SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV"

Átírás

1 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS CD-melléklettel (with CD-ROM) 2004

2

3 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS Budapest, 2004

4 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Családügyi Minisztérium közös kiadása Published by the Hungarian Central Statistical Office and the Ministry of Social and Family Affairs jointly KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2004 ISSN Készült Compiled by: a KSH Népesedés-, Egészségügyi és Szociális Statisztikai Főosztály Szociális Statisztikai Osztályán Population, Health and Welfare Statistics Department Welfare Statistics Section Bada Ilona Csilla Bácskay Andrea Kovács Beáta Kovács Ferencné Kozák Kökény Főosztályvezető Head of Department: Gárdos Éva Osztályvezető Head of Section: Markos András Összeállították Contributors: Mészáros Zoltán Tóth Judit Nikoletta Varga Anna Vendégh Béláné Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet! A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Any secondary publication is allowed only by the indication of source. All rights concerning the layout graphics and design work of this publication are reserved for HCSO. Any kind of reproduction of them have to be approved by HCSO. A kiadvány megrendelhető This publication can be ordered: KSH Marketingosztály HCSO, Marketing Section 1024 Budapest, Keleti Károly u Telefon: Phone: (36-1) Fax: (36-1) A kiadvány megvásárolható This publication can be purchased: KSH Statisztikai Szakkönyvesbolt Statistical Bookshop 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. Telefon Phone: (36-1) valamint a KSH megyei igazgatóságain and the county directorates of the HCSO Információszolgálat Information section: Telefon Phone: (36-1) ; Fax: (36-1) Internet:

5 BEVEZETŐ A Szociális statisztikai évkönyv című kiadvány részletes adatokat tartalmaz a évi népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásról, gyermekjóléti ellátásról, gyermekvédelmi gondoskodásról, szociális támogatásokról, szociális alap- és nappali ellátásokról, elhelyezéssel egybekötött szociális ellátásokról, rehabilitációs foglalkoztatásról, táppénzről, nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról és a szociális és gyámügyi igazgatásról, részletes módszertannal. Az évkönyv bővített változata CD-ROM-on is megtalálható. A CD három állományt tartalmaz: I. Szociális statisztikai évkönyv, A kötet teljes anyaga. II. Kiegészítő információk a Szociális statisztikai évkönyvhöz, Mintegy 68 oldal terjedelemben a évre vonatkozó részletes, nyomtatásban meg nem jelenő adatokkal. III. Módszertan. Módszertani információk az évkönyvhöz. A lemez az adatokat Excel-formátumban tartalmazza, így biztosítva azok kinyerésének és a további számítások végzésének lehetőségét. A Szociális statisztikai évkönyv CD-változatának minimális hardverigénye: IBM PC kompatibilis, 486-os vagy annál nagyobb teljesítményű számítógép (Pentium ajánlott), 8 MB RAM, négyszeres sebességű CD-ROM-meghajtó. Az évkönyv szoftverigénye: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0. Az évkönyv használata: helyezze a CD-t a meghajtóba! A Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0 operációs rendszerek alatt az évkönyv automatikusan betöltődik. FOREWORD The Yearbook of welfare statistics contains detailed data on the number of population in 2003, economic activity, family benefits, child welfare provision, child protection, social benefits, social basic and day care, social work activities with accommodation, rehabilitive employment, sick pay, retirement allowances and the social and guardianship authority administration with detailed methodology. The enlarged version of the Yearbook is available on CD ROM. I. Yearbook of welfare statistics, Complete material of the printed version. II. Complementary information to the Yearbook of welfare statistics. With detailed data relating to 2003 in nearly 68 page extent, which have not been incorporated in the printed book. III. Methodology. Methodology information to the book. Data are stored in Excel format, assuring easy download and further calculations. Minimum hardware requirement for use of the CD: IBM PC compatible computer 486 or higher capacity (Pentium recommended), 8 MB RAM, 4 speed CD-ROM drive. Software requirement: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0. How to use the Yearbook CD: simply put the compact disc into your CD-ROM drive and in Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0 it will start automatically.

6

7 TARTALOM CONTENTS 1. FŐBB DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ÉS HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ADATOK MAIN DATA OF POPULATION, ECONOMIC ACTIVITY AND HOUSEHOLD STATISTICS 1.1. A települések száma és népessége (január 1.)... 1 Number of settlements and population (1 January) 1.2. A népesség korcsoportok szerint (január 1.)... 1 Population by age-group (1 January) 1.3. Eltartottsági ráta, öregedési index (január 1.)... 2 Dependency ratios and ageing index (1 January) 1.4. Házasságkötés és válás... 2 Marriages and divorces 1.5. Válások gyermekszám szerint... 2 Divorces by number of children 1.6. Élveszületés, magzati halálozás, terhességmegszakítás... 3 Live births, foetal deaths, induced abortions 1.7. A halálozások száma és aránya nem szerint... 3 Mortality by sex 1.8. A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam... 3 Life expectancy at birth and at selected ages 1.9. A éves népesség gazdasági aktivitása... 4 Economic activity of population aged A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma és átlagkeresete... 4 Number and earnings of full-time employees A regisztrált munkanélküliek adatai... 5 Data of registered unemployed persons A regisztrált munkanélküliek száma korcsoportok szerint... 5 Number of registered unemployed persons by age-group A munkanélküli-ellátásban részesülők főbb adatai... 5 Main data of unemployment benefit recipients A háztartások összetétele tagjainak jövedelemszerző tevékenysége szerint... 6 Composition of households by activity of members 2. PÉNZÜGYI ADATOK FINANCIAL DATA 2.1. Beruházások... 7 Investments 2.2. Az államháztartás konszolidált funkcionális mérlege (pénzforgalmi szemléletben)... 8 Consolidated functional balance of the general government (cash-flow basis) 2.3. A helyi önkormányzatok bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of local governments, A munkaerő-piaci alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Labour Market Fund, Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások költségviselők szerint Retirement allowances by provider I

8 2.6. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett ellátások Provision from the Pension Insurance Fund 2.8. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Health Insurance Fund, CSALÁDTÁMOGATÁSOK FAMILY BENEFITS 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély Prenatal allowance 3.3. Az anyasággal összefüggő ellátások Maternity-related benefits 3.4. Gyermekgondozási díj Child-care fee 3.5. Gyermekgondozási segély Child-care allowance 3.6. Gyermeknevelési támogatás Child raising support 3.7. Családi pótlék Child-care assistance benefit 3.8. A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások reálértéke Real value of benefits relating to child-care 3.9. A családi pótlék jogszabályban előírt összege The amount of family allowance as prescribed by law Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátások területi egységenként, Provisions connected with maternity and raising of children by region, A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek száma családnagyság szerint, július Number of families and children receiving family allowance by size of family, July 3.12 A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek megoszlása családnagyság szerint, július Distribution of families and children receiving family allowance by size of family July 3.13 A családi pótlékban részesülők főbb adatai területi egységenként, Main data of those receiving family allowance by region, A családi pótlékban részesülő gyermekek számának alakulása családtípus és gyermekszám szerint, területi egységenként, július Number of children receiving family allowance by family type, number of children and region, July GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint Main data on infant nurseries by settlement type 4.3. A bölcsődékbe beíratott gyermekek száma és megoszlása korcsoport szerint Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group II

9 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai népességnagyság szerint, Main data on infant nurseries by settlement population, A bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, Main data on infant nurseries by region, Az önkormányzati bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, Main data on local government infant nurseries by region, A bölcsődék adatai fenntartók szerint, Data on infant nurseries by providers, Bölcsődei szolgáltatás régiónként, Infant nursery provision by region, A gyermekjóléti szolgálatok főbb adatai, Main data on child welfare service, A gyermekjóléti szolgálatok szervezeti formái, Type of organization of child welfare services, Gyermekjóléti szolgáltatást biztosító települések területi egységenként Settlements provided with child welfare services by region A gyermekjóléti szolgálatok főbb adatai fenntartók szerint, Main data on child welfare service by providers, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák, Problems managed by the child welfare service, A gyermekjóléti gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel szerint, Number of child welfare cases by connected admission, A gyermekjóléti szolgálatok szakmai tevékenységeinek száma, Number of professional work on child welfare service, GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS CHILD PROTECTION 5.1. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek Children under child protection 5.2. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint Children and young adults under child protection by age-group 5.3. Adott évben gyermekvédelmi gondoskodásba került gyermekek Children taken into child protection during the year 5.4. Az év folyamán gyermekvédelmi gondoskodásba és utógondozói ellátásba vett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults taken into child protection and after-care provision during the year by age-group, Gyermekvédelmi gondoskodásban és utógondozó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults under child protection and after-care provision by age-group, Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek területi egységenként Children under child protection by region 5.7. A gyermekvédelmi gondoskodásban és utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek száma és aránya területi egységenként Number and rate of children and young adults under child protection and after-care provision by region 5.8. Területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál foglalkoztatottak Persons employed in district child professional protective services 5.9. A gyermekotthoni férőhelyek száma Number of children s home places III

10 5.10. Gyermekotthonban foglalkoztatottak Persons employed in children s home A nevelőszülők száma Number of foster parents A nevelőszülők számának alakulása a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma szerint Number of foster parents by number of children and young adults placed in their care Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás helye szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by type of placement, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by age-group, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozásban töltött idő szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by time in care, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként Children and young adults placed in childrens s homes and with foster parents by region Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként Children and young adults placed in children s homes by region Nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként Children and young adults placed with foster parents by region A gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett általános iskolai tanulók adatai Children who learned elementary school placed in childrens s homes and with foster parents Az év folyamán gyermekotthonba és nevelőszülőkhöz elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s home and with foster parents during the year by age-group, A gyermekotthonban gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults in children s homes, A nevelőszülőknél gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults in foster care, Szökés a gondozási helyről Abscondments during the year Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak Endangered minors registered at public guardianship authorities A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma Minors taken into child protection Gyámság, gondnokság alatt álló kiskorúak Minors under guardianship, trusteeship Az örökbefogadás adatai Data on adoption 6. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb eseti támogatások Main irregular benefits granted by local governments 6.3. A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma nem és az ellátás jogcíme szerint, december Number of recipients of regular social assistance by sex and eligibility, December Rendszeres szociális segély Regular social assistance IV

11 6.5. Időskorúak járadéka Old age allowance 6.6. Kiegészítő családi pótlék Family allowance supplement 6.7. Átmeneti segély Temporary allowance 6.8. Az átmeneti segélyre felhasznált összeg Total payments in temporary assistance 6.9. Az átmeneti segély főbb adatai Main data on temporary assistance Az átmeneti segélyben részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of temporary assistance by family per capita income, December Átmeneti segélyben részesítettek nem szerint, december Recipients of temporary assistance by age-group, December Átmeneti segélyben részesítettek a segélyezés gyakorisága szerint, Recipients of temporary assistance by frequency of award, Lakásfenntartási támogatás Home maintenance support A lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg Total payments in home maintenance support A lakásfenntartási támogatás főbb adatai Main data on home maintenance support A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of home maintenance support by family per capita income, December Lakásfenntartási támogatásban részesítettek nem szerint, december Recipients of home maintenance support by sex, December Lakáscélú támogatás, Home upkeep benefit, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg Total paid in extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai Main data on extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of extraordinary child protection benefit by family per capita income, December A temetéssel kapcsolatos támogatások Financial support related to funeral arrangements A temetési segélyben részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of funeral support recipients by family per capita income, December Ápolási díj Nursing allowance Közgyógyellátási igazolvány Public medicine service A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások Transport allowance for the severely disabled V

12 6.28. Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Regular benefits provided in pension form A megváltozott munkaképességű dolgozók ellátása Benefits to persons with reduced capacity to work A gyámhatóságok által nyújtott pénzbeli támogatás Financial support granted by guardianship authorities 7. SZOCIÁLIS ALAP- ÉS NAPPALI ELLÁTÁS SOCIAL BASIC AND DAY CARE 7.1. Házi segítségnyújtás Domestic care 7.2. A házi gondozók száma Number of domestic nurses 7.3. A házi segítségnyújtásban részesülők régiók szerint Number of persons receiving domestic care by region 7.4. A házi segítségnyújtás adatai területi egységenként, Main data on domestic care by region, Szociális étkeztetés Social catering 7.6. A szociális étkeztetésben részesülők száma Number of persons receiving social catering 7.7. A szociális étkeztetésben részesülők régiónként Number of persons receiving social catering by region 7.8. A szociális étkeztetés adatai területi egységenként, Main data on social catering by region, A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai fenntartók szerint, Main data on social catering and domestic care by provider, A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai népességnagyság szerint, Main data on social catering and domestic care by settlement population, A családsegítés főbb adatai Main data on family care A családsegítő szolgáltatást biztosító települések területi egységenként Settlements provided with family assistance service by region A családsegítés főbb adatai fenntartók szerint, Main data on family care by providers, A családsegítés főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on family care by settlement population, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport és nem szerint, régiónként, Number of persons receiving family assistance services by age-group, sex and region, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők megoszlása családi összetétel szerint, Distribution of receiving family assistance service by family composition, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint, Number of pesons receiving family assistance service by economic activity, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái, Porblems of clients of family assistance services, A családsegítő csoportfoglalkozások főbb adatai Main data on teamwork family care VI

13 7.20. A családsegítő esetkezelések száma az esetkezelések jellege szerint, Case-managements of family assistance service by the type of the case management, A falugondnoki szolgáltatás főbb adatai területi egységenként Main data on village caretaker service by region A hajléktalanok nappali ellátása Day care for homeless persons A hajléktalanok nappali ellátása régiónként Day care for homeless persons by region Az idősek klubjainak fontosabb adatai Main data on clubs for the aged Az idősek klubjaiban ellátottak régiónként Number of persons attending clubs for the aged by region A fogyatékosok napközi otthonainak fontosabb adatai Main data on day homes for the disabled Az idősek klubjainak főbb adatai területi egységenként, Main data on clubs for the aged by region, A fogyatékosok nappali intézményeinek főbb adatai területi egységenként, Main data on day homes for disabled by region, A nappali ellátást nyújtó szociális intézmények adatai fenntartók szerint, Data on day care institutions by provider, Az idősek klubjainak főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on clubs for the aged by settlement population, Egyes szociális alapellátások és a nappali ellátást nyújtó intézmények működési adatai Data on operation of social institutions providing basic care and day care A szociális alap- és nappali ellátásban részesülők száma nem és korcsoport szerint, Data of attendees social institutions providing basic care and day care by sex and age, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ELHELYEZÉSSEL SOCIAL WORK ACTIVITIES WITH ACCOMMODATION 8.1. A tartós bentlakásos szociális intézmények főbb adatai Main data on long-term residential social institutions 8.2. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények főbb adatai Main data on short-term residential social institutions 8.3. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények költségadatai fenntartók szerint Main data on costs of long- and short-term residential social institutions by provider 8.4. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények létszámadatai fenntartók szerint Data on personnel of long- and short-term residential social institutions by provider 8.5. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma típus szerint Number of residents in long- and short-term residential social institutions by type 8.6. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma fenntartók szerint Number of residents in long- and short-term residential social institutions by provider 8.7. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai típus szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by type, A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai fenntartók szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by provider, A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények telephelyeinek száma típus és fenntartó szerint, Number of sites of long- and short-term residential social institutions by type and maintainer, 2003 VII

14 8.10. A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhelyszáma típus és fenntartó szerint, Number of beds in long- and short-term residential social institutions by type and provider, A tartós bentlakásos szociális intézmények férőhelyszáma az intézmény típusa szerint területi egységenként Number of beds in long-term residential social institutions by type of home and region A tartós bentlakásos szociális intézményekben ellátottak száma az intézmény típusa szerint, területi egységenként Number of residents in long-term residential social institutions by type of home and region Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhelyszáma az intézmény típusa szerint, területi egységenként. 126 Number of beds in short-term residential social institutions by type of home and region Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma az intézmény típusa szerint, területi egységenként Number of residents in short-term residential social institutions by type of home and region 9. REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS REHABILITIVE EMPLOYMENT 9.1. A szociális foglalkoztatókban dolgozók átlagos állományi létszáma és átlagkeresete Average number and average earnings of people employed by social employers 9.2. A szociális foglalkoztatók pénzügyi adatai Financial data for social employers 9.3. A szociális foglalkoztatókban dolgozók száma korcsoport és nem szerint, Number of people employed by social employers by age-group and sex, A szociális foglalkoztatókban dolgozók száma a munkavégzés körülményei szerint, Number of people employed by social employers by terms of employment, A célszervezeteknél foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma és átlagkeresete Average number and average earnings of employees in state-subsidised organizations 9.6. A célszervezetek pénzügyi adatai Financial data of state-subsidised organisations 9.7. A célszervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók száma korcsoport és nem szerint, Number of people with reduced capacity to work employed in state-subsidised organizations by age-group and sex, A célszervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók száma az egészségkárosodás jellege szerint, Number of people with reduced capacity to work employed in state-subsidised organizations by type of health deterioration category, A célszervezetek intézményi telephelyeinek adatai, Data of sites institutions in state-subsidised organisations, TÁPPÉNZ SICK PAY Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok Sick leave data on payment offices Összefoglaló táppénzes adatok Aggregate sick pay data Táppénzes adatok a foglalkoztatás jellege szerint Data on sick pay by employment status VIII

15 10.4. Gyermekápolási táppénz Child nursing sick pay Az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések fontosabb táppénzes adatai Main data on sick pay in respect of occupational accidents and diseases Táppénzes adatok területi egységenként, Data on sick pay by region, Az alkalmazásban állók táppénzes adatai területi egységenként, Sick pay data of employees by region, Az egyéni és társas vállalkozások tagjainak táppénzes adatai területi egységenként, Sick pay data of self-employed persons and members of joint enterprises by region, Gyermekápolási és baleseti táppénzes adatok területi egységenként, Data on child nursing and accident sick pay by region, NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK RETIREMENT ALLOWANCES Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, retirement provisions Az ellátásban részesülők száma és a teljes ellátás átlagösszege az év elején Number of retirement allowance recipients and average full pension at start of year Igénybejelentések, teljesítő határozatok Claims and rulings Az adott évben megállapított saját jogú új nyugdíjak száma Yearly number of new pensions by own right Egyes rokkantsági és baleseti ellátásokat megállapító határozatok Approval decision for certain disability and accident benefits Az ellátásban részesülők száma és az ellátások átlagösszege az ellátás fajtája szerint, január Number of retirement allowance recipients and average pensions by type of benefit, January Az ellátásban részesülők száma születési év és az ellátás havi összege szerint, január Number of retirement allowance recipients by year of birth and monthly pension, January Az ellátásban részesülők száma születési év szerint, január Number of retirement allowance recipients by year of birth, January Az ellátások összege születési év szerint, január Amount of retirement allowances by year of birth, January Öregségi és rokkantsági nyugdíjasok a teljes ellátás összege szerint, január Old-age and disability pensioners by own right by full pension category, January A nyugellátást teljesítő határozatok száma területi egységenként Approval decision for retirement claims by region A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj iránti igényt teljesítő határozatok száma területi egységenként Number of approval decision for disability and accident disability pension claims by region Az ellátásban részesülők adatai területi egységenként, január Retirement allowance recipients by region, January A fontosabb ellátásfajtákban részesülők száma területi egységenként, január Main retirement benefits recipients by region, January A fontosabb ellátásfajtákban részesülők egy főre jutó átlagösszege területi egységenként, január Per capita average amount of the main retirement benefits recipients by region, January 2004 IX

16 12. SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS SOCIAL AND GUARDIANSHIP AUTHORITY ADMINISTRATION A szociális ügyintézők száma és végzettsége Number and qualification of the social administrators Ügyiratforgalom a tárgyévben Annual number of case-files during the year A szociális ügyekben hozott határozatok száma Number of adopted resolution in social case-files A gyámhatósági ügyeket intézők száma és végzettsége Number and qualifications of guardianship authority adminstrators A gyámhatósági határozatok száma és az ügyiratforgalom adatai Number of guardianship authority resolution and data on case-files MÓDSZERTAN METHODOLOGY Jelmagyarázat ( + ) Előzetes adat. ( ) A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. (.. ) Az adat nem ismeretes. (, l ) A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. ( x ) A mutató nem értelmezhető. (0; 0,0) A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. Megjegyzések A részadatok összege a kerekítések miatt eltérhet az összesen adattól. Az állapotadatok, ahol más megjegyzés nincs, december 31-ére vonatkoznak. Az évi népességszámok a február 1-i népszámlálási adatok alapján korrigálásra kerültek. Az egységes tájékoztatás érdekében valamennyi kiadványunkban ezeket az adatokat és a korrigált népességszámokkal újraszámított fajlagos mutatókat közöljük. Tekintettel arra, hogy a kézirat lezártáig nem álltak rendelkezésre a városok-községek bontásban korrigált adatok, az évkönyv néhány tábláját átalakítottuk. A jövő évi évkönyvben az eredeti, idősorokat is tartalmazó táblákat közöljük. ( + ) Preliminary data. ( ) Non-occurrence. (.. ) Not available. (, l ) Break in series (limited comparability). ( x ) Not applicable. (0; 0,0 ) Less than half of unit. The sum of part figures may differ from the total, due to roundings. Status data refer to 31 December, if there is not any other note. Billion is equal to thousand millions. Explanation of symbols Notes The population numbers were corrected on the basis of population census data of 1 February In order to uniform information we publish these corrected numbers and rates calculated on corrected population numbers in our all publications. Some tables of the yearbook were reconstructed since the corrected data broken down by towns and villages were not available till the closing of manuscript. In our next yearbook the original tables of time series will be published, too. X

17 1. Főbb demográfiai, gazdasági aktivitási és háztartás-statisztikai adatok Main data of population, economic activity and household statistics 1.1. A települések száma és népessége (január 1.) Number of settlements and population (1 January) Év Year városok towns Települések Settlements községek villages összesen total férfi male Népesség, ezer fő Population, thousands nő female összesen total Népsűrűség 1 km 2 -re Population density per sq. km , , ,5 115, , , ,8 111, , , ,6 109, , , ,3 109, , , ,9 109, , , ,4 109, , , ,7 109, A népesség korcsoportok szerint (január 1.) Population by age-group (1 January) Korcsoport Age-group Férfi Male x Összesen Total Nő Female x Összesen Total Együtt Together x Összesen Total

18 2 FŐBB DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ÉS HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ADATOK 1.3. Eltartottsági ráta, öregedési index (január 1.) Dependency ratios and ageing index (1 January) Év, népességnagyság Korösszetétel,% Age composition, % Gyermek- Youth Idős- Old-age Az eltartott népesség rátája Öregedési index Year, settlement population x éves years old korú népesség eltartottsági rátája dependency rate Total dependency rate Ageing index ,1 68,5 15,4 23,5 22,4 45,9 95, ,9 68,6 15,5 23,1 22,6 45,7 97,6 Népességnagyság Settlement population ,9 63,8 19,2 26,5 30,1 56,6 113, ,2 65,3 17,4 26,4 26,7 53,1 101, ,7 66,6 15,7 26,5 23,6 50,1 89, ,7 67,3 15,0 26,3 22,2 48,5 84, ,4 67,9 14,7 25,6 21,6 47,3 84, ,8 69,3 13,9 24,3 20,1 44,4 82, ,9 69,4 14,7 22,9 21,2 44,1 92, ,6 71,1 14,3 20,6 20,1 40,6 97, x 14,9 70,8 14,4 21,0 20,3 41,3 96,5 Budapest 12,5 69,5 18,0 17,9 25,9 43,8 144, Házasságkötés és válás Marriages and divorces Év Year Házasságkötések Férfiak Nők Válások Ezer fennálló Férfiak Nők házasságra Marriages Males Females Divorces jutó válás Males Females száma ezer lakosra átlagos életkora a Divorces per száma ezer lakosra házasságkötéskor thousand átlagos életkora a váláskor number per thousand per thousand existing average age at marriage number inhabitants inhabitants marriages average age at divorce ,5 27,2 24, ,6 9,9 35,7 32, ,4 27,4 24, ,4 9,9 36,7 33, ,7 30,4 27, ,3 10,7 38,6 35, ,3 31,2 28, ,4 11,0 39,0 36, ,5 31,5 28, ,5 11,6 39,3 36, ,5 31,8 28, ,5 11,6 39,8 36, Válások gyermekszám szerint Divorces by number of children Év Year A válások száma a házasságból született, életben lévő gyermekek száma szerint Divorces by number of living children born int the marriage és annál több 4 and more Válás összesen Divorces, total A gyermektelen válások aránya, % Proportion of childless divorces, % Az elváltak életben lévő közös kiskorú gyermekeinek száma Number of living minor common children of divorced persons 6 éves és fiatalabb aged 6 and younger 7 17 éves összesen aged 7 17 total , , a) , a) , a) , a) , a) Közös kiskorú gyermekek. Common minor children.

19 MAIN DATA OF POPULATION, ECONOMIC ACTIVITY AND HOUSEHOLD STATISTICS Élveszületés, magzati halálozás, terhességmegszakítás Live births, foetal deaths, induced abortions Év száma Élveszületések Live births ezer per thousand 100 élveszületésből házasságon kívül született, % Teljes termékenységi arányszám Magzati halálozás száma Terhességmegszakítás Induced abortions ezer éves nőre száz élveszületésre Year number lakosra inhabitants éves nőre females aged Of 100 live births extramarital, % Total fertility rate Foetal deaths number per thousand females aged per hundred live births ,9 57,6 7,1 1, ,4 54, ,1 49,4 13,1 1, ,6 71, ,6 38,1 29,0 1, ,2 60, ,5 38,1 30,3 1, ,2 58, ,5 38,3 31,4 1, ,2 57, ,3 37,8 32,3 1, ,5 56, A halálozások száma és aránya nem szerint Mortality by sex Év, népességnagyság Year, settlement population A meghaltak száma Ezer megfelelő nemű lakosra jutó halálozás Number of deaths Deaths per thousand inhabitants of the corresponding sex férfi nő összesen férfi nő összesen male female total male female total ,3 12,0 13, ,6 12,4 13,4 Népességnagyság Settlement population ,6 15,7 17, ,4 14,3 15, ,0 12,8 14, ,0 12,2 13, ,1 12,4 13, ,5 11,6 12, ,8 11,7 12, ,4 10,3 11, x ,7 11,0 11,8 Budapest ,1 13,8 13, A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam Life expectancy at birth and at selected ages Év Születéskor At birth éves korban at age Year férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő male female male female male female male female male female ,45 72,70 29,60 35,48 21,49 26,56 14,58 18,32 8,88 11, ,13 73,71 28,84 36,05 21,12 27,21 14,72 19,02 9,47 11, ,11 75,59 29,57 37,17 21,84 28,32 15,29 20,04 9,94 12, ,15 76,46 30,36 37,86 22,60 28,96 15,97 20,65 10,37 13, ,26 76,56 30,41 37,97 22,63 29,07 15,98 20,74 10,39 13, ,29 76,53 30,33 37,84 22,43 28,91 15,79 20,61 10,22 13,01

20 4 FŐBB DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ÉS HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ADATOK 1.9. A éves népesség a) gazdasági aktivitása Economic activity of population a) aged Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Year Gazdaságilag aktívak Employed Unemployed Economically active száma, ezer fő persons, thousands Gazdaságilag nem aktívak Economically inactive Munkanélküliségi ráta, % Aktivitási arány, % ,2 265, , ,7 11,0 66, b) 2 105,8 158, , ,0 7,0 61, b) 2 113,7 142, , ,9 6,3 60, b) 2 112,5 138, , ,3 6,1 60, b) 2 126,5 138, , ,4 6,1 61, ,5 178, , ,3 8,7 51, b) 1 750,4 104, , ,6 5,6 45, b) 1 754,6 91, , ,1 5,0 45, b) 1 758,1 100, , ,5 5,4 45, b) 1 795,4 106, , ,1 5,6 46, ,7 444, , ,0 9,9 58, b) 3 856,2 263, , ,6 6,4 53, b) 3 868,3 234, , ,0 5,7 52, b) 3 870,6 238, , ,8 5,8 52, b) 3 921,9 244, , ,5 5,9 53,8 a) Sorkatonák nélkül. Excluding conscripts. b) A évi népszámlálás alapján újrasúlyozott adatok. Reweighted data on the basis of 2001 census. Forrás: Munkaerő-felmérés. Source: Labour Force Survey A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma és átlagkeresete a) Number and earnings of full-time employees a) Férfi Male Nő Female Együtt Together Unemployment rate, % Participation rate, % Év Year A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma, fő Full-time employees Bruttó átlagkereset, Ft/fő/hó Monthly gross earnings, HUF/person fizikai szellemi együtt fizikai szellemi együtt fizikai szellemi manual non-manual manual non-manual manual non-manual foglalkozásúak workers together foglalkozásúak workers together Előző év = 100,0 Previous year = Nettó átlagkereset, Ft/fő/hó Monthly net earnings, HUF/person foglalkozásúak workers ,2 102,7 100,7 114,7 116,3 116,3 110,3 113,6 112, ,5 101,0 100,7 113,3 113,9 113,8 110,8 112,1 111, ,3 99,6 98,8 117,2 118,0 117,9 116,5 115,9 116, ,5 103,0 101,0 115,7 119,0 118,4 118,7 120,1 120, ,0 102,1 98,2 107,6 114,6 113,4 114,3 113,0 114,7 a) Az adatok a 4 fő feletti létszámot foglalkoztató gazdasági szervezetekre vonatkoznak, valamint a megfigyelt nonprofit szervezetekkelis kiegészülnek. Since 1998 data relate to enterprises with more than 4 employees and on non-profit organizations observed are added. Forrás: éves intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer. Source: annual institutional labour statistical surveys. együtt together

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2011... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2011 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Na onal Health Insurance Fund Administra on STATISZTIKAI ÉVKÖNYV STATISTICAL YEARBOOK 2013 Budapest 2014 Összeállíto a / Compiled by Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 BUDAPEST, 2004 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

Canada / Hungary Agreement

Canada / Hungary Agreement Canada / Hungary Agreement Applying for a Hungarian Old Age and/or Disability Pension Here is some important information you need to consider when completing your application. Please ensure you sign the

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 BUDAPEST, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2006 Hungarian Central Statistical

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 Budapest, 2005 Készült Compiled by az Oktatási Minisztérium Ministry of Education Közgazdasági Főosztályának Department of Economics

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa Income and assets Jövedelem és vagyon IA Your partner házastársa vagy élettársa MOD For more information További információ kérhető az alábbi módon What else you will need to provide Mit kell még ezen

Részletesebben