A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november"

Átírás

1 A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója november

2 Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: VISONKA Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, cg Magyarország A Társaság székhelye: 6075 Páhi, III. körzet 51. A Társaság internet elérhetısége és címe: A Társaság központi elérhetısége: Telefon: Fax: A Társaság alaptıkéje: A Társaság alaptıkéje (jegyzett tıkéje) Ft A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyezı, amely minden év január 1-tıl december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége Fıtevékenység: Haszonállat-eledel gyártása Az Igazgatóság tagjai: Dr. Németh Imre Sándor elnök Dr. Lırincz Benedek tag Dömök Gábor tag, vezérigazgató Erdélyi Csilla Tünde tag Müller Henrik tag A Társaság könyvvizsgálója: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértı Kft Debrecen, Böszörményi út em. 5.,kamarai nyilvántartási szám: , személyében felelıs könyvvizsgáló: Gyapjas István, kamarai tagszám:

3 A gazdálkodási környezet alakulása, változása I.1. Hazai gazdaság és az árszintek alakulása A gazdálkodási környezet évi, elsı kilenc hónapjában bekövetkezett változásaiból elsısorban az árszintek változása mérhetı. A KSH novemberben közzétett adatai szerint októberben a fogyasztói árak átlagos szintje összesen, 1,0 %-kal volt magasabb decemberhez viszonyítva. 12 hónap alatt, októberhez viszonyítva, az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 1,1%-kal emelkedtek. Ezen belül jelentısen nıtt a sajt (8,9%), a tej (5,0%), a sertéshús (4,4%) ára. Árcsökkenés következett be többek között a liszt (13,1%), a tojás (12,9%), a cukor (10,3%), a csokoládé, valamint a kakaó (5,3%) esetében. A szolgáltatások esetében szintén átlag feletti volt az árnövekedés (3,8%). Kevesebbet kellett fizetni a ruházkodási, a tartós fogyasztási cikkekért és a háztartási energiáért. Ez utóbbin belül a vezetékes gázért, a távfőtésért és az elektromos energiáért egyaránt 10,0%-kal kellett kevesebbet fizetni októberhez képest. A mezıgazdasági termelıi árak szeptemberben 13,7%-kal csökkentek az elızı év azonos idıszakához képest. Az élıállatok és az állati termékek árának növekedése továbbra is kisebb mértékő (4,7%) volt, ugyanakkor a növényi termékek ára 22,8%- kal mérséklıdött. KSH Gyorstájékoztatók 169., 170. I.1.1. A VISONKA Nyrt. által is használt, jelentısebb alapanyagok árszintje 2013 szeptemberében a gabonafélék ára 32,2%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A búza felvásárlási ára Ft, az elızı év szeptemberitıl 32%-kal maradt el. A kukorica ára folyamatosan mérséklıdött, szeptemberben Ft-ba került tonnánként, az elızı év szeptemberéhez viszonyítva 30%-kal csökkent. Az ipari növények ára 21,7%-kal csökkent az elızı év szeptemberéhez mérten, ezen belül az olajos növények ára 24,6%-kal lett alacsonyabb. KSH Gyorstájékoztatók 169., 170. A termeléshez felhasznált alapanyagokat a Társaság vásárlásból biztosítja, ezért a piaci ármozgások a gazdálkodás eredményességét jelentıs mértékben befolyásolják. A fıbb szemesek beszerzési árszintje kedvezıtlenül alakult az elızı év azonos idıszakhoz viszonyítva. A takarmány kukorica 2013 év elsı tíz havi tonnánkénti beszerzési átlagára meghaladta a Ft-ot, az elızı évi Ft-tal szemben. A takarmány búza esetében is kedvezıtlenebb az idei helyzet. A kalászos tárgyidıszaki beszerzési átlagára közelített a tonnánkénti forinthoz. A tavalyi évhez képest e termény beszerzési ára 21,4%kal emelkedett. A szójadara január-októberi beszerzési átlagára 13,8%-kal a komplett premix-é 12,0%-kal volt magasabb év azonos idıszakához viszonyítva. A szójabab beszerzési átlagára az idei év elején tovább emelkedett, átlagosan 17,2 százalékkal meghaladta a múlt év azonos idıszakban kialakult szintet. 3

4 A VISONKA Nyrt. által felhasznált, jelentısebb alapanyagok árszintje Jelentősebb alapanyagok beszerzési árának változása 2013-ban I január február március április május június július augusztus szeptember október t.kukorica t.búza Jelentősebb alapanyagok beszerzési árának változása 2013-ben II augusztus szeptember szójadara szójabab I.2. Termelıi kapacitások A Társaság termelıkapacitása az elızı év végéhez képest nem változott, a piacot tekintve viszont továbbra is romló tendencia figyelhetı meg. Regionális szinten, a megemelkedett termelı kapacitás okoz jelentıs túlkínálatot, mely hatással van a VISONKA Nyrt. gazdálkodására is. Ezek a hatások év elmúlt idıszakában is 4

5 jelentıs mértékben befolyásolták a Társaság kibocsájtását az elızı évi azonos idıszakhoz képest. II. Fontosabb változások, termelés, értékesítés II.1. Termelés A növekvı konkurencia egyre nagyobb nyomást gyakorol a Társaság kibocsátására. Ennek okán ez év elsı tíz hónapjában a termelés számottevı mértékben, összesen 41,7%-kal csökkent év azonos idıszakához viszonyítva. A 2013 év elsı kilenc hónapban gyártott tápok mennyisége 62,8%-a az elızı év azonos idıszakinak. Az extrudált szójabab gyártása szintén jelentıs mértékben változott, mennyisége az elızı évi idıszaknak mindössze 23,0%-a. Összességében a Társaság kibocsátása jelentıs mértékben csökkent. Tápgyártási volumen változása tonnában (kék) és (bordó) december augusztus szeptember aktuális időszak előző évi azonos II.2. Bérgyártás Ez év elsı tíz hónapjában minimális bérgyártási tevékenységet végeztünk. Komplett premixekbıl és koncentrátumokból összesen 982 tonna bérgyártás volt, 9,1%-kal kevesebb, mint az elızı év azonos idıszakában. Tápból és növényi zsírporból nem volt bérgyártás (2012 év elsı tíz havi termelés:611 tonna.) A bérgyártás összes gyártáshoz viszonyított aránya a korábbi években csupán 2-5% körül mozgott, így annak csökkenése nem befolyásolja jelentısen a Társaság eredményességét. 5

6 II.3. Értékesítés A gyártáshoz hasonlóan az értékesítésnél is láthatóak a tavalyi azonos idıszakhoz képesti jelentıs eltérések, de a év végéhez képest is jelentısen változott a Társaság értékesítése. Ez év elsı négy hónapjában, a saját termeléső tápok értékesített mennyisége 63,1%-a az elızı évi azonos idıszakinak. II.4. Egyéb változások Partnereink, vevıink összetételében év elmúlt idıszakában jelentıs változás nem történt. A megrendelések volumene, - a tavaly azonos idıszakhoz viszonyított gyártási mennyiségek változásának megfelelıen - jelentısen csökkent. Az elıállított termékek körében nem következett be változás. A legnagyobb mennyiségben gyártott termék továbbra is a tápok, és az extrudált szója. A nem állandó gyártásban lévı termékek sem volumen, sem árbevétel tekintetében nem jelentısek. A tápok továbbra is csak szárnyasoknak készülnek. A korábbi jelentésekben részletezett, 2012-ben bevezetett állami szabályozók (élelmiszerlánc-felügyeleti díj, a béren kívüli juttatások adótartalmának változása, a fordított áfa bevezetése ), valamint a bérek nettó értékének megırzését szolgáló - saját hatáskörben történt - bérrendezés negatív hatása folyamatában már nem rontja tovább a Társaság gazdálkodását, de a évi azonos idıszakkal való összehasonlítást még befolyásolja. Negatívan érinti a vizsgált idıszak pénzügyi eredményét a január 1-tıl bevezetett tranzakciós adó, amely éves szinten várhatóan meghaladja két millió forintot. 6

7 III. A VISONKA Nyrt III. negyedéves, tájékoztató jellegő, egyedi (nem konszolidált, nem auditált) eredményadatai A VISONKA Nyrt. negyedéves fıbb (nem konszolidált, nem auditált) eredményadatai szeptember 30. és szeptember 30. összehasonlításában: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás Értékesítés nettó árbevétele Üzemi eredmény Pénzügyi mőveletek eredménye Adózott eredmény A VISONKA Nyrt. negyedéves fıbb (nem konszolidált, nem auditált) mérlegadatai december 31. és szeptember 30. összehasonlításában: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás Mérleg fıösszeg Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tıke Kötelezettségek III.1. Árbevétel: A VISONKA Nyrt. 16,6 százalékos csökkenés mellett I.-III. negyedévben eft árbevételt ért el a 2012 I.-III. negyedévben elért eft tal szemben. Értékesítés nettó árbevétele [eft]

8 Az értékesítés nettó árbevételnek megoszlása tevékenységenként: Tevékenység Ért. nettó árbevétele (eft) Abszolút változás Változás %-ban Keveréktakarmány gyártás (STK) ,2 Extrudált termék gyártás ,1 Belkereskedelem ,0 Keveréktakarmány bérgyártás ,5 Közúti teherszállítás ,3 Eladott /értékesített/ közv. szolg ,4 Egyéb tevékenységek ,4 Összesen ,6 A belkereskedelem és az egyéb tevékenységek árbevételén kívül valamennyi tevékenység árbevétele csökkent. Jelentıs mértékben csökkent a keveréktakarmány gyártás ( eft), és az extrudált termékek ( eft) árbevétele. A keveréktakarmány gyártás és az extrudált termékek árbevételének változását az értékesítés volumenének csökkenése és az értékesítési árak emelkedése együtt befolyásolta. A belkereskedelem kedvezı alakulása az értékesített mennyiség növekedésének és az értékesítési árak emelkedésének az eredménye. III.2. Költségek és egyéb bevételek, ráfordítások alakulása: III.2.1. Anyagjellegő ráfordítások III Anyagköltség A költségszerkezetben meghatározó az anyagköltség, amely a bázis idıszakhoz viszonyítva eft-tal csökkent és eft ért el. (2012. I.-III. negyedév: eft). A változás elsısorban a termelés csökkenésének eredménye. A mezıgazdasági eredető alapanyagok átlagos beszerzési ára I.-III. negyedévében 4,7%-kal, míg az ipari eredetőeké 21,1%-kal volt magasabb az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. III Igénybe vett szolgáltatások Az igénybe vett szolgáltatások értéke I.-III. negyedévében eft volt, eft-tal kevesebb, mint a bázis idıszaki (2012. I.-III. negyedév: eft). A 8

9 költségcsoporton belül a szállítási díjak értéke eft-tal, a tárgyi eszközök fenntartásának költsége eft-tal csökkent. III.2.2. Személyi jellegő rafordítások A személyi jellegő ráfordítások értéke elsı kilenc hónapjában eft volt, amely eft-tal csökkent az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. (2012. I.- III. negyedév: eft). A változás a termelés csökkenésének eredménye. III.2.3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek összege I.-III. negyedévében eft volt, eft-tal több, mint a bázis idıszakban. A változás elsorban vevıkövetelés engedményezésével ( eft), másrészt beszerzéshez kapcsolódó utólag kapott engedmény bázisidıszakhoz viszonyított emlekedésével ( eft) függ össze. III.2.4. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege I.-III. negyedévében eft volt, eft-tal több, mint I-III. negyedévében. A változás elsısorban vevıkövetelés engedményezés ( eft) eredménye. III.3. Eredménykategóriák A I.-III. negyedévében elért üzemi tevékenység eredménye eft veszteség volt az egy évvel korábbi bázis idıszakban elért eft nyereséggel szemben Főbb eredménykategóriák (eft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény 9

10 III.4. Pénzügyi bevételek és ráfordítások A pénzügyi eredmény I.-III. negyedévben eft, a bázis idıszakban eft volt. Változatlanul jelentıs költségelem a fejlesztések finanszírozásával kapcsolatban felvett hitellel összefüggésben fizetett kamat (2013. I.-III. negyedév: eft, I.-III. negyedév: eft). Összege I.-III. negyedévéhez viszonyítva eft-tal csökkent. A ráfordításcsoporton belül, a január 1- ével bevezetett tranzakciós adó értéke a vizsgált idıszakban eft volt. A Társaság adózás elıtti és a mérleg szerinti eredménye I.-III. negyedévében eft volt a tavalyi év hasonló idıszakában realizált eft-tal szemben. III.5. Mérlegtételek jelentısebb változásai ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA (eft) ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZK. AKTÍV IDŐBELI ELHAT. III.5.1. Befektetett eszközök A tárgyi eszközök nettó értéke december 31-én eft, szeptember 30-án eft-volt. A változás elsısorban az elszámolt értékcsökkenés ( eft) eredménye. A befektetett pénzügyi eszközök értéke október hónapban csökkent, az egyéb tartósan adott kölcsönt ( eft) hiteltörlesztésre felhasználtuk. III.5.2. III Forgóeszközök Készletek A készletek szeptember 30-i záró értéke eft volt (2012. december 31-én: eft). A változás -62,5 százalék. A vásárolt anyagok és áruk eft -tal, a késztermékek eft-tal csökkentek. 10

11 Az anyagkészlet értékének jelentıs mértékő változását elsısorban a készleten lévı alapanyagok volumenének, másrészt fajlagos értékének csökkenése együtt befolyásolta. III Követelések A követelések szeptember 30-i záró értéke eft volt, a december 31- inél eft tal kevesebb (2012. december 31-i záró: eft). A legjelentısebb változás a vevıállomány ( eft), valamint az egyéb követelések záró értékében [ eft) következett be. Az egyéb rövidlejáratú követelések záró értékeben bekövetkezett változás elsısorban a beszerzésekhez kapcsolódó - utólag kapott - engedmény záró értékében bekövetkezett változás ( eft) eredménye. III Pénzeszközök A pénzeszközök szeptember 30-i záró értéke eft, eft-tal kevesebb a december 31-inél ( eft). III.5.3. Források FORRÁSOK ALAKULÁSA (eft) SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK III Jegyzett (alap) tıke és tartalékok A Társaság jegyzett tıkéje december 31-én db részvénybıl állt. A részvények névértéke 250 Ft/db. A jegyzett tıke december 31-éhez viszonyítva nem változott. Az eredménytartalék szeptember 30-án eft volt, Ft-tal több a december 31-inél ( eft). A változás a évi adózott eredmény teljes egészének eredménytartalékba helyezésének eredménye. III Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú hitelek szeptember 30-i záró értéke az elızı évi záró állománnyal egyezıen eft volt. 11

12 III Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú hitelek szeptember 30-i záró értéke eft volt, a bázis idıszakinál eft-tal kevesebb (2012. december 31-i záró: eft). A változás az elsı félévi hitel tıketörlesztésekkel függ össze. A szállítóállomány szeptember 30-i záró értéke eft volt, az idıszaki nyitó állománynál ( eft) eft-tal kevesebb. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek szeptember 30-i záró értéke a bázis idıszakhoz viszonyítva eft-tal csökkent és eft-ot ért el (2012. december 31.-i záró: eft). IV. A VISONKA Nyrt. leányvállalata: Páhi Zöld Energia Kft. A Páhi Zöld Energia Kft évben is csak a saját tulajdonú ingatlanjának bérbeadásával foglalkozott. Más, bevételt eredményezı tevékenysége nem volt. A vizsgált idıszakban olyan jelentıs szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetve a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges lett volna. A Páhi Zöld Energia Termelı és Hasznosító Kft. tájékoztató jellegő, fıbb pénzügyi adatai 2013.III. negyedév Tétel megnevezés (eft-ban) Mérlegfıösszeg Saját tıke Belföldi értékesítés nettó árbevétele Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény A vizsgált idıszakban mind az árbevétel, mind az adózás elıtti és mérleg szerinti eredménye növekedést mutat. Az árbevétel változásának oka, hogy a vállalkozás az ingatlan bérleti szerzıdésben foglaltak szerint, március 1-tıl - az elızı évi inflációval megegyezı mértékkel - emelte a VISONKA Nyrt. által fizetendı bérleti díjat. A mőködési költségek az árbevételnél kisebb mértékben emelkedtek. V. Egyéb befolyásoló tényezık, további kilátások A tápgyártásunk volumenének kedvezıtlen alakulása fıként a múlt év novemberében üzembe helyezett szentesi takarmánygyár termékeinek piacon történt megjelenésének következménye. A piacvesztés pótlásával kapcsolatos törekvéseinket nehezíti, az állattartók kedvezıtlen likviditási helyzete. Köztudott, hogy a takarmánygyártók évente, összességében több tízmilliárd forinttal 12

13 finanszírozzák az állattartókat. Társaságunk nem rendelkezik forgóeszköz finanszírozási hitellel, a folytatott tevékenységek jövedelmezısége viszonylag alacsony, ezért nincs lehetıségünk további, hosszú napos fizetési határidı mellet történı értékesítésre. E vevıkört nem kívánjuk tovább bıvíteni. Vevı oldalon új, egyben fizetıképes piaci szereplı(k) megjelenésével nem lehet számolni, mert a baromfitartásnak a magas költségek és a csökkenı kereslet miatt nincs jövedelem tartalma. A baromfihúsok magas ára miatt a belsı fogyasztásban sem varható kiugró mértékő bıvülés. Az elızıekben írottak miatt társaságunk értékesítése várhatóan lassú ütemben fog emelkedni, a jelenlegi szintrıl. Ez évben új vevık részére 858 tonna tápot értékesítettünk, ugyanakkor a régi vevıink részére történı értékesítés közel tízezer tonnával csökkent. A kedvezıtlen piaci folyamatokra való tekintettel a Társaság létszámleépítésre kényszerült. A korábbi 36 fı munkavállalói létszám 9 fıvel, 27 fıre csökkent. A költségcsökkentési terv keretében hozott intézkedés ez évben többlet költséget (végkielégítések) jelent, 2014 januárjától havonta két millió forint megtakarítást eredményezhet. Az elmúlt idıszakok jelentéseiben is részletezett, évben bevezetett - állami szabályozók (élelmiszerlánc-felügyeleti díj, a béren kívüli juttatások adótartalmának változása, a fordított áfa bevezetése ugyan már beépültek a gazdálkodásba, ugyanakkor továbbra is kedvezıtlenül befolyásolják a Társaság gazdálkodásának eredményességét és likviditását. Fentebb írtunk arról, hogy új ráfordításelem a január 1-ével bevezetett tranzakciós illeték (adó), mely éves szinten több, mint 2 millió forinttal csökkenti a Társaság eredményét (2013. szeptember 30.: eft) A fordított áfa ipari takarmányokra tervezett kiterjesztése nem valósult meg. A jelenleg hatályos szabályozás az elkövetkezı idıszakban is jelentıs finanszírozási terhet ró a VISONKA Nyrt-re, jelentısen szőkítve a Társaság likviditását. A KSH elızetes jelentése szerint 2013-ban az elızı évivel közel azonos területen 25 százalékkal több, mintegy 7 millió tonna kalászos gabona termett. Az ıszi vetéső kalászosok termésátlaga jelentısen meghaladta az elızı év adatait. A búza több mint 5,1 millió tonnás termésmennyisége 28 százalékkal nıtt az elızı évhez képest, és 17 százalékkal haladja meg az elmúlt öt év átlagát ban tritikáléból - 5 százalékkal nagyobb szántóföldi területrıl - 40%-kal több termést takarítottak be. İszi árpából 30 százalékkal több, tavaszi árpából 30 százalékkal, zabból 1 százalékkal kevesebb termett, mint 2012-ben. Kukorica esetében az 1,23 millió hektárnyi vetés 83 százalékát sikerült eddig betakarítani. A korábbi hivatalos termésbecslésektıl elmaradó, 5,5 tonnás a hektáronkénti átlagos hozam. Eddig 5,7 millió tonna került a raktárakba a korábban prognosztizált 6 millió tonnával szemben. Hátráltatja az esıs idı a betakarítást mondta a Napi Gazdaságnak Vancsura József, a Gabonatermesztık Országos Szövetségének elnöke. Napi Gazdaság november 7. 13

14 A baromfifélék állománya június 1-jén a szezonalitásnak megfelelıen emelkedett elızıév decemberéhez viszonyítva. A tyúkok száma júniusban 34 millió volt, 1,1 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál. A december 1-jehez viszonyítva az állomány 3,5 millióval emelkedett. A libaállomány az elmúlt egy évben 626 ezerrel (19 százalékkal) emelkedett, számuk június 1-jén megközelítette a 4 milliót. A kacsaállomány 113 ezerrel (2 százalékkal) több, a pulykaállomány 900 ezerrel (29 százalékkal) kevesebb volt, az egy évvel korábbinál. KSH Gyorstájékoztatók 157. A beérkezett jelentések alapján a baromfivágás I-VI. hónapban ezer darab volt, ami egy év alatt 4,9 százalékkal csökkent. Legjelentısebben a vágócsirke vágások száma csökkent, ezer darabbal kevesebb, mint I. félévben. Vágókacsából ezer darabot vágtak, ami 6,3 százalékos csökkenést reprezentál. A libavágás 12,1 százalékkal, a pulykavágás 14,1 százalékkal csökkent I. félévhez képest. Az összes takarmánykészítmény elıállítás az elsı félévben kis mértékben, 2 százalékkal csökkent az elızı év azonos idıszakához képest. A belföldi értékesítés 34 ezer tonnával csökkent, az export ugyanakkor 14 százalékkal (10 ezer tonnával) emelkedett. A legnagyobb mértékben az egyéb táp elıállítása nıtt (25 százalékkal), ezt követi a sertéstáp 9 százalékkal, majd a baromfitáp 8 százalékkal. Az export a baromfitáp esetében 59 ezer tonnáról 67 ezer tonnára nıtt, és a többi táp esetében is növekedés jellemzi az exportot. Egyedül a baromfitápok esetén csökkent a belföldi értékesítés (15%-kal), így a termék teljes értékesítése 395 ezer tonnáról, 352 ezer tonnára csökkent a beérkezett jelentések alapján. AKI Statisztikai jelentések félév Az élı- és a félsertés általános forgalmi adója 5 százalékra csökken január 1- jétıl a jelenlegi 27 százalékról. Az áfa csökkentésének hatására a boltokban, a végfelhasználók számára nem lesz olcsóbb a darabolt nyershús, ahogyan a sértéshúsból készült egyéb termékek sem, ugyanakkor az intézkedés hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez, az érintett vállalkozások versenyképességének növeléséhez. Sajnos nem része a mostani lépésnek a baromfi-ágazat, pedig a szereplık ott is szerették volna elérni az áfa csökkentését. Félı, hogy az élı és félsertés áfájának csökkentése nyomán tovább nıhet a feketeáru aránya a baromfi piacon. A július szeptemberi idıszakban a takarmányok ára 2,7%-kal volt alacsonyabb, mint az elızı év azonos idıszakában, ezen belül az egyszerő takarmányok ára 10,0%-kal csökkent, míg a takarmánykeverékeké 3,1%-kal nıtt. A évi kedvezı mezıgazdasági betakarítási hozamok hozzájárulnak a takarmánygyártás során felhasználásra kerülı mezıgazdasági eredető alapanyagok, egyben a tápok árának jelentıs mértékő csökkenéséhez. 14

15 VI. Jelentısebb társasági események A VISONKA Nyrt április13-án megtartotta évi rendes közgyőlését. A közgyőlésen az alaptıkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 69,42%-a, összesen szavazatot képviselı részvényes jelent meg, így az határozatképes volt. A közgyőlés 100%-os támogatás mellett elfogadta a üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolókat (IFRS konszolidált és MSZSZ egyedi), a Felelıs Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatóság tagjainak kifizetett juttatásokat tudomásul vette, továbbá részükre a évre vonatkozó felmentvényt megadta. A szeptember 17-én megtartott rendkívüli közgyőlésen az alaptökét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 60,0%-a, összesen szavazatott képviselı részvényes jelent meg, így az határozatképes volt. A közgyőlés, egyhangú határozatával az Igazgatóságot és a Felügyelıbizottságot megszüntette, és döntött arról, hogy a jövıben a Társaság ügyvezetı szerve az Igazgatóság és a Felügyelıbizottság törvényben meghatározott feladatait ellátó egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács. A Közgyőlés megválasztotta az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjait, valamint a Társaság Alapszabályát a változásoknak megfelelıen módosította. Az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság tagjai, az Igazgatótanács Elnöke kivételével tisztségükkel összefüggésben juttatásban nem részesülnek. 15

16 ADATLAPOK A VISONKA NYRT. IDİKÖZI VEZETİSÉGI BESZÁMOLÓJÁHOZ A VISONKA Nyrt. vezetı tisztségviselıi, stratégiai alkalmazottai: Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás kezdete vége ITT Dr. Németh Imre Sándor ITT Dr. Lırincz Benedek Visonka részvény elnök tag ITT Dömök Gábor tag ITT Erdélyi Csilla Tünde tag ITT Müller Henrik tag SP Dömök Gábor vezérigazgató ld. fent SP Czeiner Zoltán gazdasági igazgató SP Szomora Tamás ITT Igazgatótanács SP Stratégiai alkalmazott minıségirányítási vezetı, termelési és kereskedelmi igazgató Az idıszakban közzétett tájékoztatások: Megjelenés Tárgy Összesen: 426 db Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról Közgyőlési és meghívó az alaptıke nagyságáról Javadalmazási nyilatkozat Hatályosított szabályzat közzététele Közgyőlési elıterjesztések Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról Közgyőlési és határozatok az alaptıke nagyságáról Felelıs Társaságirányítási Jelentés Éves Jelentés Összefoglaló jelentés Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Idıközi vezetıségi beszámoló Közgyőlési jegyzıkönyv kivonata Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Közgyőlési meghívó Idıközi vezetıségi beszámoló Közgyőlési elıterjesztések 16

17 Közgyőlési határozatok Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a Társaság szeptember 17-i közgyőlés határozatainak megfelelı változások cégjegyzékbe történt bejegyzésérıl Hatályos Alapszabály 17

18 NYILATKOZAT A VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató és Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (6075 Páhi, III. körzet 51.; a továbbiakban: Társaság) kijelenti, hogy a Társaság által készített idıközi vezetıségi beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozása helyzetérıl. Páhi, november

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2013. május 1 I. A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események, azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke elıírja, hogy a Tızsdére bevezetett társaságok 2005. évtıl kezdıdıen az összevont (konszolidált)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Környezettudományi Központ Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése a) Számviteli beszámoló A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen közhasznú

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben