Számviteli törvény évi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli törvény 2016. évi változásai"

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény évi változásai július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CI. törvény. Az ebben foglalt változásokat először a évben induló üzleti évről készült éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítása során kell alkalmazni. Ezért az eltérő üzleti éves vállalkozások is először azon üzleti évükről készülő beszámolójukban kötelesek alkalmazni a megváltozott szabályokat, mely üzleti évük évben kezdődik. A változások célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelvben meghatározott, a számviteli beszámolókra vonatkozó szabályok átültetésre kerüljenek a magyar számvitelbe, így számos, az IFRS-ből már ismert szabály került be a számviteli törvényünkbe. Ezen módosítások az éves pénzügyi kimutatások, számviteli beszámolók egész unióra kiterjedő összehasonlíthatóságát és a beszámolók megbízhatóságával kapcsolatos bizalom fokozott mértékű, következetes és konkrét adatközlés révén történő növelését segítik elő, valamint csökkentik a kisebb vállalkozások adminisztrációs terheit. Értelmező rendelkezések, fogalmak változásai Tulajdoni részesedéssel kapcsolatos változások és azok hatása a mérlegre A társult vállalkozás fogalma lényegében nem változott, de a velük kapcsolatos adatokat külön, a jelentős tulajdoni részesedési mérlegsorokon, kell megjeleníteni a beszámolóban. Társult vállalkozás az a konszolidálásba teljes körűen be nem vont vállalkozás, melyben egy anyavállalat vagy annak konszolidálásába bevont leányvállalata jelentős tulajdoni részesedéssel bír és mértékadó befolyást gyakorol. {3. (2) 4.} Új fogalom a mértékadó befolyást gyakorló vállalkozás, ilyennek minősül az a vállalkozás amely egy másik gazdasági társaságban legalább a szavazatok 20 százalékával közvetlenül vagy közvetve rendelkezik. {3. (2) 4a.} Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás fogalma egyszerűsödött. Ide tartoznak azok a vállalkozások, amelyben a vállalkozó nem rendelkezik jelentős tulajdoni részesedéssel és amely nem minősül leány-, közös vezetésű vagy társult vállalkozásnak. {3. (2) 5.} Kapcsolt vállalkozás körből kikerült a társult vállalkozás. A beszámolóban tehát kapcsolt vállalkozás adatai címen csak az anya-, leány- és közös vezetésű vállalkozások adatait kell szerepeltetni. Ez a változás nem érinti azokat az elszámolásokat, amelyek a társasági adó törvény szerinti kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakkal összefüggésben merülnek fel, mivel az adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozás fogalma nem változik. {3. (2) 7.}

2 Jelentős tulajdoni részesedés új fogalom: más vállalkozások tőkéjében való, értékpapírban megtestesülő vagy más módon meghatározott jog, amelynek célja az említett vállalkozással való tartós kapcsolat kialakítása révén hozzájárulás annak a vállalkozásnak a tevékenységéhez, amelyik e jogok birtokosa, és amely részesedés mértéke a 20 százalékot meghaladja. {3. (2) 9.} Ezen változások eredményeként az éves és a konszolidált beszámoló mérlegében új mérlegsorok jelennek meg, melyek megtalálhatóak a mérleg választható tagolását tartalmazó 1. számú melléklet A és B verziójában is: a) A befektetett pénzügyi eszközök között a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos mérlegsorok után, külön-külön soron kell szerepeltetni a Tartós jelentős tulajdoni részesedés értékét, valamint a Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban értékét. {27. (3a) és (3b)} b) A forgóeszközökön belül, a követelések kiegészülnek a Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben és a Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben sorokkal.{29. (3a)} c) Az értékpapírok fejezet kiegészül a Jelentős tulajdoni részesedés tétellel. {30. (2a)} Üzleti vagy cégértékkel kapcsolatos változások és azok hatása a mérlegre Üzleti vagy cégértéket, negatív üzleti vagy cégértéket 2016-tól a jelenlegi 4 jogcím helyett csak egy esetben lehet majd kimutatni: Üzleti vagy cégérték: a megvásárolt társaságért, annak üzletágáért, telephelyéért, üzlethálózatáért fizetett ellenérték és a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték magasabb. Negatív üzleti vagy cégérték kimutatására pedig akkor kerülhet sor, ha a fenti különbözet negatív előjelű, azaz a fizetett ellenérték az alacsonyabb érték.{3. (5) 1. és 2.} Abban az esetben ha fentiek szerint kimutatott üzleti vagy cégérték hasznos élettartamát nem lehet megbecsülni, a törvény új rendelkezése értelmében az üzleti vagy cégértéket legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt lehet leírni, tervszerinti értékcsökkenésként elszámolni. {52. (4)} Amennyiben a hasznos élettartam megbízhatóan megbecsülhető, a becsült idő lesz az, amely alatt leírásra kerül ez az aktivált érték. A vállalkozás értékcsökkenés elszámolására vonatkozó döntését a számviteli politikájában rögzítenie kell. Az üzleti vagy cégértékre elszámolt terven felüli értékcsökkenés pedig akkor sem írható vissza, ha az elszámolásának okai már nem állnak fenn. {53. (3)} Felső korlátot is kapott a negatív üzleti vagy cégérték címen kimutatott halasztott bevétel egyéb bevételkénti elszámolhatósága. A negatív üzleti vagy cégérték miatti halasztott bevételt a cégvásárlást követő legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt kell az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni. Minden ide vonatkozó egyéb rendelkezés (pl. az 5 évnél hosszabb feloldási idő indoklása a kiegészítő mellékletben) változatlan marad. {45. (4)} Tehát megszűnik az a lehetőség, hogy minősített többséget biztosító befolyás szerzése üzleti vagy cégérték állományba vételét eredményezheti. Ebből adódóan változik a tulajdoni részesedés bekerülési értékének meghatározása is, mely szerint annak minősül a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke vásárláskor a részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért fizetett ellenérték, azaz a vételár.{49. (3)} Átmeneti szabály vonatkozik azon vállalkozásokra, amelyek évi nyitó tételei között olyan üzleti, negatív üzleti vagy cégérték szerepel, amely tulajdoni részesedés szerzéséhez kapcsolódóan keletkezett azaz a évi szabályok értelmében nem minősülne ilyen értéknek nyitó tételek rendezéseként át kell vezetniük ezeket az értékeket a hozzájuk kapcsoló tulajdoni részesedések nyitó értékére. {177. (46)} Ebből következően értelmét veszíti a végleges vagyonmérleg beolvadás során alkalmazandó, az üzleti vagy cégérték megszüntetésére vonatkozó előírás, ezért az törlésre került. {141. (9)}

3 Származékos ügylettel kapcsolatos változások Származékos ügylet definícióján belül a származékos ügyletnek nem minősülő ügylet definíciója kiegészült, mely szerint akkor sem minősül egy áru beszerzésére, értékesítésére vagy használatára irányuló határidős vagy opciós ügylet származékos ügyletnek, ha az ügylet tárgya csak várhatóan kerül leszállításra az ügylet zárásakor. {3. (9) 11.} Új fogalom a törvényben Bekerült a törvénybe a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó fogalma. A számviteli törvény A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat veszi át, mely szerint közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, b) minden olyan, az a) pont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, amelyet jogszabály (például a hitelintézeti, a biztosítási és a befektetési vállalkozásokról szóló törvény) közérdeklődésre számot tartónak minősít. Ilyenek jelenleg : az Nyrt. formában működő hitelintézet, biztosító és befektetési vállalkozás; a tárgyévet megelőző évben 500 millió forintot meghaladó mérlegfőösszegű hitelintézet és befektetési vállalkozás, illetve a 1,5 milliárd forintot elérő bruttó díjbevételű biztosító; szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója.{3. (15)} Ezekre a vállalkozásokra a közérdek és az átlátható működés okán részletesebb közzétételi szabályok vonatkoznak, nem élhetnek a számviteli törvény különböző egyszerűsítési lehetőségeivel és a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóira is az általánostól szigorúbb előírások vonatkoznak. Természetesen, az értelmező rendelkezésekben, fogalmakban bekövetkezett változások átvezetésre kerültek a törvény azon pontjaiban is, amelyek ezen rendelkezésekre hivatkoznak. Változások a beszámolásban és könyvvezetésben Növekednek az egyszerűsített éves beszámoló készítés választásához szükséges mutatóértékek, így a vállalkozások szélesebb rétege kerül be az egyszerűsített éves beszámolót készíthető gazdálkodók körébe. Az új értékhatárok: a) a mérlegfőösszeg 1200 millió forint, b) az éves nettó árbevétel 2400 millió forint, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 50 fő. {9. (2)} Az egyszerűsített éves beszámolót az értékhatárok betartása esetén sem választhatók köre kiegészül a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókkal. {9. (3)} A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez szükséges értékhatárok nem változtak, viszont bővül azoknak a köre, akik nem választhatják ezt a beszámoló típust. Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót: a) a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontja szerinti befektetési vállalkozás, és a 15. pontja szerinti pénzügyi holdingvállalkozás.{9. (6a)} 2016-tól új mutató érték alapján kell dönteni a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettségről is.

4 Az új értékek: a) a mérlegfőösszeg 6000 millió forint, b) az éves nettó árbevétel millió forint, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 250 fő. {117. (1)} Az anya vállalat nem köteles bevonni a konszolidációba a leányvállalatát, ha lényeges és tartós egyéb körülmények huzamosan akadályozzák a meghatározó befolyásának gyakorlásában. {119. (1) c)} A megszűnő rendkívüli eredmény kategória miatt a szokásostól eltérő gazdasági események eredmény hatásáról a kiegészítő mellékletben kell beszámolni, ezért a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások számviteli politikájában 2016-tól rögzíteniük kell arra vonatkozó döntésüket is, hogy a számviteli elszámolás, értékelés szempontjából mit tekint kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. {14. (4)} A mérleg tagolását, tételeinek tartalmát érintő változások A korábban már említett, a tulajdoni részesedésekkel kapcsolatos fogalmi változások, új kategóriák bevezetése miatt a befektetett pénzügyi eszközök, követelések, kötelezettségek és értékpapírok csoportjába tartozó mérlegsorok bővülésén túl, egyéb változások is megjelennek a mérlegben. Megszűnik a rendkívüli eredmény kategória, ezért a korábban ide tartozó gazdasági események eredményt érintő tételei átkerülnek az egyéb bevétel ráfordítás, valamint a pénzügyi műveletek bevételei ráfordításai kategóriákba az eredménykimutatásban. Az eddig a rendkívüli eredményben elszámolt gazdasági események között vannak olyanok amelyekhez időbeli elhatárolási kötelezettség vagy lehetőség kapcsolódik. Ez az elhatárolási kötelezettség, lehetőség azt követően is megmarad, hogy ezeket a tételeket az egyéb vagy pénzügyi műveletek eredményében kell megjeleníteni. Ezért az aktív és passzív időbeli elhatárolások tételei között az új eredménykategóriáknak megfelelően kerültek felsorolásra ezek a tételek. {33. (1), (6), 45. (1)} Osztalék elszámolásának változása és hatása a mérlegre, eredménykimutatásra Eddig az osztalék elszámolása annak az évnek a beszámolójában történt meg, amely év eredményének felosztásáról döntöttek a tagok és ezen döntéssel egyidejűleg határoztak arról is, hogy igénybe vesznek-e eredménytartalékot osztalék fizetésre. Ezért a megállapított, jóváhagyott osztalék csak ezen év eredménykimutatásában jelent meg. Az új szabály értelmében a jóváhagyott osztalékot azon üzleti év beszámolójában kell elszámolni, amely évben az osztalék fizetésre vonatkozó döntést meghozták a tulajdonosok. Emiatt értelmét veszíti a korábbi mérlegszerinti eredmény kategória, az eredménykimutatás az adózott eredmény levezetését fogja tartalmazni. Az eredménykimutatásban nem fognak megjelenni a fizetendő osztalékra vonatkozó tételek.{70. (1)} A tulajdonos fizetendő osztalékot a beszámoló elfogadását követően, de a beszámoló közzétételét megelőzően hagyhat jóvá. Így az osztalék jóváhagyásakor már rendelkezésre áll az előző üzleti évi adózott eredmény összege is. Az új szabályok szerint az osztalék fizetésre igénybe vehető összeg az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék összege. Ez az összeg azonban csak akkor, illetve olyan mértékben fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal és a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege a kifizetés (jóváhagyás) után sem csökken a jegyzett tőke öszszege alá. {39. (3)} Annak érdekében, hogy a korábbi szabályokhoz mérten ne sérüljön a kifizethető osztalék mértéke, az eredménytartalék és a saját tőke összegének meghatározásakor növelő tételként kell figyelembe venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben az előző üzleti

5 évi mérlegkészítés időpontjáig a tárgyévre elszámolt, kapott (járó) osztalék, részesedés összegét is. {39. (3a)} A jóváhagyott, fizetendő osztalékot a tárgyévben, az osztalék fizetési döntés dátumával, az eredménytartalék csökkenéseként és a tulajdonosokkal szembeni kötelezettség növekedéseként kell elszámolni. Ezek a szabályok vonatkoznak a részesedésként, kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, valamint a bizalmi vagyonkezelés esetén fizethető hozam {40/A (7)} összegének meghatározására is. Az osztalékfizetési korlátra vonatkozó szabályok módosulása az ugyanezen szabályokat alkalmazó más gazdasági eseményekre vonatkozó előírásokat is érintik, mint az osztalékelőlegre, a saját részvény, saját üzletrész, továbbá a visszaváltható részvény visszavásárlására, a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő tőkeemelésre vonatkozó számviteli előírásokat. {39. (4), (5), 40. (1)} A mérlegszerinti eredmény kategória megszűnése miatt, a saját tőke a jegyzett de még be nem fizetett tőkével csökkentett jegyzett tőkéből, tőketartalékból, eredménytartalékból, lekötött tartalékból, értékelési tartalékból és a tárgyévi adózott eredményből tevődik össze. {35. (2)} Értelemszerűen, a törvény teljes szövegében a mérlegszerinti eredmény kifejezés adózott eredményre módosul. Egyértelműsíti a törvény, hogy a jegyzett tőkén felüli vagyon számításánál a saját tőkét csökkentő tételként a pozitív értékelési tartalékot kell csak figyelembe venni. {35. (7)} Az eredménykimutatás tartalmát, tagolását érintő változások évtől az eddigi négy séma helyett csak két eredménykimutatás séma közül választhat a vállalkozás. Gyakorlatilag mind az összköltség, mind pedig forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás esetében csak a korábbi A típusú séma marad meg. {2., 3. sz. mellékletek} A jogharmonizációs törekvések céljából törlik a rendkívüli eredmény tételeit tartalmazó teljes 86. -t. Ezzel összhangban az eredménykimutatás sémából is törlésre kerülnek a rendkívüli tételek és a szokásos vállalkozási eredmény kategória. {2. és 5. sz. mellékletek} A korábbi rendkívüli tételek az egyéb bevétel, egyéb ráfordítás valamint a pénzügyi műveletek eredményét tartalmazó tételek közé kerülnek átsorolásra. A részesedésekhez, értékpapírokhoz, átalakuláshoz, egyesüléshez és szétváláshoz kapcsolódó, korábban rendkívüli eredményben tartozó tételeket bruttó helyett nettó módon kell megjeleníteni mind az egyéb, mind pedig a pénzügyi műveletek eredményében. { } Egyéb bevételként kell elszámolni a jövőben: {77. (3) k o)} a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és apport értékének a különbségét, ha az apport érték a nagyobb; a tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik; a visszafizetési kötelezettség nélkül, nem meghatározott célra kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét; térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci - illetve más jogszabály szerinti - értékét; halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeget.

6 Egyéb bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: {77. (4)} az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb a hozzá kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének összegéig; fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét; a térítés nélkül átvett, az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök piaci - illetve más jogszabály szerinti - értékét; a tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség összegét, ha az részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének összegéig, ezen jogcímek alapján elszámolt halasztott bevételek feloldott összegét. Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: {81. (2) k p)} a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és apport értékének a különbségét, ha az apport érték a kisebb; behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értékét; a tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét a tartozást átvállalónál; a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átadott pénzeszközök összegét; a fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összegét; a térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értékét, valamint a nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben. Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, de halasztott ráfordításként időbelileg el lehet határolni {81. (6)} a vállalkozó által megvalósított (megszerzett) és jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott olyan eszköz (beruházás) nyilvántartás szerinti értékét, amelyet a jövőbeni vállalkozási tevékenysége érdekében valósított (szerzett) meg. A pénzügyi művelet eredményében kell elszámolni azokat a korábban rendkívüli tételeket, melyek részesedésekhez, átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódnak. Külön soron kell bemutatni a befektetett pénzügyi eszközök közé tartozó részesedésekkel, illetve az értékpapírokkal, adott kölcsönökkel kapcsolatos ügyletek eredményét.{84. (2), (2a), 85. (1), (1a)} A pénzügyi műveletek bevételein/ráfordításai belül részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként vagy részesedésekből származó ráfordításként, árfolyam veszteségként, kell bemutatni a befektetett eszközök közé sorolt részesedéshez kapcsolódó tételeket. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételként, árfolyamnyereségként vagy ráfordításként és árfolyamveszteségként kell bemutatni azokat a tételeket, amelyek befektetett eszközök közé tartozó értékpapírokhoz, kölcsönökhöz kapcsolódnak. A forgóeszközök között kimutatott eszközök hasonló ügyleteiből származó eredményét a pénzügyi műveletek egyéb bevételi/ráfordításai között kell szerepeltetni.{84. (3), (3a), (7), 84. (8), 85. (3)} Például: a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés apportálását a részesedésekből származó bevétel, árfolyamnyereség/ráfordítás, árfolyamveszteség között kell kimutatni, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír apportja a befektetett pénzügyi eszközökből

7 származó bevétel, árfolyamnyereség/ráfordítás árfolyamveszteség tételekbe tartozó gazdasági esemény, míg a forgóeszközök kimutatott értékpapír apportját a pénzügyi művelet egyéb bevétel/ráfordítása között kell bemutatni. Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az a forgóeszközök között kimutatott részesedésnek vagy értékpapírnak minősülő eszközhöz kapcsolódik, a térítés nélkül átvett, az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt, forgóeszközök között kimutatott részesedésnek vagy értékpapírnak minősülő eszközök piaci értékét, a tartozásátvállalás során az átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az a forgóeszközök között kimutatott részesedésnek vagy értékpapírnak minősülő eszközhöz kapcsolódik, ezen jogcímek alapján elszámolt halasztott bevételek feloldott összegét. {84. (8)} Abban az esetben ha ezek a gazdasági események a befektetett eszközök között kimutatott részesedéshez kapcsolódnak, a részesedésekből származó bevétel/ráfordítás sorokon kell az ügylet egyenlegét megjeleníteni, míg a befektetett eszközök között kimutatott értékpapírokkal, kölcsönökkel kapcsolatos ilyen gazdasági események eredménye a befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel/ráfordítás tételekben jelenítendők meg. Az eredménykimutatás ide vonatkozó sorai ezen változásoknak megfelelően kerültek átalakításra. Áttérés az új mérleg és eredmény sémákra A évben induló üzleti évről készülő beszámoló mérlegében és eredménykimutatásában az előző üzleti év adatait is az új struktúrának és tartalomnak megfelelően kell feltüntetni. {177. (45)} Ez azt jelenti, hogy a évi mérleg és eredmény adatokat át kell forgatni a 2016-tól érvényes szabályoknak megfelelően. Ez például úgy oldható meg, hogy a üzleti év nyitó mérlegadatait nyitó rendező tételként az üzleti év 1. napjával az új szabályoknak megfelelően átkönyvelik a vállalkozások. Az eredménykimutatás előző évi adatait csak analitikusan (pl. egy excel táblázatban) lehet átforgatni, lévén az eredményszámláknak nincsen nyitó értéke. A kiegészítő mellékletet érintő változások Az új számviteli irányelveknek megfelelően kiegészítésre kerülnek a kiegészítő mellékletre vonatkozó előírások. Az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló kiegészítő mellékletében az eddigieken túl a következő információkat is meg kell jeleníteni. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni: a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét.{88. (4a)}, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot {88. (7)}, a bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök esetén, ha azok könyvszerinti értéke jelentősen meghaladja a valós értéküket, az értékvesztés elszámolásának mellőzésére vonatkozó indokláson belül be kell mutatni azon bizonyítékot is, mely igazolja azt a feltételezést, hogy legalább az eszköz könyvszerinti értéke meg fog térülni {90. (4) b)},

8 a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérjárulékait állománycsoportonként megbontva {91. a)}, azon egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai tételeinek társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatását, amelyek jelentős összegűek (ezek a korábban rendkívüli eredményben elszámolt tételek) {91. d)}, részvénytársaságnál az opciós utalvány, opció, illetve hasonló értékpapír vagy jog meglétét, jelezve azok számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat {91. b)}, összeghatártól függetlenül azokat a tételeket, amelyek tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódnak {91. e)}, értékpapír típusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon) elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit {92. (3) c)}, jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit{93. (5a)}, egyéb bevételek és a pénzügyi műveletek bevételei között kimutatott halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozásokkal, ezen belül az anya- és leányvállalattal elszámolt összegeket {93. (6)}, A kiegészítő mellékletben bemutatásra kerülő információk sorrendjére vonatkozóan eddig nem volt megkötés a törvényben tól azonban ezeket az adatokat, információkat, magyarázatokat olyan sorrendben kell feltüntetni, amilyen sorrendben azok a mérlegben és az eredménykimutatásban megjelennek. {88. (10)} Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét érintő változások Az eddigi nem kötelező adattartalom meghatározása helyett tételesen előírja a törvény az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében megjelenítendő információkat. {96. (4)} Az eredménykimutatás arab számmal jelölt tételeinek összegét, azok tartalmát külön-külön be kell mutatni ha jelentős összegűek. {96. (3a)} Ha az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás él a piaci értékelés lehetőségével, akkor az érintett eszközök leltárának tartalmazni kell a bekerülési érték alapján számított könyvszerinti nettó és piaci értéket, valamint a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az értékhelyesbítés alakulását. {96. (4a)} Üzleti jelentést érintő változások Az üzleti jelentésben a telephelyek mellett ki kell térni a fióktelepek bemutatására is. A kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés Új kötelezettségként jelenik meg a számviteli törvényben a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés (CBCR-jelentés). {134/A, 134/B, 134/C } Ezen jelentés készítési kötelezettség a nyersanyag-kitermelő iparágban vagy természetes erdők fakitermelésével foglalkozó vállalkozásokra terjed ki. De ezek a vállalkozások is csak akkor kötelesek elkészíteni ezt a jelentést, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértékeket: mérlegfőösszeg a millió forintot, az éves nettó árbevétel a millió forintot, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 205 főt.

9 Határértékektől függetlenül, a nevezett iparágakban tevékenykedő vállalkozás köteles ilyen jelentést készíteni, ha közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak is minősül. Mentesül a jelentési kötelezettség alól a vállalkozó, ha az általa a kormányok részére fizetett összegek szerepelnek az anyavállalat által összeállított, összevont CBRC-jelentésben és az anyavállalat az EU valamely tagállama nemzeti jogának hatálya alá tartozik. A CBRC-jelentés tartalma: a vállalkozás által a tevékenységéhez kapcsolódóan az egyes kormányoknak fizetett összegek összesen, az egyes kormányok részére fizetett összegeknek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott típusonkénti teljes összege, a konkrét projekthez rendelt fizetett összegek esetén a 2013/34/EU irányelvben meghatározott típusonként fizetett teljes összeg minden egyes projektre vonatkozóan, valamint az egyes projektekkel kapcsolatban fizetett összegek összesen. Az anyavállalatnak minősülő vállalkozás összevont CBRC jelentést is köteles készíteni, ha az egyedi beszámolójának adatai alapján is kötelezett. Az összevont jelentés készítés alóli mentesülés lehetőségeit a törvény tételesen felsorolja. Ezeket a jelentéseket a beszámolóval együtt, a beszámoló leltébe helyezésére és közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell letétbe helyezni és közzétenni. A könyvvizsgálói jelentés és záradék változásai A könyvvizsgálói jelentés kötelező tartalmi elemei a következőkkel bővültek. A jelentésnek tartalmaznia kell: a könyvvizsgáló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomására jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés az üzleti jelentésben és az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés milyen jellegű; {156. (5) i)} a könyvvizsgáló véleményét a tőzsdei kibocsátók üzleti jelentésében szereplő vállalatirányítási nyilatkozatról, különösen a belső ellenőrzés és kockázatkezelés beszámolót alátámasztó rendszereiről, illetve a könyvvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a jelentős részesedéssel rendelkező befektetők, és a különleges irányítási jogokat birtokló tulajdonosok adatait, valamint a szavazati jogok bármely korlátozásával, a vezető tisztségviselők kinevezésével és elmozdításával, hatáskörével kapcsolatos információkat. {156. (5) j)} A változások értelmezésével, a üzleti évi adatok átforgatásával kapcsolatban még természetesen fognak nyitott kérdések felmerülni, mivel a törvény nem ad minden, a gyakorlatban előforduló kérdésre egyértelmű választ. Ezeknek az értelmezésére később kerül sor. MKVK Budapest Fővárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I. em. 3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 22. Tel.: , ; Fax:

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll.

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll. A számviteli törvény 2016. évi változásai A Számviteli Törvény 2016 évre vonatkozó módosítások jelentős mértékben átrendezik a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat. A változások az 2013/34/EU

Részletesebben

Jelentős változások a számviteli törvényben

Jelentős változások a számviteli törvényben 2015. július 7. Jelentős változások a számviteli törvényben 2015. június 23-án a Parlament elfogadta a T/4852. számú, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt ( 2000. évi C. tv.), annak összesen 29 szakaszát érintıen, több mint ötven helyen módosították és egészítették ki az alábbi jogszabályok:

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr.

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr. Sztv átfogó módosítása 2016 Készítette: Dr. Kardos arbara főiskolai docens okleveles könyvvizsgáló Előadó: Dr. Sisa Krisztina Egyetemi adjunktus GF PSZK Számvitel Intézeti Tanszék okleveles könyvvizsgáló

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 29., kedd Tartalomjegyzék 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet Tájékoztatója

A Borotai Takarékszövetkezet Tájékoztatója A Borotai Takarékszövetkezet Tájékoztatója az Országos Betétbiztosítási Alap által vállalt betétbiztosításról a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXXVII. törvényben foglaltak

Részletesebben

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014/1. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben

HÍRLEVÉL 2014/1. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben HÍRLEVÉL A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben 2014/1 Az új Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 2014. március 15-én lép hatályba, amely

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Eplény Község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó megállapodás módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben