AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT"

Átírás

1 AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT Készítette: Vályi Réka Neptun-kód: qk266b

2 Az elemzés célja Az statisztikai elemzés során kísérletet teszek arra, hogy összefüggést mutassak be az euró árfolyamának alakulása és nyugat-magyarországi szálláshelyek szállásdíjból származó bevétele és vendégforgalma között. Mindezek árnyalására felhasználom a férőhely kapacitásban történő változásokat is. Várakozásom szerint az euró árfolyama nem fog teljes mértékben együtt mozogni a bevétellel és a vendégforgalommal, de egy kis mértékű korrelációra számítok. Az ország elhelyezkedéséből és méretéből adódóan igen érzékeny a szezonális kilengésekre, amelyek simítására fel fogok használni több módszert is, hogy tisztábban lehessen látni az euróárfolyam változásának hatását az adatokra. Ilyen módszerek például: Mozgóátlag számítása negyedéves adatokból Negyedéves adatok százalékos változása előző év megfelelő időszakához viszonyítva A turisztikai adatok és az euróárfolyam megfelelő negyedéves adatainak összehasonlítása Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy 2008 óta a balatoni régió adatait külön gyűjtik, ezért az általános következtetéseket csak Nyugat-Magyarország egészére vonatkozóan tudtam levonni, a régiókat külön-külön csak között illetőleg között tudtam összehasonlítani, az egész időszakra vonatkozóan nem született volna statisztikailag korrekt eredmény. A 2011-es éves vendégforgalomra fel fogok állítani egy becslést, amelyhez az adatsor trendjét fogom alapul venni. Várakozásom szerint az euró árfolyama nem fog teljes mértékben együtt mozogni a bevétellel és a vendégforgalommal, de egy kis mértékű korrelációra számítok. Adatgyűjtés A turisztikai adatsorok a KSH tájékoztatási adatbázisából származnak, míg az euró árfolyamát a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról valók. Számításaim alapjának negyedéves adatokat vettem, amelyeket a turisztikai adatok esetén havi, míg az euró árfolyam esetén napi adatokból számítottam ki.

3 I I I I I I I I I I I Az euróárfolyam alakulása Az láthatjuk a grafikonon, hogy 2000-től kezdődően az euró a forinttal szemben kisebb visszaesésekkel lassan, de folyamatosan erősödik. Euró árfolyamának negyedéves változása, y = 0,4569x + 247, ábra Ezt a tendenciát mutatja az árfolyamgörbére illesztett trendvonal is. Számításaim szerint az árfolyam szórása 13,42 euró a relatív szórás 5,21%, ami azt jelenti, hogy összességében az euró árfolyamának alakulása nem mutat extrém volatilitást. Az idősoron két jelentős kilengés található, az egyik 2008 harmadik negyedévében, amikor a forint jelentősen megerősödött az euróval szemben. Ekkor az ezt az időpontot megelőző egy év átlagárfolyamához képest 7%-kal volt erősebb a forint. Ezután nem sokkal, a gazdasági válság és a hibás költségvetési döntések következtében a forint elkezdett rohamosan gyengülni. Ennek a folyamatnak a csúcsán található az idősor másik jelentős kilengése, amikor is a legerősebb forintárfolyamhoz képest 24%-kal romlott a forint értéke az euróval szemben. Ez 2009 első negyedévére tehető, tehát ez a folyamat mindössze fél év alatt játszódott le a piacon. Ezután ugyan szinte rögtön jelentősen csökkenni kezdett az árfolyam, ugyanakkor azóta sem sikerült a megközelíteni a válság időszakát megelőző átlagárfolyamot, amely 253,4 Ft. 3

4 I I I I I I I I I I I Külföldiek szerepe Nyugat-Magyarország kereskedelmi szálláshelyei tekintetében Árbevételt figyelembe véve láthatjuk, hogy milyen arányt képviselnek a külföldi vendégek a szálláshelyek bevételében. Külföldi és belföldi vendégektől származó bevétel aránya negyedévenként, % 80% 60% 40% 20% Kereskedelmi szálláshelyek belföldi bruttó külföldi szállásdíj árbevétele Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó belföldi szállásdíj árbevétele 0% ábra Az ábra konkrét adatait a Mellékletben található 1. Táblázat tartalmazza. Megfigyelhető egy folyamatos aránycsökkenés a külföldiektől származó bevételben. A kétezres évek elején még igen jelentős, legtöbbször 60%-ot is meghaladó arányt képviseltek az összes bruttó bevételben. Az egész idősorban megfigyelhető az a tendencia, hogy a második és harmadik negyedévben jelentősen megnő a külföldiektől származó árbevétel aránya az első és az utolsó negyedévhez képest. Mindezek mellett a térvesztés folyamata nem szűnik meg, számszerűen a 2000-es év átlag 65,68%-ához képest 2010-ben a külföldiek a bevétel csupán 40,58%-át adták. Ezt a trendet nem lehet csupán az euróárfolyam alakulásával magyarázni, ugyanis, mint ahogy azt az elemzésem előző részében kifejtettem az euró lassan, de biztosan erősödik a forinttal szemben, ami önmagában azt jelentené, hogy a külföldieknek jobban megérné hazánkba ellátogatni, ugyanakkor a folyamat éppen fordított módon játszódik le. A külföldiek arányát nem csak a nekik köszönhető bevételnövekedésben érdemes vizsgálni, hanem azt, hogy hányan jönnek egy adott időszakban egy-egy régióban. A KSH adatsoraiban 2008-tól jelölik külön a külföldi vendégforgalmat, ezért ettől az évtől tudtam külön számításokat végezni a külföldiekre vonatkozóan. Az 5. Táblázatban látszik, hogy a külföldiek száma mekkora arányt képvisel az összforgalomban. Látható, hogy a külföldi vendégforgalom a három év átlagát 4

5 (fő) tekintve nem haladta meg a 30%-ot. Azt a következtetést lehet tehát levonni, hogy jóllehet, a külföldiek nem teszik ki a vendégek számának 1/3-át, de arányait tekintve szállásra többet költenek, mint a magyarok. Vendégforgalom alakulása (fő) y = 3985,7x I I I I I I I I I I I ábra A vendégforgalom összességében az elmúlt tíz évben növekedő trendet mutatott, számításaim szerint 2011-re a trendet alapul véve 6,46%-kal fog nőni a forgalom, így a 2010-es es vendégszám után 2011-ben összesen látogató várható. Kereskedelmi szálláshelyek külföldi szállásdíjából származó bevétel és euróárfolyam kapcsolata A számításaim alapjai a 3. Táblázatban található negyedéves adatok voltak. A célom az volt, hogy a szezonális hatás kiiktatásával lehessen tisztábban látni az árfolyamváltozások hatását a bevételre. Több módszert is alkalmaztam, hogy ez a hatást elérjem. 1) Korrelációszámítás százalékos adatokból Úgy gondoltam, hogy a százalékos értékekkel számolva kiiktathatom a szezonalitást modellből. Ez esetben láncviszonyszámokat alkalmaztam, vagyis úgy számoltam a negyedéves százalékos értékeket, hogy mindig az előző évi megfelelő negyedéves értékeket tekintettem 100%-nak. Így a Pearson-féle korrelációs együttható 0,14709 lett. 5

6 Külföldi szállásdíj bevétel (1000 Ft) Euró Látható, hogy e módon meglehetősen kicsi összefüggést lehet találni a két adat között. Külföldiektől származó szállásdíj bevétel negyedéves %-os változása és euróárfolyam negyedéves %-os változása közti viszony 120,00% 115,00% 110,00% 105,00% 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% y = 0,1863x + 0,8174 R 2 = 0, ,00% 90,00% 95,00% 100,00% 105,00% 110,00% 115,00% 120,00% 4. ábra Bevétel Tehát ez a módszer nem hozta azt az eredményt, amit az elemzés elején vártam. 2) Korrelációszámítás a külföldi szállásdíj bevételének mozgóátlagából és a megfelelő negyedéves euróárfolyamokból A mozgóátlagot úgy számoltam ki, hogy adott negyedév bevételét és a két szomszédos negyedév bevételét teljes súllyal vettem, valamint a két szélső negyedévét 0,5 súllyal. Erre azért volt szükség, mert a szezonalitás miatt a bevételre számított szórás igen nagy volt, Ft volt. A mozgóátlag segítségével azonban lehetőségem volt csak az euróárfolyam okozta változásokat megfigyelni, amennyiben létezik köztük tényleges kapcsolat. A korreláció így 0,44283 lett, amely az előzőnél lényegesen magasabb összefüggést jelez. Külföldi szállásdíj bevételből számított mozgóátlag és euróárfolyam viszonya , , , , , , , ,00 y = 3696,4x + 3E+06 R 2 = 0, , , , Euró 5. ábra 3) Korrelációszámítás negyedéves bevétel és negyedéves euróárfolyam között 6

7 Ebben az esetben a külföldi szállásdíj bevétel megfelelő negyedéves adatait hasonlított össze a hasonlóképp összeválogatott euróadatokkal (7. Táblázat). Ezek után a korrelációszámítás minden negyedévhez elvégeztem, és sorrendben a következő eredményeket kaptam: 0,5942 0,53113 I -0,0447 0,66083 A számításhoz tartozó ábrákat a melléklet tartalmazza (6., 7., 8., 9. ábrák). Az alábbi következtetésekre jutottam: - az euróárfolyam negyedéves alakulása és a külföldiektől származó bevételek között viszonylag erős, pozitív összefüggés van - a I negyedév az egy kivétel ez alól, ugyanis úgy tűnik, hogy a nyári idényben nem fontos szempont az, hogy az utazásra kinézett ország valutájának mekkora az árfolyama - sokkal inkább fontos tényezők lehetnek ebben az esetben az ország turisztikai adottságai, elhelyezkedése, általános árszínvonala. 7

8 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MELLÉKLET Euró árfolyamának negyedéves változása, y = 0,4569x + 247, ábra Külföldi és belföldi vendégektől származó bevétel aránya negyedévenként, % 80% 60% 40% Kereskedelmi szálláshelyek belföldi bruttó szállásdij árbevétele (1000 Ft) 20% 0% Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó külföldi szállásdij árbevétele (1000 Ft) ábra 8

9 Euró (fő) Vendégforgalom alakulása (fő) y = 3985,7x I I I I I I I I I I I ábra Külföldiektől származó szállásdíj bevétel negyedéves %-os változása és euróárfolyam negyedéves %-os változása közti viszony 120,00% 115,00% 110,00% 105,00% 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% y = 0,1863x + 0,8174 R 2 = 0, ,00% 90,00% 95,00% 100,00% 105,00% 110,00% 115,00% 120,00% Bevétel 9. ábra 9

10 Bevétel (10 millió Ft) Bevétel (10 millió Ft) Külföldi szállásdíj bevétel (1000 Ft) Külföldi szállásdíj bevételből számított mozgóátlag és euróárfolyam viszonya , , , , , , , ,00 y = 3696,4x + 3E+06 R 2 = 0, , , , Euró 10. ábra Euróárfolyam és negyedéves külföldi szállásdíjak bevétele negyedév y = 1,2361x - 120,04 R 2 = 0, Euró 11. ábra Euróárfolyam és negyedéves külföldi szállásdíjak bevétele negyedév y = 0,68x + 267,09 R 2 = 0, Euró 12. ábra 10

11 I I I I I I I I I I I Bevétel (10 millió Ft) Bevétel (10 millió Ft) Euróárfolyam és negyedéves külföldi szállásdíjak bevétele I negyedév y = -0,1532x + 764,24 R 2 = 0, Euró 13. ábra Euróárfolyam és negyedéves külföldi szállásdíjak bevétele negyedév y = 1,4423x - 88,905 R 2 = 0, Euró 14. ábra Külföldi és belföldi vendégektől származó bevétel aránya negyedévenként, % 80% 60% 40% Kereskedelmi szálláshelyek belföldi bruttó szállásdij árbevétele (1000 Ft) 20% 0% Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó külföldi szállásdij árbevétele (1000 Ft) ábra 11

12 1. Táblázat Kereskedelmi szálláshelyek Kereskedelmi összes bruttó szálláshelyek összes szállásdij bruttó külföldi szállásdij Külföldi/Összes árbevétele árbevétele (1000 Ft) (1000 Ft) ,24% ,50% I ,38% ,39% ,95% ,26% I ,46% ,51% ,46% ,29% I ,14% ,09% ,44% ,31% I ,02% ,97% ,44% ,11% I ,57% ,12% ,18% ,07% I ,38% ,37% ,66% ,00% I ,42% ,87% ,13% ,54% I ,23% ,87% ,38% ,91% I ,95% ,80% ,47% ,42% I ,86% ,13% ,46% ,77% I ,77% ,41% 12

13 Vendégek kereskedelmi 2. Táblázat Nyugat-Magyarország Vendéforgalom éves %-os változása negyedéves Kapacitás éves változása, megfelelő negyedéves Kereskedelmi szálláshelyeken kiadható szálláshelyeken bontásban bontásban férőhelyek (fő) (előző időszak = (előző száma (db) 100%) időszak = 100%) ,00% 100,00% ,00% 100,00% I ,00% 100,00% ,00% 100,00% ,79% 104,24% ,74% 103,76% I ,74% 100,82% ,86% 103,56% ,32% 107,03% ,96% 105,78% I ,15% 105,08% ,16% 99,52% ,46% 116,11% ,30% 103,33% I ,69% 103,44% ,53% 117,77% ,43% 99,79% ,04% 95,86% I ,78% 96,75% ,09% 97,29% ,31% 103,55% ,11% 99,84% I ,93% 99,81% ,11% 99,12% ,12% 92,17% ,97% 96,16% I ,97% 90,62% ,01% 94,02% ,46% 94,28% ,14% 96,16% I ,93% 96,42% ,58% 92,82% ,39% 96,99% ,63% 94,27% I ,70% 95,07% ,96% 100,30% ,22% 98,35% ,79% 95,66% I ,02% 97,82% ,62% 98,39% ,11% 103,75% ,98% 97,99% ,64% 102,34%

14 3. Táblázat Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdij árbevétele (1000 Ft) Árbevétel éves %-os változása, megfelelő negyedéves bontásban (előző = 100%) Kereskedel mi szálláshelye ken kiadható férőhelyek száma (db) Kapacitás éves változása, megfelelő negyedéves bontásban (előző = 100%) Mozgó átlag külföldi szállásdíj bevételből (1000 Ft) Kereskedel mi szálláshelye k összes bruttó külföldi szállásdij árbevétele (1000 Ft) Külföldi szállásdíj árbevétel éves %-os változása, megfelelő negyedéves bontásban (előző 100%) Kereskede lmi szálláshel yek belföldi bruttó szállásdij árbevétele (1000 Ft) Belföldi árbevétel éves %-os változása, megfelelő negyedéves bontásban (előző = 100%) Negyedéves euróárfolya mok Euróárfolyam éves %-os változása (előző időszak = 100%) ,00% ,00% ,00% ,00% 256, ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 259, ,00% I ,00% ,00% , ,00% ,00% 261, ,00% ,00% ,00% , ,00% ,00% 264, ,00% ,37% ,24% , ,82% ,07% 265, ,78% ,95% ,76% , ,57% ,70% 257, ,39% I ,76% ,82% , ,92% ,20% 251, ,51% ,67% ,56% , ,87% ,36% 251, ,22% ,13% ,03% , ,17% ,81% 244, ,85% ,57% ,78% , ,31% ,97% 242, ,36% I ,40% ,08% , ,78% ,13% 245, ,30% ,38% ,52% , ,25% ,78% 239, ,18% ,40% ,11% , ,21% ,30% 243, ,82% ,49% ,33% , ,58% ,33% 250, ,26% 14

15 I ,34% ,44% ,35% ,77% ,66% ,79% ,69% ,86% I ,32% ,75% ,45% ,29% ,32% ,55% ,73% ,84% I ,40% ,81% ,15% ,12% ,97% ,17% ,95% ,16% I ,95% ,62% ,46% ,02% ,90% ,28% ,44% ,16% I ,89% ,42% ,94% ,82% ,71% ,99% ,59% ,27% I ,95% ,07% , ,18% ,17% 259, ,92% , ,96% ,16% 259, ,61% , ,97% ,74% 260, ,84% , ,64% ,55% 252, ,50% , ,95% ,39% 248, ,79% , ,59% ,31% 246, ,65% , ,01% ,88% 245, ,16% , ,32% ,60% 249, ,05% , ,23% ,61% 245, ,71% , ,30% ,14% 251, ,36% , ,27% ,06% 250, ,27% , ,78% ,58% 266, ,74% , ,79% ,99% 275, ,19% , ,59% ,56% 260, ,28% , ,87% ,51% 252, ,67% , ,99% ,94% 248, ,14% , ,53% ,18% 250, ,04% , ,30% ,44% 252, ,12% , ,49% ,97% 259, ,78% , ,59% ,56% 247, ,78% , ,06% ,91% 236, ,15% 15

16 ,22% ,30% ,27% ,35% ,64% ,66% I ,53% ,82% ,06% ,39% ,20% ,75% ,19% ,99% , ,03% ,00% 262, ,89% , ,67% ,66% 293, ,16% , ,80% ,37% 285, ,39% , ,46% ,40% 271, ,86% , ,51% ,62% 270, ,23% , ,56% ,84% 268, ,54% , ,36% ,23% 274, ,96% I ,24% ,25% ,75% ,85% 282, ,12% ,23% ,34% ,72% ,16% 275, ,83% 16

17 4. Táblázat Kereskedelmi Kereskedelmi szálláshelyek szálláshelyek összes bruttó összes bruttó külföldi Külföldi/Összes szállásdij szállásdij árbevétele árbevétele (1000 Ft) (1000 Ft) ,24% ,50% I ,38% ,39% ,95% ,26% I ,46% ,51% ,46% ,29% I ,14% ,09% ,44% ,31% I ,02% ,97% ,44% ,11% I ,57% ,12% ,18% ,07% I ,38% ,37% ,66% ,00% I ,42% ,87% ,13% ,54% I ,23% ,87% ,38% ,91% I ,95% ,80% ,47% ,42% I ,86% ,13% ,46% ,77% I ,77% ,41% 17

18 5. Táblázat Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Balaton Közép-Dunántúl Mutatók Időszak Vendégek kereskedel mi szálláshely eken (fő) Külföldi vendégek kereskedel mi szálláshelye ken (fő) Belföldi vendégek kereskedel mi szálláshelye ken (fő) Vendégek kereskedel mi szálláshelye ken (fő) Külföldi vendégek kereskedel mi szálláshelye ken (fő) Belföldi vendégek kereskedelmi szálláshelyeke n (fő) Vendégek kereskedelmi szálláshelyeke n (fő) Külföldi vendégek kereskedelmi szálláshelyeke n (fő) Belföldi vendégek kereskedelmi szálláshelyeke n (fő) Vendégek kereskedelmi szálláshelyeke n (fő) Külföldi vendégek kereskedelmi szálláshelyeke n (fő) Belföldi vendégek kereskedel mi szálláshelye ken (fő) I I I Összes Külf/Össz ,97% 16,66% 28,01% 28,05% ,74% 18,01% 26,81% 25,83% ,47% 19,49% 26,19% 23,53% 18

19 6. Táblázat folytatás Nyugat-Magyarország Időszak Vendégek kereskedelmi szálláshelyeken (fő) Külföldi vendégek kereskedelmi szálláshelyeken (fő) Belföldi vendégek kereskedelmi szálláshelyeken (fő) I I I Összes Külf/Össz ,68% ,66% ,08% 19

20 (10 millió Ft) 6. Táblázat Bevétel Árfolyam Bevétel Árfolyam Bevétel Árfolyam Bevétel Árfolyam I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 245, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 7. Táblázat: Regresszió a negyedéves bevételre és negyedéves euróárfolyamra, negyedév ÖSSZESÍTŐ TÁBLA Regressziós statisztika r értéke 0, r-négyzet 0, Korrigált r-négyzet 0, Standard hiba 31, Megfigyelések 11 VARIANCIAANALÍZIS df SS MS F F szignifikanciája Regresszió , , , , Maradék , , Összesen ,78398 Koefficiensek Standard hiba t érték p-érték Alsó 95% Felső 95% Alsó 95,0% Felső 95,0% Tengelymetszet -120, , , , , , , , X változó 1 1, , , , , , , ,

22 8. Táblázat: Regresszió a negyedéves bevételre és negyedéves euróárfolyamra, negyedév ÖSSZESÍTŐ TÁBLA Regressziós statisztika r értéke 0, r-négyzet 0, Korrigált r-négyzet 0, Standard hiba 14, Megfigyelések 11 VARIANCIAANALÍZIS df SS MS F F szignifikanciája Regresszió 1 784, , , , Maradék , , Összesen , Koefficiensek Standard hiba t érték p-érték Alsó 95% Felső 95% Alsó 95,0% Felső 95,0% Tengelymetszet 267, , , , , , , , X változó 1 0, , , , , , , ,

23 9. Táblázat: Regresszió a negyedéves bevételre és negyedéves euróárfolyamra, I negyedév ÖSSZESÍTŐ TÁBLA Regressziós statisztika r értéke 0, r-négyzet 0, Korrigált r-négyzet -0, Standard hiba 51, Megfigyelések 11 VARIANCIAANALÍZIS df SS MS F F szignifikanciája Regresszió 1 48, , , , Maradék , , Összesen ,15676 Koefficiensek Standard hiba t érték p-érték Alsó 95% Felső 95% Alsó 95,0% Felső 95,0% Tengelymetszet 764, , , , , , , , X változó 1-0, , , , , , , ,

24 10. Táblázat: Regresszió a negyedéves bevételre és negyedéves euróárfolyamra, negyedév ÖSSZESÍTŐ TÁBLA Regressziós statisztika r értéke 0, r-négyzet 0, Korrigált r-négyzet 0, Standard hiba 18, Megfigyelések 11 VARIANCIAANALÍZIS df SS MS F F szignifikanciája Regresszió , , , , Maradék , , Összesen , Koefficiensek Standard hiba t érték p-érték Alsó 95% Felső 95% Alsó 95,0% Felső 95,0% Tengelymetszet -88, , , , , , , , X változó 1 1, , , , , , , , Koefficiensek: tengelymetszetek. -88,905 a bevétel, ha az árfolyam 0. Minél közelebb van a p érték a 0-hoz, annál jobb az összefüggés/eredemény. 1, pedig az az érték, amennyivel nő a bevétel 1 egységnyi árfolyamnövekedés esetén. 24

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján TÁJÉKOZTATÓ az MNB-lakásárindex alakulásáról a 2016. harmadik negyedéves adatok alapján Gyorsult a lakásárak növekedési üteme 2016 harmadik negyedévében Budapest, 2017. február 8. 2016 harmadik negyedéve

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2016 végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája Budapest, 2017. május 5. 2016 negyedik negyedévében nominális alapon egy százalékkal emelkedett az aggregált MNB lakásárindex, amely jelentősen

Részletesebben

Szövegértés. Borsos Miklós Általános Iskola OM azonosító: Telephelyi jelentés Telephely kódja: 003. Általános iskola, 6.

Szövegértés. Borsos Miklós Általános Iskola OM azonosító: Telephelyi jelentés Telephely kódja: 003. Általános iskola, 6. Országos kompetenciamérés 12 1a Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása Az Önök eredményei a városi általános iskolai telephelyek eredményeihez viszonyítva A szignifikánsan jobban,

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik)

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) 5.4: 3 különböző talpat hasonlítunk egymáshoz Varianciaanalízis. hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) hipotézis: Létezik olyan μi, amely nem egyenlő a többivel (Van

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Az idősorok összetevői Trendszámítás Szezonalitás Prognosztika ZH

Az idősorok összetevői Trendszámítás Szezonalitás Prognosztika ZH Idősorok Idősor Statisztikai szempontból: az egyes időpontokhoz rendelt valószínűségi változók összessége. Speciális sztochasztikus kapcsolat; a magyarázóváltozó az idő Determinisztikus idősorelemzés esetén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése

TÁJÉKOZTATÓ második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése TÁJÉKOZTATÓ 2017 második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése Budapest, 2017. november 3. 2017 második negyedéve során országos átlagban nominális alapon 5,1 százalékkal nőttek a lakásárak

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 24. januári adatok alapján Emlékeztetőül: A most közölt januári havi adat tartalma megegyezik az eddig közölt fizetési mérleg statisztikákkal, még nem tartalmazza az újrabefektetett

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió SZDT-08 p. 1/31 Biometria az orvosi gyakorlatban Korrelációszámítás, regresszió Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Korrelációszámítás

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

A PAPÍRMENETES IRODA PARADOXONA- EGY BIZONYÍTÁSI KÍSÉRLET PAPERLESS OFFICE PARADOX

A PAPÍRMENETES IRODA PARADOXONA- EGY BIZONYÍTÁSI KÍSÉRLET PAPERLESS OFFICE PARADOX A PAPÍRMENETES IRODA PARADOXONA- EGY BIZONYÍTÁSI KÍSÉRLET PAPERLESS OFFICE PARADOX SZIGETI Cecília Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 906 Győr, Egyetem tér 1. e-mail: szigetic@sze.hu

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- MÁRCIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1.

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság Igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2013.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről OKTÓBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Statisztika 3. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Koncentráció mérése Koncentráció általában a jelenségek tömörülését, összpontosulását értjük. Koncentráció meglétéről gyorsan tájékozódhatunk, ha sokaságot

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Összefoglaló - 2012 január decembere között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt a korábbi hónapokhoz

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I.- IV. közötti időszakban nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a 1. Bevezetés A 4/2000. (II.2.) GM rendeletben foglaltak szerint Magyarországon 2000. február 2. óta hivatalosan

Részletesebben

Németh Imre Általános Iskola

Németh Imre Általános Iskola 4 Németh Imre Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Zoltánfy István Általános Iskola

Zoltánfy István Általános Iskola 4 Zoltánfy István Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 10. előadás: 9. Regressziószámítás II. Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A standard lineáris modell

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012 Telephelyi jelentés 6. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium

FIT-jelentés :: 2012 Telephelyi jelentés 6. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola 4 Ady Endre Általános Iskola 3 Gyál, Ady E. u.. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály matematika 1 3 Gyál, Ady E. u.. Standardizált átlagos képességek matematikából

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola 4 Ady Endre Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából

Részletesebben

Szezonális kiigazítás az NFSZ regisztrált álláskeresők idősorain. Készítette: Multiráció Kft.

Szezonális kiigazítás az NFSZ regisztrált álláskeresők idősorain. Készítette: Multiráció Kft. az NFSZ regisztrált álláskeresők idősorain Készítette: Multiráció Kft. SZEZONÁLITÁS Többé kevésbe szabályos hullámzás figyelhető meg a regisztrált álláskeresők adatsoraiban. Oka: az időjárás hatásainak

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

1.1: Egy felmérés során a BGF-ről frissen kikerült diplomások jövedelmét vizsgálták.

1.1: Egy felmérés során a BGF-ről frissen kikerült diplomások jövedelmét vizsgálták. 1.1: Egy felmérés során a BGF-ről frissen kikerült diplomások jövedelmét vizsgálták. a) Hozzon létre osztályközös gyakoriságot az alábbi osztályközökkel: - 100.000 100.000-150.000 150.000-200.000 200.000-250.000

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Ady Endre Általános Iskola 36 Gyál, Ady E. u.. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály szövegértés 1 36 Gyál, Ady E. u.. Standardizált átlagos képességek szövegértésből

Részletesebben

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon 2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon Ez a fejezet a kelet-közép-európai országok világpiaci agrárkereskedelmének legfontosabb jellemzőit mutatja be az 1992 közötti

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 9.

Vezetői összefoglaló június 9. 2017. június 9. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 9,4 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,71 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium 196 Budapest, Vendel u. 1. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 196 Budapest, Vendel u. 1. Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 január október között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 4 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály szövegértés Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. OM azonosító: 032478 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. OM azonosító: 032478 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon Tanulók

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. januári adatok alapján A végleges számítások szerint 22. januárban 39 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi januári egyenleg 175 millió euró

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012. Név:... Kód:...... Eredmény:..... STATISZTIKA I. VIZSGA; NG KM ÉS KG TQM SZAKOKON MINTAVIZSGA Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. OM azonosító: 031815 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2014. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. OM azonosító: 031815 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2014. február

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézménye 7523 Kaposfő, Kossuth utca 206. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 1 3.8. Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció

Részletesebben