Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499"

Átírás

1 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009

2 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös kiadása Published by the Hungarian Central Statistical Office and the Ministry of Social Affairs and Labour jointly Felelős szerkesztő Responsible editor: Tokaji Károlyné főosztályvezető head of department További információ Contact person: Varga Anna szerkesztő editor, Telefon: , Internet: (telefon telephone), (fax) Borítóterv Cover design: Vargas Print Stúdió Kft. Nyomdai kivitelezés Printed by: Xerox Magyarország Kft

3 BEVEZETŐ A Szociális statisztikai évkönyv részletes adatokat tartalmaz a évi népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásról, gyermekjóléti ellátásról, gyermekvédelmi gondoskodásról, szociális támogatásokról, szociális alap- és nappali ellátásokról, elhelyezéssel egybekötött szociális ellátásokról, táppénzről, nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról, a szociális és gyámügyi igazgatásról, valamint az igazságszolgáltatásról részletes módszertannal. Az évkönyv bővített változata CD-ROM-on is megtalálható. A CD három állományt tartalmaz: I. Szociális statisztikai évkönyv, 2008 A kötet teljes anyaga. II. Területi adatok a Szociális statisztikai évkönyvhöz, A évre vonatkozó régiós és megyei adatok, amelyek a nyomtatott változatban nem jelennek meg. III. Módszertan. Módszertani információk az évkönyvhöz. A lemez az adatokat Excel-formátumban tartalmazza, így biztosítva azok kinyerésének és a további számítások végzésének lehetőségét. A Szociális statisztikai évkönyv CD-változatának minimális hardverigénye: IBM PC kompatibilis, 486-os vagy annál nagyobb teljesítményű számítógép (Pentium ajánlott), 8 MB RAM, négyszeres sebességű CD-ROM-meghajtó. Az évkönyv szoftverigénye: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0. Az évkönyv használata: helyezze a CD-t a meghajtóba! Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0 operációs rendszerek alatt az évkönyv automatikusan betöltődik. FOREWORD The Yearbook of welfare statistics contains detailed data on the number of population in 2008, economic activity, family benefits, child welfare provision, child protection, social benefits, social basic and day care, social work activities with accommodation, sick pay, retirement allowances and the social and guardianship authority administration and justice with detailed methodology. The enlarged version of the Yearbook is available on CD ROM. I. Yearbook of welfare statistics, Complete material of the printed version. II. Complementary information to the Yearbook of welfare statistics. With detailed data relating to 2008 dreakdown by region and counties, which have not been incorporated in the printed book. III. Methodology. Methodology information to the book. Data are stored in Excel format, assuring easy download and further calculations. Minimum hardware requirement for use of the CD: IBM PC compatible computer 486 or higher capacity (Pentium recommended), 8 MB RAM, 4 speed CD-ROM drive. Software requirement: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0. How to use the Yearbook CD: simply put the compact disc into your CD-ROM drive and in Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0 it will start automatically.

4

5 TARTALOM CONTENTS 1. FŐBB DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK MAIN DATA ON POPULATION AND ECONOMIC ACTIVITY 1.1. A települések és népessége (január 1.)...1 Number of settlements and population (1 January) 1.2. A népesség korcsoportok szerint (2009. január 1.)...1 Population by age-group (1 January 2009) 1.3. A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam...2 Life expectancy at birth and at selected ages 1.4. A éves népesség gazdasági aktivitása... 2 Economic activity of population aged A teljes munkaidőben foglalkoztatottak és átlagkeresete...3 Number and earnings of full-time employees 1.6. A munkanélküli-ellátásban részesülők főbb adatai, december...3 Main data of unemployment benefit recipients, December Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only 1.7. A településhálózat főbb adatai területi egységenként, január 1...CD Main data on settlements by region and county, 1 January, A települések népességnagyság szerint, területi egységenként, január 1....CD Number of settlements by settlement population, region and county, 1 January A települések népessége népességnagyság szerint, területi egységenként, január 1....CD The population of settlements by settlement population, region and county, 1 January Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működésiforrás-hiányos) helyi önkormányzatok...cd Number of disadvantaged (lack of operational sources) local governments through no fault of its own Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű (működésiforrás-hiányos) helyi önkormányzatok támogatása, CD Financial aid of disadvantaged (lack of operational sources) local governments through no fault of its own, A éves népesség gazdasági aktivitása területi egységek szerint, CD Economic activity of population aged by region and county, Álláskeresési, vállalkozói és munkanélkül járadékban részesülők főbb adatai területi egységek szerint, december...cd Main data of unemployment benefit recipients by region and county, December Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök területi egységek szerint, december...cd Active employment policy measures by region and county, December PÉNZÜGYI ADATOK FINANCIAL DATA 2.1. A Munkaerő-piaci Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Labour Market Fund, A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett ellátások...8 Provision from the Pension Insurance Fund 2.4. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Health Insurance Fund, 2008 V

6 2.5. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások költségviselők szerint...11 Retirement allowances by provider 2.6. A magyar szociális védelem társadalmi juttatásai típusonként...12 Hungarian social protection benefits by type 2.7. A szociális védelem társadalmi juttatásai az Európai Unió országaiban...13 Social protection benefits in the EU member states 2.8. Társadalmi juttatások funkciók szerint az Európai Unió országaiban, Social protection benefits by functions in the EU member states, CSALÁDTÁMOGATÁSOK FAMILY BENEFITS 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai...15 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély...16 Pregnancy and confinement benefit 3.3. Az anyasággal összefüggő ellátások...16 Maternity-related benefits 3.4. Gyermekgondozási díj...17 Child-care benefit 3.5. Gyermekgondozási segély...17 Child-care allowance 3.6. Gyermeknevelési támogatás...18 Child raising support 3.7. Családi pótlék...18 Family allowance 3.8. A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások reálértéke...19 Real value of benefits relating to child-care 3.9. A családi pótlék jogszabályban előírt összege...20 The amount of family allowance as prescribed by law A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek családnagyság szerint, április...21 Number of families and children receiving family allowance by size of family, April A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek megoszlása családnagyság szerint, április...21 Distribution of families and children receiving family allowance by size of family, April 4. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai...23 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint...24 Main data on infant nurseries by settlement type 4.3. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoport szerint...25 Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai népességnagyság szerint, Main data on infant nurseries by settlement population, A bölcsődék adatai fenntartók szerint, Data on infant nurseries by providers, 2008 VI

7 4.6. Bölcsődei szolgáltatás régiónként, Infant nursery provision by region, Gyermekjóléti szolgáltatást biztosító települések...27 Settlements provided with child welfare services 4.8. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek régiók és fenntartók szerint, Number of children receiving care by region and providers, A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége régió és népességnagyság szerint...29 Main data on activities of child welfare services by region and settlement population A gyermekjóléti gondozási esetek a kapcsolatfelvétel kialakulása szerint, régiók és népességnagyság szerint, Number of child welfare cases in connected admission by region and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák...31 Number of problems managed by the child welfare service Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása régiók szerint, The care of minors who committed an offence or a crime by regions, Bántalmazott gyermekek gondozása régiók szerint, Abused children's care by region, Helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában és családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermekek adatai...33 Main data of children cared by substitute parents, temporary home of children or temporary home of families A családi napközik és a házi gyermekfelügyeletek fontosabb adatai, Main data of care in out of school and child minding, 2008 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, CD Main data on infant nurseries by regionand county, Az önkormányzati bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, CD Main data on local government infant nurseries by region and county, A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó települések területi egységenként, CD Settlements provided with child welfare services by region and county, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák területi egységenként és településnagyság szerint, CD Problems managed by the child welfare service by region, county and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatok szakmai tevékenységeinek területi egységenként és településnagyság szerint, CD Number of professional work on child welfare service by region, county and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek a szolgáltatás típusa szerint, CD Number of special care on child welfare services according to the type of a service, A jelzőrendszer által küldött jelzések gyermekjóléti szolgálatok részére területi egységenként és településnagyság szerint, 2008 Number of the marks sent by the child protective system for child welfare services by region, county and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatoknál a szakmai tevékenységet végzők területi egységenként, CD Main data on persons employed in child welfare service by region and county, A családi napközik fontosabb adatai területi egységenként, CD Main data on out of schools by region and county, Az átmeneti gondozásban részesülők az elhelyezést kiváltó probléma szerint területi egységenként, CD Number of participants in short-term care by problems by region and county, Az átmeneti gondozásban részesülők a gondozás időtartama szerint területi egységenként, CD The duration of the short-term care by region and county, Az átmeneti gondozásból kikerülők az intézmény székhelye szerint területi egységenként, CD Number of short-term care by the place of institution by region and county, 2008 VII

8 5. GYERMEKVÉDELEM CHILD PROTECTION 5.1. Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak...35 Minors at risk registered at public guardianship authorities 5.2. A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak...36 Registered minors taken into child protection 5.3. Gyámság, gondnokság alatt állók...37 Number of persons under guardianship, trusteeship 5.4. Az örökbefogadás adatai...37 Data on adoption 5.5. Az örökbefogadások korcsoportos és régiós adatai, Data on adoptions by age group and region, Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek...38 Children under professional child protection provision 5.7. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint...39 Number of children and young adults under professional child protection provision by age-group 5.8. Adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek...40 Children taken into professional child protection provision during the year 5.9. Az év folyamán gyermekvédelmi szakellátásba és utógondozói ellátásba vett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults taken into professional child protection provision and after-care provision during the year by age-group, Gyermekvédelmi szakellátásban és utógondozó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults under professional child protection provision and after-care provision by age-group, A nevelőszülők és aránya...42 Number and distribution of foster parents A nevelőszülők számának alakulása a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek szerint...43 Number of foster parents by number of children and young adults placed in their care A gyermekotthoni férőhelyek...44 Number of children s home places Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás helye szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by type of placement, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by age-group, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozásban töltött idő szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by lenght of time in care, Az év folyamán gyermekotthonba és nevelőszülőkhöz elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s home and with foster parents during the year by age-group, A gyermekotthonban gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults in children s homes, A nevelőszülőknél gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults placed with foster parents, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek Disabled children and young adults placed in children s homes and with foster parents, Szökés a gondozási helyről, Abscondments from the place of care during the year, 2008 VIII

9 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only Gyámság, gondnokság alatt állók területi egységenként, CD Persons under guardianship, trusteeship by region and county, Gyámság alatt állók a gyám személye szerint, területi egységek szerint, CD Minors under guardianship according to a guardian's person by region and county, Gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek területi egységenként, CD Financial cases to be at risk registered at public guardianship authorities by region and county, Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak területi egységenként és népességnagyság szerint, CD Endangered minors registered at public guardianship authorities by region, county and settlement population, A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak területi egységenként és népességnagyság szerint, CD Minors taken into child protection region, county and settlement population, Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek területi egységenként, CD Children under professional child protection provision by region and county, A gyermekvédelmi szakellátásban és utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek és aránya területi egységenként, CD Number and rate of children and young adults under professional child protection provision and after-care provision by region and county, Területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál foglalkoztatottak területi egység szerint, CD Persons employed in district child professional protective services by region and county, A gyermekotthoni férőhelyek területi egység és fenntartók szerint, CD Number of children s home places by region, county and provider, Gyermekotthonban foglalkoztatottak területi egységek szerint, CD Persons employed in children s home by region and county, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként, CD Number of disabled children and young adults placed in childrens s homes and with foster parents by region and county, Gyermekotthonban és nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként, CD Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by region and county, Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként, CD Children and young adults placed in children s homes by region and county, Nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként, CD Children and young adults placed with foster parents by region and county, A gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett általános iskolai tanulók adatai területi egységenként, CD Children who learned elementary school placed in children s homes and with foster parents by region and county, Utógondozói ellátásban részesülő fiatalok tartózkodási hely és az ellátás oka szerint, CD Number of young adults under afer-care provision by residence and the reason of provision, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások...53 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb eseti támogatások...53 Main irregular benefits granted by local governments 6.3. A rendszeres szociális segélyben részesítettek nem és az ellátás jogcíme szerint, december...54 Number of recipients of regular social assistance by sex and eligibility, December 2008 IX

10 6.4. A rendszeres szociális segély főbb adatai...55 Main data on regular social assistance 6.5. Az időskorúak járadékának főbb adatai...56 Main data on old age allowance 6.6. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás főbb adatai...57 Main data on regular child protection allowance and complementary child protection benefit 6.7. Átmeneti segély...58 Temporary assistance 6.8. Az átmeneti segélyre felhasznált összeg...59 Total payments in temporary assistance 6.9. Az átmeneti segély főbb adatai...60 Main data on temporary assistance Az átmeneti segélyben részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...61 Number of recipients of temporary assistance by family per capita income, December Átmeneti segélyben részesítettek nem szerint, december...62 Number of recipients of temporary assistance by sex, December Átmeneti segélyben részesítettek megoszlása a segélyezés gyakorisága szerint, Distribution of recipients of temporary assistance by frequency of award, Lakásfenntartási támogatás...64 Home maintenance support A lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg...65 Total payments in home maintenance support A lakásfenntartási támogatás főbb adatai...66 Main data on home maintenance support A lakásfenntartási támogatásban részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...67 Number of recipients of home maintenance support by family per capita income, December Lakásfenntartási támogatásban részesítettek nem szerint, december...68 Number of recipients of home maintenance support by sex, December Az adósságcsökkentési támogatás főbb adatai...68 Main data on debt reducing assistance A lakáscélú támogatás főbb adatai...69 Main data on housing subsidies Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás...70 Extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg...70 Total paid in extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai...71 Main data on extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...72 Number of recipients of extraordinary child protection benefit by family per capita income, December A temetéssel kapcsolatos támogatások főbb adatai...73 Main data on financial support related to funeral arrangements A temetési segélyben részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...74 Number of funeral support recipients by family per capita income, December Az ápolási díj főbb adatai...75 Main data on nursing allowance A közgyógyellátási igazolvány főbb adatai...76 Main data on public medicine service X

11 6.28. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások főbb adatai...77 Main data on transport allowance for the severely disabled persons Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások...78 Regular benefits provided in pension form Az egészségkárosodott személyek részére megállapított ellátások...79 Number of provisions awarded to employees with health deterioration Fogyatékossági támogatásban részesítettek a fogyatékosság jellege és a támogatás mértéke szerint, december...79 Number of recipients of disability support by nature of disability and percentage of support, December Fogyatékossági támogatásban részesülők korcsoport és nem szerint, december...80 Number of recipients of disability support by age-group and sex, December Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A rendszeres szociális segély főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on regular social assistance by region, county and settlement population, Az időskorúak járadéka főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on old age allowance by region, county and settlement population, A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on regular child protection allowance and complementary child protection benefit by region, county and settlement population, Az átmeneti segély főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on temporary assistance by region, county and settlement population, A lakásfenntartási támogatás főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on home maintenance support by region, county and settlement population, A lakáscélú támogatás főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on housing subsidies by region, county and settlement population, A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on extraordinary child protection benefit by region, county and settlement population, A temetéssel kapcsolatos támogatások főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on financial support related to funeral arrangements by region, county and settlement population, Az ápolási díj főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on nursing allowance by region, county and settlement population, A közgyógyellátási igazolvány főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on public medicine service by region, county and settlement population, A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások főbb adatai területi egységenként és népességnagység szerint, CD Main data on transport allowance for the severely disabled by region, county and settlement population, Az egészségkárosodott személyek részére megállapított ellátások területi egységenként, CD Number of provisions awarded to employees with health deterioration by region and county, A gyámhatóságok által nyújtott pénzbeli támogatás területi egységenként, CD Financial support granted by guardianship authorities by region and county, SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS NAPPALI ELLÁTÁSOK BASIC SOCIAL SERVICES AND DAY CARE 7.1. A házi segítségnyújtás főbb adatai...81 Main data on domestic care 7.2. A házi gondozók...81 Number of domestic nurses XI

12 7.3. A szociális étkeztetés főbb adatai...82 Main data on social catering 7.4. A házi segítségnyújtásban részesülők régiók szerint...82 Number of persons receiving domestic care by region 7.5. A szociális étkeztetésben részesülők régiók szerint...83 Number of persons receiving social catering by region 7.6. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai fenntartók szerint, Main data on social catering and domestic care by provider, A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai a szolgálat telephelye és népességnagyság szerint, Main data on social catering and domestic care by the site of the service and settlement population, A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai az ellátottak lakóhelye és népességnagyság szerint, Main data on social catering and domestic care by the persons residence and settlement population, Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők fenntartók szerint, Number of persons receiving other basic social services by provider, Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők a szolgálat telephelye és népességnagyság szerint, Number of persons receiving other basic social services by the site of the service and settlement population, Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők az ellátottak lakóhelye és népességnagyság szerint, Number of persons receiving other basic social services by the persons residence and settlement population, A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás főbb adatai régiónként...86 Main data on village and homestead caretaker service by region A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők korcsoport és nem szerint, régiónként, Number of persons receiving family assistance service by age-group, sex and region, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők a szolgálat telephelye, nem és népességnagyság szerint, Number of persons receiving family assistance service by the site of the service, sex and settlement population, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők az igénybe vevők lakóhelye, nem és népességnagyság szerint, Number of persons receiving family assistance service by the persons residence, sex and settlement population, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők korcsoport és nem szerint...89 Number of persons receiving family assistance service by age-group and, sex A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők családi összetétel szerint, Number of persons receiving family assistance service by family composition, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint, Number of persons receiving family assistance service by economic activity, A családsegítő csoportfoglalkozások főbb adatai...91 Main data on teamwork of family assistance services A családsegítő esetkezelések az esetkezelések jellege szerint...92 Case-managements of family assistance service by the type of the case management A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenységeinek főbb adatai...93 Main data on other services of family assistance services A hajléktalan személyek nappali ellátásának főbb adatai...94 Main data on day care for homeless persons A hajléktalan személyek nappali ellátásának főbb adatai régiónként...95 Main data on day care for homeless persons by region A hajléktalan személyek nappali ellátásának főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on day care for homeless persons by settlement population, Nappali ellátást nyújtó szociális intézmények főbb adatai régiónként, Main data on day care institutions by region, 2008 XII

13 7.26. Nappali ellátást nyújtó szociális intézmények főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on day care institutions by settlement population, Nappali ellátást nyújtó szociális intézmények főbb adatai fenntartók szerint, Main data on day care institutions by provider, Nappali ellátást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak típusonként, régiók szerint, Number of services in day care institutions by type and region, Nappali ellátást nyújtó szociális intézmények férőhely típusonként, régiók szerint, Number of places in day care institutions by type and region, Nappali ellátásban részesülők az ellátás típusa szerint régiónként, Number of persons receiving day care by type and region, Nappali ellátást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak típusonként, fenntartók szerint, Number of services in day care institutions by type and provider Nappali ellátást nyújtó szociális intézmények férőhely típusonként, fenntartók szerint, Number of places in day care institutions by type and provider Nappali ellátásban részesülők az ellátás típusa szerint fenntartónként, Number of persons receiving day care by type and provider Az idősek nappali ellátásának főbb adatai Main data on day care for the aged A fogyatékosok nappali ellátásának főbb adatai Main data on day care for disabled Egyes szociális alapszolgáltatások és a nappali ellátást nyújtó intézmények működési adatai Data on operation of social institutions providing basic social services and day care Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban részesülők nem és korcsoport szerint, Number of persons receiving basic social services and day care by sex and age-group, 2008 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A házi segítségnyújtás főbb adatai területi egységenként, CD Main data on domestic care by region and county, A szociális étkeztetés főbb adatai területi egységenként, CD Main data on social catering by region and county, Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők területi egységenként, CD Number of persons receiving other basic social services by region and county, A családsegítő szolgáltatást biztosító települések területi egységenként, CD Settlements provided with family assistance service by region and county, A családsegítés főbb adatai területi egység és népességnagyság szerint, CD Main data on family care by region, county and settlement population, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái, területi egység és népességnagyság szerint, CD Problems of clients of family assistance services by region, county and settlement population, A családsegítő esetkezelések az esetkezelések jellege szerint, területi egységenként, CD Case-managements of family assistance service by the type of the case management by region and county, A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás főbb adatai területi egységenként, CD Main data on village and homestead caretaker service by region and county, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ELHELYEZÉSSEL SOCIAL WORK ACTIVITIES WITH ACCOMMODATION 8.1. A tartós bentlakásos szociális intézmények főbb adatai Main data on long-term residential social institutions XIII

14 8.2. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények főbb adatai Main data on short-term residential social institutions 8.3. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények költségadatai fenntartók szerint Main data on costs of long- and short-term residential social institutions by provider 8.4. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények létdatai fenntartók szerint Data on personnel of long- and short-term residential social institutions by provider 8.5. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak típus szerint Number of residents in long- and short-term residential social institutions by type 8.6. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak fenntartók szerint Number of residents in long- and short-term residential social institutions by provider 8.7. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai típus szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by type, A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai fenntartók szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by provider, A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények telephelyeinek típus és fenntartó szerint, Number of sites of long- and short-term residential social institutions by type and provider, A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhely típus és fenntartó szerint, Number of beds in long- and short-term residential social institutions by type and provider, A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak típus és fenntartó szerint, Number of residents in long- and short-term residential social institutions by type and provider, A tartós bentlakásos szociális intézményekben ellátottak nem és korcsoport szerint, Number of residents in long-term residential social institutions by sex and age, 2008 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A tartós bentlakásos szociális intézmények férőhely az intézmény típusa szerint, területi egységenként, CD Number of beds in long-term residential social institutions by type of home, region and county, A tartós bentlakásos szociális intézményekben ellátottak az intézmény típusa szerint, területi egységenként, CD Number of residents in long-term residential social institutions by type of home, region and county, Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhely az intézmény típusa szerint, területi egységenként...cd Number of beds in short-term residential social institutions by type of home, region and county Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak az intézmény típusa szerint, területi egységenként, CD Number of residents in short-term residential social institutions by type of home, region and county, TÁPPÉNZ SICK PAY 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok Sick leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok Aggregate sick pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás jellege szerint Data on sick pay by employment status 9.4. Gyermekápolási táppénz Child nursing sick pay 9.5. Az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések fontosabb táppénzes adatai Main data on sick pay in respect of occupational accidents and diseases XIV

15 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only 9.6. Táppénzes adatok területi egységenként, CD Data on sick pay by region and county, Az alkalmazásban állók táppénzes adatai területi egységenként, CD Sick pay data of employees by region and county, Az egyéni és társas vállalkozások tagjainak táppénzes adatai területi egységenként, CD Sick pay data of self-employed persons and members of joint enterprises by region and county, Gyermekápolási és baleseti táppénzes adatok területi egységenként, CD Data on child nursing and accident sick pay by region and county, NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK RETIREMENT ALLOWANCES Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, retirement provisions Az ellátásban részesülők és a teljes ellátás átlagösszege az év elején Number of retirement allowance recipients and average full pension at start of year Igénybejelentések, teljesítő határozatok Claims and decisions Az adott évben megállapított saját jogú új nyugdíjak Yearly number of new pensions by own right Egyes rokkantsági és baleseti ellátásokat megállapító határozatok Approval decision for certain disability and accident benefits Az ellátásban részesülők és az ellátások átlagösszege az ellátás fajtája szerint, január Number of retirement allowance recipients and average pensions by type of benefit, January Az ellátásban részesülők születési év és az ellátás havi összege szerint, január Number of retirement allowance recipients by year of birth and monthly pension, January Az ellátásban részesülők születési év szerint, január Number of recipients by year of birth, January Az ellátások összege születési év szerint, január Amount of benefits by year of birth, January Öregségi és rokkantsági nyugdíjasok a teljes ellátás összege szerint, január Old-age and disability pensioners by own right by full pension category, January Magánnyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag születési éve szerint, december Membership of private pension funds and accumulated amounts in the members' funding reverse by the members' year of birth, 31. December Önkéntes nyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag születési éve szerint, december Membership of voluntary pension funds and accumulated amounts in the members' funding reverse by the members' year of birth, 31. December Magán-nyugdíjpénztári tagdíjak a tag születési éve szerint, december Pension contribution in private pension funds by the members' year of birth, 31. Ddecember Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak a tag születési éve szerint, december Pension contribution in voluntary pension funds by the members' year of birth, 31. December 2008 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A nyugellátást teljesítő határozatok területi egységenként, CD Approval decision for retirement claims by region and county, 2008 XV

16 A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj iránti igényt teljesítő határozatok területi egységenként...cd Number of approval decision for disability and accident disability pension claims by region and county A fontosabb ellátásfajtákban részesülők területi egységenként, január...cd Number of recipients of main retirement benefits by region and county, January A fontosabb ellátásfajtákban részesülők egy főre jutó átlagösszege területi egységenként, január...cd Per capita average amount of the main retirement benefits by region and county, January Magánnyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag lakóhelye szerint, december 31...CD Membership of private pension funds and accumulated amounts in the members' funding reserve by the members' residence, 31. December Önkéntes nyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag lakóhelye szerint, december CD Membership of voluntary pension funds and accumulated amounts in the members' funding reserve by the members' residence, 31. December Magán-nyugdíjpénztári tagdíjak a tag lakóhelye szerint, december CD Pension contribution in private pension funds the by the members' residence, 31. December Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak a tag lakóhelye szerint, december CD Pension contribution in voluntary pension funds by the members' residence, 31. December SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS SOCIAL AND GUARDIANSHIP AUTHORITY ADMINISTRATION A szociális ügyintézők és végzettsége Number and qualification of the social administrators Ügyiratforgalom a tárgyévben Annual number of case-files during the year A szociális ügyekben hozott határozatok Number of adopted resolution in social case-files A gyámhatósági ügyeket intézők és végzettsége Number and qualifications of guardianship authority adminstrators A gyámhatósági döntések és az ügyiratforgalom adatai Number of guardianship authority resolutions and data on case-files 12. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS JUSTICE Bűncselekményt elkövetők Perpetrators of crimes Jogerősen elítéltek korcsoportok szerint, Persons with definitive sentence by age-group, Ismertté vált közvádas bűncselekmények Discovered, publicly indicted crimes Jogerősen elítéltek felnőttek nem és a kiszabott büntetés szerint Persons with definitive sentence by sex and the princinap penalty impesed Jogerősen elítélt felnőttek az iskolai végzettség, és a fiatalkorúak nem szerint Adults with definitive sentence by qualification and juveniles by sex A büntetés-végrehajtási intézetekben lévő elítéltek a szabadságvesztés hossza szerint, december Number of convicted persons by the length of imprisonment, 31 December XVI

17 12.7. A büntetés-végrehajtási intézetekben lévő elítéltek a szabadságvesztés hossza és korcsoportok szerint, Number of convicted persons by the length of imprisonment and by age-group, 2008 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only Ismertté vált közvádas bűncselekmények és bűnelkövetők területi egységenként...cd Discovered publicly indicted crimes and perpetrators by region and county MÓDSZERTAN METHODOLOGY Jelmagyarázat ( ) A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. (.. ) Az adat nem ismeretes. ( ) Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. (, l ) A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. ( x ) A mutató nem értelmezhető. (0; 0,0) A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. Megjegyzések A részadatok összege a kerekítések miatt eltérhet az összesen adattól. Az állapotadatok, ahol más megjegyzés nincs, december 31-ére vonatkoznak. Az évi népességszámok a február 1-i népszámlálási adatok alapján korrigálásra kerültek. Az egységes tájékoztatás érdekében valamennyi kiadványunkban ezeket az adatokat és a korrigált népességszámokkal újraszámított fajlagos mutatókat közöljük. Explanation of symbols ( ) Non-occurrence. (.. ) Not available. ( ) Confidential data closed with data security barriers. (, l ) Break in series (limited comparability). ( x ) Not applicable. (0; 0,0 ) Less than half of unit. Notes The sum of part figures may differ from the total, due to roundings. Status data refer to 31 December, if there is not any other note. Billion is equal to thousand millions. The population numbers were corrected on the basis of population census data of 1 February In order to uniform information we publish these corrected numbers and rates calculated on corrected population numbers in our all publications. XVII

18 Rövidítések KSH: Központi Statisztikai Hivatal ONYF: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság OEP: Országos Egészségbiztosítási Pénztár NYUFIG: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság MÁK: Magyar Államkincstár OOSZI: Országos Orvosszakértői Intézet SZMM: Szociális és Munkaügyi Minisztérium VTI: Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság HM: Honvédelmi Minisztérium MÁV: Magyar Államvasutak Eurostat: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ESSPROS: A szociális védelem integrált európai statisztikai rendszere OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Abbreviations HCSO: Hungarian Central Statistical Office ONYF: Central Administration of National Pension Insurance NHIFA: National Health Insurance Fund Administration NYUFIG: Pension Payment Directorate MÁK: Hungarian Treasury OOSZI: National Medical Expert Institute SZMM: Ministry of Social and Labour Affairs VTI: Social Insurance Directorate for Railway Workers HM: Ministry of Defence MÁV: Hungarian State Railway Eurostat: Statistical Office of the European Union ESSPROS: European System of Integrated Social Protection Statistics NSDCP: National Statistical Data Collection Program XVIII

19 1. FŐBB DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK MAIN DATA ON POPULATION AND ECONOMIC ACTIVITY 1.1. A települések és népessége (január 1.) Number of settlements and population (1 January) Év Year városok towns Települések Settlements községek villages összesen total Népesség, ezer fő Population, thousands férfi male nő female összesen total Népsűrűség 1 km2-re Population density per sq. Km , , ,8 111, , , ,6 109, , , ,3 109, , , ,9 109, , , ,4 109, , , ,7 108, , , ,5 108, , , ,6 108, , , ,2 108, , , ,4 108, , , ,0 107, A népesség korcsoportok szerint (január 1.) Population by age-group (1 January) (fő number of persons) Korcsoport Age-group Férfi Male x Összesen Total Nő Female x Összesen Total Együtt Together x Összesen Total

20 2 FŐBB DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK 1.3. A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam Life expectancy at birth and at selected ages Év Year férfi male Születéskor At birth Nő female férfi male nő female férfi male éves korban at age nő female férfi male nő female férfi male (év year) nő female ,13 73,71 28,84 36,05 21,12 27,21 14,72 19,02 9,47 11, ,11 75,59 29,57 37,17 21,84 28,32 15,29 20,04 9,94 12, ,15 76,46 30,36 37,86 22,60 28,96 15,97 20,65 10,37 13, ,26 76,56 30,41 37,97 22,63 29,07 15,98 20,74 10,39 13, ,29 76,53 30,33 37,84 22,43 28,91 15,79 20,61 10,22 13, ,59 76,91 30,63 38,10 22,68 29,13 16,06 20,86 10,46 13, ,56 76,93 30,48 38,12 22,58 29,14 16,04 20,85 10,43 13, ,03 77,35 30,90 38,47 22,83 29,44 16,30 21,13 10,73 13, ,19 77,34 30,98 38,51 22,89 29,50 16,31 21,23 10,62 13, ,79 77,76 31,48 38,83 23,23 29,73 16,58 21,44 10,90 13, A éves népesség gazdasági aktivitása* Economic activity of population aged 15 74* Év a) Year a) A foglalkoztatottak Employed A munkanélküliek Unemployed A gazdaságilag aktívak Economically active, ezer fő number, thousands A gazdaságilag nem aktívak Inactive Munkanélküliségi ráta, % Unemployment rate, % Aktivitási arány, % Activity rate, % Férfi Male ,2 265, , ,7 11,0 66, ,8 158, , ,0 7,0 61, ,5 138, , ,4 6,1 61, ,3 136, , ,9 6,1 61, ,1 159, , ,7 7,0 61, ,4 164, , ,5 7,2 62, ,0 164, , ,0 7,1 62, ,8 174, , ,5 7,6 62,0 Nő Female ,5 178, , ,3 8,7 51, ,4 104, , ,6 5,6 45, ,4 106, , ,1 5,6 46, ,1 116, , ,0 6,1 47, ,4 144, , ,4 7,5 47, ,7 152, , ,4 7,8 48, ,2 147, , ,3 7,6 48, ,6 154, , ,1 8,1 47,8 Együtt Together ,7 444, , ,0 9,9 58, ,2 263, , ,6 6,4 53, ,9 244, , ,5 5,9 53, ,4 252, , ,9 6,1 53, ,5 303, , ,1 7,2 54, ,1 316, , ,9 7,5 55, ,2 311, , ,3 7,4 54, ,4 329, , ,6 7,8 54,6 * Sorkatonák nélkül. Forrás: Munkaerő-felmérés. Excluding conscripts. Source: Labour Force Survey. a) 1998-tól a évi népszámlálás alapján újrasúlyozott adatok. From 1998 reweighted data on the basis of 2001 census.

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2009 Yearbook of Welfare Statistics, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2006 Yearbook of Welfare Statistics, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2007 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös kiadása Published

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Részletesebben

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 212 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Old-age dependency ratio, 1 January 212 GRAFIKONOK,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2002 Budapest, 2003 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Családügyi Minisztérium közös kiadása

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS CD-melléklettel (with CD-ROM) 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1.1. A települések száma és népessége (január 1.)... 2 Number of settlements and population (1 January)

Részletesebben

5. Gyermekvédelem Child protection

5. Gyermekvédelem Child protection 5. Gyermekvédelem Child protection 5.1. Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak... 51 Minors at risk registered by public guardianship authorities 5.2. A nyilvántartott, védelembe vett

Részletesebben

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2015 Központi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2011... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2011 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2010... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2010 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics)

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) Budapest, 2007

Részletesebben

10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits

10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits 10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 160 Pensions, pension-type benefits 10.2. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Statisztikai évkönyv Statistical yearbook

Statisztikai évkönyv Statistical yearbook 2012 Statisztikai évkönyv Statistical yearbook Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Central Administration of National Pension Insurance ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Central Administration

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december Közzététel: 2008. január 30. Következik: 2008. január 30. Ipari termelői árak, 2007. december Sorszám:17. Foglalkoztatottság és munkanélküliség 2007. október december 2007 IV. negyedévében a foglalkoztatottak

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, április június

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, április június Közzététel: 2009. július 29. Sorszám: 118. Következik: 2009. július 29. Ipari termelői árak Foglalkoztatottság és munkanélküliség, 2009. április június 2009 II. negyedévében a 15 74 éves foglalkoztatottak

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

11. Igazságszolgáltatás Justice

11. Igazságszolgáltatás Justice 11. Igazságszolgáltatás Justice 11.1. Bűncselekményt elkövetők... 180 Perpetrators of crimes 11.2. Regisztrált bűncselekmények és bűnelkövetők... 181 Registered crimes and perpetrators 11.3. Jogerősen

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.:

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES. Összeállította (Edited by) FAZEKAS KÁROLY KÖLLŐ JÁNOS LAKATOS JUDIT LÁZÁR GYÖRGY

STATISZTIKAI ADATOK STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES. Összeállította (Edited by) FAZEKAS KÁROLY KÖLLŐ JÁNOS LAKATOS JUDIT LÁZÁR GYÖRGY STATISZTIKAI ADATOK STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES Összeállította (Edited by) FAZEKAS KÁROLY KÖLLŐ JÁNOS LAKATOS JUDIT LÁZÁR GYÖRGY statisztikai adatok (statistical data) Statisztikai adatok 1.

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education Oktatási pénzügyi adatok Az állami és intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest, 2016 Készült Published

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

FÜGGELÉK Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok

FÜGGELÉK Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok táblázatok és ábrák jegyzéke FÜGGELÉK Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok munkapiaci trendek 1. táblázat: Foglalkoztatottság, aktivitás és munkanélküliség... 16 2. táblázat: A munkanélküliségi ráta

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES)

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György Székely Judit statisztikai adatok (statistical data with english

Részletesebben

FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE. Munkaerõ-kereslet TÁBLÁZATOK. Munkaerõpiac Magyarországon 2001-ben. A munka mint termelési tényezõ.

FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE. Munkaerõ-kereslet TÁBLÁZATOK. Munkaerõpiac Magyarországon 2001-ben. A munka mint termelési tényezõ. FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK Munkaerõpiac Magyarországon 2001-ben 1. táblázat: A népesség gazdasági aktivitása, 2001... 22 2. táblázat: A foglalkoztatottak száma és aránya nemzetgazdasági

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:. Születési neve:. Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:.... Tartózkodási hely:. Társadalombiztosítási

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008 8 ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FÕIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 8 BUDAPEST Felelős szerkesztő: Flamichné Kárpáti Györgyi Összeállították az ONYF Közgazdasági Főosztályának munkatársai Témafelelősök: Szépné

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György statisztikai adatok (statistical data with english subtitles)

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán Section of Statistics

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Hatályos 2013.03.01.napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január Közzététel: 2014. március 21. Következik: 2014. március 24. Népmozgalom, 2014. január Sorszám: 41. 226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január A nemzetgazdaságban a legalább 5 főt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben