JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL"

Átírás

1 STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL VÉGSŐ VERZIÓ BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST,

2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS AZ ELŐREJELZÉSRŐL VÉGSŐ VERZIÓ BUDAPEST,

3 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek vonzáskörzetében project No.4CE485P4. CENTRAL EUROPE PROJECT. A jelentést készítette: DR.HAJDU OTTÓ DSc. DISK-COUNTÍR BT. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA... 5 II. A STATISZTIKAI PREDIKTÍV MODELL ÉS ALKALMAZÁSA... 6 III. BUDAPEST 18. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREDIKTORAINAK IDŐBELI ELŐREJELZÉSE IV. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR FORGALMI IDŐSORAINAK BEVONÁSA A PREDIKTOR VÁLTOZÓK IDŐBELI ELŐREJELZÉSÉBE V. BUDAPEST 18. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CÉLVÁLTOZÓINAK IDŐBELI ELŐREJELZÉSE VI. A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR FORGALMI ADATAINAK SZEZONÁLIS ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE VII. ÖSSZEFOGLALÁS, EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE VIII. FÜGGELÉK

5 I. I. AZ ELŐZŐ MUNKAFÁZISOK EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Az airled projekt keretében a magyar régióra elkészült Status Quo jelentés definiálta a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonzáskörzetét, mely kevés különbséggel Budapest agglomerációs térségét fedi le. A repülőtéri vonzáskörzet társadalmi-gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, indikátorok azonosítása és számszerűsítése jelen statisztikai modellezési munka tárgya. Az előző munkafázisok és számítások alapvető célja az előrejelzendő gazdasági célváltozókra szignifikánsan ható gazdasági-társadalmi indikátorok körének a meghatározása volt. Első lépésként összegyűjtöttük, rendszerbe foglaltuk azon látens dimenziókat, melyek egy térség társadalmi-gazdasági fejlődését, fejlettségét jellemzik. Ezen látens dimenziók manifeszt (mérhető) indikátorokban jelentek meg. A statisztikai munka megfigyelési egységeként a vonzáskörzeti településeket jelöltük meg, így szám szerint 23 budapesti kerület és további 46 környező település 2011.évi (az adatgyűjtés időpontjában elérhető legfrissebb) adatai képezték a számítások alapjául szolgáló manifeszt indikátor keresztmetszeti adatbázist. Az induló adatbázis nagy számossága (közel 300 induló indikátor) mindenképpen megkövetelte az adatbázis szűrését, szelektálását. A több lépcsőben és több dimenzióban elvégzett statisztikai célú szelektálás eredményeként 58 manifeszt indikátor adódott. A következő lépésben feltártuk az indikátorok közötti ok-okozati kapcsolatokat és azok irányát a SEM (Structural Equation Modeling) módszertan segítségével. Elkülönítettük a manifeszt indikátorokat célváltozókra és prediktor (magyarázó) változókra. Jelen elemzés célja a célváltozók és prediktor (magyarázó) változók közötti oksági kapcsolatok számszerűsítése regressziós statisztikai módszertan segítségével és előrejelzést készíteni mind a célváltozók mind a prediktor (magyarázó) változók 2014.évi értékeire vonatkozóan. 5

6 II. II. A STATISZTIKAI PREDIKTÍV MODELL ÉS ALKALMAZÁSA Az alábbiakban bemutatjuk az előrejelzési céllal készült statisztikai modell struktúráját és működését. A modell módszertanilag regressziós OLS (Ordinary Least Squares) megalapozású. Az előrejelzendő célváltozók: 1. Saját folyó bevételek (kód: D2_3), 2. Helyi adóbevételek (kód: D3_3), 3. Foglalkoztatottak száma (kód: D1_2). A modell működése két alapvető lépésre bontható: 1. Mindhárom célváltozóra külön-külön szelektálásra kerül a prediktor változók egy-egy saját köre, és becslésre kerülnek az egyes prediktorok megfelelő koefficiensei (súlyai). Értelemszerűen a három modell három súlyrendszert igényel. 2. Második lépésben a súlyozandó prediktorok értékeinek az időbeli előrejelzése a becslési feladat, mert a koefficiensek és a prediktorok előrejelzése ismeretében lehetővé válik a súlyozás, aminek eredményeképpen nyerjük az előrejelzést magukra a célváltozókra. Hányados típusú jellegük miatt az induló 58 manifeszt indikátorból kiszűrésre került 4 manifeszt mérlegelemzési mutató, mely a továbbiakban nem szerepel a prediktorok induló körében, rendre: D7_9; D8_9; D9_9; D10_9. A modellépítés kiindulását az alábbi keresztmetszeti modellek esetén mindig egy szakmai bővebb modell jelenti, amelyből elhagyjuk az irreleváns változókat, nyerve így a szűkebb (takarékosabb) statisztikai modelleket, szám szerint hármat, rendre: M_2_3C, M3_3C és M1_2C. Jelen anyagban a végső, szűkített modelleket publikáljuk. A modellek megnevezésében alkalmazott C jelölést keresztmetszeti(cross) modellként kell értelmezni, a későbbiekben az idősori elemzésben használt előrejelző modellekben P jelölést (Prediction) alkalmazunk. A számítások a Gretl for Windows open-source ökonometriai programmal készültek. A C koefficiensek keresztmetszeti alapúak, mert a Liszt Ferenc Repülőtér vonzáskörzetébe tartozó 69 település évi gazdasági-társadalmi indikátorait kötik egymással ok-okozati rendszerbe. Ebben az értelemben a koefficiensek implicite tartalmazzák a Repülőtér hatását is. 6

7 A prediktorok azonosítója D#_#, ahol pl. D2_3 a harmadik dimenzió második indikátorát jelenti. A D#_# kódok definícióját, megnevezését lásd a Függelék 1. táblájában. A táblában szövegkiemelővel jeleztük, hogy az egyes keresztmetszeti és előrejelző modellek mely változót használják. A prediktorok értékeinek az időbeli előrejelzése minden prediktorra vonatkozóan külön-külön, idősori adatok alapján és a Repülőtér adataival való időbeni együttalakulás alapján történik. Adott prediktor időbeli előrejelzésének módszertana egyedi, mert függ a rendelkezésére álló idősor(ok) hosszától és lefutásuk jellegétől. Az M2_3C, M3_3C és M1_2C modellek keresztmetszeti előrejelzésének a pontosságát (goodnessof-fit) a Függelék 2., 3. és 4. táblák részletezik településsoros (69) bontásban, amely előrejelzések grafikus megjelenítése a megfelelő 1., 2., és 3. ábrákon látható. Az előrejelzések ábráin a függőleges vonal rendre az adott megfigyelés (település, év) konfidencia intervallumát reprezentálja. A regressziós output táblák standard regressziós eredményeket közölnek, rendre: 1. maga a becsült koefficiens, 2. a standard hibája, 3. kettőjük t-statisztikája, 4. végül az ún. p-szignifikancia érték. Minél zéró-közelibb a p-érték, annál relevánsabb a prediktor. Az utolsó oszlopban jelölt csillagok száma a p-érték nagyságrendjét mutatja. Három csillag *** 1% alatti, kettő csillag 1-5% közötti, majd egy csillag 5-10% közötti szignifikancia értéket emel ki vizuálisan. A keresztmetszeti koefficiensek meghatározása során elsődleges cél volt olyan súlyokat találni, melyek nagy pontossággal bontják a célváltozót a megfelelő prediktorai lineáris kombinációjára. Ennek megfelelően az illeszkedés (közelítés) pontosságát leíró heurisztikus mutatók értéke 95% körüli mindhárom modell esetében. A Függelék 2-4. táblák az előrejelzés pontbecslését közlik. 7

8 A keresztmetszeti modellek koefficiensei rendre a következők. Szűkített M2_3C: OLS: 69 vonzáskörzeti település adatainak felhasználásával Eredményváltozó: D2_3 (Helyi önkormányzat saját folyó bevételei) D2_3 Coefficient Std. Error t-ratio p-value const D4_ D1_ D1_ ** D2_ *** D1_ *** D3_ *** D2_ D4_ *** D5_ D9_ D2_ ** D3_ D1_ *** D6_ ** D7_ *** D1_ ** D4_ *** D5_ *** A szűkített M2_3C illeszkedésvizsgálati mutatói Eredményváltozó: D2_3 (Helyi önkormányzat saját folyó bevételei) Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid 4.39e+13 S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(18, 50) P-value(F) 7.98e-29 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn

9 1. ábra A helyi önkormányzatok saját folyó bevételek (D2_3) keresztmetszeti modell illeszkedése 69 vonzáskörzeti település adatbázisa M2_3C alapján D2_3 cross modell illeszkedése 2e e+007 D2_3 forecast 95 percent interval 1.6e+007 D2_3 Önkormányzatok saját folyó bevételei 1.4e e+007 1e+007 8e+006 6e+006 4e+006 2e e+006 observations sorted by D2_3 9

10 Szűkített M3_3C: OLS: 69 vonzáskörzeti település adatainak felhasználásával Eredményváltozó: D3_3 (Helyi önkormányzatok helyi adó bevételei) D3_3 Coefficient Std. Error t-ratio p-value const D4_ *** D1_ ** D1_ D2_ < *** D3_ *** D4_ * D8_ *** D2_ *** D9_ *** D10_ *** D3_ *** D4_ e ** D1_ D4_ ** D6_ *** D7_ < *** D1_ *** D4_ *** D5_ D6_ * Szűkített M3_3C Illeszkedésvizsgálati mutatói Eredményváltozó: D3_3 (Helyi önkormányzatok helyi adó bevételei) Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid 2.75e+13 S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(20, 48) P-value(F) 6.66e-25 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn

11 2. ábra A helyi önkormányzatok helyi adó bevételek (D3_3) keresztmetszeti modell illeszkedése 69 vonzáskörzeti település adatbázisa M3_3C alapján D3_3 cross modell illeszkedése 1.2e+007 D3_3 forecast 95 percent interval 1e+007 D3_3 Önkormányzatok helyi adó bevételei 8e+006 6e+006 4e+006 2e e+006 observations sorted by D3_3 11

12 Szűkített M1_2C: OLS: 69 vonzáskörzeti település adatainak felhasználásával Eredményváltozó: D1_2 (Foglalkoztatottak összesen) D1_2 Coefficient Std. Error t-ratio p-value const D2_ < *** D1_ *** D4_ ** D8_ < *** D2_ D3_ < *** D4_ *** D5_ ** D6_ *** D9_ < *** D10_ < *** D2_ e e *** D3_ < *** D4_ e e *** D4_ *** D5_ ** D6_ *** D7_ *** D4_ e *** D5_ e e < *** Szűkített M1_2C Illeszkedésvizsgálati mutatói Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(20, 48) P-value(F) 8.28e-78 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn

13 3. ábra A foglalkoztatottak (D1_2) keresztmetszeti modell illeszkedése 69 vonzáskörzeti település adatbázisa M1_2C alapján D1_2 cross modell illeszkedése D1_2 forecast 95 percent interval D1_2 Foglalkoztatottak observations sorted by D1_2 13

14 Az M2_3C, M3_3C és M1_2C modellek illeszkedését Budapest 18. kerületi önkormányzat 2011.évi keresztmetszeti adatain teszteljük év Predictor M2_3C koefficiensek M3_3C koefficiensek M1_2C koefficiensek Budapest 18.kerület tényadat const D4_ D1_ D2_ D3_ D1_ D2_ D1_ D3_ D4_ D8_ D2_ D3_ D4_ D5_ D6_ D9_ D10_ D2_ E D3_ D4_ E D1_ D4_ D5_ D6_ D7_ D1_ D4_ D5_ E D6_ Célváltozók Modellérték Modellérték Modellérték 2011 tényadat M2_3C Saját folyó bevétel M3_3C Helyi adóbevétel M1_2C Foglalkoztatottak Látható, hogy a 69 vonzáskörzeti település adatbázisa alapján definiált modellek koefficiensei alapján számított eredményváltozók megfelelő pontossággal illeszkednek a Budapest 18. kerület évi tényadataihoz. 14

15 III. III. BUDAPEST 18. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREDIKTORAINAK IDŐBELI ELŐREJELZÉSE Imputálást csak az idősorok utolsó hiányzó értékeire (tipikusan a évre) végzünk. Tesszük ezt azért, mert adott prediktor időbeli előrejelző modellje magyarázó változóként saját korábbi értékét is figyelembe veszi, és az előrejelzendő év 2014., miközben hiányzó adatok vannak néhol a és kevésbé a évekre. Az imputálás módszertana háromféle idősori trend típust alkalmaz: 1. lineáris, 2. kvadratikus, 3. exponenciális (növekedési). A hiányzó adatok szempontjából az adatbázist 7 csoportba sorolhatjuk. Első csoport: A vizsgált időszak egészére ( ) egy adat áll rendelkezésre. Ez a két változó a D9_6 Közúti kapcsolatok száma, D10_6 Személygépkocsi-forgalom (3,5 t alatti ktk-val együtt), ahol D9_6 esetében a 2011.évi adat, D10_6 esetében pedig a 2008.évi adat áll csupán rendelkezésre. Adatkiegészítést a teljes időszakra ebben a két esetben nem tudunk végezni, a hiányzó 2013.évre vonatkozóan a rendelkezésre álló adatokkal dolgozunk. Második csoport: A vizsgált időszak ( ) két népszámlálási adatot (cenzust) foglal magában 2001 és évekre vonatkozóan. A hiányzó adatok ezen csoportjában csupán a két népszámlálási adat áll rendelkezésre. Ez a típusú adathiány 3 magyarázó változót érint: D2_1 Száz aktív korúra jutó időskorúak száma, D5_5 Egy lakásra jutó alapterület és D6_5 Összkomfortos lakások aránya. Az adatok kiegészítésére lineáris trendet számítunk. Az adatsorban a trend alapján számított előrejelzett adatokat sárga szövegkiemelővel jelöltük. Az egyes idősorok és előrejelzéseik az alábbiak. 15

16 Prediktor: D2_1 D2_1 Száz aktív korúra jutó időskorúak száma lineáris trend const regressor_time 0.8 D2_1 Foglalkoztatottak Y = t D2_1 lineáris trend előrejelzés Prediktor: D5_5 D5_5 Egy lakásra jutó alapterület lineáris trend const regressor_time 0.3 D5_5 Egy lakásra jutó alapterület Y = t D5_5 lineáris trend előrejelzés

17 Prediktor: D6_5 D6_5 Összkomf ortos lakások arány a lineáris trend const regressor_time 0.9 D6_5 Összkomfortos lakások aránya Y = t D6_5 lineáris trend előrejelzés Harmadik csoport: A hiányzó adatok szempontjából következő csoport közös jellemzője, hogy az időszaki adatok eleje hiányzik, az időszak végi adatok rendelkezésre állnak (kivéve a 2013 utolsó időszaki adatot, amely majdnem mindenhol hiányzik.) Ebbe a csoportba sorolható változók: D4_ éves aktív korúak száma, D1_3 Összes évi bérbevétel az önkormányzatnál, D2_4 Nagykereskedelmi raktárak száma, D1_5 Összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége, D2_5 Összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége, D2_6 Önkormányzati kiépített út és köztér hossza, D3_6 Áruszállító tehergépkocsik száma, D4_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett áruszállító tehergépkocsik száma, D5_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személyszállító gépjárművek száma, D6_6 Személyszállító gépjárművek száma, D7_6 Belterületi kiépítettség, D11_6 Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült személy összesen, D12_6 Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset, D1_7 Rendszeres szociális segélyben részesítettek 1000 főre jutó átlagos száma, D2_9 Adóévben megszerzett EVA bevétel és D3_9 EVA adóösszeg. 17

18 Prediktor: D4_ D4_ év es aktív korúak száma kvadratikus trend const regressor_time D4_ éves aktív korúak száma Y = 6.40e t t^2 D4_1 kvadratikus trend előrejelzés Prediktor: D1_ D1_3 Összes év i bérbev étel az önkormány zatnál kvadratikus trend const regressor_time D1_3 Összes évi bérbevétel az önkormányzatnál D1_3 kvadratikus trend előrejelzés Y = 4.83e e+005t e+004t^

19 Prediktor: D2_ D2_4 Nagy kereskedelmi raktárak száma összesen (db) kvadratikus trend const regressor_time D2_4 Nagykereskedelmi raktárak száma D2_4 kvadratikus trend előrejelzés 170 Y = t t^ Prediktor: D1_ D1_5 Az összes szolgáltatott v ezetékes gáz menny isége (1000 m3) lineáris trend const regressor_time D1_5 Összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége D1_5 lineáris trend előrejelzés Y = 2.03e e+003t

20 Prediktor: D2_ D2_5 Szolgáltatott összes v illamosenergia menny isége (1000 kwh) lineáris trend const regressor_time D2_5 Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége D2_5 lineáris trend előrejelzés Y = 3.38e e+003t Prediktor: D2_ D2_6 Önkormány zati kiépített út és köztér hossza (km) lineáris trend const regressor_time D2_6 Önkormányzati kiépített út és köztér hossza D2_6 lineáris trend előrejelzés 288 Y = t

21 Prediktor: D3_ D3_6 Áruszállító tehergépkocsik száma (db) kvadratikus trend const regressor_time D3_6 Áruszállító tehergépkocsik száma D3_6 kvadratikus trend előrejelzés 3800 Y = 3.78e t t^ Prediktor: D4_ D4_6 Magy arországon első alkalommal f orgalomba hely ezett áruszállító tehergépkocsik száma (db) exponenciális(log-lin)trend const regressor_time D4_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett áruszállító tehergépkocsik száma D4_6 exponenciális trend előrejelzés 170 logy = t (annual growth -8.87%)

22 Prediktor: D5_ D5_6 Magy arországon első alkalommal f orgalomba hely ezett személy szállító gépjárműv ek száma (db) exponenciális(log-lin)trend const regressor_time D5_6 Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személyszállító gépjárművek száma D5_6 exponenciális trend előrejelzés 1300 logy = t (annual growth 12.25%) Prediktor: D6_ D6_6 Személy szállító gépjárműv ek száma összesen (db) kvadratikus trend const regressor_time D6_6 Személyszállító gépjárművek száma D6_6 kvadratikus trend előrejelzés Y = 3.52e t t^

23 Prediktor: D11_ D11_6 Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült személy összesen (f ő) lineáris trend const regressor_time D11_6 Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült személy összesen D11_6 lineáris trendelőrejelzés 260 Y = t Prediktor: D12_ D12_6 Összes személy i sérüléssel járó közúti közlekedési baleset (eset) lineáris trend const regressor_time D12_6 Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset D12_6 lineáris trend előrejelzés 180 Y = t

24 Prediktor: D1_ D1_7 Rendszeres szociális segély ben részesítettek 1000 főre jutó átlagos száma lineáris trend const regressor_time D1_7 Rendszeres szociális segélyben részesítettek 1000 főre jutó átlagos száma D1_7 lineáris trend előrejelzés 2.4 Y = t Prediktor: D2_ D2_9 Az adóév ben megszerzett EVA bev étel lineáris trend const E+12 regressor_time D2_9 EVA bevétel D2_9 lineáris trend előrejelzés 9e+009 Y = 8.39e e+008t 8.5e+009 8e e+009 7e e+009 6e e+009 5e e

25 Prediktor: D3_ D3_9 EVA összege lineáris trend const regressor_time D3_9 EVA adó D3_9 lineáris trend előrejelzés 2.2e+009 Y = 2.01e e+006t 2.15e e e+009 2e e e e e e e Negyedik csoport: Ebbe a csoportba soroljuk azokat a prediktorokat, melyeknek a vizsgált időszakra ( ) vonatkozó adatsorai teljeskörűen rendelkezésre állnak. Ezen prediktorok (magyarázó változók) rendre:, D6_3 Helyi önkormányzat iparűzési adó bevételei, D1_1 Lakónépesség száma év végén, D3_1 Vándorlási különbözet, D2_2 Nyilvántartott álláskeresők száma, D4_3 Helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó, D7_3 Helyi önkormányzat idegenforgalmi adó, D8_3 Telekadó, D9_3 Építményadó, D1_4 Kiskereskedelmi üzletek száma, D3_5 Épített lakások száma, D4_5 Év folyamán épített lakások összes alapterülete, D8_5 Lakásállomány, D8_6 Kerékpárút, D2_7 Összes SZJA adó, D3_7 Összes SZJA adófizető darabszáma, D4_7 Összes SZJA belföldi jövedelem, D1_8 Vendéglátóhelyek száma, D2_8 Vendégek száma összesen szálláshelyeken, D3_8 Külföldi vendégek száma összesen szálláshelyeken, D4_8 Vendégéjszakák száma összesen szálláshelyeken, D5_8 Külföldi vendégéjszakák száma összesen szálláshelyeken, D6_8 Szállásférőhelyek száma összesen szálláshelyeken, D7_8 Szálláshelyek száma összesen, D1_9 Regisztrált vállalkozások száma, D4_9 Fizetendő társasági adó, D5_9 Bruttó termelési érték(kibocsátás) összesen társasági adóbevallást benyújtó vállalkozásoknál, D6_9 Bruttó hozzáadott érték társasági adóbevallást benyújtó vállalkozásoknál, D1_10 Érkező és induló járatszáma repülőtéren, D2_10 Érkező és induló utasszám repülőtéren, D3_10 Érkező és induló árutonna repülőtéren. 25

26 Prediktor: D6_3 D6_3 A hely i önkormány zatok hely i adó bev ételeiből az iparűzési adó (1000 Ft) D6_3 kvadratikus trend előrejelzés D6_3 Iparűzési adó bevétel 7e e+006 6e e+006 5e e+006 4e e+006 3e+006 Y = 2.46e e+005t e+004t^2 const regressor_time const regressor_time 2013.évi előrejelzés -3.03E E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) e+006 2e Prediktor: D1_1 D1_1 Lakónépesség száma az év v égén (a népszámlálás v égleges adataiból tov ábbv ezetett adat) (fő) Y = 9.61e e+003t t^2 D1_1 kvadratikus trend előrejelzés kv adratikus trend const 2013.évi 7.54E+08 regressor_time előrejelzés const 1.59E+09 regressor_time -1.59E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) D1_1 Lakónépesség száma év végén

27 Prediktor: D3_ D3_1 Vándorlási különbözet 2014 kv adratikus trend const 2013.évi -7.35E+06 regressor_time előrejelzés const -2.94E+07 regressor_time évi D2_10 előrejelzés -3.30E-05 D3_ AR(1) D3_1 Vándorlási különbözet Y = t t^2 D3_1 kvadratikus trend előrejelzés Prediktor: D2_2 D2_2 Ny ilv ántartott álláskeresők száma összesen (f ő) 2014 lineáris trend const 2013.évi regressor_time előrejelzés const E+07 regressor_time évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) D2_2 Nyilvántartott álláskeresők száma Y = t D2_2 lineáris trend előrejelzés

28 Prediktor: D4_3 D4_3 A hely i önkormány zatoknak átengedett gépjárműadó (1000 Ft) Y = 1.78e e+004t e+003t^2 D4_3 kvadratikus trend előrejelzés D4_3 Helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó const regressor_time const regressor_time -1.24E E évi D2_10 előrejelzés D3_10 AR(1) 2013.évi előrejelzés Prediktor: D8_ D8_3 Telekadó bev étel eft D8_3 Telekadó bevétel 1.4e e+006 1e Y = 3.96e e+004t e+003t^2 D8_3 kvadratikus trend előrejelzés const regressor_time const regressor_time 2013.évi előrejelzés -1.36E E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1)

29 Prediktor: D9_ D9_3 Építmény adó bev étel eft D9_3 Építményadó bevétel 1.2e e+006 1e Y = 2.66e e+005t e+003t^2 D9_3 kvadratikus trend előrejelzés const regressor_time const regressor_time 2013.évi előrejelzés -1.63E E évi D2_10 előrejelzés D3_ AR(1) Prediktor: D1_4 D1_4 Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 2014 lineáris trend const 2013.évi regressor_time előrejelzés const regressor_time 1.42E E évi D2_10 előrejelzés E-05 D3_ AR(1) D1_4 Kiskereskedelmi üzletek száma Y = 1.16e t t^2 D1_4 kvadratikus trend előrejelzés

DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA

DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL DÖNTÉSHOZATALI MODELLEZŐ ESZKÖZ TRANSZNACIONÁLIS ALKALMAZÁSA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE

Részletesebben

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hedonikus módszer alkalmazása a használt lakások áralakulásának megfigyelésében*

Hedonikus módszer alkalmazása a használt lakások áralakulásának megfigyelésében* Hedonikus módszer alkalmazása a használt lakások áralakulásának megfigyelésében* Horváth Áron, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzője E-mail: horvathar@mnb.hu Székely Gáborné, a Központi Statisztikai

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 001-ben, és frissítették

Részletesebben

3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére

3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére 54 Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése 3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére Jelen fejezetben a nemzetközi szakirodalom térségi versenyképességgel, illetve fejlettséggel

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT

STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT BUDAPEST, 2013 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STATUS QUO ELEMZÉS VÉGSŐ

Részletesebben

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása Tanulmány Budapest 2003. január KÁLNOKI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. 1133 BUDAPEST, KÁRPÁT U. 56. TELEFON, FAX: (36-1) 320-6793 1

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL (a Szerkesztőbizottság elnöke), DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása

Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása Az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítása Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető tanácsosa E-mail: Ildiko.Ritzlne@ksh.hu A tanulmány célja, hogy bemutassa az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

A feldolgozóipari vállalkozások statisztikai elemzése jövedelmezõségi és hatékonysági mutatók alapján

A feldolgozóipari vállalkozások statisztikai elemzése jövedelmezõségi és hatékonysági mutatók alapján A feldolgozóipari vállalkozások statisztikai elemzése jövedelmezõségi és hatékonysági mutatók alapján Kadlecsik Roland, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa E-mail: Roland.Kadlecsik@ksh.hu A vállalkozások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON. 2005. január

AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON. 2005. január AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Írta: dr. Mundruczó Györgyné főiskolai docens, témavezető dr. Szennyessy Judit tanszékvezető főiskolai tanár 2005. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A BGF KVIK tudományos folyóirata 2013/10

A BGF KVIK tudományos folyóirata 2013/10 A BGF KVIK tudományos folyóirata 2013/10 Tartalom Content Buzási Attila Az indikátormódszer alkalmazhatóságának vizsgálata a városi fenntarthatóság értékelésében Analysing the Applicability of the Indicator

Részletesebben

Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)*

Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)* Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)* Kehl Dániel, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegéde E-mail: kehld@ktk.pte.hu Dr. Sipos Béla, a Pécsi

Részletesebben

Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről

Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről 1. Egy rázós szektor: a rejtett gazdaság és hatásai a poszt-szocialista országokban háztartási áramfelhasználásra épülő becslések alapján Lackó Mária

Részletesebben

TERÜLETI BANKFIÓKOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE FAKTORANALÍZISSEL * WÁGNER ILDIKÓ

TERÜLETI BANKFIÓKOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE FAKTORANALÍZISSEL * WÁGNER ILDIKÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSEK TERÜLETI BANKFIÓKOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE FAKTORANALÍZISSEL * WÁGNER ILDIKÓ Hasonlóan más gazdasági szervezetekhez a hitelintézetek teljesítményét is különböző adatokkal és azokból

Részletesebben

Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya*

Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya* Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya* Bálint Mónika, az MTA KTI munkatársa E-mail: balintm@econ.core.hu Köllõ János, az MTA KTI munkatársa E-mail: kollo@econ.core.hu Molnár György, az MTA KTI

Részletesebben

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Cseres-Gergely Zsombor Molnár György 1. Bevezetés 1 Bár a közfoglalkoztatás napjaink munkapiaci folyamataiban és szociális rendszerében is központi

Részletesebben

Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára. A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés

Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára. A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés Analysis of Hungarian household

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER-KERESKEDELEM TERMELÉKENYSÉGE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE

AZ ÉLELMISZER-KERESKEDELEM TERMELÉKENYSÉGE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE AZ ÉLELMISZER-KERESKEDELEM TERMELÉKENYSÉGE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2012 Szerkesztette: Szerzők: Közreműködött: Opponensek: Jankuné Kürthy Gyöngyi Jankuné Kürthy Gyöngyi Stauder

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben*

Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben* Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben* Virág Miklós Nyitrai Tamás A klasszifikációs feladatok megoldására jellemzően egy-egy kiválasztott módszert alkalmaznak a gyakorlatban. Ugyan a legkorszerűbb

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál Takács András, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje E-mail: takacsandras@ktk.pte.hu A vállalatértékelés elméleti

Részletesebben

Az effektív társasági adókulcs rugalmassága Magyarországon a 2009 2011 közötti adókulcscsökkentés alapján

Az effektív társasági adókulcs rugalmassága Magyarországon a 2009 2011 közötti adókulcscsökkentés alapján Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 2015. január (27 47. o.) Az effektív társasági adókulcs rugalmassága Magyarországon a 2009 2011 közötti adókulcscsökkentés alapján Tanulmányunkban a társasági adókulcs

Részletesebben

BEVEZETÉS A TÕKESZERKEZET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÕINEK ELMÉLETÉBE ÉS GYAKORLATÁBA *

BEVEZETÉS A TÕKESZERKEZET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÕINEK ELMÉLETÉBE ÉS GYAKORLATÁBA * 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 15 KRÉNUSZ ÁGOTA BEVEZETÉS A TÕKESZERKEZET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÕINEK ELMÉLETÉBE ÉS GYAKORLATÁBA * A tõkeszerkezet nem más, mint a vállalat beruházásai által termelt pénzáramlásnak

Részletesebben