Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata"

Átírás

1 Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és pihenőhely, - mint turisztikai attrakció - létrehozásának előkészítését célzó, beépíthetőséget előzetesen tisztázó telepítési TANULMÁNYTERVE Tiszafüred, június 25.

2 Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és pihenőhely, - mint turisztikai attrakció - létrehozásának előkészítését célzó, beépíthetőséget előzetesen tisztázó telepítési 2 TANULMÁNYTERVE TERVEZŐK, SZAKÉRTŐK: ALÁÍRÓLAP Szakág: Név, jogosultság: Településtervező (felelős tervező):.. KISS GYÖRGY CSABA TT /2007, MV-Ép/B-MEK , SZÉ , SZTR településrendezési igazságügyi szakértő ig. sz.: Projektvezető, közreműködő:.. VARGA GÁBOR ANDRÁS Cégvezető Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft. Építész munkatárs:.. GONDA ATTILA KISSTERV Településtervezési Kft. 2

3 Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és pihenőhely, - mint turisztikai attrakció - létrehozásának előkészítését célzó, beépíthetőséget előzetesen tisztázó telepítési 3 TANULMÁNYTERVE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A terület és a környezet vizsgálati bemutatása A telek és a környezet vizsgálati bemutatása Beépítési terv A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása A településrendezési eszközök módosításának célja Tervezési terület megközelítése Tervezési terület övezeti besorolásának átminősítése A módosított településrendezési eszközök várható hatásai Településrendezési eszközök módosításának szakaszai Szabályozási koncepció...16 Előzmények és a program szükségszerűségének ismertetése...20 A fejlesztési koncepció előzetes ismertetése A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés; a javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai, rövid összefoglaló Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rövid összefoglaló

4 4 Bevezetés 2000 óta működik Derecskén a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület (továbbiakban: Projektgazda). A Projektgazda az elmúlt években széleskörű tudásbázist és a Karpát-medence egészére kiterjedő partnerkapcsolati rendszert hozott létre. Az összegyűjtött ismeretanyag társadalmi közvetíthetőségének feltétele egy olyan infrastruktúrafejlesztés, amely biztosítja a munka alapú szemlélet gyakorlati megvalósítását. A Projektgazda legfőbb célkitűzése, hogy egy hosszútávon fenntartható felnőttképzési- és több funkciós szabadidőközpont (továbbiakban: Projekt) létrehozásával összekapcsolja a helyi-, a táji-, valamint a nemzeti identitás szempontjai szerint nélkülözhetetlen érték- és tudásbázist, illetve olyan turisztikai attrakciót hozzon létre, melyek - a tevékenységi területként megjelölt Derecske Járásban, az Érmelléken, a Hegyközben, továbbá Nagyváradon és környékén - az ifjúság folyamatos érdeklődését és szemléletformálását is képes megvalósítani. A projekt alapját a nemzet történelmének meghatározó eseményei képezik, melyek kiegészülnek a gazdasági- és kulturális hagyományok tekintetében összegyűjtött tudásanyaggal. A fejlesztés eredményeképpen megvalósuló helyszínen a Projektgazda lehetővé kívánja tenni az elméleti- és gyakorlati ismeretek elsajátítását, az ehhez szükséges erőforrások kialakításával. A fejlesztés célja egy II. világháborús emlék- és pihenőhely, valamint felnőttképzési központ létrehozása Derecskén. A projekt alapötletét az adja, hogy a világ második - tankhadseregek spontán találkozása szempontjából - egyedülálló tankcsatája az Alföldi páncéloscsata volt, melynek egyik legfontosabb epizódja, 9 napon át Derecskén és környékén zajlott le. Ezen történelmi eseményből kiindulva a projekt keretében létrehozunk egy, az eseményhez méltó emlékhelyet, amely kialakításában illeszkedik a XXI. század tudat- és igényszintjéhez, - tehát nem csak kegyeleti, és kulturális, hanem turisztikai vonzerővel is rendelkezik. Derecske Város Önkormányzata célul tűzte ki a projekt megvalósításának támogatását, melyet e tanulmányterv elkészíttetésével is kifejez, illetve ezt követően a településrendezési eszközöket módosítja. 1. A terület és a környezet vizsgálati bemutatása Megbízó: Derecske Város Önkormányzata Megbízó címe, székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Projektgazda: KÉK-KÁLLÓ MENTI NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG EGYESÜLET

5 5 Megbízás tárgya: A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és pihenőhely, - mint turisztikai attrakció - létrehozásának előkészítését célzó, beépíthetőséget előzetesen tisztázó telepítési tanulmányterv elkészítése a április 27-én kelt 23/2015. sz. vállalkozási szerződés szerint. Érintett ingatlanok: Derecske 6502, 6530 hrsz. (tulajdoni lap másolatok az 1. mellékletben). Területi adatok: hrsz. (zártkert ingatlan): területe: 6 ha 9382 m2, művelési ág: agyaggödör, tulajdonos: KÉK-KÁLLÓ MENTI NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG EGYESÜLET hrsz. (zártkerti ingatlan): területe: 3 ha 1184 m2, művelési ág: agyaggödör, tulajdonos: KÉK-KÁLLÓ MENTI NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG EGYESÜLET Összesen mintegy 10 ha terület. 2. A telek és a környezet vizsgálati bemutatása A projekttel érintett két zártkerti ingatlan, a 6502 hrsz. (6 ha 9382 m2, agyaggödör), és 6530 hrsz. (3 ha 1184 m2, agyaggödör) a projektgazda KÉK-KÁLLÓ MENTI NÉPFŐISKOLA TÁRSASÁG EGYESÜLET (4130 Derecske, Köztársaság u. 107.) tulajdonát képezi 2001-től, azonban elidegenítési és terhelési tilalom terheli február 15-éig, melynek jogosultja a Magyar Állam. A projektgazda (terület tulajdonosa), a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület 2000 óta működik Derecskén. Az érintett terület Derecske közigazgatási területének déli részén, a belterülethez közeli zártkerti településrészen, a Derecske-Kálló patak közvetlen közelében helyezkedik el (lásd alábbi légi felvételt). Az érintett terület egy része régészeti nyilvántartásba vett terület. Légi felvétel a tervezéssel érintett területről (forrás: Google Earth)

6 6 Kivonat a szabályozási tervből Képek a helyszínről:

7 7 Környezeti vizsgálat: Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési eszközök készítésekor az illetékes államigazgatási szervek bevonásával dönt az önkormányzat képviselő-testülete. Jelen tanulmányterv alkalmas arra, hogy az érintett államigazgatási szervek eldöntsék, hogy megítélésük szerint szükséges, vagy sem környezeti vizsgálatot készíttetni. A településrendezési eszközök módosítása során az előzetes tájékoztatási szakaszban az eljárásban résztvevő szerveknek küldendő megkeresés során lesz lehetőség arra, hogy a megkereső önkormányzat kitérjen a környezeti vizsgálat szükségességére is (az érintett szerveket e tekintetben is fel kell kérni válaszadásra). A környezeti vizsgálat a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetén mindig kötelező; várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál, továbbá olyan más tervnél, illetve programnál, amely helyi szinten kis terület használatát határozza meg. Megítélésünk szerint szükségessé válhat a környezeti vizsgálat a településrendezési eszközök módosítása során, azonban az érintett szervek a településrendezési eszközök módosítása során úgyis jelezni fogják, hogy szükségesnek látják-e lefolytatni a környezeti vizsgálatot, vagy sem. Ha a kidolgozó önkormányzat véleménye eltér a véleményező szervekétől, úgy a döntést megelőzően megbeszélést tart az érintett szervekkel. Ettől függetlenül is dönthet a kidolgozó úgy, hogy nem folytatja le a környezeti vizsgálatot. A döntést közzé kell tenni a meghatározott módon, illetve a véleményező szerveknek meg kell küldeni. Egyéb tervek, programok esetén akkor kell lefolytatni a környezeti vizsgálatot, ha ba) a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus hírközlés, idegenforgalom, regionális fejlesztés számára készül, és keretet szab olyan tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára, amelyek a környezeti hatásvizsgálatról szóló külön jogszabály mellékletében vannak felsorolva, azonban - e rendelet alkalmazása szempontjából - függetlenül az abban megadott küszöbértéktől és területi megkötéstől, vagy

8 bb) jelentős káros hatással lehet bba) Natura 2000 területre vagy bbb) 8 a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján bbba) kijelölt víztestekre vagy bbbb) nyilvántartott védett területekre. A konkrét (engedélyezési) tervek esetén a kidolgozó a tervezőt kéri fel, hogy a hatósággal egyeztesse le, hogy szükséges-e környezeti vizsgálatot lefolytatni, melyet megfelelően dokumentáljon. 3. Beépítési terv A beépítés szempontjából elsőként javasoljuk a két ingatlan összevonását (a továbbiakban: projektterület), az engedélyeztetés, projekt-lebonyolítás, későbbi működtetés egyszerűbb, ha az egyes funkciók az üzemeltetés során mindig összefüggenek és egymásra épülnek. Ha a lőtér önállóan működne a későbbiek folyamán, úgy megjegyezzük, hogy a mellékelt beépítési javaslat szerint a két önálló ingatlan összevonás nélkül is beépíthető. A projektterületen az alábbi funkciók kialakítása javasolt: - turisztikai célú létesítmények (emlékhelyek, kiállítóterek, történelmi park), - oktatás, nevelési célú létesítmények (népfőiskola), - szálláshely funkció (népfőiskolához kapcsolódó kollégium, amely látogatói, vendég szálláshelyként is funkcionál), - sportlétesítmény (lőtér), - egyéb fizikai közérzetet javító szolgáltatások létesítményei (horgásztó, wellness). A 3. melléklet szerinti beépítési javaslatnak megfelelően: - A fedett lőteret egy cca m 2 -es épületben javasoljuk kialakítani. A szomszédos ingatlanok zajvédelme miatt védőfásítással. - Közvetlen közelében egy cca m2-es burkolt parkoló területet javaslunk létesíteni, amely jelen beépítési javaslat esetén megvalósítandó épületállományban kialakított funkció teljes parkoló igényét kielégíti (számításaink szerint kb. 85 parkoló lenne szükséges, amely e területen elfér). - A projektterület középső részén a meglévő zölddel benőtt tó területének rehabilitálása, kitisztítása után a tó és a part fejlesztésére is sor kerül, hogy itt egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásként horgásztó létesülhessen. A projektterületen egyéb sportlétesítmények (pl. sportpálya) is elhelyezhetők. - A projekt fő attrakciójaként a tó közvetlen közelében egy épületkomplexum valósulna meg, melynek központi eleme a pavilon, amely elsősorban a további funkciók összekötésére szolgálna központi közösségi térként, illetve kb adagos konyha, étteremmel, kiállítótér létesülhet benne. Az épületet részben zárt,

9 9 részben fedett, de nyitott kialakítással javasoljuk megvalósítani (a nyitott részben közösségi grillezésre, kemencés ételek készítésére lenne lehetőség). - Előbbi épületrészhez kapcsolódna a népfőiskola, amely számításaink szerint egy cca m2-es épületben megvalósítható. - Szintén a pavilon épülethez kapcsolódna a szálláshely épület, amely elsősorban a népfőiskola diákjai számára adna szállás lehetőséget, de a külső látogatók számára is nyújthat szolgáltatást. Ezen épület javaslatunk szerint kétszintes lehetne, amely földszintjén egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat (wellness) vehetne igénybe az idelátogató, illetve egy (egy vagy több szekciós) 200 fő befogadóképességű konferenciateremnek is helyt adna. A tetőtéri szinten pedig a szobák és kiszolgáló helyiségei kapnának helyet. - Egy fedett emlékhely épülhetne, ahol az 5. fejezetnek megfelelően lehetne biztosítani kiállító helyet. - Egy különálló történelmi park is létesülhetne a projektterületen (II. világháborús harci eszközök, - orosz és német harckocsik - bemutatásával, stb.). - A projektterületen számos pihenést szolgáló pad, gyalogutak, parki elemek, egyéb kisebb parkoló területek, főzőhelyek, növényzet kaphatna helyet, azonban jelen tanulmánytervnek nem képezi részét a kert- és tájépítészeti munkarész. Projekt előkészítés, építési engedélyezés során az alábbi szakági munkarészekre, dokumentációkra lesz / lehet szükség (a teljesség igénye nélkül): Feltétlenül szükséges: - geodéziai felmérés (tervezéshez), - táj- és kertépítészeti munkarész (településrendezési tervhez, és a megvalósításhoz), - környezetvédelmi és természetvédelmi munkarész (településrendezési tervhez, és a megvalósításhoz), - régészeti munkarész (településrendezési tervhez, és a megvalósításhoz), - útépítési engedélyezési terv, közlekedési, forgalomirányítási munkarész (megközelítéshez), - építészeti-műszaki tervdokumentáció (építési engedélyezéshez), - villamos energia ellátás, közművesítési terv (megvalósításhoz), - vízjogi engedélyes terv (tó kotrása, fejlesztése) - tulajdoni lap másolatok, térképmásolat (földhivatali adatszolgáltatás engedélyeztetéshez). Szükség esetén: - talajmechanikai szakvélemény, - előzetes környezeti hatástanulmány, - részletes környezeti hatástanulmány, - humuszmentesítési szakvélemény, - közműkiváltási és védelembehelyezési tervek, - földhivatali munkarészek, terület és összevonási terv, változási vázrajz, - engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok által a szakági terveken felül kért esetleges tanulmányok, vizsgálatokat, tervek. A tervezett fejlesztés során érintett közművek:

10 10 - vezetékes ivóvízhálózat, - szennyvízcsatorna, - elektromos hálózat. 4. A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása Derecske Város Önkormányzata a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és pihenőhely, - mint turisztikai attrakció - létrehozásának előkészítését célzó, beépíthetőséget előzetesen tisztázó telepítési tanulmányterv elkészítésére adott megbízást. E tanulmányterv célja, hogy pontosan meghatározásra kerülhessen, hogy a tervezett beruházás az adott helyszínen megvalósítható-e, különösen településrendezési, építészeti szempontból. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településszerkezeti tervet a 230/2004. (IX. 2.) sz. határozattal hagyta jóvá, és a 116/2018. (IV. 24.), 215/2011. (IX. 29.), 168/2012. (VII. 26.), 102/2015. (IV. 30.) sz. határozattal módosította. A helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 40/2009. (IX. 2.) számú önkormányzati rendelettel hagyta jóvá Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, és a 14/2008. (IV. 25.), 19/2011. (IX. 30.), 19/2011. (IX. 30.), 23/2011. (XI. 25.), 26/2012. (VII. 27.), 9/2015. (V. 1.) sz. önkormányzati rendelettel módosította. Derecske Város Önkormányzat képviselő-testülete az elfogadott hatályos településrendezési eszközök módosítását e projekt megvalósítása esetén előzetesen elkészítteti, mert arra szükség van. A módosítás során szükséges aktualizálni majd a beavatkozással érintett területek miatt a településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet, ezek rajzi és írásos munkarészeit, és ezek alátámasztó munkarészeit A településrendezési eszközök módosításának célja Derecske Város Önkormányzata képviselő-testülete által elfogadott hatályos településrendezési eszközök módosítását, a fent megjelölt fejlesztési igény miatt településrendezési eszközökben történő szabályozására, területfelhasználási átsorolásaira javasolt elkészíteni, az alábbiak szerint: Tervezési terület megközelítése A településrendezési eszközökben javaslatunk szerint szükséges a terület megfelelő megközelíthetősége miatt szükség esetén kiszolgáló út szabályozását is megfontolni annak függvényében, hogy az alábbi lehetőségek közül melyik változatot választja Képviselő-testület:

11 11 1. változat: A 47. sz. főközlekedési útról hatályos szabályozási terv szerint betervezett út megvalósítása. (A területet déli irányba körülvevő út.) 2. változat: Sátorkert elnevezésű településrészről belterületi út vezetne a fejlesztési területhez, ez esetben a Derecskei-Kálló patakon átívelő hidat kell építeni, és e belterületen keresztül a funkció megközelítése bonyolult. Ez esetben a külterületi részen a szabályozás terv szerint a kiszabályozott utat meg kell valósítani. (A területet lakóterület irányából megközelítő út.)

12 12 3. változás: 47. sz. főközlekedési útról kanyarodó dűlőútról a Derecskei-Kálló patakpart mentén, amely nem út, hanem a vízügyi terület része, amely nincs kiszabályozva a hatályos szabályozási terven. (A területet északi irányból körülvevő út.) 4. változat: Lakóterületen keresztül történő megközelítés (Szegfű utcán keresztül)

13 Az út szabályozási szélességét 12 m-re javasoljuk mind a négy esetben. Az egyes változatok a 2. számú mellékletben nagyobb formátumban is megtalálhatók. 13 Javaslatunk szerint a 1. változat a legideálisabb. Ezt preferáljuk leginkább, mert ez lenne a legegyszerűbb megközelítési mód. Ez esetben a tervezett létesítmény kellőképpen hangsúlyos útról, rövid, egyszerű útvonalon lenne megközelíthető. Ez az út ki van szabályozva (legfeljebb korrekció válhat szükségessé a településrendezési eszközök módosításakor). A másik két változat is megvalósítható, azonban egyik útvonalra sem mondható el, hogy egyszerű és gyors megközelíthetőséget tesz lehetővé. A part melletti út olyan veszélyeket hordoz magában, hogy az útterület nem lesz leválasztható a vízügyi területből. E dűlőút járhatatlan, mind minőségében, mind szélességében. A belterületről történő megközelítéssel, a látogatók egy bonyolult útvonalon juthatnának el a létesítményhez. A 4. változat is megfelelő lehet az önkormányzat számára, a lakóövezeti szakaszon megfelelő szabályozási szélességű út áll rendelkezésre, azonban itt is hidat szükséges építeni a patakon történő átvezetéshez, a patak túloldalán pedig rácsatlakozhat a szabályozási terv szerint kialakítandó útra, amely a projektterülethez vezet. E változatnál nem a 47. sz. főközlekedési útról történik a megközelítés, hanem a Semmelweis utcáról. Amennyiben a pont szerint az övezeti változás miatt a településrendezési eszközök módosítása indul, úgy ezen alfejezet (4.1.1.) szerinti megközelítési kérdéskörrel is foglalkozni szükséges önkormányzati döntés szintjén (kiválasztani a megfelelő változatot), és a szükség szerinti módosításokat a szabályozási terven átvezetni Tervezési terület övezeti besorolásának átminősítése A terület jelenleg kertes mezőgazdasági (Mk-1/c.) övezetbe sorolt. A településrendezési eszközök módosítása során szerencsésebb egy önálló övezetet létrehozni a területnek, vagy az Önkormányzat javaslata szerint a meglévő Kid övezetbe sorolni. Utóbbi esetben ezen övezet előírásait mindenképpen módosítani szükséges, mert pl. oktatási funkció nem engedélyezett jelenleg (ennek az a hátránya, hogy ezzel a már ebbe az övezetbe sorolt területek beépíthetőségét is befolyásoljuk, ami nem feltétlenül szerencsés). Javaslatunk szerint egy új Kid-1 indexű övezetet kellene kialakítani, amely kizárólag e területet szabályozza (a terület nagysága jelentős: ~ 10 ha, és a projekt a település életében is igen nagy jelentőséggel bír, ha megvalósul, így érdemes arra, hogy egy önálló - egyedi - övezetbe legyen sorolva). A helyi építési szabályzatnak az alábbiakat mindenképpen lehetővé kell tennie: - oktatás, - szállás, - étterem, - sport, lőtér - látványkertészet, - wellnes,

14 14 - egyéb fizikai közérzetet javító szolgáltatások (horgásztó) elhelyezhetőségét, kialakítását biztosítani, - megújuló energiaforrások létesítményei (geotermikus, napenergia) Az övezetben szükséges a tervezett beépítésnek megfelelő előírások lehetővé tétele: - építménymagasság min. 7,5 m - beépíthetőség min. 15 % A módosított településrendezési eszközök várható hatásai - alulhasznosított területen ipari tevékenységnek helyet biztosítani, - közműhálózat bővül, - munkahelyteremtés várható (munkahelyteremtés a régióban, elsősorban helyi munkaerő igénybevételével), - városgazdasági szempontból pozitív változást eredményez, - infrastruktúra fejlődik, - a természeti értékek jobb megismerése, - csendes turizmus fellendülése, - természeti és kulturális értékekben gazdag táj megóvása, természetes környezet megtartása, bemutatása, - turisztikai vonzerő hatékonyabb kihasználása, - a város hírnevének növelése, - mostani idegenforgalmi szezon meghosszabbítása, - a városban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése, - aktív pihenés elősegítése, - projektek megvalósulása által munkahelyteremtés, - megnövekedett vonzerővel járó egyéb pozitív változások. - oktatás bővülése (a helyi középiskolában jelenleg is rendvédelmi, honvédelmi képzés folyik, KatonaSuli program működik), - a projekt megvalósítására és megfelelő fenntartására alkalmas terület birtoklása, - a komplexum innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít: speciális látványelemek, terepasztalok kialakítása, - egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátos értékekre épít, - együttműködési lehetőségek sokszínűsége: Debrecen, Hajdúszoboszló turisztikai szolgáltatói, elsősorban szállodái kínálatának kiegészítő programeleme lehet jelen fejlesztés (továbbá együttműködési lehetőséget biztosít helyi, regionális és országos nevelési és közművelődési intézményekkel), - az Észak-Erdélyi autópálya magyarországi folytatásának, lehetséges nyomvonalának közelsége, Debrecen közelsége (autópálya, nemzetközi repülőtér), - a fejlesztés eredményeként létrejött komplexum szezonon kívül (április 1. előtt és október 31. után), továbbá időjárástól függetlenül is garantáltan igénybe vehető szolgáltatásokat kínál, növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét.

15 Településrendezési eszközök módosításának szakaszai Amennyiben az Önkormányzat elkészítteteti a településrendezési eszközök módosítását, úgy annak készítése során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 35. -a szerinti teljes eljárású egyeztetési eljárást kell lefolytatni, amely az alábbi szakaszokból áll: Előkészítés Az önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól a Korm. rendelet 29. -a szerint. Ebben meg kell határozni az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket Az előzetes tájékoztatási szakasz Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereknek, a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, és településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatnak. A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban az érintettek észrevételt tehetnek. E tanulmányterv a településrendezési eszközök módosításának alapját képezheti majd, mint előzetes tájékoztatási dokumentáció Véleményezési szakasz A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült tervezetet véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint, a Korm. rendelet 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szervekkel az érintett területi, települési önkormányzatokkal. A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a képviselő-testületi döntés dokumentálásával és közzétételével.

16 A végső szakmai véleményezési szakasz A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. Az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgya lást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítész a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítésznek Az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz A polgármester a településrendezési eszközt - az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban résztvevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről. A településrendezési eszköz ezt követően léphet hatályba. A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz nyilvánosságáról. 5. Szabályozási koncepció Kiindulási pont: A hortobágyi más néven alföldi páncéloscsata a második világháború egyik 1944-ben lezajlott ütközete volt. A szovjet hadvezetés megindította a rohamot Magyarország és Románia felé, ahol a német hadosztályokkal kiegészült csapatok a szovjetek megállítására készültek. Románia azonban augusztus 23-án átállt a Szovjetunió mellé, így a szovjet csapatok lerohanták a német- magyar csapatokat, akik minden eszközzel védekeztek és végül megállították az oroszokat, akik így nem tudták bekeríteni a Kárpátokban harcoló csapatokat. Az Alföldi Páncéloscsata részeként októberében a 23. páncéloshadosztály Derecske körzetében heves harcokat vívott a Plijev csoport részeivel. A fejlesztés részelemei - turisztikai attrakció:

17 17 1. Az emlékhely innovatív fejlesztés eredményeként interaktív módon mutatja be a II. világháború hadvezetési technikáit, mely cél elérése érdekében speciális látványelemek, terepasztal és túraútvonalak kerülnek kialakításra, ez lehetővé teszi a speciális hadvezetési stratégiák terepen való tanulmányozását, azok elsajátítását. 2. Központi kegyeleti hely, ahol az itt harcolókra és áldozatokra emlékezünk, nemzeti hovatartozástól függetlenül. (A Kegyelet, a Tisztelet és az Emlékezés mementója, ahol minden itt harcoló nemzet ma élő gyermeke tiszteleghet.) 3. Páncélos csata kiállító terem, ahol állandó kiállítás keretében mutatjuk be a csatát interaktív módon, benne modern hang és fényhatásokkal, terepasztallal, archív képekkel és dokumentumokkal. 4. Kort idéző lövészárkok, lőállások és bunkerek, ehhez kapcsolódóan Európai szabványú fedett, versenyekre is alkalmas lőtér. 5. Többfunkciós - további, a fejlesztés céljához illeszkedő történelmi, hadtörténeti és kulturális kiállításokra, közösségi rendezvényekre alkalmas, fedett pavilon. 6. Konferenciaház, benne oktatásra, műhelymunkára és rekreációra alkalmas nagyságú és felszereltségű termekkel, továbbá pihenésre alkalmas szobákkal, kiszolgáló helyiséggel, wellness részleggel (uszoda, szauna) 7. Pihenő tó csónakházzal, horgásztanyával. 8. A legkorszerűbb mezőgazdasági ismereteket felhasználó, egyben népszerűsítő látványkertészet. A fejlesztés részelemei - népfőiskola: Mivel 2000 óta Derecskén ismét Népfőiskola működik, a fejlesztést - a Lakitelek Népfőiskola mintájára - egy járási felnőttképzési központ létrehozásával kapcsoljuk össze, ami a munka alapú szemlélet, és a helyi, táji, nemzeti identitás szempontjai szerint megvalósíthatja Derecske Járás ifjúságának szemléletformálását, valamint hozzájárul a gazdasági hagyományokon alapuló népi mesterségek átörökítéséhez a jövő nemzedéke számára. A népfőiskola felnőttképzési célkitűzése, oktatási tematikája: A derecskei népfőiskola a dán típusú népfőiskolai modell alapján működik. Gyökerei a múlt század 30-as éveire nyúlik vissza. Ebben az időben arany kalászos gazdatanfolyam és gazdasszonyképzés is volt Derecskén. Amatőr művészeti tevékenységként, a népszínmű-játszást és a férfi dalárda mozgalmat művelték. Ez utóbbi keretében a derecskei dalárda 1936-ban a Berlini Olimpián és Szófiában a bolgár cár jelenlétében a szófiai Operában is szerepelt. A 2000-ben újra alakult népfőiskola célkitűzése a mai napig hagyományokon alapul, egyrészt a helyi értékek megismertetésén, megóvásán keresztül azok átörökítését végzi. Ilyen értékek az épített örökség (katona házas parasztház), a népművészeti érték (derecskei szűrrátét), vagy a tánc (derecskei verbunk), másrészt a múlt helyi, megyei, nemzeti értékein, jellegzetességein alapuló modern mezőgazdasági, vidékfejlesztési

18 18 tudás és szemlélet, melynek átadása folyamatosan zajlik, de főleg az őszi, téli időszakban. A Derecske Járási Népfőiskola oktatási tematikáját mindenképpen meghatározza a földrajzi elhelyezkedése, hiszen Bihar és a Hajdúság határán az Érmellék részeként - határ menti területként - tud összekötő szerepet betölteni. Ennek megfelelően a tervezett tematika fő irányai: Eltűnő mesterségek, hiányszakmák újratanítása; - pásztorképzés - vincellérképzés - tímár, vargaképzés (különös tekintettel a derecskei női kisbundára) Szemléletformálás a magyar nemzet történelmén keresztül. Az egyén és a közösség jövője a munka alapú társadalomban; Termelési formák és módszerek Biharban régen és ma; A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat moduljai. Előkészítési szakasz: A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület tulajdonát képezik a Derecske 6530 és a 6502 hrsz.-ú ingatlanok. Az ingatlanok beépíthetőségének vizsgálata céljából Derecske Város Önkormányzata beépítési tanulmánytervet készíttet, melynek keretében meghatározásra kerülnek a Projekt egyes funkcióihoz szükséges infrastrukturális fejlesztések, valamint az építmények és a létesítmények egymáshoz, illetve a befoglaló környezethez való viszonya. A fejlesztéssel érintett terület településrendezési eszközeinek, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítása és az építési engedélyes dokumentáció elkészítése a Projekt megvalósítási tanulmányával párhuzamosan kerül elkészítésre, melynek célja, hogy meghatározza a Projekt indikátorait, azonosítsa a célcsoportot és a tevékenységeket, bemutatassa a szervezeti felépítést és az együttműködő partneri rendszert, továbbá műszaki leírást és pénzügyi költségvetést biztosít a fejlesztés megvalósításához. Az építési engedélyezési tervdokumentáció alapját képezi a kivitelezési tervek elkészítésének, amely a beruházás közbeszerzési dokumentációjává válik. Megvalósítási és működtetési szakasz: A megvalósítás a területrendezéssel, a közművek kialakításával és a megközelítést, valamint a területen belüli közlekedést biztosító közlekedési infrastruktúra létrehozásával kezdődik. Kiemelendő, hogy a terület megközelítése az egykori só út rekonstrukciója keretében valósulhat meg, ugyanis az átszeli a fejlesztéssel érintett ingatlant. Ezt követően megtörténhet a területen található természetes élőhely rehabilitációja, továbbá megépítésre kerülhetnek a turisztikai szolgáltatások létesítményei, a

19 19 képzőhelyek, a hallgatók elszállásolását biztosító kollégium, a fedett lőtér, a II. világháborús kegyeleti hely, az ökumenikus kápolna, az interaktív csatamúzeum, valamint a rekreációs létesítmények. A népfőiskola működtetése kollégiumi bentlakás keretében valósulhat meg, ami lehetőséget biztosít a szakmai képzések helyben történő megvalósításához, az önfenntartó gazdálkodási módszerek átadásához, valamint a közösségi életvitel folytatásához. A hallgatók ezáltal olyan élethelyzetbe kerülnek, ahol alapvető érték és elvárás, hogy egymást segítsék, előtérbe kerülhet a világszemléletük formálása és a különböző élethelyzetek megoldása együttműködésre késztetheti őket. A turisztikai attrakció helyszín árbevételt termel a fenntartó számára, mivel a hiánypótló II. világháborús emlékhely évente több tízezer látogatót vonz a helyszínre. Ezen túlmenően az Európai szintű fedett lőtér mindennapi hasznosítása is hozzájárul a népfőiskolai képzés hosszú távú fenntarthatóságához.

20 Előzmények és a program szükségszerűségének ismertetése óta működik Derecskén a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület (továbbiakban: Projektgazda). A Projektgazda az elmúlt években széleskörű tudásbázist és a Karpát-medence egészére kiterjedő partnerkapcsolati rendszert hozott létre. Az összegyűjtött ismeretanyag társadalmi közvetíthetőségének feltétele egy olyan infrastruktúrafejlesztés, amely biztosítja a munka alapú szemlélet gyakorlati megvalósítását. A Projektgazda legfőbb célkitűzése, hogy egy hosszútávon fenntartható felnőttképzési- és több funkciós szabadidőközpont (továbbiakban: Projekt) létrehozásával összekapcsolja a helyi-, a táji-, valamint a nemzeti identitás szempontjai szerint nélkülözhetetlen érték- és tudásbázist, illetve olyan turisztikai attrakciót hozzon létre, melyek - a tevékenységi területként megjelölt Hajdú- Bihar megyében, az Érmelléken, a Hegyközben, továbbá Nagyváradon és környékén - az ifjúság folyamatos érdeklődését és szemléletformálását is képes megvalósítani. A Projekt alapját a nemzet történelmének meghatározó eseményei képezik, melyek kiegészülnek a gazdasági- és kulturális hagyományok tekintetében összegyűjtött tudásanyaggal. A fejlesztés eredményeképpen megvalósuló helyszínen a Projektgazda lehetővé kívánja tenni az elméleti- és gyakorlati ismeretek elsajátítását, az ehhez szükséges erőforrások kialakításával. A fejlesztési koncepció előzetes ismertetése A fejlesztés célja egy II. világháborús emlék- és pihenőhely, valamint felnőttképzési központ létrehozása Derecskén. A projekt alapötletét az adja, hogy a világ második - tankhadseregek spontán találkozása szempontjából - egyedülálló tankcsatája az Alföldi páncéloscsata volt, melynek egyik legfontosabb epizódja, 9 napon át Derecskén és környékén zajlott le. Ezen történelmi eseményből kiindulva a projekt keretében létrehozunk egy, az eseményhez méltó emlékhelyet, amely kialakításában illeszkedik a XXI. század tudat- és igényszintjéhez, - tehát nem csak kegyeleti, és kulturális, hanem turisztikai vonzerővel is rendelkezik. 1. A helyi középiskolában nem csak speciális rendvédelmi, hanem honvédelmi képzés is folyik, KatonaSuli program működik. 2. A projekt megvalósítására és megfelelő fenntartására alkalmas terület birtoklása. 3. A komplexum innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít: speciális látványelemek, terepasztalok kialakítása. 4. Egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátos értékekre épít. 5. Együttműködési lehetőségek sorszínűsége: Debrecen, Hajdúszoboszló turisztikai szolgáltatói, elsősorban szállodái kínálatának kiegészítő programeleme lehet jelen fejlesztés. Továbbá együttműködési lehetőséget biztosít helyi, regionális és országos nevelési és közművelődési intézményekkel.

21 21 6. Az Észak-Erdélyi autópálya magyarországi folytatásának, lehetséges nyomvonalának közelsége, Debrecen közelsége (autópálya, nemzetközi repülőtér) 7. A fejlesztés eredményeként létrejött komplexum szezonon kívül (április 1. előtt és október 31. után), továbbá időjárástól függetlenül is garantáltan igénybe vehető szolgáltatásokat kínál, növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét. 8. munkahelyteremtés a régióban, elsősorban helyi munkaerő igénybe vételével. 9. A helyi középiskolában nem csak speciális rendvédelmi, hanem honvédelmi képzés is folyik, KatonaSuli program működik. 10. A projekt megvalósítására és megfelelő fenntartására alkalmas terület birtoklása. 11. A komplexum innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít: speciális látványelemek, terepasztalok kialakítása 12. Egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátos értékekre épít. 13. Együttműködési lehetőségek sorszínűsége: Debrecen, Hajdúszoboszló turisztikai szolgáltatói, elsősorban szállodái kínálatának kiegészítő programeleme lehet jelen fejlesztés. Továbbá együttműködési lehetőséget biztosít helyi, regionális és országos nevelési és közművelődési intézményekkel. 14. Az Észak-Erdélyi autópálya magyarországi folytatásának, lehetséges nyomvonalának közelsége, Debrecen közelsége (autópálya, nemzetközi repülőtér) 15. A fejlesztés eredményeként létrejött komplexum szezonon kívül (április 1. előtt és október 31. után), továbbá időjárástól függetlenül is garantáltan igénybe vehető szolgáltatásokat kínál, növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét. 16. munkahelyteremtés a régióban, elsősorban helyi munkaerő igénybe vételével. A terület jelenleg kertes mezőgazdasági (Mk-1/c.) övezetbe sorolt. A településrendezési eszközök módosítása során szerencsésebb egy önálló övezetet létrehozni a területnek, vagy az Önkormányzat javaslata szerint a meglévő Kid övezetbe sorolni (lásd alfejezetet). Ezen túlmenően a terület megközelítése miatt is szükségessé válhat a szabályozási terv módosítása (lásd fejezetet). 6. A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés; a javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai, rövid összefoglaló Beépítési javaslat a 3. mellékletben található, de lásd 3. fejezetet is. - Röviden összefoglalva a terület beépítését az alábbiak szerint javasoljuk: - A lőteret javasoljuk kialakítani egy cca m 2 -es épületben. - Közvetlen közelében egy cca m2-es burkolt parkoló területet javaslunk létesíteni. - A projektterület középső részén egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásként horgásztó létesülne, illetve sportlétesítmények (sportpályák) is elhelyezhetők. - A projekt főattrakciójaként a tó közvetlen közelében egy épületkomplexum valósulna meg, melynek központi eleme a pavilon, a további funkciók összekötésére szolgálna központi közösségi térként, konyhával, étteremmel.

22 22 - Előbbi épületrészhez kapcsolódna a népfőiskola, amely számításaink szerint egy cca m2-es épületben kellőképpen megvalósítható. - Szintén a pavilon épülethez kapcsolódna a szállásépület, amely elsősorban a népfőiskola diákjai számára adna szállás lehetőséget, de a külső látogatók számára is panzió szolgáltatást. Ezen épület javaslatunk szerint kétszintes épület lehetne, amely földszintjén egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat (wellness) vehetne igénybe az idelátogató, illetve egy (egy vagy több szekciós) 200 fő befogadóképességű konferenciateremnek is helyt adna. A tetőtéri szinten pedig a szobák és kiszolgáló helyiségei kapnának helyet. - Egy fedett emlékhely épülhetne. - Egy különálló történelmi park is létesülhetne a projektterületen. A megvalósítás a területrendezéssel, a közművek kialakításával és a megközelítést, valamint a területen belüli közlekedést biztosító közlekedési infrastruktúra létrehozásával kezdődik. Kiemelendő, hogy a terület megközelítése az egykori só út rekonstrukciója keretében valósulhat meg, ugyanis az átszeli a fejlesztéssel érintett ingatlant. A projekt megvalósításához az alábbi közműfejlesztések szükségesek: - elektromos hálózat - víz, szennyvíz - megújuló energiaforrások építményei. A terület megközelítését a alfejezet szerint javasolt kiépíteni. A projekt megvalósítása a természeti és épített környezetet pozitívan befolyásolja zaj, levegő, talajszennyezés tekintetében, hiszen az üzemeltetés megújuló energia felhasználásával történne. Zajhatás a lőtér tekintetében lép fel, amelyet védőfásítással javasolt mérsékelni, de a lőtérnek helyet adó épület kellő távolságban lenne a lakóépületektől. Az ingatlanon elhelyezni kívánt egyes funkciók a működésnek megfelelő szennyvizet, hulladékot termelnek, melynek elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. 7. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rövid összefoglaló A projekt során megtörténhet a területen található természetes élőhely rehabilitációja. A meglévő, jelentős zölddel benőtt vízfelület kotrása, kitisztítása megtörténik. Idegenforgalma is kiszolgáló horgásztó létesül. A terület beépítésével egyidejűleg a projektterület egészén kertépítés, növénytelepítés valósul meg. A településrendezési eszközök készítése során különös hangsúlyt kell fektetni a biológia aktivitásszámításra, a beépített területek zölddel történő visszapótlására. A projektterület az érintett terület egy része régészeti nyilvántartásba vett terület (alábbi szabályozási terv kivonaton, fehér nyíllal jelölt, piros sraffozott terület), amellyel kapcsolatban az örökségvédelmi hatóság ad majd kellő tájékoztatást a településrendezési eszközök készítésekor.

23 23 A projektterület közvetlen szomszédságában Natura 2000 Különleges természetmegőrző terület található (alábbi szabályozási terv kivonaton zöld nyíllal jelölt terület). Tiszafüred, június 25. Összeállította: K i s s György Csaba településtervező TT /07 Gonda Attila építész munkatárs

24 24 1. melléklet (tulajdoni lap másolatok)

25 25

26 26 2. melléklet (megközelítési változatok a alfejezethez kapcsolódóan)

27 27

28 28

29 29

30 30 3. melléklet (beépítési javaslat, légi fotóval és anélkül)

31 31

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. -ának (7) bekezdése q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Száz Attiláné osztályvezető SZUNYOGH LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ. Edelény, 2014. július 9.

ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Száz Attiláné osztályvezető SZUNYOGH LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ. Edelény, 2014. július 9. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 10-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 30 DB TÁRGY: A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 34/2003. (XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos. Szakértő: Beleznay Éva, építészmérnök-várostervező. 2011, december 9.

Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos. Szakértő: Beleznay Éva, építészmérnök-várostervező. 2011, december 9. Biatorbágy Önkormányzatának a Helyi építési szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó felhívásának szakértői véleménye a tulajdonosi ingatlanok körére vonatkozóan Megrendelő: Molnár Tibor, ingatlantulajdonos

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn A projekt azonosító száma: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 A kivitelezés ideje: 2015. 06. 29. 2015. 10. 26. A kedvezményezett

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: Intézményi közétkeztetés módosításának koncepciója Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe TAKSONY Szabályozási Tervének (belterület), és Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozására vonatkozóan)

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján

MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján MINTAPROJEKT ERDEI ISKOLA HÁLÓZAT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA PÉNZÜGYI FEJEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejlesztési különbözet módszer alapján TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései A tározó általános ismertetése A Magyar Állam tulajdonában, a FETIVIZIG kezelésében van a Nyírség legfiatalabb tározója, a Harangodi víztározó, mely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Dr. Szemes Gabriella E.M.J.V. Jogi és Szervezési Iroda képviseletében

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Dr. Szemes Gabriella E.M.J.V. Jogi és Szervezési Iroda képviseletében JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. június 19-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel,, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Tanácskozási

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338~Fax: 06-46-504-339 Mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása.

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

MÁTÉSZALKA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-358. Fax. 44/501-360. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 592/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben