MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján"

Átírás

1 MINTAPROJEKT ERDEI ISKOLA HÁLÓZAT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA PÉNZÜGYI FEJEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejlesztési különbözet módszer alapján

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Pénzügyi elemzés általános elvei Pénzügyi elemzés Mintaprojekt kiindulási helyzete A beruházási és ESZA költségek becslése A működési költségek becslése A maradványérték becslése A pénzügyi költségek összegzése A projekt pénzügyi bevételeinek összegzése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A támogatási arány és támogatási összeg meghatározása A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata... 24

3 1 Pénzügyi elemzés általános elvei A pénzügyi elemzés célja, hogy a kiválasztott változatra vonatkozóan a projekt cash-flowjának becslésével kiszámításra kerüljenek a projekt pénzügyi teljesítmény mutatói (FNPV: pénzügyi nettó jelenérték, FRR: pénzügyi belső megtérülési ráta) A pénzügyi elemzésben kerül továbbá bemutatásra a projekt pénzügyi fenntarthatósága, ami annak vizsgálatát jelenti, hogy az elemzési időszakban elegendő pénzügyi forrás áll-e rendelkezésre, hogy a fejlesztés által elért szolgáltatási színvonalat fenn lehessen tartani. A pénzügyi elemzés gyakorlatilag a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok összeállításából áll, beleértve a beruházási költségeket, ESZA költségeket, a működési költségeket, a bevételeket, a finanszírozás forrásait és a kumulált nettó pénzáramot. A pénzügyi elemzés célja továbbá az, hogy megalapozzuk a vissza nem térítendő támogatás mértékének szükségességét, kimutassuk, hogy a működés időszakában mekkora forrást kell biztosítani az 5 éves fenntartási kötelezettség biztosításához, valamint ezen túlmenően a támogatási összeg kiszámításhoz. A pénzügyi elemzés módszertanát az RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) Útmutató 5. fejezete alapján kell meghatározni és bemutatni. Az elemzés bevezetőjében meg kell adni az alkalmazott általános feltevéseket: Fejlesztési különbözet módszerének alkalmazása (lásd lentebb), Az elemzés változatlan áron történik (az inflációval nem kell számolni); Az elemzés adatait forintban kell megadni; Az elemzéseket reálértéken kell végezni, melynek során ügyelni kell az egyes tételek egymáshoz viszonyított relatív árváltozásaira; A számításoknak 15 éves referencia-időszakra kell vonatkozniuk, beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is (tehát egy 2 éves beruházási idejű projekt esetén további 13 év); Az alkalmazott pénzügyi diszkontráta meghatározása, ami jelen esetben 5%; Az ÁFA kezelésének kérdése, Áfa levonási jogosultság szempontjából eltérő tevékenységcsoportok szerinti bontásban. o Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. o Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. A projekt jövedelemtermelő jellegének vizsgálata (részletesebben lásd RMT útmutató). Jelen mintaprojekt egy jövedelemtermelő projektet mutat be, mivel feltételezésünk szerint az erdei iskola projektek túlnyomó többsége ilyen típusú. A projekthez kapcsolódó pénzügyi folyamatok lehatárolása: a pályázat alapvetően erdei iskola fejlesztését célozza. Ugyanakkor nem kizárt és általában jellemző, hogy az erdei iskoláztatást kiszolgáló infrastruktúra más tevékenységeket (osztálykirándulás, nyári táboroztatás, stb.) is kiszolgál. A támogatás feltétele, hogy a fenntartási időszakban a létesítmény erdei iskola célú hasznosításából származó bevétel (ld. részletesen a bevétel számításnál) haladja meg a létesítmény éves összbevételének 30%-át. Így a pénzügyi elemzésnél (és a változatelemzésnél) minden erdei iskola céllal hasznosított létesítmény - függetlenül attól, hogy a projektben fejlesztésre kerül-e kapcsolódó pénzügyi adatait, bevételeit és költségeit be kell mutatni.

4 Nagyon lényeges pont, hogy a pénzügyi számítások a fejlesztési különbözet módszer alapján kerüljenek meghatározásra! Fejlesztési különbözet módszer: A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásához meg kell határozni a projekt nélküli változatot és ezáltal a projekt nélküli eset és a fejlesztés közötti különbözeteket. Ezt nem mint reális (pl. jogszabályi előírásokat teljesítő) változatként, hanem mint számítási segédeszközt kell tekinteni. Ez az, ami a projekt nélkül történne. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia időtávra. Támogatási intenzitás számítása: a kötelezően alkalmazandó útmutató szerinti elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik az alábbi kiegészítésekkel: A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100% A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege (akár 0% is lehet) tartalmazza a nem elszámolható költségeket, valamint a teljes megtérülő projektköltség részt. A jelenlegi útmutató egy gyakorlati példán keresztül igyekszik szemléltetni, hogy hogyan szükséges a pénzügyi elemzést elkészíteni. Az egyes fejezeteknél a keretes szövegek a magyarázó módszertant mutatják be, melyeket a megvalósíthatósági tanulmány útmutató azonos fejezetei is tartalmaznak. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a mintapélda magyarázó célzattal készült, kitalált helyzetet és fejlesztést mutat be, és nem követendő fejlesztési irányvonalat takar! A példában felhasznált beruházási értékek, bevétel számítások és működési költségek fajlagos értékei összesített volumene sem előírásokon alapuló, a pályázók számára követendő értékek, azok csak a pénzügyi számítások bemutatásához nyújtanak segítséget. A számítások megkönnyítése érdekében a mellékelt Excel formátumban szíveskedjenek kitölteni a táblázatokat, majd ezeket vagy a Word formátum megfelelő fejezetébe bemásolva, vagy az Excel kapcsolódó munkalapjára hivatkozva szíveskedjenek megjeleníteni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem elégséges az Excel táblázatok kitöltése, hanem az RMT-ben szükséges az egyes sorokat fajlagos adatokkal és szöveges leírással alátámasztani. Jelen mintaprojekt esetén 1 fejlesztési változatot mutatunk be illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztési különbözettel való számítást azonban az RMT-ben legalább még egy változat bemutatása szükséges, melyhez jó alapot teremt a jelenlegi minta. A csatolt Excel formátumú fájl tartalmaz a változatelemzéshez kapcsolódó munkalapokat, mely kitöltése megkönnyíti az elemzést. Az Előző év adata oszlopokban az utolsó lezárt év adatait tüntessék fel, mely összehasonlítási alapot teremt a későbbi becslésekhez. Az Excel fájl cellái védettek, a kékkel jelölt cellák tölthetők fel értékkel. A táblázat feltöltését értelemszerűen az első munkalappal (Alapadatok) kezdjék, majd így haladjanak előre. A táblázat valamennyi munkalapját töltsék fel értékkel, és ne mulasszák el kitölteni a Változatelemzés munkalap A és B verziójának mutatóit, mely alapján az Excel fájl magától kiszámolja a szükséges pénzügyi mutatókat.! Technikai segítség: Az Excel fájlból a jelenlegi mintaprojektben is bemutatott táblázatok bemásolása szükséges a Word alapú megvalósíthatósági tanulmány megfelelő részeibe. A táblázatok átmásolása a következőképp végezhető el: a kívánt táblázat kijelölése az Excelben, másolás, majd a Word dokumentum megfelelő helyére állva: Szerkesztés/Irányított beillesztés/kép(enhanced metafájl). Amennyiben a táblázat bizonyos részei nem látszanak, úgy a képre kattintva jobb egér gombbal: Kép formázása/elrendezés/négyzetes. Ha nem tudják kellő helyre helyezni a táblázatot, akkor érdemes elé egy oldaltörést betenni (Beszúrás/Töréspont/oldaltörés).

5 2 Pénzügyi elemzés 2.1 Mintaprojekt kiindulási helyzete A pénzügyi elemzésben kidolgozásra kerülő mintaprojekt paraméterei: A kitalált Pitypang Erdei Iskola egy helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, melynek következtében nem ÁFA visszaigénylő, így a költségek tervezésekor bruttó árakat veszünk figyelembe. Az erdei iskolának helyet adó jelenlegi épület 50 fő befogadására alkalmas és a következő területű: Szállás jellegű helyiségek 250 m 2 Járulékos helyiségek (vizes blokkok, közlekedők) 100 m 2 Közösségi helyiség, mely egyben étkező is 150 m 2 Kiszolgáló helyiségek (melegítő konyha, raktárak, stb) 100 m 2 Összesen 600 m 2 Jelenlegi tevékenysége: Kb. 20%-ban végez erdei iskoláztatást, a többi táborokra, osztálykirándulásokra, jeles napokra (Madarak & Fák napja, stb.) fordítódik, Munkatársai: o 1 gondnok (épület karbantartás, kertrendezés) részmunkaidőben, o 2 fő szakember (1 pedagógus, 1 erdész), o 1 fő vezető, o 1 fő melegítőkonyhás és takarító egyben Erdei iskolák programja esetén az igénybe vett szolgáltatások: o Alsó tagozatosoknál általában 3 nap (hétköznapokon) o Felső tagozatosoknál ált. 5 nap és az ebédet (mert a reggeli-vacsorának valót a tanár biztosítja), illetve szakmai programot, a 2 fő szakember közreműködésével (csoportonként 1 szakember) o Általában egyszerre két csoport is ott tartózkodik egyidejűleg o Szezon: szeptember vége-október vége: kb. 8 hét, április-május kb. 10 hét Osztálykirándulások esetén o Szezon ugyanaz mint az erdei iskolánál. Tartózkodás hossza: 2-3 nap (csütörtöktől hétvégéig) o Ők általában nem vesznek igénybe programokat, szakembereket, csak a szállást és az étkezést. Jeles napok esetén: o 1 napos ott tartózkodás, mikor az egész iskola kivonul, a létesítmény inkább csak bázis, de igénybe vesznek programokat, szakembereket (pl. madárgyűrűzés, mezőjárás). Itt nincs szállás, maximum ebédet vesznek igénybe Táborok, egyéb rendezvények: o Egész nyáron, különféle bentlakásos 1 hetes táborok (szállással, teljes ellátással, programokkal). o Bentlakásos oktatás pl. tanároknak, hasonló ellátással, mint a táborok esetén. Télen teljesen kihasználatlan, mert nincs fűtés, csak karbantartás, őrzés történik.

6 2.2 A beruházási és ESZA költségek becslése Az erdei iskola fejlesztések beruházási és ESZA költségeinek becslésének eredményeit a minta táblázat szerint kell bemutatni. A tervezői költségbecslésnek ennél részletesebbnek kell lennie. A fejlesztési különbözet módszer alkalmazása esetén a projekt beruházási költségkülönbözetét kell kiszámítani. A költségkülönbözet a projekt megvalósulása esetén, illetve a projekt elmaradása esetén felmerülő beruházási költségek különbségeként adódik. A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatánál a projekt megvalósulása esetén felmerülő teljes beruházási költséget kell figyelembe venni. A beruházási költségeket fizikai mértékegységben és változatlan áron a tervezői költségbecslés és a megvalósíthatósági tanulmány adja meg. A beruházási költségek becslése a műszaki alapadatok alapján becsült, illetve számított mennyiségek, valamint a fő mennyiségekre vonatkozó egységárak felhasználásával történik. Az egyes beruházási elemek mennyiségének és fajlagos költségének szorzataként adódik az adott beruházási elemek teljes beruházási költsége. Ezt a költséget a fent említett ütemezésnek megfelelően szét kell osztani a beruházási időszak egyes éveire. A beruházási költségeket részletesen, a megadott struktúrában kell összesíteni (az egyes költségelemek részletezését, valamint az elszámolható/nem elszámolható költségek körét a releváns KMOP és KEOP pályázati útmutatók tartalmazzák) A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 36 hónapon belül. A mellékelt Excel fájlban 4 éves bontásban lehet megadni a projekt költségeit mivel előfordulhat, hogy év közepén kezdődik a beruházás azonban a 36 hónapos korlátra legyenek tekintettel. Az Excel fájl Kiválasztott verzió munkalapján az elszámolható költségek oszlopát is szükséges kitölteni annak érdekében, hogy a további munkalapok megfelelően számoljanak. Az elszámolható költségek melletti oszlop automatikusan számítja a belső arányokat, erre legyenek figyelemmel (akkor elfogadható, ha OK jelenik meg)! A tervezett projekt paraméterei: I. ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI Megvalósíthatósági tanulmány készítés Építési engedélyezési terv II. MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI 1. Projektmenedzsment költségek Projektmenedzsment tanácsadó igénybevétele (külső szolgáltatótól) 2. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek Közbeszerzési szakértő igénybevétele (külső szolgáltatótól) 4. Építési jellegű munkák Általános felújítás: o Falfelületek felújítása: festék eltávolítása, új falfestés készítése, csempe/kő burkolat eltávolítása, új burkolat készítése ( Ft + ÁFA) o Padlófelújítás: csempe/ kő burkolat bontása, új burkolat fektetése, meleg padlóburkolatok készítése ( Ft + ÁFA)

7 Téliesítés: fűtési rendszer kialakítás ( Ft + ÁFA), homlokzati nyílászárók cseréje ( Ft + ÁFA), homlokzat utólagos hőszigetelése ( Ft+ ÁFA) Alternatív energia bevezetése: sík napkollektor 2,6 m 2 használati melegvíz valamint kiegészítő fűtési energia előállítására (6 db) ( Ft + ÁFA) Akadálymentesítés: akadálymentes szálláshely és közlekedés kialakítása ( Ft + ÁFA) Kerti létesítmény kialakítása (pavilon építés): 20 m 2 alapterületű, tömörfából készült, fedett nyitott, lábakon álló, szilárd aljzatú kerti foglalkoztató (kb Ft+ ÁFA) 5. Eszközbeszerzés Hiányzó bútorok beszerzése, ill. a leromlott állapotúak lecserélése ( Ft + ÁFA) Terepi mérő- és megfigyelőeszközök (pl. távcső, meteorológiai eszközök) vásárlása ( Ft + ÁFA) 7. ESZA típusú szolgáltatások ellenértéke Képzés 3 fő részére (1 vezető, 2 szakember), mely tartalmaz: o 120 órás erdei iskola tanfolyamot ( Ft+ÁFA/fő) o Képzők képzése tanfolyamot, mely lehetővé teszi, hogy tarthassanak erdei iskolás képzést. 60 órás ( Ft+ÁFA/fő) o 60 órás erdei iskola tanfolyam akkreditációja (kb. bruttó Ft) 8. Szolgáltatások ellenértéke Műszaki ellenőr igénybevétele Könyvvizsgálat Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához külső szakértő igénybevétele (tájékoztatási táblák elhelyezése, átadási ünnepség és sajtótájékoztató szervezése) A projekt 12 hónap alatt valósul meg (az 1. év folyamán). Az I. negyedévben a közbeszerzés bonyolítása és a képzés zajlik, a II-III. negyedévben az építés és műszaki ellenőrzés, valamint az eszközbeszerzés, és a IV. negyedévben az átadási ünnepség, könyvvizsgálat és a projektzárás történik meg. A projektmenedzsment a 12 hónap alatt folyamatos.

8 1. táblázat: A projekt tervezett költségei A. Verzió Beruházások (kezdeti) Előkészítés Projektdokumentáció, szükséges tanulmányok megvalósíthatósági tanulmány költség-haszon elemzés egyéb tanulmányok Környezetvédelmi engedélyeztetés hatástanulmány egységes környezethasználati engedély - IPPC Felmérések, vizsgálatok, műszaki tervek és engedélyek, tervezői művezetés elvi, engedélyes tervek építési engedélyes tervek szerzői és továbbhasználási jog megszerzése egyéb tervek kapcsolódó engedélyek, engedélyezési eljárás (hatósági díjak) Terület-előkészítő nem földmunka jellegű munkák előzetes régészeti felmérés talajmechanikai szakvélemény lőszermentesítés megelőző munkái egyéb munkálatok Megvalósítás Projekt menedzsment költség külső cég díja pályázó saját költsége (bérköltség PM-hez kapcsolódóan) pénzügyi és jogi szolgáltatások (biztosíték, bankgarancia és jelzálog értékbecslési díja) Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek Terület előkészítési költségei Lőszermentesítés Megelőző és mentő régészeti feltárás Építés jellegű munkák költsége Épületrekonstrukció, felújítás Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása Funkcióbővítést szolgáló építési munka Eszközbeszerzés Nem motoros meghajtású közlekedési eszközök Bútorok Terepi foglalkozásokhoz szükséges eszközök Beltéri foglalkozásokhoz szükséges eszközök Erdei iskola környezetének rendezési munkálatai ESZA típusú szolgáltatások oktatási segédanyagok, szemléltetőanyagok fejlesztése az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése külső szolgáltatók bevonásával az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése a szakmai tudásanyag továbbadásának lehetőségével (képzők akkreditált képzése) az akkreditált képzés akkreditációs költsége Egyéb szolgáltatások Tájékoztatás, nyilvánosság Mérnök, műszaki ellenőr díja Tervezői művezetés Könyvvizsgálat Erdei iskola minősítéséhez kapcsolódó költségek ÁFA

9 2.3 A működési költségek becslése Az erdei iskola működési költségeinek jelentős részét az oktatást és szervezést végzők bérköltsége, másrészt a működtetéshez szükséges anyagköltség, illetve szolgáltatások igénybevétele jelentik. Az erdei iskola kialakított infrastruktúrája egész évben alkalmas a környezeti nevelési programok lebonyolítására. Az iskolák szorgalmi időszakban (szeptember-június) általában erdei iskolaként, a nyári időszakban pedig általában természet-és környezetvédelmi táborhelyként fogadják az oda látogatókat, szolgálva a környezeti nevelés-oktatás céljait. A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásából következően az adott változat működési költségeinek bemutatásán túl a működési költségek különbözetét is be kell mutatni, ami az adott változatra jellemző költségek és a projekt nélküli eset (0. változat) működési költségeinek különbségéből adódik. A működési költséget az RMT útmutatóban és a számítási segédletben meghatározottak szerint kell projekt szinten összegezni. A működési költségek tartalmazzák az ÜZEMELTETÉSI, KARBANTARTÁSI, valamint a projekt fenntarthatóságához elengedhetetlen PÓTLÁSI költségeket is. Az üzemeltetési költségek a mindennapi működéshez kapcsolódó költségeket, a karbantartási költségek az infrastruktúra állagmegóvásához és biztonságos működtetéséhez szükséges költségeket, míg a pótlási költségek az elhasználódott eszközök (adott esetben ingatlanok, ingatlanrészek) megújításához, cseréjéhez kapcsolódnak. Fontos, hogy a számításoknak amortizációs költséget nem kell tartalmazniuk, de nyilvánvalóan szükséges lehet a vizsgált időszak során a már használatra alkalmatlan infrastruktúra, eszközállomány pótlása, amit így a pótlás soron lehet megjeleníteni. A költségeket is változatlan áron kell tervezni, amelyet csak az inflációhoz képest eltérő árváltozás esetében lehet változtatni (például, ha valamely költség esetén az infláción felüli árváltozást feltételezünk, akkor ezzel a különbséggel változtatható a tervezés során használt ár. Természetesen az egyes költségek volumene a működés mennyiségi (pl. hosszabb szezon, több igénybevett program, több étkezés, új munkatárs felvétele) és minőségi (magasabban képzett munkatársak alkalmazása magasabb bérért, a beruházás miatt csökkenő karbantartási igény, magasabb minőségű programok) jellemzőiből fakadóan is változhat. A működési költségek becsléséhez a fajlagos költségeket is be kell mutatni és az egyes költségsorok szöveges alátámasztása is szükséges. A létesítmény erdei iskola célú és nem erdei iskola célú hasznosításából származó költségek bemutatása szükséges, de a számítási segédlet táblázatai nem követelik meg a tevékenységek szerinti bontást. Amennyiben lehetséges az RMT-ben célszerű a költségek ilyen irányú megbontását is bemutatni. A következő táblázatok a működési költségek alakulását mutatják be a projekt nélküli esetben (0. változat), a projekt hatására (A változat), valamint a fejlesztési különbözet vonatkozásában. Mind a projekt nélküli, mind a projekttel számított változatban 15 éves referencia időszakot vizsgálunk és az 1. év a 2009-es évet jelenti (ez alatt valósul meg a beruházás az A változatban).

10 A projekt nélküli változatban úgy kalkuláltunk, hogy infrastrukturális beavatkozás nélkül a fenntartási költségek jelentősen növekednek. Az anyagköltségek magukban foglalják a fogyóeszközök, oktatási anyagok költségét. A 16 millió forint körüli működési költségek jelentős részét a munkaerőköltségek teszik ki. A munkaerőköltségek tartalmazzák az 5 fő alkalmazott bér és járulékköltségét. Az igénybe vett szolgáltatások az étkezési költségeket tartalmazzák, melyeket külső szállítótól veszünk igénybe, mivel a létesítményben nincs lehetőség főzésre, csak melegítésre. A karbantartási költségek a 600 m 2 -es ingatlan esetén jelenleg félmillió forintot tesznek ki, mivel az épület közel 10 éve nem került felújításra, és állapota folyamatosan romlik. Fejlesztés nélkül a létesítmény további állapotromlásával számolunk, melynek következtében a karbantartási költségek az infláció felett 5%-kal növekednek évente. A közüzemi költségek magukban foglalják a víz, villany, fűtési költségeket. Mivel nem megoldott az épület téliesítése, ezért december-február közötti időszakban nem üzemel, ekkor a közüzemi költségek elenyészők. Az energiahordozók árának dinamikus emelkedésével számolva, a közüzemi költségeink infláció felett évi 2%-os növekedésével számolunk. A működési költségek reálértéken nem változnak a 15 év folyamán, leszámítva a fentiekben indokolt közüzemi és karbantartási költségeket, valamint az igénybe vett szolgáltatásokat, mivel az a beszerzett étel arányában változik.

11 2. táblázat: Működési költségek a fejlesztés nélküli változat esetén O. Verzió Előző év adata NPV Működési költségek Anyagköltség Munkaerő költsége Igénybevett szolgáltatások Kapcsolódó közvetlen irodai költségek Általános költségek Közüzemi költségek Egyéb Karbantartási költségek Pótlás (eszközpótló beruházások, év végén) év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök 3. táblázat: Működési költségek a projekt megvalósulása esetén A. Verzió Előző év adata NPV Működési költségek Anyagköltség Személyi jellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások Kapcsolódó közvetlen irodai költségek 0 Általános költségek Közüzemi költségek Egyéb 0 Karbantartási költségek Pótlás (eszközpótló beruházások, év végén) év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök 4. táblázat: Működési költségek fejlesztési különbözettel Kiválasztott verzió Működési költségek Anyagköltség Munkaerő költsége Igénybevett szolgáltatások Kapcsolódó közvetlen irodai költségek Általános költségek Közüzemi költségek Egyéb Karbantartási költségek Pótlás (eszközpótló beruházások, év végén) év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök év alatt amortizálódó eszközök

12 A beruházás megvalósítása következtében a működési költségek változását a 3. táblázat szemlélteti. Mivel az 1. évben történik maga a beruházás is, ezért ebben az évben bevétel kieséssel kalkulálunk az építés miatti leállás miatt. A beruházás ütemezése alapján a létesítmény nyár végétől már üzemképessé válik, így az év második felében már 100%-ban működhet. A projekt keretében megvalósul az épület téliesítése, ezáltal lehetővé válik, hogy a november-december időszakban is fogadjunk vendégeket. Az anyagköltség mindezek következtében nem változik a projekt nélküli változathoz képest. A munkaerő költsége szintén nem változik az 1. évben, azonban mivel továbbképzésben vesz részt 3 fő, és képessé válnak erdei iskola tanfolyamok lebonyolítására, így ennek következtében a 2. évben egy egyszeri infláció feletti 10%-os béremelést terveztünk be. Az igénybe vett szolgáltatások ebben a változatban is a beszállítótól igénybevett ételek arányában változnak. Mivel a felújítás, és a szezonkitolás következtében megnövekszik a vendégéjszakák száma, így az igénybe vett étkezés is növekedni fog. Az infrastrukturális felújítás következtében a karbantartási költségektől az 1. évben eltekintünk, ezek csak a 2. évtől jelentkeznek, amikor is még jelentősen elmaradnak a projekt nélküli esethez képest. A karbantartási költségek változásánál is számolunk infláció feletti 1%-os változással az évek előrehaladtával. A közüzemi költségek elsősorban a téli fűtés hatására jelentősen megnövekednek. Az 1. évben csak az év végi két hónappal számítottan, majd a 2. évtől már a teljes időszak megnövekedett költségeit beszámítottuk. A 3. évtől csupán infláció feletti 1%-os emelkedéssel számolunk, mert bár feltételezéseink szerint az energiahordozók ára ennél nagyobb mértékben fog emelkedni, de a beépített napkollektor rásegít mind a használati melegvízre, mind a fűtésre. A projekt keretében 7,2 millió forint értékben bútorok és mérő-megfigyelő eszközök kerülnek beszerzésre, melyek amortizációs ideje 7 év, így az A változatban a 8. és a 15. évben pótlási költségekkel számoltunk. Mindezek figyelembevételével a 4. táblázat a két változat különbözetét mutatja be. 2.4 A maradványérték becslése A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egy-be a beruházás során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezek a vizsgált időszak után is képviselnek valamilyen értéket. Ebben az esetben a figyelembe vett időtáv utolsó évében fel kell tüntetni a létesítmények, eszközök maradványértékét. A maradványérték az eszközök értéke a vizsgált időszak végén. Meghatározása az EU szabályok szerint többféle módszer alapján történhet, de jelen pályázatban a legegyszerűbb módszerrel szükséges kiszámítani a maradványértéket: a beruházási összeg csökkentve a várható élettartam alapján számított értékcsökkenéssel. A maradványérték kiszámításához így meg kell adni a meglévő eszközök pótlásához kapcsolódóan az amortizációs időszakot (négy különböző időtartam állítható be, az ingatlanok amortizációs időtartamát, valamint a beruházás során beszerzett eszközök átlagos amortizációs időtartamát. A fejlesztési különbözet módszeréből kiindulva a már meglévő épületek, eszközök maradványértékét nem kell kimutatni, csak a 0. változat és a változatok beruházási és pótlási költségeiből keletkező maradványértéket az egyes változatokra és az alapján a változatok közötti különbözetre. A maradványértéket a pénzügyi fenntarthatóság számításnál csak akkor kell figyelembe venni, ha ténylegesen értékesítésre kerül az eszköz vagy épület, és így annak értéke pénzben is megjelenik. A maradványértéket mindig figyelembe kell venni az FRR/C (a beruházási költség pénzügyi belső megtérülési rátája) érték kiszámításánál és a támogatási összeg kiszámításánál input adatként.

13 5. táblázat: Maradványérték alakulása A. Verzió Amortizáció (eszközök) Amortizáció (ingatlan) Eszközök könyv szerinti értéke (15. év végén=maradványérték) Ingatlan könyv szerinti értéke (15. év végén=maradványérték) Eszközök maradványértékének NPV-je Ingatlan maradványértékének NPV-je Összes maradványérték NPV-je Maradványértéket az épület, valamint a beszerzésre kerülő eszközök (bútorok és mérő-megfigyelő eszközök) esetében vettünk figyelembe. Az ingatlan esetén az amortizációs időszak 50 év, míg az eszközök vonatkozásában 7 év, az újonnan beszerzett eszközök átlagos amortizációs időszakát szintén 7 évben határoztuk meg. A 8. és a 15. évben ezért az eszközök pótlásával kalkuláltunk. Az 5. táblázat az amortizáció alakulását és a maradványértéket mutatja be.

14 2.5 A pénzügyi költségek összegzése A költségbecslés eredményeit a 0., a kiválasztott változat, valamint a különbözetre (kiválasztott projektváltozatból levonva a projekt nélküli eset) is el kell készíteni. A becsült működési költségeknek és maradványérték különbözeteit a következő táblázatok foglalják össze, melyeket mind a 0., mind a kiválasztott változat, valamint a fejlesztési különbözet esetében is bemutatunk. 6. táblázat: Pénzügyi költségek alakulása a projekt nélküli esetben O. Verzió NPV Beruházási költség (Ft) Működési költség (Ft) Maradványérték (Ft) 0 0 Összes költség (Ft) táblázat: Pénzügyi költségek alakulása a projekt következtében A. Verzió NPV Beruházási költség (Ft) Működési költség (Ft) Maradványérték (Ft) Összes költség (Ft) táblázat: Pénzügyi költségek fejlesztési különbözettel Kiválasztott verzió NPV Beruházási költség (Ft) Működési költség (Ft) Maradványérték (Ft) Összes költség (Ft)

15 2.6 A projekt pénzügyi bevételeinek összegzése Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos projekt a Tanács 1083/2006/EK rendeletének 55. cikkelye alapján akkor minősül jövedelemtermelő projektnek, ha ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást magában foglal, (pl. ha bevétel képződik az erdei iskola működtetéséből /oktatás, programok szervezése, bemutatók, táborok, stb./, illetve szállás díjból, táborok szervezéséből, stb.), azaz a projektet jövedelemtermelőnek tekintjük akkor: 1. ha a fejlesztési különbözet módszere alapján a bevételei nőnek 2. ha az első eset nem áll fenn, akkor is jövedelemtermelő a projekt, ha a kiválasztott verzióban bevétele keletkezik. A finanszírozási hiány számításánál a fentieket annyiban módosítani szükséges, hogy a Working Document No.4 Guidance on the methodology for carrying out the Cost-Benefit Analysis tartalma alapján a jövedelemtermelés nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi bevétel nem fedezi a működési költségeket. Így a számítási segédtábla mind a projektből fakadó fejlesztési különbözetre, mind a kiválasztott verzióra vizsgálja a bevételek és a működési költségek nagyságrendjét és csak abban az esetben csökkenti az elszámolható ráfordítás maximumát és így végeredményben a támogatási arányt, ha a projekt felhasználóitól származó bevételek meghaladják a működési költségeket. Az Excel fájlban megadott táblázatokban a bevételek meghatározásához két táblázat tartozik. Egyrészt kapcsolódik hozzá egy Segédtábla minden verzióhoz külön-külön mely segíti a bevételek becslését. Ennek kitöltéséhez az alábbi típusú adatok szükségesek: Vendégéjszakák száma (db) o Tervezett kapacitáskihasználtság (nap) o Férőhelyek száma (db) Szállásdíj Az erdei iskola szolgáltatást igénybe vevők tervezett száma A szolgáltatás díja Az egyéb bevételek esetében egyéb jellemző adatok A bevételek meghatározásához másrészt tartozik egy összesítő bevétel táblázat, melybe a Segédtábla összesítő sorait (szállás, étkezés, programbevételek, stb.) lehet ÉRTÉKKÉNT beilleszteni. Ezt a táblázatot mindenképpen szükséges benyújtani a tanulmányhoz. Amennyiben a Segédtábla kitöltése nehézséget jelent a sztenderdizálás miatt, úgy elegendő a jelenlegi bevétel adatokból kalkulált változást feltüntetni a bevétel összesítő táblában és a segédtábla kitöltése nem szükséges. Minden esetben azonban szövegesen részletesen ki kell fejteni a mennyiségi és fajlagos értékeket, azaz alá kell támasztani a számított bevétel értékét. Mivel a támogatás feltétele, hogy a fenntartási időszakban a létesítmény erdei iskola célú hasznosításából származó bevétel haladja meg a létesítmény éves összbevételének 30%-át. Így a pénzügyi elemzésnél (és a változatelemzésnél) minden erdei iskola céllal hasznosított létesítmény - függetlenül attól, hogy a projektben fejlesztésre kerül-e kapcsolódó pénzügyi bevételeit be kell mutatni. Erdei iskola célú hasznosításhoz kapcsolódó bevétel alatt kizárólag az erdei iskola programot (minimum 3-5 napos időtartammal) igénybe vevő csoportok kiszolgálásából származó bevételt (szállás, étkezés, programdíj), valamint a pályázó által nyújtott erdei iskola képzés igénybevételéből keletkező bevételeket ismer el a pályázat kiírója. Ezek fő sorait a számítási segédlet tartalmazza, a kapcsolódó egyedi bevételeket az egyéb sor tartalmazza, ennek részletes alátámasztása azonban elengedhetetlen. Az egynapos kirándulásokból származó bevételt (így például egy napra igénybe vett erdei iskola programelemből származó bevételt), nyári táboroztatást nem lehet az erdei iskola célú hasznosításon belül kimutatni.

16 A bevételeknél is változatlan áron kell számolni a fajlagos árakban csak az inlációhoz képest várható és érvényesíthető eltérést lehet korrigálni, inflációval nem kell módosítani. A bevétel egysége és összvolumene azonban természetesen a működés mennyiségi (pl. hosszabb szezon, több igénybevett program, több étkezés) és minőségi (magasabban képzett munkatársak alkalmazása, magasabb minőségű programok, jobb körülmények biztosítása) jellemzőiből fakadóan is változhat A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásából következően az adott változat bevételeinek bemutatásán túl a bevételek különbözetét is be kell mutatni, ami az adott változatra jellemző bevételek és a projekt nélküli eset (0. változat) bevételeinek különbségéből adódik. A különbözet megjelenítése a számítási segédtáblában a kiválasztott, illetve elvetett verzió munkalapokon történik.

17 9. táblázat: A projekt nélküli eset bevételek háttérszámítása Erdei iskola szolgáltatásokból eredő bevételekhez 0 VERZIÓ ÉVEK Előző év adata csoportok száma/év átlagos csoportlétszám (fő) eltöltött átlagos idő (nap) szállásdíj/éj étkezés díja/nap Szállásdíjbevétel Étkezési díjbevétel résztvevők száma/év részvételi díj/fő Programok díjbevétele résztvevők száma/év részvételi díj/fő Továbbképzések díja Nem erdei iskola szolgáltatásokból eredő bevételekhez ÉVEK Előző év adata csoportok (osztálykirándulások) száma/év átlagos csoportlétszám (fő) eltöltött átlagos idő (nap) nyári táborok száma/év táborozók átlagos száma (fő) nyári tábor hossza (nap) egynapos programok /év egynapos programon résztvevők átlagos száma (fő) szállásdíj/éj étkezés díja/nap Szállásdíj Étkezési díj terem bérbeadás alkalmainak száma (nap) bérleti díj/nap Terem bérbeadás résztvevők száma/év részvételi díj/fő Egyéb képzések díjbevétele táblázat: A projekt nélküli eset bevételeinek alakulása O. Verzió Előző év adata NPV Bevételek Erdei iskola szolgáltatásokból Szállásdíjbevétel Étkezési díjbevétel Programok díjbevétele Továbbképzések díja Egyéb bevételek erdei iskola szolgáltatásokból Nem erdei iskola szolgáltatásokból Szállásdíj Étkezési díj Terem bérbeadás Egyéb képzések díjbevétele Kiadványok értékesítése Egyéb bevételek nem erdei iskola szolgáltatásokból

18 A projekt nélküli eset bevételeit a jelenlegi bevételek alapján határoztuk meg. Ennél a változatnál a háttérszámítások tartalmazzák az erdei iskolából és az egyéb tevékenységekből származó bevételek részletezését. A 0. változatban a jelenlegi helyzetnek megfelelően a bevételek 26%-a származik csupán erdei iskola foglalkozásokból. Ennek 3 fő bevételi forrása a szállás, az étkezési és programbevételekből származik. A projekt nélküli esetben (9-10. táblázatok) a jelenleginek megfelelően 16 csoport átlag 20 fős létszámmal vesz részt erdei iskolás programokon. Az erdei iskolában a szállásköltség átlagosan 1700 Ft/fő, és az étkezés (napi egyszeri étkezés) 1100 Ft/fő. Jelenleg az erdei iskolás csoportok átlagos itt tartózkodási ideje 4 nap alsós tagozatosoknál 3 nap, felsősöknél 5 nap mely az infrastruktúra romlásának következtében folyamatosan rövidül, a 15. év végén átlagosan 3 napra csökken. Az erdei iskolában résztvevők a szállás és étkezés mellett szakmai programokon is részt vesznek, melynek átlagos létszáma az első évben 480 fő, mely évente 5%-kal csökken a leromlott állapotú épület következtében. A program díja reáláron 3000 Ft/fő. A nem erdei iskolás programok között osztálykirándulások, táborok és egynapos programok találhatók. Ezek kalkulált költsége a segédtáblából leolvasható és a fentiekben részletezetteknek megfelelően alakulnak. Itt is az infrastruktúra romlásának következtében a vendégek elmaradásával számolunk. A beruházás hatására ( táblázatok) a szezon kitolható, hiszen a téliesítés következtében télen is fogadhat a létesítmény vendégeket. Ennek következtében megnő a csoportok száma, melyet elsősorban erdei iskola programokra tervezünk. Ezt befolyásolja az is, hogy az eszközbeszerzés keretében korszerű mérő és megfigyelő műszerek beszerzésére kerül sor, mely növeli az érdeklődést az erdei iskola programok iránt. Az erdei iskola programok arányát javítja továbbá, hogy a munkatársak képzésével és az erdei iskola tanfolyam akkreditálásával intézményünk számára lehetőség nyílik ilyen tanfolyamok továbbképzésére. Ennek keretében azt tervezzük, hogy évente 20 fő részére 60 órás tanfolyamot tartunk, melynek programköltsége Ft/fő, továbbá szállás és étkezési bevételeket is generál. Mindezek figyelembevételével az erdei iskola bevételek aránya az éves bevételekből 37% körüli szintre emelkedik. A nem erdei iskola programokban szintén nő a vendégéjszakák és a csoportok száma a szezon kibővítéséből adódóan. A fejlesztés első évében a működési költségeknél leírtaknak megfelelően a beruházás miatt, az építkezésre eső időszak bevételei kiesnek, ezért az első évben kevesebb bevétellel számolunk, mint a projekt nélküli esetben. A második évtől kezdődően, azonban megnövekednek a bevételek, ahogy azt a 10. táblázat fejlesztési különbözete is mutatja (13. táblázat). A 15. év végére mintegy 4 millió Ft-tal magasabb bevételekre számítunk, mint a projekt nélküli esetben, melynek háromnegyedét az erdei iskola tevékenység bevételei jelentik.

19 11. táblázat: A projekt megvalósításával a bevételek alakulásának háttérszámítása Erdei iskola szolgáltatásokból eredő bevételekhez A VERZIÓ ÉVEK Előző év adata csoportok száma/év átlagos csoportlétszám (fő) eltöltött átlagos idő (nap) szállásdíj/éj étkezés díja/nap Szállásdíjbevétel Étkezési díjbevétel résztvevők száma/év részvételi díj/fő Programok díjbevétele résztvevők száma/év részvételi díj/fő Továbbképzések díja Nem erdei iskola szolgáltatásokból eredő bevételekhez ÉVEK Előző év adata csoportok (osztálykirándulások) száma/év átlagos csoportlétszám (fő) eltöltött átlagos idő (nap) nyári táborok száma/év táborozók átlagos száma (fő) nyári tábor hossza (nap) egynapos programok /év egynapos programon résztvevők átlagos száma (fő) szállásdíj/éj étkezés díja/nap Szállásdíj Étkezési díj terem bérbeadás alkalmainak száma (nap) 0 bérleti díj/nap 0 Terem bérbeadás résztvevők száma/év 0 részvételi díj/fő 0 Egyéb képzések díjbevétele táblázat: A bevételek alakulása a projekt megvalósításával A. Verzió Előző év adata NPV Bevételek Erdei iskola szolgáltatásokból Szállásdíjbevétel Étkezési díjbevétel Programok díjbevétele Továbbképzések díja Egyéb bevételek erdei iskola szolgáltatásokból 0 Nem erdei iskola szolgáltatásokból Szállásdíj Étkezési díj Terem bérbeadás 0 Egyéb képzések díjbevétele 0 Kiadványok értékesítése 0 Egyéb bevételek nem erdei iskola szolgáltatásokból ERDEI ISKOLA SZOLGÁLTATÁS BEVÉTEL ARÁNYA AZ ÖSSZESBŐL 33% 36% 35% 35% 34% 35% 35% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 38%

20 13. táblázat: A bevételek alakulása fejlesztési különbözet módszerrel Kiválasztott verzió Bevételek Erdei iskola szolgáltatásokból Szállásdíjbevétel Étkezési díjbevétel Programok díjbevétele Továbbképzések díja Egyéb bevételek erdei iskola szolgáltatásokból Nem erdei iskola szolgáltatásokból Szállásdíj Étkezési díj Terem bérbeadás Egyéb képzések díjbevétele Kiadványok értékesítése Egyéb bevételek nem erdei iskola szolgáltatásokból

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007.

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007. Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció Kódszám: KEOP-2007-4.1.0

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/21 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141696-2011:text:hu:html HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása

01/OVSZ/2013. TIOP kivitelezés - Ajánlati felhívás módosítása 01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33 A regionális vérellátó központok fejlesztése tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú programban

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL):

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, a vállalkozás gazdálkodásának hatékonyabbá tétele a költséggazdálkodás tervezése, elemzése útján. Szabályozza

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása. A Felhívás több területen

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben