4_1 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time 9

10 summary(d4_1 pred.d4_1_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_1$coeff pred.d4_1_2014 D1_2 <- lm( D1_2 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_2 pred.d1_2_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_2$coeff pred.d1_2_2014 pred.d1_2_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d1_2_2014 D2_3 <- lm( D2_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_3 pred.d2_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_3$coeff pred.d2_3_2014 D3_3 <- lm( D3_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_3 pred.d3_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_3$coeff pred.d3_3_2014 D1_4 <- lm( D1_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_4 pred.d1_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_4$coeff pred.d1_4_2014 D2_4 <- lm( D2_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_4 pred.d2_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_4$coeff pred.d2_4_2014 D1_5 <- lm( D1_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_5 pred.d1_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_5$coeff pred.d1_5_2014 D3_5 <- lm( D3_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_5 pred.d3_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_5$coeff pred.d3_5_2014 pred.d3_5_2014 <- 195 # szakértői becsléssel felülírva pred.d3_5_2014 D4_5 <- lm( D4_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time 10

11 summary(d4_5 pred.d4_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_5$coeff pred.d4_5_2014 pred.d4_5_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d4_5_2014 D8_5 <- lm( D8_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d8_5 pred.d8_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D8_5$coeff pred.d8_5_2014 D2_6 <- lm( D2_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_6 pred.d2_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_6$coeff pred.d2_6_2014 D3_6 <- lm( D3_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_6 pred.d3_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_6$coeff pred.d3_6_2014 D4_6 <- lm( D4_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_6 pred.d4_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_6$coeff pred.d4_6_2014 D5_6 <- lm( D5_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d5_6 pred.d5_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D5_6$coeff pred.d5_6_2014 D6_6 <- lm( D6_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d6_6 pred.d6_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D6_6$coeff pred.d6_6_2014 D9_6 <- lm( D9_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d9_6 pred.d9_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D9_6$coeff pred.d9_6_2014 D10_6 <- lm( D10_6 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d10_6 11

12 pred.d10_6_2014 <- crossprod(predictor.point, D10_6$coeff pred.d10_6_2014 D2_7 <- lm( D2_7 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d2_7 pred.d2_7_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_7$coeff pred.d2_7_2014 D3_7 <- lm( D3_7 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d3_7 pred.d3_7_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_7$coeff pred.d3_7_2014 D4_7 <- lm( D4_7 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_7 pred.d4_7_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_7$coeff pred.d4_7_2014 D1_8 <- lm( D1_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_8 pred.d1_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_8$coeff pred.d1_8_2014 D4_8 <- lm( D4_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_8 pred.d4_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_8$coeff pred.d4_8_2014 D5_8 <- lm( D5_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d5_8 pred.d5_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D5_8$coeff pred.d5_8_2014 D6_8 <- lm( D6_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d6_8 pred.d6_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D6_8$coeff pred.d6_8_2014 D7_8 <- lm( D7_8 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d7_8 pred.d7_8_2014 <- crossprod(predictor.point, D7_8$coeff pred.d7_8_

13 D1_9 <- lm( D1_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d1_9 pred.d1_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_9$coeff pred.d1_9_2014 D4_9 <- lm( D4_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d4_9 pred.d4_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_9$coeff pred.d4_9_2014 pred.d4_9_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d4_9_2014 D5_9 <- lm( D5_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d5_9 pred.d5_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D5_9$coeff pred.d5_9_2014 D6_9 <- lm( D6_9 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Ker18time summary(d6_9 pred.d6_9_2014 <- crossprod(predictor.point, D6_9$coeff pred.d6_9_2014 ################################################################### # 5. A "pred.regressors" vektorban vannak a prediktorok évi # # előrejelzései tárolva # ################################################################### pred.regressors <- c ( pred.d4_1_2014, pred.d1_2_2014, pred.d2_3_2014, pred.d3_3_2014, pred.d1_4_2014, pred.d2_4_2014, pred.d1_5_2014, pred.d3_5_2014, pred.d4_5_2014, pred.d8_5_2014, pred.d2_6_2014, pred.d3_6_2014, pred.d4_6_2014, pred.d5_6_2014, 13

14 pred.d6_6_2014, pred.d9_6_2014, pred.d10_6_2014, pred.d2_7_2014, pred.d3_7_2014, pred.d4_7_2014, pred.d1_8_2014, pred.d4_8_2014, pred.d5_8_2014, pred.d6_8_2014, pred.d7_8_2014, pred.d1_9_2014, pred.d4_9_2014, pred.d5_9_2014, pred.d6_9_2014 pred.regressors ################################################################ # 6. A három célváltozó előrejelzése a évre, a évi # # település soros (keresztmetszeti adatokon úgy, hogy a # # Céltelepülés (a 18. Kerületi Önkormányzat prediktor # # változó adatait az adatállományban helyettesítjük azok # # évi előrejelzett értékeivel, amely előrejelzés # # egyfelől időbeli trendeken, másfelől a Repülőtér utas és # # Cargo forgalmának időbeli alakulásán is alapul. # ################################################################ ########################################### # 6.1. A településsoros adatok beolvasása # ########################################### Settlements <- read.table("c:/crosssection.csv", header=true, sep=";", na.strings="na", dec=".",row.names=1, strip.white=true ################################################################ # 6.2. A Budapest 18. Kerület adatainak felülírása a évi # # előrejelzésével # ################################################################ Settlements[4,] <- pred.regressors Settlements[4,] ############################################################# # 6.3. A D2_3 prediktorok adatainak listába foglalása # ############################################################# Settlements.pred.points.D2.3 <- c( 14

15 1, pred.d4_1_2014, pred.d1_2_2014, pred.d1_4_2014,pred.d2_4_2014, pred.d1_5_2014,pred.d3_5_2014, pred.d2_6_2014,pred.d4_6_2014,pred.d5_6_2014,pred.d9_6_2014, pred.d2_7_2014,pred.d3_7_2014, pred.d1_8_2014,pred.d6_8_2014,pred.d7_8_2014, pred.d1_9_2014,pred.d4_9_2014,pred.d5_9_2014 Settlements.pred.points.D2.3[is.na(Settlements.pred.points.D2.3] <- 0 ############################### # 6.4. A D2_3 lineáris modell # ############################### Settlements.D2.3 <- lm(d2_3 ~ D4_1+ D1_2+ D1_4+D2_4+ D1_5+D3_5+ D2_6+D4_6+D5_6+D9_6+ D2_7+D3_7+ D1_8+D6_8+D7_8+ D1_9+D4_9+D5_9, data=settlements summary(settlements.d2.3 ################################################## # 6.5. D2_3 előrejelzés a 18. Kerületre, 2014-re # ################################################## Predict.D2_3.18Ker <- crossprod( Settlements.D2.3$coeff, Settlements.pred.points.D2.3 # Az előrejelzett D2_3 Önkormányzat saját folyó bevételei értéke: Predict.D2_3.18Ker ############################################################# # 6.6. A D3_3 prediktorok adatainak listába foglalása # ############################################################# Settlements.pred.points.D3.3 <- c( 1, pred.d4_1_2014, pred.d1_2_2014, pred.d1_4_2014,pred.d2_4_2014, pred.d3_5_2014,pred.d4_5_2014,pred.d8_5_2014, pred.d2_6_2014,pred.d9_6_2014,pred.d10_6_2014, pred.d3_7_2014,pred.d4_7_2014, pred.d1_8_2014,pred.d4_8_2014,pred.d6_8_2014,pred.d7_8_2014, pred.d1_9_2014,pred.d4_9_2014,pred.d5_9_2014,pred.d6_9_

16 Settlements.pred.points.D3.3[is.na(Settlements.pred.points.D3.3] <- 0 ############################### # 6.7. A D3_3 lineáris modell # ############################### Settlements.D3.3 <- lm(d3_3 ~ D4_1+ D1_2+ D1_4+D2_4+ D3_5+D4_5+D8_5+ D2_6+D9_6+D10_6+ D3_7+D4_7+ D1_8+D4_8+D6_8+D7_8+ D1_9+D4_9+D5_9+D6_9, data=settlements summary(settlements.d3.3 ################################################## # 6.8. D3_3 előrejelzés a 18. Kerületre, 2014-re # ################################################## Predict.D3_3.18Ker <- crossprod( Settlements.D3.3$coeff, Settlements.pred.points.D3.3 # Az előrejelzett D3_3 Önkormányzat helyi adó bevételei értéke: Predict.D3_3.18Ker ############################################################# # 6.9. A D1_2 prediktorok adatainak listába foglalása # ############################################################# Settlements.pred.points.D1.2 <- c( 1, pred.d2_4_2014, pred.d1_5_2014,pred.d4_5_2014,pred.d8_5_2014, pred.d2_6_2014,pred.d3_6_2014,pred.d4_6_2014,pred.d5_6_2014,pred.d6_ 6_2014,pred.D9_6_2014,pred.D10_6_2014, pred.d2_7_2014,pred.d3_7_2014,pred.d4_7_2014, pred.d4_8_2014,pred.d5_8_2014,pred.d6_8_2014,pred.d7_8_2014, pred.d4_9_2014,pred.d5_9_2014 Settlements.pred.points.D1.2[is.na(Settlements.pred.points.D1.2] <- 0 ################################ # A D1_2 lineáris modell # ################################ Settlements.D1.2 <- lm(d1_2 ~ D2_4+ D1_5+D4_5+D8_5+ 16

17 D2_6+D3_6+D4_6+D5_6+D6_6+D9_6+D10_6+ D2_7+D3_7+D4_7+ D4_8+D5_8+D6_8+D7_8+ D4_9+D5_9, data=settlements summary(settlements.d1.2 ################################################### # D1_2 előrejelzés a 18. Kerületre, 2014-re # ################################################### Predict.D1_2.18Ker <- crossprod( Settlements.D1.2$coeff, Settlements.pred.points.D1.2 # Az előrejelzett D1_2 Foglalkoztatottak értéke: Predict.D1_2.18Ker #################### # End airled Model # #################### 17

18 IV. IV. AZ OUTPUT Az előző fejezetben megadott program az adatfájlok útvonalának helyes megadása esetén az R programban lefut és a jelenleg rendelkezésre álló két adatfájl (TimeSeries.csv és CrossSection.csv alkalmazásával az alábbi outputot állítja elő. R version ( "Sock it to Me" Copyright (C 2014 The R Foundation for Statistical Computing Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'license(' or 'licence(' for distribution details. R is a collaborative project with many contributors. Type 'contributors(' for more information and 'citation(' on how to cite R or R packages in publications. Type 'demo(' for some demos, 'help(' for on-line help, or 'help.start(' for an HTML browser interface to help. Type 'q(' to quit R. ###################### # Begin airled Model # ###################### ############################################## # 1. A Céltelepülés idősorainak a beolvasása # ############################################## Ker18time <- read.table("c:/timeseries.csv", header=true, sep=";", na.strings="na", dec=".", strip.white=true ############################################################ # 2. Az előrejelzési időpont (2014 proxy érték megadása a # # kvadratikus trendhez, a konstans taggal: 1_2014_2014^2 # ############################################################ quad.time.point <- c(1,(ker18time$obs[13]+1,(ker18time$obs[13]+1^2 quad.time.point [1] ################################################################## # 3. Kvadratikus trend-előrejelzés a D2_10 Utasforgalom és D3_10 # # Cargoteljesítmény Repülőtéri forgalmakra # ################################################################## 18

19 D2_10 <- lm( D2_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d2_10 lm(formula = D2_10 ~ obs + I(obs^2, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e *** obs 2.239e e ** I(obs^ e e ** --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 10 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 2 and 10 DF, p-value: 6.309e-06 D3_10 <- lm( D3_10 ~ obs + I(obs^2, data = summary(d3_10 lm(formula = D3_10 ~ obs + I(obs^2, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e * obs 1.010e e * I(obs^ e e * --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: 4784 on 10 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 2 and 10 DF, p-value: pred.d2_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D2_10$coeff pred.d3_10_2014 <- crossprod(quad.time.point, D3_10$coeff pred.d2_10_2014 [1,]

20 pred.d3_10_2014 [1,] predictor.point <- c(quad.time.point, pred.d2_10_2014,pred.d3_10_2014 predictor.point [1] ########################################################### # 4. A keresztmetszeti prediktorok időbeli előrejelzése a # # évre, alapvetően kvadratikus trend és Repülőtéri # # forgalom alapján ha az adatsűrűség megengedi, egyébként # # az előrejelzés szakértői, szubjektív # ########################################################### D4_1 <- lm( D4_1 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d4_1 lm(formula = D4_1 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e obs 6.227e e I(obs^ e e D2_ e e D3_ e e Residual standard error: on 4 degrees of freedom (4 observations deleted due to missingness Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 4 DF, p-value: pred.d4_1_2014 <- crossprod(predictor.point, D4_1$coeff pred.d4_1_2014 [1,] D1_2 <- lm( D1_2 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = 20

21 summary(d1_2 lm(formula = D1_2 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = ALL 3 residuals are 0: no residual degrees of freedom! (2 not defined because of singularities Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e+05 NA NA NA obs 2.630e+02 NA NA NA I(obs^ e-03 NA NA NA D2_10 NA NA NA NA D3_10 NA NA NA NA Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom (10 observations deleted due to missingness Multiple R-squared: 1, Adjusted R-squared: NaN F-statistic: NaN on 2 and 0 DF, p-value: NA pred.d1_2_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_2$coeff pred.d1_2_2014 [1,] NA pred.d1_2_2014 < # szakértői becsléssel felülírva pred.d1_2_2014 [1] D2_3 <- lm( D2_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d2_3 lm(formula = D2_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e ** obs 2.511e e ** I(obs^ e e ** D2_ e e D3_ e e Signif. codes: 0 *** ** 0.01 *

22 Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value: 6.223e-06 pred.d2_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_3$coeff pred.d2_3_2014 [1,] D3_3 <- lm( D3_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d3_3 lm(formula = D3_3 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e * obs 2.104e e * I(obs^ e e * D2_ e e D3_ e e Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value: 1.027e-05 pred.d3_3_2014 <- crossprod(predictor.point, D3_3$coeff pred.d3_3_2014 [1,] D1_4 <- lm( D1_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d1_4 lm(formula = D1_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data =

23 Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept 1.580e e obs e e I(obs^ e e D2_ e e D3_ e e Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value: 6.586e-06 pred.d1_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_4$coeff pred.d1_4_2014 [1,] D2_4 <- lm( D2_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d2_4 lm(formula = D2_4 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e ** obs 5.650e e ** I(obs^ e e ** D2_ e e D3_ e e Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 7 degrees of freedom (1 observation deleted due to missingness Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 7 DF, p-value: pred.d2_4_2014 <- crossprod(predictor.point, D2_4$coeff pred.d2_4_2014 [1,] D1_5 <- lm( D1_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d1_5 23

24 lm(formula = D1_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept 1.226e e obs e e I(obs^ e e D2_ e e D3_ e e Residual standard error: 5225 on 1 degrees of freedom (7 observations deleted due to missingness Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 1 DF, p-value: pred.d1_5_2014 <- crossprod(predictor.point, D1_5$coeff pred.d1_5_2014 [1,] D3_5 <- lm( D3_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = summary(d3_5 lm(formula = D3_5 ~ obs + I(obs^2 + D2_10 + D3_10, data = Estimate Std. Error t value Pr( t (Intercept e e ** obs 1.210e e ** I(obs^ e e ** D2_ e e D3_ e e * --- Signif. codes: 0 *** ** 0.01 * Residual standard error: on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 8 DF, p-value:

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei Murai Bálint, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője E-mail: Balint.Murai@ksh.hu Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése Sugár András, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa E-mail: andras.sugar@uni-corvinus.hu A szerző tanulmányában az üzemanyagok

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN Konzulens: Dr. Pitlik László Készítette: Batár

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben