A kezel -ellátás szereplői

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kezel -ellátás szereplői"

Átírás

1 A kezel -ellátás szereplői Háttéranyag II. a Rendszerszemlél a szenvedélyb egségek kezel ében című IV. Konszenzus Konferenciához

2

3 BEVEZETÉS 2006-ban a Budavári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalkotta helyi stratégiáját a kábítószer-probléma kezelése érdekében figyelembe véve a helyi igényeket és a Nemzeti stratégia struktúráját. A Nemzeti stratégiából kiindulva mi is négy pillérre építettük helyi stratégiánkat: prevenció, közösségi együttműködés, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentés. A stratégia megalkotása során figyelembe véve az ezt tárgyaló 2006-os konferencia hozzászólásait is felmértük, hogy a többi területhez képest kevesebb információval rendelkezik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a kezelés-ellátás területén. Az elfogadott stratégiában a rövid távú célok között azt is kitűztük, hogy feltérképezzük az I. kerületi szenvedélybeteg lakosok számára elérhető, valamint a szakmai munkában a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal együttműködő, vagy arra igényt jelző partnerintézményeket. E felmérésből készült anyag önmagában is érték, hiszen a későbbi munkánkban szeretnénk rá építeni. A felmérés elvégzését mi egy folyamat részének tekintjük, és úgy érezzük megfelelő alap lehet ahhoz, hogy a kezelés-ellátással foglalkozó munkacsoport tevékenységébe bevonjuk a partnerintézményeket. Az egészségügyi rendszer jelenlegi átalakítása, és az ebben mutatkozó bizonytalanság nehézséget jelent e tervezett együttműködés nyugodt, pontos, többoldalúan leegyeztetett kivitelezésére. Ugyanakkor e felmérés és az idei Konszenzus Konferencia a szenvedélybetegségek komplex, rendszerszemléletű kezelésének átgondolására is lehetőséget nyújt. Azzal, hogy találkozunk bevonva lehetőleg az összes e kérdésben érintett intézménytípus képviselőit és kölcsönösen beavatva egymást gondolkodásmódunkba irányadó javaslatokat tehetünk az egészségügy és a szociális ellátás ezen intézményei felé az együttműködésre vonatkozóan. A területileg érintett kerületek (I., II., III., XII., IX.) Fórumai kifejezhetik, aktívan befolyásolhatják, hogy e célból mely intézménnyel, hogyan jöjjön létre az együttműködés annak érdekében, hogy a szenvedélybetegek ellátása összehangolt módon történjen. A párbeszéd megteremtésén túl, lehetőséget kívánunk teremteni a szenvedélybetegségek komplex kezeléséről való gondolkodásra. A kerületben a drogbetegeket (kábítószer- és alkoholfüggőket) ellátó komplex rendszer kiépítésére irányuló munkánkat modellként használhatjuk arra, hogyan lehet különböző és szorosan összefüggő rendszerelemeket együttesen kezelni. 1

4 2 I. KERÜLETI DROG- ÉS SZENVEDÉLY BETEGEK KEZELÉS-ELLÁTÁSA SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK ELLÁTÓ INÉZMÉNYEK A szenvedélybetegek ellátását az egészségügy intézményei és az általuk nyújtott szolgáltatások jelentették, az évek során azonban a civil és egyházi szolgáltatók is megjelentek e területen. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 2005-ös felmérése szerint négyféle szakosított szociális intézményben folyik jelenleg az országban szenvedélybeteg-ellátás: a nappali ellátást, az átmeneti elhelyezést, az ápolást és gondozást nyújtó intézményekben, valamint a rehabilitációs intézményekben. SZOLGÁLTATÁSOK TÖRVÉNYI HÁTTERE A szociális igazgatásról és szociális ellátásról az évi III. törvény a szenvedélybetegek ellátásával kapcsolatban a következő ellátási formákat különíti el: a szociális alapszolgáltatások között a családsegítést, a közösségi ellátásokat, az utcai szociális munkát és a nappali ellátást. A közösségi alapellátásokat a települési önkormányzat köteles biztosítani, ha a területén főnél több állandó lakos él. A Büntető Törvénykönyv évi módosítása nyomán nőtt az elterelésben résztvevők köre. Ez maga után vonta a droghasználókat kezelő intézményrendszer kiszélesedését is. Az elterelésben három módon lehet részt venni: Kábítószer-függőséget gyógyító kezelés révén Kábítószer-használatot kezelő más ellátás révén Felvilágosító, megelőző szolgáltatás révén Az első kettőt csak egészségügyi intézmény nyújthatja, az utóbbit azonban a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által akkreditált és finanszírozott ún. prevenciós szolgáltató is. FELMÉRÉS A KERÜLETI SZERVEZETEKRŐL ÉS INTÉZMÉNYEKRŐL A drogbetegek egészségügyi ellátása területi illetékesség szerint biztosított, ezért szakmai anyagunkban, a Budavári KEF felkérésére, összeállítottuk az I. kerületi szenvedély- ill. drogbetegek számára ellátást nyújtó szervezetek és intézmények listáját. Tájékoztatást adunk az általuk nyújtott szolgáltatásokról, azok eléréséről, a bekerülés feltételeiről és a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb információkról. Az ellátást biztosító intézményekről az általuk nyújtott szolgáltatások mentén készített táblázat a beszámoló végén található. Szakmai anyagunk alapjának tekintettük az intézmény- és szervezetvezetőkkel készített interjúk során elhangzottakat, illetve a már rendelkezésre álló szakmai anyagokat. Az információgyűjtés során is arra voltunk kíváncsiak, hogy hol, milyen módon kerülhetnek kapcsolatba az ellátást nyújtó szervezettel/intézménnyel, milyen szolgáltatásokkal várják a betegeket, valamint hogy milyen módon valósulhat meg ezek igénybevétele és a kapcsolatban maradás?

5 MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT FOGADÓ PSZICHOSZOCIÁLIS SZOLGÁLAT A Fogadó az I. kerületi Önkormányzattal közösen törekszik megvalósítani a szenvedélybetegek közösségi ellátását a szenvedélybeteg emberek lakókörnyezetében. Ezt megalapozza a 2005 októberében megkötött ellátási szerződés. A Fogadó szolgáltatásait igénybe vevők egy része az I. kerületből kerül ki, de ez anonim módon valósul meg, így nehéz megállapítani az ellátottak pontos számát. SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI: Konzultáció, terápia: egyéni, pár- és családterápia, pszichoterápia, lelki beszélgetések Információszolgáltatás: számítógép használata, internet hozzáférés, Expressz újság biztosítása Csoportok: Hogy vagy csoport, Hozzátartozói csoport, NA (Névtelen Anyagosok) csoportja, NA női csoport, SLAA (szex, szerelem függőség) csoport Kézműves foglalkozás Egyéb: hivatalos ügyek intézésének segítése, szociális segítés, tanácsadás, ügyintézés, ruhaadományok ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A Fogadóval történő kapcsolatfelvétel személyes vagy telefonos megkeresés útján történik. Az ellátásba bekerülhetnek nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Illetve tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, ill. addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek. A KAPCSOLATBAN MARADÁS FELTÉTELEI: Változás, gyógyulás szándéka, elérhetőség, együttműködés.ontosnak tartja a KEF-fel való további együttműködést, szívesen vesz részt prevenciós programokban és a KEF munkájában. MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT Közép-Magyarországi Régió Fogadó Pszichoszociális Szolgálat 1016 Budapest, Csap u. 4. Tel./Fax: 1/ Internet: 3

6 RÉV SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ SZOLGÁLAT A Rév a szenvedélybetegek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátását végzi. A tevékenység középpontjában a kereszténység eszmeiségén nyugvó, szakmailag igényes mentálhigiénés gondolkodás áll. Az I. kerületi Önkormányzattal a szolgáltatások igénybevételére nem áll szerződésben, de informális úton fogad szenvedélybetegeket az I. kerületből s kapcsolatot tart fenn hozzátartozóikkal is, valamint kapcsolatban áll a kerületi intézményekkel. Az elmúlt évben 5 fő I. kerületi lakos 51 alkalommal vette igénybe a szolgáltatások valamelyikét. SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI: Segítségnyújtás (telefon, információk, tanácsadás) Krízisintervenció Szociális munka (segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka, családkonzultáció) Önsegítő és terápiás csoportok Prevenció Orvosi konzultáció Utógondozás Pasztorálkonzultáció (lelkésszel való konzultáció) Elterelés CSOPORTOK: Révész hozzátartozók csoportja, Gamma GT alkoholisták önsegítő csoportja, elterelés csoport, szociálterápiás szerepjáték csoport, életvezetési csoport (utógondozó csoport egészségügyi intézményből kikerült szerhasználó fiatalok részére), beszélgetős csoport (absztinencia megtartó csoport). ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: A szolgáltatások igénybevétele önkéntes. A Révvel való kapcsolatfelvétel történhet telefonon, személyesen, Internet segítségével, háziorvoson keresztül, valamint informális úton. TAJ kártya nem szükséges. A bekerülésnek nincs feltétele, azonban a bennmaradás feltétele a változás szándéka és az együttműködés. Fontosnak tartják a Budavári KEF-fel való együttműködés kiépítését. 4 RÉV SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 96. Tel.: 1/ Tel./Fax: 1/ Internet:

7 MRE VÁLASZÚT MISSZIÓ Szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára nyújt alacsonyküszöbű ellátást Budapest és környéke hatáskörrel. I. kerületi lakosokat is fogad, azonban nincs ellátási kötelezettsége, sem szerződése a kerületi szenvedélybetegeknek nyújtott szolgáltatásokat illetően. A szolgáltatásokat igénybe vevők egy része regisztrált, de vannak anonim kezeltek is, így nehéz pontosan megadni, hány I. kerületi lakossal dolgoztak, illetve dolgoznak-e jelenleg is. SZOLGÁLTATÁSOK: Rehabilitációs otthonokba jelentkezők terápiás előgondozása Szenvedélybetegek egészségügyi vagy rehabilitációs kezelésre való eljuttatásának segítése Utógondozás (rehabilitációs kezelésről kikerült és leszokott drogfüggők részére) Tanácsadás Konzultáció Elterelés (megelőző-felvilágosító kezelés) Munkakeresés (tanácsadás, telefonhasználat, Internet használat, tréning) Közösségi ellátás szolgáltatásai ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: Az ellátások igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. Feltétele a bekerülésnek, hogy az illető szenvedélybeteg vagy hozzátartozó legyen. A bennmaradás feltétele az együttműködés, szerződéskötés, valamint a házirend betartása. Az Alapítvány elérhető telefonon, személyesen a székhelyen, Interneten és a Web oldalon. Nincs együttműködés a Budavári KEF-fel, de örömmel fogadja a lehetőséget a szervezet. MRE VÁLASZÚT MISSZIÓ 1122 Budapest, Krisztina krt. 5. Tel./Fax: 1/ , 1/ Tel.: 30/ , 30/ Internet: 5

8 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT DEPRESSZÓ KLUB A Családsegítő Szolgálat ügyfélkörébe tartozó, szociálisan rászorult, felnőtt korú tartós munkanélküli és szenvedélybeteg-depressziós klienseknek nyújt csoportos pszichoterápiás szolgáltatást a Depresszó klub. Ez a közösség azoknak szól, akik a különböző élethelyzetekben megjelenő krízisekre nem tudtak megfelelően reagálni és megoldást találni. A klub alkalmain a behozott problémák feltárásával és a megoldások felkutatásával foglalkoznak a résztvevők. A csoporttagok mélyülő önismeretével, várható hogy az életproblémák kezelése is konstruktívabb fordulatot vesz. AZ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI: Információnyújtás Életvezetési tanácsadás Munkaügyi tanácsadás Adósságkezelési tanácsadás Jogi tanácsadás Nevelési tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Egyéni, pár- és családterápia Mediáció Szenvedélybeteg tanácsadás Személyi segítés fogyatékkal élőknek (térítéshez kötött) Személyi szállítás fogyatékkal élőknek (térítéshez kötött) Szociális Információs Szolgáltatás ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: Az intézmény szolgáltatásait minden I. kerületi lakos igénybe veheti. A Depresszó klub tagja az intézmény ügyfélkörébe tartozik: az intézmény szakemberei közül egyénileg is kap támogatást egy családgondozótól. A klub létszáma 6-7 fő. A Depresszó klub a Budavári KEF helyi drogstratégiához illeszkedően működik. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT DEPRESSZÓ KLUB 1012 Budapest, Attila út Internet: 6

9 KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY A Kék Pont nem áll szerződésben az I. kerületi Önkormányzattal, így az elterelés tekintetében csak a IX. kerületi lakosokat fogadja, míg a többi szolgáltatást bárki igénybe veheti. A szolgáltatást igénybevevő I. kerületi lakosok száma nem adható meg pontosan, mivel a szervezetnek nincs ilyen jellegű nyilvántartása. A budai lakosokat általában átirányítják a III. Kerületi Konzultációs Központ és Ambulanciához. SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI: Pszichiátriai segítségnyújtás Pszichológiai és életvezetési tanácsadás Konzultáció (család- és egyéni) Szociális ügyintézés Információnyújtás a drogokról Állapotfelmérés Elvonást követő, visszaesést megelőző utógondozás Jogsegélyszolgálat Kortárssegítés Megkereső munka: "Party Service" : Kettőspont : klub ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: A szolgáltatások igénybevétele önkéntes. A Kék Pont elérése történhet személyesen, illetve telefonos egyeztetés útján (TAJ kártyát kérnek ennek hiányakor is részesül ellátásban a szolgáltatást igénylő személy), valamint Internet segítségével és a Droginfó kiadványból tájékozódva. A kliensek számára könnyen hozzáférhető ellátás, a jelentkezéskor nem követeli meg a szervezet az absztinencia vállalását. Az anonimitás lehetősége biztosított. KÉK PONT - FERENCVÁROS Budapest, IX. kerület, Gát u. 25. Tel.: 1/ , 30/ (Jelentkezés - elsősorban - telefonos egyeztetést követően!) Internet: 7

10 TÁMASZ GONDOZÓ 15 éve látja el az I., a II. és a XII. kerületi drog- és szenvedélybeteg lakosokat a TÁMASZ Gondozó, mint a Szent János Kórház egyik szakrendelője. Az intézménynek ellátási kötelezettsége van. Évente átlagosan fő alkohol-, drogfüggő, illetve szenvedélybeteg I. kerületi lakos veszi igénybe az intézmény szolgáltatásait. A szakrendelő pszichológiai és pszichiátriai segítségnyújtást egyaránt tud biztosítani. SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI: Gyógyszeres kezelés Egyéni pszichoterápia Támogató beszélgetés Katatím Imaginatív Pszichoterápia (KIP) Magatartás- és viselkedés-terápia ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: A bekerülés nem beutaló igényes. TAJ kártya szükséges. Ambuláns ellátásban az átlagos kezelés hossza 2-3 év, a kezelésben eltöltött maximális idő hossza a szolgáltatást kérő igénye alapján dől el, valamint függ a szakmai szempontoktól is, csakúgy, mint az alkalmak gyakorisága. A szakrendelő már korábban is részt vett a Budavári KEF kutatásaiban, továbbra is nyitott az együttműködésre. SZENT JÁNOS KÓRHÁZ TÁMASZ Gondozó 1025 Budapest, Pozsonyi út Tel./Fax: 1/ Internet: 8

11 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NYÍRŐ GYULA KÓRHÁZ DROGAMBULANCIA A kórház elsősorban a XIII. kerület és a szomszédos kerületek területéről, de az ország más részéről is fogad ambuláns betegeket, így minden szolgáltatás nyitott számukra. Az ambulancián gyógyszeres és pszichológiai kezelés, gondozás is folyik. Országos szakmai koordinációs központként működik. Az elmúlt évben 3 fő, drog- és alkoholbeteg I. kerületi lakos jelentkezett az intézménybe. Elterelésben nem részesült I. kerületi lakos. TEVÉKENYSÉGI KÖRE: Tanácsadás szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Pszichiátriai kezelés Pszichoterápiás kezelés egyéni és csoportos formában Metadon-program Naltrexon-program Elterelés Szociális támogatás-gondozás Családi konzultáció Szülőcsoport Prevenció ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: Az intézmény szolgáltatásai önkéntes alapon vehetők igénybe. A kapcsolatfelvétel, a megkeresés a tapasztalatok alapján elsősorban informális úton történik, gyakran az intézmény honlapjának segítségével. A bekerülés és bennmaradás feltétele a TAJ szám. FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NYÍRŐ GYULA KÓRHÁZ DROGAMBULANCIA 1135 Budapest, Jász u. 14. Tel.: 1/ Internet: 9

12 ORSZÁGOS PSZICHIÁTRIAI ÉS NEUROLÓGIAI INTÉZET (OPNI) ADDIKTOLÓGIAI OSZTÁLY ÉS SZAKAMBULANCIA Az Addiktológiai Osztály elsősorban alkohol- és/vagy drogfüggőségben szenvedő, 18 éven felüli betegeket vesz fel önkéntes elvonó-, ill. pszichoterápiásrehabilitációs kezelésre. A kezelések célja a méregtelenítésen felül a káros szenvedélyektől való szabadulás motivációjának támogatása, a gyógyulás megszilárdítása. Támogatja a betegközösség önsegítő, életforma-alakító kezdeményezéseit. Országos módszertani bázisként működik, bekapcsolódva a drogbetegek progresszív területi ellátásába. Alkoholizmusban és gyógyszerfüggőségben szenvedők mellett, a főváros - nem toxikus állapotban lévő - fekvőbeteg ellátásra szoruló drogbetegeit veszi fel (kivéve a IV., XIII., XIV., XV. kerületek). A évben összesen 9 fő I. kerületi lakost látott el. SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI: Gyógyszeres kezelés Egyéni- és csoportpszichoterápiák Adaptációt és örömképességet segítő kreatív- és szocioterápiás kiscsoportok (relaxáció, utazó csoport, dinamikus meditáció) Filmnézés, zenehallgatás Absztinencia-megtartó csoportok volt betegek részére Életmód hétvégi és nyári táborok a hozzátartozók bevonásával egyéni, pár- és családterápiás kezeléssel ELÉRHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA: A bekerüléshez TAJ szám szükséges. A betegfelvétel orvosi beutalóval, előjegyzés alapján történik. A kezelés időtartamáról a kezelőorvos, illetve az osztályvezető főorvos dönt. Az átlagosan 6-8 hetes bent fekvő kezelés után - jó hatásfokú együttműködés esetén -lehetőség van bejárós nappali kórházas kezelésre, mely részben külön stábbal még hangsúlyozottabban a rehabilitációs és pszichoterápiás munkára épít. Fél éven belül fekvőbeteg állományba újrafelvétel az osztályra nem kérhető. Az osztálynak 40 bent fekvő és 20 nappali kórházas beteg ellátására van kapacitása. Szívesen működik együtt a KEF-fel az intézmény. ORSZÁGOS PSZICHIÁTRIAI ÉS NEUROLÓGIAI INTÉZET ADDIKTOLÓGIA OSZTÁLY 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. Tel: 1/ , 1/ m*1160, 1446, 1442 Fax: Internet: 10

13 DROG-STOP EGYESÜLET Közvetlen és anonim drogsegély telefonszolgálat, mely ingyenesen hívható az ország egész területéről. A drogsegély telefonszolgálat az addikció, dependencia, tolerancia témakörét megcélozva a társadalom legszélesebb rétegeit éri el. Feladata a fiatalok által használt drogok, középkorú és idősebb korosztályok alkohol- és gyógyszerfüggésének és az ebből fakadó családi és iskolai, munkahelyi problémák kezelése (minta közvetítés). A szolgálat feladata a droggal és fogyasztásával kapcsolatos információ bevitele a társadalmi szemléletbe, a veszélyeztetett, érintett korosztályoknak szakszerű információt nyújtani, amely képessé teszi a változásra és változtatásra, a hatékony döntésre, konfliktuskezelésre és megoldásra. DROG-STOP EGYESÜLET Tel.: 1/ (iroda) 0-24 óráig hívható telefonszám: Internet: REFORMÁTUS ISZÁKOSMENTŐ AKCIÓ Az országosan működő misszió célja az alkoholbetegek rehabilitációja. Nemcsak az egyénnek, hanem az egész családnak nyújt segítséget gyógyító konferenciák, terápiás alkalmak, utógondozó és család-csoportok szervezésével, valamint ismeretterjesztő előadások tartásával. Az alkoholbetegeknek az újrabeilleszkedésben is segítségére van az adott személy igényeihez igazodva. A hajléktalanokat segítő misszióval szoros együttműködésben dolgozik, hiszen sok esetben az alkoholbeteg hajléktalanná lesz, illetve sokan a hajléktalanok között alkoholbetegek. MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET 1151 Budapest, Alagi tér 13. Tel./Fax.: 1/ Internet: 11

14 ELLÁTÁSI FORMÁK CSSK Rév Fogadó 1. Egészségügyi ellátás 2. Információ szolgáltatás 3. Szociális ügyintézés 4. Munkahelykeresés támogatása 5. Pszichiátriai segítségnyújtás 6. Tanácsadás, konzultáció, életvezetés 7. Családterápia, konzultáció 8. Közösségi ellátás 9. Önsegítő csoportok 10. Terápiás csoportok 11. Utógondozás 12. Elterelés 13. Kortárssegítés 14. Megkereső munka 15. Pasztorális munka 16. Jogi tanácsadás 17. Prevenció 18. Rehabilitációs előgondozás 19. Ártalomcsökkentés ELÉRHETŐSÉG I. kerület XI. kerület I. és XII. kerület Kék Pont IX. és III. kerület INTÉZMÉNYEK Nyírő Gyula Drogambulancia Válaszút TÁMASZ OPNI Szakambulancia Drog Stop RIM XIII. kerület XII. kerület II. kerület II. kerület (jelenleg)? Telefonon XV. kerület 12

15 KÖZREMŰKÖDTEK: FRANKÓ ANDRÁS NAGY-SIPOS ILDIKÓ SOMOGYI BEÁTA SZENTIRMAY RÉKA FELELŐS KIADÓ: MADÁR CSABA BUDAVÁRI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM ELNÖKE 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT

16

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Mátrix Egyesület és a Nyírõ Nyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt

Részletesebben

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Kék Pont Ambulancia és Konzultációs Központ a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt keretében, közel két éve dolgozik

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSBAN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

DUNAÚJVÁROSBAN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt keretében, közel két éve dolgozik együtt.

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre

Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre 1. sz. melléklet Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre A 2001-ben alakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a korábban kidolgozott, aktualizált

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kiadványa, amely a Munkaer -piaci Alap Rehabilitációs alaprészének támogatásával készült.

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kiadványa, amely a Munkaer -piaci Alap Rehabilitációs alaprészének támogatásával készült. Írta és összeállította: Csete László Fehér Ildikó Siháné Tóth Mária Szerkesztette: Csitáriné Csorba Valéria Fazekas István Lektorálta: Mátrainé Bartus Éva Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Részletesebben

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 283/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozat melléklete SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA SZEGED 2014. I. Bevezetés Szeged város az illegális drogkereskedelem egyik számottevő célpontja az országban. Növekedés

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

IV.2.1.3.2. A ellátó-háló értékelési programok során nyert adatok, információk, szolgáltatási térképek összevetése a cél-rendszer indikátoraival

IV.2.1.3.2. A ellátó-háló értékelési programok során nyert adatok, információk, szolgáltatási térképek összevetése a cél-rendszer indikátoraival SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér IV.2.1.3.1. A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia-addiktológiai gondozó 8200 Veszprém, Pápai út 37/b.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia-addiktológiai gondozó 8200 Veszprém, Pápai út 37/b. Alkohol-Drogsegély Ambulancia-addiktológiai gondozó 8 Veszprém, Pápai út 7/b. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: Alkohol-Drogsegély Ambulancia addiktológiai gondozójának. évi szakmai működése Készítette: Kiss Teodóra

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

1 8 3 8 3 9 5 3-1 - 0 4 Ajánlja az 1 %-ot a Mentálhigiénés Egyesületnek!

1 8 3 8 3 9 5 3-1 - 0 4 Ajánlja az 1 %-ot a Mentálhigiénés Egyesületnek! Segédanyag Terepgyakorlat megvalósításához 2012-2013. tanév Feladat: Civil szervezetek a szociális ellátásban - című írásbeli dolgozat elkészítése A dolgozat elkészítésének szempontjai: 1. Az intézmény

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05.

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. Beszámoló Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. A Projecte Hombre Szövetség (Spanyolország) Baleár-szigeteken működő programja, a Domin Alapítvány (Lengyelország), a Leo Amici Alapítvány (Magyarország) és a Belvárosi

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 1 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány...

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről.

Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről. Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről. I. Előzmények, taglétszám Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 23/2001. (I.25.) sz. határozatával támogatta a Kábítószerügyi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 38. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke. Iktatószám: 01/6271-5/2014.

Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke. Iktatószám: 01/6271-5/2014. Előterjesztő: Hüvös László Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke Iktatószám: 01/6271-5/2014. Tárgy: Szeged város Drogstratégiai programjának 2013. évi végrehajtásáról szóló

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011. Tárgy: Szeged város Drogstratégiai programjának 2010. évi végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint A kábítószer fogyasztás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.) Előadók: dr. Csikós Tímea dr. Kiss Bernadett dr. Lápossy Attila dr. Seres Péter dr. Zséger Barbara

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

A Telekom Festivalbuddy promóciós játék részvételi és játékszabályzata

A Telekom Festivalbuddy promóciós játék részvételi és játékszabályzata A Telekom Festivalbuddy promóciós játék részvételi és játékszabályzata 1. A játék szervezője A Telekom Festivalbuddy játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest,

Részletesebben

A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységér ől

A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységér ől Az Országgyűlés Kábítószerügyi eseti bizottsága Országgyű lés Hivatal a Irományszám: ) / t1c)$4 Érkezett : 2007 0KT 1 O. JELENTÉ S A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységér ől Budapest, 2007. október

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I.

Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I. Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I. BEVEZETŐ A 80/2013. (X. 16.) OGY határozat hatályba léptette a Nemzeti Drogellenes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

Összefoglaló 2010-től új drogstratégia kialakítása vált Magyarország számára aktuálissá. Ennek oka, hogy az első hazai dokumentum, melyet az Országgyűlés 2000-ben konszenzussal fogadott el, ez évben lejár.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Bővülő szolgáltatások Budakeszin

Bővülő szolgáltatások Budakeszin Színek, lehetőségek, mankók nehéz élethelyzeteink áthidalásához, megoldásához Bővülő szolgáltatások Budakeszin A Generációk Házában (Erdő utca 83) értékek ötvözésére teszünk sikeres kísérletet. Alap célkitűzésünk

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések - 1 - TARTALOM 1. Tájékoztató adatok...3 1.1 Az óvoda alapítója és fenntartója:...3 1.2. Az óvoda neve, címe telefonszáma:...3 1.3. Az óvoda tagintézményei:...3 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések...4

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2009. 05.28-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2009. 05.28-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2009. 05.28-án tartandó Képviselő

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2005. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2005. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2005. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2005. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben

Munkaanyag munkacíme: BÉKÉS VÁROSI DROGSTRATÉGIA 2011-2020

Munkaanyag munkacíme: BÉKÉS VÁROSI DROGSTRATÉGIA 2011-2020 Munkaanyag munkacíme: BÉKÉS VÁROSI DROGSTRATÉGIA 20-2020 KAB-KEF-0-KB-0003 Békés, 20 Tartalom ELŐSZÓ A STRATÉGIA FELÜLVZSGÁLATÁNAK INDOKA ELŐZMÉNY I. PROBLÉMÁS SZERFOGYASZTÓK, ADDIKTÍV PROBLÉMÁVAL KÜZDŐK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Közlekedéstudományi Egyesület. Szervezeti és Működési Szabályzata

Közlekedéstudományi Egyesület. Szervezeti és Működési Szabályzata Közlekedéstudományi Egyesület 2015. december 10-i Országos Elnökségi Ülése által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. december 10. 1 Tartalom I.... 3 Bevezető rendelkezések... 3 II... 4

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. május 28-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. május 28-i ülésére Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. május 28-i ülésére Tárgy: Időskorúak ellátása Szentgotthárdon- különös tekintettel a Városi Gondozási Központ lehetőségeinek tükrében Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.; Tel/fax.: 88/438-711 (BM: 22/45-23, 22/45-11) e-mail: szabojanos@veszprem.police.hu Szám: 19080/ /2012 ált. B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületek Ivéglegesítés Hozzászólások összefoglalója

Részletesebben

Egészséges életmóddal és életvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások III. részterület 1. sz. szerz. mód.

Egészséges életmóddal és életvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások III. részterület 1. sz. szerz. mód. Egészséges életmóddal és életvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások III. részterület 1. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26. MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, 2011. 01.26. I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások I. részterület 1. sz. szerz. mód.

Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások I. részterület 1. sz. szerz. mód. Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások I. részterület 1. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Szűrőprogramokkal és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások 1. sz. szerz. mód. III. részterület

Szűrőprogramokkal és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások 1. sz. szerz. mód. III. részterület Szűrőprogramokkal és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások 1. sz. szerz. mód. III. részterület Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Emlékeztető. E l t e r e l é s K e r e k a s z t a l m e g b e s z é l é s ről

Emlékeztető. E l t e r e l é s K e r e k a s z t a l m e g b e s z é l é s ről Emlékeztető mely készült 2010. december 9-én a szekszárdi KEF támogatásával a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szervezésében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Konferenciatermében megtartott

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

(2014. NOVEMBER 1 2015. OKTÓBER 31.)

(2014. NOVEMBER 1 2015. OKTÓBER 31.) Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1012 Budapest, Attila u. 89. tel/fax: 356-8363, 356-9599 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben