Függvények ábrázolása, jellemzése I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függvények ábrázolása, jellemzése I."

Átírás

1 Függvények ábrázolása, jellemzése I. DEFINÍCIÓ: (Hozzárendelés) Két nem üres A és B halmaz elemei közti kapcsolat (megfeleltetés, hozzárendelés, reláció), a két halmaz elemeiből képezhető rendezett elempároknak egy nem üres részhalmaza. DEFINÍCIÓ: (Alaphalmaz, képhalmaz) Azt az A halmazt, amelynek az elemeihez hozzárendeljük egy B halmaz elemeit, alaphalmaznak, a B halmazt képhalmaznak nevezzük. DEFINÍCIÓ: (Képelem, őselem) Ha az f hozzárendelés az A alaphalmaz egy x eleméhez a B képhalmaz egy y elemét rendeli, akkor az y - t az x képének, x - et az y ősének nevezzük. DEFINÍCIÓ: (Egyértelmű hozzárendelés) Egyértelmű a hozzárendelés, ha az alaphalmaz elemeinek legfeljebb egy képük van a képhalmazban. Ellenkező esetben többértelmű a hozzárendelés. DEFINÍCIÓ: (Függvény) Legyen az U alaphalmaznak A egy nem üres részhalmaza. Az A halmazon értelmezett függvénynek nevezzük a hozzárendelést, ha az A halmaz minden elemének pontosan egy képe van a B képhalmazban. Azt is mondhatjuk, hogy az A halmazt leképeztük a B halmazba. Amennyiben B minden eleme hozzá van rendelve A valamely eleméhez, akkor az A halmazt a B halmazra képeztük le. Egy függvény akkor adott, ha megadtuk az értelmezési tartományát, értékkészletét és hozzárendelési szabályát. Jelölés: f A B; x f(x). A függvények hozzárendelési szabályát megadhatjuk táblázattal, grafikonnal, képlettel, utasítással, nyíldiagrammal, stb.. Descartes féle derékszögű koordinátarendszer: Két egymásra merőleges valós számegyenes, amelyek zéruspontja (origó) közös. A vízszintes x - tengely az értelmezési tartomány, a függőleges y - tengely az értékkészlet elemeit tartalmazza. Lényege, hogy a sík pontjai és a rendezett számpárok között kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést adunk meg. Az összetartozó értékpároknak egy pont felel meg: első koordinátája az értelmezési tartománynak, a második az értékkészletnek az eleme, s ezek a koordináták a pontnak a tengelyektől mért előjeles távolságát adják meg. 1

2 DEFINÍCIÓ: (Helyettesítési érték) Az A - ból B - be képező f függvény esetén, ha x A, akkor az y = f (x) B jelöli a függvény x helyen felvett értékét (helyettesítési értékét). DEFINÍCIÓ: (Szám szám függvény) Egy függvényt szám szám függvénynek nevezünk, ha az alaphalmaz és a képhalmaz is számhalmaz. Az olyan függvényt, melynek értelmezési tartománya és értékkészlete is a valós számok részhalmaza, valós függvénynek nevezzük. Egy pont első koordinátáját abszcisszának, a második koordinátáját ordinátának nevezzük. DEFINÍCIÓ: (Injektív függvény) Egy függvényt injektívnek nevezünk, ha az értelmezési tartomány különböző elemeihez az értékkészlet különböző elemeit rendeli. DEFINÍCIÓ: (Szürjektív függvény) Egy függvényt szürjektívnek nevezünk, ha minden értékkészletbeli elemnek létezik őse. Injektív, de nem szürjektív Szürjektív, de nem injektív DEFINÍCIÓ: (Bijektív függvény) Egy függvényt bijektívnek (kölcsönösen egyértelműnek) nevezünk, ha injektív és szürjektív. A kölcsönösen egyértelmű függvény értékkészlete egyenlő a képhalmazzal és különböző elemek képe különböző. 2

3 Elemi függvények DFINÍCIÓ: (Egyenes arányosság függvény) A valós számok halmazán (vagy annak valamely részhalmazán) értelmezett f x mx függvényt egyenes arányosságnak nevezzük. Ha egyenes arányosság van az A és B halmaz elemei között, akor az összetartozó értékpárok aránya egy (0 tól különböző) állandó: m = y (x 0). x Szemléletesen: Egyenes arányosság esetén az egyik mennyiséget valahányszorosára változtatva a másik mennyiséget is ugyanennyiszeresére kell változni. Az egyenes arányosság grafikonja az origón átmenő egyenes. Az egyenes állása az m aránytól függ, így az m t meredekségnek (vagy iránytényezőnek) nevezzük. DEFINÍCIÓ: (Lineáris függvény) A valós számok halmazán (vagy annak valamely részhalmazán) értelmezett f x mx + b függvényt lineáris függvénynek nevezzük. Jelölés: f (x) = mx + b, vagy y = mx + b. Szemléletesen: Az m meredekség megmutatja, hogy egy egységet mozdulva az x tengely mentén jobbra, mennyi egységet kell mozdulni az y tengely mentén, míg a b szám megmutatja, hogy az egyenes hol metszi az y tengelyt. Ha az egyenes két pontja P (x 1 ; y 1 ) és Q (x 2 ; y 2 ), akkor a meredeksége: m = y 1 y 2 x 1 x 2. A lineáris függvény grafikonja párhuzamos az e x mx fügvénnyel. Ha m 0, akkor elsőfokú függvénynek nevezzük. Ha m = 0, akkor nulladfokú (konstans) függvénynek nevezzük. Ha m > 0, akkor növekvő x értékhez növekvő y érték tarozik, vagyis a függvény növekvő. Ha m < 0, akkor növekvő x értékhez csökkenő y érték tartozik, vagyis a függvény csökkenő. Az egyenes arányosság olyan lineáris függvény, amelyben b = 0. 3

4 Lineáris függvények: egyenes arányosság függvény (piros) DEFINÍCIÓ: (Fordított arányosság függvény) Ha az f függvény értelmezési tartománya a 0 tól különböző valós számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza) és f (x) = m (ahol m egy 0 tól különböző valós szám), akkor x az f függvényt fordított arányosságnak nevezzük. Ha fordított arányosság van az A és B halmaz elemei között, akor az összetartozó értékpárok szorzata egy (0 tól különböző) állandó: m = xy (x 0). Szemléletesen: Fordított arányosság esetén az egyik mennyiséget valahányszorosára változtatva a másik mennyiséget ugyanennyied részére kell változtatni. A fordított arányosság képét hiperbolának nevezzük, s az x = 0 helyen szakadása van. ax + b Az x hozzárendelési szabályú függvényt lineáris törtfüggvénynek nevezzük, ha cx + d ekvivalens algebrai átalakításokkal nem hozható konstans alakra (a, b, c, d R; c 0). Fordított arányosság függvény 4

5 DEFINÍCIÓ: (Másodfokú függvény) A valós számok halmazán értelmezett f (x) = ax 2 + bx + c függvényt másodfokú függvénynek nevezzük, ahol a, b, c R és a 0. Ha a > 0, akkor a függvény képe egy felfelé nyíló, ha a < 0, akkor egy lefelé nyíló parabola. A teljes négyzetté alakítást elvégezve megkapjuk a parabola T (u; v) tengelypontjának koordinátáit: ax 2 + bx + c = a (x u) 2 + v. Az f (x) = x n függvényt hatványfüggvénynek nevezzük, ahol n N és n > 1. Másodfokú függvény DEFINÍCIÓ: (Abszolútérték függvény) A valós számok halmazán értelmezett f (x) = x függvényt abszolútérték függvénynek nevezzük. Abszolútérték függvény 5

6 DEFINÍCIÓ: (Négyzetgyök függvény) A nem negatív valós számok halmazán értelmezett f (x) = x függvényt négyzetgyök függvénynek nevezzük. A négyzetgyök függvény képe egy,,félparabola. 3 Az f (x) = x köbgyök függvény értelmezési tartománya a valós számok halmaza. Négyzetgyök függvény DEFINÍCIÓ: (Egészrész függvény) Azt a függvényt, amely minden x valós számhoz hozzá rendeli az x egész részét, azaz azt a legnagyobb egész számot, amely nem nagyobb x nél, egészrész függvénynek nevezzük. Jelölés: f (x) = [x]. Példa: [2; 3] = 2; [5,2] = 5; [ 2] = 2; [3] = 3; [ 1,7] = 2; [ 3,4] = 4; Egészrész függvény 6

7 DEFINÍCIÓ: (Törtrész függvény) Ha egy számból elvesszük az egész részét, akkor meg kapjuk a szám tört részét. Azt a függvényt, amely minden x valós számhoz hozzárendeli a törtrészét, törtrész függvénynek nevezzük. Jelölés: f (x) = {x} = x [x]. Példa: {1,3} = 0,3; {6,7} = 0,7; { 3} = 0; {2} = 0; { 2,1} = 0,9; { 4,8} = 0,8; Törtrész függvény DEFINÍCIÓ: (Előjelfüggvény) Előjelfüggvénynek (vagy szignum függvénynek) nevezzük a következő eljárással meghatározott függvényt: 1, ha x > 0 f R R; x 0, ha x = 0 { 1, ha x < 0. Jelölés: f (x) = sgn (x). Előjel (szignum) függvény 7

8 Függvények jellemzői DEFINÍCIÓ: (Értelmezési tartomány) Az A halmaz a függvény értelmezési tartománya, vagyis az a halmaz, amelynek az elemeihez a másik halmaz egy egy elemét rendeljük. Jelölés: D f. Az értelmezési tartomány elemei a független változó értékek. Szemléletesen: Egy függvény értelmezési tartománya azon x értékek halmaza az x tengelyen, melyeken a függvény értelmezve van. DEFINÍCIÓ: (Értékkészlet) A képelemek (függvényértékek) a képhalmaznak azok az elemei, amelyeket a független változó értékeihez rendelünk. A függvényértékek halmaza a függvény értékkészlete. Jelölés: R f. Az R f részhalmaza B nek. Az értékkészlet elemeit függő változóknak is nevezzük. Szemléletesen: Egy függvény értékkészlete azon y értékek halmaza az y tengelyen, melyeket a függvény felvesz. 8

9 DEFINÍCIÓ: (Zérushely) Egy függvény zérushelyének (nullhelyének) nevezzük az értelmezési tartomány minden olyan x értékét, amelyhez a 0 függvényérték tartozik. Ha a zérushelyet nem tudjuk egyértelműen leolvasni az ábráról, akkor azt megkaphatjuk az f (x) = 0 egyenlet megoldásával is. Szemléletesen: A függvény zérushelye az a pont, ahol a függvény grafikonja metszi az x tengelyt. DEFINÍCIÓ: (Szigorúan monoton növekvő függvény) Egy függvényt értelmezési tartománya egy intervallumán szigorúan monoton növekvőnek nevezzük, ha az adott intervallumon a függvény változójának növekvő értékeihez a függvényérték növekvő értékei tartoznak. Jelöléssel: bármely x 1 < x 2 esetén f (x 1 ) < f (x 2 ). DEFINÍCIÓ: (Szigorúan monoton csökkenő függvény) Egy függvényt értelmezési tartománya egy intervallumán szigorúan monoton csökkenőnek nevezzük, ha az adott intervallumon a függvény változójának növekvő értékeihez a függvényérték csökkenő értékei tartoznak. Jelöléssel: bármely x 1 < x 2 esetén f (x 1 ) > f (x 2 ). Amennyiben megengedjük az egyenlőséget, akkor monoton növekvő (illetve csökkenő) függvényről beszélünk. DEFINÍCIÓ: (Páros függvény) Egy függvényt párosnak nevezünk, ha bármely értelmezési tartománybeli x elemére ( x) is eleme az értelmezési tartománynak és f (x) = f ( x) teljesül. Szemléletesen: A függvény ellentett helyen ugyanazt az értéket veszi fel, s ilyenkor a függvény képe az y tengelyre szimmetrikus. DEFINÍCIÓ: (Páratlan függvény) Egy függvényt páratlannak nevezünk, ha bármely értelmezési tartománybeli x elemére ( x) is eleme az értelmezési tartománynak és f ( x) = f (x) teljesül. 9

10 Szemléletesen: A függvény ellentett helyen ellentett értéket vesz fel, s ilyenkor a függvény képe az origóra szimmetrikus. DEFINÍCIÓ: (Globális szélsőérték: maximum) Egy függvénynek globális (abszolút) maximuma van az értelmezési tartomány egy x 0 értékénél, ha az értelmezési tartomány minden x elemére f (x) f (x 0 ) teljesül. Az x 0 - t a maximum helyének, az y = f (x 0 ) - t a maximum értékének nevezzük. Személetesen: Maximuma van a függvénynek, ha van olyan legnagyobb pontja, ami fölé nem halad a függvény képe. DEFINÍCIÓ: (Globális szélsőérték: minimum) Egy függvénynek globális (abszolút) minimuma van az értelmezési tartomány egy x 0 értékénél, ha az értelmezési tartomány minden x elemére f (x) f (x 0 ) teljesül. Az x 0 - t a minimum helyének, az f (x 0 ) - t a minimum értékének nevezzük. Személetesen: Minimuma van a függvénynek, ha van olyan legkisebb pontja, ami alá nem halad a függvény képe. DEFINÍCIÓ: (Lokális szélsőérték) Egy függvénynek lokális (helyi) maximuma, illetve minimuma van az értelmezési tartomány x 0 értékénél, ha az x 0 - nak van olyan ]x 0 δ; x 0 + δ[ környezete, ahol az ebbe eső x ekre a függvény értelmezve van és f(x) f (x 0 ), illetve f(x) f (x 0 ). DEFINÍCIÓ: (Alsó korlát) Egy függvényt alulról korlátosnak nevezünk, ha van olyan k valós szám, hogy bármely értelmezési tartománybeli x elem esetén f (x) k teljesül. A legnagyobb alsó korlátot pontos alsó korlátnak nevezzük. Szemléletesen: A függvény pontos alsó korlátja az a legnagyobb szám, amelynél kisebb értéket nem vesz fel a függvény. 10

11 DEFINÍCIÓ: (Felső korlát) Egy függvény felülről korlátos, ha van olyan K valós szám, hogy bármely értelmezési tartománybeli x elem esetén f (x) K teljesül. A legkisebb felső korlátot pontos felső korlátnak nevezzük. Szemléletesen: A függvény pontos felső korlátja az a legkisebb szám, amelynél nagyobb értéket nem vesz fel a függvény. DEFINÍCIÓ: (Korlátos függvény) Egy függvényt korlátosnak nevezünk, ha alulról és felülről is korlátos. Alsó (felső) korlátból végtelen sok lehetséges, de pontos alsó (felső) korlátból csak egy. A függvény szélsőértéke része a függvény képének, de az alsó (felső) korlátja nem feltétlen. DEFINÍCIÓ: (Periodicitás) Ha van olyan p > 0 valós szám, hogy az értelmezési tartomány minden x elemére (x ± p) is eleme az értelmezési tartománynak és f (x) = f (x ± p) teljesül, akkor az f függvényt periodikusnak nevezzük. Ezen lehetséges p értékek közül a legkisebbet (amennyiben létezik) a függvény periódusának nevezzük. Mivel a p értékek között nem mindig létezik legkisebb, így lehetséges, hogy egy periodikus függvénynek nincs periódusa (pl.: konstans függvény). Szemléletesen: Periodikus a függvény, ha van olyan távolság, mellyel bármelyik irányba, bármennyiszer elmozdítva a grafikont önmagába megy át. DEFINÍCIÓ: (Konvex függvény) Egy f függvényt értelmezési tartománya egy intervallumán konvexnek nevezzük, ha az adott intervallum bármely x 1 ; x 2 pontjaira teljesül a következő összefüggés: f ( x 1+x 2 ) f(x 1 )+f(x 2 ). 2 2 Szemléletesen: Egy függvény konvex, ha a görbe feletti síktartomány konvex halmaz; érintője mindenütt a görbe alatt halad; a görbe két pontját összekötő húr a görbe felett halad. 11

12 DEFINÍCIÓ: (Konkáv függvény) Egy f függvényt értelmezési tartománya egy intervallumán konkávnak nevezzük, ha az adott intervallum bármely x 1 ; x 2 pontjaira teljesül a következő összefüggés: f ( x 1+x 2 ) f(x 1 )+f(x 2 ). 2 2 Szemléletesen: Egy függvény konkáv, ha a görbe feletti síktartomány konkáv halmaz; érintője mindenütt a görbe felett halad; a görbe két pontját összekötő húr a görbe alatt halad. DEFINÍCIÓ: (Inflexiós pont) Egy függvénynek egy pontját inflexiós pontnak nevezzük, ha az adott pontban a görbe konvexitást vált (konvexből konkávba vagy konkávból konvexbe megy át). DEFINÍCIÓ: (Aszimptota) Egy függvény aszimptotája egy olyan görbe (többnyire egyenes), ami a függvény grafikonját tetszőlegesen megközelíti, de nem éri el. A fordított arányosság grafikonjának aszimptotái az x -, illetve y tengelyek. 12

13 Alapfüggvények jellemzői Másodfokú függvény: f (x) = x 2 f (x) Értelmezési tartomány Érték készlet D f : x R R f : y [0; + [ Zérushely x = 0 Monotonitás x ] ; 0] szigorúan monoton csökkenő x [0; + [ szigorúan monoton növekvő Szélsőérték Minimum helye: x = 0 Minimum értéke: y = 0 Korlátosság Pontos alsó korlát: k = 0 Paritás Periodicitás Páros Nem periodikus 13

14 Abszolútérték függvény: g (x) = x g (x) Értelmezési tartomány Érték készlet D g : x R R g : y [0; + [ Zérushely x = 0 Monotonitás x ] ; 0] szigorúan monoton csökkenő x [0; + [ szigorúan monoton növekvő Szélsőérték Minimum helye: x = 0 Minimum értéke: y = 0 Korlátosság Pontos alsó korlát: k = 0 Paritás Periodicitás Páros Nem periodikus 14

15 Fordított arányosság függvény: h (x) = 1 x h (x) Értelmezési tartomány D h : x R \ {0} Érték készlet R h : y R \ {0} Zérushely Nincs zérushelye Monotonitás x ] ; 0[ szigorúan monoton csökkenő x ]0; + [ szigorúan monoton csökkenő Szélsőérték Korlátosság Paritás Periodicitás Nincs szélsőértéke Nincs alsó és felső korlátja sem Páratlan Nem periodikus 15

16 Négyzetgyök függvény: k (x) = x k (x) Értelmezési tartomány Érték készlet D k : x [0; + [ R k : y [0; + [ Zérushely x = 0 Monotonitás Szigorúan monoton növekvő Szélsőérték Minimum helye: x = 0 Minimum értéke: y = 0 Korlátosság Pontos alsó korlát: k = 0 Paritás Periodicitás Nem páros, nem páratlan Nem periodikus 16

17 Egészrész függvény: m (x) = [x] m (x) Értelmezési tartomány Érték készlet D m : x R R m : y Z Zérushely x = [0; +1[ Monotonitás Szélsőérték Korlátosság Paritás Periodicitás Monoton növekvő Nincs szélsőértéke Nincs alsó és felső korlátja sem Nem páros, nem páratlan Nem periodikus 17

18 Törtrész függvény: n (x) = {x} n (x) Értelmezési tartomány D n : x R Érték készlet R n : y [0; 1[ Zérushely x = Z Monotonitás x [0; 1[ szigorúan monoton növekvő x [1; 2[ szigorúan monoton növekvő Szélsőérték Minimum helye: x Z Minimum értéke: y = 0 Pontos alsó korlát: k = 0 Korlátosság Pontos felső korlát: K = 1 Korlátos függvény Paritás Nem páros, nem páratlan Periodicitás Periodikus: p = 1 18

19 Előjel (szignum) függvény: s (x) = sgn (x) s (x) Értelmezési tartomány D s : x R Érték készlet R s : y { 1; 0; 1} Zérushely x = 0 Monotonitás Monoton növekvő Minimum helye: x ] ; 0[ Szélsőérték Minimum értéke: y = 1 Maximum helye: x ]0; + [ Maximum érétke: y = 1 Pontos alsó korlát: k = 1 Korlátosság Pontos felső korlát: K = 1 Korlátos függvény Paritás Periodicitás Páratlan Nem periodikus 19

20 Függvénytranszformációk Az egyes függvénytípusokhoz tartozó függvényeken bizonyos fajta átalakításokat végezve a típus nem változik meg. Ha egy koordináta rendszerben ábrázolt függvény grafikonját valamelyik tengely irányában eltoljuk, megnyújtjuk vagy összenyomjuk, akkor azt mondjuk, hogy függvénytranszformációt hajtottunk végre. Változó transzformációk (x koordináták változtatása): f ( x): az y tengelyre való tükrözés f (x + c): az x tengely mentén ( c) vel való eltolás f (b x): az y tengelyre merőleges irányban zsugorítás / nyújtás (az x koordinátákat 1 - szeresére változtatjuk, az y koordinátákat nem változtatjuk) b f ( x ): az x 0 értékekhez tartozó görbét tükrözzük az y tengelyre Érték transzformációk (y koordináták változtatása): f (x): az x tengelyre való tükrözés f (x) + d: az y tengely mentén (+d) vel való eltolás a f (x): az x tengelyre merőleges irányban zsugorítás / nyújtás (az y koordinátákat a szorosára változtatjuk, az x koordinátákat nem változtatjuk) f(x) : az y < 0 értékeket tükrözzük az x tengelyre Transzformációk sorrendje: Először a változó transzformációkat, majd az érték transzformációkat végezzük el. 1. f (x) 2. f (x + c) 3. f (b x + c) 4. f ( b x + c) 5. a f ( b x + c) 6. a f ( b x + c) 7. a f ( b x + c) + d 20

21 Gyakorló feladatok K: középszintű feladat E: emelt szintű feladat 1. (K) Az alábbi hozzárendelések közül melyik függvény? Válaszod indokold! A: Minden emberhez hozzárendeljük a munkahelyének nevét. B: Minden valós számhoz hozzárendeljük az ellentettjét. C: Minden természetes számhoz hozzárendeljük az osztóit. D: Minden bolygóhoz hozzárendeljük a Nap körüli keringésének idejét. 2. (K) Az alábbi függvények közül, melyik kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés? A: A testekhez rendeljük a felszínüket. B: A négyzetekhez rendeljük a kerületüket. C: A kémiai elemekhez rendeljük a rendszámukat. D: A könyvekhez rendeljük a kiadójukat. 3. (K) Az alábbi függvényeket fogalmazzuk meg geometriai függvényként! f (x) = R + R + ; g(x) = 2xπ g (x) = R + R + R + ; h(x; y) = xy 2 4. (K) Az alábbi grafikonok közül melyik lehet egy függvény grafikonja? 21

22 5. (E) Döntsd el az alábbi függvényekről, hogy melyik injektív / szürjektív / bijektív! a) e R R; x 19 b) f R R; x 5x 1 c) g R R; x x 2 d) h R R; x x e) k R [0; 1[; x {x} f) s [2; 7] R; x x 2 g) t [ 3; 5] [0; 5]; x x h) z R + R + ; x 1 x 22

23 6. (K) Határozd meg a következő függvények f ( 2) helyettesítési értékét! a) f (x) = x + 1 b) f (x) = 3x 2 17 c) f (x) = x d) f (x) = 11 + x e) f (x) = 1 x (K) Határozd meg, hogy a következő függvények hol veszik fel a 3 értéket! a) f (x) = x 5 b) g (x) = x 2 1 c) h (x) = x 3 d) k (x) = x 4 e) t (x) = 1 x (K) Döntsd el ábrázolás nélkül, hogy illeszkedik - e a P (1; 3) pont a következő függvények grafikonjára! a) f (x) = 5x 8 b) g (x) = 2x 2 5 c) h (x) = x d) k (x) = x + 3 e) t (x) = 8 x (K) Határozd meg, hogy a P (20; 150) és a Q (100; 900) pontok hogyan helyezkednek el az f (x) = 8x 7 függvény grafikonjához képest! 23

24 10. (K) Határozd mag a P (x; 2) és Q ( 5; y) pontok koordinátáit úgy, hogy illeszkedjenek a következő függvényekre! a) f (x) = 1 x b) g (x) = x 2 7 c) h (x) = 2 x 1 d) k (x) = x + 30 e) t (x) = 4 x (K) Határozd meg ábrázolás nélkül, hogy hol metszik a következő függvények a koordináta tengelyeket! a) f (x) = 14x + 11 b) g (x) = 7 (x + 5) 2 28 c) h (x) = 3 2x + 8 d) k (x) = 5x 10 e) t (x) = 2 x (K) Határozd meg ábrázolás nélkül a következő függvények zérushelyeit! a) f (x) = 2 x 1 5 b) g (x) = (x + 7) 2 c) h (x) = 8x 16 d) k (x) = 6 x + 1 e) t (x) = 7 2x (K) Írd fel annak a g (x) függvénynek a hozzárendelési szabályát, amelyet úgy kapunk, hogy az adott f (x) függvényt eltoljuk az adott v vektorral! a) f (x) = x 2 és v (5; 8) b) f (x) = 3 x és v ( 2; 7) 24

25 14. (K) Határozd meg a következő pontokra illeszkedő egyenes egyenletét! a) A (1; 1) és B ( 2; 2) b) C ( 5; 4) és D (8; 10) c) P (2; 5) és Q ( 1; 8) d) R ( 3; 7) és S (4; 11) 15. (K) Határozd meg az elsőfokú függvény hozzárendelési szabályát, ha tudjuk, hogy f ( 3) = 2 és f (7) = 4! 16. (K) Ábrázold a következő lineáris függvényeket! a) f (x) = 2x 1 b) g (x) = 5 c) h (x) = x + 3 d) k (x) = 4x e) t (x) = 2 x (K) Ábrázold a következő másodfokú függvényt: f(x) = 1 2 (x 1)2 + 2! 18. (E) Ábrázold a következő másodfokú függvényt: f (x) = (2x + 4) 2 3! 19. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x 2 4! 20. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = (3 x)2 3! 21. (K) Ábrázold és jellemezd a következő másodfokú függvényt: f (x) = x 2 + 2x 3! 25

26 22. (K) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x 3! 23. (K) Határozd meg ábrázolás nélkül a következő másodfokú függvény szélsőértékének (tengelypontjának) koordinátáit! a) f (x) = (x + 8) 2 5 b) g (x) = 3 (x 1) c) h (x) = x 2 + 4x 6 d) k (x) = 2x 2 36x (E) Határozd meg az f (x) = x 2 + 4x + c függvényben szerpelő c paraméter értékét úgy, hogy minimuma az y = 3 legyen! 25. (K) Ábrázolás nélkül add meg az f (x) = 2x 2 + 4x 6 függvény szélsőértékeit, ha a) x R, b) x [ 3; 2], c) x ]0; 1]! 26. (K) Ábrázolás nélkül add meg az f (x) = x 2 + 2x + 3 függvény szélsőértékeit, ha a) x R, b) x [ 2; 0], c) x ]2; 3]! 27. (K) Adj meg olyan f (x) másodfokú függvényt, amelynek maximuma a (4; 3) pont, illetve olyan g (x) másodfokú függvényt, melynek minimuma van az (1; 6) pontban! 28. (E) Az f (x) = ax 2 + bx + c függvény két zérushelye x 1 = 2 és x 2 = 4. Add meg az a, b és c értékét úgy, hogy a függvény grafikonja az y tengelyt 6 nál metsze! 29. (E) Add meg az a, b, c értékeket úgy, hogy az f(x) = ax 2 + bx + c függvény tengelypontja a T (3; 2) legyen és illeszkedjen rá a P (1; 6) pont! 26

27 30. (K) Ábrázold a következő függvényt: f(x) = 3 x + 2 4! 31. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = 1 x 3 + 1! (E) Ábrázold és jellemezd szélsőérték szempontjából az f (x) = x 2 3 függvényt! 33. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x x 3! 34. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x + x + 2! 35. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x 2 4 x! 36. (K) Ábrázol és jellemezd a következő függvényt: f (x) = x 1 + 6! 37. (K) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = 2 x + 3! 38. (E) Ábrázold a következő függvényt: f(x) = 1 + x! (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x! 40. (K) Ábrázold és jellemezd a következő függvényt: f (x) = 3 x 4! 41. (K) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = 1 x 1 + 2! 42. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = 1 2x! 43. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x + 1 x 2! 44. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = x 1 x 2! 27

28 45. (K) Ábrázold és jellemezd a következő függvényt: f (x) = 1 x! 46. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = 2 x + 3 4! 47. (E) Hány rácsponton megy át az f (x) = 2x x függvény grafikonja! 48. (E) Egy lineáris törtfüggvény értelmezési tartománya R \ {3} és a grafikonja illeszkedik a P (0; 4) és Q ( 2; 2) pontokra. Add meg a függvény hozzárendelési szabályát! 49. (K) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = {2x}! 50. (K) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = 2 [x]! 51. (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = sgn (x 2 4x)! 52. (E) Ábrázold a következő függvényt: f(x) = [x] 2! 53. (E) Ábrázold a következő függvényt: f(x) = x [x]! 54. (K) Ábrázold és jellemezd a következő függvényt: f (x) = [x 3]! 55. (K) Ábrázold és jellemezd a következő függvényt: f (x) = {x} + 4! 56. (K) Ábrázold a következő függvényeket az adott intervallumokon! a) f (x) = x 3, ha x ] 1; 2] b) f (x) = x + 2, ha x [1; 6] c) f: [ 4; 5[ R; x x 3 28

29 57. (K) Ábrázold a következő függvényeket! 1 2 x + 6, ha x < 4 a) f (x) = x, ha 4 x < 3 { 3, ha x 3 (x + 5) 2 3, ha x 3 b) f (x) = x + 4, ha 3 < x < 2 { 2 x 2 + 2, ha x (E) Ábrázold a következő függvényt: f (x) = 2x2 8 x + 2! 59. (E) Állapítsd meg a következő függvények paritását! f: R R; x 5x3 6 + x 10 g (x) = x 7 h (x) = x 2 + x8 60. (E) Igazold, hogy az f (x) = 4x 3 + 3x 2 + 2x 1 függvény az egész értelmezési tartományán szigorúan monoton növekvő! 61. (E) Mennyi a periódusa az f (x) = 5 {x} + 2, illetve a g (x) = { x 7 8} függvénynek? 62. (K) Oldd meg grafikusan a következő egyenleteket! a) 2x + 3 = x + 6 b) x 2 = 4 c) x = 3x d) x 2 4 = x + 2 e) x = x

30 63. (K) Oldd meg grafikusan a következő egyenlőtlenségeket! a) 3 x 5 < x b) x + 4 > 1 c) x 2 x d) 2 x + 1 e) x 2 (2x) (K) Add meg az ábrázolt függvények hozzárendelési szabályát! 30

31 65. (K) Milyen függvénytípusokkal lehet szemléltetni az alábbi szituációkat? A: Egy telefontársaság perc alapú számlázása esetén fizetendő összeg, ahol az első megkezdett perc ingyenes, majd minden további megkezdett percért (a perc nulladik másodpercétől kezdve) 20 Ft ot kell fizetni. B: Egy kerékpáros egyenletes sebességgel haladva adott idő alatt megtett útja. C: Egy ferdén feldobott kő legmagasabb emelkedési pontjának meghatározása. D: A nagymutató által mutatott perc 6 és 10 óra között. E: Feszültség jelzése egy vezető két vége között (a két állapot megkülönböztetése). F: A munkások és az elkészített alkatrészek száma közötti kapcsolat ábrázolása. 66. (E) Ábrázold derékszögű koordináta rendszerben a következő halmazokat! a) A = {P(x; y) 1 < x < 4 és 1 y és x, y R} b) B = {P(x; y) x 2 vagy y > 1 és x, y R + } c) C = {P(x; y) y < x + 1 és y x 2 1 és x R, y R} d) D = {P(x; y) x 2 + y 2 25 és y < 3 és x, y R} 67. (E) Adott az f (x 2) = x, x R függvény. Add meg az f (x + 1), x R függvényt! 68. (E) Add meg a valós számok megfelelő részhalmazán értelmezett f függvényt, ha tudjuk, hogy f (x + 3) = x 2 2x + 3! 31

32 Felhasznált irodalom (1) Hajdu Sándor; 2002.; Matematika 9.; Műszaki Könyvkiadó; Budapest (2) Urbán János; 2001.; Sokszínű matematika 9; Mozaik Kiadó; Szeged (3) Ábrahám Gábor; 2012.; Matematika 9; Maxim Könyvkiadó; Szeged (4) Urbán János; 2014.; Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9; Mozaik Kiadó; Szeged (5) Korányi Erzsébet; 1998.; Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából; Nemzeti Tankönyvkiadó; Budapest (6) Vancsó Ödön; 2005.; Egységes Érettségi Feladatgyűjtemény Matematika I.; Konsept H Könyvkiadó; Piliscsaba (7) Fuksz Éva; 2011.; Érettségi feladatgyűjtemény matematikából évfolyam; Maxim Kiadó; Szeged (8) Fröhlich Lajos; 2006.; Alapösszefüggések matematikából emelt szint; Maxim Kiadó; Szeged (9) (10) Saját anyagok 32

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyik függvény? Válaszod indokold!

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyik függvény? Válaszod indokold! Megoldások 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyik függvény? Válaszod indokold! A: Minden emberhez hozzárendeljük a munkahelyének nevét. B: Minden valós számhoz hozzárendeljük az ellentettjét. C: Minden

Részletesebben

Descartes-féle, derékszögű koordináta-rendszer

Descartes-féle, derékszögű koordináta-rendszer Descartes-féle, derékszögű koordináta-rendszer A derékszögű koordináta-rendszerben a sík minden pontjához egy rendezett valós számpár rendelhető. A számpár első tagja (abszcissza) a pont y tengelytől mért

Részletesebben

Függvények ábrázolása, jellemzése II. Alapfüggvények jellemzői

Függvények ábrázolása, jellemzése II. Alapfüggvények jellemzői Függvények ábrázolása, jellemzése II. Alapfüggvények jellemzői A függvények ábrázolásához használhatjuk a nevezetes szögek, illetve a határszögek értékeit. f (x) = sin x Az ábráról leolvashatjuk a függvény

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények Függvények Függvények értelmezése Legyen adott az A és B két nem üres halmaz. Az A halmaz minden egyes eleméhez rendeljük hozzá a B halmaz egy-egy elemét. Ez a hozzárendelés egyértelmű, és ezt a hozzárendelést

Részletesebben

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNY: Adott két halmaz, H és K. Ha a H halmaz minden egyes eleméhez egyértelműen hozzárendeljük a K halmaznak egy-egy elemét, akkor a hozzárendelést

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. alapfüggvény (ábrán: fekete)

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. alapfüggvény (ábrán: fekete) Megoldások 1. Ábrázold és jellemezd a következő függvényeket! a) f (x) = sin (x π ) + 1 b) f (x) = 3 cos (x) c) f (x) = ctg ( 1 x) 1 a) A kérdéses függvényhez a következő lépésekben juthatunk el: g (x)

Részletesebben

FÜGGVÉNYEK. A derékszögű koordináta-rendszer

FÜGGVÉNYEK. A derékszögű koordináta-rendszer FÜGGVÉNYEK A derékszögű koordináta-rendszer Az. jelzőszámot az x tengelyről, a 2. jelzőszámot az y tengelyről olvassuk le. Pl.: A(-3;-) B(3;2) O(0;0) II. síknegyed I. síknegyed A (0; 0) koordinátájú pontot

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Függvények 1. oldal Készítette: Ernyei Kitti. Függvények

Függvények 1. oldal Készítette: Ernyei Kitti. Függvények Függvények 1. oldal Készítette: Ernyei Kitti Függvények DEFINÍCIÓ: Ha adott két nemüres halmaz: és, továbbá minden eleméhez hozzárendeljük a valamely elemét, akkor ezt a hozzárendelést függvénynek nevezzük.

Részletesebben

Exponenciális, logaritmikus függvények

Exponenciális, logaritmikus függvények Exponenciális, logaritmikus függvények DEFINÍCIÓ: (Összetett függvény) Ha az értékkészlet elemeihez, mint értelmezési tartományhoz egy újabb egyértelmű hozzárendelést adunk meg, akkor összetett (közvetett)

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály III. rész: Függvények Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék III. rész:

Részletesebben

A függvényekről tanultak összefoglalása /9. évfolyam/

A függvényekről tanultak összefoglalása /9. évfolyam/ A függvényekről tanultak összefoglalása /9. évfolyam/ Készítette: Almási István almasi84@gmail.com Lineáris függvény A függvény általános alakja: f (x):= m 1 m 2 x+b m a meredekség b a tengelymetszet 2/42

Részletesebben

függvény grafikonja milyen transzformációkkal származtatható az f0 : R R, f0(

függvény grafikonja milyen transzformációkkal származtatható az f0 : R R, f0( FÜGGVÉNYEK 1. (008. okt., 14. fel, 5+7 pont) Fogalmazza meg, hogy az f : R R, f ( x) x 1 függvény grafikonja milyen transzformációkkal származtatható az f0 : R R, f0( x) x függvény grafikonjából! Ábrázolja

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont)

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) (11/1) Függvények 1 1) Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon! (pont) ) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) 3) Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! (3pont)

Részletesebben

Függvénytan elmélet, 9. osztály

Függvénytan elmélet, 9. osztály Függvénytan elmélet, 9. osztály A függvénytan alapfogalma a hozzárendelés. (Igazából nem kellene alapfogalomnak tekintenünk, mert a rendezett párok ill. a Descartes-szorzat segítségével definiálható lenne,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára 8. témakör: FÜGGVÉNYEK A feladatok megoldásához használjuk a Négyjegyű függvénytáblázatot! Függvények: 6-30. oldal. Ábrázold a koordinátasíkon azokat a pontokat, amelyek koordinátái kielégítik a következő

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x

Részletesebben

1.1 A függvény fogalma

1.1 A függvény fogalma 1.1 A üggvény ogalma Deiníció: Adott két (nem üres) halmaz H és K. Ha a H halmaz minden egyes eleméhez valamilyen módon hozzárendeljük a K halmaznak egy-egy elemét, akkor a hozzárendelést üggvénynek nevezzük.

Részletesebben

Nagy András. Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály 2010.

Nagy András. Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály 2010. Nagy András Feladatok a logaritmus témaköréhez. osztály 00. Feladatok a logaritmus témaköréhez. osztály ) Írd fel a következő egyenlőségeket hatványalakban! a) log 9 = b) log 4 = - c) log 7 = d) lg 0 =

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

Függvények csoportosítása, függvénytranszformációk

Függvények csoportosítása, függvénytranszformációk Függvények csoportosítása, függvénytranszformációk 4. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Függvények csoportosítása p. 1/2 Függvények nevezetes osztályai Algebrai függvények

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! Függvények 1 1. Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon!. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! 3. Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! 4. Az f függvényt a valós

Részletesebben

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-4-08/-009-00 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a logaritmus témaköréhez osztály, középszint Vasvár, 00 május összeállította: Nagy

Részletesebben

2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia Egyváltozós valós függvények nevezetes osztályai I. Algebrai függvények Racionális egész függvények (polinomok) Racionális törtfüggvények Irracionális függvények

Részletesebben

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása EL 1 Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása Az ebben a részben szereplő függvények értelmezési tartománya legyen R egy részhalmaza. EL 2 Definíció: zérushely Az f:d R függvénynek zérushelye

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA

Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA Alapvető fogalmak: Függvény fogalma Függvény helyettesítési értéke (függvényérték) Függvény grafikonja A

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek I.

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek I. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek I. DEFINÍCIÓ: (Nyitott mondat) Az olyan állítást, amelyben az alany helyén változó szerepel, nyitott mondatnak nevezzük. A nyitott mondatba írt változót

Részletesebben

Matematika 9. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. III. fejezet - Függvények (kb. 15 tanóra) > o < december 19.

Matematika 9. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. III. fejezet - Függvények (kb. 15 tanóra) > o < december 19. Matematika 9 Tankönyv és feladatgyűjtemény Juhász László matematika és fizika szakos középiskolai tanár III. fejezet - Függvények (kb. 15 tanóra) > o < 2015. december 19. copyright: c Juhász László Ennek

Részletesebben

Hozzárendelés, lineáris függvény

Hozzárendelés, lineáris függvény Hozzárendelés, lineáris függvény Feladat 1 A ménesben a lovak száma és a lábaik száma közötti összefüggést vizsgáljuk. Hány lába van 0; 1; 2; 3; 5; 7... lónak? Készíts értéktáblázatot, és ábrázold derékszögű

Részletesebben

Koordináta geometria III.

Koordináta geometria III. Koordináta geometria III. TÉTEL: A P (x; y) pont akkor és csak akkor illeszkedik a K (u; v) középpontú r sugarú körre (körvonalra), ha (x u) 2 + (y v) 2 = r 2. Ez az összefüggés a K (u; v) középpontú r

Részletesebben

Elemi függvények, függvénytranszformációk

Elemi függvények, függvénytranszformációk Elemi üggvények, üggvénytranszormációk Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 2013. 09. 06. 1 Függvénytani alapogalmak Függvény: két halmaz elemei közötti egyértelmű hozzárendelés. Jel.: :

Részletesebben

Érettségi feladatok: Függvények 1/9

Érettségi feladatok: Függvények 1/9 Érettségi feladatok: Függvények 1/9 2003. Próba 1. Állapítsa meg a valós számok halmazán értelmezett x x 2-2x - 8 függvény zérushelyeit! 2004. Próba 3. Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett

Részletesebben

Csoportmódszer Függvények I. (rövidített változat) Kiss Károly

Csoportmódszer Függvények I. (rövidített változat) Kiss Károly Ismétlés Adott szempontok szerint tárgyak, élőlények, számok vagy fizikai mennyiségek halmazokba rendezhetők. A halmazok kapcsolatát pedig hozzárendelésnek (relációnak, leképezésnek) nevezzük. A hozzárendelés

Részletesebben

2017/2018. Matematika 9.K

2017/2018. Matematika 9.K 2017/2018. Matematika 9.K Matematika javítóvizsga 2018. augusztus szóbeli 3 rövidebb (feladat, definíció, tétel) és 3 hosszabb feladat megoldása a 30 perces felkészülési idő alatt a megoldás ismertetése

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

Hozzárendelések. A és B halmaz között hozzárendelést létesítünk, ha megadjuk, hogy az A halmaz egyes elemeihez melyik B-ben lévő elemet rendeltük.

Hozzárendelések. A és B halmaz között hozzárendelést létesítünk, ha megadjuk, hogy az A halmaz egyes elemeihez melyik B-ben lévő elemet rendeltük. Hozzárendelések A és B halmaz között hozzárendelést létesítünk, ha megadjuk, hogy az A halmaz egyes elemeihez melyik B-ben lévő elemet rendeltük. A B Egyértelmű a hozzárendelés, ha az A halmaz mindegyik

Részletesebben

Egyváltozós függvények 1.

Egyváltozós függvények 1. Egyváltozós függvények 1. Filip Ferdinánd filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu siva.banki.hu/jegyzetek 015 szeptember 1. Filip Ferdinánd 015 szeptember 1. Egyváltozós függvények 1. 1 / 5 Az el adás vázlata

Részletesebben

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozat fogalma Definíció: Számsorozaton olyan függvényt értünk, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész

Részletesebben

a) A logaritmus értelmezése alapján: x 8 0 ( x 2 2 vagy x 2 2) (1 pont) Egy szorzat értéke pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0.

a) A logaritmus értelmezése alapján: x 8 0 ( x 2 2 vagy x 2 2) (1 pont) Egy szorzat értéke pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások ) Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és b) jelű egyenletnek pontosan egy megoldása van, a c) és d) jelű egyenletnek viszont nincs megoldása

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Trigonometria II.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Trigonometria II. Trigonometria II. A tetszőleges nagyságú szögek szögfüggvényeit koordináta rendszerben egységhosszúságú forgásvektor segítségével definiáljuk. DEFINÍCIÓ: (Vektor irányszöge) Egy vektor irányszögén értjük

Részletesebben

11. MODUL LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK. Készítette: Csákvári Ágnes

11. MODUL LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK. Készítette: Csákvári Ágnes . MODUL LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Készítette: Csákvári Ágnes 6 MATEMATIKA A 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata Mintapélda A csapból percenként 5 l víz folyik

Részletesebben

Halmazelméleti alapfogalmak

Halmazelméleti alapfogalmak Halmazelméleti alapfogalmak halmaz (sokaság) jól meghatározott, megkülönböztetett dolgok (tárgyak, fogalmak, stb.) összessége. - halmaz alapfogalom. z azt jelenti, hogy csak példákon keresztül magyarázzuk,

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 16 XVI A DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS ALkALmAZÁSAI 1 Érintő ÉS NORmÁLIS EGYENES, L HOSPITAL-SZAbÁLY Az görbe abszcisszájú pontjához tartozó érintőjének egyenlete (1), normálisának egyenlete

Részletesebben

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások ) Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek - megoldások Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások a) Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! = 6 (5 pont) b) Oldja

Részletesebben

Koordináta - geometria I.

Koordináta - geometria I. Koordináta - geometria I A koordináta geometria témaköre geometriai problémákat old meg algebrai módszerekkel úgy, hogy a geometriai fogalmaknak algebrai fogalmakat feleltet meg: a pontokat, vektorokat

Részletesebben

2014. szeptember 24. és 26. Dr. Vincze Szilvia

2014. szeptember 24. és 26. Dr. Vincze Szilvia 2014. szeptember 24. és 26. Dr. Vincze Szilvia Mind a hétköznapi, mind a tudományos életben gyakran előfordul, hogy bizonyos halmazok elemei között kapcsolat figyelhető meg. A kapcsolat fogalmának matematikai

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI

SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI INBGM0101-17 Előadó: Dr. Mihálydeák Tamás Sándor Gyakorlatvezető: Kovács Zita 2017/2018. I. félév 2. gyakorlat Az alábbi összefüggések közül melyek érvényesek minden A, B halmaz

Részletesebben

Nagy Krisztián Analízis 2

Nagy Krisztián Analízis 2 Nagy Krisztián Analízis 2 Segédanyag a második zárthelyi dolgozathoz Tartalomjegyzék Deriválási alapok... 3 Elemi függvények deriváltjai... 3 Deriválási szabályok műveletekre... 4 Első feladat típus...

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 9. évfolyam TANULÓK KÖNYVE. FÉLÉV A kiadvány KHF/46-/009. engedélyszámon 008.08.8. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

20. tétel A kör és a parabola a koordinátasíkon, egyenessel való kölcsönös helyzetük. Másodfokú egyenlőtlenségek.

20. tétel A kör és a parabola a koordinátasíkon, egyenessel való kölcsönös helyzetük. Másodfokú egyenlőtlenségek. . tétel A kör és a parabola a koordinátasíkon, egyenessel való kölcsönös helyzetük. Másodfokú egyenlőtlenségek. Először megadom a síkbeli definíciójukat, mert ez alapján vezetjük le az egyenletüket. Alakzat

Részletesebben

Függvények. Fogalom. Jelölés

Függvények. Fogalom. Jelölés Függvények Fogalom Ha egy A halmaz minden eleméhez egyértelműen hozzárendeljük egy B halmaz valamely elemét, akkor ezt a hozzárendelést függvénynek nevezzük. Az A halmaz a függvény értelmezési tartománya,

Részletesebben

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás 9. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás p. / A L

Részletesebben

Az értékelés a következők szerint történik: 0-4 elégtelen 5-6 elégséges 7 közepes 8 jó 9-10 jeles. A szóbeli vizsga várható időpontja

Az értékelés a következők szerint történik: 0-4 elégtelen 5-6 elégséges 7 közepes 8 jó 9-10 jeles. A szóbeli vizsga várható időpontja 2016/17 I. félév MATEMATIKA szóbeli vizsga 1 A szóbeli vizsga kötelező eleme a félév teljesítésének, tehát azok a diákok is vizsgáznak, akik a többi számonkérést teljesítették. A szóbeli vizsgán az alább

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Vektorok II.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Vektorok II. Vektorok II. DEFINÍCIÓ: (Vektorok hajlásszöge) Két vektor hajlásszögének azt a φ (0 φ 180 ) szöget nevezzük, amelyet a vektorok egy közös pontból felmért reprezentánsai által meghatározott félegyenesek

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Nevezetes függvények

Nevezetes függvények Nevezetes függvények Függvények értelmezése Legyen adott az A és B két nem üres halmaz. Az A halmaz minden egyes eleméhez rendeljük hozzá a B halmaz egy-egy elemét. Ez a hozzárendelés egyértelmű, és ezt

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

Abszolútértékes egyenlôtlenségek

Abszolútértékes egyenlôtlenségek Abszolútértékes egyenlôtlenségek 575. a) $, $ ; b) < - vagy $, # - vagy > 4. 5 576. a) =, =- 6, 5 =, =-, 7 =, 4 = 5; b) nincs megoldás;! c), = - ; d) =-. Abszolútértékes egyenlôtlenségek 577. a) - # #,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Logaritmus

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Logaritmus Logaritmus DEFINÍCIÓ: (Logaritmus) Ha egy pozitív valós számot adott, - től különböző pozitív alapú hatvány alakban írunk fel, akkor ennek a hatványnak a kitevőjét logaritmusnak nevezzük. Bármely pozitív

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

2017/2018. Matematika 9.K

2017/2018. Matematika 9.K 2017/2018. Matematika 9.K Egész éves dolgozat szükséges felszerelés: toll, ceruza, radír, vonalzó, körző, számológép 2 órás, 4 jegyet ér 2018. május 28. hétfő 1-2. óra A312 terem Aki hiányzik, a következő

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek V.

Egyenletek, egyenlőtlenségek V. Egyenletek, egyenlőtlenségek V. DEFINÍCIÓ: (Másodfokú egyenlet) Az ax + bx + c = 0 alakban felírható egyenletet (a, b, c R; a 0), ahol x a változó, másodfokú egyenletnek nevezzük. TÉTEL: Az ax + bx + c

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komplex szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték + i i 0 + i i 5 5i 5 5i 6 6i 0 6 6i 6 5i 5 + 5i + i i 7i 0 7 7i 7 () Adottak az alábbi komplex

Részletesebben

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport)

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport) MATEMATIKA. dolgozat megoldása (A csoport). Definiálja az alábbi fogalmakat: (egyváltozós) függvény folytonossága, differenciálhatósága, (többváltozós függvény) iránymenti deriváltja. (3x8 pont). Az f

Részletesebben

I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata

I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata . modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK 7 I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata Az óra első néhány percében idézzük fel az egyenes arányosságról és a lineáris függvényről az általános iskolában

Részletesebben

I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata

I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata 6 MATEMATIKA A 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata Mintapélda 1 A csapból percenként 5 l víz folyik a fürdőkádba, melynek befogadó képessége 80 liter. Mennyi

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 9. évfolyam TANULÓK KÖNYVE. FÉLÉV A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program... központi program (Pedagógusok és oktatási

Részletesebben

Koordináta-geometria II.

Koordináta-geometria II. Koordináta-geometria II. DEFINÍCIÓ: (Alakzat egyenlete) A síkon adott egy derékszögű koordináta rendszer. A síkban levő alakzat egyenlete olyan f (x, y) = 0 egyenlet, amelyet azoknak és csak azoknak a

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia április 7.

Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 2010. április 7. , alapfogalmak 2.1. Definíció A H 1, H 2,..., H n R (ahol n 2 egész szám) nemüres valós számhalmazok H 1 H 2... H n Descartes-szorzatán a következő halmazt értjük:

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) 1. (ESZÉV Minta (2) 2004.05/7) Egy ABC háromszögben CAB = 30, az ACB = 45. A háromszög két csúcsának koordinátái: A(2; 2) és C(4; 2). Határozza meg a harmadik

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

A derivált alkalmazásai

A derivált alkalmazásai A derivált alkalmazásai Összeállította: Wettl Ferenc 2014. november 17. Wettl Ferenc A derivált alkalmazásai 2014. november 17. 1 / 57 Tartalom 1 Függvény széls értékei Abszolút széls értékek Lokális széls

Részletesebben

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok I. DEFINÍCIÓ: (Számsorozat) A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. Jelölés: (a n ), {a n }.

Részletesebben

2. Függvények. I. Feladatok

2. Függvények. I. Feladatok . Függvények I. Feladatok 1. Az y = x 1 + x + 1 függvény grafikonja és az y = c egyenletű egyenes által közrezárt síkidom területe 30. Mekkora a c állandó értéke?. Hány zérushelye van az a paramétertől

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! függvények RE 1 Relációk Függvények függvények RE 2 Definíció Ha A, B és ρ A B, akkor azt mondjuk, hogy ρ reláció A és B között, vagy azt, hogy ρ leképezés A-ból B-be. Ha speciálisan A=B, azaz ρ A A, akkor

Részletesebben

FÜGGVÉNYEK x C: 2

FÜGGVÉNYEK x C: 2 FÜGGVÉNYEK 2005-2014 1. 2005/0511/2 Az ábrán egy [ 2; 2] intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! A: x x 2 2 B: x 2 2 x x

Részletesebben

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait!

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait! Elméleti kérdések: Második zárthelyi dolgozat biomatematikából * (Minta, megoldásokkal) E. Mit értünk hatványfüggvényen? Adjon példát nem invertálható hatványfüggvényre. Adjon példát mindenütt konkáv hatványfüggvényre.

Részletesebben