2.1. Minőségcélok Jövőkép Intézményünk szabályozott folyamatai 22

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés A MIP-hez kapcsolódó dokumentumok kezelési és módosítási rendj A MIP működtetése A szabályozás célja Felelősségi körök A programvezető ellenőrzési joga Az önkormányzat MIP intézményre vonatkozó fejezete Fenntartói minőségirányítási alapértékek Közoktatási feladatellátás hosszú távú általános céljai Az ÖMIP-ből intézményre vonatkozó fenntartó elvárásokkal kapcsolatos feladatok MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 2.1. Minőségcélok Jövőkép Intézményünk szabályozott folyamatai MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 3.1. A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Jogi megfelelés biztosítása Tervezés Stratégiai tervezés folyamata Az éves tervezés folyamata Vezetői ellenőrzés, értékelés Az intézmény működésének értékelése Irányított önértékelés Az ÖMIP szakmai ellenőrzése, értékelés területei, ütemezése Az intézmény belső működési rendjének biztosítása Az intézmény minőségfejlesztő csoportjának szervezeti felépítése Az intézmény információs rendszere A partneri kapcsolatok rendje Partneri kommunikáció Partneri igény-, elégedettség és elégedetlenség mérés Intézkedési terv készítése, megvalósítása Panaszkezelés Pedagógiai rendszer arculat ( PR )

3 3.4. Nevelés, szakmai működés tartalmi meghatározása Pedagógusok szakmai együttműködése. Eljárás rendje Belső gondozói rendszer működtetése Beiratkozás A csoport előrehaladásának értékelése A gyermekek értékelése Belső értékelési rendszer működtetése Erőforrás, gazdálkodás Kiválasztás és betanulás Továbbképzési rendszer Ösztönző rendszer működtetése Az intézményi eszközbeszerzés működtetése Pénzügyi, gazdasági működtetés Biztonságos intézmény működtetése Mérés, elemzés, javítás Belső audit alkalmazása.54 3

4 Az intézmény neve: Címe: A minőségirányítási programot készítette: Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros Pajtás köz 13. Árvai Julianna óvodavezető Az intézményi szülői véleményezésének időpontja: Az intézményi alkalmazotti közösség jóváhagyásának időpontja: Tiszaújváros Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez történő benyújtás időpontja: A Minőségirányítási program felülvizsgálatának időpontja: A Dokumentum tárolásának helye:.. Intézményvezető és vezető helyettesek irodájában Elektronikus és nyomtatott formában 1-1 példányban illetve előzetes egyeztetés alapján A minőségfejlesztés jogszabályi háttere A közoktatás minőségfejlesztési tevékenységének tartalmi elemeit és folyamatát két jogszabály, a 3/2002.(II.15.) OM rendelet, valamint a többször módosított 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról, legutóbbi módosítása, a évi LXI törvény határozza meg, illetve a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2452/ /Ökth. határozata. 4

5 Bevezetés A veszély. A veszély, hogy olyanok leszünk, amilyenek vagyunk. ( Esterházy Péter ) A közoktatás minősége társadalmi ügy, éppúgy fontos a szakma képviselőinek, mint a szolgáltatást igénybe vevő szülőknek, gyermekeknek és a más partnereknek. Az Oktatás minőségének és hatékonyságának fejlesztésével kapcsolatos előírások egybecsengenek az Európai Uniós célokkal és ajánlásokkal. Az Európai Uniós csatlakozás, fejlődés, változás új kihívásokat jelent a nevelési és oktatási intézményeknek. Az oktatáspolitika célkitűzései a következők: - Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és eredményességének növelése az EU-ban. - Minden ember hozzájutásának megkönnyítése az oktatási, képzési rendszerekhez. - Az oktatás és a képzés megnyitása a tágabb világ előtt. A minőség, mindennapi értelemben valamiféle, kitűnőséget, valamiben való tökéletességet jelent. A közoktatás minőségfejlesztése, felfogásunk szerint azt jelenti, hogy az intézmény elindult ezen az úton. A minőségfejlesztés alapvető értéke a partnerközpontúság. Partnerközpontú szemléletmóddal közelítve a minőség fogalmához, azt mondhatjuk, hogy a minőség helyi fogalom, amely a nevelési program célkitűzésein alapul. A minőségirányítási program tervezésében, megvalósításában kiemelt szerepe van a fenntartónak. Az intézmény fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, finanszírozása az önkormányzattól függ. Szintén kiemelt szerepe van az intézményvezető/k/nek, a vezetői elkötelezettség sikerre viheti az intézmény tevékenységét. 5

6 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása A Napközi Otthonos Óvoda Tiszaújváros Városi Önkormányzata - által fenntartott intézmény. Az intézmény székhelye:3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. ( Szivárvány Óvoda ) Az intézmény telephelyei: 3580 Tiszaújváros, Irinyi János u. 1. ( Katica Óvoda ) 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 1. ( Bóbita Óvoda ) 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 1. ( Tündérkert Óvoda ) 3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 9. (Vásárhelyi Pál Óvoda ) Jelenleg az intézményben felvehető maximális gyermeklétszám: Csoportok száma: fő Személyi feltételek: A Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazotti közösségének jelenlegi létszáma: 95 fő ( főállású ) közalkalmazott. Az alkalmazottak a jogszabályok és a belső szabályzatok által előírt végzettségekkel rendelkeznek. Tárgyi feltételek: a Napközi Otthonos Óvoda 6 épületben működik. Az utóbbi években az épületek, az udvar a felújításoknak köszönhetően sokat fejlődtek. Az intézmény rendelkezik megfelelő eszközrendszerrel, amely biztosítja a nevelői és a munkafeltételhez szükséges jó szintű feltételt. Az épületekre jellemző a gondozottság, rendezettség, az igényesség és a praktikusság. A csoportszobák berendezései esztétikusak, vizesblokkok korszerűek, az udvar tágas, jól szolgálja a gyermekek szabadidő- és játéktevékenységét. Az udvari játékokat az EU-szabvány előírásainak megfelelően szükséges folyamatosan karbantartani, felújítani. Az intézmény a gyermekek számára nyugodt, derűs, otthonos légkört és sokirányú fejlődési lehetőséget igyekszik biztosítani. A gyermekcsoportok szerkezetük szerint : osztott, részben osztott, vegyes. Intézményünk helyi nevelési programja a sajátos struktúránkból adódó lehetőségek kihasználásával készült. 6

7 Helyi Nevelési Programunkat legfőbb szellemi tőkének tartjuk, ezért hangsúlyt fektetünk ezen értékünk szinten tartására és továbbfejlesztésére, mely nagyban segíti az intézményi együttműködés hatékonyságát. A közös nevelésfilozófia, az alapelvek a célok és feladatok meghatározása mellett törekedtünk a felhalmozott érték ( csoport, épület ) megtartására, amely színesebbé teszi az intézmény egészét. A Helyi Nevelési Programunkban az óvodapedagógiai nevelésünk célja: 3 éves kortól az iskolába lépésig a gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése Alapelveink: 4 Tiszteletben tartjuk a gyermeki éntudat alakulását. 4 Minden gyermek számára biztosítjuk az érzelmi védettséget, a sokszínű tevékenységet, a játék lehetőségét. Ennek hatására megnyílhatnak, fogékonnyá, aktívabbá válhatnak, személyiségük optimálisan fejlődhet. 4 Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét. 4 Segítjük őket tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetükből való felzárkóztatásában. 4 Módszereinket úgy választjuk meg, hogy cselekedeteinket, értő és elfogadó szeretet hassa át. A gyermekek személyiségének fejlesztését, képességeik kibontakoztatását együttműködve a szülőkkel, a családban folyó nevelést kiegészítve valósítjuk meg. Vállaljuk a részképesség zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási magatartási nehézség miatt terápiás gondozásba vett gyermekek felzárkóztató nevelését. Ellátjuk az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű ( enyhe fokú ) gyermekek nevelését. A nevelési feltételek sajátos megteremtésével, az Egységes Szakmai Szakszolgálat szakembereivel együttműködve, segítjük a megelőzést, korrekciót. A nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt kap a veszélyeztetett, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető és csonka családban élő gyermekek fejlesztésének segítése. 7

8 Az óvoda pedagógusai és munkatársai nyitottak, s az új módszerek iránt fogékonyak. Nevelőmunkában sokéves tapasztalattal rendelkeznek, készek mindenkor a megújulásra-, továbbfejlődésre Az intézmény minőségirányítási programjának értékelése Az intézmény minőségirányítási programja ( továbbiakban IMIP ) ig került kidolgozásra. Bevezetésre szeptember 01-től került. Az IMIP megismerése, elemzése, gyakorlatban lévő alkalmazása folyamatosan történt. Az IMIP-ben megfogalmazott célok és feladatok folyamatosan teljesültek és valamennyi területre kiterjedtek. A következő területeket foglalta magába: a pedagógiai munkánkban a Helyi Nevelési Program elemzésére, értékelésére; az éves Munkatervben megfogalmazott pedagógiai munka ellenőrzési, értékelési munka rendszerére; a gazdasági tevékenységen belül a belső ellenőrzési tervben (FEUVE) célokra és feladatok teljesítésére; az alkalmazottak munkaköri feladatainak értékelésére, teljesítésére; A Minőségirányítási team eddig elvégzett munkájáról: Comenius Közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell nevelési év kiemelt feladatai A minőségfejlesztési munka beindítása. A minőségfejlesztési team megválasztása, munkájának, feladatának szabályozása. A minőségfejlesztési modell megismertetése a dolgozókkal. Helyzetértékelés, külső és belső intézménykép kialakítása. A helyzetelemzés eredményeinek összevetése a HOP-pal. A 2005/2006. nevelési év feladatai A nyitott önértékelés elkészült, amelynek elemzése kiemelt feladat a nevelési év folyamán. Az érdekelt felek azonosítása, meghatározása Közvetlen és közvetett partnereink meghatározása: intézmény dolgozói 8

9 Szülői szervezet Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ( fenntartó ) Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Városi Rendelőintézet A partnereink elégedettségének és igényeinek vizsgálata. Partneri igényfelmérés eljárásrendje Felkészülés a kérdőíves vizsgálatra. A vizsgálat lefolytatása. A mérés eredményeinek feldolgozása. A mérés eredményeinek elemzése. Elvárás-és problémalista készítése telephelyenként. A célok és a prioritások meghatározása. Az elvégzett kérdőíves vizsgálat alapján a legfontosabb fejlesztendő céljaink a Helyi Nevelési Program és az IMIP folyamatos megismertetése partnereinkkel. Az óvoda és a család kapcsolatának, együttműködésének erősítése, fejlesztése a nevelőmunkában. 2006/2007. nevelési év kiemelt feladatai: A közép és hosszabbtávú fejlesztési célok meghatározása, az elvégzett elvárás és problémalista feldolgozása. Pedagógiai- és Minőségirányítási Program megismertetése partnereinkkel. A szülőkkel való együttműködés fejlesztése a nevelőmunkában. Az IMIP kiegészítése a Közoktatási törvény 41. -ának előírásai szerint a pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók teljes körű önértékelésének szabályozása, kidolgozása. 2007/2008. nevelési év kiemelt feladatai: irányított önértékelés és ehhez kapcsolódó partneri igény elégedettség, elégedetlenség mérése, elemzése, értékelése, összevetése. a problémák meghatározása. a diagnózis, fejlesztési tervek készítése. a fejlesztés irányainak meghatározása a folyamatok meghatározása, szabályozása. 9

10 Az IMIP-team munkáját segítették az épületekben a minőségi körök tagjai. A tagok a belső minőségi munka minél hatékonyabb megvalósításához aktívan hozzájárultak. Még a munkaközösségi foglalkozások, a minőségi munkán túl az elemzések, értékelése, minősítések részesei is. Az ÖMIP-ben és az IMIP-ben beütemezett vezetői, külső szakértői és fenntartói ellenőrzések folyamatosan teljesültek, amelyek hozzájárultak a mindennapi munka minél igényesebb elvégzéséhez. Az óvodánkban 2001-től a konyhák működtetésében bevezetésre került a HACCP ( veszélyelemzés, kritikus szabályozási pont ) szabályrendszer, amely a közétkeztetés konyhai követelményeit foglalja össze. Az elmúlt években folyamatos volt az ellenőrzés, mérés, értékelés. Az intézmény konyhái július 01-től átkerültek a Városi Intézményellátó Szervezethez. Összegezve: A mérések, ellenőrzések, értékelések hatása az eredmények ismeretében, a szervezet fejlődését pozitív irányban befolyásolták. Az értékelések, az irányított önértékelés kiterjedt a szervezeti kultúra szintjére is. A vezetők és munkatársak által közösen elfogadott értékeket, viselkedési módokat az intézményi dolgozók elfogadták, támogatták és a gyakorlatban igyekeznek jó szinten megvalósítani. Az elmúlt évek során a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztését, a szükséges szemléletváltás kialakítását a vezetés fontos feladatának érezte. Megállapítható, hogy a vezetés és valamennyi dolgozó elkötelezett a minőségi munka minél jobb és igényesebb megvalósítására A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítése A minőségirányítási program ( MIP ) tartalmazza az intézményfejlesztési rendszerét, valamint minőségpolitikáját, amelyet a minőségpolitikai nyilatkozatban teszünk közzé. A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjét az Alapító okirat, a MIP, és a HNP. képezi. A HNP. az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását, végrehajtását a MIP támogatja. 10

11 A minőségügyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti: Alapító okirat HNP MIP ( minőségpolitika, minőségfejlesztési rendszer) SZMSZ Házirend Egyéb szabályzatok dokumentumok Eljárási utasítások, folyamatleírások, szabályzatok Munkautasítások Bizonylatok, feljegyzések 1.4. A MIP-hez kapcsolódó dokumentumok kezelési és módosítási rendje A MIP dokumentumainak tekintjük a minőségpolitikai nyilatkozatot (MIPONYI) és a minőségfejlesztési rendszert ( MIR ). A minőségpolitika és a MIR elemei az intézményi kézikönyvben (MK) találhatók meg. A MIP-et a HNP-vel felülvizsgálatát együtt 4 évenként, illetve törvényváltás előírja A MIP működtetése Folyamatainkat a PDCA ciklusnak megfelelően működtetjük. A mérés, elemzés, javítás követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg, másrészt az intézmény szintjén belső audittal A szabályozás célja - a minőségirányítási program kiépítésének szabályozása, - a folyamatos, tervszerű, szervezett, zökkenőmentes munkavégzés biztosítása, 11

12 - az ismételhetőség, összehasonlíthatóság biztosítása, - a minőségirányítási program kiépítéséhez a személyi feltételek biztosítása Felelősségi körök A Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának működtetéséért az intézményvezető a felelős. A minőségfejlesztő csoport vezetője; a munkaköri leírásban előírtaknak megfelelően végzi a MIP működésének feladatát. A MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. Munkáját a folyamatgazdák ( minőségfejlesztő csoport tagjai ) segítik. Minőségfejlesztő csoport tagjainak feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. A nevelőtestület megbízásából az óvodavezető támogatásával segíti a minőségfejlesztési támogatócsoport vezetőjének munkáját A programvezető ellenőrzési joga A minőségfejlesztési támogató csoport tagjainak, valamint a munkatervben megjelölt feladatok végrehajtásáért felelősök feladatvállalásának, a vállalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése. A MIP felülvizsgálatát 4 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A Programvezető döntési joga: Döntési helyzetekben a minőségirányítási program kiépítésével összefüggő kérdésekben szavazategyenlőség esetén véleménye dönt. A Programvezető javaslattételi joga: - a minőségfejlesztési munkaterv elkészítésében, - a minőségfejlesztési munka során felmerülő kérdésekben - a fejlesztési tervek végrehajtásával megbízott felelősök kijelölése során, - a feladatok megoldásához, szükséges módszerek és az ellenőrzés, értékelés módjának megválasztásában, - jutalmazási javaslat a kiemelkedő munkát végző kollégák esetében, - soron kívüli megbeszélések összehívásában. 12

13 Eljárás - A minőségfejlesztési támogató csoportot szakmai alkalmasság alapján az intézmény nevelőtestületének javaslatát figyelembe véve az óvodavezető bízza meg egy nevelési évre. - A megbízás többször ismételhető. - A minőségfejlesztési támogató csoportban való részvétel önkéntes. - A minőségfejlesztési támogató csoportból való kilépés rendkívüli indokok alapján történhet (Pl: tartós betegség, hosszabb idejű egyéb fontos megbízatás, tanulmány, stb. ) - A minőségfejlesztési támogató csoportból való kilépést a támogató csoportvezetőnek vagy tagnak a kilépés időpontját legalább 30 nappal előre jeleznie kell az intézményvezető ( Programvezető felé ) Az önkormányzati MIP intézményre vonatkozó fejezete Az ÖMIP általános minőségpolitikai nyilatkozatának részlete: Tiszaújváros Önkormányzata felelős Tiszaújváros, sokszínű közoktatási kínálatának fenntartásáért és fejlesztéséért. Folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatellátás minőségét, ennek keretében folyamatosan ellenőrzi és értékeli az intézmények működését. Az önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít mind az ágazathoz tartozó, mind az ágazaton kívüli partnereivel való együttműködésnek, azt folyamatosan fejleszti. Fontosnak tartja a közoktatásban a humánerőforrás fejlesztését, arra törekszik, hogy az intézmények hatékonyan és gazdaságosan működjenek, feladataik ellátása során a szolgáltatói szemléletmód érvényesüljön. Törekszik a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, az abból következő hatások mérséklésére a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkarolása, felzárkóztatása, továbbá a tehetségek gondozása révén Fenntartói minőségirányítási alapértékek: Gyermekközpontúság Az irányítási és intézményi munkában egyaránt a gyermekek, a tanulók jogainak tiszteletben tartását, életkori sajátosságainak megfelelő nevelési, oktatási tevékenység és feltételek biztosítását. A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges érzelemformáló személyi és közösségi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését tartjuk elsődlegesnek. Partnerközpontúság A hivatali és az intézményi ügyintézés során legjobb tudásunk szerint intézzük a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos teendőinket. Az intézmények 13

14 működtetését meghatározó kérdésekben egyeztető tárgyalásokat hívunk össze. Partnereinkkel rendszeres kapcsolatot tartunk. Esélyegyenlőség Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrálására, felzárkóztatására. Intézményeinkben ösztönözzük az ezt elősegítő nevelési-tanítási módszerek elterjesztését, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. Törvényesség A jogszabályok, az önkormányzati rendelkezések (rendelet, határozat) betartásával végezzük a munkánkat, és az irányítási-fenntartói munkában is ezt várjuk el az intézményeinktől. Eredményesség, hatékonyság az intézményeink felkészítenek a továbbtanulásra, a munkavállalói létre, az élethosszig tartó tanulásra. Törekszenek arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat az egyénileg sikeres életút vezetésre készítsék fel Közoktatási-feladatellátás hosszú távú általános céljai ( óvodára vonatkozó részei ) Terület Cél Tanulási utak, átjárhatóság Intézményszerkezetek, képzési kínálat Esélyegyenlőség Az eddig nyújtott közoktatási szolgáltatások biztosítása, az alapfeladatok és vállalt feladatok intézményekkel való ellátása, az intézmények kialakult arculatának megtartása. Az intézmények közötti átjárhatóság biztosítása érdekében az intézmények közötti szakmai párbeszéd koordinációja. Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményrendszerben, a jelenlegi feladat-ellátási szerkezetben és színvonalon, de költségvetési szempontból kedvezőbb mutatókkal, hatékonyabb közoktatási szolgáltatások biztosítása az intézményeken keresztül. Az intézményrendszer hatékony működtetése érdekében demográfiai mutatók, a rendelkezésre álló infrastruktúra, a költségvetési feltételek figyelembe vételével a kapacitások rendszeres felülvizsgálata, szükség szerint módosítása. A fejlesztések megvalósítása az önkormányzat költségvetésének függvényében, illetve pályázati források bevonásával. Hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő óvodai ellátásnak biztosítása. Prevenciós tevékenység a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek gondozása és felzárkóztatása érdekében. A sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában városi szintű koordináció, együttműködés. A vallás és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása. A kötelező óvodai és iskolai körzethatárok megállapításánál a Ktv. által előírt normák érvényesítése. Egészség-nevelés, sport Az iskola-egészségügy színvonalának további fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. 14

15 Az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek figyelembe vételével a diák- és tömegsport, valamint mindennapos testnevelés intézményi feltételeinek biztosítása. Térségi feladatok A szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítja az önkormányzati intézményhálózat keretei között azon gyermekek és tanulók fogadását, akik nem Tiszaújváros, vagy olyan települések lakói, amelyekkel a város megállapodást kötött. Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás színvonalának megtartása a kistérségi költségvetési finanszírozás lehetőségeinek figyelembe vételével. Az intézmények hatékony működtetése érdekében az önkormányzat a jogszabályokban előírtak és költségvetési lehetőségei figyelembe vételével ellenőrzési, értékelési rendszert működtet. Az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt nélkülözhetetlen, hogy figyelmet kapjanak mindazon helyi tantervi elemek és nevelési értékek, amelyek a modern európai társadalomhoz való tartozás tudatát erősítik gyermekeinkben. Az intézmények nevelő munkája meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön a gyermekek, a tanulók szocializációjában, az érzelmi intelligencia fejlesztésében. Intézményi szintű mérés értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed az intézmény minden tevékenységi területére. Szakmai (pedagógiai, nevelési) program támogatása Az intézmények szakmai és gazdálkodási önállósággal járó felelősség gyakorlása; különösképpen a helyi programfejlesztés, az önértékelés és az erőforrásokkal való gazdálkodás szintjén. Az intézményeknek korrekt, precíz információátadást kell biztosítani, amely lehetővé teszi a folyamatos és ezáltal időbeli összehasonlíthatóságot És elemzést másfelől módot ad arra, hogy a fenntartó saját helyzetét az országos és területi adatokkal összevesse és ennek alapján céljait és döntéseit szükség szerint korrigálhassa. A pedagógusok munkájával és teljesítményével összefüggő követelmények érvényesítése. Pedagógusokra vonatkozó értékelési rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése. Fontos a pedagógusok képzésében, átképzésében a módszertani képzés előtérbe kerülése. A gyermekek, tanulók lemorzsolódását csökkentő korszerű nevelésioktatási módszerek elterjesztése. A környezeti nevelést segítő munkaformák kialakítása. Az intézmény zavartalan működését segítő szervezeti és működési szabályzat rendszer aktualizálása, az abban foglaltak maradéktalan betartása. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) 15

16 folyamatos működtetése a jogszabályok, módszertani útmutatók és az önkormányzat előírásai alapján (az uniós standardok alkalmazása). Lehetőség szerint az optimális munkavégzés körülményeinek biztosítása az intézményekben. Infrastruktúra fejlesztés A költségvetés lehetőségeinek függvényében tervszerűen végzett az intézményi épületek karbantartása, felújítása és korszerűsítése. A minimális eszköz és felszerelési jegyzék által előírt felszereltség fenntartása, lehetőség szerint fejlesztése. Humánerőforrások fejlesztése A közoktatási rendszeren belüli és kívüli együttműködés A teljes körű szakos ellátottság biztosítása. Munkaköri leírás szerint pontosan meghatározott, számon kérhető feladat és felelősségkörök meghatározása. A magasabb vezetői és intézményi teljesítményértékelési rendszer működtetése. Szabályozott ágazati és ágazatközi kapcsolatrendszer, együttműködés. Az intézményi feladatok teljesítése a szülők, partnerek bevonására, együttműködésére alapozva. Kistérségi együttműködés fenntartása, erősítése. Partnervárosi közoktatási kapcsolatok kiépítése, erősítése. 16

17 Az ÖMIP-ből intézményünkre vonatkozó fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatok Feladatok Intézményi minőségirányítási program működtetése A jogszabályban meghatározott és a fenntartó által elfogadott nevelési program szellemében működő intézményi szolgáltatások biztosítása, nevelési program felülvizsgálata A 3 éves tiszaújvárosi gyermek elhelyezés iránti igények kielégítése, az iskolaérettség kiszűrése. Óvodapedagógusi továbbképzési terv, beiskolázási terv A helyi igényekből fakadó, az óvodák szakmai sokszínűségének további megerősítése, néphagyományok ápolása, a hagyományokhoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása. Kiemelt nevelési célok megvalósítása, különleges gondozást igénylő (SNI) óvodásokkal való foglalkozás, START csoport működtetése Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása Sikerkritérium, várható eredmények Az elfogadott minőségirányítási program alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi munka; az eredmény regisztrálható Óvodai nevelés keretében megvalósuló egyéni munkához, az iskolai élethez szükséges fejlesztés Humánerő minőségi fejlesztése Sokszínű programok alkalmazásával, működtetésével megalapozzák és elősegítik a gyermekek továbbhaladását Biztosított az egészségtudatos életmód anyanyelvi kultúra, hagyományőrzés, egyenlő esélyek az iskolakezdéshez Funkcionális fejlesztéssel a teljes ellátás elérése, fenntartása, fejlesztése Módszerek, eljárások Helyzetértékelés, fejlesztési terv, partneri elégedettség Eredményesség, hatékonyság vizsgálata, ellenőrzés, értékelés Óvodai nevelés keretében megvalósított egyéni fejlesztés, szakszolgálat igénybevétele (megfigyelés, képességvizsgálat) Óvodapedagógusok jelentkezése alapján, a közösség elfogadásával Önállóan, helyben készített, adaptált minden képességet és készséget fejlesztő programok Differenciált bánásmód, fejlesztő csoport működtetése Pályázati források bevonásával fejlesztő eszközök, udvari játékok beszerzése, fejlesztése Felelősök, közreműködők Óvodavezető Óvodavezető Óvodavezető, Pedagógiai szakszolgálat vezetője Óvodavezető Általános helyettes Óvodapedagógusok Óvodavezető, óvodavezető helyettesek, óvodapedagógusok, gyógypedagógus, Óvodavezető, óvodavezető helyettesek, VISZ igazgató Megvalósítás időszaka, gyakorisága, ütemezés Folyamatos Folyamatos Folyamatos, iskolakezdés előtt 277/1997. (XII. 22) Korm. rendelet szerint folyamatos Folyamatos Igénylés lehetőség szerint, folyamatos 17

18 Feladatok Etnikai kisebbség körében az óvodáztatási arány növelése, esélyegyenlőség biztosítása, a gyermekek szükségletéhez igazodó fejlesztés Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása Potenciális baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése A csoportszámok, csoportlétszámok normalizálása, költséghatékony gazdálkodás Intézményi önértékelés, pedagógusok értékelési eljárásának megvalósítása Intézményi együttműködés egymásra épülő intézmények között Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, partnerintézményekkel, patronálókkal Sikerkritérium, várható eredmények Szociokulturális hátrányok csökkentése, rendszeres óvodába járás, a fejlesztésekkel egyenlő esélyek biztosítása Gyermekek ingyenes étkeztetése Biztonságos helyiségek, felszerelések, udvari játékok Férőhely kihasználtság, hatékonyság, gazdaságosság Az elfogadott értékelési rendszer alapján minősítik a pedagógusok munkáját Óvoda-bölcsőde-iskola kapcsolata, megfelelő iskolaválasztás, az átmenet megkönnyítése Naprakész információkkal rendelkeznek a legfontosabb célok megvalósításáról, igényekről, elégedettségről Módszerek, eljárások Speciális programok adaptálása, megvalósítása, fejlesztése, egyéni bánásmód, gyermekvédelmi feladatok hatékony működtetése Statisztikai nyilvántartások elemzése Csoportszobák, játszóudvar, kiszolgáló helyiségek balesetvédelmi vizsgálatajegyzőkönyvek Demográfiai mutatók, tényadatok és várható alakulásuk elemzése, évenkénti felülvizsgálata a csoportok számának, csoportszobák férőhely kihasználtságának megfelelően. Kérdőív, értékelőlapok, egyéni megbeszélés Beiskolázási adatok, körzetek, információk átadása a követelményekről Szülői értekezlet, fogadóórák, család látogatás Felelősök, közreműködők Óvodavezető, óvodavezető helyettesek, GYIFes, családsegítő szolgálat munkatársai Óvodavezető, gazdasági ügyintéző Óvodavezető, óvodavezető helyettesek, óvodapedagógusok, munkavédelmi megbízott Óvodavezető Óvodavezető, óvodavezető helyettesek, munkaközösség vezetők, Óvodavezető, Általános iskola igazgatója, Humánszolgáltató Központ intézmény vezetője Óvodavezető, Óvodavezető helyettesek, Óvodapedagógusok Megvalósítás időszaka, gyakorisága ütemezés Folyamatos Folyamatos folyamatos Költségvetés tervezésekor 2009-ben először, majd évenként folyamatosan Minden évben március, április Folyamatos 18

19 2. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT A Napközi Otthonos Óvoda, mint nevelési intézmény elkötelezi magát és törekszik arra, hogy minden belső és külső tevékenységében partnerei igényeit minél teljesebb körben ki tudja elégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Intézményünk elsősorban a szülők és gyermekek igényének kíván megfelelni és érdekeiket szolgálni oly módon, hogy ezzel egyúttal eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek is. Az intézmény vezetése tudatosítja valamennyi munkatársában a vonatkozó jogszabályok és a szakmai elvárások fontosságát, azok követelményeinek és a közösen értelmezett nevelési filozófiának való megfelelés kiemelt szerepét. A minőségcélok meghatározásának alapja a partnerek elvárása és elégedettsége. A vezetés a szervezet céljait lebontja egyénekre, hogy minden munkatárs tudatosan járuljon hozzá a célok megvalósításához. Az alkalmasabbakat bevonja a főbb célok meghatározásába, a fontosabb döntések előkészítésébe. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségeinek fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. Az EU-s elvárásoknak megfelelően a gyermekek nevelését a minőség iránt elkötelezett, jó légkörben dolgozó, szakmailag felkészült munkatársakkal és az óvodával együtt működő szülőkkel valósítjuk meg. 19

20 2.1. Minőségcélok Cél A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelőmunkába, folyamatos információcsere az elért eredményekről Megvalósítás időtartama folyamatos Elvárt eredmény A partnerek 70 %-a partnerközpontú működéssel Az intézmény által képviselt értékek megismerése és elfogadtatása a munkatársakkal, beépítése a napi nevelési gyakorlatba. folyamatos A munkatársak 100 %-a ismeri, elfogadja az intézmény által képviselt értékeket Intézményi szintű belső értékelési-, önértékelési rendszer működtetése 4 év Belső igénnyé válik az értékelés, önértékelés A szervezeti kultúra modell értékű továbbfejlesztése 4 év A dolgozók 80 %-a elégedett a szervezet működésével Jól felkészült, új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes nevelőközösség működtetése folyamatos A pedagógus eleget tesz a hét évente kötelező továbbképzési kötelezettségeknek. Egyéb dolgozók támogatása a munka eredményes ellátásához A minőség iránt elkötelezett, a partnerekkel szemben segítőkész alkalmazotti közösség alakítása 3 év A szülők és gyermekek 80 %-os elégedettsége az összes dolgozó munkájával Objektív alapokra és információkra épülő munkatársi teljesítmény értékelés, elismerés 1 év Az elégedettségi index: kb. 80 % Megfelelő információáramlás az intézmény dolgozói között folyamatos Működés 100 %-os biztosítása Technikai eszközök hatékony használata és megóvása, újabb eszközök beszerzése folyamatos Igényes munkavégzés, munkafolyamatok segítése Intézményhálózat korszerűsítése, az EU elvárásoknak megfelelő korszerű épületek üzemeltetése 4 év Épületek folyamatos felújítása, karbantartása Város közösségi életébe aktív bekapcsolódás folyamatos Szaktekintély növelése Együttműködés a városkörnyéki intézményekkel, szervezetekkel. 1 év Városkörnyéki intézményekkel 90 %-os együttműködés Pályázati lehetőségek kiaknázása folyamatos Eszköz, szakmai programok segítése 20

21 2.2. Jövőkép A Helyi Nevelési Programban megfogalmazott gyermekkép, pedagóguskép, szülőkép és óvodakép a jelen helyzet értékelése, s egyben a jövőkép megfogalmazása is. Minden épület sajátos egyéni arculatot mutat, de mindannyiunk számára legfontosabb az emberi, pedagógiai értékek megőrzése és a gyermekek szeretete. 21

22 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai Stratégiai tervezés Éves tervezés Csoportnapló tartalmi tervezése Vezető ellenőrzés Az intézmény működésének éves értékelése Vezetési folyamatok Irányított önértékelés Az intézmény működési rendje Partneri kommunikáció Partneri igény-elégedettség mérés Intézkedési terv készítése, megvalósítása Minőség célok Panaszkezelés PR arculat A pedagógusok együttműködése Fő folyamatok Belső gondozói rendszer működtetése Beiratkozás A csoport előrehaladásának értékelése A gyermekek értékelése Belső értékelési rendszer működése Kiválasztási és betanulási rend Továbbképzési rend Ösztönző rendszer Támogató folyamatok Intézményi eszközbeszerzés működése Pénzügyi, gazdasági rend működése Biztonságos intézmény Belső audit 22

23 3. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER Intézményvezetés szabályozásai Tartalmi meghatározás: - Vezetés kötelezettsége, felelőssége. - Az intézmény jogszerű működtetése. - Tervezés. - A Helyi Nevelési Program felülvizsgálata. - Az intézmény éves munkájának tervezése. - Az intézmény dokumentációs tervezése. - Az értékelés eredménye alapján, intézkedések. - Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés. - Az értékelés tartalmának, céljának, szintjének meghatározása. - Az intézmény működésének, szabályozásának és partneri elvárásoknak való megfelelés. A szükséges módosítások feltárása. - A szervezeti kultúra felmérése, fejlesztése A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Cél: Az intézmény vezetője minőség iránti elkötelezettséggel biztosítja az intézmény jogszerű működését, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéshez szükséges erőforrásokat, feltételeket. Ennek érdekében: 4 A team-munkával készült minőségfejlesztési program végrehajtására szervezetet hoz létre és működtet. 4 A partneri elvárásoknak megfelelően koordinálja a velük való együttműködést, biztosítja a jogaik gyakorlását. 4 Külső jogi előírások, önkormányzati rendeletek és belső szabályzók előírásait betartja, ezek összhangját biztosítja. 4 Évenként végrehajtott irányított önértékelés eredményeit felhasználja az intézmény fejlesztésében a folyamatainak szabályozásában. 4 4 évente, illetve szükség szerint felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit: Helyi Nevelési Program ( HNP ) Intézményi Minőségirányítási Program (MIP ). 4 Irányítja, koordinálja az éves munkatervben rögzített stratégiai célokból adódó feladatok végrehajtását. 4 Menedzseli az intézményt, a pedagógiai rendszer ( PR ) tevékenységét fontos tényezőként kezeli. 4 Személyes példamutatással felügyeli a rendszer működését és segíti megvalósítását. 23

24 Jogi megfelelés biztosítása Cél: Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ennek érdekében a vezetés biztosítja az alkalmazottak számára, hogy az intézmény működését szabályzó jogi dokumentumok ( törvények, különböző szintű rendeletek, fenntartói és intézményi szintű belső szabályzók ) hozzáférhetőek legyenek, azokat a dolgozók ismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézmény működését szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. Az intézménybe járó Oktatási közlöny, Magyar közlöny ( ezek 1-1 példányban az irodákban találhatók ). A megismerés biztosítása Az intézményben az alábbi módon biztosítjuk a jogi dokumentumok megismerését: 4 A közlönyökben, illetve postai levél formában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az óvodavezető tekinti át. 4 A működést befolyásoló fontos információkat LOTUS-on kapják meg az épületek és a helyi faliújságon tesszük közzé. 4 Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból a heti vagy 2 heti vezetői értekezleten történő megbeszélés után a vezető helyettesek tárják az ismereteket az alkalmazottak felé. 4 Szakszervezet részéről, az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését, a szakszervezeti tisztségviselők teszik meg. 4 Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll rendelkezésre, az intézményvezető rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezi. 4 A friss információk megjelenéséről folyamatos és kölcsönös a tájékoztatás, LOTUS-on, illetve telefonon keresztül. 4 A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben. Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, elvégzése. Másrészt az óvodavezető az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független, belső kontroll működését is lehetővé teszi. 24

25 Intézményünk működését szabályozó alapvető jogi dokumentációk listája: 4 Alapító okirat 4 Házirend 4 SZMSZ 4 Helyi Óvodai Nevelési Program 4 Továbbképzési Szabályzat, Továbbképzési Program és a Beiskolázási terv 4 Intézményi éves munkaterv 4 Intézményi ügyintézés dokumentumai 4 Munkavédelmi Szabályzat 4 Tűzvédelmi Szabályzat 4 Kollektív Szerződés 4 A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok a Városi Intézményellátó Szervezet által kidolgozott Tervezés A vezetői munkában döntő és meghatározó szerepe van a tudatos és tervszerű munkának. A vezető terve optimális beavatkozást, tevékenységrendszert, fejlődési követelményt biztosít. A folyamatos minőségfejlesztő munka biztosítja a tervezőmunka realitását, a tervezéshez elengedhetetlenül szükséges visszacsatolást. Az óvodavezetői munka komplexitásának megfelelően a tervezőmunka területei: - pedagógiai - tanügy-igazgatás - munkáltatói - gazdálkodási A négy területet együtt kezeljük, tartalmuk kölcsönösen meghatározzák és befolyásolják egymást. 25

26 Az intézmény működésének tervezési rendszere A pedagógiai munka szabályozása Helyi Nevelési Program u Minőségirányítási program u Vezetői Pályázat u Továbbképzési Szabályzat Továbbképzési program Továbbképzési terv Gyermekvédelmi munkaterv Munkaközösségek munkaterve Gyermekcsoportok tervező munkája u A szervezeti működés szabályozása SZMSZ u Munkáltatói Gazdálkodási feladatok feladatok u u -Munkavédelmi szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Szabadságolási terv u Belső ellenőrzési terv u Az intézmény önértékelése u Fenntartói ellenőrzések u - Költségvetés tervezése -Selejtezési, leltározási, egyéb gazdálkodási tervek VISZ-el együttműködve u 26

27 Stratégiai tervezés folyamata Hosszabb távú koncepció: A Helyi Nevelési Program Vezetői pályázat Az óvodánk H.N.P. az intézmény stratégiája és a vezetői pályázat, amely egy hosszabb távú koncepciót jelent. Több évre meghatározza az óvodánk alapelveit, célját, törekvését. A Helyi Nevelési Program felülvizsgálatának folyamatszabályozása. Közalkalmazotti törvény illetve 4 évente. START Jogi szabályozások 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése Helyi Program Nevelési 2. A HNP. módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele Azonosított területek, folyamatok Támogatói kör listája 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre Megalakult munkacsoportok Munkacsoportok listája 4. A területek szétosztása a csoportok között A területekhez rendelt munkacsoportok Munkacsoportok listája 5. Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról Jegyzőkönyv Helyi Nev Program Jogi szabályozások Helyi Nev Program Módosító javaslatok 6. A munkacsoportok elemző munkája 7. A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosított javaslatok elfogadása Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok kiegészítések Módosító javaslatok kiegészítések 8. Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása Javaslatok elfogadása 27

28 Helyi Nev.Program Módosítások 9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Kiegészített HNP. Kiegészített H.N.P. Törvényi szabályozások Kiegészített H.N.P. 10. Módosított HNP elfogadtatása a Szülői Szervezettel megismertetése egyetértési jog 11. A teljes program ellenőrzése összevetése a törvényi előírásokkal Jegyzőkönyv A kiegészített Helyi Nevelési Programja HNP. fejlesztési módosításai 12. Testületi vita Jegyzőkönyv Elfogadott Módosítások Elkészült 13. A HNP. megismertetése a közvetlen partnerekkel Jegyzőkönyv Új Helyi Nevelési Program 14. Felterjesztés az önkormányzathoz elfogadásra STOP 28

29 A fenti eljáráson kívül a területre vonatkozó szabályzást tartalmazó más dokumentum: Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Helyi Nevelési Program H.N.P. Vezetői célkitűzések Vezető pályázata Irányított önértékelés Irányított önértékelés folyamatszabályozás 29

30 Az éves tervezés folyamata Cél: A vezetés az intézményt érintő külső és belső ellenőrzések, mérések, valamint az értékelések tapasztalatainak összegzése alapján meghatározza az éves feladatokat, valamint a javítandó, fejlesztendő területeket. Az éves terv készítésével párhuzamosan az intézmény évente felülvizsgálja és szükség esetén módosítja az írásbeli dokumentációkat. START Az elmúlt tanév értékelő beszámolója Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igény - felmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rend. 1.Előző tanév fő célkitűzései Tárgyi, szerezeti és személyi feltételek aktualizálása 3.A munkaközösségek meghatározzák a célokat, célértékeket 4. Gyermek és ifjúságvédelmi felelős elkészíti a munkatervet 5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez eseménynaptár Feljegyzés Jegyzőkönyv Gyermek és ifjúságvédelmi munkaterv 6.A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek elfogadása Javított, elfogadott tervek Tartalmilag formailag megfelelő-e? 30

31 8. Feladatterv, mérésterv, eseménynaptár elkészítése 9. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Az intézmény éves munkaterve 10. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet 11. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése a nyilvánosság számára STOP 31

32 Vezetői ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzés alapvetően azt vizsgálja, hogy az intézmény működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, az ezeken alapuló belső szabályozásnak. HNP-nek, fenntartói elvárásoknak, IMIP-nek ). Célja: Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez. Feladat: 4 Az intézményben végzett nevelőmunka ellenőrzése. 4 Az írott dokumentumok, követelmények, normák összehasonlítása, megfelelés a valódi működéshez. 4 Visszacsatolás a valóság, a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése érdekében verbális, közvetlen, közvetetett tapasztalatszerzés formájában. Az ellenőrzés tárgya: 4 dokumentumok ellenőrzése 4 a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése 4 a pedagógiai gyakorlat ellenőrzése ( gyermek szokás és szabályrendszere, normák a programban meghatározott fejlődés várható eredménye óvodáskor végére sikerkritériuma. 4 Helyi Nevelési Program Általános elveink: 4 az ellenőrzés tartalmának konkrét meghatározása 4 az előző ellenőrzés tapasztalatainak figyelembe vétele 4 az ellenőrzés hatására innovációs folyamatok megindítása 4 a kompetencia ( szakértelem ) határok tisztázása Belső ellenőrzésre jogosultak 4 az óvodavezető a teljes intézményi működési és pedagógiai munkáért felelős, ezért az intézményi szintű ellenőrzés is elsősorban az ő kompetenciája 4 óvodavezető helyettesek az épületek működési és pedagógiai munkájáért felelősek 4 a munkaközösség vezető az általa irányított szakmai területre vonatkozólag jogosult ellenőrizni, az intézményvezető felkérésére 4 ellenőrzést végezhet nevelőtestület által az ellenőrzésre feljogosított pedagógus is 4 Az óvodapedagógusok elsősorban önellenőrzést végeznek, és saját munkájukat értékelik 32

33 Ellenőrzési szabályaink 4 az ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal egyeztetni kell az ellenőrzés formáját, módszerét, időpontját, időtartalmát 4 az ellenőrzés megállapításait megkapja az ellenőrzésben érintett 4 az ellenőrzés megállapításaival egyet nem értés esetében, kérhető legyen a felülvizsgálat 4 a minősítés a sikerkritérium megvalósítására vonatkozzon 4 a gyakorlati munka ellenőrzése során elsődleges szempontok az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása, a pozitív megerősítés az elfogadott elvek számonkérése Követelményeinek az ellenőrzés során: 4 objektivitás melynek feltétele az összeférhetőség és tényszerűség 4 tervszerűség 4 folyamatosság 4 következetesség 4 demokratizmus biztosítása Pedagógiai gyakorlatunk ellenőrzésének szintjei 4 a gyermekek fejlettsége annak ellenőrzése, hogy a gyermek önmagához képest mennyit fejlődött egy adott időszak alatt 4 az óvodai csoportok szokás és szabályrendszere a csoportok játékának, a társas kapcsolatok alakulásának és a gyermekek viselkedés kultúrájának ellenőrzése 4 az óvodapedagógusok gyakorlati munkája a végzett munka értékeinek, a megújulási képesség és innovációs fejlesztés ellenőrzése Belső pedagógiai ellenőrzés színterei: A feladat jellege Az ellenőrzés célja Érintettek köre Tartalom Pedagógiai feladatok Az óvoda funkciói Esélyek teremtése (tehetség gondozás, hátránykompenzáció) A gyermekek fejlesztése, iskolaérettség, Tervszerűség (dokumentálás), A HOP pecifikumainak érvényesítése, Az óvodai nevelés hatékonysága az alapfunkciók érvényesítése: óvó védő, ellátó, gondozó, prevenció, érzelmet fejlesztő kortárskapcsolatokban szocializáló, Funkciózavarok feltárása A HOP-ban megfogalmazott normatívák óvodavezető, az óvodába beíratott gyermekek, óvodapedagógusok, szakmai munkaközösségek, a szülők szervezetei, az óvoda és a család, a pedagógiai munkát segítő technikai személyzet, dajkák, A HOP gyakorlatának értékelése, a továbbfejlesztés előkészítése A funkciók+célok+ feladatok+koncepciók +szervezeti keretek összhangja, hatékonysága, 33

34 A szervezeti keretek hatékonysága, A speciális szükségletek kielégítése, Neveltségi eredmények érvényesítése (célok, gyermekkép, koncepciók és azok megvalósítása), A feladatok hangsúlyai és a gyermekek szükségletei, A célok-feladatok (koncepciók) szervezeti keretei, viszonyok speciális szakemberek, a speciális segítő szolgálat (Családsegítő, Pedagógiai Szakszolgálat) Az óvodai nevelés fejlődési tendenciáinak érvényesítése (személyközpontú, tervszerű, egyéni szükségletekre épülő differenciáló /esélyt adó/ ), Speciális szükségletek Az óvodai nevelés hatékonysága Az óvodai nevelés hatékonyságának növelése A kollégák bevonása, az együttműködés fejlesztése A humán erőforrás fejlesztése A minőségirányítás rendszerének tervszerűsége Tervezés, ellenőrzés mérés, értékelés folyamata és eredményei Az óvodavezető programmenedzselő szerepe Az intézmény, mint szervezet működése Szervezeti kultúra óvodavezető, nevelőtestület szakmai munkaközösség, külső szakmai kapcsolatok szakmai munkaközösség óvodapedagógusok speciális szakember + dajka A nevelőtestület továbbfejlesztése A belső, külső továbbképzések és a HOP viszonyának értékelése óvodavezető óvodapedagógusok speciális szakemberek A minőségirányítási rendszer működése, hatékonysága A belső értékelés (ellenőrzés) működtetése, Az önelemzés, önértékelés, önfejlesztés hatékonysága. A gyermekek neveltségi eredményének mérési, értékelési rendszere A HOP és a gyakorlati megvalósítás értékelése. Az óvodavezetés demokratizmusa. A szervezet struktúrája. Munkamegosztás A szervezet működtetése. A nevelőtestület klímája TQM elvek érvényesítése A HOP és a továbbképzési program viszonya. A testület szükségletei (hiányai) és az önképzés, továbbképzés viszonya. A továbbképzések hatékonyságának nyomon követése. A továbbképzés korszerűsége. 34

35 Az intézmény és a család együttműködésének fejlesztése, A szülői szervezetek együttműködése, családok bevonása A családi nevelés támogatását célzó együttműködési formák hatékonyságának értékelése, óvodavezető, szülők a szükségletek felmérésének tervszerűsége és gyakorlata a családokkal való kapcsolattartási formák tartalma (HOP-al való kapcsolata), A szülők bevonása (családgondozás, segítése ) A szülői szervezetek funkciói jogai feladatok (civil szervezetek ) hátrányos helyzetűek, nehezen nevelhetőség, veszélyeztetettség, a jogok gyakorlásának rendszere, családgondozás tartalma Tanügyigazgatási feladatok A belső ellenőrzés egyéb színterei Munkáltatói feladatok Gazdálkodási feladatok PR-tevékenység Egyéb Gyermek felvétel, átvétel lebonyolítása Gyermekcsoport ok kialakítása Éves statisztika elkészítése Mulasztások pontos jelölése, összesítése Nevelési év rendje (nevelés nélküli munkanapok számának és idejének meghatározása és közlése ) Nyári zárva tartás feladatainak ellátása Dolgozók munkarendjének kialakítása Szülői Szervezet tanüggyel kapcsolatos feladatainak segítése Személyzeti munka (besorolás, átsorolás, jubileumi jutalom, jutalmazás, megbízás) A munkaidő pontos betartása (túlmunka elszámolása ) A dolgozók munkavégzése Szabadságolási terv elkészítése A Városi Intézmény- Ellátó Szervezet együttműködésével Költségvetés elkészítése Karbantartási feladatok Épület felújítási feladatok Tárgyi feltételek javítása Étel minősége és kiosztása Alapítvány működtetése Helyiségek bérbeadása Leltározás selejtezés Az intézmény közéleti tevékenysége Az intézmény menedzselése Kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel stb. Pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége Munka tűz vagyon-védelem Rendszeres orvosi ellátás megnevezése Gyermek balesetek megelőzése Dekoráció Tisztaság 35

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben