Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18."

Átírás

1 Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort,

2 Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola ös tanév A FELADATAINKAT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. és annak módosítása, kapcsolódó jogszabályok Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről Az iskola alapdokumentumai. A Horti Batthyány József Általános Iskola feladata, hogy a sokféle, eltérő képességű és érdeklődésű gyermekben megtaláljuk, felismerjük az egyéni fejlesztés lehetőségeit, hogy sikerélményhez juttassuk abban, amiben tehetséges, ösztönözzük képességei fejlesztésére, csökkentsük hátrányait. Ezek a legfőbb pedagógiai elveink. Oktató-nevelő munkánk célja, hogy segítse diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Iskolánk az oktatás-nevelés minőségi fejlesztésére törekszik. A MINŐSÉG MUTATÓI ISKOLÁNKBAN A KÖVETKEZŐK: kommunikáció anyanyelven és angol nyelven magas teljesítmény az ismeretek elsajátításában és alkalmazásában alkotásra való beállítódás és felkészültség művészeti értékek iránti fogékonyságra való nevelés innovációra való készség önművelési technikák birtoklása révén széles körű általános műveltség IKT eszközök értelmes használata

3 naprakész informáltság Magyarország és a nagyvilág sorsának alakulásáról reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép, világkép környezetünk megbecsülésére és megóvására való attitűd kialakítása tolerancia humanizációra való törekvés az életvezetésben és az érvényesülésben másokkal szemben empátia tanúsítása, mások érzékenységének, autonómiájának tiszteletben tartása. Iskolánkban félnapos formában, alsó és felső tagozatos szervezéssel tanítunk Jelenleg 1-6. osztályban napközi működik: (2 napközis csoporttal), 5-8. évfolyamon egy tanulószobás csoporttal. A délutáni órákban a diákok részt vehetnek sportköri munkában, tehetségfejlesztő, képességfejlesztő és hátránykompenzáló programokon. Első évfolyamtól megszervezzük a 16 óráig igénybe vehető foglalkozások rendszerét. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK A ÓRÁIG TARTÓ DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ: Alsó tagozat: napközi otthon 1-4. évfolyam zene szakkör 1-4. évfolyam rajzszakkör 1-4. évfolyam kézműves szakkör 1-4. évfolyam néptánc szakkör 1-4. évfolyam tömegsport 1-4. évfolyam Felső tagozat: tanulószoba 5-8. évfolyam napközi otthon 5-6. évfolyam matematika tehetséggondozó foglalkozás 6-7. évfolyam matematika előkészítő 8. évfolyam magyar nyelv és irodalom előkészítő 8. évfolyam történelem tehetséggondozó foglalkozás évfolyam

4 kézműves szakkör 5-8. évfolyam természetismeret tehetséggondozó foglalkozás 6. évfolyam földrajz tehetséggondozó foglalkozás 7. évfolyam kémia tehetséggondozó foglalkozások 7-8. évfolyam tömegsport 5-8. évfolyam Góliát foci 5-8. évfolyam

5 A 2014/2015. TANÉV LEGFONTOSABB IDŐPONTJAI Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet célja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelésről szóló törvény) 94. (1) bekezdés r) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2014/2015. tanév vonatkozásában a nevelési-oktatási feladatok ellátásában részt vevők számára pontos időbeli keretek és munkamegosztás kijelölése, ezáltal a következő tanév megfelelő előkészítéséhez történő segítségnyújtás. Ennek megfelelően a 2014/2015. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év kezdő és befejező napját, - az őszi, téli és tavaszi szünetek idejét, - a tanév egyéb fő határnapjait, - az érettségi és a szakmai vizsgák idejét - a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett, finanszírozott, illetőleg anyagilag támogatott tanulmányi versenyek felsorolását - a külön jogszabályban szabályozott középiskolai és szakiskolai felvételi eljárás e tanévre szóló feladatai időbeni ütemezését (3. melléklet). A tanítási szünetek időtartamának meghatározásakor minden esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény által elrendelt minimálisan hat egybefüggő naptári nap biztosított. Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

6 Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A tanév rendje A rendelet tartalmazza, hogy a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Tanítási szünet A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 27-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-tól december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda). Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés A2014/2015. tanévben az országos mérés, értékelés keretében az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető szeptember 1.: Tanévnyitó, első tanítási nap október 18.: Szakmai nap (1) október 22. : őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. : őszi szünet első napja

7 2014. november 2.: őszi szünet utolsó napja november 3.: őszi szünet utáni első tanítási nap december 13.: Szakmai nap (2) december 19.: téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 20.: téli szünet első napja január 4: téli szünet utolsó napja január 5: téli szünet utáni első tanítási nap január 16.: első félév vége január 23. félévi értesítők kiosztása április 01: tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 02.: tavaszi szünet első napja április 07.: tavaszi szünet utolsó napja április 08.: tavaszi szünet utáni első tanítási nap május 27: országos kompetenciamérés június 15. utolsó tanítási nap A tanítási év első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Tanítás nélküli munkanapok A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A HORTI BATTHYÁNY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TEVÉKENYSÉGEI A Horti Batthyány József Általános Iskola az alábbi feladatokat látja el alaptevékenységként (alapító okirata alapján): Alaptevékenysége: alapfokú oktatás Az intézmény nevelőtestülete által jóváhagyott pedagógiai program alapján működik. Közoktatási feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. Az iskola a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos (nagyothalló látássérült gyengén látó)

8 beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. általános iskolai napközi otthoni nevelés, sajátos nevelés igényű tanulók napközi otthoni nevelése általános iskolai tanulószobai nevelés általános iskolai diáksport-tevékenység; iskolai intézményi közétkeztetés; munkahelyi étkeztetés könyvtári, levéltári tevékenység Az intézményi vagyon működtetése. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9 TÁRGYI- ÉS HUMÁNERŐFORRÁS BEMUTATÁSA Pedagógusok A pedagógusok közül sokan több diplomával, szakvizsgával rendelkeznek. A tantestület létszáma 22 fő. Az alkalmazotti létszám: 23 fő. Betöltetlen álláshely: 1 Munkakör Fő Pedagógus 22 Ügyviteli dolgozó 1 19 pedagógus főiskolai végzettségű, 3 egyetemi végzettségű. Személyi jellegű változások szeptember 1 után: Szász Anita és Gonda Anita határozatlan idejű munkaviszonyt létesített. Méhész Istvánné és Klemm Jánosné nyugdíjba vonult. Tarcsi Anna munkahelyet változtatott. Október 01-től a SNI és BTM tanulók fejlesztését saját állományban lévő gyógypedagógus-logopédus látja el Literáti Mária személyében Munkaközösségek: Alsós (tanítói) munkaközösség Vezetője: Virágné Csábi Viola Tagjai: évfolyamon tanító, tanítói diplomával rendelkező pedagógusok. Osztályfőnöki munkaközösség: Vezetője: Erdélyiné Csuka Ildikó

10 Tagjai: évfolyamon osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok Reál munkaközösség: Vezetője: Pintér Sándor Tagjai: A felső tagozaton matematika, fizika, kémia, informatika, természetismeret, biológia, földrajz tantárgyak valamelyikét tanító pedagógusok. Humán munkaközösség: Vezetője: Huszárné Farkas Zsuzsanna Tagjai: A felső tagozaton magyar nyelv- és irodalom, történelem, etika, erkölcstan, angol nyelv, rajz, ének-zene tantárgyak valamelyikét tanító pedagógusok. A munkaközösségek vezetői tagjai a Vezetői Tanácsnak Vezetői Tanács Az iskola igazgatója és helyettese a Vezetői Tanács tagjainak együttműködésével a naprakész információátadásra törekszik. A Vezetői Tanács minden hónapban értékeli a szakmai-pedagógia munkát, a nevelési-oktatási feladatokat. Előkészíti a következő hónap eseményeit, dönt a hatáskörébe tartozó minden kérdésben. Munkáját ellenőrzési terv alapján végzi. Vezetői Tanácsok időpontjai: minden hónap első hétfője, 14 óra (első tanácskozás: október 6.) Információs óra: minden hónap második hétfője: 16 óra (első információs óra: október 13.) Vezetői fogadóóra (igazgató, igazgatóhelyettes): minden hónap 3. hétfője 16 óra Pedagógusok heti fogadó órája: előzetes egyeztetés után Össz-intézményi fogadóóra: november 17. (hétfő) 17 óra április 13. (hétfő) 17 óra Szükség esetén a döntés-előkészítésre vagy tájékoztatás függően rendkívüli munkaértekezlet összehívása lehetséges. Tárgyi feltételek, gazdálkodás A szakmai feladat ellátás költségeit a KLIK, az épület működtetésének költségeit a községi önkormányzat fedezi.

11 Fontos, hogy az iskola helyiségeit, berendezéseit és műszaki eszközeit rendeltetésszerűen használja minden felnőtt és gyerek. Fontos, hogy az alkalmazotti közösség minden tagja érezze kötelességének a vagyonvédelmet. Követeljük meg minden tanulótól a megfelelő eszköz és bútorhasználatot. Kiemelt figyelmet fordítsunk a felújított épületrészek és az udvar megóvására, szakszerű használatára. Az egész intézmény területén, tanórai, tanórán kívüli és a napközis foglalkozásokon gyermek egészségügyi szempontok miatt a váltócipő használata kötelező. A váltócipő használatát az iskola egyes helyiségeiben a Házirend szabályozza. (sportcsarnok) A környezeti nevelés, a gyerekek udvari magatartásának fejlesztése, a rend és a tisztaság, az esztétikus környezet kialakítása és fenntartása folyamatos feladatunk. Az épületben és a tantermekben a dekorációkat folyamatosan aktualizáljuk, cseréljük. Felújítás, karbantartás A karbantartási munka a működtető feladata. A nyár folyamán a következő felújítási és karbantartási munkák történtek az intézmény költségvetéséből: A földszinti folyosó padlózatának és udvari oldali falburkolatának teljes felújítása 3 tanterem festése A földszinti vizesblokkok festése Analóg telefonvonal digitálisra cserélése Infrastruktúra A TIOP pályázat keretében október 22-ig 16 tantermi, 11 tanári laptop, 5 tablet, 6 projektor, 6 interaktív tábla, és egyéb informatikai fejlesztés (szoftver) érkezik Szeptember 15-ig 32 tanulóra való tantermi bútorzat érkezik Az Internet hozzáférés biztosított a tanulók és a dolgozók számára. Wifi lefedettség az épületben 80%-os A telefonellátottság, fénymásolási és faxolási lehetőség megfelelő. Az intézmény infrastruktúrája általánosságban megfelelő.

12 ELLENŐRZÉSI TERV A mérések, ellenőrzések, értékelések rendszere iskolánkban Intézményértékelés Vezetői ellenőrzés, értékelés Tanulói ellenőrzés, mérés, értékelés Külső audit A mérések, ellenőrzések, értékelések rendszere intézményünkben kiterjed: az intézmény működésére az alkalmazotti körre a gyermekekre Az intézményértékelés kiterjed: az intézményi folyamatok, tevékenységek ellenőrzésére, mérésére, értékelésére az adottságok és az eredmények ellenőrzésére, mérésére, értékelésére (Irányított önértékelés) fenntartói és egyéb vizsgálatokra (szakmai tevékenységre vonatkozó gazdasági, pénzügyi szempontú) külső szakmai vizsgálatra (szakfelügyelet) Pedagógusok, technikai dolgozók munkájának értékelése: önértékelés (évente) vezetői ellenőrzés, értékelés tervezett (munkatervi) értékelés eseti értékelés külső, szakmai vizsgálat (szakfelügyelet) minősítés Intézményünkben a ös tanévben három pedagógus Cserháti István tanító, Erdélyi László testnevelő tanár és Nádasdi József tanár

13 minősítésére kerül sor. Tanulók ellenőrzése, értékelése A tanulók tanulmányi munkájának értékelése tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tanulmányi versenyek Tanulók magatartása, szorgalma értékelése (a pedagógiai programban leírtak szerint) Ellenőrzés Célja: a jogszabályokban és az iskolai belső szabályzat meghatározott előírásoknak való megfelelés döntések előkészítése tartalékok feltárása szabályok, szabályzatok szerinti munkavégzés belső rend és fegyelem intézményi ügyvitel vagyonvédelem. Vizsgálja: az eredményességet a folyamatjelleget a személyiségfejlesztés képességfejlesztés pedagógiai tevékenységrendszerét. A gyermekek és az alkalmazottak munkájának értékeléséhez a követelményeket az alábbi dokumentumok tartalmazzák: Pedagógiai program Helyi tantervek SZMSZ

14 Házirend Munkaterv Munkaköri leírások Ellenőrzési joggal rendelkeznek: igazgató az intézmény egészében vertikális és horizontális szinten igazgatóhelyettes az intézmény egészében vertikális és horizontális szinten munkaközösségek vezetői saját munkacsoportjukban osztályfőnökök saját osztályuk tanulói és tanítói körében valamennyi pedagógus a gyermekek neveltsége, tudása, illeme, magatartása, a rend, tisztaság, fegyelem területén. Az tanév kiemelt ellenőrzési területei: Vezetői szakmai ellenőrzés tantermeinek, helyiségeinek rendje, tisztasága szakmai, pedagógiai munka ELLENŐRZÉSEK 2014/2015. TANÉVBEN Kiterjed: a tantestület minden tagjára a tanórai és tanórán kívüli tevékenységre, az osztálytermi és szabadidős folyamatokra. Módja: óralátogatások különös tekintettel a minősítés előtt álló, és gyakornok kollégákra napközis és tanulószobai foglalkozások tervezett és szabadidős programok, irányított szabadidő alkalomszerű megfigyelése szakköri, énekkari, sportköri munka ügyelet, óraközi szünetek dokumentumok értékelése Egyeztetés előzze meg az ellenőrzést azokban az esetekben, amelyek osztálytermi folyamatokhoz kapcsolódnak.

15 Az óralátogatások, foglalkozások ellenőrzési és értékelési szempontjai: a pedagógus, mint vezető óravezetés nevelői utasítások tevékenység vezetése terminushasználat fejlesztő tevékenységek tevékenységváltás differenciálás a közvetlen és közvetett irányítás aránya a csoportok, s az egyes tanulók terhelésének szintje az ellenőrzés, értékelés (egyedi, csoportos, óraközi, óravégi) a tanulók kommunikációs kultúrája a tanulók munkafegyelme, munkatempója, a tanulók feladattartása az esztétikumra való törekvés, igényesség a nevelő kommunikációs kultúrája a pedagógus nevelési stílusa a nevelő szakmai attitűdkészlete a nevelő tudása a tanulók kapcsolatrendszere a nevelő és a tanulók kapcsolata tehetséggondozás a tanóra folyamatában Az óra/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai Az óralátogatás megfigyelési szempontjai az Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA című dokumentum alapján Milyen mértékben valósultak meg a tervben leírtak? Milyen a tartalom célnak való megfelelése? Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok a cél elérését? Milyen mértékben érte el az óra/foglalkozás a kitűzött célt? Mennyiben támogatták az alkalmazott módszerek a cél elérését? A választott módszerek mennyire illeszkedtek az óra /foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz?

16 Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? Mennyiben feleltek meg a használt módszerek az intézmény által preferált módszertannak?(amennyiben van ilyen például: IKT módszerek, projektmódszer, stb.) Milyen tanulásszervezési formákat használt? A használt tanulásszervezési formák mennyire voltak hasznosak, eredményesek? Amennyiben az iskola céljai között meghatározott eljárások alkalmazása elsődleges szerepet kap, azok vizsgálata külön feladat. Például: frontális oktatási forma, önálló munkaforma, differenciálás, páros munka, csoportos munka Milyen volt a tanulók érdeklődése? Milyen mértékű volt a tanulók bevonódása, aktivitása? Hogyan sikerült minden tanulót munkára inspirálni? Mennyire volt megfigyelhető szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? Milyen volt az óra, a foglalkozás előkészítése (eszközök bekészítése)? Hogyan határozta meg az óra/foglalkozás célját és hogyan sikerült azt a tanulókkal tudatosítani? Milyen volt a tanulók ráhangolása az órára foglalkozásra? Milyen volt az óra/foglalkozás menetének logikája? Hogyan segítette az önálló tanulást? A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti eltéréseket? Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették? Hogyan jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? Az ellenőrzés, értékelés módja mennyire volt összhangban a tartalommal? Hogyan történt a tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? Hogyan történt a tanulók tanulói értékelése? Hogyan történt a tanulók önértékelése? Mennyire voltak indokoltak a részösszefoglalások, hogyan jelent meg az összefoglalás? Mennyire volt előkészített a házi feladat? A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? Mennyire volt reflektív a pedagógus? Milyen volt a pozitív és negatív visszajelzések aránya? Milyen volt a pedagógus stílusa? Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? Milyen a pedagógus kérdéskultúrája? Milyen volt a pedagógus időgazdálkodása? Minden óralátogatást szakmai elemzés követ, melynek célja, a fejlődés.

17 Az óraközi szünetekben az ügyeletes tanárok munkájának ellenőrzése: folyamatos, azonnali visszacsatolás követi. A beírási naplók, statisztikák, egyéb dokumentációk ellenőrzése: óralátogatásokon munkaidő keret elszámoláskor negyedévenként, tanév végén Kiterjed: a naplók rendjére, a tanítási és foglalkozási órák beírására (számozására), a tanulók adatainak bejegyzésére, a szükséges egyéb feljegyzésekre, a nevelők aláírására anyakönyvek, osztályozó és javítóvizsga jegyzőkönyveire, érdemjegy, osztályzatok beírására, hiányzások vezetésére, a statisztikákra, egyéb kért dokumentumokra Munkatervek, tanmenetek, bemutatása: szeptember 15-ig a munkaközösség-vezetőknek, illetve az igazgató-helyettesnek.

18 FELADAT SIKERKRITÉRIUM FELELŐS RÉSZTVEVŐK, ÉRINTETTEK ELLENŐRZI ÉRTÉKELÉS 1. A TANULÁS TANÍTÁSA: TANULÁSMÓDSZERTAN Újabb tanulási módszerek, eszközök és eljárások megismerése, tanulásitanítási technikák és technológiák bemutatása, alkalmazása, IKT eszközök felhasználása a tanulás tanítása során A pedagógusok tanulás módszertani és tanulásirányítási eszköztárának színesítése (differenciálás, páros munka, projektmódszer) A tanulás tanítása a tantárgy és az életkor specifikációk figyelembe vételével 2. ALAPKÉSZSÉGEK ORSZÁGOS MÉRÉSE Kompetencia alapú oktatás a tanórákon A kompetenciamérésekből származtatható iskolai feladatok kidolgozása A tanórai kompetenciafejlesztés Interaktív tananyagok felhasználása a tanórákon gyakoribbá válik. A szakmai fejlődés érdekében az önképzés és a munkahelyi továbbképzés szerepe erősödik. A továbbképzéseken szerzett IKT-tudás átadása eredményes. Az országos kompetenciamérés alapján készült elemzést a tantestület órai tervezésnél hasznosítja A kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon megjelenik A kompetenciamérés Igazgató Informatika tanárok Munkaközösség vezetők Igazgató Igazgatóhelyettes humán és reál munkaközösségek vezetői Minden pedagógus célzottan az interaktív táblát használó pedagógusok tanulók Minden érintett pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes Igazgató Igazgatóhelyettes

19 rendszerének kidolgozása CÉLNYELVI MÉRÉS eredményeit fokozott figyelemmel kísérjük. A mérési felelős beszámol a mérési eredményekről, a fejlesztésre tervet készít. 3. ISKOLAI MÉRÉSEK Szociometriai mérés Szakszerű mérések a különböző évfolyamokon A diagnózis során kapott értékelés elemzése, partnercsoportonkénti tájékoztatás (kiemelve az adott osztályban tanító nevelők) A szociometriai mérés osztályfőnök váltás esetén készüljön el. Az osztályfőnökök az eredményekről tájékoztassák az érintett pedagógusokat. Az osztályfőnök a mérés eredményét használja fel az osztályában ezzel is elősegítve a csoport közösséggé formálását. Igazgatóhelyettes Osztályfőnökök Virágné Csábi Viola Erdélyiné Csuka Ildikó Minden érintett pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes 4.A TANULÁSI ALAPKÉSZ- SÉGEK DIAGNOSZTIKAI MÉRÉSE A fejlesztést előkészítő, a pedagógus munkáját segítő adatok felhasználása kerülnek a pedagógiai folyamatokban A mérés és a kontrollmérés adatait az 1.osztályban tanítók megosztják a szülőkkel, hogy ők is nyomon tudják követni a gyermekük fejlődését. A bemeneti méréseket és annak eredményét megismertetjük az óvodapedagógusokkal, hogy az ő munkájukhoz is segítséget tudjunk biztosítani. Igazgató Virágné Csábi Viola Első osztályban tanító pedagógusok Igazgató Igazgatóhelyettes

20 5.EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS Egészség-nap megszervezése a napközi otthon bevonásával Továbbra is kiemelt fontosságú az egészségmegőrzés és a prevenció szemléletének kialakítása Igazgatóhelyettes Napközis nevelők diákönkormányzat minden pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes Iskola-gyümölcs program, iskolatej program 6.KÖRNYEZETI NEVELÉS A tudatos környezetvédelmi magatartás megtanítása Az udvar rendezése, folyamatos karbantartása, új növények telepítése Az iskolánk udvarán a növényzet biztosítsa tanulóink számára a megfelelő környezetet. Ennek megóvása kiemelten fontos. Folyamatosan tudatosítjuk a kulturált környezet kialakításának fontosságát. Az alapítvány támogatja az udvari játékok beszerzését. Az udvar karbantartása rendszeres. Az udvarok parkosítására tervek készülnek. Tisztasági versenyt szervezünk a diákönkormányzat vezetésével. Igazgató Igazgatóhelyettes DÖK minden pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes 7. SZAKTÁRGYI VERSE- NYEK Az Emberi Erőforrás Minisztérium által, a MEPI által meghirdetett tanulmányi versenyeken való részvétel Versenynaptár készítése Nevezések a különböző Jól tervezhető az iskolai versenyek felmenő rendszere A tanulók motiváltak, sikeresen felkészítették őket az eredményes részvételre a tanulmányi versenyeken A versenyeredmények Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösség vezetők A versenynaptárban megjelölt pedagógusok Igazgató Igazgatóhelyettes

21 versenyekre 8. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK Az SNI-s tanulók munkájának fokozott figyelemmel kísérése Együttműködés a fejlesztőpedagógusokkal 9. GYERMEKVÉDELMI PREVENCIÓS MUNKA AZ ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEKBEN A pedagógusok és a gyermekvédelmi felelős együttműködése 10 ESZTÉTIKUS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, FENNTARTÁSA 11 PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓ A pályaválasztás segítése folyamatosan felkerülnek az iskolai honlapra. Biztosítottuk a média megjelenést. Fényképekkel ellátott dicsőségfalat készítettünk a kiemelkedően szereplő tanulóknak, és az őket felkészítő pedagógusoknak. A pedagógus, a fejlesztőpedagógus szoros együttműködése biztosított. Az SNI s tanulókkal kapcsolatos adminisztráció pontos és naprakész. A GYIV-felelős, az osztályfőnök és a szülők együttműködnek a tanulók érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolattartás folyamatos, az együttműködés hatékony. Kismértékű hiányzás, gondos problémamegoldás Igény van a folyamatos környezeti szépítéshez. Gyermekmunkákkal díszítik a belső környezetet. Az osztálytermek dekorációja folyamatosan aktualizált. Továbbtanulás előtti időszakban szorosabb és intenzívebb a szülők és Blahó Éva Literáti Mária minden érintett pedagógus Igazgató GYIV-felelős minden érintett pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes Nádasdi József minden érintett pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes 8. osztályban tanító pedagógusok Igazgató Igazgatóhelyettes

22 A pályaválasztási kínálat meg-ismertetése diákokkal, szülőkkel 12. A HÁZIREND KÖVETKEZETES BETARTÁSA ÉS BETARTATTATÁSA Az etikus életvitel osztály szintű továbbvitele, szabályok betartása mindenki kiemelt feladata (Házirend) Az iskolagyűlések rendszerének továbbfolytatása 13. AZ ÓVODA ÉS ISKO- LÁNK KÖZÖTTI KAPCSOLATRENDSZER HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE 14. ISKOLAI RENDEZVÉ- NYEK az osztályfőnök kapcsolata. Erősödik az együttműködés a környék középiskoláival. A továbbtanulási lapokat elektronikusan tölti ki az osztályfőnök. irányításával. Egységes és következetes követelményrendszert közvetítünk, úgy, hogy a gyerek és szülő is érezze az emberi méltóság tiszteletben tartását. Az iskolagyűléseket kéthavi rendszerességgel megtartjuk. Folytatjuk a jó együttműködést az óvodával. Továbbra is magas színvonalú rendezvényeket szervezünk. Rendezvényeinkről részletesen tájékoztatjuk a felhasználókat. Hagyományainkat továbbra is ápoljuk. Jobban bevonjuk az iskolahasználó szülőket a rendezvények lebonyolításába, szervezésébe. Igazgató Igazgatóhelyettes DÖK-vezető Minden pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes Virágné Csábi Viola Alsós munkaközösség Igazgató Igazgató Igazgatóhelyettes DÖK A Rendezvénytervben megjelölt felelősök Igazgató Igazgatóhelyettes

23 15. ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK NAPRAKÉSZ ELVÉGZÉSE A pedagógiai-szakmai munka előírások szerinti adminisztrációja naprakész A normatívákhoz kötött adminisztrációs munka ellenőrzése kiemelten történik. A Tájékoztató füzetben a jegyek beírására és az aláírásra nagy figyelmet fordítunk. A gyerekek hiányzását minden szaktanár minden órán beírja. Munkaidő nyilvántartás pontos vezetése Igazgató Igazgatóhelyettes osztályfőnökök Minden pedagógus Igazgató Igazgatóhelyettes 16. A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELMENŐ RENDSZERŰ BEVEZETÉSE, SZÜKSÉG ESETÉN MÓDOSÍTÁSA A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN 2. és 6. évfolyamon Igazgató Igazgató-helyettes Munkaközösségvezetők Minden pedagógus Igazgató 17. A 16 óráig tartó foglalkozások megszervezése Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások indítása munkaközösségvezetők Igazgató 18. A pedagógusok, vezetők felkészítése, felkészülése az életpálya modell működtetésével járó feladatokra nevelési értekezletek, munkaközösségi értekezletek alkalmával a tantestület megismeri a szakfelügyeleti rendszer és a minősítés által támasztott új követelményeket igazgató, ig.helyettes, mk. vezetők minden pedagógus igazgató

24 A BATTHYÁNY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TERVE A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOKRA 2014/2015-ÖS TANÉV Ssz. Dátum Cél - Téma Felelős A pedagógusok minősítésének folyamata igazgató Az IKT eszközök használata a tanítási órákon Bemutató foglalkozás Igazgató, Reál munkaközösség A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztésének lehetőségei a tanítási órákon Igazgató, Literáti Mária A csoportfejlesztés lehetőségei iskolai környezetben Humán munkaközösség Gyermeknap DÖK-vezető Hort, szeptember 18. Filep Bertalan igazgató

25 Fontosabb feladataink a 2014/2015-ös tanévben Rendezvények tanulmányi és sportversenyek versenyek szeptember Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap, házirend ismertetése, tűz és balesetvédelmi oktatás Tantermek dekorálásának határideje Szülői értekezletek Tanmenetek leadása és a szakmai munkaközösségek éves programjának összeállítása Hulladékgyűjtés Tantestületi értekezlet BERZELAB kirándulás Csodák Palotája Richter Kupa Ecséd kézilabda, labdarúgás Szeptember első hete- faliújság elkészítése órarendek elkészítése ügyelet kialakítása veszélyeztetett és hátrányos tanulók felmérése tanmenetek és naplók ellenőrzése első osztályosok iskolaérettség mérése SZMK ülése Bemeneti mérések Felvételi előkészítők indítása (matematika, magyar) október Törzslapok kitöltése Október 06-i megemlékezés 6. osztály Helyesírási verseny

26 Bolyai matematikai verseny Ozirisz történelmi verseny Október 23-i megemlékezés (8. osztály) Első évfolyam DIFER mérésének előkészítése Logikai matematikai verseny Angol nyelvi verseny Alsós rajzverseny Futónap Alsós matematika verseny Labdarúgás Diákolimpia őszi forduló Kézilabda őszi fordulók november Őszi szünet ig Fogadóóra Nyílt tanítási napok Vers és prózamondó verseny (alsó tagozat számára) Tökfaragó felvonulás nov. 04. Bolyai magyar nyelv és irodalom verseny Szépkiejtési verseny adácsi helyesírási verseny történelmi verseny Megyei angol szépkiejtési verseny DIFER mérés Futsal téli kupa december Mikulás program (iskolai szinten DÖK, SZMK) Karácsonyi program Tanítás nélküli munkanap: Nevelési értekezlet (12.13.) Téli szünet ( ig)

27 Mesevetélkedő első forduló Pályaválasztási szülői értekezlet 8. osztályosok részére Madáretető készítő verseny január Téli szünet utáni első tanítási nap (01.05) Osztályozó értekezlet ( és óra) Első félév vége (01.16.) Tanítás nélküli munkanap. Nevelési értekezlet: Második félévi órarend és ügyeleti rend összeállítása Szülői értekezlet és fogadó óra ( ) Mesevetélkedő második forduló Informatikai verseny Félévi értekezlet (02.02.) Írásbeli felvételi vizsgák Humán nap Játékos sportvetélkedő alsó tagozat (Diákolimpia) Téli Kupa labdarúgás Hatvan február Farsangi bál ( ) Tanulmányi versenyek (Zrínyi matematika, természettudományi, humán versenyek) Bendegúz magyar verseny március Elsős nap Nőnapi ünnepségek Leendő elsős tanítók látogatása az óvodában Tanulmányi versenyek megyei fordulói Március 15-i ünnepség

28 Bendegúz nyelvész verseny Angol nyelvi versenyek Sudoku bajnokság kémia verseny Kézilabda fiú-lány Diákolimpia Kosárlabda verseny április Munkanap áthelyezésből adódó szabadnap: (02.14-ről) Tavaszi szünet ( ig) Munkanap áthelyezésből adódó szabadnap: ( ról) Fogadó óra ( ) Természettudományi versenyek megyei és országos fordulói Vas és papírhulladék gyűjtés Népdaléneklési verseny A tanulók fizikai állóképességének mérése Megemlékezés a Hort-hatvani csatáról Labdarúgás Diákolimpia május A tanulók fizikai állóképességének mérése (folytatás) Fogadó óra az új első osztályosok szüleinek Anyák napja ( ig időszakban) Osztálykirándulások szervezése és lebonyolítása Kompetenciamérés ( ) Év végi felmérések Jutalomkirándulás Angol helyesírási verseny Területi angol nyelvi versenyek

29 2015. június Angol nyelvi célnyelvi mérés Gyermeknap szombat Osztályozó értekezlet (06.10) Sport napok ( ) Ballagás (06.13.) Tanév záró értekezlet ( ) Tanév záró ünnepély (06. 19) A verseny- és rendezvénytervet az Intézményi Tanács i ülésén megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. A verseny és rendezvénytervet a Szülői Munkaközösség i ülésén megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Hort, szeptember 01. Filep Bertalan igazgató

30 Záradék A Horti Batthyány József Általános Iskola ös tanévre vonatkozó munkatervét a tantestület 20 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett elfogadta. Hort, szeptember 18. Filep Bertalan igazgató A szülői munkaközösség az őt érintő kérdésekben egyetértési jogot gyakorolt. Habányné Kóczián Ildikó SZMK elnök A Diákönkormányzat az őt érintő kérdésekben egyetértési jogot gyakorolt. Molnárné Hegedűs Éva DÖK vezető

31 Mellékletek 1. számú melléklet A felsős munkaközösség munkaterve a ös tanévre Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. Carl Wiliam Buehner A munkaközösség tagjai: 5-8. osztályban tanító pedagógusok. Ezt a munkatervet az iskola munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslata alapján állítottam össze. A munkaközösség céljai, feladatai Alapvető feladataink: A ránk bízott gyerekek nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítjük. Tanítási gyakorlatunkban a tudás gyakorlati alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vesszük a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. Segítjük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, ill. bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. A tanulók részére átadjuk az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket, és ezek elsajátításáról meggyőződünk.

32 Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Tiszteletben tartjuk a tanulók emberi méltóságát és jogait. A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatjuk, a szülőt figyelmeztetjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek. A szülő és a tanuló javaslatira, kérdéseire érdemi választ adunk. Feladataink oktatási területen: magas színvonalú nevelés és oktatás az alapkészségek fejlesztése, továbbfejlesztése a tanulók egészséges életmódra és természetvédelemre való nevelése egyéni készségek fejlesztése az órai munka jó előkészítése a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása a tanuló hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeinknek a megfelelő segítség nyújtása nyolcadikosok továbbtanulásának segítése Feladataink nevelése területen: tanulói viselkedéskultúra fejlesztése felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt (tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése)

33 A feladatok megvalósítását segítő tevékenységek Az azonos tantárgyat tanító tanárok munkájának összehangolása tapasztalatcserével, tanmenetek megbeszélésével, összehangolásával, versenyanyagok készítésével, értékelésével. Pályakezdő pedagógusok támogatása, segítése szakmai tanácsokkal a nevelés-oktatás terén. Együttműködés a szülőkkel (szülői értekezletek, fogadóórák, közös ünnepek, farsang, kirándulások, családlátogatások). Együttműködés az alsós, humán és reál munkaközösségekkel. Tehetséggondozás (differenciált óravezetés és házi feladat, tanulmányi versenyek). Felzárkóztatás korrepetálás és tanulószoba segítségével. Kirándulásokkal, erdei iskola szervezésével, vetélkedőkkel, színház-, mozi-, múzeumlátogatásokkal, sportprogramokkal, túrákkal, kerékpártrákkal is igyekszünk vonzóvá tenni iskolánkat. Helyzetelemzés Iskolánk felső tagozatán hét osztály működik. 5. a osztályfőnöke Erdélyi László 5.b osztályfőnöke Erdélyiné Csuka Ildikó 6. osztályfőnöke Nádasdi József 7. a osztályfőnöke Kissné Kovacsik Éva 7.b osztályfőnöke Blahó Éva 8.a osztályfőnöke Huszárné Farkas Zsuzsanna 8.b osztályfőnöke Pintér Sándor Az osztályfőnökökön kívül a munkaközösség tagjai még: Filep Bertalan, Szilágyiné Herman Éva, Molnárné Hegedűs Éva, Magyar Tímea, Cserháti István. Szülői értekezletek: szeptember között január között Fogadóórák: november április 13. A felső tagozat által adott műsorok a tanévben: október osztály október osztály

34 március vegyes csoport Filep Bertalan és Cserháti István rendezésében anyák napja A tanév programjai havi bontásban A sportversenyeket nem tettük a havi bontásba, hiszen tanulóink versenyeztetése egész tanévben folyamatos. Szeptember feladat tűz- és balesetvédelem szept. 3. házirend ismertetése szept. 3. ügyeleti rend megszervezése szept. 3. naplók megnyitása szept. 3. szülői értekezlet szept tantermek dekorálása szept. 20. tanmenetek leadásának határideje szept. 15. hátrányos. veszélyeztetett tanulók felmérése szept. 3. jutalomkirándulás szeptember időpont Október feladat időpont törzslapok kitöltése 5. osztály október aradi vértanúk ünnepe - 6. osztály okt os forradalom ünnepe okt. 23. helyesírási verseny október Bolyai matematikaverseny október Ozirisz történelmi verseny októbertől májusig angol versenyek október November feladat fogadóóra nov. 17. tökfaragók felvonulás november Bolyai magyar verseny november időpont

35 szépkiejtési verseny adácsi helyesírási verseny helyi logikai verseny történelmi verseny (kalandozó, orsz. tört. v.) December feladat szülői értekezlet a 8. osztályosoknak karácsony madáretető-készítő verseny november november november november dec. közepéig december december időpont Január feladat félév vége, osztályozó értekezlet jan. 16. félévi bizonyítvány kiadása január szülői értekezlet jan informatikaverseny január központi felvételi jan. 17. humán nap január Február feladat Zrínyi matematikaverseny febr. 20. Farsang febr. 6-7 Bendegúz magyar verseny február Március feladat nőnap márc as forradalom ünnepe márc. 13. Bendegúz megyei döntője március Sudoku verseny március angol nyelvi versenyek március időpont időpont időpont

36 kémia verseny március Április feladat fogadóóra ápr. 13. hulladékgyűjtés április népdaléneklési verseny április Hort-Hatvani csatához terepasztal április Május feladat osztálykirándulások május angol helyesírási verseny május anyák napja május kompetenciamérés máj. 27. reál nap május Június feladat gyereknap jún. 6. osztályozó értekezlet jún. 10. idegen nyelvi országos mérés jún. 11. utolsó tanítási nap jún. 15. ballagás jún. 13. tanévzáró jún. 19. időpont időpont időpont Hort, szeptember 2. Erdélyiné Csuka Ildikó felsős munkaközösség

37 A Horti Batthyány József Általános Iskola humán munkaközösségének munkaterve Ez a munkaterv munkaközösségünk a 2014/15-ös tanév első értekezletén megbeszélt és elfogadott feladatok és célok alapján készült. Munkaközösségünk tagjai: 2.számú melléklet Erdélyiné Csuka Ildikó Huszárné Farkas Zsuzsanna Magyar Tímea Tariné Aradi Éva Kissné Kovacsik Éva Nádasdi József Cserháti István magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom angol nyelv angol nyelv angol nyelv történelem rajz ének-zene Célunk: hogy összehangoljuk intézményünkben folyó humán nevelési munkát, valamint az alsó és felső osztályok közötti átmenetet zökkenőmentessé tegyük. A tanév feladatai: - Tanévünk kiemelt feladata, hogy a tanítás-tanulás folyamatát az új törvények megjelenése, a sok változás ellenére zökkenőmentessé tegyük. Az előző év tapasztalatai alapján segítsük tanulóinkat a délutáni foglalkozások közötti választásban, hogy a délutáni időszakot is valóban hasznosan tudják eltölteni. Kihasználjuk a délutáni foglalkozások adta lehetőségeket, hogy azok valóban a tanulók hasznát, épülését és tanulását szolgálják. -Az éves munkaterv elkészítése. -Tanmenetek leadása, korrigálása, szinkronba hozása a tantervvel, ezek ellenőrzése határidő: szeptember 15. felelősök: szaktanárok -Segédanyagok beszerzése a tankönyvekhez, (főként tanév elején) ötletbörze - folyamatos

38 Már nem újdonság iskolánkban az interaktív tábla, egyre többen használják. Ezért célunk használatának összehangolása, egymás segítése, módszertani és ötletbörze a használatával kapcsolatosan. Többen vettek részt a témában továbbképzésen, így az ott tanultakat igyekszünk gyakorolni, felhasználni, továbbadni. az egész év során folyamatos -A differenciált oktatás, csoportmunka és kompetencia alapú oktatás alkalmazásának előtérbe helyezése. -Módszertani konzultációk. -Egyeztető konzultációk szervezése, tapasztalatcsere a tanító kollegákkal, hogy megkönnyítsük a tanulók számára az alsó és felső évfolyamok közötti átmenetet főként a mostani és leendő 5. osztályokban tanító kollégákra vonatkozik -A felzárkóztatás megszervezése. -A bukásra álló tanulók tanulásának figyelése és segítése, kapcsolattartás a szülőkkel. Jó lehetőség a tanulószoba. -A tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, tehetséggondozás kiemelten kezelendő. Bár a tavalyi év tapasztalata azt mutatta, túl sok volt a verseny, a tanulók ios, pedagógusok is belefáradtak. A tanulság, hogy szelektálni kell, s nem mindig ugyanazokat a diákokat vinni versenyre. -A 8. osztályos tanulók segítése a felvételire való felkészülésben, kiemelten kezelve azokat, akik valamilyen speciális (pl. angol) szakra szeretnének jelentkezni felelősök:a 8. osztályban tanító pedagógusok -A tanulók folyamatos felkészítése az év végi kompetenciamérésre. Új dolog, hogy idegen nyelvből is lesz felmérés. Erre külön figyelmet kell fordítani. felelősök:magyar szakos kollégák -Az olvasás, képzőművészet, klasszikus zene hallgatásának élményszerűvé tétele, értékeinek megismertetése. Próbáljunk a tavalyihoz hasonló ingyenes koncerteket, bemutatókat idecsábítani. -Az iskolai énekkar további erősítése, s minél több lehetőség biztosítása szereplésükre felelős: az ének-zene szakos kolléga -Színvonalas faliújság készítése okt.6. és okt. 23. alkalmából felelős: a rajz szakos kolléga -Színházi előadások, kiállítások, koncertek látogatásának népszerűsítése, hagyományaink, ünnepekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítése. -Szeretnénk könnyített angol nyelvű olvasmányokkal is megismertetni az érdeklődő tanulókat. -A könyvtárlátogatás ösztönzése. -A szövegértési feladatokat előtérbe kell helyezni és nem csak magyar nyelvi órákon -Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a tanulók szókincsének és szóbeli megnyilvánulása színvonalának fejlesztésére. -Próbáljuk a tanulókban erősíteni a könyv érték fogalmát. Tankönyveik állagát próbálják megőrizni, hogy azt mások is használhassák majd később is. - Lehetőség és igény szerint mozi illetve színházlátogatás szervezése, különös tekintettel a 7. és 8. osztályokra, akiknél tananyag a dráma.

39 -Kapcsolattartás, egyeztetés a többi munkaközösséggel Versenyeink, iskolaszintű programjaink: Kiemelten kezeljük a tehetséges tanulók kiválasztását, segítését, versenyekre való felkészítését. Keressük a lehetőséget arra, hogy minél több versenyen vegyünk részt, bár figyelnünk kell arra is, hogy ne terheljük túl a tanulókat. OKTÓBER: -Házi és megyei szintű helyesírási verseny (Adács) felelős: magyar szakos kollégák -Indul az Ozirisz elnevezésű országos történelmi verseny, valamint történelmi vetélkedő kalandozó címmel Kisnánán. Nevezés az országos történelmi versernyre 7-8. osztályosok számára. felelős: történelem szakos kolléga -Megyei szintű angol nyelvi verseny, Gyöngyös felelős: angol szakos kollégák NOVEMBER: -Angol nyelvi szépkiejtési verseny, Gyöngyös -Írásbeli angol nyelvhasználati verseny 7-8. osztályosoknak, Hatvan felelős: angol szakos kollégák -Házi anyanyelvi szépkiejtési verseny -Ebben az évben is szeretnénk nevezni a Bolyai csapatversenyre felelős: magyar szakos kollégák DECEMBER: -A tanulók rajzos munkáinak kiállítása folyamatos felelős: a rajz szakos kolléga illetve az osztályfőnökök -Ebben a tanévben karácsonyi programként valami újat, mást szeretnénk. Ehhez még ötleteket kell gyűjteni, de lehetőség szerint előadót hívnánk. JANUÁR: -A humán napot a magyar kultúra napjához kapcsolódva szeretnénk megtartani a tavalyihoz hasonlóan. felelős: Huszárné F. Zs.és az egész munkaközösség FEBRUÁR: -Többfordulós történelmi verseny, novembertől folyamatos felelős: történelem szakos kollégák -Bendegúz anyanyelvi verseny 1. forduló MÁRCIUS: -Angol nyelvi szépkiejtési verseny, Hatvan

40 ÁPRILIS: -Iskolai népdaléneklési verseny (érdemes átgondolni, ne bővítsük e ki községi szintre) felelős: ének-zene szakos kolléga MÁJUS: -Iskolai szintű angol nyelvi helyesírási verseny -Területi nyelvhasználati verseny angol nyelvből, Hatvan. -Angol szövegértési verseny, Gyöngyös felelős: angol szakos kollégák Természetesen lehetőség van nevezni a tanév során meghirdetett bármely versenyen való részvételre a felsoroltakon kívül, sőt ezt támogatjuk és ösztönözzük. A fent tervezett versenyeken pedig a lehetőséghez mérten indítunk tanulókat. Meggondolandó, hogy esetleg kevesebb versenyre, de alaposabban készüljünk, mivel sokszor azonos tanulókról van szó. Megbeszélések A feladatok egyeztetése, megbeszélése folyamatos. Ülések szükség szerint a felsős munkaközösségi értekezletek után. Készítette: Huszárné Farkas Zsuzsanna mkv szeptember 1.

41 HORTI BATTHYÁNY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HORT, BAJCSY ZS. ÚT számú melléklet Alsós munkaközösség Munkaterve 2014/2015. tanév Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos, új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó növény és a gyermeki lélek számára. (Carl Gustav Jung) Hort, Készítette: Virágné Csábi Viola munkaközösség vezető

42 A munkaközösség tagjai : az 1-4. osztályban és a napköziben tanító pedagógusok. Ezt a munkatervet az iskola munkaterve és a munkaközösség tagjai javaslata alapján állítottam össze. Alapvető feladataink: A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítsük. A tanítási gyakorlatunkban a tudás gyakorlati alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vegyük a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. A szövegértő olvasási készség és a helyesírási készség, ill. a logikus gondolkodás fejlesztése. Egységes értékelési rendszer alkalmazása. A tanulók részére az egészségük testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, és ezek elsajátításáról meggyőződjünk. Közreműködjünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Tartsuk tiszteletben a tanulók emberi méltóságát és jogait. A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassuk, a szülőt figyelmeztessük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek. A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjunk. A Minőségbiztosítás keretében a partneri elégedettség folyamatos javítása. Kiemelt céljaink: Magas színvonalú nevelés és oktatás. Az alapkészségek és képességek fejlesztése. Esztétikai nevelés különös tekintettel az irodalomórákon és készségtárgyaknál. A kompetencia alapú oktatás. A tanulók természetvédelemre való nevelése. Az iskola szellemi és erkölcsi normáinak elfogadtatása, betartatása. Egészséges életmódra nevelés. Az alkalmazó tudás fejlesztése. A gyermekek személyiségének megismerése.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben