4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision"

Átírás

1 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group 4.3. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint Main data on infant nurseries by settlement type 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint Data on infant nurseries by maintainer 4.5. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint, Main data on infant nurseries by maintainer, A bölcsődék fontosabb adatai területi egységek és népességnagyság szerint, Main data on infant nurseries by region and settlement population, Bölcsődébe beíratott gyermekek egyéb adatai, Other data on children enrolled in infant nurseries, Bölcsődei egyéb szolgáltatások adatai területi egységek és népességnagyság szerint, Data on other services of infant nurseries by region and settlement population, A családi napközik fontosabb adatai Main data on out of school care institutions and child minding A házi és családi gyermekfelügyeletek fontosabb adatai, Main data on child minding and family child supervision, Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó települések Settlements providing child welfare services A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek korcsoportok és területi egységek szerint, children receiving child welfare service by age-group and region, A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége területi egységek és fenntartók szerint, Main data on activities of child welfare services by region and maintainer, A gyermekjóléti szolgálatnál az adott évben kezdeményezett kapcsolatfelvételek területi egységek és népességnagyság szerint, new child welfare cases by way of admission, region and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák problems managed by the child welfare service A gyermekjóléti szolgálatok speciális és prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek az év folyamán children receiving special or prevention care from child welfare services during the year A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek területi egységek szerint, Care of children who committed an offence or a crime by region, A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, bántalmazott gyermekek területi egységek szerint, Care of abused children by region, A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, elhanyagolt gyermekek területi egységek szerint, Care of neglected children by region, Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai, Main data on short-term care, Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai az év folyamán Main data on short-term care during the year Csak a CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A bölcsődék fontosabb adatai területi egységek szerint, CD Main data on infant nurseries by region and county, A működő bölcsődei férőhelyek fenntartók és területi egységek szerint, CD active places by maintainer, region and county, A bölcsődékben foglalkoztatott gondozónők adatai területi egységek szerint, CD Main data on nurses employed in nurseries by region and county, A családi napközik fontosabb adatai területi egységek szerint, CD Main data on out of school care by region and county, Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó települések területi egységek szerint, CD Settlements providing child welfare services by region and county, 2011 GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 29

2 4.27. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége területi egységek szerint, CD Main data on activities of child welfare services by region and county, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák területi egységek és településnagyság szerint, CD Problems managed by the child welfare service by region, county and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatok szakmai tevékenysége területi egységek és településnagyság szerint, CD professional activities of child welfare services by region, county and settlement population, A gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek területi egységek és a szolgáltatás típusa szerint, CD children receiving special care from child welfare services by region, county and type of service, A gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek területi egység és a szolgáltatás típusa szerint, CD children receiving prevention care from child welfare services by region, county and type of service, A jelzőrendszer tagjai által a gyermekjóléti szolgálatok részére küldött jelzések területi egységek szerint, CD the signals sent by members of the child protective system to child welfare services by region and county, A gyermekjóléti szolgálatoknál a szakmai tevékenységet végzők területi egységek szerint, CD Main data on persons employed in child welfare service by region and county, Családok és gyermekek átmeneti otthonainak fontosabb adatai területi egységek szerint, CD Main data on temporary home for families and temporary home for children by region and county, Az átmeneti gondozásban részesülők az elhelyezést kiváltó problémák és területi egységek szerint, CD children in short-term care by problems, region and county, Az átmeneti gondozásban részesülők a gondozás időtartama és területi egységek szerint, CD children in short-term care by the duration of care, region and county, Az átmeneti gondozásból kikerülők a távozás helye és területi egységek szerint, CD children leaving short-term care by the place of destination, region and county, 2011 Módszertani megjegyzések Methodology notes SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

3 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai Main data on infant nurseries Év Year A működő active intézmények institutions férőhelyek places Beíratott gyermekek a) enrolled children a) Ezer 3 éven aluli gyermekre jutó bölcsődébe beíratott Enrolled childen per thousand children of less than 3 years of age A beíratott A gondozott gyermekek számából számított kihasználtsági százalék Occupancy rate calculated from the number of enrolled children nursed children A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % 1990 b) ,3 87,2 61, , ,6 104,8 76, , ,6 103,0 76, , ,5 107,4 81, , ,6 111,6 82, , ,7 110,8 86, , ,3 110,2 86, , ,1 113,8 89, , ,2 114,7 90, , ,7 120,0 91, , ,6 116,6 93, , ,4 102,3 81, , ,2 103,9 96, ,4 a) 1990-ben az adatok XII. 31-re, 2000-től V. 31-re vonatkoznak. Data for 1990 refer to 31 December, from 2000 to 31 May. b) A HM-, BM-bölcsődék adatai nélkül. Excluding data on infant nurseries operated by the Ministry of Defence and Ministry of Interior A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint* Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group* Év Year Ratio of hónapos és idősebb Összesen hónapos 36 months Total and older months old hónapos months old gyermekek children gyermekek aránya, % children, % 36 hónapos és idősebb 36 months and older ,7 7,1 60,6 31, ,1 14,5 45,1 39, ,2 15,5 46,6 36, ,5 15,5 45,7 37, ,4 16,2 46,1 36, ,1 15,8 44,1 39, ,1 15,6 45,7 37, ,9 14,8 45,7 38, ,7 14,2 48,0 37, ,7 13,4 49,3 36, ,5 12,8 49,0 37, ,5 11,1 50,5 38, ,4 12,2 50,5 36, ,4 11,3 52,9 35, ,3 11,3 54,5 33, ,2 10,7 55,8 33, ,3 10,3 56,3 33, ,3 10,1 56,2 33,4 * 1993-ben az adatok XII. 31re, 1995-től V. 31-re vonatkoznak. A korcsoportok alsó és felső határa 1990-ben: 0 10, 11 18, 19 36, 36 hónaposnál idősebb. Data for 1990 refer to 31 December, from 1995 to 31 May. The upper and lower limit of the age-groups in 1990: 0 10, 11 18, 19 36, more than 36 months. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 31

4 4.3. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint Main data on infant nurseries by settlement type Év Year intézmények institutions A működő active férőhelyek places Beíratott gyermekek a) enrolled children a) A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % Budapest , , , , , , , ,1 Megyei jogú város Cities of county rank , , , , , , , ,5 Egyéb város Other towns , , , , , , , ,5 Község Villages , , , , , , , ,4 Összesen Total , , , , , , , ,4 a) Az adatok V. 31-re vonatkoznak. Data refer to 31 May. 32 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

5 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint Data on infant nurseries by maintainer Év Year intézmények institutions A működő active férőhelyek places Beíratott gyermekek a) enrolled children a) A beíratott A gondozott gyermekek számából számított kihasználtsági százalék Occupancy rate calculated from the number of enrolled children nursed children A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % Önkormányzati bölcsődék b) Local government infant nurseries b) ,7 63, , ,3 76, , ,1 86, , ,2 89, , ,1 90, , ,1 91, , ,0 93, , ,1 90, , ,5 78, ,7 Nonprofit szervezetek bölcsődéi c) Infant nurseries of non-profit organizations c) ,7 78, , ,3 91, , ,6 94, , ,8 95, , ,5 91, , ,9 93, , ,1 91, , ,4 87, ,9 Egyéb bölcsődék d) Other infant nurseries d) ,6 45, , ,9 63, , ,9 59, , ,5 73, , ,7 79, , ,9 92, , ,7 89, , ,7 89, , ,0 91, ,8 Összes állandó bölcsőde Infant nurseries, total ,2 61, , ,8 76, , ,2 86, , ,8 89, , ,7 90, , ,0 91, , ,6 93, , ,0 94, , ,9 96, ,4 a) 1990-ben az adatok XII. 31-re, 2000-től V. 31-re vonatkoznak. Data for 1990 refer to 31 December, from 2000 to 31 May. b) Települési önkormányzatok által, valamint önkormányzati intézményfenntartó társulás és többcélú kistérségi társulás keretében fenntartott bölcsődék. Infant nurseries maintained by local government, association of local governments and multipurpose subregion association. c) Alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság által fenntartott bölcsődék. Infant nurseries maintained by foundation, public foundation, non-profit enterprise. d) Egyházak, társas vállakozások és központi költségvetési intézmények által fenntartott bölcsődék. Infant nurseries maintained by church, corporations, central government institutions. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 33

6 4.5. A bölcsődék fontosabb adatai fenntartók szerint, 2011 Main data on infant nurseries by maintainer, 2011 Fenntartó Maintainer Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Központi költségvetési intézmény Central government institutions Alapítvány Foundation Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Egyház Church Társas vállalkozás Corporation Összesen Total A működő intézmények active institutions A működő férőhelyek active places A beíratott gyermekek (V. 31-én) enrolled children (31 May) A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: szakképzett gondozónők Of which: qualified nurses Egy gondozónőre jutó gyermek children per nurse ,7 5, ,9 6, ,9 6, ,0 5, ,6 5, ,0 5, ,0 6, ,0 4, ,4 5, A bölcsődék fontosabb adatai területi egységek és népességnagyság szerint, 2011 Main data on infant nurseries by region and settlement population, 2011 Területi egység, népességnagyság Region, settlement population intézmények institutions A működő active férőhelyek places 34 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011 Beíratott gyermekek (V. 31-én) enrolled children (31 May) A beosztott gondozónők employed nurses Ebből: a szakképzett gondozónők aránya, % Of which: ratio of qualified nurses, % ,4 Területi egység Region ,1 Közép ,7 Central Nyugat ,1 Western , , , , , ,4 Népességnagyság Settlement population , , , , , , , , ,1 Budapest ,1

7 4.7. Bölcsődébe beíratott gyermekek egyéb adatai Other data on children enrolled in infant nurseries Megnevezés Denomination Beíratott gyermekek összesen a) Total number of enrolled children a) Ebből: Of which: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő Regular child protection allowance recipient Fogyatékkal élő Disabled child Tartósan beteg gyermek Seriously sick child 3 vagy több gyermekes család gyermeke Member of a family with 3 or more children Védelembe vett gyermek Child taken into child protection Korai fejlesztésben részesülő gyermek Child obtaining early development Fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek Child obtaining generative preparing a) Az adatok V. 31-re vonatkoznak. Data refer to 31 May Bölcsődei egyéb szolgáltatások adatai területi egységek és népességnagyság szerint, 2011 Data on other services of infant nurseries by region and settlement population, 2011 Területi egység, népességnagyság Region, settlement population A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek children receiving service időszakos gyermekfelügyelet child supervision játszócsoport/klub playgroup Ebből: Of which: gyermekhotel child hotel Területi egység Region Közép Central Nyugat Western Népességnagyság Settlement population Budapest egyéb other GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 35

8 4.9. A családi napközik fontosabb adatai, 2011 Main data on out of school care institutions, 2011 Területi egység, fenntartó, népességnagyság Region, maintainer, settlement poulation Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Alapítvány, közalapítvány Foundation, public foundation Egyesület Association Egyéni és társas vállalkozás Enterprise Egyház Church Egyéb Other Intézmények out of school care institutions Engedélyezett férőhelyek authorized places Gondozott gyermekek a) children in care a) Igénybe vett gondozási napok a) care days a) Beíratott gyermekek b) Enrolled children b) Ebből: 3 évesnél fiatalabb Of which: younger than 3 years old Területi egység Region Fenntartó Maintainer Népességnagyság Settlement population Budapest a) Az év folyamán. During the year. b) Május 31-én 31 May. 36 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

9 4.10. A házi és családi gyermekfelügyeletek fontosabb adatai, 2011 Main data on child minding and family child supervision, 2011 Területi egység, fenntartó, népességnagyság Region, maintainer, settlement poulation Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Egyesület Association Házi gyermekfelügyelet Child minding ellátást biztosítók number of persons who give child minding gondozott gyermekek a) number of children in care a) igénybe vett gondozási órák a) number of care hours a) Családi gyermekfelügyelet Family child supervision ellátást biztosítók number of persons who give child minding gondozott gyermekek a) number of children in care a) igénybe vett gondozási napok a) number of care days a) Területi egység Region Fenntartó Maintainer Népességnagyság Settlement population Budapest a) Az év folyamán. During the year. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 37

10 4.11. Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó települések Settlements providing child welfare services Év a) Year a) A gyermekjóléti szolgálatok child welfare services A gyermekjóléti szolgálatot működtető települések settlements running child welfare service Az ellátásba bevont települések settlements covered by service A gyermekjóléti szolgálattal ellátott települések összesen aránya, % Ratio of settlements supplied with child welfare service, % A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek b) children receiving service b) A szolgáltatást igénybe vevő családok c) families receiving service c) , , , , , , , , , , , , a) 2006-ig a gyermekjóléti szolgálatok és egyéb gyermekjóléti alapellátások együtt. Up to 2006 including child welfare services and other child protection basic services. b) 2004-ig gondozási esetek, 2005-től a gondozott gyermekek, kivéve a speciális és prevenciós szolgáltatásokat igénybe vevő kiskorúakat től tartalmazza a szakellátás miatt gondozottakat is. Until 2004 the number of provided cares, from 2005 the number of children, except for children who receive special and prevention care. From 2010 data include professional child protections, too. c) Azon családok, amelyekben a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek élnek. The number of families where the children receive care. 38 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

11 4.12. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek korcsoportok és területi egységek szerint, 2011 children receiving child welfare service by age-group and region, 2011 Területi egység Region Közép- Central Nyugat- Western összesen total 0 2 éves 0 2 years old Fiú Boy 3 5 éves 3 5 years old 6 13 éves 6 13 years old éves years old A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek korcsoportok és területi egységek szerint, 2011 (folytatás) children receiving child welfare service by age-group and region, 2011 (continued) Területi egység Region Közép- Central Nyugat- Western összesen total 0 2 éves 0 2 years old Lány Girl 3 5 éves 3 5 years old 6 13 éves 6 13 years old éves years old GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 39

12 4.13. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége területi egységek és fenntartók szerint, 2011 Main data on activities of child welfare services by region and maintainer, 2011 Területi egység, fenntartó, népességnagyság Region, maintainer, settlement population Közép- Central Nyugat- Western összesen a) total a) A gondozott gyermekek children ebből: of which: alapellátásban gondozott in social basic care védelembe vett under child protection utógondozott b) in after-care provision b) szakellátásban elhelyzett live is professional child care provision Tanácsadottként megjelent Children asking for advice Területi egység Region Fenntartó Maintainer Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Alapítvány, közalapítvány Foundation, public foundation Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Társas vállalkozás Corporation Egyesület Association Egyház Church Népességnagyság Settlement population Budapest a) Gondozott gyermekek, kivéve a speciális és prevenciós szolgáltatásokat igénybe vevő kiskorúakat. children, except for children who receive special or prevention care. b) Szakellátásból kikerült gyermekek. Children who left professional child protection provision. 40 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

13 4.14. A gyermekjóléti szolgálatnál az adott évben kezdeményezett kapcsolatfelvételek területi egységek és népességnagyság szerint, 2011 new child welfare cases by way of admission, region and settlement population, 2011 Területi egység, népességnagyság Region, settlement population Összes kapcsolatfelvétel Total number of admissions önként (gyermek maga) the child him/herself voluntarily szülővel közösen together with parent gyermekjóléti szolgálat által Ebből: Of which: kezdeményezett initiated by child welfare service jelzőrendszer tagjai által a) child protective system a) gyámhatóság által public guardianship authorities Együttműködésre kötelezett obliged to co-operation Területi egység Region Közép Central Nyugat Western Népességnagyság Settlement population Budapest a) A gyermekek védelmét ellátó szervezetek. Organizations responsible for the protection of children A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák * problems managed by the child welfare service* A kezelt probléma típusa Type of problem Anyagi Financial Gyermeknevelési Child rearing Beilleszkedési Problem of integration Magatartászavar Disorder of behaviour Családi konfliktus Family conflict Életviteli Problems in way of life Szülői elhanyagolás Neglect by parents Családon belüli bántalmazás Abuse inside family Fogyatékosság, retardáció Disability, retardation Szenvedélybetegség Addiction Összesen Total * Az ellátott gyermekek problémáinak halmozott. Cumulative number of children's problems GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 41

14 4.16. A gyermekjóléti szolgálatok speciális és prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek a tárgyév folyamán* children receiving special or prevention care from child welfare services during the year* Megnevezés Szolgáltatást igénybe vevő kiskorúak children receiving special or prevention care Denomination Speciális szolgáltatások összesen Special care, total Kapcsolattartási ügyelet Mediating among the members of disintegrated family Készenléti szolgálat Mental hygiene services Utcai és lakótelepi szociális munka Social work on streets and in housing estates Kórházi szociális munka Social work in hospital Iskolai szociális munka Social work in school Ifjúsági lelki segélytelefon Psychic hot line for youth Prevenciós szolgáltatások összesen Prevention care, total Játszóház Playhouse Klub, csoport Club Korrepetálás Coaching Iskolai szünidős tábor Holiday camps * Halmozott szám. Egy kiskorú több szolgáltatásban és többször is érintett lehet. Cumulative number. One child can receive care several times and different types of services A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek területi egységek szerint, 2011 Care of children who committed an offence or a crime by region, 2011 Területi egység, gondozás típusa Region, type of care Közép- Central Nyugat- Western Nem volt gondozásban Not in care Alapellátásban gondozták In social basic care Védelembe vétel keretében gondozták Under child protection Szabálysértést elkövetett children who committed offence, of which: gyermekkorúak under 14 years of age fiatalkorúak juveniles kiskorúak összesen children, total Bűncselekményt elkövetett children who committed crime, of which: gyermekkorúak under 14 years of age fiatalkorúak juveniles kiskorúak összesen children, total Területi egység Region Gondozás típusa Type of care SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

15 4.18. A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, bántalmazott gyermekek területi egységek szerint, 2011 Care of abused children by region, 2011 Területi egység Region Közép- Central Nyugat- Western Családon belül bántalmazott gyermekek children abused inside family fizikailag physically lelkileg psychically szexuálisan sexually Családon kívül bántalmazott gyermekek children abused outside family fizikailag physically lelkileg psychically szexuálisan sexually A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott, elhanyagolt gyermekek területi egységek szerint, 2011 Care of neglected children by region, 2011 Közép- Central Nyugat- Western Területi egység Region Családon belül elhanyagolt gyermekek children neglected inside family fizikailag physically lelkileg psychically Összesen Total GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 43

16 4.20. Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai, 2011 Main data on short-term care, 2011 Területi egység, fenntartó Region, maintainer Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Alapítvány Foundation Egyesület Association Egyéni és társas vállalkozás Enterprise Egyház Church ellátást biztosítók number of persons who provide shortterm care Helyettes szülő Substitute parents engedélyezett férőhelyek a) number of places approved a) gondozott gyermekek number of children in care engedélyezett férőhelyek number of places approved Gyermekek átmeneti otthona Temporary home for children gondozott gyermekek number of children in care gondozott szülők number of parents in care Területi egység Region Fenntartó Maintainer a) Lehetséges gondozási kapacitás. Possible care capacity. 44 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

17 4.20. Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai, 2011 (folytatás) Main data on short-term care, 2011 (continued) Területi egység, fenntartó Region, maintainer Közép- Central Nyugat- Western Önkormányzat Local government Önkormányzati intézményfenntartó társulás Association of local governments Többcélú kistérségi társulás Multipurpose subregion association Nonprofit gazdasági társaság Non-profit enterprise Alapítvány Foundation Egyesület Association Egyéni és társas vállalkozás Enterprise Egyház Church engedélyezett férőhelyek number of places approved Családok átmeneti otthona Temporary home for family gondozott gyermekek number of children in care gondozott szülők number of parents in care Területi egység Region Fenntartó Maintainer GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 45

18 4.21. Átmeneti gondozást biztosítók fontosabb adatai a tárgyév folyamán Main data on short-term care during the year Év, területi egység, korcsoport Year, region, age-group Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek a) children in short-term care a) helyettes szülőnél elhelyezett cared by substitute parents Ebből: Of which: gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett in temporary home for children családok átmeneti otthonában elhelyezett in temporary home for families Területi egység Region Közép Central Nyugat Western Korcsoport Age-group 0 3 éves years old 4 5 éves years old 6 13 éves years old éves years old a) Az adatok 2004-től származnak közvetlen intézményi adatgyűjtésből. The data from 2004 are from insitutional surveys. 46 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

19 Módszertani megjegyzések Gyermekjóléti alapellátás: a gyermekjóléti alapellátás célja, hogy elősegítse a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését. Az ilyen ellátások esetében a szülő felügyeleti joga minden esetben megmarad. Formái: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői ellátás, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában történő elhelyezés. Gyermekek napközbeni ellátása: a családban nevelkedő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést biztosító intézmények. Az ellátás biztosítható: bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, valamint a Közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményekben egyaránt. Bölcsőde: a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. Bölcsődébe beíratott gyermek: a bölcsődébe felvett nyilvántartásban szereplő gyermekek 1992-ig december 31-i, 1993-tól május 31-i állapotnak megfelelően. Bölcsődei kihasználtsági százalék a beíratott gyermekek számához viszonyítva: a beíratott gyermekek a működő férőhelyek százalékában. Bölcsődei kihasználtsági százalék a gondozott gyermekek számához viszonyítva: a gondozott (naponta megjelent) gyermekek a lehetséges gondozási napok (működő férőhelyek és nyitvatartási napok szorzata) százalékában. Bölcsődét igénybe vevő gyermekek az év folyamán: a január 1-jén beírt és az év folyamán felvett gyermekek. Az év közben távozottakat is tartalmazza. Szakképzett bölcsődei gondozó(nő): az a személy, akinek csecsemő- és kisgyermekgondozó(nő)i oklevele van. Családi napközi: a családban nevelkedő 20 hetes kort betöltött, de 14 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény, 5 7 férőhellyel. Családi gyermekfelügyelet: saját háztartásban nyújtható napközbeni ellátás, melynek keretében maximum három (kettő és négy év közötti) gyermeket lehet ellátni. Közülük egy a gondozást végző saját gyermeke lehet. Házi gyermekfelügyelet: a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítani kell a családgondozó tevékenységet, szolgáltatás közvetítésével segíteni a kliens hozzájutását a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, megszervezni a szakmai fórumokat, a helyettes szülői hálózatot, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek számára a szabadidős programokat. A gyermekjóléti szolgáltatás ezen alapfeladatokon túl olyan speciális szolgáltatásokat is magában foglalhat, mint a gyermekek utcai szociális gondozása, a lakótelepi gyerekek gondozása és a lelkisegély-telefon működtetése. Gyermekjóléti szolgálat: önálló intézményként, tevékenységként szervezetten vagy más intézménnyel integrációban működő szolgálat, mely biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak elvégzését, azaz összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Típusai: önálló gyermekjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők: a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet valamely probléma (szociális, mentálhigiénés, életvezetési, anyagi) rendezésére igénybe vevő kiskorú. A nyújtott szolgáltatás az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére önkéntes alapon, térítésmentesen vehető igénybe. Kapcsolatfelvételt kezdeményezhetnek a gyermekjóléti szolgálatok, a jelzőrendszer tagjai és a gyámhatóságok, de az érintetteket kötelezhetik is az együttműködésre. Az igénybe vevők köre magában foglalja azokat az alapellátásban gondozottakat, akikről készült gondozási terv, a védelembe vettként gondozottakat, és azokat a szakellátásból kikerült gyermekeket, akiket a gyermekjóléti szolgálat utógondoz től tartalmazza a szakellátásban elhelyezetett kiskorúakkal végzett gondozási tevékenységet is. Nem tartalmazza a speciális vagy prevenciós szolgáltatásokban részesülő kiskorúakat és a szolgálatnál tanácsadottként megjelenteket sem. Nem halmozott adat, minden gondozott egyszer szerepel, vagy a december 31-i állapot szerint, vagy aszerint, hogy a tárgyévben megszűnt gondozásakor milyen státusz szerint gondozták. A gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek: az alapfeladatokon túl nyújtható speciális szolgáltatásokban részesülő kiskorúak. Ez lehet: a kapcsolattartási ügyelet, a készenléti szolgálat, az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka, az iskolai szociális munka, az ifjúsági lelki segélytelefon. Halmozott adat, mivel egy gyermek többször és akár többféle speciális szolgáltatásban is részesülhet. A gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek: az alapfeladatokon túl nyújtható prevenciós szolgáltatásokban részesülő kiskorúak. Ez lehet: játszóház, klub vagy csoportfoglalkozás és az iskolai szünidős táborokban való részvétel. Halmozott adat, mivel egy gyermek többször és akár többféle prevenciós szolgáltatásban is részesülhet. Felsőfokú szakirányú végzettség (gyermekjóléti szolgálatoknál foglalkoztatottak esetében): felsőfokú szakirányú végzettségnek minősül a felsőfokú szociális szakképzettség (ezen belül az általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus, szociálpolitikus), illetve a gyógypedagógusi, pszichopedagógusi és a pedagógiai előadói végzettség. Jelzőrendszer: törvényben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek a gyermekjóléti szolgálathoz jelezéssel fordulni (pl. anyagi ok, környezeti ok, gyermek elhanyagolása vagy bántalmazása). Átmeneti gondozásban részesülő: a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosító gondozásban (átmeneti otthonban, helyettes szülőnél, illetve szülővel együtt családok átmeneti otthonában) részesülő gyermek. A gondozás időtartama legfeljebb 12 hónap. Helyettes szülő: a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a gyermekjóléti szolgálat által készített egyéni gondozási, nevelési terv alapján saját háztartásában biztosítja. Helyettes szülő a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, és vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli. A helyettes szülő egyidejűleg saját gyermekeit is beszámítva legfeljebb 5 gyermek gondozását végezheti. Gyermekek átmeneti otthona: a gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Egy intézmény legalább 12, de legfeljebb 40 gyermek teljes körű ellátását biztosítja. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 47

20 Családok átmeneti otthona: az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. Egy intézmény legalább 12, de legfeljebb 40 felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja. Adatok forrása: a KSH és a EMMI adatgyűjtései: OSAP 1203 Bölcsődei jelentés, OSAP 1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai, OSAP 2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról. Methodology notes Basic welfare provision: contributes to the promotion of the physical, intellectual, emotional, and moral development, welfare, and upbringing in a family environment of the child, the prevention of endangerment and elimination of existing endangerment, and prevention of removal of the child from his or her family. Type of basic provision: child welfare services, infant nursery, out-of-school care, child minding, substitute parent, temporary home of children, temporary home for families. Day care: day-care institution providing professional care and education for children living in families. Type of day care institutions: infant nursery, out-of-school care, child minding, family child supervision and the educational institutions (like kindergarten and the primary school). Infant nursery: Day-care institution providing professional care and education for children under 3 years of age and living in families. A child over 3 years of age whose level of physical or mental development is not sufficient for nursery education may remain in infant nursery care until 31 August following his or her 4 th birthday. The infant nursery may also provide assistance to families in the form of special advice, temporary child supervision, child hotel service, or other child care support services. Enrolled children: the number of children admitted to nurseries entered on the records as of 31 December up to 1992 and as of 31 May from 1993 onwards. Occupancy rate calculated from the number of children enrolled: the number of children enrolled as a percentage of number of active places. Occupancy rate calculated from the number of nursed children: the number of children cared for (present daily) as a percentage of possible care days (the product of the number of active places and days of opening). children enrolled in infant nurseries during the year: the number of children enrolled on 1 January and admitted during the year, including the number of those leaving during the year. Qualified nurse: a person holding a certificate of baby and infant care. Out-of-school care: day-care institution providing professional care and education for 5 7 children from 20 weeks old up to 14 years old living in their own families. Family child supervision: day care in own house, maximum for 3 children who are 2 4 years old. Child minding: day-time care of the child where a caregiver provides service in the home of the parents or of other legal representatives, if temporary or permanent provision of the child in day-time institutions is not possible (e.g. because of illness), and the parents of the child are not able to ensure day-time care of the child for the whole day. Child welfare provision: family support must be provided in the frame of child welfare service. By conveying services it should help the client to obtain certain services not provided by the service. Professional forums, a network of substitute parents and free-time activities for children and young adults should be organized. Besides these basic functions, child welfare service may include such special tasks as social care of children on streets, care of children in housing estates, as well as operating mental hygiene services. Child welfare service: performs tasks of child welfare provision i.e. service providing, care and management harmonised with health or educational institutes, as an independent or integrated institution. Its types are: independent child welfare service, child welfare service and child welfare centre. Recipients of child welfare services: children who take services to solve problems (e.g. social, mental hygiene, way of life, financial). Services are voluntary and free of charge on request of applicant or his/her guardian. Admission can be initiated by child welfare services, members of the child protective system and public guardianship authorities, however recipients can be obliged to co-operation, too. The number of recipients include the number of children receiving social basic care based on care plan, who are placed in child protection and who receive after-care provision. It does not include the number of children who receive special or prevention care. Not cumulative data, every child is registered once, either according to the status of December 31, or according to the status of the last form of care if the care was finished during the year. Recipients of child welfare services of special care: child welfare service may include such special tasks like social work on streets and in housing estates, in school or in hospital, mediating among the members of disintegrated family, as well as operating mental hygiene services. Cumulative data, since a child may receive several special services repeatedly. Recipients of child welfare services of prevention care: child welfare service may include such prevention tasks like playhouse, club, coaching and school holiday camps. Cumulative data, since a child may receive several prevention services repeatedly. Higher level educational attainment: higher level social professions (general social care activities, social care activities, social manager, social educator, social politician), teacher of the disabled, psycho-educator, educator. Child protective system: persons, service providers, institutions and authorities defined by law are obliged to notify the child welfare service in order to encourage the child s care in family, to prevent and abolish endangerment (e.g. reasons of means, environment, neglect, abuse). Short-term care: a child in full care (temporary home for children, substitute parent or together with a parent in a temporary home for families) at the request or consent of the parent exercising parental supervision or other legal representative. The period of care may be up to a maximum of 12 months. Substitute parents: the substitute parent shall provide temporary care in his or her own home for children living in families. The substitute parent may provide care for maximum 5 children at the same time including his or her own children. Temporary home for children: provides care for the child living in his or her family, however, staying temporarily without provision and supervision, or would stay lacking such provision and supervision without such placement, as well as for the child whose provision is endangered due to difficulties arising from the way of living of the family. One institution provides care for a minimum of 12 and a maximum of 40 children. Temporary home for families: upon the request of the homeless parent, the child and his or her parent may together be placed in the temporary home for families, if without such placement, their accommodation would not be ensured and the child would have to be separated from his or her parent. One institution provides care for a minimum of 12 and a maximum of 40 children and adults together. Source of data: data collections of the Ministry of National Resources and HCSO: NSDCP 1203 Report on the activities of infant nurseries, NSDCP 1775 Report on basic child welfare provisions, NSDCP 2023 Questionnaire on social services and child provisions. 48 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011 YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS, 2011

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Részletesebben

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 2011/42 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 42. szám 2011. június 22. Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 A tartalomból 1 Tények 1 A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése

Részletesebben

Éves jelentés 2009. www.hia.hu

Éves jelentés 2009. www.hia.hu Éves jelentés 2009 www.hia.hu 1 Tartalom 8 9 10 6-7 6 7 8 9 Nemzetközi fejlesztés / Humanitarian assistance Afganisztán - Hosszú távú fejlesztõ programok Baghlanban / Afghanistan - Long-term development

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. Annual report 2010

Éves Jelentés 2010. Annual report 2010 Éves Jelentés Annual report Tartalom Contents 12-13 6-7 8-9 10-11 12-13 6-9 Humanitárius segítségnyújtás / Humanitarian assistance Hazai árvíz / Flood in Hungary Vörösiszap katasztrófa, Kolontár / Red

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben