Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék"

Átírás

1 Dummy változók használata Ferenci Tamás 1 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik fejezet

2 Tartalom IV. esettanulmány 1 IV. esettanulmány Uniós országok munkanélkülisége 2

3 Uniós országok adatbázisa Uniós országok munkanélkülisége Makroökonómiai feladatot kell megoldanunk: vizsgáljuk a munkanélküliség alakulását, befolyásoló tényezőit az Európai Unió országain belül! Kvantitatív vizsgálat a feladat, ökonometriai modellezést fogunk bevetni A munkanélküliség munkanélküliségi rátaként (%-ban mérve) van operacionalizálva, a GDP az EU-átlaghoz relatíve (szintén %-ban mérve) A fenti eredmény és magyarázó változón kívül még azt is tudjuk, hogy az egyes országok melyik kategóriába esnek tagságuk szerint: régi tag, újonnan csatlakozó, tagjelölt (Az adatbázis 2002-ből való, így értendőek a kategóriák)

4 Nominális tulajdonságok a regresszióban A kérdés, ami mostani kutatásainkat motiválja: hogyan szerepeltethetünk egy minőségi (nominális) tulajdonságot, pl. férfi/nő, egészéges/beteg, régi tagállam/újonnan csatlakozó/tagjelölt (az EU-ban) stb. egy regressziós modellben A regresszió csak számszerű adatokat tud felhasználni valahogy kódolni kell a nominális tulajdonság lehetséges értékeit (kimeneteit, csoportjait) Eddig csak mennyiségi tulajdonságokkal foglalkoztunk, aminek kódolása triviális volt: a naturáliában kifejezett értékével (m 2, eft stb.) A minőségi változókat úgy kódoljuk, hogy a lehetséges (véges sok!) kimenet mindegyikéhez hozzárendelünk egy egész (ritkábban racionális) számot, pl. a férfi nemet 0-val, a nőt 1-gyel kódoljuk

5 Dummy változó fogalma A kódolást megvalósíthatjuk olyan változóval vagy változókkal, melyek csak 0 vagy 1 értéket vehetnek fel Az ilyen változókat nevezzük dummy változónak Ha két kimenet van, akkor a kódolás teljesen kézenfekvő: egy dummy változóra van szükségünk, mely (például) 0 értéket vesz fel férfira, 1-et nőre Bonyolultabb a helyzet, ha több kimenet van Triviális kódolás: D1 D2 D3 A B C ám vegyük észre, hogy 3 csoporthoz nem kell 3 dummy változó, kódolható 2-vel is!

6 Referencia-kódolás IV. esettanulmány Általában k kimenet kódolása megoldható k 1 dummy változóval az ún. referencia-kódolás logikájával Itt kiválasztunk egy kimenetet, aminél mind a k 1 darab dummy változó 0 értéket vesz fel (ez az ún. kontrollcsoport), és a többi k 1 csoportot az jelzi, hogy a k 1 dummy változó közül melyik vesz fel 1 értéket (mindig csak 1!) R A A 1 0 Például (3 kimenetre): B 0 1 C 0 0 Itt C a referenciacsoport, R A és R B a két szükséges (ugye k = 3!) magyarázó változó Vegyük észre, hogy R A D A és R B D B (tehát a két kódoláshoz pontosan ugyanazon dummykra van szükség, csak a referencia-kódolásnál eldobjuk az egyiket) R B

7 Referencia-kódolás az uniós országok példáján Triviális módon kódoltuk dummyval, hogy egy ország melyik kategóriába (régi tag, újonnan csatlakozó, tagjelölt) esik, referencia-kódolást kapunk, ha valamelyiket elhagyjuk:

8 Dummy változó csapda Ha van konstans a modellben, akkor tilos is k csoporthoz k dummyt használni a kódoláshoz Ellenkező esetben egzakt multikollinearitás jön létre (gondoljuk végig, hogy a dummy változókhoz mi tartozik az X mátrixban, ld. előbb!); ez az ún. dummy változó csapda További magyarázat: gondoljunk bele, ha mégis lenne konstans és k csoporthoz k darab dummy, akkor k értéket (a k csoportra becsülendő eredményváltozót, hiszen ne feledjük, itt mindegyikhez egyetlen számot becsülünk eredményként, azaz mindegyik elemeire ugyanazt a konstans adjuk vissza eredményváltozóként) k + 1 változóban (konstans + k darab dummy) kéne eltárolnunk nem oldható meg egyértelmű módon; mindenképp k darab változóban kell ezeket tárolnunk Ha k csoportot mégis k dummyval kódolunk (a triviális módon), akkor nem szerepeltethetünk konstanst

9 Dummy változó csapda Az előző okfejtésből az is látszik, hogy k kategóriához kell is k 1 darab dummy (ha van konstans, különben k darab) különben nem lenne hol tárolni a becsült eredményváltozóként visszaadandó értékeket

10 Triviális kódolás konstans nélkül A két kódolási mód (k darab dummy, nincs konstans és k 1 darab dummy, van konstans) jól szemléltethető egy csak a nominális tulajdonsággal magyarázó regresszióval Eredményváltozónk legyen tehát a munkanélküliségi ráta, magyarázó változónk a csoporttagság (varianciaanalízis-modell) k darab dummy, nincs konstans: D A D B D C A B C Együtthatók értelmezése? Y = β A D A + β B D B + β C D C + u

11 Referencia-kódolás konstanssal k 1 darab dummy, van konstans: D A D B A 1 0 B 0 1 C 0 0 Együtthatók értelmezése? Y = β + β AD A + β BD B + u

12 A kettő kapcsolata IV. esettanulmány Értelmezésnél egy dolgot tartsunk mindig szem előtt: ugyanarra a csoportra ugyanannak az értéknek kell kijönnie, akárhogy kódolunk! Például a B csoportra: β B = β + β B... ezért a fenti egyenlet így kell kinézzen: Y = β C + (β A β C ) D A + (β B β C ) D B + u

13 Mindezek az EU országok munkanélküliségének példáján A két különböző módon kódolt modell megbecslése: Dependent variable: MnRata Coefficient Std. Error t-ratio p-value D1 6, , ,9197 0,0000 D2 10,4400 1, ,6688 0,0000 D3 11,7000 2, ,7073 0,0001 R 2 0, Adjusted R 2 0, F (2, 25) 3, P-value(F ) 0, Coefficient Std. Error t-ratio p-value const 11,7000 2, ,7073 0,0001 D1 5, , ,8805 0,0717 D2 1, , ,4446 0,6604 R 2 0, Adjusted R 2 0, F (2, 25) 3, P-value(F ) 0, Értelmezzük az együtthatókat! az értelmezések eltérnek, de egy adott csoport értéke mindenképp ugyanannyi Vegyük észre, hogy a változónkénti szignifikanciák eltérhetnek (mert másra fognak vonatkozni!), de a modellminősítő mutatók nem

14 Fontos hipotézisvizsgálatok Referencia-kódolás esetén (a triviális kódolás tesztelésének általában nincs sok tartalma) a kézenfekvő kérdés, hogy van-e különbség a csoportonkénti értékek (amik ugye itt konstans számok) között (mint az ANOVA-nál) Precízebben: szignifikáns-e egy adott csoportbeli érték eltérése a referenciacsoportétől Ez itt nem más, mint β relevanciája Egyszerűen t-próbával ellenőrizhető! Az ANOVA megfelelője: H 0 : β A = β B =... = 0 H 1 : j : β j 0

15 Dummyzás folytonos magyarázó változó jelenléte mellett Amit eddig csináltunk az lényegében az volt, amit konstans dummyzásának nevezhetünk: csoportonként eltérő (de konstans) értékkel becsültük az eredményváltozót Mi van, ha bevonunk egy magyarázó változót, pl. a GDP-t? Azaz ekkor már nem egy konstanst becsülünk az egyes csoportokra, hanem egy egyenest (GDP függvényében) Dummyzással (tehát a csoporttagság szerint) eltéríthetjük az egyenesek tengelymetszetét és meredekségét is! Lehet csoportonként különböző 1 +1 egység GDP-hatása 2 a 0 GDP-hez tartozó munkanélküliségi szint

16 Y IV. esettanulmány Eltérő tengelymetszet Ha csak a tengelymetszetet térítjük el (+1 egység GDP hatása ugyanaz minden csoportban, de nem ugyanannyi a 0 GDP-hez tartozó munkanélküliség) 25 beta_1 + beta_x * X beta_1 + beta_d * D + beta_x * X X Algebrailag: Y = β 1 + β D D + β X X + u

17 Y Eltérő meredekség IV. esettanulmány Ha csak a meredekséget térítjük el (0 GDP-hez ugyanakkora munkanélküliség tartozik, de +1 egység GDP hatása csoportonként eltérő) beta_1 + beta_x * X beta_1 + (beta_x + beta_d) * X X Algebrailag: Y = β 1 + (β X + β D D) X + u

18 Eltérő tengelymetszet és meredekség Akár a tengelymetszet és a meredekség is lehet különböző De hát ez megoldható a minta szétszedésével is! Például a globális regresszió: Dependent variable: MnRata Coefficient Std. Error t-ratio p-value const 14,3628 1, ,9863 0,0000 GDP 0, , ,0771 0,0004 R 2 0, Adjusted R 2 0, F (1, 26) 16,62304 P-value(F ) 0, Regresszió a régi tagállamok csoporton belül: Coefficient Std. Error t-ratio p-value const 12,7791 2, ,1485 0,0002 GDP 0, , ,5790 0,0229 R 2 0, Adjusted R 2 0, F (1, 13) 6, P-value(F ) 0,022900

19 Eltérő tengelymetszet és meredekség Regresszió az újonnan csatlakozók csoporton belül Coefficient Std. Error t-ratio p-value const 23,9611 4, ,0818 0,0010 GDP 0, , ,9839 0,0175 R 2 0, Adjusted R 2 0, F (1, 8) 8, P-value(F ) 0, Regresszió a tagjelöltek csoporton belül Coefficient Std. Error t-ratio p-value const 108,550 1, ,5551 0,0063 GDP 4, , ,5833 0,0057 R 2 0, Adjusted R 2 0, F (1, 1) 12675,00 P-value(F ) 0,005655

20 Eltérő tengelymetszet és meredekség És persze megoldható mindez dummyzással is ahogy előbb láttuk, csak a módszereket kell kombinálni: a konstanst és a meredekséget is megdummyzzuk Mi értelme ennek a minta szétszedéséhez képest? Egyrészt spórolunk a szabadsági fokokkal (nagyobb erejű próbák stb.), másrészt fontos hipotéziseket vizsgálhatunk egyszerűen (ld. mindjárt)

21 A dummyzás általános modellje Az előző két eset (konstans és meredekség dummyzása) így foglalható tehát össze az előbb mondottaknak megfelelően (3 csoportra): Y = β 1 + β 2 X + u, de úgy, hogy β 1 = α + α A D A + α B D B és β 2 = γ + γ A D A + γ B D B Vegyük észre, hogy a meredekség dummyzása a dummy és a mennyiségi változó közti interakcióra vezet: Y = α + α A D A + α B D B + γx + γ A (D A X) + γ B (D B X) + u Végeredmény bizonyos értelemben ugyanaz... de messzemenően több lehetőségünk van a fenti modellel makroökonómiailag releváns hipotézisek tesztelése!

22 Hipotézisvizsgálat a dummyzott modellben Pl.: van-e egyáltalán bármilyen eltérés a csoportok között? (Értsd: eltér-e a becsült egyenes (bármilyen szempontból) a csoportok között, vagy mindegyikben teljesen ugyanaz?) Ez az ún. strukturális törés, hipotézispárja: H 0 : α A = α B = γ A = γ B = 0, H 1 : valamelyik ezek közül nem nulla, tehát van strukturális törés És most jön a szép rész: ha a fenti modellt megbecsültük (sima OLS-sel), akkor ez a hipotézis egyszerűen egy közönséges Wald- (vagy hasonló) próbát jelent! Hasonlóképp: nem lehet, hogy csak a tengelymetszetek eltérőek? ez az ún. párhuzamos ráták hipotézise, H 0 : γ A = γ B = 0; szintén Wald-teszttel elintézhető Minden hasonló (itt: makroökonómiailag releváns) kérdés vizsgálata változó vagy változók relevanciájának tesztelésére vezethető vissza

23 Kontraszt-kódolás IV. esettanulmány Kontraszt-kódolás: trükkös kódolás úgy kitalálva, hogy a dummy-k együtthatója ne a referencia-csoporthoz, hanem az átlaghoz képesti eltérést jelentse Itt fordulhat elő, hogy a dummy változó nem 0 és 1 értéket vehet csak fel Ha a csoportok tagszáma nem ugyanannyi (pl. ez a helyzet az EU-s adatbázis esetén is), akkor ún. súlyozott kontraszt változókat kell alkalmazni (itt ráadásul már nem is egész értékeket fognak a dummy változóink felvenni) Nem foglalkozunk vele ennél bővebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós lineáris regresszió: modellspecifikáció, interakció Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Ötödik előadás,

Részletesebben

Segítség ANOVA feladatok megoldásához

Segítség ANOVA feladatok megoldásához Segítség ANOVA feladatok megoldásához Ennek a dokumentumnak a célja az, hogy segítsen a feladat megoldójának beleélni magát abba helyzetbe, amibe bele kell magát képzelnie a megoldás során. Továbbá segítséget

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet Koltai Júlia A n e m z e t i i d en t i tá s meghatározása a magyar szlovák és a magyar ukrán határ mentén

Részletesebben

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT 60 KOLTAI JÚLIA NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT A nemzeti identitás meghatározása a szlovák és a ukrán határ mentén élő nemzetiségi csoportok körében komplex probléma.

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

1. Munkahelyi olvasási követelmények és a képzetlen munkaerő foglalkoztatása Nyugat- és Közép-Kelet-Európában *

1. Munkahelyi olvasási követelmények és a képzetlen munkaerő foglalkoztatása Nyugat- és Közép-Kelet-Európában * I. LÉPÉSKÉNYSZER Bevezető A szekció három előadása több szempontból mutatja be, hogy mennyire jelentősek az alacsony iskolázottságúak tudásával kapcsolatos problémák Magyarországon, és milyen súlyos következményekkel

Részletesebben

Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1

Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1 Szociológiai Szemle 24(1): 102 129. Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1 Szalma Ivett ivett.szalma@unil.ch Beérkezés:

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

Kiválasztottság és információ

Kiválasztottság és információ Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 79-94. o. Kiválasztottság és információ Kuba Péter 1 A

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről

Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről 1. Egy rázós szektor: a rejtett gazdaság és hatásai a poszt-szocialista országokban háztartási áramfelhasználásra épülő becslések alapján Lackó Mária

Részletesebben

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1 Fokasz ikosz övekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1. Bevezetés Egy korábbi publikációnkban 2 kísérletet tettünk annak vizsgálatára, hogy miként lehetne az írott sajtóban, valamely

Részletesebben

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?!

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! 1994 óta a vadgazdálkodást terhelő mezőgazdasági vadkár (továbbiakban: vadkár) mértéke folyamatosan nő. Míg 1994-ben 389114 eft, addig 2002-ben már 1618354 eft volt,

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Második rész Cikkünk első részében az elemrend és a körosztási polinomok fogalmára alapozva beláttuk, hogy ha n pozitív egész,

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Csató László Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék 2011. október 14. Összefoglaló A tanulmány

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Szakdolgozat Dudás László Témavezet : Lukács András Számítógéptudományi tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tartalomjegyzék

Részletesebben

A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében

A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében 44 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS BALÁZS ÁRPÁD 1 A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében A reálopciók a döntési rugalmasság megtestesítőiként jelen vannak a vállalatvezetők

Részletesebben