6. Szociális támogatások Social benefits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Szociális támogatások Social benefits"

Átírás

1 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb eseti támogatások Main irregular benefits granted by local governments 6.3. A rendszeres szociális segély főbb adatai Main data on regular social assistance 6.4. A rendszeres szociális segélyben részesítettek az ellátás jogcíme szerint, Number of recipients of regular social assistance by eligibility, A foglalkoztatást helyettesítő támogatás főbb adatai Main data on employment substitute support 6.6. Az időskorúak járadékának főbb adatai Main data on old-age allowance 6.7. Az ápolási díj főbb adatai Main data on nursing allowance 6.8. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás főbb adatai Main data on regular child protection allowance and complementary child protection benefit 6.9. Óvodáztatási támogatás főbb adatai, Main data on kindergarten support, Átmeneti segély Temporary assistance Az átmeneti segélyre felhasznált összeg Total payments of temporary assistance Az átmeneti segély főbb adatai, Main data on temporary assistance, Az átmeneti segélyben részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of temporary assistance by family per capita income, December Átmeneti segélyben részesítettek nemek szerint, december Number of recipients of temporary assistance by gender, December Átmeneti segélyben részesítettek megoszlása a segélyezés gyakorisága szerint, Distribution of recipients of temporary assistance by frequency of award, Lakásfenntartási támogatás Home maintenance support A lakásfenntartási támogatás főbb adatai, Main data on home maintenance support, A lakásfenntartási támogatásban részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of home maintenance support by family per capita income, December A lakásfenntartási támogatásban részesítettek nemek szerint, december Number of recipients of home maintenance support by gender, December Az adósságcsökkentési támogatás főbb adatai, Main data on debt reducing assistance, A lakáscélú támogatás főbb adatai, Main data on housing subsidies, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Emergency child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg Total payments of emergency child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai, Main data on emergency child protection benefit, A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of emergency child protection benefit by family per capita income, December A temetéssel kapcsolatos támogatások főbb adatai, Main data on financial support related to funeral arrangements, A temetési segélyben részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of funeral support recipients by family per capita income, December A közgyógyellátási igazolvány főbb adatai, Main data on public medical card, 2011 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 75

2 6.29. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások főbb adatai, Main data on transport allowance for the severely physically disabled persons, Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Regular benefits provided in pension form Az egészségkárosodott személyek részére megállapított ellátások, Number of provisions awarded to persons with impaired health, Fogyatékossági támogatásban részesítettek a fogyatékosság jellege és a támogatás mértéke szerint, december Number of recipients of disability support by nature of disability and percentage of support, December Fogyatékossági támogatásban részesülők korcsoportok és nemek szerint, december Number of recipients of disability support by age-group and gender, December Csak a CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A rendszeres szociális segély főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on regular social assistance by region, county and settlement population, A foglalkoztatást helyettesítő támogatás főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on employment substitute support by region, county and settlement population, Az időskorúak járadéka főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on old-age allowance by region, county and settlement population, Az ápolási díj főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on nursing allowance by region, county and settlement population, A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on regular child protection allowance and complementary child protection benefit by region, county and settlement population, Óvodáztatási támogatás főbb adatai területi egységek és népességnagyság szerint, CD Main data on kindergarten support by region, county and settlement population, Az átmeneti segély főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on temporary assistance by region, county and settlement population, A lakásfenntartási támogatás főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on home maintenance support by region, county and settlement population, Az adósságcsökkentési támogatás főbb adatai területi egységek és népességnagyság szerint, CD Main data on debt reducing assistance by region, county and settlement population, A lakáscélú támogatás főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on housing subsidies by region, county and settlement population, A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on emergency child protection benefit by region, county and settlement population, A temetéssel kapcsolatos támogatások főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on financial support related to funeral arrangements by region, county and settlement population, A közgyógyellátási igazolvány főbb adatai területi egységek és népességnagység szerint, CD Main data on public medical card by region, county and settlement population, A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások főbb adatai területi egységek és népességnagyság szerint, CD Main data on transport allowance for the severely physically disabled persons by region, county and settlement population, Az egészségkárosodott személyek részére megállapított ellátások területi egységek szerint, CD Number of provisions awarded to persons with impaired health by region and county, A gyámhatóságok által nyújtott pénzbeli támogatás területi egységek szerint, CD Financial support granted by guardianship authorities by region and county, 2011 Módszertani megjegyzések Methodology notes SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

3 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások Main regular benefits granted by local governments Év Year A rendszeres szociális segély Regular social assistance /hó HUF/month reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = Az időskorúak járadéka Old-age allowance /hó HUF/month egy főre jutó átlagos összege amount per capita reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = Ápolási díj Nursing allowance /hó HUF/month reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = A rendszeres gyermekvédelmi támogatás/kedvezmény a) Regular child protection benefit/allowance a) /hó HUF/month reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , b) 134, b) 108, , b) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 a) 1998 és 2005 között a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 2006-tól pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény adatai. Data on regular child protection benefit prior to 2006 and data on regular child protection allowance from 2006 onwards. b) Az ellátást érintő főbb változásokat a Módszertan tartalmazza. Methodology contains the major changes regarding benefit Önkormányzatok által nyújtott főbb eseti támogatások Main irregular benefits granted by local governments Év Year Az átmeneti segély Temporary support HUF reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = A lakásfenntartási támogatás Home maintenance support HUF egy esetre jutó átlagos összege amount per case reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Emergency child protection benefit HUF reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = HUF A temetési segély Funeral support reálérték, előző év = 100,0 real value, previous year = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 77

4 6.3. A rendszeres szociális segély főbb adatai Main data on regular social assistance Év, területi egység, népességnagyság Year, region, settlement population A tárgyév folyamán Annual number of támogatást kérő claimants elutasított refusals személyek A támogatásban részesítettek átlagos Average number of benefit recipients Tízezer lakosra jutó támogatott Recipients per ten thousand inhabitants Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre jutó havi átlagos összeg Average monthly amount per capita HUF előző év = 100,0 previous year = , , , , , , , , , , , , , , , , a) , , , R R 108, , , , , , , , , , ,8 Közép , ,4 Central Nyugat , ,3 Western Dél , ,0 Southern , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Budapest , ,9 a) A rendszeres szociális segély adatai július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkoznak, mivel a támogatás jogosultsági feltétele július 1-jétől megváltozott. Figures of regular social assistance refer to the period from 1 July to 31 December 2006 since the regulation of the assistance changed on 1 July SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

5 6.4. A rendszeres szociális segélyben részesítettek az ellátás jogcíme szerint, 2011 Number of recipients of regular social assistance by eligibility, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern Egészségkárosodott Health deteriorated Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult Eligible for regular social assistance on the basis of local government decree Támogatott álláskereső Supported job seeker 55 év feletti Over 55 years of age 14 éven aluli gyermeket nevel Look after a child under 14 years of age Együtt Together Budapest SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 79

6 6.5. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás főbb adatai* Main data on employment substitute support* Év, területi egység, népességnagyság Year, region, settlement population A tárgyév folyamán Annual number of támogatást kérő claimants elutasított refusals személyek A támogatásban részesítettek átlagos Average number of benefit recipients Tízezer lakosra jutó támogatott Recipients per ten thousand inhabitants Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre jutó havi átlagos összeg, Average monthly amount per capita, HUF HUF előző év = 100,0 previous year = , R , R 119, , , , ,6 Közép , ,8 Central Nyugat , ,3 Western Dél , ,0 Southern , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Budapest , ,5 * 2009-ben és 2010-ben rendelkezésre állási támogatás. Availability support in 2009 and SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

7 6.6. Az időskorúak járadékának főbb adatai Main data on old-age allowance Év, területi egység, népességnagyság Year, region, settlement population A tárgyév folyamán támogatást kérő személyek Annual number of claimants during the year A támogatásban részesítettek havi átlagos Average monthly number of benefit recipients Tízezer 60 éves és idősebb lakosra jutó támogatott Recipients per ten thousand inhabitants aged 60 years or more Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre jutó havi átlagos összeg Average monthly amount per capita HUF előző év = 100,0 previous year = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Közép , ,9 Central Nyugat , ,7 Western Dél , ,8 Southern , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Budapest , ,4 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 81

8 6.7. Az ápolási díj főbb adatai Main data on nursing allowance A támogatásban részesített személyek Benefit recipients átlagos average number tízezer lakosra jutó per ten thousand inhabitants Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre jutó átlagos összeg Average amount per capita HUF előző év = 100,0 previous year = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Közép , ,8 Central Nyugat , ,4 Western Dél , ,4 Southern , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Budapest , ,1 82 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

9 6.7. Az ápolási díj főbb adatai (folytatás) Main data on nursing allowance (continued) átlagos average number of recipients Az alanyi jogon támogatottak By subjective right egy főre jutó havi átlagos összege, monthly amount per capita, HUF A méltányossági alapon támogatottak By special claim under the principle of equity átlagos average number of recipients egy főre jutó havi átlagos összege, monthly amount per capita, HUF Közép Central Nyugat Western Dél Southern Budapest SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 83

10 6.8. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás főbb adatai Main data on regular child protection allowance and complementary child protection benefit Év, területi egység, népességnagyság Year, region, settlement population Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Regular child protection allowance a tárgyév folyamán annual number of támogatást kérő claimants személyek elutasított refusals a támogatásban részesítettek átlagos average number of benefit recipients tízezer 0 24 éves lakosra jutó támogatott recipients per ten thousand inhabitants aged 0 24 years Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Complementary child protection benefit a támogatásban részesítettek átlagos average number of benefit recipients felhasznált összeg, ezer total amount, thousand HUF egy főre jutó havi átlagos összeg, average monthly amount per capita, HUF R R R Közép Central Nyugat Western Dél Southern Budapest SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

11 6.9. Óvodáztatási támogatás főbb adatai, 2011 Main data on kindergarten support, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern A támogatásban részesített gyermekek Number of benefit recipients pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Egy főre jutó átlagos összeg, Average amount per capita, HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Budapest SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 85

12 6.10. Átmeneti segély Temporary assistance Év, ellátási forma Year, form of benefit A támogatásban részesített személyek Number of benefit recipients pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together pénzbeli in cash A támogatási esetek Number of cases of benefit természetbeni in kind együtt together Ellátási forma Form of benefit Egyszer Once Kétszer Twice Háromszor vagy többször Three times or more Rendszeresen Regularly Kamatmentes kölcsön formájában In the form of interest-free loan SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

13 6.11. Az átmeneti segélyre felhasznált összeg Total payments of temporary assistance Év, ellátási forma Year, form of benefit pénzbeli in cash Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF természetbeni in kind együtt together Egy főre jutó átlagos összeg, Average amount per capita, HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Egy esetre jutó átlagos összeg, Average amount per case, HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Ellátási forma Form of benefit Egyszer Once Kétszer Twice Háromszor vagy többször Three times or more Rendszeresen Regularly Kamatmentes kölcsön formájában In the form of interest-free loan SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 87

14 6.12. Az átmeneti segély főbb adatai, 2011 Main data on temporary assistance, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern A támogatásban részesített személyek Benefit recipients number tízezer lakosra jutó per ten thousand inhabitants A támogatási esetek Number of cases of benefit Az egy támogatottra jutó esetek Number of cases per recipient Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre jutó átlagos összeg Average amount per capita HUF előző év = 100,0 previous year = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Budapest , ,8 88 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

15 6.13. Az átmeneti segélyben részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of temporary assistance by family per capita income, December 2011 Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének Per capita income compared to minimum old-age pension felét nem éri el less than half fele, illetve annál több, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el half or more than half, but less than the minimum oldage pension eléri, illetve meghaladja reaches or above A segélyezettek összesen a) Total number of recipients a) Közép Central Nyugat Western Dél Southern Budapest a) Azon segélyezettek nélkül, akiknél a támogatás megállapítása nincs jövedelemkimutatáshoz kötve. Excluding the recipients non-means tested. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 89

16 6.14. Átmeneti segélyben részesítettek nemek szerint, december Number of recipients of temporary assistance by gender, December 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern Férfi Male Nő Female A segélyezettek összesen Total number of recipients Budapest SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

17 6.15. Átmeneti segélyben részesítettek megoszlása a segélyezés gyakorisága szerint, 2011 Distribution of recipients of temporary assistance by frequency of award, 2011 Egy One Kettő Two Három és több Three and more alkalommal részesült segélyben award(s) during the year Rendszeresen Regularly (százalék percentage) Kamatmentes kölcsön formájában In the form of interestfree loan Pénzbeli támogatások In cash 63,2 17,1 16,7 1,3 1,6 Ebből: Of which: 48,1 18,6 30,4 2,5 0,5 Közép- 69,7 14,5 11,0 3,3 1,4 Central Nyugat- 72,4 14,1 10,2 1,8 1,5 Western Dél- 69,1 16,5 11,5 0,2 2,8 Southern 70,3 15,1 10,9 1,7 2,0 74,6 16,2 7,6 0,3 1,4 72,4 17,4 8,3 0,3 1,6 53,7 19,6 23,1 0,5 3,1 67,5 17,7 12,5 0,4 2, ,5 9,5 2,6 0,4 3, ,2 12,8 4,9 0,3 3, ,7 14,3 6,8 0,9 3, ,2 15,3 8,9 1,3 3, ,5 17,7 9,9 0,4 1, ,3 17,8 13,5 0,3 1, ,0 19,5 17,7 3,7 0, ,1 21,8 18,9 0,0 0, ,1 21,7 23,8 1,3 0,0 Budapest 38,9 18,9 39,5 2,6 0,1 Természetbeni támogatások In kind 74,8 14,1 10,1 0,8 0,3 Ebből: Of which: 82,1 11,7 5,0 1,2 0,0 Közép- 75,1 16,2 6,0 2,5 0,3 Central Nyugat- 89,7 7,0 2,3 0,2 0,8 Western Dél- 53,0 21,7 25,1 0,0 0,2 Southern 68,6 16,3 14,0 0,7 0,3 78,8 14,7 4,3 2,2 84,6 11,2 4,1 0,0 0,1 60,2 16,7 22,0 0,2 0,9 75,7 13,8 9,6 0,6 0, ,4 7,5 2,5 1,4 0, ,2 7,2 1,6 2,6 0, ,9 6,9 2,2 1,9 0, ,9 10,0 4,8 0,3 0, ,6 23,2 12,7 0,3 0, ,8 12,5 10,9 0,0 0, ,5 27,0 22,3 0,0 0, ,2 11,4 57,8 1, ,4 19,2 7,4 Budapest 84,6 9,8 3,4 2,2 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 91

18 6.16. Lakásfenntartási támogatás Home maintenance support Év, ellátási forma Year, form of benefit A támogatásban részesített személyek Number of benefit recipients pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt a) together a) pénzbeli in cash Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF természetbeni in kind együtt a) together a) Egy főre jutó átlagos összeg, Average amount per capita, HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt a) together a) Ellátási forma Form of benefit Normatív alapon nyújtott Means-tested support given on normative basis Méltányossági alapon nyújtott Support provided by special claim under the principle of equity Ebből: Of which: normatív alapon nyújtott támogatásban is részesül means-tested support is also given Adósságcsökkentési támogatás okán megállapított Support for persons receiving debt management service a) A lakásfenntartási támogatás rendszerének 2004-ben kezdődő reformja a normatív alapon nyújtott támogatásnál kezdetben szigorúbb feltételeket határozott meg, melyek 2005-től enyhültek. A szabályozás változásának eredménye, hogy jelentősen megnőtt mind a jogosultak, mind a pénzbeli támogatásra felhasznált összeg. At first 2004 reform of system of home maintenance support defined stricter conditions for means-tested support but in 2005 these conditions eased. As a result of the changes in regulation the number of claimants and total amount in cash grew significantly. 92 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

19 6.17. A lakásfenntartási támogatás főbb adatai, 2011 Main data on home maintenance support, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern A támogatásban részesített személyek Benefit recipients number tízezer lakosra jutó per ten thousand inhabitants Az ezer lakásra jutó támogatottak Number of benefit recipients per thousand dwellings Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre jutó átlagos összeg Average amount per capita HUF előző év = 100,0 previous year = ,6 46, , ,9 80, , ,0 68, , ,6 152, , ,6 99, , ,3 176, , ,0 207, , ,4 129, , ,2 171, , ,5 111, , ,0 191, , ,6 190, , ,8 171, , ,1 152, , ,5 140, , ,6 114, , ,2 101, , ,7 94, , ,0 88, ,7 Budapest ,5 39, ,6 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 93

20 6.18. A lakásfenntartási támogatásban részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of home maintenance support by family per capita income, December 2011 Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének Per capita income compared to minimum old-age pension felét nem éri el less than half fele, illetve annál több, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el half or more than half, but less than the minimum oldage pension eléri, illetve meghaladja reaches or above A segélyezettek összesen a) Total number of recipients a) Közép Central Nyugat Western Dél Southern Budapest a) Azon segélyezettek nélkül, akiknél a támogatás megállapítása nincs jövedelemkimutatáshoz kötve. Excluding the recipients non-means tested. 94 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

21 6.19. A lakásfenntartási támogatásban részesítettek nemek szerint, december Number of recipients of home maintenance support by gender, December 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern Férfi Male Nő Female Segélyezettek összesen Total number of recipients Budapest SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 95

22 6.20. Az adósságcsökkentési támogatás főbb adatai, 2011 Main data on debt reducing assistance, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern A támogatásban részesített személyek Number of benefit recipients Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre jutó átlagos összeg, Average amount per capita, HUF Egy alkalommal támogatottak Once a year number of recipients egy főre jutó átlagos összege, amount per capita, HUF Havonta támogatottak Monthly number of recipients egy főre jutó havi átlagos összege, monthly amount per capita, HUF Budapest SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

23 6.21. A lakáscélú támogatás főbb adatai, 2011 Main data on housing subsidies, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern A támogatásban részesített személyek Benefit recipients number tízezer lakosra jutó per ten thousand inhabitants Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF vissza nem térítendő támogatás nonrepayable subsidy Ebből: Of which: kamatmentes kölcsön interest-free loan Egy főre jutó átlagos összeg Average amount per capita HUF előző év = 100,0 previous year = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Budapest 131 0, ,2 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 97

24 6.22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Emergency child protection benefit Év, segélyezési alkalmak Year, number of awards A támogatásban részesített személyek Number of benefit recipients pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together pénzbeli in cash A támogatási esetek Number of cases of benefit természetbeni in kind együtt together Ebből: Of which: egyszer once kétszer twice háromszor vagy többször three times or more rendszeresen regularly A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg Total payments of emergency child protection benefit Év, segélyezési alkalmak Year, number of awards Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Egy főre jutó átlagos összeg, Average amount per capita, HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Egy esetre jutó átlagos összeg, Average amount per case, HUF pénzbeli in cash természetbeni in kind együtt together Ebből: Of which: egyszer once kétszer twice háromszor vagy többször three times or more rendszeresen regularly SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

25 6.24. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai, 2011 Main data on emergency child protection benefit, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Dél- Southern A támogatásban részesített személyek Benefit recipients number tízezer 0 24 éves lakosra jutó per ten thousand inhabitants aged 0 24 years A támogatási esetek Number of cases of benefit Az egy támogatottra jutó esetek Number of cases per recipient Felhasznált összeg, ezer Total amount, thousand HUF Egy főre per capita Average amount Egy esetre per case jutó átlagos összeg, HUF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Budapest , , SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 99

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 212 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Old-age dependency ratio, 1 January 212 GRAFIKONOK,

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2009 Yearbook of Welfare Statistics, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1206 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Részletesebben

5. Gyermekvédelem Child protection

5. Gyermekvédelem Child protection 5. Gyermekvédelem Child protection 5.1. Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak... 51 Minors at risk registered by public guardianship authorities 5.2. A nyilvántartott, védelembe vett

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2002 Budapest, 2003 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Családügyi Minisztérium közös kiadása

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2006 Yearbook of Welfare Statistics, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2007 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös kiadása Published

Részletesebben

Statisztikai évkönyv Statistical yearbook

Statisztikai évkönyv Statistical yearbook 2012 Statisztikai évkönyv Statistical yearbook Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Central Administration of National Pension Insurance ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Central Administration

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2015 Központi

Részletesebben

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits

10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits 10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 160 Pensions, pension-type benefits 10.2. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS CD-melléklettel (with CD-ROM) 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom.

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom. Szociális és Egészségügyi Osztály 872-23-53 Némethné Révész Andrea pénzügyi osztályvezető asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1.1. A települések száma és népessége (január 1.)... 2 Number of settlements and population (1 January)

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2011... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2011 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2010... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2010 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics)

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) Budapest, 2007

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 7. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 7. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 7. számú napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a szociális törvény alapján nyújtott ellátásokról

Részletesebben

A nyilvántartás vezetésének jogalapja 1 Jogszabály alapján Szociális és A kitöltő iroda: hatósági Nyilvántartott tételek száma: 311

A nyilvántartás vezetésének jogalapja 1 Jogszabály alapján Szociális és A kitöltő iroda: hatósági Nyilvántartott tételek száma: 311 Nyilvántartás megnevezése Lakásfenntartási támogatás A vezetésének jogalapja 1 Jogszabály alapján igazgatási iroda A fajtája 2 Ágazatiszociális A jellemzője eljárásjogi státusza szerint 3 hatósági Nyilvántartott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013)

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013) Release date: 22 January 2014 Next release: 24 January 2014. Vital events, January November 2013 Number 13 Harvested of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary data of main crops, 2013)

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ ;

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ ; Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. I. félévi gyakorlásáról.

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén

TARTALOMJEGYZÉK. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén Tartalomjegyzék Kézikönyv 2008. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén A Ket. hatálya... 9 Eljárási alapelvek... 10 Hatáskör és

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók

Részletesebben

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2007. október 31. Sorszám: 183. Következik: 2007. november 6. Turizmus: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma Lakásépítések, építési engedélyek, 2007. I III. negyedév Az év első kilenc hónapjában

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) és a

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben