Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011."

Átírás

1 Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

2 I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról 2. Tanévkezdő kiadvány 2010/ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 3. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény évi LXXI. Törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról 5. Az esélyegyenlőség közoktatásban való érvényesüléséről szóló évi XXXI. törvény 6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 7. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet 9. A 210/2008. (VIII.27.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet módosításáról 10. Az esélyegyelőséget, a felzárkóztatást segítő támogatásokról szóló 9/2008. (III.29.) OKM rendelet II. A tanévi feladatokat meghatározó további dokumentumok 1. Sükösd és Érsekcsanád Önkormányzatának közös közoktatásifeladatellátási és intézményhálózat működtetési terve Sükösd és Érsekcsanád önkormányzatainak közös intézkedési terve Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási minőségirányítási programja november 5. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Intézményi Minőségirányítási Program 6. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK pedagógiai-művelődési programja Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata 8. Házirend 9. Továbbképzési terv 10. OKÉV kompetenciamérés, tantárgyi mérések tapasztalatai - 1 -

3 III. A tanév rendje 1. A 2010/2011-es tanév, szorgalmi idő (tanítási év) A 2010/2011. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (szerda), utolsó napja június 15. (szerda). A tényleges tanítási napok száma: 183 nap A szorgalmi idő első féléve január 14-ig tart. 2. Tanítási szünetek a szorgalmi időben Az őszi szünet: november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő). A téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő). A tavaszi szünet: április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. -ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 3. Az öt tanítás nélküli munkanap december 20. (hétfő) Karácsonyi játszóház; projektzárás december 21. (kedd) Nevelési értekezlet április 20. (szerda) Nevelési értekezlet június 9. (csütörtök) Madarak és fák napja Gyermeknap - DÖK nap június 10. (péntek) Osztálykirándulások - 2 -

4 4. A felvételi eljárás és a beiratkozás A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának jelentősebb határidőit az alábbi táblázat tartalmazza. A felvételi rendről, eljárásról az osztályfőnökök szülői értekezleten részletes tájékoztatást adnak. Határidők Feladatok A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez előírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét , Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban , Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó , Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben. Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben. A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben)

5 5. Országos mérés, értékelés a 2010/2011 tanévben Az Oktatási Hivatal május 25-én szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak október 15-ig kell felmérniük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 10-ig kell elvégezniük. 6. Nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek az iskolában - Augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély - Október 6. Az aradi vértanúk napjáról megemlékezés osztálykeretben - Október 22. Az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltásának tiszteletére ünnepség a Művelődési Házban - November December 20. Irodalom Birodalom projekt - December 6. Mikulás ünnepség osztályonként, Mikulásjelenet az Ünnepsoroló szakkör előadásában a Művelődési Házban - December 17. Iskolai karácsonyi ünnepség - Január 22. A magyar kultúra napjáról megemlékezés osztályonként - Március 11. Az es forradalom emlékműsora a Művelődési Házban - Június 14. Kulturális bemutató, zeneiskolai hangverseny - Június 17. A 8. osztályosok búcsúzása az iskolától - Június 18. Ballagás - Június 21. Tanévzáró ünnepély - 4 -

6 7. Nevelőtestületi értekezletek, fogadóórák, szülői értekezletek Alakuló értekezlet augusztus 26. Tanévnyitó értekezlet augusztus 30. Félévi osztályozó értekezlet január 15. Félévi értekezlet január 24. Év végi osztályozó értekezlet június 15. Tanévzáró értekezlet június 21. Fogadóórák: október 25., március 7. Munkaértekezletek: havi, szükség esetén heti rend szerint hétfőnként Szülői értekezletek: Alsó tagozat 1. évfolyam szeptember évfolyam szeptember ig január ig május 2-6-ig Felső tagozat szeptember ig december ig május 2-6-ig - 5 -

7 IV. A 2010/2011. tanév feladatterve Iskolánk munkatervének külső szabályozói: «a hatályos jogszabályok, «önkormányzati társulási tanácsi rendeletek, «a pályázati kötelezettségvállalások «a partnerek elvárásai; belső szabályozói:» az intézményi alapdokumentumok,» a kialakult pedagógiai gyakorlat,» a tanévi munka- és rendezvényterv,» oktató - nevelőmunkánk hatékonyságának, eredményességének növelésére irányuló nevelőtestületi törekvések határozzák meg. Ennek megfelelően a tanév kiemelt feladatai: A tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelet végrehajtása. A NAT 3 alaptanterv alapján adaptált kompetencia alapú helyi tanterv 1-7. évfolyamokon történő bevezetése, a megújult módszertani kultúra alkalmazásával. A nem szakrendszerű oktatás folytatása a 6. évfolyamon. A módosított Kt ának (3) bekezdése értelmében: Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel fejezendő ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanulók értékelésére az intézmény Pedagógiai-művelődési programjában meghatározott érdemjegyek kerülnek alkalmazása. A TÁMOP projekt pályázati követelményeinek megvalósítása melléklet szerint. A TÁMOP pályázat keretében kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazásának fenntartása: Szövegértésszövegalkotás A programcsomag a 2/A és 6/A osztályokban, Matematika A a 2/B és 6/B osztályokban, Idegen nyelvi - angol a 6. és 7. évfolyamon. Szövegértés-szövegalkotás B programcsomag matematika tantárgyhoz kapcsolódódóan, valamint Matematika B programcsomag megvalósítása természetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan a 6/A osztályban. A továbbképzéseken elsajátított új tanulásszervezési eljárások alkalmazása. A pedagógus teljesítményértékelés folytatása. Felkészülés a évi kompetenciamérésre a már meglévő mérési eredmények figyelembe vételével

8 A differenciált nevelő-oktatómunka szervezeti és tartalmi feltételrendszerének, gyakorlatának hatékonyabbá tétele, kiemelten a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. Az integrációs program keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására egyéni fejlesztési tervek készítése; hatékony együttműködés a végrehajtásban érintett közreműködőkkel. Kiemelt figyelem az intézményi társas kapcsolatokra, a gyermekek, valamint a gyermek felnőtt kommunikációra. Eredményes részvétel a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon, vetélkedőkön, kulturális versenyeken, pályázatokon. A nevelői és gyermek ügyeleti rendszer hatékonyságának további erősítése. A partneri kapcsolatok erősítése, kiemelten a kulturális, sport, szabadidős tevékenységekre, rendezvényekre. A hatékonyabb intézményi marketing érdekében szoros együttműködés kialakítása a beiskolázásra kerülő óvodás gyermekekkel, szüleikkel. A hagyományoknak megfelelő színvonalas program, műsor biztosítása az iskolai szintű rendezvényeken, ünnepségeken a sport és diákönkormányzati napon. Részvétel a kistérségi szakmai együttműködésben, az iskolaszövetség munkájában. Az iskola tárgyi feltételrendszerének, környezetének, az intézmény arculatának fejlesztése. Fokozott figyelem az értékmegóvásra, a rongálások megelőzésére; következetesség az okozott kár megtérítésében. 1. Kirándulási tervek Alsó tagozat: - 1.o. Óbánya - 2.o. Pécs - 3.o. Mohács - Pécs - 4.o. Bikal Felső tagozat: - 5.o. Ópusztaszer Történelmi és néprajzi tanulmányok felelevenítése - 6.o. Budapest - Hazánk fővárosa és nevezetességei - 7.o. Gemenc - Hazánk természeti szépségei, természetvédelem - 8.o. Szabadon választott kirándulási helyszín - 7 -

9 2. Hit- és vallásoktatás ( fakultatív ) ideje, helye: az egyházak gondozásában 3. Diákközgyűlések szeptember 6. Téma: DÖK elnök-, - helyettes választás november 15. Téma: A papírgyűjtés értékelése, az éves progra m beindításának tapasztalatai, további feladatok meghatározása május 10. Téma: A DÖK nap tervezése május 31. Téma: A DÖK vezetőinek beszámolója 4. Az iskola feltételrendszere 4. 1 Személyi feltételek Személyi állományunkban változás történt: Tóth Jánosné a prémium évek program keretében nyugdíjba vonult, státuszára új nevelőt nem alkalmaztunk. Határozott idejű kinevezéssel a német nyelv óráit a kifutóban lévő németoktatást a 8. évfolyamon e tanévben még ellátja. Bálint Márta tartós táppénzes állományba került, helyettesítését Surján Boglárka végzi határozott idejű kinevezéssel. A fizika tantárgy oktatását A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Iskolájából e tanévben is Bitó Zoltánné végzi áttanítással. E tanévben a 4., 5. és a 7. évfolyamokon vannak összevont tanulócsoportjaink, melyekben a magyar és matematika tanítása csoportbontásban történik. A 4. osztály osztályfőnöke, Mészárosné Kormos Mónika mellett a magyar tantárgy csoportbontásban való tanítására idén is Hegyi Matildot alkalmaztuk óraadóként. A nem szakrendszerű oktatás folytatódik 6. évfolyamon magyar és matematika tantárgyakból, s a történelem tantárgy egyes óráival. Megfelelő képesítéssel rendelkező e tevékenységet végző pedagógusaink: Surján Boglárka és Csukás Erika. A 6.A és a 6.B osztályban a történelem tanítását nem szakosként a tanítói végzettséggel rendelkező Bajai Dóra végzi. Az 5., a 7. és 8. évfolyamon Némethné Bóta Ágnes történelem szakos óraadó tanítja a történelemórákat. Lajterné Gál Ildikó tanító, fejlesztő pedagógus folytatja az SNI B tanulók fejlesztését. Kerekesné Kovács Klára zongoratanárnő ismét szülési szabadságon tartózkodik. Helyettesítését részmunkaidőben Aradi Sándor és Duliskovich Klára, óraadóként Hazslinszkyné Jaross Adrienn végzi

10 A hegedűoktatást az idei tanévben részmunkaidősként továbbra is Kubán Loránd látja el. Furulyaoktatással bővült zeneművészeti oktatásunk, mely tanszakon Huzsvay György óraadó oktat. A szolfézsoktatást idén is Géczyné Pethes Eleonóra ének-zene szakos pedagógusunk végzi. A nevelőtestületben az elmúlt évhez képest más változás nem következett be Diákösszetétel Az előző tanévben két nyolcadik osztályunk távozott, és a tanévben két első osztály indult. Tanulócsoportjaink száma a maradt 13, mivel a 4., az 5. és a 7. évfolyamon is egy tanulócsoport működik. Tanulólétszámunk 237 fő. Zeneművészeti oktatásban 56 tanuló vesz részt 5 szolfézscsoportban. Közülük 55 növendék hangszert is tanul, 1 fő csak szolfézs tanszakon. A napközis ellátást igénylő családoknak egy csoportban biztosítja a fenntartó a szolgáltatást Tárgyi feltételek Pályázati támogatással megvalósult az összes külső nyílászáró cseréje, valamint az iskolaépületek külső szigetelése és nemes vakolattal és dísztéglával való burkolása. A központi épület előtt szintén pályázati forrásból új díszkert létesült. A fenntartó által rendelkezésünkre bocsátott festő közmunkás és szakmunkás a WC-k, öltözők egészségügyi meszelését végezte el. Az iskola főépületében a tantermek egy részének lábazata, a napközi épületében a két tanterem, és a bérelt termek lábazata is újrafestésre került. Öt tanteremben szükségessé vált a felpúposodott parketta felújítása. Az elmúlt tanév decemberében IPR pénzeszközből néhány új tanulóasztalt és széket, valamint fejlesztő eszközöket is vásároltunk. A TÁMOP pályázat jóvoltából és az informatikai normatíva pénzeszközének segítségével jelentősen bővült IKT eszközeink, tanulói segédleteink köre. A csoportbontásban ellátandó órák száma továbbra is szükségessé teszi két bérelt tanterem használatát, így még mindig három épületben vannak elhelyezve tanulócsoportjaink. Sportudvarunk állapota és felszereltsége továbbra is megoldandó probléma

11 5. Munkánk meghatározó alapjai A 2010/2011. tanévben 1-7. évfolyamon a NAT 2007., a 8. évfolyamon a Módosított kerettanterv /2003/, illetve a én elfogadott módosított Pedagógiai és művelődési programunk alapján végezzük feladatainkat a TÁMOP pályázati projekt keretében vállalt tartalmi korszerűsítés célkitűzéseinek megfelelően. A hangsúlyt - az önkormányzat által biztosított többlet időkeret segítségével - a minőségi szakmai és nevelőmunkára, a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra (versenyek), a fenntartói és szülői elvárásoknak való megfelelésre fektetjük Állandó feladataink 1. Pályázati tevékenységünk folytatása. 2. Akkreditált továbbképzéseken való részvétel. 3. A továbbképzések során szerzett tapasztalatok, módszertani megújulás kamatoztatása az igényes pedagógiai munka érdekében. 4. Felkészülés a évi országos mérésében való részvételre az eddigi mérési eredmények figyelembe vételével. 5. Színvonalas szaktárgyi és osztályfőnöki munka; a pályaválasztás segítése. 6. A felzárkóztatás, tehetséggondozás kiemelt feladatként kezelendő. 7. Részvétel a meghirdetett tanulmányi és kulturális versenyeken. 8. A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Hatékonyabb konfliktuskezelés a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésében. 9. Az iskolai tárgyi feltételrendszerének, épített környezetének megóvása, a rongálások megelőzésére, következetesség az okozott kár megtérítésében. 10. A nevelőtestület kreatív szellemiségének, innovativitásának erősítése. 11. A nevelői ügyeleti rendszer hatékonyságának további növelése. 12. Az iskola szülői támogatottságának további növelése, a szülők széleskörű tájékoztatása, javaslataik figyelembe vétele Az iskola szervezeti struktúrája A Sükösd Érsekcsanád ÁMK tagintézményeként működünk. Intézményünk belső szervezeti felépítésében az intézményvezetői feladatkört a tagintézmény-vezető látja el. Intézményvezető-helyettesi státusz nincs

12 5. 3 Kapcsolatainkban Az elmúlt években meghatározott feladataink továbbra is aktuálisak, azok fejlesztését kívánjuk folytatni, szoros együttműködésben a sükösdi társintézménnyel Hagyományok, sajátosságok, arculat A néptánc oktatásban továbbra is részt vesznek tanulóink. E hagyomány ápolása nagy jelentőségű községünkben. A 2010/2011. tanévben is helyet biztosít iskolánk kézműves foglakozások megtartására. Kórusunk rendszeresen elismerésre méltóan szerepel az Éneklő Ifjúság Találkozókon. Zeneiskolai növendékeink félévente nyilvános hangversenyeken adnak számot előmenetelükről. V. A tanév helyi rendjének meghatározása, rendezvényterv 2010/2011. A tanév programja Augusztus 26. Alakuló értekezlet A munkaközösségek újraalakulása, Az aktuális feladatok meghatározása Augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet, tanévnyitó ünnepség Augusztus 31. Tanévnyitó ünnepség

13 Szeptember A hónap folyamán: Szülői értekezletek Év eleji felmérések Alsó tagozatos mesemondó háziverseny osztálykeretben szeptember 1-3. szeptember 6. Témahét megvalósítása: A tanulás tanulása A szakköri és a tömegsport foglalkozások beindítása A tanulmányi versenyfelhívások ismertetése Szeptember Őszi papírgyűjtés Október A hónap folyamán: A 6. és a 8. osztályos tanulók tájékoztatása a továbbtanulási lehetőségekről, körülményekről Difer-mérések megkezdése az első osztályokban Iskolai mesemondó versenyek október 6. október 22. október 25. október 29.(péntek ) Az aradi vértanúk napjáról megemlékezés osztálykeretben, gyűjtőmunka a faliújságra Az 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltásának évfordulójára ünnepség a Művelődési Házban Fogadóóra Az őszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap November A hónap folyamán: Részvétel a körzeti mesemondó versenyen a bajai Gyermekkönyvtárban Részvétel Kalocsán a Bács-Kiskun megyei zongoristák VIII. találkozóján

14 november 2-5. november 8.(hétfő) november 8. Őszi szünet Az őszi szünetet követő első tanítási nap Az osztályfőnökök tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről november 22. Pályaválasztási szülői értekezlet a 6. és 8. osztályos tanulók szülői számára november 29. A negyedévi tanulmányi munka értékelése A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése Az Irodalom Birodalom projekt nyitónapja December A hónap folyamán: december 6.(hétfő) december 10. december 15. december december 17. december 20. december 21. december 22-től Három hetet meghaladó projekt lebonyolítása: november 30- december 21-ig: Irodalom Birodalom Adventi készülődés Felső tagozatos szülői értekezletek Mikulás ünnepség osztályonként, Mikulásjelenet a Művelődési Házban A 6. és 8. osztályosok jelentkezése a központi írásbeli vizsgákra Iskolai népdaléneklési verseny Adventi vásár a tanulók munkáiból Iskolai karácsonyi ünnepség a Művelődési Házban az 1. évfolyam, a kórus és a zeneiskolások közreműködésével Karácsonyi játék-délelőtt; az Irodalom Birodalom projekt zárása, értékelése Nevelési értekezlet Téli szünet

15 Január A hónap folyamán: Félévi zeneiskolai vizsgák A zeneiskolások félévi hangversenye A tankönyvrendelés előkészítése Alsó tagozatos szülői értekezletek január 3.(hétfő) január 10. január 14. január 15-ig január 15. január 21. A téli szünetet követő első tanítási nap A Magyar Kultúra Napjával kapcsolatos gyűjtőmunkából kiállítás Az első félév lezárása, értékelése; félévi felmérések A zeneiskolások félévi vizsgái Az iskolai tanulmányi versenyek meghirdetése Iskolai Kazinczy-verseny A félévi bizonyítványok kiosztása Központi írásbeli a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek január 22. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak január 24. A magyar kultúra napjáról megemlékezés osztályonként Félévi értekezlet A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése január 27. Pótló írásbeli felvételi vizsga

16 Február A hónap folyamán: Farsangi bál és farsangi játékok a Művelődési Házban az SZMK és a DÖK rendezésében Iskolai tantárgyi tanulmányi versenyek Alsó tagozatos szavalóverseny osztályonként Óvodai szülői értekezlet február 18. február 28. A nyolcadikosok hatodikosok - jelentkezése a középiskolákba Az iskolai szaktárgyi versenyek értékelése, eredményének közzététele a helyi médiában Március A hónap folyamán: Petőfi napok Jelentkezés a bajai Szeghő Lászlóné Iskolahét versenyeire, programjaira Iskolai tanulmányi versenyek Részvétel a körzeti sportversenyeken március 7. A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése Fogadóóra Petőfi irodalmi vetélkedő 5-6. és 7-8.osztályosoknak március 8. március 10. március 11. Iskolai szavalóverseny Petőfi irodalmi vetélkedő 5-6. és 7-8.osztályosoknak Iskolai ünnepség a Művelődési Házban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

17 Április A hónap folyamán: Részvétel az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozón Részvétel az Iskolahét programjain Részvétel a körzeti sportversenyeken április 8. április április 2-6-ig április 11. április 20. április április 27. április 28. A Család projekt kezdete 1-4. évfolyam Témahét: A húsvéti ünnepkör 5-8. évfolyam Tavaszi szünet A háromnegyedévi tanulmányi munka értékelése A kompetenciaalapú oktatás és az IPR értékelése Nevelési értekezlet Tavaszi szünet Utolsó tanítási nap: április 20. (szerda) Első tanítási nap: április 27.(szerda) Értesítés a nyolcadikos hatodikos - tanulók középiskolai felvételéről Az iskolai tanulmányi versenyek második szakaszának értékelése, eredmények publikálása a helyi médiában Május A hónap folyamán: Szülői értekezletek A zeneiskolások év végi vizsgái Tavaszi papírgyűjtés Év végi felmérések Nagycsoportos óvodások fogadása az első osztályokban

18 május 25. Országos kompetenciamérés magyarból és matematikából 4., 6. és 8. évfolyamon Június A hónap folyamán: Kiállítás a szakköri munkákból Bíber - hét június 6. június 9. Pedagógus napi műsor - 2. évfolyam Gyermeknap: Madarak és fák napja DÖK nap A dekorációs verseny értékelése június 10. június június 14. június 15. Osztálykirándulások Bíber-hét A zeneiskolások év végi hangversenye Kulturális bemutató Bolhapiac DÖK-bazár június 17. június óra Búcsúzó: A 8. osztályosok búcsúzása az iskolától, nevelőiktől Ballagás június 20. Tanévzáró értekezlet A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése június 21. Tanévzáró ünnepség

19 A Bíber János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkatervének mellékletei - Felső tagozat munkaközösségének munkaterve - Alsó tagozat munkaközösségének munkaterve - A TÁMOP pályázat fenntartásának tervezete - Zeneiskola munkaterve - Sportfoglalkozások munkaterve - SZMK munkaterve - DÖK munkaterv - Kirándulási terv alsó felső tagozat - Szakköri munkatervek - Iskola-egészségügyi ellátás munkaterve - Gyermekvédelmi feladatok munkaterve - Napközis foglalkozási terv - Iskolai könyvtári munkaterv - Községi könyvtári munkaterv - Ellenőrzési terv

20 A TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben pályázat fenntartásának biztosítása Indikátormutatók Szövegértésszövegalkotás A Matematika A Az érsekcsanádi iskolában Implementáció Bevont pedagógus Fenntarthatóság Bevont pedagógus 2009/ / A Forczeg Ágnes 2. A Forczeg Ágnes 5. A Bálint Márta 6. A Surján Boglárka 1. B Strahl Istvánné 2. B Strahl Istvánné 5. B Katona Zsuzsanna 6. B Katona Zsuzsanna Idegen nyelvi - Angol 5. A Bajai Dóra 6. A Bajai Dóra 5. B Mészárosné K.M. 6. B Mészárosné K. M. 6/1. cs. Bajai Dóra 7/1. cs. Bajai Dóra 6/2. cs. Mészárosné K. M. 7/2. cs. Mészárosné K. M. Szövegértés-szövegalkotás B - Matematika 5. A Csukás Erika 6. A Csukás Erika Matematika B Természetismeret 5. A Szűcs Márta 6. A Szűcs Márta Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban Történelem Ének-zene 5. A Bálint Márta 5. B Bajai Dóra A, 5. B Bálint Márta % Rajz 5. A, 5. B Bajai Dóra - - Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Digitális tartalmak, taneszközök használata 25 % Moduláris oktatás bevezetése: Egészséges életmód modul Angol nyelv 5. A Angol nyelv 5. B Bajai Dóra Mészárosné Kormos M. Magyar nyelv és irodalom 5/1. cs. Magyar nyelv és irodalom 5/2. cs. A bevont tanulócsoportokban Csanádiné Halmos M. Surján Boglárka 1.A Forczeg Ágnes 1.A Peterdi Józsefné 1. B Strahl Istvánné 1. B Martinkovics Györgyné 5. A 5. B Szűcs Márta 5. osztály Szűcs Márta

21 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Új módszerek ( KOOP, DIFF, DRP) intézményi alkalmazása, elterjesztése Tanulás tanulása c. témahét Tavaszi témahét az éves munkatervben aktualizált témában Irodalom Birodalom c. három hetet meghaladó projekt A Család c. három hetet meghaladó projekt Tavaszi Fesztivál: művészeti nevelési programok civil szervezetekkel együttműködve Kommunikációt, anyanyelvi nevelést segítő eszközök, tevékenységek gyűjteménye A sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok Jó gyakorlat átvétele: Tanulásmódszertan és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével IPR program működtetésével A kompetencia alapú oktatásba és az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésbe bevont tanulócsoportokra, tanulókra vonatkozóan 2-8. évfolyam Önálló intézményi innovációk: Peterdi Józsefné Csanádiné Halmos M. Szűcs Márta Martinkovics Györgyné 2-8. évfolyam Bajai Dóra Csanádiné Halmos M évfolyam 5-8. évfolyam Csanádiné Halmos Katona Zsuzsanna M évfolyam Bálint Márta 5-8. évfolyam Csanádiné Halmos M. Géczyné Pethes E. Surján Boglárka 1-4. évfolyam Forczeg Ágnes 1-4. évfolyam Forczeg Ágnes Kosztolányiné Kosztolányiné Gergely J. Gergely J. Peterdi Józsefné Lajterné Gál I évfolyam Bajai Dóra Géczyné Pethes E. Katona Zsuzsanna Strahl Istvánné Peterdi Józsefné 1-8. évfolyam Bajai Dóra Géczyné Pethes E. Katona Zsuzsanna Strahl Istvánné 1. évfolyam Forczeg Ágnes 1. évfolyam Peterdi Józsefné Martinkovics Györgyné 1-8. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozóan évfolyam Lajterné Gál Ildikó Mészárosné Kormos M. Csanádiné Halmos M. Lajterné Gál Ildikó 1-8. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozóan évfolyam Lajterné Gál Ildikó osztálytanítók szaktanárok

22 Ellenőrzési terv 2010/2011. Az ellenőrzés módszerei: 1. Látogatás, szemle 2. Írásos dokumentumok vizsgálata 3. Tanulói munkák vizsgálata 4. Beszámoltatás szóban 5. Beszámoltatás írásban 6. Interjú 7. Csoportinterjú, kerekasztal beszélgetés 8. Felmérés írásban Az ellenőrzés ideje, tartalma Ellenőrzést végzők Augusztus Nyári festés, takarítás, karbantartás Épületrendezés, dekoráció A Pedagógiai-művelődési program módosítása A tanévnyitó előkészületei Javítóvizsgák, pótbeíratás Tantárgyfelosztás véglegesítése, órarend Iratkezelés, iskolai nyilvántartások Házirend módosítása /szükség esetén/ SZMSZ módosítása /szükség esetén/ A költségvetés arányos teljesítése, osztályfőnökök, 8.-os osztályfőnökök, iskolatitkár, osztályfőnökök Szeptember Munkavédelem, tűzvédelem /nevelőtestület részére/ A tanulók fegyelme /tanév végéig folyamatosan/, mk.vez., Szülői értekezletre való felkészülés, osztályfőnökök Diákigazolványok, tankönyvterjesztés, iskolatitkár, Tankönyvfelelős Munkaközösségek munkatervei Tanórán kívüli tevékenységek Új pedagógus Anyakönyvek, naplók megnyitása, intézményi statisztika Tanári ügyeletek ellenőrzése Helyettesítési napló

23 Október A fogadóóra előkészítettsége Előkészület az aradi vértanúkról való megemlékezéshez Az 1956-os forradalom megünneplésének előkészületei Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Tanári ügyeletek ellenőrzése Naplók ellenőrzése Ellenőrző könyvek ellenőrzése Helyettesítési napló Túlóra elszámolások A pályaválasztás előkészületei Tanulmányi versenyekre való felkészülés A továbbképzéseken való részvétel, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők November A Pedagógiai program arányos megvalósítása A tanulók egészségügyi állapota A költségvetés arányos teljesítése Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Helyettesítési napló Óralátogatások Ügyeletek ellenőrzése A nyílt tanítási napok előkészítettsége A következő gazdasági év koncepciója A fogadóóra előkészítettsége, osztályfőnökök,, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők December A szülői értekezletek előkészítettsége Munkaügyi dokumentumok /átsorolások, túlórák/ előkészítése Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Túlóra elszámolások Ügyeletek ellenőrzése Karácsonyi ünnepély iskolai keretben

24 Január A végleges költségvetési javaslat Az osztályozó értekezlet előkészítése Tanulói dokumentumok: naplók, ellenőrzők Könyvelés, utalványozás, pénzügyi dokumentumok naprakészsége Tanulói hiányzások Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Helyettesítési napló Ügyeletek ellenőrzése A szülői értekezletek előkészítettsége, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők Február A szakmai programok első félévi teljesülése A Pedagógiai program időarányos megvalósulása Félévi statisztika Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Helyettesítési napló Túlóra elszámolások Ügyeletek ellenőrzése A nyári tábor előkészületei, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők Március A fogadóóra előkészítettsége Az éves továbbképzések tervezése Tanulóink fegyelmi helyzete A nemzeti ünnep szervezése és előkészületei A naplók ellenőrzése Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Helyettesítési napló Ügyeletek ellenőrzése, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők ig

25 Április A fogadóóra előkészítettsége A továbbképzéseken való részvétel Pénzügyi, számviteli dokumentumok naprakészsége, a költségvetés felhasználásának arányossága Az osztálykirándulások előkészületei Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Helyettesítési napló Túlóra elszámolások Ügyeletek ellenőrzése A ballagás előkészületei Május A szülői értekezletek előkészítettsége Az osztálykirándulások előkészítettsége A Bíber-hét előkészületei A ballagás előkészítettsége A naplók ellenőrzése Az ellenőrző könyvek naprakészsége Szakköri naplók, tanórán kívüli tevékenységek naplói Helyettesítési napló Ügyeletek ellenőrzése, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők, felsős munkaközösségvezető 7. és 8.-os osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők ig. Június Bizonyítványok anyakönyvek A pedagógiai program és az éves Munkaterv megvalósulása Tanügyi dokumentumok, naplók, törzslapok, bizonyítványok naprakészsége A tanév statisztikájának elkészítése A szabadságolási terv elkészítése Az osztályozó értekezlet előkészületei A tanévzáró értekezlet előkészítése A tanévzáró ünnepség előkészítése A karbantartás, a nyári munkák előkészületei Helyettesítési napló, munkaközösség-vezetők, munkaközösség-vezetők

26 Szakköri napló, tanórán kívüli tevékenységek naplói Túlóra elszámolások Ügyeletek ellenőrzése, munkaközösség-vezetők Július Augusztus A karbantartás, a nyári munkák ellenőrzése Az ellenőrzési tevékenységet segítik elő a kéthetente /esetenként hetente/ hétfői napokon megtartott vezetői ülések, valamint az óralátogatások. Érsekcsanád, szeptember 1. Józsvai Márta tagintézmény-vezető

27 Sükösd-Érsekcsanád ÁMK, Községi Könyvtár Érsekcsanád 6347 Érsekcsanád, Dózsa György u. 52. MUNKATERV 2010 / év

28 Céljaim: - a könyvtári katalógus számítógépes feldolgozása,elektronikus formában való hozzáférhetőségének megvalósítása - a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése - a fiatal korosztálynak szórakoztató és tanulságos programok nyújtása - könyv és könyvtáralapú programok szervezése, a fiatal korosztály jó olvasóvá nevelése - legfontosabb feladat, hogy megfelelő információt tudjunk nyújtani az érdeklődő olvasók, a falu lakói és a könyvtárba betérő látogatók számára. Ezért továbbra is biztosítani próbálom a korszerű állománygyarapítást, állandóan figyelemmel kísérve a könyvkiadást. - Az egyre emelkedő könyvárak ellenére továbbra is meg szeretném vásárolni a legújabb kézikönyveket, a keresett szakirodalmi kiadványokat - Elektronikus úton is tudunk olvasói kéréseket kielégíteni. Számos folyóirat elérhető, olvasható az interneten. (Magyar Elektronikus Könyvtár, Újságosstand). Ennek használata ingyenes bárki számára. Lehetőség van a folyóiratcikkek kinyomtatására ingyenesen, vagy a cikkek lemezre mentésére. Több honlapon tartalomszolgáltatásokat lehet elérni( MATARKA, IKER) ezzel is segítve az olvasók tájékoztatását. - Tervek között szerepel az iskola osztályai és az óvoda csoportjai számára könyvtári látogatás,melyen megismerkedhetnek a gyerekek a

29 könyvtár szerepével, állományaival, a kölcsönzés módjával, valamint belenézhetnek az őket érdeklő könyvekbe. - Játékos könyvtári délután szervezése, együttműködve az általános iskolával. - A fegyelem megtartására nagy hangsúlyt fektetek az idei évben,tanulva a tapasztalatokból. Könyvtári szabályok: - A gyermekkönyvtár használata minden olvasó számára díjtalan. Beiratkozás feltétele : személyi -, diákigazolvány bemutatása, ezzel nem rendelkező olvasóknál személyes szülői jótállás, ezen túl a könyvtár szabályzatának megismerése, elfogadása, betartása. - Kölcsönözni csak érvényes olvasói igazolvánnyal lehet. A kölcsönzési határidő 4 hét, maximum 5 könyvet lehet egyszerre elvinni. A kölcsönzést egyszer lehet meghosszabbítani a határidő lejárta előtt. Kötelező olvasmányt és keresett, előjegyzett könyvet nem hosszabbítok. - Ha a kölcsönzött dokumentumot az olvasó a határidő lejártáig nem hozza vissza és nem hosszabbítja meg, akkor a könyvtár felszólító lapot küld. - Az elveszett, vagy rongáltan, mocskosan visszahozott dokumentumoknál a könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket kell megtéríteni

30 - A kívánt oldalakról fénymásolatot készítünk (amit a tárgyi feltételek lehetővé teszik), a számítógépekről pedig nyomtatás kérhető. - A könyvtár E-Magyarország Pont-os Internetes gépeit beiratkozott, általános iskolás korú, számítógépes ismerettel rendelkező olvasók vehetik igénybe a használati szabályzat elfogadásával, díjtalanul. Feladataim: Kiemelt állományokkal szeretném az olvasókat segíteni, melyeket gondozni és bővíteni kívánok. Ezek: helyismereti dokumentumok Műsorfüzetek, színdarabok Barkácsfüzetek, öregbetűs könyvek - Remélem lesz módunk egyéb könyvek vásárlására és pályázatra is. A könyvek közül a szakirodalom és az értékes szépirodalom mellett népszerű, az olvasókat megtartó regények, sorozatok beszerzését tervezem. A hiányzó témákat, könyveket pótolni szeretném a kínálatnak megfelelően, a lehetőségekhez mérten. - Folyamatosan végzem a könyvek leltározását és honosítását. A piszkos, rongált könyveket javítani szeretném vagy selejtezésre összegyűjtöm. - Csoportokat igény szerint, előre bejelentkezés alapján fogadok. Hátrányos helyzetű, fogyatékos gyerekek továbbra is kölcsönözhetnek csoportosan, pedagógus felelősségvállalása mellett. - Környezetemet rendben tartom és igyekszem barátságossá tenni. Megemlékszem az aktuális évfordulókról, ünnepekről

31 Részletes munkaterv Szeptember : - a kiadott, határidőn túli könyvek visszaszedése - állománygyarapítás - selejtezés, az iskolai könyvtárban segítségnyújtás Október : - állománygyarapítás - kölcsönzés - kapcsolat felvétele a helyi pedagógusokkal, könyvtári programok egyeztetése - mesemondó verseny lebonyolítása a könyvtárban,ebben segítségnyújtás vállalása November: - állománygyarapítás - a könyvtár állományának számítógépes kategorizálása - iskolai osztályok látogatása - óvodai csoportok látogatása December: - állománygyarapítás - a könyvtár állományának számítógépes katalogizálása - ünnepekre készülődés Január: - állománygyarapítás - a könyvtár állományának számítógépes katalogizálása - iskolai és óvodai csoportok látogatása Február: - állománygyarapítás - a könyvtári állomány számítógépes katalogizálása - iskolai és óvodai csoportok látogatása

32 Március: - iskolai versmondó versenyek lebonyolítása a könyvtárban, ebben segítségnyújtás vállalása - állománygyarapítás - a könyvtár állományának számítógépes katalogizálása Április : - vetélkedős délután szervezése, helyben olvasott mesék feldolgozása alapján, külön korosztálynak megfelelően - állománygyarapítás Május : - állománygyarapítás - a könyvtári katalógusrendszer számítógépre vétele Június : - állománygyarapítás - a könyvtári katalógusrendszer számítógépre vétele Július : - állománygyarapítás - a könyvtári katalógusrendszer számítógépre vétele Augusztus : - állománygyarapítás - a könyvtári katalógusrendszer számítógépre vétele A feladatok végrehajtásáért felelős : Nagyné Kiss Valéria Könyvtáros Érsekcsanád,

33 Sükösd-Érsekcsanád ÁMK, Érsekcsanádi Iskolai Könyvtár 6347 Érsekcsanád, Deák Ferenc u.3 MUNKATERV 2010 / év

34 Célok: - az iskolai könyvtár felkészítése a tanévre - a könyvtári állomány katalogizálása - a tanulók és a pedagógusok szakirodalmi támogatása Éves terv: ősz : - a tartós tankönyvek beszedése, az újak állományba vétele - állományellenőrzés - könyvkölcsönzés tél : - állományba vétel - állományellenőrzés - könyvkölcsönzés tavasz : - állományba vétel - állományellenőrzés - könyvkölcsönzés - felkészülés a tartós tankönyvek visszaszedésére nyár: - kikölcsönzött könyvek visszavétele (elsősorban a tartós tankönyveké) - állományellenőrzés - állományba vétel (ha van rá mód) A feladatok végrehajtásáért felelős: Nagyné Kiss Valéria Könyvtáros Érsekcsanád,

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben