SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26."

Átírás

1 MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat én ellátási szerződés keretében kezdte meg Esztergom városában a családsegítő szolgálat, - mint szociális alapszolgáltatás- a működtetését novemberétől az ellátási területünk kibővült Pilismarót és Dömös településekkel. Személyzet Létszám: - 5 fő családgondozó (ebből 2 fő adósságkezelő, 1 fő rendszeres szociális segélyezettek kötelező együttműködését szervező családgondozó), 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő intézményvezető Végzettség:

2 - 4 családgondozó szociálpedagógus diplomával rendelkezik, 1 fő szociális munkás és pszichopedagógus diplomával rendelkezik - Intézményvezető szociálpedagógus diplomával és szakvizsgával rendelkezik Szakmai munka: I/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet szerinti feladatok: 30. (1) A családsegítés az Szt ának (2) bekezdésében meghatározott jelzőrendszer működtetése körében a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, b) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, e) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. (2) A családsegítés az Szt ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében a) szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében, b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez, c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a működési területén élő lakosság számára, e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, f) segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. (3) A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújt Esztergom város közigazgatási területét tekintve sajátságos helyzetben van, hiszen Pilisszentlélek és Esztergom-kertváros nagy távolságra fekszik Esztergomtól és így a közintézmények nagy többségétől. A családsegítő szolgálatok munkájának, ill. a munka hatékonyságának feltétele, lényege, hogy az ellátási területen élő lakosok számára elérhető legyen, hiszen így biztosítható leginkább, hogy a problémával küzdő családok időben forduljanak szolgálatunkhoz, mielőtt a krízishelyzet kialakul, elmélyül. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a könnyebb elérhetőség miatt a fent említett két területen is biztosítsuk szolgáltatásaink elérhetőségét. Esztergom-kertvárosban ezt ügyelettel értük el, évek óta jól működő ügyfélfogadást tartunk hétfő délutánonként a Féja Géza Közösségi Házban. Az ügyeletet az eltelt évek alatt megszokták ügyfeleink, de alkalmanként használják az esztergomi irodánkat is. Az utazni nem képes (anyagi vagy egészségügyi okokból) ügyfelek esetében a heti egyszeri találkozásnál gyakoribb gondozást igénylő ügyfelek esetében a családlátogatást helyezzük előtérbe.

3 Ügyeleti rend: Esztergom-kertváros: hétfő: Esztergom: Hétfő-csütörtök: Péntek: telefonos ügyelet Pilisszentlélek esetében kialakult ügyfélkör épült ki, akiket otthonukban gondozunk, alkalomszerűen pedig az esztergomi irodánkban zajlik az ügyintézés. A helyi ügyeletet kihasználatlansága miatt megszüntettük, mivel a lakosok egyáltalán nem vették igénybe. Pilisszentlélek esetében a családsegítő szolgálaton kívül sok ügyfelünk van a Támogató Szolgálatban is. Új ügyfelek ill. problémák esetén a részönkormányzat jelez számunkra és családlátogatás keretében vesszük fel a kapcsolatot. Fontos jelző szerep jut a település házi orvosainak. Jelenleg 2 főt, családot gondozunk a településről. Dömös és Pilismarót tekintetében kihelyezett ügyelet még nem működik. 2 családot gondozunk Dömös településről, 4 családot Pilismarótról. Nagyrészt rendszeres szociális segélyezettek kötelező együttműködése koordinálása céljából kerestek meg minket illetve anyagi problémák merültek fel. A két település tekintetében a tavalyi évben elindult a rendszeres szociális segélyezettekkel való kötelező együttműködés is. Megállapodást a két településsel a feladatra én illetve án kötöttünk. Jelenleg 3 főt gondozunk Pilismarótról, 1 főt Dömösről illetve további együttműködőket jeleztek 2011 évre évben is igyekeztünk a beérkező adományainkból mindkét település rászorultjait segíteni. Pilismaróton több alkalommal osztottunk rászoruló családoknak élelmiszert, ruhát, bútort, játékokat. Ügyfélforgalom: Ügyfélforgalom: 2010 évben 3710 esetben fordultak hozzánk segítségért, (2007 évben 2813 esetben, 2008-ban 3526 eset, 2009-ben 3660 eset) a családgondozással ellátott ügyfelek száma 462 fő/család. A 462 családban 685 ellátott kapott közvetlen gondozást, 239 új ügyfélként jelent meg, ami igen magas számnak tekinthető. Statiszkai adatok: Családgondozásban érintett ellátottak: Nem és életkor szerinti adatok: 685 ellátottból 380 fő nő (55%), 305 fő férfi (45%) Ellátottak 82 %-a (558 fő) aktív korú Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás: 150 fő aktív kereső (22%) 280 fő álláskereső (41%) 140 fő inaktív (ebből 59 fő nyugdíjas) (20%) 115 fő eltartott (ebből 83 fő kiskorú) (17%) Családi összetétel szerint: Házastársi vagy élettársi kapcsolatban élők gyermekkel 221 fő (32%) Házastársi vagy élettársi kapcsolatban élők gyermek nélkül 103 fő (15%) Egy szülő gyerekkel 77fő (11%) Egyedül élő 197 fő (29%).megduplázódott a tavalyi számhoz képest

4 Iskolai végzettség szerint: 8 általánosnál kevesebb 133 fő (19%) 8 vagy 10 osztály (általános) 270 fő (39%) Szakmunkásképző 135 fő (20%) Szakközépiskola és gimnázium: 107 fő (16%).. megduplázódott a tavalyi számhoz képest Főiskola 10 fő (0,02%) Gondozási formák: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása. 423 fő Dologi javak közvetítése és nyújtása fő alkalom Adósságkezelési szolgáltatás 221 fő Rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programja:90 fő Csoportfoglalkozások: 66 fő Fontos adat, hogy az ellátottak nagy százaléka nevezte meg elsődleges problémaként az anyagi gondjait 510 fő (74%). A tavalyi adatokkal összevetve kimagasló az ügyintézésben segítséget kérők aránya (20%) 2./ 30. szerinti szolgáltatások szervezése: Szolgálatunk a következő szolgáltatásokat nyújtja az ügyfelek részére: A/ Kötelezően nyújtandó szolgáltatások B/ Egyéb, nem kötelező szolgáltatások A/ Kötelezően nyújtandó szolgáltatások: 1./ Tanácsadás, tájékoztatás: A családsegítő szolgálatok legalapvetőbb feladata a települések lakosságának tájékoztatása, informálása minden szociális terület ill. a határterületek (kultúra, oktatás, foglalkoztatás, szabadidős tevékenységek, érdekvédelem, esélyegyenlőség stb.) működéséről. A meglévő intézmények, civil szervezetek adta lehetőségek, igénybe vehető ellátások és szolgáltatások rendszeréről naprakész tájékoztatást kell nyújtanunk. Ennek érdekében egy információs bázist hoztunk létre, amely szinte napról-napra bővül, változik. A szolgáltatás működtetése érdekében intézményünk Internet használatot biztosít a munkatársak részére, szakkönyvtárat létesítettünk, amelyet folyamatosan bővítünk, több szociális folyóiratot rendeltünk, továbbképzéseket szervezünk a munkatársak részére és folyamatosan keressük a város szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális intézményeivel és civil szervezeteivel a kapcsolatot, megismerjük működésüket, keressük az együttműködési lehetőségeket és a kapcsolódási pontokat. Ez segíti az ügyfelek korrekt tájékoztatását is, de a munkánk hatékonyságát is nagyban növeli. Az együttműködéseinkről egy külön fejezetben részletesebben foglalkozom. 2./ Egyéni gondozási terv keretében komplex gondozást nyújt az ügyfelek részére Ennek keretében a szociális esetmunka eszközeit felhasználva a probléma feltárásából kiindulva egyéni gondozási tervet készítünk minden hozzánk forduló ügyfél részére, amely célja, hogy a család önálló életvezetését helyreállítsuk. Ennek érdekében, igény

5 szerint segítünk a család életvezetési problémáit megoldani, segítő beszélgetésekkel a problémamegoldó képességüket fejleszteni, ügyintézéssel segíteni a család helyzetét és növelni ezáltal az érdekérvényesítő képességüket, megfelelő társintézményekkel és szervezetekkel felvesszük a kapcsolatot, vagy átirányítjuk az ügyfelet az adekvát ellátás érdekében. Munkánk során a fokozatosság és a szubszidiaritás elvét figyelembe véve végezzük az ügyfél lehetőség szerinti legnagyobb aktivizálása mellett. 3./Prevenció Folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, a nagyszámban előforduló problémák okait igyekszünk feltárni, a koncentráltan jelentkező problémák ill. hátrányos helyzetű csoportok, településrészek számára közösségi szinten ható szolgáltatásokat működtetünk. Ifjúsági szociális munkával, programokkal igyekszünk a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szocializációját befolyásolni. (Nyári napközis tábor, Máltai Játszótér ingyenes programjai, korrepetálás, Klubok stb.) 4./ Aktív korú lakosság foglalkoztatásának szervezése A családok nagy többségénél a gondozási terv legfontosabb, alapvető eleme a munkahely keresése. Ennek érdekében egyénre szabottan végzünk munkaerő-piaci reintegrációs ellátást, amelynek elemei: munkahelyek felkutatása, kapcsolatfelvétel a leendő munkáltatóval, közvetítés, ügyfél felkészítése (önéletrajz, mentális, lelki erősítés, iratok pótlása, önismeret, képességek, lehetőségek felmérése ), utógondozás, követés évtől megállapodás keretében végezzük a rendszeres szociális segélyezettek kötelező együttműködésének szervezését 1 fő családgondozó munkatárs bevonásával. Az együttműködésre kötelezett ügyfelek egy része valamilyen egészségügyi, mentális betegséggel küzd, ezért a munkaerőpiacra való visszakerülés érdekében intenzív szociális munkára van szüksége, közvetlen segítő gondozásra év folyamán intézményünkben 90 fő vett részt a kötelező együttműködés keretében családgondozásban. Munkaügyi Központtal állandó és rendszeres kapcsolatot tartunk fenn, együttműködésünk mindkét intézmény számára megkönnyíti a munkát. Szolgáltatásaink kiegészítik egymást az ügyfelek munkaerőpiaci reintegrációját tekintve. (1993. évi III. tv., 37/D. (1). ) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a települési önkormányzattal, és/vagy az általa kijelölt szervvel együttműködni köteles. Az (1) bekezdésben előírt együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy: - a települési Önkormányzatnál, valamint a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát - a segélyre való jogosultság feltételeinek vizsgálatában együttműködik - a Munkaügyi Kirendeltséggel együttműködik és az általa felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget, elfogadja - a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó az Önkormányzat rendeletében szabályozott programban részt vesz. Együttműködik a Családsegítő Szolgálattal.

6 Szolgáltatásunk szakmai szempontjai: - Egyéni szükségletekhez épülő, az aktivizálástól az elhelyezkedésig személyre tervezett folyamat - Egy folyamatba kapcsolt pszichoszociális fejlesztés és munkaerőpiaci készségek fejlesztése - A gondozási folyamat hatósági jellegének és szakmai szempontjainak egyensúlyban tartása. Beilleszkedési programok tartalmi elemei - társas kapcsolatok javítása - izoláció oldása - pszichés támogatás - életminőség további romlásának megakadályozása - hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése - önértékelés-növelés - életvezetési tanácsadás - csoportos képességfejlesztő, életmódformáló foglalkozás - tartós munkanélküliség okozta traumák feldolgozása, kezelése A rendszeres szociális segélyezettek - az egészségkárosodott személyek kivételével a segély folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre kötelezettek. Az 55. életévét betöltött személy, illetve a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő szülő (ha a gyermek napközbeni ellátást intézményben nem tudják biztosítani), az együttműködési kötelezettséget nyilatkozatban kell, hogy vállalja (szociális törvény 37/C. (1) bekezdés). Ezt az együttműködést az önkormányzat által kijelölt szervvel kell teljesítenie. Megállapodás keretében az Esztergom, Dömös és Pilismarót Önkormányzata, a Családsegítő Szolgálatot kérte fel az együttműködésre a rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedését segítő programra. Megállapodás keretében a Családsegítő Szolgálat vállalja, hogy a beilleszkedést segítő program feltételeinek biztosítása érdekében kapcsolatot tart fenn a Komárom Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltségével. Figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segély megállapító határozatában előírt határidő betartását, megszegés esetén vizsgáljuk a mulasztás okát, továbbá megjelenéskor nyilvántartásba vesszük az ügyfelet. Szükség esetén segítséget nyújtunk más jellegű ügyeik intézésében, szükség szerint élelmiszer illetve ruha adománnyal tudjuk az ügyfeleket segíteni. 5./ Szabadidős programokat szervez a területén élő lakosság számára év folyamán is sokféle, immár hagyományos szabadidős, ún. megkereső programmal kínáltuk meg a város lakosságát: Farsangi bál, kézműves foglalkozás Húsvéti készülődés Nyári napközis tábor

7 Mikulás-váró foglalkozás Prevenciós sátor működtetése a Fesztergomon Háztartási Fortélyok Klubja (adósságkezelés prevenció) 6/. Adósságkezelési szolgáltatás: 2010 év folyamán folytattuk a 2005 évben elkezdett és népszerű adósságkezelési szolgáltatást. Statisztikai adatok: háztartásokra bontva ről áthozott esetek száma: ben jan. 04-től jelentkezett új ügyfelek/háztartások: ben fennálló esetek száma összesen: 211 Az adósságkezelési programba nem bevonható háztartások száma:15 Mediációs beszélgetésen résztvevők száma: 3 2. A hátralékos háztartások megoszlása a hátralék típusa szerint: - áramdíj hátralékkal rendelkezők: gázdíj hátralékkal rendelkezők: 44 - távhő díjhátralékosok: 22 - vízdíj hátralékosok: 41 - lakbér+ közüzemi díjhátralékosok az önkormányzati lakásokban élőknél 28 Természetesen a családok nagy részénél többféle hátralékot vontunk be egyszerre adósságkezelésbe. Problémák, dilemmák, megoldási stratégiák Speciális esetek, eladósodási helyzetek 1. a gazdasági válság hatására : - munkanélküliség emelkedése - a fizetések csökkenése ( különböző pótlékok megvonása, továbbá több családnál tapasztalható, hogy főállásból részmunkaidős foglalkoztatásba kerül, így nem bocsátják el, azonban ez jövedelemcsökkenéssel jár) - a felvett, jelzálog alapú, deviza hitelek törlesztő részletének irreális emelkedése, továbbá fontos megjegyezni, hogy minden 3. család/háztartás több mint 2 féle hiteltípussal rendelkezik(alap esetben 1 ingatlanhitel, 1 áruhitel és egy személyi hitel terheli a háztartásokat)

8 2. válás, különélés következtében az egyszülős háztartás kialakulása, vagy az egyszemélyes háztartás fenntartása. 3. A munkaképesség megváltozása (krónikus betegség kialakulása) esetén bekövetkező jövedelemcsökkenés, ezáltal a vállalt hitelek törlesztésénél adósság keletkezése, s a közüzemi díjaknál ( leginkább a távhő,- és gázdíj hátralékok keletkezésénél tapasztalható. A szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatok összegzése: Az E.ON Áramszolgáltató Kft.: A hátralékos háztartások ¾ -e áramdíj hátralékkal rendelkezik (lásd statisztikai adatok 1.o.). A visszatérő ügyfelek teljes egészében áramdíj hátralékosok, azonban lényegesen csökkenő tendenciát mutat a számuk, mert az előre fizetős mérőóra intézésével kedvező eredmények mutatkoznak az újra eladósodás tekintetében. A védendő fogyasztói státusz lehetősége is nagy segítséget jelent az ügyfeleknek. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.: A gázdíj hátralékosok esetében szintén a jelentkezéskor intézzük a védendő fogyasztói státuszt, hasonlóan mint az E.ON-nál, és szept. hótól szerelnek fel előre fizetős mérőórát. A védendő fogyasztói státuszban lévőknél 60 napos tartozás esetén nem kapcsolják ki a szolgáltatást, azonban 120 napos tartozás esetén a védettség sem akadálya a kapcsolásnak. Az ügyfeleknek a téli hónapokban 2x magasabbak a résszámláik, mint nyáron, ezért azt tanácsoljuk, hogy térjenek át olyan havi átalány fizetésre, amely alapján télen-nyáron ugyanazt az összeget fizetik, s ki tudják számolni, hogy havonta mennyi a fix gázszámla, nem lesznek télen meglepetések. Az ügyfelek visszajelzése alapján működőképes a stratégia (azonban nincs még túl sok tapasztalat, mert csak akkor lehet ezt a fizetési módot választani, mikor már rendezték a hátralékukat, s ez jelenleg az adósságkezelés során folyamatban van még a legtöbb esetben). Vízmű (ÉDV) Zrt.: Jelenleg a vízdíj hátralékosok száma nem emelkedett, sőt az ügyfelek fizetési hajlandósága javult a vízdíj tekintetében, komolyabban veszik e kötelezettségüket. A Szolgáltatóval való együttműködés javult, mert ápr. óta Tatabányán végzik az adósságkezelési ügyintézést, ahol jobban tisztában vannak a program lényegével, mint Esztergomban. A kért igazolásokat 1 héten belül megküldik, s (telefonon) az ügyfelekről mindenféle információt/segítséget megadnak a hatékony együttműködés érdekében. Promtávhő Kft.: A téli hónapok során jelentősen emelkedett a távhődíj-hátralékosok száma, az ügyfelek nem vették komolyan a havi számlák megfizetését, időben történő kifizetését. Permanens probléma, (amely már a többi szolgáltató esetében csökkent,) hogy a felszólítás ellenére az ügyfelek nem jelentkeznek az ügyfélszolgálaton, és így a szolgáltató Behajtó cégen keresztül, rosszabb esetben bírósági fizetési meghagyással próbálja a hátralékot kicsikarni. Ez a probléma a családgondozó kollégáknál is jelentkezett, mely az esetmegbeszélések során derült ki. Fontos teendő, hogy az ügyfelek megtanulják: bármilyen felszólítást kapnak, reagáljanak rá, jelentkezzenek az ügyfélszolgálaton (írásban jelezni nem jár olyan eredménnyel, mint amikor szóban egyeztet az ügyfél). Ez azért is fontos, mert ha bírósági szakaszba kerül a hátralék, már nem sok esély van arra, hogy adósságkezelés keretén belül rendezhesse az ügyfél a hátraléka kiegyenlítését, továbbá a plusz kamatok tovább terhelik az ügyfél háztartását, s ezek olyan felesleges kiadások, melyeket ki lehetne kerülni. E Szolgáltató esetében szükség lenne egy személyes tárgyalás keretében egyeztetésekre, ugyanis az új vezetés nem ismeri az Önkormányzat és a Promtávhő Kft. által megkötött, adósságkezelési szolgáltatásról szóló Együttműködési Megállapodást. Ezek alapján azt tapasztalom, hogy nem

9 kezelnek partnerként, nem nyújtanak megfelelő és pontos információt egy-egy konkrét eset kapcsán. Minden egyes többszöri- megkeresés alapján mindig más információt adnak, gyakran ok-nyomozást kell folytatni, hogy fel tudjam mérni az ügyfél adott helyzetét. Strigonium Zrt.: Az önkormányzati bérlakásban élők hátralék felhalmozása az előző évekhez képest lényegesen mérséklődött, jelenleg e hátralék típus szerinti háztartások száma a legalacsonyabb. (lásd. 1.o. statisztika) Valószínű, hogy azok a családok, akik nem rendelkeztek a bérleti + közüzemi díjak megfizetéséhez szükséges jövedelemmel, elköltöztek, azonban a számla megküldésének rendszere nem változott ( továbbra is egyszerre küldenek ki 3 havi számlát), így november hótól emelkedett a jelentkezők száma. Tapasztalatunk szerint a 2010-ben, összehasonlítva az elmúlt 3 évvel, az ügyfelek adósságai és az ehhez kapcsolódó járulékos dolgok hatványozottabb és súlyosabb formában jelentkeznek. Sok esetben hiába minden energia, erőfeszítés, mert sejteni lehet a végeredmény kimenetelét, hiszen az elmúlt időszakhoz hasonlóan, változatlanul megkeresnek a visszaeső ügyfelek. Igaz, hogy a védett fogyasztóvá nyilvánítást kihasználva (a évi IXXXVI. Villamos energia tv. értelmében a szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő ügyfeleket a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kedvezmények illetik meg) valamelyest javított a helyzeten, tehát a további hátralékosságot megelőzvén kártyás mérőóra felszerelésével igyekszünk orvosolni a problémát. Azon túl, hogy lehetőséget kap az ügyfél tartozásának 12 hónapos törlesztésére, védettséget élvez (mérőóra cseréig) a kikapcsolásra. A kártyás mérőóra felszerelésével elkerülhető a tartozás felhalmozása, és lehetővé válik a tudatosabb fogyasztás. Az ügyfeleknél a hátralékuk rendezése mellett fontosnak tartjuk, hogy a társadalmi integrációjuk érdekében megtanulják a helyes ügyintézést, a megfelelő kommunikáció használatát, hogy bármely hivatalos ügyet önállóan tudjanak elintézni, ehhez minden szükséges gyakorlati segítséget nyújtok a látens tanulás módszerét alkalmazva. Pl. konkrétan a jelentkezéskor nyilatkozatot kell megfogalmazniuk miért kérik az adósságkezelési programba történő bekerülésüket, továbbá az ügyeik intézése során értesülnek arról, hogy amit kérdezek tőlük és amit intézek az ügyükben miért éppen arra és úgy van szükség, ezzel motiválva a logikus gondolkodásra, kreatív gondolkodásra.. B/ Egyéb, nem kötelező szolgáltatás 1. Adományok fogadása és osztása: 2010 évben a hozzánk forduló ügyfelek részére a Máltai Szeretetszolgálat esztergomi szervezetének raktárkészlete is rendelkezésre állt. Ügyfeleink részére rendszeresen tudtunk élelmiszercsomagokat, ruhaneműt, cipőt és bútorokat adni, amelyek nagy része lakossági felajánlások révén került hozzánk. Sikerült egyéb támogatókat is találnunk, így a CBA áruházakkal, pékségekkel, éttermekkel van jó kapcsolatunk, ahonnan élelmiszert, gyümölcsöt, ruhaneműt, játékokat kaptunk az év folyamán. 2. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése Ügyfeleink rendelkezésére áll az esztergomi csoport gyógyászati segédeszköz készlete, betegágyak, tolókocsik, járókeretek, vérnyomásmérők, Bioptron-lámpák, légzésfigyelő koraszülötteknek, és egyéb otthoni ápolást segítő eszközök.

10 3. Szolgálatunk az év folyamán folyamatosan szervezett az intézményben ruha-börzét, melyen több száz esztergomi lakos vett részt. Tartottunk több alkalommal ruhabörzét és játszóházat egybekötve. A programokon család vett részt. 4. A hozzánk érkező adományokból más városi szociális intézményt is támogatni tudtunk, így a Töltés utcai teleházat, a Városi Kórház pszichiátriai osztályát, a Montágh iskolát, Máltai játszóteret, kistérségi intézményeket (CKÖ), lakosokat stb. Együttműködések: A szociális munka csak akkor lehet hatékony, ha a szociális háló, az intézmények, szolgáltatások, civilek, ellátási lehetőségek egységesen, azonos irányba hatva körbeölelik az ügyfelet, és egymást erősítve segítik a rászorulót. Ezért már az indulástól nagy hangsúlyt fektettünk az együttműködések, intézményi kapcsolatok kialakítására. Együttműködéseink: 1. Gyermekjóléti Szolgálat 2. Esztergom Város Önkormányzata 3. Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 4. Munkaügyi Központ 5. Vaszari Kolos Kórház 6. Határtalan Szív Alapítvány 7. Via Bona Alapítvány 8. Otthon Segítünk Alapítvány 9. Féja Géza Közösségi Ház 10. Iskolák és óvodák 11. VJRK Tanítóképző Főiskola II. Hajléktalanok Nappali Melegedője és Téli Krízisszálló Esztergom Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együtt - ellátási szerződés keretében - biztosítja a évi III. törvényben a számára kötelezően, alapszolgáltatásként előírt feladatát: a város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek nappali ellátását november 1-től a feladatellátás ugyancsak ellátási szerződés keretében - kiterjed az Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi társulás valamennyi településére. Esztergom városában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat január 1-től látja el a hajléktalanok nappali ellátását. Ennek intézményi háttereként a február1-től a működési engedéllyel rendelkező Nappali Melegedő szolgál. A melegedő az integrált intézményként működő MMSZ Gondviselés Háza önálló szakmai egysége. A Nappali Melegedő mindenben megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak.

11 A személyi feltételek: 1 fő intézményvezető, az integrált intézmény vezetője felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális szakvizsga 1 fő szakmai vezető - szociális munkás felsőfokú szociális alapvégzettség, szakképzett 1 fő szociális segítő szociális gondozó és ápoló, szakképzett 1 fő szociális gondozó kötelező létszámon felül, szakképzetlen A fenti létszám a Téli Krízisszálló működése idején kiegészül még egy fő szociális gondozóval, illetve két fő szociális munkatárssal. A fentiek megfelelnek a rendeletben szabályozott létszámnormának ill. a rendelet 6. első bekezdésének, amely szerint a nappali ellátást biztosító intézményekben foglalkoztatottaknak legalább nyolcvan százalékban szakképzettnek kell lennie. Intézményünkben a munkatársak 100%-a szakképzett. Tárgyi feltételek: A nappali ellátást, illetve - a téli időszakban a krízisszállást egy 180 nm 2 alapterületű épületben biztosítjuk, amely Esztergom, Kossuth Lajos utca 42. szám alatt található. Az intézmény elhelyezkedése ideális, mivel a belvárosban, közlekedési eszközökkel is könnyen megközelíthető helyen érhető el. A belvárosi elhelyezkedésből is adódóan jelentősen növekedett a napi kliensforgalmunk az elmúlt évek során. A napi munkánk során különös figyelmet fordítunk arra, hogy klienseink a lehető legkevésbé zavarják meg a környék lakóinak nyugalmát. Ebben nagy segítségünkre van, hogy az épület egy belső az utcafronttól távoli kertes, füvesített udvarban helyezkedik el. Az udvar biztosít lehetőséget - a törvényileg is kötelező szabadidős tevékenységek egy részének lebonyolításához. Intézményünkben a napi munkához szükséges tárgyi eszközök adottak. A kliensek részére nyújtott szolgáltatásokhoz mosógépekkel, mikrohullámú sütővel, hűtőszekrényekkel, televízióval biztosítjuk a hátteret. A szakmai munkához szükséges eszközökkel: számítógéppel, nyomtató fénymásolóval, mobil - és vezetékes telefonnal, valamint internethozzáféréssel rendelkezünk. Szükség esetén a társintézmények bevonásával gépkocsi, illetve gépjárművezető is rendelkezésre áll ben szükségessé vált a sajnálatos beázások következtében az épület tetőzetének cseréje illetve higiénés okok (könnyebb takaríthatóság) miatt az épület egy részének járólapozása is megtörtént. Nyitva tartás: Nyitva tartásunk alkalmazkodik a helyi igényekhez, illetve figyelembe veszi a hajléktalanság és az időjárás ellátási szükségletre vonatkozó összefüggéseit. Nyitva tartásunk: Hétköznap: (június-augusztus hónapban: ) Téli krízisidőszakban (november-április): Hétköznap: Hétvégén, ünnepnap: Szakmai munka: A rendelet a nappali melegedő számára a következő kötelező feladatokat írja elő: A nappali melegedő 103. (1) A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére a) a közösségi együttlétre, b) a pihenésre, c) a személyi tisztálkodásra,

12 d) a személyes ruházat tisztítására, e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. A fentieket folyamatosan biztosítjuk a hajléktalanok részére. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy téli időszakban meleg ebédet biztosítsunk a rászoruló hajléktalanok részére. Lehetőséget adunk korlátozott számban, a szociális étkeztetés keretében egész év folyamán a Gondozási Központ által biztosított meleg ebéd elfogyasztására. Továbbá minden nap kétszer hideg élelmet adunk a bent lévő személyeknek. A hideg élelem leggyakrabban: kenyér, zsír, margarin illetve lehetőség szerint főként a téli időszakban - konzerv, kenőmájas, hagyma, gyümölcs. A törvénynek megfelelően szolgáltatásainkat mindenki igénybe veheti, aki a házirendben foglalt kötelezettségeket betartja. Intézményünk valamennyi szolgáltatását ingyenesen vehetik igénybe a hozzánk fordulók. Részletesebben: Egészségügyi ellátásukat folyamatosan szervezzük: házi orvoshoz, a szakellátáshoz jutást koordináljuk, tartós betegség esetén segítjük az adekvát ellátáshoz jutást: szervezéssel, anyagi, tárgyi feltételek biztosításával (gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, szállítás stb.) Az elmúlt évben pályázati forrásból heti két óra háziorvosi szolgáltatást biztosítottunk a tél folyamán a hozzánk forduló beteg hajléktalanoknak. Személyi tisztálkodásuk, ruházat tisztítása az intézményben folyamatosan megoldott. Ezt szolgálják a mosógépek, melyhez ingyenesen biztosítunk mosószert, öblítőt. A személyes higiéné tárgyi feltételeit (szappan, törölköző, váltás ruha, borotva, papírzsebkendő stb.) szintén folyamatosan biztosítjuk. Étel melegítésére és étkezésre minden feltétel adott. Hivatalos ügyeik intézéséhez egyéni gondozás keretében, személyre szabottan adunk segítséget. A leggyakoribb segítségnyújtások: segélyügyintézés, személyi igazolvány, TAJ kártya, adókártya költségmentes igénylése; anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítványok beszerzése. Fontos feladat még a kliensek megfelelőbb intézménybe juttatása: szenvedélybeteg-kezelő, pszichiátriai intézmények, átmeneti szállók. Munkavállalásukat több szálon segítjük: pihenés, tárgyi feltételek biztosítása, munkahelyek felkutatatása, posta és cím, telefonos elérhetőség biztosítása, kezdeti időszak átvészelését egyedi esetekben átmeneti szolgáltatásbővítéssel próbáljuk megoldani. Adományokból tudunk az ellátottak számára évszaknak megfelelő ruházatot biztosítani, illetve az albérletbe helyezettek számára az alapvető lakhatási feltételeket biztosítani (bútorok, háztartási eszközök stb.) Szabadidős programok szervezése: ellátást igénybevevők részére társasjátékok (sakk, kártya, stb.), televízió, sajtótermékek, kis könyvtár állnak rendelkezésre. A bográcsozás és a filmklub is rendszeres programként biztosít tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. A karácsonyi ünnepekre közösen készülünk, és meghitt programmal tesszük emlékezetessé az ünnepet. Fontos megemlítenünk, hogy intézményünk nem csak hajléktalan személyek számára biztosítja szolgáltatásait. Egyre jelentősebb azon esztergomi polgárok száma, akik ugyan rendelkeznek lakhatással, de annak alacsony komfortfokozata miatt (fürdőszoba, áram, fűtés hiánya) nem tudják megoldani a személyi tisztálkodást, illetve ruháik mosását. Ugyancsak jelentős számban segítjük, főleg élelmiszerrel a legszegényebb lakosokat is. Ügyfélforgalom, statisztika:

13 Az Intézmény szolgáltatásait 2010-ben összesen szer vették igénybe. A forgalom havi bontásban a következők szerint alakult: JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS ,9 fő 43,6 fő 41,9 fő 36,2 fő 31,6 fő 29,4 fő JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ,8 fő 27,5 fő 26,7 fő 31,3 fő 33,4 fő 38,2 fő A napi átlagforgalom: 34,7 fő/nap. A szolgáltatásokat igénybe vevők száma: 167 fő (141 férfi, 84% és 26 nő, 16%). Az elmúlt évek kliensszámának alakulása: fő 109 fő 111 fő 133 fő 138 fő 158 fő 167 fő A kliensforgalom növekedett a tavalyi évhez képest. Az napi átlag elérte a 34,7 főt, ami természetesen a téli hónapokban jóval nagyobb, a nyári időszakban pedig kisebb forgalmat jelent. A hozzánk fordulók száma továbbra is emelkedik, ennek oka főként az országos szociális válság (munkahely majd albérlet elvesztése), illetve megjelentek a - hatóságilag - távolságtartásra ítélt személyek is. Téli krízisellátás

14 Az MMSZ Nappali Melegedő 2006 decemberétől időszakos férőhelyként Téli Krízisszállót nyitott az éjszakáikat rendszeresen közterületen töltő hajléktalanok számára. A városban már 2002 decemberétől - minden télen - működik ez az alacsonyküszöbű ellátás, amely gyakran az életmentést jelenti az igénybe vevők számára november 4-től éjjeli menedékhely szakmai besorolású Téli Krízisszállót működtetünk, amely már határozatlan időre szóló működési engedély alapján minden év november 1-től április 30-ig 40 férőhelyet biztosít. A feladatainkat szakképzett munkatársakkal láttuk és látjuk el. Munkánk eredményeképpen jelentősen sikerült csökkenteni a város közterületein, romos épületeiben éjszakázó fedél nélküliek számát. Lehetőségeinkhez mérten mindent megtettünk azért, hogy a hozzánk fordulókat ellássuk, sajnos azonban mindig vannak olyan személyek, akik a közösségi lét szabályainak minimumait sem képesek betartani. Nyitva tartás Minden év november 1-e és április 30-a között minden nap tól reggel ig. Ez illeszkedik a nappali melegedő nyitva tartásához és így telente majdnem folyamatos ellátást tudunk biztosítani a rászorulók részére. Az egyre kisebb állami normatíva mellett, pályázati támogatások illetve a saját források lehetővé tették klienseink kielégítő ellátását: tisztálkodási szerek, takarók, élelmiszerek rendelkezésre álltak. Az átlagemberhez képest gyengébb ellenálló képességgel rendelkező kliensek gyógyszereire is költöttünk (vitaminok, fájdalom- és lázcsillapítók, stb.) Reményeink szerint a 2011-es évben is sikerül szolgáltatásainkat a megfelelő színvonalon biztosítanunk, amelynek hátteréül az MMSZ szakmai tapasztalata illetve a város segítő közreműködése szolgál. III. Támogató Szolgálat A szolgálat létrejötte: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esztergomban évben kezdte meg a családsegítő szolgálat működtetését. A szolgálat elindulásával és aktív szerepvállalásával sok olyan emberrel találkoztak, akik valamilyen fogyatékkal élték életüket, s ebből fakadóan kerültek valamiképpen hátrányba, aminek orvoslását a családsegítő szolgálattól várták. Hamar kiderült, hogy ezek a problémák a családsegítés keretén belül nem kezelhető hatékonyan, hanem leginkább egy másik alapellátási tevékenységhez tartozó, ezekkel az emberekkel foglalkozó támogató szolgálati ellátás keretében lehetne megoldani. Erre a felmerülő igényre, hiányra válaszolva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a törvényi lehetőséggel élve, székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjéhez (Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1125 Budapest Böszörményi út ) benyújtotta az esztergomi Támogató Szolgálat működési engedély iránti kérelmét. Ezen engedélyt a jegyző, február 25-ével jogerőre emelkedve kiadta. Az ellátási terület mellett megjelentek olyan egyéb igények is, hogy fontosnak láttuk a kistérség bevonását is a támogató szolgáltatás tevékenységébe, és ezért 2006 év során kistérségi támogató szolgáltatásra kértünk működési

15 engedély Esztergom város önkormányzatától. Ezt 8213/2006 számmal megkaptuk. A határozott idejű működési engedély lejárta előtt Esztergom Város Jegyzője 37018/4/ számú határozatával Esztergom város közigazgatási területére határozatlan időre kiadta. 2008, évben működési engedélyünkben szereplő ellátási területünket a jegyző 5757/2008. számú határozatával, 2008.január 28. dátummal módosította. Így Süttő, Lábatlan, Bajót, Nyergesújfalu települések kikerültek az ellátott településeink közül. Tevékenységünket a Kistérségi társulással kötött ellátási szerződés alapján végezzük. Szociális szolgáltató telephelyeként 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 42. lett megjelölve. Ellátási területünk települései: (2008. január 28.-tól) Esztergom, Dömös, Pilismarót, Mogyorósbánya, Tát. Tevékenységünk: A Támogató Szolgálat a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik. Szolgáltatásainkat a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, és fogyatékosságuk miatt emeltösszegű családi pótlékban részesülő személyek vehetik igénybe, ha életvitel szerűen az ellátási területen laknak, vak arról, hogy ellátási területen tartózkodnak. A fogyatékkal élő személyek kérelem útján igényelhetik a támogató szolgáltatást, de a szolgálat igénybevételéhez szociális rászorultságot igazolni kell (törvényi szabályozásnak megfelelően) évtől. Tevékenységet végzők (törvényben előírt szakmai létszám): 1fő Szakmai vezető (felsőfokú szociális alapképesítés) 2fő Személyi segítő (középfokú szociális képesítés) 2fő Gépkocsivezető Szolgálatunknál 3 személyi segítő, 2 gépkocsi vezető, 1 szakmai vezető dolgozik, és 2 db. Ford kisbusszal látjuk el a szállítási igényeket. A törvényben előírt képesítéssel rendelkeznek a dolgozóink. A szociális törvényben meghatározott alaptevékenységek és azon túl nyújtott egyéb szolgáltatások, (1/2000. SzCsM rendeletben foglaltak alapján) Személyi segítés: Olyan nem ápolási feladatoknál való személyes, segítő közreműködés, ami lehetőséget ad arra, a gondozottnak, hogy felmerülő igényeit személyes segítséggel megoldja. Valamint minél inkább elérje azokat a lehetőségeket, amelyekhez való hozzájutásban a fogyatékosságából fakadóan hátrányt szenved. Szállító szolgálat: Fogyatékkal élőket közlekedését segíti olyan kezelésekre, vizsgálatokra, oktatási és egyéb helyekre, ahova önmaga nem tudna ezen segítség nélkül eljutni. Egyéb szolgáltatások - Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés - Jogi tanácsadás lehetősége

16 - Mentálhigiénés életvezetési tanácsadás sérültek és családjuk számára - Lelkigondozói szolgálat - Információ nyújtás - Munka és munkahely kereséséhez való információk - Jelnyelvi tolmács szolgálathoz való hozzájutás biztosítása Egyéb olyan rendszeres programok szervezése, amik az azonos problémával élők közösségét formálja, érdekli: - Kulturális, sport, kiránduló programok szervezése, közös látogatása (8 alkalom) - Klubfoglalkozások (30 alkalom) Siketek klubja; Mozgássérültek klubja - Lelket ápoló programok (2 alkalom) - Életvitelt segítő tanácsadó előadások (1 alkalom) - Készségeket és képességeket fejlesztő foglalkozások és tréningek - Fogyatékkal élő gyermekek szünidei napközi programjának szervezése (4 alkalom) Az ellátást igénybe vevők létszáma évben: Nyilvántartásunkban szereplő személyek száma 66fő - Szolgálatunkat havonta igénybevevők átlagos létszáma: 20-30fő - Szolgálatunkat naponta igénybevevők átlagos létszáma: 15-18fő - Szolgálatunkat újonnan igénybe venni kívánó ebben az évben: 8fő A szolgálat működtetésének feltételei: A szolgálat megindulását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által lízingelt mikrobusz tette lehetővé, aminek a szállítási előírásokhoz való átalakítása megtörtént. A gépkocsi rendelkezik a kerekesszék rögzítésére alkalmas technikai feltételekkel is. A évben integrált szolgáltatóként két busszal látjuk el a tevékenységünket. A másik szintén Ford transit mikrobusz- sajnos igen amortizálódott és elavult. 14. éves és eredetileg az esztergomi testvérvárostól Ehingen-től kapta az esztergomi máltai csoport. Ez a gépjármű az esztergomi támogató szolgálat indulásától 5éve- dolgozott nálunk, és már érkezésekor sem volt fiatal német hadseregtől lett leadva. Így a két busz együttesen havonta átlagosan km-t tesz meg, ami éves szinten évben ez km. Ügyfélfogadás és elérhetőségek: Elérhetőségünket telefon, fax, segítségével, valamint személyes ügyfélfogadással tudjuk biztosítani. Személyes ügyfélfogadás az akadálymentesített helységeinkben hétfőtől-péntekig 8-16h-ig van biztosítva, ezután telefonos elérhetőséggel tudunk az ettől eltérő időpontokban a rászorulók segítségére lenni. Segítő tevékenységünket az ügyfélfogadási időn kívül, és hétvégén is elvégezzük indokoltság és előzetes egyeztetés alapján. A szolgálat működési költségének forrása: től a szolgálatunk a törvényi változások szerint 3 éves pályázati ciklusban elnyerhető támogatási szerződéssel rendelkezik, mely a normatív ellátási összeget váltotta fel. A szerződéses formában két azonos ellátási területen működő szolgálatunka integráltuk és törvényi követelményekhez igazítottuk. A pályázati alapon nyújtott

17 finanszírozási szerződésben rögzített összegből történik a támogató szolgálat működésének finanszírozása. Térítési díj: A személyi segítés az igénybe vevők részére ingyenes, - ellentétben más szolgálatok gyakorlatával. A szállító szolgálat az ellátási területen belül ingyenes, ellátási területen kívül a szállításokért, a házirendben foglaltak szerint kilométer alapján számított költségtérítést kell fizetni. A szolgálat együttműködései és együttműködő partnerei: - Háziorvosi szolgálatok ( felnőtt és gyermek) - Védőnői hálózat - Fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezetei ( helyi, megyei és régiós szinten) - Vaszari Kolos Kórház - Nyugdíjas klubok - Családsegítő Szolgálat - Gyermekjóléti Szolgálat - Montágh Imre Speciális Iskola - Egyéb esztergomi szociális intézmények - Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Népjóléti osztálya - Minden olyan ellátási területünkön működő civil szervezet, mely tevékenysége kapcsolódik munkánkhoz Tevékenységünk tapasztalatai és terveink: A visszajelzések alapján tudjuk, hogy fontos az ellátottaink számára, hogy szociális tevékenységünket a Máltai, keresztény szellemiségben végezzük. Igénylik azt, hogy a velük való foglalkozás a szociális munka szakmaisága és az ő lelkük, személyiségük előtérbe helyezésével történjen. Szolgálatunk napi működése során a legjelentősebb fordulatokat a törvényi változások jelentik, melyek tartami és előremutató céljaihoz való illeszkedésünk folyamatos nyomon követést, és távlati célkitűzések formálását jelenti számunkra évben a szolgálatunk az második szerződéses évét töltötte az új finanszírozási rendszerben. Számunkra jó keretet és korrekt viszonyokat hozott az előző évhez képest az átalakulás. Az FSZH keretén belül létre jött szociális főosztály nagyon nagy segítséget nyújtott a felmerülő kérdésekben, követelmények konkrét megfogalmazásában, felkészítő képzésekben. Az új elvárások konkrét megfogalmazása és a segédanyagok biztosítása egyértelmű és átlátható támaszt nyújtott számunkra. A technikai fejlesztések sorában az idősebb mikrobusz állapota jelentette a neuralgikus pontot. Az év közepén sikerült az FSZH felé pályázni feladategység emelésre. Ez a forrás növekedés lehetővé tette, hogy egy használt, de fiatal, felszerelésében korszerű Ford mikrobuszt hitelkonstrukcióban meg tudtunk vásárolni. Ennek az önrészére volt csak elég az összeg. Az elöregedett mikrobusz a december hó folyamán motorhibával felmondta a szolgálatot. A két kisbusz azért fontos számunkra, mivel a havi teljesítményünket a finanszírozási szerződésben megjelölt feladategységek mennyisége indokolja évben ez 7112 volt, míg évre az emeléssel együtt feladategységre kaptunk finanszírozást. A feladategységek személyi segítés esetén: 1 óra személyi segítés 1 feladategység, halmozottan rászoruló és autisták esetén ez 40 perc. Szállító szolgálat esetén 5 km 1 feladategység. Sajnos ezek a feladategységek jóval az igények alatt

18 vannak, és plusz forrást nem tudnak nyújtani. Az év végére feladategységet teljesített a szolgálatunk, ami nal több mint a finanszírozott mennyiség. Ez sajnos országosan is jellemző a szolgálatokra, hogy a rászorulói igények jóval meghaladják a finanszírozott lehetőségeket évben ellátottak Aktív ellátott Új

19 Ellátotti megoszlás Férfi Nő Személyi segítési óraszám évben (3958 óra)

20 December 108 November 267 Október 321 Szeptember 341 Augusztus 332 Július 309 Június 343 Május 360 Április 358 Március 420 Február 414 Január Czifráné Hidas Ágnes intézményvezető

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

(2014. NOVEMBER 1 2015. OKTÓBER 31.)

(2014. NOVEMBER 1 2015. OKTÓBER 31.) Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1012 Budapest, Attila u. 89. tel/fax: 356-8363, 356-9599 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.) Előadók: dr. Csikós Tímea dr. Kiss Bernadett dr. Lápossy Attila dr. Seres Péter dr. Zséger Barbara

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ I. Intézmény bemutatása A BMSZKI Kálvária utcai Gondozóháza 2004 augusztus 1-én kezdte meg működését.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról 2011. évi Beszámoló a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról Czikkely Erika intézményvezető 2012. február 29. 1 TARTALOM 1. A CSALÁDSEGÍTÉS SZAKMAI MŰKÖDÉSE GYOMAENDRŐDÖN, CSÁRDASZÁLLÁSON

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat /Maglód/

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A kezel -ellátás szereplői

A kezel -ellátás szereplői A kezel -ellátás szereplői Háttéranyag II. a Rendszerszemlél a szenvedélyb egségek kezel ében című IV. Konszenzus Konferenciához BEVEZETÉS 2006-ban a Budavári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalkotta

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben