Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben"

Átírás

1 AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben Tárgyszavak: szerviz; szolgáltatás; piac; gépgyártás; szerszámgép. A gépiparban mind nagyobb jelentőségű a gyártócégek által értékesített szolgáltatás, amelynek része többek között a berendezések eladást követő üzembe helyezése, javítása, karbantartása, felújítása, rendszeres műszaki diagnosztikai távfelügyelete. A szolgáltatások szerepének növekedése a gyártást követő szerviz A gyártócégek szemléletváltozásának fő oka, hogy a szolgáltatások révén oldhatók az értékesítési korlátok, és a szolgáltatás jövedelmezősége meghaladja a meglehetősen nyomott áru gépekét. A szolgáltatások révén hosszabb távon kapcsolat létesíthető a vevőkörrel, és a szorosabb üzleti kapcsolat segíti a piacok megtartását. A gyakorlatban előfordulnak sikeres cégek, de olyan gyártók is, amelyek nem kellő rendszerezettséggel valósítják meg az említett szolgáltatásaikat. Egy vizsgált gépi berendezés szolgáltatásaira három nagy szakasz jellemző: az előkészítés során tanácsadással, tervdokumentációkkal, esetenként a pénzügyi feltételek egyeztetésével segítik a vételi döntést, az átadott gépi berendezéshez kapcsolódik az üzembe helyező szolgáltatás, valamint a kezelők és karbantartók képzése, a gyakorlati tapasztalatok átadása, a teljes élettartamra kiterjednek olyan szolgáltatások, mint pl. a gép javítása, távfelügyeleti és tanácsadó (hot-line) szolgáltatása,

2 üzemzavarok elhárítása, tartalékalkatrész-ellátás, garantált biztonság és rendelkezésre állás, karbantartás, (napi 24 órás) készenléti szolgálat üzemzavar esetére, elhasználódott, kiselejtezett gép átvétele és a hulladék ártalmatlanítása, felújítás és korszerűsítés stb. Az 1. ábra szerint alakult Svájcban a gépgyártó cégek összes árbevételében a szolgáltatások értékaránya. Ez a felmérés 199 cégre terjedt ki. A viszonylag szerény arány azért kedvezőtlen, mert egy németországi felmérés igazolta, hogy a gépekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal átlagosan az árbevétel 6,3%-ának megfelelő eredményt értek el, nagyobbat, mint az ilyen szolgáltatásokat nem végző gyártók. a mintában (n=199) képviselt arány, % ,63 26,63 19,1 11,06 4, , , ,1-40 több mint 40 a szolgáltatás aránya az árbevételben, % 1. ábra Termelővállalatok szolgáltatásainak aránya az árbevételben A szolgáltatások kínálatának értékelése és fejlesztése A gépi berendezést gyártó érdekelt a szolgáltatások bővítésében, de ehhez mindenekelőtt alapos helyzetértékelés szükséges. A felmérésben szerepeltetni kell az ilyen célra ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat, felkészültségeket. Az értékelés a jelenben előállított gépválaszték révén kínálható szolgáltatásokkal kezdődik. Ezekkel a kínálati tényezőkkel hasonlítható össze a gép vásárlóinak igénye az említett szolgáltatásokra. Elemezni kell, hogy milyen termelési folyamatokban alkalmazzák a kibocsátott gépeket, és ezekre milyen kö-

3 vetelmények jellemzők, milyen támogatásra lehet szükség az alkalmazási helyeken. A második lépés a szolgáltatások stratégiájának kialakítása. A szolgáltatások stratégiája igazodik a felmért piaci helyzethez, igyekszik a lehetőségeket hasznosítani a vállalat átfogó stratégiájához illeszkedve. A stratégia szabja meg, hogy milyen széles lehet a szolgáltatások kínálata és milyen elemeket tartalmazhat. Ezek az előirányzatok a piaci pozíciók alapján állíthatók össze. Kiemelt vizsgálatot igényel az is, hogy a gépek eladásához képest milyen értékarány alakuljon ki az egyes szolgáltatásokra. Bizonyos gyártók számára előnyös lehet, ha az összes árbevételnek nagyobbik részét nem termékekkel, hanem az említett szolgáltatásokkal realizálják. A korábbi elhanyagolt szolgáltatási ügyletek más megközelítést érdemelnek a stratégia megvalósításának szakaszában. Világos, egyértelmű célokat kell előírni a szolgáltatást végzők számára, amelyek az elvárt professzionális teljesítménynek megfelelőek. Pénzügyi célok is adhatók, pl. a következő 3 évben el kell érni, hogy mintegy 10 százalékra növekedjen a vállalat árbevételében a szolgáltatások aránya. A felhasználók szempontjai Miután a helyzetértékelés alapján elfogadták a szolgáltatások stratégiáját, a vállalat a megvalósítás szakaszába ér. Alapelv, hogy csak olyan szolgáltatás szerepelhet a kínálatban, amelyet a felhasználók hasznosnak minősítenek. A vevőkör egyes szegmenseiben egymástól eltérők lehetnek a szolgáltatásokra jellemző előnyök, piaci vonzerők. Az évek során sokféle csoportosítás alakulhat ki a gépi berendezés piaci szegmenseire, azonban a szolgáltatásokra érvényes felosztások ezektől jelentősen különbözhetnek. Döntő itt annak a szerepe, hogy a felhasználók milyen stratégiát alkalmaznak a vásárolt szolgáltatásokra (outsourcing), milyen a felkészültségük a gép önálló karbantartására, javítására, felújítására, majd az elhasználódott (selejtezett) berendezés hulladékainak kezelésére. Nagyon lényeges szempont továbbá a kapacitások terhelésének erőssége, a rendelkezésre állással kapcsolatos követelmények. A kínálat számára előnyös az olyan felfogás, hogy a felhasználó a teljes szolgáltatáscsomagot egyetlen partnertől szerzi be, és a gyártó, az egyik szakvállalatként gondoskodik az esetleg szükséges további partnerek közreműködéséről. Rendszerint előírják, hogy időszakonként legfeljebb hány üzemzavar engedhető meg, és azt is, hogy a berendezés

4 átbocsátóképességét milyen szinten kell garantálni. Előfordulnak olyan változatok, hogy a teljes kínálati választékból az egyes piaci szegmensekben eltérő összetételű, teljességű részt rendelnek meg a saját felkészültségnek megfelelő értékben. Az egyes felhasználói igények felmérésére, illetve a szolgáltatások értékesítési előirányzataira alapozva alakíthatók ki a szükséges kapacitások, pl. a gépek javítására, távfelügyeleti vagy egyéb szolgáltatásaira. A következő vizsgálati pontokat kell tartalmaznia a döntés-előkészítő tanulmánynak: A szolgáltatás célja, figyelembe vett lehetőségek, piaci kereslet Stratégia a stratégiának való megfelelés, stratégiai jelentőség illeszkedés a fejlesztési célokhoz kapcsolat a gépek értékesíthetőségével A felhasználóknál várható haszon A szolgáltatás tartalma alapvető szolgáltatási ügyletek a teljesítmény előírásai a kínált változatok, a csomagok eltérő tartalma a végrehajtás szervezeti háttere, üzleti folyamatai Szolgáltatási folyamatok áttekintő folyamatábra felelősségi viszonyok a kivitelezés lépései A szolgáltatás marketingje a felhasználók szegmensei, célcsoportok kulcspiacok versenyhelyzet a gépi berendezésre, valamint szolgáltatásaira elszámolási séma, a számlázás módja bevezetési akciók, piacra lépés értékesítési folyamatok Korlátozó tényezők, előfeltételek megvalósíthatóság feltételek jogi és egyéb korlátozó tényezők Jövedelmezőségi vizsgálat a fejlesztés ráfordításai, beruházási igény folyamatos ráfordítások, eladási árak az értékesítés prognózisai

5 Fejlesztési terv a megvalósítás időterve mérföldkövek, a várható bevezetési időpont erőforrások terve Kockázatok a termék kockázatai a projekt kockázatai piaci kockázat, a verseny kockázatai. Piaci megjelenés A jóváhagyott projekt alapján valósítják meg a piaci megjelenés előkészítésének tevékenységeit. Gondoskodni kell a szolgáltatásokkal kapcsolatos belső és külső kommunikációról is. Tudatosítani kell, hogy a vállalat szándéka olyan szolgáltatások elhatározott arányú teljesítése, amelyek kapcsolódnak a korábban meghatározó részesedésű termékkibocsátáshoz. Számolni lehet bizonyos ellenérdekeltséggel is a munkatársak (és vezetőik) részéről. Kiemelt feladat például a szervizháttérhez kapcsolódó képzés, a szolgáltatási kultúra hiányzó elemeinek meghonosítása. Szükséges a külső kommunikáció is. Ki kell fejteni a potenciális partnerek körében a felhasználáshoz fűződő előnyöket, azokat a többletértékeket, amelyekkel a szolgáltatás igénybevétele járhat. Néhány bevált kapcsolatépítési módszer: a vevőkkel közvetlen megbeszélés, ismertető kiadvány és szakmai bemutató a kínált szolgáltatásokról, ez a közlés a világhálón is történhet, referenciák bemutatása a már teljesített szolgáltatásokról, a szakfolyóiratokban közzétett hirdetések. A sikeres kommunikáció célja az is, hogy a felhasználók elfogadják a szolgáltatást önálló teljesítményként. Ilyen személyes megkeresések korábban esedékesek, mint amikor a gépi berendezés garanciaideje letelik, hiszen a karbantartás kínálata kezdettől fogva érdekelheti a vevőket. A szolgáltatások szervezeti háttere Az előbb kifejtett megvalósítási tervben jelentős szervezeti átalakítás is előfordulhat. Számolni kell a történelmileg kialakult, alkalmi jellegű szervezési megoldásokkal, amelyek már nem felelnek meg az itt vázolt

6 új stratégiának. Korábban szétszórtan jelentek meg a szolgáltatások, több szervezeti egységnek volt a feladata. A műszaki fejlesztők között többen érintve voltak például a vásárlást megelőző tanácsadásban, a dokumentációk szolgáltatásában. A felhasználók számára felajánlott tréningért, egyéb képzésekért gyakran az értékesítési vagy marketingrészleg felelt, más helyeken inkább a termelésre bíztak ilyen szolgáltatásokat. Az ilyen kezdeti megoldások nem megfelelőek a tervezett nagyobb részesedésű szolgáltatás megvalósításához. Amelyik gyártó jelentősen bővíteni szándékozik a szolgáltatásainak kínálatát, a következő megfontolásokkal számolhat: az egyes szolgáltatásokra meg kell határozni a felelősségi viszonyokat, elkülönített szervezetet kell alakítani a szolgáltatásokra, az érintett munkatársak számára meg kell határozni, hogy milyen szolgáltatási feladatokra készüljenek fel, melyek végzésére jogosultak. Az üzleti folyamatok hatékonysága és irányítása Ezek a döntések és intézkedések megteremtik a stratégia megvalósításának lényeges feltételeit. Ezek eredményei nyomán ipari méretekben fejthetők ki a szolgáltatások, növelhető a hatékonyságuk. Előnyös az olyan tapasztalatcsere, amely megalapozza, hogy az egyik felhasználási helyen bevált szolgáltatás a többi potenciális felhasználónál is megjelenhessen. Ennek az a feltétele, hogy ne ütközzék az ismeretek átadása a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokhoz. Ilyen körülményekre már a szolgáltatási megállapodások során ügyelni kell, hogy a kialakított korszerű megoldások több felhasználónak értékesíthetők legyenek. A gazdasági tényezők rendszeres ellenőrzéséhez a szolgáltatásokra megfelelő pénzügyi és egyéb kontrollingmutatók alkalmazhatók. Az a cél, hogy a költség alakulása követhető, kellően átlátható legyen. Megfelelő elszámolási rendszer meghonosításával a szolgáltatások költségviselőire terhelhetők az elszámolt költségek. A stratégiától az egyes szolgáltatási folyamatok megvalósításán át a működésig és a gazdasági elszámolásig terjedő folyamat több iterációs lépéssel járhat. Rendszeres időközönként el kell végezni a kialakult helyzet értékelését. A stratégia tartalma nagymértékben változhat, ha átalakulnak a korábbi piaci viszonyok.

7 Szerszámgépgyártók szolgáltatásainak bővítése Átalakulóban van a szerszámgépek nemzetközi piaca, amit az jelez, hogy önmagukban a technológiai jellemzők és a gépek konstrukciója alapján egyre nehezebb egymástól megkülönböztetni a kínálatban megjelenő, egymással versenyző berendezéseket. Ennek hatására a szerszámgépgyártó vállalatok egyre nagyobb gondot fordítanak a szolgáltatásaik bővítésére. A Németországban végzett felmérés során arra kerestek választ, hogy a felhasználók ténylegesen milyen szolgáltatásokat keresnek és ezeket miként minősítik? Új szolgáltató és szervizközpontok alakulása jelzi, hogy a szerszámgépet gyártók újra felfedezték a szolgáltatás üzleti szerepét. Elsődleges céljuk, hogy a gépek stagnáló kereslete mellett is fejlődhessenek, fenntarthassák vevőik elégedettségét. Nem elég kinyilvánítani, hogy a gyártó vállalat szolgáltatásai előnnyel járnak, elemzést érdemel az is, hogy milyen színvonalon felelnek meg ezek a szolgáltatások a felhasználók igényeinek. Jövedelmező szolgáltatások felmérés Kétszáz gépgyártó vállalatra kiterjedő felmérést végzett a Mercer Management Consulting tanácsadó vállalat, amelynek egyik alapkérdése az volt, hogy milyen esélyt látnak a jövedelmező szolgáltatások megvalósítására. A válaszoló cégek 25%-a tartotta lehetségesnek, hogy az árbevétel 30 50%-ának megfelelő eredményt érhet el a géphez kapcsolódó szervizügyletekkel. Figyelemre méltó, hogy a válaszolók nagy része a szerszámgép teljes életciklusára kiterjedő szervizt tervez. Egy düsseldorfi véleménykutató (Metav) a másik fél véleményét is kérte, felsorolva azokat a tényezőket, amelyeket a felhasználók fontosnak minősítenek a forgácsoló szerszámgépek üzemeltetése során, valamint a gyártó cégek szervizszolgáltatásaiban. A 2. ábra a 6 fokozatú értékelés alapján képzett fontossági rangsort szemlélteti (csökkenő sorrendben), ahol 18 ismérvet jelöltek meg. Az iskolai minősítésnek megfelelő értékelésben az 1 a nagyon fontos, a 6 a semmilyen szerepe nincs véleménynek felelt meg. A felmérés a rendelkezésre állás és a karbantartás viszonylag nagy jelentőségét erősíti meg.

8 formatervezés a gyártó elfogadottsága, hírneve szárazmegmunkálás lehetősége dinamikus viselkedés modulfelépítés konstrukciós elvek szerszámkészlet terjedelme helyigény a műveletek automatizálhatósága a vezérlés típusa forgácsoló teljesítmény kezelhetőség és hozzáférés lehetőség az átállásokra ár/teljesítmény viszony üzemeltetési költség élettartam pontosság megbízhatóság tulajdonságok 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 nagyon fontos jelentőség kevésbé fontos 2. ábra A szerszámgép tulajdonságainak fontossági rangsora A szervizmunka minősége A szerszámgépet felhasználók az előbbi 6 fokozatú minősítéssel értékelték a szerviz egyes szolgáltatásainak fontosságát, továbbá a teljesítés tapasztalt minőségét. A 6 jelű értékelés a kifejezetten rossz teljesítésnek felelt meg, az 1 pedig a kifogástalannak. A szervizmunkák 15 féle tényezőjének fontosságát kifejező rangsort csökkenő sorrendben a 3. ábra mutatja. Tanulságos, ahogy a 3. ábrán alul haladó vonallal összekötött értékelési eredmények ugyanezekre a minősítő ismérvekre a szervizmunkák teljesítésének minőségét jellemzik. Ezek a rangsorok támpontot ad-

9 nak arra, hogy milyen módon javítható a felhasználók által fontosnak minősített szervízszolgáltatások, esetenként csak közepes vagy még gyengébb minősége. A vevők nagyobb elégedettsége lényeges versenytényező. Jelenleg is kellő színvonalat értek el pl. a szerszámgépek üzembe helyezésével, de lesújtó a minősítés pl. a megvalósított távfelügyeletről. 4,0 kevésbé fontos, kevéssé teljesül a jelentőség és a teljesítés minősége 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 a teljesítmény jelentősge a teljesítés minősége nagyon fontos, nagyon jól teljesül 1,0 napi 24 órás szervizkészültség képzések helyreállítás a szerviz segélykérő vonala (hot-line) üzembe helyezés gépfelügyelet/karbantartás ellátás tartalék alkatrészekkel folyamatos támogató szolgáltatás online szerviz komplett folyamattervezés szervizteljesítmény távfelügyelet gépvásárlás részletfizetésre gépfelügyeleti kamera pénzügyi lízing, kölcsönzés a cég hírlevele, kiadványa 3. ábra A szervizteljesítmények jelentősége és teljesítésük színvonala A gépet gyártó minősítése A harmadik kérdéscsoport a következő volt: Milyen fontosak az Önök gépvásárlásai során a gépet gyártóval kapcsolatos felsorolt tényezők, és véleménye szerint mennyire teljesítik azokat? Itt is a már említett 6 fokozatú értékelést kérték a 14 féle értékelési jellemzőre, amelyek rangsora csökkenő jelentőség szerint a 4. ábrán látható.

10 nagyon fontos, nagyon jól teljesül kevésbé fontos, kevéssé teljesül jelentőség és teljesítés minő ség e 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 szakmai felkészültség elérhetőség a tényező jelentősége a teljesítés minősége együttműködés a felhasználók körülményeinek ismerete javítások minősége előforduló hibák folyamatos felismerése válaszolási idők szervizköltségek a tanácsadás minősége a vásárlóknak a gyártóra vonatkozó szempontjai jelentőség panaszok kezelése termékválaszték a szállítási feltételek rugalmassága a telephely közelsége 4. ábra A gyártóval összefüggő szempontok jelentősége és teljesítésük színvonala Fontos körülmény, hogy a gépet vásárló nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy milyen távol van a gyártó a telephelytől. Tapasztalatok szerint a gép szervizét megfelelően elvégzik, bármekkora is ez a távolság. Több tényező is arra utal, hogy márkahűség, lojalitás alakul ki, amennyiben a vevők elégedettek a megismert partner teljesítményével. Nem döntő pl. a vételi döntésben, hogy mekkora az árengedmény, mennyire rugalmasak a szállítás egyéb feltételei. Rendszerint a szervizköltségek ajánlatait is elfogadják. Az üzemzavarok fontosabb okai A szerszámgépeket sokféle tartalék alkatrésszel szállítják, és az elégedettség egyik lényeges tényezője, hogy milyen gyakran van szükség a beavatkozásra. Az 5. ábra százalékos megoszlást tartalmaz öszszesen 13 fontosabb gépegységre vonatkozóan, amelyek a meghibásodás okaként előfordulhatnak. A kördiagramon, rangsor szerint, az üzemzavarok leggyakoribb okai láthatók.

11 forgácsszállító készülék 4,1% egyéb hajtóművek 4,7% orsóhajtások 6,1% csapágyak 6,1% tengelyhajtások 6,1% vezetékek 2,7% biztonsági készülékek 0,7% gépvezérlések 19,6% működtető programok 16,9% hűtő-kenő rendszer 6,8% az automatizálás készülékei 8,1% méréstechnika 8,8% szerszámváltó egység 9,5% 5. ábra Szerszámgép üzemzavarainak fontosabb okai A rangsor harmadik helyén található (a vezérlés és a működtető programok után) a leggyakrabban üzemzavart okozó mechanikus egység, a szerszámváltás. Megnyugtató, hogy a viszonylag legnagyobb megbízhatóságú egységnek minősülnek a biztonsági készülékek. Divatirányzatok és szervizkínálat A korszerűsítés lényegét tömör jelszavakkal fejezte ki a felmérés következő kérdése: Milyen jelentősége van az Ön számára a felsorolt jelszavaknak?. Az összesen 14 tényezőre a már említett 6 fokozatú értékelést alkalmazták, a rangsorolás eredményeit a 6. ábra mutatja be a rangsorban csökkenő jelentőségük szerint. A rangsor első két helyére került jelszavak azonos törekvést, a kieső mellékidők csökkentését fejezik ki a komplett megmunkálás, illetve az automatizálás révén. Ezekhez képest a távfelügyelet lehetősége lényegesen hátrább került. Viszonylag szűk körben ismertek a legújabb technológiák előnyei.

12 lézeres megmunkálás nagy sebességű, nagy pontosságú (HSC/HPC) megmunkálás távfelügyelet aktív (folyamat közben végzett) mérés szárazmegmunkálás szimultán 5-tengelyes megmunkálás korszerű szerszámváltás nyitott vezérlés jelszavak tálcás kiszolgálás kemény anyagok megmunkálása lineáris hajtás motorral hajtott orsó automatizált gép komplett megmunkálás 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 jelentőség kevésbé fontos nagyon fontos 6. ábra A döntés jelszavainak fontossági rangsora szerszámgépekre vonatkozóan Összeállította: Gittlár Ferencné Irodalom Hildebrand, K.; Gebauer, H.; Fleisch, E.: Mit Systematik erfolgreich Dienstleistungen managen. = WB Werkstatt und Betrieb, 137. k. 9. sz p Damm, H.: Solide Technik dominiert die Kunden-Präferenzen. = WB Werkstatt und Betrieb, 137. k. 9. sz p Homburg, C.; Schenkel, B.: Industrielle Dienstleitungen nur durch systematisches Management ein Erfolg! = Service Today, sz. p Oliva, R.; Kallenberg, R.: Managing the transition from products to services. = International Journal of Service Industry Management, 14. k. 2. sz p

Daganatos betegek között végzett felmérés az onkológiai ellátás helyzetéről, az ellátás kockázatának megismeréséről

Daganatos betegek között végzett felmérés az onkológiai ellátás helyzetéről, az ellátás kockázatának megismeréséről Daganatos betegek között végzett felmérés az onkológiai ellátás helyzetéről, az ellátás kockázatának megismeréséről Prof. Simon Tamás, Kiss Katalin (Magyar Rákellenes Liga, Szinapszis Kft) A kommunikáció

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: mutatószám; kohászat; kiegyensúlyozott értékelőkártya; üzemfenntartási stratégia. Egy német

Részletesebben

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK A digitális gyár mint a termékéletciklusmenedzsment megvalósításának központi eleme A termékéletciklus-menedzsment lényege az üzleti folyamatok olyan

Részletesebben

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/4349. számú jelentés az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

A testre szabott SE-tréninggel a fejlesztési csoportok sikeresek

A testre szabott SE-tréninggel a fejlesztési csoportok sikeresek GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS A testre szabott SE-tréninggel a fejlesztési csoportok sikeresek A rugalmas SE-tréning (simultaneous engineering) koncepcióját a Robert Bosch GmbH

Részletesebben

Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének 2015. szeptember 30. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 3 II. AZ ÜZLETI

Részletesebben

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Varsányi Judit: ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Megjelent a Marketing folyóirat 1990/2. számában A cikk szerzője a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Technológusként és fejlesztő mérnökként

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

E-oktatás alkalmazása műszaki ismeretek átadására

E-oktatás alkalmazása műszaki ismeretek átadására AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.06 E-oktatás alkalmazása műszaki ismeretek átadására Tárgyszavak: oktatás; műszaki személyzet; hálózatra alapozott szakképzés. A műszaki ismeretek rendszeres felfrissítése,

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Szakdolgozat. Hrabovszki Tamás. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar. Pénzügyi Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros.

Szakdolgozat. Hrabovszki Tamás. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar. Pénzügyi Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Pénzügyi Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros Szakdolgozat A terv címe: Költségvetési szervek (Önkormányzatok) pénzügyi tervezésének bemutatása, Budapest Főváros

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁTATÁSOK- DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁTATÁSOK- DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁTATÁSOK- DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER 1 MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁTATÁSOK- ŰRLAPOK 2 II/1 KAPCSOLATFELVÉTELI LAP Időpont: Szervezet megnevezése, címe: Helyszín: Jelen vannak:

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Fizika tantárgy 7-8. évfolyam 2013. EMBER ÉS TERMÉSZET Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret,

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

Távol-keleti vállalatok marketingstratégiái

Távol-keleti vállalatok marketingstratégiái A MARKETING TERÜLETEI Távol-keleti vállalatok marketingstratégiái A távol-keleti régió kis tigrisei jelen vannak és sikeresek az európai piacokon is. Mi a sikerük titka? Miben különböznek az európai vállalatoktól?

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

Felnőttképzés vezetőknek és vállalkozóknak

Felnőttképzés vezetőknek és vállalkozóknak GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS Felnőttképzés vezetőknek és vállalkozóknak Az elmúlt években új oktatási formák jelentek meg úgy a vállalati vezetők, mint a vállalkozók képzése területén.

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló Magyar Turizmus Rt. Az egészségturizmus marketingkoncepciója Vezetői összefoglaló 2002. április 30. Végső jelentés Tartalom 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2 1.1 A KUTATÁS HÁTTERE 2 1.1.1 A kutatás céljai 2 1.1.2

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 Összeállította: dr. Mundruczó Györgyné 2 Az európai diszkont légitársaságok utasforgalmának dinamikus növekedése megváltoztatta

Részletesebben

A műhelymunka tervezett napirendje

A műhelymunka tervezett napirendje ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Záró műhelymunka 2010. jún. 09. A műhelymunka tervezett napirendje 1. Az ügyfélelégedettség-mérés

Részletesebben

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal Bevezetés A veszélyes helyzetek azonosítására,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata 6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata Forrás: Rural Innovation Dossier No.6, LEADER European Observatory, 2001 A fejezetet szerkesztette: Jean-Pierre

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

The role of origin in the hungaria pálinka industry

The role of origin in the hungaria pálinka industry (79) TÖRÖK Á. Az eredetvédelem jelentősége a magyar pálinka ágazatban The role of origin in the hungaria pálinka industry Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar 1093 Budapest Fővám tér 8.

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.)

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása a hiánypótlás alkalmazásáról (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Tájjellegű ételek megjelenésének elemzése a dél-dunántúli turisztikai régió ételválasztékában Szerző: Sándor Dénes Az elemzés során harminc, dél-dunántúli turisztikai régióból származó étlap tanulmányozására

Részletesebben

STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS

STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS Adatfelvétel időpontja: 2015. december 01. - 20016. február 07. Kitöltők száma: 220 2 BEVEZETÉS Online felmérésünkben a vállalatok aktuális stressz szintjéről és az alkalmazott

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Oldal 1 / 6 Hatályos: 2013.03.27 napjától visszavonásig Adatvédelmi Nyilatkozat 1.Adatkezelő: Cégnév: Garancia Auto S.r.o. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62. fsz. 1. Levelezési

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Geda Gábor Biró Csaba Tánczos Tamás Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu birocs@aries.ektf.hu kistancos@ektf.hu SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ LEHETŐSÉGEI Absztrakt: Az informatikai eszközök fejlődése

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Regisztráció A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház kosaras

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és ELŐTERJESZTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megye iskolarendszerű szakképzésének átalakítására (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) A 2011. évi hazai jogalkotás folyamatában

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság A környezetvédelmi szemléletformálásra szolgáló 2015. évi költségvetési forráskeret felhasználásáról

Részletesebben

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjei, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság zöldturizmushoz

Részletesebben

Elektronikai javítási folyamatok modellezése Markov-láncokkal

Elektronikai javítási folyamatok modellezése Markov-láncokkal Elektronikai javítási folyamatok modellezése Markov-láncokkal Absztrakt Jónás Tamás Tóth Zsuzsanna Eszter Kutatásaink során azt vizsgáltuk, hogy az elektronikai javítási folyamatok, mint sztochasztikus

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2010. január 11. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az alábbi dokumentum a GépDepo.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gepdepo.hu webáruházban (a továbbiakban: Gépdepo Webáruház) történő vásárlás

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest karpati.d.judit@gmail.hu A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN A közös jelölt- és közös lista-állítással kapcsolatos egyes kérdésekről [1/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás]

Részletesebben

Változó, alakuló (mobil) szakma. Partneri kapcsolatokra épített szakma.

Változó, alakuló (mobil) szakma. Partneri kapcsolatokra épített szakma. képzők képzése felsőfokon 71 Balogh Andrásné A KÉPZŐK KÉPZÉSÉNEK DIMENZIÓI Az Egyesült Államokban ma úgy tartják, hogy a dolgozók többsége élete során átlagosan hét különböző, egymástól eléggé távol eső

Részletesebben

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában 1 dr. Czeglédy Csaba A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában A joggyakorlat alapján a kötelező védelem esetén a védő kirendelésének elmulasztása a terhelt jogainak

Részletesebben

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás 9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA Készítette: Dr. Madarász Tamás A felszí alatti szennyezések felszámolásával foglakozó fejezetünkben célunk egy rövid áttekintést adni azokról a törvényi keretekről, korszerű

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft Iroda: 1181 Budapest, Zádor u. 9. Levélcím: 1680 Budapest, Pf. 104. Tel: +36-1-296-0960 Fax: +36-1-296-0950 Telephely: Tel: +36-1-296-0940

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A Hartz-bizottság IV. hatásvizsgálata Németországban

A Hartz-bizottság IV. hatásvizsgálata Németországban MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK A Hartz-bizottság IV. hatásvizsgálata Németországban A Hartz-bizottságot 2002 tavaszán kérték fel a németországi munkaerő-piaci szabályok felülvizsgálatára,

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál AOSZ Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál Szeleczki István: Kérdőíves felmérés szervezetfejlesztői összefoglaló (kutatási

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás ***

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás *** EURÓPAI BIZOTTSÁG Versenyügyi Főigazgatóság Politika és stratégia A. Igazgatóság PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu Üdvözöljük a Quality Direct Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben