MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET"

Átírás

1 Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály

2 Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Bocsák Veronika, 2004 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97.

3 1. 1. Nyári élmények Ismerkedés az Ok.-vel Csukás I.: Keménykalap és krumpliorr I. rész Mit küldjünk egy betegnek? Ok. 21. o. I. 5. o. Beszélgetés az olvasottakról Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Tempógyakorlatok A gyakorlása 1. Az elbeszélésrõl tanultak ismétlése: cím, téma, szerkesztés (idõrend), tagolás, az olvasó szempontja Ím. 5. o. 1. Bemutatkoznak a Vadliba õrs tagjai Tk 4. o. 2. Látogatás a könyvtárban I. 6. o. Kombinált artikulációs gyakorlatok 2. Év eleji ismétlés Szöveg, mondat, szó Tk. 6. o. SZEPTEMBER 3. MESE, MESE... Móricz Zsigmond: A kismalac meg a farkasok Ok. 4. o. I. 10. o. A mese Mûfaji ismeretek Az írói kifejezések megfigyelése Írói kifejezések átfogalmazása Verstani ismeretek 2. Írásbeli : elbeszélõ fogalmazás írása Témajavaslat: nyári élmény : A szereplõk tulajdonságainak megfigyelése Hiányos mondatok kiegészítése

4 2. 4. Három kívánság Ok. 6. o. I. 11. o. Vita Lényeg felismerése Beszédritmus gyakorlása Szókincsfejlesztés Beszélgetés egyéni élmény 3. Az írásbeli fogalmazás javítása Az értékelés 3 szempontja: idõrend cím és tartalom kapcsolata tagolás Javítás közösen és egyénileg Mi a hiba? Ím. 45/1., 2. Tartalom reprodukálása 3. A mondatfajták Tk. 8. o. SZEPTEMBER 5. Pakála mint ügyvéd Ok. 7. o. I. 13. o. A szereplõk tulajdonságainak felismerése Mondat felolvasása a kiejtési jeleknek megfelelõen Tempógyakorlatok Mondat felolvasása a közlésszándéknak megfelelõen Mese eseménysorának leírása A közlõ személye Tartalom reprodukálása 4. A szófajok Tk. 10. o Péter és Pál Ok. 8. o. I. 14. o. A szereplõk tulajdonságainak felismerése Válogató olvasás Beszédritmus gyakorlása Szókincsfejlesztés 4. A hirdetés Ím. 7. o. : A közlõ személye Tartalom reprodukálása

5 3. 7. A csillagszemû juhász Ok. 11. o. I. 17. o. Mûfaji ismeretek Felolvasás a tartalomnak megfelelõen 5. Az értesítés Ím. 8. o. 5. Az ige Tk. 12. o. 8. Gyakorlás I. 18. o. Válogató olvasás Mûfaji ismeretek Artikulációs gyakorlatok Címadás 6. Az igekötõ Tk. 14. o. SZEPTEMBER 9. Tréfás mese Ok. 14. o. I. 19. o. Mûfaji ismeretek Lényeg felismerése Véleményalk. 6. A meghívó Ím o. címadás 6.

6 Mese az erdõrõl Ok. 14. o. I. 21. o. Tagolás vázlat Mondat Felolvasás a kiejtési jeleknek megfelelõen Párbeszéd Felolvasás Szópárok pontos olvasás Szókincs fejlesztése Nem verbális gyakorlat 7. Írásbeli : hirdetés és meghívó írása Ím. 13/8. 7. Az igék helyesírása Tk. 16. o. 11. Az erdõ és az emberek Ok. 16. o. I. 22. o. Szöveg tagolása vázlat Mondat felolvasása a közlési szándéknak megfelelõen Egyéni vélemény megfogalmazása 8. A névszók: a fõnév, a melléknév és a névmás Tk. 18. o. SZEPTEMBER 12. Játsszunk színházat! A rátóti csikótojás Ok. 17. o. Dramat. olvasás Dramat. játék 8. Az írásbeli munkák javítása közösen és egyénileg. Mi a hiba? Ím. 45/3.,4.

7 Év eleji felmérés: hangos olvasás Megfigyelés: az olvasás tempója, folyamatossága, pontossága, a hangok, hangkapcsolatok helyes ejtése, ritmus, hangerõ, szünettartás 9. Miért írjunk vázlatot? Ím o. Vázlatírás közösen képsor Ím. 15/8. 9. A névszók helyesírása Tk. 20. o. OKTÓBER 14. GYERMEKVILÁG Vörösmarty Mihály: Petike Ok. 24. o. I. 25. o. Érzelmek, szereplõk felismerése A felolvasás elõkészítése Beszélgetés a kép és a mottó Kombinált kiejtési gyakorlat Vélemény indoklása Dramat. játék 10. A szó részei Tk. 22. o Másmilyen emlékkönyv Ok. 25. o. I. 27. o. Szöveg tagolása és vázlatírás Tempógyakorlatok Egyéni vélemény megfogalmazása 10. Az elõzõ órai vázlat elbeszélõ fogalmazás írása 7.

8 Három Matyi Ok. 26. o. I. 28. o. Beszélgetés az olvasottak Hasonlat felismerése Hiányos vázlat kiegészítése Hangsúlyozás gyakorlása Szókincsfejlesztés Beszélgetés egyéni vélemény 11. Elbeszélés átfogalmazása valamelyik szereplõ szemszögébõl (Három Matyi) flproduktív külsõ belsõ tulajdonságok felismerése 11. A szótõ és a toldalék Tk. 24. o. 10., Gyakorlás Válogató olvasás Mondatok felolvasása a közlési szándéknak megfelelõen Szituációs játék 12. Másképp ejtjük másképp írjuk Tk. 26. o. OKTÓBER 18. Év eleji felmérés: szövegértés (elbeszélõ szöveg) 12. Az írásbeli fogalmazások közös és egyéni javítása A típushibák közös javítása

9 Év eleji felmérés: szövegértés (magyarázó szöveg) 13. Hogyan írjunk naplót? Ím o. 13. A szótövek Tk. 28. o. OKTÓBER 20. A szenesember meg az úr Ok. 30. o. I. 31. o. Megkezdett mondatok befejezése az olvasottak Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Egyéni vélemény és indoklása Szókincsfejlesztés 14. Mindent egyszerre Tk. 30. o Mindennapi kenyerünk Ok. 36. o. I. 34. o. A kenyér becsülete Ok. 38. o. I. 35. o. Kérdések fogalmazása Szólások, közmondások értelmezése Irodalmi ismeretek Hangsúlyozás gyakorlása Szókincsfejlesztés Vita Kombinált artikulációs gyakorlatok Szöveges légzõgyakorlatok 14. Napló formában megírt mese Bálint Ágnes: Egy egér naplója nem minden napló, amire azt mondják Címadás

10 Kenyérmadár Ok. 39. o. I. 36. o. Válogató olvasás. Írói eszközök felismerése 15. Elbeszélõ fogalmazás írása párbeszéd beépítésével Összefüggõ Szövegalkotás elképzelés 15. Álljunk meg egy szóra! Tk. 32. o. 23. Gyakorlás I. 37. o. Válogató olvasás Felolvasás a közlési szándéknak megfelelõen Koncentrációs légzõgyakorlatok Hangsúlyozás gyakorlása Szókincsfejlesztés Szereplõ tulajdonságainak felismerése Hiányos mondat kiegészítése 16. Év eleji felmérés 6., 8. OKTÓBER 24. Csoszogi, az öreg suszter Ok. 34. o. I. 32. o. József Attila: De szeretnék... Ok. 36. o. Megkezdett mondat befejezése az olvasottak Hiányos mondatok kiegészítése Egyéni vélemény megfogalmazása 16. Az írásbeli fogalmazások közös (típushibák) és egyéni javítása

11 Életrajz dióhéjban: József Attila Ok. 42. o. József Attila: Mama Ok. 42. o. I. 39. o. Válaszadás olvasottak Vers tagolása vázlat Ritmus, rím megfigyelése A versolvasás elõkészítése Verstanulás 17. Elbeszélõ fogalmazás írása elképzelés párbeszéd beépítésével 17. A felmérés javítása 26. SZÉP MAGYAR... Lajos, a nagy király Ok. 48. o. I. 42. o. Válogató olvasás Vázlatírás Beszélgetés az olvasottak Beszélgetés a kép és a mottó Sz. j. 18. A névszók. A fõnév és fajtái: a tulajdonnév és a köznév Tk. 34. o. OKTÓBER 27. Toldi Miklós párviadala Ok. 49. o. I. 43. o. Szöveg tagolása Mondatok felolvasása a közlési szándéknak megfelelõen Beszélgetés kép Szókincsfejlesztés 18. Az írásbeli fogalmazások javítása, különös tekintettel a típushibákra

12 Sportok a középkori Budán Ok. 50. o. I. 45. o. Palotajátékok Ok. 50. o. Válogató olvasás Beszélgetés az olvasottak Információ kiemelése néma olvasással Bõvülõ szósorok olvasás Sz. j. 19. Elbeszélõ fogalmazás írása saját élmény (pl. sport) párbeszéd beépítésével 19. A tulajdonnév fajtái: a személynevek és az állatnevek Tk. 36. o. NOVEMBER 29. Gyakorlás I. 46. o. Hunyadi János és a farkas Ok. 53. o. I. 50. o. Hosszú mondatok felolvasása Válogató olvasás Vita Összefüggõ történet alkotása Kérdések fogalmazása Történet reprodukálása szereplõ szemszögébõl 20. A tulajdonnév fajtái: a földrajzi nevek Tk. 38. o Hunyadi, a hadvezér Ok. 54. o. I. 51. o. Beszélgetés az olvasottakról Vázlatírás Külsõ, belsõ tulajdonság megfigyelése Kombinált légzõgyakorlatok Beszélgetés kép 20. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg 7., 8.

13 Akikért a harang szól Ok. 55. o. I. 53. o. Szöveg tagolása Értelmezõ, válogató olvasás Beszélgetés az olvasottak Kombinált légzõgyakorlatok Beszélgetés kép 21. A leírás Ím. 17/1., 2., 3. 18/4., A tulajdonnév fajtái: a címek és az intézménynevek Tk. 40. o Játsszunk színházat! Hunyadi fürkészõje Ok. 57. o. I. 56. o. A dramatizált feldolgozás jellemzõi Beszélgetés az olvasottakról Az írói kifejezések megfigyelése Dramat. olvasás 22. A tulajdonnév fajtái: a márkanevek Tk. 42. o. NOVEMBER 33. Gyakorlás I. 56. o. Válogató olvasás Tempógyakorlatok Dramat. játék 22. A leírás Ím. 19/6., 7., 8. 5.

14 ITT JÁRT... Arany János: Mátyás anyja Ok. 64. o. I. 59. o. Érzelmek felismerése A vers ritmusa, rímei A vers felolvasása Beszélgetés kép Összetett légzõgyakorlatok Vélemény indoklása Felolvasás elõkészítése 23. Tárgyak bemutatása Ím. 21. o. 23. A tulajdonnevek helyesírása Tk. 44. o. 35. A terhes szekér találkozott a hatlovas hintóval Ok. 65. o. I. 60. o. Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Szókincsfejlesztés Stílusgyakorlat: hiányzó részlet pótlása mondatban Címadás 24. A névelõs fõnév Tk. 46. o. NOVEMBER 36. Hogyan utaztak Mátyás király idejében? Ok. 66. o. I. 61. o. Szekerezõ Ok. 67. o. Mûfaji ismeretek Információ kiemelése szövegbõl Lényeg megfogalmazása Beszélgetés egyéni élmény Kombinált légzõgyakorlatok Beszélgetés kép 24. Írásbeli : tárgy bemutatása

15 A kolozsvári bíró Ok. 72. o. I. 74. o. Szöveg tagolása Vázlatleírás Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Dramat. olvasás Szókincsfejlesztés Szándék felismerése és megfogalmazása 25. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg 25. A névutós fõnév Tk. 48. o Gyakorlás I. 67. o. Mondat felolvasása a kiejtési jeleknek megfelelõen Hangsúlyozás gyakorlása Mondat kiegészítése a megfelelõ szóval 26. A ragos fõnevek Tk. 50. o. 5. NOVEMBER 39. Mátyás király vörös hagymán kapáltat Ok. 67. o. I. 63. o. A lényeg megfogalmazása Kombinált légzõgyakorlatok. Egyéni vélemény indoklása Szókincsfejlesztés 26. Írásbeli : leírás készítése tárgyról. Mi a hiba? Ím. 45/7. Címadás 10.

16 Hogyan étkeztek Mátyás király udvarában? Ok. 68. o. I. 65. o. Lényeg kiemelése szövegbõl Mûfaji ismeretek Válogató olvasás Vázlatírás Kombinált légzõgyakorlatok Beszélgetés egyéni élmény Beszélgetés kép Kommunikációs helyzetgyakorlatok 27. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg 27. A ragos fõnevek TK. 52. o Gyakorlás I. 67. o. Pontos olvasás Válogató olvasás Mondat felolvasása a kiejtési jeleknek megfelelõen Illemszabályok gyakorlása Mondóka tanulása 28. A ragos fõnevek TK. 54. o. 8. DECEMBER 42. Mátyás király könyvtára Ok. 69. o. I. 69. o. Bõvülõ szóoszlopok olvasása Szöveg tagolása Információ kiemelése Beszélgetés egyéni élmény 28. Növények bemutatása Ím. 23. o. 6.

17 Hogyan lett az írásból könyv? Ok. 70. o. I. 71. o. Olvastad? Könyvismertetés Ok. 71. o. Mûfaji ismeretek Információ kiemelése Kombinált hangsúlyozás és hangerõ gyakorlatok. Beszélgetés, egyéni vélemény megfogalmazása 29. Írásbeli : növény bemutatása 29. A ragos fõnevek: a -val, -vel rag Tk. 56. o. 6., Gyakorlás I. 76. o. Bõvülõ szósorok felolvasása Válogató olvasás Kombinált hangsúlyozása gyakorlása Beszélgetés egyéni tapasztalat 30. A -val, -vel ragos fõnevek gyakorlása Tk. 58. o. 6. DECEMBER 45. Játsszunk színházat! Az adott szó Ok. 74. o. Dramat. olvasás Dramat. játék 30. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg

18 TÖRÖKVILÁG A mohácsi vereség Ok. 78. o. I. 78. o. Vázlatírás Beszélgetés kép Kombinált légzõgyakorlatok 31. Írásbeli : növény bemutatása Események idõrendbe állítása Címadás 31. A fõnév: összefoglalás Tk. 59. o. DECEMBER 47. Gyakorlás I. 80. o. Amott kerekedik Szószerkezet felolvasása Válogató, értelmezõ olvasás Érzelmek felismerése Írói kifejezések értelmezése Verstanulás Sz. j. Légzõgyakorlatok 32. A számnév Tk. 62. o Kányádi Sándor. Az elveszett követ Ok. 82. o. I. 84. o. Életrajz dióhéjban: Kányádi Sándor Érzelmek felismerése Rím, költõi eszközök felismerése Felolvasás elõkészítése Vélemény indoklása 32. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg Hiányos mondatok kiegészítése 5., 6.

19 Eger ostroma Ok. 86. o. I. 87. o. Érzelmek felismerése Szószerkezetek felolvasása Vélemény indoklása Beszélgetés kép 33. Állatok bemutatása Ím. 24. o. Stilisztikai eszközök megfigyelése Mondatok bõvítése 33. A számnév fajtái Tk. 64. o Gyakorlás I. 89. o. A turbánvirág Ok. 84. o. Összefüggés felismerése Válogató, értelmezõ olvasás Hasonlat felismerése Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Hangsúlyozás gyakorlása Beszélgetés kép Történet reprodukálása a szereplõ szemszögébõl 34. A határozott számnév fajtái Tk. 66. o. 8. JANUÁR 51. Budavár visszavívása Ok. 88. o. I. 90. o. Megkezdett mondatok befejezése az olvasottak Artikulációs gyakorlatok Vita 34. Írásbeli : állat bemutatása Szereplõk tulajdonságainak felismerése 6., 7.

20 Játsszunk színházat! Mese a kászoni káposztáról Ok. 89. o. Dramat. olvasás Dramatikus játék 35. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg. Mi a hiba? Ím. 46/ A keltezés helyesírása Tk. 68. o. JANUÁR 53. Félévi felmérés: hangos olvasás Megfigyelés: folyamatosság tempó pontosság helyes ejtés hangerõ a tartalomnak megfelelõ hangsúlyozás 36. A számnév: összefoglalás Tk. 70. o. 54. Félévi felmérés: szövegértés (elbeszélõ szöveg). 36. Írásbeli : állat bemutatása Mi a hiba? Ím. 47/9.

21 Félévi felmérés: szövegértés (magyarázó szöveg) 37. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg Mi a hiba? Ím. 47/ Félévi felmérés 56. HAJ, RÁKÓCZI A kis kuruc Ok. 94. o. I. 92. o. Válaszadás írásban Szöveg tagolása Hasonlat felismerése, megfogalmazása Beszélgetés kép Artikulációs gyakorlatok 38. A felmérés javítása 11. JANUÁR 57. Gyakorlás I. 94. o. Mondat felolvasása a közlési szándéknak megfelelõen Párbeszéd felolvasása Beszédritmus gyakorlása Szöveges légzõgyakorlatok Dramatikus játék 38. Személyek bemutatása Ím. 26. o. Hiányos mondat kiegészítése 6., 10.

22 II. Rákóczi Ferenc ifjúsága Ok. 97. o. I. 95. o. Nyomorúság az életem Ok o. I. 98. o. Válaszadás írásban Érzelmek felismerése Verstanulás Koncentrációs légzõgyakorlatok Beszélgetés kép Artikulációs gyakorlatok Beszélgetés az olvasottakról 39. Írásbeli : személy bemutatása Szövegalkotás szereplõ szemszögébõl 39. A névmások: a személyes és mutató névmás Tk o. 7. JANUÁR 59. Megjártam a hadak útját Ok o. I o. Érzelmek felismerése Vers tagolása Lényeg megfogalmazása Ritmus, rím megfigyelése Versolvasás Verstanulás Koncentrációs légzõgyakorlatok Beszélgetés kép Beszélgetés az olvasottakról 40. A kérdõ névmás Tk. 74. o. 60. Bujdosók Ok o. I o. Szöveg tagolása Írói kifejezések felismerése Artikulációs gyakorlatok 40. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg 4.

23 Gyakorlás I o. Lévay József: Mikes Ok o. Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Válogató olvasás Érzelmek felismerése Verstanulás Beszélgetés kép Bõvülõ szósorok olvasása Vélemény indoklása Beszélgetés az olvasottakról 41. Írásbeli : személy bemutatása Megkezdett mondatok befejezése 41. A névmások: összefoglalás Tk. 75. o. 62. Rákóczi harangja Ok o. I o. Vázlatírás A felolvasás gyakorlása Kombinált légzõgyakorlatok Eseménysor idõrendbe állítása 42. A névszók: összefoglalás Tk. 76. o. 7., 8. FEBRUÁR 63. Játsszunk színházat! Koncz Márton számítása Ok o. Dramatikus olvasás Dramatikus játék 42. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg

24 HAZÁNK ÚJULÁSA Bessenyei György és a bécsi tusok Ok o. II. 5. o. Szövegolvasás Kérdések fogalmazása Hasonlat felismerése Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Szövegtanulás Beszélgetés a kép és a mottó Kombinált légzõgyakorlatok Egyéni vélemény indoklása 42. Személy bemutatása a cselekedetei által A cím és a tartalom kapcsolata 43. Az igék. Az igeragozás Tk o. FEBRUÁR 65. Gyakorlás Írói kifejezések felismerése Válogató olvasás Mondat felolvasása a közlési szándéknak megfelelõen. Mondat felolvasása a kiejtési jeleknek megfelelõen Verstanulás Sz. j. 44. Az igemódok Tk. 80. o Életrajz dióhéjban: Jelky András Ok o. Mirõl álmodozott Jelky András? Ok o. II. 8. o. Beszélgetés kép. Beszélgetés egyéni élmény 44. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg Mi a hiba? Ím. 46/8. 6.

25 A búcsúszimfónia Ok o. II. 9. o. az olvasottak Felolvasás gyakorlása Vélemény indoklása Sz. j. 45. Személy bemutatása a cselekedetei által 45. A kijelentõ mód Tk. 82. o. 7., A falusi kisiskola Ok o. II. 11. o. Mûfaji ismeretek Kérdések megfogalmazása írásban Vázlatírás Kombinált artikulációs gyakorlatok Beszélgetés egyéni tapasztalat Riport készítése 46. A kijelentõ mód, gyakorlása Tk. 84. o. 8. FEBRUÁR 69. Kõrösi Csoma Sándor Ok o. II. 12. o. Szövegtanulás Könyvtárhasználat Kombinált artikulációs gyakorlatok Szókincsfejlesztés 46. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg Külsõ, belsõ tulajdonságok felismerése 6.

26 Petõfi Sándor: Falu végén kurta kocsma Ok o. II. 15. o. Megszemélyesítés Hasonlat felolvasás a tartalomnak megfelelõen Ritmus, rím felismerése Verstanulás Kombinált légzõgyakorlatok Beszélgetés kép 47. Írhatunk-e egyszerre elbeszélést és leírást? Ím. 31. o. 47. A kijelentõ mód, gyakorlás Tk. 86. o. 71. Játsszunk színházat! Debrecenben mindenki orvos Ok o. Dramatikus olvasás Dramatikus játék 48. A felszólító mód Tk. 88. o. FEBRUÁR 72. HAZÁDNAK Petõfi Sándor: Szülõföldemen Ok o. II. 17. o. Refrén Megszemélyesítés, hasonlat Ritmus, rím megfigyelése Verstanulás Beszélgetés kép és mottó Koncentrációs légzõgyakorlatok 48. Elbeszélés leírórészekkel olvasmányokkal bizonyítva A kis kuruc Hunyadi, a hadvezér

27 Az Akadémia alapítása Ok o. II. 18. o. Szöveg tagolása Artikulációs gyakorlatok 49. Az írásbeli fogalmazás elõkészítése: elbeszélés leíró részlettel Ím. 33/7., A felszólító mód, gyakorlás Tk. 90. o. MÁRCIUS 74. Lovakról Ok o. II. 20. o. Közmondások, szólások, találós kérdések Ok o. Kérdések fogalmazása Vázlat írása Bõvülõ mondatok olvasása Koncentrációs légzõgyakorlatok Szöveges légzõgyakorlatok Beszélgetés kép 50. A felszólító mód helyesírása: dj, gyj Tk. 92. o Jön az árvíz! Ok o. II. 22. o. Kombinált helyes kiejtési gyakorlat Beszélgetés kép 50. Írásbeli az elõzõ órán írt vázlat Hír fogalma

28 A Lánchíd regénye Ok o. II. 23. o. Kombinált helyes ejtési gyakorlatok Beszélgetés kép 51. Elbeszélés írása leíró részletekkel Téma: mire vágyom? (pl. egy kutyára, egy fehér egérre, egy hörcsögre ) 51. A felszólító mód helyesírása: lj, llj Tk. 94. o Utcaneveink Ok o. II. 26. o. Információk kiemelése szövegbõl Vélemény bizonyítása olvasottak 52. A felszólító mód helyesírása: nj, nyj Tk. 96. o. MÁRCIUS 78. Petõfi Sándor: A tintásüveg Ok o. II. 29. o. Gyakorlás Érzelmek felismerése Felolvasás elõkészítése Refrén, ritmus, rím Artikulációs gyakorlatok Szókincsfejlesztés 52. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg Mi a hiba? Ím. 46/5. 9.

29 Kevély Kereki Ok o. II. 28. o. Dramatikus olvasás A túlzás Koncentrációs légzõgyakorlatok 53. Elbeszélõ fogalmazás írása leíró részlettel irodalmi élmény 53. A felszólító mód helyesírása: msh. + d Tk. 98. o. 80. Játsszunk színházat! A Szentpéteri vörös nadrágja Ok o. Dramatikus olvasás. Dramatikus játék 54. A felszólító mód helyesírása: d + d Tk o. MÁRCIUS 81. TALPRA MAGYAR! március 15., a forradalom napja I. rész Ok o. II o. Hasonlat Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Beszélgetés a kép és a mottó Beszélgetés az olvasottak 54. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen és egyénileg Naplóírás

30 A Pilvax forradalma Március 15-e délutánja (II. rész) Ok o. II. 32. o. Szóoszlopok felolvasása a kiejtési jeleknek megfelelõen Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Sz. j. Kombinált légzõgyakorlatok Beszélgetés kép 55. Elbeszélõ fogalmazás írása leíró részlettel mese 55. A felszólító mód helyesírása: mgh. + dd Tk o. MÁRCIUS 83. Gyakorlás II. 34. o. Petõfi Sándor: Nemzeti dal Ok o. II. 35. o. Válogató olvasás Beszélgetés az olvasottak A ritmus és a refrén A felolvasás elõkészítése Verstanulás Artikulációs gyakorlatok Szókincsfejlesztés Történet reprodukálása szereplõ szemszögébõl 56. A felszólító mód helyesírása: ss Tk o. 5., Kossuth Lajos azt üzente Ok o. II. 36. o. Koncentrációs gyakorlatok Összetett szavak helyes ejtése 56. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen és egyénileg

31 A pákozdi csata Ok o. II. 37. o. Megkezdett mondatok befejezése az olvasottak Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Beszédritmus gyakorlása Beszélgetés kép 57. Elbeszélõ fogalmazás írása leíró részlettel történelmi olvasmány 57. A felszólító mód helyesírása: ts Tk o Gyakorlás Válogató olvasás Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Hangsúlyozás gyakorlása Sz. j. 58. A felszólító mód helyesírása: egyen, igyon Tk o. ÁPRILIS 87. Petõfi Sándor: A vén zászlótartó Ok o. II. 39. o. Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Válaszadás az olvasottak Verstanulás Érvelés 58. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen és egyénileg

32 Gábor Áron ágyúi Ok o. II. 39. o. Szövegtagolás Hiányzó vázlatpont pótlása Mondat felolvasása a kiejtési jeleknek megfelelõen Kombinált légzõgyakorlatok Érvelés 59. Elbeszélõ fogalmazás írása leíró részlettel Téma: legjobb barátom Külsõ, belsõ tulajdonságok 59. A felszólító mód helyesírása: ss, zz, ssz, ddz Tk o. 7. ÁPRILIS 89. Gyakorlás II. 42. o. Arany János: Nemzetõrdal Ok o. II. 42. o. Felolvasása a tartalomnak megfelelõen Hiányos mondat kiegészítése az olvasottak Érzelmek felismerése Megkezdett mondatok befejezése az olvasottak Ritmus, rím Kombinált légzõgyakorlatok Beszélgetés kép 60. A felszólító mód helyesírása, gyakorlás Tk o A furulya Ok o. II. 43. o. Válaszadás az olvasottak Az írói eszközök felismerése Hasonlat Kombinált mondat fonetikai gyakorlatok Beszélgetés képrõl Szókincsfejlesztés 60. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen és egyénileg 8.

33 Petõfi Sándor: Csatadal Ok o. II. 44. o. Refrén, ritmus, rím A versolvasás elõkészítése Verstanulás 61. Elbeszélõ fogalmazás írása leíró részlettek Téma: az édesanya 61. A feltételes mód Tk o. 92. Bem apó kisdobosa Ok o. II. 45. o. Beszélgetés az olvasottakról Szöveg tagolása, hiányzó vázlatpont megfogalmazása Válogató olvasás Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Szókincsfejlesztés Kommunikációs alkalmazása 62. Feltételes jelen, feltételes múlt Tk o. ÁPRILIS 93. Gyakorlás II. 47. o. Válogató olvasás Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Mondat felolvasása a kiejtési jeleknek megfelelõen Kombinált hangsúlyozás gyakorlása Bõvülõ mondatok felolvasása 62. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen és egyénileg 3., 6.

34 A világosi fegyverletétel Ady Endre: Október 6. Ok o. II. 48. o. írásban Koncentrációs légzõgyakorlatok Beszélgetés a kép és a szöveg Szöveges légzõgyakorlatok 63. A levél Ím. 33/1., 34/2., 35/3., 4. Történet elmondása a szereplõ szemszögébõl 63. Az igék: összefoglalás Tk o. 95. Játsszunk színházat! Kossuth Lajos és az õrszem Ok o. Dramatikus olvasás Dramatikus játék 64. Az igék: összefoglalás Tk o. MÁJUS 96. Év végi felmérés: hangos olvasás Megfigyelése: folyamatosság, pontosság, helyes ejtés, tempó, tagolás 64. A levél hangneme 37/5., 6., 38/7., 39/8., 40/9., 41/10., 11., 42., 43. o.

35 Év végi felmérés: szövegértés (elbeszélõ szöveg) 65. Levélírás elképzelt személynek 65. Év végi felmérés 98. Év végi felmérés: szövegértés (magyarázó szöveg) 66. A felmérés javítása MÁJUS 99. HÍRES MAGYAROK Csak tiszta forrásból Bartók Béla Ok o. II. 50. o. Szöveg tagolása Beszélgetés az olvasottakról Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Beszélgetés a rajz és a mottó Kombinált artikulációs gyakorlatok 66. Javítás közösen és egyénileg 7.

36 Kodály Zoltán Ok o. II. 51. o. Kérdések fogalmazása írásban Felolvasás gyakorlása Szövegtanulás Helyes ejtés gyakorlása 67. Levélírás elképzelt személynek (válaszlevél) 67. A szóalkotás A névátvitel Tk o Nobel-díjas tudósaink Ok o. II. 53. o. Válogató olvasás Összetett légzõgyakorlatok 68. A szóösszetétel Tk o. MÁJUS 102. A számítógép atyja Az utolsó ajándék Ok o. II o. Beszélgetés az olvasottakról Mondat felolvasása a közlési szándéknak megfelelõen Szöveges légzõgyakorlatok Kombinált artikulációs gyakorlatok Szókincsfejlesztés 68. Az írásbeli fogalmazások javítása közösen (típushibák) és egyénileg

37 Gyakorlás II. 56. o. Dramatikus olvasás Hosszú mondatok felolvasása Kombinált artikulációs gyakorlatok Mondatfonetikai eszközök alkalmazása 69. A levelezõlap Ím. 44. o. Levelezõlap írása 65. Év végi ismétlés: szöveg, mondat, szó Tk o. 5. MÁJUS 104. Ép testben ép lélek I. Ok o. II. 57. o. Kérdések fogalmazása Beszélgetés az olvasottakról Mûfaji jellemzõk felismerése Válogató olvasás Beszélgetés kép Koncentrációs légzõgyakorlatok Véleményalkotás szereplõrõl Hangsúlyozás gyakorlása Címadás Szereplõ tulajdonságai Történet reprodukálása szereplõ szemszögébõl 70. Év végi ismétlés. Hangok, betûk, szótagok Tk o. 6., Ép testben ép lélek II. Ok o. II o. Válogató, értelmezõ olvasás Felolvasás a tartalomnak megfelelõen Sz. j. Kommunikációs 70. Az elbeszélésrõl tanultak rendszerezése. Az év legjobb fogalmazásai Szereplõ tulajdonságainak felismerése Riport készítése 7., 8., 7.

38 Év végi ismétlés, rendszerezés I. Mesék, gyermektörténetek 71. A leírásról tanultak rendszerezése. Az év legjobb fogalmazásai 71. Év végi ismétlés: a szófajok Tk o Év végi ismétlés, rendszerezés II. Történelmi olvasmányok Híres magyarok 72. Év végi ismétlés: a szóragozás Tk o. JÚNIUS 108. Nyári tervek, nyári olvasmányok Könyvajánlás 72. Nyári tervek

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM 12 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM Új tantárgyunk a fogalmazás Ismerkedés a munkafüzettel 1. óra fogalmazás, szóbeli kifejezés, írásbeli kifejezés Bevezetõ gondolatok és a versrészlet elolvasása,

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2009 Megjegyzés A nyelvtan-helyesírás blokk a 2009-ben átdolgozott Anyanyelv

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK TANMENETEK 2017/2018 tanév Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgy, 2017. szeptember.1. Készítette: Ottné Bene Teréz TANMENET Könyv- és könyvtárhasználati

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán 8. évfolyamon:

Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán 8. évfolyamon: Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán 8. évfolyamon: I. A reál tagozatra (0001-es tagozat) jelentkező tanulók szóbeli meghallgatása biológia tantárgyból történik. Amennyiben a jelentkező a biológia

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok:

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok: Osztály: 4. Tananyag: Domboninneni mesék - részlet - A nagy kesztyűbe dudálás (Mesetárban: 5p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Célok:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MAGYAR IRODALOM 1-8. osztály A vizsga módja: 1-4. írásbeli, 5-8. szóbeli 1 Magyar irodalom 1.évfolyam Magyar nyelv és

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER Beszédművelés Tantárgy kódja BTA1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 0+2 gyak.) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 NEGYEDIKES TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK 1 Rövidítés

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben