Általános indokolás. Részletes indokolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános indokolás. Részletes indokolás"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló./2015. (.) önkormányzati rendeletének megalkotásáról (Készült: a Képviselő-testület február 12-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) március 1. napjától hatályos módosítása nyomán bekövetkező jelentős változások miatt szükségessé vált Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása. Az alábbiak szerint terjesztem elő az új rendelet megalkotására irányuló rendelet-tervezetet. Pénzügyi kihatás: A rendelet tervezet elfogadása hatással van az önkormányzat költségvetésére, melynek fedezete a évi költségvetésben tervezésre kerül. Részletes kifejtés: Általános indokolás A tervezett jogszabály hatásai: A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest jelentősebb változás történik az Szt. módosításának megfelelően. - a korábban törvény alapján biztosított ellátások (lakásfenntartási, méltányos közgyógyellátás) a továbbiakban települési ként folyósíthatók tovább, mint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ok viseléséhez nyújtható és a gyógyszerok viseléséhez nyújtható - a korábban önkormányzati segélyként nyújtott ellátásokat (eseti segély, rendkívüli gyermekvédelmi, temetési segély) rendkívüli települési jogcímen folyósítanánk. A korábban törvény alapján biztosított ok települési ként történő folyósítása esetén már nem jár állami, így azok teljes költsége az terhelik, melynek fedezete a költségvetésben tervezendő. 2. A várható környezeti és egészségi következmények: A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert. 3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Jelentős változás nem várható. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás a törvényi változásoknak való megfelelést szolgálja, elmaradása esetén a helyi rendelet jogszabályba ütközővé válna március 1-jétől. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A települési folyósítását biztosító fedezet a évi költségvetésben tervezendő. Részletes indokolás I. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló XCIX. törvény más jogszabályok mellett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt is módosította. Ennek eredményeként az Szt március 1-jétől hatályos szabályozása szerint egyes jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások a járási hivatalhoz kerülnek áttelepítésre, míg más i formák megszüntetésre kerülnek, melyek települési ként történő további folyósításáról az önkormányzatok maguk dönthetnek, helyi rendeletükben szabályozva a megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. A ok továbbfolyósítása és így rendeletben történő szabályozása esetén az önkormányzatoknak maguk kell biztosítaniuk a ok teljes fedezetét, ahhoz állami nem jár (illetve az állam csak a legrászorultabb településeknek fog t biztosítani).

2 Az Szt. értelmében a szabályozás nem változik rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény köztemetés esetében. Járási Hivatalhoz kerülő i forma aktív korúak ellátása Megszüntetésre kerülő - települési ként folyósítható tovább lakásfenntartási méltányos közgyógyellátás méltányos ápolási díj március 1-től a képviselő-testület által települési keretében nyújtható különösen: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ok viseléséhez nyújtott (régi lakásfenntartási ) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott (régi ápolási díj) a gyógyszerok viseléséhez nyújtott (régi közgyógyellátás) a lakhatási okhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott. A testület köteles nyújtani rendkívüli települési II. Az egyes segélytípusok változása és a segélyekkel kapcsolatos pénzügyi adatok. 1. Aktív korúak ellátása Járási hivatalhoz történő hatáskör áttelepítés miatt az aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő és rendszeres szociális segély folyósításáról már csak január-február hónapban kell gondoskodni, melynek tavalyi évi költségei az alábbiak szerint alakultak. Foglalkoztatást helyettesítő állami % Rendszeres szociális segély - nyugdíj előtt 5 év RSZS - egészségkárosodott RSZS 40-50%-ban egészségkárosodott % % % VÁLTOZÁS: az önkormányzatnak márciusától nem lesz feladata és a ezzel a segélytípussal kapcsolatban. Fenti táblázatból látható, hogy az aktív korúak ellátása miatt a az önkormányzatnak saját eiből Ft a volt (teljes és állami különbözete). Mivel ez a segély típus március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül, ezért a évben csak az első két hónap ait kell finanszíroznunk, mely a év január-február hónapban kb Ft t, és kb Ft állami ból származó t jelent, így az Önkormányzatnak ténylegesen kb Ft a keletkezik ezzel a segéllyel kapcsolatban 2015-ben. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS: A évi önkormányzati megtakarítás tehát amiatt, hogy a segély a járási hivatal hatáskörébe kerül, kb Ft. 2

3 2. Lakásfenntartási Az új szabályozás értelmében március 1-jétől a lakásfenntartási megszüntetésre kerül, és a továbbiakban az önkormányzatok, mint lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ok viseléséhez nyújtható települési ként folyósíthatják tovább. Mértéke 2500 Ft-tól kb Ft VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: a korábbi feltételekkel azonos feltételekkel települési nyújtása a rezsiokhoz. Amennyiben úgy dönt a Tisztelt Képviselő-testület, hogy javaslatunkat elfogadva a korábban törvényben szabályozott feltételek alapján kívánja továbbra is folyósítani az ellátást, a hez viszonyítva, hasonló mértékű igény esetén az Önkormányzatra háruló ok az alábbiak szerint alakulnak. állami % évi terv évi állami évben (terv) kb kb Mivel a lakásfenntartási kimenő rendszerben szűnik meg (tehát akinek decemberében egy évre megállapítottuk a jogosultságát, az 2015-ig részesül a ban és ehhez az állam továbbra is biztosítja a 90%-os állami t), ezért az önkormányzatot terhelő a évben kb. fele az egész éves nak. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS: a évben kb Ft-os többletet jelent a lakás rezsi költségeihez nyújtott (mint települési ) fenntartása. 3. Méltányos közgyógyellátás A március 1-jétől a gyógyszerok viseléséhez kapcsolódó települési ként folyósítható tovább. Mértéke: Ft VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: a korábbi feltételekkel azonos feltételekkel települési nyújtása a gyógyszer okhoz. A évhez viszonyítva a korábbi szabályozás és feltételek megtartása mellett az terhelő ok az alábbiak szerint alakulnak. közgyógyellátások 30%-a évben (terv) KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS: a gyógyszerköltségekhez nyújtott (mint települési ) fenntartása tehát kb Ft többletet jelentene a évben. Tekintettel arra, hogy a kimenő rendszerben szűnik meg (tehát akinek decemberében egy évre megállapítottuk a jogosultságát, az 2015-ig részesül a ban és ehhez az állam továbbra is biztosítja a 70%-os állami t), ezért az önkormányzatot terhelő a évben kb. fele az egész éves nak. 4. Önkormányzati segély A jogszabályváltozás értelmében a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési t köteles nyújtani. Ennek értelmében az önkormányzati segély keretében nyújtott ok a továbbiakban rendkívüli települési ként lesznek nyújthatók. 3

4 Mértéke: rendszeres jelleggel: havi Ft eseti jelleggel: alkalmanként Ft. temetési segély formájában: alkalmanként Ft VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: a korábbi i feltételek változatlanul hagyása (gyakorlatilag csak a megnevezés változik települési ra) A évhez viszonyítva a korábbi szabályozás és feltételek megtartása mellett az terhelő ok az alábbiak szerint alakulnak. Önkormányz atot terhelő tényleges évi terv évi állami évben (terv) KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS: mivel ezt a i formát eddig sem finanszírozta az állam, és a feltételek módosítását sem javasoljuk, ezért a évi várhatóan a sal megegyező lesz (évi Ft). 5. Összefoglalva megállapítható, hogy a szociális ellátások esetében a korábbi feltételek megtartásával a költségvetési ok a évben hasonló szinten maradnak, mint az elmúlt évben: Saját forrás 2014-ben Saját forrás 2015-ben (terv) Ft Ft A lakásfenntartási kivezetésével a lakások rezsiaihoz nyújtott ok teljes egészében az önkormányzati költségvetést fogják terhelni 2016-tól, ezért akkor várható lesz a növekedése. A fentiek alapján a következő javaslatot teszem a helyi rendelet alapján folyósítandó szociális ellátásokkal kapcsolatban A rendelet ezen szakaszaiban - összhangban az Szt március 1-jétől hatályos szabályaival - felsorolásra kerülnek a rendelet által szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások, az eljárások során követendő eljárási szabályok, a benyújtott kérelemhez kapcsolódó tartalmi követelmények, csatolandó igazolások, a jogosultság vizsgálatára és a megállapított folyósítására vonatkozó szabályok. A szociális ellátások igényléséhez a kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni viszonyairól, melyek valódiságát a Hivatal a rendelkezésére álló adatbázisok felhasználásával ellenőrzi, emellett a rendeletben meghatározott esetekben a Munkacsoport környezettanulmányt készít a rászorultság igazolása érdekében. A rendeletben meghatározott hatásköröket Szentendre Város Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben gyakorolja A megszüntetésre került lakásfenntartási helyett március 1-jétől a korábbi törvényi szabályozáshoz hasonló feltételek alapján és mértékben a Polgármester települési t nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ok viseléséhez. Ennek keretében a Polgármester a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó t (rezsit) valamint fűtési t nyújt. A megszüntetésre kerülő méltányos közgyógyellátás további biztosításának lehetősége érdekében a Polgármester t nyújt a rendeletben meghatározott feltételek alapján az arra rászorulóknak gyógyszerköltségeik viseléséhez. A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének pontos megállapítása érdekében a Polgármester jogsegélyben kér tájékoztatást az arra hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervtől

5 Az Szt-ben foglaltak értelmében a testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési t köteles nyújtani. A rendkívüli települési havi rendszerességgel nyújtható a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő rászorultak számára vagy eseti folyósítható. Rendkívüli települési keretében eseti jelleggel a temetéshez kapcsolódó költségek viseléséhez is ellátás folyósítható. Elsősorban azon személyeket indokolt rendkívüli települési ban részesíteni, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletok miatt anyagi segítségre szorulnak. 14. A Polgármester a természetben nyújtott szociális ellátásként a gyermekintézményben fizetendő térítési díjat részben vagy egészben átvállalhatja, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a rendeletben meghatározott t. Ez az ellátás nem szociális, hanem gyermekvédelmi tárgyú, szabályait változatlan tartalommal emeltük át a korábbi rendeletből. 15. A rendelet hatálybalépésének napja március 1., és ezzel hatályát veszti az 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelet és módosító rendeletei. Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában valamint a 2/d sz. melléklet Jóléti Bizottság feladatkörének 1. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet véleményezzék. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el. Petricskó Zoltán általános alpolgármester Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. dr. Gerendás Gábor jegyző A döntés hatással van az önkormányzati költségvetés i oldalára, melynek fedezete a évi költségvetésben tervezésre kerül. Előkészítette: Kéri Mihály gazdasági vezető Budai Mónika jegyzői kabinetvezető 5

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére 5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyes szociális ellátások

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(II...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B. Támogatás biztosítása ugyanannak a személynek több jogcímen

B. Támogatás biztosítása ugyanannak a személynek több jogcímen Segédlet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének 2015. március 1-jén hatályba lépő törvényi változásaihoz kapcsolódó önkormányzati rendeletalkotáshoz A pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben