A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes"

Átírás

1 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, szeptember 1. Implementációs terület: Szövegértés-szövegalkotás

2 TANMENET SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS KOMPETENCIA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 3. osztály Készítette: Varjú Ágnes

3 Készült az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve és az Apáczai Kiadó kerettanterve alapján, az Apáczai tankönyvcsalád felhasználásával. Az itt leírtak lebontják és kiegészítik az Apáczai Kiadó által kiadott tanmeneteket. A Gyermekbarát program az általános iskola 1-4. évfolyamán a szövegértés- szövegalkotás tanításának tartalmát és folyamatának tervezését a 21. században felnövő gyerekek fejlesztési igényeihez és fejlődési jellemzőihez igazítja. A kerettanterv pedagógiai koncepciója megköveteli, hogy a tanulási tempó a gyerekek aktuális fejlettségéhez és fejlődési jellemzőihez igazodjon. Pl. a tanító szükség szerint nyújtsa meg a nyelvi tevékenységek tanulásának alapozását, és a fejlesztés kritikus pontjain hosszabb fejlesztő szakaszokat iktasson be a tanulási folyamatba. Az anyanyelvi kompetenciák komplex folyamat. A fejlesztés eszköze a tanulói aktivitást feltételező, integrált szemléletű változatos tevékenységrendszer, melynek középpontjában a szóbeli és írásbeli szöveg, valamint a szó-és írásbeli szövegalkotás áll. IKT eszközök, feladatok rövidítései: Egyszervolt Versek, Mesék, Olvasni jó! oldalai Egyszervolt.hu oldal fejlesztő játékai /képességek szerint egyénileg, vagy párban alkalmazva GOOGLE- képek, videók, ismeretterjesztő szövegek, filmek a kereső program segítségével Interaktív tananyag: Apáczai Kiadó, Nyelvtan és helyesírás, 3. évfolyam

4 Sorszám Tananyag Kompetencia terület Fejlesztendő kompetencia 1. Ismerkedés a tankönyvekkel Szociális kompetencia Tájékozódási kép. fejl. 2. Weöres Sándor: Tanévnyitáskor, nyári olvasmányok Szociális kompetencia Emlékezet fejl. 3. A Fogalmazás munkafüzet megismerése Szociális kompetencia Tájékozódási kép. fejl. 4. Bajos bö- szakaszos szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása 5. Szóbeli szövegalkotás: Nyári történetek Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. kép. 6. Kántor Zsuzsa: A paca- véleményalkotás Anyanyelvi kompetencia Beszédkészség fejl. 7. Gyakorlás: Az iskolai élet jellemzői Személyes kompetencia Szabálytudat 8. A beszéd és az írás Anyanyelvi kompetencia Írásképesség IKT 1. Egyszervolt Békalétra- kézügyesség, finommozgás, Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása reflex 9. Szókészlet szavainak másolása, tollbamondása Szociális kompetencia Auditív szelektáló kép. fejl. 10. Manfred Mai: Nem akartam! Szociális kompetencia Empátia 11. Új tantárgyunk a fogalmazás Szociális kompetencia Tájékozódási kép. fejl. IKT 2. Mesehallgatás- színészek tolmácsolásában 12. Versmondás társaknak, diff. szógyűjtés írásban Anyanyelvi kompetencia Helyes ejtés, artikuláció 13. Kapcsolatteremtés, köszönés, megszólítás Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. IKT 3. Tv mesék: Süsü, a sárkány 14. Szótő, toldalék Anyanyelvi kompetencia Analizáló-, szintetizáló képesség 15. Nem akartam! Lényegkiemelés, 5 soros Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok, lényegkiemelés 16. Toldalék helyesírása: -t, -ról, -ről Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejl. 17. Hosszú magánhangzós és mássalhangzós szavak Szociális kompetencia Auditív szelektáló kép. fejl.

5 18. Könyvtárlátogatás: A viselkedés módja, kölcsönzés Személyes kompetencia Önfegyelem 19. Szavak gyűjtése képről- csoportmunkában Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása IKT 4. Szemfüles azonos, különböző- összehasonlítás, Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása figyelemfejlesztés 20. Gyakorlás: olvasási módok, szógyűjtés Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása 21. Toldalékok helyesírása: - ban, -ben Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejl. IKT 5. Árnyvadász - egyforma, azonos, - szem-kéz koordináció Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 22. Rokon értelmű kifejezések gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása 23. Janikovszky Éva: Már megint!- illemszabályok Személyes kompetencia Szabálytudat 24. Toldalékok helyesírása:-val, -vel Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejl. IKT 6. Egyszervolt. hu- Janikovszky É. szövegek hallgatása 25. Alsó és felső ívelésű betűcsoportok írása Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 26. Móra Ferenc: A századik könyv-szóbeli szövegalkotás Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. képesség fejl. 27. Mondatalkotási gyakorlatok- történetalkotás képről Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. képesség fejl. IKT 7. GOOGLE: Ismeretek gyűjtése Móra Ferencről Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 28. Mihály napja : Népi megfigyelések Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv. kép. fejl. 29. Mondatalkotási gyakorlatok párban és csoportban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia 30. Szótagolás, elválasztás Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának IKT 8. Madárijesztő - alak felismerés, figyelem fejlesztés Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 31. C-s kapcsolás alsó ívelés után Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 32. Év eleji felmérés- hangos olvasás+ diff. feladatok I. Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. 33. A mondatok tartalmi kapcsolata Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. képesség fejl. IKT 9. Puzzle rész- egész, összehasonlítás, logikai gondolk. Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása

6 34. Év eleji felmérés- hangos olvasás+ diff. feladatok II. Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. 35. Tartalmilag összefüggő mondatok alkotása Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező kép. fejl. IKT 10. Kirándulásunk híres emberei: Kölcsey F., Móricz Zs., Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása Petőfi S. 36. Magánhangzók helyes ejtése, írása Szociális kompetencia Auditív szelektáló kép. fejl. 37. Csali mese: A róka meg a daru Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 38. Az évfolyam kirándulás emlékhelyei: Szatmárcseke, Tarpa, Tiszacsécse, Nagyar Személyes kompetencia Szabálytudat, a múlt tisztelete 39. Kis horogvonallal kapcsolódó betűk, betűrend Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 40. A teknős és a nyúl- szerepjáték Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása 41. Élő fogalmazás- összefüggő mondatok Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. képesség fejl. 42. Gyakorlás: Az állatmesék jellemzői Szociális kompetencia Csoportosítási kép. fejl. 43. A mondatok tartalmi kapcsolatának megfigyelése Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések IKT 11. Állatmesék meghallgatása internetről- tanulságok 44. Kijelentő és kérdő mondatok a beszédben Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának 45. A meseszereplők tulajdonságai- csoport munka Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása 46. Párbeszéd felolvasása, helyes hangsúlyozás Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának IKT 12. Mesék választása Egyszervolt. hu - ról 47. C-s kapcsolás alsó és felső ívelés után Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 48. Közmondások társítása mesékhez Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső

7 49. Tartalmilag kapcsolódó mondatok kiegészítése Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 50. Mikkó és a makaróni- A láncmese felismerése Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 51. Tartalmilag kapcsolódó mondatok alkotása- páros m. Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia IKT 13. Hangok differenciálása, hallásfejlesztés 52. A kérdő és a kijelentő mondatok szerepe a beszédben Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának 53. A négy muzsikus- tündérmesék szereplői, tulajdonságaik Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség 54. Tagolatlan szöveg szavakra, mondatokra bontása Anyanyelvi kompetencia Szöveg tagolásának fejl. IKT 14. Békalétra ügyesség, gyors reflex Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 55. Kis horogvonallal kapcsolódó betűk Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 56. Az irigy testvér- csodás elemek a mesében Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 57. Szöveg, nem szöveg megkülönböztetése Szociális kompetencia Gondolkodási kép. fejl. 58. Mesék olvasása-válogatás mesemondó versenyre Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejl. 59. Szöveg, nem szöveg megkülönböztetése, véleményalkotás Anyanyelvi kompetencia Szándék- és vélemény- nyilvánítás IKT 15. Bubble - figyelem, gyorsaság Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 60. A felkiáltó mondatban a szándék megfigyelése Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának 61. Tartalommondás, mesék szóbeli megfogalmazása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. képesség fejl. 62. Felkiáltó mondat alakítása kijelentőből Szociális kompetencia Gondolkodási kép. fejl. IKT 16. Népmese meghallgatása színész előadásában

8 63. Kis horogvonal után e, -é kapcsolása Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 64. A két vándor próbatételek a mesében Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 65. Szöveg alkotása közös élményről Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalmazása IKT 17. Mesehallgatás az Egyszervolt. hu -n 66. A tulipánná változott királyfi- véleményalkotás Anyanyelvi kompetencia Beszédkészség fejl. 67. Az óhajtó mondat felismerése- kívánságaim, vágyaim Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának IKT 18. Iskolai honlap 3.a oldalának megtekintése 68. Ki? Mi? kérdésre válaszoló szavak, rokon értelmű Szociális kompetencia Csoportosítási kép. fejl. szópárok 69. Hiányos vázlat pótlása Szociális kompetencia Gondolkodási kép. fejl. 70. A szövegből hiányzó mondatok megfogalmazása Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező kép. fejl. IKT 19. Népmesék meghallgatása, jelenetek eljátszása 71. A tündérmese jellemzői csoport munka Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása 72. Rövid szóbeli szövegek alkotása, mondatok kapcsolása Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések IKT 20. Interaktív feladatok, mondatfajták Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 73. Gyakorlás: óhajtó mondattá alakítás Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, 74. Tavaszi szél vizet áraszt- a népdal jellemzői Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. 75. A bár, bárcsak szavak használata Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának

9 IKT 21. Interaktív tananyag: Az óhajtó mondat Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 76. Alsó hurok után c-s kapcsolás. Rokon értelmű és ellentétes Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. jelentésű szavak 77. A molnár, a fia meg a szamár- szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 78. Összefüggő mondatok kapcsolása képsorról Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. képesség fejl. 79. Tartalommondás gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Történet reprodukálásának 80. A szavak- feladatok rokon értelmű szavakkal csoportmunkában Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések IKT 22. Interaktív tananyag: rokon értelmű szavak Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 81. Rövid szóbeli szövegek alkotása- csoportmunka Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása 82. Ok- okozati összefüggések a mesében Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 83. Gyakoroljunk! - mondatfajták Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának IKT 23. Interaktív tananyag: mondatfajták feladatai Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 84. Nagybetűk helyes kapcsolása, írásjelek pótlása Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 85. Benedek Elek: A megfelezett ajándék Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 86. Saját szöveg vizsgálata szempontok szerint Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség IKT 24. Interaktív tananyag olvasáshoz Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 87. Helyszínváltások, a szereplők tulajdonságai Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása 88. A mondatok tartalmi kapcsolata Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések

10 89. Mondatfajták gyakorlása, a beszélő szándéka Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának IKT 25. Mondatfajták gyakorlása feladatok megoldásával Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 90. Vázlatírás az előző meséhez Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés 91. Szótagolás két szótagú szavakban- gyakorlás Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának 92. Tollbamondás, hiányos mondatok kiegészítése Szociális kompetencia Auditív szelektáló kép. fejl. IKT 26. Interaktív tananyag: a szavak Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 93. Meseolvasás, bemutatás felkészülés alapján Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás szerepjátékkal 94. Differenciált munka: típushibák javítása, kreatív szövegalkotás Anyanyelvi kompetencia A hibajavítás képességének IKT 27. Differenciált fejlesztés: Egyszervolt. hu- n memóriajáték Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 95. Szituációs játékok, mesék eljátszása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás szerepjátékkal 96. Címvariációk összeállítása képekhez Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés 97. A felszólítást kifejező szavak helyesírása Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl. IKT 28. Differenciált fejlesztés: Vonalazó, Békaugrató Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 98. Megitatják a fűzfát- a tréfás mese jellemzői Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 99. Az udvarias kérési, felszólítási formák Személyes kompetencia Szabálytudat 100. Mondatok átalakítása más mondatfajtává Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, tapasztalatok megfogalma-

11 zása 101. Közmondások, szólások- O. Nagy Gábor könyve Anyanyelvi kompetencia Szókincs bővítése 102. Címadási gyakorlatok párban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia IKT 29. Közmondások jelentése internet segítségével Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 103. Találós kérdések megfejtése, leírása Szociális kompetencia Gondolkodási kép. fejl Az anyaggyűjtés módjainak megfigyelése Anyanyelvi kompetencia Probléma észlelés, tapasztalatok megfogalmazása IKT 30. GOOGLE: Találós kérdések keresése Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 105. Mondatalkotás, mondatok átalakítása Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, 106. Rajzos és betűrejtvények- a beszédkészség Szociális kompetencia Gondolkodási kép. fejl Gyakoroljunk! Mondatok felismerése szándék alapján Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának 108. Szavak betűrendbe szedése, 4 tagú szavak elválasztása Anyanyelvi kompetencia Abc, betűrendbe sorolás IKT 31. Differenciált fejlesztés- Egyszervolt. hu- n Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 109. Hangos olvasás gyakorlása felkészülés alapján Személyes kompetencia Önbizalom 110. Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés- illemszabályok Személyes kompetencia Önfegyelem 111. Ludas Matyi- főszereplők tulajdonságainak gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Szókincs bővítése 112. Szövegalkotás párban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia IKT 32. Ludas Matyi történetének levetítése 113. Különböző beszélői szándék a kommunikációban Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának

12 114. Hiányos mondatok kiegészítése Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 115. Szövegalkotás szóban és írásban Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező kép. fejl. IKT 33. Differenciált képesség k Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 116. Gyakorlás: Mondatfajták alkalmazása Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának 117. Az öregember és a pokróc- erkölcsi ítéletek Szociális kompetencia Empátia 118. Szavak csoportosítása csoport munka Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása IKT 34. Interaktív tananyag: szavak csoportosítása Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 119. Rokon értelmű szavak gyűjtése, írása páros munkával Anyanyelvi kompetencia Szókincs bővítése IKT 35. Interaktív tananyag: rokon értelmű szavak feladatai Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 120. Gyakorlás: szólások, közmondások Anyanyelvi kompetencia Szókincs bővítése 121. Címadás szövegnek, a címek fajtái Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés 122. Értelmetlen szöveg rendezése- munkafüzet feladatai Szociális kompetencia Gondolkodási kép. fejl Szótagoló másolás, j- ly a szavakban, szóírás Szociális kompetencia Emlékezet 124. Szavak csoportosítása szempont szerint Szociális kompetencia Csoportosítási kép. fejl. IKT 36. Interaktív tananyag: A szavak csoportosítása Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 125. Összefoglalás, szerepjáték csoport munkában Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása 126. Szavak csoportosítása kérdésekre Szociális kompetencia Csoportosítási kép. fejl Betűkapcsolások, különböző mondatfajták írása Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának IKT 37. A főnév- interaktív tananyag feladatai Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 128. Szólások, szókapcsolatok értelmezése Anyanyelvi kompetencia Szókincs bővítése

13 129. Lényeges és lényegtelen kiválasztása fogalmazásból I. Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség 130. Félévi felmérés hangos olvasással I. Személyes kompetencia Önkontroll 131. Lényeges és lényegtelen kiválasztása fogalmazásból II. Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség 132. A szófaj fogalmának kialakítása tapasztalás útján Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, 133. Szövegértés felmérése- néma olvasással Személyes kompetencia Önkontroll 134. A főnév- írásrutin, helyesírás Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejl. IKT 38. Interaktív tananyag: A főnév feladatai Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 135. Betűkapcsolások, szógyűjtés, mondatalkotás- diff. m. Személyes kompetencia Önfegyelem IKT 39. Differenciált fejlesztés: Felhőjáték, memória játék Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 136. Félévi felmérés hangos olvasással II. Személyes kompetencia Önkontroll 137. Hibás szóbeli nyelvi formák javítása- nyelvhelyesség Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, 138. A farsang: szokások, eredet Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 139. A főnév felismerése /csoportosítás koop. technikával/ Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása, tolerancia fejl. IKT 40. Interaktív tananyag: A főnév fajtái Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 140. Az elbeszélés és a meseregény különbsége Szociális kompetencia Összehasonlítási képesség fejl Főnevek alkotása betűkből, szótagokból Anyanyelvi kompetencia Szóalkotás betűkből 142. Főnevek között kakukktojás keresése Szociális kompetencia Összehasonlítási képesség

14 143. Collodi: Pinokkió- lényegkiemelés, kulcs szavak Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olvasási kép Előzmény, esemény, következmény Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása IKT 41. Igaz- hamis állítások, válasz keresése szövegben 145. Gyakorlás: a szülői szeretet megnyilvánulásai Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása 146. A főnév fajtái, a köznév és a tulajdonnév Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, 147. Móra Ferenc : A csaló tulajdonságok felismerése Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olvasási kép Szógyűjtés, csoportosítás a helyesírás alapozása Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása IKT 42. Képek Móra Ferenc életéről 149. Szavak rokon értelmű párjának felismerése Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása 150. Móra Ferenc: A csaló érzelmek ábrázolása, eljátszása Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása 151. Események előzményének és következményének megfogalmazása Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása IKT 43. Differenciált fejlesztés: Szemfüles, Békaugrató Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 152. Bálint Ágnes: Szeleburdi család Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 153. Köznevek és tulajdonnevek felismerése szövegben Szociális kompetencia Csoportosítási kép. fejl. IKT 44. Interaktív tananyag: A főnevek fajtái, feladatmegoldó Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása verseny 154. Méhes György: Amíg a rögtönből rögtön lesz Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, bel-

15 155. Szógyűjtés: köznév és tulajdonnév egymáshoz rendelése IKT 45. Mesék hallgatása az Egyszervolt.hu- ról 156. Szótagolás, másolás helyesírás szerinti csoportosításban Anyanyelvi kompetencia Anyanyelvi kompetencia ső Nyelvi probléma észlelése, A szavak helyes tagolásának IKT 46. Feladatlap, mondatkiegészítések 157. Fábián I.: Kukucskáék- tartalommondás Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés 158. Szövegalkotás fordított időrendi kezdés alapján Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 159. Gyakorlás: szövegértési feladatok Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 160. A köznév és tulajdonnév helyesírása Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl. IKT 47. Tulajdonnevek csoportosítása - feladatlap 161. Móra Ferenc: A szánkó /együttérzés, segítőkészség/ Szociális kompetencia Empátia 162. A tulajdonnevek különböző fajtái- tapasztalatok Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 48. Móra történet meghallgatása Egyszervolt. hu-n 163. Írás- helyesírás munkafüzet írás rutin Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejl A tanult mesék tartalommondása Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés 165. Az események időrendi sorrendje- meseírás Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező kép. fejl Kérdésekre válasz keresése szövegből Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olvasási

16 kép A főnév többes száma, tollbamondás Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 49. Kérdések, igaz- hamis állítások kivetítése 168. Szerepjáték a család témakörből Anyanyelvi kompetencia Helyes ejtés, helyes artikuláció 169. Toldalékos főnevek helyesírása Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl. IKT 50. Differenciált fejlesztés: Buborék, Békalétra Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 170. Hiányos mondatok kiegészítése, betűrend Anyanyelvi kompetencia Abc, betűrendbe sorolás 171. Gyakorlás csoport- és páros munkában Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia 172. Fogalmazások felolvasása, értékelése Anyanyelvi kompetencia Vélemény nyilvánítás fejl Hogyan dolgoznak a régészek?- ism. terjesztő szöveg Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 174. Toldalékos főnevek gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl. IKT 51. A régészek munkája- képek, videók az internetről 175. Képek a régészek munkájáról- szóbeli fejlesztés Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kif. képesség fejl ba, -be,-ban, -ben Toldalékos főnevek Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 52. Interaktív tananyag: Toldalékos főnevek Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 178. Rege a csodaszarvasról - szógyűjtések Anyanyelvi kompetencia Szókincs bővítése IKT 53. A csodaszarvas legendája képekben 179. Hangos olvasási gyakorlatok, régies szavak gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejl Fogalmazások felolvasása, véleményalkotás Anyanyelvi kompetencia Vélemény nyilvánítás fejl.

17 181. Móra Ferenc: isten kardja Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 182. Összetett szavak szótagolása Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának 183. Németh Tibor: Isten ostora- történelmi szövegek Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 184. Főnevek keresése szövegben, csoport munka Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása 185. A magyar helyesírás szabályainak használata Anyanyelvi kompetencia Abc, betűrendbe sorolás 186. Gárdonyi Géza : Éjjel a Tiszán- versfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 187. Következmények megfogalmazása Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 188. Gyakorlás: kérdésalkotás, szöveg tagolása Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések ról, -ről, -tól, -től, -ból, -ből toldalékos főnevek Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl Móra Ferenc: Vérszerződés Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső ba, -be, -ban, -ben toldalékos főnevek Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl Memoriter: a 7 törzs, a 7 vezér neve, eskü szövege Szociális kompetencia Emlékezet 193. A névelők szerepe a mondatban Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, 194. Szóbeli kifejező képesség fejl. írásbeli szövegalkotás Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező kép. fejl Gyakorlás: a főnevek csoportosítása, helyesírása Szociális kompetencia Csoportosítási kép. fejl. IKT 54. Interaktív tananyag: Toldalékos főnevek Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 196. Gyakorlás felmérésre Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl.

18 IKT 55. Árpád vezér és a honfoglalás - részletek 197. Árpád a honalapító szerepek szerinti olvasás Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia 198. Képsorról írásbeli szövegalkotás Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező kép. fejl Gyakorlás az olvasmányok részeiből- csop. munka Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása 200. Az igék tartalma Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 56. Interaktív tananyag: Igék, cselekvés, történés, létezés Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 201. Botond - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 202. Cselekvés, történés, létezés- csoportosítások Szociális kompetencia Csoportosítási kép. fejl. IKT 57. Botond- rajzos részlet vetítése 203. Betűrendbe sorolás, szótagoló másolás Anyanyelvi kompetencia Abc, betűrendbe sorolás IKT 58. Differenciálás: logikai- és memória fejlesztő gyakorlatok Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 204. Részek megfogalmazása tételmondattal Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olvasási kép Szöveg tartalommondása, rokon értelmű szavak Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása használata IKT 59. Botond és Lehel kürtje- mondák interneten 206. Igék ragozása- interaktív tananyag Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, 207. Botond képességfejlesztő gyakorlatok Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejl. IKT 60. Interaktív tananyag: igék ragozása Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása

19 208. Benedek Elek: Szent István király Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 209. Az igék ragozása, differenciált fejlesztés feladatlappal Személyes kompetencia Önfegyelem, önkontroll IKT 61. István király megkoronázása film részlet 210. István király ítélete aktualizálás, törvények Anyanyelvi kompetencia Véleménynyilvánítás 211. Igeidők- interaktív tananyag alapján Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 62. Interaktív tananyag : Igeidők, játékos feladatok Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 212. Nagy betűkhöz kis betűk kapcsolása Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. IKT 63. Képesség Egyszervolt.hu feladatai Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 213. Az államalapítás fontossága- Ötsoros Istvánról Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség 214. Az elbeszélő fogalmazás- hiányzó részek pótlása Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező kép. fejl Benedek Elek: A Tordai- hasadék Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 216. A jelen idejű igék Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 64. Interaktív tananyag: Jelen idejű igék Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 217. Balogh Béni: Bélkő - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 218. Az igék jelen ideje- párkereső, ellentét játék Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, tapasztalatok megfogalma-

20 zása IKT 65. Tatárjárás Magyarországon- internet 219. Vázlatírás olvasmányhoz, lényeg kiemelése Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 220. Szövegértési feladatok megoldása Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések 221. Az elbeszélő fogalmazás tagolódása Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása 222. Ötsoros, ötujjas mese - Lényegkiemelés Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség 223. Igeidők: múlt idő felismerése, jele Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 66. Interaktív tananyag: igeidők Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 224. A nándorfehérvári diadal- szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 225. A múlt idő felismerése, igék száma, személye Anyanyelvi kompetencia Nyelvi probléma észlelése, IKT 67. Interaktív tananyag az internetről: A nándorfehérvári Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása diadal 226. Igeidők gyakorlása, mondatalkotások Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség 227. Időszakos felmérés - szövegértés Személyes kompetencia Önkontroll, önállóság 228. Tartalommondás, lényeges dolgok megfogalmazása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező képesség

21 229. Történelmi olvasmányok ismétlése, feladatmegoldás Szociális kompetencia Emlékezet 230. Gyakorlás, anyanyelvi játékok Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása 231. Igeidők- interaktív tananyag feladatai Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása 232. Mátyás tulajdonságai, családjuk története Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása IKT 68. Internet- filmrészlet Mátyás királyról 233. Az igék jövő idejű alakjainak helyesírása Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl Arany János: Mátyás anyja I. Szociális kompetencia Empátia 235. Mondat kiegészítések, szóbeli fogalmazás Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező képesség IKT 69. Sinkovits Imre: Mátyás anyja- vershallgatás 236. Arany János: Mátyás anyja II. Szociális kompetencia Empátia 237. Szóbeli szövegalkotás jövő idejű igékkel Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező képesség IKT 70. Interaktív tananyag: Igék jövő ideje, feladatok Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 238. Igeidők gyakorlása, csoport munka Szociális kompetencia Kooperáció gyakorlása 239. Mátyást királlyá választják- olvasmány feldolgozása Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső IKT 71. Mátyás királlyá választása krónika alapján, internet 240. Szótagoló, válogató másolás / szófajok/ Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának 241. Mátyás palotái- előzetes feladatokkal Digitális kompetencia Keresés interneten 242. Az elbeszélő fogalmazás- bevezetések Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség

22 243. Mátyás palotái- szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 244. Mondat átalakítás- jelen, múlt, jövő Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása IKT 72. Magyar történelmi arcképcsarnok: Mátyás király 245. Mátyás király könyvtára- Corvinák Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 246. Az ít végű igék helyesírása Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl. IKT 73. Corvinák, fekete sereg, Mátyás i 247. Égszakadás, földindulás- szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 248. A kolozsvári bíró- népmonda feldolgozása Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 249. Elbeszélő fogalmazás megadott témában Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség 250. Vázlat írása, 5 soros csoportokban Anyanyelvi kompetencia Tartalmi összefüggések ul, -ül végű igék helyesírása, igék csoportosítása Anyanyelvi kompetencia Helyesírási képesség fejl. IKT 74. A kolozsvári bíró megtekintése rajzfilmen 252. Kérdésekre keresés szövegben- olv. gyak. módok Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejl Gyakorlás- Az igék Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktivizálása IKT 75. Mátyás mesék: Egyszer volt Budán kutyavásár, Az igazmondó juhász 254. Betűrendbe sorolás, hiányos mondatok kiegészítése Anyanyelvi kompetencia Abc, betűrendbe sorolás 255. Kinizsi- vázlatírás, szógyűjtés Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség

23 256. Fogalmazások felolvasása, véleményalkotás Anyanyelvi kompetencia Véleménynyilvánítás IKT 76. GOOGLE: Kinizsi Pál élete, tettei Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 257. Gyakorlás: történelmi személyekről Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség 258. Az igekötő az ige előtt áll Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása IKT 77. Interaktív tananyag: Igekötős igék Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 259. Gárdonyi Géza: Oda Buda!- történelmi helyzet Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 260. Az igekötő az ige után áll Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása IKT 78. Interaktív tananyag: Igekötős igék Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 261. Gyakoroljunk! Az igekötős igék helyesírása Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása 262. Gárdonyi Géza: Holdfogyatkozás I. II. III. Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső IKT 79. Részletek az Egri csillagok című filmből 263. Az elbeszélés részei- gyakorlás Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség 264. Krúdy Gyula: A kis török- szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 265. Az igekötő és az ige között más szó áll Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása IKT 80. Interaktív tananyag: Igekötős igék Digitális kompetencia Számítógép alkalmazása 266. Vörösmarty Mihály: Szózat vers feldolgozása Szociális kompetencia Empátia

24 IKT 81. Vörösmarty Mihály: Szózat meghallgatása színész tolmácsolásában 267. Mit tudsz az igékről? Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása 268. Írásbeli mondatalkotások megadott szavakkal Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség 269. Nemzeti jelképeink Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása IKT 82. Nemzeti jelképeink képe, jellemzői, történetük 270. Ősállatok- szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 271. Gyakorlás felmérésre Anyanyelvi kompetencia Nyelvi tapasztalatok alkalmazása 272. Amiről a tűz mesél szöveg értelmezése Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg, belső 273. Felmérés az igékről Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció 274. Éves munka értékelése nyelvtan helyesírásból Személyes kompetencia Reális önértékelés fejl Éves munka értékelése olvasás, szövegértésből Személyes kompetencia Reális önértékelés fejl Éves munka értékelése szóbeli- és írásbeli kifejezőképességből Személyes kompetencia Reális önértékelés fejl. A melléknév témakör átkerül 4. osztály év elejére

25

26

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011 Készítette: Varjú Ágnes A gyermekbarát program kerettanterve az általános iskola 1-4 évfolyamán a tanítás tartalmát

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM 12 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM Új tantárgyunk a fogalmazás Ismerkedés a munkafüzettel 1. óra fogalmazás, szóbeli kifejezés, írásbeli kifejezés Bevezetõ gondolatok és a versrészlet elolvasása,

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

7!2?. számú előterjesztés

7!2?. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 7!2?. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Inkluzív iskola _4. A befogadó szemlélet

Inkluzív iskola _4. A befogadó szemlélet Inkluzív iskola _4 A befogadó szemlélet A befogadó/elfogadó/ inkluzív szemlélet alapfeltételei személyiség alapos és széleskörű megismerése (figyelem; emlékezet; szókincs; szövegértés; érzelmi állapot;

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben