TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/ " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " SUGOVICA Általános Művelődési Központ Kiscsávolyixcv Tagiskolája Baja, Malom u Tel./fax: 79 / TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: Szövegértés-szövegalkotás Évfolyam: 3.o. Pedagógus: Pásztor Istvánné idő tananyag Fejlesztési képességek, készségek, célok 2009.szeptember 1. Weöres Sándor. Kreatív nyelvhasználat Tanévnyitáskor Rendszerben gondolkodás szeptember 1. Új tantárgyunk a fogalmazás szeptember 2. Ki van a dióhéjban? Badarságok c. modul indítása. Hallott szöveg megértése, kapcsolattartás képessége, kreativitás. Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése formák Csoport osztály Egyéni Csoport, osztály Egyéni, differenciált, páros Egyéni módszerek Irányított bemutatás bemutatás, illusztráció IKT-1-Varázsbetű. IPR-1 bemutatás Megbeszélés, szeptember 3. Felmérés a tanév elején: Vizuális és verbális tollbamondás. emlékezet. értékelés, 2009.szeptember 4. A molnár, a fia meg a Szövegértés, szövegalkotás. Egyéni, IPR-2 szamár c. mese Az igényes, kulturált nyelvi IKT-3-Manó IQ feldolgozása. magatartásnormák alakítása osztály, beszédben és írásban. egyéni szeptember 4. Ismerkedés az új Vizuális és verbális Egyéni, Irányított

2 taneszközeinkkel, tankönyvünkkel és anyanyelvi gyakorlófüzetünkkel szeptember 7 A nagyétkű szakács c. népmese feldolgozása szeptember 7. A beszéd és az írás. A gondolatközlés formái 2009.szeptember 8. Kapcsolatteremtés, megszólítás, üdvözlés szóban és írásban szeptember 9 Az olvasó medve c. török népmese feldolgozás 2009.szeptember szeptember 10 Betűk, hangok, szavak, mondatokról tanultak ismétlése Sült hal illata, pénz csörgése c. japán népmese feldolgozás 2009.szeptember 11 Ötven vagy száz c. francia népmese feldolgozása. emlékezet, érzelmek kifejezése. Szövegértés, véleményalkotás. Elvonatkoztatás.. Helyesírás, verbális és vizuális emlékezet, Segítségnyújtás, felelősségvállalás, megfigyelés, ismeretszerzés. Ismeretszerzés, nyelvi kreativitás, emlékezet Erkölcsi ítélőképesség. Elvonatkoztatás A helyesírás, szókincs, gondolkodás, meglévő tudásanyag. Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés... Megfigyelések rendszerezése, tanultak felidézése Erkölcsi ítélőképesség páros Egyéni, csoport, osztály osztály, egyéni Páros, csoport osztály, Egyéni, páros, egyéni, gyűjtő, egyéni,, bemutatás IKT-5 Varázsbetű bemutatás, illusztráció IKT-6 Manó Kaland IPR-4 bemutatás, irányított Irányított, szemléltetés IPR-5, ön IKT-10 Varázsbetű IPR-6 kooperatív 2009.szeptember 11 A második osztályos Beszédkészség, Egyéni értékelés,

3 2009.szeptember szeptember szeptember 15 alapszókészlet ismétlése. A mosófazék c. tunéziai népmese feldolgozása Mondatok alkotása adott szavakkal Kapcsolatteremtés, metakommunikáció 2009.szeptember 16 Az ember és a teknőc c. angolai népmese feldolgozása 2009.szeptember szeptember szeptember 18. Rendszerező áttekintés, helyesírási szabályok A kőleves c magyar népmese feldolgozása. Ilók és Mihók c. magyar népmese feldolgozása helyesírási képesség, értékelés, ön Gondolkodási kép, összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás Kreatív anyanyelvi gondolkodás, verbális önkifejezés kétessége Szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség, kapcsolattartás, nem verbális önkifejezés képessége. Szövegértelmezés, érvelés. Általánosítás, elvonatkoztatás, Helyesírás, kreatív anyanyelvi gondolkodás, gondolkodási képesség Szövegértelmezés, problémamegoldás Tolerancia, A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Szóbeli kifejezőkészség. Csoport, Egyéni, páros osztály, csoport Csoport, differenciált, egyéni Páros, csoport Egyéni osztály osztály, egyéni, önértékelés IPR-7, IPR-8 Beszélgetés, dramatizálás, illusztráció IKT-11Szövegértésszövegalkotás IPR-9 produktív előbeszéd IKT-14 saját fejlesztés IPR-11 szemléltetés 2009.szeptember Felmérés: tollbamondás, Önállóság, ön Egyéni Ellenőrzés,

4 18. másolás önértékelés, értékelés 2009.szeptember 21 Okos Katica c. népmese feldolgozása problémamegoldás, összefüggések keresése Beszédkészség, szókincsbővítés Egyéni, csoport, IPR szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember 24 Szótagolás, elválasztás, betűrend Szavak gyűjtése képek alapján, szókapcsolatok alkotása Mátyás király és a mutatványos c. népmonda feldolgozása Mondatokhoz kapcsolódó helyesírási szabályok gyakorlása. Egyszer volt Budán kutyavásár c. népmonda feldolgozása A helyesírás, az alkalmazás képessége, ön, hibajavítás Szókincsbővítés, szóbeli kapcsolattartás, a nem verbális önkifejezés gyakorlása Szóbeli kifejezőképesség, írásbeli szövegalkotás Verbális és vizuális emlékező képesség, ismeretszerzés A beszédhangok helyes képzése, a helyesírás, az alkalmazás képessége. Érzelmek, hazaszeretet,szóbeli kifejező képesség olvasási készség, Csoport Egyéni, páros osztály, csoport Egyéni, osztály osztály, páros IKT-16 Anyanyelvi gyakorló technikák illusztráció, dramatizálás IKT-17 Varázsbetű Irányított kooperatív bemutatás, illusztráció IKT-18 Magyar népmondák rajzfilm 2009.szeptember 25 Összefoglaló gyakorlás Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése, vizuális és verbális emlékezet. Egyéni Csoport, IPR-17 IKT-20 Manó Kaland

5 2009.szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember 30 Az alsó és felső ívelésű betűcsoportok gyakorlása. A Badarságok. c. modul lezárása, összefoglalása. Tanév eleji felmérés: a betűkről tanultak összegzése Mondatalkotási gyakorlatok képek, tárgyak, fantázia alapján Állatok közelről és távolról c. tankönyv Állatok a nagyvilágban c. moduljának indítása. Mondatfajták. A kijelentő mondat 2009.október 1. Reszkess világ, jövünk! c. olvasmány feldolgozása 2009.október 2. Párosan szép az élet c. olvasmány feldolgozása 2009.október 2. C-s kapcsolás alsó ívelés után Önállóság, együttműködés a csoportmunkák során Ismeretszerzés, nyelvi kreativitás, emlékezet Erkölcsi ítélőképesség. A helyesírás, kreatív anyanyelvi gondolkodás, rendszerezés Különféle közlési helyzetek felismerése, kommunikáció különböző nézőpontos figyelembevételével Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés.. Kreatív nyelvhasználat és stílus, olvasás, szövegértés, szövegalkotás. Megfigyelések rendszerezése, Erkölcsi ítélőképesség Gondolkodási kép, összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás Leírástól eltérő hangkapcsolatok helyes leírása, helyesírási képesség. Egyéni csoport osztály, csoport, Önálló, páros Csoport, páros osztály csoport, egyéni Egyéni, Páros, Egyéni, értékelés, önértékelés, IKT-21 Varázsbetű IPR-18 szemléltetés Ellenőrzés, értékelés, önértékelés IPR-19 Illusztráció,, dramatizálás IKT-22 Saját fejlesztés Illusztráció, heurisztikus Dramatizálás, irányított IPR-22 IPR-23 Irányított bemutatás IPR-24,, értékelés

6 2009.október október október október október október október 9. Lehet egy szúnyogot szeretni c. olvasmány feldolgozása Mondatfajták: a kérdő mondat Mondatok tartalmi kapcsolatai Hogyan vigasztaljuk meg a magányos hangyát c. olvasmány feldolgozása. Mondatfajták: a felkiáltó mondat Hányat lép egy veréb egy évben c. olvasmány feldolgozása. A folyópartok réme c olvasmány feldolgozása Szövegértelmezés, érvelés. Általánosítás, elvonatkoztatás, Olvasás, szövegértés, szövegalkotás, kreatív nyelvhasználat. Kreatív gondolkodás képessége, beszédkészség, szókincsbővítés Szövegértelmezés, problémamegoldás tolerancia, Érzelmek kifejezése, kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség. Problémamegoldás, Beszédkészség, szókincsbővítés osztály, csoport Csoport, osztály osztály, csoport Egyéni páros, Csoport, osztály Egyéni Csoport, osztály Páros, osztály IKT-26 Varázsbetű bemutatás Dramatizálás, irányított IKT-27 Anyanyelvi gyakorló illusztráció, dramatizálás IPR-27 IKT-28 Wikipédia egyéni bemutatás, dramatizálás IKT-29- Szövegértésszövegalkotás bemutatás, irányított október 9. Kis horogvonallal kapcsolódó betűk kötésének gyakorlása Helyesírási képesség, kreativitás, ön. osztály, csoport 2009.október 12. Bábjáték, gyakorlás Szóbeli kifejezőképesség, Csoport, IPR-32 IKT-30 Manó IQ

7 írásbeli szövegalkotás osztály, Irányított bemutatás, szemléltetés 2009.október október október október 14. Mondatfajták: az óhajtó mondat Tartalmilag összefüggő mondatok Nem félünk a denevértől! c. olvasmány feldolgozása. Mondatfajták részösszefoglalása, gyakorlása október 15. Hát ez óriási! c. olvasmány feldolgozása október 16.. Éjszakai sündörgés c. olvasmány feldolgozása október október 19. Kis horogvonal után c-s kapcsolás gyakorlása Hogyan beszélgetnek az elefántok? c. olvasmány feldolgozása. Érzelmek kifejezése, kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés Kreatív szövegalkotás, következtetések, gondolkodási képesség Hangos olvasási készség, szóbeli kifejező képesség Szóbeli szövegalkotás, kreatív gondolkodás, összefüggések meglátása, értékelés, ön Érzelmek Gondolkodási képesség, megfigyelés, analízis Ismeretszerző képesség, összefüggések felismerése. Olvasási készség Ön, javítás, vers helyes hangsúlyozása Lényegkiemelés, információ gyűjtése Ismeretszerző képesség, Egyéni, osztály csoport Egyéni, osztály csoport osztály, csoport Egyéni, csoport Páros, Önálló, csoport Önálló, csoport, csoport IKT-33 Anyanyelvi gyakorló IKT-22 Manó Kaland kooperatív IKT-23 Wikipédia kooperatív IPR-35 bemutatás, dramatizálás IPR-37, IKT-35-Saját feladatlap megbeszélés IPR-40 produktív előbeszéd

8 2009.október október 20. Rendszerező áttekintés: mondatok, mondatfajták Szóbeli szövegalkotás filmrészlet alapján 2009.október 21. Éljen a király! c. olvasmány feldolgozása október 21. Mondatfajták szétválogatása október 22. Dramatikus játék, Gyakorló óra. következtetés. Értelmező szó és szövegalkotás, kreatív nyelvhasználat, választékosság Kreatív gondolkodás, szóbeli kifejezőkészség, választékos nyelvhasználat Tapasztalatszerzés, összefüggések meglátása, környezettudatos magatartás Értelmező szó és szövegalkotás, együttműködés Gondolkodási képesség, Szókincsbővítés. Kifejezőkészség Csoport IKT-36 Nyelvtani gyakorlatok osztály, páros osztály, páros, Csoport osztály, csoport IKT-37-Lúdas Matyi dramatizálás, illusztráció IKT-38 Wikipédia IPR-42 szemléltetés IKT-39 Manó Nyelvtan Megbeszélés, szemléltetés IKT-40-Varázsbetű november 2. Az állatok a nagyvilágban modul összefoglalása november 3. Mondatok tartalmi kapcsolata november 4. Ki van a dióhéjban? Mennyi minden c. modul indítása Rendszerezés Szóbeli kifejezőkészség. Szóbeli szövegalkotás, helyesírási képesség, kreatív gondolkodás Verbális emlékezet, lényegkiemelés, rendszerezés, páros Egyéni, osztály, páros Egyéni, osztály, páros IPR-45 Irányított kooperatív IKT-41 Anyanyelvi gyakorló IKT-42 Saját feladatlap

9 2009. november 4. Mondatfajták alkotása csoportmunkában november 5. Nemes Nagy Ágnes: Mennyi minden c. versének feldolgozása november 6. Tolsztoj. Milyen a füvön a harmat c.írásának feldolgozása november 6. Nagy horogvonal írása és kapcsolása 2009.november november 9. Móra Ferenc: A fűzfahegyi ezermester Mondatfajták szétválogatása, felismerése szövegekben Együttműködési képesség, kreatív nyelvhasználat, gondolkodási képesség, Érzelmek kifejezése Versértelmezés, asszociációs képesség Ismeretszerző képesség, környezettudatos magatartás Önállóság, a helyesírás, ön Emlékező képesség, lényegkiemelés, következtetések Szövegértelmezés, érvelés, általánosítás, elvonatkoztatás 2009.november 10. A szöveg jellemzői Olvasáskészség, szövegértés, összefüggéslátás, kreatív gondolkodás november 11. Csukás István. Pintyőke cirkusz, világszám! Érzelmek, kreativitás Gondolkodási képesség csoport. Egyéni, Egyéni, csoport, osztály Egyéni, osztály Egyéni, differenciált, páros Egyéni, csoport, Egyéni, páros, Egyéni, november 11. Mondatfajták: az óhajtó Különböző tudáselemek Páros, IPR-55 IPR-49 IKT-45 Saját fejlesztés szemléltetés megbeszélés, IPR-52 IKT-46 Irodalmi arcképcsarnok Magyarázat IPR-52 IKT-47 Manó Nyelvtan IKT-48 Manó Magyarország IPR-53 Illusztráció, dramatizálás IPR-54

10 mondat gyakorlása november 12. Astrid Lindgren. Kalle nyomoz regényrészlet feldolgozása november 13. Ingrid Sjöstrand: Mikor sötétedni kezd.- c versének feldolgozása november 13. Gyakorlás: válogató olvasás, pótlás, másolás november 16. Bálint Ágnes: Szeleburdi család részlet november 16 Mondatfajták: a felszólító mondat november 17. Összefüggő mondatok alkotása képről önállóan november 18. Bálint Ágnes: Szeleburdi család összekapcsolása új ismerettel Kreatív nyelvhasználat Lényegkiemelés Erkölcsi ítélőképesség, választás, döntés Versértelmezés, képi látásmód. Szókincsbővítés, megfigyelőképesség, rész-egész észlelése Érzelmek. Megfigyelő képesség, szóbeli kifejezőkészség Az udvarias, kulturált magatartásformák kialakítása, önkifejezés, mások megértése Tervezés, kreatív szövegalkotás, önállóság, kritikai gondolkodás Konfliktuskezelés. Erkölcsi ítélőképesség. Egyéni, csoport,, egyéni osztály, egyéni Egyéni, csoport, Egyéni, páros, Egyéni, osztály, szemléltetés, értékelés IKT-49 Wikipédia IPR-66 kooperatív IPR-58 Saját feladatlap,, önértékelés, értékelés IKT-51 Irodalmi arcképcsarnok IPR-60 IPR-62 szemléltetés, irányított IKT-52 Vuk filmrészlet szemléltetés, bemutatás IPR-64

11 részlet Szóbeli kifejezőkészség csoport produktív előbeszéd november 18 Mondatfajták összefoglalása november 19. Birtalan Ferenc: Igen kis cicák, társmamával november 20. Petőfi Sándor: Anyám tyúkja Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat, együttműködés, önértékelés Érzelmek. Összehasonlítás, következtetés Érzelmek fejlesztés Versértelmezés, asszociációs képesség, verbális emlékezet Páros, csoport Csoport, páros Egyéni, csoport, páros, IKT-53 Nyelvtani gyakorlatok,, értékelés IKT-54 Saját képösszeállítás szemléltetés IPR november 20. A c-s és az e-s kapcsolás gyakorlása november 23. Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő november 23. Mit tudsz már a szavakról? november 24 A cím, a cím és a tartalom összefüggései A helyesírási képesség, feladattartás, ön, Megfigyelő képesség, fogalmak értelmezése, beszédkészség, kreatív nyelvhasználat. Kreatív nyelvhasználat, tanultak rendszerezése, alkalmazása, együttműködés Egyes területek közötti kapcsolatok felismerése, információkeresés, lényegkiemelés, következtetés Egyéni, páros, csoport Egyéni, páros, csoport osztály, páros, értékelés IPR-68 Irányított kooperatív IKT-56 Anyanyelvi gyakorló Csoport, kooperatív IKT-57 Saját képösszeállítás irányított értékelés, november 25. Gyakorlás Gondolkodási képesség, Egyéni, IKT-58 Manó IQ

12 összehasonlítás, összefüggések felismerése. csoport osztály november 25. A rokon értelmű szavak Szókincsfejlesztés, választékos nyelvhasználat és kifejezésmód november 26. A Mennyi minden modul összefoglalása november 27. A Mennyi minden modul olvasmányainak rendszerezése, gyakorlása november 27. Kis horogvonal után a t írása Rendszerezés, tanultak felidézése, táblázatba foglalása Tanultak rendszerezése, okokozat, kreatív nyelvhasználat, kritikai gondolkodás Együttműködés páros és csoport során, figyelem, emlékezet, összpontosítás Csoport, egyéni,differenciált Egyéni, differenciált, páros Csoport, kooperatív technikák, Egyéni, páros IPR-71 Irányított, bemutatás IPR-74 IKT-60 Saját feladatlap IPR-75 szemléltetés Irányított bemutatás, szemléltetés, november Egészségtudatos Iskolai Táplálkozás Projekthét 30.- december november 30. Vitaminok C-vitamin c. ismeretterjesztő szöveg feldolgozása Szövegértés, szövegalkotás, megfigyelések, ismeretszerzés, Érzelmek osztály, csoport IKT-61 Google kifejezése november 30. Feladatlap, fejtörők, rejtvények megoldása a Vitaminok témakörben A helyesírás, a gondolkodási képesség, rendszerezés, Egyéni, páros Irányított bemutatás, szemléltetés ok-okozat meglátása december 1. Gyümölcsök c Szókincs, a IKT-62 Saját

13 ismeretterjesztő szöveg és a hozzá kapcsolódó feladatsor feldolgozása, december 2. Zöldségek c ismeretterjesztő szöveg feldolgozása december 2. Keresztrejtvény megoldása, szógyűjtés, mondatalkotás a Zöldségek témakörben december 3. Az Iható italok c. ismeretterjesztő szöveg és feladatlap feldolgozása. meglévő tudásanyag mozgósítása, nyelvi kreativitás Kritikai gondolkodás, a meglévő ismeretek rendszerezése, szókincsbővítés Kreatív nyelvhasználat, gondolkodási képesség, vizuális és verbális emlékezet Megfigyelőképesség, feladattartás, rész-egész érzékelése, együttműködés osztály, egyéni, páros Egyéni Páros, egyéni osztály, csoport képösszeállítás bemutatás IKT-63 Saját képösszeállítás egyéni, önértékelés,, értékelés IKT-64 Google bemutatás, irányított IKT-65 Saját összeállítás december 4. Az Okos magvak c. ismeretterjesztő szöveg feldolgozása december 4. Levélírás a szülőknek: Mit tanultam az egészséges táplálkozásról? címmel Megfigyelések rendszerezése, a tanultak felidézése, erkölcsi ítélőképesség A helyesírás, az alkalmazás képessége, ön, hibajavítás. Páros, osztály, egyéni IKT-66 Saját képösszeállítás, ön Irányított, értékelés december 7. A Szerintem modul indítása: Anyu azt mondja c. vers feldolgozása Megfigyelő képesség, fogalmak értelmezése, beszédkészség, kreatív nyelvhasználat., egyéni, páros IPR-81 bemutatás december 7. Az ellentétes jelentésű Kritikai gondolkodás Egyéni, IKT-67 Saját

14 szavak, a meglévő ismeretek rendszerezése, szókincsbővítés december 8. Az anyaggyűjtés módjai Kreatív nyelvhasználat, gondolkodási képesség, lényegkiemelés, következtetés december 9. Lindgren: Kalle nyomoz c regényrészlet feldolgozása december 9. A szófajok. A szófajok témakör előkészítése december 10.. Tandori Dezső: Tartalma: Medve c. vers feldolgozása december 11. Csukás István. Pintyőke cirkusz, világszám Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése Felfedező, induktív tanulási, értelmező szómondat-szövegértelmezési képesség Gondolkodási kép, összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése osztály Páros, egyéni osztály, csoport, Páros, osztály, egyéni, Páros, egyéni feladatlap egyéni IKT-68 Google bemutatás, irányított IKT-69 Saját feladatlap IPR-84 IKT-70 Anyanyelvi gyakorló, ön IPR-87 Irányított, értékelés IKT-71 Irodalmi arcképcsarnok Ön, értékelés december 11 Alsó hurok után c-s kapcsolás Az ön különböző módjainak alkalmazása, az eredményért való osztály, egyéni, bemutatás

15 2009. december 14. Lewis: Narnia krónikái - részlet december 14. A szófaj fogalmának előkészítése december 15. Az anyaggyűjtés többféle módja december 16. Fiúk dala c. vers feldolgozása december 16. A főnév, a főnév fogalma december 17. Lányok dala c. vers feldolgozása felelősségvállalás Megfigyelő képesség, fogalmak értelmezése, beszédkészség, kreatív nyelvhasználat. Logikus gondolkodás, az összefüggések felismerése, együttműködési képesség Szóbeli és írásbeli szövegalkotás, kreatív fantázia, képzelet A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség. Önálló kreatív gondolkodás, figyelem, összefüggések megértése A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség. páros Egyéni, osztály Páros, egyéni osztály, csoport Páros, osztály,, egyéni, Páros, IKT-72 Filmrészlet egyéni IKT-73 Nyelvtani gyakorlatok bemutatás, irányított IKT-74 Google IKT-75 Szövegértésszövegalkotás IPR-92, ön IPR-93 Irányított, értékelés IPR-95, ön december 18 Szabó Magda:Tündér Lala Megfigyelőképesség, érzelmek osztály, egyéni, páros IKT-76 Irodalmi arcképcsarnok

16 2009. december 18. Ritkábban használt betűk írásának gyakorlása kifejezése bemutatás Másolás, válogató másolás, szavak csoportosítása, december 21. Az üres virágcserép Gondolkodási kép, összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás december 21. A toldalékos főnevek, a val, -vel ragos főnevek december 22. Lényeges vagy lényegtelen? január 4. Gyakorló óra bábozás Gondolkodási képességek, logika, szabály, összefüggés felfedezése Információkeresés, lényegkiemelés, problémamegoldó képesség Megfigyelő képesség, fogalmak értelmezése, beszédkészség, kreatív nyelvhasználat január 4. A tulajdonnév fajtái Kreatív nyelvhasználat, anyanyelvi tudatosság Egyéni, osztály Páros, osztály, differenciált Páros, egyéni, csoport, páros, differenciált Csoport, egyéni, differenciált egyéni IKT-77 Saját feladatlap IPR-96 értékelés ön IKT-78 Manó Nyelvtan bemutatás, irányított IKT-79 Varázsbetű IPR-99 IPR-100 Irányított, értékelés IKT-80 Anyanyelvi gyakorló IPR-101 kooperatív

17 2010. január 5. A lényeges és lényegtelen gondolatok megkülönböztetése Együttműködés, problémamegoldó képesség, vitakészség osztály, csoport differenciált IKT-81 Saját szöveges feladatlap IPR-102 csoport január 6. Tolsztoj. A vak és a tej január 6. A köznév és a tulajdonnév helyesírása január 7. Mándy Iván. Robin Hood 2010.január 8. A Szerintem modul zárása január 8. Gyakorlás, a kisbetűk kapcsolása január 11. Összefoglalás, gyakorlás, felmérés A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség. Önállóság és tudatosság a szabályalkalmazásban, szókincsfejlesztés Gondolkodási kép, összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése rendszerben gondolkodás Önállóság, együttműködés a csoportmunkák során Megfigyelőképesség, érzelmek, egyéni, páros Páros, egyéni Egyéni Csoport,differenciál t osztály, csoport Egyéni csoport osztály, egyéni, differenciált IKT82 Irodalmi arcképcsarnok IPR-103 bemutatás bemutatás, irányított IKT-83 Google IPR-105 megbeszélés IKT-84 Varázsbetű Csoport, értékelése, önértékelés, IPR-107,

18 2010. január 11. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. kifejezése rendszerben gondolkodás A helyesírás gyakorlása, intellektuális képességek, nyelvi tudatosság fokozása osztály, csoport önértékelés, javítás IKT-85 Manó Nyelvtan csoport január 12. Előzmény, esemény, következmény Eredetiség, logikus gondolkodás, következtetések osztály, csoport IKT-86 Vili, a veréb - filmrészlet január 13. Az Én, te, mi modul indítása január 13. A köznév és a tulajdonnév helyesírása január 14. Lewis: Narnia krónikái. Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény január 15. Szabó Magda. Tündér Lala január 15. Írott nagybetűk írásának és kapcsolásának Megfigyelő képesség, fogalmak értelmezése, beszédkészség, kreatív nyelvhasználat. Együttműködési készség, egymástól tanulás, tolerancia, emlékezet, figyelem, A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség. Gondolkodási képesség összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás Helyesírási képesség, kreativitás, egyéni, páros osztály, csoport Egyéni csoport, egyéni, páros osztály, IPR-109 bemutatás IKT-87 Anyanyelvi gyakorló Csoport, értékelése, önértékelés, IKT -89 Tündér Lala-filmrészlet IPR-114 bemutatás, önértékelés,

19 gyakorlása, ön. egyéni január 18. Gyakorlás, dramatizálás Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése, társas kapcsolatok, egymásrautaltság január 18. A főnév toldalékos alakjai január 19. Az események előzménye, következménye Írásrutin, Elemzőlépesség, analógiák Szóhasználat, beszédkészség, szövegértés, szóbeli szövegalkotás január 20. Benedek Elek: A só Gondolkodási képesség összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás január 20. A főnév egyes és többes száma, a többes szám jele A helyesírási tudatosság, önállóság az információszerzésben, csoport osztály, csoport Egyéni Csoport,, csoport Csoport, IKT-90 Oroszlánkirály filmrészlet IPR-115 csoport IKT-91 Nyelvtani gyakorlatok IPR-117 Csoport, értékelése, önértékelés, IKT-92 Irodalmi arcképcsarnok IPR-118 IKT-93 Anyanyelvi gyakorló IPR-119 Bemutatás január 21. Lázár Ervin. Vacskamati virágja január 22. Lázár Ervin: Vacskamati virágja - dramatizálás Ismeretszerző képesség, környezettudatos magatartás Megfigyelőképesség, érzelmek, csoport osztály, IPR-121 csoport IKT-94 Irodalmi arcképcsarnok

20 kifejezése, társas kapcsolatok, egymásrautaltság január22. Az események sorrendje Vizuális emlékezet, kommunikáció különböző nézőpontok figyelembevételével január 25. A király és a festő Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése rendszerben gondolkodás január 25. A t ragos főnevek Olvasás, szövegértés, feladat és problémamegoldó képesség január 26. gyakorlás, a tanultak rendszerezése január 27. Andersen. A császár új ruhája január 27. A ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től toldalékos főnevek Megszerzett tudás alkalmazása, logikai gondolkodás, önállóság Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése, társas kapcsolatok, egymásrautaltság Olvasás, szövegértés, szóbeli szövegalkotás, elemzőképesség csoport Páros, egyéni,, csoport Egyéni Csoport, osztály, csoport, csoport osztály, páros IPR-123 bemutatás, irányított IKT-95 Saját feladatlap IPR-125 IPR-126 Csoport, értékelése, önértékelés, IPR-128 IKT-96 Manó Nyelvtan páros

21 2010. január 28. Andersen: A császár új ruhája Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés.. osztály, csoport, IPR január29. Andersen: A császár új ruhája - dramatizálás január 29. Önálló szövegalkotás, összefüggő szöveg alkotása képről február 2. Az önállóan készített szöveg javítása Megfigyelések rendszerezése, tanultak felidézése Erkölcsi ítélőképesség Tervezés, kreatív szövegalkotás, kritikai gondolkodás. Önállóság, kritikai gondolkodás, tolerancia, páros osztály, csoport Egyéni, osztály IPR-132 Irányított kooperatív IKT-97 Magyarázat február 3. Móra Ferenc: A csókai csóka február 3. A toldalékos főnevek gyakorlása február 4. Az öreg halász és a nagyravágyó felesége Érzelmek, kritikai gondolkodás, véleményalkotás Memória, rendszerezés, kreativitás, igényes nyelvhasználat Érzelmek, választás, döntés, konfliktushelyzet Csoport, Páros, egyéni, egyéni IKT-98 Irodalmi arcképcsarnok IPR-134 páros IKT-99 Anyanyelvi gyakorló páros IPR-136

22 2010. február 5. Az öreg halász és a nagyravágyó feleségedramatizálás, illusztráció készítése február 5. Az elbeszélő fogalmazás bevezetése Emlékező képesség, megfigyelő képesség, kritikai gondolkodás Képzelet, azonosság és különbözőség megállapítása Csoport, egyéni, páros IKT-100 Filmrészlet Irányított IPR-137 Magyarázat február 8. Kiss Ottó: Az ember jóból és rosszból van február 8. A névelő, a határozott névelő február 9. Az elbeszélő fogalmazás részei február 10. Mándy Iván: Robin Hood február 10. A névelő, a határozatlan névelő Önértékelés, önkritika, tolerancia, kritikai gondolkodás Önállóság az információszerzésben, feladatvégzésben, értelmező olvasás Olvasáskészség, szövegértés, ellentétbe állítás, megfigyelés Cselekvések időrendje, érzések kifejezése, kritikai gondolkodás Megfigyelés, lényegkiemelés, gondolkodási képesség,, egyéni Egyéni, osztály Páros, egyéni,, csoport Páros, egyéni IPR-138 bemutatás egyéni IPR-139 bemutatás, irányított IKT-101 Filmrészlet IPR-140 Beszélgetés, bemutatás Csoport, értékelése, önértékelés,

23 2010. február 11. A szamárfülű királyfi Beszédkészség, szókincsbővítés, kritikai gondolkodás, vita február 12. A szamárfülű királyfi - gyakorlás február 12. Az elbeszélés bevezető része február 15. Eörsi István: Katicabogaramról február 15. A főnévről tanultak összefoglalása, rendszerezése Rendszerező képesség, összehasonlítás, a cselekmények időrendbe állítása Sajátosságok felismerése, analógiák keresése, szóhasználat Versfeldolgozás, a vers tartalmi elemzése, rím, ritmus Rendszerezés, csoportosítás, a nyelvi tudatosság fokozása február 16. Az elbeszélés fő része Kreatív szövegalkotás, szóhasználat, együttműködési képesség február 17. Mosonyi Aliz: Szószórók boltja, Az ordító sárkány boltja, A beszélő kutya boltja Szövegértelmezés, kreativitás, asszociációs képesség Csoport, páros, Csoport, egyéni,, csoport Egyéni, páros, Csoport, egyéni Csoport, páros,, egyéni IPR-142 Magyarázat IKT-102 Saját feladatlap IPR- 143 Csoport, ön IPR-144, ön IPR-145 Irányított, értékelés IKT-103 Nyelvtani gyakorlatok IPR-148, ön IPR-149 Magyarázat

24 2010. február 17. A főnévről tanultak összefoglalása, rendszerezése február 18. Mosonyi Aliz: Szószórók boltja, Az ordító sárkány boltja, A beszélő kutya boltja A nyelvi tudatosság fokozása, önálló feladatproblémamegoldó és önellenőrző képesség Dramatizálás, szerepjátékok Egyéni Csoport, IKT-104 Anyanyelvi gyakorló Csoport, értékelése IPR-150 Magyarázat február 19. Tündérek és boszorkányok modul indítása Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés február 19. Események elmondása Kreatív szövegalkotás, szókincsbővítés, tolerancia február 22. Nemes Nagy Ágnes: A titkos út Asszociációs képesség, versértelmezés, kreativitás osztály, csoport, Egyéni, osztály, IKT-105 Saját képösszeállítás IPR-152 IPR-153 Páros, értékelés IPR-154 Magyarázat február 22. A főnévről szerezett ismeretek felmérése február 23. Az elbeszélés befejező része Önálló problémamegoldás, ön, hibajavító képesség Analógiák felismerése, keresése, azonosság, különbözőség felismerése, Egyéni, osztály, páros IPR-155 e, önértékelés, Páros, értékelés

25 2010. február 24 Vörös István: A boszorkány röpte február 24. A felmérés javítása, megbeszélése február 25. Szabó Magda. Tündér Lala Verbális emlékezet, asszociációs képesség, kreativitás Hibajavító képesség, kritikai gondolkodás, önellenőrző képesség Szövegértelmezés, érzelmek, kritikai gondolkodás Páros, egyéni osztály, egyéni IKT-106 Google Beszélgetés, vita IPR-157, önértékelés, megbeszélés Magyarázat február 26. Szabó Magda: Tündér Lala február 26. Az elbeszélő fogalmazás tagolása Szerepjátékok, metakommunikáció, kritikai gondolkodás, empátia A tanultak alkalmazása, összehasonlítás, szembeállítás, problémamegoldó képesség március 1. Shakespeare: Üst, üst Szövegértelmezés, szókincsbővítés, kreatív nyelvhasználat március 1. Az ige fogalma, jelentése A nyelvi tudatosság fokozása, megfigyelőképesség március 2. Elbeszélő fogalmazás írása képsorról A tanultak alkalmazásának képessége, oksági gondolkodás Páros, csoport, Csoport, egyéni, egyéni osztály, egyéni IPR-160 IKT-107 Saját feladatsor Vita, megbeszélés, csoport IPR-161 IPR-161, önértékelés, megbeszélés IKT-108 Filmrészlet - Tüskevár

26 2010. március 3. A két lány meg a vasorrú bába március 3. Cselekvést, történést jelentő szavak március 4. A két lány meg a vasorrú bába - bábjáték március 5. A két lány meg a vasorrú bába-szerepjáték március 5. Elbeszélő fogalmazás írása tagolással Lényegkiemelés, kritikai gondolkodás, vita, beleérző képesség Logikus gondolkodás, összefüggések keresése, szövegértelmezés Szövegalkotás, szövegértelmezés, kreatív nyelvhasználat, együttműködési képesség Metakommunikáció, kreatív nyelvhasználat, együttműködés A megszerezett tudás alkalmazása, kreatív szöveg-alkotás, egyéni közlési stratégia kialakítása március 8. A vörös tehén Erkölcsi ítélőképesség, szövegértelmezés, szókincsbővítés március 8. Cselekvést, történést, létezést jelentő szavak Írásrutin és helyesírás, emlékezet, fogalomalkotás Csoport, páros Csoport Csoport, osztály, egyéni osztály, páros Páros IKT-109 Anyanyelvi gyakorló IPR-162 szemléltetés IPR-165 csoport, dramatizálás IKT -110 Saját képsor Illusztráció, dramatizálás

27 2010. március 9. Az önállóan készített fogalmazás megbeszélése Kritikai gondolkodás, problémamegoldó képesség, önállóságra nevelés március 10. A vörös tehén Szerepjáték, empátia, vita, kritikai gondolkodás, metakommunikáció március 10. Az ige ragozása Anyanyelvi tudatosság fokozása, verbális gondolkodás március 11. Rákos Sándor: Tündér lakik Asszociációs képesség, versértelmezés, kreativitás, érzelmek március 12. Radnóti Miklós: Éjszaka Versértelmezés, kreativitás, képzelet 2010 március 12. Fogalmazz változatosan! Esztétikai megismerés, Belső képkészítés március 16. Lakner Judit: Zsuzsi és a varázsróka március 17. Lakner Judit: Zsuzsi és a varázsróka Versértelmezés, kreativitás, érzelmek kifejezésének eszközei Versértelmezés, kreativitás, érzelmek kifejezésének eszközei osztály, egyéni Csoport, osztály, egyéni, egyéni, páros Páros, egyéni, egyéni szemléltetés, értékelés IKT-111 Saját feladatsor IPR- 149 kooperatív, IPR-171 IKT-112 Irodalmi arcképcsarnok IPR-173 Illusztráció, dramatizálás IPR-176 szemléltetés, értékelés IPR-177 szemléltetés, értékelés

28 2010. március 17. Az ige ragozása Analógiák felismerése példák alapján Anyanyelvi tudatosság március 17. Fogalmazz változatosan! Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség március 18. Szabó Magda. Tündér Lala március19. Az igeidő, a jelen idejű igék március 19. Rigó Béla: Tündérellenőrző március 22. Tündérek és boszorkányok modul zárása, önállóság Szövegértelmezés, érzelmek, kritikai gondolkodás Szóbeli kifejezőkészség, érvelés,, a nyelvi tudatosság Játékosság, humor felismerése a költészetben, szókincsfejlesztés, érzelmek Összefüggések felismerése, analízis, szintézis, a tanult dolgok szintetizálásának képessége március 22 Igeidők gyakorlása Szóbeli kifejezőkészség, érvelés,, a nyelvi tudatosság Csoport IPR 178 kooperatív osztály, egyéni, egyéni Csoport, osztály, egyéni, egyéni Csoport,, IPR 181 produktív előbeszéd IPR182 IPR183, IPR188 IPR190 megbeszélés március 23. Események leírása olvasmányélmény alapján március 24. Állatok közelről és távolról c könyv Házi kedvencek c. moduljának A tanultak alkalmazása, nyelvi kreativitás, önértékelés, javítás Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség osztály, páros Csoport, páros, IPR192 Illusztráció, dramatizálás IPR193 Illusztráció, heurisztikus

29 indítása érdekérvényesítés március 24. A jelen idejű igék A verbális gondolkodás, írásrutin, helyesírás március 25. A hullámos papagáj Megfigyelések rendszerezése, Erkölcsi ítélőképesség március 26. A hullámos papagáj Szövegértelmezés, problémamegoldás tolerancia, március 26. Az önállóan készített fogalmazás e Helyesírási tudatosság, kreatív nyelvhasználat, ön, önértékelés március 29. A hörcsög Szövegértelmezés, érvelés. Általánosítás, elvonatkoztatás, március 29. A múlt idejű igék Önállóság a feladatmegoldásban, ön március 30. Állatokról tanultak rendszerbe foglalása Felfogó képesség javítása, a tanultak alkalmazása, analízisszintézis március 31. A hörcsög Szövegértelmezés, problémamegoldás tolerancia,, csoport osztály, egyéni Egyéni páros Páros, csoport osztály, csoport Fogalmazás füzet, feladatlap Csoport,, egyéni Egyéni páros IPR194 Illusztráció, heurisztikus IPR199 IPR200 egyéni IPR202 IPR204 bemutatás IPR205 technikák IPR 208 IPR209 egyéni

30 2010. március 31. A jövő idejű igék A nyelvi tudatosság fokozása, szövegértés, szövegalkotás, együttműködési képesség április 1. A macska A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség április 7. A macska Problémamegoldás, Beszédkészség, szókincsbővítés április 8. A képtörténet Elképzelések kreatív kifejezése, különféle közlési helyzetek alkalmazása április 8. A kutya Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés április 9. A kutya Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés április 9. Különböző mondatfajták szövegben Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés április 10. A kutya Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés április 10. A jövő idejű igék Felfogó képesség javítása, a tanultak alkalmazása, Helyesírási képesség javítása Csoport, egyéni Csoport, Páros,, egyéni Csoport, egyéni, Csoport, egyéni, Csoport, Csoport, egyéni,, egyéni IPR210 IPR215 Irányított. IPR217 egyéni IPR218 bemutatás IPR223 csoport IPR225 irányított IPR226 IPR228, értékelés IPR230

31 2010. április 12. A kutya Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés április 12. Igék helyesírása, -ít, -ul, -ül április 13. Mesélj az élményeidről!- szövegalkotás április 14. Összefoglalás Házi kedvencek modul április 14. Gyakoroljuk az igék helyesírását április 15. Rendszerezés Házi kedvencek modul Szóbeli kifejezőkészség, érvelés,, a nyelvi tudatosság Esztétikai megismerés, Belső képkészítés Szerepjátékok, metakommunikáció, empátia, felelősségvállalás A verbális gondolkodás, írásrutin, helyesírás Szövegértelmezés, érzelmek, kritikai gondolkodás, egyéni, egyéni Egyéni Csoport, egyéni, osztály, egyéni Csoport, egyéni, IPR231 IPR233 egyéni IPR235 IPR236 IKT132 Saját képösszeállítás egyéni IPR237 IPR242 bemutatás, irányított április 16. Híres állatokgyűjtő Szerepjátékok, metakommunikáció, empátia, felelősségvállalás IPR244 IKT133 Google,Wikipédia technikák

32 2010. április 16. Szövegalkotás képsorról - gyakorlás április 19. Állatok közelről és távolról Állati hírességek modul indítása Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés április 19. Igekötős ige Felfogó képesség javítása, a tanultak alkalmazása, Helyesírási képesség javítása, rendszerben gondolkodás április 20. Szövegalkotás elképzelés alapján április 21. Állatok közelről és távolról Állati hírességek modul indítása április 21. Az igekötő az ige előtt áll Felfogó képesség javítása, a tanultak alkalmazása, képzelet Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség A verbális gondolkodás, írásrutin, helyesírás április 22. A legokosabb Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés április 23. A legokosabb Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés, páros Csoport, egyéni, Csoport, Csoport, páros, egyéni, egyéni, páros Páros, IPR245 Egyéni, megbeszélés, IPR247 IKT134 Gyűjtő egyéni IPR249 IKT135 Anyanyelvi gyakorló IPR251 IPR 252 technikák IPR253 IPR258 Illusztráció, dramatizálás IPR260

33 2010. április 23. Hangulatos fogalmazás élmény alapján Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet április 26. A legyőzhetetlen Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés április 26. Az igekötő az ige után áll A verbális gondolkodás, írásrutin, helyesírás április 27. Élmény alapján fogalmazás április 28. Szövegfeldolgozás - természetvédelem április 30. Népi eszközök és használatuk Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés.. Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés május 3. A legyőzhetetlen Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés május 3. Az igekötő és az ige között más szó áll A verbális gondolkodás, írásrutin, helyesírás osztály, egyéni, Csoport, egyéni, egyéni, egyéni, egyéni, egyéni Csoport IPR261 szemléltetés, értékelés IPR263 kooperatív IPR264, IPR267 produktív előbeszéd, szemléltetés, értékelés IPR268 értékelés, önértékelés IPR270,

34 2010. május 4. Fogalmazás javítása Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet május 4. Az életmentő Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet május 5. Igekötős igék gyakorlása A verbális gondolkodás, írásrutin, helyesírás, rendszerben gondolkodás május 5. Az életmentő Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés május 6. A nyomozó Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés május 6. Igekötős igék válogatása A verbális gondolkodás, írásrutin, helyesírás, rendszerben gondolkodás május 7. A nyomozó Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés május 7. Olvasmányélmény fogalmazása május 10. Állati hírességek modul zárása Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés,, páros Csoport, Csoport, osztály, egyéni osztály, páros Páros, osztály, egyéni Csoport, osztály, egyéni IPR272 IPR273 IPR274 produktív előbeszéd IPR275 Beszélgetés, dramatizálás, illusztráció IPR280 IPR281 produktív előbeszéd IPR282 IPR283 szemléltetés IPR286 Ellenőrzés, önértékelés,

35 rendszerezés, értékelés május 10. Igékről tanultak összefoglalása Szerepjátékok, metakommunikáció, kreatív gondolkodás, egyéni IPR május 11. Olvasmányélmény fogalmazása Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet május 12. Felmérő: igekötős igék Anyanyelvi tudatosság fokozása, verbális gondolkodás május 12. Gyógynövények Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés, rendszerezés,, páros Páros, egyéni, egyéni IPR289 IKT 139 Saját fejlesztés IPR május 13. Egyszer volt, hol nem volt állatok modul indítása Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet osztály, egyéni, IPR 296

36 2010. május 14. Egyszer volt, hol nem volt állatok modul indítása május 14. Olvasmányélmény fogalmazása Megfigyelések rendszerezése, kreatív nyelvhasználat Erkölcsi ítélőképesség érdekérvényesítés. Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képzelet május 17. A sárkány Szerepjátékok, metakommunikáció, kritikai gondolkodás, empátia 2010 május 17. Felmérés az igékről, önértékelés, rendszerezés, a tanultak felidézése, problémamegoldó gondolkodás május 18. Szövegalkotás elképzelés alapján Figyelem, összpontosítás, problémamegoldó képesség, önállóság, képz május 19. A sárkány Szövegértelmezés, érzelmek, kritikai gondolkodás május 19. A melléknév Szóbeli kifejezőkészség, érvelés,, a nyelvi tudatosság, egyéni Csoport,, páros Csoport,, páros, páros osztály, egyéni IPR298 IPR299 IPR301 Magyarázat IPR302 IPR305 dramatizálás IPR306 IKT140- Anyanyelvi gyakorló IPR307

37 2010. május 20. A táltos lószövegfeldolgozás A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség. Csoport, IPR május 21. A táltos lószövegfeldolgozás Problémamegoldás, Beszédkészség, szókincsbővítés május 21. A melléknév fokozása Szóbeli kifejezőkészség, érvelés,, a nyelvi tudatosság Páros, osztály, egyéni IPR314 csoport, dramatizálás IKT141 Nyelvtani gyakorlatok IPR május 25. Rövid képtörténet készítése önállóan május 26. A griffmadár szövegfeldolgozás Együttműködési képesség, kreatív nyelvhasználat, gondolkodási képesség, Összefüggések felismerése, analízis, szintézis, a tanult dolgok szintetizálásának képessége Csoport, osztály, egyéni IKT142 Filmrészlet Narnia krónikái IPR318 csoport, dramatizálás IPR319

38 2010. május 26. A melléknév fokozása Anyanyelvi tudatosság fokozása, verbális gondolkodás május 27. A griffmadár szövegfeldolgozás május 28. Az aranyhalacska szövegfeldolgozás május 28. A fogalmazásról tanultak összefoglalása Dramatizálás, szerepjátékok Kreatív nyelvhasználat, szókincsbővítés, szövegértelmezés Verbális emlékezet, asszociációs képesség, kreativitás, egyéni, páros Páros, egyéni IPR319 bemutatás, IPR325 csoport, dramatizálás IPR327 bemutatás IPR328 Magyarázat május 31. Egyszer volt, hol nem volt állatok modul zárása május 31. A melléknevek helyesírása június 1. A tanult ismeretek alkalmazása június 2. Ki látott már ilyet? Modul indítása Összefüggések felismerése, analízis, szintézis, a tanult dolgok szintetizálásának képessége Analógiák felismerése, keresése, azonosság, különbözőség felismerése, Verbális emlékezet, asszociációs képesség, kreativitás A másság elfogadása Megfigyelések rendszerezése, Kreatív nyelvhasználat, szóbeli kifejezőkészség. Egyéni, osztály, Egyéni, osztály, páros IPR330 csoport, dramatizálás IPR332 csoport, dramatizálás IPR334 bemutatás IKT145-Google, Wikipédia IPR 335

39 egyéni június 2. A melléknevek összefoglalása június 3. Az óriáspolip szövegfeldolgozás június 4. A rúkhmadár szövegfeldolgozás június 4. Az önálló fogalmazás javítása június 7. Nessie szövegfeldolgozás június 7. Ismétlés főnevek és igék Együttműködési képesség, kreatív nyelvhasználat, gondolkodási képesség, Gondolkodási kép, összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás Megfigyelőképesség, érzelmek kifejezése Szóhasználat, beszédkészség, szövegértés, írásbeli szövegalkotás Gondolkodási képesség összehasonlítás. Erkölcsi ítélőképesség, véleményalkotás Anyanyelvi tudatosság fokozása, verbális gondolkodás június 8. Útravaló a nyárra Együttműködési képesség, kreatív nyelvhasználat, gondolkodási képesség, Páros Egyéni,, egyéni osztály, egyéni Páros, csoport, Csoport, egyéni, egyéni, egyéni IPR336 bemutatás, irányított IPR339 csoport, dramatizálás IPR341 Irányított. egyéni IPR343 csoport, dramatizálás IPR344 bemutatás egyéni

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport 01. 03. 07. 10. 15. 21. 24. 28. 01. 02. Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

LOGIKA- tantárgy óratervi keretben az 1-2. évfolyamon. Az iskola egyéni arculatát meghatározó feladatok, tényezők:

LOGIKA- tantárgy óratervi keretben az 1-2. évfolyamon. Az iskola egyéni arculatát meghatározó feladatok, tényezők: LOGIKA- tantárgy tervi keretben az 1-2. évfolyamon Az iskola egyéni arculatát meghatározó feladatok, tényezők: Iskolánk vonzerejét azzal szeretnénk növelni, hogy magas szintű idegen nyelv-, informatika

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben