alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK A pénzügyi problémák feltárására alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével Tárgyszavak: Tárgyszavak: Hat Szigma; könyvelés; vállalatvezetés; menedzsment; pénzügy; számvitel; ellenőrzés. A pénzügyi szabálytalanságok előrejelzésének igénye Az Egyesült Államokban a közelmúltban sok vállalat omlott össze azért, mert az Értékpapír és Tőzsdei Bizottság (Securities and Exchange Commission, SEC) a pénzügyi beszámolók meghamisításával vádolta őket, majd a vizsgálatok átfogó és hosszú ideje folytatott vállalatvezetési csalásokat tártak fel. Mivel ezek a cégek sikeresen tudták leplezni pénzügyi nehézségeiket, sőt, jó időn át stabil pénzügyi helyzet látszatát tudták kelteni, a befektetők és hitelezők most olyan módszereket keresnek, amelyekkel még a bevételek elkerülhetetlen visszaesése, majd a törvényszerűen bekövetkező médiabotrány és csőd előtt fel lehet ismerni a meghamisított pénzügyi beszámolókat. A pénzügyi visszaesés gyakran azért elkerülhetetlen, mert a szervezeti problémák nem derülnek ki abból a néhány pénzügyi mutatóból, amelyet a befektetők és hitelezők általában vizsgálnak. A vállalatok pénzügyi helyzetének ez a szűk látókörű vizsgálata még a nyilvánosság elé tárt adatok minőségének javítása érdekében hozott ún. Sarbanes-Oxley törvény 2002-es elfogadása után is számos problémával járhat, amelyek következménye az adott vállalat pénzügyi helyzetének téves értékelése lehet. A kérdéssel foglalkozó szakirodalomban kidolgozták már a figyelmeztető jelzések jegyzékét, amely tételesen felsorolja azokat a mutatókat, amelyeket a vállalatok pénzügyi kilátásainak elemzésekor figyelembe kell venni. Az ilyen jellegű technikák azonban erősen szubjektív jellegűek, és olyan nagy mennyiségű információ gyűjtését és feldolgozását teszik szükségessé, amire gyakorlatilag nincs lehetőség.

2 A cégek hanyatlására és a pénzügyi beszámolók meghamisítására utaló jelzések jegyzéke igen kiterjedt, és számos információforrást érint. Meghatározásuk érdekében a következőkben ismertetésre kerülő módszer kidolgozói részletesen tanulmányozták a hamis mérlegekre és pénzügyi beszámolókra vonatkozó esetleírásokat és elemző tanulmányokat. Ezek alapján állították össze az 1. táblázatban látható jegyzéket. Nincs azonban módszeres és objektív eljárás annak meghatározására, hogy adott pénzügyi mutatószám, pl. egy leírás vagy a bennfentes kereskedelem mintája nagymértékű vagy szokatlan-e. A gyanút keltő eltérések pontos meghatározására ezért csak az egyes mutatószámoknak a vizsgált vállalat múltbeli vagy az adott ágazatban szokásos ingadozásaival való összevetésével van lehetőség. A Hat Szigma hatékony módszer ennek a feladatnak a megoldására: alkalmazásával a beruházók és hitelezők nagy valószínűséggel meg tudják határozni azokat a vállalatokat, amelyek meghamisítják pénzügyi adataikat és amelyek pénzügyi teljesítménye hanyatlik. 1. táblázat A csalásokat és pénzügyi hanyatlást jelző piros zászlók Piros zászló Pénzügyi beszámoló 10-K/10-Q éves kimutatás Hírek a médiában 4-es adatlap 8-K adatlap A 16 kritikus mutató Cash flow és nettó jövedelem Gyakori felvásárlások Gyakori egyszeri számlázások és tartalékok Romló haszonkulcsok Bennfentes kereskedelem Az igazgatótanács szerkezete Igazgatói részvények Az ágazatra nem jellemző eredmények A ki nem számlázott követelések növekedése Megnövekedett amortizációs időszak Stratégiai partnerség az időszak végén kötött üzletekkel A halasztott árbevételek megszűnése A készletállomány gyors növekedése Igazgatók elbocsátása, nyugdíjazása, kilépése

3 Az 1. táblázat folytatása Piros zászló Az értékesítéshez viszonyított éves jövedelem hirtelen megugrása Pénzügyi beszámoló 10-K/10-Q éves kimutatás Hírek a médiában 4-es adatlap 8-K adatlap A 16 kritikus mutató Szokatlanul nagy tőkekiadások A vállalatra nem jellemző arányok Az ágazat hanyatlása A cash flow nincs korrelációban a jövedelmekkel Pénzügyekből vagy műveletekből származó források vagy készpénzfelhasználás Változások a felső vezetésben Az ágazatban szokatlan értékűek a mérlegadatok/teljes eszközök hányadosok Az árbevételhez viszonyított halasztott árbevételek növekvő mérlege Növekvő értékesítés kapcsolódó felek felé Romló hitelfelvételi lehetőségek, magas kamatok A követelések nincsenek arányban a jövedelmekkel A külső auditorok cseréje Az ágazatban szokatlan pénzügyi helyzet Pénzügyi dokumentumban százalékos változás a múltból Tapasztalatlan auditor választása A bevételek gyors növekedése Nagy készlet/bevételek arány Felfüggesztés vagy kizárás a tőzsdéről Hatósági vizsgálatok

4 Az 1. táblázat folytatása Piros zászló Pénzügyi beszámoló 10-K/10-Q éves kimutatás Hírek a médiában 4-es adatlap 8-K adatlap A 16 kritikus mutató A jövedelmi helyzet romlása értékesítés nagymértékű viszszaesése miatt A számviteli módszerek változása Az auditálási bizottságban nincs senki az igazgatótanács külső tagjai közül Szervezeti változások Liberális számviteli elvek A negyedévvégi dátumok módosítása Nagy átszervezési terhek bejelentése Erősen kompetitív globális piacok A mérlegadatoknak nem megfelelő tartalékok Felvásárlásokból biztosított növekedési források A számviteli becslések módosítása A módszer alkalmazása a Hat Szigma Tervezése (Design for Six Sigma) nevű eljárás öt fázisára épül, amelyek sorrendben a következők: meghatározás, mérés, elemzés, tervezés, ellenőrzés. Meghatározás A meghatározás fázisában a projektnek a következő, a minőség szempontjából kritikus (critical to quality, CTQ)) vonatkozásait kell meghatározni:

5 a probléma és a célok, üzleti eset és cél, a projekt terjedelme, a hozzá kapcsolódó szerepek és a minőség szempontjából kritikus tényezők (CTQ). Egészen a legutóbbi időkig a befektetők vagy piaci elemzők a vállalatok pénzügyi helyzetének elemzésekor általában csak a nettó jövedelmet vagy a kamatok, adózás és leírások előtti bevételeket vették figyelembe. Ha a pénzügyi elemzők pénzügyi mutatóik közé fel is vették a növekedés mérőszámait és arányait, a szokatlan fogalmának meghatározása mutatószámonként és ágazatonként változott, és függött a vállalatmérettől és a vizsgálati időszaktól. Az itt ismertetett módszer azon a meggyőződésen alapul, hogy a Hat Szigma segítségével kidolgozható a pénzügyi helyzet nyomon követésének olyan eljárása, amely képes egyszerre több pénzügyi mutatószám figyelésére, más szavakkal: képes a szokatlan értékek, pontosabban pénzügyi anomáliák meghatározására és mérésére, úgy, ahogyan azt a szabályozási diagramokkal lehet végezni. A probléma és a célok Mivel a pénzügyi beszámolók egyre összetettebbé válnak, és az éves mérlegek terjedelme esetenként többszáz oldal nagyságrendű, egyre nehezebb felderíteni a pénzügyi hanyatlást és a mérlegek meghamisítását. Ebből adódóan a hitelezőknek és a befektetőknek egyre nagyobb szükségük van a pénzügyi helyzet és a növekedési kilátások módszeres és objektív elemzésére alkalmas eszközökre. A projekt célja ennek megfelelően automatizált rendszer kidolgozása volt a Hat Szigma szigorú módszerességének alkalmazásával a General Electric pénzügyi rendszerében működő hitelközvetítő brókerek számára a pénzügyi beszámolókban lévő anomáliák feltárása érdekében. A munkát végző team statisztikai, számítógépes és kockázatkezelő szakemberekből állt. Üzleti eset és cél A nyereség szempontjából kulcsjelentőségű kérdés a képesség a pénzügyi anomáliák feltárására megfelelő időben és megbízhatósággal. Ezek a pénzügyi anomáliák általában hosszú időn át a pénzügyi visszaesés korai vészjelzéseiként értelmezhetők, egyesek pedig a pénzügyi beszámolók meghamisításának tüneteként.

6 A projekt terjedelme, a hozzá kapcsolódó szerepek és a minőség szempontjából kritikus tényezők (CTQ) A pénzügyi anomáliák feltárásával foglalkozó projekt terjedelmét a következőképpen fogalmazták meg: automatizált folyamatok létrehozása pénzügyi adatok kinyerésére és módszerek kidolgozása adott vállalat pénzügyi mutatóinak elemzésére. A projekt CTQ-ja (minőség szempontjából kritikus tényezője) a következő volt: az adott szervezet pénzügyi mutatóiban lévő szabálytalanságok számszerűsítése meghatározott időtávon belül és pontossággal. Mérés A mérés fázisának alapvető céljai a következők: a folyamat CTQ-inak és azok alapvető céljainak operatív meghatározása, a CTQ-k pontos mérhetőségének megoldása (adatokkal szembeni követelmények), a CTQ-k kezeléséhez szükséges adatáramok meghatározása és ellenőrzése. A folyamat CTQ-inak és azok alapvető céljainak operatív meghatározása A General Electric hitelközvetítői számára a minőség szempontjából kritikus tényezők (CTQ-k) például az időkerettel és a pontossággal kapcsolatos követelmények. A hitelközvetítők inputjai (megadott adatai) alapján pl. az első folyamat CTQ-t pl. a következőként határozták meg: a pénzügyi szabálytalanságok jelzése legalább hat hónappal az Értékpapír és Tőzsdei Bizottság vizsgálatának bejelentése előtt. A hitelközvetítőknek van a pontosságra vonatkozó követelményük is: egyrészt a rendszer által potenciálisan anomáliaként jelzett esetek hány százalékában nem történt a valóságban vezetői mulasztás vagy visszaélés (hamis vészjelzés), másrészt és ez a GE hitelközvetítői számára még fontosabb a hamis pénzügyi beszámolókat készítő vállalatok hány százalékát nem jelzi ki a rendszer (vagyis nincs vészjelzés a megadott időkereten belül)? A hitelközvetítők számára sokkal fontosabb kérdés volt a létező anomáliák fel nem ismerése, ezért erre az elfogadható felső hibahatárt 5%-ban határozták meg. A téves vészjelzések felső határára ezzel szemben 40%-ot adtak meg.

7 A CTQ-k mérhetőségének biztosítása A projektben kifejlesztettek egy olyan motort, amely úgy olvassa és érti a pénzügyi beszámolókat, hogy a táblázatokat oszlopokra és sorokra bontja, lebontja és egyszerűsíti a vizsgált dokumentum hierarchiáit és összefüggéseit, olvassa a szöveget, párba állítja az ismert osztályozási rendszerekben használt szavakat. A General Electric projektben részt vevő hitelközvetítők 25 tőzsdén jegyzett vállalatot választottak ki, ebből 11-et jónak, 14-et pedig rossznak minősítettek; az utóbbi besorolás alapja a pénzügyi teljesítmény romlása, vagy az Értékpapír és Tőzsdei Bizottságnak a mérleghamisításra vonatkozó vádja volt. Ezek a közepes és nagyvállalatok 24 különböző ágazatot képviseltek, tehát csak kettő ugyanazt. A legtöbb rossz vállalat végül csődbe jutott, a projektbeli elemzésben pedig a pénzügyi válság vagy a számviteli szabálytalanságok nyilvánosságra kerülése előtt két évre visszamenően vettek figyelembe vészjelzéseket. Az elemzéshez hat-nyolc vállalatból álló referenciacsoportokat állítottak össze, a statisztikai jegyzékekben az elemzett cégekkel azonos számmal szereplő és az árbevétel alapján hasonló nagyságú vállalatokból. Ezzel a motorral azután a 25 elemzett vállalatra és a hozzájuk tartozó referenciacégekre vonatkozó adatokat gyűjtöttek. A CTQ-k kezeléséhez szükséges adatáramok meghatározása és ellenőrzése A pénzügyi beszámolókat feldolgozó motor a 72%-os pontossággal olvasta a beszámolókat. Azoknak a beszámolóknak az adatait, amelyeket a motor nem értett meg pontosan, kézzel vitték be. Elemzés A projekt elemzési fázisának célja olyan elvi tervek kidolgozása, amelyek nagy valószínűséggel kielégítik a minőség szempontjából kritikus kritériumokat (CTQ-k) és ezzel az ügyfelek igényeit. Ennek érdekében a rendszer kialakításának különböző változatait vizsgálták. Ez egyrészt kreatív gondolkodást követelt meg, másrészt azt eredményezte, hogy a DMADV-ciklus fázisai közül az elemzés tért el legnagyobb mér-

8 tékben a meghatározás, mérés, elemzés, intézkedés és szabályozás fázisokból álló hagyományos Hat Szigma megfelelő folyamataitól. A pénzügyi világ számos technikát fejlesztett ki a vállalatok pénzügyi helyzetének elemzésére; ilyen pl. az éves növekedési ütem összehasonlítása az ágazati átlaggal. Sajnos azonban a vállalatok különböző számviteli eljárásokat és pénzügyi osztályozási rendszereket használnak, ezért nem könnyű kidolgozni egyetlen olyan nézőpontot, amelyből az összes vállalat mérhető, illetve mérettől és ágazattól függetlenül összehasonlítható. Számos üzleti modell létezik a vállalatok pénzügyi kockázatainak, növekedési lehetőségeinek és várható problémái valószínűségének értékelésére. Ezekben az analitikus modellekben gyakran figyelmen kívül hagyják a vizsgált sokaságon belül kiugró értékeket, mivel azok nem tükrözik a sokaság többségére jellemző viszonyokat, és a különlegesen nagy eltérések csökkentenék a modell alkalmazhatóságát. Az ilyen vállalatok kockázatainak és jövedelmezőségi lehetőségeinek megértéséhez azonban feltétlenül elemezni kell eltérésüket az átlagostól. A projektben kifejlesztett statisztikai módszer ezért nem hagyja figyelmen kívül az átlagostól nagymértékben eltérő cégeket, sőt, éppen ezeket mutatja ki. A módszer kidolgozói a különleges szabálytalanságok észlelésének (exceptional anomaly detection) nevezték el ezt a technikát. A módszer hasonló a többváltozós szabályozási grafikonokhoz: akárcsak azokban, itt is számszerűsítik és ábrázolják néhány vizsgált változó átlagára és eloszlására vonatkozó adatokat. Az adott vállalat eredményében anomáliaként értelmezhető trend jelzésére szolgáló módszer két eljárásból áll: a vizsgált időszak eredményének összehasonlítása a vállalat múltbeli eredményeivel, a vizsgált időszak eredményének összehasonlítása más (referencia-) vállalatok azonos időszakbeli eredményeivel. A kétféle összehasonlítás eredményeképpen az adott vállalat teljesítményének változása az ágazat egészével a háttérben értékelhető. Ez még pontosabban azt jelenti, hogy a különleges eltérések észlelésének technikájában pontokban kifejezve és szórásvizsgálat alapján számszerűsítik a különbséget valamely pénzügyi célmutató és egyrészt a vállalat múltbeli teljesítménye, másrészt a vállalat versenytársainak teljesítménye között. Ez a technika a Z-értékek szórásának módszere, amely olyan sztenderdizált értékeket szolgáltat, amelyekben egy adott érték egy bizonyos sokaságon belüli százalékos aránynak felel meg.

9 A módszer kidolgozói a különleges eltérések észlelésének technikáját úgy tervezték, hogy egyrészt képes legyen a különlegesen eltérő eredmények kimutatására, másrészt alkalmazható legyen egészen kisméretű, akár négy tételből álló mintákra is. Ezért a hatos vagy nagyobb pontszámú különleges eltérés 100 lehetőségből hét anomáliának (eltérésnek) felel meg. Ez más volt, mint a 10 milliárd lehetőségből 9,9 anomáliának megfelelő hatos vagy nagyobb értékű Z-érték. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a különleges eltérések pontszámai a kialakításból adódóan felerősítik a nem jellegzetes adatokat. Mint a Z-pontszámok konverziós táblázatai esetében, átszámítási táblázatok állíthatók össze a különleges eltérések pontszámaihoz különböző eloszlásokra, pl. a normál, a binomiális és a Poisson-eloszlásra. Mindez röviden azt jelenti, hogy a sztenderdizált pontszámok, mint pl. a Z-pontszámok vagy a különleges eltérések pontszámának használatával az összes pénzügyi mutató és ágazat anomáliái vagy anomáliára utaló formái anélkül ragadhatók meg, hogy szükség lenne az ágazat, a méret vagy az idő sajátosságait tükröző modellre. A projektben kétfajta különleges eltérésre dolgoztak ki pontszámot: a Z-köztes (Zk) a vállalatok közötti, a Z-belső (Zb) pedig a vállalaton belüli ingadozásokat írja le (1. és 2. ábra). Mind a Zk, mind a Zb mutatószámai esetében egy ún. intenzitási skálán jelenítették meg azt a szórásszámot, amellyel adott vállalat pénzügyi mutatói az átlagtól eltérnek. Az eltérések mértékét és irányát színekkel jelezték, akárcsak a lehetséges vészjelzéseket. Az elemzéshez figyelembe vehető potenciális pénzügyi mutatók száma 80 volt, amelyek a vállalati mérlegekből, a jövedelem- és cashflow-kimutatásokból származtak. Ilyen értékek pl. a folyószámla-bevételek, az összes bevétel és a műveletekből származó cash-flow. A módszer szerint az ábrákban vörössel jelezik a szignifikáns és az ágazat által negatív irányúnak minősített eltéréseket, mint pl. a nagy adósságot vagy a kis nettó jövedelemet. A zöld szín ezzel szemben az ágazat által kedvező irányúnak tartott és szignifikáns eltérések jele (pl. nagy jövedelem és kis adósság). 1 A projektben végül is kiindulásképpen 45 piros zászlót határoztak meg, amelyek mindegyike 1-től 12-ig terjedő számú egyedi vészjelzésből áll (a rendellenes viselkedés jelei). 1 Az eredetileg színes ábrák színeit itt jelzésekkel kellett helyettesíteni, ld. a jelmagyarázatot.

10 A Z-köztes értékek szabálytalanságainak (anomáliáinak) pontszámai adott időszakra: A szórások az adott időszakban különböznek a konkurencia hasonló értékeitől azonos időszakban 0,6 0,5 0,4 1. vállalat 2. vállalat 3. vállalat 4. vállalat 5. vállalat 0,3 0,2 0,1 0-0, n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év 1. ábra A követelések évenkénti növekedésének Z-köztes értékei Tervezés A tervezés fázisában a munka lényege a magas szintű terv kidolgozása az elemzés részletei alapján. A tervezőknek jó minőségű átviteli függvényeket kell meghatározniuk a CTQ-k teljesítményének számszerűsítéséhez. A tervezés fázisának végén a tervezési tényezőket (az adott esetben a fő mutatók) meghatározzák, hogy azok együtt nyomon követhetők és kijelezhetők legyenek. A projektben a különleges eltérések pontszámait alkalmazták a 25 esettanulmányra, amelyek között több olyan jelentős vállalat is volt, amely pénzügyi visszaesést mutatott, és visszaélést követett el. A módszerrel a múltbeli eredményekhez vagy a versenytársak értékeihez viszonyítva szignifikánsnak minősített eltéréseket vészjelzésnek minősítették, és piros vagy zöld színnel jelölték. Az 1. táblázatban felsorolt és a pénzügyi mérlegekből származó 45 piros zászlót az alapvető pénzügyi mutatók és arányok különleges elté-

11 rései pontszámainak használatával számszerűsítették. Így pl. számszerűsítették a romló határhasznok elnevezésű piros zászlót, amely az egyike volt a két olyan aránynak (nettó jövedelem/bevételek vagy üzemi eredmény/bevételek), amelyek Zb-értéke kisebb volt mint 2. A Z-belső értékek szabálytalanságainak (anomáliáinak) pontszámai adott időszakra: A szórások az adott időszakban különböznek az előző három év azonos negyedévi értékeitől 0,6 0,5 0,4 1. vállalat 2. vállalat 3. vállalat 4. vállalat 5. vállalat 0,3 0,2 0,1 0-0, n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év 2. ábra A követelések évenkénti növekedésének Z-belső (Zb) értékei Értékelték a 25 vállalatra és azok referenciavállalataira pontosan számszerűsített piros zászlókat. Ennek eredményeként azután 16 különösen fontosra csökkentették a piros zászlók számát: ezek ágazattól független előrejelző képessége jobb volt, mint a többieké. A 16-ból tíz piros zászló a romló pénzügyi helyzet pénzügyi mutatója, hat pedig a pénzügyi szabálytalanságoké (mérleg meghamisítása stb.) A különleges eltérések pontszámait olyan hőtérképen ábrázolták, amelyen az eltérés jó vagy rossz irányát, a színárnyalat pedig annak mértékét jelzi (3. ábra). Az ábrában minden oszlop egy-egy negyedévet jelöl.

12 Jelmagyarázat rossz közömbös jó >50 >6 >2 >2 >6 >50 Vállalat n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év n.év Pénzügyi mutató Készpénz és azzal egyenértékű Üzemi jövedelem Készpénz és azzal egyenértékű Üzemi eredmény Jelmagyarázat sötétpiros piros világos piros sötétzöld zöld világoszöld 3. ábra Színkódok a különleges szabálytalanságok pontszámaihoz A pénzügyi mutatóknak a vállalat múltbeli és a referenciavállalatok jelenlegi eredményeitől való eltérését ábrázoló hőtérkép az ágazat időbeli trendjeivel összevetve nyújt jó betekintést az adott cég pénzügyi folyamataiba. A különleges eltérések pontszáma az átlagtól való eltérés mérésének eszköze, a hőtérkép és a színek pedig az ágazatnak azt az értékelését jelzik, hogy az adott eltérés kedvező vagy kedvezőtlen-e. Ellenőrzés Az ellenőrzés fázisában a tervezők feladatai a következők: a tervezés fázisában kialakított rendszer működésének tesztelése és ellenőrzése, kontrollterv kidolgozása annak biztosítására, hogy a rendszer folyamatosan optimálisan működjön, a rendszer dokumentálása és átadása, úgy, hogy az ügyfél az új terv tulajdonosa, és képes annak teljes körű támogatására.

13 A projekt végrehajtói ebben a fázisban megvizsgáltak egy sor olyan jelentős vállalatot, amelyeket az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdei Bizottsága a pénzügyi mérleg meghamisításával vádolt, vagy maguk ismertek be könyvelési hibát, amely miatt újra el kellett készíteniük pénzügyi beszámolójukat. Mindegyik vállalatra alkalmazták a rendellenességek észlelésének technikáit, és sikerült is rendellenességeket kimutatni olyan kritikus jelentőségű mutatókban, amelyeket a szakértők a pénzügyi beszámolók meghamisítása tekintetében figyelmeztető jelzéseknek tekintenek, mint pl. az árbevételekhez viszonyított követelések hirtelen megugrása, a működésből származó készpénzbevétel csökkenése vagy a bevételekkel való korrelációjának hiánya, a készletek hirtelen megugrása. Ezek a figyelmeztető jelzések jól egybeestek a szakértőknek a nagy jelentőségű csalásokra vonatkozó utólagos kommentárjaival. Ennél is fontosabb, hogy megfeleltek a projekt CTQ-inak, amennyiben legalább hat hónappal a SEC-vizsgálat előtt jelezték a szabálytalanságokat, mégpedig 5%-nál kisebb hibaaránnyal a jelzések elmulasztása, 40%-osnál kisebb hibaaránnyal pedig a téves vészjelzés esetén. Az így kidolgozott rendszer jövőbeli megbízhatóságát természetesen csökkentheti a számviteli elvek, törvények és szabályok változása. Az ellenőrzési tervnek ki kell térnie annak vizsgálatára, hogy a rendszer működése valóban kielégíti-e a CTQ-k követelményeit. Ezt a projektben úgy teljesítik, a rendszer döntéseit tárolják, és összesített teljesítményéről meghatározott időszakonként jelentést készítenek egyszerű grafikonokat használva a stabilitás ellenőrzésére. Összeállította: Liebner Anikó Senturk, D., LaComb, C.: Detect financial problems with Six Sigma. = Quality Progress, 39. k. 4. sz p Liebesman, S.: QMSs and EMSs support financial management systems. = Quality Progress, 39. k. 3. sz p Liebesman, S.: Mitigate SO risk with ISO 9001 and = Quality Progress, 38. k. 9. sz p. 91.

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség, Tőke (befektetés), Vállalkozói készség vállalkozó, Kockázatvállalás, Reális üzleti terv Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t,

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Megjelent: az Agrártámogatások és-pályázatok kézikönyv 2008 december, Raabe Kiadó 1. Kockázat és kockázatvállalás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

Szervezési, irányítási és ellenőrzési modell

Szervezési, irányítási és ellenőrzési modell Szervezési, irányítási és ellenőrzési modell Jóváhagyta az Eni Hungaria Zrt. Igazgatósága 2015. november 2-án 1 / 46 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET... 5 MODELL... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Az Eni Hungaria Zrt.

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

EMÖT csángó BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EMÖT csángó BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Er forrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiség személyek számára a Balassi Intézet magyarországi fels

Részletesebben

Számviteli törvény 2016. évi változásai

Számviteli törvény 2016. évi változásai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény 2016. évi változásai 2015. július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

HMÖT BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Er forrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet horvát állampolgárságú, magyar nemzetiség hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi fels oktatási

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt)

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) PIB tájékoztatás A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) 14. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Fel! Lendülés? Miért éppen a hitelbiztosítás? Miért éppen a követelésbehajtás? Vanek Balázs Fióktelep Vezető ő Atradius Hitelbiztosító

Fel! Lendülés? Miért éppen a hitelbiztosítás? Miért éppen a követelésbehajtás? Vanek Balázs Fióktelep Vezető ő Atradius Hitelbiztosító Napi Gazdaság Faktoringreggeli Fel! Lendülés? Miért éppen a hitelbiztosítás? Miért éppen a követelésbehajtás? Fióktelep Vezető ő Atradius Hitelbiztosító Budapest, 2011. november 24. 1 Budapest, Napi Gazdaság

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1

A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1 A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2006. évi rendes közgyűlését 2006. április 28-án 9 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A MASTERPLAST NYRT. Időközi vezetőségi beszámolója 2015. május 13. nem auditált, konszolidált készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint 1 Az 1997-ben alapított Masterplast

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál

240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál 240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál A csalás jellemzői 2. A hibás állítások a pénzügyi kimutatásokban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata A minőségellenőrzés elsősorban az egyes könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgálói szakma érdekeit szolgálja, másodsorban viszont

Részletesebben

Üzleti tervezés gyakorlati példákon

Üzleti tervezés gyakorlati példákon Üzleti tervezés gyakorlati példákon Ipari park projekt üzleti terve (megvalósíthatósági tanulmánya) Üdülıingatlan-befektetés üzleti terve A Magyar Köztársaság Költségvetése mint speciális üzleti terv Az

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Szonda István Témavezető: Dr. Ujváry Zoltán DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja

Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja INNOVÁCIÓMENEDZSMENT Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja Tárgyszavak: benchmarking; elemzés; innovációmenedzsment; innovatív szervezés;

Részletesebben