A szociális terület I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom."

Átírás

1 Szociális és Egészségügyi Osztály Némethné Révész Andrea pénzügyi osztályvezető asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A szociális terület I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom. A teljesítés összegéről jelenleg nem áll rendelkezésemre adat. A Szociális területen a kiadások alakulása függ a jogszabályi változásoktól, kötelező felülvizsgálatok eredményétől és a kérelmezők számától. A feladatok ellátása a hozzá kapcsolódó előirányzatokból az alábbi sorokon megtörtént: Időskorúak járadéka Előirányzat: Ft A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező 62 év feletti vagy reá irányadó nyugdíjkorhatárt elérő, nyugellátásban nem részesülő személyek részére nyújtott támogatás. Átlagosan 38 fő részesült időskorúak járadékában. A ténylegesen felhasznált összeg 90%-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Előirányzat: Ft A rendszeres szociális segély megállapítható az aktív korú, egészségkárosodott személy részére a szociális törvényben előírt feltételeknek való megfelelés esetén. Ebben az évben 72 fő részesült segélyben. A ténylegesen felhasznált összeg 90%-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből Aktívkorúak ellátása Rendszeres szociális segély 55 év felett Előirányzat: Ft Bérpótló juttatás Előirányzat: Ft Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermek Előirányzat: Ft Rendszeres szociális segélyben átlagban 253 fő 55 év feletti személy részesült. Bérpótló juttatásban átlagban 868 fő jogosult. A közcélú foglalkoztatást szervező Budapest Esély Nonprofit Kft. átlagban 470 fő számára biztosított munkát, a foglalkoztatás idejére a segély folyósítását szüneteltetni kell. A ténylegesen felhasznált összeg az 55 év felettiek esetében 90%-ban, a 62 év alattiak esetében (bérpótló juttatásban) 80%-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből.

2 Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Előirányzat: Ft Előirányzat: Ft A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult háztartások részére az általuk lakott lakás (helyiség) fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. Szeptember 1-jétől kibővült a lakásfenntartási támogatás jogosulti köre (gázár- és a távhőtámogatás beépült a támogatási formába). Az Szt. módosításával a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik. Helyi lakásfenntartásban 191 fő, normatív lakásfenntartási támogatásban 533 fő részesült szeptember hónapban. Az adósságkezelésben részesülők számára kötelező a lakásfenntartási támogatás megállapítása, - a normatív szabályok alapján -, melynek kifizetése is ugyanerről a szakfeladatról történik Ápolási díj Alanyi jogon Méltányossági alapon Előirányzat: Ft Előirányzat: Ft Alanyi jogon 142 fő, méltányossági alapon 83 fő részesült ápolási díjban. Az ápolási díj összegéből 10% nyugdíjjárulék levonásra kerül, és az önkormányzat nyugdíjbiztosítási alapba a foglalkoztatókat terhelő nyugdíjbiztosítási járulékot is megfizeti. Az alanyi jogon kifizetett ápolási díj 75%-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. A méltányossági ápolási díj kifizetése teljes mértékben az önkormányzatot terheli Lakás-karbantartási támogatás Előirányzat: Ft Teljesítés: Ft A lakás-karbantartási támogatásra jogosultságot megszüntette a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletével. Az önkormányzati rendelet alapján önként vállalt feladat, amely 100%-ban az önkormányzat költségvetését terhelte. A évben megállapított támogatások kifizetésére évben került sor. A teljesítés 100% Átmeneti segély Előirányzat: Ft Az átmeneti segélyezés célja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére segítség nyújtása. Átmeneti segély kifizetésére esetben került sor. Az idősek esetében 2 havonta előre történt a támogatás megállapítása tárgyévre. Az átmenti segély 100%-ban az önkormányzati költségvetést terheli Temetési segély Módosított előirányzat: Ft A temetési segély azon személyek részére adható támogatás, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, azonban a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A felhasználás a kérelmezők számától függ. Temetési segély 156 fő részére 2

3 került megállapításra. Helyi rendelet alapján önként vállalt feladat, amely az önkormányzati költségvetést terheli Köztemetés Előirányzat: Ft A haláleset helye szerinti települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs fellelhető köteles személy, illetve a köteles személy az eltemettetésről nem tud gondoskodni. A teljesítés az esetek számától, valamint a temetés összes egyéb költségétől függ. 63 esetben volt szükség köztemetés elrendelésére. Az Szt. által előírt kötelező feladat, mely az önkormányzat költségvetését terheli Közgyógyellátás Előirányzat: Ft A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez, és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátási igazolványok után az egyéni gyógyszerkeret 30%-át kell éves szinten az Egészségbiztosítási Pénztárnak befizetni. Az önkormányzati rendelet alapján 534 kiállított igazolvány után fizetett az önkormányzat térítési díjat. A közgyógyellátás méltányosságból való biztosítása kötelező feladat, 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli Szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósság terheinek enyhítése (Adósságcsökkentési támogatás) Előirányzat: Ft Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévők adósság helyzetének enyhítését szolgálja ez a támogatási forma. A kérelmek benyújtása és az elbírálás folyamatos. A kérelem benyújtása előtt az ügyfél 2 hónap keresztül együttműködik a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal. 222 fő részesült adósságkezelésben. Az adósságkezelési támogatás 90%-a központi költségvetésből visszaigényelhető Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Előirányzat: Ft Teljesítés: Ft E támogatási forma a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatását foglalja magába. A kérelmeket minden év április 30-ig kell benyújtani. A teljesítés 68,48%. A támogatás összege 100%-ban központi költségvetésből visszaigényelhető Létfenntartási támogatás Előirányzat: Ft Menekültek létfenntartását biztosító támogatás, melyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állapít meg, és az önkormányzat házipénztári kifizetéssel teljesít. A létfenntartási támogatás 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből. 3

4 Lakhatási támogatás Előirányzat: Ft Menekültek lakhatását biztosító támogatás, melyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állapít meg első alkalommal és ezt követően Polgármesteri Hivatal. A támogatás kifizetése házipénztáron keresztül történik. A létfenntartási támogatás 100%-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből Beiskolázási támogatás Előirányzat: Ft Menekült családok gyermekei részére nyújtott beiskolázási támogatás, melyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jóváhagyásával az önkormányzat házipénztári kifizetéssel teljesít. A támogatás 100%-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből Fiatal házasok első lakáshoz jutása Előirányzat: Ft A fiatal házasok számára nyújtható támogatás vissza nem térítendő, összege Ft. A kérelmekről a Polgármester dönt. A gazdasági válság hatására csökkent a fiatal házasok lakásvásárlása, kérelmező a beszámolási időszakban nem volt. Önként vállalt feladat, és 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Módosított előirányzat: Ft Rászorultságtól függő eseti pénzbeli ellátás. Támogatásra az a család jogosult, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, rendkívüli élethelyzetbe került. Kötelező feladat, amely 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény Előirányzat: Ft Az évi XXXI. törvény 20/A. -a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére évente két alkalommal Ft támogatás kerül folyósításra gyermekenként, augusztus hónapban a jogosultak részére a kifizetés megtörtént. A támogatás összege 100%-ban a központi költségvetésből visszaigényelhető Óvodáztatási támogatás Előirányzat: Ft Az óvodáztatási támogatást egyrészt természetbeni támogatás (utalvány) formájában a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ családgondozójának kell átadni, aki a szülővel közösen gondoskodik a gyermek részére az óvodába járásához szükséges pl. ruhanemű, tisztasági csomag stb. beszerzéséről. Másrészt a jogosult gyermekek szülei tárgyévben két alkalommal (június és december hónapokban) Ft pénzbeli támogatásban is részesülnek. Június hónapban 40 gyermek részére került kifizetésre pénzbeli támogatás. A támogatás összege 100%-ban központi költségvetésből visszaigényelhető. 4

5 Egészségügyi ágazat: A 0-18 hónapos gyermekkorú lakosság fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltásának önkormányzati támogatása 292 fő részére került megállapításra. Módosított előirányzat Ft összegben áll rendelkezésre. A HPV oltás előirányzata Ft+ÁFA. A Működési célú pénzeszköz átadások teljesítése az alábbiak szerint történt: Magyar Máltai Szeretet Szolgálat támogatása Családok átmeneti otthona működtetésre Ft előirányzat áll rendelkezésre; Szociális és Rehabilitációs Alapítvány támogatására a Csömöri családok átmeneti otthona működtetéséhez Ft támogatás kiutalása megtörtént; Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása Ft összegben megtörtént, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház támogatása Ft összegben megtörtént, Gézengúz Alapítvány támogatására születési sérült zuglói gyermekek ellátása érdekében módosított előirányzat Ft (havi ellátotti létszám alapján történik a teljesítés); Ügyeletes gyógyszertár támogatása (az Örs vezér terén éjjel-nappal nyitva tartó szolgáltatás biztosításához) Ft kiutalása megtörtént; Uzsoki Modell támogatásának ( Ft) kiutalása megtörtént. A évi feladatok megvalósításához a költségvetésben a forrás rendelkezésre áll, előreláthatólag a módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a feladatok ellátásához. Budapest, október 25. Bondorné Gyurcsi Mária Osztályvezető 5

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné

Közgyógyellátás. Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú szoba Ügyintéző: Vincze Imréné Közgyógyellátás Ügyintéző: Vincze Imréné A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. )

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. ) Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátások Szociális ellátórendszerünk szerteágazó, az ellátásokkal fõként a gyermeket nevelõ családoknak, a hátrányos munkaerõpiaci helyzetû aktív

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/218. Fax: 6 23 31-135 E-mail: igazgatas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben,

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szociális jog I. 2014. március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya

Szociális jog I. 2014. március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya Szociális jog I 2014 március 27 dr Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya A pénzbeli és természetbeni ellátások csoportosítása 1 Működési mechanizmusuk szerint:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 13) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Gáborján Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben