A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre"

Átírás

1 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/ Honlap: OM: A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre (Az alsó tagozatos és a felső tagozatos munkaközösség munkatervével és az intézmény többi érvényben lévő dokumentumával együtt szabályozza a tanév rendjét.) Készítette a nevelőtestület közreműködésével: igazgató Nagyszentjános,

2 Tartalom 1. Adatok... 3 Személyi állomány... 3 A tanulókra vonatkozó adatok Helyzetelemzés... 7 Tárgyi feltételek... 7 Személyi feltételek... 8 Külső kapcsolatok... 8 A pedagógiai munka rövid elemzése Az oktatás, nevelés főbb célkitűzései iskolai szinten Feladatok az iskolai célok megvalósítása érdekében Kiemelt feladataink a tanév során Az intézmény szervezési feladatai Szorgalmi időszak Tanítási szünetek Tanításnélküli munkanapok Tervezett programok Versenynaptár Belső ellenőrzési terv

3 3 1. Adatok Személyi állomány A Hunyadi Mátyás Általános Iskola dolgozói 2011/2012. tanévben Sorszám Név Szakképesítés Beosztás, tanított tantárgyak Pedagógusok 1. matematika - fizika, közoktatási vezető szak (szakvizsga), kistérségi tanügy - igazgatási szakértő (szakvizsga), felsőfokú oktatásinformatikusi végzettség, és ECDL vizsga, 120 órás nem szakrendszerű oktatás, hazai és uniós pályázatírás 2. tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatási vezető szak szakvizsga 3. Krániczné Udvardi Adél tanító, népművelés szakkollégium, gyógypedagógus, 120 órás korai fejlesztő pedagógusi végzettség 4. Nagy Attila tanító, testnevelés szakkollégium, testnevelés szakos tanár, sportedző 5. tanító, vizuális műveltségi terület 6. Bedi Józsefné tanító, testnevelés szakkollégium 7. Kovács Mihályné tanító, vizuális szakkollégium igazgató, a minőségbiztosítási munkacsoport vezetője, matematika 7. osztály, fizika osztály igazgatóhelyettes, a minőségbiztosítási team tagja, könyvtár, napközi gyógypedagógus, napközi testnevelés tanítása a 3. és a 4. osztályokban és a felső tagozaton, sportkör, labdarúgás az 1. osztály osztályfőnöke, magyar, matematika, technika, rajz, környezetismeret tanítása az 1. osztályban, rajz tantárgy oktatása az osztályokban, az alsós munkaközösség vezetője a 2. osztály osztályfőnöke, magyar, matematika, technika, rajz, környezetismeret, ének tanítása a 2. osztályban, napközi, ügyes kezek szakkör a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet

4 4 8. Nónay Ferencné tanító, ének szakkollégium 9. Neubauer Tamás tanító, informatika szakos tanár, mozgókép és médiaismeret, sportedző (kosárlabda sportág) 10. Vitálisné Rosta Aranka matematika. technika szakos tanár, műszaki szakoktató 120 órás nem szakrendszerű oktatás vezetője, a 3. osztály osztályfőnöke matematika, magyar, környezetismeret, technika, rajz, ének tanítása a 3. osztályban, ének tanítása az 1. osztályban, napközi diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, a közalkalmazotti tanács tagja, a 4. osztály osztályfőnöke, matematika, magyar, környezetismeret, technika, rajz, ének tanítása a 4. osztályban, napközi az 5. osztály osztályfőnöke informatika oktatása 3-8. osztályokban, mozgóképés média a 8. osztályban, sportkör, labdarúgás, tanulás tanítása, KRESZ szakkör, a minőségbiztosítási munkacsoport tagja, a 6. osztály osztályfőnöke, matematika tanítása az és a 8. osztályokban, technika tanítása az osztályokban, logika az 5. osztályban, háztartástan, matematika szakkör H Józsa Eleonóra tanító, német szakos tanár a 7. osztály osztályfőnöke, német nyelv oktatása a felső tagozaton, napközi, német szakkör az alsó tagozaton 11. tanító, orosz szakkollégium, magyar szakos tanár, 120 órás nem szakrendszerű oktatás 12. Tóthné Hujber Ingrid általános iskolai tanító és művelődésszervező, felső tagozatos munkaközösség vezetője, a 8. osztály osztályfőnöke, magyar tanítása a felső tagozaton, tánc- és dráma GYES

5 5 biológia szakos tanár 13. Lőrinczné Rosta német nyelvoktató tanító, GYES Szilvia német szakos tanár 14. Neubauerné Tóth tanító, könyvtár GYES Krisztina szakkollégium H Bierbauer Imre biológia-kémia óraadó, kémia oktatása 7-8. osztályokban, természetismeret oktatása a 6. osztályban, H Bierbauer Imréné biológia - technika óraadó, biológia és oktatása 7-8. osztályokban, természetismeret oktatása az 5. osztályban, egészségtan a 6. osztályban H Kertészné Szabó Judit ének szakos tanár óraadó tanár, ének tanítása a felső tagozaton, énekkar vezetése H Komáromy Kinga tanító, angol műveltségi terület óraadó, angol nyelv oktatása a 3. és a 4. osztályokban, angol szakkör vezetése a felső tagozaton Technikai dolgozók 15. Tarné Gregovics érettségi iskolatitkár Edina 16 Bella Antalné szakmunkás takarító 17. Gábriel Istvánné szakmunkás takarító Szabó Mihály szakmunkás karbantartó Továbbképzések 1. A tanév során meghirdetett szakmai tanácskozások, továbbképzések. Mivel a évre kapott normatíva felhasználásra került (könyvtáros képzése) ezért elsősorban az ingyenes képzések jöhetnek szóba. 2. Pályázati lehetőségeket kell keresni időszerű szakmai és pedagógiai továbbképzésekre való jelentkezés érdekében. Tanulócsoportok száma A tanulókra vonatkozó adatok Általános iskolai oktatás: 8 osztály Átlaglétszámok Napközi: 1 csoport Gyógypedagógiai oktatás és nevelés integráltan történik.

6 6 A tanulócsoportok átlaglétszáma: alsó tagozat: 17 fő, felső tagozat: 15,75 fő, iskola:16,375 fő. Tanulószoba: nincs Egyéb adatok Informatikát tanul: 100 fő (3. osztálytól kezdődően minden tanuló) Idegen nyelvet (3. és 4. osztályban angolt, 5. osztálytól németet) tanul: 93 tanuló Létszámok: Osztály Létszám Fiú Lány Napközis tanulók Bejáró tanulók 1. osztály osztály osztály osztály Alsó tagozat: 5. osztály osztály osztály osztály Felső tagozat: Összesen Étkeztetés: napi háromszori étkezés: 24 fő, menzás:6 fő Szakkörök (ingyenes): német, angol, informatika, matematika, sakk, labdarúgás, ügyes kezek, háztartástan, KRESZ, tömegsport, sakk. Meghirdetésre került még: moderntánc szakkör (önköltséges) Könyvtári nyitva tartás idejében: rejtvényfejtő, könyvajánló, felolvasó, meseolvasó, könyvtárhasználati foglakozásokon vehetnek részt a diákok. Iskolánk tanulói segítséget kérhetnek a házi feladatok elkészítésében is a könyvtárostól. Könyvtárunk a település valamennyi lakóját várja a nyitvatartási idő alatt. A felnőttek részére szervezett könyvtári rendezvényeket a szokásos módon közzé tesszük. Tantermek: Osztályterem: 8 Fejlesztőszoba: 1 Könyvtár: 1 Tanári szoba: 1 Igazgatói iroda:1 Igazgatóhelyettesi, iskolatitkári iroda:1 Számítástechnika terem:1 Háztartástan, technika terem: 1

7 7 Történelem, földrajz szaktanterem (amely egyben osztályterem is):1 Osztályterem: 8 Fizika szaktanterem: 1 Nyelvi labor: 1 Tornaszoba kialakítása folyamatban, tornaterem nincs Szertár: 1 Raktár: 1 2. Helyzetelemzés Tárgyi feltételek A nyári szünetben a szülők segítségével megújult a 3. osztály terme, amelyet ezúton is köszönünk. (Meszelés, festés, takarítás új táblák vásárlása.) Az alsó folyosón önkormányzati támogatásból felújításra került egy vizes blokk, és az őszi szünetben várhatóan a mellette lévőre is sor kerül. Augusztus hónapban az iskola valamennyi dolgozójának közreműködésével sor került a nyári nagytakarításra és a tantermek berendezésére. A testnevelés órák jelenleg az udvari aszfaltos pályán tarthatók meg, de reméljük, hamarosan megvalósul a tornaszoba kialakítása is, melynek költségeihez hozzájárul a diákönkormányzat, a Felnőttek a Gyermekekért Iskolai Alapítvány, a NEMAK Kft és felhasználjuk a Családi napon összegyűlt adományt valamint iskolánk költségvetésében a sport támogatására tervezett összeget is. Szülők, képviselők vállalkozók társadalmi munkában az iskola udvarán lévő üres telket elegyengették, spotudvar kialakítása van folyamatban. Köszönet valamennyi támogatónak az iskola és környezetének szépítésért végzett munkáját! Előrelépést jelent a TÁMOP pályázatból kialakított és berendezett korszerű tankonyha (asztalok, székek, hűtőszekrény, villanytűzhely, edények) valamint ugyanezen pályázatból vásárolt laptop, projektor, televízió, rádió. Önkormányzati támogatásból történt a tankonyhába egy új villanybojler vásárlása és beszerelése. A TIOP pályázatból beszerzett 5 tantermi csomag és a 14 darab számítógép, 1 darab szerver magas színvonalon biztosítja a pedagógiai munka informatikai hátterét. Gyarapodott a könyvtár állománya, megtörtént az évek óta elmaradt selejtezés és állományfrissítés. Könyvtári nyilvántartó programot is vásároltunk. Mindezt azért vált lehetővé, mert a képviselőtestület támogatásával beléptünk a kistérségi ellátó rendszerbe, és ezzel bővült a könyvtár feladatköre is.

8 8 A tanulói padok, székek, tanári asztalok cserére szorulnak a tantermekben, illetve két teremben balesetveszélyes az ablakok állapota, néhány tanteremben pedig a műpadló használódott el. Cserére szorul a bejárati ajtó, felújításra még egy emeleti vizesblokk. Összességében azonban a tárgyi feltételek folyamatosan javulnak, az iskola tantermei, folyosói tiszták és esztétikusak. Személyi feltételek Az iskola nevelőtestületének engedélyezett létszáma 14 fő. Jelenleg három pedagógus (tanító, tanár) Gyes - en van, az őket helyettesítő szaktanárok alkalmazásával tovább javult a szakos ellátottság. Jelenleg 1 fő részmunkaidős és 4 fő óraadó tanárt alkalmazunk helyettesítésre. Négy technikai dolgozó segíti az oktató - nevelő munkát (iskolatitkár, 2 fő takarító, karbantartó). Az intézmény szakos ellátottsága megfelel a közoktatási törvényben előírtaknak, az alábbi kivételével: a rajzot vizuális műveltségi területtel rendelkező tanító oktatja (heti 2 óra). A meghirdetett álláshelyre egy jelentkező volt, de végül elfogadott egy győri állást. Minden más tantárgyat megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus (tanító, szaktanár) tanít. A tantestület tagjainak többsége hosszabb idő óta tagja a nevelőtestületnek. A nevelőtestületből hét fő helyi lakos, a többi pedagógus más településről érkezik. A nevelőtestület valamennyi tagja pedagógiai munkájával, tanórán kívüli nevelő munkájával (műsorok, ünnepélyek, kirándulások, különböző programok szervezése, pályázatok írása) révén sokat tesz az intézmény jó hírének növelése és a szakmai munka fejlesztése érdekében. Külső kapcsolatok Az intézmény eddigiekben megalapozott külső kapcsolatainak ápolása, fejlesztése továbbra is fontos feladat. Együttműködésre törekszünk a szülői szervezettel, a képviselőtestület tagjaival, a nyugdíjas klubbal, a helyi sportszervezettel, a polgárőr egyesülettel, a Tarka Lepke Óvodával, és általában a törekvésünk minden helyi, a település érdekében tevékenykedő civil szerveződéssel és a lakossággal való együttműködés. Folyamatos a kapcsolattartásra törekszünk a Megyei Pedagógiai Intézettel és a kistérség településeinek oktatási intézményeivel.

9 9 A könyvtár és a számítógépterem nyitva tartását a lakossági igényekhez igazítjuk. A könyvtár nyitvatartási idejét 5 óráról 12 órára emeltük, mivel beléptünk a kistérségi ellátó rendszerbe. Segítjük a települési programok megszervezését. Építünk partnereink véleményére. (Minőségbiztosítási kérdőívek feldolgozása, a javaslatok beépítése éves pedagógiai munkánkba, fórum szervezése a vélemények meghallgatása érdekében SZMvezetőségi megbeszélések.) Szülői kérésre a harmadik osztályosok angol nyelvet tanulhatnak tanórai keretbe, a felsősök a német nyelv tanulása mellett, már harmadik éve angol szakkörre is járhatnak (ingyenesen). Az angol nyelvet tanuló diákok pedig szakköri keretben németet tanulhatnak. Szintén szülői kérést teljesítve, a 2011/2012. tanévben bevezettük a nagyfelmenő rendszert, amelynek értelmében minden alsós osztályt 4 évig ugyanaz az osztálytanító oktat és nevel. Ezzel összefüggésben, a napköziben minden délután más-más alsós tanító segíti a felkészülést a következő napra. A pedagógiai munka rövid elemzése Az oktatási miniszter tanév rendjére vonatkozó rendelkezésének értelmében a 2010/2011. tanév értékelése iskolánkban is megtörtént. A nevelőtestület a tanév során kitűzött feladatait teljesítette. Eredményeink: Együttműködő tantestület, tehetséggondozás, versenyeztetés, tanórán kívüli foglalkozások mennyisége és minősége. Jó tanár-szülő együttműködés, osztályfőnökök lelkiismeretes munkája, a tanulókkal való egyéni bánásmód. Jó tanár - diák viszony, családias légkör, a tanárok elkötelezettsége a nevelés iránt, felzárkóztatás, az angol és német nyelv díjmentes tanulási lehetősége szakköri és tanórai keretben, választékos szakköri foglalkozások, internet, könyvtár, hagyományok ápolása, kis osztálylétszámok, rendezett környezet, tanulóink sikeres középiskolai felvétele és eredményei, (Diákjaink bejutása hat és négyosztályos osztályos elismert gimnáziumokba.) Javítandó terület: tanulóink szorgalmának, érdeklődésének, a tanulók közötti kommunikáció minőségének, kulturáltságának, az otthoni tanulás rendszerességének, önképzés iránti igénynek, a kompetenciamérés eredményének az emelése. Ehhez kérjük a szülők segítségét továbbra is. Kompetenciaméréssel kapcsolatosan meggyőződésünk, hogy negyedik, hatodik és nyolcadik osztályos tanulók életkori sajátosságainak ez a mérés nem felel meg. Nem várható el ettől a korosztálytól, hogy négy órán át adjanak számot tudásukról! Bízunk abban, hogy meghallgatva a gyakorló pedagógusokat, változás történik ezen a területen!

10 10 Tanulóink továbbhaladását és középiskolai eredményeit nyomon követjük, a kapott visszajelzések alapján elemezzük azt, összehasonlítva általános iskolai eredményeikkel. 3. Az oktatás, nevelés főbb célkitűzései iskolai szinten o Az olvasás és a szövegértés és a matematikai alapkészségek további kiemelt fejlesztése, biztos alapokra helyezése, különös figyelemmel az előző évek során a tanév rendjében meghatározott országos mérés helyi és az összes iskolára megállapított eredményeire, tapasztalataira. o A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása. (szakkörök összetétele, mennyisége, versenyek szervezése és mások által hirdetett versenyekre történő nevezés). A tanulók érdeklődésük és képességeik, adottságaik szerint választhassanak a tanórán kívüli lehetőségek közül. o A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának biztosítása, a hatékony gyermekvédelmi munka folytatása a helyi sajátosságoknak megfelelően. A tanulók napközbeni ellátásának biztosítása (napközi működtetése, a tanulószoba iránti igények felmérése, támogatása). o Az angol és a német nyelv tanulásának biztosítása tanulóink számára, tanórai és szakköri keretben. o Az informatika oktatásának további biztosítása valamennyi érdeklődő tanuló számára (harmadik osztálytól a kötelező és nem kötelező tanórák keretében, és szakköri formában is). o Változatos, érdekes iskolai programok biztosítása a közösség fejlesztésének érdekében, a szabadidő hasznos eltöltése, a diákönkormányzat munkájának színesítése. o Udvarias viselkedés, beszédstílus, a kulcskompetenciák (szabálykövető, problémamegoldó, narratív, lényegkiemelő, kritikai, kommunikációs, életvezetési, együttműködési, döntési, információs kompetenciák és a komplexitás kezelése.) fejlesztése a tanulók körében. o A szülők, a diákok, a pedagógusok jogainak és kötelességeinek megismertetése és betartása, betartatása valamennyi partnerre való tekintettel. o Az egészséges (testi, lelki) életmódra nevelés. Az étkeztetés területén egészséges életmódra nevelés, az étkezési kultúra fejlesztése. o Környezettudatos magatartásra, energiatakarékosságra, helyes fogyasztói szokásokra nevelés. o Az értelmes rend és fegyelem biztosítása a tanulók körében.

11 11 o Együttműködés az óvodával, az óvoda és az iskola közötti átmenet biztosítása érdekében. o Továbbra is fontos az iskolai munka eredményeinek bemutatása szülők, a lakosság és a leendő elsőosztályos tanulók és szüleik számára. o Gyermekközpontú és képességfejlesztő oktatás, változatos módszerekkel, tevékenykedtetéssel. o A különböző ünnepélyek, műsorok iránti érdeklődés felkeltése a lakosság körében. o A szülők nevelő munkájának segítése szakmai tanácsadással, minél szélesebb körű bevonásuk az iskolai élet mindennapjaiba. o A magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek segítése. A tanulási nehézségekkel és magatartási problémákkal küzdő gyerekekkel az elmúlt években is kiemelten foglalkoztunk. Ezek a gyermekek állandó figyelmet, segítséget igényelnek. Az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős rendszeresen figyelemmel kíséri ezeket a tanulókat, szükség esetén a Nevelési Tanácsadó vagy a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs és Bizottság segítségét kéri. 4. Feladatok az iskolai célok megvalósítása érdekében o Az iskola tantermeinek, folyosójának esztétikus berendezése, díszítése, barátságos, kellemes környezet kialakítása. o A tanórák védelme. pontos kezdés és befejezés. o Nevezés sport és tanulmányi versenyekre. o Az olvasástechnika, a helyesírás, a fogalmazás gyakoroltatása tanórákon és azon kívül. o A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, gyakoroltatása tanórákon és azon kívül. o Követeljük meg a tanulóktól azt, hogy felszerelésük, ruházatuk, írásbeli munkáik külalakja rendezett és tiszta legyen. o A tehetséges, jó képességű tanulók felkészítése, versenyeztetése, szerepeltetése (szaktárgyak, sport, művészet, stb.). o Közös programok az óvodával (papírgyűjtés, Mikulás, nyitott nap stb.) Közös programok szervezése az óvoda és az iskola nevelőtestülete számára. o A tanulók számára minél több lehetőség biztosítása a szereplésre, tudásuk, képességeik bemutatása. o Az előző évi tantárgyi és egyéb felmérések eredményeinek, elemzése és beépítése az oktató- nevelőmunkába.

12 12 o A színház, a kirándulás, a közös játék-szórakozás a hagyományápolás minél több esetben jelenjen meg az osztályok életében, mindennapjaiban. o Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége biztosítsa az egységes nevelő hatást, segítsék az osztályfőnököt, hogy nevelési céljaink, elképzeléseink következetesen megvalósulhassanak. o Változatos és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazása a tanórákon, következetesség a pedagógiai munkában. o A tanórán kívüli testnevelés és sport, a mindennapos testnevelés feltételinek biztosítása. o A könyvtári foglalkozások népszerűsítése. 5. Kiemelt feladataink a tanév során Az elmúlt tanévek során nyertes pályázataink kapcsán elindított projektek folytatása: o ÖKOISKOLA 2011 cím elnyeréséből adódó feladataink: átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkozzunk a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel. Ebből adódó feladataink épüljenek be az egyes tantárgyak metodikájába is. o ERŐSZAKMENTES, EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 elismerő cím elnyeréséből adódó feladataink: az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtésére és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítésére való további törekvés. Ezen belül az osztályfőnöki nevelőmunka hatékonyságának növelése. (Osztályfőnöki munkaterv alapján tervezettség az egyéni és a közösségi nevelés terén, az osztályfőnöki órák eredményességének növelése.) O TÁMOP TÁPLÁLKOZZ EGÉSZSÉGESEN, MOZOGJ RENDSZERESEN, TÖREKEDJ A TESTI-LELKI HARMÓNIÁRA! - című nyertes projektünk folytatásaként az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok további folytatása a feladatunk tanórai és tanórán kívüli keretben. o TIOP A PEDAGÓGIAI, MÓDSZERTANI REFORMOT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE című pályázatból megvalósult az intelligens iskola intézményünkben, így pedagógiai munkánkban hasznosítsuk a pályázati forrásból létrejött infokommunikációs eszközparkot.

13 13 o A MÚZEUMI PROJEKT folytatásaként továbbra is együttműködünk a Városi Művészeti Múzeummal. o TOVÁBBI PÁLYÁZATOK ÍRÁSA ÉS LEBONYOLÍTÁSA az oktatás és a nevelés feltételeinek javítása érdekében O A GYŐRBEN SZERVEZETT KULTURÁLIS ÉS EGYÉB PROGRAMOK LÁTOGATÁSA TANULÓINKKAL. 6. Az intézmény szervezési feladatai Szorgalmi időszak Az első tanítási nap: szeptember 1. (csütörtök) Az utolsó tanítási nap: június 15. (péntek) A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap, ezen felül a tanév során 5 tanításnélküli munkanapot lehet fel használni pedagógiai célokra. A szorgalmi időszak első féléve január 13-ig (péntek) tart. Az iskolák január 21-ig (szombat) értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Országos mérés, értékelés a 2011/2012 tanévben Az Oktatási Hivatal május 30-án (szerdán) szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Tanítási szünetek Őszi szünet: november 2 től november 5 ig. tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (). Téli szünet: december 22 - től január 2 ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd). Tavaszi szünet: április 5 től április 9 ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. kedd). Tanításnélküli munkanapok 1) Családi nap szeptember 24. (szombat) 2) Nevelési értekezlet Téma: A nevelés, fegyelmezés korszerű módszerei Időpont: szeptember 29.(csütörtök), 14. óra 3) Hunyadi nap 2012.március 21. (szerda) 4) Gyermeknap 2012.május 25. (péntek) 5) Tanulmányi kirándulás június 5. (kedd)

14 14 Tervezett programok TERVEZETT PROGRAMJAINK A HAVONKÉNTI PONTOSÍTÁS ALAPJÁN MÓDOSULHATNAK AUGUSZTUSI- SZEPTEMBERI PROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS tól 13 óráig Álláspályázatok elbírálása, egyeztetés kollégákkal tantárgyfelosztás, terembeosztás, tanév előkészítés feladataival kedd kedd 8-tól 13 óráig szerda 10 órától szerdától naponta 8-órától kapcsolatban Plakát, meghívók képviselőknek, partnereknek (Tanévnyitó ünnepéllyel kapcsolatban) Elsősöknek levél Munkaközösségi megbeszélések Tantermek berendezése, díszítése, szertárak rendezése, taneszközök áttekintése Megyei tanévnyitó ünnepély BBMMK Tantermek berendezése, díszítése, szertárak rendezése, taneszközök áttekintése Munkatervek, tanmenetekhez anyaggyűjtés (Jelenjenek meg ezekben a dokumentumokban az előző tanévben tapasztalt problémák megoldási törekvései, megkezdett programjaink folytatásai (TÁMOP, TIOP, ÖKOISKOLA, Erőszakmentes, egészségtudatos iskolai cím kötelezettségei) Gregovics Edina vezetésével Osztályfőnökök, szaktanárok, technikai dolgozók Tantestület (iskolavezetőség fogja össze a kollégák egyéni és közös kreatív, előremutató javaslatait, ötleteit)

15 órától- 10 óráig kedd 9 órától től () ig (kedd) ig tól ig csütörtök 8 óra szerda, 8 óra (kedd) óra (kedd) 7 00 óra Javítóvizsgások felkészítése vizsgabizottság megszervezése Javítóvizsga Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése Munkaügyi dokumentumok elkészítése Tanévet előkészítő tanácskozások.(mpi) Bizonyítványok összegyűjtése, tanulónyilvántartás elkészítése Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap. 1. óra: tanévnyitó ünnepély 2. óra: balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás, házirend ismertetése (Készüljön róla a tanulókkal aláíratott dokumentum!) 3. óra: osztályfőnök szaktárgyi órája 4. óra: órarend szerint 5. óra: órarend szerint Ezen a napon, az alsó tagozaton 4 órát, a felső tagozaton pedig 5 órát tartunk meg. Étkezés, napközi lesz. Szülői értekezlet (1. oszt) FÓRUM (szülők és minden érdeklődő számára) Tanévnyitó értekezlet Józsa Eleonóra Vitálisné Rosta Aranka Józsa Eleonóra Vitálisné Rosta Aranka és az Gregovics Edina pedagógus kollégák külön kiírás alapján Gregovics Edina osztályfőnökök, szaktanárok osztályfőnök nevelőtestület tagjai igazgató igazgatóhelyettes

16 óra Szülői értekezletek () (alsó tagozat) (felső tagozat) Szülői szervezet értekezlete () órakor Jelentkezési határidő a Kutatók éjszakájára hét A fejlesztő pedagógus, logopédus felméri a tanulók állapotát hét Tanulmányi versenyek (szerda) péntek péntek csütörtök órakor meghirdetése Tanmenetek, munkatervek leadása Kutatók éjszakája Győr Díszmadár és kisállatok kiállítása Győr Népmese Napja játékos foglalkozás a könyvtárban A magyar népmese napja szeptember 30. Színházi előadások szervezésének megkezdése Családi nap hét (szombat) 8 órától Papírgyűjtés csütörtök Nemzetközi hulladékgyűjtő utolsó hét nap szeptember folyamatosan Ellenőrzési feladatok: naplók, ellenőrzők, ügyelet, étkeztetés, napközi ig () Balesetvédelmi és munkavédelmi szemle, tűzriadó próba igazgató, osztályfőnökök igazgató, igazgatóhelyettes Vitálisné Rosta Aranka Krániczné Udvardi Adél és Bogár Mátyásné Szaktanárok, munkaközösségek vezetői Szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösségek vezetői, gyermekvédelmi felelős, minőségbiztosítási csoport vezetője, DÖK vezető, ISK vezető felsős osztályfőnökök alsós osztályfőnökök Nónay Ferencné Krániczné Udvardi Adél Nónay Ferencné Kovács Mihályné és szülők igazgató, igazgatóhelyettes munkaközösségek vezetői Szabó Mihály

17 17 OKTÓBERI PROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS szerda 15 órakor emeleten Hangraforgó Együttes műsora szerda 17 órakor könyvtárban csütörtök 17 órakor könyvtárban Süssünk főzzünk okosan (beszélgetés felnőtteknek) Fejlesztőjátékok (beszélgetés felnőtteknek Bábszínház 1-2. osztály Kerékpáros kirándulás kedd Bábolnára Megemlékezés az aradi (csütörtök) vértanúkról alsó tagozat (első) órában osztálykeretben felsősök től (szombat) ig (péntek) ig (péntek) ig (péntek) ig (péntek) péntek közösen. Októberi statisztika elkészítése, kistérségi statisztikához és mutatószám felméréséhez adatszolgáltatás DIFER mérés előkészítése. A gyermekek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentése, és az alapkészségek sikeres megalapozása érdekében azon első osztályosok felmérése, akiknél az alapkészségeket hangsúlyozottan támogatni kell. Az igazgatók jelentik az Oktatási Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat ig kell elvégezni Ütemterv készítése a tankönyvellátás rendjéről, az ingyenes tankönyvek iránti igény felméréséhez Krániczné Udvardi Adél Bedi Józsefné Felsős osztályfőnökök Felelős: minden osztályfőnök és Vitálisné Rosta Aranka, és az osztályfőnökök Krániczné Udvardi Adél

18 18 szükséges adatlapok átadása a szülőknek Színházlátogatás BBMMK Nónay Ferencné Kovács Mihályné Pályaválasztási konferencia (Időpont később kerül pontosításra.) óra órakor Az őszi szünet november 2-től november 5- ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. () ig () ig () Nemzeti ünnep október 23. Ünnepély Iskolavezetőségi megbeszélés Pályaválasztási szülői értekezlet Őszi szünet Adatszolgáltatás a 20/1997.(XII.13.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez előírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Józsa Eleonóra és Neubauer Tamás Kovács Mihályné Nónay Ferencné Vitálisné Rosta Aranka, Osztályfőnökök osztályfőnöki órákon ig Az igazgatók október

19 19 (péntek) 31-ig az Oktatási Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával jelentik a Hivatal regionális igazgatóságainak a DIFER mérésben érintett tanulók létszámát.

20 20 NOVEMBERI PROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS Márton napi lámpás Józsa Eleonóra 17 órakor péntek felvonulás a faluban Pályaválasztási kiállítás megtekintése óra osztály Iskolavezetőségi megbeszélés Fogadóóra Kovács Mihályné Nónay Ferencné Vitálisné Rosta Aranka Pedagógusok Könyvszalon-Győr (kedd) Holenda Barnabás Matematika Versenyre jelentkezés határideje Nyitott Kapuk Napja Győr középiskoláiban (7-8. osztályosok részére) szerda óra től ig től péntekig (péntek) (péntek) Nyitott nap az iskolába járó tanulók szüleinek és az óvodapedagógusok részére Egészséges életmód hét (vetélkedő, előadás, pályázat, sportdélután) Az országos mérés, értékeléshez szükséges adatok megküldése az OH részére A tanulói igények felmérése a tankönyvellátással kapcsolatban. Felmérni szükséges: hogyan kívánja biztosítani a szülő gyermeke számára a tankönyvet Bábszínház 1-2. osztály Józsa Eleonóra Pedagógusok, óvodapedagógusok Neubauer Tamás Kovács Mihályné Bierbauer Imréné Krániczné Udvardi Adél Tarné Gregovics Edina Bedi Józsefné

21 Színházlátogatás BBMMK Nevezés a Zrínyi Ilona (péntek) Matematika versenyre Nónay Ferencné Kovács Mihályné

22 22 DECEMBERI ROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS Mikulás várás osztályfőnökök (kedd) osztálykeretben délután szerda) Adventi délután a könyvtárban Bedi Józsefné 16 óra Karácsonyi ajándékkészítés osztályfőnökök alsósok és felsősök részére, iskolai dekoráció, díszasztal kialakítása ig DIFER - mérés (péntek) () A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára pályázatok benyújtása érdeklődés esetén A nyolcadik osztályos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételire Holenda Barnabás Matematika (Időpont később kerül pontosításra.) (Időpont később kerül pontosításra.) szerda 1-3.órában szerda 12 órakor Téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd). verseny Idősek napja, műsor Karácsonyi műsor Osztálykarácsony Dolgozók karácsonya Téli szünet Kovács Mihályné Nónayné Ferencné Nónay Ferencné Kovács Mihályné Bedi Józsefné Krániczné Udvardi Adél Osztályfőnökök Kovács Mihályné Osztályfőnökök

23 23 A téli szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd) JANUÁRI ROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS A téli szünet utáni első osztályfőnökök tanítási nap () folyamatosan órakor () ig () ig () órakor csütörtök 14 óra (péntek) első órában (péntek) (szombat, 10 órakor a tanulók által választott helyszíneken) folyamatosan órakor Szülők értesítése a tanulók gyenge tanulmányi eredményéről, javítási lehetőségről Félévi felmérések megíratása és értékelése Iskolavezetőségi megbeszélés Naplók, ellenőrzők áttekintése, egybevetése, mulasztások összesítése Balesetvédelmi és munkavédelmi szemle Osztályozó értekezlet Himnusz- és Szózatszavaló verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából a könyvtárban Félévi értesítők kiosztása Az általános felvételi eljárás kezdete Egységes írásbeli felvételi eljárás a nyolcadik évfolyamos, középfokú képzésre jelentkező tanulók számára a középfokú oktatási intézményekbe Téli szabadidős programok Nevelőtestületi értekezlet (Az első félév pedagógiai munkájának értékelése) osztályfőnökök munkaközösség - vezetők és szaktanárok iskolavezetőségi tagok osztályfőnökök osztályfőnökök munkaközösségek vezetői, osztályfőnökök, az előkészítésben segítenek a munkaközösségek vezetői, az igazgatóhelyettes, és az osztályfőnökök. Krániczné Udvardi Adél és minden pedagógus A tankönyvrendelés előkészítése Fizika Napja a Krúdyban Vitálisné Rosta Aranka

24 ig () Évfolyamonként lista készítése a szükséges füzetekről, felszerelésekről a következő tanévre. Tanulmányi verseny előkészítése, meghirdetése a Hírekben ig folyamatosan Szabadságolási terv elkészítése Pótló írásbeli felvételi (csütörtök) vizsgák 14 órakor folyamatosan Költségvetés előkészítése, átsorolások elkészítése és minden pedagógus és az iskola vezetősége Tarné Gregovics Edina

25 25 FEBRUÁRI ROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS Bábszínház 1-2. osztály Bedi Józsefné első hét A tanköteles korú első évfolyamos tanulók beiratkozási időpontjának meghirdetése Korcsolyázás Alsó tagozat Felső tagozat Krániczné Udvardi Adél Neubauer Tamás (kedd) 14 órától Olvasó délután a könyvtárban Beszélgetés a farsangi népszokásokról Alsó tagozat Szülői értekezlet az óvodában Szülői értekezlet (alsó tagozat) (felső tagozat) óra időjárástól függően tól () ig péntek) (péntek) 14 órától 20 óráig tól SZM vezetőségi megbeszélés Informatika verseny: szövegszerkesztés Téli túrák az erdőben 1-2. osztályok: Nyomok a hóban 3-4. osztályok: Az állatok etetése Álarc készítése - kiállítás Farsangi bál A továbbtanulási lapok aláíratása a szülőkkel, postázás Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló Józsa Eleonóra Bedi Józsefné Kovács Mihályné Nónay Ferencné osztályfőnökök Neubauer Tamás osztályfőnökök Bedi Józsefné Nónay Ferencné és az osztályfőnökök Gregovics Edina

26 ig A tanulói jelentkezési lapok továbbítása péntek a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Közlekedési vetélkedő Győr Moson - Sopron Megyei órakor (péntek) től () ig (péntek) Rendőrkapitányságon Zrínyi Ilona matematika verseny Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében (8. osztály) Közlekedési vetélkedő (alsós vegyes csapatok) szerda szerda A szülők tájékoztatása a tankönyvrendelésről. A tankönyvrendelés elkészítése és elküldése A szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének beszerzése Az iskolai tankönyvellátási szerződés megkötésének, illetve módosításának határideje. Neubauer Tamás Nónay Ferencné Vitálisné Rosta Aranka Kovács Mihályné Neubauer Tamás Krániczné Udvardi Adél Krániczné Udvardi Adél

27 27 MÁRCIUSI ROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS től (csütörtök) Iskolába hívogató programok az óvodásoknak Nónay Ferencné Színházlátogatás BBMMK Nónay Ferencné Kovács Mihályné tól Szóbeli meghallgatások az () általános felvételi eljárás keretében (8. osztály) (péntek) Gyárvárosi német verseny Józsa Eleonóra jelentkezési határideje Bemutató óra a nagycsoportos óvodások szüleinek Magyar nyelvi verseny kedd (Időpont később kerül pontosításra.) ig (szerda) szerda (Gyakorló) A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket Nemzeti ünnep: iskolai ünnepély A továbbképzési terv végrehajtására az egy tanévre szóló beiskolázási terv elkészítése A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában, és megküldésük a középfokú iskoláknak Közlekedési vetélkedő 3-4. osztály (iskolai forduló) Nónay Ferencné Neubauer Tamás Neubauer Tamás Német nyelvi verseny, Gyárvárosi iskola Víz Világnapja csütörtö14 órakor projekt délután Beíratás óráig kedd óráig Józsa Eleonóra Vitálisné Rosta Aranka Nónay Ferencné Gregovics Edina iskolatitkár

28 28 ÁPRILISI PROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS Színházlátogatás BBMMK Nónay Ferencné Kovács Mihályné órától Hunyadi kupa A tantestület minden tagja, a melléklet szerint szerda 9 órától április 5-től április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd) órakor szerda Hunyadi nap Tanulmányi verseny, Tavaszi szünet Költészet Napja alkalmából együtt versmondás Móricz Kupa (Győrszentiván) 7-8. osztály Móricz prózamondó verseny Győrszentiván Számítástechnika csapatverseny, Győrújbarát Osztályfőnökök Nagy Attila Neubauer Tamás Petőfi Kupa Nagy Attila Bőny Kerékpáros Ifjúsági Kupa Neubauer Tamás Iskolafogászat 1-2. osztály Bedi Józsefné Győri Rendőrkapitányság Neubauer Tamás Ki a mester két keréken? Közlekedési verseny a Neubauer Tamás Kölcseyben Föld Napja osztályfőnökök Iskolafogászat (Gönyű) osztály Nónay Ferencné Neubauer Tamás Kovács Mihályné Váci Kupa (Győrszentiván) Nagy Attila Tavaszi kerékpártúra Krániczné Udvardi Adél Bedi Józsefné

29 Pályaválasztási osztályfőnöki óra a 7. osztályban Bábszínház 1-2. osztály Vitálisné Rosta Aranka Józsa Eleonóra Bedi Józsefné MÁJUSI PROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS Iskolavezetőségi () 14 óra megbeszélés Fogadóóra Pedagógusok 15 órától () (kedd) Anyák napi műsor osztálykeretben Iskolafogászat osztály (csütörtök) 14 órakor péntek 14 óra Madarak, fák napja Hujber Kupa Meghívásos futball bajnokság Erdei iskola Ravazd Pünkösd ünnep szerda folyamatos Kompetenciamérés 4. osztály 6. osztály 8. osztály Tanulmányi kirándulások, tanév végi felmérések, diáknap/gyermeknap előkészítése Alsós osztályfőnökök Vitálisné Rosta Aranka Józsa Eleonóra Alsós munkaközösség Nagy Attila Neubauer Tamás osztályfőnökök munkaközösségek vezetői, diákönkormányzat - vezetője

30 30 JÚNIUSI ROGRAM DÁTUM PROGRAM FELELŐS Gyermeknap Nónay Ferencné és az péntek osztályfőnökök órakor (kedd) Osztályozó értekezlet Tanulmányi kirándulások Naplók, bizonyítványok, törzslapok, beszámolók leadása péntek órakor kedd 9 órakor tól ig től péntekig tól ig től péntekig Ballagás, tanévzáró ünnepély Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Nyári szabadidős program jelentkezés alapján Rakodás a tantermekben, tanáriban, szertárakban, leltározás Józsa Eleonóra osztályfőnökök Pedagógusok osztályfőnökök, munkaközösségek vezetői, DÖK vezetője, minőségbiztosítási csoport, gyermekvédelmi felelős, igazgatóhelyettes és minden pedagógus és technikai dolgozó Tantestület Pedagógusok Táborozás (Győrújbarát) Krániczné Udvardi Adél órakor Tanévnyitó ünnepély 2011/2012. tanév Nónay Ferencné A Napsugár Zeneiskolával kötött együttműködés keretében a zenei oktatás tovább folytatódik tovább iskolánkban (előképző, szolfézs, zongora)

31 31 Versenynaptár Sorszám Verseny megnevezése Ideje 1. Bendegúz anyanyelvi verseny folyamatos 2. Jonatán szövegértő képességet fejlesztő levelező verseny 3. Simonyi Zsigmond Kárpát medencei helyesírási Verseny folyamatos kiírás szerint 4. Móricz Zsigmond prózamondó verseny tavasz 5. Váci- kupa labdarúgó verseny tavasz 6. Kisfaludy Napok, Tét: (sport, versmondás, népdaléneklés, német) tavasz 7. Gyárvárosi német verseny kiírás szerint 8. Kis Vakond Levelezős Verseny folyamatos 9. Hajdú Bihar Megyei TIT levelezős versenyek (matematika, helyesírás, irodalom, környezetismeret alsó és felső tagozat) 10. Holenda Barnabás Matematika Verseny 11. Marót Rezsőről elnevezett megyei matematikaverseny az 5. és 6. évfolyamos tanulók számára 12. Helyesírási verseny 4. o. Gyakorló Általános Iskola, Győr folyamatos (szombat) ig iskolai forduló november január 13. Közlekedési versenyek osztály tavaszi időszak 14. Házi versenyek az alsós munkatervben folyamatos 15. Zrínyi Matematika Verseny február 16. Heuréka Rejtvényfejtő Verseny április 17. Katasztrófavédelmi Verseny május 18. Kis Vakond Versenyvizsga május 19. Hunyadi-napi Tanulmányi Versenyek péntek 20. Hujber Kupa

32 32 7. Belső ellenőrzési terv Osztályfőnöki mkv.-i tevékenység Pedagógusok munkája Munkaközösségi szakmai munka Házirend munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint folyamatos Ügyeleti rendszer folyamatos SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása MIP megvalósítása ig. utasítás szerint ELLENŐRZÉS terület mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős belső ell. Tanulmányi dokumentumelemzés tervszerint munka esetenként havonta napló, ellenőrző ofők, igh. ig. Versenyeredmények értékelés jegyzőkönyvek tanévvégi összesítések, elemzés évente ig.. igh. mkv. Magatartás havonta, óralátogatás havonta ig. igh. ofők, osztályozó feljegyzés megbeszélés félévente mkv értekezlet Szorgalom havonta, óralátogatás havonta ig. igh. ofők, osztályozó feljegyzés megbeszélés félévente mkv értekezlet Fegyelmi ügyek esetenként dok.elemzés megbeszélés esetenként jegyzőkönyv ig. Jutalmazások munkaterv óralátogatás (motiváció) szerinti dok.elemzés rendszeres feljegyzés napló ig. igh. mkv Belső mérések tanmenet folyamatos napló dok.elemzés szerint évente jegyzőkönyv igh. Külső mérések esetenként írásbeli esetenként jegyzőkönyv igh. Tanmenet, program IX. 15. dok.elemzés évente tanmenet ig.. rendelések, Tankönyv, IX. 15. II. dok.elemzés félévente leltári taneszköz 15. megbeszélés jegyzőkönyv igh. folyamatszabályozás szerint óralátogatás dok.elemzés megbeszélés óralátogatás dok.elemzés óralátogatás iskolai elemzés beszélgetés iskolabejárás óralátogatás dok.elemzés dok.elemzés beszámoltatás jogszabály és dok.elemzés partneri elégedettség mérése munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint feljegyzés feljegyzés napló napló feljegyzés ig. igh. igazg. igh. mkv. ig. igh. folyamatos feljegyzés ig.. igh folyamatos feljegyzés igazg. ig.h folyamatosan feljegyzés ig. folyamatosan jegyzőkönyv minőségügyi vezető

33 33 ÉRTÉKELÉS terület mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős folyamatos eseti tájékoztatófüzet, Tanulmányi tanmenet szóbeli tanmenet napló, szaktanár munka szerinti félév, írásbeli szerinti, bizonyítvány évvége félévente versenyek írásbeli, szóbeli, gyakorlati önértékelés megbeszélés önértékelés megbeszélés évente jegyzőkönyv szaktanár Magatartás hónap vége havonta félév, évvége félévente napló oszt.fők Szorgalom hónap vége havonta félév, évvége félévente napló oszt.fők Fegyelmi ügyek félév, évvége megbeszélés félévente jegyzőkönyv igazgató Jutalmazások önértékelés igazgató, ig. félév, évvége félévente jegyzőkönyv (motiváció) dok.elemzés h. Belső mérések tanmenet írásbeli napló szaktanár rendszeres szerint szóbeli jegyzőkönyv mkv Külső mérések esetenként írásbeli eseti jegyzőkönyv ig. h. Tanmenet, program félév évvége beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató Tankönyv, taneszköz félév évvége beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató Osztályfőnöki mkv-i félév évvége beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató tevékenység Pedagógusok beszélgetés, félév évvége munkája dok. elemzés félévente feljegyzések igazgató Munkaközösségi szakmai munka tanév vége önértékelés évente jegyzőkönyv igazgató igh. Házirend évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató Ügyeleti rendszer évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása MIP folyamatosan Versenyeredmények folyamatszabályozás szerint beszámoló teljesítményértékelés félév évvége tanév vége tanév vége beszámoló beszámoló igazgató minőségügyi vezető

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 9142 RÁBAPATONA, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról Készítette: Márkus Gusztáv igazgató Rábapatona,

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A 2015/2016. tanév helyi rendje, a tanévben megvalósuló feladatok időrendi áttekintése Hónap

Részletesebben

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZARVAS MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV Bíró Gyula igazgató Szarvas, 2011. 2011/2012 tanév célkitűzései, feladatai 2011/2012 tanévben

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2010/2011 tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények Kiemelt iskolai rendezvények 09.01.Tanévnyitó ünnepség 09.02. Felhívás öko-pályamunka készítésére. Téma:

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben