SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV"

Átírás

1 SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS CD-melléklettel (with CD-ROM) 2004

2

3 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS Budapest, 2004

4 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Családügyi Minisztérium közös kiadása Published by the Hungarian Central Statistical Office and the Ministry of Social and Family Affairs jointly KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2004 ISSN Készült Compiled by: a KSH Népesedés-, Egészségügyi és Szociális Statisztikai Főosztály Szociális Statisztikai Osztályán Population, Health and Welfare Statistics Department Welfare Statistics Section Bada Ilona Csilla Bácskay Andrea Kovács Beáta Kovács Ferencné Kozák Kökény Főosztályvezető Head of Department: Gárdos Éva Osztályvezető Head of Section: Markos András Összeállították Contributors: Mészáros Zoltán Tóth Judit Nikoletta Varga Anna Vendégh Béláné Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet! A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Any secondary publication is allowed only by the indication of source. All rights concerning the layout graphics and design work of this publication are reserved for HCSO. Any kind of reproduction of them have to be approved by HCSO. A kiadvány megrendelhető This publication can be ordered: KSH Marketingosztály HCSO, Marketing Section 1024 Budapest, Keleti Károly u Telefon: Phone: (36-1) Fax: (36-1) A kiadvány megvásárolható This publication can be purchased: KSH Statisztikai Szakkönyvesbolt Statistical Bookshop 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. Telefon Phone: (36-1) valamint a KSH megyei igazgatóságain and the county directorates of the HCSO Információszolgálat Information section: Telefon Phone: (36-1) ; Fax: (36-1) Internet:

5 BEVEZETŐ A Szociális statisztikai évkönyv című kiadvány részletes adatokat tartalmaz a évi népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásról, gyermekjóléti ellátásról, gyermekvédelmi gondoskodásról, szociális támogatásokról, szociális alap- és nappali ellátásokról, elhelyezéssel egybekötött szociális ellátásokról, rehabilitációs foglalkoztatásról, táppénzről, nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról és a szociális és gyámügyi igazgatásról, részletes módszertannal. Az évkönyv bővített változata CD-ROM-on is megtalálható. A CD három állományt tartalmaz: I. Szociális statisztikai évkönyv, A kötet teljes anyaga. II. Kiegészítő információk a Szociális statisztikai évkönyvhöz, Mintegy 68 oldal terjedelemben a évre vonatkozó részletes, nyomtatásban meg nem jelenő adatokkal. III. Módszertan. Módszertani információk az évkönyvhöz. A lemez az adatokat Excel-formátumban tartalmazza, így biztosítva azok kinyerésének és a további számítások végzésének lehetőségét. A Szociális statisztikai évkönyv CD-változatának minimális hardverigénye: IBM PC kompatibilis, 486-os vagy annál nagyobb teljesítményű számítógép (Pentium ajánlott), 8 MB RAM, négyszeres sebességű CD-ROM-meghajtó. Az évkönyv szoftverigénye: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0. Az évkönyv használata: helyezze a CD-t a meghajtóba! A Windows 95/ 98/2000/XP vagy NT 4.0 operációs rendszerek alatt az évkönyv automatikusan betöltődik. FOREWORD The Yearbook of welfare statistics contains detailed data on the number of population in 2003, economic activity, family benefits, child welfare provision, child protection, social benefits, social basic and day care, social work activities with accommodation, rehabilitive employment, sick pay, retirement allowances and the social and guardianship authority administration with detailed methodology. The enlarged version of the Yearbook is available on CD ROM. I. Yearbook of welfare statistics, Complete material of the printed version. II. Complementary information to the Yearbook of welfare statistics. With detailed data relating to 2003 in nearly 68 page extent, which have not been incorporated in the printed book. III. Methodology. Methodology information to the book. Data are stored in Excel format, assuring easy download and further calculations. Minimum hardware requirement for use of the CD: IBM PC compatible computer 486 or higher capacity (Pentium recommended), 8 MB RAM, 4 speed CD-ROM drive. Software requirement: Microsoft Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0. How to use the Yearbook CD: simply put the compact disc into your CD-ROM drive and in Windows 95/ 98/2000/XP or NT 4.0 it will start automatically.

6

7 TARTALOM CONTENTS 1. FŐBB DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ÉS HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ADATOK MAIN DATA OF POPULATION, ECONOMIC ACTIVITY AND HOUSEHOLD STATISTICS 1.1. A települések száma és népessége (január 1.)... 1 Number of settlements and population (1 January) 1.2. A népesség korcsoportok szerint (január 1.)... 1 Population by age-group (1 January) 1.3. Eltartottsági ráta, öregedési index (január 1.)... 2 Dependency ratios and ageing index (1 January) 1.4. Házasságkötés és válás... 2 Marriages and divorces 1.5. Válások gyermekszám szerint... 2 Divorces by number of children 1.6. Élveszületés, magzati halálozás, terhességmegszakítás... 3 Live births, foetal deaths, induced abortions 1.7. A halálozások száma és aránya nem szerint... 3 Mortality by sex 1.8. A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam... 3 Life expectancy at birth and at selected ages 1.9. A éves népesség gazdasági aktivitása... 4 Economic activity of population aged A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma és átlagkeresete... 4 Number and earnings of full-time employees A regisztrált munkanélküliek adatai... 5 Data of registered unemployed persons A regisztrált munkanélküliek száma korcsoportok szerint... 5 Number of registered unemployed persons by age-group A munkanélküli-ellátásban részesülők főbb adatai... 5 Main data of unemployment benefit recipients A háztartások összetétele tagjainak jövedelemszerző tevékenysége szerint... 6 Composition of households by activity of members 2. PÉNZÜGYI ADATOK FINANCIAL DATA 2.1. Beruházások... 7 Investments 2.2. Az államháztartás konszolidált funkcionális mérlege (pénzforgalmi szemléletben)... 8 Consolidated functional balance of the general government (cash-flow basis) 2.3. A helyi önkormányzatok bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of local governments, A munkaerő-piaci alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Labour Market Fund, Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások költségviselők szerint Retirement allowances by provider I

8 2.6. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett ellátások Provision from the Pension Insurance Fund 2.8. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, Revenues and expenditures of the Health Insurance Fund, CSALÁDTÁMOGATÁSOK FAMILY BENEFITS 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély Prenatal allowance 3.3. Az anyasággal összefüggő ellátások Maternity-related benefits 3.4. Gyermekgondozási díj Child-care fee 3.5. Gyermekgondozási segély Child-care allowance 3.6. Gyermeknevelési támogatás Child raising support 3.7. Családi pótlék Child-care assistance benefit 3.8. A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások reálértéke Real value of benefits relating to child-care 3.9. A családi pótlék jogszabályban előírt összege The amount of family allowance as prescribed by law Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátások területi egységenként, Provisions connected with maternity and raising of children by region, A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek száma családnagyság szerint, július Number of families and children receiving family allowance by size of family, July 3.12 A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek megoszlása családnagyság szerint, július Distribution of families and children receiving family allowance by size of family July 3.13 A családi pótlékban részesülők főbb adatai területi egységenként, Main data of those receiving family allowance by region, A családi pótlékban részesülő gyermekek számának alakulása családtípus és gyermekszám szerint, területi egységenként, július Number of children receiving family allowance by family type, number of children and region, July GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK CHILD WELFARE PROVISION 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődék fontosabb adatai a település jogállása szerint Main data on infant nurseries by settlement type 4.3. A bölcsődékbe beíratott gyermekek száma és megoszlása korcsoport szerint Total number and distribution of children enrolled in infant nurseries by age-group II

9 4.4. A bölcsődék fontosabb adatai népességnagyság szerint, Main data on infant nurseries by settlement population, A bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, Main data on infant nurseries by region, Az önkormányzati bölcsődék fontosabb adatai területi egységenként, Main data on local government infant nurseries by region, A bölcsődék adatai fenntartók szerint, Data on infant nurseries by providers, Bölcsődei szolgáltatás régiónként, Infant nursery provision by region, A gyermekjóléti szolgálatok főbb adatai, Main data on child welfare service, A gyermekjóléti szolgálatok szervezeti formái, Type of organization of child welfare services, Gyermekjóléti szolgáltatást biztosító települések területi egységenként Settlements provided with child welfare services by region A gyermekjóléti szolgálatok főbb adatai fenntartók szerint, Main data on child welfare service by providers, A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt problémák, Problems managed by the child welfare service, A gyermekjóléti gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel szerint, Number of child welfare cases by connected admission, A gyermekjóléti szolgálatok szakmai tevékenységeinek száma, Number of professional work on child welfare service, GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS CHILD PROTECTION 5.1. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek Children under child protection 5.2. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint Children and young adults under child protection by age-group 5.3. Adott évben gyermekvédelmi gondoskodásba került gyermekek Children taken into child protection during the year 5.4. Az év folyamán gyermekvédelmi gondoskodásba és utógondozói ellátásba vett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults taken into child protection and after-care provision during the year by age-group, Gyermekvédelmi gondoskodásban és utógondozó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults under child protection and after-care provision by age-group, Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek területi egységenként Children under child protection by region 5.7. A gyermekvédelmi gondoskodásban és utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek száma és aránya területi egységenként Number and rate of children and young adults under child protection and after-care provision by region 5.8. Területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál foglalkoztatottak Persons employed in district child professional protective services 5.9. A gyermekotthoni férőhelyek száma Number of children s home places III

10 5.10. Gyermekotthonban foglalkoztatottak Persons employed in children s home A nevelőszülők száma Number of foster parents A nevelőszülők számának alakulása a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma szerint Number of foster parents by number of children and young adults placed in their care Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás helye szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by type of placement, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by age-group, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek a gondozásban töltött idő szerint, Children and young adults placed in children s homes and with foster parents by time in care, Gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként Children and young adults placed in childrens s homes and with foster parents by region Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként Children and young adults placed in children s homes by region Nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek területi egységenként Children and young adults placed with foster parents by region A gyermekotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett általános iskolai tanulók adatai Children who learned elementary school placed in childrens s homes and with foster parents Az év folyamán gyermekotthonba és nevelőszülőkhöz elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek korcsoport szerint, Children and young adults placed in children s home and with foster parents during the year by age-group, A gyermekotthonban gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults in children s homes, A nevelőszülőknél gondozott gyermekek és fiatal felnőttek számának alakulása, Changes in number of children and young adults in foster care, Szökés a gondozási helyről Abscondments during the year Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak Endangered minors registered at public guardianship authorities A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma Minors taken into child protection Gyámság, gondnokság alatt álló kiskorúak Minors under guardianship, trusteeship Az örökbefogadás adatai Data on adoption 6. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK SOCIAL BENEFITS 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb eseti támogatások Main irregular benefits granted by local governments 6.3. A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma nem és az ellátás jogcíme szerint, december Number of recipients of regular social assistance by sex and eligibility, December Rendszeres szociális segély Regular social assistance IV

11 6.5. Időskorúak járadéka Old age allowance 6.6. Kiegészítő családi pótlék Family allowance supplement 6.7. Átmeneti segély Temporary allowance 6.8. Az átmeneti segélyre felhasznált összeg Total payments in temporary assistance 6.9. Az átmeneti segély főbb adatai Main data on temporary assistance Az átmeneti segélyben részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of temporary assistance by family per capita income, December Átmeneti segélyben részesítettek nem szerint, december Recipients of temporary assistance by age-group, December Átmeneti segélyben részesítettek a segélyezés gyakorisága szerint, Recipients of temporary assistance by frequency of award, Lakásfenntartási támogatás Home maintenance support A lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg Total payments in home maintenance support A lakásfenntartási támogatás főbb adatai Main data on home maintenance support A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of home maintenance support by family per capita income, December Lakásfenntartási támogatásban részesítettek nem szerint, december Recipients of home maintenance support by sex, December Lakáscélú támogatás, Home upkeep benefit, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg Total paid in extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás főbb adatai Main data on extraordinary child protection benefit A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of recipients of extraordinary child protection benefit by family per capita income, December A temetéssel kapcsolatos támogatások Financial support related to funeral arrangements A temetési segélyben részesítettek száma a család egy főre jutó jövedelme szerint, december Number of funeral support recipients by family per capita income, December Ápolási díj Nursing allowance Közgyógyellátási igazolvány Public medicine service A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások Transport allowance for the severely disabled V

12 6.28. Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Regular benefits provided in pension form A megváltozott munkaképességű dolgozók ellátása Benefits to persons with reduced capacity to work A gyámhatóságok által nyújtott pénzbeli támogatás Financial support granted by guardianship authorities 7. SZOCIÁLIS ALAP- ÉS NAPPALI ELLÁTÁS SOCIAL BASIC AND DAY CARE 7.1. Házi segítségnyújtás Domestic care 7.2. A házi gondozók száma Number of domestic nurses 7.3. A házi segítségnyújtásban részesülők régiók szerint Number of persons receiving domestic care by region 7.4. A házi segítségnyújtás adatai területi egységenként, Main data on domestic care by region, Szociális étkeztetés Social catering 7.6. A szociális étkeztetésben részesülők száma Number of persons receiving social catering 7.7. A szociális étkeztetésben részesülők régiónként Number of persons receiving social catering by region 7.8. A szociális étkeztetés adatai területi egységenként, Main data on social catering by region, A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai fenntartók szerint, Main data on social catering and domestic care by provider, A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai népességnagyság szerint, Main data on social catering and domestic care by settlement population, A családsegítés főbb adatai Main data on family care A családsegítő szolgáltatást biztosító települések területi egységenként Settlements provided with family assistance service by region A családsegítés főbb adatai fenntartók szerint, Main data on family care by providers, A családsegítés főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on family care by settlement population, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport és nem szerint, régiónként, Number of persons receiving family assistance services by age-group, sex and region, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők megoszlása családi összetétel szerint, Distribution of receiving family assistance service by family composition, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint, Number of pesons receiving family assistance service by economic activity, A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái, Porblems of clients of family assistance services, A családsegítő csoportfoglalkozások főbb adatai Main data on teamwork family care VI

13 7.20. A családsegítő esetkezelések száma az esetkezelések jellege szerint, Case-managements of family assistance service by the type of the case management, A falugondnoki szolgáltatás főbb adatai területi egységenként Main data on village caretaker service by region A hajléktalanok nappali ellátása Day care for homeless persons A hajléktalanok nappali ellátása régiónként Day care for homeless persons by region Az idősek klubjainak fontosabb adatai Main data on clubs for the aged Az idősek klubjaiban ellátottak régiónként Number of persons attending clubs for the aged by region A fogyatékosok napközi otthonainak fontosabb adatai Main data on day homes for the disabled Az idősek klubjainak főbb adatai területi egységenként, Main data on clubs for the aged by region, A fogyatékosok nappali intézményeinek főbb adatai területi egységenként, Main data on day homes for disabled by region, A nappali ellátást nyújtó szociális intézmények adatai fenntartók szerint, Data on day care institutions by provider, Az idősek klubjainak főbb adatai népességnagyság szerint, Main data on clubs for the aged by settlement population, Egyes szociális alapellátások és a nappali ellátást nyújtó intézmények működési adatai Data on operation of social institutions providing basic care and day care A szociális alap- és nappali ellátásban részesülők száma nem és korcsoport szerint, Data of attendees social institutions providing basic care and day care by sex and age, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ELHELYEZÉSSEL SOCIAL WORK ACTIVITIES WITH ACCOMMODATION 8.1. A tartós bentlakásos szociális intézmények főbb adatai Main data on long-term residential social institutions 8.2. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények főbb adatai Main data on short-term residential social institutions 8.3. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények költségadatai fenntartók szerint Main data on costs of long- and short-term residential social institutions by provider 8.4. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények létszámadatai fenntartók szerint Data on personnel of long- and short-term residential social institutions by provider 8.5. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma típus szerint Number of residents in long- and short-term residential social institutions by type 8.6. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma fenntartók szerint Number of residents in long- and short-term residential social institutions by provider 8.7. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai típus szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by type, A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működési adatai fenntartók szerint, Data on long- and short-term residential social institutions by provider, A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények telephelyeinek száma típus és fenntartó szerint, Number of sites of long- and short-term residential social institutions by type and maintainer, 2003 VII

14 8.10. A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhelyszáma típus és fenntartó szerint, Number of beds in long- and short-term residential social institutions by type and provider, A tartós bentlakásos szociális intézmények férőhelyszáma az intézmény típusa szerint területi egységenként Number of beds in long-term residential social institutions by type of home and region A tartós bentlakásos szociális intézményekben ellátottak száma az intézmény típusa szerint, területi egységenként Number of residents in long-term residential social institutions by type of home and region Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények férőhelyszáma az intézmény típusa szerint, területi egységenként. 126 Number of beds in short-term residential social institutions by type of home and region Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak száma az intézmény típusa szerint, területi egységenként Number of residents in short-term residential social institutions by type of home and region 9. REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS REHABILITIVE EMPLOYMENT 9.1. A szociális foglalkoztatókban dolgozók átlagos állományi létszáma és átlagkeresete Average number and average earnings of people employed by social employers 9.2. A szociális foglalkoztatók pénzügyi adatai Financial data for social employers 9.3. A szociális foglalkoztatókban dolgozók száma korcsoport és nem szerint, Number of people employed by social employers by age-group and sex, A szociális foglalkoztatókban dolgozók száma a munkavégzés körülményei szerint, Number of people employed by social employers by terms of employment, A célszervezeteknél foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma és átlagkeresete Average number and average earnings of employees in state-subsidised organizations 9.6. A célszervezetek pénzügyi adatai Financial data of state-subsidised organisations 9.7. A célszervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók száma korcsoport és nem szerint, Number of people with reduced capacity to work employed in state-subsidised organizations by age-group and sex, A célszervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók száma az egészségkárosodás jellege szerint, Number of people with reduced capacity to work employed in state-subsidised organizations by type of health deterioration category, A célszervezetek intézményi telephelyeinek adatai, Data of sites institutions in state-subsidised organisations, TÁPPÉNZ SICK PAY Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok Sick leave data on payment offices Összefoglaló táppénzes adatok Aggregate sick pay data Táppénzes adatok a foglalkoztatás jellege szerint Data on sick pay by employment status VIII

15 10.4. Gyermekápolási táppénz Child nursing sick pay Az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések fontosabb táppénzes adatai Main data on sick pay in respect of occupational accidents and diseases Táppénzes adatok területi egységenként, Data on sick pay by region, Az alkalmazásban állók táppénzes adatai területi egységenként, Sick pay data of employees by region, Az egyéni és társas vállalkozások tagjainak táppénzes adatai területi egységenként, Sick pay data of self-employed persons and members of joint enterprises by region, Gyermekápolási és baleseti táppénzes adatok területi egységenként, Data on child nursing and accident sick pay by region, NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK RETIREMENT ALLOWANCES Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, retirement provisions Az ellátásban részesülők száma és a teljes ellátás átlagösszege az év elején Number of retirement allowance recipients and average full pension at start of year Igénybejelentések, teljesítő határozatok Claims and rulings Az adott évben megállapított saját jogú új nyugdíjak száma Yearly number of new pensions by own right Egyes rokkantsági és baleseti ellátásokat megállapító határozatok Approval decision for certain disability and accident benefits Az ellátásban részesülők száma és az ellátások átlagösszege az ellátás fajtája szerint, január Number of retirement allowance recipients and average pensions by type of benefit, January Az ellátásban részesülők száma születési év és az ellátás havi összege szerint, január Number of retirement allowance recipients by year of birth and monthly pension, January Az ellátásban részesülők száma születési év szerint, január Number of retirement allowance recipients by year of birth, January Az ellátások összege születési év szerint, január Amount of retirement allowances by year of birth, January Öregségi és rokkantsági nyugdíjasok a teljes ellátás összege szerint, január Old-age and disability pensioners by own right by full pension category, January A nyugellátást teljesítő határozatok száma területi egységenként Approval decision for retirement claims by region A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj iránti igényt teljesítő határozatok száma területi egységenként Number of approval decision for disability and accident disability pension claims by region Az ellátásban részesülők adatai területi egységenként, január Retirement allowance recipients by region, January A fontosabb ellátásfajtákban részesülők száma területi egységenként, január Main retirement benefits recipients by region, January A fontosabb ellátásfajtákban részesülők egy főre jutó átlagösszege területi egységenként, január Per capita average amount of the main retirement benefits recipients by region, January 2004 IX

16 12. SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS SOCIAL AND GUARDIANSHIP AUTHORITY ADMINISTRATION A szociális ügyintézők száma és végzettsége Number and qualification of the social administrators Ügyiratforgalom a tárgyévben Annual number of case-files during the year A szociális ügyekben hozott határozatok száma Number of adopted resolution in social case-files A gyámhatósági ügyeket intézők száma és végzettsége Number and qualifications of guardianship authority adminstrators A gyámhatósági határozatok száma és az ügyiratforgalom adatai Number of guardianship authority resolution and data on case-files MÓDSZERTAN METHODOLOGY Jelmagyarázat ( + ) Előzetes adat. ( ) A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. (.. ) Az adat nem ismeretes. (, l ) A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. ( x ) A mutató nem értelmezhető. (0; 0,0) A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. Megjegyzések A részadatok összege a kerekítések miatt eltérhet az összesen adattól. Az állapotadatok, ahol más megjegyzés nincs, december 31-ére vonatkoznak. Az évi népességszámok a február 1-i népszámlálási adatok alapján korrigálásra kerültek. Az egységes tájékoztatás érdekében valamennyi kiadványunkban ezeket az adatokat és a korrigált népességszámokkal újraszámított fajlagos mutatókat közöljük. Tekintettel arra, hogy a kézirat lezártáig nem álltak rendelkezésre a városok-községek bontásban korrigált adatok, az évkönyv néhány tábláját átalakítottuk. A jövő évi évkönyvben az eredeti, idősorokat is tartalmazó táblákat közöljük. ( + ) Preliminary data. ( ) Non-occurrence. (.. ) Not available. (, l ) Break in series (limited comparability). ( x ) Not applicable. (0; 0,0 ) Less than half of unit. The sum of part figures may differ from the total, due to roundings. Status data refer to 31 December, if there is not any other note. Billion is equal to thousand millions. Explanation of symbols Notes The population numbers were corrected on the basis of population census data of 1 February In order to uniform information we publish these corrected numbers and rates calculated on corrected population numbers in our all publications. Some tables of the yearbook were reconstructed since the corrected data broken down by towns and villages were not available till the closing of manuscript. In our next yearbook the original tables of time series will be published, too. X

17 1. Főbb demográfiai, gazdasági aktivitási és háztartás-statisztikai adatok Main data of population, economic activity and household statistics 1.1. A települések száma és népessége (január 1.) Number of settlements and population (1 January) Év Year városok towns Települések Settlements községek villages összesen total férfi male Népesség, ezer fő Population, thousands nő female összesen total Népsűrűség 1 km 2 -re Population density per sq. km , , ,5 115, , , ,8 111, , , ,6 109, , , ,3 109, , , ,9 109, , , ,4 109, , , ,7 109, A népesség korcsoportok szerint (január 1.) Population by age-group (1 January) Korcsoport Age-group Férfi Male x Összesen Total Nő Female x Összesen Total Együtt Together x Összesen Total

18 2 FŐBB DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ÉS HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ADATOK 1.3. Eltartottsági ráta, öregedési index (január 1.) Dependency ratios and ageing index (1 January) Év, népességnagyság Korösszetétel,% Age composition, % Gyermek- Youth Idős- Old-age Az eltartott népesség rátája Öregedési index Year, settlement population x éves years old korú népesség eltartottsági rátája dependency rate Total dependency rate Ageing index ,1 68,5 15,4 23,5 22,4 45,9 95, ,9 68,6 15,5 23,1 22,6 45,7 97,6 Népességnagyság Settlement population ,9 63,8 19,2 26,5 30,1 56,6 113, ,2 65,3 17,4 26,4 26,7 53,1 101, ,7 66,6 15,7 26,5 23,6 50,1 89, ,7 67,3 15,0 26,3 22,2 48,5 84, ,4 67,9 14,7 25,6 21,6 47,3 84, ,8 69,3 13,9 24,3 20,1 44,4 82, ,9 69,4 14,7 22,9 21,2 44,1 92, ,6 71,1 14,3 20,6 20,1 40,6 97, x 14,9 70,8 14,4 21,0 20,3 41,3 96,5 Budapest 12,5 69,5 18,0 17,9 25,9 43,8 144, Házasságkötés és válás Marriages and divorces Év Year Házasságkötések Férfiak Nők Válások Ezer fennálló Férfiak Nők házasságra Marriages Males Females Divorces jutó válás Males Females száma ezer lakosra átlagos életkora a Divorces per száma ezer lakosra házasságkötéskor thousand átlagos életkora a váláskor number per thousand per thousand existing average age at marriage number inhabitants inhabitants marriages average age at divorce ,5 27,2 24, ,6 9,9 35,7 32, ,4 27,4 24, ,4 9,9 36,7 33, ,7 30,4 27, ,3 10,7 38,6 35, ,3 31,2 28, ,4 11,0 39,0 36, ,5 31,5 28, ,5 11,6 39,3 36, ,5 31,8 28, ,5 11,6 39,8 36, Válások gyermekszám szerint Divorces by number of children Év Year A válások száma a házasságból született, életben lévő gyermekek száma szerint Divorces by number of living children born int the marriage és annál több 4 and more Válás összesen Divorces, total A gyermektelen válások aránya, % Proportion of childless divorces, % Az elváltak életben lévő közös kiskorú gyermekeinek száma Number of living minor common children of divorced persons 6 éves és fiatalabb aged 6 and younger 7 17 éves összesen aged 7 17 total , , a) , a) , a) , a) , a) Közös kiskorú gyermekek. Common minor children.

19 MAIN DATA OF POPULATION, ECONOMIC ACTIVITY AND HOUSEHOLD STATISTICS Élveszületés, magzati halálozás, terhességmegszakítás Live births, foetal deaths, induced abortions Év száma Élveszületések Live births ezer per thousand 100 élveszületésből házasságon kívül született, % Teljes termékenységi arányszám Magzati halálozás száma Terhességmegszakítás Induced abortions ezer éves nőre száz élveszületésre Year number lakosra inhabitants éves nőre females aged Of 100 live births extramarital, % Total fertility rate Foetal deaths number per thousand females aged per hundred live births ,9 57,6 7,1 1, ,4 54, ,1 49,4 13,1 1, ,6 71, ,6 38,1 29,0 1, ,2 60, ,5 38,1 30,3 1, ,2 58, ,5 38,3 31,4 1, ,2 57, ,3 37,8 32,3 1, ,5 56, A halálozások száma és aránya nem szerint Mortality by sex Év, népességnagyság Year, settlement population A meghaltak száma Ezer megfelelő nemű lakosra jutó halálozás Number of deaths Deaths per thousand inhabitants of the corresponding sex férfi nő összesen férfi nő összesen male female total male female total ,3 12,0 13, ,6 12,4 13,4 Népességnagyság Settlement population ,6 15,7 17, ,4 14,3 15, ,0 12,8 14, ,0 12,2 13, ,1 12,4 13, ,5 11,6 12, ,8 11,7 12, ,4 10,3 11, x ,7 11,0 11,8 Budapest ,1 13,8 13, A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam Life expectancy at birth and at selected ages Év Születéskor At birth éves korban at age Year férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő male female male female male female male female male female ,45 72,70 29,60 35,48 21,49 26,56 14,58 18,32 8,88 11, ,13 73,71 28,84 36,05 21,12 27,21 14,72 19,02 9,47 11, ,11 75,59 29,57 37,17 21,84 28,32 15,29 20,04 9,94 12, ,15 76,46 30,36 37,86 22,60 28,96 15,97 20,65 10,37 13, ,26 76,56 30,41 37,97 22,63 29,07 15,98 20,74 10,39 13, ,29 76,53 30,33 37,84 22,43 28,91 15,79 20,61 10,22 13,01

20 4 FŐBB DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI AKTIVITÁSI ÉS HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ADATOK 1.9. A éves népesség a) gazdasági aktivitása Economic activity of population a) aged Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Year Gazdaságilag aktívak Employed Unemployed Economically active száma, ezer fő persons, thousands Gazdaságilag nem aktívak Economically inactive Munkanélküliségi ráta, % Aktivitási arány, % ,2 265, , ,7 11,0 66, b) 2 105,8 158, , ,0 7,0 61, b) 2 113,7 142, , ,9 6,3 60, b) 2 112,5 138, , ,3 6,1 60, b) 2 126,5 138, , ,4 6,1 61, ,5 178, , ,3 8,7 51, b) 1 750,4 104, , ,6 5,6 45, b) 1 754,6 91, , ,1 5,0 45, b) 1 758,1 100, , ,5 5,4 45, b) 1 795,4 106, , ,1 5,6 46, ,7 444, , ,0 9,9 58, b) 3 856,2 263, , ,6 6,4 53, b) 3 868,3 234, , ,0 5,7 52, b) 3 870,6 238, , ,8 5,8 52, b) 3 921,9 244, , ,5 5,9 53,8 a) Sorkatonák nélkül. Excluding conscripts. b) A évi népszámlálás alapján újrasúlyozott adatok. Reweighted data on the basis of 2001 census. Forrás: Munkaerő-felmérés. Source: Labour Force Survey A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma és átlagkeresete a) Number and earnings of full-time employees a) Férfi Male Nő Female Együtt Together Unemployment rate, % Participation rate, % Év Year A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma, fő Full-time employees Bruttó átlagkereset, Ft/fő/hó Monthly gross earnings, HUF/person fizikai szellemi együtt fizikai szellemi együtt fizikai szellemi manual non-manual manual non-manual manual non-manual foglalkozásúak workers together foglalkozásúak workers together Előző év = 100,0 Previous year = Nettó átlagkereset, Ft/fő/hó Monthly net earnings, HUF/person foglalkozásúak workers ,2 102,7 100,7 114,7 116,3 116,3 110,3 113,6 112, ,5 101,0 100,7 113,3 113,9 113,8 110,8 112,1 111, ,3 99,6 98,8 117,2 118,0 117,9 116,5 115,9 116, ,5 103,0 101,0 115,7 119,0 118,4 118,7 120,1 120, ,0 102,1 98,2 107,6 114,6 113,4 114,3 113,0 114,7 a) Az adatok a 4 fő feletti létszámot foglalkoztató gazdasági szervezetekre vonatkoznak, valamint a megfigyelt nonprofit szervezetekkelis kiegészülnek. Since 1998 data relate to enterprises with more than 4 employees and on non-profit organizations observed are added. Forrás: éves intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer. Source: annual institutional labour statistical surveys. együtt together

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2002 Budapest, 2003 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Családügyi Minisztérium közös kiadása

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012

1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2012. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 2012 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Child dependency ratio, 1 January 212 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 212. január 1-jén Old-age dependency ratio, 1 January 212 GRAFIKONOK,

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Hungarian Central Statistical Office, 2007 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2006 Yearbook of Welfare Statistics, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2007 A Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös kiadása Published

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2007 Yearbook of Welfare Statistics, 2007 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISSN 1585 8499

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2009 Yearbook of Welfare Statistics, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 Hungarian Central Statistical Office, 2010 ISSN

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2010... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2010 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

2. Pénzügyi adatok Financial data

2. Pénzügyi adatok Financial data 2. Pénzügyi adatok Financial data 2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 2011... 12 Revenues and expenditures of the Pension Insurance Fund, 2011 2.2. A Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Main data on population and economic activity 1.1. A települések száma és népessége (január 1.)... 2 Number of settlements and population (1 January)

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics)

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) Budapest, 2007

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

5. Gyermekvédelem Child protection

5. Gyermekvédelem Child protection 5. Gyermekvédelem Child protection 5.1. Gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak... 51 Minors at risk registered by public guardianship authorities 5.2. A nyilvántartott, védelembe vett

Részletesebben

Statisztikai évkönyv Statistical yearbook

Statisztikai évkönyv Statistical yearbook 2012 Statisztikai évkönyv Statistical yearbook Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Central Administration of National Pension Insurance ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Central Administration

Részletesebben

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014

Szociális statisztikai évkönyv, Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Szociális statisztikai évkönyv, 2014 Yearbook of Welfare Statistics, 2014 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2015 Központi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education Oktatási pénzügyi adatok Az állami és intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest, 2016 Készült Published

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision

4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4. Gyermekjóléti ellátások Child welfare provision 4.1. A bölcsődék fontosabb adatai... 31 Main data on infant nurseries 4.2. A bölcsődékbe beíratott gyermekek és megoszlása korcsoportok szerint... 31

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits

10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits 10. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Pensions, pension type-benefits 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 160 Pensions, pension-type benefits 10.2. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES. Összeállította (Edited by) FAZEKAS KÁROLY KÖLLŐ JÁNOS LAKATOS JUDIT LÁZÁR GYÖRGY

STATISZTIKAI ADATOK STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES. Összeállította (Edited by) FAZEKAS KÁROLY KÖLLŐ JÁNOS LAKATOS JUDIT LÁZÁR GYÖRGY STATISZTIKAI ADATOK STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES Összeállította (Edited by) FAZEKAS KÁROLY KÖLLŐ JÁNOS LAKATOS JUDIT LÁZÁR GYÖRGY statisztikai adatok (statistical data) Statisztikai adatok 1.

Részletesebben

Terhességmegszakítások Induced abortions

Terhességmegszakítások Induced abortions Terhességmegszakítások Induced abortions 1995 26 Budapest 27 Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 27 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 27 ISBN 978-963-137-7 (nyomtatott) ISBN

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, április június

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, április június Közzététel: 2009. július 29. Sorszám: 118. Következik: 2009. július 29. Ipari termelői árak Foglalkoztatottság és munkanélküliség, 2009. április június 2009 II. negyedévében a 15 74 éves foglalkoztatottak

Részletesebben

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES)

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György Székely Judit statisztikai adatok (statistical data with english

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások, 2004 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services, 2004 (with tables

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György statisztikai adatok (statistical data with english subtitles)

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

FÜGGELÉK Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok

FÜGGELÉK Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok táblázatok és ábrák jegyzéke FÜGGELÉK Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok munkapiaci trendek 1. táblázat: Foglalkoztatottság, aktivitás és munkanélküliség... 16 2. táblázat: A munkanélküliségi ráta

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december Közzététel: 2008. január 30. Következik: 2008. január 30. Ipari termelői árak, 2007. december Sorszám:17. Foglalkoztatottság és munkanélküliség 2007. október december 2007 IV. negyedévében a foglalkoztatottak

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE. Munkaerõ-kereslet TÁBLÁZATOK. Munkaerõpiac Magyarországon 2001-ben. A munka mint termelési tényezõ.

FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE. Munkaerõ-kereslet TÁBLÁZATOK. Munkaerõpiac Magyarországon 2001-ben. A munka mint termelési tényezõ. FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK Munkaerõpiac Magyarországon 2001-ben 1. táblázat: A népesség gazdasági aktivitása, 2001... 22 2. táblázat: A foglalkoztatottak száma és aránya nemzetgazdasági

Részletesebben

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán Section of Statistics

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office. A nemzetgazdaság munkaerőmérlege január 1.

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office. A nemzetgazdaság munkaerőmérlege január 1. Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office A nemzetgazdaság munkaerőmérlege 1990 2006. január 1. Labour account Hungary 1 January 1990 2006 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office. A nemzetgazdaság munkaerőmérlege január 1.

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office. A nemzetgazdaság munkaerőmérlege január 1. Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office A nemzetgazdaság munkaerőmérlege 1990 2005. január 1. Labour account Hungary 1 January 1990 2005 Budapest, 2005 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január Közzététel: 2014. március 21. Következik: 2014. március 24. Népmozgalom, 2014. január Sorszám: 41. 226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január A nemzetgazdaságban a legalább 5 főt

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu Az alábbi szöveg tartalmát tekintve már nem aktuális, de a benne található kifejezések nagyon hasznosak, ezért került be a szövegértések közé. 2010 Changes in Hungary: The Act on Personal Income Tax (15

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010 Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei Debrecen, 2010 Születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon 80 78 76 Hungary Hungary,

Részletesebben

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december Közzététel: 2014. február 21. Következik: 2014. február 24. Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I IV. negyedév Sorszám: 28. 230 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január december

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február Közzététel: 2008. április 7. Következik: 2008. április 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2008. február Sorszám:60. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február 2008. január

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008 8 ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FÕIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 8 BUDAPEST Felelős szerkesztő: Flamichné Kárpáti Györgyi Összeállították az ONYF Közgazdasági Főosztályának munkatársai Témafelelősök: Szépné

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2005 2006 BUDAPEST, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Hatályos 2013.03.01.napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben