Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu"

Átírás

1 Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében A döntéselőkészítés szintjei és jellemzőik Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek áttekintése Statisztikai modellalkotás Az ökonometriai feladatok fajtái és kezelésük Keresztmetszeti adatelemzés Idősoros adatelemzés Az ökonometriai modellek alkalmazási lehetősége Szimuláció, szcenárióelemzés és érzékenységvizsgálat Szimuláció Szcenárióelemzés és érzékenységvizsgálat Metaheurisztikák Optimalizálás és a metaheurisztikák Az optimalizálás fogalma Optimalizálási problémák a logisztikában Optimalizálási problémák megoldása, a megoldási módszerek csoportosítása Mitől meta és mitől heurisztika a metaheurisztika? Néhány logisztikában is használatos metaheurisztika Lokális keresésen (LS) alapuló metaheurisztikák Ant colony optimization (ACO) Genetikus algoritmus (GA)

3 1. fejezet Bevezetés Ebben a fejezetben pár általános gondolatot tekintünk át döntéselőkészítő módszerek jelentőségével, (változó) szerepével, tipologizálásával kapcsolatban. Mindenhol rámutatunk a kimondottan logisztikához kapcsolódó szempontokra is. Elsőként, az 1.1. pontban rövid áttekintést adunk a döntéselőkészítő módszerek két nagy csoportjának (kvalitatív és a kvantitatív módszerek) változó szerepéről napjaink üzleti környezetében. Az áttekintést a logisztikai terület aktuális jellemzőivel zárjuk. Ezt követően az 1.2. pontban bemutatjuk, immár kifejezetten a logisztikát használva példaként, hogy a döntéseknek milyen szintjei definiálhatóak. A hangsúly azon lesz, hogy megmutassuk: milyen jellemzői vannak az egyes szinteknek, illetve ez hogyan befolyásolja a döntéselőkészítési feladatokat. Végül pedig az 1.3. pontban megismerkedünk azokkal a konkrét kvantitatív döntéselőkészítési módszertanokkal, melyek mostani tárgyalásunk fő tömegét fogják adni. Ebben a pontban természetesen csak áttekintő képet nyújtunk, a részletek ismertetése a következő fejezetek témája lesz Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében A vállalati gazdálkodás környezete folyamatosan változik, napjainkban gyorsabban mint bármikor máskor. A turbulens világgazdasági helyzet, a globalizáció, az egyre komplexebb vevői igények, a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése mind ahhoz vezetett, hogy a vállalati gazdálkodás során egyre több, és egyre komplexebb döntést kell meghozni [Chikán, 2008]. Ez két, csak első ránézésre ellentétes tendenciát is indukált. Az egyik a kvalitatív módszertanok intenzívebb kutatása ez elsősorban a problémák komplexitásának növekedésével van összefüggésben. Egyre több olyan kérdésben kell döntést hozni, mely nehezen és/vagy pontatlanul fordítható csak le számokká, így a XX. század elejére alaposan kiismert kvantitatív módszerek csak korlátozottan alkalmazhatóak. Olyan problémákban, mint a make or buy dilemma, az üzleti partnerválasztás vagy épp a munkaerő-gazdálkodás, tipikusan nehezen számszerűsíthető, soft kérdések kerülnek elő. Ezek mind jobb megválaszolásának igénye vezetett a kvalitatív döntéselőkészítési, döntéstámogatási módszertanok gyors fejlődéséhez a XX. század legvégén és a XXI. században, különösen, mert az üzleti környezet már említett változásaival nagyban felértékelődtek e kérdések. E módszerek ezen felül egyre jobban beszivárognak a korábban hard -ként aposztrofált kérdések területére is. Másrészt viszont, a kvantitatív döntéselőkészítés, döntéstámogatás területén is történtek komoly előrelépések. Itt két fő motiváció emelhető ki. Az egyik a modern számítástechnikai lehetőségek megjelenése: nem csak (vagy talán: nem is elsősorban) a probléma konkrét megoldása terén, hanem a formalizás kapcsán. Lehetővé vált egyre több jelenségről egyre több információt gyűjteni (gondoljunk csak a szuper- és hipermarketek kasszáira), megoldhatóvá vált a hatalmas adatbázisok 2

4 kezelése, karbantartása, lekérdezése. Az új, korábban elképzelhetetlen információs bázis kapcsán természetesen merült fel az igény, hogy döntések megalapozásához használjuk fel tartalmukat. A másik motiváló tényező a döntések (egyre növekvő) számához kapcsolódik: az igény az egyre gyorsabb döntések meghozatalára ahhoz vezetett, hogy a feladatokat különösen a rutinszerűeket egységes módszertannal, hatékonyan, objektíven kell kezelni erre pedig elsősorban a kvantitatív megközelítés alkalmas. Ahogy az előbb is utaltunk arra, hogy vannak jellegzetes területek, ahol jellemzően soft kérdések merülnek fel, úgy vannak olyanok, ahol a tipikus a hard szempontok alapján történő döntéshozatal. A logisztika számtalan részterülete mai napig ez utóbbi kategóriába tartozik (különösen az egyéb vállalati funkciókkal összevetve). Olyan kérdésekben, mint a telephelyválasztás, kapacitás-meghatározás máig elsődleges, olyanokban pedig, mint a túratervezés vagy a sorozatnagyság-meghatározás, szinte kizárólagos a kvantitatív megközelítés. Könyvünk mostani részében az lesz a célunk, hogy e területről adjunk áttekintést: be kívánjuk mutatni a főbb, logisztikában (is) használatos kvantitatív döntéselőkészítési módszereket. Mindezek előtt azonban érdemes még megismerkedni egy másik tipologizálással: a különböző döntési szintek specifikumaival a döntéselőkészítési módszerek szempontjából A döntéselőkészítés szintjei és jellemzőik Amint könyvünk már máshol is hangsúlyoztuk, a döntéshozatalhoz kapcsolódó feladatok (így a döntéselőkészítési munka is) nagyban eltér aszerint, hogy milyen szintű döntésről van szó. A szint fogalma alatt továbbra is a szokott, stratégiai felsővezetői nézőpont szerinti megközelítést értjük. A legfelső szintet a logisztikai rendszer kialakítása és működtetése feletti döntések jelentik, ide elsősorban a make or buy dillemma, azaz a kiszervezés kérdése tartozik. Erre jellemző, hogy miközben erős kvantitatív alapjai is vannak, elsősorban a költség/haszon elemzések révén itt jelennek meg a leginkább a kvalitatív, soft szempontok. Számos olyan kérdés merül fel (goodwill, reputáció, ellátásbiztonság, kiszolgáltatottság stb.), melyek nem, vagy csak nagyon nehezen számszerűsíthetőek, így e téren gyakori a kvalitatív módszerek, illetve a szimulációs-, HA/AKKOR jellegű vizsgálatok alkalmazása. A rendelkezésre álló információk ezen a szinten általában erősen aggregáltak. Rátérve most már a logisztikai rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos döntésekre (ezek immár funkcionális vezető hatáskörébe tartozó döntések most feltételeztük, hogy a logisztikai rendszert házon belül valósítjuk meg), a felső szintet a teljesítménycélok kijelölése után a strukturális döntések jelentik. Ide tartozik a disztribúciós struktúra kialakítása, a telephelyválasztás (adott esetben a szállítási mód megválasztása is), vagy például a kapacitás-meghatározás (ezen belül kiemelten: a raktárkapacitás meghatározása). Ezekre jellemző, hogy már sokkal több kvantitatív elemet tartalmaznak (távolságok, keresletek, költségek stb.), de még mindig jelentős a kvalitatív szempontok szerepe (ellátsábiztonság, munkaerő jellemzői stb.). A rendelkezésre álló információk itt már részletesek, csak kevés esetben kerül aggregált információ felhasználásra. Végül pedig az utolsó szintet a működtetési döntések jelentik. Döntéselőkészítési szemmel ránézve, ide tartozik például a kereslet-előrejelzés, a DRP, a készletgazdálkodás, az útvonaltervezés, de adott esetben akár létszám-tervezés is. Ezek legfontosabb közös jellemzője, hogy jellemzően tisztán vagy szinte tisztán kvantitatívok; a kvantitatív módszertanok alkalmazásának tipikus példáit jelentik. A rendelkezésre álló információ szinte mindig részletezett. Most pedig nézzük meg kicsit már közelebbről, hogy mik lesznek azok a módszerek, amik a fenti problémák kezelésére alkalmasak! 1.3. Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek áttekintése A döntéselőkészítési munka kvantitatív ága is számos módszert alkalmaz. Mi most hármat fogunk részletesebben is tárgyalni; kettőnél inkább csak áttekintést adunk, és utalunk a szakirodalomra, a harmadikat (a metaheurisztikákat) viszont mélységében is ismertetni fogjuk. (Ennek oka, hogy 3

5 míg az előbbi kettő a magyar nyelvű irodalomban is alaposan tárgyalt, addig ez utóbbival jóval kevesebben foglalkoztak, különösen a logisztikai alkalmazásokat tekintve.) Az első tárgyalt módszer a statisztikai modellezés lesz (2. fejezet). Ez vegytisztán kvantitatív módszer: akkor alkalmazható, ha a döntés szempontjából releváns információk számszerűsíthető formában rendelkezésre állnak. A statisztikai úton történő modellalkotás során tipikusan múltbeli információkat felhasználva próbálunk vagy összefüggéseket feltárni, vagy jövőre vonatkozó előrejelzéseket készíteni. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy azonosítsuk a kérdés szempontjából releváns változók körét, és mérhetővé tegyük őket (operacionalizálás). Sokszor azonban a jelenségek olyan bonyolultságúak, hogy nem lehet szigorú analitikus modellt adni. Ilyenkor jöhet szóba a szimuláció alkalmazása (3. fejezet). A különféle Monte Carloszimulációs eljárások a sztochasztikus kérdéseknél jelenthetnek nagyon jó eszközt, akkor, ha a probléma bonyolultsága olyan, hogy az egzakt, analitikus megoldás lehetetlen, vagy nagyon nehézkés. Tipikusan ez a helyzet akkor, ha a vizsgált jelenségről van egy jól működő, de bonyolult struktúrájú modellünk (pl. egy folyamat lépéseinek bizonytalanságait valószínűségi változókkal írjuk le, és az egész folyamat teljesítményének jellemzőire vagyunk kíváncsiak). Ide sorolhatjuk továbbá a HA/AKKOR típusú szcenárióelemzéseket és érzékenységvizsgálatokat is. Végül pedig, egész tárgyalásunk leghangsúlyosabb pontját a metaheurisztikák fogják jelenteni (4. fejezet). Eltérően az előbbi kettőtől, ezek optimalizációs módszerek; jellemzőjük, hogy számos különféle problémára alkalmazhatóak, mégpedig úgy, hogy közelítően pontos, de cserében gyors választ adjanak. A legtöbb ilyen metaheurisztika az optimalizálás utóbbi pár évtizedben megjelent, modern eszköze, mely elválaszthatatlanul kötődik a számítástechnikai lehetőségek kibővüléséhez. Amint említettük is, a metaheurisztikák egyik fő jellemzője, hogy számos problémára alkalmazhatóak ez alól a logisztika optimalizációs jellegű feladatai sem jelentenek kivételt. Mivel magyar nyelvű irodalomban metaheurisztikákról általában is keveset lehet olvasni, logisztikai alkalmazásaikról pedig végképp, így ezt a módszertant az előbbieket messze meghaladó részletességgel fogjuk tárgyalni. Elsőként bemutatjuk az optimalizációval kapcsolatos általános megfontolásokat (4.1. pont), majd négy jellemző metaheurisztikát (szimulált lehűtés, tabu keresés, genetikus algoritmusok, ant colony optimization) részleteiben is bemutatunk (4.2. pont). Külön ki fogunk térni mindegyiknél a logisztikai alkalmazásokra is. 4

6 2. fejezet Statisztikai modellalkotás A gazdasági döntések támogatása, a gazdálkodás és gazdasági élet jelenségeinek vizsgálata a statisztika korai (és fontos) alkalmazásai közé tartozik. A fontosságot jelzi az is, hogy az ezzel foglalkozó tudományágnak külön neve van: azt a területet, mely társadalmi-gazdasági jelenségek statisztikai modellezésével foglalkozik, ökonometriának szokás nevezni. (Ami pedig a korai alkalmazást illeti, megjegyzendő, hogy Ragnar Frisch a későbbi első közgazdasági Nobel-díjas már a 30-as évek elején megalkotta az ökonometria kifejezést.) Az ökonometria tisztán kvantitatív adatokat használ fel közvetlenül; ez azonban nem jelenti azt, hogy kvalitatív ( soft ) szempontokat ne lehetne statisztikai modellekben felhasználni ehhez azonban szükségünk van arra, hogy azokat is számszerűsíteni tudjuk. Ökonometriai modellezéshez először azonosítani kell a problémánk szempontjából releváns változókat, meg kell határozni a mérésük módját (ez utóbbit szokás operacionalizálásnak nevezni), majd begyűjteni a szükséges empirikus adatokat. (A változók köre a vizsgált kérdésből tárgyterületi ismeretek alapján határolható be; elméleti kutatásoknál nagyon gyakran valamilyen kutatási hipotézis adja.) A modellezéshez felhasznált adatok jellege alapján jól elkülöníthető csoportokba sorolhatóak az ökonometriai modellek, erről a 2.1. pontban lesz szó. Itt fogunk röviden a felhasznált statisztikai eszközökről is beszélni. Mindezek mellett fel kell állítanunk valamilyen modellt, mely leírja a változók közötti összefüggéseket. Az ökonometriai modellek jellemzően az algebrai modellek közé tartoznak, tehát a változók közötti kapcsolatot különféle egyenletek (illetve a változókra vonatkozó megkötések) adják. Az empirikus adatok birtokában lehetséges a modell megbecslése (tehát az ismeretlen paramétereinek konkrét értékeket kereshetünk a minta alapján). Ezzel azonban még nem ért véget az ökonometriai munka: a modelleket tesztelni, diagnosztizálni kell, hogy valóban megfelelnek-e azoknak a feltételeknek, melyekre a becslési eljárások támaszkodtak. Adott esetben ez egy iteratív folyamatot indíthat el, melynek során újraspecifikáljuk a modellt, újra diagnosztizáljuk stb. míg végül egy korrekt modellhez nem jutunk. Csak ezt követően kerülhet sor a modell alkalmazására. Arról, hogy egy ökonometriai modellt hogyan alkalmazhatunk, a 2.2. pontban lesz részletesebben szó. Ebben a fejezetben nem adunk részletes logisztikai példákat, elsősorban azért nem, mert e módszerek alkalmazása olyan széleskörű, mindent átható, hogy a legtöbb feladatnál előkerülnek így vagy úgy. Ehelyett utalunk az irodalomra: a magyar nyelvű könyvek közül [Maddala, 2004]-et és [Ramanathan, 2003]-at, az angol nyelvűek közül [Wooldridge, 2009]-et emeljük ki Az ökonometriai feladatok fajtái és kezelésük Az ökonometriai feladatok két jellegzetes csoportba sorolhatóak aszerint, hogy milyen jellegű adatokat kell felhasználnunk. Az egyik eset, ha az adatok különböző megfigyelési egységek adott időpontbeli állapotára vonatkoznak. (A megfigyelési egységeknek jellemzően persze több változóval vannak leírva.) Például 5

7 több vállalat disztribúciós rendszerére vonatkozó adatokat (felépítés és teljesítmény) ismerünk, és keressük köztük az összefüggést. (Az adatokat úgy értve, hogy legalábbis eszmeileg ugyanazon időpillanatra vonatkoznak, pl január 1-én érvényes állapota az egyes vállalatok disztribúciós rendszereinek.) Ezt az esetet szokták keresztmetszeti adatelemzésnek nevezni, mi a pontban fogunk vele foglalkozni. (Az elnevezés szemléletes: mintha minden vállalat adatainak alakulását (az időben) egy sor írná le és mi ezeket keresztben elvágnánk.) A másik lehetőség, hogy csak egyetlen változót figyelünk, de azt több időszakon keresztül. Például egyetlen vállalat disztribúciós teljesítményét vizsgáljuk, de egy több éves időszakon keresztül nézzük az alakulását. Ezt szokás idősoros adatelemzésnek nevezni. (Precízen szólva, ha tényleg csak egy változónk van, ez az ún. egyváltozós idősorelemzés.) Mi a pontban fogunk ezzel foglalkozni. Végül két megjegyzés. Az egyik, hogy a fenti két esetet inkább csak az alkalmazási oldalról, a szemléletesség kedvéért választjuk el ilyen élesen; statisztikai szempontból nincs hatalmas különbség. (Olyannyira, hogy némelyik könyv egységes keretben tárgyalja a kettőt; megjegyezve, hogy csak abban van különbség, hogy a keresztmetszeti esetben a megfigyelési egységek sorrendje közömbös, idősoros modellnél viszont rendezés van rájuk érvényesítve.) A másik megjegyzésünk, hogy lehetséges a két modell kombinálása is, azaz egyszerre több megfigyelési egységet vizsgálni, több időszakon keresztül. Ezt az esetet szokás panelnek nevezni, ennek ökonometriai módszereivel itt egyáltalán nem foglakozunk Keresztmetszeti adatelemzés A keresztmetszeti adatelemzés legfontosabb eszköze a regresszió. Általában a regresszió alatt egy y = f (x 1, x 2,..., x p ) típusú függvénykapcsolatban az f függvény meghatározását értjük, melyhez adottak az (y, x 1, x 2,..., x p ) változók összetartozó értékeire vonatkozó megfigyelések (a minta). Például y jelöli egy vállalat disztribúciós rendszerének teljesítményét (jól látszik, hogy itt már az operacionalizálás sem egyszerű kérdés: hogyan lehet ezt egyetlen számmal leírni?), az x 1, x 2,..., x p változók pedig a disztribúciós rendszer felépítésére vonatkozó különböző leírók (raktárak fajtái és száma, használt járművek fajtái és száma, távolságok stb.). A kérdés tehát ez esetben úgy fogalmazható meg köznapilag: milyen kapcsolatba hozható a disztribúciós rendszer teljesítménye a felépítését leíró különféle jellemzőkkel...? (A megválaszoláshoz több cég ugyanazon időpontra vonatkozó tényadatai állnak rendelkezésre a fenti változókról.) Így már az is érthető, hogy miért szokás y-t eredmény-, x 1, x 2,..., x p -ket pedig magyarázóváltozónak nevezni. Legtöbbször paraméteres regressziót használunk, azaz f függvényformáját leírjuk, csak épp ismeretlen paraméterekkel. Ennek a legnépszerűbb esete a lineáris regresszió, ekkor: f (x 1, x 2,..., x p ) = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x β p x p + ε. Itt a feladat a β 0, β 1,..., β p együtthatók megbecslése a minta alapján. Ez azért is népszerű módszer, mert a fenti együtthatóknak nagyon jól használható tárgyterületi értelmezésük lesz: β i azt fogja kifejezni, hogy ha az i-edik magyarázó változó értéke 1 egységgel nagyobb lenne (úgy, hogy ezen kívül minden mást változatlanul tartunk), akkor modellünk szerint várhatóan mennyivel változna az eredményváltozó értéke. Például, ha az i-edik magyarázó változó a raktárak száma, akkor β i azt fejezi ki, hogy eggyel több raktár modellünk szerint várhatóan mennyivel változtatja a disztribúciós rendszer teljesítményét. A feladat megoldására több módszer is létezik, aszerint, hogy a ε tagra milyen tulajdonságok teljesülnek. A legnépszerűbb a közönséges legkisebb négyzetek (OLS, ordinary least squares) módszere, mely azokat az együtthatókat fogja visszaadni becslésként, melyekkel az eredményváltozóra adható becslések a legközelebb vannak az eredményváltozó tényleges értékeihez a mintán. (A közelséget összesített négyzetes eltéréssel mérve.) A módszer előnye, hogy szemléletes, és bizonyos feltételek teljesülése esetén bizonyíthatóan nagyon előnyös statisztikai tulajdonságú becsléseket ad. E feltételek ellenőrzése a modelldiagnosztika már emlegetett feladatának a része. Megjegyezzük, hogy a módszer kiterjesztésével kezelhetőek azok az esetek is, amikor egy magyarázó változó nem folytonos (dummy változók használata), sőt, az is, amikor az eredményváltozó 6

8 kategoriális (logisztikus regresszió). Ez utóbbira példa lehet egy olyan feladat, melyben valamely valamely fuvareszköz használatának szükségességét (igen/nem!) hozzuk kapcsolatba a disztribúciós rendszer jellemzőivel. A fenti függvényformát ki lehet bővíteni úgy is, hogy nemlineáris esetek is kezelhetőek legyenek. Ezeknek az egyszerűbb esetei (ún. változóiban nemlineáris modellek) nem igényelnek lényeges bővítést a becsléselméleti oldalon Idősoros adatelemzés Az idősoros adatelemzés során egy jelenség időbeli alakulását vizsgáljuk. A legegyszerűbb eset az egyváltozós idősorelemzés, ekkor egyetlen változónk van, melyre különböző időpontokban vett megfigyelésekkel rendelkezünk. Lehetséges például folytatva az előző pontot hogy ez a változó valamely vállalat disztribúciós rendszerét írja le egy szempontból (pl. teljesített tonnakilométerek havonta) tehát már csak egy vállalatról (és nem többről) van szó, viszont a vizsgált változót több időszakon keresztül megfigyeltük (és nem csak egyetlen időpillanatban). Az idősorelemzés egyik megközelítése az ún. determinisztikus idősorelemzés. Ebben feltételezzük, hogy az idősor alakulását néhány tényező függvényszerűen leírja (azaz e tényezők ismeretében az idősor alakulása pontosan meghatározható lenne), véletlenséget csak azért látunk az idősorban, mert nem tudunk minden tényezőt teljeskörűen és pontosan számbavenni. A determinisztikus idősorelemzés tipikus módszere, hogy meghatározza az idősor trendjét (hosszútávú alapirányzatát), az esetleges ciklusait és szezonalitását. A trend vizsgálatára alkalmazhatóak különféle analitikus eszközök, pl. paraméteres trendek (lineáris, négyzetes stb.) illesztése; ennek révén képet kapunk arra, hogy várhatóan milyen irányzat mentén alakul az idősor hosszú távon. Egy egyszerű lineáris trend esetén pl. a meredekségi paraméter megadja az előbbi példánál hogy havonta mennyivel nő vagy csökkent a teljesített tkm-ek száma. Fontos, hogy ez csak az alapirányzat: a fenti (ún. dekompozíciós) modellben figyelembe lehet venni az éven túli ingadozásokat (ciklicitás) és a jellegzetes éven belüli ingadozásokat (szezonalitás) is. Ez utóbbiak nagy jelentőségűek lehetnek: egy szezonális keresletű terméket (is) előállító vállalatnál nagyon is elképzelhető, hogy a teljesített tkm-ek száma a hónap vagy negyedév szerint hasonló mintázatú eltérést mutat minden évben (pl. az első negyedévben kevesebb a napernyő szállításának teljesítménye az adott évi alaphoz képest). Determinisztikus eszközökkel ez kezelhető; egy rendelkezésre álló minta alapján meghatározható pl. a szezonális eltérés minden negyedévre. A másik fő idősorelemzési iskola a sztochasztikus idősorelemzés. Ennek lényege, hogy többé már nem feltételezi, hogy legfeljebb gyakorlatilag nem, de elvileg megismerhető tényezők függvénye az idősor: abból indul ki ezzel szemben, hogy a véletlen tényezőknek folyamatépítő szerepük van. (Nem csak a tényleges és a becsült értékek adott időszaki eltéréséért felelnek.) Úgy is szokták mondani, hogy ez a modell feltételezi, hogy az idősor alakulásában öngeneráló hatások érvényesülnek: az idősor korábbi értékei, illetve a korábbi eltérései a becsült és a tényleges értékeknek befolyásolják, hogy az idősor hogyan alakul a jövőben. E filozófia legalapvetőbb modelljei az ún. ARIMA-modellek, melyek becslésének leghíresebb szisztematikus módszertana a Box Jenkins-eljárás Az ökonometriai modellek alkalmazási lehetősége Minden ökonometriai modell alapvetően két célra használható fel: elemzésre és előrejelzésre. Az elemzés lényege, hogy a modell becsült paramétereit valamilyen tárgyterületi értelemmel ruházzuk fel. (Ilyen módon egyúttal a felmerülő gazdasági kérdéseket is megválaszolva.) Például lineáris regresszió esetén a magyarázó változók β i paraméterei megadják, hogy minden mást változatlanul tartva az adott magyarázó változó 1 egységgel nagyobb értéke esetén modellünk szerint várhatóan mennyivel nő vagy csökken az eredményváltozó. Ezáltal kvantitatíven megválaszolhatjuk az arra vonatkozó kérdéseket, hogy pl. adott tényező egy disztribúciós rendszer struktúrájában milyen kapcsolatban van annak teljesítményével. Hasonló példát idősoros elemzésből is hozhatunk: említettük, hogy lineáris trendnél a meredekség megadja az alapérték éves változásának nagyságát. 7

9 A másik felhasználás az előrejelzés. Ez nem más, mint eredményváltozó becslése egy olyan megfigyelési egységre, melynek csak a magyarázóváltozóit ismerjük, de az eredményváltozóját nem (tehát nem szerepel a mintában). Például 100 cég adatai alapján felállítjuk a modellt a disztribúciós rendszer jellemzői és teljesítménye közötti kapcsolatra, majd ezt arra használjuk, hogy egy 101. cégnél, melynél a teljesítményt nem, de a disztribúciós rendszerének jellemzőit ismerjük, megbecsüljük a disztribúciós teljesítményt. (Amint látható az előrejelzés szó itt nem olyan értelmű mint az időjárás-jelentésben: nem feltétlenül a jövőre vonatkozik. Egyszerűen azt értjük alatt, hogy eredményváltozót becslünk pusztán magyarázóváltozók ismeretében, felhasználva a már megbecsült modellt.) Idősorelemzésnél azonban ez a szó köznapi értelmében is előrejelzést jelent: ha van egy felparaméterezett modellünk (maradva az ottani példánál), akkor vele megbecsülhetjük, hogy adott időszakban milyen teljesítmény várható. 8

10 3. fejezet Szimuláció, szcenárióelemzés és érzékenységvizsgálat Ebben a fejezetben három, részben rokonítható témával fogunk foglalkozni, melyek közös jellemzője, hogy sokkal kevésbé kvantitatívak, mint a statisztikai modellalkotás. Foglalkozunk a szimulációval (3.1. pont), valamint a szcenárióelemzéssel és az érzékenységvizsgálattal (3.2. pont). E módszerek részint kevésbé analitikusak (főleg a szimuláció és az érzékenységvizsgálat), részint inkább támaszkodnak soft szempontokra (főként a szcenárióelemzés). Amint már előre is bocsátottuk, ezekkel csak nagyon röviden, inkább csak említés szintjén foglalkozunk; a részleteket illetően viszont mindenhol utalunk a szakirodalomra Szimuláció A szimuláció alkalmazása olyan elterjedt egy sor területen (nagyon is beleértve a logisztikát is), hogy itt inkább csak pár példa felvillantására szorítkozhatunk. Szimulációt általában olyankor használnak, ha rendelkezésre áll valamilyen modell a jelenségre, de annak belső struktúrája túl bonyolult ahhoz, hogy analitikus eszközökkel vizsgálat tárgyává tehető legyen. Nagyon sokszor ez úgy valósul meg, hogy a modell sok önmagában nem feltétlenül nagyon bonyolult rész-modellből áll össze (adott esetben bonyolult struktúrában). Ilyenkor sokszor nem, vagy csak nagyon kényelmetlenül lehet analitikus eredményeket származtatni az egész modellre, de kényelmesen kaphatunk eredményeket szimulációs úton. Ennek jobb megértése érdekében nézzük egy konkrét példát! Adott egy disztribúciós rendszerünk olyan módon, hogy tudjuk mik az egyes komponensei (raktárok, fuvareszközök stb.), illetve van egy viselkedési modellünk (mikor, hová, milyen és mennyi árut kell továbbítani, mi történik várakoztatás esetén stb.). E modellek természetesen tipikusan sztochasztikus komponenseket is tartalmaznak (pl. adott fuvar végrehajtása nem konstans idő, hanem egy adott eloszlást követő valószínűségi változó). Ebben az esetben a rendszer teljesítménye (pl. egy kiszállítási idő eloszlása) elvileg ugyan vizsgálható analitikusan (a rendszer minden részének a viselkedése pontosan, determinisztikusan, ismert!), mégis ez sokszor rendkívül kényelmetlen. Ezzel szemben nagyon könnyen megtehető, hogy számítógépen végrehajtunk egy képzeletbeli kiszállítást: amikor fizikai árueljuttatás történik, annak idején a megfelelő eloszlást követő véletlenszám-generátorral számítjuk ki, a termék raktárbeli sorsát úgy határozzuk meg, hogy követjük a magatartási szabályokat stb. Végül kapunk egy kiszállítási időt ez egy realizáció lesz a kiszállítási idő (most még ismeretlen) eloszlásából. Ezen a ponton kihasználhatjuk azt a tényt, hogy egy ilyen szimulált kiszállítás villámgyorsan végrehajtható számítógépen: a szükséges véletlenszám-generálások, szabály-kikeresések és -követések stb. a mai számítástechnikai lehetőségek mellett a másodperc törtrésze alatt lefuttathatóak. Nincs tehát semmi akadálya annak, hogy több százezer, vagy akár millió ilyet hajtsunk 9

11 végre ennyi realizációból pedig már szinte tökéletesen rekonstruálható a keresett eloszlása a kiszállítási időnek. Látható, hogy a módszer hátránya, hogy erre az eloszlásra nem kapunk analitikus megoldást (tehát pl. nem lesz ismert formulával leírva), de számos gyakorlati feladat szempontjából a numerikus ismerete is tökéletesen elégséges. Néhány ilyen példa a logisztika területéről: kapacitás tervezése és optimalizálása konténerterminál számára [Legato Mazza, 2001], konténerműveletek tervezése kikötőkben [Ramani et al, 1996], egész ellátási lánc tervezése [Busato Berruto, 2008] és újratervezése [Vorst et al, 2009], reverz logisztikai hálózat tervezése [Kara et al, 2007], termeléstervezés [Li et al, 2009] Szcenárióelemzés és érzékenységvizsgálat E két módszer közös annyiban, hogy mindkettő alternatív helyzeteket vet össze és elemez. A szcenárióelemzés a kvalitatívabb módszer, melyben a kutató első feladata felvázolni a vizsgált feladat szempontjából releváns, szóba jövő eshetőségeket. Ezek az eshetőség általában nem csak apró módosításokban térnek el egymástól, hanem lényegileg más helyzetet vetnek fel (pl. best-case és worst-case alakulása a makrogazdasági környezetnek). Ezen eshetőségek (ún. szcenáriók) meghatározása után a kutató mindegyikben külön-külön végigköveti a történéseket (valamilyen alkalmas módszerrel), majd az egyes végeredményeket összeveti egymással, kiértékeli. Ezzel a módszerrel sok esetben reálisabb képet lehet kapni mint önmagában az alapeseti elemzéssel, hiszen arról is lesz információnk, hogy a várttól eltérő környezeti jellemzők esetén milyen eredmény várható. Az érzékenységvizsgálat hasonlít a szcenárióelemzésre, két lényeges, összefüggő eltéréssel: érzékenységvizsgálatnál általában csak egyetlen (vagy legfeljebb néhány) paraméter értékét módosítjuk (nem az egész környezetre feltételezünk lényegileg más helyzetet), cserében viszont arra nem csak néhány eshetőséget vizsgálunk, hanem az összeset. Ez utóbbi úgy értendő, hogy kiszámítjuk a paraméter minden lehetséges (reális) értékére az elemzés kimenetét; ez az érzékenységvizsgálat legfőbb eredménye. Sokszor előfordul, hogy nem, vagy csak nagyon kényelmetlenül határozható meg analitikusan ez az összefüggés, természetesen ekkor használható szimuláció (3.1. pont) is! Ez itt azt jelenti, hogy a paraméter adott értéke mellett kiszámítjuk az elemzés kimenetét, majd ezt megismételjük nagyon sok különböző paraméter-értékre; így rekonstruáljuk az összefüggést a paraméter értéke és az elemzése eredménye között. Látható, hogy az érzékenységvizsgálat a kvantitatívabb módszer: általában azt feltételezzük, hogy a vizsgált paraméter numerikus (sokszor folytonos). Szcenárióelemzésben ezzel szemben lehetőség van soft szempontok érvényesítésére is, hiszen saját magunk vázolhatunk fel forgatókönyveket (így, általában), tehát nem csak paraméterek értékeinek állítására vagyunk korlátozódva. E két módszerrel kapcsolatban nem hivatkozunk tanulmányokra, hiszen mint az a fentiekből is adódik nem önmagukban használatosak, hanem más módszerek (beleértve a többi itt bemutatottat) kiegészítőjeként, azok erejét, robusztusságát fokozandó. 10

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Általános algoritmustervezési módszerek

Általános algoritmustervezési módszerek Általános algoritmustervezési módszerek Ebben a részben arra mutatunk példát, hogy miként használhatóak olyan általános algoritmustervezési módszerek mint a dinamikus programozás és a korlátozás és szétválasztás

Részletesebben

Matematikai modellezés

Matematikai modellezés Matematikai modellezés Bevezető A diasorozat a Döntési modellek című könyvhöz készült. Készítette: Dr. Ábrahám István Döntési folyamatok matematikai modellezése Az emberi tevékenységben meghatározó szerepe

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr.

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 13. Ismertesse a legfontosabb előrejelzési módszereket és azok gyakorlati

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31.

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31. Regresszió Csorba János Nagyméretű adathalmazok kezelése 2010. március 31. A feladat X magyarázó attribútumok halmaza Y magyarázandó attribútumok) Kérdés: f : X -> Y a kapcsolat pár tanítópontban ismert

Részletesebben

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1 Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1. Példa. Két játékos Aladár és Bendegúz rendelkeznek egy-egy tetraéderrel, melyek lapjaira rendre az 1, 2, 3, 4 számokat írták. Egy megadott jelre egyszerre felmutatják

Részletesebben

Válogatott fejezetek a közlekedésgazdaságtanból

Válogatott fejezetek a közlekedésgazdaságtanból Válogatott fejezetek a közlekedésgazdaságtanból 2. Választási modellek Levelező tagozat 2015 ősz Készítette: Prileszky István http://www.sze.hu/~prile Fogalmak Választási modellek célja: annak megjósolása,

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

A maximum likelihood becslésről

A maximum likelihood becslésről A maximum likelihood becslésről Definíció Parametrikus becsléssel foglalkozunk. Adott egy modell, mellyel elképzeléseink szerint jól leírható a meghatározni kívánt rendszer. (A modell típusának és rendszámának

Részletesebben

A mérési eredmény megadása

A mérési eredmény megadása A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk meg: a determinisztikus és a véletlenszerű

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós regresszió: nemlineáris modellek Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik előadás, 2010. november 10.

Részletesebben

Matematika. 4. konzultáció: Kétváltozós függvények szélsőértéke. Parciális függvény, parciális derivált

Matematika. 4. konzultáció: Kétváltozós függvények szélsőértéke. Parciális függvény, parciális derivált Matematika 1 NYME KTK, Egyetemi kiegészítő alapképzés 2004/2005. tanév, I. évf. I.félév Budapest Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt. 3. (99) 518

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80 Fa: 463-30-9 http://www.vizgep.bme.hu Alap-ötlet:

Részletesebben

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját!

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Taylor-polinomok 205. április.. Alapfeladatok. Feladat: Írjuk fel az fx) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Megoldás: A feladatot kétféle úton is megoldjuk. Az els megoldásban induljunk el

Részletesebben

Az idősorok összetevői Trendszámítás Szezonalitás Prognosztika ZH

Az idősorok összetevői Trendszámítás Szezonalitás Prognosztika ZH Idősorok Idősor Statisztikai szempontból: az egyes időpontokhoz rendelt valószínűségi változók összessége. Speciális sztochasztikus kapcsolat; a magyarázóváltozó az idő Determinisztikus idősorelemzés esetén

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

EuroOffice Optimalizáló (Solver)

EuroOffice Optimalizáló (Solver) 1. oldal EuroOffice Optimalizáló (Solver) Az EuroOffice Optimalizáló egy OpenOffice.org bővítmény, ami gyors algoritmusokat kínál lineáris programozási és szállítási feladatok megoldására. Szimplex módszer

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

A szimplex algoritmus

A szimplex algoritmus A szimplex algoritmus Ismétlés: reprezentációs tétel, az optimális megoldás és az extrém pontok kapcsolata Alapfogalmak: bázisok, bázismegoldások, megengedett bázismegoldások, degenerált bázismegoldás

Részletesebben

Kvantitatív módszerek

Kvantitatív módszerek Kvantitatív módszerek szimuláció Kovács Zoltán Szervezési és Vezetési Tanszék E-mail: kovacsz@gtk.uni-pannon.hu URL: http://almos/~kovacsz Mennyiségi problémák megoldása analitikus numerikus szimuláció

Részletesebben

Gauss-Jordan módszer Legkisebb négyzetek módszere, egyenes LNM, polinom LNM, függvény. Lineáris algebra numerikus módszerei

Gauss-Jordan módszer Legkisebb négyzetek módszere, egyenes LNM, polinom LNM, függvény. Lineáris algebra numerikus módszerei A Gauss-Jordan elimináció, mátrixinvertálás Gauss-Jordan módszer Ugyanazzal a technikával, mint ahogy a k-adik oszlopban az a kk alatti elemeket kinulláztuk, a fölötte lévő elemeket is zérussá lehet tenni.

Részletesebben

Számítógép és programozás 2

Számítógép és programozás 2 Számítógép és programozás 2 6. Előadás Problémaosztályok http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ Emlékeztető A specifikáció egy előfeltételből és utófeltételből álló leírása a feladatnak Léteznek olyan feladatok,

Részletesebben

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok Tervezése 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Mi az algoritmus? Lépések sorozata egy feladat elvégzéséhez (legáltalánosabban) Informálisan algoritmusnak nevezünk bármilyen jól definiált

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Ökonometria. Adminisztratív kérdések, bevezetés. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Első fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem

Ökonometria. Adminisztratív kérdések, bevezetés. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Első fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem Adminisztratív kérdések, bevezetés Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Első fejezet Tartalom Technikai kérdések 1 Technikai kérdések Adminisztratív

Részletesebben

1. előadás. Lineáris algebra numerikus módszerei. Hibaszámítás Számábrázolás Kerekítés, levágás Klasszikus hibaanalízis Abszolút hiba Relatív hiba

1. előadás. Lineáris algebra numerikus módszerei. Hibaszámítás Számábrázolás Kerekítés, levágás Klasszikus hibaanalízis Abszolút hiba Relatív hiba Hibaforrások Hiba A feladatok megoldása során különféle hibaforrásokkal találkozunk: Modellhiba, amikor a valóságnak egy közelítését használjuk a feladat matematikai alakjának felírásához. (Pl. egy fizikai

Részletesebben

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 10. előadás: 9. Regressziószámítás II. Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A standard lineáris modell

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Döntések fuzzy környezetben Közelítő következtetések

Számítógépes döntéstámogatás. Döntések fuzzy környezetben Közelítő következtetések BLSZM-09 p. 1/17 Számítógépes döntéstámogatás Döntések fuzzy környezetben Közelítő következtetések Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu

Részletesebben

Jelek és rendszerek MEMO_03. Pletl. Belépő jelek. Jelek deriváltja MEMO_03

Jelek és rendszerek MEMO_03. Pletl. Belépő jelek. Jelek deriváltja MEMO_03 Jelek és rendszerek MEMO_03 Belépő jelek Jelek deriváltja MEMO_03 1 Jelek és rendszerek MEMO_03 8.ábra. MEMO_03 2 Jelek és rendszerek MEMO_03 9.ábra. MEMO_03 3 Ha a jelet méréssel kapjuk, akkor a jel következő

Részletesebben

Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához

Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához A. Grama, A. Gupta, G. Karypis és V. Kumar: Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley, 2003. könyv anyaga alapján A kereső eljárások

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék

Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék Dummy változók használata Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik fejezet Tartalom IV. esettanulmány 1 IV. esettanulmány Uniós országok munkanélkülisége

Részletesebben

Diszkrét, egészértékű és 0/1 LP feladatok

Diszkrét, egészértékű és 0/1 LP feladatok Diszkrét, egészértékű és 0/1 LP feladatok In English Integer Programming - IP Zero/One (boolean) programming 2007.03.12 Dr. Bajalinov Erik, NyF MII 1 Diszkrét és egészértékű változókat tartalmazó feladatok

Részletesebben

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1 Mérés és modellezés 2008.02.04. 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni

Részletesebben

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II. 8 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II Elméleti összefoglaló Az a + b+ c, a egyenletet másodfokú egyenletnek nevezzük A D b ac kifejezést az egyenlet diszkriminánsának nevezzük Ha D >, az

Részletesebben

6. Előadás. Megyesi László: Lineáris algebra, oldal. 6. előadás Bázis, dimenzió

6. Előadás. Megyesi László: Lineáris algebra, oldal. 6. előadás Bázis, dimenzió 6. Előadás Megyesi László: Lineáris algebra, 37. 41. oldal. Gondolkodnivalók Lineáris függetlenség 1. Gondolkodnivaló Legyen V valós számtest feletti vektortér. Igazolja, hogy ha a v 1, v 2,..., v n V

Részletesebben

12. előadás - Markov-láncok I.

12. előadás - Markov-láncok I. 12. előadás - Markov-láncok I. 2016. november 21. 12. előadás 1 / 15 Markov-lánc - definíció Az X n, n N valószínűségi változók sorozatát diszkrét idejű sztochasztikus folyamatnak nevezzük. Legyen S R

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Magasabbfokú egyenletek: A 3, vagy annál nagyobb fokú egyenleteket magasabb fokú egyenleteknek nevezzük. Megjegyzés: Egy n - ed fokú egyenletnek legfeljebb n darab valós

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Megerősítéses tanulás 7. előadás

Megerősítéses tanulás 7. előadás Megerősítéses tanulás 7. előadás 1 Ismétlés: TD becslés s t -ben stratégia szerint lépek! a t, r t, s t+1 TD becslés: tulajdonképpen ezt mintavételezzük: 2 Akcióértékelő függvény számolása TD-vel még mindig

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei 1. a. Egy- vagy kétváltozós eset b. Többváltozós eset 2. a. Becslési problémák, hipotézis vizsgálat b. Mintázatelemzés 3. Szint: a. Egyedi b. Populáció

Részletesebben

0,424 0,576. f) P (X 2 = 3) g) P (X 3 = 1) h) P (X 4 = 1 vagy 2 X 2 = 2) i) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2 X 0 = 2) j) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2)

0,424 0,576. f) P (X 2 = 3) g) P (X 3 = 1) h) P (X 4 = 1 vagy 2 X 2 = 2) i) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2 X 0 = 2) j) P (X 7 = 3, X 4 = 1, X 2 = 2) Legyen adott a P átmenetvalószín ség mátrix és a ϕ 0 kezdeti eloszlás Kérdés, hogy miként lehetne meghatározni az egyes állapotokban való tartózkodás valószín ségét az n-edik lépés múlva Deniáljuk az n-lépéses

Részletesebben

Érzékenységvizsgálat

Érzékenységvizsgálat Érzékenységvizsgálat Alkalmazott operációkutatás 5. elıadás 008/009. tanév 008. október 0. Érzékenységvizsgálat x 0 A x b z= c T x max Kapacitások, együtthatók, célfüggvény együtthatók változnak => optimális

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

Számítógép és programozás 2

Számítógép és programozás 2 Számítógép és programozás 2 11. Előadás Halmazkeresések, dinamikus programozás http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ A keresési feladat megoldása Legyen a lehetséges megoldások halmaza M ciklus { X legyen

Részletesebben

ACM Snake. Orvosi képdiagnosztika 11. előadás első fele

ACM Snake. Orvosi képdiagnosztika 11. előadás első fele ACM Snake Orvosi képdiagnosztika 11. előadás első fele ACM Snake (ismétlés) A szegmentáló kontúr egy paraméteres görbe: x Zs s X s, Y s,, s A szegmentáció energia funkcionál minimalizálása: E x Eint x

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához

Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához Kereső algoritmusok a diszkrét optimalizálás problémájához A. Grama, A. Gupta, G. Karypis és V. Kumar: Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley, 2003. könyv anyaga alapján A kereső eljárások

Részletesebben

10. Előadás. 1. Feltétel nélküli optimalizálás: Az eljárás alapjai

10. Előadás. 1. Feltétel nélküli optimalizálás: Az eljárás alapjai Optimalizálási eljárások MSc hallgatók számára 10. Előadás Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: T. Szabó Tamás 2011. április 20. 1. Feltétel nélküli optimalizálás: Az eljárás alapjai A feltétel nélküli optimalizálásnál

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

ALAPFOGALMAK 1. A reláció az program programfüggvénye, ha. Azt mondjuk, hogy az feladat szigorúbb, mint az feladat, ha

ALAPFOGALMAK 1. A reláció az program programfüggvénye, ha. Azt mondjuk, hogy az feladat szigorúbb, mint az feladat, ha ALAPFOGALMAK 1 Á l l a p o t t é r Legyen I egy véges halmaz és legyenek A i, i I tetszőleges véges vagy megszámlálható, nem üres halmazok Ekkor az A= A i halmazt állapottérnek, az A i halmazokat pedig

Részletesebben

19. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOS RENDEZÉSEK MŰVELETIGÉNYÉNEK ALSÓ KORLÁTJAI

19. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOS RENDEZÉSEK MŰVELETIGÉNYÉNEK ALSÓ KORLÁTJAI 19. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOS RENDEZÉSEK MŰVELETIGÉNYÉNEK ALSÓ KORLÁTJAI Ebben a fejezetben aszimptotikus (nagyságrendi) alsó korlátot adunk az összehasonlításokat használó rendező eljárások lépésszámára. Pontosabban,

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia MI

Mesterséges Intelligencia MI Mesterséges Intelligencia MI Problémamegoldás kereséssel - lokális információval Pataki Béla Bolgár Bence BME I.E. 414, 463-26-79 pataki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/pataki Rugó tervezése

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

Megerősítéses tanulás 2. előadás

Megerősítéses tanulás 2. előadás Megerősítéses tanulás 2. előadás 1 Technikai dolgok Email szityu@eotvoscollegium.hu Annai levlista http://nipglab04.inf.elte.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/annai/ Olvasnivaló: Sutton, Barto: Reinforcement

Részletesebben

Azonos és egymással nem kölcsönható részecskékből álló kvantumos rendszer makrókanónikus sokaságban.

Azonos és egymással nem kölcsönható részecskékből álló kvantumos rendszer makrókanónikus sokaságban. Kvantum statisztika A kvantummechanika előadások során már megtanultuk, hogy az anyagot felépítő részecskék nemklasszikus, hullámtulajdonságokkal is rendelkeznek aminek következtében viselkedésük sok szempontból

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t Ellenőrző kérdések 2. Kis dolgozat kérdései 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t 37. Ha t szintű indexet használunk,

Részletesebben

1/12. 3. gyakorlat. Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. Pécsi Tudományegyetem PTI

1/12. 3. gyakorlat. Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. Pécsi Tudományegyetem PTI / Operációkutatás. gyakorlat Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel Pécsi Tudományegyetem PTI Normál feladatok megoldása szimplex módszerrel / / Normál feladatok megoldása szimplex

Részletesebben

1. ábra ábra

1. ábra ábra A kifejtési tétel A kifejtési tétel kimondásához először meg kell ismerkedni az előjeles aldetermináns fogalmával. Ha az n n-es A mátrix i-edik sorának és j-edik oszlopának kereszteződésében az elem áll,

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám.

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám. 1 Az utazó ügynök problémája Utazó ügynök feladat Adott n számú város és a városokat összekötő utak, amelyeknek ismert a hossza. Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból kiindulva, minden várost

Részletesebben

Bevezetés az operációkutatásba A lineáris programozás alapjai

Bevezetés az operációkutatásba A lineáris programozás alapjai Bevezetés az operációkutatásba A lineáris programozás alapjai Alkalmazott operációkutatás 1. elıadás 2008/2009. tanév 2008. szeptember 12. Mi az operációkutatás (operations research)? Kialakulása: II.

Részletesebben

1/ gyakorlat. Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. Pécsi Tudományegyetem PTI

1/ gyakorlat. Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. Pécsi Tudományegyetem PTI / Operációkutatás. gyakorlat Lineáris Programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel Pécsi Tudományegyetem PTI /. Legyen adott az alábbi LP-feladat: x + 4x + x 9 x + x x + x + x 6 x, x, x x + x +

Részletesebben

Ütemezési modellek. Az ütemezési problémák osztályozása

Ütemezési modellek. Az ütemezési problémák osztályozása Ütemezési modellek Az ütemezési problémák osztályozása Az ütemezési problémákban adott m darab gép és n számú munka, amelyeket az 1,..., n számokkal fogunk sorszámozni. A feladat az, hogy ütemezzük az

Részletesebben

Irányításelmélet és technika II.

Irányításelmélet és technika II. Irányításelmélet és technika II. Legkisebb négyzetek módszere Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 200 november

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA SZDT-03 p. 1/24 Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás

Részletesebben

Ökonometria. Logisztikus regresszió. Ferenci Tamás 1 Nyolcadik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék

Ökonometria. Logisztikus regresszió. Ferenci Tamás 1 Nyolcadik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Nyolcadik fejezet Tartalom V. esettanulmány 1 V. esettanulmány Csődelőrejelzés 2 Általános gondolatok 3 becslése

Részletesebben

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel Navigáci ció és s mozgástervez stervezés Algoritmusok és alkalmazásaik Osváth Róbert Sorbán Sámuel Feladat Adottak: pálya (C), játékos, játékos ismerethalmaza, kezdőpont, célpont. Pálya szerkezete: akadályokkal

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA SZDT-04 p. 1/30 Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1 Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése). Feladat. Határozzuk meg az f(x) x 2 függvény x 0 pontbeli differenciahányados

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Termelés- és szolgáltatásmenedzsment egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 13. Előrejelzési módszerek 14. Az előrejelzési modellek felépítése

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Véletlenszám generátorok és tesztelésük. Tossenberger Tamás

Véletlenszám generátorok és tesztelésük. Tossenberger Tamás Véletlenszám generátorok és tesztelésük Tossenberger Tamás Érdekességek Pénzérme feldobó gép: $0,25-os érme 1/6000 valószínűséggel esik az élére 51% eséllyel érkezik a felfelé mutató oldalára Pörgetésnél

Részletesebben

13. Egy x és egy y hosszúságú sorozat konvolúciójának hossza a. x-y-1 b. x-y c. x+y d. x+y+1 e. egyik sem

13. Egy x és egy y hosszúságú sorozat konvolúciójának hossza a. x-y-1 b. x-y c. x+y d. x+y+1 e. egyik sem 1. A Huffman-kód prefix és forráskiterjesztéssel optimálissá tehető, ezért nem szükséges hozzá a forrás valószínűség-eloszlásának ismerete. 2. Lehet-e tökéletes kriptorendszert készíteni? Miért? a. Lehet,

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Losonczi László Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Debrecen, 2011/12 tanév, II. félév Losonczi László (DE) A Markowitz modell 2011/12 tanév,

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

Mesterséges intelligencia 3. laborgyakorlat

Mesterséges intelligencia 3. laborgyakorlat Mesterséges intelligencia 3. laborgyakorlat Kétszemélyes játékok - Minimax A következő típusú játékok megoldásával foglalkozunk: (a) kétszemélyes, (b) determinisztikus, (c) zéróösszegű, (d) teljes információjú.

Részletesebben

II. Két speciális Fibonacci sorozat, szinguláris elemek, természetes indexelés

II. Két speciális Fibonacci sorozat, szinguláris elemek, természetes indexelés II. Két speciális Fibonacci sorozat, szinguláris elemek, természetes indexelés Nagyon könnyen megfigyelhetjük, hogy akármilyen két számmal elindítunk egy Fibonacci sorozatot, a sorozat egymást követő tagjainak

Részletesebben

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés Gépi tanulás a gyakorlatban Bevezetés Motiváció Nagyon gyakran találkozunk gépi tanuló alkalmazásokkal Spam detekció Karakter felismerés Fotó címkézés Szociális háló elemzés Piaci szegmentáció analízis

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 3 III. VÉLETLEN VEKTOROK 1. A KÉTDIMENZIÓs VÉLETLEN VEKTOR Definíció: Az leképezést (kétdimenziós) véletlen vektornak nevezzük, ha Definíció:

Részletesebben