HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok)"

Átírás

1 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok) Dr. Fehér Ágnes OÉTI Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar közegészségügyi-járványügyi felügyelők élelmiszerbiztonsági képzése

2 HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points- Veszélyelemzés és Kritikus Ellenőrzési Pontok Cél: az élelmiszerek biztonságosságának garantálása Módszer: késztermék vizsgálata helyett magát a folyamatot tartja szabályozás alatt Lényege: kritikus pontok megállapítása és ezek folyamatos szabályozása, dokumentációja az utólagos ellenőrzéshez

3 A helyes kidolgozott HACCP Érvényben lévő jogszabályokon alapul Jó higiénés gyakorlatot nélkülözhetetlennek tekinti A vezetők elkötelezettségén alapul Egységre szabott Folyamatos belső ellenőrzést foglal magába Tudatos tevékenység oktatás jelentősségét a vezető átlátja Felelősség-vállalás Dinamikusan változó rendszer

4 1. alapelv : A veszélyelemzés végzése A HACCP hét alapelve 2. alapelv : A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása 3. alapelv : A kritikus határérték(ek) megállapítása 4. alapelv : A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása 5. alapelv : Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt 6. alapelv : Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCP-rendszer hatékonyan működik 7. alapelv : Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó minden eljárást és nyilvántartást.

5 1. A veszélyelemzés végzése azon veszélyek azonosítása, amelyeket meg kell előzni, ki kell zárni vagy elfogadható szintre kell csökkenteni Codex Alimentarius ajánlás szerint: fel kell sorolni minden olyan veszélyt, amely minden egyes lépés során ésszerűen feltételezhető az elsődleges termeléstől, az előkészítésen, feldolgozáson és forgalmazáson keresztül a fogyasztás pillanatáig. Ezután veszélyelemzést kell végezni, annak megállapítására, hogy mely veszélyek olyan jellegűek, hogy megszüntetésük, vagy elfogadható szintre csökkentésük alapvetően fontos és lényeges a biztonságos élelmiszer-előállításhoz. A veszélyelemzésnek ahol lehetséges tartalmaznia kell a következőket: a veszélyek valószínű előfordulása és káros egészségügyi hatásaik súlyossága; a veszélyek jelenlétének minőségi és/vagy mennyiségi értékelése; az aggodalomra okot adó mikroorganizmusok túlélése vagy szaporodása; a toxinok, a vegyi vagy a fizikai hatású anyagok termelődése vagy megmaradása az élelmiszerekben; és az előzőekhez vezető körülmények. Ezután a munkacsoportnak át kell gondolnia, hogy milyen, az egyes veszélyekre alkalmazható szabályozó intézkedések állnak rendelkezésre, ha vannak egyáltalán ilyenek. Egy adott veszély szabályozására egynél több szabályozó intézkedésre lehet szükség, és egy adott szabályozó intézkedéssel több veszélyt is lehet szabályozni.

6 2. A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása a kritikus szabályozási pontok meghatározása azon lépésnél vagy azon lépéseknél, ahol a szabályozás a veszély megelőzéséhez, kizárásához vagy elfogadható szintre csökkentéséhez elengedhetetlen. Codex Alimentarius ajánlás szerint: Előfordulhat, hogy több, mint egy CCP van, amelyre szabályozást alkalmaznak ugyanannak a veszélynek a kezelésére. A Kritikus Szabályozási Pont (CCP) meghatározását a HACCP-rendszerben a döntési fa (2. ábra) segíti elő, amely logikus következtetésre épülő szemléletet tükröz. A döntési fát rugalmasan kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy a tevékenység termelésre, állatvágásra, feldolgozásra, tárolásra, forgalmazásra vagy más célra irányul-e. Ezt útmutatóul kell használni a CCP-k meghatározásához. A döntési fának ez a példája esetleg nem alkalmazható minden helyzetben. Más megközelítést is lehet alkalmazni. Ajánlatos a döntési fa alkalmazásának oktatása. Ha olyan lépésben állapítottak meg veszélyt, ahol a biztonsághoz szükséges a szabályozás, de sem ebben, sem bármely más lépésben nincs szabályozó intézkedés, akkor a terméket vagy a folyamatot itt, vagy bármely korábbi/későbbi szakaszban módosítani kell, hogy szabályozó intézkedést lehessen tenni.

7 3. A kritikus határértékek megállapítása a kritikus szabályozási pontokon az elfogadhatóság és elfogadhatatlanság különválasztásához szükséges kritikus határértékek megállapítása az azonosított veszélyek megelőzéséhez, kizárásához vagy elfogadható szintre csökkentéséhez. Codex Alimentarius ajánlás szerint: Minden Kritikus Szabályozási Ponthoz meg kell határozni és ha lehetséges validálni kell a kritikus határértékeket. Egyes esetekben egy meghatározott lépéshez nemcsak egy, hanem több kritikus határértéket kell kidolgozni. A gyakran használt kritikus határérték-paraméterek közé tartoznak például a hőmérséklet, az idő, a nedvességtartalom, a ph, a vízaktivitás, a szabad klórtartalom és az érzékszervi paraméterek, mint pl. a küllem és az állomány értékei.

8 4. Felügyelő rendszer hatékony felügyeleti eljárások létrehozása és alkalmazása a kritikus szabályozási pontokon. Codex Alimentarius ajánlás szerint: A felügyelet egy kritikus szabályozási pont ütemterv szerinti mérése vagy megfigyelése a hozzá tartozó kritikus határértékekhez viszonyítva. A felügyelő eljárásoknak alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy jelezzék a szabályozottság megszűnését vagy gyengülését a kritikus szabályozási ponton. Továbbá, a felügyelő módszernek ideális esetben ezt az információt kellő időben kell nyújtania, hogy a kritikus határértékek túllépésének megelőzésére meg lehessen tenni azokat a helyesbítéseket, amelyek biztosítják a folyamat szabályozottságát. Ha lehetséges a folyamat helyesbítését akkor kell elvégezni, amikor a felügyeleti eredmények egy CCP esetében a szabályozottság megszűnésének irányába eltolódó trendet jeleznek. A helyesbítéseket azelőtt kell végrehajtani, mielőtt az eltérés bekövetkezik. A felügyeleti tevékenységből származó adatokat erre kijelölt személynek kell értékelnie, aki megfelelő ismeretekkel és hatáskörrel rendelkezik a helyesbítő tevékenységek időben való megtételéhez. Ha a felügyelet nem folyamatos, a felügyelet mértékének vagy gyakoriságának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy garantálja a CCP szabályozását. A CCP-ket felügyelő eljárásoknak legtöbbször gyorsan elvégezhető módszereknek kell lenniük, mivel többnyire olyan on-line folyamatokra vonatkoznak, amelyek esetében nincs idő hosszadalmas analitikai vizsgálatokra. A fizikai és a kémiai vizsgálatok általában előnyösebbek mint a mikrobiológiai vizsgálatok, mivel gyorsan elvégezhetők és gyakran ezek is jelzik a termék mikrobiológiai szabályozottságát. A CCP-k felügyeletével kapcsolatos minden nyilvántartást és dokumentumot alá kell írnia a felügyeletet végző személy(ek)nek és a vállalat felelős felülvizsgáló alkalmazottjának (alkalmazottainak).

9 5. Helyesbítő tevékenységek helyesbítő tevékenységek meghatározása, amikor a felügyelet jelzi, hogy a kritikus szabályozási pont nincs szabályozva. Codex Alimentarius ajánlás szerint: minden kritikus szabályozási ponthoz (CCP) egyedi helyesbítő tevékenységet kell kidolgozni az előforduló eltérések kezelésére, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a CCP ismét szabályozott legyen. Ezeknek ki kell terjedniük az érintett termékek megfelelő további kezelésére is. Az eltérést és a nem megfelelő termék kezelésére vonatkozó eljárásokat dokumentálni kell.

10 6. Igazolási eljárások rendszeresen végrehajtandó eljárások létrehozása az előző öt alapelv szerinti intézkedések hatékony működésének igazolására. Codex Alimentarius ajánlás szerint: Eljárásokat kell megállapítani az igazolásra, annak meghatározására, hogy a HACCP-rendszer megfelelően működik-e. Igazoló és felülvizsgáló módszereket, eljárásokat és vizsgálatokat lehet alkalmazni, beleértve a véletlenszerű mintavételt és az elemzést. Az igazolás gyakoriságának elegendőnek kell lennie annak megerősítéséhez, hogy a HACCP-rendszer megfelelően működik. Az igazoló tevékenységek példái: A HACCP-rendszer és nyilvántartásainak felülvizsgálata. Az eltérések és a nem megfelelő termékekre vonatkozó intézkedések felülvizsgálata. Annak megerősítése, hogy a CCP-k felügyelet alatt állnak. Ahol lehetséges a validálási tevékenységek tartalmazzanak intézkedéseket a HACCP-terv minden eleménk esetében annak megerősítésére, hogy azok hatásosak.

11 7. Dokumentáció a vállalkozás jellegének és méretének megfelelő olyan dokumentumok és nyilvántartások létrehozása, amelyek igazolják az előző hat pontban vázolt intézkedések hatékony alkalmazását. Codex Alimentarius ajánlás szerint: A HACCP-rendszer alkalmazásához fontos a hatékony és pontos nyilvántartás. A HACCP-eljárásokat dokumentálni kell. A dokumentáció és nyilvántartás alkalmazkodjon a tevékenység jellegéhez és méretéhez. A dokumentáció néhány példája: Veszélyelemzés, A CCP-k meghatározása, A kritikus határérték meghatározása.a nyilvántartások néhány példája: CCP-t felügyelő tevékenységek, Eltérések és hozzájuk tartozó helyesbítő tevékenységek, A HACCP-rendszer módosításai.

12 HACCP követelmények alakulása az Unióban és hazánkban FAO/WHO Codex Alimentarius irányelv Az EU-ban nem ez! A HACCP könnyített változata Alapelvek 93/43 directiva 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról Magyar Élelmiszerkönyv előírása A 90/2003 FVM- ESZCSM rendeletben leírttal azonos

13 80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM e.r. a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről 41/2001. (XII.22.) GM-EüM-FVM e.r. 3. (2) bek. Saját élelmiszerbiztosítási rendszert kell működtetni a HACCP rendszernek a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásai szerint.

14 90/2003.(VII.30.) FVM-ESzCsM e. r. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 3. HACCP bevezetési kötelezettség HACCP egy rendszer, mely meghatározza, értékeli és ellenőrzi a veszélyeket, amelyek az élelmiszerbiztonság szempontjából jelentősek. Meg kell határozni az élelmiszerbiztonság szempontjából kritikus lépéseket. Megfelelő biztonsági eljárásokat kell választani. Azok végrehajtását ellenőrizni kell.

15 90/2003.(VII.30.) FVM-ESzCsM e. r. II. 4. A rendelet a 7 alapelv megvalósítását nem teszi kötelezővé, az élelmiszer-forgalmazónak a következő dokumentációval kell rendelkeznie: - belső higiéniai ellenőrzések rendjét - munkahelyek, eszközök tisztaságának, - az áruk megfelelőségének, - műszaki-higiéniai jellemzők megtartásának ellenőrzését - dolgozók feladatait, felelősségi körét - jegyzőkönyvet kell készíteni veszélyeztető tényező esetén, annak elhárítására tett intézkedésekről

16 A Codex Alimentarius Bizottság (852/2004/EK), a 80/1999. (XII. 28.) GM- EüM-FVM e.r. és a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM e.r. által előírt élelmiszer-biztonsági önellenőrző rendszer összehasonlítása Codex Al. Biz. 80/1999. GM-EüM-FVM 90/2003. FVM-ESzCsM A potenciális veszélyek elemzése A veszélyes pontok kijelölése 1. elv 3/A. (1) a) 3. a.) 3. b.) A kritikus szabályozási pontok (CCP) meghatározása 2. elv 3/A. (1) b) 3. c.) Kritikus határértékek meghatározása 3. elv 3/A. (1) c) Nincs Felügyeleti (szabályozási és monitoring) eljárások meghatározása Eltérés esetén alkalmazandó helyesbítő tevékenységek meghatározása 4. elv 3/A. (1) d) 3. d.) 5. elv 3/A. (1) e) Nincs A veszélyelemzés, a kritikus szabályozási pontok, és a felügyeleti (szabályozási és monitoring) eljárások felülvizsgálata 6. elv 3/A. (2) 3. e.) Legalább 2 évente Dokumentáció 7. elv Felülvizsgálat részleges

17 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Kötelezettségek HACCP A Codex Alimentarius Bizottság hét alapelvén alapuló folyamatos eljárás(ok) bevezetése, alkalmazása és fenntartása Ha bármely változtatást hajtanak végre a terméken, folyamaton bármely lépésben az élelmiszer-vállalkozók felülvizsgálják az eljárást és elvégzik a szükséges változásokat

18 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról A vállalkozók kötelezettségei III. HACCP Az alapelveket rugalmasan kell alkalmazni: Egyes esetekben a kritikus szabályozási pontok felügyelete helyettesíthető a jó higiéniai gyakorlattal Bizonyos vállalkozásokban nem lehetséges a kritikus szabályozási pontok (CCP) meghatározása A kritikus határérték megállapításának követelménye nem jelenti azt, hogy minden esetben számszerű határérték rögzítésére van szükség A dokumentumok megőrzésére vonatkozó követelménynek megfelelően rugalmasnak kell lennie, hogy ne hárítson indokolatlan terhet a mikrovállalkozásokra Nem veszélyeztetheti az élelmiszer-higiéniai célkitűzéseket!

19 Élelmiszer-higiéniai előfeltételek Infrastruktúra és berendezések Az alapanyagokkal szemben támasztott követelmények Az élelmiszerek biztonságos kezelése (a csomagolást és szállítást beleértve) A hulladékok kezelése Kártevők elleni védekezés Tisztítás, takarítás, fertőtlenítés Vízminőség A hűtőlánc betartása A személyzet egészségi állapota Személyi higiéne Oktatás, képzés

20 A HACCP-követelmények rugalmas alkalmazása Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) A teljes HACCP elveken alapuló eljárás olyan önszabályozó élelmiszerbiztonsági rendszer, amely elsősorban az élelmiszerek előkészítésével, gyártásával és feldolgozásával, foglalkozó élelmiszer-vállalkozások számára megfelelő Ahol ilyen műveleteket nem végeznek, számos esetben elegendő az előfeltételek (köztük a Jó higiénia Gyakorlat [GHP]) biztosítása. Ezekben az esetekben a veszélyelemzés elvégzése (HACCP 1. alapelve) után nem feltétlenül szükséges a többi HACCP alapelv szerinti felügyeleti rendszer kidolgozására és működtetésére. Ilyen, élelmiszer-feldolgozást nem végző vállalkozások lehetnek például: mozgó és/vagy ideiglenes forgalmazás, italok felszolgálása (bárok, kávézók) kis élelmiszerbolt előre csomagolt vagy nem romlékony élelmiszerek szállítása, tárolása

21 A HACCP-követelmények rugalmas alkalmazása Jó Higiélniai Gyakorlati Útmutató Szektor-függő tevékenységek, ahol az egyedi HACCP-rendszer kidolgozása helyett elegendő lehet az adott szektorra jellemző, jól ismert, szakmai gyakorlati képzéseken begyakoroltatott jó higiéniai gyakorlat (GHP) szerinti tevékenység. Szektor-specifikus Jó higiéniai gyakorlati útmutatók! Ilyen, területek lehetnek például: éttermek, központilag elkészített ételek elosztása (catering) pékség, cukorka előállítás élelmiszerbolt (húskimérést beleértve)

22 Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató Egyszerű, könnyen érthető, gyakorlatias leírása annak, hogy az adott szektorban milyen higiéniai szabályokat kell követni (az esetleges előforduló veszélyek kézbentartásának módjai) Foglalkoznia kell minden, az adott területre jellemző lényeges veszéllyel Egyértelműen be kell mutatnia a veszélyek kézbentartására szolgáló eljárásokat A problémák esetén követendő helyesbítő eljárásokat Ki kell emelnie a bizonyos élelmiszerekhez kötődő lehetséges veszélyeket (pl. nyers tojás szalmonella) az élelmiszerek szennyeződésének elkerüléséhez alkalmazandó eljárásokat (pl. beszerzés megbízható forrásból, a feldolgozás hőmérséklet/idő jellemzői)

23 HACCP Az élelmiszerbiztonságot elősegítő belső minőségbiztosítási rendszer A termőföldtől az asztalig alkalmazható módszer

24 Belső élelmiszerbiztonsági rendszer: ön-és közvédelmi eszköz Közvédelem: a közegészség védelme Önvédelem: az előállítói felelősség bizonyításának eszköze, kiszolgáltatottság csökkentése A helyesen alkalmazott HACCP rendszer az előállítói felelősség érvényesítésének hatékony eszköze

25

26 Lehetséges veszély Salmonella Campylobacter Listeria

27 Szabályozó eljárás Hőkezelés

28 Kritikus szabályozási pont(ccp) Forralás edényben

29 Kritikus határérték Hab-képződés

30 Felügyelet (monitoring) A hab képződésének megfigyelése

31 Igazolás, felülvizsgálat A hab maradványainak megfigyelése

32 Változások, irányzatok a HACCP alkalmazásában (1) Jelen helyzet A 7 alapelv alkalmazása kötelező Január 1-től (852/2004 EK rendelet) A szemlélet / megközelítés teljes termékláncra kiterjedő alkalmazása GHP/GAP/HACCP elsődleges termelés Rugalmas alkalmazás kevésbé fejlett / kis vállalkozások A Magyar Élelmiszerkönyv /1993 előírás újabb (3.) kiadás EU állásfoglalás tervezet + útmutató tervezetek

33 Változások, irányzatok a HACCP alkalmazásában (2) Átláthatóság kockázatértékelés alapján súlyozás A CCP-k számának csökkentése Validálás, verifikálás Szakmai tartalom pontosságának javítása EU mikrobiológiai elfogadhatósági követelményről rendelet tervezet Az önkéntes rendszerek (BRC, IFS, ISO 22000, stb.) többet írnak elő, mint a jogszabály Teljesítmény követelmények tervezése és betartásának ellenőrzése

34 Rugalmas alkalmazás (Codex) Elismerik, hogy a HACCP hatékony alkalmazásának lehetnek akadályai főként a kis- és/vagy kevésbé fejlett vállalkozásoknál A HACCP rendszerben mind a 7 alapelvet alkalmazni kell Figyelembe kell venni: a tevékenység jellegét, méretét, az emberi és pénzügyi erőforrásokat, az infrastruktúrát, a folyamatokat, a tudást és a gyakorlati korlátozó feltételeket Segítség: ágazati HACCP útmutatók, az egyedi feltételekre alkalmazva az ipari szövetségek fontos szerepe Több hasonló jellegű termék esetén, termékcsoportonkénti HACCP terv (pl. vendéglátás, közétkeztetés)

35 Rugalmas alkalmazás (EU)(1) Az EU értelmezés elismeri, hogy egyes tevékenységekhez, bizonyos esetekben nem lehet CCP-t és gyakori felügyeletet rendelni a jó higiéniai gyakorlat helyettesítheti (a feldolgozóiparban ritkán, inkább piaci standok, kis boltok, előrecsomagolt és nem romlékony áruk szállítása) a részletes HACCP eljárások helyett Jó gyakorlat útmutatók (GHP + HACCP elemek) és ágazati általános HACCP útmutatókban leírt modellek alkalmazása is elfogadható, szükség szerint módosítással, kiegészítéssel (de nem helyettesíti a megértést). a kritikus határérték nem csak numerikus érték lehet.

36 Rugalmas alkalmazás (EU)(2) A dokumentumok megőrzésének követelményeit a tevékenység jellegétől, méretétől függően rugalmasan kell kezelni (pl. vendéglátás) A tanúsítást nem írja elő jogszabály. Ez magán kezdeményezés, nincs jogi hatálya, nem helyettesíti a hatósági ellenőrzést

37 A HACCP rendszerek alkalmazásának tapasztalatai A HACCP és az egyéb higiéniai szabályozás megkülönböztetése A hét alapelv mechanikus alkalmazása nem javítja lényegesen az élelmiszer-biztonsági színvonalat Csak akkor eredményes, ha szakmailag helyes és pontos információra építik és az intézkedések arányosak a reális kockázatokkal. legyen egyszerű emelje ki a lényeget ha a szakmai tartalom pontatlan nem ad megfelelő védelmet a fogyasztónak ha feleslegesen szigorú, túl szabályozott, nem lehet működtetni.

38 A jó higiéniai gyakorlat (GHP) fogalma Olyan tevékenységek és feltételek, amelyek a HACCP alkalmazása előtt és annak során szükségesek az élelmiszer-biztonság eléréséhez FAO/WHO 1998 Többféle elnevezés, amely mind ugyanazt takarja EU - GHP jogszabál yok FAO / - a HACCP előfeltételei, WHO előfeltételi programok ISO 22000

39 A HACCP és a GHP A HACCP és a GHP egységes, összefüggő rendszert alkot A szabályozó intézkedések osztályozása a veszélyre gyakorolt hatás hatékonysága alapján HACCP: az élelmiszer-biztonság szempontjából kiemelt fontosságú dolgok CCP: szigorú felügyelet és bizonylatolás GHP: a környezeti és működési feltételek, amelyek kisebb kockázatot jelentenek, de szabályozni kell Rendszeres felügyelet, de ha nincs hiba, csak ritkább bizonylatolás + az eltérések bizonylatolása

40 A HACCP követelmények az önkéntes élelmiszer-biztonsági szabványokban (1) A különböző szabványok szakmai tartalma között nincs lényeges különbség A kockázatok értékelése alapján a GHP és a CCP-k megkülönböztetésével A CCP-k számának csökkentése, kezelhető mennyiségű CCP CCP-k felügyelete, a végrehajtás módja írásban, egyedi nyilvántartások, aláírva A helyesbítő tevékenységek, feljegyzése,

41 A HACCP követelmények az önkéntes élelmiszer-biztonsági szabványokban (2) Igazolás, validálás legalább évente Allergén anyagokra és más fogyasztói élelmiszerbiztonsági elvárásokra is terjedjen ki Az elemzés a termékre és a folyamatra vonatkozó tudományos/műszaki szakirodalomra épüljön A reklamációk és a termékről való rendelkezések elemzése az igazolás része

42 Hatóság feladata a HACCP-vel kapcsolatban Az illetékes hatósági szervek által végzett ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a szakmai tevékenységgel együtt járó lehetséges élelmiszerbiztonsági veszélyek megítélésére, a kockázat értékelésére is. Megkülönböztetett figyelemmel kell vizsgálniuk az élelmiszer ágazat által megjelölt Kritikus Kontroll Pontokat, megvizsgálva, hogy a szükséges megfigyelő és ellenőrző rendszer (kontroll) ezeken a pontokon megfelelően működik-e.

43 Az élelmiszerellenőrző hatóság ellenőrzései során Nem auditálja, nem verifikálja a rendszereket. Megállapítja, hogy a jogszabályban előírt feltételek teljesülnek-e? Nem feladata a rutin hatósági ellenőrzésnek a rendszer teljeskörű, részletes átvizsgálása. Egyes pontokon szúrópróba-szerűen ellenőriz Élelmiszerbiztonsági események, panaszok, megbetegedések kivizsgálásakor részletes ellenőrzés szükséges.

44 Köszönöm a figyelmet!

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése A HACCP-terv kidolgozásának gyakorlati tudnivalói A HACCP 7 alapelve Veszélyelemzés

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott,

jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű módszer az élelmiszerek biztonságának

Részletesebben

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor Az állattenyésztésben alkalmazható minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek ismertetése, állathigiéniai előírások, állatjólét Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági rendszerek

Élelmiszerbiztonsági rendszerek Élelmiszerbiztonsági rendszerek» HACCP jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points=Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok» HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe Dr. Ózsvári László PhD, MBA osztályvezető FVM VERSEC, 2008. október 17. MIT IS JELENT A HACCP KIFEJEZÉS? Have

Részletesebben

Mit jelent a megbízható minőség az étrend-kiegészítő gyártás

Mit jelent a megbízható minőség az étrend-kiegészítő gyártás Mit jelent a megbízható minőség az étrend-kiegészítő gyártás során (Nyomonkövethetőség az alapanyagtól a késztermékig) Dr. Sándor Edit orvosigazgató Pharma Nord 1990-től az EU jogszabályozásában, á

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 7.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 7. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 7. Veszély elemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonság termelési és ellenőrzési rendszerei Az élelmiszer

Részletesebben

HACCP. Mohácsiné dr. Farkas Csilla. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

HACCP. Mohácsiné dr. Farkas Csilla. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com HACCP Mohácsiné dr. Farkas Csilla HACCP ÉLELMISZER MINŐSÉG: az élelmiszer azon tulajdonságainak összessége, amely biztosítja a jogszabályokban előírt és a fogyasztók által elvárt követelmények kielégítését.

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Az élelmiszer-biztonság termelési és ellenőrzési rendszereinek áttekintése

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató TÜV NORD Magyarország Kft. Élelmiszerbiztonság Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2010. november 4. TÜV NORD, a kompetens

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter

A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter Bonafarm csoport márkái, Bóly Zrt., Dalmand Zrt. Bonafarm csoport takarmány ágazat Takarmány előállítás: 5 telephely 14 gyártóvonal

Részletesebben

Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária

Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária Előnyök és alapvető követelmények Ez a nemzetközi szabvány az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket határozza meg, összekapcsolva

Részletesebben

HACCP hatósági ellenőrzése a takarmányipari létesítményekben

HACCP hatósági ellenőrzése a takarmányipari létesítményekben Országos Takarmányigazgatási konzultációs nap HACCP hatósági ellenőrzése a takarmányipari létesítményekben Holló-Szabó Péter dr. MgSzHK ÉTbI TFO 2009. március 19. Jelen Konzultációs nap szervezésének Oka:

Részletesebben

ISO 9001: új elképzelések, bővülő alkalmazás

ISO 9001: új elképzelések, bővülő alkalmazás ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.5 ISO 9001: új elképzelések, bővülő alkalmazás Tárgyszavak: minőségirányítás; szabvány; minőségszabvány; HACCP; biztonság. Miután több mint félmillió szervezetet regisztráltak

Részletesebben

HACCP Minőségirányítási Rendszer

HACCP Minőségirányítási Rendszer HACCP Minőségirányítási Rendszer 1 A tanfolyam fő célja A HACCP rendszer követelményeinek megismertetése, értelmezése és tudatosítása. Képesség- és készségfejlesztés az élelmiszerbiztonság fejlesztésében,

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER- BIZTONSÁG TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE

AZ ÉLELMISZER- BIZTONSÁG TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE . Előadás a Big Food Konferencián, Budapesten, 2015. szeptember 16. AZ ÉLELMISZER- BIZTONSÁG TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE..( Dr. Biacs Péter Ákos ny. egyetemi tanár, professzor emeritus Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 5.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 5. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 5. Mikrobiológiai élelmiszerbiztonság a vendéglátásban és otthon Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Mikrobiológiai élelmiszer-biztonság a vendéglátásban A közétkeztetés

Részletesebben

Számítógépes minőség-ellenőrzés az élelmiszeriparban

Számítógépes minőség-ellenőrzés az élelmiszeriparban A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.3 2.4 2.7 Számítógépes minőség-ellenőrzés az élelmiszeriparban Tárgyszavak: HACCP; élelmiszer; minőségbiztosítás; minőségirányítás; adatbank; higiénia.

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

7. ELŐADÁS HŰTÖTT TERMÉKEK BIZTONSÁGA

7. ELŐADÁS HŰTÖTT TERMÉKEK BIZTONSÁGA 7. ELŐADÁS HŰTÖTT TERMÉKEK BIZTONSÁGA BIZTONSÁG, MINŐSÉG, ELLÁTÁS-BIZTONSÁG ÉLELMISZER BIZTONSÁG (FOOD SAFETY) Az élelmiszer biztonság azt jelenti, hogy a termék fogyasztása közegészségügyi szempontból

Részletesebben

Hordozható Infravörös Hőmérők

Hordozható Infravörös Hőmérők Hordozható Infravörös Hőmérők MicroRay PRO - Alacsony költségű infra hőmérő otthoni vagy ipari használatra A Eurotron gyártmányú MicroRay PRO infravörös hőmérő az ideális eszköz arra, hogy ellenőrizze

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Sertés-, juh- és szarvasmarha másodlagos feldolgozásának jó higiéniai gyakorlata

Részletesebben

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) HU SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C(2005) végleges TERVEZET Útmutató a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek

Részletesebben

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT EU MINŐSÍTÉSŰ HÚSFELDOLGOZÓ HACCP TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT Gallai Enikő IV. évfolyamos vállalkozó-menedzser mérnök hallgató Témavezető: Dr. Fehér László főiskolai docens SZEGED 2007 2 SZINOPSZIS

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN

AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. NÉMETH MIKLÓS 1 MEGÚJULÓ KIHÍVÁSOK A VENDÉGLÁTÁSBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁG, HACCP 2 A szerző rövid áttekintést ad az élelmiszer-biztonság jelentőségéről,

Részletesebben

Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél. Minőségirányítási Vezető

Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél. Minőségirányítási Vezető Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél Varró Györgyné dr. Minőségirányítási Vezető Törvény 2003.évi LXXXII törvény Az élelmiszerekről Az Európai Közösséggel harmonizált törvény

Részletesebben

Felsoktatási Oktatói Fórum

Felsoktatási Oktatói Fórum Felsoktatási Oktatói Fórum 2005. március 10. TÜV Rheinland InterCert Akadémia üzletág Major Ágnes üzletág igazgató Czigler Éva oktatási irodavezet Kihívások Felnttoktatási piac visszaszorulása Minségügyi

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

TÜV NORD Hungary Kft. A minőségbiztosítás kiemelt szerepe a jelenlegi gazdasági válságban Egy ISO minősítés akár a vevők megtartását is jelentheti

TÜV NORD Hungary Kft. A minőségbiztosítás kiemelt szerepe a jelenlegi gazdasági válságban Egy ISO minősítés akár a vevők megtartását is jelentheti TÜV NORD Hungary Kft A minőségbiztosítás kiemelt szerepe a jelenlegi gazdasági válságban Egy ISO minősítés akár a vevők megtartását is jelentheti Stricca Lilla, ügyvezető igazgató, TÜV NORD Hungary Magyarországi

Részletesebben

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Közegészségügy, biológiai védelem és a HACCP alkalmazása a halgazdálkodásban

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Közegészségügy, biológiai védelem és a HACCP alkalmazása a halgazdálkodásban Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Közegészségügy, biológiai védelem és a HACCP alkalmazása a halgazdálkodásban Az élelmiszer-biztonság azt jelenti, hogy a termelés és a forgalmazás teljes folyamatában

Részletesebben

HACCP QS 9000 kritérium. VDA 6.1 kritériumok ISO 9000. szabványsorozat kiegészítésekkel

HACCP QS 9000 kritérium. VDA 6.1 kritériumok ISO 9000. szabványsorozat kiegészítésekkel Minıségirányítási rendszerek áttekintése A következıkben a minıségmenedzsment rendszerek közül a minıségügyi vagy más gyakori szóhasználattal a minıségbiztosítási rendszereket tekintjük át. A mai ipari

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági konferencia

Élelmiszerbiztonsági konferencia Élelmiszerbiztonsági konferencia Balázs Ildikó minőségügyi igazgató, Auchan Magyarország Kft. 2013.11.07. 1 12 + 7 áruház az országban Egyetlen lépéssel több új helyszínen megjelentünk (az ország keleti,

Részletesebben

Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében

Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi kar Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében Minőségbiztosítás

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Minőségmenedzsment Bedzsula Bálint BME MVT bedzsula@mvt.bme.hu 2013.04.03. Bedzsula Bálint 1 Témakörök 4 előadás Minőség fogalma, minőségrendszerek fejlődése Szektor

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a HACCP rendszer kialakításához. élelmiszer-forgalmazók részére CONSACT 2003.

KÉZIKÖNYV. a HACCP rendszer kialakításához. élelmiszer-forgalmazók részére CONSACT 2003. KÉZIKÖNYV a HACCP rendszer kialakításához élelmiszer-forgalmazók részére CONSACT 2003. Írta és szerkesztette a CONSACT szakértői munkacsoportja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából és finanszírozásával.

Részletesebben

MENEDZSMENT RENDSZEREK

MENEDZSMENT RENDSZEREK MENEDZSMENT RENDSZEREK ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

Részletesebben

MENEDZSMENT RENDSZEREK

MENEDZSMENT RENDSZEREK MENEDZSMENT RENDSZEREK ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

Tárgyszavak: HACCP; vízellátás; minőség-ellenőrzés; ivóvíz; ivóvízhálózat; minőségbiztosítás.

Tárgyszavak: HACCP; vízellátás; minőség-ellenőrzés; ivóvíz; ivóvízhálózat; minőségbiztosítás. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 3.6 A HACCP-eljárás alkalmazása a vízellátásban Tárgyszavak: HACCP; vízellátás; minőség-ellenőrzés; ivóvíz; ivóvízhálózat; minőségbiztosítás. A víz minőségének biztosítása

Részletesebben

A szállodai szoftverek piaca Magyarországon

A szállodai szoftverek piaca Magyarországon A szállodai szoftverek piaca Magyarországon Csapó László Attila Szent István Egyetem Közgazdaságtudományi Jogi és Módszertani Intézet Alkalmazott Informatika Tanszék Általános kép A CIB a legnagyobb tulajdonos

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1210/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

I.1. Az élelmiszer- biztonság története Magyarországon

I.1. Az élelmiszer- biztonság története Magyarországon TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...2 I. Irodalmi áttekintés...3 I.1. Az élelmiszer- biztonság története Magyarországon...3 I.2. Élelmiszerbiztonsági rendszerek:...7 I.2.1. A HACCP története...7 I.2.2. A HACCP

Részletesebben

GYORSASÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

GYORSASÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG GYORSASÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG Az SGS világelsó a mezó gazdasági termények ellenó rzésében. A világ több mint 100 országában foglalkozik terménygázosítással valamint rágcsáló- és rovarirtással. A több évtizeden

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KONFERENCIA B U D A P E S T, 2013. NOVEMBER 7.

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KONFERENCIA B U D A P E S T, 2013. NOVEMBER 7. ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KONFERENCIA B U D A P E S T, 2013. NOVEMBER 7. IFS audit és tanúsítás kritikus pontjai követelmények, eljárások és változások Szayly Annamária (SzA) vezető auditor, ISACert Sándor

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági szabályozás

Élelmiszerbiztonsági szabályozás Zoltai Anna osztályvezető ÉTbI Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztály Élelmiszerbiztonsági szabályozás Helyi termékek a közétkeztetésben Budapest, 2011.01.18. Élelmiszer-biztonság annak biztosítása

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pap József. Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás. A követelménymodul megnevezése: A munkakezdés feladatai

MUNKAANYAG. Pap József. Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás. A követelménymodul megnevezése: A munkakezdés feladatai Pap József Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás A követelménymodul megnevezése: A munkakezdés feladatai A követelménymodul száma: 0509-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-30

Részletesebben

A KOCKÁZATELEMZÉS SZEREPE AZ

A KOCKÁZATELEMZÉS SZEREPE AZ A KOCKÁZATELEMZÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Syposs Zoltán Szent István Egyetem Árukezelési és Áruforgalmazási Tanszék Budapest 2003 1. Bevezetés Az élelmiszeriparban

Részletesebben

Élelmiszer-nyomon követés szerepe a biztonságos, fenntartható és hatékony ellátási lánc megteremtésében

Élelmiszer-nyomon követés szerepe a biztonságos, fenntartható és hatékony ellátási lánc megteremtésében Élelmiszer-nyomon követés szerepe a biztonságos, fenntartható és hatékony ellátási lánc megteremtésében Krázli Zoltán GS1 vezető szakértő, BarCode&ID-Keys EOQ MNB - Az innováció a minőségi áttörés hajtóereje

Részletesebben

Dr. Dúl Udó Endre. MODUL-OK KFT ügyvezető

Dr. Dúl Udó Endre. MODUL-OK KFT ügyvezető ő Dr. Dúl Udó Endre MODUL-OK KFT ügyvezető a Gödöllő COOP Zrt-ről 10 közigazgatási területen (Gödöllő és Veresegyház városokban, valamint Erdőkertes, Szada, Mogyoród, Kistarcsa, Szilasliget,Sződ, Nagytarcsa

Részletesebben

Bentley (Tradecorp AZ-IX) a tápoldatozásban

Bentley (Tradecorp AZ-IX) a tápoldatozásban Bentley (Tradecorp AZ-IX) a ozásban Mikroelemek jelentősége A növény fejlődését és növekedését számos tényező befolyásolja, mint a hőmérséklet, fény, a víz és különböző elemek ellátottsága. A tápanyag

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sabján László. Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

MUNKAANYAG. Sabján László. Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása Sabján László Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A követelménymodul száma: 0007-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Tejipari létesítmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai

Tejipari létesítmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai Tejipari létesítmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai dr. Tóth Nóra ÉTbI ELFO Budapest, 2013. október 15. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete a

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében

Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi kar Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében Élelmiszerbiztonsággal

Részletesebben

F1. ábra. Az élelmiszerbiztonság- és minőség összefüggése (Molnár, 2002) F2. táblázat. A HACCP rendszer alapelvei és munkafázisai F3. ábra.

F1. ábra. Az élelmiszerbiztonság- és minőség összefüggése (Molnár, 2002) F2. táblázat. A HACCP rendszer alapelvei és munkafázisai F3. ábra. 12. Függelék F1. ábra. Az élelmiszerbiztonság- és minőség összefüggése (Molnár, 2002) F2. táblázat. A HACCP rendszer alapelvei és munkafázisai F3. ábra. A HACCP és az ISO 9001-es rendszer kapcsolódási

Részletesebben

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Pálfi Erzsébet, dietetikus,, főiskolai tanársegéd Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ételed az életed!

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06/1 Az élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi, baleset- és tűzvédelmi, valamint

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM. Témavezető: Prof. Dr. Győri Zoltán egyetemi tanár, MTA doktora

DEBRECENI EGYETEM. Témavezető: Prof. Dr. Győri Zoltán egyetemi tanár, MTA doktora DEBRECENI EGYETEM HANKÓCZY JENŐ DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Kátai János egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa Témavezető: Prof. Dr. Győri Zoltán egyetemi tanár, MTA doktora

Részletesebben

Det Norske Veritas vállalatcsoport

Det Norske Veritas vállalatcsoport Det Norske Veritas vállalatcsoport Kata Anette - Vezető auditor / Élelmiszer üzletági vezető IFS konferencia - Budapest, 2013. november 7. Rólunk - DNV 2 Magasan képzett munkatársak világszerte 300 iroda

Részletesebben

Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai

Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági vonatkozásai dr. Szerleticsné dr. Túri Mária Az etil-karbamát élelmiszerbiztonsági kockázatai szakmai nap a MÉBiH és WESSLING Hungary Kft. szervezésében 2010. június

Részletesebben

Ellenőrzési megoldások

Ellenőrzési megoldások Ellenőrzési megoldások Termékvizsgálati ellenőrzés A teljesítményszintek megőrzése Tartalom Termékvizsgálati ellenőrzés Termékvizsgálat 3 Megfelelő gondosság 4 Szennyezőanyag-detektáló berendezés 5 Az

Részletesebben

Kézikönyv. EDI beállítások (SetUp)

Kézikönyv. EDI beállítások (SetUp) Kézikönyv EDI beállítások (SetUp) Tartalomjegyzék Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 2 1 Előfeltételek Az EDI (Electronic Data Interchange) és Automotive modulokkal való munka előfeltétele az EDI és

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KOCKÁZAT ELEMZÉS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KOCKÁZAT ELEMZÉS 22...2 22.1 BEVEZETÉS...2 22.2 A KOCKÁZATOK FELSOROLÁSA...2 22.3 ELŐZETES KOCKÁZATFELMÉRÉS A 2005-IG TARTÓ PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN...3 22.4 ELŐZETES KOCKÁZATOK FELSOROLÁSA AZ ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZBAN 2005-TŐL

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

egyetemi oktatás - 2006

egyetemi oktatás - 2006 Minőség Egyetemi oktatás 2006 Álatlános áttekintés A célnak való megfelelőség (a vevői követelmények, előírások teljes kielégítése, mindig) Hozzáférhetőség A minőség a vevő igényeinek pontos megismerése

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. FInish pályázat A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

Érzékeny szállítmányok fekete doboza.

Érzékeny szállítmányok fekete doboza. Érzékeny szállítmányok fekete doboza. testo 184 adatgyűjtő: hőmérséklet felügyelet és a minőségügyi adatok dokumentálása az élelmiszerek és gyógyszeripari termékek szállítása során. testo 184 Optimális

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése Nutrition labelling for foodstuffs Az előírás az Európai Közösségek Tanácsa 90/496/EGK

Részletesebben

Jó döntések a biztonságos mérésekért

Jó döntések a biztonságos mérésekért Jó döntések a biztonságos mérésekért Fejlõdés Kiválasztás Installálás Kalibrálás Kiváló mûködés www.mt.com/gwp További információ Mettler-Toledo Magyarország 1139 Budapest, teve u. 41. Tel: 0036 1 288-4040

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Sokkoló hűtő 4400009, 4400011 használati útmutató. Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Sokkoló hűtő 4400009, 4400011 használati útmutató. Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Sokkoló hűtő 4400009, 4400011 használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés: a www.vendi.hu

Részletesebben

Az EU 1169/2011 rendeletének hatásai, Esko szoftvermegoldások. Ratkovics Péter Partners Kft

Az EU 1169/2011 rendeletének hatásai, Esko szoftvermegoldások. Ratkovics Péter Partners Kft Az EU 1169/2011 rendeletének hatásai, Esko szoftvermegoldások Ratkovics Péter Partners Kft 1 Miről szól az EU 1169/2011 rendelete? Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás általános követelményei és

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS CIVIL SZEKTOR KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL EÉŐZETES EREDMÉNYEK 1. A válaszadók lakhelye Település Noszvaj 83 Bogács 63 Cserépfalu

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 25. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-1999/2 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az élelmiszerek ionizáló energiával

Részletesebben

Az üzemi körülmények közötti vizsgálatot elvállaltam.

Az üzemi körülmények közötti vizsgálatot elvállaltam. CITYFOOD MAGYARORSZÁG Kft. 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2. Körmendi István C.S.G. Kft. ügyvezető igazgatója 2013.06.26.-án megkereste gyártóüzemünket az általa kifejlesztett HIGÉN+99 hipoklóros sav összetételű

Részletesebben

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option 92 Integrált Vezérlés S-NET Mini A nagyobb rendszerek esetében az energetikai optimumok, és a felhasználói igények kiszolgálása érdekében ügyeletet. - MST-S3W Zónaszabályzó Gyermek zár beállítási Üzemmód

Részletesebben

AZ EU ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI GYÜMÖLCSLÉGYÁRTÁS

AZ EU ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI GYÜMÖLCSLÉGYÁRTÁS AZ EU ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI GYÜMÖLCSLÉGYÁRTÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI GYÜMÖLCSLÉGYÁRTÁS Szerző: Sósné dr. Gazdag Mária

Részletesebben

Szolgáltatás Modellezés. Tivoli Business Service Management

Szolgáltatás Modellezés. Tivoli Business Service Management Szolgáltatás Modellezés Tivoli Business Service Management Üzleti Szolgáltatás Felügyelet 2 Üzleti Szolgáltatás: alkalmazások, köztes alkalmazások, biztonsági, tároló, hálózati, és más infrastruktúra elemek

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

HALGAZDASÁG. Állategészségügy a halgazdaságokban

HALGAZDASÁG. Állategészségügy a halgazdaságokban HALGAZDASÁG Állategészségügy a halgazdaságokban - Az állategészségügy célja a halgazdaságokban: Biztosítani a halállomány jó egészségügyi állapotát a folyamatos gondozásuk révén, mely lehetővé teszi a

Részletesebben