Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év"

Átírás

1 Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út OM:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere Alapító okirat szerinti feladatellátás Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer Szervezeti feltételek Intézményi feladatmegosztás Intézményi döntés előkészítés Intézményi innováció Továbbképzés Intézményi hagyományok Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Szakmai munkaközösségek működése Belső tudásmegosztás Információátadás Az intézmény partnerei Szülők Óvoda Iskola Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás Egyéb partnerek Fenntartó Az intézmény részvétele a közéletben Személyiség- és közösségfejlesztés Személyiségfejlesztés Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerésének intézményi gyakorlata (módszerek, eszközök, technikák) (nemzetiségi nevelés esetén, annak a megvalósítása) Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) kulcskompetenciák fejlesztése A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése A gyermekek fejlődésének nyomon követése Egészséges életmódra nevelés Környezettudatos életmódra nevelés Közösségfejlesztés A gyermekek együttműködését elősegítő intézményi tevékenység Az intézmény közösségépítő tevékenysége, programok Pedagógiai folyamatok Tervezés Ellenőrzés Értékelés, intézményi önértékelés Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve Nevelés nélküli munkanapok terve A tervezett óvodai bezárás időpontja Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve Jogszabályi háttér Legitimációs záradék

3 1. A pedagógiai munka feltételrendszere 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás 1.adattábla Terület Adat 1. A hatályos alapító okirat kelte, száma , 2. Fenntartó neve, címe Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2252.Tóalmás, Fő tér Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Mesevár Óvoda 4. Az intézmény székhelye, neve, címe 2252, Tóalmás, József Attila út Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe 2252, Tóalmás, József Attila út Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (fenntartói 100 fő határozat, működési engedély száma) 7. Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2015/2016. nevelési 4 évben (fenntartói határozat száma) 8. Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2015/2016. nevelési Reggel 7-órától délután 17- óráig. évben (fenntartói határozat száma) 9. Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai óvodai nevelés 10. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése Az óvodáskorú gyermekek napközis ellátása étkeztetése. Enyhe fokban értelmi fogyatékos, hallás beszédfogyatékos, ezen fogyatékosságok együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos gyermekek integrált ellátása A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémás gyermekek integrált ellátása. 11. Gazdálkodási jogköre Részben önálló gazdálkodó 2.adattábla Terület Adat 1. Óvodai csoportok száma összesen 4 2. Óvodai vegyes csoport száma 4 3.adattábla Terület 01.szept 01.okt 31. dec 1. Óvodás gyermekek összlétszáma Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 3. SNI-vel felszorzott létszám sni-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport 5. Étkező gyermekek létszáma Félnapos óvodás Veszélyeztetett gy létszáma Hátrányos helyzetű gy. Létszáma: Ebből halmozottan hátrányos helyzetű A 2015/2016. nevelési évre beiratkozott gyermekek létszáma A.2015/2016 nevelési évre elutasított gyermekek létszáma A.2015/2016. nevelési évre felvételt nyert gyermekek létszáma Nemek aránya fiúk lányok (fő) (fő) 2,5 éves (fő) 3 éves (fő) A gyermekek korösszetétele 4 éves (fő) 5 éves (fő) 6 éves (fő) 7 éves (fő) 42 fő 15 fő 27 fő

4 Nem magyar állampolgárságú gy. (fő) Nemek aránya lányok (fő) fiúk (fő) 2,5 éves (fő) A gyermekek korösszetétele 3 éves (fő) 4 éves (fő) 5 éves (fő) 6 éves (fő) 7 éves (fő) adattábla óvodai csoport neve a csoport típusa (azonos életkorú, vegyes) szept 1 létszám (maximális gyermeklétszám túllépés esetén a fenntartói határozat száma, kelte október 1 várható létszám fő (maximális gyermeklétszám túllépés esetén a fenntartói határozat száma, kelte december 31 várható létszám fő (maximális gyermeklétszám túllépés esetén a fenntartói határozat száma, kelte SNI fő Nemzetiségi fő Maci csoport Vegyes / / /2015 Manó csoport Vegyes / / / Mazsola csoport Vegyes / / /2015 Mókus csoport Vegyes / / / Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) 1. SZMSZ 21 oldaltól 22 oldalig 7.adattábla Terület Adat 1. Az intézmény vezetője, képviselője 2. Az intézmény telefonszáma elérhetősége 4. Óvodapedagógus álláshelyek száma től (fenntartói határozat 8 szám) 5. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen től 5 (fenntartói határozat szám) 5.1 Dajkai álláshely száma Pedagógiai asszisztens álláshely száma Óvodatitkár álláshely száma Óvodapszichológus álláshely száma - 6. Egyéb technikai munkakört betöltők álláshely száma 1 7. Intézményvezető helyettes (fő) 1 4

5 Személyi feltételek NÉV BEOSZTÁS TOVÁBBI FELADATAI óvodapedagógus Óvodavezető Gerhardtné Laczkó Katalin óvodapedagógus Vezető helyettes, gyermekvédelmi megbízott, minőség biztosítási csoport tagja Lázár Jánosné óvodapedagógus Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős, környezeti munkacsoport tagja Tóthné Benke Katalin óvodapedagógus Környezeti munkaközösség vezető, katasztrófa védelmi felelős Gulyásné Varga Szilvia óvodapedagógus, Fejlesztő pedagógus, angol nyelvoktató, környezeti munkacsoport tagja Ősziné Tóth Gabriella óvodapedagógus Könyvtár felelős, környezeti munkacsoport tagja Pálinkásné Mile Katalin óvodapedagógus Közalkalmazotti képviselő, honlap szerkesztés, minőség biztosítási csoport tagja, környezeti munkacsoport tagja Virág Edit óvodapedagógus Pályázat figyelő, minőség biztosítási csoport tagja, környezeti munkacsoport tagja Sebők Ildikó Pedagógiai asszisztens Étkezési létszám felelős Földesi Ferencné Irmalós Ferencné Fazekas Zsuzsanna Szabó Tamásné Szekeres Sándor Csabáné dajka dajka dajka dajka Konyhalány ÓVODAI FOGLALKOZÁSON KÍVÜLI MUNKAIDŐBEN ELLÁTOTT EGYÉB FELADATOK Egyéb feladatok A pedagógiai program megvalósítását szolgáló tevékenységek Óvodai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, részvétel (kulturális, sport, szabadidős) Óvoda helyiségeinek díszítése Külső helyszín rendezése, díszítése Értekezletek, szakmai megbeszélések, továbbképzések Szülők számára szervezett tájékoztatók, programok, rendezvények, napi kapcsolattartás a szülőkkel Gyermek balesetek megelőzésére tett intézkedések óvodán belül és kívüli program esetén. Önképzés Teljesítményértékelési programmal kapcsolatos szervezési feladatok Gyermekvédelmi feladatok ellátása Az intézmény partneri együttműködésével összefüggő programok szervezése, lebonyolítása Marketing tevékenység Az intézmény képviseletével járó feladatok A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, adminisztráció, intézményi dokumentumok készítése A gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése A résztvevő óvodapedagógus névsora Minden óvodapedagógus Minden óvodapedagógus Lázár Jánosné, Ősziné Tóth Gabriella Minden dajka, minden óvodapedagógus, Gerhardtné Laczkó Katalin Minden óvodapedagógus Minden óvodapedagógus és az intézmény minden dolgozója Minden óvodapedagógus Gerhardtné Laczkó Katalin, Pálinkásné Mile Katalin, Virág Edit Gerhardtné Laczkó Katalin Gerhardtné Laczkó Katalin, Gerhardtné Laczkó Katalin, minden óvodapedagógus Minden óvodapedagógus 5

6 10.adattábla Óvodapedagógusok által ellátott feladat ellátási órák adatai ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE Gyakornok (ha igen kérjük X-el jelölni) neveléssel-oktatással lekötött órák száma [óra/hét] 1 10óra 2 Gerhardtné Laczkó Katalin 24óra 3 Lázár Jánosné 32óra 4 Tóthné Benke Katalin 32 óra 5 Ősziné Tóth Gabriella 32 óra 6 Virág Edit 32 óra 7 Pálinkásné Mile Katalin 32 óra 11.adattábla A csoport fantázia megnevezése (pl. Maci) Gyermekek létszáma) (fő ) Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatai Csoport típusa Pedagógusok neve (kérjük x-szel jelölni a megfelelőt) 1 Maci csoport 27 vegyes Tóthné Benke Katalin 2 Manó csoport 27 vegyes Ősziné Tóth Gabriella Nevelésseloktatással lekötött órák száma [óra/hét] Dajka neve 32 Földesi Ferencné 10 Lázár Jánosné Fazekas Zsuzsanna 3 Mazsola csoport 27 vegyes Virág Edit 32 Szabó Tamásné 4 Mókus csoport 27 vegyes heterogén/ vegyes életkorú 5 Mazsola Maci csoportnevelő munkát segítője vegyes Gerhardtné Laczkó Katalin Pálinkásné Mile 32 Katalin Sebők Ildikó, pedagógiai asszisztens 24 Irmalós Ferencné 40 óra Munkaidő beosztás, munkarend Óvodapedagógusok munkaidő beosztását melléklet tartalmazza. A kötelező óraszám: 32 óra + 4 óra 1/2014 számú nevelőtestületi határozat alapján. DAJKÁK Óvodai csoport NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK neve Maci csoport Földesi Ferencné Manó csoport Fazekas Zsuzsanna Mazsola csoport Szabó Tamásné Mókus csoport Irmalós Ferencné Pedagógiai asszisztens Óvodai csoport neve NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mazsola ás Maci csoport Sebők Ildikó KONYHÁSOK Ssz. NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1 Szekeres Sándor Csabáné A dajkák hetenkénti váltással forgó rendszerben dolgoznak 6

7 1.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer 3. Pedagógiai Program 13 oldaltól 13 oldalig adat TERÜLET Fejlesztés Mesevár Óvoda CSOPORTSZOBÁK Egy csoportszobával bővül, a régi csoportszobák tisztasági festése UDVAR KONYHA JÁTÉKOK Füvesítés Nagyobbítás Udvari játékok beszerzése, cseréje A gyermek létszám emelkedése miatt még egy csoportra szükség van, az önkormányzat pályázat által ezt biztosítja Szervezeti feltételek Intézményi feladatmegosztás 1. SZMSZ 21 oldaltól 22 oldalig adattábla KI HELYETTESÍTI (NÉV) Helyettesítési rend A HELYETTESÍTETT BEOSZTÁSA 1 Gerhardtné Laczkó Katalin Óvodavezető 2 Virág Edit Óvodavezető helyettes Vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok létszáma Szakvizsgával rendelkezők létszáma Gyakornokok létszáma PED I sorolt pedagógusok létszáma PED II sorolt pedagógusok létszáma Mesterpedagógus pedagógusok létszáma Minősítő eljárásban részesül Virág Edit. Várható fokozat Pedagógus II Tanfelügyeleti ellenőrzés

8 Intézményi döntés előkészítés 1. SZMSZ 23 oldaltól 29 oldalig Dátum idő Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős tól Nevelőtestületi Értekezlet tól Nevelőtestületi Értekezlet tól Alkalmazotti értekezlet tól Nevelőtestületi értekezlet tól Nevelőtestületi értekezlet Munkaterv megbeszélése, elfogadása Elvárási lista elkészítése Éves feladatok megbeszélése Tanügyi ellenőrzés, pedagógiai prog. felülvizsgálata Portfólió készítés önértékelés Nevelőtestület tagjai Nevelőtestület tagjai Alkalmazottak Nevelőtestület tagjai Nevelőtestület tagjai Gerhardtné Laczkó Katalin tól Konferencia Pedagógiai napok Nevelőtestület tagjai tól Nevelőtestületi értekezlet tól Alkalmazotti értekezlet Tanévzáró ért. Nevelőtestületi tagjai Nyári munkák, éves értékelések Alkalmazottak Gerhardtné Laczkó Katalin Intézményi innováció 3. Pedagógiai Program 20 oldaltól 28 oldalig Innováció szerint, egészséges életmód: az egészséges táplálkozás fontossága, egészég nap szervezése. Egészséges óvodai környezet megteremtése. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. A gyermekek fejlődéséhezés fejlesztéséhez szükséges egészségesés biztonságos környezet biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlásán keresztül, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, akaratának fejlesztése. 8

9 Továbbképzés Pedagógus továbbképzés Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Szakmai megújító továbbképzés Továbbképzés Portfólió, önértékelés Virág Edit Továbbképzés Portfólió, önértékelés, ellenőrzés Minden óvodapedagógus Gerhardtné Laczkó Katalin,, Pálinkásné Mile Katalin Nem pedagógusok továbbképzése Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Konferencia Pedagógus asszisztens Sebők Ildikó Dajka konferencia Dajkák Gerhardtné Laczkó Katalin Intézményi hagyományok 1. SZMSZ 33 oldaltól 34 oldalig 3. Pedagógiai Program 73 oldaltól 74 oldalig Dátum Megnevezése Esemény helyszíne Érintettek köre Felelős Mihály napi vásár Mesevár óvoda Szülők, gyerekek Tóthné Benke Katalin, Ősziné Tóth Gabriella Früstök Várhegy Gyerekek Tóthné Benke Katalin Egészségnap Mesevár óvoda Szülők gyerekek Tóthné Benke Katalin Mikulás Mesevár Óvoda Gyerekek Gerhedtné Laczkó Katalin, Pálinkásné Mile Katalin 9

10 Karácsonyi ünnepély Mesevár Óvoda Gyerekek, meghívott vendégek Falukarácsony Művelődési ház Mazsola csoport gyermekei Virág Edit, Sebők Ildikó Virág Edit Maci nap Mesevár óvoda Gyerekek Lázár Jánosné Farsang Mesevár óvoda Gyerekek Lázár Jánosné Március 15 Emlékmű Gyerekek Csoportvezetők Anyák napi délelőtt Mesevár óvoda Gyerekek, édesanyák Csoportvezetők Gyereknap Mesevár óvoda Gyerekek Évzáró Mesevár óvoda Szülők, gyerekek Ballagás Mesevár óvoda Szülők gyerekek 2. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 2.1. Szakmai munkaközösségek működése 1. SZMSZ 25 oldaltól 25 oldalig Környezeti munkaközösség munkaterv alapján működik mely a mellékletben megtalálható Belső tudásmegosztás 1. SZMSZ 34 oldaltól 34 oldalig Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Házi hospitálás Vizuális tevékenység Maci csoport Tóthné Benke Katalin Házi hospitálás Ének-zene Maci csoport Gulyásné Varga Szilvia Házi hospitálás Ének-zene Mazsola csoport Virág Edit Házi hospitálás Vizuális tevékenység Manó csoport Lázár Jánosné Házi hospitálás Ének-zene Manó csoport Ősziné Tóth Gabriella Házi hospitálás Ének-zene Mókus csoport Gerhardtné Laczkó Katalin Házi hospitálás Vizuális tevékenység Mókus csoport Pálinkásné Mile Katalin 10

11 2.3. Információátadás 24. adattábla Az óvoda belső kommunikációs rendszere 1 PEDAGÓGIAI-SZAKMAI KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE Kéthetente óráig 2 TECHNIKAI DOLGOZÓK KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEINEK SZERVEZÉSÉNEK IDEJE Kéthetente óráig Szükség esetén azonnali megbeszélések szervezése. 3. Az intézmény partnerei 3.1. Szülők 3. Pedagógiai Program 75 oldaltól 76 oldalig Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Szülői értekezlet Tanévnyitó, éves feladatok Minden csoport szülői Szülői értekezlet Csoportfeladatok ismertetése Manó csoport szülői Csoportvezetők Szülői értekezlet Beszoktatás, a csoport szokás és szabályrendszere, csoportfeladat Mazsola csoport szülői Csoportvezető Szülői értekezlet Éves csoportfeladat ismertetése Maci csoport szülői Csoportvezető Szülői értekezlet Csoportfeladat ismertetése, gyermekek korcsoport szerinti megoszlása, óvodai programok Szülői értekezlet A beszélgetés és a közös gondolkodás hatása a gyermekek fejlődésében, játékban és tanulási folyamatokban Szülői értekezlet Iskolakészültség. Mese gyermekfantázia, képzelet fontossága a gyermek fejlődése érdekében Szülői értekezlet A családban eltöltött minőségi idő fontossága Mókus csoport szülői Manó csoport szülői Mazsola csoport szülői Maci csoport szülői Csoportvezetők Csoportvezetők Csoportvezető Csoportvezető 11

12 Szülői értekezlet Iskolára való felkészítés az óvodában, valamint a gyermekek otthoni fejlesztése, tanácsok adása a szülőknek Szülői értekezlet Tájékoztató az iskolai feladatokról az iskolaigazgató előadásában Minden hétfőn órág Minden hétfőn órág Minden csütörtökön óráig Minden Pénteken óráig Minden szerdán óráig Mókus csoport szülői Iskolába menő gyermekek szülei Csoportvezetők Fogadóóra Maci csoport Tóthné Benke Katalin Fogadóóra Manó csoport Ősziné Tóth Gabriella Lázár Jánosné Fogadóóra Mazsola csoport Virág Edit Fogadóóra Mókus csoport Pálinkásné Mile Katalin Fogadóóra Gyermekvédelmi megbízott, vezető helyettes, csoportvezető Érintett szülők Gerhardtné Laczkó Katalin Fogadóórák családlátogatások, spontán beszélgetések folyamatosan teszik lehetővé a kapcsolattartást a szülőkkel. Közös programok, folyamatos beszoktatás, nyílt nap segítenek abban, hogy a szülőkkel a jó kapcsolatot kialakítsuk. Ezen alkalmak és időpontjai a hagyományos ünnepeinknél megtalálhatók Óvoda 3. Pedagógiai Program 75 oldaltól 76 oldalig 28. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Sülysáp, Csicsergő óvoda Szentlőrinckáta, Gesztenyefa óvoda Folyamatos Kapcsolattartás közös részvétel továbbképzésen Mihály napi vásár Kapcsolat kialakítása Továbbképzések együttes szervezése Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok 3.3. Iskola Pedagógiai Program 76 oldaltól 76 oldalig 12

13 29. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Kőrösi Csoma Sándor általános iskola Kőrösi Csoma Sándor általános iskola Kőrösi Csoma Sándor általános iskola Első osztályosok meglátogatása Óralátogatás Iskolalátogatás Óralátogatás, iskola megismerése Óvodalátogatás Karácsonyi ünnepély Első osztályos gyermekek Nagycsoportos gyerekek Pedagógusok, óvodás gyerekek Csoportvezetők Csoportvezetők Virág Edit, Sebők Ildikó Házi hospitálásokra az alsós nevelők meghívása közös hospitálás. A pedagógusok kölcsönös részvétele az iskola és óvoda által szervezett eseményeken, programokon. Az első osztályos gyermekekkel közös cirkuszlátogatás szervezése Pedagógiai szakszolgálat 3. Pedagógiai Program 76 oldaltól 76 oldalig A szakszolgálatok közül a nevelési tanácsadóval kapcsolatunk folyamatos. Az iskola érettségi vizsgálatokra rászorult gyermekeket a januárban továbbítjuk Pedagógiai szakmai szolgáltatás 3. Pedagógiai Program 76 oldaltól 76 oldalig Kapcsolattartás szakértőkkel, továbbképzéseken való részvétel Egyéb partnerek 3. Pedagógiai Program 77 oldaltól 77 oldalig 13

14 Kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal. Az esetmegbeszéléseken, gyermekvédelmi megbízott Gerhardtné Laczkó Katalin valamint óvodavezető részt vesz. Segít a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek felkutatásában, be óvodáztatásában. Az egészségügyi intézmények: rendszeres egészségügyi vizsgálatok megszervezése a védőnővel fogászati vizsgálat november hónapban A közművelődési intézményekkel, Bp. Bábszínház, helyi művelődési ház: falukarácsony, bábelőadáson való részvétel 3.7. Fenntartó 3. Pedagógiai Program 76 oldaltól 76 oldalig 3.8. Az intézmény részvétele a közéletben Pedagógiai Program 76 oldaltól 77 oldalig Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Községi mikulás ünnepély Mikulás vonat SZMK, óvodapedagógusok Falukarácsony Mazsola csoport műsora Mazsola csoport, Óvodai alkalmazottak Virág Edit Nemzeti ünnep Részvétel az ünnepen Alkalmazotti közösség Nemzeti ünnep Kishuszárok sorfala Óvodai közösség Csoportvezetők Majális-falunap Óvodások fellépése Óvodapedagógusok gyerekek Községi egészségnap Sportversenyek szervezése TTT hagyományőrző fesztivál Óvodások fellépése, óvodapedagógusok szervező munkája Óvodapedagógusok gyerekek Óvodapedagógusok gyerekek Az ünnepélyeken kívül folyamatos személyes kapcsolattartás az óvoda vezetővel. Az óvoda rendezvényein a fenntartó részvétele. 14

15 5. Személyiség- és közösségfejlesztés 5.1. Személyiségfejlesztés Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerésének intézményi gyakorlata (módszerek, eszközök, technikák) (nemzetiségi nevelés esetén, annak a megvalósítása) 3. Pedagógiai Program 15 oldaltól 20 oldalig A szabad játék és a munkafolyamatok, tevékenységek során történő tapasztalatszerzés, megfigyelések beszélgetések segítségével. Szülőkkel folytatott spontán beszélgetések. fogadóórák alkalmával, adatlap felvételkor Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) kulcskompetenciák fejlesztése 3. Pedagógiai Program 42 oldaltól 42 oldalig Differenciált foglalkoztatás az egyéni bánásmód elvét alkalmazva, o Egyéni szándékok elképzelések támogatása a gyermekek tevékenységeiben o Személyre szóló pedagógiai hatások o Konfliktus helyzetben az egyén bevonása a szabályalkotásba o A gyermekek fejlettségétől függően igényeiknek megfelelően a játék folyamat segítése o Képesség fejlesztő eszközök biztosítása egész nap, hogy a gyermekek bármikor használhassák, illetve az óvodapedagógus közreműködésével részképességek fejlesztésének lehetősége. o Tanulási tevékenységek során egyénre szabott segítségnyújtás, ösztönzés illetve differenciált feladatadás Tehetséggondozás 15

16 Tehetséges gyermekek felmérése megfigyeléssel Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (Csak akkor kell kitölteni, ha az alapító okiratban szerepel a feladatellátás!) 3. Pedagógiai Program 37 oldaltól 41 oldalig Logopédus heti rendszerességgel, két alkalommal foglalkozik a gyermekekkel. Ebben a nevelési évben egy beszédfogyatékos gyermekünk van. Sok egyéni mondókázással, mozgáshoz eszközök biztosításával, ötletadással segítjük, biztosítjuk a közös játékban való részvételét, közösséghez való alkalmazkodását A tanulási és magatartászavarral küzdő gyermekek nevelése Azoknak a területeknek a felismerése és gondozása,amely területeken ezek a gyermekek kiemelkedőbb teljesítményre képesek. A viselkedésformák megtanulásának és gyakorlásának segítése, a közösség előtti bátor szereplés motiválása A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 3. Pedagógiai Program 34 oldaltól 35 oldalig Az integrált nevelés biztosítása a gyermek problémái szerinti súlyossági foknak megfelelő ellátási formában, különböző technikák, terápiák alkalmazásával segítségadás. Jó kapcsolat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal. A családok számára minden segítség megadása szakemberhez irányítása révén. 16

17 A gyermekek fejlődésének nyomon követése ig a 6. életévét betöltők létszáma fő hatodik életévét december 31-ig betöltő gyermek létszáma augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltő gyermekek létszáma. DIFER mérésben résztvevők várható létszáma (Csak ha a pedagógiai programban szerepel) 9 fő 11 fő 0 0 Az 5 évesek iskola fejlettségi szintjének szeptemberi felmérése. A felmérések eredményeinek alapján a szükséges intézkedések megtétele, szakember igénybevételével vagy a csoportban történő egyéni fejlesztéssel. megtétele, szakember igénybevételével vagy a csoportban történő egyéni fejlesztéssel Egészséges életmódra nevelés 3. Pedagógiai Program 20 oldaltól 24 oldalig Dátum idő Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Egészség nap Gondolkodj egészségesen Szülők, gyermekek Minden héten egy nap Mindennapi mozgás Tóthné Benke Katalin Gyümölcsnap Gyümölcsfogyasztás Gyerekek Csoportvezetők Manó csoport Mókus csoport Mozgás a tornaszobában Mozgás a tornaszobában Teaparti Gyerekek Lázár Jánosné Ősziné Tóth Gabriella Pálinkásné Mile Katalin Gerhardtné Laczkó Katalin - Az egészséges óvodai környezet megteremtése. -A gyermek egészségének védelme, edzettségének és megfelelő gondozottságának biztosítása. - Betegségek megelőzése, lelki egészség fejlesztés. (só fal hatékony kihasználása) - Egészséges életmód, az egészséges táplálkozás fontossága. 17

18 Környezettudatos életmódra nevelés 3. Pedagógiai Program 61 oldaltól 65 oldalig Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Víz világnapja Vizes játékok, séta a patakhoz, horgásztóhoz Gyerekek Tóthné Benke Katalin, csoportvezetők Földvilág napja Virágültetés Gyerekek Tóthné Benke Katalin Madarak és fák napja Kirándulás a kastély parkba, madárodúk elhelyezése Gyerekek Tóthné Benke Katalin Környezettudatos viselkedés kialakítása, a környező világról szerzett tapasztalatok feldolgozása. - Csoportonként veteményes kert kialakítása, gondozása - Műanyag kupakgyűjtés -A környezettudatosság és a környezetvédelem feladatai:- Naposság - Felnőttek munkájának segítése 5.2. Közösségfejlesztés A gyermekek együttműködését elősegítő intézményi tevékenység Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős október Fővárosi Nagycirkuszba látogatás Cirkusz műsor megtekintése Mesevár Óvoda gyermekei december Gödöllő Művelődési Ház Bábelőadás Gyermekek március Budapest Mini city Játszás Manó csoport Lázár Jánosné Ősziné Tóth Gabriella április Jászberény állatkert Állatkert megtekintése Mókus csoport Gerhardtné Laczkó Katalin Pálinkásné Mile Katalin október Bp. kirándulás Elevenpark, játszóház Maci csoport Tóthné Benke Katalin április Horgásztó Szalonnasütés Mazsola csoport Virág Edit június 15 Kastélypark Erdei családi nap Gyermekek, szülők Tóthné Benke Katalin 18

19 - Szeretetteljes, családias légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig. - A közösségen belüli viselkedési szokások kialakítása és erősítése - Az együttműködés, az együtt játszás együtt dolgozás képességének kialakítása és gyakorlása, - Konfliktusok kezelése - Felelősség érzet alakítása - Szabályok betartása, betartatása - Példamutatás, megértés, tolerancia Az intézmény közösségépítő tevékenysége, programok 3. Pedagógiai Program 25 oldaltól 28 oldalig Munka délutánok: o közös jelmezkészítés o adventi készülődés A fenti táblázatokban szereplő programok, rendezvények, kirándulások megszervezésével valósítjuk meg az intézmény közösség építő tevékenységét. 6. Pedagógiai folyamatok 6.1. Tervezés 3. Pedagógiai Program 18 oldaltól 31 oldalig Fő célunk:a gyermekek egészséges életmódigényének,testi-lelki szociális fejlődésének elősegítése.a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges, egészséges és biztonságos környezet biztosítása.aa környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Az anyanyelv fejlesztése, szókincs gyarapítása spontán és tervszerű tevékenységekben, az anyanyelv szeretete és megbecsülése. Az életfeladatra orientáló tevékenységek biztosítása,a beszélő környezet biztosítása. Csoportfeladatok: Mókus csoport 1. A gyermekek anyanyelvi képességeinek sokoldalú, sokszínű fejlesztése, beszédértés, nyelvi kifejező készség fejlesztése, kiemelten a nagycsoportos korú gyermekek fejlesztésére. A beszéd tisztaságára összefüggő folyamatos beszédre törekvés, az anyanyelvi játékok segítségével. 2. Iskolára való felkészítés, olyan fizikai és szellemi képességek fejlesztése, amelyek birtokában könnyebbé válik az óvoda-iskola átmenet. A képességfejlesztések során gyakorolják a tartós koncentrációt, fejlesztjük a mentális képességeket (feladatok befogadása, megértése, pontos elvégzése), gyakorolják a kommunikációt valamint a moz- 19

20 gáskoordinációt. Maci csoport 1. A környezettudatos magatartás alakítása minél többágú tapasztalatgyűjtéssel, megfigyeléssel a komplexitás jegyében. 2. Az anyanyelvi nevelés fejlesztése az olvasás szeretetének megalapozásával, anyanyelvi játékok, bábozás dramatizálás által. Manó csoport 1. A gyerekek már meglévő anyanyelvi képességeinek továbbfejlesztése, illetve a nyelvhasználat terén jelentkező nehézségek leküzdése, beszédfejlesztése. Az ünnepek, hagyományok jeles napokhoz kapcsolódó mesék, mondókák, játékok megismerésén keresztül. 2. Az iskolai alkalmasság eléréséhez szükséges képességek megalapozása. Az életkori, egyéni, fizikai és mentális fejlettségét figyelembe véve differenciált képességfejlesztés. Mazsola csoport 1. A csoport szokás és szabályrendszerének megalapozása, megszilárdítása, ezen belül az egészséges életmód megszilárdítása. Környezettudatos szemlélet megalapozása. 2. Iskolakészültséghez szükséges készségek kialakítása, részterület elmaradással küzdők fejlesztése. Társas kapcsolatok kialakítása Ellenőrzés 1. SZMSZ 39 oldaltól 40 oldalig A nevelési év KIEMELT ELLENŐRZÉSI TERÜLETEI (állandó feladatok) Az ellenőrzéseket az óvodavezető, óvodavezető helyettes, illetve a munkaközösség vezető végzi. 1. Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű 2. Felvételi, előjegyzési napló--teljes körű 3. Felvételi- mulasztási naplók-teljeskörű 4. Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi előjegyzési napló-teljeskörű 5. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer (személyiség lap) 6. Gyermekbalesetek megelőzése-teljeskörű 7. SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munka-meghatározott csoportban teljes körű 8. Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős, 9. Egészséges életmód, szúrópróba szerűen 10. Környezeti nevelés, környezetvédelem- szúrópróba szerűen 11. Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljes körű 12. Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív,) betartása- technikai dolgozók, pedagógusok- szúrópróba 13. Szakmai munkaközösség működése-szúrópróba (munkaterv ellenőrzése) 14. Szakmai munka ellenőrzése 20

21 Az ellenőrzés dátuma Az ellenőrzés, típusa és tartalma Kit ellenőriz? Felelős (ki ellenőriz?) Felvételi naplók, csoportnaplók Minden csoport Gerhardtné Laczkó Katalin, Csoportlátogatás, nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése Csoportlátogatás, magatartási problémával küzdő gyerekekkel való bánásmód Csoportlátogatás, magatartási problémával küzdő gyerekekkel való bánásmód Csoportlátogatás, nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése Csoportlátogatás, magatartási problémával küzdő gyerekekkel való bánásmód Csoportlátogatás, magatartási problémával küzdő gyerekekkel való bánásmód, egyéni fejlesztések. Virág Edit Virág Edit Ősziné Tóth Gabriella Lázár Jánosné Tóthné Benke Katalin Pálinkásné Mile Katalin Gerhardtné Laczkó Katalin Gulyásné Varga Szilvia A nevelési év belső ellenőrzési fő feladata: 1. Magatartási problémával küzdő gyermekekkel való bánásmód (csoportlátogatások) 2. A nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése Értékelés, intézményi önértékelés Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős október Kérdőív Nevelőmunka értékelése Szülők Gerhardtné Laczkó Katalin, Pálinkásné Mile Katalin november Kérdőív Pedagógus önértékelések Óvodapedagógusok Gerhardtné Laczkó Katalin, Pálinkásné Mile Katalin május Kérdőív Intézményi értékelés Szülők Gerhardtné Laczkó Katalin, Pálinkásné Mile Katalin 21

22 7. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 1. SZMSZ 46 oldaltól 46 oldalig 3. Pedagógiai Program 34 oldaltól 36 oldalig A gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve a mellékletben található. 8. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve 1. SZMSZ 45 oldaltól 46 oldalig 3. Pedagógiai Program 22 oldaltól 22 oldalig Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Tűzriadó Menekülési terv szerint Gyerekek, Lázár Jánosné Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás az előírásoknak megfelelően Udvar ellenőrzése Az udvar balesetmentességének ellenőrzése Alkalmazottak Lázár Jánosné Gerhardtné Laczkó Katalin A csoportnaplóban a gyermekbalesetek 11/1994. MKM rend. 6.a megjelölésével. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvodai beiratkozás: ig 9. Nevelés nélküli munkanapok terve 1. SZMSZ 17 oldaltól 17 oldalig Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Nevelés nélküli munkanap Továbbképzés (szakmai megújító) Nevelőtestület Nevelés nélküli munkanap Nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület Nevelés nélküli munkanap Konferencia Nevelőtestület 22

23 10. A tervezett óvodai bezárás időpontja 1. SZMSZ 17 oldaltól 17 oldalig 53. adattábla Dátum IDŐSZAK Ügyeletes, felelős TÉLI IDŐSZAKBAN (Amennyiben valamennyi szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi igénybe az ügyeleti ellátást sem) NYÁRI IDŐSZAKBAN (Amennyiben valamenynyi szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi igénybe az ügyeleti ellátást sem) Gerhardtné Laczkó Katalin Gerhardtné Laczkó Katalin A nyári időszakban a óvodabezárás időpontja építkezés miatt változhat. 11. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve A vezetői pályázatban megfogalmazott célok érdekében tervezett feladatok megvalósításának időszakos terve 1. A nevelési,- tanulási, - fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása A gyermekekre való tekintettel: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása A nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör biztosítása Eddigi nevelési gyakorlatunk továbbfejlesztése, hagyományaink megőrzése Az inkluzív, befogadó pedagógia alapelveinek érvényesítése Kompetenciafejlesztés és a differenciált nevelés biztosítása A szabad játék feltételeinek továbbfejlesztése A közösségi nevelés kereteiben az erkölcsi nevelés céljainak meghatározása A tevékenységekben megvalósuló tanulás személyiséget fejlesztő gyakorlatának biztosítása A gyermekek egészségének védelme Az egészségfejlesztő testmozgás napi biztosítása Környezettudatosság, környezetvédelem elveinek gyakorlati megvalósítása A nevelőtestület tagjaira való tekintettel: A törvényes működés feltételeinek biztosítása Az intézményi dokumentumok egységes, gyakorlati megvalósításának segítése Felkészülés biztosítása a külső szakmai ellenőrzésekre A pedagógus kompetenciák fejlesztési lehetőségeinek biztosítása Személyiség és közösségfejlesztés Továbbképzés, önképzés feltételeinek biztosítása A valamilyen problémával küzdő gyermekek és családok megsegítésének érdekében a probléma megoldó és együttműködési képességek fejlesztése A problémák hatékonyabb kezelésének érdekében esetmegbeszélő csoport működtetése. A pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre való tekintettel: Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák munkakörének minél hatékonyabb összehangolása a nevelő munka hatékonysága érdekében. 23

24 A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak nevelőpartneri rangra emelése. Folyamatos tájékoztatásuk a gyermekcsoport fejlesztéséről a nevelési célok elérésének érdekében Az öt évre szóló vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve A gyermekközpontúság mindenekfelett álló fontosságának maximális elfogadtatása A gyermeki személyiség életkori sajátosságainak figyelembevételével az egyéni bánásmód minden gyermekre vonatkozó megvalósítása Az iskolaérettség kérdéskörének újra tárgyalása, szakmai konszenzus kialakítása Minden hátrányos helyzetű gyermek számára férőhely biztosítása Minden valamilyen problémával küzdő gyermek szakszerű megsegítése A nevelőtestületben a demokratikus elvek érvényesítése. A kollégák egyéni adottságainak, képességeinek kamatoztatása. Az egymás iránti tisztelet és toleráns viszonyok fenntartása A tovább tanuló kollégák támogatása A megváltozott törvényi környezet miatt szükséges új tartalmakra való felkészülés A magas színvonalú nevelő munkához az optimális légkör és környezet biztosítása 24

25 12. Jogszabályi háttér sorsz Jogszabály évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 4 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról /2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 10 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 11 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről /2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről (Csak tájékoztatásul szolgál, az óvodára nem vonatkozik!) Dátum: Tóalmás, Óvodavezető PH 25

26 13. Legitimációs záradék Az.. Óvoda irattárában...iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a nevelési év munkatervét Kelt:., szülői szervezet vezetője Az.. Óvoda irattárában...iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és véleményezte a nevelési év munkatervét Kelt:., fenntartó PH A nevelőtestülete:.. %-os arányban, a kelt nevelőtestületi határozata alapján, a nevelési év munkatervét elfogadta. Kelt:., intézményvezető PH 26

27 Felhasznált irodalom: Módszertani segédanyaghoz Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag felhasználásával készült útmutató Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez november 19. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés március 13. Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA március 13. Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 27

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben