tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/ OM: K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A tanév ideje alatt a felvételről/ átvételről az iskola igazgatója dönt. A beiskolázási időszakban jelentkezni a központilag kiadott jelentkezési lapon kell, amely beszerezhető az általános iskolában, szükség esetén a gimnáziumban vagy letölthető az OH honlapjáról. A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők egyénileg a gimnáziumba juttathatják el a kitöltött jelentkezési lapjukat, a tanulói adatlapot közvetlenül a felvételi központnak (Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr, Pf. 681) kell megküldeniük. A négy évfolyamos gimnáziumi osztályba felvételüket kérő nyolcadik osztályosok az általános iskolájukon keresztül bonyolítják le a jelentkezésüket a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A képzéseinkre jelentkező általános iskoláiba járó tanulók gimnáziumi felvételéről az előző tanév végi és a jelen tanév félévi eredményei alapján döntünk. A felvételi rangsor kialakításának módja a gimnáziumban: o Hat évfolyamos gimnáziumi képzés: maximum 60 pont alapján. o Négy évfolyamos gimnáziumi képzés: maximum 100 pont alapján. I/1. GIMNÁZIUMI KÉPZÉS Dunaföldvár, Templom u. 5. Tel.: 75/ , A gimnáziumban nappali tagozaton jelenleg 4 és 6 osztályos képzés, esti tagozaton 4 évfolyamos képzés folyik. Intézményünk kisebb iskolának számít, ezért családias légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi iskolánkat. A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - képességeik kibontakoztatásávalfelkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat a középiskolai versenyeken részvételre, melyek költségeit az Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány támogatja. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk; előadások, hagyományos rendezvények teszik színesebbé a mindennapokat. Tanulóinkat felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az ECDL-, illetve nyelvvizsgákra. Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget, kollégiumunk nincs. Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében. A diákok, tanárok részt vállalnak Dunaföldvár közéleti, kulturális eseményeiben, tagjai a város és a környékbeli települések sport és kulturális egyesületeinek óta a németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A képzés rendje: Iskolánkban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi rendszerünk és óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az intézményben 3 idegen nyelv (angol, német, orosz) közül választhatnak diákjaink.

2 A 20016/ 2017-os tanévre nappali tagozaton tervezett induló osztályok: - 6 évfolyamos képzés 1 osztály tagozatkód: 02-4 évfolyamos képzés 1 osztály tagozatkód: 01 A 2016/ 2017-os tanévre esti tagozaton tervezett induló osztályok: - 4 évfolyamos képzés 1 osztály tagozatkód: 03 A hatosztályos képzési forma (7-12. osztály) nyugodtabb haladási tempóra ad lehetőséget, több idő jut az egyes szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. A diákok csoportbontásban tanulják 7-8. évfolyamon a magyar nyelvet, évfolyamon az informatikát, évfolyamon a matematikát és az idegen nyelvet. A négyosztályos képzési formában (9-12. osztály) diákjaink csoportbontásban, heti 2 órában tanulják évfolyamon az informatikát, évfolyamon heti 3 órában a matematikát és az idegen nyelvet. Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika. Felvétel: A hat évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekről szintén az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A felvételi pontszámot 6 tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) 5. év végi, 6. félévi érdemjegyekből számoljuk (max. 60 pont) A négy évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A felvételi pontszámot 10 tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) 7. év végi, 8. félévi érdemjegyekből számoljuk (max. 100 pont). Nyílt napot a 6. és 8. osztályosok számára november 17-én, kedden tartunk, de előzetes időpont egyeztetéssel más napokon is szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődőket! A beiratkozás időpontja: június 23. II. A NYITVA TARTÁS RENDJE Nyitva tartás: A gimnázium szorgalmi időben hétfőtől- péntekig 7-17 óra között tart nyitva, a felnőtt oktatás munkanapjain (hétfő, szerda, csütörtök) 20 óráig, szervezett programok esetén 22 óráig. A gimnáziumban a nappali tagozaton tanulók számára a tanítás általában kor kezdődik. A tanítási óra időtartama 45 perc. A tanítási órák közötti szünetek általában 10 percesek, az iskolai étkezés lebonyolítására 30 perces szünetet biztosítunk. A tanulók részére pedagógus általi felügyeletet biztosítunk 7.30 órától az iskola által szervezett programok idejére. Tanítási szünetben ügyeleti rend szerint tart nyitva az intézmény: szerdánként 8-12 óráig. A vezetők intézményben való benntartózkodása: Tagintézmény- vezető: hétfőtől péntekig 7.30 órától óráig Tagintézmény-vezető helyettes: hétfőtől péntekig 7.30 órától óráig. III. A TANÉV KIEMELT FELADATAI Kiemelt események: o Megemlékezés 1956-ról o Magyar László Iskolanap o Szalagavató o Ballagás o Nemzeti ünnepeink Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend tagint. vez., tagint. vez.h elkészítése Nyári gyakorlatok igazolásának Aug h Alakuló értekezlet tagint. vez., tagint. vez.h Aug h Javítóvizsgák, különbözeti és osztályozó vizsgák Nevelőtestület tagint. vez., tagint. vez.h Aug h. üzemorvosi vizsgálat Aug h D-B-M i értekezlet Aug Gólyatábor a gimnáziumban Szabados Sámuel Aug h Tanévnyitó értekezlet tagint. vez.

3 Szeptember Ügyel: 12.b Szept. 1. kedd 8 h Szűrővizsgálatok Együttműködési megállapodások aktualizálása Szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás indítása Magyar László verseny meghirdetése, szakkörökre Munkaközösségi foglalkozások Tanévnyitó, 1. tanítási nap Tűzriadó próba tagint. vez., tagint. vez.h Fehérné K.K., Szept. 7. hétfőig Jelentkezés az érettségire tagint. vez.,iskolatitkár Szept. 9. szerda Jelentkezés szakkörökre, korrepetálásokra, sportkörökre Szept. 15. kedd h Osztálynaplók statisztikájának kitöltése Tanmenetek leadása a munk.köz. vezetőknek Szülői értekezlet, Érettségi, továbbtanulási tájékoztató Fehérné Keserű Katalin Szept. 18. péntek OKTV jelentkezések leadása, Fehérné K.K. Szept. 25. péntek Kiválók kirándulása a gimnáziumban Szabados S., Bakos Cs. Fehérné K.K. Október Ügyel: 12.a Statisztika elkészítése Tagozatos értekezlet OKTV versenyek tagint. vez., tagint. vez.h iskolatitkár iskolatitkár Okt. 1-jéig 7.a, 9.b osztály törzslapjának kitöltése Okt. 2 péntek Gólyabál 8.a, Bartalosné A. I. Okt. 5.hétfő 1-2. ó 12.a,b írásbeli szintmérője magyar Bogár Judit irodalomból Okt. 6. hétfő h Aradi vértanúkról való megemlékezés Tantestületi értekezlet Fogadóóra Okt. 17. szombat Okt Okt. 20. kedd Okt. 21. szerda Okt. 22. csütörtök 14 h Okt.31-ig November Ügyel 11.a Nov.2. hétfő Túraszakköri kirándulás (Világgyalogló nap) Érettségi írásbeli vizsgák 12.a szóbeli szintmérője magyar irodalomból Tanulmányi területek kódjainak meghatározása A felvételi tájékoztató nyilvánossá tétele 12.b szóbeli szintmérője magyar irodalomból Iskolai ünnepély Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap A 8. és 10. osztályosok volt iskolájának értesítése Nyílt nap meghirdetése Hiányzások ellenőrzése Az őszi szünet utáni első tanítási nap Történelem OKTV 12.a Rabóczki I.., történelemtanárok, Horváth B. Bogár J. tagint. vez. Bogár J. 11.a,b- Horváth B. Loósz N. tagint. vez., Iskolatitkár tagint. vez.,, tagint. vez.h. 14 h tagint. vez. h., Nov. 3. kedd 14 h Földrajz OKTV tagint. vez. h., Tantestületi értekezlet h Gimnáziumi fogadóóra Nov. 5. csütörtök 14 h Informatika II. OKTV tagint. vez. h.,

4 Nov. 6. péntek Horváth Balázs portfólióvédése Horváth B. Balogh E. Nov. 9. hétfő 14 h Magyar irodalom OKTV tagint. vez.h., Nov. 10. kedd 14 h Angol nyelv OKTV tagint. vez.h., Nov. 11. szerda 14 h 14 h Nov. 12. csütörtök 14 h Magyar nyelv OKTV Magyar László verseny ált. isk. korosztály Magyar László verseny középiskolások Fizika OKTV tagint. vez.h.,, tagint. vez., h. tagint. vez., h., szervezők tagint. vez.h., Nov. 13. péntek Magyar László Iskolanap 12.a, b Rabóczki I., Bogár J. Nov. 17. kedd 8 h h Nyílt nap az ált. iskolásoknak Szülői tájékoztató az ált. iskolai tagint. vez.h., évfolyamoknak Nov. 19. csütörtök 14 h Biológia OKTV tagint. vez.h., Nov. 23. hétfő 14 h Német nyelv OKTV tagint. vez.h., Nov. 26. csütörtök 14 h Matematika OKTV tagint. vez.h., Nov. 27. péntek 18 h Szalagavató a gimnáziumban 11.a, 11.b Horváth B., Loósz N. December Ügyel: 11.b Adminisztráció ellenőrzése, pótlása Mikulásbál tagint. vez h. Balogh É., Szabados S.. Dec. 1. kedd AIDS világnapja (dec.1.), tagint. vez. Dec. 1. kedd h Dec. 4. péntek 18 h Dec. 12 -ig Tantestületi értekezlet ű Gimnáziumi fogadóóra Mikulásbál 7.a 9.b Balogh É., Szabados S. Jelentkezés a 11. évfolyamosok idegen nyelv szintmérőjére A bukásra állók szüleinek értesítése Dec. 12. szombat Munkanap pénteki órarend szerint Dec. 13. vasárnap Városi adventi műsor Balogh E. Dec. 14. hétfő 1-2. óra 12.a,b matematika szintmérő Bakos Cs., Baranyi Cs., Rostási N.. Dec. 17. csütörtök Karácsonyi teadélután Balogh E. Dec. 18. péntek Január Ügyel: 10.a Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Tanítás nélküli munkanap a szakiskolában Nevezés az SZKTV versenyekre Pedagógusok adminisztrációjának ellenőrzése Jan. 4. hétfő Első tanítási nap Jan. 5. kedd Nevelőtestületi értekezlet Jan Osztályozó vizsgák (magántanulók, mulasztás miatt nem osztályozhatók) tagint. vez. Jan. 16. szombat Jan h. Jan. 29. péntek Központi felvételi vizsga (iskolaváltó 8. o.) Az első félév utolsó napja Osztályozó értekezlet A félévi értesítők kiadási határidejének utolsó napja tagint. vez. h. szakiskolai, tagint. vez. h. tagint. vez., tagint. vez.h. tagint. vez., tagint. vez.h., Február Ügyel: 9.a Febr. 1. hétfő 1-2. óra Febr. 2. kedd 14 h h h A tanulók fittségének mérése 11. évfolyamosok írásbeli szintmérője idegen nyelvből Félévi i értekezlet Fogadó óra Szülői értekezlet tagint. vez.h., testnevelők, Horváth B., Loósz N. tagint. vez.

5 Febr. 15. hétfő Febr. 17. szerda Febr. 22. hétfő Febr. 25. csütörtök Tankönyvrendelés leadása Jelentkezés az érettségire, továbbtanulásra Jelentkezés a szakmai vizsgákra Jelentkezés a 10. évfolyamosok választott tantárgy szintmérőjére A 11.a, 11.b osztályosok szóbeli szintmérője idegen nyelvből Érettségi szóbeli vizsgaanyag megküldése Veisz Ágnesnek Szintmérő tételek/témakörök kihirdetése A II. félévi osztályozó vizsgák anyagának megküldése Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól, iskolatitkár tagint. vez., Kernné R. E. történelemtanárok, Március Ügyel: 9. b Egészségügyi szűrővizsgálatok A tanulók fittségének mérése Tantestületi értekezlet Gimnáziumi fogadóóra tagint. vez., tagint. vez.h. Márc. 3. kedd h Márc. 5. szombat Tanítási nap-hétfői órarend Márc. 9. szerda Ideiglenes felvételi jegyzék tagint. vez., iskolatitkár nyilvánossá tétele A bukásra álló 12. évfolyamosok értesítése Márc. 11. péntek 8 h Iskolai megemlékezés 10.a- Varró József Márc. 14. hétfő Munkaszüneti nap Márc. 17. csütörtök 1-2. óra 11.a,b osztályosok írásbeli Bognár Z., Kernné R.E. szintmérője történelemből Márc. 23. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó munkanap Diáknap, diákközgyűlés, diákbál Jelentkező ált. iskolások Szabados S. 12.a-12.b Rabóczki I.- Bogár J. névsorának megküldése a felvételi központból Márc. 30. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap Április Ügyel: 8.a Túraszakköri kirándulás Fittségi vizsgálat Fehérné K.K., Horváth B., testnevelők Osztályozó vizsgák lebonyolítása Ápr. 5. kedd 11. a osztályosok szóbeli szintmérője történelemből Tantestületi értekezlet Bognár Z. Nevelőtestület h. Fogadóóra Ápr. 6. szerda 11. b osztályosok szóbeli Bognár Z. szintmérője történelemből Ápr. 8. péntek Ideiglenes felvételi jegyzék tagint. vez. megküldése a felvételi központnak Ápr. 11. hétfő 1-2. óra Írásbeli szintmérők: 8. évfolyamosok matematika 10. évfolyamosok választott tantárgy Magyar Költészet Napja tagint. vez.,, Humán munkaköz., Kernné R.E., 8.a-Bartalosné Ápr. 15. péntek A holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.) 8.a-Bartalosné történelemtanárok Ápr Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségizőknek tagint. vez, A bukásra állók (7-11. évf.) szüleinek értesítése Ápr. 26. keddig A 6. és 8. osztályosok értesítése a tagint. vez., tagint. vez.h.,

6 felvételről/elutasításról iskolatitkár Ápr. 2 csütörtök h Ballagási próba 12 h 14 h 19 h. A 12. évfolyamosok jegyeinek zárása Osztályozó értekezlet (12. évf.) Szerenád Ápr. 29. péntek A 12. évfolyamosok utolsó tanítási Nevelőtestület h napja Ballagási próba Ápr. 30. szombat h. Ballagási ünnepély tagint.vez. 11.a-11.b., Horváth B., Loósz N. Május Ügyel: 7.a Osztálykirándulások (egynapos: 7., 8., 9. évf. és kétnapos máj között) lebonyolítása A tanulók fittségi mérése tagint. vez., testnevelők Máj. 2. hétfő 8 h Írásbeli érettségi magyar nyelv- és tagint. vez., Máj. 3. kedd 8 h Máj. 4. szerda 8 h irodalomból Írásbeli érettségi matematikából A 10. évfolyamosok szóbeli szintmérője informatikából,fizikából, kémiából Írásbeli érettségi történelemből A 10. évfolyamosok szóbeli szintmérője biológiából, földrajzból tagint. vez., Veisz Á., Bartaloné A.I, Pappné K.Sz. tagint. vez., Horváth B.,Szabados S. Máj. 5. csütörtök 8 h Írásbeli érettségi angol nyelvből tagint. vez., Máj. 6. péntek 8 h Írásbeli érettségi német nyelvből tagint. vez., Máj. 10. kedd Tantestületi értekezlet h Fogadóóra Máj. 11. szerda 8 h Írásbeli érettségi biológiából tagint. vez., Máj. 12. csütörtök 8 h Gyakorlati érettségi informatikából tagint. vez., 14 h Írásbeli érettségi ének-zenéből Máj. 13. péntek 8 h Írásbeli érettségi kémiából tagint. vez., 14 h Írásbeli érettségi földrajzból Máj. 16. hétfő Pünkösd hétfő Máj. 17.kedd 8 h Írásbeli érettségi fizikából Írásbeli tagint. vez., 14 h érettségi rajz és vizuális kultúrából Máj. 18. szerda 8 h. 8. évfolyamosok első idegen nyelvének mérése Bartalosné A.I., Balogh É., Loósz N. Máj. 24. kedd 8 h Írásbeli érettségi orosz nyelvből tagint. vez., Máj. 25. szerda 8 h Országos kompetenciamérés: 8.a, a 10.évfolyamon tagint. vez. h. Bartalosné A.I., Varró J. Június Szóbeli és gyakorlati vizsgák a tagint. vez.h,. Ügyel: 7. a szakiskolában Osztálykirándulások (egynapos, kétnapos: június 2-6. között) lebonyolítása A tanulók fittségének mérése Jún Emelt szintű szóbeli érettségik tagint. vez., Jún. 3.péntek Nemzeti Összetartozás Napja(jún. 7. a Balogh Éva tantestület 4.) Jún Osztályozó vizsgák (magántanulók, mulasztás miatt nem osztályozhatók) tagint. vez., Jún. 15. szerda h Utolsó tanítási nap (1-4. óra) Osztályozó értekezlet a gimnáziumban Utolsó tanítási nap esti tagozaton (értékelés) tagint. vez., Jún Középszintű szóbeli érettségi tagint. vez., vizsgák Jún. 21. kedd 9 h Tanévzáró ünnepély tagint. vez., Jún. 22.szerda 8-10 h Beiratkozás felsőbb évfolyamok Iskolatitkár, pedagógusok Jún. 23. csütörtök Beiratkozás7., 9. évfolyamokra tagint. vez., iskolatitkár

7 Jún h szerda Tanévzáró i értekezlet Jún. 30. csütörtök 9 h. Tantestületi csapatépítés tagint.vez. Júl. 1-től Nyári szabadság tagint. vez., tagint. vez.h., munkaközösség vezetők, IV. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE A GIMNÁZIUMBAN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK Végzettség Amely szakra képesített Bakos Csilla egyetem matematika fizika Balogh Emese egyetem magyar nyelv és irodalom történelem Balogh Éva egyetem magyar nyelv és irodalom angol nyelv Baranyi Csilla egyetem biológia matematika Bartalosné Agócs Irén egyetem matematika fizika Berényi Péter egyetem testnevelés Bogár Judit egyetem magyar nyelv és irodalom Bognár Zoltán egyetem történelem földrajz Ekecsi Erzsébet egyetem magyar nyelv és irodalom történelem Fehérné Keserű Katalin egyetem biológia kémia Horváth Balázs egyetem biológia földrajz Jágerné Miklán Zsuzsanna főiskola német nyelv történelem Kelemen-Tóth Katalin egyetem német nyelv Kernné Rujder Erzsébet egyetem magyar nyelv és irodalom orosz nyelv Kiss Éva főiskola keramikus (mozgókép és médiaism. 120 ó. tanf.) Koczó Ibolya főiskola matematika informatika Lajkó Krisztina (gyes) egyetem angol nyelv Loósz Nóra egyetem német nyelv angol nyelv Nagy Ágota (gyes) egyetem matematika Németh Hajnalka főiskola angol nyelv Pappné Kertész Szilvia egyetem kémia biológia Pálfiné Sűrű Anna (szabadság) egyetem kémia német nyelv Rabóczki Ildikó egyetem német nyelv történelem Rostási Nándor főiskola matematika testnevelés Stingliné Endrődy Anikó (gyes) egyetem matematika kémia Szabados Sámuel egyetem történelem földrajz filozófia

8 Teleki Károly főiskola zenetanár Telekiné Rábai Melinda főiskola zenetanár Varró József főiskola angol nyelv is irodalom testnevelés Veisz Ágnes egyetem informatika tanár Viczainé Lajkó Anita (gyes) egyetem magyar nyelv és irodalom történelem V. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK, FELADATKÖRÜK, ISKOLAIVÉGZETTSÉGÜK, SZAKKÉPZETTSÉGÜK Schulteisz Beáta érettségi iskolatitkár Illyés Lászlóné szakmunkás vizsga ételkiosztó, takarító Kiss Józsefné szakmunkás vizsga takarító Mezeiné Baranya Mária érettségi takarító Úr Tiborné szakmunkás vizsga ételkiosztó, takarító VI. AZ ORSZÁGOS MÉRÉS ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI tanév gimnázium MATEMATIKA 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam 1641 pont évfolyam 1774 pont 1566 pont SZÖVEGÉRTÉS 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam 1769 pont tanév gimnázium MATEMATIKA 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam SZÖVEGÉRTÉS 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam tanév gimnázium MATEMATIKA 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam SZÖVEGÉRTÉS 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam tanév gimnázium MATEMATIKA 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam SZÖVEGÉRTÉS 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam tanév gimnázium MATEMATIKA 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam SZÖVEGÉRTÉS 6 évfolyamos képzés 4 évfolyamos képzés 8. évfolyam évfolyam

9 VII. A TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSA, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSE Gimnázium tanév nyitó adatai (a tanév végi adatokhoz viszonyítva) 1. Évismétlők száma osztály 7.a 8.a 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b Lemorzsolódások száma (lakóhely és/vagy iskolaváltás miatt) osztály 7.a 8.a 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b VIII. AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK EREDMÉNYEI A) Az érettségi vizsgák átlageredményei ( es tanév) B) A 12.a osztály összesített érettségi eredményei vizsgatárgy vizsgaszint vizsgázók száma javító/ pótló vizsgára utasított Osztályzatok összesítése jeles jó közepes elégséges elégtelen tantárgyi átlag magyar ny. közép ,5 és irodalom emelt matematika közép ,916 emelt 2 2 történelem közép ,791 emelt 2 2 angol nyelv közép ,384 emelt német ny. közép ,25 emelt 2 2 biológia közép 2 2 4,5 emelt 2 2 fizika közép földrajz közép informatika közép ,117 kémia közép - 5 emelt 2 2 testnevelés emelt Érettségi tantárgyi átlag: Jegyek átlaga: 59 db 44 db 4, db 8 db 4,166 C) A 12.b osztály érettségi eredményei javító Osztályzatok összesítése vizsgatárgy vizsgaszint vizsgázók vizsgára tantárgyi száma utasított jeles jó közepes elégséges elégtelen átlag magyar ny. közép ,33 és irodalom emelt matematika közép történelem közép ,22 emelt 1 1 angol nyelv közép ,53 emelt német ny. közép ,8 orosz ny. közép biológia közép ,142 emelt 3 2 1

10 fizika közép földrajz közép ,857 informatika közép ,5 kémia emelt ,33 rajz- és közép vizuális kultúra testnevelés közép ,5 Érettségi tantárgyi átlag: 3,4 Jegyek átlaga: 14 db 40 db 42 db 23 db 8 db 3,259 IX. A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELE A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások heti 1 vagy 2 órában (45 perc), egyeztetett időpontban működnek május 30-áig. A jelentkezés írásban, a szülő által is aláírt jelentkezési lapon történik. A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, érettségire való felkészítők szabadon választhatók, de ha a tanulót felvették a szabadon választott órára, köteles azon részt venni; úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanórát, ezért a tanulónak a hiányzását igazolnia kell. Az SNI-s diákok fejlesztő foglalkozását (hét/2 óra) gyógypedagógus látja el, a BTM-es diákokat két csoportban heti 45 percben fejlesztjük. A tantárgyi felzárkóztató foglalkozáson, korrepetáláson a tanuló a szaktanár javaslatára köteles megjelenni. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet a gimnázium bármely tanulója. A sportkörök heti 4 alkalommal legalább 45 perces délutáni foglalkozások, melyeket az intézmény a nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret terhére szervez. Helyszínük a gimnázium tornaterme és a városi sportcsarnok, de használhatják a konditermet és a sportpályát is. X. A HÁZI FELADAT ADÁSÁNAK ÉS SZÁMONKÉRÉSNEK SZABÁLYAI Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai írásbeli feladatok Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok célja egyrészt az új tananyag ismereteinek begyakoroltatása; ez kell, hogy meghatározza a feladatválasztást. A szaktanárnak figyelembe kell vennie azt, hogy a diáknak a következő órára kell elkészíteni a feladatokat; ezért rövidebb gyakorlatokat kell adnia. Egy témakör összefoglalásakor az írásbeli feladatok célja a már megismert tananyag elmélyítése, rendszerzés, ismétlése; ilyenkor ezen szempontokat tartjuk szem előtt a feladatválasztáskor. Hosszabb terjedelmű, egy probléma önálló feldolgozását, kifejtését igényelő feladat esetén minimum egy hét időtartamot kell biztosítani a tanuló számára a feladat megoldásához. szóbeli feladatok A szóbeli gyakorlatok célja az új, órán feldolgozott tananyag elsajátítása, begyakorlása; felkészülés a szóbeli feleletre. Ezért a szaktanár feladata, hogy meghatározza, mi az, amiről a diáknak majd számot kell adnia. XI. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az ellenőrzés és értékelés alapvető feltétele a követelmények egyértelmű, világos megfogalmazása a tanulók és a szülők számára. Alapfeladat a tanév elején, hogy a pedagógus tisztázza a tanuló számára az adott tantárgy céljait, követelményeit, a számonkérési módokat, a tantárgy jelentőségét. Hatványozottan igaz ez az induló osztályokban. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz is, hogy a tanuló ítélőképessége fejlődjék, tudja önmagát értékelni. A tanuló munkájának értékelését, minősítését a közoktatásról szóló törvény a pedagógus hatáskörébe utalja. A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy irányítsa és értékelje a tanulók munkáját, minősítse a tanulók teljesítményét. Ez önálló pedagógusi hatáskör, még az igazgató munkáltatói joga sem terjed ki a konkrét érdemjegy, minősítés, értékelés tartalmára vonatkozó utasítás kiadására.

11 A is csak, az év végi osztályozó értekezleten, bírálhatja felül a pedagógus osztályzatát, ha az érdemjegyek átlagától a tanuló hátrányára történő indokolatlan eltérést mutat. Az osztályozás tehát a pedagógus elvitathatatlan és megkérdőjelezhetetlen joga, azonban ez a cselekvési szabadság nem korlátlan. Ellenőrzés, értékelés: Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Lényeges, hogy az értékelés egységes legyen (ebben jelentős szerepet kapnak a munkaközösségek, az azonos tárgyat tanítók egyeztetései). A nevelők élnek azzal a lehetőséggel is, hogy az egyénre tervezett számonkéréssel segítik a tehetségek, ill. a lemaradók fejlődését, sikerélményhez jutását. Lényeges továbbá, hogy az értékelés tájékoztassa a szülőt, a tanulót a végzett munka eredményéről, és a fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását. Az értékelés alapja az érvényben lévő tanterv. A tanulók munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges(2), elégtelen(1). A tanmenetekben a nevelők tantárgyanként meghatározzák a tanév közben írandó felmérések, témazáró dolgozatok írásának időpontját, és azt egy héttel a dolgozatírás előtt közlik a tanulókkal. Naponta legfeljebb egy témazárót írhatnak egy osztály tanulói. Az értékelt témazáró dolgozatokat a tanulók 3 héten belül visszakapják, és a pedagógus osztályszinten is értékeli a megoldásokat. A gimnáziumban az értékelés havonta vezetve történik. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább három érdemjegyet kell szereznie. Minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. A félévi, év végi osztályzatot a feleletek, röpdolgozatok és témazáró dolgozatok érdemjegyei határozzák meg. Ez utóbbit a tanár pirossal írja be a naplóba, a témakör értékelésekor kétszeresen számít. A félévi és év végi osztályzatot a szerzett jegyek átlaga adja: 6 tizedtől felfelé kerekítünk, 5 és 6 tized között a pedagógus mérlegel a témazáró dolgozatok függvényében. Elégséges (2) félévi, illetve év végi osztályzat akkor adható, ha a tanuló tantárgyi jegyeinek átlaga eléri az 1,75- öt. A dolgozatok értékelése a gimnáziumban az alábbi pontszámítás szerint történik: 0-39%= elégtelen (1) 40-54%= elégséges (2) 55-69%= közepes (3) 70-84%= jó (4) %= jeles (5) (A megadott százalékos arányoktól a szaktanár 5%-ban eltérhet..) Szintmérő vizsga Az ellenőrzés jelentős formája iskolánkban a szintmérő vizsgák rendszere. A vizsgák tartalmát az évekre lebontott tantárgyi programok követelményrendszere rögzíti, melyet a munkaközösségek állítottak össze. A vizsga formája: szóbeli és/ vagy írásbeli/gyakorlati. A szintmérések értékelése a gimnáziumban az alábbi pontszámítás szerint történik: 0-29%= elégtelen (1) 30-46%= elégséges (2) 47-63%= közepes (3) 64-80%= jó (4) %= jeles (5) Amennyiben a tanuló szintmérő vizsgán vett részt, a szintmérés érdemjegye négyszeres értékkel bír, az osztályozási naplóba az adott hónapban a kis négyzetbe piros színnel írja be a szaktanár. Az előrehozott érettségi vizsgát tett diáknak abból a tantárgyból, amelyből előrehozott érettségit tett nem kell szintmérő vizsgáznia. Az idegen nyelv esetében nem köteles a másik idegen nyelvből szintmérő vizsgát tenni. A szintmérő vizsgák az alábbi rend szerint zajlanak:

12 8. évfolyam év vége (mindenkinek kötelező) Matematika írásbeli: április 1. hete 10. évfolyam év vége (a tanuló egy tárgyat választ) írásbeli: április 1. hete szóbeli: írásbeli érettségik idején Biológia (csak a hat évfolyamos képzésben) Fizika Földrajz Kémia gyakorlati írásbeli érettségik idején Informatika 11. évfolyam félév (mindenkinek kötelező) Idegen nyelv írásbeli: február 1. hete szóbeli: február 3. hete 11. évfolyam év vége (mindenkinek kötelező) Történelem írásbeli: március 3. hete szóbeli: április 2. hete 12. évfolyam év eleje (mindenkinek kötelező) Magyar nyelv- és irodalom írásbeli: október 1. hete szóbeli: október 3. hete Matematika írásbeli: december 2. hete Érettségi vizsga A 100/ (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról előírásainak megfelelően. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái: röpdolgozat Felelet értékű számonkérésnek minősül, az érdemjegy is egy felelet értékű. A tanár nem köteles előre bejelenteni, mivel a röpdolgozat feladata az utolsó tanult anyagrész(ek) számonkérése. A felelet és röpdolgozat jegyek a témakör jegyének megállapításakor egy jegynek minősülnek, a másik jegyet a témazáró adja, e kettőből állapítandó meg a témajegy. témazáró dolgozat Feladata az adott témakör tudásának mérése. A szaktanár köteles egy héttel a témazáró íratása előtt bejelenteni a diákoknak, a haladási naplóban jelezni, mivel egy nap csak egy témazárót írhatnak a diákok, a dolgozatírás 1-2 órás időtartamú. A témazáró érdemjegye a témajegyben két jegyet ér, a tanár pirossal írja be a naplóba. szintmérő dolgozat Feladata a gimnáziumi tanulmányok idején megtanult ismeretek számonkérése. Jellegében igazodik a mindenkori írásbeli érettségihez. A szintmérés hozzávetőleges időpontjáról a tanulók a tanév elején értesülnek, a pontos dátumot legalább egy hónappal a szintmérés előtt meg kell ismerniük. A tanulók ezt a dolgozatot 2 órában írják, s azon a napon, amikor az írásbeli szintmérés van más tantárgyból nem lehet számon kérni (ld. szintmérések). érettségi dolgozat Feladata a gimnáziumi évek során elsajátított ismeretek számon kérése a hatályban lévő érettségi előírások betartásával. XII. AZ OSZTÁLYOZÓ ÉS TANULMÁNYI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE A tanulmányok alatti vizsgák pontos idejét az iskolai ütemterv (ld. III. pont) tartalmazza. IDŐPONT VIZSGA január eleje április vége június eleje augusztus vége osztályozó és különbözeti vizsga (magántanuló, hiányzás miatt nem osztályozható) osztályozó vizsga (előrehozott érettségizők) osztályozó és különbözeti vizsga (magántanuló, hiányzás miatt nem osztályozható) osztályozó, különbözeti és javító vizsga

13 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza. XIII. AZ ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, TANULÓLÉTSZÁMOK Gimnáziumi osztályok Osztály Tanulói létszám + SNI + BTM Számított létszám Osztályfőnök 7.a 32 fő 1 BTM 32 fő Balogh Éva 8.a 34 fő 4 BTM 34 fő Bartalosné Agócs Irén 9.a 30 fő 30 fő Kernné Rujder Erzsébet 9.b 23 fő 23 fő Szabados Sámuel 10.a 31 fő 2 BTM 31 fő Varró József 11.a 25 fő 2 SNI 2 BTM 29 fő Horváth Balázs 11.b 15 fő 15 fő Loósz Nóra 12.a 30 fő 2 BTM 30 fő Rabóczki Ildikó 12.b 18 fő 2 BTM 18 fő Bogár Judit Összesen SNI+ 13 BTM 242 fő 11. esti 15 1 SNI Ekecsi Erzsébet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév Tartalom A felvétel lehetőségei... 1 Térítési díj, tandíj mértéke... 2 Fenntartói értékelés, megállapítás:... 2 Nyitva tartás:... 2 Tanévi eseménynaptár:... 3

Részletesebben

6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE

6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE 6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE I. 2014 szeptemberétől egy év szünet után újraindult a hat évfolyamos képzés az Óbudai Gimnáziumban. A képzési forma eredményes: az elmúlt évben

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Porta nyitva tartása: H-P 7:00 15:00-ig Csengetési rend: 1. óra 7.45-8.30 10 perc szünet 2. óra 8.40-9.25 10 perc szünet 3. óra 9.35-10.20 5 perc szünet 4. óra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

T I S Z T E L T S Z Ü L Ő K!

T I S Z T E L T S Z Ü L Ő K! 8 1932-2012. 1 Horváth István Általános Iskola ÉVE A JÖVŐÉRT Pétfürdő Berhidai út 54. Tel/Fax:06-88/598-910 E-mail: iskola@horvath-petfurdo.sulinet.hu Web: www.horvath-petfurdo.sulinet.hu OM: 037023 T

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Tantestületi értekezlet

Tantestületi értekezlet ESEMÉNY Tanítási ok ás (esti) 2013/14 tanév Kós J A Kollégium Pótbeírás aug. 28. aug.27. aug. 28. aug. 28. Javítóvizsga aug.26. aug.26-27. aug.26. aug.26. Osztályozó vizsga aug.26-27. első tanítási első

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2006-7. tanévi munka menete

A 2006-7. tanévi munka menete A 2006-7. tanévi munka menete 2006. augusztus 28. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése 29-30. 8 óra: javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 29-31. tanév előkészítő tanácskozások 29-30. tankönyvosztás

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

A kétszintű érettségi vizsga. 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak

A kétszintű érettségi vizsga. 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak A kétszintű érettségi vizsga 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak MÉG MIELŐTT JELENTKEZNÉL Átgondolásra javasoljuk: A pályaválasztás a 4 lábú szék: Mi az ami érdekel? Mitől csillan fel a szem?

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 11 iskolaotthonos osztály (2 osztálytanító) Magyar tanítása

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája MUNKATERV a 2015/2016. tanév Szentes, 2015. szeptember 15. Készítette: Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A tanév helyi rendje... 3 III. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Eseménynaptár - Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013/2014. tanév

Eseménynaptár - Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013/2014. tanév Szeptember 2013 9 1 vasárnap 14.30 h Veni Sancte 2013 9 5 csütörtök 17.30 h KÉSZ előadás 2013 9 5 csütörtök Érettségi jelentkezés határideje 2013 9 11 szerda 5. és 7. óra Magyar dal napja 2013 9 12 csütörtök

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben