Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport"

Átírás

1 Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban Utasítások. Kiejtésfejlesztés (rövid és hosszú mássalhangzók) Számok Gyakorlás 2. IKT Számok Gyakorlás. Dal: One, two, three, four, five Az ABC Betűzés Dal: ABC Az ABC Hogyan betűzök? Rendszerezés, csoportosítás. Óravezetés angol Játékos szógyűjtés, memória és gondolkodásfejlesztés. Óravezetés angol Szociális kompetencia, kommunikációs készség fejlesztése. Óravezetés Hallásutáni megértés fejlesztése, udvariasság, íráskészség fejlesztése. Óravezetés angol Szociális kompetencia, udvariasság, hallásutáni megértés, olvasás készség fejlesztése, kiejtésrövid magánhangzók kiejtése és fonetikus írása. Óravezetés Szövegösszetartó eszközök használata, gondolkodás fejlesztése. Óravezetés angol Az iskolai tárgyak nevének felidézése. Kérdésszerkesztés és válaszadás,- kommunikációs készség fejlesztése, íráskészség fejlesztése. Óravezetés Helyes kiejtés és intonáció utánzása, verbális és nem verbális elemek fejlesztése. Hallásutáni megértés, íráskészség fejlesztése. Kiejtés fejlesztés- hosszú magánhangzók fonetikus írása. Óravezetés Kommunikációs készség fejlesztése, íráskészség és a kiejtés fejlesztése. Óravezetés Hallásutáni megértés fejlesztése. Kommunikációs készség fejlesztése; óravezetés Hallásutáni megértés fejlesztése. Íráskészség és beszédkészség fejlesztése. Óravezetés angol Rendszerezés, csoportosítás, hallásutáni megértés, íráskészség fejlesztése; óravezetés Az angol betűk kiejtése, hallás utáni felismerése; óravezetés Hallásutáni megértés, kommunikációs készség, íráskészség fejlesztése; óravezetés Reagálás egyszerű kérdésekre., frontális játékos tanulás, frontális IKT,, frontális, egyéni -fejlesztés frontális, egyéni, ellenőrzés,, egyéni, játékos tanulás frontális, IKT, frontális, egyéni, egyéni, játékos tanulás frontális magyarázat,, ellenőrzés kooperatív tanulás tanulás, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, magyarázat, kooperatív tanulás, ellenőrzés, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, magyarázat, kooperatív tanulás, ellenőrzés, ellenőrzés, szótár, szó- és szótár, szám- és szótár, szám- és CD számés betűkártyák betűkártyák [Baja, június 7.] [1] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

2 A főnevek rendhagyó többes száma. 3. IKT Kultúra: Nevek és megszólítások. Maths: számtani műveletek. Ismétlés, rendszerezés 4. IKT Ismétlés, rendszerezés 5. IKT Ismétlés, rendszerezés 6. IKT Témazáró dolgozat Témazáró dolgozat javítása Project: Magamról I. Project: Magamról II. Daltanulás: There were ten in the bed Hová valósi vagy? A létige- kijelentés A létige- tagadás Geography: A világ 7. IKT Mennyiségi viszonyok felismerése és megkülönböztetése (matematikai kompetencia). Kommunikációs készség fejlesztése, kreatív gondolkodás fejlesztése. Önálló szövegalkotás kép alapján. Óravezetés Az angol Nevek és megszólítások helyes használata. Kommunikációs készség fejlesztése, interkulturális ismeretek fejlesztése. Óravezetés Kreatív gondolkodás fejlesztése. Matematika kompetencia fejlesztése. Beszéd és íráskészség fejlesztése. Óravezetés Hallás utáni megértés, kommunikációs készség fejlesztése, íráskészség fejlesztése. Óravezetés Hallás utáni megértés, kommunikációs készség fejlesztése, szövegösszetartó eszközök használata, íráskészség fejlesztése. Óravezetés Mennyiségi viszonyok felismerése, matematikai kompetencia fejlesztése, kreatív gondolkodás fejlesztése, önálló szövegalkotás kép alapján. Óravezetés Számadás az eddig elsajátított ismeretekről, képességekről és készségekről. Óravezetés angol Helyesírási készség fejlesztése, tudatosítása, az eddig tanult nyelvtani ismeretek tudatosítása. Általános hibák feltárása és javítása. Óravezetés Egyszerű szöveg előállítása szóban és írásban. Motiváció kialakítása, erősítése. Egyszerű szöveg előállítása szóban és írásban. Motiváció kialakítása, erősítése. Számok kiejtésének játékos. Óravezetés angol Kommunikáció egyszerű dialógusokban, az együttműködés fejlesztés. Életviteli és környezeti kompetencia- országok neve, zászlói, nevezetességei. Óravezetés A to be ige, hosszú és rövid alakjainak használata kijelentő mondatokban. Önálló mondatszerkesztés- beszéd fejlesztés. Óravezetés A to be ige, hosszú és rövid alakjainak használata tagadó mondatokban. Önálló mondatszerkesztés- beszéd fejlesztés. Óravezetés Cél bemutatni az angol nyelv használatát a földrajzban. Kontinensek, óceánok megnevezése angolul. Térkép ismeret, hallás utáni megértés, szövegértés fejlesztése. Óravezetés angol, frontális frontális frontális frontális egyéni egyéni, egyéni, egyéni, egyéni, tanulás, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, permanens ellenőrzés ellenőrzés, ön, ellenőrzés, közös ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, kép, CD írásvetítő, CD- ROM, betűkártyák, poszter írásvetítő,, képkártya tesztlap írásvetítő project olló, ragasztó, képek project olló, ragasztó, képek szótár világtérkép, írásvetítő, CD [Baja, június 7.] [2] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

3 A létige 8. IKT A család A birtokos jelzők A birtoklás kifejezése: s A birtokviszony kifejezésének A birtokviszony kifejezésének 9. IKT A létige ( to be ) kérdőalak Mickey, Millie and Mut A létige kérdőalakjának 10. IKT A létige IKT A létige 12. IKT Kultúra: Mi a címed? Kik az új tanulók? Lexikai gyakorló óra A létige hosszú és rövid alakjainak kijelentő és tagadó mondatokban. Szövegértés fejlesztése, íráskészség fejlesztése. A család bemutatása, családtagok, szociális kompetencia, a család szerepe. Óravezetés angol A birtokos jelzők és a birtokviszony felismerése és használata rövidebb szövegekben. Óravezetés A birtokviszony felismerése és használata egyes szám 3. személyben. Kérdés szerkesztés. Óravezetés A birtokviszony használata párbeszédekben és egyszerű szövegekben. Óravezetés angol A birtokviszony használata szituációs játékban. Hallás utáni megértés, szövegértés fejlesztése. Kiejtés fejlesztése ( -er végű főnevek). Óravezetés A létige használata kérdések formájában. Egyszerű kérdőszó nélküli szerkesztése. Rövid igenlő és tagadó válaszok adása. Óravezetés Udvarias kérdések és válaszok adása a helyszín irántiérdeklődéskor, találkozáskor. Hallás utáni megértés, a hallott szöveg követése. Óravezetés Szerepjáték, információk kérése és nyújtása, rövid válaszok adása. Óravezetés A to be ige állító-, tagadó-, kérdő alakjainak. Hallás utáni megértés fejlesztése. Beszéd és írás készség fejlesztése. Óravezetés A to be ige állító-, tagadó-, kérdő alakjainak. Hallás utáni megértés fejlesztése. Beszéd és írás készség fejlesztése. Kiejtés fejlesztése. /i/ and /í:/. Óravezetés Hallás utáni szövegértés és részletekre figyelő megértés. Az angol címzés megismerése, alkalmazása. Óravezetés Hallás utáni megértés fejlesztése. Rövid mondatok írása a hallottakról. Párbeszéd készítése. Eldöntendő kérdések szerkesztése, rövid válaszok adása. Óravezetés Az eddig tanult szavak és beszédfordulatok alkalmazása beszédben és írásban. Óravezetés IKT, ellenőrzés, ön tanulás, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, önellenőrzés, ön önellenőrzés, ön ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés,, szótár szótár CD írásvetítő szótár,,, CD boríték CD poszter [Baja, június 7.] [3] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

4 I. Modul: Faces I. Modul: Faces A hét napjai. Milyen nap van ma? A karácsonyi ünnepkör. Részismétlés 13. IKT Születésnapi kívánság műsor Kérdő mondatok szerkesztése Születésnapi kívánság műsor: még két párbeszéd Összefoglaló rendszerező óra I. IKT Összefoglaló rendszerező óra II. 15. IKT Összefoglaló rendszerező óra III. Összefoglaló rendszerező óra IV. 16. IKT Témazáró dolgozat A családfám Project Ellopott sütemények IKT Daltanulás: If you re happy A napok nevének megismertetése. Kérdés szerkesztés a hét napjairól és válasz adás. Kiejtés fejlesztése. Óravezetés Szociális kompetencia. (Az én ajándékaim). Interkulturális ismeretek: karácsony Angliában és nálunk. Óravezetés A téli szünet előtt tanult lexikai és nyelvtani ismeretek felidézése és. Óravezetés Hallott szöveg globális megértése. Beszéd fordulatok elmélyítése. Szociális kompetencia: születésnapi meglepetés készítése. Óravezetés Eldöntendő és kérdőszavas kérdések szerkesztése. Beszéd és íráskészség fejlesztése. Óravezetés Hallás utáni megértés fejlesztése. Kiejtés fejlesztés: szóhangsúly, mondat hangsúly. Beszédkészség fejlesztése: párbeszéd adott példa alapján. Íráskészség fejlesztése. Óravezetés angol A létige használata: állító és tagadó mondatok szerkesztése. A témakör lexikai ismeretinek. beszédfordulatok elmélyítése. Óravezetés A létige használata: eldöntendőés kérdő szavas kérdések szerkesztése. Birtokos jelzők és a birtokviszony használata. Óravezetés angol A létige használata. Rövid válaszok adása, bemutatkozás 5-6 mondatban. Óravezetés angol A létige használata. Egyszerű párbeszédek. Számok. A hét napjainak ismétlése. Óravezetés Számadás a témakörben elsajátított ismeretekről. Óravezetés A tanulók családfájának lekészítése, a család bemutatása. Szociális kompetencia fejlesztése. Óravezetés Lexikai ismeretek bővítése.a vers szövegének memorizálása, eljátszása. Kiejtés és hallás utáni megértés fejlesztése. Óravezetés Lexikai ismeretek bővítése. A dal szövegének memorizálása, eljátszása. Kiejtés és hallás utáni megértés fejlesztése. Óravezetés egyéni ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, ellenőrzés, ön ellenőrzés, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ellenőrzés, CD szótár szó- és mondat kártyák,cd- ROM, CD szótár mondat kártyák, feladatlapok, CD CD- ROM feladatlapok, feladatlapok, tanulói használata egyéni permanens ellenőrzés feladatlap, egyéni frontális kooperatív tanulás tanulás, tanulás, a tanulók project e, olló, ragasztó, színes ceruza, filctoll szótár szótár [Baja, június 7.] [4] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

5 II.Modul: In space Bemelegítés: ellopott sütemények. I have got a computer I. 18. IKT Bemelegítés: ha jó a kedved I have got a computer II. Birtokviszonyok. Teleszkópon át: melyik bolygót látod? IKT Űrlények és robotok: az űrlények testrészei 20. IKT Űrlények és robotok: űrlény család 21. IKT Űrlények és robotok: robotok IKT Birtokviszony Birtokviszony 25. Mut ajándéka ÁÁÁÁ III. Modul: Collections66 Színek, tulajdonságok 23. IKT Az egyedül maradt sajt 24. IKT Gyűljünk össze! 25. IKT Személyes tárgyak megnevezése. Információ nyújtása. Have / has got birtokviszony kifejezése: kijelentés. Óravezetés Birtokviszonyok: have/has got tagadó szerkezet. Hallás utáni megértés fejlesztése. Óravezetés A have/has got szerkezet használatának kijelentő és tagadó mondatokban. Íráskészség fejlesztése, beszédkészség fejlesztése, hallás utáni megértés fejlesztése. Óravezetés Tárgyak megnevezése, helyek leírása (There is/there are). Kérdések szerkesztése, rövid válaszok adása. Íráskészség fejlesztése, beszédkészség fejlesztése. Óravezetés angol A have/has got birtokviszonnyal kérdőszó nélküli kérdések és rövid válaszok szerkesztése. Beszédkészség fejlesztése. Testrészek felelevenítése. Óravezetés Számok és testrészek felelevenítése. A have/has got kérdések és rövid válaszok. Íráskészség fejlesztése, beszédkészség fejlesztése. Óravezetés Lexikai ismeretek fejlesztése. Birtokviszony használatának fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése. Nyelvtani ismeretek fejlesztése: a have/has got szerkezet. (Kijelentő-, tagadó-, kérdő alak). Nyelvtani ismeretek fejlesztése: a have/has got szerkezet. (Kijelentő-, tagadó-, kérdő alak). Kiejtés fejlesztése: eldöntendő kérdések intonációja. Lexikai ismeretek bővítése. Hallás utáni megértés fejlesztése, beszédkészség fejlesztése (szerepjáték). Lexikai ismeretek bővítése, fejlesztése (színek, tulajdonságok). Nyelvtani ismeretek fejlesztése: minőségi viszonyok, a melléknév helye a mondatban. Olvasott szöveg globális megértése. Lexikai ismeretek felidézése (családtagok). Szociális kompetencia fejlesztése: a család együttműködése. Beszédkészség fejlesztése: szerepjáték. Számok felidézése. Egyszerű matematikai műveletek angolul. Koncentráció fejlesztése. Szociális kompetencia: megérteni és elfogadni egymás érzéseit., egyéni,, egyéni,,,,,,,, felfedezéses módszer alkalmazása, ellenőrzés, tanulás, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ön ellenőrzés, ön ellenőrzés, ön ellenőrzés, ön ellenőrzés, ön ellenőrzés, ön ellenőrzés, ön ellenőrzés, ön ön ön szótár CD Internetről szótár Internetről dobókocka, szótár Internetről szótár, használata szótár, számkártyák,, [Baja, június 7.] [5] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

6 IV. Modul: Books V. Modul: Girls in Amőba. Tantárgyak I. 26. IKT Amőba. Tantárgyak II. 27. IKT Szószátyár (Wordy) ABC 28. IKT Könyvesbolt I. Könyvesbolt II. Mango Miller I. Mango Miller II. Erica órarendje 29. IKT Könyvjelző. Erica órarendje II. Clementine I. 30. IKT Clementine II. 31. IKT Különböző mondatformák alkalmazása. Logikai gondolkodás fejlesztése. A tanulók együttműködési képesség toleranciájának fejlesztése. Amőba játék párban, ráhangolódás az angol nyelv használatára. Lexikai tudás bővítése. Interkulturális ismeretek fejlesztése. Lexikai ismeretek felidézése, fejlesztése. Asszociációs készség fejlesztése. Kooperatív készségek fejlesztése. Angol betűk felidézése. Kiejtés fejlesztés. Betűzés fejlesztése. Írás- és beszédkészség fejlesztés. Lexikai ismeretek bővítése. A have/has got szerkezet használata egyszerű párbeszédekben. Számok használata ig. Interkulturális ismeretek bővítése. (Angol fizetőeszköz). A have/has got szerkezet használatának alkalmazása egyszerű párbeszédben. Szituációs szerepjáték. Beszédkészség fejlesztése. Számok használata ig. A have/has got szerkezet alkalmazása. Memória fejlesztés. Tulajdonságot kifejező melléknevek használatának fejlesztése. Rímjáték alkalmazása a tanulók ráhangolásánál. Tantárgyak- lexikai ismeretek bővítése. Beszédkészség fejlesztése. Íráskészség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése, személyes információ csere a kedvenc könyvről. A birtokviszonyok alkalmazása, interkulturális ismeretek bővítése. Hallás utáni megértés fejlesztése és kiejtés fejlesztése. Szókincs bővítése. Logikus gondolkodás fejlesztése. Asszociációs képességek fejlesztése. Kulturális és történelmi ismeretek bővítése. Hallás utáni megértés fejlesztése és kiejtés fejlesztése. Olvasási készség fejlesztése. Együttműködés fejlesztése.,,, csoport, csoport, csoport, csoport ön, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ön, ellenőrzés, ön, ön, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, feladatlap, szótár, feladatlap, szótár, szótár papírlapok, filctoll betű kártyák, - ABC dal szótár papírlapok, filctoll, angol fizetőeszközök mondat kártyák, angol váltópénz, könyvek, papírlapok, filctoll szótár könyvek, sál szótár kedvenc könyv, papírlap, tábla, USA térkép tábla, USA térkép, (dal) [Baja, június 7.] [6] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

7 máj Mary had a little lamb 32. IKT Oh Susanna I. 33. IKT Oh Susanna II. 34. IKT Összefoglalás I. Összefoglalás II. 35. IKT Témazáró dolgozat Project: Az én iskolám Mennyi az? Mennyi az? Gyakorlás. Az elöljárói. 36. IKT Az kifejezése. Gyakorlás. Az. Gyakorlás This is the way Napirend Szókincs bővítése. Hallás utáni megértés fejlesztése és kiejtés fejlesztése. Memória fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Szókincs bővítése. Együttműködés fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Memória fejlesztése.. Olvasási készség fejlesztése. Logikai készség fejlesztése. Tolerancia fejlesztése. Lexikai ismeretek felelevenítése és elmélyítése. (a 7 napjai, tantárgyak, állatok), Melléknév használata mondatokban. Digitális kompetencia fejlesztése. Nyelvtani ismeretek fejlesztése, elmélyítése (have got/ has got) Számadás a tanult lexikai és nyelvtani ismeretekről. Egyszerű szöveg készítése. Kézügyesség, esztétikai érzék fejlesztése. A tanulók együttműködésének fejlesztése. Az kifejezése az angol nyelvben. Logikai képesség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése. Íráskészség fejlesztése. Az beli viszonyok kifejezésének, fejlesztése. Logikai képesség fejlesztése. Beszédés íráskészség fejlesztése. Az beli viszonyok kifejezésének fejlesztése. Az elöljáróinak használata.(in, on, at) Az kifejezésének és az beli viszonyok kifejezésének be, fejlesztése. Írás-, beszéd- és olvasási készség fejlesztése. Adott pont felismerése illetve kifejezése. Az használata párbeszédekben. Beszéd- és íráskészség fejlesztése. Kiejtés fejlesztése. A napirend alapvető kifejezéseinek elsajátítása a dal segítségével. Szókincs bővítése. Hallás utáni megértés fejlesztése. Kiejtés fejlesztése. A napirenddel kapcsolatos szókincs bővítése. Egyszerű mondatok szerkesztése. Beszéd- és íráskészség fejlesztése. Kiejtés fejlesztése.,,, IKT, egyéni ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, önálló tanulás, ellenőrzés, ön filctoll, Henry Ford levelefénymásolat, (dal) USA térkép, (dal) USA térkép és fénymásolatai, (dal) használata egyéni permanens ellenőrzés tesztlap IKT frontális,, ön ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, Project vagy színes filctoll, olló, ragasztó CD szótár CD CD (i- TOOL) írásvetítő, CD szótár szótár [Baja, június 7.] [7] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

8 VI. Modul:The Gingerbread Man Az én mézeskalácsember bábom Mire képes a mézeskalácsember? 37. IKT A mézeskalácsember verse A mézeskalácsember meséje 38. IKT - A tanulók lexikai ismereteinek fejlesztése (testrészek) - A szereplők jellemzése - Kommunikáció fejlesztése - A hallott utasításokat képesek legyenek követni a tanulók. - Képességek leírása - Írott és hallott szöveg közötti kapcsolat megtalálása - Lexikai ismeretek bővítése - Hallás utáni megértésfejlesztése - A vers szövegének helyes kiejtése - memóriafejlesztés - globális szövegértés fejlesztése - szerepjáték keretén belül az együttműködés fejlesztése - kommunikációs- és beszédkészség fejlesztése, frontális, IKT, frontális. IKT ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, bábok, képek,, képleírások, ragasztó, cellux. sál, képek, képleírások, feladatok táska, bábok, tábla, kártyák, bábok, feladatok VI. Modul: The Gingerbread Man PROJECT WORK Képességek fejlesztése 39. IKT Tud a tehén repülni? Én vagyok a mézeskalácsember! 40. IKT Szerepjátékra készülés. A mézeskalácsember bábjáték Év végi ismétlés A tanév munkájának e - logikai gondolkodás fejlesztése - kifejezőképesség fejlesztése - hallás utáni megértés fejlesztése olvasási készség fejlesztése - logikai gondolkodás fejlesztése - kifejezőképesség fejlesztése - hallás utáni megértés fejlesztése olvasási készség fejlesztése - beszédkészség fejlesztése - íráskészség fejlesztése - hallás utáni megértés fejlesztése - olvasási készség fejlesztése - kommunikációs készség fejlesztése (verbális, nonverbális) szereplők leírása - memória fejlesztése - hallás utáni megértés fejlesztése - olvasási készség fejlesztése - kommunikációs készség fejlesztése (szerepjáték) szereplők leírása - beszédkészség fejlesztése - magabiztosság fejlesztése - együttműködési készség fejlesztése - olvasási készség fejlesztése - kommunikációs készség fejlesztése (szerepjáték) megfigyelőképesség fejlesztése A tanév során tanult témakörök lexikai anyagának felidézése, átismétlése A have got/has got nyelvtani szerkezetek, valamint a to be ige használatának fejlesztése. A tanév során végzett összegzése, e, játékos feladatok, dalok segítségével. csoport, frontális, IKT csoport, frontális csoport, frontális, IKT csoport, frontális. csoport, frontális. csoport, frontális csoport, frontális, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ellenőrzés, ön, ön, labda, bábok, feladatok labda, bábok meseképek, vicces képek, bábok, feladatok meseképek, beszédbuborék ok, bábok mesekártya, beszédbuborék ok, bábok. [Baja, június 7.] [8] [Perlerné Bencsik Zsuzsanna tanár]

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök. Idő Modulok. képességek, készségek, célok. 09.01 Getting started Szociális kompetencia. Magyarázat,megbe szélés

Munkaformák Módszerek Eszközök. Idő Modulok. képességek, készségek, célok. 09.01 Getting started Szociális kompetencia. Magyarázat,megbe szélés Idő Modulok Tananyag Fejlesztési képességek, készségek, célok 09.01 Getting started Szociális Munkaformák Módszerek Eszközök, egyéni munka Magyarázat,megbe szélés Tankönyv,füzet 09.03 Revision Rendezés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel,

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel, Angol nyelv A tantárgy célja A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 60 órás Tanmenet heti 4 óra, 15 hét. Idegen nyelvi kompetenciák

ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 60 órás Tanmenet heti 4 óra, 15 hét. Idegen nyelvi kompetenciák ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 60 órás Tanmenet heti 4 óra, 15 hét Haladási ütem Hónap / tanítási hét Témakörök/ Kommunikációs szándékok (ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK) Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Übungen zum Test 01

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tevékenység Munkaforma Differenciálás Eszközök Pedagógiai/fejlesztési cél Megjegyzés Ismétlés: RÁHANGOLÓDÁS frontális füzet, borítékos feladat

Tevékenység Munkaforma Differenciálás Eszközök Pedagógiai/fejlesztési cél Megjegyzés Ismétlés: RÁHANGOLÓDÁS frontális füzet, borítékos feladat A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. november 29. Osztályfok: 6. osztály Téma: Személynevek csoportosítása

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Arany János Kollégiumi Program Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2018. Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Technika Osztály: 4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Részletesebben

A azonosító számú Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai idegen nyelv tantárgy

A azonosító számú Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai idegen nyelv tantárgy A 10046-12 azonosító számú Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai idegen nyelv tantárgy 1. A 10046-12 azonosító számú, Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

NT-56546/NAT SECRETS 2 Tanmenetjavaslat

NT-56546/NAT SECRETS 2 Tanmenetjavaslat NT-56546/NAT SECRETS 2 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád második kötete az angol nyelvet alapszinten tanuló, 11-12 éves diákokkal kb. 100-111 iskolai óra alatt dolgozható fel, átlagos haladást

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Was ist für wen?...

Részletesebben

A tábor hivatalos menete

A tábor hivatalos menete A tábor hivatalos menete Első nap (júl 28.): 8:00 óra: Érkezés, regisztráció, reggeli 9:00 óra: Bevezetés, a tábor menetének, szabályainak ismertetése. 9:30 óra: A tanulók 5 csapatot formálnak a későbbi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet

NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet A TEAM 1 tankönyvcsomag anyaga az angol nyelvet kezdő szinten tanuló, 9-10 éves diákokkal kb. 100-105 iskolai foglalkozás alatt végezhető el, átlagos haladást feltételezve.

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 9. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az óra

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

ANGOL NYELV TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ANGOL NYELV TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Az angol nyelv tanításának céljai... 1 1 2. évfolyam... 3 1. évfolyam... 4 2. évfolyam... 6 3 4. évfolyam...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM ANGOL NYELV HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM ANGOL NYELV HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

(Tom Simek: Past Continuous Song Rockin English)

(Tom Simek: Past Continuous Song Rockin English) Pedagógus neve: Fehérné Jékel Gabriella Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 9., általános angol nyelv Témakör: Unit 2: Winning And Losing egyszerű és folyamatos múlt Didaktikai feladatok: figyelemfelkeltés,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolc BESZÁMOLÓ

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolc BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A témahét résztvevője: az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3/1.. osztályának valamennyi tanulója (27 fő) és pedagógusa (Kőfalvyné Tomory Zsuzsanna, Montovayné Igaz Gabriella).

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét.

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét. A fejj llesz ttő ttevékenység nap llózása Név: XY F 810, 811 4. b Fejlesztendő terület Észlelés Fejlesztő tevékenység tapasztalatai Auditív, vizuális észlelés pontatlan Hallási differenciálás gyenge Beszédészlelés,

Részletesebben