Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499"

Átírás

1 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008

2 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös kiadása Published by the Hungarian Central Statistical Office and the Ministry of Social Affairs and Labour jointly Felelős szerkesztő Responsible editor: Tokaji Károlyné főosztályvezető head of department További információ Contact person: Varga Anna szerkesztő editor, Telefon: , Internet: (telefon telephone), (fax) Borítóterv Cover design: Vargas Print Stúdió Kft. Nyomdai kivitelezés Printed by: Xerox Magyarország Kft

3 BEVEZETŐ A Szociális statisztikai évkönyv részletes adatokat tartalmaz a évi népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásról, gyermekjóléti ellátásról, gyermekvédelmi gondoskodásról, szociális támogatásokról, szociális alap- és nappali ellátásokról, elhelyezéssel egybekötött szociális ellátásokról, táppénzről, nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról, a szociális és gyámügyi igazgatásról, valamint az igazságszolgáltatásról részletes módszertannal. Az évkönyv bővített változata CD-ROM-on is megtalálható. A CD három állományt tartalmaz: I. Szociális statisztikai évkönyv, 2007 A kötet teljes anyaga. II. Területi adatok a Szociális statisztikai évkönyvhöz, A évre vonatkozó régiós és megyei adatok, amelyek a nyomtatott változatban nem jelennek meg. III. Módszertan. Módszertani információk az évkönyvhöz. A lemez az adatokat Excel-formátumban tartalmazza, így biztosítva azok kinyerésének és a további számítások végzésének lehetőségét. A Szociális statisztikai évkönyv CD-változatának minimális hardverigénye: IBM PC kompatibilis, 486-os vagy annál nagyobb teljesítményű számítógép (Pentium ajánlott), 8 MB RAM, négyszeres sebességű CD-ROM-meghajtó. Az évkönyv szoftverigénye: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0. Az évkönyv használata: helyezze a CD-t a meghajtóba! Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0 operációs rendszerek alatt az évkönyv automatikusan betöltődik. FOREWORD The Yearbook of welfare statistics contains detailed data on the number of population in 2007, economic activity, family benefits, child welfare provision, child protection, social benefits, social basic and day care, social work activities with accommodation, sick pay, retirement allowances and the social and guardianship authority administration and justice with detailed methodology. The enlarged version of the Yearbook is available on CD ROM. I. Yearbook of welfare statistics, Complete material of the printed version. II. Complementary information to the Yearbook of welfare statistics. With detailed data relating to 2007 dreakdown by region and counties, which have not been incorporated in the printed book. III. Methodology. Methodology information to the book. Data are stored in Excel format, assuring easy download and further calculations. Minimum hardware requirement for use of the CD: IBM PC compatible computer 486 or higher capacity (Pentium recommended), 8 MB RAM, 4 speed CD-ROM drive. Software requirement: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0. How to use the Yearbook CD: simply put the compact disc into your CD-ROM drive and in Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0 it will start automatically.

4

5 TARTALOM CONTENTS 1. FŐBB DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK MAIN DATA ON POPULATION AND ECONOMIC ACTIVITY 1.1. A települések és népessége (január 1.)...1 Number of settlements and population (1 January) 1.2. A népesség korcsoportok szerint (január 1.)...1 Population by age-group (1 January) 1.3. A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam...2 Life expectancy at birth and at selected ages 1.4. A éves népesség gazdasági aktivitása...2 Economic activity of population aged A munkanélküli-ellátásban részesülők főbb adatai, december...3 Main data of unemployment benefit recipients, December Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only 1.6. A településhálózat főbb adatai területi egységenként, január 1....CD Main data on settlements by region, 1 January, A települések népességnagyság szerint, területi egységenként, január 1....CD Number of settlements by settlement population and region, 1 January A települések népessége népességnagyság szerint, területi egységenként, január 1....CD The population of settlements by settlement population and region, 1 January Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működésiforrás-hiányos) helyi önkormányzatok...cd Number of disadvantaged (lack of operational sources) local governments through no fault of its own Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű (működésiforrás-hiányos) helyi önkormányzatok támogatása, CD Financial aid of disadvantaged (lack of operational sources) local governments through no fault of its own, A éves népesség gazdasági aktivitása területi egységek szerint, CD Economic activity of population aged by regions, A munkanélküli-ellátásban részesülők főbb adatai, december...cd Main data of unemployment benefit recipients, December Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, december...cd Active employment policy measures, December PÉNZÜGYI ADATOK FINANCIAL DATA 2.1. A munkaerő-piaci alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Labour Market Fund, A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett ellátások...8 Provisions from the Pension Insurance Fund V

6 2.4. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Health Insurance Fund, Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások költségviselők szerint...11 Retirement allowances by provider 2.6. A magyar szociális védelem társadalmi juttatásai típusonként...12 Hungarian social protection benefits by type 2.7. A szociális védelem társadalmi juttatásai az Európai Unió országaiban...13 Social protection benefits in the EU member states 2.8. Társadalmi juttatások funkciók szerint az Európai Unió országaiban, Social protection benefits by functions in the EU member states, CSALÁDTÁMOGATÁSOK FAMILY BENEFITS 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai...15 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély...15 Pregnancy and confinement benefit 3.3. Az anyasággal összefüggő ellátások...16 Maternity-related benefits 3.4. Gyermekgondozási díj...16 Child-care benefit 3.5. Gyermekgondozási segély...17 Child-care allowance 3.6. Gyermeknevelési támogatás...17 Child raising support 3.7. Családi pótlék...18 Family allowance 3.8. A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások reálértéke...18 Real value of benefits relating to child-care 3.9. A családi pótlék jogszabályban előírt összege...19 The amount of family allowance as prescribed by law A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek családnagyság szerint, április...20 Number of families and children receiving family allowance by size of family, April A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek megoszlása családnagyság szerint, április...20 Distribution of families and children receiving family allowance by size of family, April Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátások területi egységenként, CD Provisions connected with maternity and raising of children by region, A családi pótlékban részesülők főbb adatai területi egységenként, CD Main data of those receiving family allowance by region, A családi pótlékban részesülő gyermekek számának alakulása családtípus és gyermekszám szerint, területi egységenként, április...cd Number of children receiving family allowance by family type, number of children and region, April 2007 VI

7 4. GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISIONS 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai...21 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint...22 Main data on infant nurseries by settlement type 4.3. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoport szerint...23 Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai népességnagyság szerint, Main data on infant nurseries by settlement population, A bölcsődék adatai fenntartók szerint, Data on infant nurseries by provider, Bölcsődei szolgáltatás régiónként, Infant nursery provision by region, Gyermekjóléti szolgáltatást biztosító települések...25 Settlements provided with child welfare services 4.8. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő gyermekek területi egység és fenntartók szerint...26 Number of children receiving care by region and provider 4.9. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége területi egység és népességnagyság szerint...27 Main data on activities of child welfare services by region and settlement population A gyermekjóléti gondozási esetek a kapcsolatfelvétel szerint...28 Number of child welfare cases by connected admission A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák...29 Number of problems managed by the child welfare service Helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában és családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermekek adatai...30 Main data of children cared by substitute parents, in temporary home of children or temporary home of families A családi napközik és a házi gyermekfelügyeletek fontosabb adatai...31 Main data of care in out of school and child minding Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása...32 The care of minors who committed an offence or a crime Bántalmazott gyermekek gondozása...33 Abused children's care Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, CD Main data on infant nurseries by region, Az önkormányzati bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, CD Main data on local government infant nurseries by region, A gyermekjóléti szolgáltatást biztosító települések területi egységenként...cd Settlements provided with child welfare services by region A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák, CD Problems managed by the child welfare service, A gyermekjóléti szolgálatok szakmai tevékenységeinek, CD Number of professional work on child welfare service, A gyermekjóléti szolgálatok egyéb szolgáltatásait igénybevevő gyermekek a szolgáltatás típusa szerint, CD Number of other work on child welfare services according to the type of a service, 2007 VII

8 4.22. A jelzőrendszer által küldött jelzések gyermekjóléti szolgálatok részére, CD Number of the marks sent by the child protective system for child welfare services, A gyermekjóléti szolgálatoknál a szakmai tevékenységet végzők, CD Main data on persons employed in child welfare service, GYERMEKVÉDELEM CHILD PROTECTION 5.1. Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak...35 Minors at risk registered at public guardianship authorities 5.2. A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak...35 Registered minors taken into child protection 5.3. Gyámság, gondnokság alatt állók...36 Persons under guardianship, trusteeship 5.4. Az örökbefogadás adatai...36 Data on adoption 5.5. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek...37 Children under child protection 5.6. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint...38 Children and young adults under child protection by age-group 5.7. Adott évben gyermekvédelmi gondoskodásba került gyermekek...39 Children taken into child protection during the year 5.8. Az év folyamán gyermekvédelmi gondoskodásba és utógondozói ellátásba vett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults taken into child protection and after-care provision during the year by age-group, Gyermekvédelmi gondoskodásban és utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults under child protection and after-care provision by age-group, A nevelőszülők...42 Number of foster parents A nevelőszülők számának alakulása a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek szerint...43 Number of foster parents by number of children and young adults placed in their care Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás helye szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by type of placement, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by age-group, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozásban töltött idő szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by duration in care, Az év folyamán gyermekotthonba és nevelőszülőkhöz elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents during the year by age-group, A gyermekotthonban gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults in children s homes, A nevelőszülőknél gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults placed with foster parents, 2007 VIII

9 5.18. Szökés a gondozási helyről, Abscondments from the place of care during the year, 2007 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only Gyámság, gondnokság alatt állók...cd Persons under guardianship, trusteeship Gyámság alatt állók a gyám személye szerint...cd Minors under guardianship according to a guardian's person Gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek...cd Financial cases to be at risk registered at public guardianship authorities Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak...cd Endangered minors registered at public guardianship authorities A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak...cd Minors taken into child protection Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek területi egységenként...cd Children under child protection by region A gyermekvédelmi gondoskodásban és utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek...cd és aránya területi egységenként Number and rate of children and young adults under child protection and after-care provision by region Területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál foglalkoztatottak...cd Persons employed in district child professional protective services A gyermekotthoni férőhelyek...cd Number of children s home places Gyermekotthonban foglalkoztatottak...cd Persons employed in children s home Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként...cd Children and young adults placed in childrens s homes and with foster parents by region Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként...cd Children and young adults placed in children s homes by region Nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként...cd Children and young adults placed with foster parents by region A gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett általános iskolai tanulók adatai...cd Children who learned elementary school placed in childrens s homes and with foster parents 6. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások...51 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb eseti támogatások...51 Main irregular benefits granted by local governments 6.3. A rendszeres szociális segélyben részesítettek nem és az ellátás jogcíme szerint, december...52 Number of recipients of regular social assistance by sex and eligibility, December A rendszeres szociális segély főbb adatai...53 Main data on regular social assistance 6.5. Az időskorúak járadéka főbb adatai...54 Main data on old age allowance IX

10 6.6. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás főbb adatai...55 Main data on regular child protection allowance and complementary child protection benefit 6.7. Átmeneti segély...56 Temporary assistance 6.8. Az átmeneti segélyre felhasznált összeg...57 Total payments in temporary assistance 6.9. Az átmeneti segély főbb adatai...58 Main data on temporary assistance Az átmeneti segélyben részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...59 Number of recipients of temporary assistance by family per capita income, December Átmeneti segélyben részesítettek nem szerint, december...59 Number of recipients of temporary assistance by sex, December Átmeneti segélyben részesítettek megoszlása a segélyezés gyakorisága szerint, Distribution of recipients of temporary assistance by frequency of award, Lakásfenntartási támogatás...61 Home maintenance support A lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg...62 Total payments in home maintenance support A lakásfenntartási támogatás főbb adatai...63 Main data on home maintenance support A lakásfenntartási támogatásban részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...64 Number of recipients of home maintenance support by family per capita income, December A lakásfenntartási támogatásban részesítettek nem szerint, december...64 Number of recipients of home maintenance support by sex, December A lakáscélú támogatás főbb adatai...65 Main data on housing subsidies Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás...66 Extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg...66 Total payments in extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai...67 Main data on extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...68 Number of recipients of extraordinary child protection benefit by family per capita income, December A temetéssel kapcsolatos támogatások főbb adatai...69 Main data on financial support related to funeral arrangements A temetési segélyben részesítettek a család egy főre jutó jövedelme szerint, december...70 Number of funeral support recipients by family per capita income, December Az ápolási díj főbb adatai...71 Main data on nursing allowance A közgyógyellátási igazolvány főbb adatai...72 Main data on public medicine service A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások főbb adatai...73 Main data on transport allowance for the severely disabled Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások...74 Regular benefits provided in pension form X

11 6.29. A megváltozott munkaképességű dolgozók részére megállapított ellátások...75 Number of provisions awarded to employees with reduced capacity to work Fogyatékossági támogatásban részesítettek a fogyatékosság jellege és a támogatás mértéke szerint, december...75 Number of recipients of disability support by nature of disability and percentage of support, December Fogyatékossági támogatásban részesülők korcsoport és nem szerint, december...76 Number of recipients of disability support by age-group and sex, December Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A rendszeres szociális segély főbb adatai...cd Main data on regular social assistance Az időskorúak járadéka főbb adatai...cd Main data on old age allowance A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a gyermekvédelmi támogatás főbb adatai...cd Main data on regular child protection allowance and complementary child protection benefit Az átmeneti segély főbb adatai...cd Main data on temporary assistance A lakásfenntartási támogatás főbb adatai...cd Main data on home maintenance support A lakáscélú támogatás főbb adatai...cd Main data on housing subsidies A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai...cd Main data on extraordinary child protection benefit A temetéssel kapcsolatos támogatások főbb adatai...cd Main data on financial support related to funeral arrangements Az ápolási díj főbb adatai...cd Main data on nursing allowance A közgyógyellátási igazolvány főbb adatai...cd Main data on public medicine service A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások főbb adatai...cd Main data on transport allowance for the severely disabled A megváltozott munkaképességű dolgozók részére megállapított ellátások...cd Number of provisions awarded to employees with reduced capacity to work A gyámhatóságok által nyújtott pénzbeli támogatás...cd Financial support granted by guardianship authorities 7. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS NAPPALI ELLÁTÁSOK BASIC SOCIAL SERVICES AND DAY CARE 7.1. A házi segítségnyújtás főbb adatai...77 Main data on domestic care 7.2. A házi gondozók...77 Number of domestic nurses 7.3. A szociális étkeztetés főbb adatai...78 Main data on social catering XI

12 7.4. A szociális étkeztetésben részesülők...78 Number of persons receiving social catering 7.5. A házi segítségnyújtásban részesülők régiók szerint...79 Number of persons receiving domestic care by region 7.6. A szociális étkeztetésben részesülők régiók szerint...80 Number of persons receiving social catering by region 7.7. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai fenntartók szerint, Main data on social catering and domestic care by provider, A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai népességnagyság szerint, Main data on social catering and domestic care by settlement population, Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők fenntartók szerint, Number of persons receiving other basic social services by provider, Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők népességnagyság szerint, Number of persons receiving other basic social services by settlement population, A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás főbb adatai régiónként...83 Main data on village and homestead caretaker service by region A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők korcsoport és nem szerint, régiónként, Number of persons receiving family assistance service by age-group, sex and region, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők korcsoport és nem szerint...85 Number of persons receiving family assistance service by age-group and sex A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők családi összetétel szerint, Number of persons receiving family assistance service by family composition, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint, Number of persons receiving family assistance service by economic activity, A családsegítő csoportfoglalkozások főbb adatai...86 Main data on teamwork of family assistance services A családsegítő esetkezelések az esetkezelések jellege szerint...87 Case-managements of family assistance service by the type of the case management A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenységének főbb adatai...88 Main data on other services of family assistance services A hajléktalan személyek nappali ellátásának főbb adatai...89 Main data on day care for homeless persons A hajléktalan személyek nappali ellátásának főbb adatai régiónként...89 Main data on day care for homeless persons by region A hajléktalan személyek nappali ellátásának főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on day care for homeless persons by settlement population, Az idősek klubjainak főbb adatai...90 Main data on clubs for the aged Az idősek klubjaiban ellátottak régiónként...91 Number of persons attending clubs for the aged by region Az idősek klubjainak főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on clubs for the aged by settlement population, A fogyatékosok nappali intézményeinek főbb adatai...92 Main data on day homes for the disabled A nappali ellátást nyújtó szociális intézmények főbb adatai fenntartók szerint, Main data on day care institutions by provider, 2007 XII

13 7.27. Egyes szociális alapszolgáltatások és a nappali ellátást nyújtó intézmények működési adatai...93 Data on operation of social institutions providing basic social services and day care Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban részesülők nem és korcsoport szerint, Data of attendees social institutions providing basic social services and day care by sex and age-group, 2007 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A házi segítségnyújtás főbb adatai területi egységenként, CD Main data on domestic care by region, A szociális étkeztetés főbb adatai területi egységenként, CD Main data on social catering by region, Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők területi egységenként, CD Number of persons receiving other basic social services by region, A családsegítő szolgáltatást biztosító települések területi egységenként...cd Settlements provided with family assistance service by region A családsegítés főbb adatai területi egység szerint, CD Main data on family care by region, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái, CD Problems of clients of family assistance services, A családsegítő esetkezelések az esetkezelések jellege szerint, CD Case-managements of family assistance service by the type of the case management, A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás főbb adatai területi egységenként, CD Main data on village and homestead caretaker service by region, Az idősek klubjainak főbb adatai területi egységenként, CD Main data on clubs for the aged by region, A fogyatékosok nappali intézményeinek főbb adatai területi egységenként, CD Main data on day homes for disabled by region, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ELHELYEZÉSSEL SOCIAL WORK ACTIVITIES WITH ACCOMMODATION 8.1. A tartós bentlakásos szociális intézmények főbb adatai...95 Main data on long-term residential social institutions 8.2. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények főbb adatai...95 Main data on short-term residential social institutions 8.3. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények költségadatai fenntartók szerint...96 Main data on costs of long- and short-term residential social institutions by provider 8.4. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények létdatai fenntartók szerint...97 Data on personnel of long- and short-term residential social institutions by provider 8.5. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak típus szerint...98 Number of residents in long- and short-term residential social institutions by type 8.6. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak fenntartók szerint...99 Number of residents in long- and short-term residential social institutions by provider 8.7. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai típus szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by type, A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai fenntartók szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by provider, A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények telephelyeinek típus és fenntartó szerint, Number of sites of long- and short-term residential social institutions by type and provider, 2007 XIII

14 8.10. A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhely típus és fenntartó szerint, Number of beds of long- and short-term residential social institutions by type and provider, A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak típus és fenntartó szerint, Number of residents in long- and short-term residential social institutions by type and provider, A tartós bentlakásos szociális intézményekben ellátottak nem és korcsoport szerint, Number of residents in long-term residential social institutions by sex and age, 2007 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A tartós bentlakásos szociális intézmények férőhely az intézmény típusa szerint, területi egységenként...cd Number of beds in long-term residential social institutions by type of home and region A tartós bentlakásos szociális intézményekben ellátottak az intézmény típusa szerint, területi egységenként...cd Number of residents in long-term residential social institutions by type of home and region Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhely az intézmény típusa szerint, területi egységenként..cd Number of beds in short-term residential social institutions by type of home and region Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak az intézmény típusa szerint, területi egységenként...cd Number of residents in short-term residential social institutions by type of home and region 9. TÁPPÉNZ SICK PAY 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok Sick leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok Aggregated sick pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás jellege szerint Data on sick pay by employment status 9.4. Gyermekápolási táppénz Child nursing sick pay 9.5. Az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések fontosabb táppénzes adatai Main data on sick pay in respect of occupational accidents and diseases Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only 9.6. Táppénzes adatok területi egységenként, CD Data on sick pay by region, Az alkalmazásban állók táppénzes adatai területi egységenként, CD Sick pay data of employees by region, Az egyéni és társas vállalkozások tagjainak táppénzes adatai területi egységenként, CD Sick pay data of self-employed persons and members of joint enterprises by region, Gyermekápolási és baleseti táppénzes adatok területi egységenként, CD Data on child nursing and accident sick pay by region, 2007 XIV

15 10. NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK RETIREMENT ALLOWANCES Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, retirement provisions Az ellátásban részesülők és a teljes ellátás átlagösszege az év elején Number of retirement allowance recipients and average full pension at start of year Igénybejelentések, teljesítő határozatok Claims and decisions Az adott évben megállapított saját jogú új nyugdíjak Yearly number of new pensions by own right Egyes rokkantsági és baleseti ellátásokat megállapító határozatok Approval decisions for certain disability and accident benefits Az ellátásban részesülők és az ellátások átlagösszege az ellátás fajtája szerint, január Number of retirement allowance recipients and average pensions by type of benefit, January Az ellátásban részesülők születési év és az ellátás havi összege szerint, január Number of retirement allowance recipients by year of birth and monthly pension, January Az ellátásban részesülők születési év szerint, január Number of retirement allowance recipients by year of birth, January Az ellátások összege születési év szerint, január Amount of retirement allowances by year of birth, January Öregségi és rokkantsági nyugdíjasok a teljes ellátás összege szerint, január Old-age and disability pensioners by own right by full pension category, January Magánnyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag születési éve szerint, december Membership of private pension funds and accumulated amounts in the members' funding reverse by the members' year of birth, 31. december Önkéntes nyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag születési éve szerint, december Membership of voluntary pension funds and accumulated amounts in the members' funding reverse by the members' year of birth, 31. December Magánnyugdíj-pénztári tagdíjak a tag születési éve szerint, december Pension contribution in private pension funds by the members' year of birth, 31. December Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak a tag születési éve szerint, december Pension contribution in voluntary pension funds by the members' year of birth, 31. December 2007 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on the CD only A nyugellátást teljesítő határozatok területi egységenként, CD Approval decision for retirement claims by region, A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj iránti igényt teljesítő határozatok területi egységenként...cd Number of approval decision for disability and accident disability pension claims by region A fontosabb ellátásfajtákban részesülők területi egységenként, január...cd Main retirement benefits recipients by region, January A fontosabb ellátásfajtákban részesülők egy főre jutó átlagösszege területi egységenként, január...cd Per capita average amount of the main retirement benefits recipients by region, January Magánnyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag lakóhelye szerint, december CD Membership of private pension funds and accumulated amounts in the members' funding reserve by the members' residence, 31. december Önkéntes nyugdíjpénztárak taglét és a tagok fedezeti tartaléka a tag lakóhelye szerint, december CD Membership of voluntary pension funds and accumulated amounts in the members' funding reserve by the members' residence, 31. december 2007 XV

16 Magánnyugdíjpénztári tagdíjak a tag lakóhelye szerint, december CD Pension contribution in private pension funds the by the members' residence, 31. december Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak a tag lakóhelye szerint, december CD Pension contribution in voluntary pension funds by the members' residence, 31. december SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS SOCIAL AND GUARDIANSHIP AUTHORITY ADMINISTRATION A szociális ügyintézők és végzettsége Number and qualification of the social administrators Ügyiratforgalom a tárgyévben Annual number of case-files during the year A szociális ügyekben hozott határozatok Number of adopted resolution in social case-files A gyámhatósági ügyeket intézők és végzettsége Number and qualifications of guardianship authority adminstrators A gyámhatósági határozatok és az ügyiratforgalom adatai Number of guardianship authority resolutions and data on case-files 12. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS JUSTICE Bűncselekményt elkövetők Perpetrators of crimes Jogerősen elítéltek korcsoportok szerint, Persons with definitive sentence by age-group, Ismertté vált közvádas bűncselekmények Discovered, publicly indicted crimes Jogerősen elítéltek Persons with definitive sentence Jogerősen elítélt felnőttek és fiatalkorúak Adults and juveniles with definitive sentence 12.6 A büntetés-végrehajtási intézetekben lévő elítéltek a szabadságvesztés hossza szerint, december Number of convicted persons by the length of imprisonment, 31 December A büntetés-végrehajtási intézetekben lévő elítéltek a szabadságvesztés hossza és korcsoportok szerint, Number of convicted persons by the length of imprisonment and by age-group, 2007 Csak CD-mellékleten található táblák Tables on t he CD only Ismertté vált közvádas bűncselekmények és bűnelkövetők területi egységenként...cd Discovered publicly indicted crimes and perpetrators by region MÓDSZERTAN METHODOLOGY XVI

17 Jelmagyarázat ( + ) Előzetes adat. ( ) A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. (.. ) Az adat nem ismeretes. (, l ) A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. ( x ) A mutató nem értelmezhető. (0; 0,0) A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. Megjegyzések A részadatok összege a kerekítések miatt eltérhet az összesen adattól. Az állapotadatok, ahol más megjegyzés nincs, december 31-ére vonatkoznak. Az évi népességszámok a február 1-i népszámlálási adatok alapján korrigálásra kerültek. Az egységes tájékoztatás érdekében valamennyi kiadványunkban ezeket az adatokat és a korrigált népességszámokkal újraszámított fajlagos mutatókat közöljük. Explanation of symbols ( + ) Preliminary data. ( ) Non-occurrence. (.. ) Not available. (, l ) Break in series (limited comparability). ( x ) Not applicable. (0; 0,0 ) Less than half of unit. Notes The sum of part figures may differ from the total, due to roundings. Status data refer to 31 December, if there is not any other note. Billion is equal to thousand millions. The population numbers were corrected on the basis of population census data of 1 February In order to uniform information we publish these corrected numbers and rates calculated on corrected population numbers in our all publications. XVII

18 Rövidítések KSH: Központi Statisztikai Hivatal ONYF: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság OEP: Országos Egészségbiztosítási Pénztár NYUFIG: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság MÁK: Magyar Államkincstár OOSZI: Országos Orvosszakértői Intézet SZMM: Szociális és Munkaügyi Minisztérium VTI: Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság HM: Honvédelmi Minisztérium MÁV: Magyar Államvasutak Eurostat: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ESSPROS: A szociális védelem integrált európai statisztikai rendszere OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Abbreviations HCSO: Hungarian Central Statistical Office ONYF: Central Administration of National Pension Insurance NHIFA: National Health Insurance Fund Administration NYUFIG: Pension Payment Directorate MÁK: Hungarian Treasury OOSZI: National Medical Expert Institute SZMM: Ministry of Social and Labour Affairs VTI: Social Insurance Directorate for Railway Workers HM: Ministry of Defence MÁV: Hungarian State Railway Eurostat: Statistical Office of the European Union ESSPROS: European System of Integrated Social Protection Statistics NSDCP: National Statistical Data Collection Program XVIII

19 1. FŐBB DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK MAIN DATA ON POPULATION AND ECONOMIC ACTIVITY 1.1. A települések és népessége (január 1.) Number of settlements and population (1 January) Év Year városok towns Települések Settlements községek villages összesen total Népesség, ezer fő Population, thousands férfi male nő female összesen total Népsűrűség 1 km 2 -re Population density per sq. Km , , ,8 111, , , ,6 109, , , ,3 109, , , ,9 109, , , ,4 109, , , ,7 108, , , ,5 108, , , ,6 108, , , ,2 108, , , ,4 108, A népesség korcsoportok szerint (január 1.) Population by age-group (1 January) Korcsoport Age-group Férfi Male Összesen Total Nő Female Összesen Total Együtt Together Összesen Total

20 2 FŐBB DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ADATOK 1.3. A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam Life expectancy at birth and at selected ages Év Year férfi male Születéskor At birth nő female férfi male nő female férfi male éves korban at age nő female férfi male nő female férfi male nő female ,13 73,71 28,84 36,05 21,12 27,21 14,72 19,02 9,47 11, ,11 75,59 29,57 37,17 21,84 28,32 15,29 20,04 9,94 12, ,15 76,46 30,36 37,86 22,60 28,96 15,97 20,65 10,37 13, ,26 76,56 30,41 37,97 22,63 29,07 15,98 20,74 10,39 13, ,29 76,53 30,33 37,84 22,43 28,91 15,79 20,61 10,22 13, ,59 76,91 30,63 38,10 22,68 29,13 16,06 20,86 10,46 13, ,56 76,93 30,48 38,12 22,58 29,14 16,04 20,85 10,43 13, ,03 77,35 30,90 38,47 22,83 29,44 16,30 21,13 10,73 13, ,19 77,34 30,98 38,51 22,89 29,50 16,31 21,23 10,62 13, A éves népesség gazdasági aktivitása* Economic activity of population aged 15 74* Év a) Year a) A foglalkoztatottak Employed A munkanélküliek Unemployed A gazdaságilag aktívak Economically active, ezer fő number, thousands A gazdaságilag nem aktívak Inactive Munkanélküliségi ráta, % Unemployment rate, % Aktivitási arány, % Activity rate, % Férfi Male ,2 265, , ,7 11,0 66, ,8 158, , ,0 7,0 61, ,5 138, , ,4 6,1 61, ,3 136, , ,9 6,1 61, ,1 159, , ,7 7,0 61, ,4 164, , ,5 7,2 62, ,0 164, , ,0 7,1 62,5 Nő Female ,5 178, , ,3 8,7 51, ,4 104, , ,6 5,6 45, ,4 106, , ,1 5,6 46, ,1 116, , ,0 6,1 47, ,4 144, , ,4 7,5 47, ,7 152, , ,4 7,8 48, ,2 147, , ,3 7,6 48,0 Együtt Together ,7 444, , ,0 9,9 58, ,2 263, , ,6 6,4 53, ,9 244, , ,5 5,9 53, ,4 252, , ,9 6,1 53, ,5 303, , ,1 7,2 54, ,1 316, , ,9 7,5 55, ,2 311, , ,3 7,4 54,9 * Sorkatonák nélkül. Forrás: Munkaerő-felmérés. Excluding conscripts. Source: Labour Force Survey. a) A évi népszámlálás alapján újrasúlyozott adatok. Reweighted data on the basis of 2001 census.

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Na onal Health Insurance Fund Administra on STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK 2013 Budapest 2014 Összeállíto a / Compiled by Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Éves jelentés 2009. www.hia.hu

Éves jelentés 2009. www.hia.hu Éves jelentés 2009 www.hia.hu 1 Tartalom 8 9 10 6-7 6 7 8 9 Nemzetközi fejlesztés / Humanitarian assistance Afganisztán - Hosszú távú fejlesztõ programok Baghlanban / Afghanistan - Long-term development

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

GYEMSZI Egészségügyi Évkönyv 2011

GYEMSZI Egészségügyi Évkönyv 2011 GYEMSZI Egészségügyi Évkönyv 2011 I. rész - A Magyar Egészségpolitika Évkönyve A GYEMSZI sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2012. május 2 ISBN 963 86852 2 0 Kulcsszavak: egészségpolitika,

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 BUDAPEST, 2004 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 BUDAPEST, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2006 Hungarian Central Statistical

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa Income and assets Jövedelem és vagyon IA Your partner házastársa vagy élettársa MOD For more information További információ kérhető az alábbi módon What else you will need to provide Mit kell még ezen

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2010

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2010 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2010 I. rész - A Magyar Egészségpolitika Évkönyve Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. április ISBN 963 86852 2 0

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

A nem-internetezés okai

A nem-internetezés okai BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK Levelező tagozat Angol szakirány Pension systems and prospects in Asia and the Pacific

Részletesebben