Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév"

Átírás

1 Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

2 Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás Memoriter: szabadon választott népköltészeti alkotások, kortárs szerzők alkotásaiból szabadon választott részletek, Petőfi Sándor: Füstbement terv, Kölcsey Ferenc: Himnusz részletek, Vörösmarty Mihály: Szózat részletek, József Attila: Mama, A betlehemi királyok Óraszám 1. Beszámoló a nyári élményekről, olvasmányokról 2. A bor és a pénz Szereplők megnevezése, tulajdonságok bemutatása Hangos olvasás felkészülés után Különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása, Az egyéni közlési stratégia kialakítása Az egyéni közlési stratégia kialakítása Ismerkedés a tananyaggal A szavakról tanultak ismétlése; szavak jelentése Fogalmazás Az egyéni közlési stratégia kialakítása Tervezés Ismerkedés a tananyaggal Mondatalkotási ok; mondatfajták alkotása Tervezés Az egyéni közlési stratégia kialakítása A lineáris építkezés grammatikai szabályainak A kooperativitás 3. A beszélő barlang Szereplők megnevezése, tulajdonságok felsorolása, Az állatmesék jellemzői Változatok a mese befejezésére Az aktív szókincs gazdagítása, A kritikai készség Az egyéni közlési stratégia kialakítása, Az aktív szókincs gazdagítása A szavakról tanultak ismétlése; szavak rendezése betűrend alapján, szavak csoportosítása A problémamegoldó képesség A gondolkodási műveletek Mondatalkotás adott szókapcsolatokkal A lineáris építkezés grammatikai szabályainak 2

3 4. A három jó tanács A szereplők tulajdonságai; az állatmesék jellemzői 5. Tanév eleji felmérés: hangos olvasás A kritikai készség A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű A mondatokról, mondatfajtákról tanultak ismétlése Mondatalkotási ok; szöveg tagolása mondatokra Fogalmazás Mondatalkotási ok; a kötőszók helyes használata Önálló írásmunkák készítése; mondatalkotás képről A lineáris építkezés grammatikai szabályainak 6. Tanév eleji felmérés: néma olvasás szépirodalmi szöveg Feladatlap: Szövegértés 4. AB tudásszintmérő MS-2735T A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű Helyesírási gyakorlás; a mondatok, mondatfajták helyesírása A kooperativitás Az önkontroll Az elbeszélésről tanultak ismétlése; az események sorrendje Az önállóság A lineáris építkezés grammatikai szabályainak A kooperativitás 3

4 7. Tanév eleji felmérés: néma olvasás ismeretterjesztő szöveg Feladatlap: Szövegértés 4. AB tudásszintmérő MS-2735T 8. A paraszt és a víziszellem A meseelemek felismerése, A tündérmesék jellemzői A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű A névelőkről tanultak ismétlése; szövegben a névelők pótlása A névutókról tanultak ismétlése; a névutók felismerése szövegben Fogalmazás A gondolkodási műveletek Az elbeszélésről tanultak ismétlése; cím és téma kapcsolata Az elbeszélésről tanultak ismétlése; az anyaggyűjtés módjai A lineáris építkezés grammatikai szabályainak 9. Győz az igazság A szereplők jelleme 10. A kis kárász A szereplők tulajdonságai Az aktív szókincs gazdagítása, A cselekvés normavezérelt mintái A melléknévről tanultak ismétlése; a melléknév felismerése A melléknév fokozása, a túlzófokú melléknév A tudás hozzákapcsolása valóságos A problémamegoldó képesség Az önállóság A témák és az anyaggyűjtés módjainak kapcsolata Elbeszélés írása önállóan a nyári élményekről Az önállóság, önkontroll 4

5 11. A kóró és a kismadár A láncmese jellemzői A főnevekről tanultak ismétlése Fogalmazás A problémamegoldó képesség Az írásmunkák értékelése Az önkontroll 12. Gyakorlás Hangos olvasás 13. Nyúliskola A verses mese sajátosságai 14. Ugróiskola A játék célja, mozzanatai A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A tulajdonnevekről tanultak bővítése a díjak, kitüntetések nevének írása Gyakorlás; szófajok felismerése, helyesírása Az aktív szókincs gazdagítása A számnév fogalma A kooperativitás Az önkontroll kompetenciák rugalmas A kooperativitás Az önkontroll A tudás hozzákapcsolása valóságos A vázlatról tanultak ismétlése; vázlattípusok Vázlatkészítés önállóan, ismert mese alapján Az elbeszélés szerkezeti egységei Az egyéni közlési stratégia kialakítása Az egyéni közlési stratégia kialakítása 5

6 15. A rút kiskacsa Az események sorrendje A szereplők jelleme 16. Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj A mese fordulatai, a szereplők jellemzése A cselekvés normavezérelt mintái Különféle közlési helyzetek felismerése, a kommunikáció gyakorlása A cselekvés normavezérelt mintái A határozott számnév fogalma A tőszámnév Fogalmazás A tudás hozzákapcsolása valóságos A tudás hozzákapcsolása valóságos Elbeszélések kiegészítése Elbeszélés írása önállóan, előkészítés után a nyári élményekről Az egyéni közlési stratégia kialakítása 17. A só A szereplők jelleme Az egészséges életmódra való nevelés A törtszámnév A tudás hozzákapcsolása valóságos Az önkontroll Az írások értékelése, a típushibák megbeszélése Az önállóság, önkontroll Az önkontroll 6

7 18. A békakirály 19. Mese A szereplők jelleme A vers hangulata A kritikai készség A cselekvés normavezérelt mintái Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és A sorszámnév A keltezés és a dátumok írása Fogalmazás A tudás hozzákapcsolása valóságos A tudás hozzákapcsolása valóságos A hír műfaji sajátosságai Hírek vizsgálata, hír írása közösen egy iskolai eseményről A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása 20. A lóvá tett tízfejű sárkány A láncmese jellemzői A határozott számnevek helyesírása Társadalmi értékek közvetítése Az önállóság Az értesítés műfaji sajátosságai A kooperativitás Az önkontroll A tudás hozzákapcsolása valóságos 7

8 21. Az okos lány meg a cár Válaszadás kérdésekre A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és A problémamegoldó képesség Az aktív szókincs gazdagítása Gyakorlás; a határozott számnevek csoportosítása, helyesírása Fogalmazás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése Az önkontroll A kooperativitás Értesítés írása közösen egy iskolai esemény alapján A tudás hozzákapcsolása valóságos 22. Az egyszeri gyerek A hazugságmese sajátosságai Határozatlan számnevek A tudás hozzákapcsolása valóságos Gyakorlás; hír és értesítés írása önállóan A kooperativitás 23. A paraszt meg az ördög A szereplők tulajdonságai A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és Az aktív szókincs gazdagítása Toldalékos határozatlan számnevek A tudás hozzákapcsolása valóságos A hirdetés műfaji sajátosságai A tudás hozzákapcsolása valóságos 8

9 24. Csalóka Péter A szereplők tulajdonságai A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és A cselekvés normavezérelt mintái A kritikai készség A számnevek toldalékai Fogalmazás A gondolkodási műveletek Hirdetés írása előkészítés után önállóan 25. Ludas Matyi Az események sorrendje; a szereplők tulajdonságai Véleményalkotás a szereplők viselkedéséről 26. Összefoglalás A mesék fajtái; típusai A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és Az aktív szókincs gazdagítása A kritikai készség A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és Gyakorlás A névmás fogalma A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése A társadalmi értékek közvetítése A tudás hozzákapcsolása valóságos A meghívó műfaji sajátosságai A hír és a meghívó összehasonlítása; hír alapján meghívó készítése Az önállóság A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű Az önkontroll 9

10 27. Vizsgahangverseny Válaszadás kérdésekre 28. Három Matyi Vázlatkészítés Az egyéni közlési stratégia kialakítása, A felelősség kialakítása A cselekvés normavezérelt mintái Az aktív szókincs gazdagítása A cselekvés normavezérelt mintái Az egyéni közlési stratégia kialakítása, A felelősség kialakítása A kooperativitás A személyes névmásról tanultak ismétlése; a névmások bővítése az ön, maga... szavakkal A személyes névmások toldalékai Fogalmazás A tudás hozzákapcsolása valóságos A tudás hozzákapcsolása személyes és valóságos Meghívó írása előkészítés után önállóan egy iskolai rendezvényre Gyakorlás; a műfajok sajátosságai, szövegalkotás adott műfajban A tudás hozzákapcsolása valóságos A kooperativitás 10

11 29. A kis herceg A szereplők viselkedése, érzelmei A felelősség kialakítása A cselekvés normavezérelt mintái A mutató névmás fogalma Fogalmazás Az önállóság Önálló írásmunkák készítése a tanult műfajok körében 30. Hangos olvasás Gyakorlás 31. Szegény Móni A szereplők viselkedése, tulajdonságai Az egyéni közlési stratégia kialakítása A mutató névmások toldalékai A kérdő névmás fogalma A tudás hozzákapcsolása személyes és valóságos A gondolkodási műveletek Az írások értékelése, a típushibák megbeszélése A képeslap, a levelezőlap műfaji sajátosságai, összehasonlítása Az önállóság, önkontroll Az önkontroll A cselekvés normavezérelt mintái A felelősség kialakítása A tudás hozzákapcsolása valóságos 11

12 32. A Hétfejű Tündér A meseelemek felismerése; a szereplők tulajdonságai 33. A csodapatika A szereplők tulajdonságai A cselekvés normavezérelt mintái A kritikai készség A felelősség kialakítása A kritikai készség A kooperativitás A kérdő névmások toldalékai; a toldalékos kérdő névmások helyesírása Gyakorlás; névmások felismerése, megnevezése Fogalmazás A kooperativitás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése Képeslap és levelezőlap írása különféle témákban A levél műfaji sajátosságai A tudás hozzákapcsolása valóságos 34. Kedvelt családi ünnepünk, a névnap; A születésnap története A családi ünnepek jellemzői; az ünnepek eredetének felismerése A személyiség, a hagyományok tisztelete Az igéről tanultak ismétlése; rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék Az önkontroll Levél fogalmazása vázlat alapján Társadalmi érték bemutatása A tudás hozzákapcsolása valóságos 12

13 35. Nagy ebéd volt nálunk Címváltozatok fogalmazása; válaszadás kérdésekre A felelősség kialakítása Az igeidőkről tanultak ismétlése; igék csoportosítása idő alapján Fogalmazás A kooperativitás A levél szerkezeti egységeinek vizsgálata A tudás hozzákapcsolása valóságos 36. Luca napja december 13. Mondatok kiegészítése; a lényeg felismerése Igék ragozása mindhárom igeidőben, a cselekvő személyének jelölése Társadalmi érték közvetítése A levél tagolása, adott levelekhez bevezetés és befejezés írása A személyiség, hagyományok tisztelete A kooperativitás Az egyéni közlésmód kialakítása 37. A Kék madár A mese szereplői, helyszínei Gyakorlás; igék felismerése, igeragozás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése A levél fajtái; magánlevél és hivatalos levél A kooperativitás A tudás hozzákapcsolása valóságos Az egyéni közlésmód kialakítása 13

14 38. Betlehemi királyok A vers lényege Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Gyakorló feladatok a névszók, az ige és a mondatok körében Fogalmazás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése A kooperativitás A levél hangneme 39. A mi karácsonyunk Az ünneplési szokások összehasonlítása Félévi felmérés: a névszókról és az igéről tanultak A levél címzése Az egyéni közlésmód kialakítása A tudás hozzákapcsolása valóságos A személyiség, a hagyományok tisztelete Az aktív szókincs gazdagítása 14

15 40. A karácsonyfa édes dísze A hozzávalók felsorolása, az elkészítés menete 41. Cserép alatt ajándék A játék szabályainak felismerése 42. A szánkó Vázlatkészítés; a szereplők jelleme és valóságos A személyiség, a hagyományok tisztelete A tudás hozzákapcsolása valóságos A kooperativitás jelentéstani vizsgálatával A cselekvés normavezérelt mintái A társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége A felmérés javítása; a típushibák megbeszélése Az igemódok A kijelentő módú igék Fogalmazás Az önkontroll Az önkontroll A problémamegoldó képesség Gyakorlás, levélírás adott témában Félévi felmérés A felmérések értékelése, a típushibák megbeszélése A tudás hozzákapcsolása valóságos Az önkontroll 15

16 43. Farsang A népszokások bemutatása, a népi és a polgári ünneplés összehasonlítása Kijelentő módú igék a kérdő és a felkiáltó mondatokban Fogalmazás A kooperativitás A leírás fogalma, műfaji sajátosságai 44. Húsvét A népszokások bemutatása A személyiség, a hagyományok tisztelete A kijelentő módú igék múlt, jelen és jövő időben A kooperativitás Leírás tárgyakról; irodalmi példák vizsgálata A kooperativitás A személyiség, a hagyományok tisztelete A tudás hozzákapcsolása valóságos A kooperativitás 16

17 45. A húsvéti tojás A tojás, mint jelkép; jelentése A kijelentő módú igék helyesírása Fogalmazás Leírás készítése egy közösen választott játékról A személyiség, a hagyományok tisztelete A kooperativitás Az önkontroll 46. Anyák napja Petőfi Sándor: Füstbement terv A vers hangulata, mondanivalója, nyelvi eszközei A személyiség, a hagyományok tisztelete Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A feltételes módú igék A tudás hozzákapcsolása valóságos Az önkontroll Leírás növényekről, példaszövegek vizsgálata A tudás hozzákapcsolása valóságos A tudás hozzákapcsolása valóságos 17

18 47. Pünkösd A népszokások bemutatása A személyiség, a hagyományok tisztelete A feltételes módú igék múlt és jelen ideje Fogalmazás Az önkontroll A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása Leírás készítése egy közösen választott növényről 48. Összefoglalás Az ünnepek jellemzői, ünneplési formák, szokások A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű A feltételes módú igék helyesírása Leírás állatokról, példaszövegek vizsgálata A kooperativitás A racionális és sikeres vita stratégiájának elsajátítása 49. Gyakorlás hangos olvasás A felszólító módú igék Az önkontroll Leírás készítése egy közösen választott állatról 18

19 50. Félévi felmérés: hangos olvasás A felszólító módú igék jelen időben Fogalmazás Gyakorló feladatok, leírás készítése önállóan A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása 51. Félévi felmérés: szépirodalmi szöveg olvasása Feladatlap: Szövegértés 4. AB tudásszintmérő MS-2735T 52. Félévi felmérés: ismeretterjesztő szöveg olvasása Feladatlap: Szövegértés 4. AB tudásszintmérő MS-2735T A felszólító módú igék helyesírása, ha az igető magánhangzóra végződik A felszólító módú igék helyesírása, ha az igető l-re, d-re, n- re, ny-re, g-re, gy-re végződik Az önállóság Az önkontroll A tudás hozzákapcsolása valóságos Leírás személyekről A jellemzés Az önállóság, önkontroll A kooperativitás 19

20 53. A török uralom kezdete Állítások értékelése A felszólító módú igék helyesírása, ha az igető s-re, z-re, sz-re, dz-re végződik Fogalmazás Leírás, jellemzés készítése egyénileg választott személyről Az önállóság Az önkontroll Az egyéni közlésmód 54. Amott kerekedik A vers lényege, kifejezések magyarázata Az egyéni közlési stratégia kialakítása A felszólító módú igék helyesírása, ha az igető t-re végződik Az írásmunkák értékelése, a típushibák megbeszélése Az önállóság Az önkontroll Az aktív szókincs gazdagítása A tudás hozzákapcsolása valóságos A kooperativitás 20

21 Fogalmazás 55. A török basa Válaszadás kérdésekre; adatok felsorolása Az egyéni közlési stratégia kialakítása Gyakorlás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése Tájleírások elemzése A kooperativitás 56. A kőszegi harangszó Adatok felsorolása Felmérés: az igemódok Leírás természeti jelenségekről A személyiség, a hagyományok tisztelete A tudás hozzákapcsolása valóságos 21

22 Fogalmazás 57. A láthatatlan írás Válaszadás kérdésekre A megszerzett tudás változó helyzetekben A felmérés javítása Az önkontroll Gyakorlás A kooperativitás 58. Recsep basa borbélyai Kifejezések magyarázata; a szereplők jellemzői 59. A kurucok első harcai A lényeg felismerése; állítások értékelése A kritikai készség kialakítása A szóalkotás módjai Szóalkotás szóösszetétellel Társadalmi érték közvetítése A kooperativitás Önálló írásmunkák készítése Az írások értékelése, a típushibák megbeszélése A tudás hozzákapcsolása valóságos Az önkontroll 22

23 60. A császár foglyai Kérdések megfogalmazása 61. Lévay József: Mikes A vers hangulata 62. Huszáros A játék mozzanatai; állítások értékelése 63. Az első sakkozógép Válaszadás kérdésekre Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A szóképzés A főnévi igenév Melléknév képzése tulajdonnévből és köznévből A kooperativitás Gyakorlás A kritikai készség Fogalmazás A racionális és sikeres vita stratégiájának elsajátítása A kooperativitás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése A kooperativitás A leírás nyelvi eszközeinek vizsgálata A hasonlat A megszemélyesítés Elbeszélés és leírás összekapcsolása; példák megfigyelése 23

24 64. Kőrösi Csoma Sándor, az Ázsiai Társaság tiszteletbeli tagja Válaszadás kérdésekre; Kőrösi jellemének bemutatása 65. A hídvám Vázlatkészítés A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása A mondatok szerkezete (kiegészítő anyag) Az egyszerű mondat fajtái (kiegészítő anyag) Fogalmazás Elbeszélés és leírás összekapcsolása; hiányos szövegekben a leírása pótlása Elbeszélés és leírás összekapcsolása; hiányos szövegekben az elbeszélő rész pótlása A kooperativitás 66. A Himnusz zenéje A Himnusz Állítások értékelése A racionális és sikeres vita stratégiájának elsajátítása Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása A tőmondat és a bővített mondat Önálló írásmunkák készítése adott témában Az önállóság 24

25 67. Kevély Kereki Mondatok kiegészítése; a szereplők jellemzése 68. A magyar szabadság hajnala Adatok lejegyzése; az események sorrendje 69. A vörös Medveczky Válaszadás kérdésekre; a főszereplő jellemzése 70. Futóméta A játék szabályainak felsorolása A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása A cselekvés normavezérelt mintái A mondat fő részei (kiegészítő anyag) Tanév végi összefoglalás: a szófajok felismerése; rendszerezése; a mondatokról tanultak Tanév végi összefoglalás: a szófajok felismerése; rendszerezése; a mondatokról tanultak Tanév végi felmérés javasolt feladatlap: Magyar nyelv tudásszintmérő, 4A 4B MS-2739A, MS-2739B Fogalmazás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése Az önkontroll Az írások értékelése, a típushibák megbeszélése Tanév végi összefoglalás Tanév végi felmérés Önálló írásmunka készítése: elbeszélés leíró részekkel anyaggyűjtés, vázlatírás Tanév végi felmérés Önálló írásmunka készítése: elbeszélés leíró részekkel a fogalmazás megírása Az önkontroll Az önkontroll Az önkontroll 71. Dobos József tortája Kérdések megfogalmazása A kooperativitás A felmérések javítása; a típushibák megbeszélése A felmérések javítása; a típushibák megbeszélése 25

26 72. Az európai kontinens első földalatti vasútja Adatkeresés; a lényeg kiemelése 73. A Mintagimnázium Kérdések megfogalmazása; mondatok kiegészítése 74. József Attila: Mama A vers hangulata, lényege 75. Puskás Ferenc, a leghíresebb magyar Állítások értékelése Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Anyanyelvi játékok, helyesírási verseny Fogalmazás A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése Osztályújság készítése a közös élményekről a tanult műfajoknak megfelelően 26

27 Fogalmazás 76. A gombfoci alapszabályai Válaszadás kérdésekre, adatok jelölése 77. Bartók Béla Mondatok kiegészítése; Bartók egyéniségének bemutatása A kooperativitás 78. A világ úszósportjának királynője, Egerszegi Krisztina Válaszadás kérdésekre; vázlat átalakítása 79. Egy világhírű játék, a Rubik kocka Eredménytábla olvasása, értékelése 27

28 Fogalmazás 80. A számítógépes játékok Válaszadás kérdésekre; vázlatkészítés 81. Összefoglalás 82. Hazánk, Magyarország Szepesi Attila: Városok A versben említett városok felsorolása; szómagyarázatok 83. A napfény városa Válaszadás kérdésekre; térképolvasás A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű 28

29 Fogalmazás 84. Albérlő madarak Válaszadás kérdésekre; adatok keresése 85. A keleti főváros, Debrecen Adatok felsorolása 86. Rákóczi harangja A lényeg megfogalmazása; téves állítások javítása 87. A Hortobágy A lényeg kiemelése 88. Állatok a szőlőhegyen A szövegben szereplő állatok felsorolása A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása 29

30 Fogalmazás 89. A Tokaji Történelmi Borvidék Adatok keresése 90. A nyitott kapuk városa, Miskolc Válaszadás kérdésekre; adatok jelölése 91. Hogy a kakas? A játék szabályai A kooperativitás 30

31 Fogalmazás 92. A Baradla-barlang A monda szereplői, eseményei 93. A denevér Az állat jellemzőinek felsorolása A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása 94. Hollókő, a palóc település Vázlat átalakítása; mondatok kiegészítése A személyiség, a hagyományok tisztelete 31

32 Fogalmazás 95. Fővárosunk, Budapest A fővárosi nevezetességek felsorolása; adatok keresése A kooperativitás 96. Tényleg ravasz a róka? Az állat jellemzőinek felsorolása 97. A Pannonhalmi Főapátság Az épület bemutatása 98. A Búcsúszimfónia Válaszadás kérdésekre; a szereplők jellemzése A kommunikációs magatartásmódok gyakorlása 32

33 99. A magyar tenger A lényeg kiemelése; adatok összehasonlítása Fogalmazás 100. Pécs Szómagyarázatok; adatok jelölése 101. A gólya Az állat jellemzőinek bemutatása 102. Összefoglalás, rendszerezés A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű 33

34 Fogalmazás 103. Tanév végi felmérés: hangos olvasás A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű 104. Tanév végi felmérés: ismeretterjesztő szöveg Feladatlap: Szövegértés 4. AB tudásszintmérő MS-2735T 105. Tanév végi felmérés: szépirodalmi szöveg Feladatlap: Szövegértés 4. AB tudásszintmérő MS-2735T A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű 106. Könyvtárlátogatás, a Tündér Lala című könyv bemutatása Szabó Magda életrajza A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és A kooperativitás 34

35 Fogalmazás 107. Egy jogar meg egy királyfi A szereplők bemutatása A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és A kooperativitás 108. Csill. Lala a parton Emberek A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és A kooperativitás Anyanyelvi játékok, helyesírási verseny A változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése Osztályújság készítése a közös élményekről a tanult műfajoknak megfelelően 35

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON

IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON az intézmény saját innovációjaként TÁMO-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a iarista Rend három oktatási intézményében IARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

TANMENET NYELVTAN ÉS FOGALMAZÁS

TANMENET NYELVTAN ÉS FOGALMAZÁS TANMENET NYELVTAN ÉS FOGALMAZÁS 4. osztály Készítette: VARGA MARIANN TANÍTÓ A tanmenet kivonata a szerzők által készített, és javasolt tanmenetnek. MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2008 : Éves óraszám: 72 óra Heti

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. osztály TANÍTÓ: TÓTH MÁRIA, DOBOS EMÍLIA OLVASÁS A tankönyv évszakokra és azon belül hónapokra bontja a elolvasandó

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM 12 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM Új tantárgyunk a fogalmazás Ismerkedés a munkafüzettel 1. óra fogalmazás, szóbeli kifejezés, írásbeli kifejezés Bevezetõ gondolatok és a versrészlet elolvasása,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai

12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai 12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai Beszéljen a tétel címében felsorolt témákról! Vesse össze az alábbi példában szereplő kifejezést a mai nyelv állapotával!

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Mogyoród, 2009. Megjegyzés TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2009 Megjegyzés A nyelvtan-helyesírás blokk a 2009-ben átdolgozott Anyanyelv

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával.

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával. I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga tantárgyanként az alábbi részekből áll: Magyar: Írásbeli és szóbeli Matematika: Írásbeli Angol: Szóbeli Környezetismeret: Szóbeli Erkölcstan: Szóbeli Testnevelés:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal Feladatötletek Milyen témákról beszélek? A kulcskompetencia és hozzá kapcsolódó fogalmak Feladatötletek 1.osztályban Milyen módszerekkel dolgozzunk?

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MAGYAR IRODALOM 1-8. osztály A vizsga módja: 1-4. írásbeli, 5-8. szóbeli 1 Magyar irodalom 1.évfolyam Magyar nyelv és

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TÁMOP / Tanmenet

TÁMOP / Tanmenet Tanmenet Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit 1. I.1.1. 2. I.2.1. 3. I.2.2. 4. I.2.3 5. I.3.1 6. I.3.2 7.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

MÚLTIDÉZŐ projekt. az intézmény saját innovációjaként

MÚLTIDÉZŐ projekt. az intézmény saját innovációjaként MÚLTIDÉZŐ projekt az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (KECSKEMÉT) FELADATELLÁTÁSI

Részletesebben