KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL 23 Adatszolgáltatók: a települési önkormányzatok, járási (fvárosi kerületi) hivatalok Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: 8411 Megye: Neve: MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Címe: 25 Mány,Rákóczi út 67 Beérkezési határidő: Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül Kapcsolat: KSH Szegedi főosztály A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy címen teheti fel: KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/ elérése a honlapon: A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai neve beosztása telefonszáma faxszáma címe Dr. Majoros Ildikó jegyző 22/ /350-8 A kitöltők adatai neve telefonszáma faxszáma címe Pataki András 22/ /350-8 Megjegyzés A kérdőív kitöltésére fordított idő: 42 perc Köszönjük az együttműködésüket! Bizonylatszám: oldal :53

2 A. 1. Ellátottak számának változása A) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK Elz év december 31- én támogatásra jogosultak száma Tárgyév folyamán megállapított megszűnt támogatások száma Tárgyév december 31- én támogatásra jogosultak száma(b+c-d) a b c d e Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) rendszere s szociális segély Támogatott álláskereső Rendszeres szociális segély összesen (++++) Ebből (. sorból): hajléktalan Foglalkoztatást helyettesítő támogatás hajléktalan 10 az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttműködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás (Gyvt. 19. (1a) bekezdés) Ápolási díj, méltányossági alapon (Szt. 43/B. ) Lakásfenntartási támogatás* Adósságkezelési szolgáltatás* (16+17) adósságcsökkentési támogatás előrefizetős fogyasztásmérő készülék * Lásd a Kitöltési útmutatót! Bizonylatszám: oldal :53

3 A. 2. Egyes ellátások tárgyévi adatai Rendszeres szociális segély Támogatást kérő személyek száma Elutasított személyek A tárgyévben fennálló jogosultságok alapján támogatásban részesítettek havi átlagos száma (két tizedesjeggyel)* ebből: természetbeni ellátásban részesítettek támogatásra felhasznált összeg (E-Ft, kerekítve) a b c d e f 7, hajléktalan** közfoglalkoztatásban részt vett Foglalkoztatást helyettesítő támogatás hajléktalan** közfoglalkoztatásban részt vett Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás (Gyvt. 19. (1a) bekezdés) Ápolási díj, méltányossági alapon (Szt. 43/B. ) Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás (13+14) , , , , , adósságcsökkentési támogatás előrefizetős fogyasztásmérő készülék * A támogatást kérők számának (b oszlop) és az elutasított személyek számának (c oszlop) különbsége nem kell, hogy megegyezzen a támogatásban részesítettek átlagos számával (d, illetve e oszlop)! ** A felhasznált összeghez (f oszlop) a határozatban megállapított összeget írják be! Bizonylatszám: oldal :53

4 A. 3/a. Tárgyév DECEMBER 31-én az aktív korúak ellátására jogosult személyek száma életkor és nem szerint (A.1. tábla.,. sorok "e" oszlop adatát kérjük bontani.) Összesen (b+c+d) éves a b c d e Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Támogatott álláskereső Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen (++++=+) férfi nő rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek száma összesen (10+11) férfi nő Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma összesen (+) Bizonylatszám: oldal :53

5 A. 3/b. Tárgyév DECEMBER 31-én azon családok száma, amelyben aktív korúak ellátásra jogosult személy él családszerkezet szerint Aktív korúak ellátására jogosult családok száma összesen* (+-) rendszeres szociális segélyre jogosult gyermek nélküli 1 gyermekes 2 gyermekes 3 gyermekes családok száma 4 vagy annál több gyermekes Összesen (b+c+d+e+f) a b c d e f g házastársak/élettársak 1 1 egyedülálló ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 51 ebből: házastársak/élettársak egyedülálló rendszeres szociális segélyre és foglal-koztatást helyettesítő támogatásra is jogosult 1 1 * Az. sor nem tartalmazhat halmozódást. Ha egy családban egyidejűleg rendszeres szociális segélyre, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is él, az az. sorban csak egyszer szerepeljen. A.3/c. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint (A.1. tábla. sor "e" oszlopának adatát kérjük bontani.) forint Összesen (b+c+d+e+f) a b c d e f g Foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy is van a családban 63/20. (III.27.) Korm. rendelet 17/B. (3) bekezdésében meghatározott összegben* Foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy nincs a családban 63/20. (III.27.) Korm. rendelet 17/B. (2) bekezdésében meghatározott összegben* Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen (+) * Lásd a Kitöltési útmutatót! Bizonylatszám: oldal :53

6 A.4. Az aktív korúak ellátására jogosultak együttmködésének tárgyévi adatai Rendszeres szociális segélyre jogosult Összesen éves (b+c+d) a b c d e férfi nő Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult férfi nő közfoglalkoztatottak* Aktív korúak ellátására jogosultak közül közfoglalkoztatásban részt vettek száma összesen (+) a tárgyévben mindkét ellátási formában részesült Keresőtevékenységben** Munkaerő-piaci programban** Képzésben** Közérdekű önkéntes tevékenység-ben** részt vett (Az egyéb tevékenységben részt vettekkel együtt!) Összesen ((-) ) kétféle tevékenységi formában is részt vett három- vagy annál több féle tevékenységi formában is részt vett * A 375/20. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott közfoglalkoztatási formák szerinti adatokat kérjük megadni. Kérjük, hogy a -. sorokban azokat a közfoglalkoztatottakat is tüntessék fel, akik más tevékenységi formában is részt vettek! ** A. sorban a Szt. 36. (2) bekezdés eb) pontja szerinti; a 10. sorban a Szt. 36. (2) bekezdés ec) pontja szerinti; a 11. sorban a Szt. 36. (2) bekezdés ed) pontja szerinti; a 12. sorban a Szt. 36. (3) bekezdése szerinti adatokat kérjük megadni. A.5/a. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és kiegészít gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermekek száma életkor szerint (A.1. tábla sor "e" oszlopainak adatait kérjük bontani.) Összesen (b+c+d+e) éves a b c d e f R e n d s z e r e s g y e r m e k v é d e l m i k e d v e z m é n y (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) G y e r m e k e k száma tartósan beteg, fogyatékos Bizonylatszám: oldal :53

7 K i e g é s z í t ő g y e r m e k v é d e l m i t á m o g a t á s / R e n d s z e r e s g y e r m e k v é d e l m i k e d v e z m é n y h e z k a p c s o l ó d ó p é n z b e l i e l l á t á s (Gyvt. 19. (1a) bekezdés) G y e r m e k e k száma tartósan beteg, fogyatékos Bizonylatszám: oldal :53

8 A.5/b. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és kiegészít gyermekvédelmi támogatásra jogosult családok száma a gyermekek száma szerint vagy 5 gyermekes c s a l á d o k száma 6 vagy annál több Összesen (b+c+d+e+f) a b c d e f g R e n d s z e r e s g y e r m e k v é d e l m i k e d v e z m é n y (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) C s a l á d o k száma egyedülálló szülő K i e g é s z í t ő g y e r m e k v é d e l m i t á m o g a t á s / R e n d s z e r e s g y e r m e k v é d e l m i k e d v e z m é n y h e z k a p c s o l ó d ó p é n z b e l i e l l á t á s (Gyvt. 19. (1a) bekezdés) C s a l á d o k száma egyedülálló gyám A.5/c. A tárgyévben óvodáztatási támogatásban részesített gyermekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint* Első alkalommal (.sorok) Támogatásban részesített gyermekek száma pénzbeli Támogatási alkalmak pénzbeli formában támogatva Felhasznált összeg (E Ft, kerekítve) pénzbeli természetbeni összesen(b+c) természetbeni természetbeni a b c d e f g h 3 éves 4 éves Második és további alkalmakkor (-. sorok) 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Ebbl (. sorból): Összesen (+) a jogosultság ismételt megállapításával (Gyvt. 20/C. (8) bekezdés) érintettek száma* További alkalmak közül (. sorból) a tárgyévben els alkalommal is támogatásban részesültek száma ** 13 Tárgyévben támogatásban részesített gyermekek száma összesen (+-12) * Azokat a gyermekeket kérjük beírni, akiknek a jogosultság megszüntetését követően a támogatás ismételten megállapításra és a további alkalomnak megfelelő összegben folyósításra került. ** Azokat a gyermekeket kérjük beírni, akik a. és a. sorban is szerepelnek, tehát tárgyévben kaptak első és második alkalommal támogatást, júniusban és decemberben is. Bizonylatszám: oldal :53

9 A.6. Rászorultságtól függ egyéb ellátások tárgyévi adatai Támogatásban részesített személyek száma összesen * (b<=c+d) pénzbeli Támogatási esetek Felhasznált összeg (E Ft, kerekítve) pénzbeli pénzbeli természetbeni természetbeni természetbeni formában támogatva a b c d e f g h L a k á s f e n n t a r t á s i t á m o g a t á s Normatív alapon nyújtott Adósságcsökkentési támogatás okán megállapított Összesen (+) A d ó s s á g c s ö k k e n t é s i t á m o g a t á s Egy alkalommal részesült támogatásban Havonta részesült támogatásban Összesen (+) Á t m e n e t i s e g é l y Egyszer részesült segélyben Kétszer részesült segélyben Háromszor vagy többször részesült segélyben Havi rendszerességgel részesült segélyben Kamatmentes kölcsön formájában részesült segélyben Összesen ( 11. sorok) Ebből (12. sorból): hajléktalanoknak nyújtott átmeneti segély Egyszer részesült támogatásban Kétszer részesült támogatásban Háromszor vagy többször részesült támogatásban Havi rendszerességgel részesült támogatásban Összesen ( sorok) R e n d k í v ü l i g y e r m e k v é d e l m i t á mo g a t á s E g y é b t á m o g a t á s Temetési segély Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek támogatásai (étkezés, tankönyv stb.) (Gyvt. 19. (1) a), c)) RGYK-ben NEM részesülk gyermekvédelemmel kapcsolatos támogatásai (étkezés, tankönyv stb.) Ösztöndíj jellegű támogatások (pl.: BURSA Hungarica, Arany János Tehetségkutató Program) Gyermekszületéssel kapcsolatos támogatások Lakhatással kapcsolatos támogatások (pl.: szemétdíj, vízdíj, lakbér átvállalása) Eseti gyógyszertámogatás Előzőekben fel nem sorolt egyéb önkormányzati támogatások, éspedig : 28 Mindösszesen ( ) * A b oszlop nem tartalmazhat halmozódást, tehát egy személy egy ellátási formán belül csak egyszer szerepelhet függetlenül attól, hogy pénzbeli és/vagy természetbeni támogatásban részesült. Bizonylatszám: oldal :53

10 A.7. A tárgyévben adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás összege szerint (A.6. tábla. sor "b" oszlopának adatát kérjük bontani.) Víz- és csatornahasználati díj Vezetékes gázhasználati díj Áramhasználati díj Szemétszállítási díj Távhőszolgáltatási díj Közösköltség -hátralék Lakbérhátralék Hitelintézeti kölcsön Többfajta adósság 10 Összesen ( ) Ft összesen (b+..+f) a b c d e f g A.8. Tárgyév DECEMBER 31-én NORMATÍV lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint Összesen forint (b+c+d) a b c d e Összesen (++14) kizárólag pénzbeli formá-ban támogatott kizárólag természetbeni formában támogatott (-13. sorok) víz- és csatorna-használati díj gázfogyasztási díj áramhasználati díj szemétszállítási díj távhőszolgáltatási díj közösköltség 10 lakbér/albérleti díj 11 lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez 12 tüzelőanyag 13 többfajta költség 14 mindkét formában támogatott Bizonylatszám: oldal :53

11 A.9. Tárgyév DECEMBER 31-én lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma életkor és nem szerint (A.1. tábla 14. sor "e" oszlop adatát kérjük bontani.) Összesen (b+c+d+e) éves a b c d e f Férfi Nő Összesen (+) A.10/a. Tárgyév DECEMBER hó folyamán átmeneti segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint Összesen (b+c+d+e) éves a b c d e f Férfi Nő Összesen (+) A.10/b. Tárgyév DECEMBER hó folyamán rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített GYERMEKEK száma életkor szerint G y e r m e k e k száma éves Összesen (b+c+d+e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - ben is részesült a b c d e f g Bizonylatszám: oldal :53

12 A.11/a. Tárgyév DECEMBER 31-én, ellátásra jogosult személyek száma az egy fre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor Egy főre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele, illetve annál több, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el öregségi nyugdíj legkisebb összegét eléri, illetve meghaladja Összesen (b+c+d) December 31-én támogatásra jogosultak száma összesen (+++++) a b c d e rendszeres szociális segély (A.1. tábla 6. sor, "e" oszlop bontása) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (A.1. tábla 8. sor "e" oszlop bontása) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) (A.1 tábla 11. sor, "e" oszlop bontása) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás (Gyvt. 19. (1a) bekezdés) (A.1 tábla 12. sor, "e" oszlop bontása) lakásfenntartási támogatás (A.1. tábla 14. sor, "e" oszlop bontása) adósságcsökkentési támogatás A.11/b. Tárgyév DECEMBER hó folyamán ellátásban részesített személyek száma az egy fre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor December hóban támogatottak száma összesen (++) átmeneti segély (A.10/a. tábla. sor, "f" oszlop bontása) temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (A.10/b. tábla. sor, "f" oszlop bontása) A.12. Tárgyév DECEMBER 31-én méltányossági alapon közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma életkor szerint és a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg Fő (XII. 31.) Összese n (b+c+d) Felhasznált összeg (E Ft) a b c d e f Bizonylatszám: oldal :53

13 Tárgyév XII. 31-én érvényes, méltányossági jogcímen kiadott igazolvánnyal rendelkezk száma Ebből (. sorból): hajléktalan Bizonylatszám: oldal :53

14 A.13. A lakáscélú támogatás tárgyévi adatai A tárgyévben helyi támogatásban részesültek száma (fő) a Fő, illetve felhasznált összeg (E Ft, kerekítve) b Megállapított helyi támogatás összege összesen (E Ft) (+) részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás kamatmentes kölcsön A.14. Tárgyév DECEMBER 31-én a szociális ügyintézk száma Kérjük, hogy a halmozódások elkerülése érdekében a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó szociális ügyintézk számát összesítve a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó összes település szociális ügyintézjének számát összeadva tüntessék fel a közös önkormányzati hivatal központjaként mköd település adatlapján! Jogtudományi egyetemi végzettségű a Fő b Államigazgatási főiskolai végzettségű Szociális felsőfokú végzettségű Egyéb felsőfokú végzettségű 1 Középiskolai végzettségű szociális ügykörben* dolgozó köztisztviselő Szociális ügykörben dolgozó köztisztviselők száma összesen (++++=++) önálló munkakörben kizárólag Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással kapcsolatban eljáró ügyintéz 1 önálló munkakörben kizárólag Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással kapcsolatban eljáró ügyintéz Szt. vagy Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással osztott munkakörben foglalkozó ügyintéz 1 * Lásd a Kitöltési útmutatót! Bizonylatszám: oldal :53

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Szociális jog I. 2014. március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya

Szociális jog I. 2014. március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya Szociális jog I 2014 március 27 dr Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya A pénzbeli és természetbeni ellátások csoportosítása 1 Működési mechanizmusuk szerint:

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport Általános tájékoztatás Rendszeres Ellátási Csoport cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105 e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu - Ferencvárosi jövedelempótló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére 77/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Nyugdíjasok hírlevele

Nyugdíjasok hírlevele Nyugdíjasok hírlevele AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ADHATÓ TÁMOGATÁSOK Pénzbeli ellátások A már nyugdíjas személyek is kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amely miatt átmenetileg segítségre szorulnak. Nyugellátásuk

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné Közgyógyellátás Ügyintéző: Vincze Imréné A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben