JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL"

Átírás

1 STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL VÉGSŐ VERZIÓ BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST,

2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL VÉGSŐ VERZIÓ BUDAPEST,

3 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek vonzáskörzetében project No.4CE485P4. CENTRAL EUROPE PROJECT. A jelentést készítette: DR.HAJDU OTTÓ DSc. DISK-COUNTÍR BT. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA... 5 II. A STATISZTIKAI PREDIKTÍV MODELL ÉS ALKALMAZÁSA... 6 III. BUDAPEST 18. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREDIKTORAINAK IDŐBELI ELŐREJELZÉSE IV. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR FORGALMI IDŐSORAINAK BEVONÁSA A PREDIKTOR VÁLTOZÓK IDŐBELI ELŐREJELZÉSÉBE V. BUDAPEST 18. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CÉLVÁLTOZÓINAK IDŐBELI ELŐREJELZÉSE VI. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR FORGALMI ADATAINAK SZEZONÁLIS ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE VII. ÖSSZEFOGLALÁS, EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE VIII. FÜGGELÉK

5 I. I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Az airled projekt keretében a magyar régióra elkészült Status Quo jelentés definiálta a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonzáskörzetét, mely kevés különbséggel Budapest agglomerációs térségét fedi le. A repülőtéri vonzáskörzet társadalmi-gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, indikátorok azonosítása és számszerűsítése jelen statisztikai modellezési munka tárgya. Az előző munkafázisok és számítások alapvető célja az előrejelzendő gazdasági célváltozókra szignifikánsan ható gazdasági-társadalmi indikátorok körének a meghatározása volt. Első lépésként összegyűjtöttük, rendszerbe foglaltuk azon látens dimenziókat, melyek egy térség társadalmi-gazdasági fejlődését, fejlettségét jellemzik. Ezen látens dimenziók manifeszt (mérhető) indikátorokban jelentek meg. A statisztikai munka megfigyelési egységeként a vonzáskörzeti településeket jelöltük meg, így szám szerint 23 budapesti kerület és további 46 környező település 2011.évi (az adatgyűjtés időpontjában elérhető legfrissebb) adatai képezték a számítások alapjául szolgáló manifeszt indikátor keresztmetszeti adatbázist. Az induló adatbázis nagy számossága (közel 300 induló indikátor) mindenképpen megkövetelte az adatbázis szűrését, szelektálását. A több lépcsőben és több dimenzióban elvégzett statisztikai célú szelektálás eredményeként 58 manifeszt indikátor adódott. A következő lépésben feltártuk az indikátorok közötti ok-okozati kapcsolatokat és azok irányát a SEM (Structural Equation Modeling) módszertan segítségével. Elkülönítettük a manifeszt indikátorokat célváltozókra és prediktor (magyarázó) változókra. Jelen elemzés célja a célváltozók és prediktor (magyarázó) változók közötti oksági kapcsolatok számszerűsítése regressziós statisztikai módszertan segítségével és előrejelzést készíteni mind a célváltozók mind a prediktor (magyarázó) változók 2014.évi értékeire vonatkozóan. 5

6 II. II. A STATISZTIKAI PREDIKTÍV MODELL ÉS ALKALMAZÁSA Az alábbiakban bemutatjuk az előrejelzési céllal készült statisztikai modell struktúráját és működését. A modell módszertanilag regressziós OLS (Ordinary Least Squares) megalapozású. Az előrejelzendő célváltozók: 1. Saját folyó bevételek (kód: D2_3), 2. Helyi adóbevételek (kód: D3_3), 3. Foglalkoztatottak száma (kód: D1_2). A modell működése két alapvető lépésre bontható: 1. Mindhárom célváltozóra külön-külön szelektálásra kerül a prediktor változók egy-egy saját köre, és becslésre kerülnek az egyes prediktorok megfelelő koefficiensei (súlyai). Értelemszerűen a három modell három súlyrendszert igényel. 2. Második lépésben a súlyozandó prediktorok értékeinek az időbeli előrejelzése a becslési feladat, mert a koefficiensek és a prediktorok előrejelzése ismeretében lehetővé válik a súlyozás, aminek eredményeképpen nyerjük az előrejelzést magukra a célváltozókra. Hányados típusú jellegük miatt az induló 58 manifeszt indikátorból kiszűrésre került 4 manifeszt mérlegelemzési mutató, mely a továbbiakban nem szerepel a prediktorok induló körében, rendre: D7_9; D8_9; D9_9; D10_9. A modellépítés kiindulását az alábbi keresztmetszeti modellek esetén mindig egy szakmai bővebb modell jelenti, amelyből elhagyjuk az irreleváns változókat, nyerve így a szűkebb (takarékosabb) statisztikai modelleket, szám szerint hármat, rendre: M_2_3C, M3_3C és M1_2C. Jelen anyagban a végső, szűkített modelleket publikáljuk. A modellek megnevezésében alkalmazott C jelölést keresztmetszeti(cross) modellként kell értelmezni, a későbbiekben az idősori elemzésben használt előrejelző modellekben P jelölést (Prediction) alkalmazunk. A számítások a Gretl for Windows open-source ökonometriai programmal készültek. A C koefficiensek keresztmetszeti alapúak, mert a Liszt Ferenc Repülőtér vonzáskörzetébe tartozó 69 település évi gazdasági-társadalmi indikátorait kötik egymással ok-okozati rendszerbe. Ebben az értelemben a koefficiensek implicite tartalmazzák a Repülőtér hatását is. 6

7 A prediktorok azonosítója D#_#, ahol pl. D2_3 a harmadik dimenzió második indikátorát jelenti. A D#_# kódok definícióját, megnevezését lásd a Függelék 1. táblájában. A táblában szövegkiemelővel jeleztük, hogy az egyes keresztmetszeti és előrejelző modellek mely változót használják. A prediktorok értékeinek az időbeli előrejelzése minden prediktorra vonatkozóan külön-külön, idősori adatok alapján és a Repülőtér adataival való időbeni együttalakulás alapján történik. Adott prediktor időbeli előrejelzésének módszertana egyedi, mert függ a rendelkezésére álló idősor(ok) hosszától és lefutásuk jellegétől. Az M2_3C, M3_3C és M1_2C modellek keresztmetszeti előrejelzésének a pontosságát (goodnessof-fit) a Függelék 2., 3. és 4. táblák részletezik településsoros (69) bontásban, amely előrejelzések grafikus megjelenítése a megfelelő 1., 2., és 3. ábrákon látható. Az előrejelzések ábráin a függőleges vonal rendre az adott megfigyelés (település, év) konfidencia intervallumát reprezentálja. A regressziós output táblák standard regressziós eredményeket közölnek, rendre: 1. maga a becsült koefficiens, 2. a standard hibája, 3. kettőjük t-statisztikája, 4. végül az ún. p-szignifikancia érték. Minél zéró-közelibb a p-érték, annál relevánsabb a prediktor. Az utolsó oszlopban jelölt csillagok száma a p-érték nagyságrendjét mutatja. Három csillag *** 1% alatti, kettő csillag 1-5% közötti, majd egy csillag 5-10% közötti szignifikancia értéket emel ki vizuálisan. A keresztmetszeti koefficiensek meghatározása során elsődleges cél volt olyan súlyokat találni, melyek nagy pontossággal bontják a célváltozót a megfelelő prediktorai lineáris kombinációjára. Ennek megfelelően az illeszkedés (közelítés) pontosságát leíró heurisztikus mutatók értéke 95% körüli mindhárom modell esetében. A Függelék 2-4. táblák az előrejelzés pontbecslését közlik. 7

8 A keresztmetszeti modellek koefficiensei rendre a következők. Szűkített M2_3C: OLS: 69 vonzáskörzeti település adatainak felhasználásával Eredményváltozó: D2_3 (Helyi önkormányzat saját folyó bevételei) D2_3 Coefficient Std. Error t-ratio p-value const D4_ D1_ D1_ ** D2_ *** D1_ *** D3_ *** D2_ D4_ *** D5_ D9_ D2_ ** D3_ D1_ *** D6_ ** D7_ *** D1_ ** D4_ *** D5_ *** A szűkített M2_3C illeszkedésvizsgálati mutatói Eredményváltozó: D2_3 (Helyi önkormányzat saját folyó bevételei) Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid 4.39e+13 S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(18, 50) P-value(F) 7.98e-29 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn

9 1. ábra A helyi önkormányzatok saját folyó bevételek (D2_3) keresztmetszeti modell illeszkedése 69 vonzáskörzeti település adatbázisa M2_3C alapján D2_3 cross modell illeszkedése 2e e+007 D2_3 forecast 95 percent interval 1.6e+007 D2_3 Önkormányzatok saját folyó bevételei 1.4e e+007 1e+007 8e+006 6e+006 4e+006 2e e+006 observations sorted by D2_3 9

10 Szűkített M3_3C: OLS: 69 vonzáskörzeti település adatainak felhasználásával Eredményváltozó: D3_3 (Helyi önkormányzatok helyi adó bevételei) D3_3 Coefficient Std. Error t-ratio p-value const D4_ *** D1_ ** D1_ D2_ < *** D3_ *** D4_ * D8_ *** D2_ *** D9_ *** D10_ *** D3_ *** D4_ e ** D1_ D4_ ** D6_ *** D7_ < *** D1_ *** D4_ *** D5_ D6_ * Szűkített M3_3C Illeszkedésvizsgálati mutatói Eredményváltozó: D3_3 (Helyi önkormányzatok helyi adó bevételei) Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid 2.75e+13 S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(20, 48) P-value(F) 6.66e-25 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn

11 2. ábra A helyi önkormányzatok helyi adó bevételek (D3_3) keresztmetszeti modell illeszkedése 69 vonzáskörzeti település adatbázisa M3_3C alapján D3_3 cross modell illeszkedése 1.2e+007 D3_3 forecast 95 percent interval 1e+007 D3_3 Önkormányzatok helyi adó bevételei 8e+006 6e+006 4e+006 2e e+006 observations sorted by D3_3 11

12 Szűkített M1_2C: OLS: 69 vonzáskörzeti település adatainak felhasználásával Eredményváltozó: D1_2 (Foglalkoztatottak összesen) D1_2 Coefficient Std. Error t-ratio p-value const D2_ < *** D1_ *** D4_ ** D8_ < *** D2_ D3_ < *** D4_ *** D5_ ** D6_ *** D9_ < *** D10_ < *** D2_ e e *** D3_ < *** D4_ e e *** D4_ *** D5_ ** D6_ *** D7_ *** D4_ e *** D5_ e e < *** Szűkített M1_2C Illeszkedésvizsgálati mutatói Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(20, 48) P-value(F) 8.28e-78 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn

13 3. ábra A foglalkoztatottak (D1_2) keresztmetszeti modell illeszkedése 69 vonzáskörzeti település adatbázisa M1_2C alapján D1_2 cross modell illeszkedése D1_2 forecast 95 percent interval D1_2 Foglalkoztatottak observations sorted by D1_2 13

14 Az M2_3C, M3_3C és M1_2C modellek illeszkedését Budapest 18. kerületi önkormányzat 2011.évi keresztmetszeti adatain teszteljük év Predictor M2_3C koefficiensek M3_3C koefficiensek M1_2C koefficiensek Budapest 18.kerület tényadat const D4_ D1_ D2_ D3_ D1_ D2_ D1_ D3_ D4_ D8_ D2_ D3_ D4_ D5_ D6_ D9_ D10_ D2_ E D3_ D4_ E D1_ D4_ D5_ D6_ D7_ D1_ D4_ D5_ E D6_ Célváltozók Modellérték Modellérték Modellérték 2011 tényadat M2_3C Saját folyó bevétel M3_3C Helyi adóbevétel M1_2C Foglalkoztatottak Látható, hogy a 69 vonzáskörzeti település adatbázisa alapján definiált modellek koefficiensei alapján számított eredményváltozók megfelelő pontossággal illeszkednek a Budapest 18. kerület évi tényadataihoz. 14

15 III. III. BUDAPEST 18. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREDIKTORAINAK IDŐBELI ELŐREJELZÉSE Imputálást csak az idősorok utolsó hiányzó értékeire (tipikusan a évre) végzünk. Tesszük ezt azért, mert adott prediktor időbeli előrejelző modellje magyarázó változóként saját korábbi értékét is figyelembe veszi, és az előrejelzendő év 2014., miközben hiányzó adatok vannak néhol a és kevésbé a évekre. Az imputálás módszertana háromféle idősori trend típust alkalmaz: 1. lineáris, 2. kvadratikus, 3. exponenciális (növekedési). A hiányzó adatok szempontjából az adatbázist 7 csoportba sorolhatjuk. Első csoport: A vizsgált időszak egészére ( ) egy adat áll rendelkezésre. Ez a két változó a D9_6 Közúti kapcsolatok száma, D10_6 Személygépkocsi-forgalom (3,5 t alatti ktk-val együtt), ahol D9_6 esetében a 2011.évi adat, D10_6 esetében pedig a 2008.évi adat áll csupán rendelkezésre. Adatkiegészítést a teljes időszakra ebben a két esetben nem tudunk végezni, a hiányzó 2013.évre vonatkozóan a rendelkezésre álló adatokkal dolgozunk. Második csoport: A vizsgált időszak ( ) két népszámlálási adatot (cenzust) foglal magában 2001 és évekre vonatkozóan. A hiányzó adatok ezen csoportjában csupán a két népszámlálási adat áll rendelkezésre. Ez a típusú adathiány 3 magyarázó változót érint: D2_1 Száz aktív korúra jutó időskorúak száma, D5_5 Egy lakásra jutó alapterület és D6_5 Összkomfortos lakások aránya. Az adatok kiegészítésére lineáris trendet számítunk. Az adatsorban a trend alapján számított előrejelzett adatokat sárga szövegkiemelővel jelöltük. Az egyes idősorok és előrejelzéseik az alábbiak. 15

16 Prediktor: D2_1 D2_1 Száz aktív korúra jutó időskorúak száma lineáris trend const regressor_time 0.8 D2_1 Foglalkoztatottak Y = t D2_1 lineáris trend előrejelzés Prediktor: D5_5 D5_5 Egy lakásra jutó alapterület lineáris trend const regressor_time 0.3 D5_5 Egy lakásra jutó alapterület Y = t D5_5 lineáris trend előrejelzés

17 Prediktor: D6_5 D6_5 Összkomf ortos lakások arány a lineáris trend const regressor_time 0.9 D6_5 Összkomfortos lakások aránya Y = t D6_5 lineáris trend előrejelzés Harmadik csoport: A hiányzó adatok szempontjából következő csoport közös jellemzője, hogy az időszaki adatok eleje hiányzik, az időszak végi adatok rendelkezésre állnak (kivéve a 2013 utolsó időszaki adatot, amely majdnem mindenhol hiányzik.) Ebbe a csoportba sorolható változók: D4_ éves aktív korúak száma, D1_3 Összes évi bérbevétel az önkormányzatnál, D2_4 Nagykereskedelmi raktárak száma, D1_5 Összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége, D2_5 Összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége, D2_6 Önkormányzati kiépített út és köztér hossza, D3_6 Áruszállító tehergépkocsik száma, D4_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett áruszállító tehergépkocsik száma, D5_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személyszállító gépjárművek száma, D6_6 Személyszállító gépjárművek száma, D7_6 Belterületi kiépítettség, D11_6 Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült személy összesen, D12_6 Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset, D1_7 Rendszeres szociális segélyben részesítettek 1000 főre jutó átlagos száma, D2_9 Adóévben megszerzett EVA bevétel és D3_9 EVA adóösszeg. 17

18 Prediktor: D4_ D4_ év es aktív korúak száma kvadratikus trend const regressor_time D4_ éves aktív korúak száma Y = 6.40e t t^2 D4_1 kvadratikus trend előrejelzés Prediktor: D1_ D1_3 Összes év i bérbev étel az önkormány zatnál kvadratikus trend const regressor_time D1_3 Összes évi bérbevétel az önkormányzatnál D1_3 kvadratikus trend előrejelzés Y = 4.83e e+005t e+004t^

19 Prediktor: D2_ D2_4 Nagy kereskedelmi raktárak száma összesen (db) kvadratikus trend const regressor_time D2_4 Nagykereskedelmi raktárak száma D2_4 kvadratikus trend előrejelzés 170 Y = t t^ Prediktor: D1_ D1_5 Az összes szolgáltatott v ezetékes gáz menny isége (1000 m3) lineáris trend const regressor_time D1_5 Összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége D1_5 lineáris trend előrejelzés Y = 2.03e e+003t

20 Prediktor: D2_ D2_5 Szolgáltatott összes v illamosenergia menny isége (1000 kwh) lineáris trend const regressor_time D2_5 Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége D2_5 lineáris trend előrejelzés Y = 3.38e e+003t Prediktor: D2_ D2_6 Önkormány zati kiépített út és köztér hossza (km) lineáris trend const regressor_time D2_6 Önkormányzati kiépített út és köztér hossza D2_6 lineáris trend előrejelzés 288 Y = t

21 Prediktor: D3_ D3_6 Áruszállító tehergépkocsik száma (db) kvadratikus trend const regressor_time D3_6 Áruszállító tehergépkocsik száma D3_6 kvadratikus trend előrejelzés 3800 Y = 3.78e t t^ Prediktor: D4_ D4_6 Magy arországon első alkalommal f orgalomba hely ezett áruszállító tehergépkocsik száma (db) exponenciális(log-lin)trend const regressor_time D4_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett áruszállító tehergépkocsik száma D4_6 exponenciális trend előrejelzés 170 logy = t (annual growth -8.87%)

22 Prediktor: D5_ D5_6 Magy arországon első alkalommal f orgalomba hely ezett személy szállító gépjárműv ek száma (db) exponenciális(log-lin)trend const regressor_time D5_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személyszállító gépjárművek száma D5_6 exponenciális trend előrejelzés 1300 logy = t (annual growth 12.25%) Prediktor: D6_ D6_6 Személy szállító gépjárműv ek száma összesen (db) kvadratikus trend const regressor_time D6_6 Személyszállító gépjárművek száma D6_6 kvadratikus trend előrejelzés Y = 3.52e t t^

23 Prediktor: D11_ D11_6 Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült személy összesen (f ő) lineáris trend const regressor_time D11_6 Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült személy összesen D11_6 lineáris trendelőrejelzés 260 Y = t Prediktor: D12_ D12_6 Összes személy i sérüléssel járó közúti közlekedési baleset (eset) lineáris trend const regressor_time D12_6 Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset D12_6 lineáris trend előrejelzés 180 Y = t

24 Prediktor: D1_ D1_7 Rendszeres szociális segély ben részesítettek 1000 főre jutó átlagos száma lineáris trend const regressor_time D1_7 Rendszeres szociális segélyben részesítettek 1000 főre jutó átlagos száma D1_7 lineáris trend előrejelzés 2.4 Y = t Prediktor: D2_ D2_9 Az adóév ben megszerzett EVA bev étel lineáris trend const E+12 regressor_time D2_9 EVA bevétel D2_9 lineáris trend előrejelzés 9e+009 Y = 8.39e e+008t 8.5e+009 8e e+009 7e e+009 6e e+009 5e e

25 Prediktor: D3_ D3_9 EVA összege lineáris trend const regressor_time D3_9 EVA adó D3_9 lineáris trend előrejelzés 2.2e+009 Y = 2.01e e+006t 2.15e e e+009 2e e e e e e e Negyedik csoport: Ebbe a csoportba soroljuk azokat a prediktorokat, melyeknek a vizsgált időszakra ( ) vonatkozó adatsorai teljeskörűen rendelkezésre állnak. Ezen prediktorok (magyarázó változók) rendre:, D6_3 Helyi önkormányzat iparűzési adó bevételei, D1_1 Lakónépesség száma év végén, D3_1 Vándorlási különbözet, D2_2 Nyilvántartott álláskeresők száma, D4_3 Helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó, D7_3 Helyi önkormányzat idegenforgalmi adó, D8_3 Telekadó, D9_3 Építményadó, D1_4 Kiskereskedelmi üzletek száma, D3_5 Épített lakások száma, D4_5 Év folyamán épített lakások összes alapterülete, D8_5 Lakásállomány, D8_6 Kerékpárút, D2_7 Összes SZJA adó, D3_7 Összes SZJA adófizető darabszáma, D4_7 Összes SZJA belföldi jövedelem, D1_8 Vendéglátóhelyek száma, D2_8 Vendégek száma összesen szálláshelyeken, D3_8 Külföldi vendégek száma összesen szálláshelyeken, D4_8 Vendégéjszakák száma összesen szálláshelyeken, D5_8 Külföldi vendégéjszakák száma összesen szálláshelyeken, D6_8 Szállásférőhelyek száma összesen szálláshelyeken, D7_8 Szálláshelyek száma összesen, D1_9 Regisztrált vállalkozások száma, D4_9 Fizetendő társasági adó, D5_9 Bruttó termelési érték(kibocsátás) összesen társasági adóbevallást benyújtó vállalkozásoknál, D6_9 Bruttó hozzáadott érték társasági adóbevallást benyújtó vállalkozásoknál, D1_10 Érkező és induló járatszáma repülőtéren, D2_10 Érkező és induló utasszám repülőtéren, D3_10 Érkező és induló árutonna repülőtéren. 25

26 Prediktor: D6_3 D6_3 A hely i önkormány zatok hely i adó bev ételeiből az iparűzési adó (1000 Ft) D6_3 kvadratikus trend előrejelzés D6_3 Iparűzési adó bevétel 7e e+006 6e e+006 5e e+006 4e e+006 3e+006 Y = 2.46e e+005t e+004t^2 const regressor_time const regressor_time 2013.évi előrejelzés -3.03E E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) e+006 2e Prediktor: D1_1 D1_1 Lakónépesség száma az év v égén (a népszámlálás v égleges adataiból tov ábbv ezetett adat) (fő) Y = 9.61e e+003t t^2 D1_1 kvadratikus trend előrejelzés kv adratikus trend const 2013.évi 7.54E+08 regressor_time előrejelzés const 1.59E+09 regressor_time -1.59E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) D1_1 Lakónépesség száma év végén

27 Prediktor: D3_ D3_1 Vándorlási különbözet 2014 kv adratikus trend const 2013.évi -7.35E+06 regressor_time előrejelzés const -2.94E+07 regressor_time évi D2_10 előrejelzés -3.30E-05 D3_ AR(1) D3_1 Vándorlási különbözet Y = t t^2 D3_1 kvadratikus trend előrejelzés Prediktor: D2_2 D2_2 Ny ilv ántartott álláskeresők száma összesen (f ő) 2014 lineáris trend const 2013.évi regressor_time előrejelzés const E+07 regressor_time évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) D2_2 Nyilvántartott álláskeresők száma Y = t D2_2 lineáris trend előrejelzés

28 Prediktor: D4_3 D4_3 A hely i önkormány zatoknak átengedett gépjárműadó (1000 Ft) Y = 1.78e e+004t e+003t^2 D4_3 kvadratikus trend előrejelzés D4_3 Helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó const regressor_time const regressor_time -1.24E E évi D2_10 előrejelzés D3_10 AR(1) 2013.évi előrejelzés Prediktor: D8_ D8_3 Telekadó bev étel eft D8_3 Telekadó bevétel 1.4e e+006 1e Y = 3.96e e+004t e+003t^2 D8_3 kvadratikus trend előrejelzés const regressor_time const regressor_time 2013.évi előrejelzés -1.36E E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1)

29 Prediktor: D9_ D9_3 Építmény adó bev étel eft D9_3 Építményadó bevétel 1.2e e+006 1e Y = 2.66e e+005t e+003t^2 D9_3 kvadratikus trend előrejelzés const regressor_time const regressor_time 2013.évi előrejelzés -1.63E E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) Prediktor: D1_4 D1_4 Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 2014 lineáris trend const 2013.évi regressor_time előrejelzés const regressor_time 1.42E E évi D2_10 előrejelzés E-05 D3_ AR(1) D1_4 Kiskereskedelmi üzletek száma Y = 1.16e t t^2 D1_4 kvadratikus trend előrejelzés

DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA

DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÉS ÁTRUHÁZHATÓSÁGI JELENTÉS

ÉRTÉKELÉSI ÉS ÁTRUHÁZHATÓSÁGI JELENTÉS STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL ÉRTÉKELÉSI ÉS ÁTRUHÁZHATÓSÁGI JELENTÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós regresszió: nemlineáris modellek Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik előadás, 2010. november 10.

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós lineáris regresszió: modellszelekció Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Negyedik előadás, 2010. október

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Idősoros elemzés. Ferenci Tamás, ft604@hszk.bme.hu 2009. január 7.

Idősoros elemzés. Ferenci Tamás, ft604@hszk.bme.hu 2009. január 7. Idősoros elemzés Ferenci Tamás, ft604@hszk.bme.hu 2009. január 7. A felhasznált adatbázisról Elemzésemhez a tanszéki honlapon rendelkezésre bocsátott TimeSeries.xls idősoros adatgyűjtemény egyik idősorát,

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

Idősoros elemzés minta

Idősoros elemzés minta Idősoros elemzés minta Ferenci Tamás, tamas.ferenci@medstat.hu A felhasznált adatbázisról Elemzésemhez a francia frank árfolyamának 1986.01.03. és 1993.12.31. közötti értékeit használtam fel, mely idősorban

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék

Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék Dummy változók használata Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik fejezet Tartalom IV. esettanulmány 1 IV. esettanulmány Uniós országok munkanélkülisége

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Sztochasztikus kapcsolatok

Sztochasztikus kapcsolatok Sztochasztikus kapcsolatok Petrovics Petra PhD Hallgató Ismérvek közötti kapcsolat (1) Függvényszerű az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik ismérv szerinti hovatartozást.

Részletesebben

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT Készítette: Vályi Réka Neptun-kód: qk266b 2011 1 Az elemzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Demográfiai jellemzők, földrajzi adottságok

Demográfiai jellemzők, földrajzi adottságok Demográfiai jellemzők, földrajzi adottságok A település területe 2011 (hektár) Állandó népesség száma, 2011 (fő) Lakónépesség száma, 2011 (fő) Népsűrűség 1 km2-re a lakónépesség vonatkozásában, 2011 (fő/km2)

Részletesebben

Statisztikai alapfogalmak

Statisztikai alapfogalmak i alapfogalmak statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége 2 csoportja van: álló sokaság: mindig vmiféle állapotot, állományt fejez ki, adatai egy adott időpontban értelmezhetők

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

Esetelemzések az SPSS használatával

Esetelemzések az SPSS használatával Esetelemzések az SPSS használatával 1. Tekintsük az spearman.sav állományt, amely egy harminc tehenet számláló állomány etetés- és fejéskori nyugtalansági sorrendjét tartalmazza. Vizsgáljuk meg, hogy van-e

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése Előadó: Dr. Ertse Imre A társadalmi - gazdasági jelenségek időbeli alakulásának törvénszerűségeit kell vizsgálni a változás, a fejlődés tendenciáját. Ezek a

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Ingatlanpiac és elemzése. 3-4. óra Az ingatlanok értékét meghatározó jellemzők általános vizsgálata

Ingatlanpiac és elemzése. 3-4. óra Az ingatlanok értékét meghatározó jellemzők általános vizsgálata Ingatlanpiac és elemzése 3-4. óra Az ingatlanok értékét meghatározó jellemzők általános vizsgálata Horváth Áron horvathar@eltinga.hu ELTEcon Ingatlanpiaci Kutatóközpont eltinga.hu Tartalom 1. A statisztikai

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tudáshálózatok kialakulása és regionális fejlődés egy integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében Sebestyén Tamás,

Tudáshálózatok kialakulása és regionális fejlődés egy integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében Sebestyén Tamás, Tudáshálózatok kialakulása és regionális fejlődés egy integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében Sebestyén Tamás, Hau-Horváth Orsolya, Varga Attila Szerkezet Motiváció Irodalom:

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Esetelemzés az SPSS használatával

Esetelemzés az SPSS használatával Esetelemzés az SPSS használatával A gepj.sav fileban négy különböző típusú, összesen 80 db gépkocsi üzemanyag fogyasztási adatai találhatók. Vizsgálja meg, hogy befolyásolja-e az üzemanyag fogyasztás mértékét

Részletesebben

Ingatlanpiac és elemzése. 15-16. óra Ingatlanpiaci előrejelzés

Ingatlanpiac és elemzése. 15-16. óra Ingatlanpiaci előrejelzés Ingatlanpiac és elemzése 15-16. óra Ingatlanpiaci előrejelzés Horváth Áron ELTEcon Ingatlanpiaci Kutatóközpont eltinga.hu Ingatlanpiaci előrejelzés 1. Egyváltozós elemzés trend + ciklus + szezonalitás

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október Közzététel: 2008. december 8. Következik: 2008. december 9. Bruttó hazai termék, 2008. III. negyedév Sorszám:209. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október 2008. január októberben 2007

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 2. gyakorlat

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 2. gyakorlat Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 2. gyakorlat Indikátor fogalma Mi az indikátor? Az indikátor egy olyan mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli. Indikátorrá

Részletesebben

A hazai jövedelmi egyenlőtlenségek főbb jellemzői az elmúlt évtizedekben (módszertani tanulságok)

A hazai jövedelmi egyenlőtlenségek főbb jellemzői az elmúlt évtizedekben (módszertani tanulságok) A hazai jövedelmi egyenlőtlenségek főbb jellemzői az elmúlt évtizedekben (módszertani tanulságok) Éltető Ödön Havasi Éva Az 1963-88 években végrehajtott jövedelmi felvételek főbb jellemzői A minták területi

Részletesebben

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz Mellékletek a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz 2. verzió Munkaanyag!!!!! Debrecen 2012. szeptember 20. Tartalom 1. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁK,

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február Közzététel: 2008. április 7. Következik: 2008. április 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2008. február Sorszám:60. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február 2008. január

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Túlélés analízis. Probléma:

Túlélés analízis. Probléma: 1 Probléma: Túlélés analízis - Túlélési idő vizsgálata speciális vizsgálati módszereket igényel (pl. két csoport között az idők átlagait nem lehet direkt módon összehasonlítani) - A túlélési idő nem normális

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Több diszkrét kimenet multinomiális és feltételes logit modellek

Több diszkrét kimenet multinomiális és feltételes logit modellek Több diszkrét kimenet multinomiális és feltételes logit modellek Mikroökonometria, 9. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központa és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával

Részletesebben

HELYI ADÓK RENDSZERE 2008 TÉMAKÖRÖK 1. A helyi adók fogalma 2. Az önkormányzatok adó-megállapítási jogai, korlátai 3. A helyi adók rendszere 4. Az egyes adónemek főbb szabályai 5. A számított érték (2009-től!)

Részletesebben

Statisztika I. 2. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 2. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 2. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztikai sorok Meghatározott szempontok szerint kiválasztott két vagy több logikailag összetartozó statisztikai adat, statisztikai sort képez. általában

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés Tóth Gergely Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi ökolábnyom 3. Paradigmaváltók Forduljatok vissza fiúk. Ez csapda! Nemnöveked és Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január augusztus

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január augusztus Közzététel: október 5. Sorszám: 169. Következik: október 9. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, január augusztus 2007 első nyolc hónapjában a kereskedelmi

Részletesebben

Statisztikai szoftverek esszé

Statisztikai szoftverek esszé Statisztikai szoftverek esszé Csillag Renáta 2011. Helyzetfelmérés Egy internetszolgáltató egy havi adatforgalmát vizsgáltam. A táblázatok az előfizetők letöltési forgalmát tartalmazzák, napi bontásban,

Részletesebben

Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez 2009. április

Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez 2009. április Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez. április. ábra: A hitelintézetek tartalékkötelezettségének alakulása Reserve requirements of credit institutions Monthly average of

Részletesebben

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge

Részletesebben

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI Tamás DUSEK PhD Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department Győr Hungary, Europe Miklós

Részletesebben