4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision"

Átírás

1 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group 4.3. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint Main data on infant nurseries by settlement type 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint Data on infant nurseries by maintainer 4.5. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint, Main data on infant nurseries by maintainer, A bölcsődék fontosabb adatai területi egységek és népességnagyság szerint, Main data on infant nurseries by region and settlement population, Bölcsődébe beíratott gyermekek egyéb adatai, Other data on children enrolled in infant nurseries, Bölcsődei egyéb szolgáltatások adatai területi egységek és népességnagyság szerint, Data on other services of infant nurseries by region and settlement population, A családi napközik fontosabb adatai Main data on out of school care institutions and child minding A házi és családi gyermekfelügyeletek fontosabb adatai, Main data on child minding and family child supervision, Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó települések Settlements providing child welfare services A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek korcsoportok és területi egységek szerint, children receiving child welfare service by age-group and region, A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége területi egységek és fenntartók szerint, Main data on activities of child welfare services by region and maintainer, A gyermekjóléti szolgálatnál az adott évben kezdeményezett kapcsolatfelvételek területi egységek és népességnagyság szerint, new child welfare cases by way of admission, region and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák problems managed by the child welfare service A gyermekjóléti szolgálatok speciális és prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek az év folyamán children receiving special or prevention care from child welfare services during the year A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek területi egységek szerint, Care of children who committed an offence or a crime by region, A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, bántalmazott gyermekek területi egységek szerint, Care of abused children by region, A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, elhanyagolt gyermekek területi egységek szerint, Care of neglected children by region, Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai, Main data on short-term care, Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai az év folyamán Main data on short-term care during the year Csak a CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A bölcsődék fontosabb adatai területi egységek szerint, CD Main data on infant nurseries by region and county, A működő bölcsődei férőhelyek fenntartók és területi egységek szerint, CD active places by maintainer, region and county, A bölcsődékben foglalkoztatott gondozónők adatai területi egységek szerint, CD Main data on nurses employed in nurseries by region and county, A családi napközik fontosabb adatai területi egységek szerint, CD Main data on out of school care by region and county, Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó települések területi egységek szerint, CD Settlements providing child welfare services by region and county, 2011 GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 29

2 4.27. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége területi egységek szerint, CD Main data on activities of child welfare services by region and county, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák területi egységek és településnagyság szerint, CD Problems managed by the child welfare service by region, county and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatok szakmai tevékenysége területi egységek és településnagyság szerint, CD professional activities of child welfare services by region, county and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek területi egységek és a szolgáltatás típusa szerint, CD children receiving special care from child welfare services by region, county and type of service, A gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek területi egység és a szolgáltatás típusa szerint, CD children receiving prevention care from child welfare services by region, county and type of service, A jelzőrendszer tagjai által a gyermekjóléti szolgálatok részére küldött jelzések területi egységek szerint, CD the signals sent by members of the child protective system to child welfare services by region and county, A gyermekjóléti szolgálatoknál a szakmai tevékenységet végzők területi egységek szerint, CD Main data on persons employed in child welfare service by region and county, Családok és gyermekek átmeneti otthonainak fontosabb adatai területi egységek szerint, CD Main data on temporary home for families and temporary home for children by region and county, Az átmeneti gondozásban részesülők az elhelyezést kiváltó problémák és területi egységek szerint, CD children in short-term care by problems, region and county, Az átmeneti gondozásban részesülők a gondozás időtartama és területi egységek szerint, CD children in short-term care by the duration of care, region and county, Az átmeneti gondozásból kikerülők a távozás helye és területi egységek szerint, CD children leaving short-term care by the place of destination, region and county, 2011 Módszertani megjegyzések Methodology notes SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

3 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai Main data on infant nurseries Év Year A működő active intézmények institutions férőhelyek places Beíratott gyermekek a) enrolled children a) Ezer 3 éven aluli gyermekre jutó bölcsődébe beíratott Enrolled childen per thousand children of less than 3 years of age A beíratott A gondozott gyermekek számából számított kihasználtsági százalék Occupancy rate calculated from the number of enrolled children nursed children A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % 1990 b) ,3 87,2 61, , ,6 104,8 76, , ,6 103,0 76, , ,5 107,4 81, , ,6 111,6 82, , ,7 110,8 86, , ,3 110,2 86, , ,1 113,8 89, , ,2 114,7 90, , ,7 120,0 91, , ,6 116,6 93, , ,4 102,3 81, , ,2 103,9 96, ,4 a) 1990-ben az adatok XII. 31-re, 2000-től V. 31-re vonatkoznak. Data for 1990 refer to 31 December, from 2000 to 31 May. b) A HM-, BM-bölcsődék adatai nélkül. Excluding data on infant nurseries operated by the Ministry of Defence and Ministry of Interior A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint* Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group* Év Year Ratio of hónapos és idősebb Összesen hónapos 36 months Total and older months old hónapos months old gyermekek children gyermekek aránya, % children, % 36 hónapos és idősebb 36 months and older ,7 7,1 60,6 31, ,1 14,5 45,1 39, ,2 15,5 46,6 36, ,5 15,5 45,7 37, ,4 16,2 46,1 36, ,1 15,8 44,1 39, ,1 15,6 45,7 37, ,9 14,8 45,7 38, ,7 14,2 48,0 37, ,7 13,4 49,3 36, ,5 12,8 49,0 37, ,5 11,1 50,5 38, ,4 12,2 50,5 36, ,4 11,3 52,9 35, ,3 11,3 54,5 33, ,2 10,7 55,8 33, ,3 10,3 56,3 33, ,3 10,1 56,2 33,4 * 1993-ben az adatok XII. 31re, 1995-től V. 31-re vonatkoznak. A korcsoportok alsó és felső határa 1990-ben: 0 10, 11 18, 19 36, 36 hónaposnál idősebb. Data for 1990 refer to 31 December, from 1995 to 31 May. The upper and lower limit of the age-groups in 1990: 0 10, 11 18, 19 36, more than 36 months. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 31

4 4.3. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint Main data on infant nurseries by settlement type Év Year intézmények institutions A működő active férőhelyek places Beíratott gyermekek a) enrolled children a) A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % Budapest , , , , , , , ,1 Megyei jogú város Cities of county rank , , , , , , , ,5 Egyéb város Other towns , , , , , , , ,5 Község Villages , , , , , , , ,4 Összesen Total , , , , , , , ,4 a) Az adatok V. 31-re vonatkoznak. Data refer to 31 May. 32 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

5 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint Data on infant nurseries by maintainer Év Year intézmények institutions A működő active férőhelyek places Beíratott gyermekek a) enrolled children a) A beíratott A gondozott gyermekek számából számított kihasználtsági százalék Occupancy rate calculated from the number of enrolled children nursed children A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % Önkormányzati bölcsődék b) Local government infant nurseries b) ,7 63, , ,3 76, , ,1 86, , ,2 89, , ,1 90, , ,1 91, , ,0 93, , ,1 90, , ,5 78, ,7 Nonprofit szervezetek bölcsődéi c) Infant nurseries of non-profit organizations c) ,7 78, , ,3 91, , ,6 94, , ,8 95, , ,5 91, , ,9 93, , ,1 91, , ,4 87, ,9 Egyéb bölcsődék d) Other infant nurseries d) ,6 45, , ,9 63, , ,9 59, , ,5 73, , ,7 79, , ,9 92, , ,7 89, , ,7 89, , ,0 91, ,8 Összes állandó bölcsőde Infant nurseries, total ,2 61, , ,8 76, , ,2 86, , ,8 89, , ,7 90, , ,0 91, , ,6 93, , ,0 94, , ,9 96, ,4 a) 1990-ben az adatok XII. 31-re, 2000-től V. 31-re vonatkoznak. Data for 1990 refer to 31 December, from 2000 to 31 May. b) Települési önkormányzatok által, valamint önkormányzati intézményfenntartó társulás és többcélú kistérségi társulás keretében fenntartott bölcsődék. Infant nurseries maintained by local government, association of local governments and multipurpose subregion association. c) Alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság által fenntartott bölcsődék. Infant nurseries maintained by foundation, public foundation, non-profit enterprise. d) Egyházak, társas vállakozások és központi költségvetési intézmények által fenntartott bölcsődék. Infant nurseries maintained by church, corporations, central government institutions. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 33

6 4.5. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint, 2011 Main data on infant nurseries by maintainer, 2011 Fenntartó Maintainer Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Központi költségvetési intézmény Central government institutions Alapítvány Foundation Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Egyház Church Társas vállalkozás Corporation Összesen Total A működő intézmények active institutions A működő férőhelyek active places A beíratott gyermekek (V. 31-én) enrolled children (31 May) A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: szakképzett gondozónők Of which: qualified nurses Egy gondozónőre jutó gyermek children per nurse ,7 5, ,9 6, ,9 6, ,0 5, ,6 5, ,0 5, ,0 6, ,0 4, ,4 5, A bölcsődék fontosabb adatai területi egységek és népességnagyság szerint, 2011 Main data on infant nurseries by region and settlement population, 2011 Területi egység, népességnagyság Region, settlement population intézmények institutions A működő active férőhelyek places 34 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011 Beíratott gyermekek (V. 31-én) enrolled children (31 May) A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % ,4 Területi egység Region ,1 Közép ,7 Central Nyugat ,1 Western , , , , , ,4 Népességnagyság Settlement population , , , , , , , , ,1 Budapest ,1

7 4.7. Bölcsődébe beíratott gyermekek egyéb adatai Other data on children enrolled in infant nurseries Megnevezés Denomination Beíratott gyermekek összesen a) Total number of enrolled children a) Ebből: Of which: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő Regular child protection allowance recipient Fogyatékkal élő Disabled child Tartósan beteg gyermek Seriously sick child 3 vagy több gyermekes család gyermeke Member of a family with 3 or more children Védelembe vett gyermek Child taken into child protection Korai fejlesztésben részesülő gyermek Child obtaining early development Fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek Child obtaining generative preparing a) Az adatok V. 31-re vonatkoznak. Data refer to 31 May Bölcsődei egyéb szolgáltatások adatai területi egységek és népességnagyság szerint, 2011 Data on other services of infant nurseries by region and settlement population, 2011 Területi egység, népességnagyság Region, settlement population A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek children receiving service időszakos gyermekfelügyelet child supervision játszócsoport/klub playgroup Ebből: Of which: gyermekhotel child hotel Területi egység Region Közép Central Nyugat Western Népességnagyság Settlement population Budapest egyéb other GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 35

8 4.9. A családi napközik fontosabb adatai, 2011 Main data on out of school care institutions, 2011 Területi egység, fenntartó, népességnagyság Region, maintainer, settlement poulation Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Alapítvány, közalapítvány Foundation, public foundation Egyesület Association Egyéni és társas vállalkozás Enterprise Egyház Church Egyéb Other Intézmények out of school care institutions Engedélyezett férőhelyek authorized places Gondozott gyermekek a) children in care a) Igénybe vett gondozási napok a) care days a) Beíratott gyermekek b) Enrolled children b) Ebből: 3 évesnél fiatalabb Of which: younger than 3 years old Területi egység Region Fenntartó Maintainer Népességnagyság Settlement population Budapest a) Az év folyamán. During the year. b) Május 31-én 31 May. 36 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

9 4.10. A házi és családi gyermekfelügyeletek fontosabb adatai, 2011 Main data on child minding and family child supervision, 2011 Területi egység, fenntartó, népességnagyság Region, maintainer, settlement poulation Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Egyesület Association Házi gyermekfelügyelet Child minding ellátást biztosítók number of persons who give child minding gondozott gyermekek a) number of children in care a) igénybe vett gondozási órák a) number of care hours a) Családi gyermekfelügyelet Family child supervision ellátást biztosítók number of persons who give child minding gondozott gyermekek a) number of children in care a) igénybe vett gondozási napok a) number of care days a) Területi egység Region Fenntartó Maintainer Népességnagyság Settlement population Budapest a) Az év folyamán. During the year. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 37

10 4.11. Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó települések Settlements providing child welfare services Év a) Year a) A gyermekjóléti szolgálatok child welfare services A gyermekjóléti szolgálatot működtető települések settlements running child welfare service Az ellátásba bevont települések settlements covered by service A gyermekjóléti szolgálattal ellátott települések összesen aránya, % Ratio of settlements supplied with child welfare service, % A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek b) children receiving service b) A szolgáltatást igénybe vevő családok c) families receiving service c) , , , , , , , , , , , , a) 2006-ig a gyermekjóléti szolgálatok és egyéb gyermekjóléti alapellátások együtt. Up to 2006 including child welfare services and other child protection basic services. b) 2004-ig gondozási esetek, 2005-től a gondozott gyermekek, kivéve a speciális és prevenciós szolgáltatásokat igénybe vevő kiskorúakat től tartalmazza a szakellátás miatt gondozottakat is. Until 2004 the number of provided cares, from 2005 the number of children, except for children who receive special and prevention care. From 2010 data include professional child protections, too. c) Azon családok, amelyekben a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek élnek. The number of families where the children receive care. 38 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

11 4.12. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek korcsoportok és területi egységek szerint, 2011 children receiving child welfare service by age-group and region, 2011 Területi egység Region Közép- Central Nyugat- Western összesen total 0 2 éves 0 2 years old Fiú Boy 3 5 éves 3 5 years old 6 13 éves 6 13 years old éves years old A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek korcsoportok és területi egységek szerint, 2011 (folytatás) children receiving child welfare service by age-group and region, 2011 (continued) Területi egység Region Közép- Central Nyugat- Western összesen total 0 2 éves 0 2 years old Lány Girl 3 5 éves 3 5 years old 6 13 éves 6 13 years old éves years old GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 39

12 4.13. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége területi egységek és fenntartók szerint, 2011 Main data on activities of child welfare services by region and maintainer, 2011 Területi egység, fenntartó, népességnagyság Region, maintainer, settlement population Közép- Central Nyugat- Western összesen a) total a) A gondozott gyermekek children ebből: of which: alapellátásban gondozott in social basic care védelembe vett under child protection utógondozott b) in after-care provision b) szakellátásban elhelyzett live is professional child care provision Tanácsadottként megjelent Children asking for advice Területi egység Region Fenntartó Maintainer Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Alapítvány, közalapítvány Foundation, public foundation Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Társas vállalkozás Corporation Egyesület Association Egyház Church Népességnagyság Settlement population Budapest a) Gondozott gyermekek, kivéve a speciális és prevenciós szolgáltatásokat igénybe vevő kiskorúakat. children, except for children who receive special or prevention care. b) Szakellátásból kikerült gyermekek. Children who left professional child protection provision. 40 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

13 4.14. A gyermekjóléti szolgálatnál az adott évben kezdeményezett kapcsolatfelvételek területi egységek és népességnagyság szerint, 2011 new child welfare cases by way of admission, region and settlement population, 2011 Területi egység, népességnagyság Region, settlement population Összes kapcsolatfelvétel Total number of admissions önként (gyermek maga) the child him/herself voluntarily szülővel közösen together with parent gyermekjóléti szolgálat által Ebből: Of which: kezdeményezett initiated by child welfare service jelzőrendszer tagjai által a) child protective system a) gyámhatóság által public guardianship authorities Együttműködésre kötelezett obliged to co-operation Területi egység Region Közép Central Nyugat Western Népességnagyság Settlement population Budapest a) A gyermekek védelmét ellátó szervezetek. Organizations responsible for the protection of children A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák * problems managed by the child welfare service* A kezelt probléma típusa Type of problem Anyagi Financial Gyermeknevelési Child rearing Beilleszkedési Problem of integration Magatartászavar Disorder of behaviour Családi konfliktus Family conflict Életviteli Problems in way of life Szülői elhanyagolás Neglect by parents Családon belüli bántalmazás Abuse inside family Fogyatékosság, retardáció Disability, retardation Szenvedélybetegség Addiction Összesen Total * Az ellátott gyermekek problémáinak halmozott. Cumulative number of children's problems GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 41

14 4.16. A gyermekjóléti szolgálatok speciális és prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek a tárgyév folyamán* children receiving special or prevention care from child welfare services during the year* Megnevezés Szolgáltatást igénybe vevő kiskorúak children receiving special or prevention care Denomination Speciális szolgáltatások összesen Special care, total Kapcsolattartási ügyelet Mediating among the members of disintegrated family Készenléti szolgálat Mental hygiene services Utcai és lakótelepi szociális munka Social work on streets and in housing estates Kórházi szociális munka Social work in hospital Iskolai szociális munka Social work in school Ifjúsági lelki segélytelefon Psychic hot line for youth Prevenciós szolgáltatások összesen Prevention care, total Játszóház Playhouse Klub, csoport Club Korrepetálás Coaching Iskolai szünidős tábor Holiday camps * Halmozott szám. Egy kiskorú több szolgáltatásban és többször is érintett lehet. Cumulative number. One child can receive care several times and different types of services A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek területi egységek szerint, 2011 Care of children who committed an offence or a crime by region, 2011 Területi egység, gondozás típusa Region, type of care Közép- Central Nyugat- Western Nem volt gondozásban Not in care Alapellátásban gondozták In social basic care Védelembe vétel keretében gondozták Under child protection Szabálysértést elkövetett children who committed offence, of which: gyermekkorúak under 14 years of age fiatalkorúak juveniles kiskorúak összesen children, total Bűncselekményt elkövetett children who committed crime, of which: gyermekkorúak under 14 years of age fiatalkorúak juveniles kiskorúak összesen children, total Területi egység Region Gondozás típusa Type of care SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

15 4.18. A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, bántalmazott gyermekek területi egységek szerint, 2011 Care of abused children by region, 2011 Területi egység Region Közép- Central Nyugat- Western Családon belül bántalmazott gyermekek children abused inside family fizikailag physically lelkileg psychically szexuálisan sexually Családon kívül bántalmazott gyermekek children abused outside family fizikailag physically lelkileg psychically szexuálisan sexually A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, elhanyagolt gyermekek területi egységek szerint, 2011 Care of neglected children by region, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Területi egység Region Családon belül elhanyagolt gyermekek children neglected inside family fizikailag physically lelkileg psychically Összesen Total GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 43

16 4.20. Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai, 2011 Main data on short-term care, 2011 Területi egység, fenntartó Region, maintainer Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Alapítvány Foundation Egyesület Association Egyéni és társas vállalkozás Enterprise Egyház Church ellátást biztosítók number of persons who provide shortterm care Helyettes szülő Substitute parents engedélyezett férőhelyek a) number of places approved a) gondozott gyermekek number of children in care engedélyezett férőhelyek number of places approved Gyermekek átmeneti otthona Temporary home for children gondozott gyermekek number of children in care gondozott szülők number of parents in care Területi egység Region Fenntartó Maintainer a) Lehetséges gondozási kapacitás. Possible care capacity. 44 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

17 4.20. Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai, 2011 (folytatás) Main data on short-term care, 2011 (continued) Területi egység, fenntartó Region, maintainer Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Alapítvány Foundation Egyesület Association Egyéni és társas vállalkozás Enterprise Egyház Church engedélyezett férőhelyek number of places approved Családok átmeneti otthona Temporary home for family gondozott gyermekek number of children in care gondozott szülők number of parents in care Területi egység Region Fenntartó Maintainer GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 45

18 4.21. Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai a tárgyév folyamán Main data on short-term care during the year Év, területi egység, korcsoport Year, region, age-group Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek a) children in short-term care a) helyettes szülőnél elhelyezett cared by substitute parents Ebből: Of which: gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett in temporary home for children családok átmeneti otthonában elhelyezett in temporary home for families Területi egység Region Közép Central Nyugat Western Korcsoport Age-group 0 3 éves years old 4 5 éves years old 6 13 éves years old éves years old a) Az adatok 2004-től származnak közvetlen intézményi adatgyűjtésből. The data from 2004 are from insitutional surveys. 46 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

19 Módszertani megjegyzések Gyermekjóléti alapellátás: a gyermekjóléti alapellátás célja, hogy elősegítse a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését. Az ilyen ellátások esetében a szülő felügyeleti joga minden esetben megmarad. Formái: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői ellátás, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában történő elhelyezés. Gyermekek napközbeni ellátása: a családban nevelkedő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést biztosító intézmények. Az ellátás biztosítható: bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, valamint a Közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményekben egyaránt. Bölcsőde: a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. Bölcsődébe beíratott gyermek: a bölcsődébe felvett nyilvántartásban szereplő gyermekek 1992-ig december 31-i, 1993-tól május 31-i állapotnak megfelelően. Bölcsődei kihasználtsági százalék a beíratott gyermekek számához viszonyítva: a beíratott gyermekek a működő férőhelyek százalékában. Bölcsődei kihasználtsági százalék a gondozott gyermekek számához viszonyítva: a gondozott (naponta megjelent) gyermekek a lehetséges gondozási napok (működő férőhelyek és nyitvatartási napok szorzata) százalékában. Bölcsődét igénybe vevő gyermekek az év folyamán: a január 1-jén beírt és az év folyamán felvett gyermekek. Az év közben távozottakat is tartalmazza. Szakképzett bölcsődei gondozó(nő): az a személy, akinek csecsemő- és kisgyermekgondozó(nő)i oklevele van. Családi napközi: a családban nevelkedő 20 hetes kort betöltött, de 14 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény, 5 7 férőhellyel. Családi gyermekfelügyelet: saját háztartásban nyújtható napközbeni ellátás, melynek keretében maximum három (kettő és négy év közötti) gyermeket lehet ellátni. Közülük egy a gondozást végző saját gyermeke lehet. Házi gyermekfelügyelet: a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítani kell a családgondozó tevékenységet, szolgáltatás közvetítésével segíteni a kliens hozzájutását a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, megszervezni a szakmai fórumokat, a helyettes szülői hálózatot, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek számára a szabadidős programokat. A gyermekjóléti szolgáltatás ezen alapfeladatokon túl olyan speciális szolgáltatásokat is magában foglalhat, mint a gyermekek utcai szociális gondozása, a lakótelepi gyerekek gondozása és a lelkisegély-telefon működtetése. Gyermekjóléti szolgálat: önálló intézményként, tevékenységként szervezetten vagy más intézménnyel integrációban működő szolgálat, mely biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak elvégzését, azaz összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Típusai: önálló gyermekjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők: a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet valamely probléma (szociális, mentálhigiénés, életvezetési, anyagi) rendezésére igénybe vevő kiskorú. A nyújtott szolgáltatás az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére önkéntes alapon, térítésmentesen vehető igénybe. Kapcsolatfelvételt kezdeményezhetnek a gyermekjóléti szolgálatok, a jelzőrendszer tagjai és a gyámhatóságok, de az érintetteket kötelezhetik is az együttműködésre. Az igénybe vevők köre magában foglalja azokat az alapellátásban gondozottakat, akikről készült gondozási terv, a védelembe vettként gondozottakat, és azokat a szakellátásból kikerült gyermekeket, akiket a gyermekjóléti szolgálat utógondoz től tartalmazza a szakellátásban elhelyezetett kiskorúakkal végzett gondozási tevékenységet is. Nem tartalmazza a speciális vagy prevenciós szolgáltatásokban részesülő kiskorúakat és a szolgálatnál tanácsadottként megjelenteket sem. Nem halmozott adat, minden gondozott egyszer szerepel, vagy a december 31-i állapot szerint, vagy aszerint, hogy a tárgyévben megszűnt gondozásakor milyen státusz szerint gondozták. A gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek: az alapfeladatokon túl nyújtható speciális szolgáltatásokban részesülő kiskorúak. Ez lehet: a kapcsolattartási ügyelet, a készenléti szolgálat, az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka, az iskolai szociális munka, az ifjúsági lelki segélytelefon. Halmozott adat, mivel egy gyermek többször és akár többféle speciális szolgáltatásban is részesülhet. A gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek: az alapfeladatokon túl nyújtható prevenciós szolgáltatásokban részesülő kiskorúak. Ez lehet: játszóház, klub vagy csoportfoglalkozás és az iskolai szünidős táborokban való részvétel. Halmozott adat, mivel egy gyermek többször és akár többféle prevenciós szolgáltatásban is részesülhet. Felsőfokú szakirányú végzettség (gyermekjóléti szolgálatoknál foglalkoztatottak esetében): felsőfokú szakirányú végzettségnek minősül a felsőfokú szociális szakképzettség (ezen belül az általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus, szociálpolitikus), illetve a gyógypedagógusi, pszichopedagógusi és a pedagógiai előadói végzettség. Jelzőrendszer: törvényben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek a gyermekjóléti szolgálathoz jelezéssel fordulni (pl. anyagi ok, környezeti ok, gyermek elhanyagolása vagy bántalmazása). Átmeneti gondozásban részesülő: a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosító gondozásban (átmeneti otthonban, helyettes szülőnél, illetve szülővel együtt családok átmeneti otthonában) részesülő gyermek. A gondozás időtartama legfeljebb 12 hónap. Helyettes szülő: a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a gyermekjóléti szolgálat által készített egyéni gondozási, nevelési terv alapján saját háztartásában biztosítja. Helyettes szülő a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, és vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli. A helyettes szülő egyidejűleg saját gyermekeit is beszámítva legfeljebb 5 gyermek gondozását végezheti. Gyermekek átmeneti otthona: a gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Egy intézmény legalább 12, de legfeljebb 40 gyermek teljes körű ellátását biztosítja. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 47

20 Családok átmeneti otthona: az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. Egy intézmény legalább 12, de legfeljebb 40 felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja. Adatok forrása: a KSH és a EMMI adatgyűjtései: OSAP 1203 Bölcsődei jelentés, OSAP 1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai, OSAP 2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról. Methodology notes Basic welfare provision: contributes to the promotion of the physical, intellectual, emotional, and moral development, welfare, and upbringing in a family environment of the child, the prevention of endangerment and elimination of existing endangerment, and prevention of removal of the child from his or her family. Type of basic provision: child welfare services, infant nursery, out-of-school care, child minding, substitute parent, temporary home of children, temporary home for families. Day care: day-care institution providing professional care and education for children living in families. Type of day care institutions: infant nursery, out-of-school care, child minding, family child supervision and the educational institutions (like kindergarten and the primary school). Infant nursery: Day-care institution providing professional care and education for children under 3 years of age and living in families. A child over 3 years of age whose level of physical or mental development is not sufficient for nursery education may remain in infant nursery care until 31 August following his or her 4 th birthday. The infant nursery may also provide assistance to families in the form of special advice, temporary child supervision, child hotel service, or other child care support services. Enrolled children: the number of children admitted to nurseries entered on the records as of 31 December up to 1992 and as of 31 May from 1993 onwards. Occupancy rate calculated from the number of children enrolled: the number of children enrolled as a percentage of number of active places. Occupancy rate calculated from the number of nursed children: the number of children cared for (present daily) as a percentage of possible care days (the product of the number of active places and days of opening). children enrolled in infant nurseries during the year: the number of children enrolled on 1 January and admitted during the year, including the number of those leaving during the year. Qualified nurse: a person holding a certificate of baby and infant care. Out-of-school care: day-care institution providing professional care and education for 5 7 children from 20 weeks old up to 14 years old living in their own families. Family child supervision: day care in own house, maximum for 3 children who are 2 4 years old. Child minding: day-time care of the child where a caregiver provides service in the home of the parents or of other legal representatives, if temporary or permanent provision of the child in day-time institutions is not possible (e.g. because of illness), and the parents of the child are not able to ensure day-time care of the child for the whole day. Child welfare provision: family support must be provided in the frame of child welfare service. By conveying services it should help the client to obtain certain services not provided by the service. Professional forums, a network of substitute parents and free-time activities for children and young adults should be organized. Besides these basic functions, child welfare service may include such special tasks as social care of children on streets, care of children in housing estates, as well as operating mental hygiene services. Child welfare service: performs tasks of child welfare provision i.e. service providing, care and management harmonised with health or educational institutes, as an independent or integrated institution. Its types are: independent child welfare service, child welfare service and child welfare centre. Recipients of child welfare services: children who take services to solve problems (e.g. social, mental hygiene, way of life, financial). Services are voluntary and free of charge on request of applicant or his/her guardian. Admission can be initiated by child welfare services, members of the child protective system and public guardianship authorities, however recipients can be obliged to co-operation, too. The number of recipients include the number of children receiving social basic care based on care plan, who are placed in child protection and who receive after-care provision. It does not include the number of children who receive special or prevention care. Not cumulative data, every child is registered once, either according to the status of December 31, or according to the status of the last form of care if the care was finished during the year. Recipients of child welfare services of special care: child welfare service may include such special tasks like social work on streets and in housing estates, in school or in hospital, mediating among the members of disintegrated family, as well as operating mental hygiene services. Cumulative data, since a child may receive several special services repeatedly. Recipients of child welfare services of prevention care: child welfare service may include such prevention tasks like playhouse, club, coaching and school holiday camps. Cumulative data, since a child may receive several prevention services repeatedly. Higher level educational attainment: higher level social professions (general social care activities, social care activities, social manager, social educator, social politician), teacher of the disabled, psycho-educator, educator. Child protective system: persons, service providers, institutions and authorities defined by law are obliged to notify the child welfare service in order to encourage the child s care in family, to prevent and abolish endangerment (e.g. reasons of means, environment, neglect, abuse). Short-term care: a child in full care (temporary home for children, substitute parent or together with a parent in a temporary home for families) at the request or consent of the parent exercising parental supervision or other legal representative. The period of care may be up to a maximum of 12 months. Substitute parents: the substitute parent shall provide temporary care in his or her own home for children living in families. The substitute parent may provide care for maximum 5 children at the same time including his or her own children. Temporary home for children: provides care for the child living in his or her family, however, staying temporarily without provision and supervision, or would stay lacking such provision and supervision without such placement, as well as for the child whose provision is endangered due to difficulties arising from the way of living of the family. One institution provides care for a minimum of 12 and a maximum of 40 children. Temporary home for families: upon the request of the homeless parent, the child and his or her parent may together be placed in the temporary home for families, if without such placement, their accommodation would not be ensured and the child would have to be separated from his or her parent. One institution provides care for a minimum of 12 and a maximum of 40 children and adults together. Source of data: data collections of the Ministry of National Resources and HCSO: NSDCP 1203 Report on the activities of infant nurseries, NSDCP 1775 Report on basic child welfare provisions, NSDCP 2023 Questionnaire on social services and child provisions. 48 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

5. Gyermekvédelem Child protection

5. Gyermekvédelem Child protection 5. Gyermekvédelem Child protection 5.1. Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak... 51 Minors at risk registered by public guardianship authorities 5.2. A nyilvántartott, védelembe vett

Részletesebben

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 212 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Old-age dependency ratio, 1 January 212 GRAFIKONOK,

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2009 Yearbook of Welfare Statistics, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 Készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kutatási Igazgatóságán és Családpolitikai Igazgatóságán a

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1.1. A települések száma és népessége (január 1.)... 2 Number of settlements and population (1 January)

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education Oktatási pénzügyi adatok Az állami és intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest, 2016 Készült Published

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2006 Yearbook of Welfare Statistics, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2007 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös kiadása Published

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2002 Budapest, 2003 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Családügyi Minisztérium közös kiadása

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2015 Központi

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek megyénként, 2003 Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 2011/42 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 42. szám 2011. június 22. Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 A tartalomból 1 Tények 1 A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben